Hlasy etwinningu. Slovo mají učitelé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasy etwinningu. Slovo mají učitelé"

Transkript

1 Hlasy etwinningu

2 Vydavatel Redaktoři Autoři příspěvků Grafi cká a jazyková úprava Původní grafi cké zpracování DTP a tisk Centrální podpůrné středisko pro etwinning (CSS) European Schoolnet (EUN Partnership AISBL) Rue de Trèves Brusel Belgie Christina Crawley, Anne Gilleran, Donatella Nucci, Santi Scimeca Laurence Altibelli, Julie Ashby, Sari Auramo, Margarida Barbieri Figueiredo, Maria Jesús Bayonas, Alessandra Cannelli, Patrick Carroll, Valentina Cuadrado Marcos, Manuel Díaz Escalera, Tautvydė Daujotytė Mukile, Inge De Cleyn, Nuria de Salvador, Silvije Devald, Maria Doria, Paulien du Fosse, Vincent Dupont, Mary Fournari, Maria Georgiadou, Mudrīte Grinberga, Siv Grete Stamnes, Helgi Hólm, Aimi Jõesalu, Catherine Johannes, Ingrid Keller- Russell, Conor Kelly, Christine Kladnik, Angelos Konstantinidis, Anna Krzyżanowska, Justyna Kukulka, Asta Liukaitiene, Marilina Lonigro, Eva Luptáková, Laura Maffei, Corina Mandi, Adriana Maris, Maria Antoinette Magro, Lorena Mihelač, Ayça Oğuz, Irene Pateraki, Ágnes Péter, Marta Pey, Elena Pezzi, Michael Purves, Alessandra Rebecchi, Helena Serdoura, Pasi Siltakorpi, Fani Smixioti, Joanna Stefańska, Adam Stepinski, Anna Szczepaniak, Michelle Thick, Tautvydė Daujotytė Mukile, Carlos Trincão, Theodor Tsampatzidis, Sandra Underwood, Irina Vasilescu Christina Crawley, Gamze Kapilar Dogstudio, Belgie Hofi Studio, Česká republika Dogstudio (anglická verze) Autorská práva ShutterStock, istock k obrázkům Náklad 600 Vydáno v prosinci Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autorů a nemusí být shodné s názory organizace European Schoolnet nebo Centrálního podpůrného střediska pro etwinning. Tato kniha vychází za podmínek licenčního ujednání Creative Commons Uveďte autora 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz). Tato publikace vznikla za fi nanční podpory Programu celoživotního učení Evropské unie. Tato publikace odráží pouze názory autorů a Evropská komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli následky užití informací v ní obsažených. 2

3 Hlasy etwinningu Úvodní slovo 7 Androulla Vassiliou Předmluva 8 Tým aktivity etwinning Kapitola 1 Kapitola 2 První kroky v aktivitě etwinning 11 Úvod Donatella Nucci 11 Sandra Underwood 13 Catherine Johannes 14 Marta Pey 15 Maria Antoinette Magro 16 Angelos Konstantinidis 17 Helgi Hólm 18 Michelle Thick 20 Maria Doria 21 Autvydė Daujotytė Mukile 22 Valentina Cuadrado 23 Laura Maffei 25 Zavádění etwinningu do praxe 27 Úvod Christina Crawley 27 Conor Kelly 28 Ayça Oğuz 29 Margarida Barbieri Figueiredo 31 Marilina Lonigro 32 Paulien du Fossé 33 Adam Stepinski 35 Pasi Siltakorpi 36 Corina Mandi 38 María Jesús Bayonas 39 Elena Pezzi 40 Obsah 3

4 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Zkušenosti z etwinningové komunity 43 Úvod Santi Scimeca 43 Adriana Maris 44 Elena Pezzi 45 Silvije Devald 46 Nuria de Salvador 48 Anna Szcżepaniak 49 Ingrid Keller-Russell 50 Joanna Stefanska 51 Inge De Cleyn 53 Patrick Carroll 54 Alessandra Cannelli 55 Siv Grete Stamnes 56 Laura Maffei 57 Moje etwinningové projekty 61 Úvod Christina Crawley 61 Mudrīte Grinberga 62 Julie Ashby 63 Asta Liukaitiene 64 Aimi Jõesalu 65 Ágnes Péter 66 Theodor Tsampatzidis 67 Laurence Altibelli 69 Manuel Díaz Escalera 71 Mary Fournari 72 Vincent Dupont 73 Alessandra Cannelli and Laurence Altibelli 74 etwinning a profesní rozvoj 77 Úvod Anne Gilleran 77 Irene Pateraki 78 Lorena Mihelač 80 Maria Georgiadou 81 Anna Krzyżanowska 81 4

