TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!"

Transkript

1 TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IiI. ZASEDÁNÍ AS FF UP , 28. KVĚTNA 2014 Pozn.: následuje přepis průběhu zasedání. Upozorňuji, že text jednotlivých vystoupení je mírně formálně upraven (výrazy, slovosled, opakování), obsah sdělení je však důsledně zachováván. Místa psaná bez kurzívy jsou poznámkami autora přepisu, nikoli slovy daného senátora. Značka (...) nahrazuje pasáže věcně irelevantní, opakované, nebo jinak zbytné. Jména jsou z praktických důvodů uváděna ve zkrácené podobě. Jména jsou označena barvami, které rozlišují senátory zastupující programy jednotlivých volebních kandidátek (viz níže). Veřejná hlasování jsou opatřena poznámkou, v níž je uveden výčet těch, kteří hlasovali v menšině. Dodatek ke znovu zveřejněné verzi: z přepisu byl odstraněn text shrnutí a výčet přítomných osob. Dokument se zabývá pouze osobami hovořícími a hlasujícími. Autor přepisu: Jiří Pavlásek Základní jazyková korektura: Jana Máčalová (pouze po řádek 176. dále bez korektury!) HOVOŘÍCÍ OBSAH SDĚLENÍ POZNÁMKY Engelbrecht Dámy a pánové, máme 13:03 a téměř všichni, kteří by tady měli být, už tady jsou. Rád bych tedy otevřel zasedání a přivítal tady naše dnešní hosty, zejména paní prorektorku, pana děkana, paní proděkanku a pana proděkana. Nejprve bych vás chtěl požádat, zda někdo máte komentář k zápisu z minulého zasedání. Pokud tomu tak není, poprosím o schválení zápisu. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. (nepřítomní: Lebeda, Práger) Engelbrecht Pak prosím o schválení programu dnešního zasedání (předseda AS FF předčítá návrh programu zasedání - viz oficiální zápis). Cieslar Já se chci zeptat, jestli můžeme do programu zařadit to, co jsme probírali minule, tedy vyjádření právního oddělení k vytváření videozáznamů ze zasedání a jejich umisťování na web fakulty. Duda K tomu se můžu velice krátce vyjádřit jenom tím, že jsem se obrátil na právní oddělení UP, ale ještě jsem od nich nedostal vyjádření. Naposledy jsem je urgoval dnes dopoledne a ptal jsem se, kdy v něj můžu doufat, a byl jsem ujištěn, že do příštího týdne, takže zatím nemáme na čem stavět. Engelbrecht Takže stanovisko nemáme, požádáme ještě jednou a projednáme to příště. Prosím tedy o schválení programu v podobě, jak vám byl zaslán. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. Engelbrecht Takže, můžu poprosit paní prorektorku, aby nám ukázala svou prezentaci. () Vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři, jsem ráda, že vám mohu přednést jeden z návrhů, o kterém již v podstatě všichni víte. Návrh se týká toho, zda jste ochotni změnit anglický název vaší fakulty. Proč za vámi s tímto návrhem přicházím? Co se týče strategie Univerzity Palackého, určitě jste se všichni seznámili s vizemi nového pana rektora. Jedním z mých úkolů je právě naplňování těchto vizí. Víte, že pocházím z Lékařské fakulty, kde jsem mimo jiné měla na starost anglické programy a zahraniční studenty. Trochu jsem změnila strategii náboru studentů a také práci se studenty v anglickch programech. Chtěla bych dělat nábor studentů pro všechny fakulty UP stejným způsobem, a to přes agentury. Protože ty agentury znají trh ve svých zemích a vědí, o jaké obory nebo předměty je eventuálně zájem. Jsou pak schopni zajistit relativně vysoký počet kvalitních žadatelů, kteří poté studují programy v cizích zemí včetně České republiky, a já doufám, že i včetně naší univerzity. Proto ale potřebuji rozšířit stávající nabídku studijních programů, které nabízíme v angličtině, ale i v cizích jazycích. Pravda je, že angličtina je asi nejjednodušší, protože v dnešní době je to v podstatě lingua franca a řada lidí, pokud jde dnes do zahraničí, tak předpokládá, že bude studovat v angličtině. Tady je důležitý nejen počet, ale i jejich atraktivita. A tady bych chtěla apelovat na všechny fakulty a v případě Filozofické fakulty na všechny katedry, aby jste spojili své úsilí. Tady nejde o to, aby jedna katedra připravila svůj program, který sice bude vypadat moc pěkně, budeme ho mít na stránkách, budeme ho nabízet, ale nebude atraktivní. Tím pádem do něj nebudeme schopni získat dostatečný počet studentů tak, aby se to té fakultě nějakým způsobem vyplácelo, protože je to velké množství práce navíc. Ono to nese řadu pozitiv, ale má to i negativa, protože to je výraznější zátěž pro fakultu i pro řadu jejích členů. Takže ta mezikatederní a mezifakultní spolupráce je po této stránce velmi žádoucí. Vím, že vytvoření těchto studijních programů je velice náročné, jejich zakreditování, to prostě zabere relativně dost času. Jednou z takových možností, jak překlenout to období, než tyto dostatečně atraktivní programy připravíme, je vytvoření nabídky krátkodobých kurzů, které nabídneme univerzitám a přijedou sem studovat jejich studenti, kteří zde takový předmět absolvují, obdrží kreditové ohodnocení a vrátí se na svoji mateřskou fakultu a tento předmět jim bude uznán. Toto je věc, která vyplynula z diskuze s americkými univerzitami - možná vás vedení fakulty informovalo o tom, že tady taková schůzka v Praze proběhla. Byli jsme vybráni pro setkání se čtyřmi univerzitami a dvě univerzity... byla to University of Miami, která projevila zájem o posílání studentů do takovýchto programů, protože je to třeba vaše fakulta, která nabízí tzv. Nebraska program. Pokud bychom se dokázali připravit a nabídnout opravdu atraktivní programy, oni nemají problém za to zaplatit v těch amerických relacích, takže pro fakultu je to přínosné. Ale nehleďme jenom na ekonomiku, protože ten přínos je mnohem širší. Rozšíří se spektrum studentů, přichází sem lidé s jinými nápady a názory, myslím si, že je to velké obohacení i toho studentského života. Tu cestu přes agentury považuji za jednu z cest, která se na Lékařské fakultě osvědčila, a myslím si, že je životaschopná, protože s těmi agenturami pracujeme dál a ten zájem z jejich strany by byl. Problém je, že jim toho zatím nemám moc co nabídnout. Zatím jsme připravili první dva dokumenty, které můžou používat všechny fakulty této univerzity. Je to jednotné Memorandum of understanding, které je vlastně podkladem pro zahájení jednání s jakoukoli další univerzitou. Dále se jedná o jednotnou smlouvu se studentem. Já vím, že studenti této fakulty jsou vzorní a všichni znají studijní a zkušební řád. Já musím říct, že studenti anglických programů na Lékařské fakultě se se studijním a zkušebním řádem seznamovali až v době, kdy byli v problému. Ale smlouvu se studentem podepíšou hned na začátku, kdy nastupují a tam, když jsme došli k určitým problémům, ukázali jsme jim, kde je to v té smlouvě zmíněno a byli jsme pak schopni se velmi rychle domluvit a je to tedy jedna z cest, která vám potom pomůže s vašimi studenty na vašich programech pracovat mnohem jednodušším způsobem. Mým přáním je trochu více zviditelnit univerzitu ve světě a jednou z cest je také letní kurz pro středoškoláky. Je to letní kurz angličtiny a cílený bude na Japonsko a Čínu. Přivedla mě na to právě Japonská agentura, kde Lékařská fakulta dělá nábor studentů v Japonsku a ti studenti mají velmi dobrou znalost angličtiny, jsou schopni porozumět textu, ale nejsou schopni porozumět mluvené angličtině a nejsou schopni nám odpovídat. Orientován je tedy skutečně na mluvenou angličtinu, budou to středoškoláci, mám první pozitivní zprávu, že už se objevují první cestovní kanceláře, které by byly ochotny propagovat náš program a ty studenty nám sem přivézt. Tento letní kurz bude pořádat rektorát ve spolupráci s vaší fakultou a s FTK. Byla bych ráda, kdyby tato mezifakultní spolupráce rostla a byla výraznější, protože to přinese pozitiva všem stranám. Dále sem patří i zřízení kanceláře UP na různých místech. Předběžně projednáváme kancelář v Bruselu, což by nám mohlo pomoci s projekty a poté v Pekingu a v Šanghaji, kde spolupracujeme s Czech Tourismem. Víte dobře, že tato univerzita má Konfuciovu akademii. Její správa spadá také pode mne, protože je to spolupráce se zahraničím. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo udržet jedinou Konfuciovu akademii v České republice v Olomouci. Myslím si, že v tomto se nám podařilo určitými kroky, že Hanban, což je vlastně ta zastřešující organizace, která řídí všechny Konfuciovy akademie ve světě, je této myšlence nakloněn a zřizujeme pobočku v Praze. To je jedna z podmínek, abychom udrželi jednu Konfuciovu akademii v české republice. Začala spolupracovat s jednotlivými fakultami. Kromě těsně spolupráce s FF se rozvíjí spolupráce s FTK, které bude ve spolupráci s Konfuciovou akademií pořádat kurz (pozn.: nesrozumitelné) a LF bude pořádat kurz akupunktury, který by měl proběhnout letos v září. Ale rozvíjíme i spolupráci s dalšími školami a univerzitami v regionu, takže věřím tomu, že se nám podaří tu Konfuciovu akademii trochu více prosadit, zaktivizovat a dosáhnout toho, že bude i cenným partnerem nejen pro akademickou, ale

