Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Jsi už doma? Ne, oni tady nejsou. Není tady? (on) Oni jsou doma. Jsou už tady? On už je tady. Jsi tady? On tady není. Jste doma? (vykání) Ona tady není. Jste tady? (vykání) Jste tady? (tykání) Já už jsem doma. Ona je už doma. On ješt není doma. My už jsme doma. Já tady nejsem. Není tady ješt? (ona) Ano, oni jsou zde. Je doma? (ona) Je to Daniel? Je to tady? To jsem já. Je to Karolína? Ne, to je Veronika. Ano, to je Daniel. Ne, oni nejsou doma. Ano, my jsme tady. Kdo je tam? On je tady. Kdo už je doma? Ano, ona je tady. Kde je te Michaela? To není tady. Jsi te doma? Ne, on tady není. Te už je doma. Ano, oni jsou doma. Stránka 1 z 55

2 Kde te jsi? Te ne. asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN Pro se neuí anglicky? (ona) Odkud jsi? Co se uíte? (vykání) Kolik je ti let? Kde se uíte? (tykání) Pro nepijde? (ona) Kde jste? (vykání) Kam jdete? (tykání) Kdy pijdete? (tykání) Kam jdou? Jak dlouho jsi tady? Kde se uíte nmecky? (vykání) Pro tady ekáš? Pro nepijdeš? Kdy pijde? (on) Pro nepijdete? (vykání) Jak se jmenuješ? Kdo tady eká? Odkud pochází? (ona) Jak dlouho tady eká? (on) Kdy pijdete? (vykání) Jak dlouho se uí Karel anglicky? Kam jdete? (vykání) Kolik mu je let? Kdo se uí nmecky? Kde se uíte nmecky? (vykání) Kolik jí je let? Kam jde? (on) Kde se uíš anglicky? Kolik je Vám let? (vykání) Kde stojí Michaela? Co se uíš? Odkud pocházíte? (vykání) Kdo rozumí? Kde jsou Alex a Dietrich? Pro tady stojíte? (vykání) Odkud pochází Karolína? Co tady dláte? (vykání) Jak dlouho se uíme? Pro se neuí nmecky? (on) Co tady dláš? Já rozumím. Já nerozumím. Jak dlouho ekáš? Oni stojí tady. Stránka 2 z 55

3 Pro nemluvíme nmecky? Jak dlouho jste tady? (vykání) Oni jsou mladí. Kdo nerozumí? Kde stojí Petra? Kdo se uí anglicky? Rozumíte? (vykání) Mluvíte nmecky? (vykání) Odkud jste? (tykání) Co tady dlají? Mluvím anglicky. Jak dlouho už ekáte? (vykání) Rozumíš? Mluvím nmecky. Rozumím anglicky. Jak dlouho se uíte? (vykání) Pro se neuíš? On rozumí. Ona je ješt mladá. Nerozumíte? (vykání) Pro ekáme? Já nerozumím. Pro se neuíte? (vykání) Jak se jmenujete? (vykání) Pro se neuíte?(tykání) len uritý a neuritý Tam pichází njaká dívka. On eká na Katku. Ten muž eká. Zde je njaký muž. Ta dívka se uí. Kde leží ta kniha? Zde si hraje njaké dít. To je zajímavé. To dít je ješt malé. Ta dívka se jmenuje Petra. Kam jde ten muž? To není žádná kniha. To auto je staré. Ta žena pracuje. Kde stojí ta auta? Kde pracuje ta dívka? Ta žena eká. Ta kniha je zajímavá. Ty knihy jsou už staré. Tam stojí njaká žena. Jak se jmenuje ta žena? Kde pracují ti muži? Stránka 3 z 55

4 Je ta fotografie už stará? Znáš tu dívku? Kam jdou ty ženy? Kde je ten muž? Má 18 let. (dívka) Ta žena se jmenuje Karolína. Kde je ta žena? Kde si hrají ty dti? Kde leží ty knihy? Zde je njaká dívka. Ona eká na Moniku. Kam jdou ty dívky? Ta žena se uí anglicky. Ten byt je velký. Ty knihy jsou nové. Ty domy jsou bílé. Ty byty jsou nové. Zde nebydlí žádná žena. Kdo jsou ty ženy? Kde stojí ty domy? Tam pracují muži a ženy. Ty fotky jsou nové. Je ten byt nový? Ten dm je žlutý. To auto je modré. Ta práce je zajímavá. Kde pracuje ten muž? Ta kniha je ervená. Jaký je ten byt? Ten muž pracuje. Kde bydlí ten muž? To dít je malé. Zde jsou fotky. Zde pracují jen ženy. Ten domácí úkol je zajímavý. Kdo je ta dívka? Co dlají ty ženy? To je zelené. Kde jsou ty knihy? Tam si hrají dti. Je ten dm žlutý? Je to auto ervené? Ty dti já neznám. Znáš ty dívky? Je to holika. Ne, to auto je erné. Daniela nemá dít. Co dlají ti muži? Stránka 4 z 55

