Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58"

Transkript

1 firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58 Ani kapka na zmar Ve svém článku v tomto časopisu jsem před rokem přirovnal firmu k zahradě a končil jsem větou: Budeme-li společně o zahradu pečovat, pak máme šanci uspět i v soutěži o nejkrásnější zahradu. Nyní jsem zvažoval, jakou novou důležitou informaci pro následující rok Vám předat. Nakonec mé myšlenky pokračovaly tam, kde loni skončily a znovu bych přirovnal firmu k zahradě. Zahrada, o kterou pečujeme, nemůže být krásnou a bohatou na květy, keře a stromy bez dostatku životodárné vody. To je stejné jako s firmou, která nemůže vzkvétat bez dostatku finančních prostředků. Již delší dobu se snažíme objasnit, kolik vody potřebujeme pro zalévání naší zahrady (firmy) a kde ji vzít. Musíme totiž vytvořit vyrovnanou bilanci životodárných finančních prostředků pro zdravý růst. Problém je, že celé naše území je postiženo nedostatkem vody (finančních prostředků). Musíme tedy zvýšit tzv. retenci schopnost zadržování vláhy. Pracovali jsme letos velmi intenzivně na tom, abychom připravili plán, jak co nejlépe zadržet oběživo na naší zahrádce. Sestavili jsme strategii firmy pro roky Je to dlouhodobý plán, co na naší zahradě, tedy firmě, změnit. Pečujeme-li o zahradu, tak můžeme sice uměle zalévat a stále na zahradu vodu přinášet, ale to je drahé a ne vždy možné. Někdy se také stane, že tato voda steče po udusané hlíně, nebo se odpaří dříve, nežli se vsákne. Na zahradě se to děje, ale je třeba to omezit. Je lépe mít celou zahradu připravenou tak, že zadrží co největší množství vody, které přirozenou cestou, tudíž srážkami, na zahradu spadnou. Na takto připravené zahradě tak rostliny přijmou svým kořenovým systémem dostatek vláhy potřebný ke svému růstu a jsou zdravé a krásné. Obdělávaná půda zadrží také dostatek vláhy pro dny bez deště. Optimální je, aby zahrada jako celek přijala vodu a zadržela ji jako houba a tuto vodu využívala pro svou potřebu. Každá kapka vody, která ze zahrady odteče, je ztrátou. Dobré také je vytvářet drobné hráze či jezírko jako přirozený rezervoár vody, který se v dobách jejího nedostatku použije na závlahu rostlin tak, aby přežily i dlouhou dobu sucha. Chovejme se ve firmě tak, abychom životodárnou vodu firmy, tedy finance, co nejvíce zadrželi podobně jako houba. Ta, jak známo, pustí vodu až při použití mírného tlaku. Nechci tím však říci, že nás nezajímá soused pod námi, s kterým jsme se dohodli na spolupráci, on se také velmi snaží, hodně pracuje a někdy pomáhá i na naší zahrádce. V takovém případě je přirozené, že část vody pro zalití i jeho zahrady mu poskytneme. Přece nezůstaneme sami s rozkvetlou zahradou na poušti. Braňme však všem škůdcům, kteří naši zahradu chtějí poškodit a když jim to nejde, tak alespoň ukrást naší těžce zadrženou vodu, prolomit naše hrázky a vypustit jezírko. Zadržovat vláhu potřebujeme zejména proto, aby rostliny na naší zahrádce dostaly dostatek vláhy pro svůj zdravý růst a aby se jim dařilo. Děkuji Vám všem za práci na naší společné zahradě a přeji nám všem, abychom v roce 2012 jen vzkvétali. Přeji krásné prožití vánočních svátků a radostný rok Martin Podzimek Oslavy 115. výročí firem Podzimek - generální úklid a jedeme dál... Oslavy 115. výročí firem Podzimek 1

2 Z VÝROBY VYSOČINA Základní škola Evžena Rošického V současné době je tato zakázka Snížení energetické náročnosti školy v Jihlavě zdárně u konce. Veškeré práce spojené s výměnou oken, rekonstrukcí kotelny, opravou zpevněných ploch před hlavním objektem a přebouráním sociálního zázemí v objektu jídelny a školní družiny byly dokončeny do začátku školního roku, tak aby provoz školy nebyl narušen. Ve zbývajících třech podzimních měsících pokračovaly práce na zateplení fasád hlavního objektu a objektu jídelny a školní družiny. Dále byly dokončeny oba výtahy (na hlavním objektu venkovní panoramatický), zateplení půd s novou podlahou z OSB desek na dřevěných roštech, zpevněné plochy ve dvoře ZŠ a v neposlední řadě objekt skladu. Základní škola Evžena Rošického, listopad 2011 Ten nás potrápil až do posledních dní, kdy nám již moc nepřály klimatické podmínky. Převzetí díla ze strany investora (Statutární město Jihlava) proběhlo 30. listopadu a hned na druhý den byla naplánovaná kolaudace pak proběhlo slavnostní otevření za účasti primátora města Jihlavy a dalších hostů. Na závěr poděkovaní všem zúčastněným, především však našim pracovníkům v čele s Mildou Vítkem, Pepíkem Čurdou a ostatními úderníky (Milda Tetour, Luboš Bývalec, Ondra Nápravník, Láďa Tvrz, nováček Ondra Němeček, Láďa Hofbauer, Vláďa Karšulín, Míra Mifka, Karel Fašina a Michal Škarda), kteří se hodně zasloužili o zdar celého projektu. Samozřejmě nesmím zapomenout na Stáňu Malou, naši přípravářku. Za celý realizační tým Jenda Polák, vedoucí projektu Bytový dům Terasy Havlíčkova - prostory garáží, prosinec 2011 Bytový dům SO 01 Terasy Havlíčkova Jihlava V měsíci srpnu byla předána I. etapa bytového objektu tj. kompletní 3 patra garáží. V současné chvíli jsou prostory garáží zkolaudovány a již slouží svým účelům. Na vlastním bytovém objektu pokračují práce dle předpokladu. Provádí se hlavní rozvody TZB, elektroinstalace a omítky. V průběhu prosince budeme pracovat na první části litých anhydritových podlah o rozloze cca 1200 m2. Stavba má být dokončena v červnu Lukáš Teplý, vedoucí projektu Konferenční centrum Ta Fabrika v Humpolci V uplynulých 18 měsících jsme se společnými silami snažili dospět ke zdárnému konci na stavbě Kongresového centra v Humpolci. Zdá se, že po velkém úsilí se tento den přiblížil na dosah ruky. Na konci listopadu se na stavbě hotelu dokončily a zkompletovaly veškerá řemesla, zprovoznila se technologie objektu, položily se koberce a dřevěné podlahy, finišujeme s úklidem. Venkovní úpravy jsou hotovy, zbývá dokončení detailů ve vnitřních prostorách. Po velkém boji s projektem a nesnadným a nestandardním jednáním s investorem se zdá, že i tato stavba spěje k závěru a věříme, že se nám podaří toto dílo v polovině prosince zdárně předat. (Dnes, když čtete náš časopis, tak snad už týden slavíme). Stanislav Man, vedoucí projektu Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, prosinec