2 To by univerzitě přineslo zase pozitiva. A nehledejme opět pozitiva pouze finanční. Proč vás chci požádat o změnu anglického ekvivalentu názvu Filozofická fakulta? V současnoti je náš název Philosophical Faculty. A já bych vás chtěla požádat o zvážení názvu Faculty of Arts. Jeden z těch důvodů je také ten, že když jednám s agenturami, hovořím mimo jiné o tom, jak univerzita vlastně vypadá, jaké má fakulty, jaké programy nabízí, a pro ně je obtížněji pochopitelné, že Filozofická fakulta vyučuje politologii, sociální vědy, že vyučuje něco jiného než filozofii. To je ten hlavní důvod. Ale podívala jsem se na naše nejbližší partnery, což je Univerzita Karlova, a tam jsou ze 17 fakult 3 fakulty, které vyučují to, co tady vyučuje jedna. Když se pak podíváme na název jejich filozofické fakulty, tak je to Faculty of Arts. A když se podíváme na Masarykovu Univerzitu, tak tam jsem ve statutu anglické názvy jejich fakult nenašla, ale jsou to dvě fakulty, které vlastně pokrývají opět to, co tady pokrývá jedna fakulta a opět, filozofická fakulta je Faculty of Arts. To je tedy důvod, proč jsem požádala pana předsedu, zda bych mohla předstoupit a požádat vás o zvážení změny názvu vaší fakulty. Děkuji vám. Kdybyste měli jakékoli dotazy, jsem tady, abych vám je zodpověděla. Engelbrecht Děkuji, nyní k tomuto bodu otevřeme rozpravu. Macháček ( ) My vždycky, když jsme k tomu něco říkali, pamatujete si, říkali jsme si to, co říká paní, že to "filozofie" je příliš zúženo a že to nic neříká, že to tedy není popis značkového pojmenování. Ale i ty "arts" jsou takové zvláštní, protože řada lidí si řekne "arts, to je nějaké umění", ale že jsou to svobodná umění, to už ví málokdo a kolik těch svobodných umění vlastně je... Ale na druhé straně je v podstatě pravda, že ve světě... (pozn.: dále místy nesrozumitelné, prof. Macháček argumentuje postupným zaváděním tohoto názvu jak v zahraničí, tak na českých univerzitách a s návrhem paní prorektorky souhlasí). Já jsem si jenom udělal takovou malou rešerši u našich nejbližších západních sousedů, a sice u Němců. Z 15-ti fakult, které se v němčině jmenují Philosophische Fakultät, tak mají všechny v angličtině Faculty of Humanities. Všechny. Já vím, že jste se k tomu také bavili a možná byste se k tomu chtěla sama vyjádřit. () Určitě. Podívejte se, těch možností je pochopitelně víc, je možné najít i Philosophical Faculty nebo Faculty of Philosophy, Faculty of Arts, Faculty of Arts and Social Science. Když se podíváte na Brno, to má Faculty of Social Studies. Ta určitá tvorba těch názvů je možná, tím pokrýváte všechno. Na druhou stranu, pokud ten název bude hodně dlouhý, i to je trochu komplikující. Proto jsme toto diskutovali a je to název, který řekněme je přijatelný a podporovaný jak managementem univerzity, tak fakulty. Ale pochopitelně, to rozhodnutí je na vás. Faculty of Humanities se mi líbí víc, pokud mám říct pravdu, ale já jsem v tomto názoru docela osamocená a podporuji to, co chce většina. Mě ten název Faculty of Arts vůbec nevadí, ale název Faculty of Humanities mi připadá tošičku širší. Trošičku. Ale já nejsem lingvista, rozumějte, já jsem doktor. Já si osobně myslím, že kdybychom měli být korektní a postupovat tak, že popíšeme, co se tady učí, tak bychom se museli jmenovat Faculty of Humanities and Social Sciences a možná ještě něco navíc, nejsem si jistý. Myslím si, že pokud to chceme vyřešit jednoslovným názvem a to Philosophical faculty není úplně šťastné a srozumitelné, pak je Faculty of Arts správná cesta, protože tím historicky jdeme úplně ke kořeni. Protože z toho se vyvinulo vše, co tady děláme. I když, jak říkám, korektní by bylo Humanities and Social Sciences a teď mě omluvte, jestli jsem na někoho zapomněl. Engelbrecht (pozn.: nesrozumitelné, pan prof. Engelbrecht rovněž souhlasí s názvem Faculty of Arts) Duda Já k tomu mám jen takovou více méně lingvistickou poznámku. Já souhlasím tady s panem doc. em, že by ten název neměl být dlouhý, že by měl být jednoslovný, ale rád bych upozornil na to, že ten výraz "of arts" má trochu nešťastné konotace v souvislosti s tou naší hlavní cílovou skupinou, což jsou hlavně zahraniční studenti a zahraniční agentury, jak říkala paní. Není to zas takový problém, protože tohle je v podstatě nejčastější název pro fakulty, které mají podobný Duda Já jsem si toho vědom, ale to, že je to většina a je to zároveň standard mezi českými univerzitami, že mají takovou podobu toho oficiálního názvu, ještě neznamená, že je to nejlépe znějící název, který si v tomto případě můžeme zvolit, protože názvem "of arts" se zpravidla nazývají disciplíny, které mají ne vždy úplně zasloužené stigma takové té neuplatnitelnosti na trhu práce. Myslím si, že "humanities" mají v tomto možná o něco lepší významový odstín, ale opravdu je to jen taková drobná poznámka. Když se mě v zahraničí ptají, co jsme za fakultu, poté, co si na vizitce přečtou - sám jsem si už tu starou zlovolně vyměnil za Faculty od Arts - tak zkouším různé anglické verze toho, co je to vlastně filozofická fakulta. Potvrzuji, že ve zkrácené verzi je suverénně nejpochopitelnější to, co navrhuje paní prof. Oborná a s čímž já tedy souhlasím. Pravdu má pan doc. s tím Social Sciences, ale uvědomme si, v jakém věku žijeme. To znamená, pokud ten název bude dlouhý, krom toho, že to bude drahé na všech materiálech, které budeme tisknout, tak než se dopracují ke konci toho názvu, ti uchazeči už půjdou jinam. Takže bych velmi plédoval, pokud tedy mohu, abyste vy, jako senátoři a senátorky, podpořili tu variantu, kterou podporuje pan rektor i jeho tým i fakulta. Pokud mohu dodat, já vždycky, když jsem předkládal nějakému rodilému mluvčímu sborník, nebo článek, tak vždycky to Philosophical Faculty opravovali na Faculty of Arts a říkali, že je to nesrozumitelné a že to asi není dobře. Možná ještě pádnější argument, když jsme sborník, který nakonc byl indexován na Web of Science, posílali do Thompson Reuters, tak přišel dotaz s tím, proč vydáváme články o tlumočení a překladatelsví na filozofické fakultě, když se to filozofie netýká. Takže to je další, relativně zásadní moment, kdy Faculty of Arts je pochopitelné a já se rovněž přikláním k tomu, abychom šli i ruku v ruce s dvěma dalšími největšími filozofickými fakultami u nás. Děkuju. Macháček Já jen krátce. Trochu se obávám toho, že když mají v Praze na KU Faculty of Humanities, která je úplně jiná, než naše, tak by se to zase zbytečně zaměňovalo. Zase by to byl zmatek, takže nevím. Nejeschleba My jsme tohle projednávali už někdy před dvěma lety. Pan předseda mě upozornil, že ten odkaz na to zasedání není funkční, tak já jsem se podíval do toho zápisu, kdy jsme to projednávali a hlavní argument tam byl v podstatě konzervativní, že ten název Filozofická fakulta odpovídá latinskému Facultas Philosophiae, ale artistická fakulta je název ještě starší, že ano? Další dotaz, jen abych vás s tím seznámil, se týkal ekonomického dopadu na změnu názvu. V té době se uvažovalo, že by to bylo nejvhodnější, protože zrovna probíhala rekonstrukce budov. A argument pro tu změnu byl vlastně obdobný, jako jsme již dnes zmínili, že tedy chybí možnost identifikace naší fakulty. Já to sice vnímám pozitivně, že když někde přijdu, tak si myslí, že máme fakultu, která se zabývá čistě filozofií, ale je pravda, že to ostatní tam nespadá. Přimlouval bych se tedy také za Faculty of Arts. Jen bych vás chtěl informovat, že to hlasování tehdy dopadlo tak, že 11 bylo pro a 4 proti, takže ta změna neprošla, protože se jedná o statutární změnu. Ale já tedy souhlasím jak s prof. Macháčkem, tak s doc. em. Flajšarová Jestli můžu dvoji doušku, tak já taky souhlasím s Faculty of Arts, protože, pokud uvažujeme o anglickém názvu, tak bychom se měli nejprve poohlédnout po anglofónním světě, kde je toto nejobvyklejší, kdežto Faculty of Humanities si nevybavuji, že by bylo běžné v USA nebo ve Velké Británii, která je navíc konzervativní. Takže ačkoli se v Německu může používat "humanities", tak pro ně je to pořád jenom překlad a není to výchozí stav. A podobně jako pan proděkan mám tu zkušenost, že mi na různých konferencích ve světě zcela automaticky upravují Philosophical Faculty na Faculty of Arts. Já jsem to zmiňoval jenom z toho důvodu, že si myslím, že ty německé filozofické fakulty z těch světových nejvíce odpovídají složení oborů, jaké je na naší Filozofické fakultě. Aspoň co jsem se díval, měli tam ty vědy sociální, filologické obory, historické, klasická filologie i jiné, ale samozřejmě i já souhlasím s tím Faculty of Arts, protože si myslím, že by to nebylo šťastné v tom českém prostředí z důvodu, který již byl zmíněn. Jestli mohu, já bych tady zdůraznil i tu historickou věc. My jsme stará univerzita, tak bychom se možná měli odpíchnout od toho, jak si říkaly ty úplně nejstarší fakulty. Když se podíváme na ty pražské fakulty - Fakulta humanitních studií, humanities - to jsou nové fakulty. Když se přejmenujeme na "humanities, social sciences and philosophy", abychom byli korektní, tak to bude evokovat nějakou novou fakultu, která vyrostla na zelené louce u Prostějova. Já bych apeloval na to, že jsme tady druhá nejstarší škola, tak se držme těch úplně nejtradičnějších názvů. Engelbrecht Ještě někdo? Pokud ne, dáme hlasovat o změně anglického názvu Filozofické fakulty UP z Philosophical Faculty na Faculty of Arts. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. Já vám mockrát děkuji, protože mě to skutečně zjednoduší určitým způsobem vyjednávací pozici, a ještě jednou opakuji, že bych byla moc ráda, kdybyste přemýšleli o tom, co nabídnout atraktivního, protože vy máte spoustu atraktivních věcí, které umíte, a určitě by to za to stálo.

3 Engelbrecht Engelbrecht Engelbrecht Já vím, že to bylo zajímavější ten název, ale chtěla bych se vrátit k těm kurzům, které byly předtím. Ta představa těch šesti- až osmitýdenních kurzů je taková, že to bude úplně samostatná výuka, nebo že to bude nějakým způsobem integrované do semestrů? Tam jde v podstatě o to, že vy učíte řadu věcí a co se týče té University of Miami, tak to je univerzita, která má celkem vysoký počet židovských studentů, a předmět, o kterém jsme hovořili byl předmět, který se vlastně týká židovství ve střední Evropě, což si myslím, že můžeme krásně pokrýt. Takový předmět pochopitelně je pro nás velmi jednoduché nabídnout... Já mám jen malý dodatek. Když změníme anglický název, budeme muset časem změnit i ten latinský. Mám dojem, že ve statutu univerzity jsou dvě zahraniční verze - anglická a latinská. A ten latinský název by pak měl být změněn z Facultas Philosophiae na Facultas Artium. Já si myslím, že co se týče statutu, je tam skutečně název český, anglický a latinský a vy jste lingvisté. Fakt je, že mě se na latinské stránky nikdo ptát nebude. Na druhou stranu, aby to bylo v pořádku, tak jistě bude rozumné, abyste se i o tomto pobavili. Pane předsedo, já aktuálně řeším novelizaci statutu Filozofické fakulty, která vzešla z rektorátu. Jenže protože jsme s právním oddělením pracovali na statutu toho vydavatelství, o kterém budeme za chvíli mluvit, tak jsme se k tomu ještě nedostali. Na jednom z nejbližších senátních zasedání bude pan děkan představovat novelizovaný statut filozofické fakulty, možná by stačilo, kdybychom počkali na tu dobu, abychom ten název upravili. Takže, co se týče těch předmětů, tak jak máme předměty volitelné, povinně volitelné, tak já bych šla do té kategorie předmětů volitelných, které si tito studenti mohou vybrat. To jsem si právě myslela, že by byla lepší varianta a proto jsem se chtěla zeptat, jestli třeba někdo zjišťoval, jestli jejich semestry mají podobnou strukturu. My jsme se o tom bavili a bylo by to na období od přibližně konce května, začátek června do poloviny července. Toto je tak čas, který by jim vyhovoval, ale nezapomeňte, že výuka by byla třeba 4 týdny a potom by tady 14 dní cestovali po okolí a seznamovali se s tou historií, která tady je. A myslím si, že takovýto předmět by mohl být atraktivní... Já si myslím, že tohle je záležitost, kde můžeme postupovat relativně konzervativně. Tady je několik programů na fakultě, které v různých režimech fungují - už tady byla zmiňována Nebraska, na politologii Valdosta - objevuje se poptávka, nikoli ze strany děkanátu, ta existuje taky, ale i ze strany kateder, připravit letní školy, protože část amerických univerzit funguje v trimestrech, ale je to využíváno k tomu, aby studenti mohli vyjet právě někam do zahraničí. Čili nemusíš se Lído obávat nějákého befelu, že teď okamžitě vyprodukujeme deset čtyřtýdenních kurzů... Mě šlo spíš o to, jestli by tam šel i náš student. spíše být připravený na to, že jedna z podstatných vizitek této fakulty je schopnost nabízet zahraničním studentům krátkodobé pobyty tohohle typu, na základě kterých oni pak přijedou na studia dlouhodobější, včetně těch, která jsou ukončena tituly Bc., Mgr., popř. Ph.D., ta zkušenost už tady taky existuje. Určitě na politologii přijelo na ten krátkodobý projekt pár lidí a pak přijeli na Euroculture. Prosím vás, nejde o počet. Ty programy nemusí být dlouhé, to je třeba tři týdny. Oni naopak říkali, že by preferovali tří až čtyřtýdenní předměty, které by tady mohli ti studenti absolvovat a kredity s nimi půjdou zpátky. Já si myslím, že je to určitě náročné vytvořit ten předmět, ale zdaleka to není tak náročné, jako vytvořit celý studijní program. Úplně prakticky. Vy řeknete "připravte kurz na čtyři týdny začínající 1. května, nebo my se rozhodneme "máme kurz a ten vám nabídneme"? Podívejte se, na medicíně máme blokový styl výuky právě z důvodu programu Erasmus a ta medicína je právě taková specifická tím, že je to docela komplikované ty výměny zajistit. Z toho důvodu máme ten blokový systém a ty bloky začínají různě a takto jsme začali pracovat, když jsme zahajovali program Erasmus. Erasmus vlastně začal společně s anglickým programem, abychom byli schopni vyslat naše studenty do zahraničí. To je vlastně tak geneze na LF. Já bych chtěl jenom vyzvat, že by bylo velice vhodné v tomto případě najít nějaké styčné body s tradiční Letní školou slovanských studií, která probíhá, sice se zde primárně vyučuje čeština a další slovanské jazyky - samozřejmě v angličtině, alespoň pro ty nejzákladnější úrovně - ale součástí jsou také doprovodné přednášky, ze kterých se třeba snadno dají sestavit jeden dva tematické kurzy. Já bych řekla, že to už je v podstatě věc vás. Já vás jen prosím o to, abyste se nad tím zamysleli a hlavně, abyste netvořili X předmětů, ale naopak udělali tři čtyři skutečně atraktivní, aby nám sem ta děcka přijela. Já bych si jenom dovolila jen k těm organizačním krokům, protože už jsou katedry, které tady o tomto uvažují, pracují na tom - katedry sociologie a andragogiky, psychologie a aplikované ekonomie už měly společné schůzky, začaly uvažovat nad právě takovými připravenými krátkodobými kurzy. Pokud by to bylo ve vašem zájmu, chtěli byste, doporučovala bych kontaktovat tuto skupinku, koordinovat to bude paní doc. Kubátová, doporučuji se obrátit na ni. Bylo by určitě dobré udělat to mezioborově, protože jedna katedra to určitě nezastřeší všechno, ale udělají nějaký společný program. Takže v rámci tohoto už mezi katedrami komunikace je, už to se mnou i projednávali. Já jen krátce, abych to tady nezdržoval. To, co navrhuje paní, je snaha o vytvoření jakési asistence ze strany vední univerzity, abychom my mohli nabízet naše programy ve světě a mohli kontaktovat pole někým už zoraná, ale námi nedotčená. Takže tady ze strany vedení univerzity nebude žádný oktroj, aby to bylo v těch a těch jazycích, pouze nabízejí soustavu určitých služeb, které můžete využít. Totéž bude ze strany děkanátu, nikoho nebudeme nutit do nějakých nových programů, pokud katedry nebudou samy chtít, pouze chci upozornit na to, že to bývá výhodné a že se to vrací. Já jsem se chtěl jen zeptat. My máme na katedře historie ten program Nebraska, na jehož vedení se podílím snad už 10 let a myslím si, že je docela úspěšný, protože ty počty lidí, kteří sem jezdí, se pořád drží. Teď tady máme na semestr 24 amerických studentů. A měli jsme takovou tendenci ten program rozšířit tak, že bychom ho nedělali jen v letním semestru, jak bývá v posledních letech zvykem, ale že bychom ho nabízeli třeba i v zimním semestru, což ale ta Nebraska sama nebyla schopna naplnit. Takže my bychom rádi to know-how, a přesně to máme secvičené, někde inzerovali a když přijedou lidé klidně odněkud jinud, než z Nebrasky, tak nám je to úplně jedno. To samé bychom ve stejné verzi zvládli i na podzim. A je to mezikatederní, učí tam spousta lidí. Máme tam všechny ty výlety, máme tam i tu výuku češtiny, takže všechno to už jakoby po těch letech funguje. Tudíž bychom to rádi prodali i někde jinde. Můžu se pane docente zeptat, jak to máte naceněné? To já nevím. To jde totiž trochu mimo mě tyhle věci. Já jenom vím, kolik je ta částka, která dojde z rektorátu na FF, z níž se hradí školné, neplatíme z toho vyučující a všechno to další, ale jsou tam ještě peníze za ubytování těch studentů.. Vím, že ti studenti za to platí něco kolem 7000 dolarů, ale platí to Nebrasce, ta si z toho taky něco vezme, přeprodá to a ty kredity si studenti uplatní v Nebrasce. Já jsem moc ráda, že jste tu částku řekl, prosím vás nepodceňujte se. Člověk tu částku sice nemůže nastavit zase moc vysoko, ale ať nejste na nějakých, teď si vymýšlím, třeba 500 eurech, protože, co je moc levné, to nepůsobí věrohodně. Musí to být reálné. Ale v tom není jen to školné samozřejmě. V tom jsou i ty výlety, ubytování atd. Ano, ale je to taky důležitá věc přistoupit k tomu po všech stránkách. Není to pouze ekonomický přínos, sám víte, že vám to určitě jako katedře výrazně pomáhá. Jestli na mě nemáte další dotazy, já už vás nechci brzdit, protože to je první bod vašeho programu a celé zasedání má bodů docela dost. Jestli dotazy máte, jsem tady a na maily odpovídám docela pravidelně. Pokud tedy dotazy nejsou, jménem senátu děkuji za vaše vysvětlení, za prezentaci a nashledanou. Děkuji vám všem moc, mějte se hezky a nashledanou. Pak bych tedy požádal pana děkana, nebo paní proděkanku o představení harmonogramu pro nový rok.

