INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín"

Transkript

1 INFORMÁTOR l e d e n KVIC, odloučené pracoviště tel.: , fax:

2 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení, Metodické poradny II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb a st. kvalifikační III. KVIC organizuje v lednu IV. KVIC připravuje... 5 V. Metodická pomoc v oblasti ICT počítač na vaší straně; EU peníze školám VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců... 9 Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské Projekt Efektivní management škol ProjektElektronická školička Projekt Integrace na druhou VII. Obrátili se na nás Informace KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN KVIC sděluje... Katalog vzděl. akcí 2012/ Inzerce pracovních míst Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc leden KVIC organizuje Kurzy leden červen Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. strana - 2 -

3 Informátor KVIC leden 2012 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Neomluvená absence žáka z důvodu pobytu v zahraničí Dotaz: Žák z důvodu pobytu v zahraničí delší dobu nedochází do základní školy, absence není omluvena, škola nemá informace o místě žákova pobytu, zákonný zástupce žáka nereaguje na výzvy školy. Jaký je postup školy v tomto případě? Jaký uvádět počet splněných let povinné školní docházky v dokumentaci žáka a na vysvědčení, jak uvádět hodnocení prospěchu? Odpověď: Zdroj: - MŠMT Časté dotazy k plnění povinné školní docházky a základnímu vzdělávání Žák, který z důvodu migrace do zahraničí neabsolvoval podstatnou část vzdělávání za dané pololetí a neplní povinnou školní docházku podle 38 školského zákona (resp. zákonný zástupce žáka nesplnil svou povinnost podle 38 odst. 4 oznámit řediteli kmenové školy délku pobytu v zahraničí a skutečnosti, ze kterých bude zřejmé, že žák plní povinnou školní docházku v zahraničí), nebude moci být na konci pololetí hodnocen na vysvědčení (a není možné z důvodu jeho nepřítomnosti jej hodnotit ani v náhradním termínu). Ve všech předmětech bude tedy na vysvědčení uvedeno nehodnocen s tím, že na konci prvního pololetí bude uveden stupeň celkového hodnocení nehodnocen, na konci druhého pololetí se použije stupeň neprospěl (viz 15 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.). Důvody pro nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice. Jestliže je takto žák nezvěstný i v dalších školních letech, není již nutné evidovat absenci žáka; ve školní matrice se popíší zjištěné skutečnosti o tom, že žák zřejmě neplní řádně povinnou školní docházku v souladu se školským zákonem, a vhodné je i zakládat kopie oznámení podezření ze záškoláctví učiněné orgánu sociálně-právní ochrany dítěte případně přestupkové komisi místně a věcně příslušného obecního úřadu (zanedbáváním péče o povinnou školní docházku se zákonný zástupce dopouští přestupku podle 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, případně může být souzen za spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle 217 trestního zákoníku). Jakmile se u kteréhokoliv žáka objeví zvýšená absence ve vyučování, doporučujeme nejprve vyzvat písemně zákonné zástupce žáka k vysvětlení a následně oznámit podezření ze záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, popř. policii. V případě, že ředitel školy získá věrohodné informace o tom, že žák a jeho zákonní zástupci vycestovali do zahraničí bez udání místa pobytu a není tedy možné je kontaktovat, upozorní ředitel školy zmíněné orgány přímo bez předchozího upozornění zákonných zástupců. Doba, po kterou žák pobýval v zahraničí, se započítává do počtu splněných let povinné školní docházky, a to i v případě, že žák po celý školní rok (příp. i více let) v zahraničí nedocházel do žádné školy. Pokud totiž žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku některým ze způsobů uvedených v 38 odst. 1 písm. a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky; není však v možnostech ředitele kmenové základní školy zkoumat, zda žák měl v zahraničí možnost školu navštěvovat, a posuzovat důvody, proč školní docházku ve škole neplnil. Po návratu žáka do České republiky se tedy na dalších vysvědčeních a v dokumentaci žáka bude uvádět počet let splněné školní docházky v České republice navýšený o dobu pobytu žáka v zahraničí. Žáka bude muset škola vykazovat do doby, než uplyne devět školních roků od začátku plnění povinné školní docházky, a pokud si v této době nevyžádá kopii dokumentace žáka ze školní matriky jiná základní škola z důvodu přestupu, přestane být dotyčný žák po uplynutí této doby žákem základní školy. Přitom škola vychází z 36 odst. 1 školského zákona (školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku). Mgr. Jarka Grosmanová tel.: strana - 3 -

