Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří Zruč nad Sázavou, 5. května Zruč nad Sázavou, Malostranská Kácov, Nádražní Čechtice Na Lázni Dolní Kralovice, Školní 1 7. Trhový Štěpánov, Sokolská Trhový Štěpánov, Vlašimská Zbraslavice, Komenského Načeradec 270 Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: Zámek Zruč nad Sázavou c) Ředitel školy: Jiří Freml (statutární orgán) Zástupce ředitele: (zástupce statutárního orgánu) Vedoucí učitel: Radek Bělohradský Lukáš Patera d) Škola má 4 obory, počet tříd 11 (dle výkazu S 24-01) Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2011/ / e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita školy: 600 žáků IZO g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební 2) výtvarný 3) taneční 4) literárně dramatický

3 V hudebním oboru jsou tyto třídy (oddělení): přípravné studium, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku a ostatní dechové nástroje), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, hra na akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova. h) Mimoškolní aktivity školy Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. Škola pořádá veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a základní školy, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně. Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žáci školy zúčastnily celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Žáci kytarové třídy předvedli své umění v celostátních kytarových soutěžích PRAGuitarra Clássica 2013, "Hudební festival I. Ballů (Slovenská republika), Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2013 (Slovenská republika) a 1. ročník Mezinárodní kytarové soutěže F. Sora. Výtvarníci se zúčastnili soutěží: Fotosoutěž nul a jedniček (soutěž pro neorganizované fotografy), 41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Tanečnice se zúčastnily oblastní soutěžní přehlídky scénického tance Ořechovka 2013 Praha" Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků, žáků výtvarného oboru návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./s. Od změny zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které se uskutečnilo 17. července 2008 má ZUŠ Zruč n./s. deset míst poskytovaného vzdělávání v obcích: Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./s., Čechtice, Dolní Kralovice, Načeradec. Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2012/13 se vyučuje HO, VO, LDO, TO. V Kácově HO, VO v Trhovém Štěpánově HO, VO v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO v Čechticích HO, VO a ve Zbraslavicích VO. Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích Školní rok 2012/ pololetí 2. pololetí Zruč nad Sázavou Dolní Kralovice Čechtice Kácov Trhový Štěpánov Zbraslavice Celkem

4 Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok I.pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Celkem 483 II. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Celkem 479

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání Výchovné působení Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanou-li se žáky základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. Na této problematice se pracuje a každým rokem se zlepšuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační - školské rady atd.). Přijímací řízení do přípravných ročníků se tradičně zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč n.s. a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice, Zbraslavice). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání přijímací talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. V nástrojích a oborech, které potřebujeme doplnit vzhledem k potřebám souborů a kolektivů, získáváme žáky po ukázkových koncertech a vystoupeních. Učitelé přistupují k žákům individuálně vzhledem k jejich věku. Talentovaní žáci, kteří školu reprezentují v soutěžích, mají hodinovou dotaci v její horní hranici..v hudebním oboru provádějí žáci postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku. Prospěch žáků na škole ve školním roce 2012/2013 Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní hudební literárně - dramatický taneční výtvarný Celkem Dospělí (SPD) hudební taneční výtvarný Celkem CELKEM ŽÁKŮ Celkový počet neomluvených hodin: školní rok 2007/2008 školní rok 2008/ Výuka probíhá dle učebních plánů č.j /95 a podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zruč nad Sázavou Barevná škola (od )

6 Část III. Údaje o výsledcích České školní inspekce V tomto školním roce naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili Odborná kvalifikovanost učitelů Část IV. Údaje o pracovnících školy Základní umělecká škola v malém městě, s odloučenými pracovišti a bez výrazného dopravního spojení do větších měst v současné době již nemá tak problémy se získáváním kvalifikovaných pedagogů jako tomu bylo v letech minulých. V únoru 2013 nastoupila do pracovního poměru absolventka konzervatoře, obor zpěv Barbora Smejkalová. K 30. červnu 2013 ukončili pracovní poměr v ZUŠ učitelé zpěvu Miloslav Pelikán a Veronika Vítová a učitel hry na housle Bc. Vít Chudý, který zastupoval za učitelku na mateřské a rodičovské dovolené. Odborná kvalifikace v ZUŠ Zruč nad Sázavou školní rok 2012/2013 školní rok 2011/ % 95 % Konkrétní údaje o pracovnících školy Osobní číslo Předmět Délka započtené praxe 1002 akordeon 13 let 1003 kytara 9 let 1006 klavír 17 let 1009 výtvarný obor 21 let 1010 kytara 34 let 1048 violoncello, EKN, zobcová flétna 19 let 1050 kytara 6 let 1055 housle 5 roky 1056 akordeon, EKN 7 let 1060 výtvarný obor 7 roky 1061 dechové nástroje žesťové, zobcová flétna 3 roky 1064 klavír, klavírní korepetice 3 roky 1070 taneční obor 3 roky 1071 bicí 3 roky 1073 housle 2 rok