4 Veselovský Vážené senátorky a senátoři, zasílali jsme vám harmonogram akademického roku 2014/2015 a text k přijímacímu řízení již pro rok 2015/2016. V prvním bodě bych chtěla harmonogram představit. Koncepce tohoto harmonagramu vychází ze stávajícího roku a těch jednotlivých termínů, které jsme měli v tomto roce, plus jsou tam jednotlivá doplnění. Co vás možná překvapilo, je oblast státních závěrečných zkoušek, průběh obhajob pro šesté, páté a dále nižší ročníky, proč je to rozděleno. Je to z důvodu legislativního, a to konkréně plnění, kdy ti studenti jsou povinni ukončit daný akademický rok a my narážíme na některé legislativní kroky a termíny, které musíme dodržovat. Pro jednotlivé katedry se jedná o věc organizace, že ti, kteří jsou ve vyšších ročnících, by plnili závěrečné zkoušky dříve, než ti z nižších ročníků. Jen pro vaši informaci, je to způsobeno tím, že studenti měli dříve splnit státní závěrčnou zkoušku a obhajobu 2 roky od ukončení studijních povinností, což se počítalo v rámci akademického roku. A studijní a zkušební řád to ukládá 2 roky kalendářní, čímž ti studenti přicházejí ještě o tu jednu dobu zkoušek a my se je teď snažíme aktivněji informovat o tom, že za chvíli jim ta doba uplyne a že pokud tu svou státnici do té doby neudělají, znamená to pro ně vyloučení ze studia. Je to věc naší aktivity, kdy se snažíme ty studenty upozornit, aby studium dokončili, pokud je to v jejich silách. To je asi taková věc, která je pro vás nová. Chtěla bych ale požádat ještě o jednu změnu, kterou jsme vykomunikovali v tomto období a to je odevzdání zápisových listů. Jak víte, studenti absolventských ročníků musí odevzdávat fyzicky vytištěný a podepsaný zápisový list. Jedná se o to, že ten student si to vytiskne ze STAGu, přijde na studijní oddělení, lze to zaslat i em. K čemu to slouží? Kdybychom měli nastaveny všechny studijní plány tak, že na konci studia si student klikne, potvrdí, nemuseli bychom dělat kontrolu a trápit se s tím. Nicméně zadáváním těch dat, které dáváme do STAGu a celou kontrolou se nám stává, že si student myslí, že splnil všechny povinnosti, může jít ke státnicím, ale my třeba zjistíme, že mu chybí diplomové moduly, diplomové semináře, které jsou povinné, nebo mají kredity na jiném oboru, než mají mít a jiné náležitosti. Spousta těchhle věcí se dělá opravdu mechanicky. My pak musíme komunikovat, protože musíme stále dodržovat akreditace a ty jsou naší biblí v rámci toho studijního plánu, protože to je věc, kterou máme schválenou. My potom jednáme se studenty i s katedrou, co se stalo, jak se to stalo, jak můžeme pomoct. To vede k vyšším nárokům na kontrolu toho, aby byly termíny dodržovány. V tomto roce jsme se o tom zkusili zamyslet ještě detailněji a navrhujeme, že bychom studentům tu věc ulehčili tím, že by nemuseli fyzicky donášet ten zápisový list. Já vím, že je to v tom globálu jen jeden papír, ale tím, že to ten student vytiskne a podepíše, tím si někteří uvědomí, že třeba ne vše, co tam je napsáno, je správně. V tu chvíli ten student přijde a my tu situaci začínáme řešit. Samozřejmě je vždy určitá část studentů, kteří se na to ani nepodívají. Pak na to přichází až studijní referentka při té mechanické kontrole. Chtěli bychom teď vyjít vstříc studentům, což ale povede k vyšším nárokům na studijní oddělení, že to studenti fyzicky nebudou nosit, nicméně ta povinnost toho data kontroly zápisového listu tam stále bude, jenom ho prostě nedonesou. Na studijním oddělení to bude znamenat to, že v ten daný den po uzavření by byly listy vytištěny za všechny studenty a kontrola bude probíhat tak, jak je. Student má stále tu zodpovědnost se na ten zápisový list ve STAGu podívat a v případě, že bude někde nějaká chyba, tak přijde na to studijní oddělení ten problém řešit. Ale bude se to řešit hlavně u těch studentů, kde ta komplikace nastala a ne u všech. Z mé strany je tudíž prosba, že když máme státní závěrečné zkoušky a je tam definice "odevzdání ZL", tak by byla definice "kontrola ZL". Tohle je z mé strany asi to nejdůležitější. Obdržela jsem některé podněty, které by byly ke změně harmonogramu. Nevím, jestli bude chtít k této věci něco říct předsedkyně studijní komise, nevím, jestli budete chtít vysvětlit celý proces u státních závěrečných zkoušek, jak to probíhá od data ukončení ročníků až po ukončení státní závěrečné zkoušky. Jestli chete třeba v kostce říct, o co se jedná, jaké kroky jsou tam učiněny. Nevím, do jaké míry jste informováni. My jsme si ten harmonogram rozeslali mezi sebou v pedagogické komisi a už jsme si o tom vyměnili nějaké y. Jedna ta faktická věc: s těmi pátými a šestými ročníky byla vysvětlena, co to znamená pátý ročník a co to znamená šestý ročník. Ještě tam zůstává to, že termín "absolventský ročník" studijní řád nezná, tak jestli by bylo možno použít nějaký standardnější termín. My to máme dlouhodobě zavedeno, takže studenti to znají. Ovšem pokud se shodnete, že pro ně bude srozumitelnější ročník, který bude státnicovat teď si to nepamatuju, ale tam je to definováno tak, že jdou k té státní závěrečné zkoušce a obhajobě. Takže ročníky, které zahajují státní závěrečnou zkoušku a obhajobu... Ten termín "absolventský ročník" se týká období ještě před tím, než mají možnost rozhodnout o tom, zda budou absolvovat. On si student může myslet, že je absolventský ročník a nesplněním jedné zkoušky se stane neabsolventským ročníkem. Otázka tedy je, zda pro něj platí pravidla absolventského ročníku, když vlastně neabsolvuje. Možná bych navrhovala, že bychom tam dali informaci, co to znamená absolventský ročník. Nechali bychom ten krátký název, abychom to neměli detailně rozepsáno, ale dole bychom napsali, co to vlastně je. Jsou to vlastně ti studenti, kteří chtějí jít ke státní závěrečné zkoušce a potřebují splnit podmínky studijních povinností, aby mohli jít k první části státnice, nebo obhajoby. Nevidím problém, pokud byste souhlasili, dodat tam tuto vysvětlivku. To bylo to snadnější. To méně snadné je ten klasický bod, že tady existují katedry, které potřebují ten termín posunout co nejvíc na začátek, protože mají velice náročné státní zkoušky, mají velké množství diplomových prací, nemají problém s definováním absolventského kurzu, protože je jasně stanoveno, které kurzy to jsou, a pak jsou tu katedry, které mají modulárnější typ studia, pro které vydefinovat absolventský kurz je skoro nemožné, protože to může být kterýkoli z jejich kurzů. A tady se už asi deset let bojuje s tím, že polovina kateder se snaží ten termín posunout co nejdřív a druhá polovina co nejpozději. Já jsem si ve svém návrhu myslela, že by se to dalo vyřešit dvojím termínem, po rozhovoru s paní proděkankou jsem usoudila, že to možná není potřeba... a proto bych skoro navrhovala, abychom v této chvíli ten harmonogram neodsouhlasili a sešli se, protože se přiznám, že po tom rozhovoru s vámi jsem nebyla schopná domyslet do důsledků, jak by se to dalo udělat. V této chvíli si myslím, že by bylo rozumné odlišit dvě věci. Jedno je termín ukončení výuky, který je schopna katedra svou vnitřní organizací si určit. A jestli je někdo schopen ukončit kurz v březnu, ať končí v březnu. Nepředepisovat mu, jak má mít intenzivní kurz. Pokud je schopný udělat to intenzivním způsobem, tak ať ho má. Druhá věc, která mi přijde taky samostatná, je odevzdání diplomové práce. To často závisí na komunikaci s vedoucím práce, na katederním harmonogramu, už teď jsou katedry, které si odevzdávají diplomové práce v termínech, které si určují samy a nic by nebránilo tomu, aby to tak zůstalo. Čili zase, pokud má katedra takový zvyk, ať to zůstane v její pravomoci. A na rozdíl od té výuky a diplomových prací je něco jiného kontrola studia, která, když se stanoví před koncem termínu, tak omezí katedry, ať chtějí nebo nechtějí, zkrátí jim výuku, ať jsou, nebo nejsou schopny. Takže kdybychom byli schopni odlišit tyto dvě věci a nechat některá rozhodnutí na straně katedry, aby byly splněny individuální požadavky... a já chápu, že psychologie je jiná, sociologie je jiná, mají jinou organizaci studia, jiný způsob rozvrhu, mohou udělat věci, s kterými bohemistika bude mít problémy... čili já bych navrhovala, abychom si na to ještě sedli. Paní Špatenková se nemohla dostavit, ale ona má poměrně jasné požadavky, my je budeme mít taky... odložme to. Budeme schopni objektivně vypracovat něco, na čem budeme schopni se více dohodnout. V této chvíli jsou lidé, kteří jsou zásadně proti tomu zkracování semestru. Jestli mohu reagovat, z hlediska harmonogramu Filozofické fakulty je ten princip takový, že jej dává příkazem děkan a měl by zaštiťovat nejzašší termíny, které máme stanoveny. Např. u těch diplomových/bakalářských prací my teď standardně dáváme nejzazší termín, do kdy musí být ta diplomová/bakalářská práce odevzdána, abychom dali těm katedrám čas třeba na oponentské posudky, aby pak nebyly nějaké pozdější termíny. Jsou katedry, které si to zkracují, což je možné, když to mají uvedeno ve svém katederním harmonogramu, tak ten student se tím řídí. Pokud ten student nestihne termín, který byl stanoven, tak ten vedoucí se ještě rozhoduje, jestli tu diplomovou práci pošle později. Pokud je to už po tom nejzazším termínu, který je daný tou fakultou, tak potom se už dostáváme do problémů, protože nebudeme stíhat posudky a všechny ty náležitosti, které jsou s tou obhajobou spojeny a týkají se vysokoškolského zákona, jako zveřejňování prací a jiné věci.

