Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE"

Transkript

1 Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAZE Metodická příručka pro gymnázia Doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta 2007

2 Zpracoval Doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Karel Holada Technická spolupráce: Renata Skálová Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP 2

3 Obsah Místo předmluvy... 5 Úvod... 5 Edukační hry s ekochemickou tematikou... 7 Efektní ekochemické experimenty Monitorovací stanice Závěr Obrazová příloha

4 4

5 Místo předmluvy Tato metodická příručka, na rozdíl od její skicy 1, je minimalizována v částech úvodních, aby mohla být upřednostněna část praktická. Naopak, její pojetí je plně v souladu se skicou můžeme jej, pro změnu, vyjádřit citací: Řekni mi a zapomenu. Ukaž mi a budu si pamatovat. Nech mě udělat a pochopím. (Mnozí). K tomuto pojetí jsme dospěli společně s účastníky pracovních setkání koordinátorů environmentální výchovy ve výuce chemii na středních školách v Praze, která probíhala v období září 2006 až únor 2007 na katedře chemie a didaktiky chemie PedF UK v Praze. Úvod Účinnost výchovy k ekogramotnosti Hlavním problémem výchovy k ekogramotnosti pro udržitelný rozvoj je podle - našeho názoru její malá účinnost. Používané formy, metody a prostředky bývají pedagogicky málo efektivní a jsou velmi často pouze verbální (školní, mimoškolní i mediální) a tak jsou pejorativně označovány (s prominutím) jako ekokecy. Přitom již před mnoha lety odsoudil tento způsob agitace např. W. Churchill slovy: Čím víc člověk čte o tom, že kouření škodí zdraví, tím spíš přestane číst! (volně citováno). Bohužel i dnešní, moderní (spíše módní) prostředky, včetně multimediálních, na tom nejsou lépe ono, totiž, není těžké dělat věci nové, ale dobré. Připočítáme-li k tomu, že na ekogramotnosti parazituje řada lidí pro které je zdrojem příjmů, popř. politickým kolbištěm, je bídný obraz dokreslen. Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků Se záměrem zefektivnit výchovu k ekogramotnosti jako podmínky udržitelného rozvoje (v Praze), orientujeme se na specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků, které jsou výuce chemii imanentní. Tyto činnosti odvozujeme: a) ze specificky lidských činností, za které jsou všeobecně považovány hra, učení a práce (první dvě obvykle jako příprava na třetí), b) z pořadí prostředků výuky a výchovy, jak je seřadili naši klasikové Jan Amos Komenský a Gustav Adolf Lindner (i jiní). Podle nich (opět volně citováno):... na 1. místě je věc sama, na 2. místě je model, 3. je obraz a 4. jsou znakové systémy. I když bychom dnes nebyli tak rigorózní, můžeme s nimi souhlasit s tím, že nyní tyto prostředky ve výuce chemii a výchově chemií budeme chápat moderněji: např., na 1. místě budou metody a prostředky poznávání věci samé (chemických látek a reakcí), na 2. místě modelování v pojetí odpovídajícím informatizované společnosti, na 3. místě vizualizace (nikoli jen obraz, ale široké spektrum metod a prostředků) a na místě 4. symbolizace (pro chemii tak příznačná). 1 HOLADA, K.: Environmentální výchova ve výuce chemii na středních školách. Metodická příručka skica. (Projekt JPD 3. Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze.) Praha: UK PedF a MHMP odbor školství, str. 5

6 Vztahy mezi některými zmíněnými specifickými činnostmi zobrazuje následující diagram. (Ne všechny se nám podařilo zařadit do této metodické příručky.) Experimentování s modely Modelový experiment Experimentování Modelování Vizualizace Elementarizace Vizualizace experimentu Vizualizace experimentováním Vizualizace modelu Vizualizace modelováním Poznámka k námi do české pedagogiky chemie zavedenému pojmu elementarizace. Využívá jak je vidět na obrázku experimentování, modelování, vizualizace (ale i symbolizaci) k pedagogické prezentaci (nejčastěji) metod studia chemických látek a reakcí. Postup je obvykle následující: 1. sestavení funkčního modelu přístroje, 2. modelové pokusy objasňující princip metody a zásady práce s přístrojem, 3. důkazy a stanovení pomocí modelu přístroje, event. 4. práce se skutečným přístrojem. Máme vlastní videozáznamy elementarizace metod optických, elektroanalytických, chromatografických. Elementarizace úzce souvisí s instrumentací edukačních chemických pokusů. 6