7 1074 literárně-dramatický obor 1 rok 1075 zpěv 1 rok 1076 zpěv 1 rok 1078 zpěv do 1 roku 1077 klarinet, saxofon, hudební nauka 3 roky 1001 účetní, administrativní pracovnice 28 let 1011 uklízečka, posel 19 let Přehled o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Osobní číslo Stupeň vzdělání Aprobace Počet hodin přímé pedagogické činnosti 1002 vyšší odborné HO - akordeon 12/ vyšší odborné HO - kytara 11/ vyšší odborné HO - klavír 16/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vyšší odborné HO - kytara 6/ vyšší odborné HO - violoncello 19/ vysokoškolské doktorské HO - kytara 17/ vyšší odborné HO - housle 1/ vyšší odborné HO - akordeon 23/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vyšší odborné HO - trubka 23/ vyšší odborné HO - klavír 23/ vyšší odborné TO 15/ vysokoškolské magisterské, střední odborné ČJ ZSV HO bicí, výkonný umělec 5/ vysokoškolské bakalářské HO - housle 7/ střední vzdělání s výučním listem výkonný umělec 14/ vyšší odborné HO - zpěv 12/ vyšší odborné HO - zpěv 12/ vyšší odborné HO - klarinet 10/ vyšší odborné HO - zpěv 12/23 Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), kteří nastoupili na školu Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/

8 Počet pedagogických pracovníků (červen 2013, 2012) Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 Počet pedagogů celkem z toho: Počet pedagogů s odbornou kvalifikací Počet nekvalifikovaných pedagogů 0 1 Počet pedagogů v důchodovém věku 0 0 Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2013) Počet pedagog. pracovníků do 30 let let let let Nad60 let Celkem 20 z toho žen 10 Z toho důchodci Průměrný věk Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Školní rok 2012/2013 Datum konání Název Místo konání Osobní číslo zaměstnance září 2012 červen 2013 Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života v pohybovém výukové procesu Praha října 2012 Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací Kutná Hora listopadu 2012 Celostátní setkání dramatických oborů ZUŠ Bystré u Poličky listopadu 2012 Cesty k efektivnější výuce v ZUŠ Vílanec u Jihlavy 1048, 1077

9 listopadu 2012 Výtvarné práce dětí a mládeže Litoměřice listopadu 2012 Využití nových forem a metod ve výuce v akordeonovém oddělení v ZUŠ Ledeč nad Sázavou 1002, listopadu 2012 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha prosince 2012 Spisová služba a archivnictví Praha ledna 2013 Daň z příjmu fyzických osob Kutná Hora únor červen 2013 Psychoterapie s arteterapeutickým zaměřením Praha 10. dubna 2013 Zákoník práce a jeho specifika ve školství 19. dubna 2013 Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Praha 1001 Praha dubna 2013 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha května 2013 Metodika Smyčcových nástrojů Brno května 2013 Kurz sítotisku Kutná Hora 1009, června 2013 Akordeonový seminář Severská literatura pro děti a mládež 29. června 2013 Fotografický seminář CAMERA OBSCURA Praha 1002 Kutná Hora 1009, Interpretační hudební kurz Litomyšl 1006, 1048