5 Co se týče těch diplomek, samozřejmě nemám důvod - a v tom harmonogramu to je - měnit tento trend. Chtěla bych pouze říct, že ku prospěchu studentů je, že chudáci studenti bývali mnohdy zmatení - my máme fakultní harmonogram, který dává nejzašší termín. Pak máme u dvouoborových studií harmonogram obou kateder, takže ten student v podstatě studuje v harmonogramu obou kateder a ještě si musí hlídat ten fakultní. Proto se snažíme zachovat co největší jasnost v tom, abychom nedávali různé rozdílné termíny. Ještě, že my v harmonogramu budeme tříštit třeba termín odevzdávání zápisových listů, ukončení studia - my dáváme ten nejzašší termín, kdy my jsme schopni garantovat, že budeme schopni zkontrolovat ty výsledky, vytisknout všechny věci, včetně těch, které nejsou věcí studijního oddělení - CVT, věci, které si nemůžeme dělat sami, jsou dělány centrálně. A opravdu, ten čas, který máte, tak po diskuzi jsme schopni přidat třeba ještě dva dny ke státnicím a 22. května, kdy ale budu žádat o omezení úředních hodin na studijním oddělení, protože oni ty zápisové listy vytisknou, zkontrolují a teprve potom vám můžeme říct, že ten student ke státnicím jít může. Co bychom dělali ve chvíli, kdy student nemá zkontrolován zápisový list, myslí si, že má vše v pořádku, není to pravda, což se stane, jde k prvnímu termínu státnice, tu si prožije a my mu pak řekneme "no, tak to byla zkouška, ke státnicím jít nemůžete"? To by asi nebylo příjemné a student by z toho nebyl úplně nadšen. Takže tam je ten čas, který je určen k tomu, abychom měli prostor pro kontrolu těch zápisových listů. Mým snem je, že budou studijní plány zadány správně, student si zvolí předměty tak, jak si je zvolit má, jenom si klikne, čímž budeme mít zápisový list schválen, z naší strany se na to podíváme, což bude otázka jedné minuty a né 30-ti, a tím budeme moci zkrátit i ty termíny. To je můj sen, který teď bohužel není možné realizovat. Snažíme se dělat všechny kroky, které jsou, chápu obě dvě strany, z mého pohledu bych prosila senát, jestli byste nad tím mohli uvažovat tak, že by byl jeden fakultní harmonogram, netříštit jim to, jak jsou ty bakalářky a diplomky na katederních Před sedmi osmi lety fungovala na této fakultě pedagogicko-organizační komise, která měla takový poradní charakter, já se na ní taky účastnil a tyhle věci jsme tam dlouho diskutovali a můžu vám říct, že chápu váš sen, ale zároveň že sny vašich předchůdkyň byly podstatně skromnější - aby třeba to srovnání studia a STAGu netrvalo dva dny. Čili, nejsme na tom v současné době tak strašně, jak to bývalo dřív, ale to nevadí. Jenom jsem chtěl říct, že se na těch jednáních docházelo vždy k co možná největší variabilitě a individuálnímu přístupu každé katedry. A vždycky jsme se shodli na tom, že nejlepší řešení je stanovit nejzašší možný termín z hlediska vedení, z hlediska studijního oddělení, a potom nechat skutečně na každé katedře, ať si to sama přizpůsobí. A není podle mne problém k oficiálnímu harmonogramu fakulty stanovit dovětek, že katedra má právo tento harmonogram upřesnit z hlediska svých vlastních požadavků na studium. Já s tím souhlasím a myslím si, že ten harmonogram s tímto pracuje. Ten termin tady je nejzašší a katedra si dává svůj termín třeba dříve. Třeba co se týče ukončení výuky, některé katedry to ukončují dříve, protože to mohou udělat. Ale jsou tam i termíny, kdy my se snažíme vejít do období státnic, před tímto obdobím máme období kontroly studia, takže před tím je vlastně nejzašší termín odevzdání zápisového listu, ukončení toho absolventského ročníku. Pokud to někdo udělá o 14 dní dříve, výborně, ale to je ten nejzašší termín a tam máme 14 dnů, a ty velké katedry, jako je např. sociologie, mohou potvrdit, že vyzkoušet za 14 dní absolventské ročníky a do toho ještě učit je náročné. Jestli můžu jen krátce, já jsem nemyslel jen tohle. My jsme tehdy diskutovali např. o termínu odevzdávání zadání diplomových prací, že každá katera to chce jinak, dá se ten nejzašší a může si to posunout třeba už na podzim atd., takže se to netýká jen toho, viděl bych to obecně. Já s vámi vřele souhlasím a proto se vás ptám (pozn.: Seitlové), proč musíme končit výuku ? Jak stojí státnice na tom, že když mají psychologivé státnice, proč musí na anglistice student odejít ze studia 26. dubna? To přece na ničem nezáleží. Semestr končí , státnice začínají , je tam 10 dní... proč je tady v harmonogramu taková položka, že mě se třetina studentů zvedne a odejde a cítí právo nechodit do semináře, který je ve STAGu definován jako dvanáctitýdenní. Já nemám jediný kurz na katedře, který by končil 24. dubna. Čili to je potom zbytečná položka. A odevzdání evidence do STAGu v pořádku, diplomky mohou být dřív, výuka může skončit, kdy chce... proto by tam ty řádky být nemusely. Kdo chce zkracovat, ať zkracuje, kdo nechce, ať není nucen zkracovat. Když nedáme nejzašší termín výuky, jak to budete dělat, když budete mít absolventské ročníky, my budeme mít datum odevzdání, resp. Splnění studijních povinností, tak jak těm studentům garantujete, že budou mít alespoň těch 14 dní na to, aby si splnili podmínky předmětu který mají v tom posledním letním semestru? Já to dopním. Je v souladu s akreditacemi umístit ten libovolný kurz v rámci bloku toho ročníku do určitého semestru. Je mi jasné, že některé předměty na sebe navazují. Je tady několik kateder, které se snaží tomu předimenzování rozvrhů v absolventském semestru předejít tím, že jim náročnější předměty nasazují třeba v prvním až pátém semestru. Tam, kde to nejde, existuje ještě jeden legitimní nástroj, který je rovněž využíván, to znamená, že ty těch 13 týdnů výuky můžeš vměstnat do 10-ti týdnů rozvrhu tak, že máš výuku třeba pondělí a pátek. Což je taky k dispozici. Musíme si uvědomit jednu věc - fakulta musí ručit studentům a rektorovi, že je schopna pustit ke státnicím pouze ty, kteří si splnili všechny svoje podmínky a že je všechno v pořádku. Děláme vše pro to, aby se tento problém zredukoval, ale za situace, kdy katedry v podstatě svévolně každý rok zasahují do studijních programů a student, který nastoupí v roce 2011, v roce 2014, kdy by měl končit podle platného studijního plánu, tak prostě to nemusí nutně odpovídat tomu, do čeho se imatrikuloval, tak za této situace je ta kontrola studia natolik náročná, že si nemůžeme dovolit toto činit. Z vlastní katedry vím - a ať mě studenti opraví, pokud se pletu - že studenti preferují ukončení dříve, aby si mohli ještě udělat ty zkoušky. A opravdu to jde tak - všichni o tom víme předem - aby katedra pro studenty v prvním ročníku naplánovala studium tak, aby těch předmětů v posledním semestru nebylo tolik, aby nevadilo, když budou končit o ty dva tři týdny dříve a je to rozhodně lepší, než jim dát 5. května konec kurzu a 11. května odevzdání všech studijních povinností a máme je vyzkošet v podstatě třikrát. V momentě, kdy někoho v pondělí vyhodím ze zkoušky, tak v ten pátek není připraven tak, aby to pro něj bylo výhodné. Já to chápu, ale u nás studijní a zkušební řád nedefinuje žádný kurz. Oni se modulárně vybírají kurz, který chtějí, a znamená to, že z jednoho konkrétního kurzu třetina lidí v dubnu končí. A já chystám dva testy, dvě zkoušky, všechno dělám dvakrát a ti, kteří končí brzo, navíc nesplnili požadavky stanovené STAGem. Nesplnili je hodinově, neměli termíny na mezery mezi zkouškami, neměli možnost splnit ten kurz tak, jak byl popsán. Ještě mám technickou. Já vím, že anglistika je poměrně velká katedra, ale ještě prosím, uvažujte všichni, až tady budete hlasovat o harmonogramu, že naše fakulta má poměrně odlišné typy kateder, takže to, co vyhovuje jedné katedře, nemusí nutně vyhovovat druhé, ale můžete udělat ještě jednu věc... Ať končí, kdy chtějí Ne, ne, ne to zase pozor, Lído, jsi předsedkyně studijní komise. Oni nemůžou ukončit, kdy chtějí. Ty musíš podle akreditace odučit určité penzum týdnů atd. Ale vy se můžete se studenty na začátku akademického roku setkat - dokonce bych to velmi doporučoval u všech studentů nastupujících do prvních ročníků - a říct jim "my vám velmi doporučujeme, abyste si pro poslední semestr vypsali pouze ty předměty, které si jindy zapisovat nemůžete a všechny výběrovky atd., si dělejte předtím. Ty tím pádem budeš mít tu skupinu předmětů, u kterých je tlak na předčasné dokončení, dvojí testování apod., pokud to teda je potřeba dělat, mnohem menší. Spolehlivě to funguje na politologii a není to úplně malá katedra. Já bych se už opakovala. Já bych jenom chtěla k této věci říct, že ty termíny, které jsou uvedeny, tzn. ukončení výuky , odevzdání zápisových listů 7. 5., zahájení státních závěrečných zkoušek , byť jsme schopni, jak jsem říkala, posunout to ještě na , tak tyto termíny jsou stanoveny proto, aby se stihly všechny ty věci v těch jednotlivých posloupnostech, až do toho bodu, že druhý týden v červenci jsou promoce. Čili včetně vytištění diplomů, dodatků, organizace promocí. Ty termíny na sebe vlastně navazují tak, abychom stihli promoce na toto datum. To je vše, co chci říct k této věci. Pokud odmítneme dát studentovi zápočet, protože nesplnil docházku, nesplnil povinnosti, budeme mít podporu fakulty? U nás to může být každý kurz. V žádném z nich, kdo v posledním semestru končí k tomuto datu, tak nemá splněné požadavky tak, jak jsou vydefinované ve STAGu. Můžeme mu odmítnout dát zápočet?

