Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Jsi už doma? Ne, oni tady nejsou. Není tady? (on) Oni jsou doma. Jsou už tady? On už je tady. Jsi tady? On tady není. Jste doma? (vykání) Ona tady není. Jste tady? (vykání) Jste tady? (tykání) Já už jsem doma. Ona je už doma. On ješt není doma. My už jsme doma. Já tady nejsem. Není tady ješt? (ona) Ano, oni jsou zde. Je doma? (ona) Je to Daniel? Je to tady? To jsem já. Je to Karolína? Ne, to je Veronika. Ano, to je Daniel. Ne, oni nejsou doma. Ano, my jsme tady. Kdo je tam? On je tady. Kdo už je doma? Ano, ona je tady. Kde je te Michaela? To není tady. Jsi te doma? Ne, on tady není. Te už je doma. Ano, oni jsou doma. Stránka 1 z 55

2 Kde te jsi? Te ne. asování pravidelných sloves / Sloveso KOMMEN Pro se neuí anglicky? (ona) Odkud jsi? Co se uíte? (vykání) Kolik je ti let? Kde se uíte? (tykání) Pro nepijde? (ona) Kde jste? (vykání) Kam jdete? (tykání) Kdy pijdete? (tykání) Kam jdou? Jak dlouho jsi tady? Kde se uíte nmecky? (vykání) Pro tady ekáš? Pro nepijdeš? Kdy pijde? (on) Pro nepijdete? (vykání) Jak se jmenuješ? Kdo tady eká? Odkud pochází? (ona) Jak dlouho tady eká? (on) Kdy pijdete? (vykání) Jak dlouho se uí Karel anglicky? Kam jdete? (vykání) Kolik mu je let? Kdo se uí nmecky? Kde se uíte nmecky? (vykání) Kolik jí je let? Kam jde? (on) Kde se uíš anglicky? Kolik je Vám let? (vykání) Kde stojí Michaela? Co se uíš? Odkud pocházíte? (vykání) Kdo rozumí? Kde jsou Alex a Dietrich? Pro tady stojíte? (vykání) Odkud pochází Karolína? Co tady dláte? (vykání) Jak dlouho se uíme? Pro se neuí nmecky? (on) Co tady dláš? Já rozumím. Já nerozumím. Jak dlouho ekáš? Oni stojí tady. Stránka 2 z 55

3 Pro nemluvíme nmecky? Jak dlouho jste tady? (vykání) Oni jsou mladí. Kdo nerozumí? Kde stojí Petra? Kdo se uí anglicky? Rozumíte? (vykání) Mluvíte nmecky? (vykání) Odkud jste? (tykání) Co tady dlají? Mluvím anglicky. Jak dlouho už ekáte? (vykání) Rozumíš? Mluvím nmecky. Rozumím anglicky. Jak dlouho se uíte? (vykání) Pro se neuíš? On rozumí. Ona je ješt mladá. Nerozumíte? (vykání) Pro ekáme? Já nerozumím. Pro se neuíte? (vykání) Jak se jmenujete? (vykání) Pro se neuíte?(tykání) len uritý a neuritý Tam pichází njaká dívka. On eká na Katku. Ten muž eká. Zde je njaký muž. Ta dívka se uí. Kde leží ta kniha? Zde si hraje njaké dít. To je zajímavé. To dít je ješt malé. Ta dívka se jmenuje Petra. Kam jde ten muž? To není žádná kniha. To auto je staré. Ta žena pracuje. Kde stojí ta auta? Kde pracuje ta dívka? Ta žena eká. Ta kniha je zajímavá. Ty knihy jsou už staré. Tam stojí njaká žena. Jak se jmenuje ta žena? Kde pracují ti muži? Stránka 3 z 55

4 Je ta fotografie už stará? Znáš tu dívku? Kam jdou ty ženy? Kde je ten muž? Má 18 let. (dívka) Ta žena se jmenuje Karolína. Kde je ta žena? Kde si hrají ty dti? Kde leží ty knihy? Zde je njaká dívka. Ona eká na Moniku. Kam jdou ty dívky? Ta žena se uí anglicky. Ten byt je velký. Ty knihy jsou nové. Ty domy jsou bílé. Ty byty jsou nové. Zde nebydlí žádná žena. Kdo jsou ty ženy? Kde stojí ty domy? Tam pracují muži a ženy. Ty fotky jsou nové. Je ten byt nový? Ten dm je žlutý. To auto je modré. Ta práce je zajímavá. Kde pracuje ten muž? Ta kniha je ervená. Jaký je ten byt? Ten muž pracuje. Kde bydlí ten muž? To dít je malé. Zde jsou fotky. Zde pracují jen ženy. Ten domácí úkol je zajímavý. Kdo je ta dívka? Co dlají ty ženy? To je zelené. Kde jsou ty knihy? Tam si hrají dti. Je ten dm žlutý? Je to auto ervené? Ty dti já neznám. Znáš ty dívky? Je to holika. Ne, to auto je erné. Daniela nemá dít. Co dlají ti muži? Stránka 4 z 55

