Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58"

Transkript

1 firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58 Ani kapka na zmar Ve svém článku v tomto časopisu jsem před rokem přirovnal firmu k zahradě a končil jsem větou: Budeme-li společně o zahradu pečovat, pak máme šanci uspět i v soutěži o nejkrásnější zahradu. Nyní jsem zvažoval, jakou novou důležitou informaci pro následující rok Vám předat. Nakonec mé myšlenky pokračovaly tam, kde loni skončily a znovu bych přirovnal firmu k zahradě. Zahrada, o kterou pečujeme, nemůže být krásnou a bohatou na květy, keře a stromy bez dostatku životodárné vody. To je stejné jako s firmou, která nemůže vzkvétat bez dostatku finančních prostředků. Již delší dobu se snažíme objasnit, kolik vody potřebujeme pro zalévání naší zahrady (firmy) a kde ji vzít. Musíme totiž vytvořit vyrovnanou bilanci životodárných finančních prostředků pro zdravý růst. Problém je, že celé naše území je postiženo nedostatkem vody (finančních prostředků). Musíme tedy zvýšit tzv. retenci schopnost zadržování vláhy. Pracovali jsme letos velmi intenzivně na tom, abychom připravili plán, jak co nejlépe zadržet oběživo na naší zahrádce. Sestavili jsme strategii firmy pro roky Je to dlouhodobý plán, co na naší zahradě, tedy firmě, změnit. Pečujeme-li o zahradu, tak můžeme sice uměle zalévat a stále na zahradu vodu přinášet, ale to je drahé a ne vždy možné. Někdy se také stane, že tato voda steče po udusané hlíně, nebo se odpaří dříve, nežli se vsákne. Na zahradě se to děje, ale je třeba to omezit. Je lépe mít celou zahradu připravenou tak, že zadrží co největší množství vody, které přirozenou cestou, tudíž srážkami, na zahradu spadnou. Na takto připravené zahradě tak rostliny přijmou svým kořenovým systémem dostatek vláhy potřebný ke svému růstu a jsou zdravé a krásné. Obdělávaná půda zadrží také dostatek vláhy pro dny bez deště. Optimální je, aby zahrada jako celek přijala vodu a zadržela ji jako houba a tuto vodu využívala pro svou potřebu. Každá kapka vody, která ze zahrady odteče, je ztrátou. Dobré také je vytvářet drobné hráze či jezírko jako přirozený rezervoár vody, který se v dobách jejího nedostatku použije na závlahu rostlin tak, aby přežily i dlouhou dobu sucha. Chovejme se ve firmě tak, abychom životodárnou vodu firmy, tedy finance, co nejvíce zadrželi podobně jako houba. Ta, jak známo, pustí vodu až při použití mírného tlaku. Nechci tím však říci, že nás nezajímá soused pod námi, s kterým jsme se dohodli na spolupráci, on se také velmi snaží, hodně pracuje a někdy pomáhá i na naší zahrádce. V takovém případě je přirozené, že část vody pro zalití i jeho zahrady mu poskytneme. Přece nezůstaneme sami s rozkvetlou zahradou na poušti. Braňme však všem škůdcům, kteří naši zahradu chtějí poškodit a když jim to nejde, tak alespoň ukrást naší těžce zadrženou vodu, prolomit naše hrázky a vypustit jezírko. Zadržovat vláhu potřebujeme zejména proto, aby rostliny na naší zahrádce dostaly dostatek vláhy pro svůj zdravý růst a aby se jim dařilo. Děkuji Vám všem za práci na naší společné zahradě a přeji nám všem, abychom v roce 2012 jen vzkvétali. Přeji krásné prožití vánočních svátků a radostný rok Martin Podzimek Oslavy 115. výročí firem Podzimek - generální úklid a jedeme dál... Oslavy 115. výročí firem Podzimek 1

2 Z VÝROBY VYSOČINA Základní škola Evžena Rošického V současné době je tato zakázka Snížení energetické náročnosti školy v Jihlavě zdárně u konce. Veškeré práce spojené s výměnou oken, rekonstrukcí kotelny, opravou zpevněných ploch před hlavním objektem a přebouráním sociálního zázemí v objektu jídelny a školní družiny byly dokončeny do začátku školního roku, tak aby provoz školy nebyl narušen. Ve zbývajících třech podzimních měsících pokračovaly práce na zateplení fasád hlavního objektu a objektu jídelny a školní družiny. Dále byly dokončeny oba výtahy (na hlavním objektu venkovní panoramatický), zateplení půd s novou podlahou z OSB desek na dřevěných roštech, zpevněné plochy ve dvoře ZŠ a v neposlední řadě objekt skladu. Základní škola Evžena Rošického, listopad 2011 Ten nás potrápil až do posledních dní, kdy nám již moc nepřály klimatické podmínky. Převzetí díla ze strany investora (Statutární město Jihlava) proběhlo 30. listopadu a hned na druhý den byla naplánovaná kolaudace pak proběhlo slavnostní otevření za účasti primátora města Jihlavy a dalších hostů. Na závěr poděkovaní všem zúčastněným, především však našim pracovníkům v čele s Mildou Vítkem, Pepíkem Čurdou a ostatními úderníky (Milda Tetour, Luboš Bývalec, Ondra Nápravník, Láďa Tvrz, nováček Ondra Němeček, Láďa Hofbauer, Vláďa Karšulín, Míra Mifka, Karel Fašina a Michal Škarda), kteří se hodně zasloužili o zdar celého projektu. Samozřejmě nesmím zapomenout na Stáňu Malou, naši přípravářku. Za celý realizační tým Jenda Polák, vedoucí projektu Bytový dům Terasy Havlíčkova - prostory garáží, prosinec 2011 Bytový dům SO 01 Terasy Havlíčkova Jihlava V měsíci srpnu byla předána I. etapa bytového objektu tj. kompletní 3 patra garáží. V současné chvíli jsou prostory garáží zkolaudovány a již slouží svým účelům. Na vlastním bytovém objektu pokračují práce dle předpokladu. Provádí se hlavní rozvody TZB, elektroinstalace a omítky. V průběhu prosince budeme pracovat na první části litých anhydritových podlah o rozloze cca 1200 m2. Stavba má být dokončena v červnu Lukáš Teplý, vedoucí projektu Konferenční centrum Ta Fabrika v Humpolci V uplynulých 18 měsících jsme se společnými silami snažili dospět ke zdárnému konci na stavbě Kongresového centra v Humpolci. Zdá se, že po velkém úsilí se tento den přiblížil na dosah ruky. Na konci listopadu se na stavbě hotelu dokončily a zkompletovaly veškerá řemesla, zprovoznila se technologie objektu, položily se koberce a dřevěné podlahy, finišujeme s úklidem. Venkovní úpravy jsou hotovy, zbývá dokončení detailů ve vnitřních prostorách. Po velkém boji s projektem a nesnadným a nestandardním jednáním s investorem se zdá, že i tato stavba spěje k závěru a věříme, že se nám podaří toto dílo v polovině prosince zdárně předat. (Dnes, když čtete náš časopis, tak snad už týden slavíme). Stanislav Man, vedoucí projektu Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, prosinec