5 Hlasy etwinningu Eva Luptáková 82 Christine Kladnik 84 Helena Serdoura 85 Kapitola 6 etwinning: osobní význam 89 Úvod Donatella Nucci 89 Michael Purves 90 Alessandra Rebecchi 92 Carlos Trincão 93 Sari Auramo 94 Fani Smixioti 95 Justyna Kukulka 96 María Jesús Bayonas 98 Irina Vasilescu 99 Seznam autorů příspěvků 101 Obsah 5

6 Autoři příspěvků

7 Hlasy etwinningu Autoři příspěvků Helgi Hólm Siv Grete Stamnes Sari Auramo Pasi Siltakorpi Aimi Jõesalu Sandra Underwood Patrick Carroll Michael Purves Michelle Thick Julie Ashby Mudrīte Grinberga Asta Liukaitiene Connor Kelly Vincent Dupont Inge De Cleyn Tautvydė Daujotytė Mukile Paulien du Fosse Ingrid Keller-Russell Christine Kladnik Anna Krzyżanowska Justyna Kukulka Joanna Stefańska Adam Stepinski Anna Szczepaniak Eva Luptáková Margarida Barbieri Figueiredo Helena Serdoura Carlos Trincão Laurence Altibelli Catherine Johannes Lorena Mihelač Laura Maffei Maria Doria Alessandra Cannelli Marilina Lonigro Elena Pezzi Alessandra Rebecchi Maria Jesús Bayonas Manuel Díaz Escalera Nuria de Salvador Valentina Cuadrado Marcos Marta Pey Maria Antoinette Magro Ágnes Péter Silvije Devald Adriana Maris Corina Mandi Irina Vasilescu Mary Fournari Maria Georgiadou Angelos Konstantinidis Irene Pateraki Fani Smixioti Theodor Tsampatzidis Ayça Oğuz

8 6

9 Hlasy etwinningu Úvodní slovo Androulla Vassiliou evropská komisařka pro oblast vzdělávání, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže Je pro mne skutečným potěšením představit vám nádhernou knihu, ve které popisují celou řadu nejrůznějších zkušeností s aktivitou etwinning. Aktivita etwinning se zrodila s cílem dát žákům a učitelům možnost zapojit se do celoevropské sítě vzájemně spolupracujících škol. Tento záměr odpovídá i politice Evropské unie na poli vzdělávání: chceme podporovat spolupráci mezi evropskými zeměmi na všech úrovních a učení se od sebe navzájem a zároveň ponechat jednotlivým státům zodpovědnost za organizaci a strukturu vzdělávacích systémů. V etwinningu mají účastníci stále více možností rozšiřovat si pomocí ICT nástrojů obzory a cestovat po Evropě, aniž by museli opustit školní třídu. Stačí pouhé kliknutí myší a studenti a mohou začít spolupracovat se svými protějšky z jiných zemí a v jakémkoli oboru se učit společně nebo od sebe navzájem. Aktivita etwinning, nyní součást programu Comenius, jako program EU v oblasti školního vzdělávání nepochybně předčila očekávání co do počtu účastníků. Vysoká účast je do jisté míry výsledkem procesu zdola a velké volnosti při realizaci projektů - představy účastníků opravdu nejsou nijak omezovány. Hlavní podíl na úspěchu však mají neobyčejně zapálení, nadšení a tvořiví a jejich žáci, kteří touží navazovat kontakty se svými evropskými vrstevníky. etwinning nabízí školám prostředí pro spolupráci, podporu a nápady a učitelům také možnost profesního rozvoje. Nejdůležitější však vždy je to, co do aktivity přinášejí sami a žáci. Aktivita etwinning je úspěšným evropským příběhem, který pomáhali psát, autoři příspěvků v této knize. Jsem si jistá, že čtení o jejich zkušenostech pro vás bude stejně zábavné (a poučné) jako bylo pro mě. Úvodní slovo 7