5 Skloování podstatných jmen Ty fotky dtí jsou zajímavé. Petr píše dopis. Máte garáž? (tykání) ekneme to tm dívkám. Ona to tomu dítti koupí. Já tu ženu znám. Kdo to ekne tm ženám? Netu žádnou knihu. Hledáš toho muže? Kdo dostane ten dopis? Hledáte ty knihy? (vykání) On ten byt koupí. ekáš na dti? eknu to té žen. Ukážeme Katce ten byt. Nemá žádnou pítelkyni? (on) Hledají njaký pokoj. Má ten byt balkon? Kdo zaplatí to jídlo? Pro hledáte toho muže? (vykání) tu njaký dopis. Pineseš ty fotky? On ukazuje tm kolegm msto. Máte dm? (vykání) Nemáš žádnou práci? Kdo zná ty studenty? Nenapíšu žádný dopis. ekneme to tomu dítti? Pinesu té žen kvtiny. Má njakého pítele? (ona) My to msto neznáme. Kdo píše ten dopis? On zaplatí ty kvtiny. Ona eká na njakého studenta. Dti té ženy jsou malé. My toho muže neznáme. Ona tu knihu nekoupí. Pináší tomu muži njaký dopis. (ona) Otec toho muže je ješt mladý. Pro si nekoupíte tu knihu? (vykání) Auto toho kolegy je ervené. Koupím byt té ženy. Znáš to msto? On pinese tm dívkám kvtiny. Má njakého pítele? (ona) eknete to tm studentm? (tykání) Matku toho muže znám. Stránka 5 z 55

6 Pokoje toho bytu jsou malé. Jak dlouho už hledá toho muže? (on) Znáte ty muže? (tykání) On má pátele. Pro netete ten dopis? (vykání) Kdo to ekne tomu muži? Pineseš to jídlo? Znáte ty dti? (tykání) Pinesu to tm dtem. Napíšeš ten dopis? On nemá byt. Koupíme tu garáž. Kdo je ten muž? On to msto nezná. Máte balkon? (tykání) Ona nezná toho studenta. ekáte na ty dti? (tykání) Kdo eká na tu dívku? Zaplatíš to jídlo? Znám ta msta. Máme pátele. Otce té ženy já znám. Má zde byt? (ona) Pivlastovací zájmena Znáte našeho syna? (vykání) Kde se uí vaše dcera nmecky? Mj bratr se jmenuje Karel. Ukážu našim kolegm mou kancelá. To jsou Vaše dti? (vykání) Hledáme naše místa. Bydlí jeho rodina v Ostrav? Tvj nápad je dobrý. Jeho pítelkyn je velmi pkná. Gerhard je jeho bratr. Kam jde tvj syn? To je moje místo! Sestra mojí matky je moje teta. Kdo je matka tvého otce? To je moje teta. Kde pracuje Vaše žena? Náš syn ješt studuje. Hledáš nco? Všechno má svj as. Jsou už naše fotky hotové? Koupím své dcei njakou knihu. Kde jsou moje dopisy? Jak se jmenuje pítelkyn tvého syna? To je moje kancelá. Stránka 6 z 55

7 To je jen nápad. Ty máš ale štstí! To je pokoj mého syna. To je mj domácí úkol. Kde je Vaše žena? Já mám nápad. Je to Vaše kancelá? Je Vaše rodina velká? Naše auto je už staré. Mého syna ješt neznáš. eknete to Vašim dtem? (vykání) Naše rodina není velká. Studuje tvj pítel v Praze? Hledám svého otce. Je tvoje sestra vdaná? Vlasy naší maminky jsou dlouhé. Její oi jsou modré. Kdy prodáš své auto? Prodáme náš dm. Jeho firma je malá. Tvoji pátelé jsou milí. Naše dcera je vdaná. Jejich práce je velmi zajímavá. To je auto mé ženy. Zná mj muž vaše dti? (tykání) Zde je pokoj našich rodi. Neznám tvé sourozence. Moje kancelá není velká. Jeho oi jsou modré. Naše dti se uí doma. Máš své domácí úkoly hotové? Vaše kancelá je velmi pkná. (vykání) Prodáme to našim pátelm. Je to váš dm? To koupíme mým rodim. Odkud pochází Váš kolega? Práce mého muže je zajímavá. Vaše žena je velmi pkná. Jeho pítelkyn je milá. Jak staí jsou její sourozenci? Jak dlouhé jsou tvé vlasy? To je mj muž - Jan Keln. ekáš na mého bratra? Zde pracuje moje teta. Jak velká je firma tvého muže? Kam jedou vaše dti? asování nepravidelných sloves / Rozkazovací zpsob Dám ti to doma. Stránka 7 z 55

8 Vidíte? (vykání) Petra poád nosí kalhoty. Co jíš? Petr nepojede autem. tu práv jednu knihu. Mluvíš nmecky? Co obvykle obdváte? (vykání) On te tvj dopis. Vezmeš si ješt chleba? Mluví také dobe anglicky? (ona) Co dá své matce? (on) Oni tou velmi pomalu. Nezapomeneš na to? teš rád? Ty kalhoty jsou krátké. Pomžete vašemu bratrovi? Nosíte kalhoty nebo kraasy? Pro nejedete? (vykání) Jedu do práce. Jí dti ješt? On práv jí. Co tete? (tykání) Mluvíme anglicky a francouzsky. Vidíte nco? (vykání) On to auto nevidí. Pomžou také tvoje dti? Lyžuješ rád? Mluvte prosím pomalu. Kdo pojede autem? Daniela bhá velmi rychle. On nosí obvykle košile. Moje dcera te jí. Ona svého pítele nevidí. Kdo ješt spí? Kdo jede dom? Co jíš rád? Vidím 2 muže. Líbí se ti ty kalhoty? Petr práv spí. Kdy pojedete dom? Kde vidíš problém? Kdo nosí ten kabát? Ty kalhoty jsou píliš dlouhé. Pobžím dom. Spí už dti? Pomáhám svým rodim ráda. Kdo vidí paní Mayerovou? Kde obvykle spíte? (vykání) Pro nejíš? Stránka 8 z 55

