Cesta dřeva. Příklady dobré praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta dřeva. Příklady dobré praxe"

Transkript

1 Cesta dřeva Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO CELOŠKOLNÍ AKCE TVOŘIVÉ DÍLNY SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice ZŠ Trhové Sviny ZŠ Volyně ZŠ Zbiroh ZŠ Jesenická Bruntál

2 ÚVOD Děti poznávají dřevo jako jedinečnou obnovitelnou a krásnou surovinu. Sdružení TEREZA se svým zaměřením specializuje na průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV). Nabízí školám krátkodobé i dlouhodobé programy a vzdělávací materiály, které školám umožňují začlenit průřezové téma EV do školního vzdělávacího programu a do výuky. Cesta dřeva PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE je materiál, který vznikl v rámci dlouhodobého programu Les ve škole a je souborem konkrétních ukázek toho, co se podařilo na školách realizovat. Svým pojetím má blízko k Inspiračním novinám, které každoročně vydáváme, tematicky je však úžeji zaměřen. Na 10 základních školách z celé ČR po dobu 2 let pedagogové testovali, jak lze téma DŘEVO přiblížit žákům. Cílem vzdělávání o dřevě je, aby děti vnímaly dřevo jako přírodní obnovitelnou surovinu a zároveň jako příjemný a krásný materiál. Příklady úspěšných pokusů o naplnění tohoto cíle najdete na následujících stranách. Co například žáci a učitelé dělali? UČITELÉ navazovali spolupráci s dřevozpracujícími firmami v okolí s žáky organizovali celoškolní akce o dřevu plánovali školní miniprojekt zaměřený na dřevo DĚTI zkoumaly druhy, vlastnosti a využití dřeva ve škole i v domácnosti sledovaly cyklus péče o les, těžby a zpracování dřeva poznávaly dřevo v praxi, v lese nebo ve dřevozpracujících firmách pracovaly se dřevem při tvořivých řemeslných dílnách a při školním miniprojektu

3 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY Velký díl zodpovědnosti a samostatnosti museli prokázat žáci, kteří pod vedením svých učitelů pracovali na vlastním projektu zaměřeném na dřevo. Učitelé projekt plánovali a rozmýšleli, jak sehnat potřebný materiál a finance. Školy své projekty realizovaly i díky spolupráci s blízkými dřevozpracujícími firmami. Projekt HODINY ZŠ Kollárova Jihlava Výstup projektu: Žáci vytvořili do tříd a učeben funkční hodiny ze dřeva. Časový rozvrh projektu: Přibližná časová dotace: vždy 1x týdně, v dvouhodinových blocích v učebně výtvarné výchovy. Sbírka dřevin Ve Středisku volného času ve Valašském Meziříčí děti sbíraly listy, plody a větvičky s pupeny našich dřevin. Sbírku doplnily také špalíky vzorky dřev stromů a keřů. Vytvořily tak jednoduchý vzorník, který se vejde do krabice. Děti se naučily pracovat s literaturou, správně lisovat listy a navzájem spolupracovat. Harmonogram: 1. týden seznámení žáků s projektem (ukázky hodin, vyzkoušení techniky rytí, shrnutí postupu) 2. týden vytváření návrhů hodin, diskuse nad návrhy, obhajoba nápadů 3. týden nátěr dřevěných desek, přenesení návrhů na desku týden rytí 6. týden - zkompletování hodin, jejich zavěšení ve třídách Materiál a nářadí potřebné k realizaci: balakrylová barva, štětce dřevěné lipové desky o rozměrech přibližně 21 x 21 x 1 cm hodinové strojky a rafičky, tužkové baterie vrták o průměru 10 mm, vrtačka sady rydel (možné využití k dalšímu projektu spojenému se dřevem, např. vytvoření školního betlému ze dřeva atd.) skoby na zavěšení Výhody projektu: Vzhledem k nenáročnosti realizace projektu s ohledem na materiál a vybavení školy speciálním nářadím na zpracování dřeva lze tento projekt uskutečnit i na naší škole, kde nejsou dílny. Spolupráce s dřevozpracující firmou: Školní projekt finančně podpořila firma Kronospan. Práce se dřevem byla pro většinu žáků novou zkušeností, vedla k diskusím, k předvádění výrobků, které žáci doma sami vyrobili. Žáci spontánně vymýšleli další nápady, kdy dřevo využijí v hodinách VV. Marie Doleželová, ZŠ Kollárova, Jihlava

