Cesta dřeva. Příklady dobré praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta dřeva. Příklady dobré praxe"

Transkript

1 Cesta dřeva Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO CELOŠKOLNÍ AKCE TVOŘIVÉ DÍLNY SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice ZŠ Trhové Sviny ZŠ Volyně ZŠ Zbiroh ZŠ Jesenická Bruntál

2 ÚVOD Děti poznávají dřevo jako jedinečnou obnovitelnou a krásnou surovinu. Sdružení TEREZA se svým zaměřením specializuje na průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV). Nabízí školám krátkodobé i dlouhodobé programy a vzdělávací materiály, které školám umožňují začlenit průřezové téma EV do školního vzdělávacího programu a do výuky. Cesta dřeva PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE je materiál, který vznikl v rámci dlouhodobého programu Les ve škole a je souborem konkrétních ukázek toho, co se podařilo na školách realizovat. Svým pojetím má blízko k Inspiračním novinám, které každoročně vydáváme, tematicky je však úžeji zaměřen. Na 10 základních školách z celé ČR po dobu 2 let pedagogové testovali, jak lze téma DŘEVO přiblížit žákům. Cílem vzdělávání o dřevě je, aby děti vnímaly dřevo jako přírodní obnovitelnou surovinu a zároveň jako příjemný a krásný materiál. Příklady úspěšných pokusů o naplnění tohoto cíle najdete na následujících stranách. Co například žáci a učitelé dělali? UČITELÉ navazovali spolupráci s dřevozpracujícími firmami v okolí s žáky organizovali celoškolní akce o dřevu plánovali školní miniprojekt zaměřený na dřevo DĚTI zkoumaly druhy, vlastnosti a využití dřeva ve škole i v domácnosti sledovaly cyklus péče o les, těžby a zpracování dřeva poznávaly dřevo v praxi, v lese nebo ve dřevozpracujících firmách pracovaly se dřevem při tvořivých řemeslných dílnách a při školním miniprojektu

3 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY Velký díl zodpovědnosti a samostatnosti museli prokázat žáci, kteří pod vedením svých učitelů pracovali na vlastním projektu zaměřeném na dřevo. Učitelé projekt plánovali a rozmýšleli, jak sehnat potřebný materiál a finance. Školy své projekty realizovaly i díky spolupráci s blízkými dřevozpracujícími firmami. Projekt HODINY ZŠ Kollárova Jihlava Výstup projektu: Žáci vytvořili do tříd a učeben funkční hodiny ze dřeva. Časový rozvrh projektu: Přibližná časová dotace: vždy 1x týdně, v dvouhodinových blocích v učebně výtvarné výchovy. Sbírka dřevin Ve Středisku volného času ve Valašském Meziříčí děti sbíraly listy, plody a větvičky s pupeny našich dřevin. Sbírku doplnily také špalíky vzorky dřev stromů a keřů. Vytvořily tak jednoduchý vzorník, který se vejde do krabice. Děti se naučily pracovat s literaturou, správně lisovat listy a navzájem spolupracovat. Harmonogram: 1. týden seznámení žáků s projektem (ukázky hodin, vyzkoušení techniky rytí, shrnutí postupu) 2. týden vytváření návrhů hodin, diskuse nad návrhy, obhajoba nápadů 3. týden nátěr dřevěných desek, přenesení návrhů na desku týden rytí 6. týden - zkompletování hodin, jejich zavěšení ve třídách Materiál a nářadí potřebné k realizaci: balakrylová barva, štětce dřevěné lipové desky o rozměrech přibližně 21 x 21 x 1 cm hodinové strojky a rafičky, tužkové baterie vrták o průměru 10 mm, vrtačka sady rydel (možné využití k dalšímu projektu spojenému se dřevem, např. vytvoření školního betlému ze dřeva atd.) skoby na zavěšení Výhody projektu: Vzhledem k nenáročnosti realizace projektu s ohledem na materiál a vybavení školy speciálním nářadím na zpracování dřeva lze tento projekt uskutečnit i na naší škole, kde nejsou dílny. Spolupráce s dřevozpracující firmou: Školní projekt finančně podpořila firma Kronospan. Práce se dřevem byla pro většinu žáků novou zkušeností, vedla k diskusím, k předvádění výrobků, které žáci doma sami vyrobili. Žáci spontánně vymýšleli další nápady, kdy dřevo využijí v hodinách VV. Marie Doleželová, ZŠ Kollárova, Jihlava