10 Předmluva Tým aktivity etwinning Tato kniha je výsledkem společného úsilí. Na její tvorbě se podíleli z mnoha různých evropských zemí. Jsou aktivními účastníky etwinningu a chtěli se podělit o své nadšení či zážitky, poskytnout rady a varovat před překážkami, na které po cestě narazili. Oni a jejich žáci realizují projekty ve spolupráci s učiteli a žáky z jiných evropských zemí. Před několika měsíci jsme se rozhodli vyzvat účastníky etwinningu, aby nám převyprávěli své příběhy a stali se tak spoluautory této knížky. Na případné přispěvatele jsme se obrátili na etwinningovém portálu. Během několika dní se nám sešly stovky odpovědí. Bylo velmi těžké rozhodnout a vybrat, kterých 60 učitelů k našemu společnému dobrodružství pozveme. Vytvořit koncept celé knihy bylo úkolem nově založené etwinningové skupiny. Přizvali jsme do ní všechny přispěvatele a vyzvali je, aby si vybrali některé z navrhovaných témat. Zanedlouho bylo jasné, že zvítězí osobní nadšení. Učitelé začali nejen psát příspěvky na daná témata, ale také komentovat texty druhých a vzájemně si je obohacovat. Práce skupiny se naprosto nečekaným způsobem rozrostla a sestavit konečnou podobu textu, který máte nyní před očima, rozhodně nebylo jednoduché. Jednotliví autoři příspěvků mají za sebou různé životní cesty, jeden moment mají však společný. V určitém okamžiku se dozvěděli o existenci aktivity etwinning, navštívili stránky www. etwinning.net, prozkoumali nabízené možnosti a rozhodli se zaregistrovat. Získali tak přístup na etwinningovou pracovní plochu, tedy sociální platformu fungující jako místo setkávání desítek tisíc učitelů z celé Evropy. Zde se setkali s kolegy se stejnými zájmy nebo stejným profesním zázemím, ať již to byl věk studentů, vyučované předměty nebo komunikační jazyk. Velmi často také na etwinnigové pracovní ploše potkali partnery, dohodli se na projektu a své představy společně uvedli do praxe. Po zaregistrování projektu mohli začít využívat své vlastní prostředí TwinSpace, zabezpečený prostor pro spolupráci, kde se svými žáky pomocí celé řady nabízených ICT nástrojů projektové aktivity realizovali. 8

11 Hlasy etwinningu Všichni tito jsou přesvědčeni, že díky etwinningovým projektům mohli pro své studenty vytvořit bohaté a autentické výukové situace. Aktivity výrazně přispěly k motivaci a otevřenosti studentů, pomohly jim zlepšit komunikační schopnosti a schopnost pracovat v týmu a rozvinout u nich kulturní povědomí a tolerantnost k odlišnostem. Autoři zmiňují také důležitost etwinningu pro jejich vlastní učení, motivaci a profesní rozvoj. Většina z nich nejsou počítačovými odborníky, ale díky etwinningovým aktivitám získali jistotu při používání ICT pro potřeby vzdělávání. Seznámili se s jinými metodickými postupy a výukovými strategiemi a měli možnost pracovat v mezioborových týmech. V mnoha případech si také zdokonalili jazykové dovednosti. Některé znalosti získali díky účasti v nabízených vzdělávacích akcích aktivity etwinning, jako jsou vzdělávací programy, profesně zaměřené vzdělávací workshopy a internetové kurzy a semináře v jednotlivých zemích. Nejdůležitější věci se však odehrávaly během spolupráce s kolegy a překonávání problémů při práci na projektech. Na etwinningové pracovní ploše mají účastníci mimo jiné možnost diskutovat o předmětech společného zájmu (např. na chatech, v místnostech pro učitele nebo v etwinningových skupinách). Autoři jsou si jisti, že etwinning je sítí umožňující rozvoj po profesní stránce. Dejme však již slovo učitelům. Na následujících stránkách popisují, jak se do etwinningu zapojili (1. kapitola), jak začali aktivitu zavádět do praxe (2. kapitola), jaké zkušenosti mají z etwinningové komunity (3. kapitola) a jaké projekty realizovali (4. kapitola). Vysvětlují také, jak etwinning přispěl k jejich profesnímu rozvoji (5. kapitola) a jaký osobní význam pro ně účast v etwinningu má (6. kapitola). Předmluva 9

