ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Semestrální práce Geografie 2 Hlavní oblasti pěstování drog ve světě Autor: Tomáš Řáda Skupina: G3-61 Akademický rok: 2012/2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto semestrální práci zpracoval samostatně za použití podkladů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury v závěru práce. V Kralupech nad Vltavou dne Tomáš Řáda

3 Abstrakt: Tato seminární práce se zabývá hlavními oblastmi pěstování drog kolem celého světa. Práce je zaměřena výhradně na drogy přírodního původu. Práce má za cíl seznámit čtenáře s hlavními druhy přírodních drog, s jejich stručnou historii, s podmínkami nutnými k jejich pěstování a také s důsledky pěstování pro jednotlivé oblasti. Klíčová slova: drogy, přírodní, pěstování Abstract: This essay deals with main areas of drug cultivation around the world. The essay is solely focused on organic drugs. The objective of this essay is to give basic information about organic drugs, about short history of drugs, about necessary conditions for cultivation and about consequences of cultivation for every single region. Key words: drugs, organic, cultivation

4 OBSAH 1. Úvod 1 2. Historie pěstování drog Historie marihuany Historie koky Historie opia 3 3. Nejčastěji pěstované drogy Marihuana Koka Opium 7 4. Oblasti pěstování marihuany Klimatické podmínky v oblastech pěstování marihuany Situace v Mexiku Ovlivnění cestovního ruchu Mexiko Oblasti pěstování koky Klimatické podmínky v oblastech pěstování koky Drogová turistika a její dopady Pablo Escobar Oblasti pěstování a výroby opia Zlatý trojúhelník Zlatý půlměsíc Klimatické podmínky v oblastech pěstování máku setého Závěr 21 Seznam použitých zdrojů 22

5 1. Úvod Lidé již před mnoha stovkami let objevili zvláštní účinky některých rostlin rostoucích kolem nich. Omamné účinky mají ve větší či menší míře stovky druhů rostlin. V této práci se zaměřím na tři dle mého nejdůležitější přírodní drogy: marihuanu, koku a opium. Konopí, ze kterého se marihuana vyrábí, keř kokainovníku pravého i mák setý, ze kterého se získává opium, potřebují ke svému úspěšnému růstu různé klimatické podmínky. Může se jednat o množství vody potřebného k růstu rostliny, o množství slunečních paprsků dopadajících na listy rostliny či o teplotu pro maximální zisk aktivních látek z každé z rostlin. Tyto všechny podmínky splňují jen určité oblasti světa, které se v této práci pokusím přiblížit. Pěstování drog s sebou přináší různé problémy spojené s kriminální činností, v důsledku které může být omezen například cestovní ruch do zmíněných lokalit. I o těchto problémech pojednávají následující kapitoly práce. Pěstování drog ve velkém se velmi často objevuje v rozvojových státech a má velký vliv na celý chod státu, ať už po ekonomické či společenské stránce. 1