7 Edukační hry s ekochemickou tematikou a) domina 1. Ekochemicky významné oxidy (též hydroxidy, kyseliny, soli). Kameny se skládají tak, aby vznikly správné vzorce existujících oxidů, jejichž ekologický význam je třeba doplnit. 2. Ekochemicky významné organické sloučeniny. Obdoba č Nebezpečné chemikálie. K názvům látek se přiřazují normalizované piktogramy označující jejich nebezpečnost. Ukázka (příloha s. 18). 4. Druhotné suroviny. Tvoří se dvojice: odpad-výrobek z něho. 5. Kategorie drog. Skládají se páry: kategorie drog konkrétní příklady. 6. Éčka. Obdoba č. 5: skupinové označení konkrétní příklad, oba kameny jsou označeny čísly. 7. Párování ekochemických pojmů. Lze též hrát verbálně. b) pexesa 1. ABC udržitelného rozvoje. Hledají se dvojice označující hesla obrazového terminologického slovníčku, např.: atmosféra, biosféra, biomasa, cirkulace, devastace, emise, atd. 2. Chemické procesy a aparáty v průmyslu a v domácnosti. Na kartičkách jsou reálná zobrazení doplněná symboly z proudových výkresů konstrukčních. Ukázka (příloha s. 18). 3. Rostlinné alkaloidy. Obrázky známých rostlin se jmény jsou doplněny názvy příslušných alkaloidů. 4. Aditiva. Podklad obrázku tvoří znázornění výrobku a přes něj je nápis s názvem aditiva vč. skupiny, do které patří. c) puzzle 1. Ze vzduchu, vody a kamene. Schematické znázornění surovinových zdrojů anorganického průmyslu. 2. Surovinové zdroje organickochemického průmyslu. Viz Biomasa a biotechnologie v potravinářském průmyslu. Viz Pyramida účinků polutantů životního prostředí na biotu. Schéma obsahuje: část postižené populace soubor polutantů v organizmu fyziologické aj. změny neznámého významu fyziologické příznaky nemocí nemocnost úmrtnost. 5. Koloběhy látek. 6. Skleníkový efekt. Obrázek doplněný texty. Ukázka (příloha s. 19). 7. Kyselý déšť obdoba č. 6. 7

8 d) bingo Školní varianty známe TV soutěže na nejrůznější témata. Žáci soutěží v párech, sami si předkreslí čtverečky s 3 x 3 částmi a do nich opíší jimi vybrané pojmy z těch, které učitel napsal na tabuli na zvolené téma. Další postup je známý: učitel čte text a žáci do svých archů zaškrtávají odpovídající pojmy. Po vytvoření lajny (svislé, vodorovné, uhlopříčné) zavolají bingo. Lze, ovšem, pokračovat ve hře až do stavu full hause. (Učitel na tabuli samozřejmě napíše pojmů více než 9, např. 12.) e) karty 1. Černý Petr Nebezpečné chemikálie. Hráči se zbavují dvojic karet: název látky piktogram označující její nebezpečnost. Obdoba a) Kartičky Udržitelný rozvoj. Hráči se zbavují karet tím, že vytvářejí dvojice pojmů, které k sobě patří. Pro případ švindlování je sada opatřena kartami chyba. 3. Kvarteta Suroviny meziprodukty produkty odpady. Sbírají se čtveřice karet o výrobě známých látek. Ukázka (příloha s. 19). 4. Kvarteta Éčka. Čtveřici karet tvoří: chemický název vzorec původ (přírodní, přírodně identický, syntetický) kategorie aditiv (např. konzervant, barvivo,... ). Všechny karty čtveřice jsou označeny příslušným číslem z oficiálního seznamu. 5. Kvarteta Drogy. Analogie č. 4. f) tabulové, postupové 1. Ekochemická periodická tabulka prvků. Hraje se na variabilní PSP (superdlouhá nebo dlouhá, event. krátká). Postupuje se podle házení kostkou (osmistěnem), či elektronického voliče náhodných čísel. Obsazují se políčka až po sdělení jaký je význam příslušného prvku, či jeho sloučeniny pro udržitelný rozvoj. 2. Energie. Hra řízená učitelem. Lze volit různé cesty. Postupuje se podle kvality odpovědí na otázky: startovní, postupové a prémiové. Ukázka (příloha s. 20). g) hry mimo učebnu 1. Terčový závod. Absolvuje se trasa (lesem, parkem apod.) na níž jsou rozmístěna stanoviště s praktickými i teoretickými úkoly ekologické povahy se 2 možnostmi jejich řešení. Soutěžící z kapací lahvičky (A, B) nanáší kapku na svůj startovní průkaz podle zvoleného řešení. V cíli se postříknutím průkazu vyvolají barevné skvrny, označující správná a nesprávná řešení úkolů na trase. V případě shodného počtu správných řešení rozhoduje čas za který byla trasa absolvována. Ukázka (příloha s. 20). 2. Řízená vycházka. Vedle trasy jsou zadány úkoly. Témata, např.: za odpady, samočistící schopnosti, k domácí (obecní) čističce odpadních vod... 8

