Cesta dřeva. Příklady dobré praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta dřeva. Příklady dobré praxe"

Transkript

1 Cesta dřeva Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO CELOŠKOLNÍ AKCE TVOŘIVÉ DÍLNY SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova Jihlava ZŠ a MŠ Raškovice ZŠ Solnice ZŠ Trhové Sviny ZŠ Volyně ZŠ Zbiroh ZŠ Jesenická Bruntál

2 ÚVOD Děti poznávají dřevo jako jedinečnou obnovitelnou a krásnou surovinu. Sdružení TEREZA se svým zaměřením specializuje na průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV). Nabízí školám krátkodobé i dlouhodobé programy a vzdělávací materiály, které školám umožňují začlenit průřezové téma EV do školního vzdělávacího programu a do výuky. Cesta dřeva PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE je materiál, který vznikl v rámci dlouhodobého programu Les ve škole a je souborem konkrétních ukázek toho, co se podařilo na školách realizovat. Svým pojetím má blízko k Inspiračním novinám, které každoročně vydáváme, tematicky je však úžeji zaměřen. Na 10 základních školách z celé ČR po dobu 2 let pedagogové testovali, jak lze téma DŘEVO přiblížit žákům. Cílem vzdělávání o dřevě je, aby děti vnímaly dřevo jako přírodní obnovitelnou surovinu a zároveň jako příjemný a krásný materiál. Příklady úspěšných pokusů o naplnění tohoto cíle najdete na následujících stranách. Co například žáci a učitelé dělali? UČITELÉ navazovali spolupráci s dřevozpracujícími firmami v okolí s žáky organizovali celoškolní akce o dřevu plánovali školní miniprojekt zaměřený na dřevo DĚTI zkoumaly druhy, vlastnosti a využití dřeva ve škole i v domácnosti sledovaly cyklus péče o les, těžby a zpracování dřeva poznávaly dřevo v praxi, v lese nebo ve dřevozpracujících firmách pracovaly se dřevem při tvořivých řemeslných dílnách a při školním miniprojektu

3 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY Velký díl zodpovědnosti a samostatnosti museli prokázat žáci, kteří pod vedením svých učitelů pracovali na vlastním projektu zaměřeném na dřevo. Učitelé projekt plánovali a rozmýšleli, jak sehnat potřebný materiál a finance. Školy své projekty realizovaly i díky spolupráci s blízkými dřevozpracujícími firmami. Projekt HODINY ZŠ Kollárova Jihlava Výstup projektu: Žáci vytvořili do tříd a učeben funkční hodiny ze dřeva. Časový rozvrh projektu: Přibližná časová dotace: vždy 1x týdně, v dvouhodinových blocích v učebně výtvarné výchovy. Sbírka dřevin Ve Středisku volného času ve Valašském Meziříčí děti sbíraly listy, plody a větvičky s pupeny našich dřevin. Sbírku doplnily také špalíky vzorky dřev stromů a keřů. Vytvořily tak jednoduchý vzorník, který se vejde do krabice. Děti se naučily pracovat s literaturou, správně lisovat listy a navzájem spolupracovat. Harmonogram: 1. týden seznámení žáků s projektem (ukázky hodin, vyzkoušení techniky rytí, shrnutí postupu) 2. týden vytváření návrhů hodin, diskuse nad návrhy, obhajoba nápadů 3. týden nátěr dřevěných desek, přenesení návrhů na desku týden rytí 6. týden - zkompletování hodin, jejich zavěšení ve třídách Materiál a nářadí potřebné k realizaci: balakrylová barva, štětce dřevěné lipové desky o rozměrech přibližně 21 x 21 x 1 cm hodinové strojky a rafičky, tužkové baterie vrták o průměru 10 mm, vrtačka sady rydel (možné využití k dalšímu projektu spojenému se dřevem, např. vytvoření školního betlému ze dřeva atd.) skoby na zavěšení Výhody projektu: Vzhledem k nenáročnosti realizace projektu s ohledem na materiál a vybavení školy speciálním nářadím na zpracování dřeva lze tento projekt uskutečnit i na naší škole, kde nejsou dílny. Spolupráce s dřevozpracující firmou: Školní projekt finančně podpořila firma Kronospan. Práce se dřevem byla pro většinu žáků novou zkušeností, vedla k diskusím, k předvádění výrobků, které žáci doma sami vyrobili. Žáci spontánně vymýšleli další nápady, kdy dřevo využijí v hodinách VV. Marie Doleželová, ZŠ Kollárova, Jihlava