3 Dne jsme převzali staveniště na stavbě ZUŠ na Masarykově náměstí v Jihlavě a jsme stavbu slavnostně zahájili s primátorem města Jihlavy. Jedná se o rekonstrukci dvou historických objektů. Kolektiv stavby tvoří Kateřina Pecková za výrobní přípravu, práce na stavbě pohlídá Standa Symonides a Michal Rys s předpokládaným termínem dokončení 18 měsíců. V současné chvíli se na stavbě provádí odstrojení objektu, zahájili jsme bourací práce a stavební úpravy, připravuje se demontáž střechy a krovu. Stanislav Man, vedoucí projektu Zpřístupnění Národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu v západním průčelí chrámu. Bylo započato s opravou schodiště, včetně obnovy cihelného oplocení okolo kostela. Od počátku prosince probíhá již předposlední etapa. Náplní této zimní etapy budou práce související s prohlídkovou trasou uvnitř kostela. Úsilí všech je směřováno k datu , kdy je konečný termín dokončení. Pavel Kozina, vedoucí projektu Nemocnice Jihlava pavilon interny Když jsme 20. června 2011 přebírali staveniště pavilonu interny v areálu jihlavské nemocnice, byl jsem poněkud skeptický, co se týče konečného termínu. Pouze pět měsíců na tak velký objem prací mne děsil, šlo o výměnu zhruba 500 kusů okenních výplní, 5800 m 2 plochy fasády a 2500 m 2 plochy nového střešního pláště. Dále se prováděly nové skladby podlah na všech lodžiích, zámečnické úpravy zábradlí a montáž sítí proti ptákům, kteří často znepříjemňovali život pacientům chodícím s oblibou kouřit na balkony. Nakonec jsme se dokázali vypořádat se všemi problémy, které byly se stavbou spjaty a k 30.listopadu jsme stavbu zdárně dokončili. Realizační tým tvořil Pavel Podolský (vedoucí projektu), Stanislav Symonides, Michal Rys, Tomáš Pěnička (stavbyvedoucí) a Pavlínka Šťastná (výrobní příprava) a také samozřejmě všichni naši pracovníci v dělnických profesích. Pavel Podolský, vedoucí projektu Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné, listopad 2011 Interní pavilon v nemocnici v Jihlavě, prosinec 2011 V podzimních měsících probíhala dle harmonogramu již pátá etapa rekonstrukce (z celkově sedmi) chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné. V tomto období směřovalo úsilí všech k dokončení obnovy fasády, aby před příchodem zimy bylo demontováno kompletních (5000 m 2 ) lešení, které celý kostel zahalovalo už od jara. Byly prováděny opravy omítek fasády, kamenické práce na okenních a dveřních ostěních a soklu, restaurátorské práce na kamenných hlavicích, nátěry a opravy zámečnických prvků, barevný nátěr fasády a osazení zrestaurovaných venkovních dveří a vrat. Dále pokračovaly práce na výměně střešní krytiny a opravách poškozených částí krovu u nižší části střechy. Souběžně s tím bylo dokončeno restaurování soch sv. Petra a sv. Pavla na venkovním schodišti a sochy Assumpty osazené v nice Zimní stadion, Jihlava ,,magické datum. Když k tomu dodám ještě, že v 11 hodin, upřesňuji dobu, kdy jsme ve sdružení s Metrostavem převzali staveniště takzvaného,,zimáčku, který bude takovým mladším bratrem hlavní hokejové haly. Skládá se ze dvou objektů: SO 01 Novostavba tréninkové haly pro lední sporty. V 1.PP se nachází podzemní garáže, které alespoň malinko pomohou vyřešit problematiku s parkováním v centru Jihlavy. SO 02 Jedná se o rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu, který bude sloužit nejen jako fitnes centrum pro sportovce, ale i jako šatna při veřejném bruslení. Dále se zde nachází trafostanice se záložním zdrojem, sklady pro personál apod. 3

4 Slavnostní zahájení stavby zimního stadionu v Jihlavě. Zprava Martin Podzimek, Luboš Dalecký (Metrostav), Jaroslav Vymazal - primátor města Jihlavy, Bedřich Ščerban - jednatel Dukla Jihlava a Erika Šteflová ROP Jihlava V současné době máme provedené bourací práce staré nezastřešené ledové plochy, která se nacházela v místě nové haly. Bylo zhotoveno pažení a vyhloubení stavební jámy. Přes vánoční svátky načerpáme síly a v lednu nás čeká pilotáž a práce na základech objektu. Termín dokončení stavby je 18 měsíců od převzetí staveniště, tedy do začátku května roku Realizační tým tvoří Pavel Podolský (vedoucí projektu), ing. Jenda Polák, Tomáš Pěnička (stavbyvedoucí) a Pavlínka Šťastná (výrobní příprava). Pavel Podolský, vedoucí projektu Práce na Zimáčku začínají..., prosinec 2011 Na závěr roku bych chtěl touto cestou poděkovat všem svým spolupracovníkům ze střediska 210 za jejich práci v uplynulém roce. Fakt díky, jste skvělí. Děkuji Karlovi Hlaváčovi, Pavlovi Kozinovi, Stáně Malé, Standovi Manovi, Katce Peckové, Tomášovi Pěničkovi, Ivo Petříkovi, Pavlovi Podolskému, Jendovi Polákovi, Michalovi Rysovi, Standovi Symonidesovi, Pavlíně Šťastné, Lukášovi Teplému, Jitce Vávrů, Jiřímu Bartoňovi, Lubošovi Byvalcovi, Josefovi Čermákovi, Josefovi Čurdovi, Karlovi Fašinovi, Jaromíru Filípkovi, Karlovi Havlíčkovi, Alešovi Hladíkovi, Láďovi Hofbaurovi, Pavlovi Chalupovi, Vladimíru Karšulínovi, Zdeňkovi Konířovi, Miroslavovi Mifkovi, Ondřejovi Nápravníkovi, Ondřejovi Němečkovi, Petrovi Olivovi, Josefovi Pavlíčkovi, Jaroslavovi Plškovi, Milanovi Pokornému, Pavlovi Pospíchalovi, Josefovi Smrčkovi, Václavovi Šeredovi, Janovi Ševčíkovi, Michaelovi Škardovi, Miloslavovi Tetourovi, Ladislavovi Tvrzovi, Karlovi Veselému, Radkovi Vidrovi, Milošovi Vítkovi, a Jaroslavovi Zejdovi. A také všem ze střediska elektro, které báječně vede František Sedláček a Jan Popelář. Letos jsme, myslím, odvedli společně velký kus dobré práce. Několik staveb se nám podařilo dokončit, některé velké a zajímavé jsou rozpracované a věřím, že je také zvládneme. Samozřejmě děkuji i všem ostatním spolupracovníkům z celé naší firmy za jejich spolupráci a podporu. Zároveň s tímto poděkováním přeji všem krásné Vánoce, odpočiňte si a užijte pohody se svými blízkými a vše nejlepší do nového roku Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu 4