5 Skloování podstatných jmen Ty fotky dtí jsou zajímavé. Petr píše dopis. Máte garáž? (tykání) ekneme to tm dívkám. Ona to tomu dítti koupí. Já tu ženu znám. Kdo to ekne tm ženám? Netu žádnou knihu. Hledáš toho muže? Kdo dostane ten dopis? Hledáte ty knihy? (vykání) On ten byt koupí. ekáš na dti? eknu to té žen. Ukážeme Katce ten byt. Nemá žádnou pítelkyni? (on) Hledají njaký pokoj. Má ten byt balkon? Kdo zaplatí to jídlo? Pro hledáte toho muže? (vykání) tu njaký dopis. Pineseš ty fotky? On ukazuje tm kolegm msto. Máte dm? (vykání) Nemáš žádnou práci? Kdo zná ty studenty? Nenapíšu žádný dopis. ekneme to tomu dítti? Pinesu té žen kvtiny. Má njakého pítele? (ona) My to msto neznáme. Kdo píše ten dopis? On zaplatí ty kvtiny. Ona eká na njakého studenta. Dti té ženy jsou malé. My toho muže neznáme. Ona tu knihu nekoupí. Pináší tomu muži njaký dopis. (ona) Otec toho muže je ješt mladý. Pro si nekoupíte tu knihu? (vykání) Auto toho kolegy je ervené. Koupím byt té ženy. Znáš to msto? On pinese tm dívkám kvtiny. Má njakého pítele? (ona) eknete to tm studentm? (tykání) Matku toho muže znám. Stránka 5 z 55

6 Pokoje toho bytu jsou malé. Jak dlouho už hledá toho muže? (on) Znáte ty muže? (tykání) On má pátele. Pro netete ten dopis? (vykání) Kdo to ekne tomu muži? Pineseš to jídlo? Znáte ty dti? (tykání) Pinesu to tm dtem. Napíšeš ten dopis? On nemá byt. Koupíme tu garáž. Kdo je ten muž? On to msto nezná. Máte balkon? (tykání) Ona nezná toho studenta. ekáte na ty dti? (tykání) Kdo eká na tu dívku? Zaplatíš to jídlo? Znám ta msta. Máme pátele. Otce té ženy já znám. Má zde byt? (ona) Pivlastovací zájmena Znáte našeho syna? (vykání) Kde se uí vaše dcera nmecky? Mj bratr se jmenuje Karel. Ukážu našim kolegm mou kancelá. To jsou Vaše dti? (vykání) Hledáme naše místa. Bydlí jeho rodina v Ostrav? Tvj nápad je dobrý. Jeho pítelkyn je velmi pkná. Gerhard je jeho bratr. Kam jde tvj syn? To je moje místo! Sestra mojí matky je moje teta. Kdo je matka tvého otce? To je moje teta. Kde pracuje Vaše žena? Náš syn ješt studuje. Hledáš nco? Všechno má svj as. Jsou už naše fotky hotové? Koupím své dcei njakou knihu. Kde jsou moje dopisy? Jak se jmenuje pítelkyn tvého syna? To je moje kancelá. Stránka 6 z 55

7 To je jen nápad. Ty máš ale štstí! To je pokoj mého syna. To je mj domácí úkol. Kde je Vaše žena? Já mám nápad. Je to Vaše kancelá? Je Vaše rodina velká? Naše auto je už staré. Mého syna ješt neznáš. eknete to Vašim dtem? (vykání) Naše rodina není velká. Studuje tvj pítel v Praze? Hledám svého otce. Je tvoje sestra vdaná? Vlasy naší maminky jsou dlouhé. Její oi jsou modré. Kdy prodáš své auto? Prodáme náš dm. Jeho firma je malá. Tvoji pátelé jsou milí. Naše dcera je vdaná. Jejich práce je velmi zajímavá. To je auto mé ženy. Zná mj muž vaše dti? (tykání) Zde je pokoj našich rodi. Neznám tvé sourozence. Moje kancelá není velká. Jeho oi jsou modré. Naše dti se uí doma. Máš své domácí úkoly hotové? Vaše kancelá je velmi pkná. (vykání) Prodáme to našim pátelm. Je to váš dm? To koupíme mým rodim. Odkud pochází Váš kolega? Práce mého muže je zajímavá. Vaše žena je velmi pkná. Jeho pítelkyn je milá. Jak staí jsou její sourozenci? Jak dlouhé jsou tvé vlasy? To je mj muž - Jan Keln. ekáš na mého bratra? Zde pracuje moje teta. Jak velká je firma tvého muže? Kam jedou vaše dti? asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob Dám ti to doma. Stránka 7 z 55

8 Vidíte? (vykání) Petra poád nosí kalhoty. Co jíš? Petr nepojede autem. tu práv jednu knihu. Mluvíš nmecky? Co obvykle obdváte? (vykání) On te tvj dopis. Vezmeš si ješt chleba? Mluví také dobe anglicky? (ona) Co dá své matce? (on) Oni tou velmi pomalu. Nezapomeneš na to? teš rád? Ty kalhoty jsou krátké. Pomžete vašemu bratrovi? Nosíte kalhoty nebo kraasy? Pro nejedete? (vykání) Jedu do práce. Jí dti ješt? On práv jí. Co tete? (tykání) Mluvíme anglicky a francouzsky. Vidíte nco? (vykání) On to auto nevidí. Pomžou také tvoje dti? Lyžuješ rád? Mluvte prosím pomalu. Kdo pojede autem? Daniela bhá velmi rychle. On nosí obvykle košile. Moje dcera te jí. Ona svého pítele nevidí. Kdo ješt spí? Kdo jede dom? Co jíš rád? Vidím 2 muže. Líbí se ti ty kalhoty? Petr práv spí. Kdy pojedete dom? Kde vidíš problém? Kdo nosí ten kabát? Ty kalhoty jsou píliš dlouhé. Pobžím dom. Spí už dti? Pomáhám svým rodim ráda. Kdo vidí paní Mayerovou? Kde obvykle spíte? (vykání) Pro nejíš? Stránka 8 z 55

