Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Jsi už doma? Ne, oni tady nejsou. Není tady? (on) Oni jsou doma. Jsou už tady? On už je tady. Jsi tady? On tady není. Jste doma? (vykání) Ona tady není. Jste tady? (vykání) Jste tady? (tykání) Já už jsem doma. Ona je už doma. On ješt není doma. My už jsme doma. Já tady nejsem. Není tady ješt? (ona) Ano, oni jsou zde. Je doma? (ona) Je to Daniel? Je to tady? To jsem já. Je to Karolína? Ne, to je Veronika. Ano, to je Daniel. Ne, oni nejsou doma. Ano, my jsme tady. Kdo je tam? On je tady. Kdo už je doma? Ano, ona je tady. Kde je te Michaela? To není tady. Jsi te doma? Ne, on tady není. Te už je doma. Ano, oni jsou doma. Stránka 1 z 55

2 Kde te jsi? Te ne. asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN Pro se neuí anglicky? (ona) Odkud jsi? Co se uíte? (vykání) Kolik je ti let? Kde se uíte? (tykání) Pro nepijde? (ona) Kde jste? (vykání) Kam jdete? (tykání) Kdy pijdete? (tykání) Kam jdou? Jak dlouho jsi tady? Kde se uíte nmecky? (vykání) Pro tady ekáš? Pro nepijdeš? Kdy pijde? (on) Pro nepijdete? (vykání) Jak se jmenuješ? Kdo tady eká? Odkud pochází? (ona) Jak dlouho tady eká? (on) Kdy pijdete? (vykání) Jak dlouho se uí Karel anglicky? Kam jdete? (vykání) Kolik mu je let? Kdo se uí nmecky? Kde se uíte nmecky? (vykání) Kolik jí je let? Kam jde? (on) Kde se uíš anglicky? Kolik je Vám let? (vykání) Kde stojí Michaela? Co se uíš? Odkud pocházíte? (vykání) Kdo rozumí? Kde jsou Alex a Dietrich? Pro tady stojíte? (vykání) Odkud pochází Karolína? Co tady dláte? (vykání) Jak dlouho se uíme? Pro se neuí nmecky? (on) Co tady dláš? Já rozumím. Já nerozumím. Jak dlouho ekáš? Oni stojí tady. Stránka 2 z 55

3 Pro nemluvíme nmecky? Jak dlouho jste tady? (vykání) Oni jsou mladí. Kdo nerozumí? Kde stojí Petra? Kdo se uí anglicky? Rozumíte? (vykání) Mluvíte nmecky? (vykání) Odkud jste? (tykání) Co tady dlají? Mluvím anglicky. Jak dlouho už ekáte? (vykání) Rozumíš? Mluvím nmecky. Rozumím anglicky. Jak dlouho se uíte? (vykání) Pro se neuíš? On rozumí. Ona je ješt mladá. Nerozumíte? (vykání) Pro ekáme? Já nerozumím. Pro se neuíte? (vykání) Jak se jmenujete? (vykání) Pro se neuíte?(tykání) len uritý a neuritý Tam pichází njaká dívka. On eká na Katku. Ten muž eká. Zde je njaký muž. Ta dívka se uí. Kde leží ta kniha? Zde si hraje njaké dít. To je zajímavé. To dít je ješt malé. Ta dívka se jmenuje Petra. Kam jde ten muž? To není žádná kniha. To auto je staré. Ta žena pracuje. Kde stojí ta auta? Kde pracuje ta dívka? Ta žena eká. Ta kniha je zajímavá. Ty knihy jsou už staré. Tam stojí njaká žena. Jak se jmenuje ta žena? Kde pracují ti muži? Stránka 3 z 55

4 Je ta fotografie už stará? Znáš tu dívku? Kam jdou ty ženy? Kde je ten muž? Má 18 let. (dívka) Ta žena se jmenuje Karolína. Kde je ta žena? Kde si hrají ty dti? Kde leží ty knihy? Zde je njaká dívka. Ona eká na Moniku. Kam jdou ty dívky? Ta žena se uí anglicky. Ten byt je velký. Ty knihy jsou nové. Ty domy jsou bílé. Ty byty jsou nové. Zde nebydlí žádná žena. Kdo jsou ty ženy? Kde stojí ty domy? Tam pracují muži a ženy. Ty fotky jsou nové. Je ten byt nový? Ten dm je žlutý. To auto je modré. Ta práce je zajímavá. Kde pracuje ten muž? Ta kniha je ervená. Jaký je ten byt? Ten muž pracuje. Kde bydlí ten muž? To dít je malé. Zde jsou fotky. Zde pracují jen ženy. Ten domácí úkol je zajímavý. Kdo je ta dívka? Co dlají ty ženy? To je zelené. Kde jsou ty knihy? Tam si hrají dti. Je ten dm žlutý? Je to auto ervené? Ty dti já neznám. Znáš ty dívky? Je to holika. Ne, to auto je erné. Daniela nemá dít. Co dlají ti muži? Stránka 4 z 55