6 2. Historie pěstování drog Archeologické nálezy potvrzují, že pěstování drog má ve světě tisíceletou tradici. Patří mezi ně zvláštní nádoby z území dnešní Francie, o nichž historikové soudí, že sloužily k pálení některé omamné látky. Ve vykopávkách na Tchaj-wanu se našly zbytky neolitické keramiky zdobené konopným provázkem, která pochází z doby dvanáct tisíc let před naším letopočtem. Z pramenů z pozdější doby soudíme, že na mnoha místech se drogy doporučovaly jako léčivé byliny. Bylo to např. v Číně, Indii, Egyptě či státech v Mezopotámii. V Mezopotámii sloužily jako léčiva např. blín, mandragora, indické konopí a opium. Tyto rostliny se často doporučovaly na zklidnění bolestí. Od toho může být jen krůček k cílenému používání těchto látek jako omamných. [1] Historie marihuany Marihuana a její produkty - hašiš, olej - patří mezi lidstvem užívané látky již minimálně několik set let. Po tuto dlouhou dobu provázely lidstvo jako součást náboženských a sociálních rituálů. Primitivní národy, stejně jako národy "rozvinuté", užívaly cannabis pro její schopnost ulehčit tíhu reality a měnit smyslové vnímání. Zároveň s tímto náboženským a sociálním významem má marihuana neméně dlouhou historii jako lék - její užívání je zaznamenáno již v Eberských papyrech ze starého Egypta ze šestnáctého století před Kristem. Tehdy byla cannabis používána zejména jako jeden z nejlepších prostředků proti bolesti. Pro své psychoaktivní účinky byla marihuana poprvé využívána v Asii. Zdá se, že právě v Asii bylo konopí poprvé pěstováno pro jiné než průmyslové účely. Asyřané ji užívali v osmém století, v Číně byla pěstována od čtvrtého a v Indii od druhého století před Kristem. Měla své nezastupitelné místo v lékárnách starých Číňanů a Řeků. Ceremoniální, rekreační a terapeutické užívání marihuany pokračovalo v Asii, Africe, Arábii, Jižní a Střední Americe bez přerušení až do dnešních dnů. V Evropě byla tato rostlina známa pod názvem indické konopí až do roku 1753, od kdy byla nazvána dnešním názvem Cannabis sativa. V 18. a 19. století se marihuana nejčastěji používala jako lék proti bolesti, ale také jako lék proti astma, nechutenství a mnoha dalším nemocem. Rekreační užívání tehdy bylo rozšířeno velmi málo. Ke konci 19. století došlo k vymizení marihuany z lékařství a přesunula se do oblasti rekreačního užívání u chudých vrstev. Zákonná omezení, týkající se nemedicínského a později i medicínského užívání cannabis, se objevovala v prvních dvou třetinách dvacátého století. Velký boom nastal v 60. letech v souvislosti s rozvíjejícím se hnutím hippies a s psychedelickou vlnou. Marihuana se stala integrální součástí studentského života na západních univerzitách. Na konci 70. let byla marihuana zřejmě na vrcholu svého 2

7 rozšíření - stala se běžně užívanou drogou pro zhruba 20% populace do 40 let a byla velmi běžná již na středních školách. [2] Je tedy vidět, že historicky má marihuana největší předpoklady stát se celosvětově nejrozšířenější drogou. Již v minulosti byla pěstována v mnoha státech všude kolem světa a nejinak je tomu i dnes Historie koky Kokain je alkaloid jihoamerickéno keře Erythroxilon koka LAM (Lamarck - koka pravá). Historie užívání koky je velmi dlouhá. Indiánská pověst říká, že první Inka - Manco Kapak, syn boha slunce, přinesl lidem tuto bájnou rostlinu, která "obveseluje zarmoucené, unaveným dává sílu a nasycuje hladové". Pro indiány byla koka především náboženská rostlina. Sloužila také k přemáhání únavy a hladu ve vysokých horách. Žvýkání koky mezi indiány se udrželo až dodnes. Do Evropy byla koka dovezena dovezena roce Italský fyzik Angelo Mariany v 19. století přidával koku do vína a prodával jej jako "Vin Mariany". Doporučoval toto víno jako analgetikum, anestetikum, lék proti nechutenství a žaludečním potížím. Vlastní alkaloid (kokain) byl izolován roce Kokain jako lokální anestetikum objevil pro medicínu Sigmund Freud. V roce 1878 začal Bentley léčit kokainem morfinisty, a tím přispěl k rozšíření kokainismu.[3] Historie opia Makovice byly známy jako zdroj účinných látek od nepaměti. Tradice běžného lékařského i nelékařského užívání opia je známa u Egypťanů, Sumerů, Řeků, Peršanů a Římanů. Opium bylo ze všech dnešních hlavních drog od počátku nejvíce svázáno s obchodem a obchodními stezkami. Arabové jej přivezli v sedmém století do Indie a o něco později i na pobřeží Číny. Dalším rozšiřovatelem opia byli vojáci. Evropa poznala opium prostřednictvím vojáků, vracejících se z křížových výprav na rozhraní tisíciletí. V pozdějších dobách byly opium a posléze i morfin známy jako účinný lék proti nepřebernému množství nemocí. Bylo dokonce předepisováno zcela zdravým lidem, neboť "optimalizuje vnitřní rovnováhu lidského těla". V Anglii představovalo opium populární domácí lék, jakým je dnes Aspirin. Konzumace opia dosahovala v Anglii v polovině devatenáctého století 25 kg na 1000 obyvatel. Ve dvacátém století zažilo opium a opiáty celkově několik vln zvýšení zájmu. Tou první byla první světová válka, kdy opiáty často užívali vojáci na frontě. Druhá vlna přišla s druhou světovou 3