5 PRAHA Rekonstrukce a nástavba bytového domu Veleslavín, Praha 6 Odsouhlasení realizační projektové dokumentace z ateliéru Quadraprojectu vedením bytového družstva konečně umožnilo pokračování prací na našem developerském projektu. Po zapracování všech připomínek se tak stalo v první polovině listopadu. Do té doby, abychom neztráceli čas, jsme mohli provádět pouze dílčí činnosti podle víceméně provizorních plánů pro stavební povolení. Akce zahrnuje kromě střešní nástavby i generální opravu stávajícího činžovního domu. Budoucí nová dvě patra nástavby s osmi byty nejprve vyžadovala zesílit základy, což bylo řešeno pomocí tryskové injektáže, kterou realizovali naši kamarádi ze Zakládání staveb. Zatímco jejich dílo nabývalo na předepsané únosnosti, zahájila firma MMPro zemní a bourací práce s osekáním omítek, vybouráním podlah a prohloubením celého suterénu. Kolem celého objektu bylo vykopáno 115 m rýhy, která obnažila spodní stavbu tak, aby zde specialisté z Real Sanu mohli aplikovat svoje postupy proti vlhkosti. Kombinují se sanační omítky s chemickými injektážemi a hydroizolačními stěrkami, vše doplněno drenážním systémem. Sanace se provádějí jak zvenku, tak zevnitř, v suterénu i v 1.NP. Nepříjemné pro nájemníky jsou drastické stavební úpravy ve všech bytech v přízemí. Investor (Podzimek a synové s.r.o.) zastoupený Pavlem Šárkou začíná řešit s realitní kanceláří (Pohoda Group) klientské změny. Kolaudace se předpokládá v srpnu Do týmu patří známý pražský přípravář ing. Martin Veselý, specialista na místní subdodavatele. Rodinný dům Nad Trojou Václav Kopáček, vedoucí projektu Rodinný dům Nad Trojou, prosinec 2011 Jako pětkrát zmenšená fakulta architektury v Dejvicích působí z venku naše novostavba v Troji. Nemám ráda modernismy, designy a polotóny našeho kumštu buď opera, nebo činohra, na muzikál si nepotrpím, vysvětluje autorka projektu laureátka Státní ceny za architekturu, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková. Nepotrpím si ani na laskavé italské designy. Vadí mi, že odpoutávají pozornost od architektury. Je to stejné jako s módou oblečení také nesmí zcela zakrývat člověka. Musíte ho stále cítit. Módnost je podle ní podlézání blbcům. A tak, jedna po druhé, vyrůstají kolem domu opěrné zídky z pohledového betonu a fasádu obezděnou lícovým zdivem doplní už jen klempířské prvky kolem černých rámů oken. Antonín Novák, vedoucí projektu Bytový dům Veleslavín, listopad 2011 V suterénu po vybetonování základové desky začali instalatéři s výměnou kanalizačních rozvodů. Pak bude následovat celková výměna stoupaček. V zahradní části pozemku byly vykopány základy pro výtahy, snížen terén a vymýcena letitá náletová zeleň. Většina drenáží včetně přeložené západní dešťové kanalizace a podzemní části hromosvodu je již zasypána, pracuje se na dvou nových kanalizačních šachtách a kolektorech. Po připojení stavby na dostačující elektrický příkon byl instalován stavební výtah na jižní fasádě pro zahájení zednických prací na střeše. Doufáme, že počasí nám bude nakloněno. Přestavba oční kliniky Jak již bylo zmíněno v minulém čísle našeho firemního časopisu, proběhla kolaudace upravované části přízemí polyfunkčního objektu. Ta proběhla úspěšně a ke spokojenosti všech zúčastněných, ať už investora (MUDr. Jána Leštáka), TDI (manželů Kotalových), projektanta (ing. Josefa Mareše), zástupců stavebního úřadu, hygieny, hasičů či nás. Ale kolaudací to pro nás ještě neskončilo, zatímco pan doktor v nově provedených ordinacích vesele vyšetřoval, tak my jsme ještě měli dost práce vně objektu. Například opravu stávající fasády po výměně výkladců, zbourání starých zídek na parkovišti, oddělující parkovací místa pro invalidy a původní pobočku banky, postavení nové zídky ke vjezdu na parkoviště včetně přesunutí vjezdové závory. Zajímavý byl jeden oříšek, který spočíval ve výměně stávající vodoměrné šachty za novou, a to samozřejmě za podmínky minimálně omezit provoz oční kliniky a magnetické rezonance. Do začátku října jsme si 5