5 Skloování podstatných jmen Ty fotky dtí jsou zajímavé. Petr píše dopis. Máte garáž? (tykání) ekneme to tm dívkám. Ona to tomu dítti koupí. Já tu ženu znám. Kdo to ekne tm ženám? Netu žádnou knihu. Hledáš toho muže? Kdo dostane ten dopis? Hledáte ty knihy? (vykání) On ten byt koupí. ekáš na dti? eknu to té žen. Ukážeme Katce ten byt. Nemá žádnou pítelkyni? (on) Hledají njaký pokoj. Má ten byt balkon? Kdo zaplatí to jídlo? Pro hledáte toho muže? (vykání) tu njaký dopis. Pineseš ty fotky? On ukazuje tm kolegm msto. Máte dm? (vykání) Nemáš žádnou práci? Kdo zná ty studenty? Nenapíšu žádný dopis. ekneme to tomu dítti? Pinesu té žen kvtiny. Má njakého pítele? (ona) My to msto neznáme. Kdo píše ten dopis? On zaplatí ty kvtiny. Ona eká na njakého studenta. Dti té ženy jsou malé. My toho muže neznáme. Ona tu knihu nekoupí. Pináší tomu muži njaký dopis. (ona) Otec toho muže je ješt mladý. Pro si nekoupíte tu knihu? (vykání) Auto toho kolegy je ervené. Koupím byt té ženy. Znáš to msto? On pinese tm dívkám kvtiny. Má njakého pítele? (ona) eknete to tm studentm? (tykání) Matku toho muže znám. Stránka 5 z 55

6 Pokoje toho bytu jsou malé. Jak dlouho už hledá toho muže? (on) Znáte ty muže? (tykání) On má pátele. Pro netete ten dopis? (vykání) Kdo to ekne tomu muži? Pineseš to jídlo? Znáte ty dti? (tykání) Pinesu to tm dtem. Napíšeš ten dopis? On nemá byt. Koupíme tu garáž. Kdo je ten muž? On to msto nezná. Máte balkon? (tykání) Ona nezná toho studenta. ekáte na ty dti? (tykání) Kdo eká na tu dívku? Zaplatíš to jídlo? Znám ta msta. Máme pátele. Otce té ženy já znám. Má zde byt? (ona) Pivlastovací zájmena Znáte našeho syna? (vykání) Kde se uí vaše dcera nmecky? Mj bratr se jmenuje Karel. Ukážu našim kolegm mou kancelá. To jsou Vaše dti? (vykání) Hledáme naše místa. Bydlí jeho rodina v Ostrav? Tvj nápad je dobrý. Jeho pítelkyn je velmi pkná. Gerhard je jeho bratr. Kam jde tvj syn? To je moje místo! Sestra mojí matky je moje teta. Kdo je matka tvého otce? To je moje teta. Kde pracuje Vaše žena? Náš syn ješt studuje. Hledáš nco? Všechno má svj as. Jsou už naše fotky hotové? Koupím své dcei njakou knihu. Kde jsou moje dopisy? Jak se jmenuje pítelkyn tvého syna? To je moje kancelá. Stránka 6 z 55

7 To je jen nápad. Ty máš ale štstí! To je pokoj mého syna. To je mj domácí úkol. Kde je Vaše žena? Já mám nápad. Je to Vaše kancelá? Je Vaše rodina velká? Naše auto je už staré. Mého syna ješt neznáš. eknete to Vašim dtem? (vykání) Naše rodina není velká. Studuje tvj pítel v Praze? Hledám svého otce. Je tvoje sestra vdaná? Vlasy naší maminky jsou dlouhé. Její oi jsou modré. Kdy prodáš své auto? Prodáme náš dm. Jeho firma je malá. Tvoji pátelé jsou milí. Naše dcera je vdaná. Jejich práce je velmi zajímavá. To je auto mé ženy. Zná mj muž vaše dti? (tykání) Zde je pokoj našich rodi. Neznám tvé sourozence. Moje kancelá není velká. Jeho oi jsou modré. Naše dti se uí doma. Máš své domácí úkoly hotové? Vaše kancelá je velmi pkná. (vykání) Prodáme to našim pátelm. Je to váš dm? To koupíme mým rodim. Odkud pochází Váš kolega? Práce mého muže je zajímavá. Vaše žena je velmi pkná. Jeho pítelkyn je milá. Jak staí jsou její sourozenci? Jak dlouhé jsou tvé vlasy? To je mj muž - Jan Keln. ekáš na mého bratra? Zde pracuje moje teta. Jak velká je firma tvého muže? Kam jedou vaše dti? asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob Dám ti to doma. Stránka 7 z 55

8 Vidíte? (vykání) Petra poád nosí kalhoty. Co jíš? Petr nepojede autem. tu práv jednu knihu. Mluvíš nmecky? Co obvykle obdváte? (vykání) On te tvj dopis. Vezmeš si ješt chleba? Mluví také dobe anglicky? (ona) Co dá své matce? (on) Oni tou velmi pomalu. Nezapomeneš na to? teš rád? Ty kalhoty jsou krátké. Pomžete vašemu bratrovi? Nosíte kalhoty nebo kraasy? Pro nejedete? (vykání) Jedu do práce. Jí dti ješt? On práv jí. Co tete? (tykání) Mluvíme anglicky a francouzsky. Vidíte nco? (vykání) On to auto nevidí. Pomžou také tvoje dti? Lyžuješ rád? Mluvte prosím pomalu. Kdo pojede autem? Daniela bhá velmi rychle. On nosí obvykle košile. Moje dcera te jí. Ona svého pítele nevidí. Kdo ješt spí? Kdo jede dom? Co jíš rád? Vidím 2 muže. Líbí se ti ty kalhoty? Petr práv spí. Kdy pojedete dom? Kde vidíš problém? Kdo nosí ten kabát? Ty kalhoty jsou píliš dlouhé. Pobžím dom. Spí už dti? Pomáhám svým rodim ráda. Kdo vidí paní Mayerovou? Kde obvykle spíte? (vykání) Pro nejíš? Stránka 8 z 55