9 Kam bžíte? (vykání) Ta žena se líbí tvým kolegm. Mluvíte nmecky? (tykání) My to nevidíme. Kde spíte? (tykání) Vidíš to? Oni mluví nmecky. Kam bžíš? On pojede autem. Kdo tady mluví nmecky? Oni nikdy nepomáhají. Kam jedeš? Spíš tady? Mluvíš moc rychle. Je už dom! Utíkejte pomalu! (tykání) Nemluvte tak ryhle! (tykání) Ona na to nezapomene. Kdo pomáhá doma? Oni bží pomalu. Skloování osobních zájmen Rozumíte mi? (vykání) Kdo to zaplatí? Vidím ho. Co nám doporuujete? (vykání) Líbí se ti ty kalhoty? My na Vás ekáme. (vykání) Pomžeš mi? Kdo ti píše? Vidím ji (je) asto. Kdo na nho eká? Dáme mu njaký dárek? Ukážeš jim jejich pokoj? ekneme vám novinu. Nevidím to rád. Kdo nám pomže? Oni to nevidí rádi. Znáš ho? Dkujeme Vám. (vykání) Pinesu ti kávu. On mi pinese tu kazetu. Obvykle ho tady vídám. Ona ti nerozumí. Neznám Vás. (vykání) Pokáš tady na ni? Karolína a Petra to nekoupí. Prosím t. Ukážete nám Vaši kancelá? (vykání) Stránka 9 z 55

10 Hledáme Vás. (vykání) Zeptám se jich. Doporuuji ti to. Oni m znají. Ukážeme vám náš byt. Napíšeš mi? On ti nerozumí. Kdo tady na ni eká? Klaus ji hledá doma. Vidím Vás každý den. (vykání) Ukážu ti to. Uvidíme vás doma. Darujeme mu njakou kazetu. Mí rodie t znají. Zaplatím to. Kdy se ho zeptáš? Pro se ho nezeptáte? (vykání) Ukážete jí ten dm? (vykání) Zaplatíte ty kabáty? (vykání) Pokám na tebe doma. Dáte mi sklenici na víno? (vykání) On to vidí asto. My jim pomžeme. Hledáte m? (vykání) Oni ti koupí vázu. Já Vám to ukážu. (vykání) Mj bratr ji nezná. Nerozumím jim všechno. Pro se nás nezeptáte? (tykání) My Vám dáme všechno. (vykání) Dáš mi prosím njakou vázu? Pro ekáš na Karolínu? eknete nám nco? (vykání) Naši rodie tomu rozumí. Kdo m hledá? Zná ho tvoje sestra? Kde jsou všechny ty sklenice na víno? On se nás zídka na nco ptá. ekáte na m? (vykání) Zaplatíte to Vy? Já se jich neptám. My mu všechno ukážeme. My zaplatíme všechno. Zpsobová slovesa On se nemže uit. Dietrich nesmí jít do kina. Tomu nemžeš rozumt. Kam chcete jet? (tykání) Stránka 10 z 55

11 Karolína ješt neumí íst. Pro nemám vait? Umí tvoje dti plavat? Ona už umí plavat. Co ti mám objednat? Musíte ješt pokat. (tykání) Musíte mu napsat dopis. (tykání) Máme Vám to vyprávt? (vykání) Ona má ráda zmrzlinu. My nechceme tak hodn cestovat. Musíš mi to íkat? Pro nechce Klaudie snídat? Umíte to opravit? (vykání) Oni ješt musí zaplatit. Mám jet zítra do práce. Chci jít dnes do kina. On by nám to chtl vysvtlit. Mžete mi to pinést? (tykání) Kam chtjí jít? Nechci tady zstat. Ona nesmí jít plavat. Nemžeš ho znát. Nemusím dnes vait. Ona se musí uit. Pro nám nechceš nic íct? Nemáš ho ráda? Martin jí chce darovat kvtiny. Kde bys chtl pracovat? ím by chtl být? Pro nechcete pijít? (tykání) Co máme udlat? My bychom chtli hodn cestovat. On se chce stát obchodníkem. Oni tomu pece musí rozumt. Máme Vám rezervovat místa? (vykání) Nemžeme tak dlouho ekat. Eva by chtla jít plavat. Pro nechtjí jít do kina? Daniela umí velmi dobe vait. Musí se ješt uit? (on) Nesmíš kouit! Musíme ješt rezervovat místa? To se mu nemže líbit. Máme jít dom. Nemžu vdt všechno. Klaudie nechce jet dom. Kde bys chtl spát? Nemusíte doma pomáhat? (tykání) Petr nechce studovat. Stránka 11 z 55