6 a přizpůsobit se jí. Chci touto cestou poděkovat všem pracovníkům střediska 220 za jejich přístup k plnění pracovních úkolů, kde dokázali, že i z relativně malých zakázek lze realizovat velké výnosy. Mám dobrý pocit z toho, že dokážeme pracovat jako tým ve prospěch celé firmy. Hezké a klidné vánoce! Milan Veselý, výrobní ředitel pro Prahu Areál oční kliniky, listopad 2011 s tím vším poradili, a tak jsme pak mohli investorovi předat kompletně dokončené dílo a vyklidit staveniště, aby mohlo proběhnout slavnostní otevření upravované části přízemí. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu Ječná 4, Na Zderaze 14 Od konce září provádíme pro Městskou část Praha 2 rekonstrukci koupelen a záchodů včetně výměny stoupaček a rozvodů v bytech (voda, kanalizace, elektro a plyn) ve dvou bytových domech v centru města poblíž Karlova náměstí. Práce jsme začali v bytovém domě v ulici Na Zderaze, kde kromě výše uvedené výměny rozvodů a rekonstrukci koupelen a WC provádíme ještě opravu fasády včetně výměny špaletových oken pod dohledem památkářů. Tento pětipodlažní bytový dům má 10 bytových jednotek a v přízemí domu sídlí restaurace a vinárna. Veškeré práce probíhají za plného provozu jak restaurace, tak vinárny, ale i za plného obydlení bytů nájemníky což nám naše práce moc neulehčuje. Podle našich představ a plánů by dům Na Zderaze měl být dokončen do konce tohoto roku a v Ječné začneme až po Novém roce. Tam to ale bude ještě o kousek složitější, protože v tomto sedmipodlažním domě je 24 bytů a v přízemí opět restaurace, ale místo vinárny je tam malinkatý obchůdek. Konec celé této akce je naplánován do března Realizační tým je ve složení Ondřej Březina a Lukáš Vykydal. Ondřej Březina, vedoucí projektu Letošní rok byl pro středisko 220 rokem velké zkoušky. V 1. čtvrtletí jsme bojovali s nedostatkem zakázek, který byl jednak způsoben vývojem stavebního trhu a jednak naším rozhodnutím opustit dvě zakázky v průběhu realizace. S odstupem času jsem pevně přesvědčen, že to byla rozhodnutí správná. Pro mě jako člena vrcholového vedení to byl silný signál, že jsme schopni v každé fázi realizace vyhodnocovat rizika a reagovat na ně. Ve 2. a 3. čtvrtletí jsem řešili situaci opačnou. Získali jsme několik, byť svým objemem menších zakázek, které jsme začínali souběžně, což bylo velmi náročné pro všechny členy výrobních týmů. Jsem velmi mile potěšen, že všichni pracovníci střediska 220 nastálou situaci pochopili a dokázali se jí přizpůsobit. Pro mě, jako odpovědnou osobu za chod střediska 220, je to další pozitivní signál, a to, že jsme schopni pružně reagovat na vzniklou situaci Na Zderaze, listopad 2011 STŘEDISKO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Středisko dokončilo monolitické železobetonové konstrukce na našich stavbách a to na zakázce: stř. 210 Terasy Jihlava kombinace monolitu, prefabrikovaných panelů a zdiva. Sklad Tesla Jihlava patky sloupů haly, stř. 220 Rezidence 911 v Praze 6 skelet v suterénu s technologii bílá vana. RD Troja v Praze 8 skelet třípodlažního rodinného domu. Na konci července středisko zahájilo práce na zakázce Přístavba nakládacích ramp a zpevněných ploch pro Automotive Lighting v Jihlavě a v listopadu středisko zahájilo pro Automotive Lighting v Jihlavě přístavbu skladu. V srpnu jsme zahájili pro stř. 220 práce na rodinném domě v Ústí nad Labem dvoupodlažní rozlehlý dům s výhledem na Labe. V období září listopad 2011 středisko realizovalo pro firmu SDZ profin, s.r.o. v areálu ČD LOKO v Jihlavě atypické železobetonové základové konstrukce. Od vzniku střediska jsou realizované zakázky za cca 54 mil. Kč. Děkuji všem technikům střediska za maximální pracovní nasazení a řešení problémů souvisejících s výstavbou a realizací všech zakázek. Robert Bubník, vedoucí střediska 240 6

7 Konec roku 2011 již je tu Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, ani jsme se nenadáli a už je tu opět konec roku a s ním spojené jeho bilancování, hodnocení a děkování. Jako každoročně i já využívám stránky našeho časopisu k výše zmíněným účelům. Nebudu zde konkrétně hodnotit práci jednotlivých středisek a útvarů naší firmy, ale budu, jak je u mě zvykem, velmi stručný. Zkrátka si myslím, že letošní rok byl, v současné ekonomicky a společensky složité době, pro celou naší firmu, a tím pro nás všechny opět velmi náročný, ale zároveň i úspěšný. Dle mého názoru jsme se, jste se, se všemi úkoly, které na Vás všechny byly kladeny úspěšně vypořádali a patří vám za to všem veliký a upřímný dík. A když již je tu poslední číslo našeho časopisu roku 2011 a závěr roku 2011, tak Vám všem přeji krásné Vánoce, veselého Silvestra a po všech stránkách úspěšný vstup do nového roku 2012 Josef Kadlec, technický ředitel OBCHODNÍ ODDĚLENÍ TŘEŠŤ Vzhledem k tomu, že tu máme konec roku, tak můžeme zhodnotit některé nabídky, na kterých jsme v posledních týdnech pracovali. Nejprve doplňme několik informací k zakázkám uvedeným v minulém čísle časopisu: zadávací řízení na akci Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích bylo zrušeno podařilo se nám získat zakázku na rekonstrukci Základní umělecké školy v Jihlavě stále probíhají jednání o zakázce Revitalizace židovských památek v Polné Vyhráli jsme v soutěži na zakázku malého rozsahu stavbu přístřešku pro firmu Automotive Lighting. Naopak neúspěchem skončily, mimo jiné, tyto zakázky: Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency Zateplení objektů škol: Gymnázium Havlíčkův Brod, OA a HŠ Havlíčkův Brod Rekonstrukce a dostavba Základní školy Přibyslav Z menších zakázek jsme nezískali dvě domácí akce: Policie ČR obvodní oddělení Třešť a TJ Slavoj Třešť rekonstrukce kabin pro sportovce. Nejnověji jsou předkládány nabídky na rekonstrukci objektů v bývalém areálu Tesly Jihlava a v tomto předvánočním týdnu odevzdáme nabídku na Rozšíření kapacity MŠ Mozaika v Jihlavě. Tak nám držte palce, ať zase něco dopadne. Na závěr přeji jménem našeho střediska všem příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2012 zdraví a mnoho úspěchů. Josef Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť PRAHA S koncem roku 2011 a potřebou napsat vánoční článek do firemního časopisu, přišla velmi dobrá zpráva, kterou bych začal. Podařilo se nám uspět ve výběrovém řízení na velký, prestižní projekt v Praze, který by se měl realizovat v příštích dvou letech a jednáme o smlouvě. Krize na českém stavebním trhu nekončí a zlepšení se neočekává ani v příštím roce. I největší stavební firmy mění svou strukturu tak, aby byly schopné realizovat zakázky v řádech milionů či desítek milionů a staly se našimi přímými konkurenty. V celém tomto roce jsme se jednak věnovali obchodnětechnickým nabídkám na nové projekty a jednak některým nabídkám, kde naše firma postoupila do dalších kol výběrového řízení. Ze zakázek, kde jsme postoupili do závěrečných kol bych jmenoval novostavbu většího rodinného domu v Břevnově, a novostavbu rodinného domu na Proseku. Dále pak novostavbu prestižní vily na Hanspaulce, kde jsme nedávno provedli demolici stávajícího objektu. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům v obchodním oddělení v Praze tj. Báře Veselé, Zdence Pálkové a Richardu Hrdličkovi, kteří při zpracování obchodně-technických nabídek v tomto roce, udělali velký kus práce. A nám všem bych chtěl popřát, aby se nám i nadále dařilo, příjemné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, protože s tím ostatním si už dokážeme poradit. Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte mi, abych se nejprve i já touto cestou připojil ke svým vedoucím jednotlivých oddělení v Praze a Třešti a i já Vám všem opravdu srdečně popřál klidné a pohodové prožití nastávajícího období vánočních svátků a opravdu hodně dobrého v nastávajícím roce Obvykle je toto místo a čas vyhrazeno na bilancování uplynulého roku. Já bych však chtěl právě nyní a tady, po vzoru našeho šéfa Josefa Podzimka, uvést jen jeden citát, který snad všichni velmi dobře známe: I když je nejhlubší tma, měj na paměti, že zase vyjde slunce. Jan Podzimek a chtěl bych Vám všem pod vedením našeho ředitele Martina Podzimka a hlavně i jemu samotnému poděkovat, ač je to někdy bez plného uvědomění, že se jím řídíme a svým nasazením a obětavým přístupem tlačíme tu, troufám si říci, naši firemní káru tím správným směrem za sluncem. Díky Pavel Lindner, obchodní ředitel 7