12 10

13 Kapitola 1 Pr První kroky v aktivitě etwinning Hlasy etwinningu Úvod Donatella Nucci Centrální podpůrné středisko pro etwinning Aktivita etwinning byla ofi ciálně spuštěna v lednu 2005 během velké konference v Bruselu, které se zúčastnily tři stovky učitelů. Číslo to jistě není malé, ale zároveň ani nijak závratné v porovnání s celkovým počtem učitelů v Evropě, nebo se stovkami tisíc pedagogů, kteří do aktivity průběžně vstoupili později. Na samém začátku v roce 2005 bylo jednou z hlavních priorit národních podpůrných středisek (NSS) a Centrálního podpůrného střediska (CSS) seznámit s touto aktivitou školy a učitele. Pracovníci všech národních podpůrných středisek intenzivně organizovali semináře v jednotlivých regionech své země, zveřejňovali články na webových stránkách a propagovali etwinning mnoha dalšími způsoby. Jejich snaha byla nepochybně úspěšná a mnoho učitelů potvrdilo, že etwinning objevili právě díky informacím šířeným ofi ciálními cestami, vzdělávacím seminářům a jiným akcím pořádaným na národní či evropské úrovni. Když se etwinning v roce 2007 stal součástí programu Comenius, mnoho učitelů ho přijalo jako možnost pokračovat ve spolupráci se školami, se kterými již kontakty navázali. Pokud by etwinning neexistoval, jejich společná činnost by možná musela skončit. Existuje však celá řada učitelů, kteří přiznávají, že etwinning objevili sami, v podstatě náhodou, když na Internetu hledali něco jiného. Často ani sami nedokáží přesně defi novat, co to mělo být. Šlo o štěstí? Víme však, že štěstí přeje připraveným *. Mnoho učitelů ve skutečnosti objevilo etwinning ve chvíli, kdy začali usilovat o změnu ve svém profesním životě, ať už se jednalo o vztah k žákům, výukové metody nebo způsob předávání učiva předepsaného učebním plánem. Jednoduše řečeno, hledali inovaci. Některé z nich první setkání s etwinningem ještě nepřesvědčilo a k aktivitě se vrátili až po několika měsících či letech, kdy již byli připraveni využít výhod, které jim nabízí. Ačkoli každý učitel v etwinningu je jiný a každý má svůj vlastní životní příběh, zdá se, že všichni se shodují v jednom: poznávání nových kultur a jazyků je pro ně osobně i pro jejich žáky velmi obohacující. Učitelé jazyků zjišťují, že etwinning představuje efektivní způsob vý- * Slova Louise Pasteura, slavného francouzského chemika a biologa 19. století. Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 11

14 uky živých cizích jazyků. Nabízí žákům skutečné situace pro komunikaci, a to zejména pokud vyrůstají ve znevýhodněných sociálních podmínkách nebo v odlehlých oblastech, kde jsou možnosti kontaktu s rodilými mluvčími velmi omezené. etwinning také umožňuje rozšiřovat znalosti žáků při výuce jiných předmětů, od dějepisu po biologii. Mnoho učitelů se rozhodlo vstoupit do etwinningu, protože jej vnímali jako příležitost ke svému profesnímu rozvoji. Je pro ně zajímavý také proto, že činnost v něm není omezena na jediný projekt. Právě naopak - oceňují, že se mohou postupně zdokonalovat, osvojovat si nové dovednosti, neustále zkoušet nové věci a postupně se intenzivněji zapojit do života komunity podobně smýšlejících kolegů. Jednou z nejčastějších reakcí učitelů, kteří se rozhodli aktivity zúčastnit, je úžas zažívaný po otevření dveří s nápisem zaregistrujte se. Nacházejí zde komunitu učitelů s podobnými zájmy a problémy. Může se stát, že první kroky v tomto světě nepřinesou ovoce, a to z nejrůznějších důvodů - špatně zvolená roční doba, chybný způsob uvažování o aktivitě apod. Za chyby vás však nikdo trestat nebude. Sandra Underwood, autorka prvního příspěvku, popisuje, jak se přesvědčila o opaku: 12

15 Sandra Underwood Hlasy etwinningu LSA Technology & Perfoming Arts College Lytham St Annes Velká Británie Vzpomínám si, jak jsem v době, kdy nám pravidelně na školách ve Velké Británii začínají trochu docházet síly, brouzdala na Internetu a hledala nějakou motivaci do další výuky. Objevila jsem etwinningové webové stránky a užasla, kolik učitelů z celé Evropy je do této aktivity přihlášeno a plánuje realizovat projekt. Byla to pro mě jedinečná možnost začít spolupracovat s jedinci stejného smýšlení na něčem, co může žáky při výuce motivovat. Přiznávám, že začátky nebyly jednoduché a můj první pokus zapojit se do projektu úspěšný nebyl. Důvodem bylo pravděpodobně špatné načasování, projekt byl zahájen v červenci, kdy u nás ve Velké Británii školní rok končí, zatímco školy v mnoha evropských zemích v srpnu zahajují výuku. Přesto jsem se nenechala odradit. O několik měsíců později se mi etwinning sám připomněl - obdržela jsem pozvánku na seminář zaměřený na navazování kontaktů. Nadšeně jsem se přihlásila, čekala na odpověď a v prosinci 2009 jsem se skutečně zúčastnila semináře v Kolíně na Rýnem. Ani ve svých nejživějších snech jsem si nedokázala představit, jaké důsledky bude tento seminář mít jak pro moje žáky, tak pro můj profesní rozvoj. Víkend strávený v Německu pro mě byl velmi dobrou zkušeností, setkala jsem se zde s nadšenými a velmi motivovanými učiteli se zájmem začít pracovat na projektu. Náš projektový tým, do kterého byly zapojeny dvě školy z Německa a po jedné škole z Turecka a Walesu, se pustil do přípravy projektu naplánovaného na dva trimestry - od ledna do června. Od samého počátku projektu nazvaného Vítejte v mém světě jsme komunikovali prostřednictvím u, blogu a v prostředí TwinSpace. Více než 160 žáků si posílalo dopisy a chatovalo na webu. Všichni by určitě potvrdili, že z hlediska organizace a koordinace byla práce velmi náročná, ale bezpochyby se jednalo o velký úspěch. Moji žáci si práci na projektu velmi užili a znovu si ji zopakují. Vytvořili jsme si velmi krásný vztah, což vedlo z jejich strany k obrovskému nasazení a já jsem zažila opravdovou satisfakci z učení a výuky. Ze začátku jsem váhala, zda se do etwinningu zapojit, či ne. Obávala jsem se, že to pro mě bude znamenat mnoho práce a moje snaha navíc nebude oceněna. Moje obavy se ukázaly bezpředmětné. Ředitel školy velmi stál o navázání spo- Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 13