9 Kam bžíte? (vykání) Ta žena se líbí tvým kolegm. Mluvíte nmecky? (tykání) My to nevidíme. Kde spíte? (tykání) Vidíš to? Oni mluví nmecky. Kam bžíš? On pojede autem. Kdo tady mluví nmecky? Oni nikdy nepomáhají. Kam jedeš? Spíš tady? Mluvíš moc rychle. Je už dom! Utíkejte pomalu! (tykání) Nemluvte tak ryhle! (tykání) Ona na to nezapomene. Kdo pomáhá doma? Oni bží pomalu. Skloování osobních zájmen Rozumíte mi? (vykání) Kdo to zaplatí? Vidím ho. Co nám doporuujete? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? My na Vás ekáme. (vykání) Pomžeš mi? Kdo ti píše? Vidím ji (je) asto. Kdo na nho eká? Dáme mu njaký dárek? Ukážeš jim jejich pokoj? ekneme vám novinu. Nevidím to rád. Kdo nám pomže? Oni to nevidí rádi. Znáš ho? Dkujeme Vám. (vykání) Pinesu ti kávu. On mi pinese tu kazetu. Obvykle ho tady vídám. Ona ti nerozumí. Neznám Vás. (vykání) Pokáš tady na ni? Karolína a Petra to nekoupí. Prosím t. Ukážete nám Vaši kancelá? (vykání) Stránka 9 z 55

10 Hledáme Vás. (vykání) Zeptám se jich. Doporuuji ti to. Oni m znají. Ukážeme vám náš byt. Napíšeš mi? On ti nerozumí. Kdo tady na ni eká? Klaus ji hledá doma. Vidím Vás každý den. (vykání) Ukážu ti to. Uvidíme vás doma. Darujeme mu njakou kazetu. Mí rodie t znají. Zaplatím to. Kdy se ho zeptáš? Pro se ho nezeptáte? (vykání) Ukážete jí ten dm? (vykání) Zaplatíte ty kabáty? (vykání) Pokám na tebe doma. Dáte mi sklenici na víno? (vykání) On to vidí asto. My jim pomžeme. Hledáte m? (vykání) Oni ti koupí vázu. Já Vám to ukážu. (vykání) Mj bratr ji nezná. Nerozumím jim všechno. Pro se nás nezeptáte? (tykání) My Vám dáme všechno. (vykání) Dáš mi prosím njakou vázu? Pro ekáš na Karolínu? eknete nám nco? (vykání) Naši rodie tomu rozumí. Kdo m hledá? Zná ho tvoje sestra? Kde jsou všechny ty sklenice na víno? On se nás zídka na nco ptá. ekáte na m? (vykání) Zaplatíte to Vy? Já se jich neptám. My mu všechno ukážeme. My zaplatíme všechno. Zpsobová slovesa On se nemže uit. Dietrich nesmí jít do kina. Tomu nemžeš rozumt. Kam chcete jet? (tykání) Stránka 10 z 55

11 Karolína ješt neumí íst. Pro nemám vait? Umí tvoje dti plavat? Ona už umí plavat. Co ti mám objednat? Musíte ješt pokat. (tykání) Musíte mu napsat dopis. (tykání) Máme Vám to vyprávt? (vykání) Ona má ráda zmrzlinu. My nechceme tak hodn cestovat. Musíš mi to íkat? Pro nechce Klaudie snídat? Umíte to opravit? (vykání) Oni ješt musí zaplatit. Mám jet zítra do práce. Chci jít dnes do kina. On by nám to chtl vysvtlit. Mžete mi to pinést? (tykání) Kam chtjí jít? Nechci tady zstat. Ona nesmí jít plavat. Nemžeš ho znát. Nemusím dnes vait. Ona se musí uit. Pro nám nechceš nic íct? Nemáš ho ráda? Martin jí chce darovat kvtiny. Kde bys chtl pracovat? ím by chtl být? Pro nechcete pijít? (tykání) Co máme udlat? My bychom chtli hodn cestovat. On se chce stát obchodníkem. Oni tomu pece musí rozumt. Máme Vám rezervovat místa? (vykání) Nemžeme tak dlouho ekat. Eva by chtla jít plavat. Pro nechtjí jít do kina? Daniela umí velmi dobe vait. Musí se ješt uit? (on) Nesmíš kouit! Musíme ješt rezervovat místa? To se mu nemže líbit. Máme jít dom. Nemžu vdt všechno. Klaudie nechce jet dom. Kde bys chtl spát? Nemusíte doma pomáhat? (tykání) Petr nechce studovat. Stránka 11 z 55