4 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY ZŠ Sokolovská Svitavy: Zakázka pana ředitele Na ZŠ ve Svitavách funguje kroužek Dovedných rukou. Právě v rámci kroužku a při výuce praktických činností žáci realizovali speciální Zakázku pana ředitele tentokrát děti dostaly za úkol vytvořit počítadla pro žáky 3. třídy. Za pomoci dospělých vytvořily 30 žákovských a 1 učitelské počítadlo. V podobném duchu proběhla tvorba hraček pro budoucí prvňáčky. Část výrobků, například ptačí budky, nosítka, hrací kostky, je již vyrobena. Projekt zatím není dokončen, protože dřevo na výrobu bylo mokré a velmi pomalu vysychá. Pokračovat budeme v příštím školním roce. I když je projekt nedokončený, určitě má přínos: zlepšení manuální zručnosti žáků. Marcela Šebová, ZŠ Zbiroh Dřevěné šachy a dáma na ZŠ Solnice Do zajímavého projektu se pustili žáci ZŠ Solnice. Rekonstruovali na půdě nalezené velké figury dřevěných šachů a pak ještě nově vyrobili dřevěné kameny k dámě. Pro obě hry byla vytvořena šachovnice na dlaždicích školní chodby. Hraní šachů či dámy o přestávce je zkrátka mezi solnickými žáky in. Mapování dřevin v povodí Morávky, ZŠ a MŠ Raškovice únor: vypracovali jsme slepou mapu s vodními toky a zastvěnými plochami březen: sestavili jsme přehled dřevin, které se vyskytují v povodí duben: žáci 7. a 8. ročníku provedli mapování dřevin v terénu květen: zanesení dílčích výsledků terénního mapování do mapy povodí červen: prezentace výsledků průzkumu spolužákům a obyvatelům obce

5 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Při výuce platí, že účinnější je jednou něco zažít, než o tom třeba desetkrát číst v knize. Exkurze přímo v provozech firem přinášejí žákům základních škol jedinečnou možnost vidět na vlastní oči, jak v praxi vypadá zpracování dřeva. Při navázání kontaktu s místní firmou je exkurze většinou prvním krokem, po kterém může vzniknout dlouhodobější forma spolupráce. Stolařství je vybaveno mnoha moderními stroji. Člověk, který je obsluhuje, musí umět pracovat s počítači. Ale bez člověka se to neobejde. Ten musí na vše dohlížet. reflexe exkurze žáka třídy 5.A ZŠ a MŠ Raškovice Celý rok na cestě za dřevem Velmi aktivní byli například v severomoravské ZŠ Raškovice. Během školního roku se žáci podívali na menší pily ve svém okolí (Raškovice, Pražmo, Skalice), někteří se na exkurzi vydali do velkého provozu Pily Paskov. Jak se vyrábí nábytek žáci na vlastní oči viděli v místním stolařství. Na exkurzi u truhlářů v Litvínově Základní škola z Mostu navázala spolupráci s truhláři ze SOU Litvínov-Hamr, kteří umožňují žákům ZŠ návštěvu své dílny a přislíbili též asistenci při realizaci školního projektu. V truhlářské dílně jsou k vidění nástroje pro rukodělnou práci i moderní stroje řízené počítačem. Děti si vyzkoušely, jak se vyrábí osmidílný dřevěný hlavolam. Samy si opracovaly jeden díl hlavolamu, zbývající část již měly připravenou od místních studentů. Každý si tedy na konci exkurze odnášel domů celý hlavolam. Zájem dětí o práci se dřevem komentovala paní učitelka slovy: Žáci z naší školy se rvali o to, kdo z nich do Litvínova příště zase pojede.