6 Odmítnout dát zápočet? Teď už možná jdete do té oblasti ad absurdum. Když se teď na katedrách stává, že student jede na celý semestr do zahraničí, není tady a já se pak dozvím, že prezenční výuku absolvoval, aniž by měl individuální studijní plán, tak si myslím, že když to srovnám s třemi týdny, které tady student není, tak je to ještě málo. Nicméně, chtěla bych říct, že je to vždycky věc organizace. Taktéž vyučuji, vím, že je to náročné, že je to složité, ale dá se s tím nějak pracovat. Další věc, já neobhajuji ani jednu stranu, já se snažím o jednotný fakultní harmonogram a to tak, aby byl jasný jak pro studenty, tak pro vyučující. Splnili jsme pro obě dvě strany ty minimální lhůty pro splnění těch povinností. Tak ještě jedna věc je, že když my to studium více rozvolníme, oni by končili až v tom zápočtovém týdnu, který nám dochází až do a státnice chceme , tak tam jsou jen tři dny. V té době, pokud by to student neudělal, měl by jen tři dny na to splnění, než nám začnou státnice. Další věc je, že nejnom vaše katedra, ale i více kateder, pracuje s modulovým systémem, zejména u navazujícího magisterského studia, kde opravdu máme hodně předmětů, které jsou B-éčkové a je to i věc toho naučit ty studenty s tím takto pracovat. Vy máte kolem 294 absolventů, katedra sociologie-andragogiky má nejvíc, 473 absolventů. Pro ně to třeba zkrátit, tak věřte, že udělat za 4 týdny příjímačky a všechno ostatní a za 3 dny je vyzkoušet... Ať si to sami zkrátí... Ano, o to přesně jde. Promiňte, že do toho vstupuji. Stanovte z vašeho pohledu nejzazší možný termín, abyste to organizačně zvládli na studijním a každá katera, ať už si to potom upraví. Říkám, splnění studijních povinností absolvetských ročníků, tím pádem, abychom těm studentům zajistili, že budou mít alespoň několik těch dnů na splnění těch podmínek pro ukončení zkoušek Nezajišťujte jim nic To se omlouvám, to neudělám, protože mám zkušenost studjiný proděkanky - ty katedry v tom budou mít takové vlastní podmínky, že studenti se potom budou moci odvolat na formální záležitosti, už tak to máme velice na hraně se studijním a zkušebním řádem prosím vás, nechte jim tu jistotu aspoň těch osmi dní, nebo týdne a čtyř dnů, které tady dáváme, že budou mít na splnění těch zkoušek. Oni stejně píšou ty testy daleko předtím. Oni by nemohli přestat chodit do školy a jít ke zkoušce. Oni když mají tohleto udělat, tak oni začnou někdy už v březnu, aby měli splněno. Tak proč je pro vás tak důležitý ten termín ukončení studia, když to píšou někdy jindy? Protože oni začnou z té výuky odcházet. A je to absurdní. Vy přesvědčujete dvě třetiny studentů, ať zůstanou sedět, že je to nutné a té třetině říkáte "jsem tu zbytečná, běžte domů". Přesně na to bych reagoval. Nám se to totiž stává taky běžně, i z mé pozice, jako studenta, že třeba v nějakém menším semináři je nás 15 lidí a ten člověk má dopředu naplánovaný harmonogram semináře, přičemž 3 týdny ze 13 je opravdu hodně. A ten člověk třeba v 6. týdnu semestru najednou zjistí, že mu 10 z těch 15 lidí odejde 3 týdny před ukončením. To může vědět hned na začátku. Jako jasně, může to vědět hned na začátku, ale třeba v tomhle konkrétním případě se to dozvěděl až od těch studentů, že to potřebují všichni dopředu a on toho pak hodně nestihl udělat. Takže tam nakonec zbylo jen 5 lidí, kteří tam chodili 3 týdny sami a dodělali ten kurz a ten zbytek skončil prostě uprostřed. A to se stalo několikrát a stává se to často, proto je možná třeba se nad tím ještě zamyslet. Spíše jen takovou technickou. Já jsem se takhle bavil s kolegy z Prahy a z Brna a všichni to takhle řeší. Žádná z těch fakult není schopná zprocesovat ty věci tak, aby absolventské ročníky mohly skončit stejně. Opravdu to nikde není uspokojeno jinak. Já naprosto chápu vaše argumenty (pozn. Veselovské), nicméně ani na Karlově Univerzitě, ani na Masarykově Univerzitě nejsou schopni toto vyřešit a všude absolventi končí o něco dřív. Není to jenom náš problém, asi je to na hlubší debatu. Je to na hlubší debatu, ale ta debata se vždycky zasekne na tom, že je předimenzovaný poslední semestr výuky. Je tady X lidí, kteří Technickou, technickou! Dejme diplomové semináře za 30 kreditů a můžeme alespoň říct, že poslední semestr pracují na diplomce. Teď ani to nemůžeme říkat. Já se pokusím dokončit, co jsem chtěl říct. Je tady několik lidí, kteří byli na zahraničních univerzitách, včetně Středoevropské univerzity. A tam ten důraz na kontaktní výuku není tak výrazný, jako je v našem případě. Já vím, že je to argument, který nejsem z hlediska obsahového posoudit, protože nejsem filolog, že totiž musí být určitý počet předmětů, jinak ten filolog není úplně kompletní, ale velmi doporučuji, abyste se v rámci svých kateder a oborů velmi zamysleli nad tím, jestli opravdu ta struktura předmětů musí být taková, jaká je.. jestli těch předmětů musí být tolik. Protože co vím na sto procent je, že je naše dvouoborové studium značně naddimenzované. Student nemá úplně reálnou šanci ani teoreticky splnit všechny podmínky, které jsou na něho kladeny. Já jsem to kdysi počítal jen z hlediska povinné četby. Pokud má člověk dvě filologie a specializuje se na literaturu, tak ta míra textů, které má přečíst, to je vyloučeno za 24 hodin denně. Čili zpátky k harmonogramu, já doporučuji, abychom se na všech katedrách zamysleli nad tím, jak je konstruován poslední semestr, jaká doporučení můžeme dát studentům, aby ten poslední semestr dokončili bez nadbytečného stresu a celá ta diskuze asi bude v příštím roce jednodušší. Já bych na vás reagoval jen tím, že to naddimenzované dvouoborové filologické studium obvykle znamená, že všechny povinné předměty mu končí v zimním semestru toho 3. ročníku, maximálně třeba jeden předmět bude v tom letním, tím pádem on je jakoby vytížený těmi Áčkovými předměty a ty Béčkové si nechává na ten letní semestr. A ten problém je, že pak chodí na ty Béčkové předměty s ostatními studenty, kteří nejsou absolventští. Tím pádem tam není řešení, mně se to taky nelíbí. Naopak, dát Áčkové předměty do letního semestru a globálně jim to zkrátit, že by potom všichni měli konec dřív, tím pádem ale pak netlačit na to zkrácení, aby výuka končila už v zimním semestru, protože pak bychom ten termín mohli mít už v lednu, že jo. Jenom technická. Ještě na lékařské fakultě řeší ten problém tak, že mají výjimku v univerzitním harmonogramu a letní semestr začínají dříve. Takže bychom se mohli dopracovat k tomu, že bychom začínali 20. ledna a končili 20. dubna. To říkám s trochou ironie, protože už teď vím, jaké budou reakce ze všech stran. Engelbrecht (pozn.: přehlušeno, cca 1 min.) Skopal Jestli k tomu můžu poznámku, my jsme tady řešili ukončování předmětů u studentů, kteří zrovna před sebou nemají přijímačky a státnice, ale ty absolventské ročníky mi právě přijdou, že je tam ta klíčová situace a přijímačky do navazujícího magisterského studia a mně jakoby nepřijde reálné za tak krátkou dobu, aby se stihli naučit na státnice i na přijímačky. Tady padl návrh, že by státnice bylo možné udělat třeba i , tak jsem se chtěl jenom zeptat, do jaké míry my tohle můžeme ovlivnit, jako senát, posunout ty státní závěrečné zkoušky o ty 2 dny a zároveň i o den prodloužit tu dobu pro přijímačky. Ono to totiž není složité jen pro studenty, ale i pro koordinátory a zkoušející. U nás na psychologii zkoušíme a jsou písemné přijímačky i o víkendech a v podstatě za stávajícího návrhu mám pocit, že bychom v některé dny museli dělat jak obhajoby, tak státnice a dohromady s těmi přijímačkami mi to příjde dost limitující. Jestli to tedy není jen otázka těch nejzazších, ale i nejbližších termínů. Státnice jsou dány jasně. Jak jsem říkala, byla bych schopná ještě dva dny toho 21. a 22., pokud omezíme konzultační hodiny na studijním oddělení, aby se stihly kontroly těch zápisových listů. A přijímací řízení, tam není s prodloužením problém, protože podobný požadavek byl ze sociologie, že s tím počtem uchazečů to nestíhají. Záleží zase na vás. Z hlediska administrativního to možné je. Nejeschleba (upozorňuje na technickou chybu v jednom z řádků harmonogramu, proděkanka přijímá bez námitek) Já bych chtěl, aby nezapadlo stanovisko docentky Veselovské, že by ještě studijní komise potřebovala čas.. neměli jsme čas se sejít, takže já jsem řekla to, co mi řekli písemně, ale s tím, že jsme se nesešli. Já jen upozorňuji na to, že katedry už se hodně ptají, jaký je harmonogram, potřebují udělat rozvrhy a plánovat, ale pokud se rozhodnete, vy jste senát. Seitl Já bych potvrdil, že jsme dost tlačeni těmi rozvrhy. Tím, že neznáme ty hranice, tak už prodlužujeme termíny, ve kterých máme připravené rozvrhy pro naše prezenční i kombinované studenty. Já si myslím, že v tomhle už čas skutečně kvapí. Ale já bych navrhoval mě se vůbec nezdálo hloupé, co tady říkal pan děkan tak žačněme ten letní semestr prostě 1. února. Já vím, že bueme všichni nadávat, já budu taky nadávat, ale zvykneme si na to a ty podmínky stanovme pro všechny stejně a bude spoustu času. Je to něco proti něčemu zkrátit zkouškové období? Pro příští rok? Ne pro příští rok, myslím 2015/2016.