10 Část V. Mimoškolní akce ( koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže ) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov, Kácov, Dolní Kralovice, Zbraslavice) I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY Akce VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2012/2013 Listopad leden 2013 fotosoutěž Fotosoutěž nul a jedniček - soutěž zručského fotoklubu pro neorganizované fotografy (spojeno se seminářem a výstavou na zručském zámku) účast žáků Ivety Linhartové, Michaely Hlouškové, Elišky Vavřinové, Petra Duška. Hlavní cena v kategorii do 15 let: Jiří Královec Březen květen ročník MDVV Lidice 2013 účast žáků z odloučeného pracoviště z Dolních Kralovic a Trhového Štěpánova; čestná uznání: Pavel Dušek, Lenka Jiranová, Kristýna Dvořáková, Karolína Dvořáková, Anežka Dufková Duben 2013 Domácí mazlíčci soutěž ZUŠ Kladno účast žáků ze Zruče i odloučených pracovišť; čestné uznání: Eliška Pitráková

11 II. VÝSTAVY AKCE září - Kolárka Kolín nástěnná malba v nízkoprahovém klubu (Mgr. Jan Kopřiva) listopad - Adventní jarmark, prodejní stánek VO ZUŠ (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) prosinec - Adventní jarmark v Dolních Kralovicích (Mgr. Lenka Říhová) leden - Účast na výstavě soutěžních fotografií ve výstavní síni na zámku, řada ocenění pro individuální fotografickou práci žáků ZUŠ prosinec - Vánoční výstavy v Čechticích, v Kácově, v Dolních Kralovicích, v Trhovém Štěpánově a ve Zruči n. S.; výstava světelných objektů v ZUŠ ve Zruči n.s. březen - Dětský karneval, výtvarná soutěž pohádkové postavy (Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Jan Kopřiva) duben - Středočeši v Čakovicích výstava VO ZUŠ Středočeského kraje květen - Den matek - mezioborová víkendová akce pro veřejnost (taneční, výtvarný a hudební obor) - tvorba květen, červen - Výstavy na odloučených pracovištích (21.5. Čechtice, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice) květen - plenér VO v opatství Želiv

12 červen - ZNIČEHONIC - výstava SPD v zámeckém parku, Zruč nad Sázavou 27. červen - Dernisáž závěrečné výstavy výtvarného oboru, dekorování absolventů III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Magdaléna Nováková úspěšně složila zkoušky na SUPŠ Praha Žižkov i na Umělecko průmyslovou akademii ve Světlé nad Sázavou Karolína Voňková - SUŠ Václava Hollara (Praha) a SUPŠ Jihlava Helenín Kristýna Vejmelková, Ingrid Vejmelková - Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem a SUPŠ Jihlava Helenín Karolína Brzoňová - SUPŠ Jihlava Helenín Eliška Pitráková - SUPŠ Jihlava Helenín Absolventi: Iveta Linhartová (II.st.); Kristýna Viktorová (II.st.); Jiří Královec (I.st.) Mgr. L.Říhová Žáci I.stupně: Petr Dušek, Magdaléna Nováková, Kristýna Vejmelková, Ingrid Vejmelková, Karolína Brzoňová, Eliška Pitráková, Štěpánka Malečková Mgr. Jan Kopřiva IV. EXKURZE září Europa Jagelonica (Gask Kutná Hora) prosinec - Alfons Mucha: Slovanská epopej (NG Veletržní palác) Městem posedlí ukázky světového sreet artu ( Městská knihovna v Praze); Jan Švankmajer retrospektiva (NG Dům U Zvonu) duben fotovýlet: památky Kutné Hory květen - DOX: Svět v bublinách historie českého komiksu (animační program s lektorem) Karel Malich ( Jízdárna Pražského hradu)