4 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY ZŠ Sokolovská Svitavy: Zakázka pana ředitele Na ZŠ ve Svitavách funguje kroužek Dovedných rukou. Právě v rámci kroužku a při výuce praktických činností žáci realizovali speciální Zakázku pana ředitele tentokrát děti dostaly za úkol vytvořit počítadla pro žáky 3. třídy. Za pomoci dospělých vytvořily 30 žákovských a 1 učitelské počítadlo. V podobném duchu proběhla tvorba hraček pro budoucí prvňáčky. Část výrobků, například ptačí budky, nosítka, hrací kostky, je již vyrobena. Projekt zatím není dokončen, protože dřevo na výrobu bylo mokré a velmi pomalu vysychá. Pokračovat budeme v příštím školním roce. I když je projekt nedokončený, určitě má přínos: zlepšení manuální zručnosti žáků. Marcela Šebová, ZŠ Zbiroh Dřevěné šachy a dáma na ZŠ Solnice Do zajímavého projektu se pustili žáci ZŠ Solnice. Rekonstruovali na půdě nalezené velké figury dřevěných šachů a pak ještě nově vyrobili dřevěné kameny k dámě. Pro obě hry byla vytvořena šachovnice na dlaždicích školní chodby. Hraní šachů či dámy o přestávce je zkrátka mezi solnickými žáky in. Mapování dřevin v povodí Morávky, ZŠ a MŠ Raškovice únor: vypracovali jsme slepou mapu s vodními toky a zastvěnými plochami březen: sestavili jsme přehled dřevin, které se vyskytují v povodí duben: žáci 7. a 8. ročníku provedli mapování dřevin v terénu květen: zanesení dílčích výsledků terénního mapování do mapy povodí červen: prezentace výsledků průzkumu spolužákům a obyvatelům obce

5 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Při výuce platí, že účinnější je jednou něco zažít, než o tom třeba desetkrát číst v knize. Exkurze přímo v provozech firem přinášejí žákům základních škol jedinečnou možnost vidět na vlastní oči, jak v praxi vypadá zpracování dřeva. Při navázání kontaktu s místní firmou je exkurze většinou prvním krokem, po kterém může vzniknout dlouhodobější forma spolupráce. Stolařství je vybaveno mnoha moderními stroji. Člověk, který je obsluhuje, musí umět pracovat s počítači. Ale bez člověka se to neobejde. Ten musí na vše dohlížet. reflexe exkurze žáka třídy 5.A ZŠ a MŠ Raškovice Celý rok na cestě za dřevem Velmi aktivní byli například v severomoravské ZŠ Raškovice. Během školního roku se žáci podívali na menší pily ve svém okolí (Raškovice, Pražmo, Skalice), někteří se na exkurzi vydali do velkého provozu Pily Paskov. Jak se vyrábí nábytek žáci na vlastní oči viděli v místním stolařství. Na exkurzi u truhlářů v Litvínově Základní škola z Mostu navázala spolupráci s truhláři ze SOU Litvínov-Hamr, kteří umožňují žákům ZŠ návštěvu své dílny a přislíbili též asistenci při realizaci školního projektu. V truhlářské dílně jsou k vidění nástroje pro rukodělnou práci i moderní stroje řízené počítačem. Děti si vyzkoušely, jak se vyrábí osmidílný dřevěný hlavolam. Samy si opracovaly jeden díl hlavolamu, zbývající část již měly připravenou od místních studentů. Každý si tedy na konci exkurze odnášel domů celý hlavolam. Zájem dětí o práci se dřevem komentovala paní učitelka slovy: Žáci z naší školy se rvali o to, kdo z nich do Litvínova příště zase pojede.