4 Informátor KVIC leden 2012 Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance MŠ, ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Novely zákonů Obsah: Novela zákoníku práce Novely školských zákonů Určeno pro MŠ a ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní 38 (max. 25 úč.) okresu Frýdek-Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h Základní škola Mendelova, Karviná okresu :30-12:00 h KVIC, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah:4 h Úč. poplatek: Lektor: Přihlášky: 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC do 5 pracovních dnů před termínem jednotlivé akce na adresu příslušného pracoviště II. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA pro pedagogické pracovníky výchovných ústavů Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia: Absolvent získá základní kompetence, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, školského zařízení. Kriteria výběru účastníků: Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a všem pedagogickým pracovníkům, jejichž přímá pedagogická činnost spočívá v pomocných výchovných pracích v DM, DD a výchovných ústavech (bývalý pomocný vychovatel nebo noční vychovatel nyní pedagogický pracovník - asistent pedagoga). Struktura studia: Škola, školní praxe a role asistenta (Integrovaný žák ve školském systému a asistent pedagoga) Podpora žáka (Znaky závislosti, agresivita dětí, šikanování ve škole, příčiny, principy řešení prevence, formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování) Systém péče o žáka (Spolupráce škol a školských zařízení, státních i nestátních institucí) Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (Specifika práce s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, komunikační dovednosti asistenta pedagoga) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy) Studium v rozsahu 130 vyučovacích hodin (82 hodin přímá výuka, 8 hodin závěrečný seminář a 40 hodin pedagogická stáž) organizačně a časově proběhne v kalendářním roce Výuka probíhá v jedno až dvoudenních soustředěních. Ukončení studia: Ověření vědomostí formou testové zkoušky, obhajoba závěrečné písemné práce před komisí. Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení. strana - 4 -

5 Informátor KVIC leden 2012 Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: 16. leden 2012, na adresu (viz. místo konání) Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci výchovných ústavů Garant studií: PhDr. Eva Cveková, tel.: , , V případě zájmu o studium zasílejte přihlášky na III. KVIC organizuje v lednu 2012 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: přihlášeným I, střední školy Rozsah: 20 h Cena: Kč (zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, prodloužení platnosti průkazu) Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788. Aktuálně viz Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, tel.: , mail: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným základních a středních škol Termín:3. modul vždy 8:30 18:00 h 4. modul Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Pavla Besedová a Mgr. Monika Olšáková IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa vždy 8:30 18:00 h, termíny dalších modulů budou vždy ve středu, budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Cena: Přihlášky: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Kč, lze hradit z projektu EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce do em na adresu strana - 5 -

6 Informátor KVIC leden 2012 V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Školení pro správce školní sítě kurz Hromadné nasazení systémů proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - základní pojmy a principy, výhody serverové virtualizace, výkon versus úspory provozních nákladů, zálohování a obnova, řešení vysoké dostupnosti, licencování, utility zdarma, PowerShell skripty, placené nástroje - System Center Virtual Machine Manager. Na kurz se můžete přihlásit Školení pro správce školní sítě kurz Základy Active Directory proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Akce je pro účastníky z MSK zdarma. Z obsahu kurzu vybíráme - instalace služby Active Directory, vytváření a správa objektů v rámci Active Directory. Příprava dobře spravovatelné struktury a organizace objektů. Další část je zaměřena na práci s uživatelskými účty, skupinami a počítači. Na závěr se účastnící naučí zálohovat a udržovat Active Directory. Všechna probraná témata si vyzkouší na modelové struktuře Active Directory. Cvičení - modelové řešení Active Directory ve škole. Na kurz se můžete přihlásit Kluby moderních učitelů V Moravskoslezském kraji zahájily svou činnost kluby moderních učitelů. Zveme Vás na zajímavý program, který není o účasti v kurzu, ale o diskusi a výměně zkušeností na témata zaměřená zejména na aktuální DUMy. Akci vždy řídí moderátor znalý dané problematiky. Nejbližší akce proběhnou od ledna ve většině ICeMSK (Frenštát p/r, Havířov, Kopřivnice,, Ostrava, a dalších). Z témat si můžete zvolit z nabídky: Tvoříme DUMy banka nápadů jak využít kancelářský balíček Microsoft Office Jaký DUM ve výuce zaujme diskuse učitelů se žáky, tvorba myšlenkových map DUMíci tržiště zajímavých materiálů pro první stupeň DUM, který můžu publikovat ukázky aplikování autorského zákona Interaktivní DUMy interaktivitu lze dosáhnout i v Microsoft PowerPoint Tvoříme krátký videodum pomocí Windows Movie Maker Pilotování DUMů jak využít e-portfolio žáka a ověřit výukový materiál. Konkrétní termíny akcí naleznete na zajímavosti z činnosti na Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, ozvěte se na kontakt Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 (2010) Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 (2010) Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 (2010) Profesionální prezentace Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) Kč Kč 250 Kč strana - 6 -

