ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Semestrální práce Geografie 2 Hlavní oblasti pěstování drog ve světě Autor: Tomáš Řáda Skupina: G3-61 Akademický rok: 2012/2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto semestrální práci zpracoval samostatně za použití podkladů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury v závěru práce. V Kralupech nad Vltavou dne Tomáš Řáda

3 Abstrakt: Tato seminární práce se zabývá hlavními oblastmi pěstování drog kolem celého světa. Práce je zaměřena výhradně na drogy přírodního původu. Práce má za cíl seznámit čtenáře s hlavními druhy přírodních drog, s jejich stručnou historii, s podmínkami nutnými k jejich pěstování a také s důsledky pěstování pro jednotlivé oblasti. Klíčová slova: drogy, přírodní, pěstování Abstract: This essay deals with main areas of drug cultivation around the world. The essay is solely focused on organic drugs. The objective of this essay is to give basic information about organic drugs, about short history of drugs, about necessary conditions for cultivation and about consequences of cultivation for every single region. Key words: drugs, organic, cultivation

4 OBSAH 1. Úvod 1 2. Historie pěstování drog Historie marihuany Historie koky Historie opia 3 3. Nejčastěji pěstované drogy Marihuana Koka Opium 7 4. Oblasti pěstování marihuany Klimatické podmínky v oblastech pěstování marihuany Situace v Mexiku Ovlivnění cestovního ruchu Mexiko Oblasti pěstování koky Klimatické podmínky v oblastech pěstování koky Drogová turistika a její dopady Pablo Escobar Oblasti pěstování a výroby opia Zlatý trojúhelník Zlatý půlměsíc Klimatické podmínky v oblastech pěstování máku setého Závěr 21 Seznam použitých zdrojů 22

5 1. Úvod Lidé již před mnoha stovkami let objevili zvláštní účinky některých rostlin rostoucích kolem nich. Omamné účinky mají ve větší či menší míře stovky druhů rostlin. V této práci se zaměřím na tři dle mého nejdůležitější přírodní drogy: marihuanu, koku a opium. Konopí, ze kterého se marihuana vyrábí, keř kokainovníku pravého i mák setý, ze kterého se získává opium, potřebují ke svému úspěšnému růstu různé klimatické podmínky. Může se jednat o množství vody potřebného k růstu rostliny, o množství slunečních paprsků dopadajících na listy rostliny či o teplotu pro maximální zisk aktivních látek z každé z rostlin. Tyto všechny podmínky splňují jen určité oblasti světa, které se v této práci pokusím přiblížit. Pěstování drog s sebou přináší různé problémy spojené s kriminální činností, v důsledku které může být omezen například cestovní ruch do zmíněných lokalit. I o těchto problémech pojednávají následující kapitoly práce. Pěstování drog ve velkém se velmi často objevuje v rozvojových státech a má velký vliv na celý chod státu, ať už po ekonomické či společenské stránce. 1

6 2. Historie pěstování drog Archeologické nálezy potvrzují, že pěstování drog má ve světě tisíceletou tradici. Patří mezi ně zvláštní nádoby z území dnešní Francie, o nichž historikové soudí, že sloužily k pálení některé omamné látky. Ve vykopávkách na Tchaj-wanu se našly zbytky neolitické keramiky zdobené konopným provázkem, která pochází z doby dvanáct tisíc let před naším letopočtem. Z pramenů z pozdější doby soudíme, že na mnoha místech se drogy doporučovaly jako léčivé byliny. Bylo to např. v Číně, Indii, Egyptě či státech v Mezopotámii. V Mezopotámii sloužily jako léčiva např. blín, mandragora, indické konopí a opium. Tyto rostliny se často doporučovaly na zklidnění bolestí. Od toho může být jen krůček k cílenému používání těchto látek jako omamných. [1] Historie marihuany Marihuana a její produkty - hašiš, olej - patří mezi lidstvem užívané látky již minimálně několik set let. Po tuto dlouhou dobu provázely lidstvo jako součást náboženských a sociálních rituálů. Primitivní národy, stejně jako národy "rozvinuté", užívaly cannabis pro její schopnost ulehčit tíhu reality a měnit smyslové vnímání. Zároveň s tímto náboženským a sociálním významem má marihuana neméně dlouhou historii jako lék - její užívání je zaznamenáno již v Eberských papyrech ze starého Egypta ze šestnáctého století před Kristem. Tehdy byla cannabis používána zejména jako jeden z nejlepších prostředků proti bolesti. Pro své psychoaktivní účinky byla marihuana poprvé využívána v Asii. Zdá se, že právě v Asii bylo konopí poprvé pěstováno pro jiné než průmyslové účely. Asyřané ji užívali v osmém století, v Číně byla pěstována od čtvrtého a v Indii od druhého století před Kristem. Měla své nezastupitelné místo v lékárnách starých Číňanů a Řeků. Ceremoniální, rekreační a terapeutické užívání marihuany pokračovalo v Asii, Africe, Arábii, Jižní a Střední Americe bez přerušení až do dnešních dnů. V Evropě byla tato rostlina známa pod názvem indické konopí až do roku 1753, od kdy byla nazvána dnešním názvem Cannabis sativa. V 18. a 19. století se marihuana nejčastěji používala jako lék proti bolesti, ale také jako lék proti astma, nechutenství a mnoha dalším nemocem. Rekreační užívání tehdy bylo rozšířeno velmi málo. Ke konci 19. století došlo k vymizení marihuany z lékařství a přesunula se do oblasti rekreačního užívání u chudých vrstev. Zákonná omezení, týkající se nemedicínského a později i medicínského užívání cannabis, se objevovala v prvních dvou třetinách dvacátého století. Velký boom nastal v 60. letech v souvislosti s rozvíjejícím se hnutím hippies a s psychedelickou vlnou. Marihuana se stala integrální součástí studentského života na západních univerzitách. Na konci 70. let byla marihuana zřejmě na vrcholu svého 2