6 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Co se vyrábí z dýhy Ihned po vstupu do provozu firmy si šesťáci ze ZŠ ve Volyni nadšeně prohlíželi tenké plátky dýhy a obdivovali, jak se druhy dřeva liší barvou a strukturou. Každý z nich si ze zbylých odřezků dýhy vybral do sbírky ty nejzajímavější. Jak žáci procházeli výrobou, pozorovali přesné krájení dýhy na míru a spojování jednotlivých kousků do pestré mozaiky. V obchodě firmy pak mezi sebou diskutovali, kterou plovoucí podlahu by si nejraději pořídili do svého domu. Exkurze součástí výuky na 2. stupni ZŠ Propracovaný systém exkurzí si sestavili na základní škole v Solnici. Žáci 6. tříd měli exkurzi do lesa, žáci 7. tříd navštívili pilu, žáci 8. ročníku viděli výrobu překližky a žáci z 9. tříd zkoumali, jak se vyrábí dřevěná okna a také viděli při práci tesaře. Během 2. stupně se děti postupně podívají do několika odlišných provozů. Seznámí se tak s cestou dřeva z lesa až do našich domácností. Až si koupíte první židli, poznáte, že dřevo je nejkrásnější materiál na světě. Na pile ve Zbirohu průvodce exkurzí na pile Zbiroh Pozornosti deváťáků samozřejmě neušla velká nádrž se zeleným roztokem. Zvědavě naslouchali, proč se pořezané dřevo impregnuje, jak dlouho musí v roztoku pobýt a jak impregnaci komplikují tuhé zimní mrazy. Od nádrže se pak přemístili pod střechu, kde se řezivo skladuje. Zde bylo k vidění převážně smrkové dřevo, prohlédnout a sáhnout si však všichni mohli i na krásné masivní kusy dubového dřeva. Nad prkny se průvodce skupiny zmínil o tom, jaké druhy dřeva potřebuje pro svou práci truhlář a jak musí být dřevo kvalitní a vysušené.

7 CELOŠKOLNÍ AKCE Týden dřeva, Den dřeva, Den stromů a dřeva představují výjimečné události v životě celé školy. Učitelé, děti, rodiče a další pomocníci se podílejí na přípravách a realizaci programu. Výsledkem je spousta nových zkušeností a škola, která doslova žije dřevem. TÝDEN DŘEVA NA ZŠ SOLNICE Příklady aktivit v jednotlivých předmětech 1. stupeň Č přísloví o dřevu, využití textů o lese, práce s encyklopediemi Sloh popis dřevěné hračky M tělesa (využití dřevěných modelů), vyvození dělení na dřevěných pomůckách (kostky, špejle), měření dřevěným metrem Prv materiál, výrobky a povolání se zaměřením na dřevo; druhy stromů a keřů, ovocné stromy, dřevo jako surovina Vl dřevěné hradby Slovanů (kresba, dramatizace) Aj dřevěné předměty texty a slovíčka nábytek Tv cvičení s dřevěným náčiním, hod polenem na cíl Pč využití dřevěných kolíčků (hodiny, ptáci na kolíčku), přírodní obrázky (špejle, ořezaný odpad z tužek, hobliny, piliny) Celoškolní aktivity celoškolní soutěž O nejhezčí výrobek ze dřeva výstava dřevěných výrobků žáků a historických výrobků ze dřeva (i pro veřejnost) ukázka pletení košíků a pomlázek výstava větviček dřevin na chodbě upoutávka na Týden dřeva a výzdoba školy, nástěnky ve škole, ve městě, na internetu propagace akce v regionálním tisku vyznačení dvou šachovnic na chodbě Malí prvňáčci a druháci brali Týden dřeva úplně jinak než my deváťáci. Avšak pro nás všechny byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nových informací, rozšířili si své obzory. Dřevo je nezbytnou součástí našeho života a menším i větším dětem je potřeba vštěpovat, jak by se k přírodě měly chovat. Kristýna Machová, 9.A, ZŠ Solnice 2. stupeň Vv dekorativní řešení siluet stromů, struktura dřeva a kůry (kresba, grafika), intarzie (tapeta, dýha), figury z dřevěných špalíčků Pč výroba figur na dámu a šachy D Trója, kresba trojského koně, dřevo v historii Orlických hor Ze lesy Asie, lesy světa, lesnatost evropských zemí Př. praktika lesy Orlických hor, plavení dřeva, výstava větviček dřevin, měření hmotnosti a objemu dřeva v různých podmínkách Nj překlad oznámení o připravované akci Týden dřeva Ov reklama na dřevěný výrobek Hv dřevěné hudební nástroje a výroba xylofonu

