ZŠ Glowackého 555/6, Praha 8 - Troja "Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Glowackého 555/6, Praha 8 - Troja "Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách""

Transkript

1 ZŠ Glowackého 555/6, Praha 8 - Troa "Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách" Dodatek č.l ke smlouvě o dílo" Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách" uzavřená podle ust. 536 a násl. Obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozděších předpisů). Smluvní strany Zhotovitel: se sídlem: zastoupený: Č: DČ: bankovníspoení: číslo účtu: S com ENERGO s.r.o. Zemské právo296/14,10200 Praha 10 - Hostivař JaroslavemVasilevem,ednatelemspolečnosti CZ Raiffeisenbanka.s., Praha /5500 (dále en zhotovitel) a Obednatel: Záldadní škola, Praha 8, Glowackého6 se sídlem: Glowackého6/555, Praha8 - Troa zastoupené: Mgr. MiroslavemKorandou, ředitelem Č: bankovní spoení: ČSOB číslo účtu: /0300 (dále en obednatel) uzavíraí dle ust. 536 a násl. cit. Obchodního zákoníku s přihlédnutím k ust. 43 a násl. Občanského zákoníku (Zákona č Sb. ve znění pozděších předpisů) tento, Dodatek ě. ke smlouvě o dílo" Výměna osvětlení a podhledů v tělocvičnách" Čl.. Popis 1. Vzhledem k techníckému stavu skrytých komponentů, které nemohl ani obednatel, aní zhotovitel předpokládat( viz. Příloha č.l,příloha č.2 a Příloha č.3) dochází ke změně ČUl původní Smlouvy o dílo.

2 ČLll. Doba plnění 1. V souvislosti s ČU této smlouvy se obě strany po oboustranném odsouhlasení shodly na změně termínu předání realizace dle předloženého harmonogramu (Příloha č.3) do ČUl. Cena díla 1. Veškeré vicepráce a materiály vyplývaící z tohoto Dodatku č.l hradí zhotovitel. člv Závěrečná ustanoveni ]. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 2. Tato smlouva se vyhotovue v 2 stenopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 obednatel. Příloha Č.: Zdůvodnění prodloužení termínu PříLoha č.2: Fotodokumentace poškozených technologických prvků Příloha č.3: Schéma nového elektroinstalačního propoení Příloha č.4: Harmonogram dokončení stavby - V Praze dne : G J 20(4 V praze dne: t,,!li Za zhotovitele: Jaroslav Vasilev S com ENERGO S.l.O. Za obednatele:!3 Mgr.Miroslavda) ředitel Základní škola d) Praha 8, GJowaCkého 6 Glowaokého 6/ PRAHA S ejlax: G7i1, reo:6q4!'i3302

3 S com ENER(30 s.r,o. Zemské právo 296/ Praha 10 - Hostivař Česká republika Tel: Fax: _u: htp1/www.scom.cz Vašezfl8Čka ledne Našeznačka Vyfizue Zdenék Novák Telefon Praha Věc: Zdůvodnění změny termínu realizace: "Výměna osvětlení a podhledů" v tělocvičnách ZŠ Glowackého 6/555. Praha 8 Vážený pane ředitell, vzhledem k technickým záležitostem, které byly skryté a nebylo e možné před zaháenim a rozkrytim stavby předpokládat ani odhadnout, Vám bohužel musim sdělit, že v konsekvenci na tuto problematiku nesme schopni stavbu předat k užřvání v deklarovaném termínu. U potrubních rozvodů vzduchotechnického zařízenl měla být provedena pouze výměna stávaících povrchových výustků. Po odebráni stávaících FEALových podhledů sme zistili, že pružná vertikáln! napoen! maí zteřelé a potrhané gumové dilatačnl pásy (viz. PrrJoha 1 - fotografie zteřelé dilatace) a diky tomu nezaišťue vzduchotechnická ednotka požadovanou výměnu vzduchu a ani neni možné napoeni nových mřížek VZT. Jelikož realizace vyšla do obdob! svátků a vzduchotechnické společnosti maf inventury, nebo celozávodní dovolenou, podařilo se nám sehnat nebližši možný termín dodáni těchto komponentů na Do této doby nemůžeme z důvodu zaištěni hutného přístupu pro montáž nových napoeni zaháit zakrývacl práce akustickými sádrokartony. Dále sme zistili, že propoení mezi ednotlivými světelnými sekcemi e v provedeni A, což neodpovldá normě a kabeláž musi být předělána do provedeni Cu (víz.přiloha č.2 - schéma nových propoeni). V návazností na tyto záležitosti Vám na základě oboustranného odsouhlaseni a dohody předkládáme konečný a závazný harmonogram dokončeni této realizace (Příloha č.3 - HMG stavby). Tímto se Vám omlouváme za provozni komplikace, které nevznikly našim zaviněnim, ale sme si vědomi, že Vám přináše i problémy a výrazně ovlivňui chod celé vaši instituce. s úctou r M--d... Novák " S com ENERGO s.r.o. S com ENERGO s.r,o. Z::;'E; právo 296/14. ' Praha 10 - Hosttvar C; DC; CZ S CO1lENEltGO$.r.o. Zemsképfávo295114, Praha 10 HOSi>'lll O_nilé/SffikvedenýMéstskm soudem vpme. OddílC. vložka ln1fj4 CO: , Dt CZ

4

5

6 ZS Glowackého 6/555. Praha 8 - elektroinstalace - velká tělocvična NoVé propoovact etektrorozvooy Cu. B t B 1 l J 1 1 í!!, S com ENERGO s.r.. ENEVO Zemské právo Praha 10 - Hostivař Č: DC:CZ

7 ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8 - elektroinstalace - malá tělocvična Nové propoovací elektrorozvody Cu! 1 t" "Nt!W S com ENERGO s.r. Zemské právo 296/ Praha 10 - Hostívai /(;: ,01(;, CZ

8 ':!;lřj Z$ Glowackého Výměna osvětleni a podhledů v tělocvičnách- ZŠ Glowackého r'i.f' název činnosti P(l10.1 So 11.1 Ne 12.1 Po 13.1 Ut 14.1 St 15.1 cr 16.1 Pá 17.1 So 18.1 Ne 19.1 Po 20.1 Ut Dodáni Výustkl' VZT 2 Montáž výustkú VZT 3 Zakrýváni SOK mtv 4 Montáž izolace viv 5 Zakrýváni SOK vtv 6 Maliřské práce 7 Osazováni a zapoení svítidel obě TV 8 Osazeni výustků VZT 9 Úklidové práce 10 Předáni staveniště , S com ENERGO s.z o, ENEnco Zemské právo 296/ Praha 10" Hostivař C, , Dle: CZ

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany na realizaci: Smlouva o dílo č. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace VALUATION SMLOUVA O DÍLO Č. S/2014/R/4'1- Zadavatel: Zastoupený: ČESKÁ REPUBLIKA - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD se sídlem Masarykovo náměstí 9115, Jihlava, PSČ 586 01 IČ 708 94 451, DIČ není plátcem daně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění

Více