7 rozšíření - stala se běžně užívanou drogou pro zhruba 20% populace do 40 let a byla velmi běžná již na středních školách. [2] Je tedy vidět, že historicky má marihuana největší předpoklady stát se celosvětově nejrozšířenější drogou. Již v minulosti byla pěstována v mnoha státech všude kolem světa a nejinak je tomu i dnes Historie koky Kokain je alkaloid jihoamerickéno keře Erythroxilon koka LAM (Lamarck - koka pravá). Historie užívání koky je velmi dlouhá. Indiánská pověst říká, že první Inka - Manco Kapak, syn boha slunce, přinesl lidem tuto bájnou rostlinu, která "obveseluje zarmoucené, unaveným dává sílu a nasycuje hladové". Pro indiány byla koka především náboženská rostlina. Sloužila také k přemáhání únavy a hladu ve vysokých horách. Žvýkání koky mezi indiány se udrželo až dodnes. Do Evropy byla koka dovezena dovezena roce Italský fyzik Angelo Mariany v 19. století přidával koku do vína a prodával jej jako "Vin Mariany". Doporučoval toto víno jako analgetikum, anestetikum, lék proti nechutenství a žaludečním potížím. Vlastní alkaloid (kokain) byl izolován roce Kokain jako lokální anestetikum objevil pro medicínu Sigmund Freud. V roce 1878 začal Bentley léčit kokainem morfinisty, a tím přispěl k rozšíření kokainismu.[3] Historie opia Makovice byly známy jako zdroj účinných látek od nepaměti. Tradice běžného lékařského i nelékařského užívání opia je známa u Egypťanů, Sumerů, Řeků, Peršanů a Římanů. Opium bylo ze všech dnešních hlavních drog od počátku nejvíce svázáno s obchodem a obchodními stezkami. Arabové jej přivezli v sedmém století do Indie a o něco později i na pobřeží Číny. Dalším rozšiřovatelem opia byli vojáci. Evropa poznala opium prostřednictvím vojáků, vracejících se z křížových výprav na rozhraní tisíciletí. V pozdějších dobách byly opium a posléze i morfin známy jako účinný lék proti nepřebernému množství nemocí. Bylo dokonce předepisováno zcela zdravým lidem, neboť "optimalizuje vnitřní rovnováhu lidského těla". V Anglii představovalo opium populární domácí lék, jakým je dnes Aspirin. Konzumace opia dosahovala v Anglii v polovině devatenáctého století 25 kg na 1000 obyvatel. Ve dvacátém století zažilo opium a opiáty celkově několik vln zvýšení zájmu. Tou první byla první světová válka, kdy opiáty často užívali vojáci na frontě. Druhá vlna přišla s druhou světovou 3

8 válkou. Třetí potom v 60. a 70. letech díky hnutí hippies, kdy se opiáty stejně jako marihuana a ostatní drogy těšily velkému zájmu. Poptávka po heroinu, který se vyvinul právě z opia dodnes uživí všechny jeho dodavatele a výrobce z Turecka, Iránu, Afghánistánu, Pákistánu, Indie, Nepálu, Bangladéše, Barmy, Thajska, Laosu a dalších zemí jihovýchodní Asie. Také Mexiko se podílí na uspokojování zejména amerického trhu. To jsou všechno oblasti, které blíže přiblížím na následujících stránkách.[4] 4