3 Dne jsme převzali staveniště na stavbě ZUŠ na Masarykově náměstí v Jihlavě a jsme stavbu slavnostně zahájili s primátorem města Jihlavy. Jedná se o rekonstrukci dvou historických objektů. Kolektiv stavby tvoří Kateřina Pecková za výrobní přípravu, práce na stavbě pohlídá Standa Symonides a Michal Rys s předpokládaným termínem dokončení 18 měsíců. V současné chvíli se na stavbě provádí odstrojení objektu, zahájili jsme bourací práce a stavební úpravy, připravuje se demontáž střechy a krovu. Stanislav Man, vedoucí projektu Zpřístupnění Národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu v západním průčelí chrámu. Bylo započato s opravou schodiště, včetně obnovy cihelného oplocení okolo kostela. Od počátku prosince probíhá již předposlední etapa. Náplní této zimní etapy budou práce související s prohlídkovou trasou uvnitř kostela. Úsilí všech je směřováno k datu , kdy je konečný termín dokončení. Pavel Kozina, vedoucí projektu Nemocnice Jihlava pavilon interny Když jsme 20. června 2011 přebírali staveniště pavilonu interny v areálu jihlavské nemocnice, byl jsem poněkud skeptický, co se týče konečného termínu. Pouze pět měsíců na tak velký objem prací mne děsil, šlo o výměnu zhruba 500 kusů okenních výplní, 5800 m 2 plochy fasády a 2500 m 2 plochy nového střešního pláště. Dále se prováděly nové skladby podlah na všech lodžiích, zámečnické úpravy zábradlí a montáž sítí proti ptákům, kteří často znepříjemňovali život pacientům chodícím s oblibou kouřit na balkony. Nakonec jsme se dokázali vypořádat se všemi problémy, které byly se stavbou spjaty a k 30.listopadu jsme stavbu zdárně dokončili. Realizační tým tvořil Pavel Podolský (vedoucí projektu), Stanislav Symonides, Michal Rys, Tomáš Pěnička (stavbyvedoucí) a Pavlínka Šťastná (výrobní příprava) a také samozřejmě všichni naši pracovníci v dělnických profesích. Pavel Podolský, vedoucí projektu Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné, listopad 2011 Interní pavilon v nemocnici v Jihlavě, prosinec 2011 V podzimních měsících probíhala dle harmonogramu již pátá etapa rekonstrukce (z celkově sedmi) chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné. V tomto období směřovalo úsilí všech k dokončení obnovy fasády, aby před příchodem zimy bylo demontováno kompletních (5000 m 2 ) lešení, které celý kostel zahalovalo už od jara. Byly prováděny opravy omítek fasády, kamenické práce na okenních a dveřních ostěních a soklu, restaurátorské práce na kamenných hlavicích, nátěry a opravy zámečnických prvků, barevný nátěr fasády a osazení zrestaurovaných venkovních dveří a vrat. Dále pokračovaly práce na výměně střešní krytiny a opravách poškozených částí krovu u nižší části střechy. Souběžně s tím bylo dokončeno restaurování soch sv. Petra a sv. Pavla na venkovním schodišti a sochy Assumpty osazené v nice Zimní stadion, Jihlava ,,magické datum. Když k tomu dodám ještě, že v 11 hodin, upřesňuji dobu, kdy jsme ve sdružení s Metrostavem převzali staveniště takzvaného,,zimáčku, který bude takovým mladším bratrem hlavní hokejové haly. Skládá se ze dvou objektů: SO 01 Novostavba tréninkové haly pro lední sporty. V 1.PP se nachází podzemní garáže, které alespoň malinko pomohou vyřešit problematiku s parkováním v centru Jihlavy. SO 02 Jedná se o rekonstrukci stávajícího třípodlažního objektu, který bude sloužit nejen jako fitnes centrum pro sportovce, ale i jako šatna při veřejném bruslení. Dále se zde nachází trafostanice se záložním zdrojem, sklady pro personál apod. 3

4 Slavnostní zahájení stavby zimního stadionu v Jihlavě. Zprava Martin Podzimek, Luboš Dalecký (Metrostav), Jaroslav Vymazal - primátor města Jihlavy, Bedřich Ščerban - jednatel Dukla Jihlava a Erika Šteflová ROP Jihlava V současné době máme provedené bourací práce staré nezastřešené ledové plochy, která se nacházela v místě nové haly. Bylo zhotoveno pažení a vyhloubení stavební jámy. Přes vánoční svátky načerpáme síly a v lednu nás čeká pilotáž a práce na základech objektu. Termín dokončení stavby je 18 měsíců od převzetí staveniště, tedy do začátku května roku Realizační tým tvoří Pavel Podolský (vedoucí projektu), ing. Jenda Polák, Tomáš Pěnička (stavbyvedoucí) a Pavlínka Šťastná (výrobní příprava). Pavel Podolský, vedoucí projektu Práce na Zimáčku začínají..., prosinec 2011 Na závěr roku bych chtěl touto cestou poděkovat všem svým spolupracovníkům ze střediska 210 za jejich práci v uplynulém roce. Fakt díky, jste skvělí. Děkuji Karlovi Hlaváčovi, Pavlovi Kozinovi, Stáně Malé, Standovi Manovi, Katce Peckové, Tomášovi Pěničkovi, Ivo Petříkovi, Pavlovi Podolskému, Jendovi Polákovi, Michalovi Rysovi, Standovi Symonidesovi, Pavlíně Šťastné, Lukášovi Teplému, Jitce Vávrů, Jiřímu Bartoňovi, Lubošovi Byvalcovi, Josefovi Čermákovi, Josefovi Čurdovi, Karlovi Fašinovi, Jaromíru Filípkovi, Karlovi Havlíčkovi, Alešovi Hladíkovi, Láďovi Hofbaurovi, Pavlovi Chalupovi, Vladimíru Karšulínovi, Zdeňkovi Konířovi, Miroslavovi Mifkovi, Ondřejovi Nápravníkovi, Ondřejovi Němečkovi, Petrovi Olivovi, Josefovi Pavlíčkovi, Jaroslavovi Plškovi, Milanovi Pokornému, Pavlovi Pospíchalovi, Josefovi Smrčkovi, Václavovi Šeredovi, Janovi Ševčíkovi, Michaelovi Škardovi, Miloslavovi Tetourovi, Ladislavovi Tvrzovi, Karlovi Veselému, Radkovi Vidrovi, Milošovi Vítkovi, a Jaroslavovi Zejdovi. A také všem ze střediska elektro, které báječně vede František Sedláček a Jan Popelář. Letos jsme, myslím, odvedli společně velký kus dobré práce. Několik staveb se nám podařilo dokončit, některé velké a zajímavé jsou rozpracované a věřím, že je také zvládneme. Samozřejmě děkuji i všem ostatním spolupracovníkům z celé naší firmy za jejich spolupráci a podporu. Zároveň s tímto poděkováním přeji všem krásné Vánoce, odpočiňte si a užijte pohody se svými blízkými a vše nejlepší do nového roku Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu 4