7 Informátor KVIC leden 2012 Finále regionální soutěž MS Office Finále se konalo dne 1. prosince 2011 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na Akci pro Vás připravilo ICeMSK na Mendelově střední škole,, Divadelní 4, pracoviště Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350 ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC,, příspěvkovou organizací. Výsledky v jednotlivých kategoriích: Word 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie Český Těšín 2. místo Pleva Ondřej, Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 3. místo Hadaš Petr, Střední škola přírodovědná a zemědělská Excel 1. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola - Tyršova 2. místo Špačková Petra, Mendelova střední škola - Tyršova 3. místo Šipoš Marek, Gymnázium Bruntál Access 1. místo Spielvoglová Lucie, Obchodní akademie, Český Těšín 2. místo Řezníčková Jana, Mendelova střední škola Tyršova 3. místo Michnová Kateřina, Mendelova střední škola - Dukelská. Finále soutěže ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele Akce proběhla dne 6. prosince s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem,, p. o. V přehlídce 18 soutěžních prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály: 1. místo Mgr. Regína Hajná, ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, okres Bruntál, prezentace Násobilka v Bradavicích 2. místo Mgr. Hana Dobrozemská, ZŠ Komenského 360, Břidličná, prezentace Pohádková matematika 3. místo Mgr. Iveta Bulawová, SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí, prezentace Chemie v informatice. Další informace naleznete na a rovněž na EU peníze školám Nabídka ICT kurzů platí rovněž pro střední školy lze hradit z EU peníze středním školám, např. v šabloně III/2 pro tvorbu inovací vyšlete učitele na vhodný kurz. Nabídka nově akreditovaných kurzů Vytváříme DUMy v programu SMART Notebook (4 h prezenčně) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: 870 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastníci se prakticky seznámí s možnostmi vytváření DUMů, které budou inovativní, podporující aktivní žákovo myšlení a kreativitu. Zdokonalí se v používání pokročilých funkcí softwaru SMART Notebook umožňující vytváření výukových stránek a interaktivních cvičení. V praktických ukázkách si vyzkouší, jak se orientovat a vhodně editovat či používat objekty a stránky Galerie softwaru SMART Notebook. Naučí se vyhledávat další zdroje s vhodným vzdělávacím obsahem, využívat ověřených informací a zejména správně citovat použité zdroje v souladu s autorským zákonem. Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) strana - 7 -

8 Informátor KVIC leden 2012 Chcete vylepšit Vaše myšlení, kreativitu a komunikační dovednosti? Používejte myšlenkové mapy! Naučte se používat a učit používat aplikaci FreeMind! Chcete vytvářet a učit vytvářet prezentace jinak a snadněji než dosud? Naučte se používat Prezi online aplikaci! Řídící pracovníci - rozšiřte paletu nástrojů pro svou manažerskou činnost. Z obsahu kurzu např. filozofie a zásady tvorby myšlenkových map, používání a učit používat aplikaci FreeMind, přehled nástrojů pro tvorbu myšlenkové mapy, využívání počítače ve výuce a zapojení žáků, příprava netradiční prezentace v on-line aplikaci Prezi, umět vytvářet vlastní výukové prezentace jako motivační nástroj pro žáky, využívat vhodný software a ovládat licenční podmínky spojené s jeho užitím, aplikovat alternativní postupy ve výuce, rozhodovat, na co se zaměřit, co je podstatné. Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT (4 h prezenčně + 4 h e- learning) Termíny konání: čtvrtky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termíny konání: úterky (od 14:00 h, lze i později) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Program ChemSketch 12.0 Vám umožní proniknout do tajů tvorby těchto materiálů. V kurzu se naučíte základy práce s tímto programem, efektivní vytváření vzorců, rovnic, chemických aparatur i převádění vzorců do 3D zobrazení. Z obsahu kurzu vybíráme - spuštění programu a popis panelů nástrojů, kreslení chemických struktur a úvahy využití v konkrétní části výukové jednotky, kreslení aparatur a využití aplikace v přípravě výukových materiálů, 3D Viewer. Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , VI. Realizace projektů ESF strana - 8 -

9 Informátor KVIC leden 2012 Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozvoj metodických kompetencí učitele Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín 5. modul se zahájením 9:30 h Místo konání: Trojanovice, Hotel Ráztoka Lektorky: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka Číslo akce: Určeno: přihlášeným českého jazyka Termín: 2. modul :30 16:30 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd Číslo akce: Určeno: přihlášeným společenských věd Termín: 2. modul :00 h 17:00 h Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Kooperativní učení Číslo akce: Určeno: vývojovým týmům projektu Termín: ledna se zahájením ve čtvrtek ve 14:00 h, prezence a ubytování od 13:00h, ukončení v sobotu do 14:00 h Místo konání: penzion Mostař, Lučina Lektoři: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). Testologie ve společenskovědních předmětech Problémy tvorby testových položek. Seminář zaměřený na tvorbu testových úloh využitelných ve společenskovědních předmětech na ZŠ a SŠ. Naučme se společně pomocí zahraničních inspirací, tvořit testové úlohy, jak má testová otázka vypadat, na co si dát při její tvorbě pozor. Je možné vytvořit ve společenskovědních předmětech otázky, které krom znalostí mohou testovat i jiné dovednosti žáků? Účastníci našich seminářů u tohoto lektora oceňovali: erudovanost, zapálení, kvalitu lektora, množství podnětů, nabídku materiálů, především soubory otázek k práci s prameny, obrazy, karikaturami, praktické využití ve škole, obohacující a smysluplná témata. strana - 9 -