9 3. Nejčastěji pěstované drogy V následujících kapitolách budou popsány základní vlastnosti a charakteristiky marihuany, koky a opia. Jsou to přírodní drogy s nejdelší historií a také patří mezi nejrozšířenější přírodní drogy světa Marihuana Jako marihuana je označována droga, která je složena z usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis sativa), konopí indického (Cannabis indica) případně konopí rumišního (Cannabis ruderalis) s obsahem nad 0,3 % THC. Marihuana pocházející z mírného podnebného pásma je po sklizni zelená, během sušení dostane barvu zelenou či tmavě zelenou; zažloutnutí marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. Nejčastějším způsobem užívání marihuany je její kouření. Kouří se buď samotné sušené listy a okvětní části, nebo jsou smíchány s tabákem a kouří se výsledná směs. Z pryskyřice marihuany se také připravuje droga hašiš, která se rovněž kouří, většinou v dýmkách. Marihuana se také často používá jako přísada do různých jídel. Účinky se při kouření marihuany dostavují během několika málo minut, při požití marihuany do několika hodin. Z účinků marihuany mohu jmenovat například zasněné stavy uživatelů, pocity velkého hladu, euforie či naopak pocit zklidnění. [5] Obr. 1: Sušená marihuana připravená k užití. (Zdroj: 5

10 3. 2. Koka Koka neboli kokainovník pravý je malý strom nebo keř, rostoucí převážně v Jižní Americe. Má prutovité větve kryté červenohnědou borkou (odtud i dřívější český název rudodřev ), podlouhlé listy měřící 3-6 cm na délku a 0,8-1,2 cm na šířku. Jsou slabě kožovité a mají charakteristickou žilnatinu. Květy tvoří pěticípý kalich a pětilistou korunu. Plod je podlouhle vejcovitá, asi 0,7-1 cm dlouhá jednosemenná peckovice, mající červené zabarvení v době zralosti. Koka se nejčastěji užívá žvýkáním s páleným vápnem či popelem. V tradiční medicíně se koka používá například proti bolestem hlavy (potírání spánků rozdrcenými listy), na uklidnění žaludku (smíchaná s medem) či k léčbě cukrovky. Hlavní podíl drogové stránky této rostliny však představuje kokain, který ze k koky vyrábí. Mezi jeho účinky patří krátkodobá euforie, pocit radosti a štěstí. [6] Obr. 2: Keř kokainovníku pravého. (Zdroj: Opium Opium je zaschlá šťáva získaná z nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum). Jedná se o rostlinnou látku významnou svým obsahem alkaloidů, především morfinu, jenž působí jako opiát. K řadě dalších látek patří např. kodein (rovněž opiát), noskapin, papaverin, či thebain. Obsah opiátů propůjčuje opiu silně narkotický účinek spojený s utišením bolesti, pocitem klidného blaha (euforie) a celkovým útlumem organismu. V minulosti se opium nejčastěji kouřilo. Při 6

11 kouření se vdechuje dým přímo ze surového opia, případně ze směsi opia a hašiše nebo tabáku. Dnes se v Malé Asii prodává opium často ve formě tablet. Nový způsob užívání opia nepřímo objevil rakouský lékař, přírodovědec a filosof Paracelsus. Při experimentech se mu podařilo rozpustit opium v alkoholu, čímž vznikl polosyntetický preparát nazvaný "laudanum" s vlastnostmi drogy. Po roce 1853, kdy Charles Pravaz vynalezl injekční jehlu a stříkačku, se rozšířilo podkožní aplikování morfia. [7] Obr. 3: Hroudy surového opia. (Zdroj: 7

12 4. Oblasti pěstování marihuany Marihuanu lze považovat za celosvětově nejrozšířenější nelegální přírodní drogu. Její pěstování je tak rozšířeno doslova po celém světě. Marihuana se pěstuje od malých soukromých zahrádek až po několikahektarové lány, které ovládají drogové kartely. Jednoznačně nejvýznamnějšími oblastmi v pěstování marihuany je Mexiko, Paraguay, USA a také Maroko. Marihuanou je také doslova protkána celá Asie od Turecka až po Thajsko, v Asii je marihuana nejběžnější a nejdostupnější droga. Mexiko bylo donedávna považováno za jasnou jedničku pěstování marihuany. V poslední době však Mexiko postupně dohání právě Paraguay, kde se podle neoficiálních čísel ročně vyprodukuje přes 6000 tun této drogy, která poté končí v rukou uživatelů z celého světa. Zejména v Paraguayi zemědělci nepěstují proto, že by byli obchodníky s narkotiky, ale z důvodu ekonomické nutnosti. Za marihuanu totiž mnohokrát dostanou až o 500 procent více, než za jiné zemědělské plodiny. Dalším důvodem enormního rozvoje pěstování marihuany v Paraguayi je pak neochota tamních úřadů proti pěstitelům zasáhnout. Vláda sice zadržuje překupníky drog, ve vězení se však pěstitelů najde jen pár. Výjimečné totiž nejsou situace, kdy těsně před policejní razií dotčení zemědělci zkrátka odejdou. Dokazování vlastnictví drogových polí pak rozhodně není snadné. Maroko se specializuje především na výrobu hašiše a údajně pokrývá přes 70 % celkové evropské spotřeby této drogy. Neoficiálně se hašiš považuje dokonce za nejsilnější hospodářský vývozní artikl této země. [8] 8