5 PRAHA Rekonstrukce a nástavba bytového domu Veleslavín, Praha 6 Odsouhlasení realizační projektové dokumentace z ateliéru Quadraprojectu vedením bytového družstva konečně umožnilo pokračování prací na našem developerském projektu. Po zapracování všech připomínek se tak stalo v první polovině listopadu. Do té doby, abychom neztráceli čas, jsme mohli provádět pouze dílčí činnosti podle víceméně provizorních plánů pro stavební povolení. Akce zahrnuje kromě střešní nástavby i generální opravu stávajícího činžovního domu. Budoucí nová dvě patra nástavby s osmi byty nejprve vyžadovala zesílit základy, což bylo řešeno pomocí tryskové injektáže, kterou realizovali naši kamarádi ze Zakládání staveb. Zatímco jejich dílo nabývalo na předepsané únosnosti, zahájila firma MMPro zemní a bourací práce s osekáním omítek, vybouráním podlah a prohloubením celého suterénu. Kolem celého objektu bylo vykopáno 115 m rýhy, která obnažila spodní stavbu tak, aby zde specialisté z Real Sanu mohli aplikovat svoje postupy proti vlhkosti. Kombinují se sanační omítky s chemickými injektážemi a hydroizolačními stěrkami, vše doplněno drenážním systémem. Sanace se provádějí jak zvenku, tak zevnitř, v suterénu i v 1.NP. Nepříjemné pro nájemníky jsou drastické stavební úpravy ve všech bytech v přízemí. Investor (Podzimek a synové s.r.o.) zastoupený Pavlem Šárkou začíná řešit s realitní kanceláří (Pohoda Group) klientské změny. Kolaudace se předpokládá v srpnu Do týmu patří známý pražský přípravář ing. Martin Veselý, specialista na místní subdodavatele. Rodinný dům Nad Trojou Václav Kopáček, vedoucí projektu Rodinný dům Nad Trojou, prosinec 2011 Jako pětkrát zmenšená fakulta architektury v Dejvicích působí z venku naše novostavba v Troji. Nemám ráda modernismy, designy a polotóny našeho kumštu buď opera, nebo činohra, na muzikál si nepotrpím, vysvětluje autorka projektu laureátka Státní ceny za architekturu, prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková. Nepotrpím si ani na laskavé italské designy. Vadí mi, že odpoutávají pozornost od architektury. Je to stejné jako s módou oblečení také nesmí zcela zakrývat člověka. Musíte ho stále cítit. Módnost je podle ní podlézání blbcům. A tak, jedna po druhé, vyrůstají kolem domu opěrné zídky z pohledového betonu a fasádu obezděnou lícovým zdivem doplní už jen klempířské prvky kolem černých rámů oken. Antonín Novák, vedoucí projektu Bytový dům Veleslavín, listopad 2011 V suterénu po vybetonování základové desky začali instalatéři s výměnou kanalizačních rozvodů. Pak bude následovat celková výměna stoupaček. V zahradní části pozemku byly vykopány základy pro výtahy, snížen terén a vymýcena letitá náletová zeleň. Většina drenáží včetně přeložené západní dešťové kanalizace a podzemní části hromosvodu je již zasypána, pracuje se na dvou nových kanalizačních šachtách a kolektorech. Po připojení stavby na dostačující elektrický příkon byl instalován stavební výtah na jižní fasádě pro zahájení zednických prací na střeše. Doufáme, že počasí nám bude nakloněno. Přestavba oční kliniky Jak již bylo zmíněno v minulém čísle našeho firemního časopisu, proběhla kolaudace upravované části přízemí polyfunkčního objektu. Ta proběhla úspěšně a ke spokojenosti všech zúčastněných, ať už investora (MUDr. Jána Leštáka), TDI (manželů Kotalových), projektanta (ing. Josefa Mareše), zástupců stavebního úřadu, hygieny, hasičů či nás. Ale kolaudací to pro nás ještě neskončilo, zatímco pan doktor v nově provedených ordinacích vesele vyšetřoval, tak my jsme ještě měli dost práce vně objektu. Například opravu stávající fasády po výměně výkladců, zbourání starých zídek na parkovišti, oddělující parkovací místa pro invalidy a původní pobočku banky, postavení nové zídky ke vjezdu na parkoviště včetně přesunutí vjezdové závory. Zajímavý byl jeden oříšek, který spočíval ve výměně stávající vodoměrné šachty za novou, a to samozřejmě za podmínky minimálně omezit provoz oční kliniky a magnetické rezonance. Do začátku října jsme si 5