8 válkou. Třetí potom v 60. a 70. letech díky hnutí hippies, kdy se opiáty stejně jako marihuana a ostatní drogy těšily velkému zájmu. Poptávka po heroinu, který se vyvinul právě z opia dodnes uživí všechny jeho dodavatele a výrobce z Turecka, Iránu, Afghánistánu, Pákistánu, Indie, Nepálu, Bangladéše, Barmy, Thajska, Laosu a dalších zemí jihovýchodní Asie. Také Mexiko se podílí na uspokojování zejména amerického trhu. To jsou všechno oblasti, které blíže přiblížím na následujících stránkách.[4] 4

9 3. Nejčastěji pěstované drogy V následujících kapitolách budou popsány základní vlastnosti a charakteristiky marihuany, koky a opia. Jsou to přírodní drogy s nejdelší historií a také patří mezi nejrozšířenější přírodní drogy světa Marihuana Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis sativa), konopí indického (Cannabis indica) případně konopí rumišního (Cannabis ruderalis) s obsahem nad 0,3 % THC. Marihuana pocházející z mírného podnebného pásma je po sklizni zelená, během sušení dostane barvu zelenou či tmavě zelenou; zažloutnutí marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. Nejčastějším způsobem užívání marihuany je její kouření. Kouří se buď samotné sušené listy a okvětní části, nebo jsou smíchány s tabákem a kouří se výsledná směs. Z pryskyřice marihuany se také připravuje droga hašiš, která se rovněž kouří, většinou v dýmkách. Marihuana se také často používá jako přísada do různých jídel. Účinky se při kouření marihuany dostavují během několika málo minut, při požití marihuany do několika hodin. Z účinků marihuany mohu jmenovat například zasněné stavy uživatelů, pocity velkého hladu, euforie či naopak pocit zklidnění. [5] Obr. 1: Sušená marihuana připravená k užití. (Zdroj: 5

10 3. 2. Koka Koka neboli kokainovník pravý je malý strom nebo keř, rostoucí převážně v Jižní Americe. Má prutovité větve kryté červenohnědou borkou (odtud i dřívější český název rudodřev ), podlouhlé listy měřící 3-6 cm na délku a 0,8-1,2 cm na šířku. Jsou slabě kožovité a mají charakteristickou žilnatinu. Květy tvoří pěticípý kalich a pětilistou korunu. Plod je podlouhle vejcovitá, asi 0,7-1 cm dlouhá jednosemenná peckovice, mající červené zabarvení v době zralosti. Koka se nejčastěji užívá žvýkáním s páleným vápnem či popelem. V tradiční medicíně se koka používá například proti bolestem hlavy (potírání spánků rozdrcenými listy), na uklidnění žaludku (smíchaná s medem) či k léčbě cukrovky. Hlavní podíl drogové stránky této rostliny však představuje kokain, který ze k koky vyrábí. Mezi jeho účinky patří krátkodobá euforie, pocit radosti a štěstí. [6] Obr. 2: Keř kokainovníku pravého. (Zdroj: Opium Opium je zaschlá šťáva získaná z nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum). Jedná se o rostlinnou látku významnou svým obsahem alkaloidů, především morfinu, jenž působí jako opiát. K řadě dalších látek patří např. kodein (rovněž opiát), noskapin, papaverin, či thebain. Obsah opiátů propůjčuje opiu silně narkotický účinek spojený s utišením bolesti, pocitem klidného blaha (euforie) a celkovým útlumem organismu. V minulosti se opium nejčastěji kouřilo. Při 6

11 kouření se vdechuje dým přímo ze surového opia, případně ze směsi opia a hašiše nebo tabáku. Dnes se v Malé Asii prodává opium často ve formě tablet. Nový způsob užívání opia nepřímo objevil rakouský lékař, přírodovědec a filosof Paracelsus. Při experimentech se mu podařilo rozpustit opium v alkoholu, čímž vznikl polosyntetický preparát nazvaný "laudanum" s vlastnostmi drogy. Po roce 1853, kdy Charles Pravaz vynalezl injekční jehlu a stříkačku, se rozšířilo podkožní aplikování morfia. [7] Obr. 3: Hroudy surového opia. (Zdroj: 7