4 ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY ZŠ Sokolovská Svitavy: Zakázka pana ředitele Na ZŠ ve Svitavách funguje kroužek Dovedných rukou. Právě v rámci kroužku a při výuce praktických činností žáci realizovali speciální Zakázku pana ředitele tentokrát děti dostaly za úkol vytvořit počítadla pro žáky 3. třídy. Za pomoci dospělých vytvořily 30 žákovských a 1 učitelské počítadlo. V podobném duchu proběhla tvorba hraček pro budoucí prvňáčky. Část výrobků, například ptačí budky, nosítka, hrací kostky, je již vyrobena. Projekt zatím není dokončen, protože dřevo na výrobu bylo mokré a velmi pomalu vysychá. Pokračovat budeme v příštím školním roce. I když je projekt nedokončený, určitě má přínos: zlepšení manuální zručnosti žáků. Marcela Šebová, ZŠ Zbiroh Dřevěné šachy a dáma na ZŠ Solnice Do zajímavého projektu se pustili žáci ZŠ Solnice. Rekonstruovali na půdě nalezené velké figury dřevěných šachů a pak ještě nově vyrobili dřevěné kameny k dámě. Pro obě hry byla vytvořena šachovnice na dlaždicích školní chodby. Hraní šachů či dámy o přestávce je zkrátka mezi solnickými žáky in. Mapování dřevin v povodí Morávky, ZŠ a MŠ Raškovice únor: vypracovali jsme slepou mapu s vodními toky a zastvěnými plochami březen: sestavili jsme přehled dřevin, které se vyskytují v povodí duben: žáci 7. a 8. ročníku provedli mapování dřevin v terénu květen: zanesení dílčích výsledků terénního mapování do mapy povodí červen: prezentace výsledků průzkumu spolužákům a obyvatelům obce

5 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Při výuce platí, že účinnější je jednou něco zažít, než o tom třeba desetkrát číst v knize. Exkurze přímo v provozech firem přinášejí žákům základních škol jedinečnou možnost vidět na vlastní oči, jak v praxi vypadá zpracování dřeva. Při navázání kontaktu s místní firmou je exkurze většinou prvním krokem, po kterém může vzniknout dlouhodobější forma spolupráce. Stolařství je vybaveno mnoha moderními stroji. Člověk, který je obsluhuje, musí umět pracovat s počítači. Ale bez člověka se to neobejde. Ten musí na vše dohlížet. reflexe exkurze žáka třídy 5.A ZŠ a MŠ Raškovice Celý rok na cestě za dřevem Velmi aktivní byli například v severomoravské ZŠ Raškovice. Během školního roku se žáci podívali na menší pily ve svém okolí (Raškovice, Pražmo, Skalice), někteří se na exkurzi vydali do velkého provozu Pily Paskov. Jak se vyrábí nábytek žáci na vlastní oči viděli v místním stolařství. Na exkurzi u truhlářů v Litvínově Základní škola z Mostu navázala spolupráci s truhláři ze SOU Litvínov-Hamr, kteří umožňují žákům ZŠ návštěvu své dílny a přislíbili též asistenci při realizaci školního projektu. V truhlářské dílně jsou k vidění nástroje pro rukodělnou práci i moderní stroje řízené počítačem. Děti si vyzkoušely, jak se vyrábí osmidílný dřevěný hlavolam. Samy si opracovaly jeden díl hlavolamu, zbývající část již měly připravenou od místních studentů. Každý si tedy na konci exkurze odnášel domů celý hlavolam. Zájem dětí o práci se dřevem komentovala paní učitelka slovy: Žáci z naší školy se rvali o to, kdo z nich do Litvínova příště zase pojede.

6 EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO Co se vyrábí z dýhy Ihned po vstupu do provozu firmy si šesťáci ze ZŠ ve Volyni nadšeně prohlíželi tenké plátky dýhy a obdivovali, jak se druhy dřeva liší barvou a strukturou. Každý z nich si ze zbylých odřezků dýhy vybral do sbírky ty nejzajímavější. Jak žáci procházeli výrobou, pozorovali přesné krájení dýhy na míru a spojování jednotlivých kousků do pestré mozaiky. V obchodě firmy pak mezi sebou diskutovali, kterou plovoucí podlahu by si nejraději pořídili do svého domu. Exkurze součástí výuky na 2. stupni ZŠ Propracovaný systém exkurzí si sestavili na základní škole v Solnici. Žáci 6. tříd měli exkurzi do lesa, žáci 7. tříd navštívili pilu, žáci 8. ročníku viděli výrobu překližky a žáci z 9. tříd zkoumali, jak se vyrábí dřevěná okna a také viděli při práci tesaře. Během 2. stupně se děti postupně podívají do několika odlišných provozů. Seznámí se tak s cestou dřeva z lesa až do našich domácností. Až si koupíte první židli, poznáte, že dřevo je nejkrásnější materiál na světě. Na pile ve Zbirohu průvodce exkurzí na pile Zbiroh Pozornosti deváťáků samozřejmě neušla velká nádrž se zeleným roztokem. Zvědavě naslouchali, proč se pořezané dřevo impregnuje, jak dlouho musí v roztoku pobýt a jak impregnaci komplikují tuhé zimní mrazy. Od nádrže se pak přemístili pod střechu, kde se řezivo skladuje. Zde bylo k vidění převážně smrkové dřevo, prohlédnout a sáhnout si však všichni mohli i na krásné masivní kusy dubového dřeva. Nad prkny se průvodce skupiny zmínil o tom, jaké druhy dřeva potřebuje pro svou práci truhlář a jak musí být dřevo kvalitní a vysušené.