9 h) tvořivé 1. Tvorba plakátu, posteru apod. na dané (ekologické) téma. Skupinové práce při koncipování, opatřování podkladů a materiálů, vlastní tvorba. 2. Slovní tenis s pojmy o udržitelném rozvoji. 3. Co mám na sobě, event. kdo (co) jsem verbální hry. 4. Doplňovačky, rohačky, křížovky, hádanky atd. 5. Sudoku s chemickou tematikou. 9

10 Efektní ekochemické experimenty a) Pokusy převážně analytické povahy 1. Stopová analýza: z 0,1 M roztoku CuSO 4 se připraví škála roztoků odstupňovaných koncentrací a barevných odstínů (0,1 až 0, M). Nejprve se dokazují kationty Cu 2+ běžnými činidly a poté (na konci škály) činidly specifickými a vysoce citlivými: kuprizonem (0,5 % roztok v EtOH) jehož se na 10 ml vzorku přidává 0,5 ml thiosulfátoželezitým komplexem, jehož rozpad (odbarvování) urychlují i stopy Cu 2+. Činidlo se připravuje těsně před důkazem slitím stejných objemů 0,01 M roztoků FeCl 3 a Na 2 S 2 O 3. alkalickým roztokem luminolu s 3-5 % H 2 O 2, který po přilití vzorku se stopami Cu 2+ modře září. Viz též b Modrý efekt: v 50 ml vody se rozpustí 1 g NaOH a poté se přidá 1 g glukosy, potom se do vzniklého roztoku přikápne roztok methylenové modře. Nádobka (minimálně na 100 ml) se uzavře a nechá se stát po chvíli se modrý roztok odbarví, po protřepání opět zmodrá, atd. 3. Důkazy plynů: ukazují se jednoduché metodiky reakcí plynů s činidly: probublávání, visutá kapka na tyčince, činidlo na papíru (reagenční a indikátorové papírky), činidlo na silikagelu (průkazníkové trubičky), apod. Vhodný příklad: důkazy SO 2, či par EtOH okyseleným roztokem K 2 Cr 2 O Produkty kouření tabáku: jednoduchou aparaturou sestavenou ze 3 promývaček (i improvizovaných) se prosává kouř z cigarety produkty kouření se zachycují v náplních promývaček (silikagel, voda, minerální vata aj.). Pokus lze zatraktivnit jeho cimrmanovskou úpravou (zlato vefukováním tabákového kouře do vody). 5. Plynoměrné stanovení močoviny podle Borodina (např. v půdním výluhu, v roztoku reprezentujícím např. moč aj.): vzorek reaguje s bromnanovým louhem (silně alkalický roztok bromnanu) a měří se objem unikajícího dusíku ten se přepočítá na močovinu. Bromnanový louh: ve 100 ml 30 % NaOH se rozpustí 1,6 ml bromu. 6. Lékopisné zkoušky na čistotu: připraví se roztok obsahující maximální (povolené) množství polutantu (např. chloridů, těžkých kovů jako Pb 2+, volné salicylové kyseliny atd.) a po reakci s odpovídajícím činidlem (v uvedených příkladech s AgNO 3, Na 2 S, FeCl 3 ) je vzniklá sraženina, či zabarvení porovnávána se sraženinou, či zabarvením vzniklým za stejných podmínek reakcí vzorku. 7. Exprestesty a jednoduché prostředky selfmonitoringu: předvádějí se průkazníkové (trubičkové) soupravy k semikvantitativnímu stanovení par ethanolu ve vydechovaných plynech a ke stanovení plynů a par v ovzduší (CO 2, SO 2, CO atd.). Dále je možné provádět kontrolu správnosti stanovení glukosy, ketolátek aj. papírky DIAPHAN, které jsou určeny pro stanovení některých složek moče. Ty, kteří to nepotřebují zaujme stanovení krevního cukru glukometrem. 8. Důkazy složek a polutantů půdy: z odebraného vzorku půdy se po vysušení a prosátí připraví jemnozem a z ní půdní výluh (vodní nebo v některých případech pomocí zředěné HCl). V něm se dokazují, popř. orientačně stanovují např. chloridy (AgNO 3 ), sírany (Ba(NO 3 ) 2 ), uhličitany (HCl), vápenaté kationty (šťavelanem amonným), olovnaté sloučeniny (dithizonem ve chloroformovém extraktu). Dále se měří ph vodního výluhu dostupnými metodami. Existují soupravy pro orientační půdní rozbory (pro zahrádkáře). 10