16 lupráce s jinými školami, a to v našem okolí i v zahraničí. Jedním s cílů školy je rozšířit kulturní, sociální i ekonomické znalosti našich žáků a pomoci jim tak stát se občany globálního světa. Jako důkaz ocenění mé náročné práce jsem byla jmenována koordinátorkou pro spolupráci s jinými školami. Mým úkolem je mimo jiné navazovat kontakty se školami v naší zemi i v cizině a posilovat v celé škole globální dimenzi. Můj způsob výuky se příliš nezměnil, obohacením jsou však nové znalosti, které při své práci a na kurzech získávám. Jsem si nyní při učení jistější a odměnou mi je zájem žáků o aktivity postavené na spolupráci s partnery. Nedávno jsem studentům nabídla workshop a zájem o účast byla ohromující. Dokazuje to, že skutečně chtějí poznávat životní styly jiných lidí. Jsem přesvědčena, že žáci mohou získávat vědomosti také jinou formou, než je klasická výuka ve třídě. Mé zkušenosti v etwinningu mě nepochybně přivedou k další spolupráci, ať již půjde o spolupráci na Internetu nebo návštěvy místních univerzit. Zde chci žákům ukázat, jak je důležité učit se cizí jazyky a v jakých profesích je mohou uplatnit. V naší škole je studium jazyků od 14 let nepovinné. Jsem si však jistá, že žáci by se jazyky učili intenzivněji, kdyby se prostřednictvím u nebo na Internetu mohli setkávat a komunikovat se studenty z jiných zemí, mohli tak uplatnit své jazykové schopnosti a sdělovat ostatním informace o své kultuře. V takovém případě by možná jazyky neignorovali, ale volili by je naopak na prvním místě. V roce 2005 ještě neexistovalo tolik příkladů etwinningových projektů jako dnes, někteří však okamžitě rozpoznali potenciál etwinningu ve výuce cizích jazyků. Aktivita nabízí žákům možnost virtuálně cestovat a používat jazyk v reálných situacích, to vše bez jakýchkoli nákladů, čímž se stírají sociální rozdíly. Catherine Johannes Lycée Hilaire de Chardonnet Chalon Sur Saône Francie V roce 2005 rozeslal místní školský úřad všem učitelům našeho lycea dokument s výzvou, abychom se zapojili do aktivity etwinning a začali spolupracovat se školou v některé jiné zemi EU. Činnost nebyla popsána příliš konkrétně, 14

17 Hlasy etwinningu ale společně s kolegou angličtinářem jsme se po diskusi rozhodli na začátku školního roku 2005/2006 realizovat projekt. Vyučuji na technické sekci malého lycea a moji žáci často postrádají motivaci. Mnohokrát slyšeli, že v jazycích nejsou dobří, což je absurdní! Mnoho žáků navíc pochází ze znevýhodněného sociálního prostředí a jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní zájezd do zahraničí. Předpokládali jsme, že projekt bude pro ně i pro nás velkou motivací: dá smysl výuce cizích jazyků a práci s ICT a pomůže také odstranit hranice mezi předměty (anglickým jazykem a ICT). V neposlední řadě je důležité, že toto virtuální cestování bude pro účastníky zcela zdarma a na cestu se tedy bude moci vydat opravdu každý. Bylo by nesprávné pokládat etwinning za univerzální lék na všechny problémy, které musí ve výuce řešit, zejména co se týče motivace studentů k práci. Platí však, že podpora kolegů -partnerů, pracovníků národního podpůrného střediska a ostatních lidí, se kterými se v etwinningu setkávají, řešení problémů usnadňuje. Také Marta Pey velmi ocenila, že na problémy nebyla sama: Marta Pey Institut Jaume Callis Vic Španělsko Vše začalo jednoho dne v říjnu Náhodou jsem objevila inzerát, ve kterém španělské ministerstvo školství nabízelo školení o etwinningu. Vrtalo mi hlavou, o co může jít. První část kurzu byla trochu příliš teoretická, ve druhé již šlo o praxi. Dostali jsme za úkol najít si partnerskou školu, což mi netrvalo ani deset minut. Odpověděla mi Alessandra P. z Monfalcone na severu Itálie a pozvala mě k účasti na svém projektu, který se přesně shodoval s mými představami: cíle projektu i věk účastníků (16 17 let) odpovídaly. Musela jsem se rychle rozhodnout. Opravdu se chci do tohoto projektu zapojit? Má to cenu? Budou mít moji žáci zájem? Věděla jsem, že nejsou příliš pilní a také, že úroveň jejich angličtiny není nijak vysoká... Chvíli jsem přemýšlela a nakonec se rozhodla do této evropské komunity vstoupit. Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 15