6 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Co se vyrábí z dýhy Ihned po vstupu do provozu firmy si šesťáci ze ZŠ ve Volyni nadšeně prohlíželi tenké plátky dýhy a obdivovali, jak se druhy dřeva liší barvou a strukturou. Každý z nich si ze zbylých odřezků dýhy vybral do sbírky ty nejzajímavější. Jak žáci procházeli výrobou, pozorovali přesné krájení dýhy na míru a spojování jednotlivých kousků do pestré mozaiky. V obchodě firmy pak mezi sebou diskutovali, kterou plovoucí podlahu by si nejraději pořídili do svého domu. Exkurze součástí výuky na 2. stupni ZŠ Propracovaný systém exkurzí si sestavili na základní škole v Solnici. Žáci 6. tříd měli exkurzi do lesa, žáci 7. tříd navštívili pilu, žáci 8. ročníku viděli výrobu překližky a žáci z 9. tříd zkoumali, jak se vyrábí dřevěná okna a také viděli při práci tesaře. Během 2. stupně se děti postupně podívají do několika odlišných provozů. Seznámí se tak s cestou dřeva z lesa až do našich domácností. Až si koupíte první židli, poznáte, že dřevo je nejkrásnější materiál na světě. Na pile ve Zbirohu průvodce exkurzí na pile Zbiroh Pozornosti deváťáků samozřejmě neušla velká nádrž se zeleným roztokem. Zvědavě naslouchali, proč se pořezané dřevo impregnuje, jak dlouho musí v roztoku pobýt a jak impregnaci komplikují tuhé zimní mrazy. Od nádrže se pak přemístili pod střechu, kde se řezivo skladuje. Zde bylo k vidění převážně smrkové dřevo, prohlédnout a sáhnout si však všichni mohli i na krásné masivní kusy dubového dřeva. Nad prkny se průvodce skupiny zmínil o tom, jaké druhy dřeva potřebuje pro svou práci truhlář a jak musí být dřevo kvalitní a vysušené.

7 CELOŠKOLNÍ AKCE Týden dřeva, Den dřeva, Den stromů a dřeva představují výjimečné události v životě celé školy. Učitelé, děti, rodiče a další pomocníci se podílejí na přípravách a realizaci programu. Výsledkem je spousta nových zkušeností a škola, která doslova žije dřevem. TÝDEN DŘEVA NA ZŠ SOLNICE Příklady aktivit v jednotlivých předmětech 1. stupeň Č přísloví o dřevu, využití textů o lese, práce s encyklopediemi Sloh popis dřevěné hračky M tělesa (využití dřevěných modelů), vyvození dělení na dřevěných pomůckách (kostky, špejle), měření dřevěným metrem Prv materiál, výrobky a povolání se zaměřením na dřevo; druhy stromů a keřů, ovocné stromy, dřevo jako surovina Vl dřevěné hradby Slovanů (kresba, dramatizace) Aj dřevěné předměty texty a slovíčka nábytek Tv cvičení s dřevěným náčiním, hod polenem na cíl Pč využití dřevěných kolíčků (hodiny, ptáci na kolíčku), přírodní obrázky (špejle, ořezaný odpad z tužek, hobliny, piliny) Celoškolní aktivity celoškolní soutěž O nejhezčí výrobek ze dřeva výstava dřevěných výrobků žáků a historických výrobků ze dřeva (i pro veřejnost) ukázka pletení košíků a pomlázek výstava větviček dřevin na chodbě upoutávka na Týden dřeva a výzdoba školy, nástěnky ve škole, ve městě, na internetu propagace akce v regionálním tisku vyznačení dvou šachovnic na chodbě Malí prvňáčci a druháci brali Týden dřeva úplně jinak než my deváťáci. Avšak pro nás všechny byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nových informací, rozšířili si své obzory. Dřevo je nezbytnou součástí našeho života a menším i větším dětem je potřeba vštěpovat, jak by se k přírodě měly chovat. Kristýna Machová, 9.A, ZŠ Solnice 2. stupeň Vv dekorativní řešení siluet stromů, struktura dřeva a kůry (kresba, grafika), intarzie (tapeta, dýha), figury z dřevěných špalíčků Pč výroba figur na dámu a šachy D Trója, kresba trojského koně, dřevo v historii Orlických hor Ze lesy Asie, lesy světa, lesnatost evropských zemí Př. praktika lesy Orlických hor, plavení dřeva, výstava větviček dřevin, měření hmotnosti a objemu dřeva v různých podmínkách Nj překlad oznámení o připravované akci Týden dřeva Ov reklama na dřevěný výrobek Hv dřevěné hudební nástroje a výroba xylofonu