12 Oni na to nemohou zapomenout. Co byste chtli snídat? (tykání) Co byste chtl? (vykání) On už chce pracovat. Neumí ty dti plavat? Chcete už jít spát? My bychom zde chtli rezervovat místa. Jak dlouho musím ekat? Nesmíme na to zapomenout. Te mžeme cestovat. Musíš zítra pracovat? Co chcete? (vykání) Nemusíš se uit? Pro mi nechceš rozumt? Kde máme dnes spát? Oni ješt musí pokat. Na to se nesmíš ptát. Slovesa s odluitelnou pedponou Co mi mžeš nabídnout? Pro nenastupuješ? Oni neuklízí doma asto. Zavoláš mi? Dám na nho dobrý pozor. Máme pjít taky? Ano, Sebastian s námi pijde taky. Chtl bych Vás pozvat. (vykání) Neobleeš si šaty? Kdo dnes uklízí? Kde máme odboit? Kdy vstáváš? Sportujete? (tykání) Nabízím ti svou pomoc. Oni nelyžují rádi. My nevstáváme tak brzy. Pozýváme t. Já nechci vstávat tak brzo. Nastupuješ? On to ale nesvlékne. Dáš na ni pozor? Kdy sportuješ? Oni vypadají dobe. Vystupujete? (vykání) Bolí m ruka. Lyžujeme rádi. Kdy nakupujete? (tykání) Kdy chcete vstávat? (tykání) Nakoupíš ješt? Pro neuklízíš? Stránka 12 z 55

13 Zde odboíme. Kde máme pestoupit? Nevzdávejte to! (vykání) Vy ješt nevystupujete. (tykání) Uklízím rád. Pro na sebe nedáváš pozor? Zavolej mi prosím. Oni nevypadají dobe. Poj s námi! Pozvete také dti? (vykání) Pozvu t zítra. Ukli si svj pokoj! Kde vystupujete? (tykání) Vyber mu nco! Co máme nakoupit? Kde lyžují? Smím si ty šaty vyzkoušet? Vstávej! Vystupuješ už? To bolí. Vystoupíme? Co nabídneš tm hostm? Kde obvykle nakupuješ? Vyzkoušíš si ty šaty? Musíme vystupovat. Dávám pozor na svoji dceru. Zde pestoupíme. Oni to nevzdají. Co Vám smím nabídnout? (vykání) Klaudia pjde zítra s námi. Co vybereme? Nevyzkoušíš si ty šaty? Dnes nevstávám tak brzo. Já nco vyberu. Co Vám mohu nabídnout? (vykání) To nebolí. Jak vypadám? Zavolám Vám zítra. (vykání) Dávej dobrý pozor! Musím mu ješt zavolat. Pedložky se 3. pádem Kdy pojedeš do práce? u ní My bydlíme u rodi. s vámi u tebe k ní se mnou Stránka 13 z 55

14 Pijdu se svojí pítelkyní. po nm Heidi pochází ze Švýcarska. Kdy pijdeš z práce? Mj otec jezdí autem. Uím se asto se svojí sestrou. Kdy ke mn pijdeš? Co máme ke snídani? Chtla bys bydlet u m? Nepojedeme tramvají. Eva se uí už rok nmecky. Tu knihu má Petra od nás. Peji ti k narozeninám... Jak se dostanu k nádraží? Kdy k vám máme pijít? Krom tebe jsou všichni spokojení. k tob Je to v poádku? Pro tvou matku je to v poádku. krom tebe Pojedeš autem? Oni bydlí už dva roky v Ostrav. On pichází v 10 hodin z práce. Chceš s ním bydlet? Smím jít s tebou do kina? Kdo by chtl jet s námi? Dnes pojedeme k naší tet. On bydlí se svými rodii. Mluvíme o nm. Kdo pojede autem? Mluvíš se mnou? Dnes pojím se svým kolegou. Musíme z toho autobusu vystoupit. Jste s námi spokojen? Jdu do práce. Od koho máš tu knihu? Uím se už ti roky. Kdy pichází obvykle z práce? (on) Karel studuje s Vaším synem. Mluvím s tebou! Petra se uí u své pítelkyn. Odkdy zde pracujete? (vykání) Jak dlouho se uíš nmecky? Pojedeme autobusem. Pij se svým pítelem! Ke komu mám jít? krom Vás Co mu koupíš k narozeninám? Pojedeš tramvají? Stránka 14 z 55

15 Kam pjdeš zítra? Co máš k jídlu? Mžeme slavit u nás. Pojedete s vašimi rodii? Pocházíš z msta? S kým jdeš do kina? Jdeš zítra do práce? u Evy Zstanu zde se svým pítelem. Zstanete tady s námi? (vykání) Pijdu se svým bratrem. S kým mluvíš? Komu to ekneme? Krom nho všichni sportují. Pedložky se 4. pádem Smíme jít pes Vaši zahradu? (vykání) Nemžu mluvit za nho. Tou dobou tady ješt není. Pijdu hned. Máme pro ni slovník. Co pro m máte? (vykání) Pojedete pes msto? (vykání) Pijdu v 10 hodin. V kolik hodin pijdete? (tykání) Jsi ve tvrt na 7 doma? Staví pro své dti dm. (oni) Je to hned za rohem. Prodáme ten dm bez zahrady. S kým mluvíš? Jdeš s námi jíst? Navštívím t kolem poledne. Jsou ty kvtiny pro m? Ty knihy jsou pro mého pítele. Pojedete pes Švýcarsko? (tykání) Máš dárek pro své rodie? On bydlí hned za rohem. Odkdy se uíš nmecky. Pojedeš pes Nmecko? Pro mluvíš za m? My pijdeme okolo 14 hodiny. Máš nco pro m? Ve 12 hodin obdváme. Smíme pijít pes zahradu? Ona pichází z práce okolo 4 hodiny. Vstávám o pl osmé. Ve titvrt na 6 pijdu k tob. Oni pojedou pes Švýcarsko. Ta zahrada patí k tomu domu. Stránka 15 z 55