9 Kam bžíte? (vykání) Ta žena se líbí tvým kolegm. Mluvíte nmecky? (tykání) My to nevidíme. Kde spíte? (tykání) Vidíš to? Oni mluví nmecky. Kam bžíš? On pojede autem. Kdo tady mluví nmecky? Oni nikdy nepomáhají. Kam jedeš? Spíš tady? Mluvíš moc rychle. Je už dom! Utíkejte pomalu! (tykání) Nemluvte tak ryhle! (tykání) Ona na to nezapomene. Kdo pomáhá doma? Oni bží pomalu. Skloování osobních zájmen Rozumíte mi? (vykání) Kdo to zaplatí? Vidím ho. Co nám doporuujete? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? My na Vás ekáme. (vykání) Pomžeš mi? Kdo ti píše? Vidím ji (je) asto. Kdo na nho eká? Dáme mu njaký dárek? Ukážeš jim jejich pokoj? ekneme vám novinu. Nevidím to rád. Kdo nám pomže? Oni to nevidí rádi. Znáš ho? Dkujeme Vám. (vykání) Pinesu ti kávu. On mi pinese tu kazetu. Obvykle ho tady vídám. Ona ti nerozumí. Neznám Vás. (vykání) Pokáš tady na ni? Karolína a Petra to nekoupí. Prosím t. Ukážete nám Vaši kancelá? (vykání) Stránka 9 z 55

10 Hledáme Vás. (vykání) Zeptám se jich. Doporuuji ti to. Oni m znají. Ukážeme vám náš byt. Napíšeš mi? On ti nerozumí. Kdo tady na ni eká? Klaus ji hledá doma. Vidím Vás každý den. (vykání) Ukážu ti to. Uvidíme vás doma. Darujeme mu njakou kazetu. Mí rodie t znají. Zaplatím to. Kdy se ho zeptáš? Pro se ho nezeptáte? (vykání) Ukážete jí ten dm? (vykání) Zaplatíte ty kabáty? (vykání) Pokám na tebe doma. Dáte mi sklenici na víno? (vykání) On to vidí asto. My jim pomžeme. Hledáte m? (vykání) Oni ti koupí vázu. Já Vám to ukážu. (vykání) Mj bratr ji nezná. Nerozumím jim všechno. Pro se nás nezeptáte? (tykání) My Vám dáme všechno. (vykání) Dáš mi prosím njakou vázu? Pro ekáš na Karolínu? eknete nám nco? (vykání) Naši rodie tomu rozumí. Kdo m hledá? Zná ho tvoje sestra? Kde jsou všechny ty sklenice na víno? On se nás zídka na nco ptá. ekáte na m? (vykání) Zaplatíte to Vy? Já se jich neptám. My mu všechno ukážeme. My zaplatíme všechno. Zpsobová slovesa On se nemže uit. Dietrich nesmí jít do kina. Tomu nemžeš rozumt. Kam chcete jet? (tykání) Stránka 10 z 55

11 Karolína ješt neumí íst. Pro nemám vait? Umí tvoje dti plavat? Ona už umí plavat. Co ti mám objednat? Musíte ješt pokat. (tykání) Musíte mu napsat dopis. (tykání) Máme Vám to vyprávt? (vykání) Ona má ráda zmrzlinu. My nechceme tak hodn cestovat. Musíš mi to íkat? Pro nechce Klaudie snídat? Umíte to opravit? (vykání) Oni ješt musí zaplatit. Mám jet zítra do práce. Chci jít dnes do kina. On by nám to chtl vysvtlit. Mžete mi to pinést? (tykání) Kam chtjí jít? Nechci tady zstat. Ona nesmí jít plavat. Nemžeš ho znát. Nemusím dnes vait. Ona se musí uit. Pro nám nechceš nic íct? Nemáš ho ráda? Martin jí chce darovat kvtiny. Kde bys chtl pracovat? ím by chtl být? Pro nechcete pijít? (tykání) Co máme udlat? My bychom chtli hodn cestovat. On se chce stát obchodníkem. Oni tomu pece musí rozumt. Máme Vám rezervovat místa? (vykání) Nemžeme tak dlouho ekat. Eva by chtla jít plavat. Pro nechtjí jít do kina? Daniela umí velmi dobe vait. Musí se ješt uit? (on) Nesmíš kouit! Musíme ješt rezervovat místa? To se mu nemže líbit. Máme jít dom. Nemžu vdt všechno. Klaudie nechce jet dom. Kde bys chtl spát? Nemusíte doma pomáhat? (tykání) Petr nechce studovat. Stránka 11 z 55