6 a přizpůsobit se jí. Chci touto cestou poděkovat všem pracovníkům střediska 220 za jejich přístup k plnění pracovních úkolů, kde dokázali, že i z relativně malých zakázek lze realizovat velké výnosy. Mám dobrý pocit z toho, že dokážeme pracovat jako tým ve prospěch celé firmy. Hezké a klidné vánoce! Milan Veselý, výrobní ředitel pro Prahu Areál oční kliniky, listopad 2011 s tím vším poradili, a tak jsme pak mohli investorovi předat kompletně dokončené dílo a vyklidit staveniště, aby mohlo proběhnout slavnostní otevření upravované části přízemí. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu Ječná 4, Na Zderaze 14 Od konce září provádíme pro Městskou část Praha 2 rekonstrukci koupelen a záchodů včetně výměny stoupaček a rozvodů v bytech (voda, kanalizace, elektro a plyn) ve dvou bytových domech v centru města poblíž Karlova náměstí. Práce jsme začali v bytovém domě v ulici Na Zderaze, kde kromě výše uvedené výměny rozvodů a rekonstrukci koupelen a WC provádíme ještě opravu fasády včetně výměny špaletových oken pod dohledem památkářů. Tento pětipodlažní bytový dům má 10 bytových jednotek a v přízemí domu sídlí restaurace a vinárna. Veškeré práce probíhají za plného provozu jak restaurace, tak vinárny, ale i za plného obydlení bytů nájemníky což nám naše práce moc neulehčuje. Podle našich představ a plánů by dům Na Zderaze měl být dokončen do konce tohoto roku a v Ječné začneme až po Novém roce. Tam to ale bude ještě o kousek složitější, protože v tomto sedmipodlažním domě je 24 bytů a v přízemí opět restaurace, ale místo vinárny je tam malinkatý obchůdek. Konec celé této akce je naplánován do března Realizační tým je ve složení Ondřej Březina a Lukáš Vykydal. Ondřej Březina, vedoucí projektu Letošní rok byl pro středisko 220 rokem velké zkoušky. V 1. čtvrtletí jsme bojovali s nedostatkem zakázek, který byl jednak způsoben vývojem stavebního trhu a jednak naším rozhodnutím opustit dvě zakázky v průběhu realizace. S odstupem času jsem pevně přesvědčen, že to byla rozhodnutí správná. Pro mě jako člena vrcholového vedení to byl silný signál, že jsme schopni v každé fázi realizace vyhodnocovat rizika a reagovat na ně. Ve 2. a 3. čtvrtletí jsem řešili situaci opačnou. Získali jsme několik, byť svým objemem menších zakázek, které jsme začínali souběžně, což bylo velmi náročné pro všechny členy výrobních týmů. Jsem velmi mile potěšen, že všichni pracovníci střediska 220 nastálou situaci pochopili a dokázali se jí přizpůsobit. Pro mě, jako odpovědnou osobu za chod střediska 220, je to další pozitivní signál, a to, že jsme schopni pružně reagovat na vzniklou situaci Na Zderaze, listopad 2011 STŘEDISKO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Středisko dokončilo monolitické železobetonové konstrukce na našich stavbách a to na zakázce: stř. 210 Terasy Jihlava kombinace monolitu, prefabrikovaných panelů a zdiva. Sklad Tesla Jihlava patky sloupů haly, stř. 220 Rezidence 911 v Praze 6 skelet v suterénu s technologii bílá vana. RD Troja v Praze 8 skelet třípodlažního rodinného domu. Na konci července středisko zahájilo práce na zakázce Přístavba nakládacích ramp a zpevněných ploch pro Automotive Lighting v Jihlavě a v listopadu středisko zahájilo pro Automotive Lighting v Jihlavě přístavbu skladu. V srpnu jsme zahájili pro stř. 220 práce na rodinném domě v Ústí nad Labem dvoupodlažní rozlehlý dům s výhledem na Labe. V období září listopad 2011 středisko realizovalo pro firmu SDZ profin, s.r.o. v areálu ČD LOKO v Jihlavě atypické železobetonové základové konstrukce. Od vzniku střediska jsou realizované zakázky za cca 54 mil. Kč. Děkuji všem technikům střediska za maximální pracovní nasazení a řešení problémů souvisejících s výstavbou a realizací všech zakázek. Robert Bubník, vedoucí střediska 240 6

7 Konec roku 2011 již je tu Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, ani jsme se nenadáli a už je tu opět konec roku a s ním spojené jeho bilancování, hodnocení a děkování. Jako každoročně i já využívám stránky našeho časopisu k výše zmíněným účelům. Nebudu zde konkrétně hodnotit práci jednotlivých středisek a útvarů naší firmy, ale budu, jak je u mě zvykem, velmi stručný. Zkrátka si myslím, že letošní rok byl, v současné ekonomicky a společensky složité době, pro celou naší firmu, a tím pro nás všechny opět velmi náročný, ale zároveň i úspěšný. Dle mého názoru jsme se, jste se, se všemi úkoly, které na Vás všechny byly kladeny úspěšně vypořádali a patří vám za to všem veliký a upřímný dík. A když již je tu poslední číslo našeho časopisu roku 2011 a závěr roku 2011, tak Vám všem přeji krásné Vánoce, veselého Silvestra a po všech stránkách úspěšný vstup do nového roku 2012 Josef Kadlec, technický ředitel OBCHODNÍ ODDĚLENÍ TŘEŠŤ Vzhledem k tomu, že tu máme konec roku, tak můžeme zhodnotit některé nabídky, na kterých jsme v posledních týdnech pracovali. Nejprve doplňme několik informací k zakázkám uvedeným v minulém čísle časopisu: zadávací řízení na akci Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích bylo zrušeno podařilo se nám získat zakázku na rekonstrukci Základní umělecké školy v Jihlavě stále probíhají jednání o zakázce Revitalizace židovských památek v Polné Vyhráli jsme v soutěži na zakázku malého rozsahu stavbu přístřešku pro firmu Automotive Lighting. Naopak neúspěchem skončily, mimo jiné, tyto zakázky: Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency Zateplení objektů škol: Gymnázium Havlíčkův Brod, OA a HŠ Havlíčkův Brod Rekonstrukce a dostavba Základní školy Přibyslav Z menších zakázek jsme nezískali dvě domácí akce: Policie ČR obvodní oddělení Třešť a TJ Slavoj Třešť rekonstrukce kabin pro sportovce. Nejnověji jsou předkládány nabídky na rekonstrukci objektů v bývalém areálu Tesly Jihlava a v tomto předvánočním týdnu odevzdáme nabídku na Rozšíření kapacity MŠ Mozaika v Jihlavě. Tak nám držte palce, ať zase něco dopadne. Na závěr přeji jménem našeho střediska všem příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2012 zdraví a mnoho úspěchů. Josef Studnička, vedoucí obchodního oddělení Třešť PRAHA S koncem roku 2011 a potřebou napsat vánoční článek do firemního časopisu, přišla velmi dobrá zpráva, kterou bych začal. Podařilo se nám uspět ve výběrovém řízení na velký, prestižní projekt v Praze, který by se měl realizovat v příštích dvou letech a jednáme o smlouvě. Krize na českém stavebním trhu nekončí a zlepšení se neočekává ani v příštím roce. I největší stavební firmy mění svou strukturu tak, aby byly schopné realizovat zakázky v řádech milionů či desítek milionů a staly se našimi přímými konkurenty. V celém tomto roce jsme se jednak věnovali obchodnětechnickým nabídkám na nové projekty a jednak některým nabídkám, kde naše firma postoupila do dalších kol výběrového řízení. Ze zakázek, kde jsme postoupili do závěrečných kol bych jmenoval novostavbu většího rodinného domu v Břevnově, a novostavbu rodinného domu na Proseku. Dále pak novostavbu prestižní vily na Hanspaulce, kde jsme nedávno provedli demolici stávajícího objektu. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům v obchodním oddělení v Praze tj. Báře Veselé, Zdence Pálkové a Richardu Hrdličkovi, kteří při zpracování obchodně-technických nabídek v tomto roce, udělali velký kus práce. A nám všem bych chtěl popřát, aby se nám i nadále dařilo, příjemné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, protože s tím ostatním si už dokážeme poradit. Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte mi, abych se nejprve i já touto cestou připojil ke svým vedoucím jednotlivých oddělení v Praze a Třešti a i já Vám všem opravdu srdečně popřál klidné a pohodové prožití nastávajícího období vánočních svátků a opravdu hodně dobrého v nastávajícím roce Obvykle je toto místo a čas vyhrazeno na bilancování uplynulého roku. Já bych však chtěl právě nyní a tady, po vzoru našeho šéfa Josefa Podzimka, uvést jen jeden citát, který snad všichni velmi dobře známe: I když je nejhlubší tma, měj na paměti, že zase vyjde slunce. Jan Podzimek a chtěl bych Vám všem pod vedením našeho ředitele Martina Podzimka a hlavně i jemu samotnému poděkovat, ač je to někdy bez plného uvědomění, že se jím řídíme a svým nasazením a obětavým přístupem tlačíme tu, troufám si říci, naši firemní káru tím správným směrem za sluncem. Díky Pavel Lindner, obchodní ředitel 7