8 V neposlední řadě byla zřízena lakovací stěna a závěsná dráha pro kvalitní nanášení povrchové úpravy. Na uvedené vybavení byla čerpána dotace Operačního programu podnikání a inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do konce roku bude vyrobeno několik oken pro prototypové zkoušení určené pro certifikaci výrobku. První okna, která vzejdou z této dílny, budou pro budovu firmy Podzimek a synové s.r.o. v Třešti. Další akcí bude výměna oken na ZUŠ Jihlava, jejíž rekonstrukci provádí firma Podzimek a synové s.r.o. V rámci tradiční dřevovýroby jsme úspěšně dokončili několik akcí započatých již v předchozím roce. Jedná se především o restaurování původních podlah a dodávku nových podlah na akci Klementinum, dokončení 3200 m 2 vlysových podlah na rekonstrukci muzea v Ústí nad Labem a obložení jeviště a hlediště koncertního sálu v areálu Pražské konzervatoře. Velmi zajímavou akcí je rekonstrukce zámku Děčín, kam bylo dodáno a položeno téměř 1700 m 2 historizujících parketových čtverců. Pro rekonstrukci Lanerova domu v Telči je připraveno 400 m 2 vídeňských křížů a 600 m 2 zrestaurovaných původních prkenných podlah. Z moderních podlah, kromě množství menších akcí, stojí za zmínku cca 1500 m 2 dřevěných třívrstvých podlah v dekoru kouřový dub realizovaných na akci Rezidence 911. Na této akci bylo také instalováno přes 400 m 2 dřevěných teras a balkonů. Na Terasách Jihlava bylo položeno cca 270 m 2 roštů ze dřeva bangkirai. Sylvie Niklasová, obchodní manažerka Rekonstrukce zámku Děčín Uplynulý rok byl pro Dřevovýrobu Podzimek s.r.o. ve znamení velkých změn. Ing. Martin Procházka v červnu své působení ve firmě ukončil. Novým ředitelem se stal ing. Rudolf Kašparovský a výrobní program se rozšířil o dva nové směry výrobu oken a zpracování materiálu HI-MACS. Zpracování přírodního akrylátového kamene HI-MACS se do výroby zařadilo již v červnu, kdy byl přijat nový pracovník, který má se zpracováním tohoto materiálu bohaté zkušenosti. V polovině listopadu byla celá výroba přesunuta z provizorních prostor do samostatné budovy, bývalé zámečárny, upravené pro tyto účely. Strojové vybavení bylo doplněno o vakuový lis a ohřívačku. Zakoupením a nainstalováním těchto strojů byly učiněny další konkrétní kroky k úspěšnému zpracovávání materiálu HI-MACS a založení ŠKOLÍCÍHO a CERTIFIKAČNÍHO STŘEDISKA HI-MACS v Třešti. Navíc je možné ostatním zpracovatelům nabídnout službu opracování materiálu na těchto strojích za úplatu. Z realizovaných zakázek je nejzajímavější recepční pult instalovaný v Bratislavě a vana pro tři osoby. Výroba oken v Třešti je zaměřená především na výrobu replik původních oken do historických a památkově chráněných objektů. Pro úspěšné spuštění výroby byly v listopadu zakoupeny potřebné stroje a speciální nástroje. Jedná se zejména o kombinovanou spodní frézku, rámový lis a lis délkového nastavení pro výrobu hranolů. Dále pak o sadu nástrojů pro výrobu rámů a křídel pro špaletová a oblouková okna, a to jak typových, tak rustikálních tvarů. Nahoře vakuový lis, dole ohřívačka 8

9 I navzdory tíživé situaci ve stavebnictví způsobenou hospodářskou krizí, která bude pravděpodobně přetrvávat i v příštím roce, se firmě PPP podlahy a.s. podařilo udržet vzrůstající trend v počtu vyexpedovaných zakázek ( zakázek, zakázek, zakázek) a každým rokem vylepšovat jméno celému Seskupení firem Podzimek kvalitním materiálem a profesionálním přístupem ke každé zakázce. Kvůli stále narůstající poptávce po venkovních terasách jsme v březnu tohoto roku ke stávající hale otevřeli novou halu. Obě byly po čas celého roku plně využívány k uspokojení všech zakázek. V souvislosti s rostoucím trendem jsme rozšířili náš kolektiv o Pavla Bažanta, který má na starosti příjem a expedici materiálu. Jeho předchůdce Michal Klinka byl s ohledem na dlouholeté zkušenosti s prodejem exotického dřeva převeden na pozici obchodního zástupce. Zásluhou celého týmu se podařilo zrealizovat dodávku materiálu na odpaliště Golf Park Hodkovičky a na základě kvalitního materiálu a individuálního přístupu se objevují nové zakázky od klientů golf parku, které by se měly realizovat v roce Také se nám podařilo vyhrát výběrové řízení na dodávku materiálu na Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka, kde bude dodáno a instalováno 3690 m 2 třívrstvých podlah. Za zmínku určitě stojí také dodávky materiálu pro Dřevovýrobu Podzimek s.r.o. a Podzimek a synové s.r.o. na akce Rezidence 911, Zámek Děčín, Terasy Jihlava a Matematický ústav Praha. Věříme, že skvělé obchodní vztahy budou pokračovat i nadále a brzy na shledanou v Hodicích. Rudolf Kašparovský, ředitel společnosti Zdeno Motyčka, obchodní manažer Dne 20. listopadu 2011 se v Třešti uskutečnila schůzka s panem Frederikem Williamem z LG Hausys (Švýcarsko), Alexem Kimem LG z centrály LG HI-MACS (Jižní Korea). Přítomen byl Martin Podzimek jako nový 100% vlastník obchodního podílu společnosti Polytrade, Tomáš Valent obchodní ředitel Polytradede a ředitel společnosti Polytrade a Dřevovýroby Rudolf Kašparovský. Hlavním tématem byl obchodní plán na rok Předpokládá se, že společnost Polytrade nakoupí v roce 2012 of firmy LG Hausys materiál v hodnotě USD. Významná část tohoto materiálu by měla být zpracována ve firmě Dřevovýroba Podzimek. Aby bylo dosaženo tohoto výsledku, začala firma Polytrade personálně posilovat v oblasti obchodu viz příloha organizační schéma. Obchodní tým vedený Tomášem Valentem je založen na faktu, že nově získané posily v minulosti již obchodovaly s obdobným materiálem jako je HI-MACS. Rád bych Vám milí kolegové popřál v tomto čase opravdu klidné prožití svátků vánočních. Dovolte, abych Vám poděkoval za dobře odvedenou práci v roce Popřál Vám i rodinám hodně zdraví a štěstí. Zároveň bych rád vyjádřil přesvědčení, že zvládneme úspěšně i rok 2012, který asi nebude snazší, než ten předchozí. Rudolf Kašparovský, ředitel společností Dřevovýroba Podzimek s.r.o., PPP podlahy a.s. a Polytrade Nová hala PPP podlahy Improvizovaná výstava výrobků HI-MACS 9

