PROFIL SPOLEČNOSTI REFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI REFERENCE"

Transkript

1 Národní Obrany 45, Praha 6, PROFIL SPOLEČNOSTI REFERENCE

2 ÚVOD Jsme společnost zabývající se energetikou staveb ve všech jejích oblastech. U novostaveb od návrhů koncepce energeticko-ekonomického systému budovy po hodnocení energetické náročnosti hotového projektu budovy. U stávajících objektů se zaměřujeme na úspory energií a tím i financí všemi ekonomicky efektivními způsoby. Od návrhu zateplení objektu přes úspory technologiemi budovy po získání levnějšího dodavatele energií. Další oblastí působnosti jsou dotace na energeticky úsporné projekty, kde zajišťujeme vyhotovení projektové dokumentace, energetického auditu a dalších dokumentů- potřebných k podání žádostí a u vybraných titulů zajišťujeme také administraci žádosti. Tým Energomex s.r.o. : Ing. Vojtěch Lexa Ing. Břetislav Mercel Ing. Ondřej Malý Energetický auditor zapsaný v seznamu Ministerstva Prům. a obchodu Energetický auditor zapsaný v seznamu Ministerstva Prům. a obchodu Energetický konzultant Specializace energetické úspory v budovách, technické dozory na stavbě Jednatel společnosti Specializace energetické úspory v technologiích a energetická koncepce celků Specializace energetické úspory v budovách, termovize Jednatel společnosti ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor stavební fyzika budov a energetické systémy budov ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra ekonomiky a řízení energetiky VUT Brno, FS, postgraduál výstavba a provoz jaderných elektráren ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor stavební fyzika budov a energetické systémy budov Ing. Sylva Stránská Ing. Petr Janata Ing. Petr Žemla (ext) Projektant pozemních staveb Projektant pozemních staveb Autorizovaný inženýr s aut. pozemních staveb ČKAIT Specializace energetické úspory v budovách ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor technologie staveb Specializace energetické úspory v budovách ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor technická zařízení budov Specializace na střechy, terasy, lodžie, fasády a izolace spodní stavby, technické dozory ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby a konstrukce

3 PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov. Ať už pro stavební povolení, nebo z důvodu nezávislého hodnocení budovy. Pokud při hodnocení projektu pro stavební povolení zjistíme, že některé konstrukce nebo objekt jako celek nevyhoví podmínkám vyhlášky, nebo jsou jinak neoptimálně řešeny, ihned investora kontaktujeme a společně hledáme nejvhodnější řešení. ENERGETICKÉ AUDITY K Energetickému auditu přistupujeme jako k procesu analýzy stávajícího stavu budovy a hledání možností energetických úspor a navržení způsobů jejich realizace. Energeticky úsporné návrhy poté sestavujeme do smysluplných celků a hodnotíme jejich ekonomickou efektivitu. Energetický audit poté slouží jako podklad pro rozhodnutí investora, zda realizovat energeticky úsporná opatření. Energetický audit je také potřebnou součástí žádosti o dotace na energetické úspory z fondů MPO, MŽP nebo MMR. ZELENÁ ÚSPORÁM Program zelená úsporám je momentálně bohužel zastaven. Nicméně v případě jeho znovuobnovení nabízíme stejné služby, jako když byl otevřen. Zpracováváme žádost o dotaci od A do Z. Odborný posudek, projektovou dokumentaci, krycí list i administraci samotné žádosti. Celý proces probíhá v úzké komunikaci s investorem tak, aby jeho záměr a požadavky programu byly v co nejlepším možném souladu. Pracujeme tak, aby investor byl zbaven administrativní zátěže a zároveň byl neustále informován o průběhu stavu prací a stavu žádosti na SFŽP. TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ Pro odhalení tepelných mostů v obalových konstrukcích objektu používáme termovizní měření. Toto měření slouží zejména k odhalení slabých míst tepelně-izolační obálky objektu a může tak poukázat na problémy, které je potřeba řešit. Tímto měřením je také možné objevit nedostatky při realizaci objektu, důsledky špatné projekce objektu, případně nedodržení projektu jako takového (např. použití nekvalitních materiálů neo nesprávné technologie).