13 I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY Akce TANEČNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2012 / dubna 2013 krajská přehlídka scénického tance Ořechovka 2013 Praha, účast III. - VI.ročníku I.stupně s choreografií V oblacích a 7.ročníku I. s.-1.ročníku II. stupně s choreografií Daruj přátelství Choreografie V oblacích získala ocenění: za nápadité využití rekvizity při tvoření scénických obrazů v choreografii V oblacích II. VYSTOUPENÍ a AKCE 22. září ročník a 1. ročník II.stupně vystoupení v rámci Akce pro důchodce pořádané nejen paní ředitelkou MŠ Malostranská paní Kuželkovou. Choreografie Daruj přátelství a Duha. 18. listopad - vystoupení dívek z 1. a 2. ročníku I.stupně v choreografii Víly a VII. ročníku a I. ročníku 2. stupně v choreografii Tep je hudbou srdce na Karnevalu. 2. prosinec - vystoupení Kateřiny Barešové (1. ročník II. stupně) v mezioborové spolupráci s LDO v choreografii Anděl na Zručském jarmarku. 18. prosinec - vystoupení dětí z hudebně pohybové přípravky Zušáčkovy zpívánky na Vánoční besídce v MŠ Malostranské. 18. prosinec - vystoupení celého tanečního oboru v samostatném Tanečním večeru. 20. prosinec - vystoupení Kateřiny Barešové (1. ročník II. stupně) v mezioborové spolupráci s LDO v choreografii Anděl na Zručském na Vánočním koncertě. 20. duben účast ročníku Zušáčkovy zpívánky s tanečním pásmem a 7.r/I.s.,1.r.II.s a SPD v choreografii Helpa na Slavnostním zahájení turistické sezóny. 6. květen - vystoupení ročníku Zušáčkovy zpívánky s hudebně pohybovým pásmem k příležitosti besídky na Den matek v MŠ Malostranská.

14 12. květen - 7.r/I.s.,1.r./II.s a SPD s choreografií Helpa na akci Zpíváme maminkám, Centrin. 19. květen - Den matek v ZUŠ, vystoupení ročníku Zušáčkovy zpívánky s hudebně pohybovým pásmem( MŠ Na Pohoří) a 7. ročník 1. stupně a 1. ročník II.stupně a SPD vystoupení s choreografií Helpa. 13. červen - pohádka pro MŠ mezioborová spolupráce -vystoupení ročníku PTV a 1. ročníku I. stupně v choreografii v choreografii Žalman červen - Závěrečné vystoupení celého tanečního oboru Loučíme se v sále ZUŠ. 23. červen - výstava VO - SPD, vystoupení SPD v choreografii ZLEDUVODA - mezioborová spolupráce s hudebním oborem (Jolana Mikšovská žák HO, Jan Kopřiva učitel VO a Jitka Schůrková pedagog HO). 27. červen - Závěrečný koncert ZUŠ vystoupení absolventky TO Petry Ježdíkové v choreografii Proměna. III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Absolventka I. stupně: Petra Ježdíková

15 Solongo Otgonjargal byla přijata na konzervatoř Duncan Centre, (Praha) Mimoškolní akce LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2012/2013

16 I. VYSTOUPENÍ a AKCE 2. prosinec Vánočně laděné vystoupení žáků LDO ze Zruče nad Sázavou v příběhu nazvaném Andělské vyzvánění si vychutnali návštěvníci jarmarku na nádvoří zručského zámku. 17. prosinec - Pohádkové představení Buchty v pekle v podání žáků LDO v Dolních Kralovicích v dopolední premiéře pro žáky Základní školy a večerní repríza pro rodiče a veřejnost. 10. leden Zájezdové vystoupení žáků LDO ze Zruče nad Sázavou v příběhu nazvaném Andělské vyzvánění v programu živého betléma a Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře. 31. leden - Pohádkové představení Buchty v pekle ve dvou reprízách a v podání žáků LDO v Dolních Kralovicích pro žáky Základní školy ve Zruči nad Sázavou. 30.duben - Recitační pásmo a dramatizace veršů žáků Základní školy ve Zruči nad Sázavou. Čtvero dopoledních představení ke Dni Země v podání žáků zručského LDO.

17 20. květen - Představení s názvem Rozhlasová pohádka v podání žáků zručské LDO odstartovalo festival dětského divadla Dolnokralovické hraní Dopolední představení bylo určeno pro žáky škol. 20.květen - Trochu strašidelné i zábavné autorské představení HORrorY s podtitulemvyvolávat duchy se nevyplácí předvedli žáci LDO z Dolních Kralovic v rámci přehlídky Dolnokralovické hraní. Dopolední vystoupení bylo určeno žákům škol, večerní pak rodičům herců a veřejnosti. IV. EXKURZE 10. leden Exkurze v Tylově divadle v Kutné Hoře, setkání s ředitelkou Veronikou Lebedovou, prohlídka budovy a zařízení techniky. Kytarové oddělení Exkurze v Tylově divadle v Kutné Hoře Mimo školní akce HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2012/2013 I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY 10. březen Celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra Clássica 2013 (ČR) Anežka Pažoutová Čestné uznání I. kategorie