12 4. Oblasti pěstování marihuany Marihuanu lze považovat za celosvětově nejrozšířenější nelegální přírodní drogu. Její pěstování je tak rozšířeno doslova po celém světě. Marihuana se pěstuje od malých soukromých zahrádek až po několikahektarové lány, které ovládají drogové kartely. Jednoznačně nejvýznamnějšími oblastmi v pěstování marihuany je Mexiko, Paraguay, USA a také Maroko. Marihuanou je také doslova protkána celá Asie od Turecka až po Thajsko, v Asii je marihuana nejběžnější a nejdostupnější droga. Mexiko bylo donedávna považováno za jasnou jedničku pěstování marihuany. V poslední době však Mexiko postupně dohání právě Paraguay, kde se podle neoficiálních čísel ročně vyprodukuje přes 6000 tun této drogy, která poté končí v rukou uživatelů z celého světa. Zejména v Paraguayi zemědělci nepěstují proto, že by byli obchodníky s narkotiky, ale z důvodu ekonomické nutnosti. Za marihuanu totiž mnohokrát dostanou až o 500 procent více, než za jiné zemědělské plodiny. Dalším důvodem enormního rozvoje pěstování marihuany v Paraguayi je pak neochota tamních úřadů proti pěstitelům zasáhnout. Vláda sice zadržuje překupníky drog, ve vězení se však pěstitelů najde jen pár. Výjimečné totiž nejsou situace, kdy těsně před policejní razií dotčení zemědělci zkrátka odejdou. Dokazování vlastnictví drogových polí pak rozhodně není snadné. Maroko se specializuje především na výrobu hašiše a údajně pokrývá přes 70 % celkové evropské spotřeby této drogy. Neoficiálně se hašiš považuje dokonce za nejsilnější hospodářský vývozní artikl této země. [8] 8

13 Obr. 4: Mapa užívání marihuany ve světě s vyznačenými oblastmi pěstování. (Zdroj: Klimatické podmínky v oblastech pěstování marihuany Rostliny Cannabis sativa či Cannabis indica, ze kterých se vyrábí marihuana či hašiš, nejsou nijak náročné. Pravděpodobně i to je důvod, proč je marihuana tak rozšířená. Rostliny marihuany potřebují zejména hodně světla, tepla a také dostatečnou zálivku. Výše uvedené oblasti pěstování splňují všechny tyto podmínky. Mexiko, Paraguay i Maroko leží v tropickém či subtropickém podnebném pásu, což rostlinám zajišťuje tolik potřebné světlo a teplo. Pro srovnání průměrná lednová teplota v Praze je 0,8 ºC, v Mexiku dosahuje hodnoty 11,6 ºC. Červencová teplota je sice průměrně v Mexiku nižší než Praze, není však o tolik nižší, aby to pro rostliny představovalo větší problém. Výhodou je pak vyrovnaná teplota během celého roku. V Paraguayi panují obdobné tepelné podmínky jako v Mexiku, protože leží na podobné zeměpisné šířce jen jižně od rovníku. V Maroku jsou dostatečné teploty pro pěstování zajištěny středomořským podnebím a subtropickým podnebným pásem. V Mexiku zajišťuje dostatečný přísun vláhy rostlinám severovýchodní pasát. V případě 9