12 Oni na to nemohou zapomenout. Co byste chtli snídat? (tykání) Co byste chtl? (vykání) On už chce pracovat. Neumí ty dti plavat? Chcete už jít spát? My bychom zde chtli rezervovat místa. Jak dlouho musím ekat? Nesmíme na to zapomenout. Te mžeme cestovat. Musíš zítra pracovat? Co chcete? (vykání) Nemusíš se uit? Pro mi nechceš rozumt? Kde máme dnes spát? Oni ješt musí pokat. Na to se nesmíš ptát. Slovesa s odluitelnou pedponou Co mi mžeš nabídnout? Pro nenastupuješ? Oni neuklízí doma asto. Zavoláš mi? Dám na nho dobrý pozor. Máme pjít taky? Ano, Sebastian s námi pijde taky. Chtl bych Vás pozvat. (vykání) Neobleeš si šaty? Kdo dnes uklízí? Kde máme odboit? Kdy vstáváš? Sportujete? (tykání) Nabízím ti svou pomoc. Oni nelyžují rádi. My nevstáváme tak brzy. Pozýváme t. Já nechci vstávat tak brzo. Nastupuješ? On to ale nesvlékne. Dáš na ni pozor? Kdy sportuješ? Oni vypadají dobe. Vystupujete? (vykání) Bolí m ruka. Lyžujeme rádi. Kdy nakupujete? (tykání) Kdy chcete vstávat? (tykání) Nakoupíš ješt? Pro neuklízíš? Stránka 12 z 55

13 Zde odboíme. Kde máme pestoupit? Nevzdávejte to! (vykání) Vy ješt nevystupujete. (tykání) Uklízím rád. Pro na sebe nedáváš pozor? Zavolej mi prosím. Oni nevypadají dobe. Poj s námi! Pozvete také dti? (vykání) Pozvu t zítra. Ukli si svj pokoj! Kde vystupujete? (tykání) Vyber mu nco! Co máme nakoupit? Kde lyžují? Smím si ty šaty vyzkoušet? Vstávej! Vystupuješ už? To bolí. Vystoupíme? Co nabídneš tm hostm? Kde obvykle nakupuješ? Vyzkoušíš si ty šaty? Musíme vystupovat. Dávám pozor na svoji dceru. Zde pestoupíme. Oni to nevzdají. Co Vám smím nabídnout? (vykání) Klaudia pjde zítra s námi. Co vybereme? Nevyzkoušíš si ty šaty? Dnes nevstávám tak brzo. Já nco vyberu. Co Vám mohu nabídnout? (vykání) To nebolí. Jak vypadám? Zavolám Vám zítra. (vykání) Dávej dobrý pozor! Musím mu ješt zavolat. Pedložky se 3. pádem Kdy pojedeš do práce? u ní My bydlíme u rodi. s vámi u tebe k ní se mnou Stránka 13 z 55

14 Pijdu se svojí pítelkyní. po nm Heidi pochází ze Švýcarska. Kdy pijdeš z práce? Mj otec jezdí autem. Uím se asto se svojí sestrou. Kdy ke mn pijdeš? Co máme ke snídani? Chtla bys bydlet u m? Nepojedeme tramvají. Eva se uí už rok nmecky. Tu knihu má Petra od nás. Peji ti k narozeninám... Jak se dostanu k nádraží? Kdy k vám máme pijít? Krom tebe jsou všichni spokojení. k tob Je to v poádku? Pro tvou matku je to v poádku. krom tebe Pojedeš autem? Oni bydlí už dva roky v Ostrav. On pichází v 10 hodin z práce. Chceš s ním bydlet? Smím jít s tebou do kina? Kdo by chtl jet s námi? Dnes pojedeme k naší tet. On bydlí se svými rodii. Mluvíme o nm. Kdo pojede autem? Mluvíš se mnou? Dnes pojím se svým kolegou. Musíme z toho autobusu vystoupit. Jste s námi spokojen? Jdu do práce. Od koho máš tu knihu? Uím se už ti roky. Kdy pichází obvykle z práce? (on) Karel studuje s Vaším synem. Mluvím s tebou! Petra se uí u své pítelkyn. Odkdy zde pracujete? (vykání) Jak dlouho se uíš nmecky? Pojedeme autobusem. Pij se svým pítelem! Ke komu mám jít? krom Vás Co mu koupíš k narozeninám? Pojedeš tramvají? Stránka 14 z 55

15 Kam pjdeš zítra? Co máš k jídlu? Mžeme slavit u nás. Pojedete s vašimi rodii? Pocházíš z msta? S kým jdeš do kina? Jdeš zítra do práce? u Evy Zstanu zde se svým pítelem. Zstanete tady s námi? (vykání) Pijdu se svým bratrem. S kým mluvíš? Komu to ekneme? Krom nho všichni sportují. Pedložky se 4. pádem Smíme jít pes Vaši zahradu? (vykání) Nemžu mluvit za nho. Tou dobou tady ješt není. Pijdu hned. Máme pro ni slovník. Co pro m máte? (vykání) Pojedete pes msto? (vykání) Pijdu v 10 hodin. V kolik hodin pijdete? (tykání) Jsi ve tvrt na 7 doma? Staví pro své dti dm. (oni) Je to hned za rohem. Prodáme ten dm bez zahrady. S kým mluvíš? Jdeš s námi jíst? Navštívím t kolem poledne. Jsou ty kvtiny pro m? Ty knihy jsou pro mého pítele. Pojedete pes Švýcarsko? (tykání) Máš dárek pro své rodie? On bydlí hned za rohem. Odkdy se uíš nmecky. Pojedeš pes Nmecko? Pro mluvíš za m? My pijdeme okolo 14 hodiny. Máš nco pro m? Ve 12 hodin obdváme. Smíme pijít pes zahradu? Ona pichází z práce okolo 4 hodiny. Vstávám o pl osmé. Ve titvrt na 6 pijdu k tob. Oni pojedou pes Švýcarsko. Ta zahrada patí k tomu domu. Stránka 15 z 55