7 Můžu bojovat jako lev za vyjmutí z harmonogramu pro Filozofickou fakultu, pokud to bude návrhem senátu. Ze zkušenosti s kombinovaným studiem bych se skutečně přimlouval za větší variabilitu, protože u nás je vyzkoušet všechny kombinované i prezenční studenty za ty 4 týdny v podstatě nemožné. Hlavně pokud nechci zkoušet všechny jedním prstem a chci je vyzkoušet ústně, diskutovat o jejich seminárkách.. tam by to pro mě bylo dost komplikované. My s paní proděkankou připravíme návrh začátku letního semestru 2016 dříve. Tím bych vás všechny poprosil, až budete mít schůzi katedry, ať se tam o tom pobavíte. Protože jste reprezentanti akademického lidu. Já, jako člověk, který je tady pořád, nemám problém začít semestr třeba i 2. ledna, ale vím třeba, že Grémium vedoucích kateder - byť jsem s tím návrhem sám příšel a myslím si, že je dobrý - nebude tak úplně nadšené z tohoto návrhu. Další možností pak je samozřejmě semestr protáhnout a tam se to zase nebude líbit studentům, protože je třeba být na brigádě apod. My jsme obecně limitováni jednou věcí - prosím, abychom si to uvědomili - a tou je naše ochota dělat nad rámec těch stanovených tří měsíců v zimě a tří měsíců v létě. Jestliže se snažíme všechno vměstnat do momentu od 1. října do Vánoc a potom od poloviny února do konce června, tak budeme vždycky, ať už je ten harmonoram postavený jakkoli, narážet na toto. Pokud dojde mezi akademickým lidem UP a fakulty, že ne jeden, nebo dva, ale že většina lidí a studentů bude ochotna jít před 1. říjen, popř. 23. září, nebo za poslední červen, pak bude harmonogram snadnější. No, ale zase ty katedry, které mají více lidí, aby vyzkoušeli všechny u státnic v tom létě to prodloužit nemůžeš a zase začínat výuku 2. ledna, tak kdy budeme zkoušet? Můžeš. Jako že budu zkoušet celý červenec ještě? Tak jsou to tři týdny. Práce nepřibude. To jo, ale zkracovat zkouškové.. nemůžeme to zase podávat tak, že tady o zkouškovém nejsme a nezkoušíme, já třeba zkouším. Tam se dá pracovat s termínem hlavní a navazující zkouškové období. Navazující zkouškové období je vlastně celý letní semestr. Nicméně, v tom hlavním zkouškovém období by měly být vypsány dostatečné termíny. Kysučan Mám pocit, že řada zkouškových povinností je dána opravdu na zimu a nemuselo by se to stihnout. Navíc, jsou tady mezifakultní studenti, kterých není málo, v podstatě jich přibývá a ti by v tom měli dost chaos, kdyby na každé fakultě měli takto rozdílné harmonogramy. To, že jsou alepsoň plus mínus sladěny ty výuky a zkoušková období má svou logiku. Engelbrecht Tady bych to tedy ukončil a navrhl schvalování harmonogramu tak, jak byl předložen paní proděkankou. ( ) Máme nějaké stanovisko komise? Právě že stanovisko není. Kdy bude příští senát? O jak dlouhé odložení by se jednalo? ( ) Já když si představuji tu komisi, tak se obávám, že skončíme tak, jako tady a nedohodneme se. Čili já nechci nic slibovat. ( ) Engelbrecht Já tedy navrhuji schvalování s tím, že dnešní připomínky senátorů by se zpracovaly na další studijní období. My se ještě jednou ve s polupráci s vámi (pozn.: Seitlovou) podíváme na ten harmonogram, abychom to mohli zpracovat. HLASOVÁNÍ PRO 8, PROTI 5, ZDRŽELI SE 5. PROTI: Flajšarová, Ryšavá, Duda, Macháček, ; ZDRŽELI SE:, Tichý, Cieslar, Harviš, Engelbrecht (pozn.: po krátkých dohadech) Návrh není přijat, neboť se pro něj nevyslovila většina. Já bych nyní požádal senát, jaký si teď představuje další postup. I když bylo řečeno určité negativní stanovisko, že se konečného řešení nedobereme, já bych přece jenom poprosil pedagogickou komisi, aby se k tomu relevantně vyjádřila, třeba i s tím, že budou stanoviska členů různá. To byl taky důvod, proč jsem se třeba já zdržel hlasování, protože zde nebylo prezentováno stanovisko komise, která má mně, jakožto nezasvěcenému doporučit postup a pomoci. Já se obávám, že to stanovisko bude takové, že je to stejně na vás, abyste o tom chvíli přemýšleli, protože je to opakující se problém. Jde o to, aby to nebránilo jiným a zároveň umožnilo to, co vy chcete. Engelbrecht Jestli se můžu zeptat, vy byste tedy byli schopni během těch týdnů Určitě do týdne jsme schopni to zpracovat. Jenom poznámku k tomuto. Komise jsou sice prima, ale bylo by dobré u věcí, které jsou pro fakultu zcela zásadní - a toto se zrovna dotýká úplně všech - aby byla schopna reagovat operativně. Máme telefony, máme y, máme Skype. Zá týden to máme na stole... no,spíš, že to stanovisko mohlo být na stole už teďka, že jo. Seitl Já se přiznám, že mám podobnou připomínku. Já to rozhodně nechci myslet nějakým konfrontačním způsobem, ale to odkládání má skutečně na katedry s více druhy studia negativní dopady z hlediska neznalosti těch budoucích termínů. Ten harmonogram byl předložen v čase před dnešním zasedáním, čili bych chtěl sám apelovat na tu komisi, aby v co nejkratším čase nějaké to stanovisko předložila, zkonstruovala, protože je to pro nás v podstatě stejně nepříjemné, jako byl rozpočet, kdy se jedná o záležitost velmi podobnou. Já můžu ujistit, že nebudeme měnit žádná zásadní data. Jestli, tak se bude jednat pouze o duben a květen příštího roku. Engelbrecht (pozn.: po krátkém dohadování) Dalším bodem programu je organizace přijímacích zkoušek FF UP. Poprosil bych opět paní proděkanku, aby to odprezentovala. K návrhu organizace přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studium, tohle je část, kterou AS skutečně musí schválit tak, jak je stanoveno příkazem rektora. K této věci jsem dostala dva podněty na úpravu. Jedna jsou termíny přijímacích zkoušek pro prezenční/kombinované bakalářské studium, kdy tam vypadla psychologie, která má, jako jedna z mála, ještě ústní zkoušky. Z našeho hlediska není doplnění problém. Stejně tak u kombinovaného/prezenčního magisterského studia je prodloužení o jeden den z 23. na , to je taktéž možné. Potom byla prosba, že když jsme to chystali, standardně jsme drželi týdenní odstup u ústního pohovoru mezi SPF, nicméně byly katedry, ty větší, které to nezvládaly, takže v odstavci u oborů, kde je kromě SPF předepsán taky ústní pohovor, proběhne ústní pohovor nejpozději se 14-ti denním odstupem. Ještě pořád se tím vlezeme do všech povinných lhůt přijímacího řízení. Katedry, které to mají ve stejný den, to samozřejmě budou mít nadále ve stejný den. Toto je obecný text, který vlastně by měl zaštiťovat obecnou organizaci přijímacího řízení, dále si katedry dávají ve svém oborovém katalogu ta specifika. Co je věcí spíše k diskuzi Akademckého senátu FF je část "ústní pohovor". Zde je popis: otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Dále je tady, že rozprava proběhne na základě písemného projektu. Z kateder se ozývá, že jsou takové, které žádný písemný projekt mít nechtějí, že v tuto chvíli, kdy se studenti hlásí na magisterské navazující studium, je pro ně bezpředmětné, protože student to po rychlých státnicích a přijímací zkoušce ještě nemá promyšleno, čili ta metodologie a design toho projektu je v tu chvíli spíše zcestná. Ptají se, jestli by nebylo možné navrhnout obecný text, že se bude jednat o rozpravu nad odborným zaměřením uchazeče a specifika budou popsána u každé dané katedry. Tím by se ten text zkrátil, resp. zjednodušil, co je ale důležité říci, že v tuto chvíli - a to se jedná o dvouoborová studia - jsme ve fázi, kdy my říkáme, že ten student má přijít s nějakým písemně zpracovaným textem. Dosud to bylo pro ty uchazeče někdy matoucí, protože tam byl text, že má přijít s tím jedním diplomovým záměrem. Jenže když ten uchazeč šel na dva obory, tak na tom jednom oboru, který pro ně nebyl do budoucna diplomový, mu řekli, že je ten záměr zbytečný, že je špatný. Některé obory jsou prostě příliš rozdílné pro návrh jedné diplomové práce. (...) Uchazeči pak v odvolání psali, že záměr měli vypracován, ale v rámci toho pohovoru nebyl reflektován. Otázka je, jestli vypracování té písemné práce úplně nezrušit a součástí toho pohovoru by byla motivace, v jejímž rámci by bylo možno se ptát, čím by se chtěl student zabývat, co psát, v jaké oblasti. (...) V tu chvíli se více odhalí ta profilace studenta. Dostali bychom se dále i v rámci těch různých, mnohdy zmatených odvolání uchazečů. (...) Poslední bod, úplně na závěr, je od psychologů, aby byl dopředu zaslán doklad o ukončení studia na navazující magisterské, protože jsou různé specifikace a do navazujícího magisterského nemůže jít nikdo, kdo má např. jiný dvouobor. (...) Další podněty jsem nedostala. Droberjar Já bych měl další podnět týkající se přijímacího řízení pro bakalářské studium v kombinované formě. Tam je to pro všechny stanoveno exaktně, to znamená písemné testy. Já bych navrhoval, aby pro menší obory byly ústní pohovory. Pro nás je to daleko užitečnější, protože jdou lidi z praxe a pro nás jsou zásadnější právě tito studenti, kteří mají tu praxi. Čili já bych se přimlouval za to, aby ty menší obory měly přijímací řízení formou ústních pohovorů. Aby to byla alternativa. Droberjar Nebo aby to byla alternativa, ano.

8 Droberjar Droberjar Kysučan Kysučan Macháček Kysučan Seitl Seitl Cieslar Jestli mohu v této věci reagovat, tak spíše tlumočím informace pana dr. Vobořila a odborné skupiny, která vlastně zaštiťuje přípravu přijímacího řízení z hlediska té odbornosti. Tlumočila bych, že tady je nutné, zejména proto, že máme ty dvouobory Tohle se týka jednooborů především. Které by to tedy konkrétně byly? Já mluvím pouze za svůj obor - archeologie. Samozřejmě by se k tomu mohly přidat i další obory, např. germanistika. Dobře, no, ale v tu chvílí my tam napíšeme archeologie, germanistika, máme jednooborové, dvouoborové, v tu chvíli oni nebudou vědět. Tím, že máme tu volitelnost kombinací právě u těch dvouoborových, byť jsou některé obory v obou variantách, tak ve chvíli, kdy to tak budeme psát, ti uchazeči budou zmatení. Chci říct jen jednu věc. Třeba teď, při přijímacím řízení, když vyplňovali ty známé archy, kde mají být křížky a dělaly se fajfky a kolečka, opravdu, udělejme to co nejjednodušší. Když znovu zprostředkuju názor té odborné skupiny, mějme opravdu nejprve ty SPF a potom si katedry mohou nastavit oborový test a pracovat s tou váhou. Já se omlouvám, možná mi něco uniklo, něco jsem nepochopil, ale je nějaká instance, která nás nutí mít písemné zkoušky? Mám teď na mysli oborové testy, ne studijní předpoklady. Přiznám se, že mi v tom možná unikají nějaké souvislosti, ale co nás k tomu nutí, abychom si toto stanovovali? Vy ale můžete mít oborové testy, které jsou ústní. Tady je to popsáno. Jestli je oborový test ústní nebo písemný, to je na vás. Já bych chtěl ještě přednést návrh, který jsem přednesl již třeba na schůzích vedoucích kateder, že totiž malým oborům, které třeba nenaplní ten počet studentů, by velmi pomohlo vyhlášení druhého kola přijímacího řízení. Mně už bylo trapné s tím vystupovat, protože je to hájení zájmu vlastní katedry, ale těchto kateder prostě přibývá. Už jsem se s nimi o tom bavil, a když tady vystupuji, tak nevystupuji jménem své katedry, ale i jménem např. katedry muzikologie, germanistiky a judaistiky. Možná by se našli i další, s kterými jsem ještě neměl příležitost o tom diskutovat. A inspirovalo mě např. to, že Přírodovědecká fakulta toto už druhým rokem vyhlašuje. Mám pocit, že je to praktické řešení těchto problémů, které nám sice může přidat trochu práce, ale také hodně pomoci. Toto tedy dávám k úvaze, zda by na to naše fakulta nemohla přistoupit také. (od tohoto okamžiku nahrávka bez obrazu, není možné zaznamenat hlasování) K tomuto můžu říci jen jedno. Doufám, že mě v tom pan děkan podpoří, protože my jsme se o tom ještě nebavili. Ale obecně ten princip je, že to druhé kolo dávají ty univerzity, které dávají najevo, že nejsou schopny si naplnit své obory. Souvisí to potom s kvalitou a prestiží. Kdybych to dělali, skutečně bychom dávali najevo, že máme problémy ty obory naplnit. Krom toho jsem si zjišťovala ty podmínky a kdybychom chtěli využít ten zářijový termín jako ten termín druhého kola, ty podmínky musejí být stejné, jako v tom prvním. My nemůžeme ty podmínky změnit, takže je potom otázka, kdo se do toho druhého kola přihlásí. (...) Opravdu je to ale hlavně věc té prestiže. Proto jsem právě říkal, že mě k tomu inspirovala přírodovědecká fakulta, protože ta podle mě je a dlouho ještě bude symbolem kvality na této univerzitě. A to druhé kolo je mnohdy vypsáno pro obory, které jsou třeba velmi prestižní. Některé obory se třeba nenaplní spíš proto, že jsou velice obtížné. Takže si myslím, že to pro nás není úplně špatný příklad pro inspiraci. Já vůbec nechci zpochybňovat přírodovědeckou fakultu jako náš vzor, nicméně, oni opravdu musejí to druhé kolo dělat, aby vůbec nějaké studenty měli a aby o sobě mohli ještě tvrdit, že jsou univerzitní vysokou školou. Tam se hlásí na některé obory, zvlášť ty nejnáročnější, tak minimální počet lidí, že je hold opravdu loví. A ta prestiž přírodovědecké fakulty nestojí pouze na studentech, ta stojí spíše na jejich vědeckém výkonu. To je jedna věc. Druhá je, že pokud se nestane nějáká revoluce v zahraničním zájmu o Univerzitu Palackého a to já nečekám, tak ten počet studentů bude trvale klesat a my jsme dnes už asi schopni i říct, u kterých oborů bude klesat více a u kterých méně, což se můžeme snažit nějakým rozumným způsobem brzdit, ale já bych spíše tendoval k jinému pojetí, které pravděpodobně trochu souvisí s tím, co hodlá dělat i ministerstvo. Ministerstvo se hodlá vrátit k většímu balíku peněz na jednoho studenta, aby nemotivovalo vysoké školy k tomu, k čemu je motivovalo v předchozích letech. Ano, je to cesta zpět, ale v tento moment já tu cestu zpět vítám. Čili že bychom za menší počet studentů získali stejné nebo o něco menší peníze. Takže bych doporučoval nezavádět to druhé kolo. To druhé kolo má podle mě smysl tam, kde otevíráme nové obory a kde se to z akreditačních důvodů nestihlo. To znamená, že zakreditujeme a ta procedura se nastartuje až v září. Ale u těch stávajících oborů se nedomnívám, že ta čísla, která bychom získali, nebudou tak výrazná. Spíše bych doporučoval to, aby se všechny katedry maximálním způsobem soustředily na vědeckou činnost, která je zatím honorována poměrně slušně, pokud je slušný ten výkon, a pro katedry nebude tolik zatěžující, že nemají tolik studentů. Já osobně preferuji seminář s pěti studenty oproti tomu, kde jich mám 25. Každému se můžu věnovat individuálně. A pokud to bude za stejných finančních podmínek, proč to neudělat takto? Rovnou říkám za sebe, jako za děkana, že nebudu vypisovat druhá kola přijímacích řízení. Já jsem chtěl jen říct, že teď zrovna máme nejslabší populační ročník a ještě několik let ho mít budeme. To znamená, že i co se týče té kvality studentů, kteří by šli do druhého kola, asi by nebyla tak vysoká a mohlo by to být pro ten obor i kontraproduktivní, protože pokud máme nízkou kvalitu studentů, tak ať chceme, nebo nechceme, snižujeme kvalitu výuky, což může vést k tomu, že třeba po bakaláři, nebo i dříve ti nejnadanější odejdou. Zároveň ti, co na to nestačí, stejně po dvou třech semestrech odejdou, takže tady je ten finanční přínos jaksi krátkodobý. Čili já bych před tím trochu varoval. Myslím si, že by to skutečně mohlo být kontraproduktivní... v nejbližších letech. Protože v tomhle momentu jsou ty populační ročníky velmi slabé a na vysokou školu se dostane každý, kdo chce. A kvalita těch, kteří by šli do druhého kola by tak nebyla příliš vysoká. To je i není argument, protože záleží na té komisi, koho z těch lidí vezme. A jestli vezme i ty špatné, protože se pokouší mít jich hodně, je věcí katedry. Takže pro mě by to argument asi nebyl. Já bych podporoval to vaše (pozn.: nelze konkretizovat). Na druhou stranu, že se objeví druhé kolo příjímacího řízení v některých oborech, jako je třeba latina, filozofie, nemusí znamenat nic špatného, protože o tyhle obory klesá zájem obecně v celé republice. Já s panem děkanem souhlasím v tom, že také upřednostňuji spíše malé skupiny, ale ten můj návrh vychází ze situace, kdy jsme dotlačeni do absurdního systému, kde je cílem mít co nejvíce kusů. Omlouvám se, že to tak říkám, ale to je prostě logika tohoto ekonomického systému. Je to snaha v jeho rámci přežít. Kdybych se mohl řídit jen svým přesvědčením, tak jsem samozřejmě pro, ať máme méně, ale dobrých studentů. Jenže všichni víme, že celý systém, včetně třeba propagace oborů, vede k tomu, že chceme mít studentů co nejvíce. A v rámci tohoto systému musí přežít i ty malé obory. Takže z toho ten můj návrh vycházel. A samozřejmě, ani malé obory nechtějí mít špatné studenty, ale je tady třeba velká kategorie studentů, kteří se nedostanou, kteří třeba odpadnou u tak početných oborů, jako je psychologie, nebo anglistika.. a ti, si myslím, i když se tam nedostanou, můžou být třeba dobří, protože se jich tam prostě hlásí tisíc. (...) I z toho ta úvaha vycházela, že by pak třeba mohli vzít zavděk jiným oborem. My se snažíme vyvažovat tu kvantitu a kvalitu, ale ve chvíli, kdy se nám tam ty nůžky začnou zásadně rozevírat, tak potom dojde k tomu nenápadnému poklesu kvality, aniž si toho budeme zavčas vědomi. A já si v tom návrhu pořád nejsem jistý, na jakou cílovou skupinu uchazečů vlastně cílíme. To si myslím, že tam nezaznělo. Kteří to jsou ti uchazeči, kteří by se přihlásili do druhého kola a do prvního ne a byli by pro nás zajímaví? Ti, co neměli odvahu v tom prvním. Neměli odvahu, aha. Dneska se student hlásí třeba na několik vysokých škol Já jen dodám, že ta kvalita studia neplyne přímo ze studia, ale je garantována akreditací. A pokud je ten akreditační program vypsán pro určitý počet studentů a je naplněný jen z jedné čtvrtiny - což může být třeba u latiny, když se tam bere 20 a je jich 5 - tak proč nedat šanci dalším studentům, kteří by tu druhou šanci dostat mohli? Já to prostě beru tak, že ta garance je i v té akreditaci, nejen v tom, co nabereme. To se stejně potom vytřídí.