8 CELOŠKOLNÍ AKCE Nejdůležitější bylo, že si mohli žáci sami vyzkoušet, jaké jsou vlastnosti dřeva, že je tvárné, opracovatelné, příjemné na dotek, pěkně vonící i vypadající. Co se dělo na Den dřeva v Bruntále Učitelé jednotlivých předmětů si z pracovních listů Za tajemstvím dřeva vybrali aktivity, které jsou vhodné do jejich hodiny a které je tematicky oslovily. Na 1. stupni si třídní učitelé připravili celodenní projektovou výuku a na 2. stupni se věnovali tématu dřeva podle běžného rozvrhu ve třídách, kde ten den učili. Žáci si do vyučování přinesli co nejvíce dřevěných věcí (dřeváky, dřevěné stoličky, výrobky, hračky, košíky, obrázky, upravili si oblečení z papíru atd.). Ve škole vládla dřevěná nálada, žáci i učitelé se setkávali se dřevem o přestávkách i během hodin. ZŠ Jesenická, Bruntál Eva Vroblová ZŠ Jesenická, Bruntál Podzimní Den stromů a dřeva ve Zbirohu Na 2. stupni ZŠ Zbiroh se na podzim zaměřili na dřevo. Žáci soutěžili v poznávání vzorků dřeva našich i cizokrajných stromů. Luštili názvy exotického dřeva, vyhledávali jeho vlastnosti a využití. S vervou vyráběli vory, které opatřili vlajkami se jménem voru. Jako vyvrcholení se u místního potoka uskutečnil závod o to, který vor zdolá nejrychleji vymezený úsek. Žáci osmých tříd navštívili výrobnu hraček v nedalekém Františkově, druhá část exkurze je zavedla do zahradnictví, kde mimo jiné přihlíželi roubování a očkování stromků. Žáci 9. ročníku zamířili na zbirožskou pilu. Viděli, jak se strom vytěžený v lese postupně mění na prkna, latě nebo trámy. Se zájmem vyslechli výklad průvodců o technologii zpracování dřeva a nakládání s dřevním odpadem. Také se dozvěděli, jak vosy pomáhají v boji s dřevokazným hmyzem.

9 TVOŘIVÉ DÍLNY Zručnost při práci se dřevem se nedá získat ze dne na den. Naopak, je třeba velká motivace a trpělivost, abychom dokázali z kousku dřeva vytvořit krásný výrobek. Velké úsilí vynaložily i děti při tvořivých dílnách se dřevem. Přívěsky z borové kůry krok za krokem 1. Děti se seznámily s postupem a nástroji, které jsou k práci třeba. 2. Řezbář představil dětem borovou kůru a další materiály, které se dají lehce opracovat. Děti se zaujetím poslouchaly, jak se jednotlivé kusy kůry od sebe liší, do kterých se řeže lépe a které naopak vyžadují větší sílu. 3. Pak si vybraly tvar přívěsku a dle papírové šablony ho obkreslily na kůru. 4. Pomocí malých řezbářských nožíků odstraňovaly přebytečné kusy kůry, aby získaly přibližný tvar svého přívěsku. 5. Potom přišla na řadu jemnější práce, kdy se každý soustředil na vypracování detailů. Zvláště opatrní museli být ti, kdo si zvolili nějaké nohaté zvíře. 6. Aby byl přívěsek příjemný na dotyk, děti zaoblily hrany a zahladily výčnělky smirkovým papírem. Nakonec celý výrobek důkladně okartáčovaly. 7. Už zbývalo jen vyvrtat dírku pro závěs a vybrat tu správnou barvu kůže, na níž bude přívěsek na krku viset. Práce se dřevem je hračka Košíky a pomlázky z Proutí na Zš Solnice V období před Velikonocemi zavítali mezi školáky zástupci starší generace, aby předali dětem tradiční dovednosti. Starousedlíci z okolních vesnic Miloš Mašek a Jiří Kyral předvedli praktickou ukázku pletení pomlázek a košíků. Proutků byl dostatek, a tak si mohl každý vyzkoušet, jak se s pružným dřevem pracuje. Mám pravnučku i vnučku, a tak na požádání chodím předvádět pletení pomlázek do škol. I když se tím nezabývám profesionálně, je to zábava, které se věnuji celý život, prozradil Miloš Mašek v obležení dětí. Zajímá vás, jak si žákyně a žáci osmé třídy poradí s pilkou či vrtačkou? Například osmáci z jihočeských Trhových Svin zvládají obojí vcelku lehce. Pod vedením lektora se pustili do opracování připravených kousků smrkových prken. Nejdříve pilkou seřízli rohy a zaoblili je rašplí. Vytvořit zaoblení tak, aby byl věšák souměrný na obou koncích, dalo některých žákům práci, ale při troše trpělivosti a za podpory lektora to nakonec zvládli všichni. Po vyhlazení dřeva smirkovým papírem se kluci i holky prostřídali při práci s vrtačkou, méně odvážní opět s asistencí. Do vyvrtaných otvorů nakonec vsadili tři kolíčky jako závěsy a věšák byl hotov. Při dílně bylo jasně patrné, že většina dětí nedrží nástroje v ruce poprvé a je zvyklá se dřevem pracovat, a navíc je to i baví.