12 Oni na to nemohou zapomenout. Co byste chtli snídat? (tykání) Co byste chtl? (vykání) On už chce pracovat. Neumí ty dti plavat? Chcete už jít spát? My bychom zde chtli rezervovat místa. Jak dlouho musím ekat? Nesmíme na to zapomenout. Te mžeme cestovat. Musíš zítra pracovat? Co chcete? (vykání) Nemusíš se uit? Pro mi nechceš rozumt? Kde máme dnes spát? Oni ješt musí pokat. Na to se nesmíš ptát. Slovesa s odluitelnou pedponou Co mi mžeš nabídnout? Pro nenastupuješ? Oni neuklízí doma asto. Zavoláš mi? Dám na nho dobrý pozor. Máme pjít taky? Ano, Sebastian s námi pijde taky. Chtl bych Vás pozvat. (vykání) Neobleeš si šaty? Kdo dnes uklízí? Kde máme odboit? Kdy vstáváš? Sportujete? (tykání) Nabízím ti svou pomoc. Oni nelyžují rádi. My nevstáváme tak brzy. Pozýváme t. Já nechci vstávat tak brzo. Nastupuješ? On to ale nesvlékne. Dáš na ni pozor? Kdy sportuješ? Oni vypadají dobe. Vystupujete? (vykání) Bolí m ruka. Lyžujeme rádi. Kdy nakupujete? (tykání) Kdy chcete vstávat? (tykání) Nakoupíš ješt? Pro neuklízíš? Stránka 12 z 55

13 Zde odboíme. Kde máme pestoupit? Nevzdávejte to! (vykání) Vy ješt nevystupujete. (tykání) Uklízím rád. Pro na sebe nedáváš pozor? Zavolej mi prosím. Oni nevypadají dobe. Poj s námi! Pozvete také dti? (vykání) Pozvu t zítra. Ukli si svj pokoj! Kde vystupujete? (tykání) Vyber mu nco! Co máme nakoupit? Kde lyžují? Smím si ty šaty vyzkoušet? Vstávej! Vystupuješ už? To bolí. Vystoupíme? Co nabídneš tm hostm? Kde obvykle nakupuješ? Vyzkoušíš si ty šaty? Musíme vystupovat. Dávám pozor na svoji dceru. Zde pestoupíme. Oni to nevzdají. Co Vám smím nabídnout? (vykání) Klaudia pjde zítra s námi. Co vybereme? Nevyzkoušíš si ty šaty? Dnes nevstávám tak brzo. Já nco vyberu. Co Vám mohu nabídnout? (vykání) To nebolí. Jak vypadám? Zavolám Vám zítra. (vykání) Dávej dobrý pozor! Musím mu ješt zavolat. Pedložky se 3. pádem Kdy pojedeš do práce? u ní My bydlíme u rodi. s vámi u tebe k ní se mnou Stránka 13 z 55

14 Pijdu se svojí pítelkyní. po nm Heidi pochází ze Švýcarska. Kdy pijdeš z práce? Mj otec jezdí autem. Uím se asto se svojí sestrou. Kdy ke mn pijdeš? Co máme ke snídani? Chtla bys bydlet u m? Nepojedeme tramvají. Eva se uí už rok nmecky. Tu knihu má Petra od nás. Peji ti k narozeninám... Jak se dostanu k nádraží? Kdy k vám máme pijít? Krom tebe jsou všichni spokojení. k tob Je to v poádku? Pro tvou matku je to v poádku. krom tebe Pojedeš autem? Oni bydlí už dva roky v Ostrav. On pichází v 10 hodin z práce. Chceš s ním bydlet? Smím jít s tebou do kina? Kdo by chtl jet s námi? Dnes pojedeme k naší tet. On bydlí se svými rodii. Mluvíme o nm. Kdo pojede autem? Mluvíš se mnou? Dnes pojím se svým kolegou. Musíme z toho autobusu vystoupit. Jste s námi spokojen? Jdu do práce. Od koho máš tu knihu? Uím se už ti roky. Kdy pichází obvykle z práce? (on) Karel studuje s Vaším synem. Mluvím s tebou! Petra se uí u své pítelkyn. Odkdy zde pracujete? (vykání) Jak dlouho se uíš nmecky? Pojedeme autobusem. Pij se svým pítelem! Ke komu mám jít? krom Vás Co mu koupíš k narozeninám? Pojedeš tramvají? Stránka 14 z 55

15 Kam pjdeš zítra? Co máš k jídlu? Mžeme slavit u nás. Pojedete s vašimi rodii? Pocházíš z msta? S kým jdeš do kina? Jdeš zítra do práce? u Evy Zstanu zde se svým pítelem. Zstanete tady s námi? (vykání) Pijdu se svým bratrem. S kým mluvíš? Komu to ekneme? Krom nho všichni sportují. Pedložky se 4. pádem Smíme jít pes Vaši zahradu? (vykání) Nemžu mluvit za nho. Tou dobou tady ješt není. Pijdu hned. Máme pro ni slovník. Co pro m máte? (vykání) Pojedete pes msto? (vykání) Pijdu v 10 hodin. V kolik hodin pijdete? (tykání) Jsi ve tvrt na 7 doma? Staví pro své dti dm. (oni) Je to hned za rohem. Prodáme ten dm bez zahrady. S kým mluvíš? Jdeš s námi jíst? Navštívím t kolem poledne. Jsou ty kvtiny pro m? Ty knihy jsou pro mého pítele. Pojedete pes Švýcarsko? (tykání) Máš dárek pro své rodie? On bydlí hned za rohem. Odkdy se uíš nmecky. Pojedeš pes Nmecko? Pro mluvíš za m? My pijdeme okolo 14 hodiny. Máš nco pro m? Ve 12 hodin obdváme. Smíme pijít pes zahradu? Ona pichází z práce okolo 4 hodiny. Vstávám o pl osmé. Ve titvrt na 6 pijdu k tob. Oni pojedou pes Švýcarsko. Ta zahrada patí k tomu domu. Stránka 15 z 55