13 Obr. 4: Mapa užívání marihuany ve světě s vyznačenými oblastmi pěstování. (Zdroj: Klimatické podmínky v oblastech pěstování marihuany Rostliny Cannabis sativa či Cannabis indica, ze kterých se vyrábí marihuana či hašiš, nejsou nijak náročné. Pravděpodobně i to je důvod, proč je marihuana tak rozšířená. Rostliny marihuany potřebují zejména hodně světla, tepla a také dostatečnou zálivku. Výše uvedené oblasti pěstování splňují všechny tyto podmínky. Mexiko, Paraguay i Maroko leží v tropickém či subtropickém podnebném pásu, což rostlinám zajišťuje tolik potřebné světlo a teplo. Pro srovnání průměrná lednová teplota v Praze je 0,8 ºC, v Mexiku dosahuje hodnoty 11,6 ºC. Červencová teplota je sice průměrně v Mexiku nižší než Praze, není však o tolik nižší, aby to pro rostliny představovalo větší problém. Výhodou je pak vyrovnaná teplota během celého roku. V Paraguayi panují obdobné tepelné podmínky jako v Mexiku, protože leží na podobné zeměpisné šířce jen jižně od rovníku. V Maroku jsou dostatečné teploty pro pěstování zajištěny středomořským podnebím a subtropickým podnebným pásem. V Mexiku zajišťuje dostatečný přísun vláhy rostlinám severovýchodní pasát. V případě 9

14 Paraguaye se jedná o jihovýchodní pasát. Průměrný roční úhrn srážek se v obou těchto lokalitách pohybuje přes 1000 mm/rok. V Maroku by oproti stavu v Americe byla situace jiná nebýt pohoří Atlas. Toto pohoří zachycuje oblačnost a díky němu jsou při pobřeží Středozemního moře v jinak suchém Maroku dostatečné roční úhrny srážek pro pěstování konopí. Ve všech výše uvedených oblastech však nefiguruje jen venkovní pěstování marihuany. Převážně v Mexiku je rozšířeno i vnitřní pěstování konopí, kdy se dostatek světla a tepla zajišťuje halogenovými lampami a pěstírny mají propracované systémy zavlažování Situace v Mexiku Mexiko je známé pěstováním marihuany, ale také výrobou mnoha dalších druhů drog. Je rozděleno na mnoho území, které ovládají jednotlivé drogové kartely. Názvy hlavních 8 drogových kartelů v Mexiku jsou následující: Organizace Felix Arellana, Kartel Pacifico Sur, Los Zetas, Kartel Sinaola Federation, Organizace Carilla Fuentese, Kartel El Golfo, La Familia Michoacana a Nezávislý kartel Acapulca. Tyto organizace spolu již roky vedou válku o hlavní podíl na drogovém trhu. Odhaduje se, že v letech 2006 až 2010 padlo za oběť této drogové války přibližně lidí. [9] Problémem v Mexiku je zejména pašování marihuany do USA. Poměrně často bývají v Mexiku například objeveny plně vybavené tunely vedoucí pod hranicí Mexika a USA. Kuriózní případ pašování drog se stal v únoru roku Ve městě Mexicali policisté zadrželi improvizovaný kanón, s nímž pašeráci drog stříleli balíčky s marihuanou přes americkou hranici. Dělo bylo schopné střílet dvoukilogramové balíčky s drogami až 400 metrů za americkou hranici, kde je měli vyzvedávat komplici. Pašování marihuany vzduchem přes hranici však není tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obdobné případy se totiž stávaly už dříve, jen místo podomácky vyrobeného děla policisté zabavovali funkční katapulty na drogové zásilky. Další úspěšný zásah proti pěstitelům marihuany se povedl mexické armádě v červenci roku Tehdy se vojákům poblíž města San Quintin, přibližně 350 km od Tijuany, podařilo odhalit ohromnou plantáž marihuany. Tato velkopěstírna dosáhla rozlohy 120 hektarů. Celá plantáž byla důmyslně zakryta černou látkou. Hodnota zabavené a zlikvidované marihuany dosahuje podle odhadů až 153 milionů dolarů. V souvislosti s tímto případem bylo zadrženo 6 lidí. [10] Pokud se pěstitelé rozhodnou pro vnitřní variantu pěstování marihuany, nemají zdaleka vyhráno. Halogenové zářiče nutné k osvětlení marihuany ve vnitřních prostorech totiž vydávají velké množství tepla. Díky tomuto teplu se mexické policii již mnohokrát podařilo odhalit pěstírnu marihuany za pomoci vrtulníku s termovizí a to jak záměrně, tak zcela náhodně, například při pátrací akci po pohřešované osobě. 10