8 CELOŠKOLNÍ AKCE Nejdůležitější bylo, že si mohli žáci sami vyzkoušet, jaké jsou vlastnosti dřeva, že je tvárné, opracovatelné, příjemné na dotek, pěkně vonící i vypadající. Co se dělo na Den dřeva v Bruntále Učitelé jednotlivých předmětů si z pracovních listů Za tajemstvím dřeva vybrali aktivity, které jsou vhodné do jejich hodiny a které je tematicky oslovily. Na 1. stupni si třídní učitelé připravili celodenní projektovou výuku a na 2. stupni se věnovali tématu dřeva podle běžného rozvrhu ve třídách, kde ten den učili. Žáci si do vyučování přinesli co nejvíce dřevěných věcí (dřeváky, dřevěné stoličky, výrobky, hračky, košíky, obrázky, upravili si oblečení z papíru atd.). Ve škole vládla dřevěná nálada, žáci i učitelé se setkávali se dřevem o přestávkách i během hodin. ZŠ Jesenická, Bruntál Eva Vroblová ZŠ Jesenická, Bruntál Podzimní Den stromů a dřeva ve Zbirohu Na 2. stupni ZŠ Zbiroh se na podzim zaměřili na dřevo. Žáci soutěžili v poznávání vzorků dřeva našich i cizokrajných stromů. Luštili názvy exotického dřeva, vyhledávali jeho vlastnosti a využití. S vervou vyráběli vory, které opatřili vlajkami se jménem voru. Jako vyvrcholení se u místního potoka uskutečnil závod o to, který vor zdolá nejrychleji vymezený úsek. Žáci osmých tříd navštívili výrobnu hraček v nedalekém Františkově, druhá část exkurze je zavedla do zahradnictví, kde mimo jiné přihlíželi roubování a očkování stromků. Žáci 9. ročníku zamířili na zbirožskou pilu. Viděli, jak se strom vytěžený v lese postupně mění na prkna, latě nebo trámy. Se zájmem vyslechli výklad průvodců o technologii zpracování dřeva a nakládání s dřevním odpadem. Také se dozvěděli, jak vosy pomáhají v boji s dřevokazným hmyzem.

9 TVOŘIVÉ DÍLNY Zručnost při práci se dřevem se nedá získat ze dne na den. Naopak, je třeba velká motivace a trpělivost, abychom dokázali z kousku dřeva vytvořit krásný výrobek. Velké úsilí vynaložily i děti při tvořivých dílnách se dřevem. Přívěsky z borové kůry krok za krokem 1. Děti se seznámily s postupem a nástroji, které jsou k práci třeba. 2. Řezbář představil dětem borovou kůru a další materiály, které se dají lehce opracovat. Děti se zaujetím poslouchaly, jak se jednotlivé kusy kůry od sebe liší, do kterých se řeže lépe a které naopak vyžadují větší sílu. 3. Pak si vybraly tvar přívěsku a dle papírové šablony ho obkreslily na kůru. 4. Pomocí malých řezbářských nožíků odstraňovaly přebytečné kusy kůry, aby získaly přibližný tvar svého přívěsku. 5. Potom přišla na řadu jemnější práce, kdy se každý soustředil na vypracování detailů. Zvláště opatrní museli být ti, kdo si zvolili nějaké nohaté zvíře. 6. Aby byl přívěsek příjemný na dotyk, děti zaoblily hrany a zahladily výčnělky smirkovým papírem. Nakonec celý výrobek důkladně okartáčovaly. 7. Už zbývalo jen vyvrtat dírku pro závěs a vybrat tu správnou barvu kůže, na níž bude přívěsek na krku viset. Práce se dřevem je hračka Košíky a pomlázky z Proutí na Zš Solnice V období před Velikonocemi zavítali mezi školáky zástupci starší generace, aby předali dětem tradiční dovednosti. Starousedlíci z okolních vesnic Miloš Mašek a Jiří Kyral předvedli praktickou ukázku pletení pomlázek a košíků. Proutků byl dostatek, a tak si mohl každý vyzkoušet, jak se s pružným dřevem pracuje. Mám pravnučku i vnučku, a tak na požádání chodím předvádět pletení pomlázek do škol. I když se tím nezabývám profesionálně, je to zábava, které se věnuji celý život, prozradil Miloš Mašek v obležení dětí. Zajímá vás, jak si žákyně a žáci osmé třídy poradí s pilkou či vrtačkou? Například osmáci z jihočeských Trhových Svin zvládají obojí vcelku lehce. Pod vedením lektora se pustili do opracování připravených kousků smrkových prken. Nejdříve pilkou seřízli rohy a zaoblili je rašplí. Vytvořit zaoblení tak, aby byl věšák souměrný na obou koncích, dalo některých žákům práci, ale při troše trpělivosti a za podpory lektora to nakonec zvládli všichni. Po vyhlazení dřeva smirkovým papírem se kluci i holky prostřídali při práci s vrtačkou, méně odvážní opět s asistencí. Do vyvrtaných otvorů nakonec vsadili tři kolíčky jako závěsy a věšák byl hotov. Při dílně bylo jasně patrné, že většina dětí nedrží nástroje v ruce poprvé a je zvyklá se dřevem pracovat, a navíc je to i baví.