18 březen Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2013 (SK) Kristýna Nulíčkova 1. místo IV. kategorie Anežka Pažoutová Zlaté pásmo I. kategorie duben - Mezinárodní kytarová soutěž Fernanda Sora (ČR) Kristýna Nulíčkova 7. místo IV. kategorie Anežka Pažoutová Čestné uznání I. kategorie květen - Mezinárodní kytarová soutěž Festival I. Ballů (SK) Kristýna Nulíčkova 4. místo IV. kategorie Anežka Pažoutová 3. místo I. kategorie Matěj Drahokoupil. 3. místo IV. kategorie Jakub Drahokoupil 5. místo IV. kategorie Mezinárodní kytarová soutěž Fernanda Sora (ČR) Mezinárodní kytarová soutěž F. Sora Mezinárodní kytarová soutěž Festival I. Ballů Mezinárodní kytarová soutěž Festival I. Ballů Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2013

19 II. KONCERTY 8. březen přehrávka před účastí v Mezinárodní kytarové soutěži PRAGuitarra Clássica, Bojnice 2013 sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy M. Fremla, J. Fremla) 24. duben - přehrávka před účastí v Mezinárodní kytarové soutěži F. Sora, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy M. Freml, J. Fremla) 18. květen - přehrávka před účastí v Mezinárodní kytarové soutěži Festival I. Ballů, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy M. Fremla, J. Fremla) 7. červen - koncert Marie Cendelínové, sál ZUŠ (účast bývalé žákyně J. Freml) Koncert komorních souborů

20 Pěvecké oddělení I. SOUTĚŽE V letošním školním roce 2012/2013 se žáci pěveckého oddělení nezúčastnili žádných soutěží. I. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 2. prosinec Zručský jarmark Zručský zámek - nádvoří Zručský jarmark Zručský jarmark Žákovský koncert Závěrečný koncert Čechtice Pohádka O ztracené notičce III. Akademie zručských škol

21 Oddělení akordeonu, elektronických klávesových nástrojů a bicích nástrojů I. SOUTĚŽE 15. únor Národní soutěž ZUŠ hra na akordeon školní kolo (Zruč n.s.) Adéla Vilímovská - 1. místo s postupem - 2. Kategorie Martin zeman - 1. místo s postupem - 2. Kategorie Karel Míček - 1. místo s postupem - 3. Kategorie Vojtěch Ryšavý - 1. místo s postupem - 4. Kategorie 21. únor Národní soutěž ZUŠ hra na akordeon okresní kolo (Zruč n.s.) Adéla Vilímovská - 1. místo s postupem - 2. Kategorie Martin zeman - 1. místo s postupem - 2. Kategorie Karel Míček - 1. místo s postupem - 3. Kategorie Vojtěch Ryšavý - 2. místo bez postupu - 4. Kategorie 22. březen Národní soutěž ZUŠ hra na akordeon oblastní kolo (Pečky) Adéla Vilímovská - 2. místo bez postupu - 2. Kategorie Martin Zeman - 2 místo bez postupu - 2. Kategorie Karel Míček - 1. místo bez postupu - 3. Kategorie Martin Zeman Adéla Vilímovská

22 II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 12. prosinec Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál ZUŠ (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 16. květen Třídní přehrávka elektronických klávesových nástrojů, sál ZUŠ (účast žáků ze tříd L. Patery,R. Bělohradského a J.Schůrkové) 29. květen Třídní přehrávka akordeonové třídy, sál ZUŠ (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 24.květen Přehlídka středočeského kraje, Nymburk (K.Míček) Karel Míček Ondřej Bělohradský a Vít Pažout Absolventi: Tomáš Starý Jana Kratochvílová 4.r.EKN 4.r.EKN Klavírní oddělení I. SOUTĚŽE V tomto školním roce se klavíristé nezúčastnili soutěží. II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 6. prosinec Třídní přehrávka klavírní třídy Petry Zíkové sál školy, Zruč nad Sázavou