16 Dkuji za dárek. Musíte jít jíst beze m. (tykání) Chodí vždy pes les. (oni) Bez tebe do kina nepjdu. Ona pichází okolo deváté. Dkuji za tvoji pomoc. On te bez slovníku. Uíš se pro sebe! Pro koho jsou ty sklenice na víno? Pojedu bez svého muže na dovolenou. S kým pojedeš na dovolenou? Komu patí ten dm? To je pro Vás. (vykání) V kolik hodin jezdíš do práce? Co dláš bez práce? Jste v 9 hodin doma? Pro koho hledáš tu práci? Oni pijdou kolem poledne. Dkujeme Vám za Vaši návštvu. (vykání) Dkuji moc za tvj dopis. Umíš napsat ten dopis bez slovníku? Snídáme s mými rodii. Co máš proti tomu klobouku? Nemžu se uit za tebe. Piji aj bez cukru. Chtl bys pro ni nco vybrat? Bez té zahrady se nám ten dm nelíbí. Jsi touto dobou doma? Mám pro tebe tu kuchaku. Jdte pes moji kancelá. (vykání) Kde jsi touto dobou? Pijete kávu s cukrem nebo bez cukru? (vykání) Pro Vás. Dkuji za vaše dárky. (tykání) Dkuji za ty kvtiny. Chceš jít pes les? Nakupuji pro moji babiku. Pedložky se 3. a 4. pádem Jdi na balkon! Ukli si ve svém pokoji! Co dlá ta kazeta pod stolem? Náš dm stojí vedle radnice. Zítra pojedeme na chatu. Dej ty kvtiny prosím do vázy. Pokám u dveí. Naše auto stojí v garáži. Ty kvtiny jsou ve váze na stole. Oni jsou na zahrad. Stránka 16 z 55

17 Co je na tom obrázku? Leží tvoje knihy na stole? Chodíš rád do divadla? Jíme vždy v kuchyni. Kdo stojí za dvemi? Pan Hübner stojí na balkon. Jsi v kuchyni? Skí stojí u stny. Rainer už sedí u stolu. Pokáš na m na rohu? Kdy pojedete do Alp? (tykání) Obdváme v restauraci. Chodí rád do lesa. (on) Pan Mayer není v kancelái. Klaudia vaí v kuchyni. Kdo je v dom? Pjdeme dneska do kina? Jdi do svého pokoje! Ta žena jde pes ulici. Pokáme u nádraží. Povsíš ten obraz na stnu? Vaše auto stojí na parkovišti. (vykání) Veer chodíváme do restaurace. Víno stojí na stole. Máme chatu v Beskydech. Postav tu židli vedle skín! Co dláš na balkon? Je v rohu ješt místo? Postavíme ten stl k oknu. Pro leží tvoje košile pod stolem? Helga obdvá v restauraci. V Alpách lyžujeme. On na nás eká ped radnicí. Pod oknem stojí postel. Chtl bys sedt u okna? Jete na parkovišt! (tykání) Kdo je v pokoji? ekají na nás na ulici. Kdo je na té fotce? Pjdeš s námi do vinného sklípku? Jak asto chodí tvoji rodie do divadla? Kdo by chtl sedt v rohu? Musím v byt uklidit. Nemáme dm, bydlíme v byt. Tvoje fotka visí nad postelí. Bydlím ve mst. Bydlíme za radnicí. Zítra pjdu do plavecké haly. Postavíme ty kvtiny do rohu? Stránka 17 z 55

18 Pokáme na tebe na rohu. Co je za tou stnou? Stl stojí u okna. Ray spí v mém pokoji. Je paní Mayerová ve své kancelái? Chodíme asto do parku. Helga je ve škole. Musím ješt zstat v kancelái. Postav tu vázu do rohu! Pines ten cukr do kuchyn! Mžeme lyžovat také v Beskydech. Zvratná slovesa Kam se postaví Daniela? Nchtl by sis odpoinout? Kde se tady nachází škola? Chtli bychom se omluvit. Posate se prosím! (vykání) Kde si chceš odpoinout? Tším se na tebe. Tšíš se na prázdniny? Jak se cítíte? (vykání) Musí se doma pipravovat. (oni) Kam postavíme tu vázu? Oni se setkají ped radnicí. Prohlédnu si ten byt. Kurt se má ješt rozhodnout. Nevyznám se tady. Rozhodni se! Neposadíme se? To ješt musíme pipravit. Na chat si mžeme odpoinout. Musím si odpoinout. Nemohu se rozhodnout. Podívám se na to. V našem mst se nachází 3 kina. Kde se umyjeme? Kam se posadíme? Omluvte se! (tykání) Tšíte se na dárky? (tykání) Zajímáš se o hudbu? Kde se nachází radnice? Kde by ses s ní chtl setkat? Vyznáš se tady? Velmi se tší na svou dovolenou. (on) Pedstavím t. On se zajímá o sport. Ona se necítí dobe. Nemohu si na ni vzpomenout. Stránka 18 z 55