16 Dkuji za dárek. Musíte jít jíst beze m. (tykání) Chodí vždy pes les. (oni) Bez tebe do kina nepjdu. Ona pichází okolo deváté. Dkuji za tvoji pomoc. On te bez slovníku. Uíš se pro sebe! Pro koho jsou ty sklenice na víno? Pojedu bez svého muže na dovolenou. S kým pojedeš na dovolenou? Komu patí ten dm? To je pro Vás. (vykání) V kolik hodin jezdíš do práce? Co dláš bez práce? Jste v 9 hodin doma? Pro koho hledáš tu práci? Oni pijdou kolem poledne. Dkujeme Vám za Vaši návštvu. (vykání) Dkuji moc za tvj dopis. Umíš napsat ten dopis bez slovníku? Snídáme s mými rodii. Co máš proti tomu klobouku? Nemžu se uit za tebe. Piji aj bez cukru. Chtl bys pro ni nco vybrat? Bez té zahrady se nám ten dm nelíbí. Jsi touto dobou doma? Mám pro tebe tu kuchaku. Jdte pes moji kancelá. (vykání) Kde jsi touto dobou? Pijete kávu s cukrem nebo bez cukru? (vykání) Pro Vás. Dkuji za vaše dárky. (tykání) Dkuji za ty kvtiny. Chceš jít pes les? Nakupuji pro moji babiku. Pedložky se 3. a 4. pádem Jdi na balkon! Ukli si ve svém pokoji! Co dlá ta kazeta pod stolem? Náš dm stojí vedle radnice. Zítra pojedeme na chatu. Dej ty kvtiny prosím do vázy. Pokám u dveí. Naše auto stojí v garáži. Ty kvtiny jsou ve váze na stole. Oni jsou na zahrad. Stránka 16 z 55

17 Co je na tom obrázku? Leží tvoje knihy na stole? Chodíš rád do divadla? Jíme vždy v kuchyni. Kdo stojí za dvemi? Pan Hübner stojí na balkon. Jsi v kuchyni? Skí stojí u stny. Rainer už sedí u stolu. Pokáš na m na rohu? Kdy pojedete do Alp? (tykání) Obdváme v restauraci. Chodí rád do lesa. (on) Pan Mayer není v kancelái. Klaudia vaí v kuchyni. Kdo je v dom? Pjdeme dneska do kina? Jdi do svého pokoje! Ta žena jde pes ulici. Pokáme u nádraží. Povsíš ten obraz na stnu? Vaše auto stojí na parkovišti. (vykání) Veer chodíváme do restaurace. Víno stojí na stole. Máme chatu v Beskydech. Postav tu židli vedle skín! Co dláš na balkon? Je v rohu ješt místo? Postavíme ten stl k oknu. Pro leží tvoje košile pod stolem? Helga obdvá v restauraci. V Alpách lyžujeme. On na nás eká ped radnicí. Pod oknem stojí postel. Chtl bys sedt u okna? Jete na parkovišt! (tykání) Kdo je v pokoji? ekají na nás na ulici. Kdo je na té fotce? Pjdeš s námi do vinného sklípku? Jak asto chodí tvoji rodie do divadla? Kdo by chtl sedt v rohu? Musím v byt uklidit. Nemáme dm, bydlíme v byt. Tvoje fotka visí nad postelí. Bydlím ve mst. Bydlíme za radnicí. Zítra pjdu do plavecké haly. Postavíme ty kvtiny do rohu? Stránka 17 z 55

18 Pokáme na tebe na rohu. Co je za tou stnou? Stl stojí u okna. Ray spí v mém pokoji. Je paní Mayerová ve své kancelái? Chodíme asto do parku. Helga je ve škole. Musím ješt zstat v kancelái. Postav tu vázu do rohu! Pines ten cukr do kuchyn! Mžeme lyžovat také v Beskydech. Zvratná slovesa Kam se postaví Daniela? Nchtl by sis odpoinout? Kde se tady nachází škola? Chtli bychom se omluvit. Posate se prosím! (vykání) Kde si chceš odpoinout? Tším se na tebe. Tšíš se na prázdniny? Jak se cítíte? (vykání) Musí se doma pipravovat. (oni) Kam postavíme tu vázu? Oni se setkají ped radnicí. Prohlédnu si ten byt. Kurt se má ješt rozhodnout. Nevyznám se tady. Rozhodni se! Neposadíme se? To ješt musíme pipravit. Na chat si mžeme odpoinout. Musím si odpoinout. Nemohu se rozhodnout. Podívám se na to. V našem mst se nachází 3 kina. Kde se umyjeme? Kam se posadíme? Omluvte se! (tykání) Tšíte se na dárky? (tykání) Zajímáš se o hudbu? Kde se nachází radnice? Kde by ses s ní chtl setkat? Vyznáš se tady? Velmi se tší na svou dovolenou. (on) Pedstavím t. On se zajímá o sport. Ona se necítí dobe. Nemohu si na ni vzpomenout. Stránka 18 z 55