16 Dkuji za dárek. Musíte jít jíst beze m. (tykání) Chodí vždy pes les. (oni) Bez tebe do kina nepjdu. Ona pichází okolo deváté. Dkuji za tvoji pomoc. On te bez slovníku. Uíš se pro sebe! Pro koho jsou ty sklenice na víno? Pojedu bez svého muže na dovolenou. S kým pojedeš na dovolenou? Komu patí ten dm? To je pro Vás. (vykání) V kolik hodin jezdíš do práce? Co dláš bez práce? Jste v 9 hodin doma? Pro koho hledáš tu práci? Oni pijdou kolem poledne. Dkujeme Vám za Vaši návštvu. (vykání) Dkuji moc za tvj dopis. Umíš napsat ten dopis bez slovníku? Snídáme s mými rodii. Co máš proti tomu klobouku? Nemžu se uit za tebe. Piji aj bez cukru. Chtl bys pro ni nco vybrat? Bez té zahrady se nám ten dm nelíbí. Jsi touto dobou doma? Mám pro tebe tu kuchaku. Jdte pes moji kancelá. (vykání) Kde jsi touto dobou? Pijete kávu s cukrem nebo bez cukru? (vykání) Pro Vás. Dkuji za vaše dárky. (tykání) Dkuji za ty kvtiny. Chceš jít pes les? Nakupuji pro moji babiku. Pedložky se 3. a 4. pádem Jdi na balkon! Ukli si ve svém pokoji! Co dlá ta kazeta pod stolem? Náš dm stojí vedle radnice. Zítra pojedeme na chatu. Dej ty kvtiny prosím do vázy. Pokám u dveí. Naše auto stojí v garáži. Ty kvtiny jsou ve váze na stole. Oni jsou na zahrad. Stránka 16 z 55

17 Co je na tom obrázku? Leží tvoje knihy na stole? Chodíš rád do divadla? Jíme vždy v kuchyni. Kdo stojí za dvemi? Pan Hübner stojí na balkon. Jsi v kuchyni? Skí stojí u stny. Rainer už sedí u stolu. Pokáš na m na rohu? Kdy pojedete do Alp? (tykání) Obdváme v restauraci. Chodí rád do lesa. (on) Pan Mayer není v kancelái. Klaudia vaí v kuchyni. Kdo je v dom? Pjdeme dneska do kina? Jdi do svého pokoje! Ta žena jde pes ulici. Pokáme u nádraží. Povsíš ten obraz na stnu? Vaše auto stojí na parkovišti. (vykání) Veer chodíváme do restaurace. Víno stojí na stole. Máme chatu v Beskydech. Postav tu židli vedle skín! Co dláš na balkon? Je v rohu ješt místo? Postavíme ten stl k oknu. Pro leží tvoje košile pod stolem? Helga obdvá v restauraci. V Alpách lyžujeme. On na nás eká ped radnicí. Pod oknem stojí postel. Chtl bys sedt u okna? Jete na parkovišt! (tykání) Kdo je v pokoji? ekají na nás na ulici. Kdo je na té fotce? Pjdeš s námi do vinného sklípku? Jak asto chodí tvoji rodie do divadla? Kdo by chtl sedt v rohu? Musím v byt uklidit. Nemáme dm, bydlíme v byt. Tvoje fotka visí nad postelí. Bydlím ve mst. Bydlíme za radnicí. Zítra pjdu do plavecké haly. Postavíme ty kvtiny do rohu? Stránka 17 z 55

18 Pokáme na tebe na rohu. Co je za tou stnou? Stl stojí u okna. Ray spí v mém pokoji. Je paní Mayerová ve své kancelái? Chodíme asto do parku. Helga je ve škole. Musím ješt zstat v kancelái. Postav tu vázu do rohu! Pines ten cukr do kuchyn! Mžeme lyžovat také v Beskydech. Zvratná slovesa Kam se postaví Daniela? Nchtl by sis odpoinout? Kde se tady nachází škola? Chtli bychom se omluvit. Posate se prosím! (vykání) Kde si chceš odpoinout? Tším se na tebe. Tšíš se na prázdniny? Jak se cítíte? (vykání) Musí se doma pipravovat. (oni) Kam postavíme tu vázu? Oni se setkají ped radnicí. Prohlédnu si ten byt. Kurt se má ješt rozhodnout. Nevyznám se tady. Rozhodni se! Neposadíme se? To ješt musíme pipravit. Na chat si mžeme odpoinout. Musím si odpoinout. Nemohu se rozhodnout. Podívám se na to. V našem mst se nachází 3 kina. Kde se umyjeme? Kam se posadíme? Omluvte se! (tykání) Tšíte se na dárky? (tykání) Zajímáš se o hudbu? Kde se nachází radnice? Kde by ses s ní chtl setkat? Vyznáš se tady? Velmi se tší na svou dovolenou. (on) Pedstavím t. On se zajímá o sport. Ona se necítí dobe. Nemohu si na ni vzpomenout. Stránka 18 z 55