10 Deštná u Jindřichova Hradce, březen 2011 Rekonstrukce linky kamenolomu v Deštné u Jindřichova Hradce Projekt pro Kamenolomy ČR s.r.o. byl připravován již od roku Jde o rekonstrukci a modernizaci celé technologické linky kamenolomu. Při této rekonstrukci dochází k obměně strojního zařízení a přeskupení všech strojů původní linky. Naše firma je nositelem vybraného řešení a dodává ocelové konstrukce pod stroje (dva drtiče, tři třídiče) a jedenáct nových dopravníků. Z původní linky si své umístění zachoval pouze vstupní podavač a primérní drtič, ale i zde dochází k rozsáhlým úpravám. Nově bylo zavedeno odhlinění na vstupu do linky. Celá linka se dočkala automatizace, což umožnil nový velín a kompletně nové kabeláže a silové rozvody. Velké množství terénních úprav umožnilo zvětšit skladovací kapacitu a rozšířit sortiment nabízených výrobků. K propojení jednotlivých uzlů byly kromě nových pásových dopravníků využity i původní. V návaznostech na původní technologii bylo nutno vyřešit mnoho technických komplikací. Demontáž byla zahájena v půli srpna a v době čtení toho článku již vrcholí zkušební provoz v automatizovaném režimu. Zkušebním provozem si provozovatel v tomto roce zajistí certifikaci pro nové výrobky, které mu poskytne tato linka. Tak je může v příštím roce dodávat svým zákazníkům. Dříve byly Kamenolomy ČR součástí firmy Strabag a naši dobří zákazníci. Po jejím převzetí firmou ILBAU jsme zakázky přestali dostávat. Nyní se nám podařilo přivést zákazníka opět k nám a chceme věřit, že natrvalo. Aleš Kudrna, vedoucí projektant Rekonstruovaná linka kamenolomu v Deštné Rekonstrukce jezu na Ohři v Doksanech Obec Doksany se nachází v Ústeckém kraji, leží na pravém břehu řeky Ohře. Tato malá vesnička s asi 380 obyvateli byla zařazena do projektu Operačního programu pro životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem podpory se stala rekonstrukce přilehlého jezu, která má za cíl zlepšit ekologické podmínky pro život zvláště ohrožených druhů. Strojírny Podzimekm, s.r.o. se staly ve sdružení s firmou Navimor Invest realizátory této zajímavé zakázky. Úkolem strojíren bylo demontovat dva staré nevyhovující uzávěry jezových polí, ovládané již nedostačujícím řetězovým mechanismem a po stavebních úpravách osadit nové, jezové klapky s hydraulickým pohonem. Nové jezové klapky byly vyráběny v areálu firmy 10

11 Po úspěšných rekonstrukcích jezu České Vrbné a plavebních komor České Vrbné (2008) a Hněvkovice (2009) byla v letošním roce 2011 zahájena stavba další etapy projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou-VD Hněvkovice, a to výstavbou plavební komory Hluboká. Po náročném a v závěru i úspěšném tendru pro zadavatele sdružení firem SMP Metrostav, byly Strojírny Podzimek vybrány (po tvrdém jednání o výši ceny, za kterou se dodávka může realizovat) na dodávku celé technologie plavební komory. Dodávka strojíren obsahuje veškeré vodorovné a svislé kování plavební komory, pevné a plovoucí vázací prvky, horní klapková vrata a spodní vrata, sloupy signalizace, horní a spodní provizorní hrazení, kompletní zábradlí pro celé dílo a také dodávku kompletního hydraulického ovládání komory. Hmotnost vyráběných dílů je 130 tun. Na jaře byly zahájeny výkopové práce a zakládání stavebních pilot při vytýčení plavební komory a horní a spodní rejdy. V současné době probíhá za naší účasti betonáž plavební komory a obou rejd a osazování základových prvků pro technologické vybavení. Naše část díla bude dokončena v květnu 2012 a dílo PK Hluboká jako celek pak do konce roku odzkoušeno, zprovozněno a předáno provozovateli Povodí Vltavy, státní podnik. Zdeněk Pittner, ředitel projektů Jez na Ohři v Doksanech v Třešti. Bezmála 16 tun vážící konstrukce poté putovala s doprovodnými vozidly skoro přes celou republiku na místo svého určení. Stavba, která začala je nyní ve své polovině, je kompletně zprovozněno pravé jezové pole. Po nutné zimní přestávce, která prověří jeho správnou funkci, se stavba opět rozběhne a do podzimu roku 2012 bude kompletně hotová s oběma funkčními poli jezu. Karel Bambula, vedoucí technického odddělení Plavební komora Hluboká nad Vltavou Pracovníci Strojíren Podzimek v Hluboké nad Vltavou P&S Závěr letošního roku v P&S V posledním čtvrtletí letošního roku se naše aktivity v tuzemsku soustředily mimo jiné na projekci, konstrukci, výrobu, kompletaci a montáž čisticího stroje hrubých česlí vč. jeho pojezdové kolejové dráhy a přípojného vozíku kontejneru, pro kterou provozuje společnost ČEZ a.s. vodní elektrárnu Vrané nad Vltavou. Zcela nový atypický stroj byl po částech vyroben v kooperující firmě ENERGOMONT ve Štětí nad Labem a převezen do prostoru zkušebního stanoviště LRE v Roudnici nad Labem. Zde byla ve spolupráci s firmami ENERGOMONT, CHVALIS, HIAB a ELIS dokončena jeho kompletace a provedeny zátěžové zkoušky. Stroj zde byl m.j. vybaven kompatibilním řídícím systémem s bezdrátovým přenosem. Po ukončení výroby a provedení závodních zkoušek na stěně za účasti uživatele musel být stroj částečně demontován a převezen jako nadrozměrný náklad do VE Vrané nad Vltavou. Zde byl čistící stroj za pomocí mohutného autojeřábu usazen na již připravenou kolejovou dráhu pojezdu. Došlo k doplnění jeho provozních náplní a zapojení hydraulických i elektrických obvodů. Po připojení k el. systému elektrárny bylo provedeno oživení stroje a následné úspěšné provedení provozních zkoušek. Po provedení všech nezbytných revizí a zaškolení obsluhy byl stroj vč. příslušenství předán investorovi do užívání. Souběžně s výrobou a uvedením stroje do provozu byla vyhotovována požadovaná projektová dokumentace skutečného provedení. 11