10 TVOŘIVÉ DÍLNY Kouzelné tvary lupénkovou pilkou Cílem tvořivé dílny na ZŠ Kollárova v Jihlavě bylo naučit děti pracovat s lupénkovou pilkou a dalšími jednoduchými nástroji. Řezání lupénkovou pilkou zpočátku nebylo tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát při pozorování, jak pilka v rukou zkušeného lektora přesně ukusuje překližku. Děti však brzy samy přišly na to, že pilku je opravdu nejlepší držet kolmo k podložce a vytrvale s ní kmitat nahoru a dolů, že jen tak se jim povede pěkně čistý, rovný řez. Někteří žáci se do práce pustili s takovým zápalem a tempem, až je z toho rozbolela celá ruka. Když se na pracovních stolech objevily první vyřezané tvary, lektor radil dětem, jak správně výrobek začistit a vyhladit smirkovým papírem a jak vytvořit otvor na zavěšení. Kromě lupínkové pilky si tedy žáci osvojili i práci s nebozezem, vrtáky, šídly či pilníčky. Jak se přivolává hejno ryb do třídy... Žáci nejprve vyřezávají podle šablon tvary dřevěných ryb. Až bude mít každý svou rybu hotovou, ještě ji při výtvarné výchově nabarví. Potom děti z ryb dohromady vytvoří pohyblivé hejno zavěšené provázky na tyčkách rybky se tak budou vznášet u nich ve třídě. Děti se naučily pracovat s lupénkovou pilkou. Nejdříve byly velmi nedůvěřivé, neuměly vzít pilku do ruky, ale pak, když získaly potřebnou zručnost, je to tak bavilo, že odmítaly jít večer domů. Jitka Dvorská, SVČ Domeček Valašské Meziříčí NejvětšíM lákadlem je pro děti dřevo Podobně jako v Jihlavě se do práce s lupénkovou pilkou ponořily i děti z Valašského Meziříčí a okolí. Děti ve věku 8 14 let vyřezávaly podle šablon, poté si vytvářely i své vlastní návrhy. Podle Jitky Dvorské, která ve Středisku volného času Domeček pracuje, se některé děti do práce zabraly natolik, že zapomněly na své další povinnosti: Děcka, která přišla jako první, odmítala odejít do dalších kroužků, nic nebylo lákavější než vyřezávání. Pro velký zájem dětí organizátoři zopakovali akci ještě na jarním táboře, kdy se s lupénkovou pilkou naučilo pracovat dalších 200 dětí.

11 Sdružení TEREZA Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Usilujeme o to, aby děti: MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí ROZUMĚLY životnímu prostředí DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes žáků z více než 550 škol z celé České republiky. Děkujeme za podporu: Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s.r.o. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česka republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s.r.o., YASHICA s.r.o. a Kofola a.s. Cesta dřeva Příklady dobré praxe Sestavila: Mgr. Barbora Semeráková Korektury: kolektiv Sdružení TEREZA Fotografie: archivy škol, archiv Sdružení TEREZA, Ing. Jan Řezáč Grafická úprava: Dita Baboučková, Studio Vavřinec Vydalo: Sdružení TEREZA, Praha 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily projekt CZ.04.1.03/3.1.15.1/0149 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Příklady a náměty vzdělávání a výchovy k ekogramotnosti.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět

žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 12. 6. 2007 Charakteristika školy Jedná

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE

LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE LES VE ŠKOLE ŠKOLA V LESE Inspirační noviny 2006/07 Les ve škole škola v lese je dlouhodobý program zaměřený na poznávání lesního ekosystému. Děti si zábavnou formou upevňují pozitivní vztah k prostředí,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2013 2014 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více