15 Obr. 5: Plantáž marihuany zakrytá černou síťovinou nalezená v Mexiku v červenci (Zdroj: [10]) Ovlivnění cestovního ruchu Problémy s pěstováním marihuany mají velký vliv na cestovní ruch v dané zemi. Může se stát, že paradoxně dojde ke zvýšení cestovního ruchu, protože v poslední době se těší velké oblibě tzv. drogová turistika. Jeden konkrétní příklad může být Nizozemsko, kam jezdí velké množství převážně mladých lidí právě za tam legální marihuanou. V naprosté většině případů má však drogová problematika negativní dopad na příliv turistů. Turisté se často bojí o své bezpečí a mnohokrát i vlády zemí nedoporučují do dané země vycestovat Mexiko Mexiko se v poslední době potýká s úbytkem zejména amerických turistů, kteří ztrácejí důvěru v bezpečnost této marihuanou ovládané země. Bezpečnostní situace v Mexiku je v současné době vyhrocena v důsledku eskalace násilí mezi drogovými kartely. Z tohoto důvodu se turistům nedoporučuje cestovat do států na hranicích s USA (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Baja California Norte a Chihuahua). Další oblastí, ve které může turistům hrozit nebezpečí, 11

16 zejména ve vnitrozemí, jsou státy Oaxaca, Guerrero a Michoacán na jihu země. Útoky zpravidla nejsou namířeny proti turistům nebo cizincům, nicméně může se stát, že se turista ocitne ve špatný čas na špatném místě. V poslední době byl také zaznamenán zvýšený počet únosů. Tento druh zločinu je páchán za účelem získání výkupného a týká se hlavně místních obyvatel, avšak známé jsou i případy únosů turistů z různých zemí. [11] 12

17 5. Oblasti pěstování koky Oproti v podstatě celosvětově pěstované marihuaně se kokainovník pravý (Erythroxylon coca) pěstuje jen v několika málo oblastech naší planety. Kokainovník pravý pochází pravděpodobně z vlhkých pralesů na východních svazích bolivijských a peruánských And, roste od 300 m až do výše cca 2000 m. Z původu této rostliny tedy vyplývá, že hlavní oblastí pro pěstování koky je Jižní Amerika. Konkrétně největšími producenty a distributory koky a posléze i kokainu, který se ze sušených listů koky vyrábí, jsou státy Kolumbie, Peru a Bolívie. Méně se již oblasti pěstování kokainovníku nacházejí například v severozápadní Brazílii, Ekvádoru či ve Venezuele. Celkově vyprodukuje Jižní Amerika přes 90 procent celosvětové produkce koky. Okrajové oblasti mimo Jižní Ameriku, v kterých má pěstování koky také své kořeny jsou například Jáva, Srí Lanka či dokonce Austrálie. Byly dokonce snahy drogových gangů pěstovat kokainovník na Kavkaze, což však nevedlo k většímu úspěchu. V nejvýnosnějších lokalitách probíhá sklizeň kokových listů třikrát až čtyřikrát do roka. Nutno dodat, že ne všechna produkce koky končí jako základ pro výrobu kokainu. Například v Peru je přes hektarů registrovaných kokainíkových plantáží, z nichž listy koky končí například ve výrobě bylinných čajů. Plantáže má pod záštitou organizace s názvem National Coca Monopoly (ENACO). Tyto legální plantáže se v Peru nachází zejména v regionu Cuzco. Nelegální plantáže se pak v Peru nacházejí v regionech Upper Huallaga Valley, San Martin, Huanuco, Ucayali a mnoha dalších menších částech země. Podobně jako v Peru, i v Bolívii vedle sebe existuje legální a nelegální pěstování koky. V Kolumbii se nachází v podstatě tři hlavní oblasti pěstování. Jsou to regiony Yungas de La Paz, Chapare a Apolo. Oproti tomu v Kolumbii nic takového jako legální kokainíkové plantáže neexistuje. Hlavní oblasti tamního nelegálního pěstování jsou regiony Putumayo, Caqueta, Guaviare a Vaupes. [6], [12] 13