10 TVOŘIVÉ DÍLNY Kouzelné tvary lupénkovou pilkou Cílem tvořivé dílny na ZŠ Kollárova v Jihlavě bylo naučit děti pracovat s lupénkovou pilkou a dalšími jednoduchými nástroji. Řezání lupénkovou pilkou zpočátku nebylo tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát při pozorování, jak pilka v rukou zkušeného lektora přesně ukusuje překližku. Děti však brzy samy přišly na to, že pilku je opravdu nejlepší držet kolmo k podložce a vytrvale s ní kmitat nahoru a dolů, že jen tak se jim povede pěkně čistý, rovný řez. Někteří žáci se do práce pustili s takovým zápalem a tempem, až je z toho rozbolela celá ruka. Když se na pracovních stolech objevily první vyřezané tvary, lektor radil dětem, jak správně výrobek začistit a vyhladit smirkovým papírem a jak vytvořit otvor na zavěšení. Kromě lupínkové pilky si tedy žáci osvojili i práci s nebozezem, vrtáky, šídly či pilníčky. Jak se přivolává hejno ryb do třídy... Žáci nejprve vyřezávají podle šablon tvary dřevěných ryb. Až bude mít každý svou rybu hotovou, ještě ji při výtvarné výchově nabarví. Potom děti z ryb dohromady vytvoří pohyblivé hejno zavěšené provázky na tyčkách rybky se tak budou vznášet u nich ve třídě. Děti se naučily pracovat s lupénkovou pilkou. Nejdříve byly velmi nedůvěřivé, neuměly vzít pilku do ruky, ale pak, když získaly potřebnou zručnost, je to tak bavilo, že odmítaly jít večer domů. Jitka Dvorská, SVČ Domeček Valašské Meziříčí NejvětšíM lákadlem je pro děti dřevo Podobně jako v Jihlavě se do práce s lupénkovou pilkou ponořily i děti z Valašského Meziříčí a okolí. Děti ve věku 8 14 let vyřezávaly podle šablon, poté si vytvářely i své vlastní návrhy. Podle Jitky Dvorské, která ve Středisku volného času Domeček pracuje, se některé děti do práce zabraly natolik, že zapomněly na své další povinnosti: Děcka, která přišla jako první, odmítala odejít do dalších kroužků, nic nebylo lákavější než vyřezávání. Pro velký zájem dětí organizátoři zopakovali akci ještě na jarním táboře, kdy se s lupénkovou pilkou naučilo pracovat dalších 200 dětí.