19 Postav se za Petra! Paní Müllerová o tom rozhodne. On se nezajímá o školu. Posa se! Smím se pedstavit? Chtli bychom si odpoinout. Odpoi te si! (vykání) Tšíš se už? Chcete si ten pokoj prohlédnout? (vykání) Mžeme si na dovolené odpoinout. Co si oblékneš? Koupím si nové boty. Pedstav si to! Posadím se vedle tebe. Promi te, prosím. (vykání) Chtli bychom se pedstavit. Cítí se dobe? (on) Umí si to pedstavit? (oni) Musíte se rozhodnout. (tykání) Poslužte si, prosím! Omluv se! Obsloužím Vás. Zajímej se o školu! Mají se obsloužit. Posadíš se k oknu? Ty se máš rozhodnout. Chtl bych se omluvit. Chtli bychom si prohlédnout msto. Nevyznáme se v tom mst. On se pipravuje každý den. Kam se postavíme? Vzpomínáš si? Tší m. Chtl bych se pedstavit. Skloování pídavných jmen Vidíš tu veselou ženu? To je zajímavá fotka! Máme malou chatu v Beskydech. Koupím jí pkné kvtiny. Chtli bychom mít šastné dti. Oni mají útulný byt. Mám rád zajímavé knihy. To není žádná levná dovolená. Kdo je ten starý uitel? Oni mají pkný byt. Tam jsou jen tmavé pokoje. Ona má milého pítele. To je ale krátká dovolená! Stránka 19 z 55

20 Jsi štastný? Máme malý sklep. Ta košile se hodí k tm novým kalhotám. Co stojí v tom dlouhém dopise? To je drahá dovolená. Mám špatný den. Chtla bych mít velkou kuchy. Bydlíte v malém mst? (vykání) Komu patí ten útulný pokoj? Pro je tvoje dcera tak smutná? Dobrý uitel je dležitý. Ty kalhoty nejsou špatné. Znáš njakou dobrou restauraci? Ty svtlé šaty se mi nelíbí. Líbí se mi ty svtlé obrazy. Pjdeme do té nové plavecké haly? Jak se ti líbí ty krátké vlasy? Potebujeme dobré uitele. Líbí se mi ta malá zahrada. Oni mají dlouhý balkon. Jedou moderním autobusem. To je veselá fotka. Vy máte dlouhou dovolenou. (tykání) Plaveme ve velké plavecké hale. Nemám rád smutné hosty. Ty nové fotky nejsou špatné. Pojedu na to velké parkovišt. Ona je zajímavá dívka. Máme krátké prázdniny. Doporuíme vám dobrou restauraci. (tykání) Nemám rád smutnou hudbu. Ty nové knihy se mi nelíbí. My máme inteligentního syna. Na tom dlouhém balkon není nikdy místo. Oni mají poád dobré nápady. To je pkný dárek. To je velká firma. Zítra je dlouhý den. Nechci žádné tmavé kalhoty! Jsi ješt smutný? Vy máte milé rodie. (tykání) Pracuji s jedním zajímavým mužem. Je to dobrý slovník? Dani má dlouhé vlasy. Nekupuj žádný drahý dárek! Ona má zajímavou práci. Nechci sedt v tom tmavém kout! Ty staré byty jsou levné. Líbí se ti ten modrý kabát? Stránka 20 z 55

21 To je zajímavý nápad. Ona je štastná žena. Ty nové kraasy jsou krátké. Ona má malou sestru. Máme moderní školu. Pro jsi smutná? Hodí se ta košile k tm starým kalhotám? To je ošklivý kabát! Pídavné jméno a podstatné jméno bez lenu / Stupování pídavných jmen Bernd má mladší sestru. On je spokojený muž. Kup radji to oválné zrcadlo. Mám rád horkou polévku. Nemám rád suchý chleba. Moje žena je mladší než já. Já radji obdvám doma. Kdo jí tu hustou polévku? Ty kratší kalhoty se mi líbí víc. Náš dm je nejnižší. Mark je z nás nejstarší. To nejšpinavjší auto stojí v naší garáži. Je už ten aj studený? Nejpknjší ženy jsou u nás doma. Teplé mléko mi chutná víc. Mám rád ostrou polévku. Hoký sýr mi nechutná. Ta káva je studená! Mám rád ty nejmenší dti. Ty pece nejsi tlustý! Ty housky jsou suché. Znám tvoji matku lépe než tvého otce. Dnes je tepleji. Co piješ radji, víno nebo pivo? Bydlíš v tom nejvyšším dom? Chutná Vám zelený salát? (vykání) Pane vrchní, to máslo je hoké! To je nejlepší film. Kdo je spokojenjší než já? To je nejlepší víno. Ten dm je nejdražší. Mám toho nejlepšího muže. Je to nejvtší msto? Kalhoty jsou sportovnjší než šaty. Líbí se Vám ten delší kabát? (vykání) Já piju jen studené pivo. Kde je nejtepleji? Máte erstvé housky? (vykání) Chtl bych také pozvat tvého staršího bratra. Stránka 21 z 55