7 CELOŠKOLNÍ AKCE Týden dřeva, Den dřeva, Den stromů a dřeva představují výjimečné události v životě celé školy. Učitelé, děti, rodiče a další pomocníci se podílejí na přípravách a realizaci programu. Výsledkem je spousta nových zkušeností a škola, která doslova žije dřevem. TÝDEN DŘEVA NA ZŠ SOLNICE Příklady aktivit v jednotlivých předmětech 1. stupeň Č přísloví o dřevu, využití textů o lese, práce s encyklopediemi Sloh popis dřevěné hračky M tělesa (využití dřevěných modelů), vyvození dělení na dřevěných pomůckách (kostky, špejle), měření dřevěným metrem Prv materiál, výrobky a povolání se zaměřením na dřevo; druhy stromů a keřů, ovocné stromy, dřevo jako surovina Vl dřevěné hradby Slovanů (kresba, dramatizace) Aj dřevěné předměty texty a slovíčka nábytek Tv cvičení s dřevěným náčiním, hod polenem na cíl Pč využití dřevěných kolíčků (hodiny, ptáci na kolíčku), přírodní obrázky (špejle, ořezaný odpad z tužek, hobliny, piliny) Celoškolní aktivity celoškolní soutěž O nejhezčí výrobek ze dřeva výstava dřevěných výrobků žáků a historických výrobků ze dřeva (i pro veřejnost) ukázka pletení košíků a pomlázek výstava větviček dřevin na chodbě upoutávka na Týden dřeva a výzdoba školy, nástěnky ve škole, ve městě, na internetu propagace akce v regionálním tisku vyznačení dvou šachovnic na chodbě Malí prvňáčci a druháci brali Týden dřeva úplně jinak než my deváťáci. Avšak pro nás všechny byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho nových informací, rozšířili si své obzory. Dřevo je nezbytnou součástí našeho života a menším i větším dětem je potřeba vštěpovat, jak by se k přírodě měly chovat. Kristýna Machová, 9.A, ZŠ Solnice 2. stupeň Vv dekorativní řešení siluet stromů, struktura dřeva a kůry (kresba, grafika), intarzie (tapeta, dýha), figury z dřevěných špalíčků Pč výroba figur na dámu a šachy D Trója, kresba trojského koně, dřevo v historii Orlických hor Ze lesy Asie, lesy světa, lesnatost evropských zemí Př. praktika lesy Orlických hor, plavení dřeva, výstava větviček dřevin, měření hmotnosti a objemu dřeva v různých podmínkách Nj překlad oznámení o připravované akci Týden dřeva Ov reklama na dřevěný výrobek Hv dřevěné hudební nástroje a výroba xylofonu