10 Informátor KVIC leden 2012 pátek (8:30 16:30 h) Novinka rozsah 8 hodin Testologie ve společenskovědních předmětech KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Bláto a krev I. světová válka Seminář zachycuje v hlavních obrysech příčiny a průběh první světové války a nabízí možnosti, jak toto téma přiblížit žákům. Budeme pracovat s fotografiemi, mapou i dobovými texty. Poslechneme si několik didaktických písní, i autentický rozhovor s Louisem Buffetem, nahlédneme do zákopů i do zázemí. Zjistíme, co za války dělali ti, kteří prosluli až později a jaké důsledky válka měla. Metody a formy: dynamics hra, práce se stresory, nácvik dialogu. pátek (8:00 13:15 h) Volná místa rozsah 6 hodin Bláto a krev I. světová válka KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer Velký bratr Československo 1968 Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného mínění. Základní faktografie bude doplněna úvahami o tváři socialismu i možnými skupinovými úkoly a závěrem je zkusíme pozvat. pátek (13:30 18:45 h) Volná místa rozsah 6 hod. Velký bratr Československo 1968 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer S pány na ledě Československo Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let v Československu. Zaměřuje se na ty události, které předznamenaly a ovlivnily další vývoj. Hlavně však poukazuje na to, že nástup totalitní moci není jednorázovým aktem, ale dlouhým a plíživým procesem. Budeme citovat z dobových dopisů i z Benešových dekretů a budeme hledat cestu, jak toto nelehké období studentům přiblížit. Budeme se věnovat i tématům spojených s léty Účastníci ostravského semináře v listopadu v nejvíce oceňovali: praktičnost, srozumitelnost, odbornost, metody, nápady, nové informace, přístup lektora, odbornost, optimismus, tvůrčí schopnosti, nápaditost, uvolněnost, odbornou a didaktickou způsobilost lektora, entuziasmus, dobrou atmosféru, ochotu, vstřícnost. pátek (8:30 14:30 h) Volná místa rozsah 6 hod. S pány na ledě Československo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Mgr. Ivan Bauer Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., Projekt Informatorium školy mateřské Komunikace pro učitelky MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Rozsah: 48 h/kurz (4 dvoudenní moduly) Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK, OLK, JMK, ZLK strana

11 Informátor KVIC leden 2012 Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ: Číslo vzděl. programu (MSK) (OLK) (ZLK) (JMK) Termíny: (vždy 12:00-19:00 h 1. den a 9:00-15:00 h 2. den) Naplněno: (max. 12) Místo konání v roce 2012: Koordinátor v kraji: část 12 Trojanovice, Hotel Ráztoka Mgr. Ilona Bražinová část část část část část část část část část Přerov, Hotel Fit plus, Dvořákova 21b Mgr. Kateřina Petrová 11 Rusava 334, Hotel Rusava Mgr. Jana Špulířová 6 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní 1123 PaedDr. Hana Krojzlová Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Obsah: V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané, která je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladen zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastníci semináře budou seznámeni s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Témata: Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP PV. Kde hledat další informace, radu a pomoc. Rozsah: 8 h/kurz Lektor: PhDr. Eva Vondráková Počet účastníků: 20/kurz Místo konání: učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů vzdělávacího programu Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti: Číslo vzděl. Termíny Naplněno: progr.: (vždy 8:30 16:30 h): (max. 20) Místo konání: Koordinátor v kraji: (MSK) sk. 20 KVIC, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová (MSK) sk. 13 KVIC, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová sk. 11 Schola servis zařízení pro DVPP a Mgr. Kateřina Petrová (OLK) (OLK) sk. 11 SSŠ, Olomouc, Lipenská 54 Schola servis zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková Využití typologie MBTI v MŠ Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Rozsah: 25 h/kurz Lektoři: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: rekreační zařízení (bude upřesněno na pozvánce). Z projektu bude hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. strana