4 SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ ENERGETICKÉ KONCEPCE PROJEKTU Podílíme se na energeticky úsporných návrzích objektů od jejich projekčních počátků. Spolupracujeme s architektonickými a projekčními ateliéry na bázi konzultací nad energetickoekonomicky efektivními řešeními objektu a provádíme předběžné výpočty energetické náročnosti návrhu budovy. Navrhujeme řešení stavebních detailů tak, aby byly eliminovány tepelné mosty a navrhujeme vhodné zdroje energie dle typu objektu, energetické náročnosti objektu a umístění objektu. PREZENTACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OBJEKTŮ Pomáháme developerům a projekčním kancelářím prezentovat energetickou úspornost jimi vytvářených objektů. K tomuto účelu používáme přehlednou, laicky srozumitelnou studii, která je věcně obdobou energetického auditu. Studie hodnotí daný projekt z energeticko-ekonomických hledisek a prezentuje výsledky formou barevných A3 stran naplněných ilustracemi výsledků a jejich komentářem. STUDIE OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU Z ENERGETICKÉHO HLEDISKA Vypracováváme studie, zabývající se návrhem vhodných energeticky úsporných opatření objektu. Vyčíslujeme náklady a přínosy jednotlivých opatření. Na základě těchto informací se investor může rozhodnout zda a jaká provede energeticky úsporná opatření. PASIVNÍ DOMY Provádíme návrhy pasivních domů, nebo hodnocení projektů zda splňují požadavky norem na pasivní dům. Do procesu návrhu pasivního domu vstupujeme ve všech fázích. Od zajištění kompletního návrhu a projektu po asistenci projekčním ateliérům. OPTIMALIZACE DODÁVEK ENERGIÍ Analyzujeme stávající nákup energií na provoz objektu a navrhujeme optimalizaci nákupu energií, zajišťujeme levnější nákup energií v případě, že stávající smlouvy jsou nevýhodné.

5 Reference největších zakázek Energomex s.r.o. (v r Ing. Vojtěch Lexa FO) Název zakázky Předmět zakázky (specifikace dodávek nebo služeb nebo stavebních prací) SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ Energetický audit a PENB areálu Beroun TEPLEM AREÁLU NEMOCNICE nemocnice Beroun BEROUN soustava zásobování teplem a vybraná odběrná místa NEMOCNICE HOŘOVICE 7x Energetické audity bytových domů 7x Energetické audity a PENB Kraj Vysočina bytových domů Místo realizace Aut. Auditor Období trvání zakázky (od - do) Ing. Mercel Ing. Mercel Ing. Mercel 13x Energetické audity bytových 14x Energetické audity a PENB Kraj Vysočina 06/ /2011 domů bytových domů Ing. Mercel Výrobní hala spol. UMOE Schat Harding s.r.o. OK Hala SO_01, parc.č.st. 986/44, k.ú. Slaný Energetický audit a PENB areálu nemocnice Hořovice Energetický audit výrobní haly Slaný 9.10 Ing. Mercel Jméno objednatele / kontaktní osoba/ tel. 03/ /2009 Giannitsis Georgios tel Hořovice 01/ /2009 Giannitsis Georgios tel Hodnota kontraktu (zaokrouhleno na statisíce Kč) / /2010 EC Consulting Ing. Tomáš Lafek tel: Rotagroup Ing. Josef Brejcha tel: UMOE Schat Harding s.r.o. Ing Juraj Bujňák tel: Poliklinika Pod Marijánkou Energetický audit objektu, Praha termovizní měření, PENB 5x Energetické audity do výzev 5x Energetický audit a PENB OPŽP a Ekoenergie ZŠ, MŠ, veřejných budov a budov určených k podnikání Celá ČR Ing. Mercel Ing. Mercel 03/ /2011 Poliklinika Pod Marijánkou,Ing Rudolf Hřebřina tel: EC Consulting a.s., Ing. Tomáš Lafek tel: x Energetické audity do výzev 10x Energetický audit a PENB Celá ČR Rotagroup s.r.o OPŽP a Ekoenergie ZŠ, MŠ, Ing. Mercel veřejných budov a budov určených Ing. Josef Brejcha tel: k podnikání 657 9x Rozvodny PRE Malešice, 9x Energetické audity a PENB Letňany, Karlov, Holešovice, rozvoden Pražačka, Jinonice, Střed, Západ, Zbraslav, Praha Ing. Lexa Corponex s.r.o.: Ing. Petr Švec tel: LÁZEŇSKÉ BUDOVY V TEPLICÍCH Energetický audit areálu Teplice lázeňských budov Ing. Mercel 06/ /2012 LázněTeplice v Čechách a s Geraymovych Vasyl, tel x Administrativní budovy 4x Energetický audit a PENB Praha Kolektory_Praha Pešlova, administrativní budovy, sondy do Hostinského, Pejevové,Hráského konstrukcí a zkreslení stávajících stavů Ing. Mercel 03/ /2012 Kolektory Praha, a.s., Alena Samková, tel: Ústav jaderného výzkumu Řež Energetický audit areálu UJV řež Řež + desítky dalších EA do Kč Ing. Mercel 09/ /2012 ÚJV Řež u Prahy, Ing.Tomáš Machotka tel: Celkem