23 13. prosinec - Vánoční koncert pro seniory Centrin, Zruč nad Sázavou 13. prosinec - Třídní přehrávka klavírní třídy Terezy Krutilové sál školy, Zruč nad Sázavou 2. květen Květnový koncert klavíristů sál školy, Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T.Krutilové) 6. červen - Třídní přehrávka klavíristů (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T.Krutilové) 13. červen - Pohádka o ztracené písničce (vystoupení pro MŠ) sál školy, Zruč nad Sázavou 13. červen - Absolventský koncert žáků sál školy, Zruč nad Sázavou Absolventi: Dominika Antošová 7/I. Petr Dušek 7/I., Adam Rowe 7/I., Martina Vomelová 7/I. III. EXKURZE 14. květen Exkurze klavírní třídy do Divišova (výroba kopií historických klavírů) Exkurze klavírní třídy - Divišov

24 Smyčcové oddělení I. SOUTĚŽE V letošním školním roce 2012/2013 se žáci smyčcového oddělení nezúčastnili žádných soutěží. I. KONCERTY A PŘEHRÁVKY Třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy sál ZUŠ, Zruč n. S Třídní přehrávka violoncellové třídy sál ZUŠ, Zruč n. S Třídní přehrávka houslové a violoncellové třídy sál ZUŠ, Zruč n. S. Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje) I. SOUTĚŽE V letošním školním roce 2012/2013 se žáci dechového oddělení nezúčastnili žádných soutěží. II. KONCERTY A PŘEHRÁVKY 1. prosinec Adventní koncert Dolní Kralovice (vystoupil nově vytvořený soubor ve složení: Jan Horáček - trubka, Martina Vomelová - klavír, Jiří Machyán - akordeon, Karel Míček - akordeon, Martin Kadlec - akordeon ) 13. prosinec Vánoční vystoupení pro seniory sál Centrin, Zruč nad Sázavou (účast žáků T. Vobořila) 16. prosinec - Hasičský ples Dolní Kralovice (soubor Dolní Kralovice) 14. květen Den matek, koncert Dolní Kralovice (soubor Dolní Kralovice)

25 30. červen - Dolnokralovické slavnosti Dolní Kralovice (soubor Dolní Kralovice) Hudební skupiny Junioři, Dobrý nápad, ISTA 18. listopad Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 10. duben III. Akademie zručských škol sportovní hala Zruč nad Sázavou 20. duben Vystoupení na Otevírání zámecké sezóny Zámek Zruč nad Sázavou 18. květen Vystoupení na Poutní slavnosti obce Vilémovice Dětský karneval III. Akademie zručských škol

26 Otevírání turistické sezony Poutní slavnosti obce Vilémovice Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2012/ listopad Žákovský koncert Sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 2.prosinec - Zručský předvánoční jarmark Zámek Zruč nad Sázavou nádvoří 13.prosinec - Vystoupení pro zručské seniory Centrin - Zruč nad Sázavou 17. prosinec - Vánoční koncert a výstava žáků VO Spolkový dům Trhový Štěpánov 18. prosinec - Vánoční koncert a výstava žáků VO Klubovna městys Čechtice 19. prosinec - Vánoční koncert a výstava žáků VO Kinosál Dolní Kralovice 20. prosinec - Vánoční koncert a výstava sál ZUŠ Zruč nad Sázavou a výstavní síň ZUŠ 21. prosinec - Vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ Kácov Zručský předvánoční jarmark Vánoční koncert Dolní Kralovice

27 Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2012/ únor Žákovský koncert Sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 20. duben - III. Akademie zručských škol Sportovní hala Zruč nad Sázavou Vystoupení žáků ZUŠ pro seniory v Centrinu Vánoční koncert Trhový Štěpánov 17. duben - Žákovský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 20. duben - Otevírání turistické sezony Zručský zámek nádvoří 19. květen - Vystoupení žáků TO a HO v rámci Dne matek Sportovní areál volejbalu Zruč nad Sázavou 22. květen - Žákovský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 7. červen - koncert Marie Cendelínové sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou 13. červen - Vystoupení pro MŠ Malostranská, Na Pohoří sál ZUŠ Pohádka o ztracené notičce 13. červen - Absolventský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 17. červen - Výchovný koncert pro MŠ Kácov MŠ Kácov 18. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO Klubovna městys Čechtice 19. červen - Výchovný koncert pro MŠ Dolní Kralovice MŠ Dolní Kralovice 19. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO Kinosál Dolní Kralovice 20. červen - Výchovný koncert pro MŠ Trhový Štěpánov MŠ Trhový Štěpánov