19 Postav se za Petra! Paní Müllerová o tom rozhodne. On se nezajímá o školu. Posa se! Smím se pedstavit? Chtli bychom si odpoinout. Odpoi te si! (vykání) Tšíš se už? Chcete si ten pokoj prohlédnout? (vykání) Mžeme si na dovolené odpoinout. Co si oblékneš? Koupím si nové boty. Pedstav si to! Posadím se vedle tebe. Promi te, prosím. (vykání) Chtli bychom se pedstavit. Cítí se dobe? (on) Umí si to pedstavit? (oni) Musíte se rozhodnout. (tykání) Poslužte si, prosím! Omluv se! Obsloužím Vás. Zajímej se o školu! Mají se obsloužit. Posadíš se k oknu? Ty se máš rozhodnout. Chtl bych se omluvit. Chtli bychom si prohlédnout msto. Nevyznáme se v tom mst. On se pipravuje každý den. Kam se postavíme? Vzpomínáš si? Tší m. Chtl bych se pedstavit. Skloování pídavných jmen Vidíš tu veselou ženu? To je zajímavá fotka! Máme malou chatu v Beskydech. Koupím jí pkné kvtiny. Chtli bychom mít šastné dti. Oni mají útulný byt. Mám rád zajímavé knihy. To není žádná levná dovolená. Kdo je ten starý uitel? Oni mají pkný byt. Tam jsou jen tmavé pokoje. Ona má milého pítele. To je ale krátká dovolená! Stránka 19 z 55

20 Jsi štastný? Máme malý sklep. Ta košile se hodí k tm novým kalhotám. Co stojí v tom dlouhém dopise? To je drahá dovolená. Mám špatný den. Chtla bych mít velkou kuchy. Bydlíte v malém mst? (vykání) Komu patí ten útulný pokoj? Pro je tvoje dcera tak smutná? Dobrý uitel je dležitý. Ty kalhoty nejsou špatné. Znáš njakou dobrou restauraci? Ty svtlé šaty se mi nelíbí. Líbí se mi ty svtlé obrazy. Pjdeme do té nové plavecké haly? Jak se ti líbí ty krátké vlasy? Potebujeme dobré uitele. Líbí se mi ta malá zahrada. Oni mají dlouhý balkon. Jedou moderním autobusem. To je veselá fotka. Vy máte dlouhou dovolenou. (tykání) Plaveme ve velké plavecké hale. Nemám rád smutné hosty. Ty nové fotky nejsou špatné. Pojedu na to velké parkovišt. Ona je zajímavá dívka. Máme krátké prázdniny. Doporuíme vám dobrou restauraci. (tykání) Nemám rád smutnou hudbu. Ty nové knihy se mi nelíbí. My máme inteligentního syna. Na tom dlouhém balkon není nikdy místo. Oni mají poád dobré nápady. To je pkný dárek. To je velká firma. Zítra je dlouhý den. Nechci žádné tmavé kalhoty! Jsi ješt smutný? Vy máte milé rodie. (tykání) Pracuji s jedním zajímavým mužem. Je to dobrý slovník? Dani má dlouhé vlasy. Nekupuj žádný drahý dárek! Ona má zajímavou práci. Nechci sedt v tom tmavém kout! Ty staré byty jsou levné. Líbí se ti ten modrý kabát? Stránka 20 z 55

21 To je zajímavý nápad. Ona je štastná žena. Ty nové kraasy jsou krátké. Ona má malou sestru. Máme moderní školu. Pro jsi smutná? Hodí se ta košile k tm starým kalhotám? To je ošklivý kabát! Pídavné jméno a podstatné jméno bez lenu / Stupování pídavných jmen Bernd má mladší sestru. On je spokojený muž. Kup radji to oválné zrcadlo. Mám rád horkou polévku. Nemám rád suchý chleba. Moje žena je mladší než já. Já radji obdvám doma. Kdo jí tu hustou polévku? Ty kratší kalhoty se mi líbí víc. Náš dm je nejnižší. Mark je z nás nejstarší. To nejšpinavjší auto stojí v naší garáži. Je už ten aj studený? Nejpknjší ženy jsou u nás doma. Teplé mléko mi chutná víc. Mám rád ostrou polévku. Hoký sýr mi nechutná. Ta káva je studená! Mám rád ty nejmenší dti. Ty pece nejsi tlustý! Ty housky jsou suché. Znám tvoji matku lépe než tvého otce. Dnes je tepleji. Co piješ radji, víno nebo pivo? Bydlíš v tom nejvyšším dom? Chutná Vám zelený salát? (vykání) Pane vrchní, to máslo je hoké! To je nejlepší film. Kdo je spokojenjší než já? To je nejlepší víno. Ten dm je nejdražší. Mám toho nejlepšího muže. Je to nejvtší msto? Kalhoty jsou sportovnjší než šaty. Líbí se Vám ten delší kabát? (vykání) Já piju jen studené pivo. Kde je nejtepleji? Máte erstvé housky? (vykání) Chtl bych také pozvat tvého staršího bratra. Stránka 21 z 55