19 Postav se za Petra! Paní Müllerová o tom rozhodne. On se nezajímá o školu. Posa se! Smím se pedstavit? Chtli bychom si odpoinout. Odpoi te si! (vykání) Tšíš se už? Chcete si ten pokoj prohlédnout? (vykání) Mžeme si na dovolené odpoinout. Co si oblékneš? Koupím si nové boty. Pedstav si to! Posadím se vedle tebe. Promi te, prosím. (vykání) Chtli bychom se pedstavit. Cítí se dobe? (on) Umí si to pedstavit? (oni) Musíte se rozhodnout. (tykání) Poslužte si, prosím! Omluv se! Obsloužím Vás. Zajímej se o školu! Mají se obsloužit. Posadíš se k oknu? Ty se máš rozhodnout. Chtl bych se omluvit. Chtli bychom si prohlédnout msto. Nevyznáme se v tom mst. On se pipravuje každý den. Kam se postavíme? Vzpomínáš si? Tší m. Chtl bych se pedstavit. Skloování pídavných jmen Vidíš tu veselou ženu? To je zajímavá fotka! Máme malou chatu v Beskydech. Koupím jí pkné kvtiny. Chtli bychom mít šastné dti. Oni mají útulný byt. Mám rád zajímavé knihy. To není žádná levná dovolená. Kdo je ten starý uitel? Oni mají pkný byt. Tam jsou jen tmavé pokoje. Ona má milého pítele. To je ale krátká dovolená! Stránka 19 z 55

20 Jsi štastný? Máme malý sklep. Ta košile se hodí k tm novým kalhotám. Co stojí v tom dlouhém dopise? To je drahá dovolená. Mám špatný den. Chtla bych mít velkou kuchy. Bydlíte v malém mst? (vykání) Komu patí ten útulný pokoj? Pro je tvoje dcera tak smutná? Dobrý uitel je dležitý. Ty kalhoty nejsou špatné. Znáš njakou dobrou restauraci? Ty svtlé šaty se mi nelíbí. Líbí se mi ty svtlé obrazy. Pjdeme do té nové plavecké haly? Jak se ti líbí ty krátké vlasy? Potebujeme dobré uitele. Líbí se mi ta malá zahrada. Oni mají dlouhý balkon. Jedou moderním autobusem. To je veselá fotka. Vy máte dlouhou dovolenou. (tykání) Plaveme ve velké plavecké hale. Nemám rád smutné hosty. Ty nové fotky nejsou špatné. Pojedu na to velké parkovišt. Ona je zajímavá dívka. Máme krátké prázdniny. Doporuíme vám dobrou restauraci. (tykání) Nemám rád smutnou hudbu. Ty nové knihy se mi nelíbí. My máme inteligentního syna. Na tom dlouhém balkon není nikdy místo. Oni mají poád dobré nápady. To je pkný dárek. To je velká firma. Zítra je dlouhý den. Nechci žádné tmavé kalhoty! Jsi ješt smutný? Vy máte milé rodie. (tykání) Pracuji s jedním zajímavým mužem. Je to dobrý slovník? Dani má dlouhé vlasy. Nekupuj žádný drahý dárek! Ona má zajímavou práci. Nechci sedt v tom tmavém kout! Ty staré byty jsou levné. Líbí se ti ten modrý kabát? Stránka 20 z 55

21 To je zajímavý nápad. Ona je štastná žena. Ty nové kraasy jsou krátké. Ona má malou sestru. Máme moderní školu. Pro jsi smutná? Hodí se ta košile k tm starým kalhotám? To je ošklivý kabát! Pídavné jméno a podstatné jméno bez lenu / Stupování pídavných jmen Bernd má mladší sestru. On je spokojený muž. Kup radji to oválné zrcadlo. Mám rád horkou polévku. Nemám rád suchý chleba. Moje žena je mladší než já. Já radji obdvám doma. Kdo jí tu hustou polévku? Ty kratší kalhoty se mi líbí víc. Náš dm je nejnižší. Mark je z nás nejstarší. To nejšpinavjší auto stojí v naší garáži. Je už ten aj studený? Nejpknjší ženy jsou u nás doma. Teplé mléko mi chutná víc. Mám rád ostrou polévku. Hoký sýr mi nechutná. Ta káva je studená! Mám rád ty nejmenší dti. Ty pece nejsi tlustý! Ty housky jsou suché. Znám tvoji matku lépe než tvého otce. Dnes je tepleji. Co piješ radji, víno nebo pivo? Bydlíš v tom nejvyšším dom? Chutná Vám zelený salát? (vykání) Pane vrchní, to máslo je hoké! To je nejlepší film. Kdo je spokojenjší než já? To je nejlepší víno. Ten dm je nejdražší. Mám toho nejlepšího muže. Je to nejvtší msto? Kalhoty jsou sportovnjší než šaty. Líbí se Vám ten delší kabát? (vykání) Já piju jen studené pivo. Kde je nejtepleji? Máte erstvé housky? (vykání) Chtl bych také pozvat tvého staršího bratra. Stránka 21 z 55