14 Paraguaye se jedná o jihovýchodní pasát. Průměrný roční úhrn srážek se v obou těchto lokalitách pohybuje přes 1000 mm/rok. V Maroku by oproti stavu v Americe byla situace jiná nebýt pohoří Atlas. Toto pohoří zachycuje oblačnost a díky němu jsou při pobřeží Středozemního moře v jinak suchém Maroku dostatečné roční úhrny srážek pro pěstování konopí. Ve všech výše uvedených oblastech však nefiguruje jen venkovní pěstování marihuany. Převážně v Mexiku je rozšířeno i vnitřní pěstování konopí, kdy se dostatek světla a tepla zajišťuje halogenovými lampami a pěstírny mají propracované systémy zavlažování Situace v Mexiku Mexiko je známé pěstováním marihuany, ale také výrobou mnoha dalších druhů drog. Je rozděleno na mnoho území, které ovládají jednotlivé drogové kartely. Názvy hlavních 8 drogových kartelů v Mexiku jsou následující: Organizace Felix Arellana, Kartel Pacifico Sur, Los Zetas, Kartel Sinaola Federation, Organizace Carilla Fuentese, Kartel El Golfo, La Familia Michoacana a Nezávislý kartel Acapulca. Tyto organizace spolu již roky vedou válku o hlavní podíl na drogovém trhu. Odhaduje se, že v letech 2006 až 2010 padlo za oběť této drogové války přibližně lidí. [9] Problémem v Mexiku je zejména pašování marihuany do USA. Poměrně často bývají v Mexiku například objeveny plně vybavené tunely vedoucí pod hranicí Mexika a USA. Kuriózní případ pašování drog se stal v únoru roku Ve městě Mexicali policisté zadrželi improvizovaný kanón, s nímž pašeráci drog stříleli balíčky s marihuanou přes americkou hranici. Dělo bylo schopné střílet dvoukilogramové balíčky s drogami až 400 metrů za americkou hranici, kde je měli vyzvedávat komplici. Pašování marihuany vzduchem přes hranici však není tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obdobné případy se totiž stávaly už dříve, jen místo podomácky vyrobeného děla policisté zabavovali funkční katapulty na drogové zásilky. Další úspěšný zásah proti pěstitelům marihuany se povedl mexické armádě v červenci roku Tehdy se vojákům poblíž města San Quintin, přibližně 350 km od Tijuany, podařilo odhalit ohromnou plantáž marihuany. Tato velkopěstírna dosáhla rozlohy 120 hektarů. Celá plantáž byla důmyslně zakryta černou látkou. Hodnota zabavené a zlikvidované marihuany dosahuje podle odhadů až 153 milionů dolarů. V souvislosti s tímto případem bylo zadrženo 6 lidí. [10] Pokud se pěstitelé rozhodnou pro vnitřní variantu pěstování marihuany, nemají zdaleka vyhráno. Halogenové zářiče nutné k osvětlení marihuany ve vnitřních prostorech totiž vydávají velké množství tepla. Díky tomuto teplu se mexické policii již mnohokrát podařilo odhalit pěstírnu marihuany za pomoci vrtulníku s termovizí a to jak záměrně, tak zcela náhodně, například při pátrací akci po pohřešované osobě. 10

15 Obr. 5: Plantáž marihuany zakrytá černou síťovinou nalezená v Mexiku v červenci (Zdroj: [10]) Ovlivnění cestovního ruchu Problémy s pěstováním marihuany mají velký vliv na cestovní ruch v dané zemi. Může se stát, že paradoxně dojde ke zvýšení cestovního ruchu, protože v poslední době se těší velké oblibě tzv. drogová turistika. Jeden konkrétní příklad může být Nizozemsko, kam jezdí velké množství převážně mladých lidí právě za tam legální marihuanou. V naprosté většině případů má však drogová problematika negativní dopad na příliv turistů. Turisté se často bojí o své bezpečí a mnohokrát i vlády zemí nedoporučují do dané země vycestovat Mexiko Mexiko se v poslední době potýká s úbytkem zejména amerických turistů, kteří ztrácejí důvěru v bezpečnost této marihuanou ovládané země. Bezpečnostní situace v Mexiku je v současné době vyhrocena v důsledku eskalace násilí mezi drogovými kartely. Z tohoto důvodu se turistům nedoporučuje cestovat do států na hranicích s USA (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Baja California Norte a Chihuahua). Další oblastí, ve které může turistům hrozit nebezpečí, 11

16 zejména ve vnitrozemí, jsou státy Oaxaca, Guerrero a Michoacán na jihu země. Útoky zpravidla nejsou namířeny proti turistům nebo cizincům, nicméně může se stát, že se turista ocitne ve špatný čas na špatném místě. V poslední době byl také zaznamenán zvýšený počet únosů. Tento druh zločinu je páchán za účelem získání výkupného a týká se hlavně místních obyvatel, avšak známé jsou i případy únosů turistů z různých zemí. [11] 12