11 b) Pokusy k energetice chemických reakcí Přehled pokusů podle druhů energií a podle toho zda je při chemické reakci produkována, nebo konzumována, včetně fenomenologického popisu pokusů, je uveden v následující tabulce. Za tabelárním přehledem jsou další, realizační, poznámky k pokusům. PRODUCENT Hořící gel: slitím 2 bezbarvých kapalin vznikne tuhý gel, který nevyteče z nádobky. Lze jej zapálit. (1.1) Danielův článek: měděný a zinkový poločlánek se připojí ke galvanoměru ten ukáže výchylku až po spojení obou poločlánků elektrolytickou spojkou (může jí být i ruka, či řetěz lidí). (2.1) Chemiluminiscence: roztok luminolu se stopami Cu 2+ přikapáváním zředěného H 2 O 2 modře září (šero, či tma zvýší efekt). (3.1) Vybuchující plechovka: k otvoru v uzavřené plechovce, v níž se vyvíjí acetylen, se přiloží plamen na konci špejle exploze odmrští víčko i plechovku. (4.1) CHEMICKÁ REAKCE ENERGIE 1. tepelné 2. elektrické 3. světelné 4. mechanické KONZUMENT Chladivé mléko: protřepáváním 2 upráškovaných bílých látek vznikne mléko a směs se citelně ochladí. (1.2) Elektrolýza vody: v elektrolyzéru z násypky se jímají produkty elektrolýzy do kalibrovaných zkumavek, měří se a dokazují jednoduchými zkouškami. (2.2) Fotosenzibilita AgBr: čerstvě připravená jemná suspenze AgBr působením intenzivního světla tmavne (pro srovnání stejná suspenze uložená ve tmě, např. v plechovce). (3.2) Dětské kapslíky: na svépomocně zhotovené kapslíky se tluče kladívkem a ty explodují se zvukovým a světelným efektem. (Jododusík exploduje již velmi slabým nárazem šimráním ptačím brkem připevněným na tyči.) (4.2) 1.1 Hořící gel: do 5 ml nasyceného roztoku octanu vápenatého (v kádince na 50 ml) se vlije (prudce) 37,5 ml ethanolu. Má-li vzniknout barevný gel, přidá se do ethanolu acidobazický indikátor (fenolftalein, thymolftalein) a roztok octanu se zalkalizuje kapkou koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného. Zbarvení plamene lze docílit např. rozpuštěním kyseliny borité v ethanolu. 1.2 Chladivé mléko: jde o reakci pevných reaktantů při níž vzniká kapalný produkt reakce je dále zajímavá tím, že je silně endotermická, což lze snadno demonstrovat pomocí termoskopu, či termistoru. Použije se (ve zkumavce) 1 g Ba (OH) 2.8 H 2 O a 5 g NH 4 SCN. Obě látky je nutné upráškovat a poté postupně vložit do zkumavky a protřepávat. 2.1 Danielův článek: měděný poločlánek (elektroda) do kádinky s 0,1 M roztokem CuSO 4 je vložen měděný plech, zinkový poločlánek (elektroda) do kádinky s 0,1 M roztokem ZnSO 4 je vložen zinkový (pozinkovaný) plech. Oba plechy jsou elektrickými vodiči (banánek, krokosvorka) připojeny k voltmetru ten ukáže výchylku až po spojení elektrolytů v kádinkách solným můstkem, kterým může být harmonikovitě složený filtrační papír namočený v roztoku KNO 3. 11