9 Já bych si jen dovolila reagovat na několik nepřesností, které tady byly. První je, že studenti se většinou nehlásí na jednu variantu. Když ano, tak jsou to ti "fajnšmekři", kteří chtějí opravdu jen jeden obor a pak si ty přihlášky dají po celé republice. Ale standardní je, že mají 2 až 4 přihlášky, máme dokonce rekordmany v 5-ti a více podaných přihláškách. Takže není to tak a oni pak jdou tam, kam se dostanou. Další věc je, že tím, že se někdy dostanou na více těch dvouoborů, tak mnohdy až do dne toho zápisu nevíme, kolik studentů nám do oboru nastoupí. (...) Můžeme sice dělat nějaké dotazníky, ale otázka je, co nám řeknou. Dále, co se týče standardů akreditace, tam se píše, kolik byl počet přijatých studentů v minulém období, takže jistý předpoklad tam je, nicméně, akreditace nám neukládá, že přijmem 50 nebo 80. To v akreditaci popsáno není. A ještě jedna poznámka, spíše k pedagogům. Víme, že když pracujeme s talentovanými a průměrnými studenty, je to potom věc hodnocení kvality. (...) Je to pak složitější věc toho, jaké studenty máme zapojené. V předmětech máme nějaké základní předpoklady, které by měl student splnit (...), dobré katedry už mají i vydefinované ty výstupní znalosti a dovednosti. Pokud tedy budeme více přibírat, ten student to časem nezvládne a bude vyšší úmrtnost. (...) Já jsem chtěl doplnit tu cílovou skupinu, že to nejsou jen studenti, kteří se hlásili na psychologii a nedostali se a potom si to rozmyslí, ale především jsou to třeba studenti, kteří se hlásili na klasickou filologii dvouoborovou se žurnalistikou a nedostali se na ten druhý obor. To se nám třeba stává často na germanistice, že se studenti nedostanou. Ačkoli ta germanistika je jejich specializace, řekli si, že si raději vezmou dvouobor a pak je třeba nepřijmeme, i když jsou to dobří germanisti. Engelbrecht Tady bych ukončil rozpravu a pokud nejsou pozměňovací návrhy, zeptal bych se předsedkyně pedagogické komise, co doporučuje. My jsme se nesešli, takže říkám jen za sebe, že nemám námitky. Engelbrecht Dávám tedy hlasovat o organizaci přijímacích zkoušek na akademický rok 2015/2016. HLASOVÁNÍ PRO 12, PROTI 0, ZDRŽELI SE 6. (sečteno pouze podle zvuku, může být chybné) Jestli můžu, mám ještě jednu prosbu, která se týká harmonogramu. ( ) Chci se zeptat, jestli byste souhlasili s tím, že my bychom se ještě v tomto týdnu sešli se studijní komisí, písemně bychom všem senátorům poslali informaci a že by se pak hlasovalo per rollam, čímž bychom zkrátili ty lhůty a nečekalo by se celé to období. Engelbrecht Takže já o tom dám hlasovat. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. (sečteno pouze podle zvuku, může být chybné) Děkuji a jsem kdykoli k dispozici. Engelbrecht Další bod programu je nyní projednávání statutu Vydavatelství FF UP. Předložil pan děkan, předpokládám, že pan proděkan to okomentuje. Vážení senátoři, omlouvám se, že jsme ty materiály zaslali tak pozdě, ale ten den jsme dostali finální podobu ze správního oddělení rektorátu a hned jsme to přeposlali vám. Byl bych rád, kdyby se tento bod ještě projednal a kdyby došlo ke schválení, a to z několika důvodů. Se vznikem vydavatelství souhlasilo ještě minulé vedení univerzity - čili byl s tím ztotožněn pan rektor Mašláň, nyní i pan rektor Miller společně s prorektory - těch jednání byly desítky, pracovalo se na tom více než rok, já jsem přizval pana kolegu e, který vám případně může zodpovědět jakékoli otázky a ještě snad jen zmíním, že Vydavatelství FF UP nemá žádným způsobem konkurovat univerzitnímu vydavatelství, ale má jej doplňovat, má s ním spolupracovat. O této spolupráci svědčí už fakt, že dr. Pořízková, která je členkou týmu, zastupuje paní dr. Dzikovou, která je ředitelkou univerzitního vydavatelství. (...) Jakékoli dotazy můžete směřovat na mě, popř. na kolegu e. Já bych se jen zeptal na formulaci statutu v tom prvním bodě. Navazuju tím vlastně na debatu, které se většina z vás neúčastnila, protože to bylo v minulém volebním období. Bavili jsme se o tom a byl tam z mého pohledu trochu rozpor v tom, do jaké míry to má být nakladatelství prestižní - což bylo řečeno, že takový cíl tady je - a zároveň je tady ale v první větě napsáno, že poslání a cíle Vydavatelství FF UP jsou vytvářet platformu pro praxi studentů atd. Takže tady bych navrhoval, jestli by přecejen nebylo dobré to přeformulovat tak, aby tam ta praxe nezazněla hned na prvním místě, ba naopak na tom posledním. Když se někdo podívá na ten statut, aby si neřekl "aha, to je nějaké školící pracoviště." To samozřejmě asi možné je, já jen vysvětlím, proč k tomu došlo. Ta jednání se protahovala a jedním z důvodů bylo, že Horáková i třeba Ulrichová se obávaly toho, aby další fakulty nepřišly s obdobným nápadem, s čímž přišla např. právnická fakulta. My jsme do toho statutu slíbili zakotvit odkaz právě na editorský program, a tedy na tu platformu pro praxi studentů. Takže tady šlo o to, abychom vyšli vstříc. Ale určitě je možné prohodit ty věty a dát to na konec. Ano, první věc by mělo být, že jde o vydávání těch děl. To je určitě možné. Souhlasím. Seitl Jeden dotaz. Bavíme se o stejné distribuci publikací do prodejních sítí, jako je to u Vydavatelství UP, nebo to bude jinak? Pokud s tím senát souhlasí, já bych navroval, aby teď vystoupil kolega kříž, protože on se v tom orientuje více. Engelbrecht Nějaké další dotazy? Pokud souhlasíte, aby zde vystoupil kolega, měli byste o tom hlasovat. Engelbrecht Dávám tedy hlasovat o vystoupení hosta. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. (sečteno pouze podle zvuku, může být chybné) (pozn.: host stojí mimo standardní dosah mikrofonu, nahrávka je značně zkreslená) Já bych odpověděl. Ten plán distribuce je z 99% jiný a myslíme si, že lepší. ( ) Budou tam i elektronické formáty, které momentálně univerzita nedělá ( ); můžu říct, že už jednáme o umisťování alternativních formátů na itunes a Google Play (...). U tištěných publikací se počítá s distribucí po celé České a Slovenské republice. Prozatím. Já mám nevelké zkušenosti s Vydavatelstvím UP, ale pokud je mi známo, ten hlavní problém my vidíme v tom, že jsou schopni tu věc vytisknout, ale nejsou schopni zajistit editační práce. Velké množství hodin pak katedra věnuje tomu, aby editovala své vlastní věci, zejména v cizím jazyce. A proto, pokud bych měla podpořit tuto myšlenku, chtěla bych z toho mít pocit, že si tuhle práci ušetříme. Že tam bude někdo jiný, kdo bude schopný kontrolovat ty čárky, bibliografii... toto všechno je důležité a do této chvíle to Vydavatelství UP nebylo schopno zajistit. Jak to budete zajišťovat? Kde na to vezmete odborníky? Budou na to fondy, nebo to skončí tak, že zase budeme připravovat věci v hotovém stavu a pouze se budou tisknout. (zkreslený záznam: souhlasí, editace je v plánu, budou se shánět interní odborní readaktoři, pokud se neseženou, nasmlouvaní budou externí. I ty věci, které projdou rukama studentů v rámci praxe, budou pak kontrolovány zkušenými redaktory) Vy jste zmínil, že budou nasmlouvaní interní, nebo externí redaktoři. Odkud budou tito lidé rekrutováni pro cizojazyčné texty? Myslím si totiž, že konkrétně pro anglofónní texty jsou už tito lidé v republice velice vytíženi a nedovedu si představit, kde je nasbírate tak, aby byli schopni kvalitně redaktorsky zpracovat odborné monografie. (zkreslený záznam: pro začátek se počítá s tím, že na začátku bude vydavatelství schopno pokrýt max titulů) Macháček Možná, že pláču na špatném hrobě, ale my, když něco vydáváme, máme často problémy s autorskými právy. Byli byste vy schopni v této věci pomoci? (zkreslený záznam: ano, vydavatelství spolupracuje s právním oddělením univerzity a externě i s odborníky z Masarykovy Univerzity) Jestli jsem to správně pochopila, my hlavně narážíme na to, že musíme jednat se správci pozůstalosti a se správci autorských práv a ta jednání jsou velmi zdlouhavá. Jestli tedy jste schopní tato jednání vést za nás. (zkreslený záznam: ano, tento servis bude za jistých podmínek zajišťován) Já jen dodám, že toto už řeší pan rektor, protože podle právního oddělení ti jednotliví autoři museli nechat podepsat smlouvy svými děkany, popř. i rektory pracovišť, kde působili, což je samozřejmě velmi zdlouhavý proces. Pan rektor s právním oddělením hledá řešení, jak tomu předejít a jak vlastně celý ten proces urychlit. Řeší se to tedy na těch nejvyšších místech a já věřím, že to povede k nějákému zdárnému kompromisu. Poznámka. Veškeré problémy publikačního života na FF UP nebude řešit Vydavatelství FF UP. To má směřovat do relativně úzkého pole činností a vylepšit tu situaci. My letitou publikační svízel nejsme schopni vyřešit, zaplatit, ani sanovat. Jde spíše o to, nabídnout nějakou doplňkovou aktivitu, která třeba okolí přiměje k tomu, aby začali pracovat jinak. (zkreslený záznam: jednou z činností bude i poradenská činnost) Ještě jeden dotaz. Nikde jsem se nedočetla o tom, jaká budou tedy doporučení pro akademickou obec, zda má publikaci, monografii atd. poslat do Vydavatelství FF UP, nebo do Vydavatelství UP.