18 Obr. 6: Bolívijský prezident Morales žvýkající koku na zasedání OSN ve Vídni Řeč pojednávala o rozdílu mezi kokou a kokainem. (Zdroj: Klimatické podmínky v oblastech pěstování koky Všechny hlavní pěstitelské státy koky (Kolumbie, Bolívie a Peru) leží zcela či z části v tropickém podnebném pásu. Tento fakt zajišťuje poměrně konstantní teplotu, která kokainovníku pravému vyhovuje. Koka bývá pěstována v nadmořské výšce přibližně od 300 do 2100 m. n. m. Nejčastěji se kokové plantáže nachází ve výšce kolem 1000 m. n. m. Kokainovníku sice vyhovuje konstantní teplota během celého roku, nemá však rád teploty příliš vysoké. Právě z tohoto důvodu se pěstuje ve vyšších nadmořských výškách. Typická jsou tedy terasovitá pole v podhůří And. Důležitou vláhu pro kokainovník zajišťuje střídání sucha a vydatných dešťů. Přestože má podnebí třech dominantních států pěstujících koku mnoho společného, v každém z těchto států existují drobné rozdíly v klimatu, které ovlivňují produkci koky. V kolumbijských oblastech pěstování kokainovníku se tato droga nejčastěji pěstuje v nadmořské výšce 1100 až 2000 metrů nad úrovní moře. Průměrná teplota se v těchto výškách pohybuje v rozmezí 10 až 12 ºC. V těchto oblastech je také půda bohatá na železo. V Peru bývá koka nejčastěji pěstována v nadmořských výškách pohybujících se od 600 do 900 metrů nad mořem, časté jsou ale také lokality s nadmořskou výškou až 2100 m. Teplota je zde podobná jako v lokalitách v Kolumbii, pohybuje se okolo 12 ºC. Zemina v regionu Upper Huallaga Valley je známá svým bohatstvím na železo, což je pro růst kokainovníku i všech ostatních rostlin velmi důležitý prvek. V Peru se jednotlivé oblasti značně liší svou nadmořskou výškou, se kterou se 14

19 mění jak teplota, tak i množství srážek. Nelze proto obecně popsat klimatické podmínky ve všech regionech. Asi 75 procent nelegálně vypěstované koky v Bolívii pochází z lokality Chapare. Počasí v tomto regionu je teplé a vlhké, roční úhrny srážek se zde pohybují kolem mm. Kokainovníky jsou tu pěstované na rozlehlých téměř plochých pláních, jejiž nadmořská výška bývá jen kolem 200 až 500 metrů nad mořem. Teplota je zde také o něco vyšší, průměrně dosahuje hranice 14 ºC. Tato lokalita je ale podnebím spíše výjimečná. V jiných kokových regionech Bolívie se tato rostlina většinou pěstuje na příkřejších svazích, ve větší nadmořské výšce a tudíž i při nižší teplotě Drogová turistika a její dopady Oblasti pěstování koky a potažmo výroby kokainu jsou známé také stále se zvyšujícím trendem drogové turistiky. Obdobně jako v případě marihuanových lokalit spočívá v několikanásobně menší ceně drogy než na amerických či evropských trzích. Nejčastěji do oblastí Kolumbie, Peru a Bolívie za drogami jezdí právě zájemci z Evropy (včetně České republiky) či ze Spojených států amerických. Častý problém v těchto končinách nastává v případě, že si dotyční obstarají jen listy koky, které většinou nebývají zakázané. Při zapomenutí sáčku s listy například v batohu poté může při prohlídce na hraničním přechodu turista snadno skončit s pouty na rukou. Kokain je pak ve výše uvedených zemích možné koupit si doslova na každém rohu. Přestože bývá na drogu velice levný, bývá oproti zboží koupenému například v Evropě neředěný a daleko kvalitnější. Drogová turistika pak s sebou přináší ještě jeden trend. Drogové gangy totiž potřebují mnoho lidí, kteří obstarají transport kokainu na cizí trhy. Stále více i českých turistů" funguje jako "muly", tedy dopravci drog z Jižní Ameriky do Evropy. Často jsou chyceni již při odletu. Z mediálně známých případů lze připomenout čtyřicetiletého Čecha, který byl v listopadu 2006 zadržen na letišti v peruánské metropoli Limě, když chtěl ve svých zavazadlech propašovat 10,5 kilogramu kokainu. Rovněž v Peru byl později zadržen i další Čech se čtyřmi kilogramy kokainu. Drogové organizace nabízejí za propašování kokainu do jiných zemí nemalé peníze pohybující se řádově ve statisících českých korun. Hodnota propašované drogy na trhu pak může být až několikasetnásobně vyšší. [13] Pablo Escobar Jednou z nejznámějších drogových osobností Jižní Ameriky byl kolumbijský Pablo Escobar, boss narkomafie z Medellínu. V mládí byl obyčejná nula živil se jako zloděj aut. Píle mu ale 15