8 V neposlední řadě byla zřízena lakovací stěna a závěsná dráha pro kvalitní nanášení povrchové úpravy. Na uvedené vybavení byla čerpána dotace Operačního programu podnikání a inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do konce roku bude vyrobeno několik oken pro prototypové zkoušení určené pro certifikaci výrobku. První okna, která vzejdou z této dílny, budou pro budovu firmy Podzimek a synové s.r.o. v Třešti. Další akcí bude výměna oken na ZUŠ Jihlava, jejíž rekonstrukci provádí firma Podzimek a synové s.r.o. V rámci tradiční dřevovýroby jsme úspěšně dokončili několik akcí započatých již v předchozím roce. Jedná se především o restaurování původních podlah a dodávku nových podlah na akci Klementinum, dokončení 3200 m 2 vlysových podlah na rekonstrukci muzea v Ústí nad Labem a obložení jeviště a hlediště koncertního sálu v areálu Pražské konzervatoře. Velmi zajímavou akcí je rekonstrukce zámku Děčín, kam bylo dodáno a položeno téměř 1700 m 2 historizujících parketových čtverců. Pro rekonstrukci Lanerova domu v Telči je připraveno 400 m 2 vídeňských křížů a 600 m 2 zrestaurovaných původních prkenných podlah. Z moderních podlah, kromě množství menších akcí, stojí za zmínku cca 1500 m 2 dřevěných třívrstvých podlah v dekoru kouřový dub realizovaných na akci Rezidence 911. Na této akci bylo také instalováno přes 400 m 2 dřevěných teras a balkonů. Na Terasách Jihlava bylo položeno cca 270 m 2 roštů ze dřeva bangkirai. Sylvie Niklasová, obchodní manažerka Rekonstrukce zámku Děčín Uplynulý rok byl pro Dřevovýrobu Podzimek s.r.o. ve znamení velkých změn. Ing. Martin Procházka v červnu své působení ve firmě ukončil. Novým ředitelem se stal ing. Rudolf Kašparovský a výrobní program se rozšířil o dva nové směry výrobu oken a zpracování materiálu HI-MACS. Zpracování přírodního akrylátového kamene HI-MACS se do výroby zařadilo již v červnu, kdy byl přijat nový pracovník, který má se zpracováním tohoto materiálu bohaté zkušenosti. V polovině listopadu byla celá výroba přesunuta z provizorních prostor do samostatné budovy, bývalé zámečárny, upravené pro tyto účely. Strojové vybavení bylo doplněno o vakuový lis a ohřívačku. Zakoupením a nainstalováním těchto strojů byly učiněny další konkrétní kroky k úspěšnému zpracovávání materiálu HI-MACS a založení ŠKOLÍCÍHO a CERTIFIKAČNÍHO STŘEDISKA HI-MACS v Třešti. Navíc je možné ostatním zpracovatelům nabídnout službu opracování materiálu na těchto strojích za úplatu. Z realizovaných zakázek je nejzajímavější recepční pult instalovaný v Bratislavě a vana pro tři osoby. Výroba oken v Třešti je zaměřená především na výrobu replik původních oken do historických a památkově chráněných objektů. Pro úspěšné spuštění výroby byly v listopadu zakoupeny potřebné stroje a speciální nástroje. Jedná se zejména o kombinovanou spodní frézku, rámový lis a lis délkového nastavení pro výrobu hranolů. Dále pak o sadu nástrojů pro výrobu rámů a křídel pro špaletová a oblouková okna, a to jak typových, tak rustikálních tvarů. Nahoře vakuový lis, dole ohřívačka 8