12 2.2 Elektrolýza vody: elektrolyzér tvoří násypka uzavřená pryžovou zátkou, kterou procházejí dva silnější hřebíky (dráty) ty jsou elektrodami připojenými ke zdroji stejnosměrného napětí (např. nabíječka autobaterií). Voda je okyselena H 2 SO 4 (jde o 10 % roztok H 2 SO 4 ) Po naplnění zkumavek plyny se vodík dokáže zapálením a kyslík doutnající špejlí. Vhodnou aparaturou je též trubice U s bočními vývody. 3.1 Chemiluminiscence: alkalický roztok luminolu se připraví rozpuštěním 0,1-0,2 g luminolu ve 100 ml 0,1 M roztoku NaOH, dále je potřeba zředěný roztok CuSO 4 (nejlépe v kapací lahvičce) a 3-5 % roztok H 2 O 2 (též v kapací lahvičce). K demonstraci je vhodná kyveta (např. obal od bonbonů Tic-Tac). Zaujmou zmínky, či ukázky bioluminiscence, galvanoluminiscence, ale též fluorescence a fosforescence. 3.2 Fotosenzibilita AgBr: jde o známý příklad fotochemické reakce. Suspenze AgBr, má-li být velmi jemná, musí být připravena slitím stejných objemů velmi zředěných roztoků (0,001 M) AgNO 3 a KBr. Intenzivním zdrojem světla může být např. transprojektor. Jiným zajímavým pokusem je izomerace maleinové kyseliny na fumarovou působením UV záření, což se projeví vznikem sraženiny v původně čirém roztoku (fumarová kyselina je mnohonásobně nerozpustnější než maleinová kyselina). 4.1 Vybuchující plechovka: zdar pokusu závisí na rychlosti provedení: po vložení kousku CaC 2 do plechovky a jeho pokropení vodou z kapací lahvičky je třeba plechovku ihned uzavřít víčkem a co nejdříve k otvoru přiložit oheň (předem hořící). Při zpoždění klidně hoří C 2 H 2 unikající z plechovky. Variace: výbuchy jiných plynných i pevných třaskavých směsí v různých uspořádáních, střelba z palných zbraní, modely raket, ale i efektní pokus rtuťové srdce. 4.2 Dětské kapslíky: odděleně se rozestře 1 g červeného fosforu a 3 g chlorečnanu draselného, potom se postupně rozmíchají s řidší arabskou gumou (klovatinou, ale postačí i voda) na hustou kaši. Směs se kape na pruh papíru (kapky velikosti sezamového semínka, ne větší!) a usuší např. pomocí fénu, či infražárovky. Bezpečnost vyžaduje pracovat jen s malými množstvími látek a míchat je jen za vlhka! Rozhodně nepřipadá v úvahu poskytnout některou ze složek komukoli (nebezpečí výbuchu, ale i surovina pro přípravu některých drog, např. pervitinu). Jododusík se připravuje zásadně v malém množství protřepáním rozetřeného jodu ve zkumavce se 2-3 ml koncentrovaného roztoku NH 3. Po 15 minutách se roztok zfiltruje a filtr se suší na vzduchu. Suché, červenošedé krystalky jododusíku jsou nebezpečné explodují pohybem, slabým nárazem, ale i ostrým světlem (práce s malým množstvím a jen se suspenzí ve vodě, nebo s vlhkým preparátem!!). 12

13 c) Akumulace a zpětné uvolňování energie Přehled pokusů podle druhů energií včetně fenomenologických popisů a realizačních poznámek je uveden v následující tabulce. AKUMULACE A ZPĚTNÉ UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE 1. tepelné Hřející balíček: kapalina v balíčku po iniciaci postupně tuhne a uvolňuje se při tom teplo. Modelový pokus: pomocí termoskopu se demonstruje, že: a) rozpouštění thiosíranu sodného je děj endotermický, b) krystalizace thiosíranu z přesyceného roztoku je děj exotermický. Možná varianta s termistorem (stačí elektrotechnický) zapojeným v elektrickém obvodu s baterií do kapesní svítilny a ampérmetrem. 2. elektrické Model autíčka na palivový článek: autíčko pohání elektromotorek a ten je napájen elektrickým proudem z palivového článku kyslíko-vodíkového. Oba plyny jsou získávány elektrolýzou vody zdrojem proudu jsou pro ni solární články. Modelový pokus (reverzní elektrolýzy): elektrolýzou vody, resp. 10 % kyseliny sírové mezi 2 porézními uhlíkovými elektrodami vzniká na katodě vodík a na anodě kyslík. Oba plyny se pohlcují v elektrodách a vzniká tak elektroda vodíková a elektroda kyslíková. Asi po sekundách se odpojí zdroj (nabíječka) a elektrody se připojí k voltmetru, který ukáže výchylku. 3. světelné Fotoakumulátor - chemotronické čidlo UV záření. Modelový (neefektní) pokus (pouze v rukou učitele!): slitím bezbarvých 0,1 M roztoků Hg 2+ a Fe 2+ vznikne bezbarvý roztok. Po několika minutách z něj odebereme kapku a dokážeme v ní např. thiokyanatanem Fe 3+. Reakční směs uložíme do tmy (krabice, plechovka) a po hodině (i déle) z ní opět odebereme kapku k důkazu Fe 3+, tentokrát bude negativní, tzn., že: Hg 2+ + Fe 2+ svetlo tma Hg + + Fe 3+ Tento děj lze uspořádat jako elektrochemický článek, který se světlem (zejména UV) nabíjí a za tmy vybíjí poskytuje elektrickou energii. 4. mechanické Střelba z perkusní zbraně (předvádí na střelnici kvalifikovaná osoba): 1. nabití zbraně střelným (černým) prachem, ucpávkou a koulí, 2. prohlídka a nasazení zápalky (azid v zápalce), 3. vlastní výstřel: po stisknutí kohoutku, kladívko udeří na zápalku ta exploduje a tak zapálí střelný prach a plynné zplodiny (nejen plynné) vymetou kouli z hlavně. Varianta: vypuštění modelu rakety na školním hřišti učitelem, či raketovým modelářem. poznámky: 1. Ztuhlý balíček se aktivuje ohřátím v teplé vodě při tom z tuhé látky opět vznikne roztok. Termistor je polovodičový prvek známý již žákům ZŠ. Jeho elektrická vodivost závisí na teplotě přímo: s rostoucí teplotou roste i jeho vodivost. 2. Podobně jsou konstruovány i systémy kosmické techniky, např. na raketách, transportérech, stanicích (Apollo, Gemini). 13