10 To je prostě na uvážení. Upřímně řečeno, úplně nejlepší bude, když knížku pošlete do Cambridge University Press. ( ) Čili je to na uvážení, především z hlediska charakteru. Jedna z těch ideí vydavatelství byla pomoci zejména začínajícím akademikům, lidem, kteří napsali a obhájili dobrou doktorskou práci, zvláště pokud je třeba v cizím jazyce a chceme ji co nejrychleji šířit do světa, což se nám prostřednictvím VUP nepovede ani nejrychleji, ani nikdy. Takže pak chceme, aby se ten elektronický formát disertace, třeba v psychologii, četl pokud možno všude ve světě. Co bych v těchto situacích třeba rád dělal - ale tady je potřeba alespoň rok dva zkušeností - by byly podpůrné programy třeba ve smyslu: disertace se skvělými doporučeními zahraničních oponentů bude vydána bez finanční účasti autora na náklady fakulty. Něco takového. Ale vždycky to musí zůstat výběrovou záležitostí. Já jenom dopním, že stále bude existovat jeden ediční plán. ( ) Mě šlo spíše jen o to, aby se v tom akademická obec orientovala, protože teďka podle mě vznikne oprávněný dotaz: "mám jako zaměstanec FF UP všechno směřovat na VFFUP nebo na VUP?" Tímto to považuji za vysvětlené. Ono vydavatelství fakulty zřejmě ani nebude schopno pokrýt všechny publikace a vše, co s nimi souvisí. Upřímně řečeno, když jste tady zmínila to VUP, já mám jeden příklad, který mluví za vše. U nás absolvoval s výbornou disertační prací jeden z našich kolegů, práci vydal ve VUP, my jsme žádali, aby ta práce byla recenzována v prestižních časopisech a tam nám odpověděli, že se knížka nedá koupit, takže nemá smysl ji ani recenzovat. (...) Byl to časopis Dějiny a současnost, což je jeden z takových, co čte většina historiků. Takže nedoporučuji, abyste kromě letáků dávali něco tisknout do VUP. Kysučan (?) Já mám spíše emotivní připomínku. Mě se zdá, že tady na fakultě už je takový folklór kopat do Vydavatelství UP. Já s nimi mám zkušenost i z minulých let a vždycky jsem tvrdil, že je to podle mě jedna zmála institucí tady na univerzitě, které ještě fungují. Vím, že s tou distribucí je někdy problém, ale protože jsem s těmi lidmi jednal, sám jsem tam něco vydával, tak vím, jak jsou zavalení prací. Dneska jsou z evropských projektů nuceni vydávat řadu nesmyslů, které by vůbec být vydány neměly. Čili chci říct, že ti lidé jsou pod obrovským tlakem, jsou přetažení, ale i za této situace jsou velmi ochotní každému vyhovět. Ta vada v distribuci tady je, to všichni vědí, ale to je věc spíše organizace, personálního zajištění a nechtěl bych, aby se vytvářel dojem, že je to laxností lidí z VUP, protože to tak není. Já jsem tady minulé volební období nebyla, tudíž jsem neslyšela tu diskuzi a chtěla bych vznést následující dotaz. Když oni nemají lidi a nemají možnosti, kde je záruka, že my je budeme mít? Nebylo by lepší změnit VUP? Ale možná to tady padlo už desetkrát, že se změnit nedají, ale... (zkrelený záznam: počet zakázek na VUP loni přesáhl 1400, takže nic víc už nezmohou) Jenom technicky. Vydavatelství FF UP nebylo koncipováno proto, abychom jím nahrazovali VUP, nebo abychom se vůči němu vymezovali, nebo přebírali některé jeho činnosti. My tady VUP nepomůžeme, VUP je záležitostí rektora, resp. celouniverzitní, všichni na rektorátu znají stanoviska, která já jsem formuloval ve vztahu k VUP opakovaně, podobně i u ostatních fakult, ale ne všechno prostě může dělat jedna fakulta. My se můžeme pouze pokusit pozitivně přispět k tomu, aby ta naše knižní produkce byla nejenom dobrá, ale aby se taky dostala někam dál, než do Zbrojnice. Jestli můžu něco říct, já jsem nechtěl kopat do VUP, jen jsem chtěl říct, že jestli mají tisknout 1400 věcí od letáků až po kvalitní literaturu, tak to prostě nejde. A k distribuci: nám se stalo, že jsme našemu zesnulému kolegovi vydali prestižní velkou publikaci, na níž přispěla rodina 350-ti tisíci a když ji naši italští kolegové chtěli přes e-shop koupit, tak to nešlo. Museli jsme pak běhat na poštu, posílat si složitě peníze.. prostě ve 21: století to takhle nemůže fungovat. Ta distribuce je prostě otřesná. A mě příjde, že ve chvíli, když bojuju za našeho absolventa, aby mu zrecenzovali knížku a příjde mi od nich, že když se knížka nedá koupit, tak na ni nebudou tisknout recenzi, tak ve chvíli, kdy nemají v pořádku distribuci, se to musí změnit. Buď se změnit z tiskárny na vydavatelství, nebo dělat tu servisní činnost tak, jak ji dělají a budou se muset hledat jiné cesty. Já nic nevytýkám těm přetíženým lidem, kteří tam jsou, ale ta koncepce je asi úplně špatná. Musí se to buď rozbít na ty, kteří budou jen tisknout a na ty, kteří budou jen vydávat.. nebo já nevím.. to tady asi nevyřešíme. Já jsem do nich nechtěl kopat, ale zabili jsme práci našeho kolegy tím, že on ji teď nevytiskne někde jinde, aby se to distribuovalo. Kysučan (?) (první věta zkreslená) Já ty připomínky slýchám už dlouho. To není řešení problému. Řešení problému je reforma distribuce. To všichni víme. Mě jen mrzí, že tady je taková atmosféra, že se do někoho opřem a máme pocit, že problém je vyřešen. Tak takhle jsem to myslel. A rozhodně moje připomínka nebyla proti vydavatelství fakulty. To plně podporuju, minule jsem pro to hlasoval. To je pozitivní alternativa a ne nadávání na to, co je špatně. (...) První věc, kolega bude muset odcházet a já bych byl rád, kdyby tady mohl být u toho hlasování. Ale ještě krátká reakce. Univerzitní vydavatelství už na základě té ideje VFFUP na vydávání e-knih apod. už jedná a koná tak, že by ty e-knihy měli do budoucna možná vydávat také, možná v nějaké spolupráci, takže už jenom ta příprava povede ke zlepšení práce na té univerzitní úrovni. Já mám jen kratičký dotaz na konec.( ) Jakým způsobem bude tedy probíhat ten výběr? Kdo se tam dostane? (zkreslený záznam: odkazuje na webové stránky) Engelbrecht Dobře. Já bych tedy teď dal hlasovat Já bych tedy jen navrhl tu zmíněnou změnu. Jestli to máte před sebou, "poslání a cíle VFFUP" - jako první bych dal tu poslední větu ( ), pak bych dal tu druhou větu ( ) a pak by byla ta původně první věta. Cieslar Já ještě, jako příslušník chudé sociální skupiny studentů, když se dívám na neprodané zásoby a co s nimi, tak je tam "c) skartovány. Nevím, jak je to podle zákona, ale nedalo by se to těm studentům třeba nějak dát? (první věta zkreslená) Vydavatelství UP má na skladech materiály v řádech miliónů a to pouze za naši fakultu. Teď se řeší, co s nimi. Pokud se ale VFFUP bude soustředit na vydávání e-knih apod., těch tištěných publikací nebude tolik, tak doufám, že k té skartaci docházet nebude. Jen doplním. Ona ta skartace může proběhnout i formou rozdání. (smích) Engelbrecht Dávám tedy hlasovat o změně znění statutu VFFUP. HLASOVÁNÍ PRO 18, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0. (sečteno pouze podle zvuku, může být chybné) Engelbrecht Kdo má něco do různého? Já mám pouze informaci. Když jsem byl jmenovám proděkanem, tak jsem děkanovi nabídl rezignaci na post ředitele jazykové školy, domluvili jsme se, že by to nebylo moudré během roku, kdy byla rozjednána spousta věcí, nicméně během letního období těch záležitostí bude méně a domluvili jsme se, že k 1. 7., nebo k předám vedení jazykové školy kolegyni, pravděpodobně Michaele Čekányové, která je již v týmu. Takže to je pouze taková informace, že jazyková škola je stabilizována, běží. Děkan deklaroval, že je proti kumulaci funkcí a právě v důsledku toho jsem funkci předal. Na příštím zasedání, pokud bude zájem, jsem ochoten prezentovat výsledky prvního roku a další vize pro působení jazykové školy. Já bych měl ještě jednu takovou věc, která se týká výběrových řízení, kterých jsem se účastnil včera a předevčírem. Na těchto výběrových řízeních prof. Sobotková vznesla dotaz, který se týká organizace výběrového řízení, protože se ukázalo, že podle jedné směrnice z rektorátu může komise doporučit i uchazeče, který se toho řízení nezúčastní. To prof. Sobotkové přišlo nepatřičné a poprosila mě, zda bych to tlumočil senátu. Ve smyslu, že má zájem o místo, ale nedostaví se z nějakých důvodů? Právě. To ve směrnici asi není nijak přesně specifikované, že by to mělo být rozepsané, z jakých důvodů se neúčastnil, zda z osobních důvodů, či z důvodu nějaké živelné pohromy, nebo něčeho takového. Já jsem to pochopil tak, že to výběrové řízení bude probíhat za účasti všech, budou pozváni všichni a nebo může řízení proběhnout i bez jejich fyzické účasti, to znamená pouze s papíry, které o sobě ti lidé poskytli. Ale všichni tak nebo všichni tak. Osobně si nedovedu představit, že by jeden nepřišel a pak bychom ho vybrali. Ne, je opravdu možné, že pokud se člověk omluví z nějakého důvodu, který není specifikován, tak výběrová komise ho může doporučit. Takže je to v tom kontrastu, že jeden přijde, druhý ne a může to být třeba považováno za znevýhodňující. Na druhou stranu, ten daný kandidát se sám znevýhodňuje už tou svou nepřítomností. Engelbrecht (zkreslený záznam) (termín dalšího zasedání stanoven na 1. října, zasedání ukončeno)

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 6. května 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. L.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 25. února 2015 Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: dr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. června 2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2013/2014 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY.. 3 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 4 2.1 1. ročník bakalářského studia 4 2.2 2. ročník bakalářského studia.. 4 2.3 3. ročník bakalářského

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 3. prosince 2014 Přítomno: 16 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. E.

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Studijní povinnosti studentů FF UP

Studijní povinnosti studentů FF UP Studijní povinnosti studentů FF UP v akademickém roce 2010/2011 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY... 1 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM... 2 2.1 1. ročník bakalářského studia... 2 2.2 2. ročník bakalářského

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Do pátku 6. února 2015 jsou všichni studenti, u kterých je předpoklad konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2015, povinni odevzdat Podklad

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více