22 Jste z nás nejmladší. Moje matka vaí nejlépe. Máte francouzský sýr? (vykání) Nemáme žádné víno. Nemáš žádný lepší nápad? Jak se jmenuje nejteplejší msíc? Mj bratr mluví lépe nmecky než já. To je nejútulnjší pokoj. Snídám chleba se šunkou nebo se sýrem. Chtl byste jít radji do hotelu? Ty jsi štíhlejší než já. Kdo je ta starší žena? Jím rád zelený salát. Jeho mercedes jezdí nejrychleji. Jan pije rád horké mléko. Ten chleba už je mkí. Kolik stojí to nejdražší víno? Ty housky mi nechutnají. To je lepší. Pane vrchní, ta polévka je studená! Náš dm je vyšší než váš. To je nejdelší dopis. Koho máš nejradji? Koupíme njaký levnjší byt. Nejpknjší obraz visí na zdi. Mluvíte radji anglicky? (vykání) Jak se jmenuje tvoje nejlepší pítelkyn? Tvj pokoj je vtší než kuchyn. Máte syrovou šunku? (vykání) Moje okna jsou nejšpinavjší. Koupím mu radji knihu. Slovesné pedložkové vazby V nedli na dti dává pozor teta. Nerozumím Vám. (vykání) Za co se omlouváš? Na dovolenou pojedeme vlakem. U koho pomáháš v sobotu? Ano, zúastním se také. Tšíme se na vás. (tykání) Za co mi vlastn dkujete? (vykání) Vzpomínáte si na moji nabídku? (vykání) Nerozumím ti. Kdy se koná hodina nminy? Na koho ekáte? (vykání) O tom nechci mluvit. Nemohu si na to vzpomenout. Chceš tím jet? Z toho nemohu mít radost. Stránka 22 z 55

23 Na koho mám dávat pozor? Na co máme dát pozor? Dti mají radost z dárk. Na to se nesmíš ptát. S kým mluví Rainer? Na koho se tšíš? ekáte na m? (vykání) S tím mi nemžete pomoci. (vykání) Musím na to myslet. Zavoláš mi dneska? Brigitte má radost ze svého syna. Karolína se zajímá o hudbu. On se jí musí omluvit. asto se baví se svou uitelkou. (oni) Z eho máš takovou radost? Na co si vzpomínáte? (vykání) Za to mi nemusíš dkovat. Rodie asto myslí na své dti. U koho se máš omluvit? Oni se na váš tší. (tykání) O co se zajímají ty dti? Na koho se máme obrátit? Na koho myslíš? Musíme se na nho zeptat. Na co se tšíš? S kým jedeš? Pro koho se rozhodneš? Naše hodina nminy se koná ve tvrtek. Zajímáš se o to? eho se zúastní tvoje dcera? On mi nerozumí. Každý se tší na svou dovolenou. Zavolám ti zítra. Co ti chce vyprávt? (ona) S ím ti mohu pomoci? Popemýšlíme o její nabídce. Nemohu se s ním o tom bavit. Postarám se o tebe. Oni se už na to tší. Prosíme Vás o to. (vykání) Pomžete mi prosím s tím úkolem? (vykání) Mluvím o tvých problémech. O em mluvíš? Nemohu se rozhodnout. Na to musí dávat pozor. (ona) Pracuji na tom. Zavolejte mi prosím zítra. (vykání) Ješt mu zavolám. Pracujete už na tom? (vykání) Stránka 23 z 55

24 Rozumíte mi? (vykání) Musím se za to omluvit. Slyším asto o Rainerovi. Nemohu si na nho vzpomenout. Máme velkou radost z vaší návštvy. (tykání) Sloveso WERDEN a vyjádení zmny stavu / Budoucí as Budeme mu muset pomoci. Nebude to dlouho trvat. Hans by se chtl stát uitelem. Navštívím t v pátek. Budou potebovat deštník. Budeme se dnes dívat na televizi? Zítra urit nebude pršet. Budete mít dnes na m as? (vykání) Stmívá se. Stromy se zelenají. Dnes bude horko. Budeme se muset omluvit. On bude chtít zstat v kancelái. Budete v sobotu doma? (vykání) Pijdu v 8. Oni nebudou smt jít s námi. On nebude chtít o tom mluvit. Budete potebovat sluneník. Bude vám pomáhat? (tykání) Musíš se brzy uzdravit. Budeme se tšit. Neonemocni! Pomalu se rozednívá. Budete v zim jezdit na chatu? (tykání) Zítra pojedeme do Prahy. V lét se dny prodlužují. Budeš zítra pracovat na zahrad? Budeš se muset rozhodnout. Budu chodit vždy v pátek. Kdy bude mít dovolenou? (ona) Budu v 8 hodin doma. Budeš špinavý! Pro tak rychle znervózníš? Zavolám ti v pondlí. V lét budu mít 17. Oni budou spokojení. Jak dlohou bude ta cesta trvat? Nesmím tak hodn jíst, tloustnu. Budeme se te potkávat každý den. Chceš onemocnt?! Ta velká zahrada mi bude chybt. Dti vyrostou píliš rychle. Stránka 24 z 55