18 Jak jsem předpokládala, největším problémem byli moji žáci. Na začátku byli nadšení, ale když zjistili, že účast v projektu znamená spoustu práce, jejich nadšení ochablo. Projekt se příliš dobře nevyvíjel, rozhodla jsem se proto věnovat mu více času ve výuce a snahu žáků promítnout do známek. Mnohokrát jsem byla frustrovaná, několikrát jsem přemýšlela, že z projektu odstoupím a etwinning i vše ostatní nechám být. Energii mi dodávalo nádherné přátelství s Allesandrou, velkou pomocí mi byli také pracovníci národní agentury v Madridu a Núria de Salvador v Barceloně. Navzdory všemu jsem byla přesvědčená, že pro výuku i studium je etwinning skvělým nástrojem. Úvodní aktivity v etwinningu nemusí být nijak rozsáhlé: může jít o jednoduchý několikaměsíční projekt realizovaný pouze s jedním partnerem. Pokud však učitel jednou začne, je zde nebezpečí, že se bude chtít zapojovat stále více a více. Takovou zkušenost má i Maria Antoinette. Po pěti letech v etwinnigu se může pochlubit úctyhodnými patnácti projekty a spoluprací s partnery z nejrůznějších zemí. Maria Antoinette Magro St Gorg Preca C (ZŠ) Hamrun Malta Když byl etwinning v roce 2005 spuštěn, všichni ředitelé škol na maltských ostrovech navštívili seminář o etwinningu. Ředitel naší školy nám po návratu podal veškeré informace a já se ihned rozhodla, že se zapojím, ačkoli mé představy o tom, co aktivita obnáší, byly velmi mlhavé. Nikdy jsem nelitovala a mám pocit, že moje nadšení a láska k etwinningu každým rokem roste. Ihned po registraci jsem na etwinningovém portálu hledala v sekci Vyhledávání partnerů, kde mě kontaktoval učitel ze Skotska. Rozhodli jsme se společně s našimi žáky uskutečnit jednoduchý projekt pod názvem Děti z jiných zemí. Žáci komunikovali em a představovali sebe a své školy v powerpointových prezentacích a na fotografiích. 16

19 Hlasy etwinningu Na konci školního roku jsme se s žáky shodli, že pracovat společně jako rodina pro nás bylo velkým potěšením. Jelikož jsme se od svých zahraničních kamarádů dozvěděli mnoho nového, rozhodli jsme se uskutečnit projekt další rok znovu. Od té doby jsme nepřestali. Za prvních pět let existence etwinningu jsem se podílela na realizaci patnácti projektů, do nichž byly zapojeny školy z nejrůznějších zemí - např. Skotska, Polska, Norska, Slovenska nebo Francie. Každý z projektů vždy dobře odpovídal minimům stanoveným v národních osnovách a vzdělávacím plánu školy pro daný ročník. Nedělali jsme nic jiného, než nám učební osnovy a vzdělávací plán předepisovaly, znalosti však žáci získávali způsobem, který je více motivoval a bavil a také pravděpodobně vedl k lepšímu zapamatování probírané látky. Informační a komunikační technologie (ICT) představují důležitou součást etwinningu, rozhodně však nejsou tím nejpodstatnějším. Podle názoru dalšího vyučujícího je mnohem důležitější mezioborový přístup a spolupráce, a to jak na rovině horizontální, tj. mezi učiteli ve škole a učiteli z různých zemí, tak vertikální - mezi učiteli a žáky. Angelos Konstantinidis Střední sportovní škola Drama Řecko Měl jsem štěstí, že jsem se v roce 2008 mohl zúčastnit prvního online semináře o etwinningu v Řecku. Nesl název Mezioborově zaměřené projekty a aktivita etwinning a vedli ho tři řečtí ambasadoři etwinningu. O semináři jsem se dozvěděl z etwinningového zpravodaje a přihlásil se z čiré zvědavosti. Samozřejmě mě toto téma zajímalo, ale rovnou přiznávám, že jsem Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 17