22 Jste z nás nejmladší. Moje matka vaí nejlépe. Máte francouzský sýr? (vykání) Nemáme žádné víno. Nemáš žádný lepší nápad? Jak se jmenuje nejteplejší msíc? Mj bratr mluví lépe nmecky než já. To je nejútulnjší pokoj. Snídám chleba se šunkou nebo se sýrem. Chtl byste jít radji do hotelu? Ty jsi štíhlejší než já. Kdo je ta starší žena? Jím rád zelený salát. Jeho mercedes jezdí nejrychleji. Jan pije rád horké mléko. Ten chleba už je mkí. Kolik stojí to nejdražší víno? Ty housky mi nechutnají. To je lepší. Pane vrchní, ta polévka je studená! Náš dm je vyšší než váš. To je nejdelší dopis. Koho máš nejradji? Koupíme njaký levnjší byt. Nejpknjší obraz visí na zdi. Mluvíte radji anglicky? (vykání) Jak se jmenuje tvoje nejlepší pítelkyn? Tvj pokoj je vtší než kuchyn. Máte syrovou šunku? (vykání) Moje okna jsou nejšpinavjší. Koupím mu radji knihu. Slovesné pedložkové vazby V nedli na dti dává pozor teta. Nerozumím Vám. (vykání) Za co se omlouváš? Na dovolenou pojedeme vlakem. U koho pomáháš v sobotu? Ano, zúastním se také. Tšíme se na vás. (tykání) Za co mi vlastn dkujete? (vykání) Vzpomínáte si na moji nabídku? (vykání) Nerozumím ti. Kdy se koná hodina nminy? Na koho ekáte? (vykání) O tom nechci mluvit. Nemohu si na to vzpomenout. Chceš tím jet? Z toho nemohu mít radost. Stránka 22 z 55

23 Na koho mám dávat pozor? Na co máme dát pozor? Dti mají radost z dárk. Na to se nesmíš ptát. S kým mluví Rainer? Na koho se tšíš? ekáte na m? (vykání) S tím mi nemžete pomoci. (vykání) Musím na to myslet. Zavoláš mi dneska? Brigitte má radost ze svého syna. Karolína se zajímá o hudbu. On se jí musí omluvit. asto se baví se svou uitelkou. (oni) Z eho máš takovou radost? Na co si vzpomínáte? (vykání) Za to mi nemusíš dkovat. Rodie asto myslí na své dti. U koho se máš omluvit? Oni se na váš tší. (tykání) O co se zajímají ty dti? Na koho se máme obrátit? Na koho myslíš? Musíme se na nho zeptat. Na co se tšíš? S kým jedeš? Pro koho se rozhodneš? Naše hodina nminy se koná ve tvrtek. Zajímáš se o to? eho se zúastní tvoje dcera? On mi nerozumí. Každý se tší na svou dovolenou. Zavolám ti zítra. Co ti chce vyprávt? (ona) S ím ti mohu pomoci? Popemýšlíme o její nabídce. Nemohu se s ním o tom bavit. Postarám se o tebe. Oni se už na to tší. Prosíme Vás o to. (vykání) Pomžete mi prosím s tím úkolem? (vykání) Mluvím o tvých problémech. O em mluvíš? Nemohu se rozhodnout. Na to musí dávat pozor. (ona) Pracuji na tom. Zavolejte mi prosím zítra. (vykání) Ješt mu zavolám. Pracujete už na tom? (vykání) Stránka 23 z 55

24 Rozumíte mi? (vykání) Musím se za to omluvit. Slyším asto o Rainerovi. Nemohu si na nho vzpomenout. Máme velkou radost z vaší návštvy. (tykání) Sloveso WERDEN a vyjádení zmny stavu / Budoucí as Budeme mu muset pomoci. Nebude to dlouho trvat. Hans by se chtl stát uitelem. Navštívím t v pátek. Budou potebovat deštník. Budeme se dnes dívat na televizi? Zítra urit nebude pršet. Budete mít dnes na m as? (vykání) Stmívá se. Stromy se zelenají. Dnes bude horko. Budeme se muset omluvit. On bude chtít zstat v kancelái. Budete v sobotu doma? (vykání) Pijdu v 8. Oni nebudou smt jít s námi. On nebude chtít o tom mluvit. Budete potebovat sluneník. Bude vám pomáhat? (tykání) Musíš se brzy uzdravit. Budeme se tšit. Neonemocni! Pomalu se rozednívá. Budete v zim jezdit na chatu? (tykání) Zítra pojedeme do Prahy. V lét se dny prodlužují. Budeš zítra pracovat na zahrad? Budeš se muset rozhodnout. Budu chodit vždy v pátek. Kdy bude mít dovolenou? (ona) Budu v 8 hodin doma. Budeš špinavý! Pro tak rychle znervózníš? Zavolám ti v pondlí. V lét budu mít 17. Oni budou spokojení. Jak dlohou bude ta cesta trvat? Nesmím tak hodn jíst, tloustnu. Budeme se te potkávat každý den. Chceš onemocnt?! Ta velká zahrada mi bude chybt. Dti vyrostou píliš rychle. Stránka 24 z 55