8 CELOŠKOLNÍ AKCE Nejdůležitější bylo, že si mohli žáci sami vyzkoušet, jaké jsou vlastnosti dřeva, že je tvárné, opracovatelné, příjemné na dotek, pěkně vonící i vypadající. Co se dělo na Den dřeva v Bruntále Učitelé jednotlivých předmětů si z pracovních listů Za tajemstvím dřeva vybrali aktivity, které jsou vhodné do jejich hodiny a které je tematicky oslovily. Na 1. stupni si třídní učitelé připravili celodenní projektovou výuku a na 2. stupni se věnovali tématu dřeva podle běžného rozvrhu ve třídách, kde ten den učili. Žáci si do vyučování přinesli co nejvíce dřevěných věcí (dřeváky, dřevěné stoličky, výrobky, hračky, košíky, obrázky, upravili si oblečení z papíru atd.). Ve škole vládla dřevěná nálada, žáci i učitelé se setkávali se dřevem o přestávkách i během hodin. ZŠ Jesenická, Bruntál Eva Vroblová ZŠ Jesenická, Bruntál Podzimní Den stromů a dřeva ve Zbirohu Na 2. stupni ZŠ Zbiroh se na podzim zaměřili na dřevo. Žáci soutěžili v poznávání vzorků dřeva našich i cizokrajných stromů. Luštili názvy exotického dřeva, vyhledávali jeho vlastnosti a využití. S vervou vyráběli vory, které opatřili vlajkami se jménem voru. Jako vyvrcholení se u místního potoka uskutečnil závod o to, který vor zdolá nejrychleji vymezený úsek. Žáci osmých tříd navštívili výrobnu hraček v nedalekém Františkově, druhá část exkurze je zavedla do zahradnictví, kde mimo jiné přihlíželi roubování a očkování stromků. Žáci 9. ročníku zamířili na zbirožskou pilu. Viděli, jak se strom vytěžený v lese postupně mění na prkna, latě nebo trámy. Se zájmem vyslechli výklad průvodců o technologii zpracování dřeva a nakládání s dřevním odpadem. Také se dozvěděli, jak vosy pomáhají v boji s dřevokazným hmyzem.

9 TVOŘIVÉ DÍLNY Zručnost při práci se dřevem se nedá získat ze dne na den. Naopak, je třeba velká motivace a trpělivost, abychom dokázali z kousku dřeva vytvořit krásný výrobek. Velké úsilí vynaložily i děti při tvořivých dílnách se dřevem. Přívěsky z borové kůry krok za krokem 1. Děti se seznámily s postupem a nástroji, které jsou k práci třeba. 2. Řezbář představil dětem borovou kůru a další materiály, které se dají lehce opracovat. Děti se zaujetím poslouchaly, jak se jednotlivé kusy kůry od sebe liší, do kterých se řeže lépe a které naopak vyžadují větší sílu. 3. Pak si vybraly tvar přívěsku a dle papírové šablony ho obkreslily na kůru. 4. Pomocí malých řezbářských nožíků odstraňovaly přebytečné kusy kůry, aby získaly přibližný tvar svého přívěsku. 5. Potom přišla na řadu jemnější práce, kdy se každý soustředil na vypracování detailů. Zvláště opatrní museli být ti, kdo si zvolili nějaké nohaté zvíře. 6. Aby byl přívěsek příjemný na dotyk, děti zaoblily hrany a zahladily výčnělky smirkovým papírem. Nakonec celý výrobek důkladně okartáčovaly. 7. Už zbývalo jen vyvrtat dírku pro závěs a vybrat tu správnou barvu kůže, na níž bude přívěsek na krku viset. Práce se dřevem je hračka Košíky a pomlázky z Proutí na Zš Solnice V období před Velikonocemi zavítali mezi školáky zástupci starší generace, aby předali dětem tradiční dovednosti. Starousedlíci z okolních vesnic Miloš Mašek a Jiří Kyral předvedli praktickou ukázku pletení pomlázek a košíků. Proutků byl dostatek, a tak si mohl každý vyzkoušet, jak se s pružným dřevem pracuje. Mám pravnučku i vnučku, a tak na požádání chodím předvádět pletení pomlázek do škol. I když se tím nezabývám profesionálně, je to zábava, které se věnuji celý život, prozradil Miloš Mašek v obležení dětí. Zajímá vás, jak si žákyně a žáci osmé třídy poradí s pilkou či vrtačkou? Například osmáci z jihočeských Trhových Svin zvládají obojí vcelku lehce. Pod vedením lektora se pustili do opracování připravených kousků smrkových prken. Nejdříve pilkou seřízli rohy a zaoblili je rašplí. Vytvořit zaoblení tak, aby byl věšák souměrný na obou koncích, dalo některých žákům práci, ale při troše trpělivosti a za podpory lektora to nakonec zvládli všichni. Po vyhlazení dřeva smirkovým papírem se kluci i holky prostřídali při práci s vrtačkou, méně odvážní opět s asistencí. Do vyvrtaných otvorů nakonec vsadili tři kolíčky jako závěsy a věšák byl hotov. Při dílně bylo jasně patrné, že většina dětí nedrží nástroje v ruce poprvé a je zvyklá se dřevem pracovat, a navíc je to i baví.