22 Jste z nás nejmladší. Moje matka vaí nejlépe. Máte francouzský sýr? (vykání) Nemáme žádné víno. Nemáš žádný lepší nápad? Jak se jmenuje nejteplejší msíc? Mj bratr mluví lépe nmecky než já. To je nejútulnjší pokoj. Snídám chleba se šunkou nebo se sýrem. Chtl byste jít radji do hotelu? Ty jsi štíhlejší než já. Kdo je ta starší žena? Jím rád zelený salát. Jeho mercedes jezdí nejrychleji. Jan pije rád horké mléko. Ten chleba už je mkí. Kolik stojí to nejdražší víno? Ty housky mi nechutnají. To je lepší. Pane vrchní, ta polévka je studená! Náš dm je vyšší než váš. To je nejdelší dopis. Koho máš nejradji? Koupíme njaký levnjší byt. Nejpknjší obraz visí na zdi. Mluvíte radji anglicky? (vykání) Jak se jmenuje tvoje nejlepší pítelkyn? Tvj pokoj je vtší než kuchyn. Máte syrovou šunku? (vykání) Moje okna jsou nejšpinavjší. Koupím mu radji knihu. Slovesné pedložkové vazby V nedli na dti dává pozor teta. Nerozumím Vám. (vykání) Za co se omlouváš? Na dovolenou pojedeme vlakem. U koho pomáháš v sobotu? Ano, zúastním se také. Tšíme se na vás. (tykání) Za co mi vlastn dkujete? (vykání) Vzpomínáte si na moji nabídku? (vykání) Nerozumím ti. Kdy se koná hodina nminy? Na koho ekáte? (vykání) O tom nechci mluvit. Nemohu si na to vzpomenout. Chceš tím jet? Z toho nemohu mít radost. Stránka 22 z 55

23 Na koho mám dávat pozor? Na co máme dát pozor? Dti mají radost z dárk. Na to se nesmíš ptát. S kým mluví Rainer? Na koho se tšíš? ekáte na m? (vykání) S tím mi nemžete pomoci. (vykání) Musím na to myslet. Zavoláš mi dneska? Brigitte má radost ze svého syna. Karolína se zajímá o hudbu. On se jí musí omluvit. asto se baví se svou uitelkou. (oni) Z eho máš takovou radost? Na co si vzpomínáte? (vykání) Za to mi nemusíš dkovat. Rodie asto myslí na své dti. U koho se máš omluvit? Oni se na váš tší. (tykání) O co se zajímají ty dti? Na koho se máme obrátit? Na koho myslíš? Musíme se na nho zeptat. Na co se tšíš? S kým jedeš? Pro koho se rozhodneš? Naše hodina nminy se koná ve tvrtek. Zajímáš se o to? eho se zúastní tvoje dcera? On mi nerozumí. Každý se tší na svou dovolenou. Zavolám ti zítra. Co ti chce vyprávt? (ona) S ím ti mohu pomoci? Popemýšlíme o její nabídce. Nemohu se s ním o tom bavit. Postarám se o tebe. Oni se už na to tší. Prosíme Vás o to. (vykání) Pomžete mi prosím s tím úkolem? (vykání) Mluvím o tvých problémech. O em mluvíš? Nemohu se rozhodnout. Na to musí dávat pozor. (ona) Pracuji na tom. Zavolejte mi prosím zítra. (vykání) Ješt mu zavolám. Pracujete už na tom? (vykání) Stránka 23 z 55

24 Rozumíte mi? (vykání) Musím se za to omluvit. Slyším asto o Rainerovi. Nemohu si na nho vzpomenout. Máme velkou radost z vaší návštvy. (tykání) Sloveso WERDEN a vyjádení zmny stavu / Budoucí as Budeme mu muset pomoci. Nebude to dlouho trvat. Hans by se chtl stát uitelem. Navštívím t v pátek. Budou potebovat deštník. Budeme se dnes dívat na televizi? Zítra urit nebude pršet. Budete mít dnes na m as? (vykání) Stmívá se. Stromy se zelenají. Dnes bude horko. Budeme se muset omluvit. On bude chtít zstat v kancelái. Budete v sobotu doma? (vykání) Pijdu v 8. Oni nebudou smt jít s námi. On nebude chtít o tom mluvit. Budete potebovat sluneník. Bude vám pomáhat? (tykání) Musíš se brzy uzdravit. Budeme se tšit. Neonemocni! Pomalu se rozednívá. Budete v zim jezdit na chatu? (tykání) Zítra pojedeme do Prahy. V lét se dny prodlužují. Budeš zítra pracovat na zahrad? Budeš se muset rozhodnout. Budu chodit vždy v pátek. Kdy bude mít dovolenou? (ona) Budu v 8 hodin doma. Budeš špinavý! Pro tak rychle znervózníš? Zavolám ti v pondlí. V lét budu mít 17. Oni budou spokojení. Jak dlohou bude ta cesta trvat? Nesmím tak hodn jíst, tloustnu. Budeme se te potkávat každý den. Chceš onemocnt?! Ta velká zahrada mi bude chybt. Dti vyrostou píliš rychle. Stránka 24 z 55

25 Budu na to myslet. Budeš o víkendu doma? Bude to dlouho trvat. O em budete mluvit? (tykání) Budeš dnes vait? Tento chléb rychle ztvrdne. Chtl bych se brzy uzdravit. Kdy vyrostu? Cesta bude trvat 2 dny. ím by ses chtl stát? Na dovolené nebudu muset vait. Budeš mi chybt. Co budeme pít? Kdo dnes bude vait? Bude nadšený. Bude mít urit radost. ím pojedete na chatu? Budu si muset koupit nový deštník. Budu muset jet do práce také o víkendu. O em se chcete bavit? ím by se chtl stát? (on) Stanu se prodavakou. Oni budou nadšeni. Tloustneš. Budeš spokojený. Nechci onemocnt. Nebude mi to chybt. Ten starý sluneník mi nebude chybt. Minulý as pravidelných (slabých) sloves Sebastian se neomluvil. Tšil jsem se na ni každý den. Už jsi tady uklidil? Darovali své dcei nové auto. Oni necestovali asto do Rakouska. Stalo se to jen jednou. Chtli jsme dnes jet do centra msta. Celý den jsem tu knihu hledal. Pro jsi nesml pijít? Co objednala Klaudie? Nemohli jsme koupit žádnou telefonní kartu. Nikdo nám neukázal cestu. V kase chyblo 200 korun. Postavili jsme ten kufr do skín. Oni museli jít nakupovat. Neml jsi o tom mluvit. Kde tvoje maminka obyejn nakupovala? Musel všechno prodat. Na co se ptal ten chlapec? Stránka 25 z 55