11 Sdružení TEREZA Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Usilujeme o to, aby děti: MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí ROZUMĚLY životnímu prostředí DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes žáků z více než 550 škol z celé České republiky. Děkujeme za podporu: Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s.r.o. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česka republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s.r.o., YASHICA s.r.o. a Kofola a.s. Cesta dřeva Příklady dobré praxe Sestavila: Mgr. Barbora Semeráková Korektury: kolektiv Sdružení TEREZA Fotografie: archivy škol, archiv Sdružení TEREZA, Ing. Jan Řezáč Grafická úprava: Dita Baboučková, Studio Vavřinec Vydalo: Sdružení TEREZA, Praha 2012

SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice ZŠ Trhové Sviny ZŠ Volyně ZŠ Zbiroh

SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice ZŠ Trhové Sviny ZŠ Volyně ZŠ Zbiroh PŘÍKLADY PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE DOBRÉ PRAXE PROJEKT ZA TAJEMSTVÍM DŘEVA 2006/2007 2007/2008 SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Letadlo. Část B - Portfolio žáka Výstupem aktivity je 15 žákovských portfolií. Jedno portfolio se vyplňuje pro jednotlivého žáka. Základní informace:

Letadlo. Část B - Portfolio žáka Výstupem aktivity je 15 žákovských portfolií. Jedno portfolio se vyplňuje pro jednotlivého žáka. Základní informace: Část B - Portfolio žáka Výstupem aktivity je 15 žákovských portfolií. Jedno portfolio se vyplňuje pro jednotlivého žáka. Základní informace: Škola: Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Předmět : pracovní činnosti Ročník : 6. Téma : dřevo materiál budoucnosti Zpracoval : Karel Horbas Počet vyučovacích hodin : 8 Návrh časového rozvržení : 1.Poznatky a dřevě a nácvik dovedností v oboru

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Název projektu: Zlaté ručičky Registrační číslo GP : CZ 1.07/1.2.10/02.0003 Příjemce : Základní škola,dětský

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem STOLIČKA. Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem STOLIČKA. Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 STOLIČKA Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: rozvoj manuálních dovedností žáka 2) Další cíle: žák zaujímá pozitivní vztah k řemeslné činnosti

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Výrobky pro nácvik zručnosti

Výrobky pro nácvik zručnosti 5701. 9721900 - Sada dřevěných tvarů, 1000 ks Vytvářejte broučky, auta, domky, sluníčka nebo zvířátka pomocí různých tvarů. Přidejte k ním magnety, nebo připínáčky pro vystavení Vašich výrobků. Na tvary

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Náměty pro praktické činnosti (práce se dřevem) Vypracoval: Jiří Blatný UČO: 166371 Kombinace: SP TE Semestr: 6. Zadal:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník INOVACE ŠVP Truhlář Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník Nová závěrečná zkouška Koncepce NZZ Standardizace požadavků Srovnatelnost výsledků Zkvalitnění přípravy žáků Průřezová témata Surovinová

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_257_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem ZDOBENÉ PRKÉNKO. Projekt 7. a 8. ročníku ve školním roce 2009/2010

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem ZDOBENÉ PRKÉNKO. Projekt 7. a 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 ZDOBENÉ PRKÉNKO Projekt 7. a 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 Člověk a svět práce: Pracovní činnosti Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: rozvoj manuálních dovedností žáka 2) Další cíle:

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Projekt: PŘÍBĚH DŘEVĚNÉ HRAČKY

Projekt: PŘÍBĚH DŘEVĚNÉ HRAČKY Projekt: PŘÍBĚH DŘEVĚNÉ HRAČKY podaný na grantovou výzvu pro školy zapojené v programu Les ve škole IKEA - Pomáháme vyrůst Podává: Mgr. Michaela Eliášová e-mail: misaeli@centrum.cz Základní škola Příbor,

Více

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi každoročně organizuje komise fyziky. V informačním

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1/7 Obr. 1 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 2/7 Dřevozpracující průmysl Tento typ průmyslu se rozvinul v

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1/7 Obr. 1 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: - PRŮMYSL ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 2/7 Dřevozpracující průmysl Tento typ průmyslu se rozvinul v blízkosti těžby dřeva.

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Část A.1 Plán rozvoje technických dovedností žáků Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory:

Více

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod

Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Inovace Člen VR 21.9.2012 Škola ve firmě firma ve škole 20. 09. 2012 Uherský Brod Technické vzdělávání dětí zkušenosti s projektem Technické školky v MŠ a ZŠ Pramínek, Brno Bystrc Miloš Filip, Prefa Kompozity,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ÚNOR To to letí, začalo nám už 2. pololetí! A s ním již 3. projektový a oborový den, další ze zajímavých matematických workshopů, recitační soutěž a mnoho dalšího! MASOPUST V 1.A Ani v posledním zimním

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více