25 Budu na to myslet. Budeš o víkendu doma? Bude to dlouho trvat. O em budete mluvit? (tykání) Budeš dnes vait? Tento chléb rychle ztvrdne. Chtl bych se brzy uzdravit. Kdy vyrostu? Cesta bude trvat 2 dny. ím by ses chtl stát? Na dovolené nebudu muset vait. Budeš mi chybt. Co budeme pít? Kdo dnes bude vait? Bude nadšený. Bude mít urit radost. ím pojedete na chatu? Budu si muset koupit nový deštník. Budu muset jet do práce také o víkendu. O em se chcete bavit? ím by se chtl stát? (on) Stanu se prodavakou. Oni budou nadšeni. Tloustneš. Budeš spokojený. Nechci onemocnt. Nebude mi to chybt. Ten starý sluneník mi nebude chybt. Minulý as pravidelných (slabých) sloves Sebastian se neomluvil. Tšil jsem se na ni každý den. Už jsi tady uklidil? Darovali své dcei nové auto. Oni necestovali asto do Rakouska. Stalo se to jen jednou. Chtli jsme dnes jet do centra msta. Celý den jsem tu knihu hledal. Pro jsi nesml pijít? Co objednala Klaudie? Nemohli jsme koupit žádnou telefonní kartu. Nikdo nám neukázal cestu. V kase chyblo 200 korun. Postavili jsme ten kufr do skín. Oni museli jít nakupovat. Neml jsi o tom mluvit. Kde tvoje maminka obyejn nakupovala? Musel všechno prodat. Na co se ptal ten chlapec? Stránka 25 z 55

26 Rainer mi o sob hodn vyprávl. Hosté nezaplatili všechno. Její sestra studovala v Praze. Moje matka ho nemla ráda. Ml jsem dva týdny dovolenou. Byl jsi už v Nmecku? Pro dlala Kathrin tak hodn chyb? Nemli žádný plán msta. Slavili celou noc. Nikdo nedával na ty dti pozor. Ten nový student se ješt nepedstavil. Moje kolegyn bohužel nebyla v kancelái. Ml skuten smlu. Co mu íkal tvj otec? Ona se nikdy nezajímala o sport. Daniel už pichystal všechny vci. Mj muž pro nás vždy vail. Nepoteboval jsem ten deštník. Kde jste se koupali? Oni už ty knihy koupili. Co se stalo? Nikdy to neumla. Ty vci jsme už uklidili. Ješt jsme nesnídali. Z eho mla radost? Nedávala pozor. Sbalili už jste si své kufry? (tykání) Jak dlouho ta cesta trvala? Co jsi objednal k pití? Cestovali jsme Evropou. Jeho rodina zde žila 10 let. Moje matka vaila velmi ráda. Ptali jste se svého šéfa? Ty místa jsme bohužel nerezervovali. Ona si ty nové šaty nevyzkoušela. To mi ješt chyblo! Stalo se to vera. Objedal jste ten pokoj v hotelu? (vykání) Už jste se pipravil? (vykání) Mla strach? Paní Mayerová u nás nepracovala dlouho. Už jsem mu to vysvtlil. Co jste íkal? (vykání) Oni si udlali výlet. Necítil jsem se dobe. Ona mi ukázala svj nový byt. Už jsem Vám to ekl. (vykání) Nevzpomínal si na m. Neodpovdl jste mi. Stránka 26 z 55

27 Neumla si to pedstavit. Co jsi mu daroval k narozeninám? Minulý as nepravidelných (silných) sloves Pro pišel tak pozd? Pomohli nám pi práci. Našel jsem to msto na map. Na to jsme vbec nemysleli. Jeli v zim do Alp. Zavola jsem Klaudii vera. Daniel mluvil velmi dlouho u dveí. Dal jsem jí hodn penz. Oni už znali naši firmu. Nezstali jsme dlouho v hotelu. Potkal jsem svého kolegu ped radnicí. Nedostal jsem v lét dovolenou. V lét jsme letli na dva týdny do Francie. Potkal jsi vera Pavla? Všechny sklenice spadly na zem. Jeho dopisy nikdy neetla. Šel jsem do práce pšky. Vdli jsme samozejm všechno. Vzal tu knihu do ruky. Byli jsme spolu na dovolené. Kde jsi byl? Každý den jezdili plavat. Pan Wagner mi doporuil Vaši firmu. (vykání) Nenašli jsme ten penzion. O víkendu jsem jezdil na kole. Pedstavení se nám velmi líbilo. Už jsem snídal. Zapomnli naši adresu. Kdy jste pišli dom? (tykání) Kam jsi šel tak pozd? Váza spadla na zem. Dti usnuly rychle. Vdl jste to? Kde jste se potkali? (tykání) Už jsem to podepsal. Co jste obdvali? (tykání) Pro se nezúastnili toho pedstavení? Myslel na svou rodinu. Dal jsem mu svou vizitku. Mluvil jsi už se šéfem? Kdy jste nám volal? (vykání) Ona se stala lékakou. K jídlu jsem pil víno. Sabina spala v pokoji mé dcery. Nezapomnli jsme na Vás. (vykání) Stránka 27 z 55

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více