17 5. Oblasti pěstování koky Oproti v podstatě celosvětově pěstované marihuaně se kokainovník pravý (Erythroxylon coca) pěstuje jen v několika málo oblastech naší planety. Kokainovník pravý pochází pravděpodobně z vlhkých pralesů na východních svazích bolivijských a peruánských And, roste od 300 m až do výše cca 2000 m. Z původu této rostliny tedy vyplývá, že hlavní oblastí pro pěstování koky je Jižní Amerika. Konkrétně největšími producenty a distributory koky a posléze i kokainu, který se ze sušených listů koky vyrábí, jsou státy Kolumbie, Peru a Bolívie. Méně se již oblasti pěstování kokainovníku nacházejí například v severozápadní Brazílii, Ekvádoru či ve Venezuele. Celkově vyprodukuje Jižní Amerika přes 90 procent celosvětové produkce koky. Okrajové oblasti mimo Jižní Ameriku, v kterých má pěstování koky také své kořeny jsou například Jáva, Srí Lanka či dokonce Austrálie. Byly dokonce snahy drogových gangů pěstovat kokainovník na Kavkaze, což však nevedlo k většímu úspěchu. V nejvýnosnějších lokalitách probíhá sklizeň kokových listů třikrát až čtyřikrát do roka. Nutno dodat, že ne všechna produkce koky končí jako základ pro výrobu kokainu. Například v Peru je přes hektarů registrovaných kokainíkových plantáží, z nichž listy koky končí například ve výrobě bylinných čajů. Plantáže má pod záštitou organizace s názvem National Coca Monopoly (ENACO). Tyto legální plantáže se v Peru nachází zejména v regionu Cuzco. Nelegální plantáže se pak v Peru nacházejí v regionech Upper Huallaga Valley, San Martin, Huanuco, Ucayali a mnoha dalších menších částech země. Podobně jako v Peru, i v Bolívii vedle sebe existuje legální a nelegální pěstování koky. V Kolumbii se nachází v podstatě tři hlavní oblasti pěstování. Jsou to regiony Yungas de La Paz, Chapare a Apolo. Oproti tomu v Kolumbii nic takového jako legální kokainíkové plantáže neexistuje. Hlavní oblasti tamního nelegálního pěstování jsou regiony Putumayo, Caqueta, Guaviare a Vaupes. [6], [12] 13

18 Obr. 6: Bolívijský prezident Morales žvýkající koku na zasedání OSN ve Vídni Řeč pojednávala o rozdílu mezi kokou a kokainem. (Zdroj: Klimatické podmínky v oblastech pěstování koky Všechny hlavní pěstitelské státy koky (Kolumbie, Bolívie a Peru) leží zcela či z části v tropickém podnebném pásu. Tento fakt zajišťuje poměrně konstantní teplotu, která kokainovníku pravému vyhovuje. Koka bývá pěstována v nadmořské výšce přibližně od 300 do 2100 m. n. m. Nejčastěji se kokové plantáže nachází ve výšce kolem 1000 m. n. m. Kokainovníku sice vyhovuje konstantní teplota během celého roku, nemá však rád teploty příliš vysoké. Právě z tohoto důvodu se pěstuje ve vyšších nadmořských výškách. Typická jsou tedy terasovitá pole v podhůří And. Důležitou vláhu pro kokainovník zajišťuje střídání sucha a vydatných dešťů. Přestože má podnebí třech dominantních států pěstujících koku mnoho společného, v každém z těchto států existují drobné rozdíly v klimatu, které ovlivňují produkci koky. V kolumbijských oblastech pěstování kokainovníku se tato droga nejčastěji pěstuje v nadmořské výšce 1100 až 2000 metrů nad úrovní moře. Průměrná teplota se v těchto výškách pohybuje v rozmezí 10 až 12 ºC. V těchto oblastech je také půda bohatá na železo. V Peru bývá koka nejčastěji pěstována v nadmořských výškách pohybujících se od 600 do 900 metrů nad mořem, časté jsou ale také lokality s nadmořskou výškou až 2100 m. Teplota je zde podobná jako v lokalitách v Kolumbii, pohybuje se okolo 12 ºC. Zemina v regionu Upper Huallaga Valley je známá svým bohatstvím na železo, což je pro růst kokainovníku i všech ostatních rostlin velmi důležitý prvek. V Peru se jednotlivé oblasti značně liší svou nadmořskou výškou, se kterou se 14