12 Informátor KVIC leden 2012 Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu (JMK) (ZLK) Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení třetí den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) Místo konání: skupina 24 Valtice, Addo plus s. r. o., Polní skupina 24 Rusava 334, hotel Rusava Osobnostní sociální výchova Určeno: pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Obsah: Účastníci po absolvování vzdělávací akce získají sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Budou schopni jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte, rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí. V konkrétních případech budou umět pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Budou schopni nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole. Práce s učitelkami bude základem nastartování procesů, které budou u dětí podporovat následující schopnosti: - samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost, - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a sdílet zájem o blízké společenství, komunitu, - přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, - rozpoznávat problémy a řešit je, - tvořivost, schopnost v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení. Rozsah: 16 h/kurz (1 x dvoudenní modul) Lektoři: PhDr. Jan Svoboda Počet účastníků: 24/kurz Místo konání: učebna KVIC, Štefánikova 7 Číslo vzdělávacího programu Termín Místo konání Koordinátor v kraji KVIC, Štefánikova 7 Mgr. Ilona Bražinová Přihlášky na projektových formulářích zasílejte na KVIC nejpozději do Mateřské školy, které nebyly doposud do projektu zařazeny, mají nyní možnost dodatečně se přihlásit. Na požádání Vám zašleme formulář přihlášky pro zařazení MŠ do projektu. S vyplněnou přihláškou zašle mateřská škola zároveň i motivační dopis a vizi MŠ. Následně obdrží vyrozumění, zda je MŠ do projektu zařazena a pokud ano, zašle pak přihlášky svých pedagožek na všechny projektové vzdělávací programy jim určené: Osobnostní sociální výchova v MŠ, Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti, Ilustrace práce s dětmi v MŠ, Týmová práce, Emoční a sociální rozvoj osobnosti, Čteme s nečtenáři, Pedagogická diagnostika pro MŠ. Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová strana

13 Informátor KVIC leden 2012 Projekt Efektivní management škol Náš projekt se pomalu blíží ke konci. Využijte poslední nabídky vzdělávacích programů, které Vám - ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje - nabízíme v projektu k využití. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají, jsou plně hrazeny z finančních prostředků projektu. Blended learningové kurzy Forma vzdělávacích programů? o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty. o E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia. o Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí. Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Specifika školského personálního managementu Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Volná místa a přeloženo OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, z podzimu 2011 Moravská Ostrava OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, a Moravská Ostrava Moderní personální management Jedná se o opakování kurzu, který nyní probíhá. V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: Ing. Zbyněk Dvořák Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ověřené systémy autoevaluace Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a byl účastníky kladně hodnocen. Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: Mgr. Martin Rangl strana

14 Informátor KVIC leden 2012 Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Moravská Ostrava Finanční management Kurz je připraven především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol, finanční kontrolu v praxi ředitele školy, finanční řízení projektů ESF, ale bude modifikován i dle aktuálních požadavků přihlášených. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektor: PaedDr. Petr Habrnál Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Lektor: Doc. Ludvík Eger Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: jaro 2012 OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Ing. Renata Kocurková, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Projekt Elektronická školička Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Na leden 2012 připravujeme a upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Publikování na webu (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 Cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol, kteří chtějí využít obrovský potenciál internetových služeb Web 2.0 a v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními. Součástí kurzu je představení základních způsobů a technik publikování na webu, pravidel a doporučení k tvorbě stránek a dostupného programového vybavení. Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: , , , a (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Tvorba projektu (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:30 h) Místo konání: Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká 689 strana

15 Informátor KVIC leden 2012 Výuka chemie s programem ChemSketch (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Jak a proč používat myšlenkové mapy a Prezi prezentace ve výuce (4 h prezenčně + 4 h e-learning) Termín: (od 15:00 h) Místo konání: Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 2, Havířov Podlesí Počítačová grafika s editorem GIMP (4 h prezenčně) Termín: (od 14:30 h) Místo konání: Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Seminář (forma metodického odpoledne) je zaměřen na využití programu GIMP k úpravě digitálních fotografií. Účastníci se seznámí i s možností využití tohoto programu pro grafickou tvorbu žáků (kreslení, tvorba jednoduchých koláží, různé grafické efekty). Učitelé ocení, že tento software je freeware a přitom spektrum základních nástrojů je pro práci dostatečné. Obsah semináře: Možnosti programu GIMP informace o stažení programu, jeho instalaci a technické podpoře Úpravy: o Expoziční úpravy (jas, kontrast, barvy, úpravy histogramu, práce s křivkami). o Úpravy linearity snímku. o Retušování digitální fotografie Kreslení, tvorba koláží, fotomontáže Práce s filtry ICT ve výuce anglického jazyka (20 h prezenčně + 10 h e-learning) Termíny: čtvrtky (od 14:30 h) Místo konání: Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek Cílem kurzu je připravit učitele anglického jazyka k využívání informačních technologií ve výuce. Účastníci se jednak seznámí s již hotovými zdroji materiálů na internetu, jednak se naučí si tyto materiály sami vytvořit. Kromě speciálních programů určených k tvorbě interaktivních cvičení (např. Hot Potatoes) mohou vyučující používat i běžné programy (např. MS Word), a to jak při přípravě učebních bloků, testů, webových stránek, tak k opravě písemných prací či přímo ve výuce s žáky. Nedílnou součástí je i seznámení s možnostmi on-line komunikace a systémy řízení výuky. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese ECDL testování pro učitele V tomto školním roce je ještě možnost se bezplatně připravit v kurzu na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. A to kdekoliv v zemích EU. Získáváte tak konkurenční výhodu při hledání zaměstnání, při změně pozice v zaměstnání. Zaměstnavatel má jistotu, že vlastník takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC,, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí strana