25 Budu na to myslet. Budeš o víkendu doma? Bude to dlouho trvat. O em budete mluvit? (tykání) Budeš dnes vait? Tento chléb rychle ztvrdne. Chtl bych se brzy uzdravit. Kdy vyrostu? Cesta bude trvat 2 dny. ím by ses chtl stát? Na dovolené nebudu muset vait. Budeš mi chybt. Co budeme pít? Kdo dnes bude vait? Bude nadšený. Bude mít urit radost. ím pojedete na chatu? Budu si muset koupit nový deštník. Budu muset jet do práce také o víkendu. O em se chcete bavit? ím by se chtl stát? (on) Stanu se prodavakou. Oni budou nadšeni. Tloustneš. Budeš spokojený. Nechci onemocnt. Nebude mi to chybt. Ten starý sluneník mi nebude chybt. Minulý as pravidelných (slabých) sloves Sebastian se neomluvil. Tšil jsem se na ni každý den. Už jsi tady uklidil? Darovali své dcei nové auto. Oni necestovali asto do Rakouska. Stalo se to jen jednou. Chtli jsme dnes jet do centra msta. Celý den jsem tu knihu hledal. Pro jsi nesml pijít? Co objednala Klaudie? Nemohli jsme koupit žádnou telefonní kartu. Nikdo nám neukázal cestu. V kase chyblo 200 korun. Postavili jsme ten kufr do skín. Oni museli jít nakupovat. Neml jsi o tom mluvit. Kde tvoje maminka obyejn nakupovala? Musel všechno prodat. Na co se ptal ten chlapec? Stránka 25 z 55

26 Rainer mi o sob hodn vyprávl. Hosté nezaplatili všechno. Její sestra studovala v Praze. Moje matka ho nemla ráda. Ml jsem dva týdny dovolenou. Byl jsi už v Nmecku? Pro dlala Kathrin tak hodn chyb? Nemli žádný plán msta. Slavili celou noc. Nikdo nedával na ty dti pozor. Ten nový student se ješt nepedstavil. Moje kolegyn bohužel nebyla v kancelái. Ml skuten smlu. Co mu íkal tvj otec? Ona se nikdy nezajímala o sport. Daniel už pichystal všechny vci. Mj muž pro nás vždy vail. Nepoteboval jsem ten deštník. Kde jste se koupali? Oni už ty knihy koupili. Co se stalo? Nikdy to neumla. Ty vci jsme už uklidili. Ješt jsme nesnídali. Z eho mla radost? Nedávala pozor. Sbalili už jste si své kufry? (tykání) Jak dlouho ta cesta trvala? Co jsi objednal k pití? Cestovali jsme Evropou. Jeho rodina zde žila 10 let. Moje matka vaila velmi ráda. Ptali jste se svého šéfa? Ty místa jsme bohužel nerezervovali. Ona si ty nové šaty nevyzkoušela. To mi ješt chyblo! Stalo se to vera. Objedal jste ten pokoj v hotelu? (vykání) Už jste se pipravil? (vykání) Mla strach? Paní Mayerová u nás nepracovala dlouho. Už jsem mu to vysvtlil. Co jste íkal? (vykání) Oni si udlali výlet. Necítil jsem se dobe. Ona mi ukázala svj nový byt. Už jsem Vám to ekl. (vykání) Nevzpomínal si na m. Neodpovdl jste mi. Stránka 26 z 55

27 Neumla si to pedstavit. Co jsi mu daroval k narozeninám? Minulý as nepravidelných (silných) sloves Pro pišel tak pozd? Pomohli nám pi práci. Našel jsem to msto na map. Na to jsme vbec nemysleli. Jeli v zim do Alp. Zavola jsem Klaudii vera. Daniel mluvil velmi dlouho u dveí. Dal jsem jí hodn penz. Oni už znali naši firmu. Nezstali jsme dlouho v hotelu. Potkal jsem svého kolegu ped radnicí. Nedostal jsem v lét dovolenou. V lét jsme letli na dva týdny do Francie. Potkal jsi vera Pavla? Všechny sklenice spadly na zem. Jeho dopisy nikdy neetla. Šel jsem do práce pšky. Vdli jsme samozejm všechno. Vzal tu knihu do ruky. Byli jsme spolu na dovolené. Kde jsi byl? Každý den jezdili plavat. Pan Wagner mi doporuil Vaši firmu. (vykání) Nenašli jsme ten penzion. O víkendu jsem jezdil na kole. Pedstavení se nám velmi líbilo. Už jsem snídal. Zapomnli naši adresu. Kdy jste pišli dom? (tykání) Kam jsi šel tak pozd? Váza spadla na zem. Dti usnuly rychle. Vdl jste to? Kde jste se potkali? (tykání) Už jsem to podepsal. Co jste obdvali? (tykání) Pro se nezúastnili toho pedstavení? Myslel na svou rodinu. Dal jsem mu svou vizitku. Mluvil jsi už se šéfem? Kdy jste nám volal? (vykání) Ona se stala lékakou. K jídlu jsem pil víno. Sabina spala v pokoji mé dcery. Nezapomnli jsme na Vás. (vykání) Stránka 27 z 55

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Franciszek Kopec, NSZZ Solidarnosc, Jelenia Gora Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Vývoj v srpnu 1980 vyústil v Polsku k souasnému

Více

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům.

Slovní druhy. Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné práci. Jednotlivá cvičení jsou věnována jednotlivým slovním druhům. Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJL_542 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6.- 9. ročník Datum vypracování: 5.9. 2012 Datum pilotáže: 17.9.2012 Metodika: Pracovní list je určen ke skupinové i k samostatné

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více