28 Závěrečný koncert Dolní Kralovice Pohádka O ztracené notičce 20. červen - Závěrečný koncert a výstava žáků VO Spolkový dům Trhový Štěpánov 23.červen - Koncert komorních souborů ZUŠ sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 27. červen - Závěrečný koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou Závěrečný koncert Čechtice Absolventský koncert Kytarový koncert Marie Cendelínové

29 Část VI. Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou byla založena dle usnesení RMě č. 227/2009. Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy. Rada je složena z 6 členů (2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogického sboru školy, 2 zástupci zřizovatele). Rada se schází nejméně 2 x ročně. Členové rady Členové konzultační ( školské ) rady jmenováni zřizovatelem ZUŠ Zruč n/s ( Usnesení RADY MĚSTA č. 319/2009 ze dne ) Mgr. Ivana Stará Mgr. Jindřich Pustka Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/s Tereza Krutilová Dis. Mgr. Lenka Říhová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou Vít Pažout - předseda Jana Vilímovská Žáci výtvarného oboru již na podnět rady vytvořili keramickou "naslouchací" schránku na náměty, nápady, názory, konstruktivní kritiku..., která je umístěna na viditelném místě v ZUŠ a stává se zdrojem podnětů pro činnost konzultační rady. Část VII. Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatním kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory SRPDŠ, které pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad

30 Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2012/13 základní umělecké vzdělání pro 483 žáků. Škola sídlí v prostorách komplexu I. ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou je odpovídajícím zázemím pro výuku všech čtyř uměleckých oborů jak v technickém i v materiálovém vybavení. Škola je vybavena moderními technologiemi umožňující zlepšení a výrazné zkvalitnění výuky a odpovídá představám základního uměleckého školství 21. století. V dalších místech poskytovaného vzdělávání výuka probíhá v pronajatých prostorách základních a mateřských škol. K veřejným vystoupením žáků jsou využívány komerční prostory obcí a třídy základních škol. Školní rok 2011/2012 byl především ve znamení uvést školní vzdělávací program (ŠVP) podle nové kurikulární reformy do praxe A to se podařilo!!!!!!!!!!!!! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Výchovné a vzdělávací strategie žákům předáváme základní vědomosti a dovednosti důležité pro získávání souvislostí mezi teorií, praxí a dialogem je vedeme k jejich porozumění, při hodnocení výkonu žáka zdůrazňujeme kladné a záporné stránky jeho výkonu a s žákem analyzujeme, společně je žákům jdeme příkladem k osvojování vhodných pracovních návyků (do vyučování chodíme včas, a pečlivě připraveni), na začátku každého školního roku probereme s žáky pravidla chování ve škole i při akcích mimo budovu školy. a společně zhodnotíme současnou úroveň a prodiskutujeme možnosti zlepšení, žákům vytváříme prostor pro jejich seberealizaci tím, že pravidelně pořádáme žákovské koncerty, veřejná vystoupení, výstavy a organizujeme mezioborové projekty, pravidelně informujeme žáky, jejich rodiče a veřejnost o aktuální nabídce námi doporučovaných kulturních akcí a veškerých školních aktivitách.