6 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV MPO rok 2009 Exekutorský úřad Cheb, 26. Dubna 10, Cheb, Zadavatel: Exekutorský úřad Cheb Areál nemocnice Beroun, Profesora Veselého 493, Beroun Zadavatel: Jesenia a.s. Areál nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106, Hořovice Zadavatel: Jesenia a.s.

7 Administrativní budova, Na Piketě č.p. 173, Jindřichův Hradec Zadavatel: Eurofin Bohemia s.r.o. REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV OPŽP rok 2009 Objekt MŠ Kačice, Pod Hájem č.p. 64, Kačice Zadavatel: Obec Kačice Mateřská škola Dýšina, Školní 229, Dýšina Zadavatel: Obec Dýšina OBECNÍ ÚŘAD, Jihlávka 134, Jihlávka, Zadavatel: EuroFin Bohemia s.r.o.

8 Základní škola Volenice č.p. 112 Zadavatel: Obec Volenice

9 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV OPŽP rok 2010 Mateřská škola mládežnická 862/6, Karlovy Vary Zadavatel: Obec Kačice ZŠ Komenského 47, Žirovnice Zadavatel: Město Žirovnice Obecní úřad Bdeněves č.p. 49, , okr. Plzeň Zadavatel: Obec Bdeněves ZŠ Svisle, Svisle 133/13, Přerov I - Město

10 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV rok 2009 Rozvodna a školící středisko, Teplárenská ulice, Praha 10 Zadavatel: PREdistribuce a.s. Objekt Kolektory Praha, a.s. Arnošta Valenty 1003, Praha Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Rozvodna 22kV se zázemím, ulice K Zahradnictví, Praha 8 Zadavatel: PREdistribuce a.s. REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV rok 2010 Rozvodna, areál PREdistribuce a.s., Kateřinská 1528/9, Praha 2 Zadavatel: PREdistribuce a.s.

11 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV a ODBORNÉ POSUDKY ZELENÁ ÚSPORÁM rok 2009 BYTOVÝ DŮM, Radkovská 593, Telč, Zadavatel: MG REAL, spol. s r.o. BYTOVÝ DŮM, Nerudova 1227, Třešť, Zadavatel: MG REAL, spol. s r.o. BYTOVÝ DŮM, Novodvorská 414/131, Praha 4 Zadavatel: KASTEN, spol. s r.o. BYTOVÝ DŮM Kosmonautů , Mělník Zadavatel: KASTEN, spol. s r.o.