20 žádným velkým fanouškem mezioborových projektů nebyl. Věřil jsem, že žáky získám k aktivní účasti pouze předáváním znalostí z příslušného oboru, v mém případě tedy ICT. Je pravda, že žáci v mých hodinách zájem projevovali, sám jsem však s výsledky spokojen nebyl. Čas od času se mezi žáky našel někdo, kdo zapochyboval o nutnosti probírat vše, co je dáno v osnovách. Zeptal se pak třeba: Pane učiteli, proč je potřeba umět zrovna tohle? Asi není třeba zdůrazňovat, že jsem se při takových otázkách necítil ve své kůži. Sám jsem pak nad teoriemi, které nám byly bezvýhradně předkládány v osnovách, začal přemýšlet. Internetový seminář o mezioborových projektech pro měl byl příležitostí prozkoumat tyto teorie podrobněji. Uvědomil jsem si, že převažující výukové postupy, které uplatňuje většina učitelů, jsou nejen zastaralé, ale také neúčinné. Metodologie soustřeďující se na kognitivní a intelektuální aspekty byly do značné míry již zpochybněny a ukázalo se, že vychovávat skutečné osobnosti můžeme pouze při výuce postavené na spolupráci. Informační technologie nepochybně hrají při tomto vývoji pedagogických teorií důležitou roli. Získané zkušenosti změnily můj celkový přístup k výuce. Nyní již nevyučuji pouze samotné informační a komunikační technologie, ale vyučuji prostřednictvím těchto technologií. Nové perspektivy mě fascinují a velmi mě motivují, abych se v této oblasti dále rozvíjel. Jak již bylo řečeno, spolupráce není pro mnoho učitelů v Evropě ničím novým, mnozí jsou již roky zapojeni do programu Comenius. Z dalšího příspěvku však vyplývá, že díky etwinningu můžete své aktivity v programu Comenius rozšířit. Helgi Hólm I Stóru-Vogaskóli Vogar Island V roce 2007 se naše škola stala koordinátorem tříletého projektu Comenius s názvem Svět kolem nás. Do projektu jsem se brzy zapojil i já. Okamžitě mi 18

21 Hlasy etwinningu bylo jasné, že tento způsob práce je velmi zajímavý a po stránce vzdělávání přínosný. Projektu se zúčastnily školy z pěti zemí Norska, Belgie, Anglie, České republiky a Francie. Účastníky byli nejmladší žáci a projekt byl zaměřen na příběhy a hry. Rozhodli jsme se, že veškerá práce a komunikace bude probíhat v angličtině, proto jsme na naší škole zařadili angličtinu do osnov pro 1. ročník (šestileté děti) a rozhodli jsme se ji tam ponechat. Pochopil jsem tehdy, že obdobné projekty jsou pro zúčastněné školy přínosné jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska. Při práci na projektu jsem začal vnímat a učit se věci, které pro mě byly jako pro vyučujícího ICT velmi užitečné. Projekt Comenius byl určen nejmladším žákům, ale v počítačové učebně jsem pracoval téměř se všemi žáky naší školy (ve věku 6 16 let). Začal jsem hledat možnost, jak také ostatní žáky zapojit do projektů. Přes Národní agenturu Comenius na Islandu jsem se dozvěděl o etwinningu a v srpnu 2007 se zaregistroval. Žasl jsem, v jak krátké době po spuštění této aktivity navázaly tisíce učitelů z celé Evropy spolupráci a začaly pracovat na nejrůznějších zajímavých projektech. Na etwinningových stránkách jsem zveřejnil několik vlastních nápadů a velmi brzy jsem začal komunikovat s ostatními kolegy. Mnoho učitelů sice představa účasti v evropském projektu přitahuje, nápad však zavrhnou, jelikož mají pocit, že požadavky stanové v osnovách jim zabraňují pouštět se do čehokoli dalšího. Michelle objevila, že řešením je začlenit projekt do osnov. Kromě jiného tak dodáte své práci evropskou dimenzi. Její žáci navíc zjistili, že účast v projektu jim pomůže také při přijímacích zkouškách na univerzitu. Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 19