31 Část VIII. Zhodnocení a závěr Základní umělecké školy mají nezastupitelné postavení v systému kulturního působení na děti a mládež. Napomáhají všestrannému rozvoji osobnosti, kulturních aktivit, zájmu o umění. Vedou děti k samostatnosti, společenské angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní docházky i v dalším životě. ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický ) obsahuje celou šíři kulturních aktivit. Hlubším smyslem práce ZUŠ je především výchova propagátorů či sponzorů všech složek zájmové umělecké činnosti, jsou podhoubím pro zájmovou amatérskou činnost. Celý systém výuky vede žáky k přípravě vnímavých posluchačů koncertů, návštěvníků divadel a výstav. Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti kulturně výchovných aktivit s náročnými požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji rodinu záštitou kulturnosti. Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum. Se svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé. Učitelé naší školy mají výrazné výsledky ve své práci, které lze zjistit při vystoupeních a při měření s jinými školami z výsledků soutěží našeho regionu, ČR i v mezinárodním měřítku. Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami.v průběhu školního roku jsme zajistili 32 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a širokém okolí. Jsem přesvědčen, že škola plní dobře své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve všech uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření, nebo v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých obzorů a obohacením jejich života o umělecké prožitky. Ve školním roce 2012/13 zajišťují výuku v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 100 % kvalifikovaní pedagogové. Odborné zaměření učitelů umožňuje ZUŠ nabízet veřejnosti poměrně široké spektrum možností výběru studijních specializací. Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2012 Hlavní činnost Výnosy Kč Dotace na platy, odvody, FKSP, zákonné pojištění Kooperativa ,00 Tržby z prodeje služeb (úplata za vzdělávání) ,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 Úroky 7 094,11 Účelová dotace na vzdělávání od zřizovatele ,00 Dotace Ministerstva kultury na Mezinárodní kytarovou soutěž ,00 Dotace z Fondu Hejtmana na Mezinárodní kytarovou soutěž ,00 Příspěvek Hudební nadace OSA na Mezinárodní kytarovou soutěž ,00

32 Příspěvek Nadace Život umělce na Mezinárodní kytarovou soutěž ,00 Příspěvek Nadace Český hudební fond na Mezinárodní kytarovou soutěž 5 000,00 Příspěvek MAS Lípa pro venkov na Mezinárodní kytarovou soutěž 3 000,00 Tržby z prodeje služeb na Mezinárodní kytarové soutěži ,27 Čerpání rezervního fondu ,00 Celkem - rok ,38 Investiční dotace zřizovatele ,00 Náklady Náklady Kč Spotřeba materiálu celkem Kč ,09 v tom: Ostatní materiál ,38 Čistící prostředky a ochranné pomůcky 6 737,90 Kancelářské potřeby, tiskopisy ,06 Odborné publikace, knihy, noviny, časopisy ,00 Školní pomůcky - hudební obor ,55 Školní pomůcky - výtvarný obor ,20 Školní pomůcky - taneční a literárně-dramatický obor 3 770,00 Spotřeba energie celkem Kč ,00 v tom: Spotřeba elektrické energie ,00 Spotřeba tepla ,00 Spotřeba vody ,00 Služby Cestovné celkem Kč , ,00 Ostatní služby celkem Kč ,84 v tom: Poštovné 5 398,00 Telefonní poplatky + internet ,00 Webové stránky 1 409,00 Nájemné 4 100,00 Software ,00 Vzdělávání pedagogických pracovníků ,00 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 6 590,00 Soutěže - poplatky 6 150,00

33 Služby dopravců, revize, údržba softwaru, hardwaru atd ,84 Osobní náklady celkem Kč ,00 v tom: Mzdové náklady ,00 Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce ,00 Zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění ,00 FKSP + závodní stravování ,00 Náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti 2 560,00 Daně celkem Kč 550,00 Daň silniční 550,00 Odpisy celkem Kč 5 000, ,00 Jiné ostatní náklady celkem Kč ,70 v tom: Zákonné pojištění (Kooperativa) ,00 Členské příspěvky AZUŠ 2 000,00 Bankovní poplatky ,70 Náklady z drobného dlouhodobého majetku celkem Kč , ,20 Celkem - rok ,83 Doplňková činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Pronájem hudebních nástrojů 7 950, ,00 Kurz hudebně-pohybové průpravy pro tříleté a čtyřleté děti 7 200, , ,00 Celkem , , ,00

34 Aktivita žáků a učitelů ZUŠ Zruč nad Sázavou ve školním roce 2012/13 Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Želiv 2012 Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Želiv 2012

35 Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Želiv 2012 Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Želiv 2012

36 Salón zručských výtvarníků /zručský zámek/ Otevírání turistické sezóny /nádvoří zručského zámku/ Dětský karneval Den matek Přehlídka scénického tance

37 Den Země Koncert v Čechticích Vánoční koncert Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2013 Ve Zruči nad Sázavou Jiří Freml ředitel školy

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ Obsah: 1. Základní informace 3 2. Stručná charakteristika školy 4 3. Prostorové podmínky, materiální a technické

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více