10 TVOŘIVÉ DÍLNY Kouzelné tvary lupénkovou pilkou Cílem tvořivé dílny na ZŠ Kollárova v Jihlavě bylo naučit děti pracovat s lupénkovou pilkou a dalšími jednoduchými nástroji. Řezání lupénkovou pilkou zpočátku nebylo tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát při pozorování, jak pilka v rukou zkušeného lektora přesně ukusuje překližku. Děti však brzy samy přišly na to, že pilku je opravdu nejlepší držet kolmo k podložce a vytrvale s ní kmitat nahoru a dolů, že jen tak se jim povede pěkně čistý, rovný řez. Někteří žáci se do práce pustili s takovým zápalem a tempem, až je z toho rozbolela celá ruka. Když se na pracovních stolech objevily první vyřezané tvary, lektor radil dětem, jak správně výrobek začistit a vyhladit smirkovým papírem a jak vytvořit otvor na zavěšení. Kromě lupínkové pilky si tedy žáci osvojili i práci s nebozezem, vrtáky, šídly či pilníčky. Jak se přivolává hejno ryb do třídy... Žáci nejprve vyřezávají podle šablon tvary dřevěných ryb. Až bude mít každý svou rybu hotovou, ještě ji při výtvarné výchově nabarví. Potom děti z ryb dohromady vytvoří pohyblivé hejno zavěšené provázky na tyčkách rybky se tak budou vznášet u nich ve třídě. Děti se naučily pracovat s lupénkovou pilkou. Nejdříve byly velmi nedůvěřivé, neuměly vzít pilku do ruky, ale pak, když získaly potřebnou zručnost, je to tak bavilo, že odmítaly jít večer domů. Jitka Dvorská, SVČ Domeček Valašské Meziříčí NejvětšíM lákadlem je pro děti dřevo Podobně jako v Jihlavě se do práce s lupénkovou pilkou ponořily i děti z Valašského Meziříčí a okolí. Děti ve věku 8 14 let vyřezávaly podle šablon, poté si vytvářely i své vlastní návrhy. Podle Jitky Dvorské, která ve Středisku volného času Domeček pracuje, se některé děti do práce zabraly natolik, že zapomněly na své další povinnosti: Děcka, která přišla jako první, odmítala odejít do dalších kroužků, nic nebylo lákavější než vyřezávání. Pro velký zájem dětí organizátoři zopakovali akci ještě na jarním táboře, kdy se s lupénkovou pilkou naučilo pracovat dalších 200 dětí.

11 Sdružení TEREZA Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Usilujeme o to, aby děti: MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí ROZUMĚLY životnímu prostředí DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách. V současnosti se našich aktivit účastní přes žáků z více než 550 škol z celé České republiky. Děkujeme za podporu: Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s.r.o. Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česka republika, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s.r.o., YASHICA s.r.o. a Kofola a.s. Cesta dřeva Příklady dobré praxe Sestavila: Mgr. Barbora Semeráková Korektury: kolektiv Sdružení TEREZA Fotografie: archivy škol, archiv Sdružení TEREZA, Ing. Jan Řezáč Grafická úprava: Dita Baboučková, Studio Vavřinec Vydalo: Sdružení TEREZA, Praha 2012

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu zařízení

Více

PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula SYLABUS: Veronika Horáčková MŠ Mořina. název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA

PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula SYLABUS: Veronika Horáčková MŠ Mořina. název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula Veronika Horáčková MŠ Mořina název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA SYLABUS: VÝSTUP: dřevěný domeček pro broučky, který děti (s pomocí

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec

Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Základní škola Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec Gadžikane Romale čhave černobílé přátelství Obsah Popis a harmonogram projektu 1 Závěrečné shrnutí 5 Příloha č. 1 Průběžná, závěrečná zpráva 6 Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník

Truhlář. Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník INOVACE ŠVP Truhlář Oblast odborného vzdělávání Materiály - první ročník Nová závěrečná zkouška Koncepce NZZ Standardizace požadavků Srovnatelnost výsledků Zkvalitnění přípravy žáků Průřezová témata Surovinová

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo TESAŘ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tesař tesá a nejen to Úkolem tesaře je výroba, údržba a opravy dřevěných (především stavebních) konstrukcí a jejich prvků. Tesařovy činnosti:

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň?

Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? Čím husité válčili Aneb Mohu si z obyčejného zemědělského nástroje vyrobit účinnou zbraň? garant: Zdeňka Veselá členové expertní skupiny: Vojtěch Machovský Kristýna Mrázková Veronika Sirotková Veronika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky

Technické školky. Inovace ve vzdělávání. Pták Koumákzdraví účastníky Technické školky Inovace ve vzdělávání Pták Koumákzdraví účastníky Společný projekt: VUT v Brně Česká manažerská asociace MŠ a ZŠ Pramínek (v pilotní části) Za podpory firem (2010 až 2012) Prefa Kompozity,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více