20 zjevně nechyběla, a tak měl tento překupník zanedlouho pod palcem nejen celý medellínský drogový kartel, ale i vlastní politickou stranu, noviny a financoval všechny důležité veřejné projekty státu. Už v roce 1983 dosáhl Escobarův majetek závratných dvaceti miliard dolarů a časopis Forbes mu přisoudil sedmé místo na žebříčku nejbohatších lidí světa. Když vláda zahájila kampaň proti obchodu s drogami, Escobar navrhl prezidentu Betancurovi neobyčejnou mírovou dohodu : když jeho a jeho byznys nechají být, poskytne vládě obrovský kapitál do programů národního rozvoje a zaplatí z vlastní kapsy všechny dluhy Kolumbie vůči ostatním státům, které činily třináct miliard amerických dolarů. Vláda jeho velkorysou nabídku ovšem odmítla. Zkonfiskovala Escobarovi tisíc kilometrů čtverečních plantáží s kokou a požádala o pomoc Washington. Narkomafie na protest zahájila sérii bombových útoků na banky, redakce a veřejné budovy, která v roce 1989 vyvrcholila sestřelením letadla na lince z Bogoty do Cali. Všech 107 lidí na palubě tehdy zahynulo. Escobar skončil v luxusním žaláři, ale netrvalo dlouho a s pomocí kumpánů se mu podařilo uprchnout. Ke slovu se tak dostala speciální jednotka americké armády. Patnáct set ozbrojenců lovilo Escobara celých 499 dní - až ho nakonec zastřelili na střeše jeho vily v Medellínu v roce [14] Obr. 7: Kolumbijský narkobaron Pablo Escobar. (Zdroj: 16

21 6. Oblasti pěstování a výroby opia V souvislosti s opiem nelze přímo hovořit o oblastech pěstování. Opium se totiž získává z nezralých makovic máku setého. Chceme-li tedy hovořit o pěstování, je správné zaměřit se na mák setý. V oblastech, o kterých se zde budu zmiňovat jde však samozřejmě o výsledné drogové produkty máku setého, tedy opium a heroin. Pro výrobu těchto dvou drog se nehodí veškeré odrůdy máku setého, ale vhodné jsou jen některé, často speciálně pro tyto účely vyšlechtěné. Podobně jako u předchozích kapitol, i oblasti pěstování máku určeného k výrobě opia nelze zdaleka popsat všechny. Na světě se vyskytuje bezpočet lokálních území, které drogové organizace využívají k tomuto účelu. Hlavními oblastmi pro výrobu opia a heroinu jsou však 2 velká území skládající se z několika států. Jsou to lokality s názvy Zlatý trojúhelník a Zlatý půlměsíc. Dalšími velkými pěstiteli a producenty jsou pak například státy Mexiko či Kolumbie. Obr. 8: Oblasti pěstování máku setého za účelem výroby opia, včetně Zlatého trojúhelníku (Golden triangle) a Zlatého půlměsíce (Golden crescent) (Zdroj: 17

22 6. 1. Zlatý trojúhelník Zlatý trojúhelník je název pro státy Barma (Myanmar), Laos, Thajsko a z části také Vietnam. Leží v horské oblasti jihovýchodní Asie na soutoku řek Mekong a Ruak (nejsevernější část Thajska, které zde hraničí s Barmou a Laosem). Zlatý trojúhelník není zdaleka největším producentem opia či heroinu, na celém světě je však tato lokalita považována za zdroj nejkvalitnějšího opia i heroinu. Celá oblast se rozkládá zhruba na kilometrech čtverečních. Produkce celého Zlatého trojúhelníku dosahuje ročně jen několika desítek tun. Domorodci v horách zde již po staletí po večerech pokuřují opium ze svých dýmek. Tito domorodci nemají příslušnost k žádnému státnímu občanství, tudíž například ani žádné nároky na vlastnictví půdy. V horských oblastech tak žijí většinou chudé kmeny, které jsou pod hranicí chudoby a jejich jedinou nadějí na uživení se je právě pěstování máku a výroba opia. Surové opium a heroin jsou potom na karavanách koní a oslů dopravovány k hranicím Barmy a Thajska k finálnímu zpracování. Odtud se po řece přepraví přes hranice a droga putuje na jih do Bangkoku, kde dochází k další distribuci. Většinu obchodu ovládali thajští a barmští Číňané, i když dnes už jejich podíl klesá. V Thajsku již jsou však původní domorodci nuceni pěstování i užívání opia opustit. Pokud přestanou s výrobou opia, získají thajské občanství a navíc je agronomové naučí pěstovat nové plodiny. Thajský král již před lety nastartoval projekt, který má horským kmenům pomoci z opiové pasti. Ve vesnici Angkhang na hranici s Barmou nechal vybudovat výzkumnou stanici, v níž stojí desítky plantáží a skleníků. V nich se zemědělští inženýři z univerzity v Chiang Mai snaží najít ty nejvhodnější plodiny pro horské farmáře, které by nahradily tradiční opium. Za okolními ploty tu dozrávají meruňky a kiwi, kvetou růže či jabloně a na nedaleké opiové plantáži rostou jahody. S nadsázkou by se dalo říct, že zejména v Thajsku je pojem Zlatý trojúhelník nyní hlavně jen turistická atrakce, na které se místní snaží vydělat. Můžeme zde navštívit například muzeum opia a další podobné pasti na turisty. [15], [16] Zlatý půlměsíc Zlatý půlměsíc je souhrnný název pro tři státy Afgánistán, Pákistán a Írán. Oproti Zlatému trojúhelníku je tato lokalita známa jako světová jednička v množství vyprodukovaného opia i heroinu. Světové prvenství drží již dlouho Afgánistán, kde se podle odhadů ročně vyprodukuje až 8000 tun surového opia. Podobně jako v jiných drogových lokalitách může i za rozšíření pěstování máku k výrobě opia v Afgánistánu finanční situace. Za jeden kilogram opia totiž afgánští farmáři dostanou 203 amerických dolarů, což je nesrovnatelná cena například s kilogramem mouky (43 centů) či s 18