12 AKTUALITY Vodní dílo Vrané nad Vltavou, letecký pohled Slavnostní otevření ZŠ Rošického v Jihlavě vlevo ředitel ZŠ František Svoboda, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a Martin Podzimek Slavnostní zahájení stavby ZUŠ v Jihlavě. Zleva Martin Podzimek, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, Marta Sargánková (ROP), architekt Jaroslav Huňáček a Dana Fučíková, ředitelka ZUŠ Čistící stroj hrubých česlí, vodní elektrárna Vrané nad Vltavou Čisticí stroj pro VE Vrané nad Vltavou, která leží na pravém břehu řeky Vltavy jižně od Prahy, je umístěn na lávce vtokového kanálu a slouží k odstranění plovoucích a sunutých splavenin větších rozměrů zachycených na hrubých česlích. Součástí této investiční akce byla rovněž naše konstrukce, dodávka a instalace zakřivené kolejové dráhy pojezdu čistícího stroje (s jištěním proti jeho překlopení) v prostoru lávky hrubých česlí (pod vedením VVN), jižního předmostí a garáže údržbářské techniky. Ladislav Světlík Fotbalový tým Podzimek. Zleva nahoře Martin Podzimek, Martin Urbánek, Tomáš Pěnička, Pavel Podolský, Lukáš Teplý. Dolní řada zleva Lucie Burešová, Kamil Vonderka, Aleš Lacina, Radek Kříž a Josef Kadlec, před zápasem s týmem města Telč 12

13 Z OSLAV 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIREM PODZIMEK Své obchodní partnery a významné hosty jsme požádali o vytvoření vlastní verze podzimního listu, který pak zavěsili na strom historie. Některá díla představujeme spolu se jmény jejich tvůrců. Podzimní list s podpisem prezidenta republiky Václava Klause zavěšuje ředitel jeho sekretariátu Martin Slaný Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Prof. Ing. Václav Klaus, CSc Ing. Jan Tošner Ing. Josef Dalecký Ing. Otto Lanc Ing. Hana Dušková František a Jitka Műllerovi Jana a Pavel Lindnerovi Mons. František Radkovský Prof. Petr Brock Ing. Vladislav Hynk Ing. Pavel Műhl Mgr. Jaroslav Čapek 13

14 Betlémy z Třeště v Jindřišské věži V pražské Jindřišské věži byla v 18 hodin slavnostně zahájena 4. tradiční výstava Betlémy z Třeště. Poetickým předvánočním večerem hosty provázel Mgr. Tomáš Roule, sekretář arcibiskupa pražského a primase českého. Výstavu zahájila Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Ing. Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1 a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. O hudební doprovod se postaral hrou na zvonohru zvonař Petr Rudolf Manoušek a představil se také pěvecký sbor Základní umělecké školy v Třešti. Děkujeme také za účast Ing. Vladislavu Hynkovi, starostovi města Třešt, Ing. Evě Požárové, místostarostce města Třešť, betlémářům z Třeště, stejně tak, jako ostatním zúčastněným. Lucie Dolfi Na výstavě krátce promluvila Miroslava Němcová, MUDr. Jiří Běhounek a Mons. František Radkovský Pěvecký sbor ZUŠ Třešť Hosté v Jindřišské věži 14

15 Blázni pořádají oslavy a chytří na ně chodí. John Florio Vážení a milí spolupracovníci, Jsem moc rád, že se mezi námi našlo tolik bláznů, kteří se podíleli na přípravách i na celém průběhu oslav k 115. výročí založení firem Podzimek. Byli jste báječní a moc Vám děkuji. Stejně tak si moc vážím všech těch, kteří nás první podzimní den navštívili. Je neuvěřitelné, co chytrých přátel v naší republice, Evropě a zámoří máme. Odhadli jsme to na Abychom si my blázni a ti chytří společně mohli zavzpomínat na ty tři dny, které jsme v Třešti společně prožili, připravili jsme DVD č. 3. Na tom, že vzniklo, máte, máme, všichni velký podíl, ať jde o naše vyznamenané dlouholeté pracovníky, významné i prosté hosty, obchodní partnery i sportovní a skautské přátele, všechny účinkující a organizátory. Za ty poslední budu jmenovat jen dva. Petra Píšu a Martina Podzimka. Bez nich by tyto oslavy nebyly a už vůbec ne v takovém rozsahu a mimořádné kvalitě. Dostal jsem mnoho děkovných a obdivných dopisů a ů. Dva nezávisle na sobě popisují, jak generální ředitel jedné velké firmy ke skupince svých věrných pronesl větu: Tak na to, hoši, nemáme. A všichni pochopili, že nemluví o penězích. Poprvé tyto oslavy našich výročí byly úzce napojeny i na třešťskou veřejnost (trhy na třešťském náměstí pod názvem Jednorožné rožnění) a již tradičně na Divadelní festival Cihelna, který se konal pro návštěvníky z blízkého okolí i vzdálených měst a zemí v prostorách Strojíren Podzimek již po šesté. A to je dobře. Přiložené DVD by také nevzniklo bez celé řady fotografů a filmařů a hlavně Jany Lindnerové, která ho nejenom profesionálně zpracovala, ale vložila do něj i znalost našeho prostředí a své srdce. Do firemního časopisu ho pak velmi obětavě vložila naše redaktorka Dana Koubová, stejně jako ho přiložila do víc jak 400 dopisů odeslaných našim přátelům. A na závěr roku 115. výročí založení firem Podzimek mi dovolte, abych Vám všem popřál spokojené a radostné Vánoce 2011 a šťastný nový rok Váš Josef Podzimek, kterého nazýváte po vzoru mého tatínka svým šéfem, abyste mě odlišili od svých ředitelů. A proto byste měli vědět, že: Šéf je člověk, který celý den jedná s návštěvníky, aby tak umožnil ostatním zaměstnancům nerušeně pracovat. Jiří Štuchal 15