22 Michelle Thick King Edward VI College Nuneaton Velká Británie Má účast v etwinningu vyplynula z mé lásky k mezinárodnímu vzdělávání vypěstované za roky, kdy jsem žila a učila v Severní Americe a v Evropě. Kolega se zapojil do programu Comenius a já jsem byla jedním z členů sboru, kdo mu nabídl pomoc při plánování projektu. Navštívila jsem regionální setkání aktérů nových projektů Comenius a zde jsem se také doslechla o etwinningu. Považovala jsem tuto aktivitu za dobrý způsob, jak rozvíjet u žáků porozumění jiným kulturám, a začala jsem přemýšlet o jejím začlenění do výuky. Vyučující v posledních ročnících střední školy dobře vědí, jak málo času je na výuku a přípravu na zkoušky, přesto jsem byla rozhodnuta etwinning ve výuce účinně používat. Jako historik považuji za podstatné ukázat žákům, že dějepis se nevypráví pouze o mrtvých, ale že je to živá, dýchající věda, která se zabývá příčinami a důsledky a jejíž význam přesahuje stránky učebnic. Nakonec jsem se rozhodla pustit se do projektu v semináři zaměřeném na historii starověku a soustředit se na znalosti potřebné ke zkouškám. Začala jsem hledat řeckou školu, se kterou bychom mohli spolupracovat. Reakce na moji žádost na etwinningových stránkách byly kladné a brzy jsem našla nadšené partnery. Moji žáci se s chutí začali seznamovat se svými vrstevníky ze zahraničí. Společně jsme již uskutečnili dva projekty a doufám, že brzy budeme moci začít plánovat třetí! Díky etwinningu se mi otevřel svět plný nových možností. Nejen, že jsem si během spolupráce s evropskými kolegy osvojila nové dovednosti já, a to jak při online vedeném projektu, tak při semináři zaměřeném na další vzdělávání, ale mnoho od svých partnerů získali také moji studenti. Dozvěděli se nové informace o kultuře a životním stylu v Řecku. Doslova je šokovalo, když slyšeli, že jedna z potenciálních partnerských škol musí z projektu odstoupit, protože žáci se zapojí do stávky! Jako druhý projekt jsem společně se svými studenty a partnerskou školou realizovala projekt připravený Britskou radou a BBC, který vycházel z jejich projektu Historie světa v tisícovce předmětů. Žáci museli tentokrát intenzivně pracovat ve svém volném čase (já také!). Odměnou a velkou radostí bylo vystavení výsledků jejich práce a práce žáků partnerských škol na webových stránkách BBC. 20

23 Hlasy etwinningu Účast v projektu mohli zároveň následující rok uvést v přihláškách na univerzity. Doufám, že jim to v porovnání s ostatními zájemci o studium přinese body navíc! Ředitel školy mne poté požádal, abych o výhodách etwinningu informovala celý sbor. Nešlo o to sebe a své studenty vychválit, ale pomoci přesvědčit ostatní učitele, aby si sami projekt vyzkoušeli. Navíc jsem byla přizvána do týmu ambasadorů, což doufám pro mne a mé žáky znamená další nové příležitosti. Chtěla bych zdůraznit, že etwinning není určen jen mladším žákům. Projekt můžete uskutečnit i se studenty ve věku let. Stačí být kreativní! Chcete-li se do etwinningu zapojit, nemusíte být nutně pokročilými uživateli ICT. Pokud ještě nemáte ovou adresu, požádejte někoho, aby vám ukázal, jak si ji založit. Ostatní přijde samo. Maria Doria Liceo Classico G. Galilei Monopoli (BA) Itálie Do aktivity etwinningu jsem se původně zapojila s cílem najít partnerskou školu, se kterou bychom mohli uskutečnit studentskou výměnu., kde pracuji již 18 let, o aktivity tohoto typu vždy stála. Příliš jsem nevěřila, že by v etwinningu mohlo jít o něco víc! Zjistila jsem však, že partnerství nespočívá pouze v setkávání teenagerů a prohlubování jejich jazykových dovedností! Právě toto však bylo podstatou mého prvního projektu s názvem Všechny barvy Evropy, který jsem realizovala společně s Irenou z Polska. Byla mojí první partnerkou a nyní je i opravdovou přítelkyní, vždy připravenou a ochotnou pracovat a komunikovat! Své představy jsem se opravdu intenzivně snažila realizovat. Byly chvíle, kdy jsem si připadala naprosto neschopná, pořád jsem dělala chyby. Pramenily Kapitola 1 : První kroky v aktivitě etwinning 21

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody)

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funčnímu studiu (informace, metody) První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Jaroslav Jindra,

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Šampióni pro Afriku Přidej se do hry!

Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Šampióni pro Afriku Přidej se do hry! Globální vzdělávání s dětmi a mládeží v Evropě dokumentace Obsah Úvodní slovo 3 Úvod 5 1. Aktéři 6-7 Salesiánská asociace Dona Boska, Praha (SADBA) Don Bosco Jugend

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace 1 Předmluva Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více