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY 3. přednáška Klima Faktory ovlivňující klima (obecně): astronomické geografické: zeměpisná šířka a délka, vzdálenost od oceánu, reliéf všeobecná cirkulace atmosféry mořské

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Mezinárodní systém kontroly drog a světová protidrogová politika. Ing. Mgr. Vendula Běláčková Pražský studentský summit, 25.

Mezinárodní systém kontroly drog a světová protidrogová politika. Ing. Mgr. Vendula Běláčková Pražský studentský summit, 25. Mezinárodní systém kontroly drog a světová protidrogová politika Ing. Mgr. Vendula Běláčková Pražský studentský summit, 25. listopadu 2011 A/ Mezinárodní systém kontroly drog Historické kořeny drogové

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH. referát. Jméno a příjmení: Anna Homutová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis III. ročník DĚTSKÁ PRÁCE V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH referát Jméno a příjmení: Anna Homutová Třída: 3. A Datum: 18. 4. 2017 Dětská práce v rozvojových zemích 1.

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku.

Bahamy. Addis Abeba. Za každou správnou lokalitu 1 bod. Maximálně 4 body. 4 b. 3) Výše zjištěné lokality zakresli pomocí písmen a až d do obrázku. Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení Čas: 45 minut Pomůcky: psací potřeby Zeměpisná rozcvička

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák

sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák ČESKÝ MODRÝ MÁK z.s. sdružuje a zastupuje pěstitele a další subjekty, kterým záleží na tom, aby byla zachována naše tradiční česká komodita poctivý potravinářský mák poskytuje odbornou službu pěstitelům

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 5. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 5. přednáška Biogeografie Biosféra Pro její charakter (hlavně druhové složení) jsou určující: klimatické poměry, půda lidské zásahy proto je její rozložení v Latinské

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy ATMOSFÉRA Podnebné pásy PODNEBNÉ PÁSY podle teploty vzduchu rozlišujeme 3 základní podnebné pásy: Tropický podnebný pás (mezi obratníky) Mírný podnebný pás Polární podnebný pás (za polárními kruhy) PODNEBNÉ

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Rostlinné omamné drogy

Rostlinné omamné drogy Rostlinné omamné drogy Historie V období mezi 10. a 3. tisíciletím př.n.l. došlo k přelomu ve vývoji lidstva. Příklon k zemědělství vedl ke vzniku nových civilizací neolitická revoluce. Někdy v jejím průběhu

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Pracovní list Tropické deštné lesy

Pracovní list Tropické deštné lesy Pracovní list Tropické deštné lesy 1) Přečtěte si následující text a: a. červeně označte informace týkající se přírodních poměrů tropického deštného lesa b. modře označte informace týkající se fauny tropického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ.

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. SKOŘICOVNÍK SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. TYTO STROMY SE PĚSTUJÍ NA PLANTÁŽÍCH V TROPECH A SUBTROPECH (V ČÍNĚ, THAJSKU, INDONÉSII, CEJLONU, MADAGASKARU, BRAZÍLII, NA JÁVĚ, SUMATŘE). EXISTUJE SKOŘICOVNÍK

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 3.9.2012 Anotace a) určeno

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Asie povrch, úkoly k zamyšlení

Asie povrch, úkoly k zamyšlení Asie povrch, úkoly k zamyšlení Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG. stimulanty. kokain

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG. stimulanty. kokain TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG stimulanty kokain Kokain, též benzoylmethylekgonin, je světle bílá, mikrokrystalická látka používaná především jako stimulační a euforizující droga. Jedná se o rostlinný tropanový

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více