16 Informátor KVIC leden 2012 Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí 2990 Kč (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Projekt Integrace na druhou Probíhá příprava dvou sborníků, v nichž budou publikovány metodické plány z aktivit se žáky a zákonnými zástupci - Projektová odpoledne a Společné dílny. Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac., tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac., tel , VII. Obrátili se na nás Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii a astmatu pro školu nabídka účasti na semináři Celorepublikový projekt 7A 7x o alergii astmatu pro školu (Alergie, Astma, Alergická rýma, Atopický ekzém, Alergie na potraviny, Alergie na hmyzí jed, Anafylaktická reakce) se vrací počtvrté do Moravskoslezského kraje. Cílem semináře: Doporučeno: Proškolení co nejvíce pedagogů v problematice alergických onemocnění, naučit je aktivně vyhledávat rizikové alergiky a řešit život ohrožující situace související s alergií, astmatem a anafylaktickou reakcí. pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ Termín: :00-15:30 h Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Termín přihlášek: 14. února 2012 strana

17 Informátor KVIC leden 2012 Kontakt: Petra Macková, Účastníci semináře obdrží metodickou příručku, CD a 2 výuková DVD s danou tématikou. Počet míst je omezen na 30, ale v případě většího zájmu se bude seminář opakovat. K 31. prosinci 2011 proběhlo po celé ČR 92 seminářů a proškoleno je 1479 pedagogů. Certifikát Škola přátelská dětem s alergií získalo již 5 škol v ČR. Projekt je akreditován MŠMT č.j / , probíhá pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a je nabízen školám zdarma. Více informací a závaznou přihlášku najdete na Dobrodružný rok 2012! Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP KVIC sděluje: KVIC odloučené pracoviště Katalog 2012/1 Katalog s nabídkou vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky obdrží každá škola a školské zařízení v MSK do poloviny ledna Elektronickou verzi si můžete stáhnout z webových stránek: Pracovní místo nabízí/hledá Máte-li zájem o zveřejnění inzerátu, zašlete nám jeho znění na adresu Inzerce je u nás pro školy a školská zařízení v MSK a jejich zaměstnance bezplatná. Aktuální nabídky sledujte na Uzávěrka příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc únor je Mgr. Ilona Bražinová KVIC, odloučené pracoviště Kurzy leden - červen 2012 Pracoviště číslo 1 (OP ). Kontaktní osoby: Mgr. Ilona Bražinová, odborná pracovnice DVPP, tel Bronislava Raníková, samostatná referentka DVPP, tel Aktuální přehled sledujte také na našich webových stránkách: pondělky odpol. od :00-15:30 ZŠ dr. Mil. Horákové, EU peníze školám - Konverzační kurz anglického jazyka Konverzační kurz anglického jazyka, v němž si zlepšíte úroveň svých jazykových schopností a znalostí. Těžištěm kurzu bude rozvoj slovní zásoby a jejího aktivního používání. Dále se kurz bude zabývat Classroom Language tedy použitím angličtiny k zadávání pokynů v hodinách. Gramatika se bude konsolidovat na ZŠ, nižší G Rozsah: 60 h Cena: Kč strana