9 I navzdory tíživé situaci ve stavebnictví způsobenou hospodářskou krizí, která bude pravděpodobně přetrvávat i v příštím roce, se firmě PPP podlahy a.s. podařilo udržet vzrůstající trend v počtu vyexpedovaných zakázek ( zakázek, zakázek, zakázek) a každým rokem vylepšovat jméno celému Seskupení firem Podzimek kvalitním materiálem a profesionálním přístupem ke každé zakázce. Kvůli stále narůstající poptávce po venkovních terasách jsme v březnu tohoto roku ke stávající hale otevřeli novou halu. Obě byly po čas celého roku plně využívány k uspokojení všech zakázek. V souvislosti s rostoucím trendem jsme rozšířili náš kolektiv o Pavla Bažanta, který má na starosti příjem a expedici materiálu. Jeho předchůdce Michal Klinka byl s ohledem na dlouholeté zkušenosti s prodejem exotického dřeva převeden na pozici obchodního zástupce. Zásluhou celého týmu se podařilo zrealizovat dodávku materiálu na odpaliště Golf Park Hodkovičky a na základě kvalitního materiálu a individuálního přístupu se objevují nové zakázky od klientů golf parku, které by se měly realizovat v roce Také se nám podařilo vyhrát výběrové řízení na dodávku materiálu na Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka, kde bude dodáno a instalováno 3690 m 2 třívrstvých podlah. Za zmínku určitě stojí také dodávky materiálu pro Dřevovýrobu Podzimek s.r.o. a Podzimek a synové s.r.o. na akce Rezidence 911, Zámek Děčín, Terasy Jihlava a Matematický ústav Praha. Věříme, že skvělé obchodní vztahy budou pokračovat i nadále a brzy na shledanou v Hodicích. Rudolf Kašparovský, ředitel společnosti Zdeno Motyčka, obchodní manažer Dne 20. listopadu 2011 se v Třešti uskutečnila schůzka s panem Frederikem Williamem z LG Hausys (Švýcarsko), Alexem Kimem LG z centrály LG HI-MACS (Jižní Korea). Přítomen byl Martin Podzimek jako nový 100% vlastník obchodního podílu společnosti Polytrade, Tomáš Valent obchodní ředitel Polytradede a ředitel společnosti Polytrade a Dřevovýroby Rudolf Kašparovský. Hlavním tématem byl obchodní plán na rok Předpokládá se, že společnost Polytrade nakoupí v roce 2012 of firmy LG Hausys materiál v hodnotě USD. Významná část tohoto materiálu by měla být zpracována ve firmě Dřevovýroba Podzimek. Aby bylo dosaženo tohoto výsledku, začala firma Polytrade personálně posilovat v oblasti obchodu viz příloha organizační schéma. Obchodní tým vedený Tomášem Valentem je založen na faktu, že nově získané posily v minulosti již obchodovaly s obdobným materiálem jako je HI-MACS. Rád bych Vám milí kolegové popřál v tomto čase opravdu klidné prožití svátků vánočních. Dovolte, abych Vám poděkoval za dobře odvedenou práci v roce Popřál Vám i rodinám hodně zdraví a štěstí. Zároveň bych rád vyjádřil přesvědčení, že zvládneme úspěšně i rok 2012, který asi nebude snazší, než ten předchozí. Rudolf Kašparovský, ředitel společností Dřevovýroba Podzimek s.r.o., PPP podlahy a.s. a Polytrade Nová hala PPP podlahy Improvizovaná výstava výrobků HI-MACS 9

10 Deštná u Jindřichova Hradce, březen 2011 Rekonstrukce linky kamenolomu v Deštné u Jindřichova Hradce Projekt pro Kamenolomy ČR s.r.o. byl připravován již od roku Jde o rekonstrukci a modernizaci celé technologické linky kamenolomu. Při této rekonstrukci dochází k obměně strojního zařízení a přeskupení všech strojů původní linky. Naše firma je nositelem vybraného řešení a dodává ocelové konstrukce pod stroje (dva drtiče, tři třídiče) a jedenáct nových dopravníků. Z původní linky si své umístění zachoval pouze vstupní podavač a primérní drtič, ale i zde dochází k rozsáhlým úpravám. Nově bylo zavedeno odhlinění na vstupu do linky. Celá linka se dočkala automatizace, což umožnil nový velín a kompletně nové kabeláže a silové rozvody. Velké množství terénních úprav umožnilo zvětšit skladovací kapacitu a rozšířit sortiment nabízených výrobků. K propojení jednotlivých uzlů byly kromě nových pásových dopravníků využity i původní. V návaznostech na původní technologii bylo nutno vyřešit mnoho technických komplikací. Demontáž byla zahájena v půli srpna a v době čtení toho článku již vrcholí zkušební provoz v automatizovaném režimu. Zkušebním provozem si provozovatel v tomto roce zajistí certifikaci pro nové výrobky, které mu poskytne tato linka. Tak je může v příštím roce dodávat svým zákazníkům. Dříve byly Kamenolomy ČR součástí firmy Strabag a naši dobří zákazníci. Po jejím převzetí firmou ILBAU jsme zakázky přestali dostávat. Nyní se nám podařilo přivést zákazníka opět k nám a chceme věřit, že natrvalo. Aleš Kudrna, vedoucí projektant Rekonstruovaná linka kamenolomu v Deštné Rekonstrukce jezu na Ohři v Doksanech Obec Doksany se nachází v Ústeckém kraji, leží na pravém břehu řeky Ohře. Tato malá vesnička s asi 380 obyvateli byla zařazena do projektu Operačního programu pro životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem podpory se stala rekonstrukce přilehlého jezu, která má za cíl zlepšit ekologické podmínky pro život zvláště ohrožených druhů. Strojírny Podzimekm, s.r.o. se staly ve sdružení s firmou Navimor Invest realizátory této zajímavé zakázky. Úkolem strojíren bylo demontovat dva staré nevyhovující uzávěry jezových polí, ovládané již nedostačujícím řetězovým mechanismem a po stavebních úpravách osadit nové, jezové klapky s hydraulickým pohonem. Nové jezové klapky byly vyráběny v areálu firmy 10