19 mění jak teplota, tak i množství srážek. Nelze proto obecně popsat klimatické podmínky ve všech regionech. Asi 75 procent nelegálně vypěstované koky v Bolívii pochází z lokality Chapare. Počasí v tomto regionu je teplé a vlhké, roční úhrny srážek se zde pohybují kolem mm. Kokainovníky jsou tu pěstované na rozlehlých téměř plochých pláních, jejiž nadmořská výška bývá jen kolem 200 až 500 metrů nad mořem. Teplota je zde také o něco vyšší, průměrně dosahuje hranice 14 ºC. Tato lokalita je ale podnebím spíše výjimečná. V jiných kokových regionech Bolívie se tato rostlina většinou pěstuje na příkřejších svazích, ve větší nadmořské výšce a tudíž i při nižší teplotě Drogová turistika a její dopady Oblasti pěstování koky a potažmo výroby kokainu jsou známé také stále se zvyšujícím trendem drogové turistiky. Obdobně jako v případě marihuanových lokalit spočívá v několikanásobně menší ceně drogy než na amerických či evropských trzích. Nejčastěji do oblastí Kolumbie, Peru a Bolívie za drogami jezdí právě zájemci z Evropy (včetně České republiky) či ze Spojených států amerických. Častý problém v těchto končinách nastává v případě, že si dotyční obstarají jen listy koky, které většinou nebývají zakázané. Při zapomenutí sáčku s listy například v batohu poté může při prohlídce na hraničním přechodu turista snadno skončit s pouty na rukou. Kokain je pak ve výše uvedených zemích možné koupit si doslova na každém rohu. Přestože bývá na drogu velice levný, bývá oproti zboží koupenému například v Evropě neředěný a daleko kvalitnější. Drogová turistika pak s sebou přináší ještě jeden trend. Drogové gangy totiž potřebují mnoho lidí, kteří obstarají transport kokainu na cizí trhy. Stále více i českých turistů" funguje jako "muly", tedy dopravci drog z Jižní Ameriky do Evropy. Často jsou chyceni již při odletu. Z mediálně známých případů lze připomenout čtyřicetiletého Čecha, který byl v listopadu 2006 zadržen na letišti v peruánské metropoli Limě, když chtěl ve svých zavazadlech propašovat 10,5 kilogramu kokainu. Rovněž v Peru byl později zadržen i další Čech se čtyřmi kilogramy kokainu. Drogové organizace nabízejí za propašování kokainu do jiných zemí nemalé peníze pohybující se řádově ve statisících českých korun. Hodnota propašované drogy na trhu pak může být až několikasetnásobně vyšší. [13] Pablo Escobar Jednou z nejznámějších drogových osobností Jižní Ameriky byl kolumbijský Pablo Escobar, boss narkomafie z Medellínu. V mládí byl obyčejná nula živil se jako zloděj aut. Píle mu ale 15

20 zjevně nechyběla, a tak měl tento překupník zanedlouho pod palcem nejen celý medellínský drogový kartel, ale i vlastní politickou stranu, noviny a financoval všechny důležité veřejné projekty státu. Už v roce 1983 dosáhl Escobarův majetek závratných dvaceti miliard dolarů a časopis Forbes mu přisoudil sedmé místo na žebříčku nejbohatších lidí světa. Když vláda zahájila kampaň proti obchodu s drogami, Escobar navrhl prezidentu Betancurovi neobyčejnou mírovou dohodu : když jeho a jeho byznys nechají být, poskytne vládě obrovský kapitál do programů národního rozvoje a zaplatí z vlastní kapsy všechny dluhy Kolumbie vůči ostatním státům, které činily třináct miliard amerických dolarů. Vláda jeho velkorysou nabídku ovšem odmítla. Zkonfiskovala Escobarovi tisíc kilometrů čtverečních plantáží s kokou a požádala o pomoc Washington. Narkomafie na protest zahájila sérii bombových útoků na banky, redakce a veřejné budovy, která v roce 1989 vyvrcholila sestřelením letadla na lince z Bogoty do Cali. Všech 107 lidí na palubě tehdy zahynulo. Escobar skončil v luxusním žaláři, ale netrvalo dlouho a s pomocí kumpánů se mu podařilo uprchnout. Ke slovu se tak dostala speciální jednotka americké armády. Patnáct set ozbrojenců lovilo Escobara celých 499 dní - až ho nakonec zastřelili na střeše jeho vily v Medellínu v roce [14] Obr. 7: Kolumbijský narkobaron Pablo Escobar. (Zdroj: 16

21 6. Oblasti pěstování a výroby opia V souvislosti s opiem nelze přímo hovořit o oblastech pěstování. Opium se totiž získává z nezralých makovic máku setého. Chceme-li tedy hovořit o pěstování, je správné zaměřit se na mák setý. V oblastech, o kterých se zde budu zmiňovat jde však samozřejmě o výsledné drogové produkty máku setého, tedy opium a heroin. Pro výrobu těchto dvou drog se nehodí veškeré odrůdy máku setého, ale vhodné jsou jen některé, často speciálně pro tyto účely vyšlechtěné. Podobně jako u předchozích kapitol, i oblasti pěstování máku určeného k výrobě opia nelze zdaleka popsat všechny. Na světě se vyskytuje bezpočet lokálních území, které drogové organizace využívají k tomuto účelu. Hlavními oblastmi pro výrobu opia a heroinu jsou však 2 velká území skládající se z několika států. Jsou to lokality s názvy Zlatý trojúhelník a Zlatý půlměsíc. Dalšími velkými pěstiteli a producenty jsou pak například státy Mexiko či Kolumbie. Obr. 8: Oblasti pěstování máku setého za účelem výroby opia, včetně Zlatého trojúhelníku (Golden triangle) a Zlatého půlměsíce (Golden crescent) (Zdroj: 17