14 3. Tento fotoakumulátor je založen na chemických dějích, zatímco tranzistorový solární článek využívá fyzikální jev (fotovoltaický). 4. Při výstřelu z palné zbraně se uplatňuje chemická reakce jako konzument mechanické energie (úder na zápalku) i jako producent mechanické energie, která vymete kouli z hlavně. Modely raket, raketové motorky, palníky lze zakoupit v prodejnách modelářských potřeb. Raketové slože, popř. i jednoduché modely raket umí učitel chemie připravit, ale není radno způsob jejich přípravy žákům sdělovat. V nouzi lze vystačit s ukázkami střelných prachů (černého a bezdýmého) a jejich hoření a se zápalkou do perkusní zbraně, popř. s jejím odpálením úderem, či odpálením vlastnoručně připraveného azidu což vyžaduje přirozenou opatrnost, ale vyplatí se též jako demonstrace principu airbagů. Poznámky k pokusům, tematické souvislosti a.1 Stopová analýza: významná metoda v analytice životního prostředí, medicíně, potravinářství, produkci a aplikaci superčistých materiálů, kosmochemii... Lze jí dokazovat a stanovovat množství látek řádově 0, , tj. 0,1 atto (chemiluminiscenční analýzou b.3.1). a.2 Modrý efekt: lze považovat za model postupu stanovení hnilobnosti vody, při němž se měří čas potřebný k odbarvení vzorku vody obarvené methylenovou modří). Hnilobné látky redukují modř na bezbarvou formu. a.3 Detekce plynů: uvedené jednoduché metody jsou základem řady exprestestů a terénních zkoušek na polutanty ovzduší též bojových chemických látek. a.4 Produkty kouření tabáku: účinná ukázka co vdechuje kuřák do svých plic, lze provádět též semi- i kvantitativně. a.5 Plynoměrné stanovení močoviny: ukázka rychlé varianty proti kjeldahlizaci, předepsané např. lékopisem, zaujmou též informace o Borodinovi jako hudebním skladateli. a.6 Lékopisné zkoušky na čistotu: ukázky kontroly léčiv, ale i potravinářských výrobků, kosmetiky, apod. zkoušky na potravinářská aditiva ( éčka ). a.7 Exprestesty: příklady orientačních, rychlých, terénních zkoušek ovzduší na pracovištích, v domácnostech, zjišťování úniku nebezpečných látek, aj. a.8 Důkazy složek a polutantů půdy: význam pro zemědělství, sadařství, vinařství, zahrádkáře, biofarmy, potřeba hnojení, nežádoucí zatěžování půdy, skládky odpadů, eroze, vlivy dopravy, turistiky... b. Zatím těžko nahraditelné chemické zdroje energie (tepelné, elektrické, světelné, mechanické) bez nichž by nebylo dnešní úrovně civilizace. Problematika spalování versus chemického zpracování fosilních paliv, biomasy, apod. Význam chemických oborů: termochemie, elektrochemie, fotochemie, chemické fyziky. b.1.1. Hořící gel: zajímavý způsob produkce tepla a světla hořením, bezpečnější formy balení paliva (gel místo kapaliny). Není to gelová svíčka (ta je z parafinů). b.1.2. Chladivé mléko: příklad reakce tuhých reaktantů, kterou žáci prakticky neznají a navíc za běžných laboratorních podmínek endotermická produkující chlad. Příležitost připomenout zákon akce a reakce a jeho využití při urychlování rozpouštění a reakcí. 14