16 5. slavnostní výlov jezírka BLAHOPŘÁNÍ Mnoho štěstí přejeme Barboře a Martinovi Veselým, kteří si v červnu 2011 řekli své ano. Přejeme jim ve společném životě, i v tom pracovním, mnoho štěstí, zdraví lásky a pohody. Gratulujeme panu Josefu Šťastnému z Dřevovýroby Podzimek, kterému se narodil 9. listopadu 2011 syn Ondřej, panu Michalu Klimešovi, kterému se narodil 22. září 2011 také syn Ondřej. Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. PERSONÁLNÍ KOUTEK Výlov se uskutečnil v úterý 18. října odpoledne. Výlov samotný řídili Jarda Pokorný a Láďa Hofbauer, kteří se od jara pečlivě starali o jezírko plné pstruhů. Z jezírka slovili více jak 40 pstruhů a 2 kapry. Pstruzi se podávali na roštu, na másle, kapři se smažili a upravovali na mlynářský způsob. Pokud někdo neholdoval rybám, byly připravené klobásy. Paní Fousová nám upekla vynikající štrúdly s několika druhy náplní. K tomu si příchozí mohli dát na zahřátí babiččiny čaje nebo svařené víno. Letošní výlov byl však poznamenaný náhlou indispozicí pana ředitele Martina Podzimka. Skřípnutý mezižeberní nerv mu připravil dost nepříjemné bolesti, které ustaly až pozdě večer v nemocnici v Praze. Nyní je již zcela v pořádku a plně se věnuje všem firmám Podzimek. ANKETA O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O. Dělnické profese: Stř. 210 Čurda Josef, Fašina Karel, Vítek Miloš Stř. 220 Jaržabek Jaroslav Stř. 230 Lysý Ladislav Stř. 252 Marek Pavel Technické profese: Stř. 210 Pěnička Tomáš Stř. 210 Teplý Lukáš, Ing. Stř. 210 Urbánek Martin Stř. 230 Sedláček František Stř. 501 Kříž Radek, Ing. Šéfkuchař Rosťa Fous DO FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ NASTOUPILI: Bárta Michal, Koehler Pavel ml. stř. 220 Němeček Ondřej stř. 210 Soška Martin stř. 501 Z FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ ODEŠLI: Lisá Marie, Ing. stř. 501 Pitelka Roman stř. 220 K FIRMĚ DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. NASTOUPILI: Sobotka Václav ing., Šťastný Josef, Hána Lukáš, Hurka Miloslav Z FIRMY DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. ODEŠLI: Pavlík František a Řihák Antonín do starobního důchodu. Děkujeme oběma za odvedenou práci a přejeme do daších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. DO FIRMY STROJÍRNY PODZIMEK NASTOUPILI: Ištván Václav, Marek Jiří, Šebesta Jakub, Zeman Jakub Z FIRMY STROJÍRNY PODZIMEK ODEŠELI: Matoušek Miroslav, Merta Petr, Urban Jakub ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMĚ PODZIMEK A SYNOVÉ OSLAVILI A OSLAVÍ: 55 let Horký Josef stř Pokorný Milan stř Jaržabek Jaroslav stř let Štorek Vladimír stř let Páral Jiří, Ing stř let Mezerova Lenka stř let Havlíček Karel stř. 201 ŽIVOTNÍ JUBILEUM VE FIRMĚ DŘEVOVÝROBA PODZIMEK OSLAVÍ: 55 let Fila Antonín 50 let Hronková Eva 40 let Mertl Roman ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMĚ STROJÍRNY PODZIMEK OSLAVILI A OSLAVÍ: 55 let Prokop Oldřich 40 let Kratochvíl Milan 30 let Hamták Jiří VÁNOČNÍ POSEZENÍ V HODICÍCH se bude konat 22. prosince 2011 od hodin. Budeme se těšit na setkání s Vámi všemi. Redakce: Dana Koubo oubová Jazyková korektura: Dr.. Jan Mazáč 16

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace

OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace Podklady na zasedání ZM dne: 24.09.2015 OSM 10. Název materiálu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov - aktuální informace Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ludmila Těhníková Jiří Vocásek

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek Příklady zakázek 1) Zateplení bytového domu a opravy lodžií - Weberova 204 208 Opravy lodžií, výměna oken, zateplení obvodového pláště a izolace suterénů a terénní úpravy Adresa: BD Weberova 204 208, Weberova

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ

ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ ČESKÝ BETLÉM I. HUSOVO NÁMĚSTÍ POSTUP PRACÍ Leden - červen 2011 Na jaře 2011 probíhaly dokončovací práce na studni a jejím okolí. Došlo ke zhutnění dlažby v okolí studny, byl řešen problematický průhled

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 V Lázních Bělohradě dne 6.1.2017 12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,

Více

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav NÁVRH STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21401- Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Rozšíření Základní školy Nad

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. ZELENOHORSKÁ Trigema Building a.s.

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. ZELENOHORSKÁ Trigema Building a.s. ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. ZELENOHORSKÁ Trigema Building a.s. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Trigema Building a.s. vznikla vyčleněním celé stavební výroby, dopravy a půjčovny, přípravy a obchodu spojeného se

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

Velikost: Hodnota: 6.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Jaro 2013 Do: Podzim 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 11. týden 2012, záznam č.

Velikost: Hodnota: 6.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Jaro 2013 Do: Podzim 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 11. týden 2012, záznam č. 225777 Nová stavba Administrativní budova EUROFARMS Vilanec Hodnota: 6.0 mil. Kč * Administrativní Vilanec Jihlava Od: Jaro 2013 Do: Podzim 2013 investiční záměr, výstavba administrativní budovy EUROFARMS,

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 11

Zápis z kontrolního dne čís. 11 Stavba: Stavba RD Vranov Zápis z kontrolního dne čís. 11 Den konání: 21. 4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: Ing. Strážnický,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty

Více

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Vondroušova 1200 163 00 Praha 6 - Řepy 1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201,

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-300283 15 000 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 12

Zápis z kontrolního dne čís. 12 Stavba: Stavba RD Vranov Den konání: 3. 5. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění:,,, Furco Zápis z kontrolního dne čís. 12 Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm s přesahem

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU Obec Rozsíčka Místo stavby: čp. 17 st.p.č.7/3 Rozsíčka 742368 Investor: Obec Rozsíčka č.p. 17 Rozsíčka 582280 Projektant: Vypracoval:

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Stavba: Stavba RD Vranov ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Den konání: 6.4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: ing.,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň

Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň Akce: Nábytek a interiérové vybavení pro 120 dvojlůžkových pokojů SUPERIOR včetně interiéru 144 koupelen a WC ubytovacího objektu A, Lázně Aurora, Třeboň Místo stavby: Lázně Aurora s.r.o., Třeboň Lázeňská

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2017 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2017 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 4 - Malé Versailles - Přihlašovatel: STASKO plus, spol.

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/04

Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Zpráva o postupu prací č. 2013/04 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

Odborná stáž ve firmě Benestav spol. s.r.o.

Odborná stáž ve firmě Benestav spol. s.r.o. Odborná stáž ve firmě Benestav spol. s.r.o. Termín 10. 6. 2013 13. 9. 2013 Student: Michal Hořava Pondělí 10. 6. 2013 - Uvítání ve firmě Benestav s.r.o. Ing. Jindřichem Kolářem a Milanem Kulbidou - Představení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 85 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 85 ze dne č.j.: 91/217 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 85 ze dne 15.2.217 Žádosti o dotace z investiční rezervy hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy v roce 217 Rada městské části

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA JEŽ REALIZACE LODĚNICE U BEROUNA JAN ŠABART, IVO CHVOJKA / ŠAB ART Dvojpodlažní administrativní budova byla jako novostavba doplněna do prostoru původního výrobního areálu kamenické

Více

Landmark Office Building

Landmark Office Building Landmark Office Building Projekt se nachází v přípravné fázi, konkrétně ve fázi podrobné studie stavby vč. technické infrastruktury. Projekt má nyní platné stavební povolení, které podlehne změně. Aktuálně

Více

Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/

Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/ Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CZ.1.06/3.4.00/11.07564 Název projektu: Integrované operační středisko Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projekt

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více