11 Po úspěšných rekonstrukcích jezu České Vrbné a plavebních komor České Vrbné (2008) a Hněvkovice (2009) byla v letošním roce 2011 zahájena stavba další etapy projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou-VD Hněvkovice, a to výstavbou plavební komory Hluboká. Po náročném a v závěru i úspěšném tendru pro zadavatele sdružení firem SMP Metrostav, byly Strojírny Podzimek vybrány (po tvrdém jednání o výši ceny, za kterou se dodávka může realizovat) na dodávku celé technologie plavební komory. Dodávka strojíren obsahuje veškeré vodorovné a svislé kování plavební komory, pevné a plovoucí vázací prvky, horní klapková vrata a spodní vrata, sloupy signalizace, horní a spodní provizorní hrazení, kompletní zábradlí pro celé dílo a také dodávku kompletního hydraulického ovládání komory. Hmotnost vyráběných dílů je 130 tun. Na jaře byly zahájeny výkopové práce a zakládání stavebních pilot při vytýčení plavební komory a horní a spodní rejdy. V současné době probíhá za naší účasti betonáž plavební komory a obou rejd a osazování základových prvků pro technologické vybavení. Naše část díla bude dokončena v květnu 2012 a dílo PK Hluboká jako celek pak do konce roku odzkoušeno, zprovozněno a předáno provozovateli Povodí Vltavy, státní podnik. Zdeněk Pittner, ředitel projektů Jez na Ohři v Doksanech v Třešti. Bezmála 16 tun vážící konstrukce poté putovala s doprovodnými vozidly skoro přes celou republiku na místo svého určení. Stavba, která začala je nyní ve své polovině, je kompletně zprovozněno pravé jezové pole. Po nutné zimní přestávce, která prověří jeho správnou funkci, se stavba opět rozběhne a do podzimu roku 2012 bude kompletně hotová s oběma funkčními poli jezu. Karel Bambula, vedoucí technického odddělení Plavební komora Hluboká nad Vltavou Pracovníci Strojíren Podzimek v Hluboké nad Vltavou P&S Závěr letošního roku v P&S V posledním čtvrtletí letošního roku se naše aktivity v tuzemsku soustředily mimo jiné na projekci, konstrukci, výrobu, kompletaci a montáž čisticího stroje hrubých česlí vč. jeho pojezdové kolejové dráhy a přípojného vozíku kontejneru, pro kterou provozuje společnost ČEZ a.s. vodní elektrárnu Vrané nad Vltavou. Zcela nový atypický stroj byl po částech vyroben v kooperující firmě ENERGOMONT ve Štětí nad Labem a převezen do prostoru zkušebního stanoviště LRE v Roudnici nad Labem. Zde byla ve spolupráci s firmami ENERGOMONT, CHVALIS, HIAB a ELIS dokončena jeho kompletace a provedeny zátěžové zkoušky. Stroj zde byl m.j. vybaven kompatibilním řídícím systémem s bezdrátovým přenosem. Po ukončení výroby a provedení závodních zkoušek na stěně za účasti uživatele musel být stroj částečně demontován a převezen jako nadrozměrný náklad do VE Vrané nad Vltavou. Zde byl čistící stroj za pomocí mohutného autojeřábu usazen na již připravenou kolejovou dráhu pojezdu. Došlo k doplnění jeho provozních náplní a zapojení hydraulických i elektrických obvodů. Po připojení k el. systému elektrárny bylo provedeno oživení stroje a následné úspěšné provedení provozních zkoušek. Po provedení všech nezbytných revizí a zaškolení obsluhy byl stroj vč. příslušenství předán investorovi do užívání. Souběžně s výrobou a uvedením stroje do provozu byla vyhotovována požadovaná projektová dokumentace skutečného provedení. 11

12 AKTUALITY Vodní dílo Vrané nad Vltavou, letecký pohled Slavnostní otevření ZŠ Rošického v Jihlavě vlevo ředitel ZŠ František Svoboda, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a Martin Podzimek Slavnostní zahájení stavby ZUŠ v Jihlavě. Zleva Martin Podzimek, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, Marta Sargánková (ROP), architekt Jaroslav Huňáček a Dana Fučíková, ředitelka ZUŠ Čistící stroj hrubých česlí, vodní elektrárna Vrané nad Vltavou Čisticí stroj pro VE Vrané nad Vltavou, která leží na pravém břehu řeky Vltavy jižně od Prahy, je umístěn na lávce vtokového kanálu a slouží k odstranění plovoucích a sunutých splavenin větších rozměrů zachycených na hrubých česlích. Součástí této investiční akce byla rovněž naše konstrukce, dodávka a instalace zakřivené kolejové dráhy pojezdu čistícího stroje (s jištěním proti jeho překlopení) v prostoru lávky hrubých česlí (pod vedením VVN), jižního předmostí a garáže údržbářské techniky. Ladislav Světlík Fotbalový tým Podzimek. Zleva nahoře Martin Podzimek, Martin Urbánek, Tomáš Pěnička, Pavel Podolský, Lukáš Teplý. Dolní řada zleva Lucie Burešová, Kamil Vonderka, Aleš Lacina, Radek Kříž a Josef Kadlec, před zápasem s týmem města Telč 12

13 Z OSLAV 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIREM PODZIMEK Své obchodní partnery a významné hosty jsme požádali o vytvoření vlastní verze podzimního listu, který pak zavěsili na strom historie. Některá díla představujeme spolu se jmény jejich tvůrců. Podzimní list s podpisem prezidenta republiky Václava Klause zavěšuje ředitel jeho sekretariátu Martin Slaný Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy Prof. Ing. Václav Klaus, CSc Ing. Jan Tošner Ing. Josef Dalecký Ing. Otto Lanc Ing. Hana Dušková František a Jitka Műllerovi Jana a Pavel Lindnerovi Mons. František Radkovský Prof. Petr Brock Ing. Vladislav Hynk Ing. Pavel Műhl Mgr. Jaroslav Čapek 13

14 Betlémy z Třeště v Jindřišské věži V pražské Jindřišské věži byla v 18 hodin slavnostně zahájena 4. tradiční výstava Betlémy z Třeště. Poetickým předvánočním večerem hosty provázel Mgr. Tomáš Roule, sekretář arcibiskupa pražského a primase českého. Výstavu zahájila Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Ing. Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1 a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. O hudební doprovod se postaral hrou na zvonohru zvonař Petr Rudolf Manoušek a představil se také pěvecký sbor Základní umělecké školy v Třešti. Děkujeme také za účast Ing. Vladislavu Hynkovi, starostovi města Třešt, Ing. Evě Požárové, místostarostce města Třešť, betlémářům z Třeště, stejně tak, jako ostatním zúčastněným. Lucie Dolfi Na výstavě krátce promluvila Miroslava Němcová, MUDr. Jiří Běhounek a Mons. František Radkovský Pěvecký sbor ZUŠ Třešť Hosté v Jindřišské věži 14