26 Rainer mi o sob hodn vyprávl. Hosté nezaplatili všechno. Její sestra studovala v Praze. Moje matka ho nemla ráda. Ml jsem dva týdny dovolenou. Byl jsi už v Nmecku? Pro dlala Kathrin tak hodn chyb? Nemli žádný plán msta. Slavili celou noc. Nikdo nedával na ty dti pozor. Ten nový student se ješt nepedstavil. Moje kolegyn bohužel nebyla v kancelái. Ml skuten smlu. Co mu íkal tvj otec? Ona se nikdy nezajímala o sport. Daniel už pichystal všechny vci. Mj muž pro nás vždy vail. Nepoteboval jsem ten deštník. Kde jste se koupali? Oni už ty knihy koupili. Co se stalo? Nikdy to neumla. Ty vci jsme už uklidili. Ješt jsme nesnídali. Z eho mla radost? Nedávala pozor. Sbalili už jste si své kufry? (tykání) Jak dlouho ta cesta trvala? Co jsi objednal k pití? Cestovali jsme Evropou. Jeho rodina zde žila 10 let. Moje matka vaila velmi ráda. Ptali jste se svého šéfa? Ty místa jsme bohužel nerezervovali. Ona si ty nové šaty nevyzkoušela. To mi ješt chyblo! Stalo se to vera. Objedal jste ten pokoj v hotelu? (vykání) Už jste se pipravil? (vykání) Mla strach? Paní Mayerová u nás nepracovala dlouho. Už jsem mu to vysvtlil. Co jste íkal? (vykání) Oni si udlali výlet. Necítil jsem se dobe. Ona mi ukázala svj nový byt. Už jsem Vám to ekl. (vykání) Nevzpomínal si na m. Neodpovdl jste mi. Stránka 26 z 55

27 Neumla si to pedstavit. Co jsi mu daroval k narozeninám? Minulý as nepravidelných (silných) sloves Pro pišel tak pozd? Pomohli nám pi práci. Našel jsem to msto na map. Na to jsme vbec nemysleli. Jeli v zim do Alp. Zavola jsem Klaudii vera. Daniel mluvil velmi dlouho u dveí. Dal jsem jí hodn penz. Oni už znali naši firmu. Nezstali jsme dlouho v hotelu. Potkal jsem svého kolegu ped radnicí. Nedostal jsem v lét dovolenou. V lét jsme letli na dva týdny do Francie. Potkal jsi vera Pavla? Všechny sklenice spadly na zem. Jeho dopisy nikdy neetla. Šel jsem do práce pšky. Vdli jsme samozejm všechno. Vzal tu knihu do ruky. Byli jsme spolu na dovolené. Kde jsi byl? Každý den jezdili plavat. Pan Wagner mi doporuil Vaši firmu. (vykání) Nenašli jsme ten penzion. O víkendu jsem jezdil na kole. Pedstavení se nám velmi líbilo. Už jsem snídal. Zapomnli naši adresu. Kdy jste pišli dom? (tykání) Kam jsi šel tak pozd? Váza spadla na zem. Dti usnuly rychle. Vdl jste to? Kde jste se potkali? (tykání) Už jsem to podepsal. Co jste obdvali? (tykání) Pro se nezúastnili toho pedstavení? Myslel na svou rodinu. Dal jsem mu svou vizitku. Mluvil jsi už se šéfem? Kdy jste nám volal? (vykání) Ona se stala lékakou. K jídlu jsem pil víno. Sabina spala v pokoji mé dcery. Nezapomnli jsme na Vás. (vykání) Stránka 27 z 55

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž.

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž. Dotazník uživatelé Dobrý den, jmenuji se Monika Hurtová a jsem studentka 2. ročníku magisterského navazujícího studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko?

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko? 8th week: TEST 3. Communicative Competency: My daily routine. University city Brno. Grammar: Where do you go versus Where are you? Project 3: My life in Brno. Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu?

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions.

6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. 6th week: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions. Vtip = joke Hodinky Lhář/ka = liar Prst = finger Prsten = ring Prsteník = ring

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku.

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Lekce 8 Středisko 8.1 Struktury Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kde bydlíš? Bydlím ve středisku. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Vidím českého doktora. Vidím

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Česky krok za krokem 1_lekce 7 Manuál pro učitele

Česky krok za krokem 1_lekce 7 Manuál pro učitele Lekce 7 Komunikační cíl: Studenti se naučí sdělit, kde bydlí nebo kde by chtěli bydlet. Rozumí inzerátům týkajícím se bydlení a jsou schopni zformulovat krátký inzerát. Naučí se stručně popsat svůj byt

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více