18 Informátor KVIC leden 2012 Kopřivnice Mgr. Zuzana Dřevojánková úterky 14:00-15:30 KVIC, Štefánikova 7 Mgr. Miluše Bezunková čtvrtky 14:00-15:30 KVIC, Štefánikova 7 Mgr. Dalibor Dejmek čtvrtky 14:00-15:30 KVIC, Štefánikova 7 Mgr. Dalibor Dejmek úrovni B1, s případným posunem na B1+. Zaměříme se i na vytváření vlastních materiálů pro vyučovací hodiny. EU peníze školám - Kurz anglického jazyka A1-1. část Kurz angličtiny je určen a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni A1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Kurz bude zahájen v případě počtu min. 7 přihlášených. EU peníze školám - Kurz anglického jazyka A2-1. část Kurz anglického jazyka je určen a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni A2 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Účastníci budou postupně směřovat k získání dovedností odpovídajících vyšší jazykové úrovni dle SERR. Kurz bude zahájen v případě počtu min. 7 přihlášených. Kurz anglického jazyka B1-1. část Kurz anglického jazyka je určen a pedagogickým pracovníkům ve školství bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 podle SERR. Kurz je zaměřen na rozšiřování obecné slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností. Po úspěšném absolvování kurzu budou výstupní znalosti účastníků na úrovni B2 podle SERR. Kurz bude zahájen v případě počtu min. 7 přihlášených. Naplněno: 7/ MŠ, ZŠ, SŠ, dalším zájemcům Rozsah: 75 h Cena: 5490 Kč Naplněno: 2/12 VOLNÁ MÍSTA MŠ, ZŠ, SŠ dalším zájemcům Rozsah: 75 h Cena: 5490 Kč Naplněno: 3/12 VOLNÁ MÍSTA , I střední školy dalším zájemcům Rozsah: 75 h Cena: 5490 Kč Naplněno: 3/12 VOLNÁ MÍSTA Termín bude upřesněn; od 13:00 Mgr. Edita Satinská, Ph.D. Specifika a možnosti výuky anglického jazyka u žáků s SPU Na semináři se dozvíte o možnostech diagnostiky jazykových předpokladů i jejich úskalích, specificích a odlišnostech klinického obrazu SPU s různou etiologií. Získáte informace o možnostech využití výstupů zpráv poradenských zařízení, které jsou relevantní pro správnou volbu metod, rozsahu a obsahu výuky cizího jazyka u žáků s SPU. Pro diskuzi si přineste ukázky vašeho hodnocení I Rozsah: 6 h Cena: 870 Kč Naplněno: 0/16 Termín bude upřesněn; 13:00-17:15 PaedDr. Renata Majovská Mentální mapy jako prostředek ke zvýšení zájmů žáků o výuku matematiky a přírodních věd Mentální mapování jako jedna z metod, která překonává nechuť žáků k matematice a přírodním vědám, zbavuje je strachu z těchto předmětů, pomáhá dokonaleji pochopit pojmy a vztahy mezi nimi. Seznámíme se s možnostmi použití mentálních map ve vyučování, prakticky vyzkoušíme I nižší G, SŠ Rozsah: 5 h Cena: 700 Kč Termín bude upřesněn; 13:00-17:15 PaedDr. Renata Majovská Mentální mapy ve výuce češtiny a cizích jazyků Budeme se zabývat mentálními mapami, jejich podstatou, pravidly pro jejich vytváření a možnostmi jejich praktického využití ve výuce češtiny a cizích jazyků. Seznámíme se s metodou, která může změnit učební strategii žáka a pozitivně ovlivnit jeho myšlení, organizační schopnosti, chápání souvislostí, koncentraci, zapamatování apod. Používání mentálních map je doporučeno i pro dyslektiky I nižší G, SŠ Rozsah: 5 h Cena: 700 Kč strana

19 Informátor KVIC leden 2012 Termín bude upřesněn; 13:00-17:15 PaedDr. Renata Majovská Mentální mapy a jejich pozitivní vliv na rozvoj myšlení a tvůrčích schopností žáků Vzdělávací akce je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s mentálními mapami a inspirovat se možnostmi jejich implementace do vzdělávacího procesu. Účastníci semináře se seznámí se základními pravidly pro tvorbu vlastních mentálních map. Akce je vhodná pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na jejich specializaci I nižší G, SŠ Rozsah: 5 h Cena: 700 Kč :30-17:00 Mgr. Marie Komárová Mgr. Šárka Sohrová Zápis do 1. tř. ZŠ Účastníci si z kurzu odnesou fungující scénář pro realizaci zápisu do 1. třídy. Budou kompetentní v posuzování připravenosti dětí na zahájení školní docházky a rovněž získají dovednost odhalit možná rizika (v dostatečném předstihu před začátkem školního roku) Rozsah: 4 h Cena: 640 Kč Naplněno: 19/ část 13:00 17: část 13:00-17:15 Učebna č. 106, Mgr. Sylvie Doláková :30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová Tvořivá angličtina - Creative English Nový kurz se zabývá problematikou osvojování, třídění a zapamatování naučených jazykových znalostí. Tento kurz nabízí atraktivní metody, jak znalosti procvičovat při samotném osvojování, navazovat je do užitečných balíčků a zaznamenávat způsobem, který děti baví. Naučíte se nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkoušíte si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály vyrábět, jak děti pro práci připravit, jak shromažďovat a zpracovávat fakta, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. Prezentované techniky bohatě využijete nejen v hodinách anglického jazyka! Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů, jazykové a výtvarné techniky zůstávají stejné či podobné. Metodická poradna Metodický seminář pro začínající řídící pracovníky v předškolním a základním vzdělávání s cílem předat řídícím pracovníkům, zejména těm, jejichž zřizovatelem je obec, aktuální informace problematiky školství MŠ, ZŠ, SŠ Ispec. školy Rozsah: 16 h Cena: 1590 Kč Naplněno: 17/ řídícím pracovníkům MŠ, ZŠ, ŠD Rozsah: 4 h Cena: 590 Kč Naplněno: 24/ :30-12:45 Lena Freyová :00-17:15 Mgr. Sylvie Doláková 3. sezení Velké zábavné hry Seminář je určen všem, kteří potřebují načerpat nápady a praktické rady pro naplnění spolupráce dospěláků s dětmi, náměty na společné hravé akce a praktické videoukázky co všechno dospělí dokážou, když jsou správně naladění, a když jim dáme možnost hrát si. Tvořivá angličtina - Creative English Nový kurz se zabývá problematikou osvojování, třídění a zapamatování naučených jazykových znalostí. Tento kurz nabízí atraktivní metody, jak znalosti procvičovat při samotném osvojování, navazovat je do užitečných balíčků a zaznamenávat způsobem, který děti baví. Naučíte se nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkoušíte si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály vyrábět, jak děti pro práci připravit, jak shromažďovat a zpracovávat fakta, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. Prezentované techniky bohatě využijete nejen v hodinách anglického jazyka! Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů, jazykové a výtvarné techniky zůstávají stejné či podobné MŠ,,ŠD Rozsah: 5 h Cena: 590 Kč Naplněno: 0/ MŠ, ZŠ, SŠ Rozsah: 16 h Cena: 1590 Kč Naplněno: 17/20 strana