22 6. 1. Zlatý trojúhelník Zlatý trojúhelník je název pro státy Barma (Myanmar), Laos, Thajsko a z části také Vietnam. Leží v horské oblasti jihovýchodní Asie na soutoku řek Mekong a Ruak (nejsevernější část Thajska, které zde hraničí s Barmou a Laosem). Zlatý trojúhelník není zdaleka největším producentem opia či heroinu, na celém světě je však tato lokalita považována za zdroj nejkvalitnějšího opia i heroinu. Celá oblast se rozkládá zhruba na kilometrech čtverečních. Produkce celého Zlatého trojúhelníku dosahuje ročně jen několika desítek tun. Domorodci v horách zde již po staletí po večerech pokuřují opium ze svých dýmek. Tito domorodci nemají příslušnost k žádnému státnímu občanství, tudíž například ani žádné nároky na vlastnictví půdy. V horských oblastech tak žijí většinou chudé kmeny, které jsou pod hranicí chudoby a jejich jedinou nadějí na uživení se je právě pěstování máku a výroba opia. Surové opium a heroin jsou potom na karavanách koní a oslů dopravovány k hranicím Barmy a Thajska k finálnímu zpracování. Odtud se po řece přepraví přes hranice a droga putuje na jih do Bangkoku, kde dochází k další distribuci. Většinu obchodu ovládali thajští a barmští Číňané, i když dnes už jejich podíl klesá. V Thajsku již jsou však původní domorodci nuceni pěstování i užívání opia opustit. Pokud přestanou s výrobou opia, získají thajské občanství a navíc je agronomové naučí pěstovat nové plodiny. Thajský král již před lety nastartoval projekt, který má horským kmenům pomoci z opiové pasti. Ve vesnici Angkhang na hranici s Barmou nechal vybudovat výzkumnou stanici, v níž stojí desítky plantáží a skleníků. V nich se zemědělští inženýři z univerzity v Chiang Mai snaží najít ty nejvhodnější plodiny pro horské farmáře, které by nahradily tradiční opium. Za okolními ploty tu dozrávají meruňky a kiwi, kvetou růže či jabloně a na nedaleké opiové plantáži rostou jahody. S nadsázkou by se dalo říct, že zejména v Thajsku je pojem Zlatý trojúhelník nyní hlavně jen turistická atrakce, na které se místní snaží vydělat. Můžeme zde navštívit například muzeum opia a další podobné pasti na turisty. [15], [16] Zlatý půlměsíc Zlatý půlměsíc je souhrnný název pro tři státy Afgánistán, Pákistán a Írán. Oproti Zlatému trojúhelníku je tato lokalita známa jako světová jednička v množství vyprodukovaného opia i heroinu. Světové prvenství drží již dlouho Afgánistán, kde se podle odhadů ročně vyprodukuje až 8000 tun surového opia. Podobně jako v jiných drogových lokalitách může i za rozšíření pěstování máku k výrobě opia v Afgánistánu finanční situace. Za jeden kilogram opia totiž afgánští farmáři dostanou 203 amerických dolarů, což je nesrovnatelná cena například s kilogramem mouky (43 centů) či s 18

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Konopí obnovitelný zdroj energie

Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí, atinským názvem cannabis je zařazeno do čeledě konopovitých rostlin, stejně jako chmel. Původem pochází z Asie. Zahrnuje 3 rody : Cannabis indica (konopí indické)

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

44.Subtropy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

44.Subtropy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 44.Subtropy Subtropy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země projekt GML Brno Docens DUM č. 16 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 18.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Zemědělství: formy, vlastnictví, způsoby

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004 Káva long Nákup kávy C spekulace na růst ceny Kamil Bednář Listopad 2004 1 Káva na vzestup Káva v současné době reprezentuje velmi zajímavou obchodní příležitost. Kombinace fundamentálních a technických

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více