12 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV a ODBORNÉ POSUDKY ZELENÁ ÚSPORÁM rok 2010 BYTOVÝ DŮM, S. K. Neumanna 6, JIHLAVA, Zadavatel: MG REAL, spol. s r.o. BYTOVÝ DŮM Masarykova č.p. 881 a 882, Roztoky u Prahy Zadavatel: BD Roztoky 881, 882 BYTOVÝ DŮM Doležalova , Praha Zadavatel: MG REAL, spol. s r.o. BD U Cukrovaru č.p , Kralupy nad Vltavou Zadavatel: KASTEN, spol. s r.o.

13 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV 2011 Poliklinika Pod Marjánkou, Praha / 2011 Zadavatel: Inženýring staveb s.r.o. Hotel ATRIUM OTROKOVICE / 2011 Zadavatel: Alpine Energy s.r.o.. Rozvodna a zázemí 110/22kV, areál PREdistribuce a.s., Novovysočanská, Praha / 2011 Zadavatel: CORPONEX a.s.

14 Rozvodna a zázemí 110/22kV, areál PREdistribuce a.s., Jankovcova 960/40Praha 9 05/2011 Zadavatel: CORPONEX a.s. 89. MŠ Habrová 8, Plzeň 07/2011 Zadavatel: EC Consulting a.s. Bytový dům Mezilesí , Praha 20 11/2011 Zadavatel: Ing. Tomáš Peterka

15 Rozvodna a zázemí 110/22kV, areál PREdistribuce a.s., Velichovská, Praha 13 10/2011 Zadavatel: CORPONEX a.s. REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV 2012 VÚRV Pavilon Genetického inženýrství, Drnovská, Praha Ruzyně 01/2012 Zadavatel: VÚRV SŠES Jesenická 1, Praha 10 02/2012 Zadavatel: SŠES Jesenická 1, Praha 10

16 ČHMÚ Košetice, Kramolín u Křešína 03/2012 Zadavatel: Ing. Tomáš Peterka Hotel s minipivovarem, Horská 198, Vrchlabí 04/2012 Zadavatel: BICENTRE s.r.o. Areál Ústavu jaderného výzkumu Praha, Řež 06-10/2012 Zadavatel: UJV Řež

17 Budovy Lázeňských domů Lázně Teplice a.s /2012 Komplex BEETHOVEN, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, SADOVÉ LÁZNĚ Zadavatel: Lázně Teplice a.s. Lázně Jirásek

18 KAMENNÉ LÁZNĚ NOVÉ LÁZNĚ Rozvodna a zázemí 110/22kV, areál PREdistribuce a.s., Vozová, Praha /2012 Zadavatel: CORPONEX a.s.

19 REFERENCE - ZELENÁ ÚSPORÁM 1 ROK Bytový dům, BD Kostřínská 577-8, Praha 8 Zadavatel: BD Kostřínská Dodávka: Odborný posudek, Energetický audit, Průkaz ENB, projektová dokumentace, administrace žádosti Výše dotace : Kč Bytový dům, Sokolovská 901/238, Praha 9 Zadavatel: Ing. Petr Švec Dodávka: Odborný posudek, Průkaz ENB, projektová dokumentace, administrace žádosti Výše dotace : Kč

20 Energomex s.r.o. Národní Obrany 45, Praha 6 Dejvice Ing. Ondřej Malý tel: 739/ Ing. Vojtěch Lexa tel: 732/ Bytový dům, U Mrázovky, 2612, Praha 5 Zadavatel: ing. Radek Martínek Dodávka: Odborný posudek, Průkaz ENB, projektová dokumentace, administrace žádosti Výše dotace : Kč Bytový dům, J.Jovkova, 2612, Praha 4 Zadavatel: Rotagroup s.r.o. Dodávka: Odborný posudek, Energetický audit, Průkaz ENB Výše dotace : Kč