15 b.2.1 Danielův článek: připomínka široké palety chemických zdrojů elektrické energie: primárních i sekundárních (vč. palivových). Efektní provedení představuje můstek mezi poločlánky vytvořený rukou, nebo řetězem rukou potřeba citlivého voltmetru. b.2.2 Elektrolýza vody: evokuje elektrolýzu jako významný technologický proces, jímž se vyrábí řada látek zde vodíku a kyslíku (i pro palivové články), vodíku jako paliva pro spalovací motory. b.3.1 Chemiluminiscence: využívá se v kinetické stopové analýze (viz a.1), ve zdrojích studeného světla. Vhodné jsou připomínky bioluminiscence, galvanoluminiscence a rozdíly mezi luminiscencí vs. fosforescence a fluorescence. b.3.2 Fotosenzililita AgBr: jeden z chemických základů klasického fotografování. Připomínka řady prakticky významných fotoreakcí (fotosyntéza, průmyslové procesy, halogenace, negativní účinky světla, fotosenzibilita materiálů, ale též pokožky). b.4.1 Vybuchující plechovka: navádí k poučení o bezpečnosti, explozích, výbušninách, trhavinách, raketách, tryskových motorech, střelných zbraních. Hranice mezi ustrašeností a respektem! Předvést rtuťové srdce oblíbený pokus akademika J. Heyrovského zmínky o polarografii i o bezpečnosti práce se rtutí a vůbec. b.4.2 Dětské kapslíky: poučení o bezpečnosti práce, o mechanické (bezděčné) iniciaci reakcí (i explozí), princip zápalek palných zbraní. c. Závažné problémy: - uchování (skladování) energie, - přeměny různých forem energie navzájem s centrální pozicí energie chemické. Aplikační náměty a jiné připomínky jsou uvedeny v poznámkách pod tabulkou Akumulace a zpětné uvolňování energie. 15

16 Monitorovací stanice Funkční model využívající elektroanalytických metod Funkční model stanice monitorující některé parametry udržitelného rozvoje je příkladem elementarizace metod studia chemických látek a reakcí. Je velmi snadno sestavitelný např. z modulů elektrotechnické stavebnice Z 3/III, která je běžná v kabinetech fyziky již na základních školách. Stavba modelu nevyžaduje od učitele ani od žáků zvláštní vědomosti ani dovednosti. Již žáci 8. ročníků ZŠ (někdy i žáci 5. a 6. ročníků) se stavebnicemi běžně pracují ve fyzice a zejména v základech techniky. Základní zapojení (obr. příloha s. 21) využívá spojovacích materiálů a modelů obsažených ve stavebnici: S sběrnice, N napájecí zdroj (monočlánek, baterie do kapesní svítilny), C čidlo (na obr. dvě kontaktní destičky součást stavebnice), Z tranzistorový zesilovač, I indikační modul (zde žárovka 1,5 V na panelu). Rozšíření funkce monitorovací stanice je snadné a lze je provést dvěma způsoby: 1. na modulu čidel, kam lze dále připojit: 1.1 kontaktní hroty, 1.2 vodivostní elektrody a jejich improvizace, 1.3 funkční model plameněionizačního detektoru, 1.4 termistor, 1.5 fotorezistor, 1.6 fotočlánek, 1.7 gassenzor, 1.8 čidlo ph (dvojelektrodu). 2. na modulu indikačním lze doplnit: 2.1 svítivou diodu (LED), 2.2 piezzobuzer, 2.3 motorek, 2.4 model servozařízení, 2.5 V-A metr (ručkový, či digitální), 2.6 registrační V-A metr (ve školách např. Vareg), 2.7 PC sběrač, zobrazovač a vyhodnocovač signálů. Napájení zařízení elektrickým napětím lze modifikovat, např. uplatněním nabíječek (mobilů, apod.), event. baterií solárních článků. Z hlediska exaktnosti je možné pracovat: a) kvalitativně, kdy se deteguje přítomnost nepřítomnost dokazovaného polutantu, parametru aj., b) semikvantitativně, kdy se např. rozlišuje zda sledovaná veličina přesahuje nepřesahuje nastavený limit, c) kvantitativně, kdy se stanovují naměřené hodnoty (ve zvolených jednotkách) veličin. Monitorování může být diskontinuální (jednorázové, nebo ve zvolených časových intervalech, řízených např. časovačem, popř. žákem), ale i kontinuální, které předpokládá registrační měřící přístroj, nebo PC vybavený odpovídajícím programem. 16