15 Blázni pořádají oslavy a chytří na ně chodí. John Florio Vážení a milí spolupracovníci, Jsem moc rád, že se mezi námi našlo tolik bláznů, kteří se podíleli na přípravách i na celém průběhu oslav k 115. výročí založení firem Podzimek. Byli jste báječní a moc Vám děkuji. Stejně tak si moc vážím všech těch, kteří nás první podzimní den navštívili. Je neuvěřitelné, co chytrých přátel v naší republice, Evropě a zámoří máme. Odhadli jsme to na Abychom si my blázni a ti chytří společně mohli zavzpomínat na ty tři dny, které jsme v Třešti společně prožili, připravili jsme DVD č. 3. Na tom, že vzniklo, máte, máme, všichni velký podíl, ať jde o naše vyznamenané dlouholeté pracovníky, významné i prosté hosty, obchodní partnery i sportovní a skautské přátele, všechny účinkující a organizátory. Za ty poslední budu jmenovat jen dva. Petra Píšu a Martina Podzimka. Bez nich by tyto oslavy nebyly a už vůbec ne v takovém rozsahu a mimořádné kvalitě. Dostal jsem mnoho děkovných a obdivných dopisů a ů. Dva nezávisle na sobě popisují, jak generální ředitel jedné velké firmy ke skupince svých věrných pronesl větu: Tak na to, hoši, nemáme. A všichni pochopili, že nemluví o penězích. Poprvé tyto oslavy našich výročí byly úzce napojeny i na třešťskou veřejnost (trhy na třešťském náměstí pod názvem Jednorožné rožnění) a již tradičně na Divadelní festival Cihelna, který se konal pro návštěvníky z blízkého okolí i vzdálených měst a zemí v prostorách Strojíren Podzimek již po šesté. A to je dobře. Přiložené DVD by také nevzniklo bez celé řady fotografů a filmařů a hlavně Jany Lindnerové, která ho nejenom profesionálně zpracovala, ale vložila do něj i znalost našeho prostředí a své srdce. Do firemního časopisu ho pak velmi obětavě vložila naše redaktorka Dana Koubová, stejně jako ho přiložila do víc jak 400 dopisů odeslaných našim přátelům. A na závěr roku 115. výročí založení firem Podzimek mi dovolte, abych Vám všem popřál spokojené a radostné Vánoce 2011 a šťastný nový rok Váš Josef Podzimek, kterého nazýváte po vzoru mého tatínka svým šéfem, abyste mě odlišili od svých ředitelů. A proto byste měli vědět, že: Šéf je člověk, který celý den jedná s návštěvníky, aby tak umožnil ostatním zaměstnancům nerušeně pracovat. Jiří Štuchal 15

16 5. slavnostní výlov jezírka BLAHOPŘÁNÍ Mnoho štěstí přejeme Barboře a Martinovi Veselým, kteří si v červnu 2011 řekli své ano. Přejeme jim ve společném životě, i v tom pracovním, mnoho štěstí, zdraví lásky a pohody. Gratulujeme panu Josefu Šťastnému z Dřevovýroby Podzimek, kterému se narodil 9. listopadu 2011 syn Ondřej, panu Michalu Klimešovi, kterému se narodil 22. září 2011 také syn Ondřej. Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. PERSONÁLNÍ KOUTEK Výlov se uskutečnil v úterý 18. října odpoledne. Výlov samotný řídili Jarda Pokorný a Láďa Hofbauer, kteří se od jara pečlivě starali o jezírko plné pstruhů. Z jezírka slovili více jak 40 pstruhů a 2 kapry. Pstruzi se podávali na roštu, na másle, kapři se smažili a upravovali na mlynářský způsob. Pokud někdo neholdoval rybám, byly připravené klobásy. Paní Fousová nám upekla vynikající štrúdly s několika druhy náplní. K tomu si příchozí mohli dát na zahřátí babiččiny čaje nebo svařené víno. Letošní výlov byl však poznamenaný náhlou indispozicí pana ředitele Martina Podzimka. Skřípnutý mezižeberní nerv mu připravil dost nepříjemné bolesti, které ustaly až pozdě večer v nemocnici v Praze. Nyní je již zcela v pořádku a plně se věnuje všem firmám Podzimek. ANKETA O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O. Dělnické profese: Stř. 210 Čurda Josef, Fašina Karel, Vítek Miloš Stř. 220 Jaržabek Jaroslav Stř. 230 Lysý Ladislav Stř. 252 Marek Pavel Technické profese: Stř. 210 Pěnička Tomáš Stř. 210 Teplý Lukáš, Ing. Stř. 210 Urbánek Martin Stř. 230 Sedláček František Stř. 501 Kříž Radek, Ing. Šéfkuchař Rosťa Fous DO FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ NASTOUPILI: Bárta Michal, Koehler Pavel ml. stř. 220 Němeček Ondřej stř. 210 Soška Martin stř. 501 Z FIRMY PODZIMEK A SYNOVÉ ODEŠLI: Lisá Marie, Ing. stř. 501 Pitelka Roman stř. 220 K FIRMĚ DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. NASTOUPILI: Sobotka Václav ing., Šťastný Josef, Hána Lukáš, Hurka Miloslav Z FIRMY DŘEVOVÝROBA PODZIMEK s.r.o. ODEŠLI: Pavlík František a Řihák Antonín do starobního důchodu. Děkujeme oběma za odvedenou práci a přejeme do daších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. DO FIRMY STROJÍRNY PODZIMEK NASTOUPILI: Ištván Václav, Marek Jiří, Šebesta Jakub, Zeman Jakub Z FIRMY STROJÍRNY PODZIMEK ODEŠELI: Matoušek Miroslav, Merta Petr, Urban Jakub ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMĚ PODZIMEK A SYNOVÉ OSLAVILI A OSLAVÍ: 55 let Horký Josef stř Pokorný Milan stř Jaržabek Jaroslav stř let Štorek Vladimír stř let Páral Jiří, Ing stř let Mezerova Lenka stř let Havlíček Karel stř. 201 ŽIVOTNÍ JUBILEUM VE FIRMĚ DŘEVOVÝROBA PODZIMEK OSLAVÍ: 55 let Fila Antonín 50 let Hronková Eva 40 let Mertl Roman ŽIVOTNÍ JUBILEA VE FIRMĚ STROJÍRNY PODZIMEK OSLAVILI A OSLAVÍ: 55 let Prokop Oldřich 40 let Kratochvíl Milan 30 let Hamták Jiří VÁNOČNÍ POSEZENÍ V HODICÍCH se bude konat 22. prosince 2011 od hodin. Budeme se těšit na setkání s Vámi všemi. Redakce: Dana Koubo oubová Jazyková korektura: Dr.. Jan Mazáč 16

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

firemní časopis září 2014 / číslo 66

firemní časopis září 2014 / číslo 66 firemní časopis září 2014 / číslo 66 Vánoční posezení 20. 12. 2013 Jihlavské terasy - Betoňák VYSOČINA Jihlavské terasy, rekonstrukce objektu Betoňák Konec prázdnin předznamenal i konec prací na Betoňáku

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Dvě nové velké zakázky

Dvě nové velké zakázky xxxx Nový vodní park nabízí zábavu i krásný výhled více ve fotoreportáži na str. více ve fotoreportáži na str. 6. srpna 0 / 5 / XXV Ptáme se: Ing. Veroniky Onderkové, přípravářky z divize str. Krátce /

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU

DALŠÍ HERNY NEVZNIKNOU LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 8 ROČNÍK VII 1. dubna 2014 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, s příchodem jara přišlo Zdravé město Litoměřice s myšlenkou uklidit vybrané části města

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více