21 Energomex s.r.o. Národní Obrany 45, Praha 6 Dejvice Ing. Ondřej Malý tel: 739/ Ing. Vojtěch Lexa tel: 732/ Bytový dům Kosmonautů ,Mělník Zadavatel: KASTEN s.r.o. Dodávka: Odborný posudek, Průkaz ENB, Energetický audit, Termovize Výše dotace : Kč + dalších cca 50 akcí

22 REFERENCE - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY rok 2009 RD Tmaň parc. č. 115/90 k.ú. Tmaň okres Beroun Zadavatel:Martin Kos Komplex Evropa, ulice Fibichova, Mariánské Lázně Zadavatel: PHL Evropa s.r.o. Hotel Helmova 6 č.p. 2081, Praha 1 Zadavatel: PHL - Petrská s.r.o. Průkazy energetické náročnosti prodejen BILLA Zadavatel: BILLA Reality spol. s r.o.

23 REFERENCE - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY rok 2010 Průkazy energetické náročnosti prodejen BILLA Zadavatel: BILLA Reality spol. s r.o. Pracoviště Experimentální Medicíny IKEM Rodinný dům na parcele č. 242/25, kú Ovčáry u Dřís Zadavatel: Mgr. Aneta Vrabíková Rodinný dům k. ú. Velká Úpa I, parc. č. 223/0 Zadavatel: Studio A91

24 REFERENCE - ENERGETICKO-EKONOMICKÁ OPTIMALIZACE PROJEKTU Revitalizace objektu stávající výtopny na Středisko ekologické výchovy Praha 11, Háje Zadavatel: Rotagroup s.r.o. Dům botanika návrh energetické části projektu do soutěže ROCKHOUSE Zadavatel: Ing.Arch. Luka Krizek REFERENCE - PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ DOMY rok 2010 Rodinný dům na st. Parcele č. 200/14, kat. úz. Bradlec Zadavatel:Ing. Jaroslav Kafka

25 REFERENCE - TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ rok 2010 BYTOVÝ DŮM Krosenská , PRAHA 8 TROJA Zadavatel: KASTEN, spol. s r.o. BYTOVÝ DŮM U Mrázovky 2612/8D, Praha 5 Zadavatel: BD U Mrázovky Bytový dům U Kříže 626/11, Praha 5 Jinonice Zadavatel: SVJ U Kříže 626/11 REFERENCE AKUSTIKA rok 2010 Akustická studie Hluk z výstavby a provozu objektu - Dostavba Proluky Masarykova Ulice, Čelákovice Zadavatel: Tichý a Kolářová s.r.o.

26 REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN - rok 2009 Prague - West Business Center CHRÁŠŤANY - Výstavba fotovoltaické elektrárny 1,7 MW Zadavatel: Goldbeck BAU s.r.o. Fotovoltaická elektrárna Amesbury 1,5MW Plzeň West Busines Centre, Křimice Zadavatel: Goldbeck BAU s.r.o. REFERENCE - ENERGETICKÉ AUDITY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN rok 2010 VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 1MW k.ú. Komárov u Opavy p.č. 1078/1,13,12,11 Zadavatel: SUNTRAX s.r.o.

27

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

R E F E R E N C E. Služby a poradenství

R E F E R E N C E. Služby a poradenství R E F E R E N C E Služby a poradenství Zásobování závodu LIAZ 01 v Jablonci nad Nisou teplem - - technicko-ekonomické posouzení Zadavatel: LIAZ, a.s. realizace: 04/1994 Ekonomické vyhodnocení podnikatelského

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague

Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v majetku hlavního města Prahy na inteligentní budovy v rámci konceptu Smart Prague Příloha č. 6 zadávací dokumentace Váš partner pro energeticky šetrné budovy Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Analýza potenciálu transformace vybraných objektů v

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Firemní profil. Informace. Fakta. Reference.

Firemní profil. Informace. Fakta. Reference. Firemní profil Informace. Fakta. Reference. O SPOLEČNOSTI Společnost OBERMEYER ALBIS STAVOPLAN, spol. s r.o. byla založena jako projektově inženýrská a 100% dceřiná společnost významné německé projektové

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více