20 Informátor KVIC leden :00-17:00 Bc. Lenka Otřísalová :00-17:15 Mgr. Svatava Vyhlídalová :00-17:15 PaedDr. Hana Mühlhauserová :00-14:30 Učebna č. 106,, PhDr. Ing. Petr Krohe :00-16:30 RNDr. Irena Dvořáková Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ Denně se s takovými dětmi setkáváme. Jsou drzé, agresivní, nevydrží u žádné činnosti. Jsou dnešní děti opravdu horší? Nebo potřebují odlišný přístup a metody práce? Kde je chyba a můžeme vůbec říci, že je chyba někde nebo přímo v nás? Dospělých rodičích učitelích? Seminář je založen na nejnovějších poznatcích v problematice syndromu hyperaktivity a specifických poruch chování. Dozvíte se, jaký je v nich rozdíl, jaké jsou definice odborníků. Především se však seznámíte s poznatky využitelnými ve vaší pedagogické praxi. Jak poznáte dítě s ADHD/ADD? Může vůbec učitel provést diagnostiku takového dítěte? A jak? Rozvinete své kompetence v tom, jak pracovat s dětmi SPCH v běžné mateřské škole. Pravolevá orientace v předškolním věku dítěte Budeme se zabývat vývojem a nácvikem pravo-levé orientace, ukážeme si možné způsoby vyšetření laterality, vliv dominance hemisfér na čtení, psaní Leváctví a poruchy učení. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech Přijďte načerpat náměty na aktivizující metody a postupy vedoucí žáka ke zlepšení čtení a k pochopení odborného textu. Zaměříme se na metody čtenářské gramotnosti v prvouce v třídě. Hry s hudbou Interaktivní seminář, který ukazuje a prakticky procvičuje možnosti využití hry, hudebních her a hry na původní etnické nástroje k podpoře psychosomatických aktivit žáka, rozvoji rytmického cítění, prohloubení dovedností. Seznámíme se s možnostmi využití hudby a hudebních her k posílení sebeúcty žáka, dovedností k aktivaci organismu a psychiky, naučíme se úvodním technikám hry na etnické nástroje a základním postupům pro využití ve škole. Poznatky využijete v rámci zařazení průřezového tématu OSV do ŠVP. Fyzika proti matematice nebo s matematikou? Může fyzika pomoci při rozvoji matematických představ? Přijďte načerpat náměty na netradiční úlohy a problémy v matematice i fyzice MŠ Rozsah: 6 h Cena: 790 Kč Naplněno: 0/ MŠ Rozsah: 5 h Cena: 680 Kč Naplněno: 0/ Rozsah: 5 h Cena: 780 Kč Naplněno: 0/30 : MŠ I Rozsah: 8 h Cena: 990 Kč I střední školy Rozsah: 4 h Cena: 630 Kč Naplněno: 0/ :30-15:00 Jak vést obtížné rozhovory s rodičem o dítěti, které má výukové nebo výchovné problémy Mgr. Marie Komárová Mgr. Šárka Sohrová :00-13:00 Na semináři si nacvičíme efektivní strukturu vedení tematicky náročného rozhovoru. Natrénované postupy jsou využitelné i při vedení třídních schůzek, výchovných komisí apod. I Rozsah: 8 h Cena: 990 Kč Práce se vzdělávacím cílem v MŠ , V semináři si objasníme pojem vzdělávací cíl v souvislosti s každodenní vedoucím pedagogickou prací v mateřské škole. Budeme formulovat vzdělávací cíle tak, aby pedagogickým strana

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více