17 Závěr Náš manuál představuje část výsledků získaných řešením projektu JPD 3 Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze v období červen 2006 až březen Z plánovaných výstupů 2 je to zlomek, který přednostně dáváme k dispozici především koordinátorům projektu a jejich kolegům na školách. Další, související, informace, materiály, hry, záznamy pokusů na DVD, resp. CD-ROM, vzorová sestava monitorovací stanice s čidly a vyhodnocovacími indikačními přístroji, centigramová množství úzkoprofilových chemikálií byla a jsou i nadále koordinátorům dostupná přímo u autora této příručky. Ostatním zájemcům budou zejména pokusy zprostředkovány začátkem školního roku 2007/8 na DVD po telefonické, či písemné dohodě s autorem, popř. s některým ze zúčastněných koordinátorů a po slíbení připomínek, doporučení, nabídek ke spolupráci, názorů na uspořádání praktika pokusů a her uvedených v příručce a semináře o studentských projektech s tematikou udržitelného rozvoje v Praze (obě poslední akce pro chemiky ze středních škol v Praze). Přestože bylo leccos uděláno, je dost práce před námi. Pojďte s námi! Doc. RNDr. Karel Holada, CSc. katedra chemie a didaktiky chemie UK v Praze M. D. Rettigové Praha 1 tel Připomínáme je ze skici metodické příručky 1. Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků na téma Udržitelný rozvoj v Praze. Metodická příručka pro učitele. 2. Instruktážní videopořad (DVD) k metodické příručce. 3. Filipatran, či prezentační PC program informačně-vizualizační pomůcka pro učitele chemie k metodické příručce. 4. Malé praktikum pokusů, měření a pozorování pro studenty vč. námětů pro jejich projekty. 5. Sada didaktických her s ekochemickou tematikou rozšiřující a prohlubující ekogramotnost pro udržitelný rozvoj. 6. Dvě praktika koordinátorů Modelové monitorování vybraných indikátorů udržitelného rozvoje (v Praze): 6.1 Elektroanalytické metody s využitím Jandovy stavebnice, 6.2 Optické a chromatografické metody. 7. Efektní ekochemické experimenty: 7.1 Bodový scénář show s realizačními pokyny, 7.2 Videopořad podle možností na DVD, popř. VHS 17

18 Obrazová příloha 18

19 19

20 20

21 21

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Hodina moderní chemie II: Chemie a energie

Hodina moderní chemie II: Chemie a energie Hodina moderní chemie II: Chemie a energie Autoři: RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Upravil: Marek Lanč, Jiří Vrána Scénář a podkladový materiál pro lektory Prezentace HMCH

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Metodický list pro učitele Pomůcky a) chemikálie - ocet b) potřeby - varná konvice zanesená

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Vlastnosti kyseliny sírové

Vlastnosti kyseliny sírové Vlastnosti kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda - kostka cukru b)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Název: Halogeny II - halogenidy

Název: Halogeny II - halogenidy Název: Halogeny II - halogenidy Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy Úkol č. 1: Ověřování fyzikálních vlastností alkoholů Návod k laboratornímu cvičení Alkoholy Pomůcky: 3 velké zkumavky - A,B,C, hodinové sklíčko, kapátko nebo skleněná tyčinka Chemikálie: etanol (F), etan-1,2-

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Název: Exotermní reakce

Název: Exotermní reakce Název: Exotermní reakce Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek: Kovy či redoxní

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny

OKRUH 7 Karboxylové kyseliny OKRUH 7 Karboxylové kyseliny Pro karboxylové kyseliny je charakteristická přítomnost jedné nebo více karboxylových skupin Monokarboxylové kyseliny Příprava kyseliny mravenčí z chloroformu a její důkaz

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH 21 Řešení školního kola ChO kat. B 2015/2016 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Měď v minerálech 12

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Sacharidy Pro potřeby projektu

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

ROZDĚLENÍ SLOUČENIN INDIKÁTORY VZNIK HYDROXIDŮ A KYSELIN

ROZDĚLENÍ SLOUČENIN INDIKÁTORY VZNIK HYDROXIDŮ A KYSELIN ROZDĚLENÍ SLOUČENIN INDIKÁTORY VZNIK HYDROXIDŮ A KYSELIN PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_190 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Návod k laboratornímu cvičení Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Úkol č. 1: Barvení plamene Pomůcky: kahan, zápalky, tuha upevněná ve verzatilce nebo platinový drátek Chemikálie: nasycené

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více