VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu."

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI) AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH A GRAFECH Přírůstky knihovního fondu Úbytky knižního fondu Periodika SLUŽBY VEŘEJNOSTI ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Databáze Anopress/Newtron Media Kolektivní akce ODDĚLENÍ PRO DĚTI Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech STUDOVNA Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech POBOČKA STARÁ BOLESLAV Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce SLUŽBY CELKEM Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Kolektivní akce Poplatky REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI PERSONÁLNÍ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DALŠÍ AKTIVITY GRANTY: OSTATNÍ ČINNOSTI ICT

3 1 Úvod Knihovna Eduarda Petišky je univerzální veřejnou knihovnou zřizovanou městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou reprezentovanou ředitelkou jako statutárním orgánem. Posláním knihovny je zajištovat přístup k vědění, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím různých zdrojů a služeb všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, ekonomické postavení, zaměstnání a dosažené vzdělání. Vize: Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. 1.1 Organizační struktura Organizační struktura definuje 4 úseky: zpracování fondu, služby veřejnosti, regionální oddělení a ekonomický úsek (viz schéma). Všechny úseky jsou přímo řízeny ředitelkou organizace. Odd. pro dospělé Zpracování fondu (+správa sítě) Oddělení pro děti Ředitelka Služby veřejnosti Regionální oddělení Ekonomický úsek Studovna Pobočka Stará Boleslav 3

4 1.2 Personální obsazení (odborní pracovníci) Ředitelka V. Krajíčková 0,5 úv Zpracování fondu + správa sítě J. Tauchmannová 1 úv. Služby 6,14 úv. Regionální odd. V. Čamková 0,25 úv., H. Helisová 0,13 úv. Ekonomický úsek Jana Bláhová, 0,5 úv.(oov) Alena Šafránková (OSVČ) Odd. pro dospělé Michal Kovář, 1 úv. Vlasta Čamková, 0,25 úv. Jiří Zradička 1 uv. Dagmar Císařová 0,88 úv. Odd. pro děti Jaroslava Fialová,0, 88 úv. Studovna Věra Krajíčková, 0, 5 úv. Pobočka St. Boleslav Zuzana Minxová, 0,5 úv. Jana Faltová, 0,63 úv. Podpůrné činnosti Hana Helisová, 0,5 4

5 2 Akvizice a zpracování fondu Činnost tohoto oddělení spočívá v knihovnickém zpracování nově získaných dokumentů ((knihy, časopisy, elektronické zdroje, AV media = zvukové knihy) za využití automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS, údržbě slovníků, vedení přírůstkového a úbytkového seznamu, odesílání záznamů do souborného katalogu a záznamů o regionálním fondu do SVK Kladno. Akvizice (zjišťování, vybírání a získávání dokumentů) je zajišťována pracovníky oddělení služeb veřejnosti stejně tak jako jejich adjustace (označení razítkem) a balení. Objednávky a evidence periodik a systematické zpracování dokumentů taktéž spadá do kompetence pracovníků služeb. Na profilování knihovního fondu a jeho aktualizaci spolupracují všichni odborní pracovníci knihovny. Oddělení akvizice a zpracování fondu je obsazeno 1 pracovním úvazkem, 0,5 úvazku je věnovávána zajišťování komunikace s firmou Lanius, správě sítě a řešení problému spojených s fungování ICT. 2.1 Jednotlivé činnosti v číslech a grafech Přírůstky knihovního fondu Nabídka dokumentů byla v roce 2013 rozšířena o zvukové knihy na pevných nosičích. Kromě těchto audiálních zdrojů obsahuje knihovní fond tištěné dokumenty - knihy a časopisy. Pro zpracování knihovního fondu jsou využívány následující moduly AKS Clavius knihy, brožury, AV media. Přírůstek knihovního fondu je limitován nabídkou knižního trhu a finančními možnostmi. Prostřednictvím webové stránky knihovny se mohli uživatelé na tvorbě knihovního fondu podílet a navrhnout knihou k zakoupení. 5

6 Tb. č. 1, Graf č. 1, 2, 3, 4 Přírůstek knihovního fondu Oddělení Svazky celkem Cena celkem Knihy 13 Brožury 13 Av media rozdíl rozdíl svazky cena svazky cena svazky cena Odd. pro dosp. Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře VF Celkem % 26% Počet nakoupených knih 15% 39% 16% Počet nakoupených brožur 20% 80% 2% Odd. pro dosp. Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře VF Odd. pro dosp. Stará Boleslav Počet nakoupených zvukových knih 31% 42% 2% Přírůstek celkem 14% 39% 27% 1% 26% 16% Odd. pro dosp. Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav 2% Odd. pro dosp. Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře VF Tb. č. 2, Graf č. 5 Přírůstek dle způsobu nabytí rozdíl Dar Koupě Celkem Způsob nabytí 84% 16% 6 Dar Koupě

7 2.1.2 Úbytky knižního fondu Důvody k vyřazení jednotek knihovního fondu (na základě ustanovení 17 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)) jsou následující: opotřebování, ztráta, zastaralost. V roce 2013 byly vyřazovány opotřebované a zastaralé dokumenty z depozitáře a knihy z výměnného fondu, které byly převedeny do fondu Obecní knihovny Veleň (důvod odpisu konec smlouvy). Tb. č. 3, Graf č. 6 Důvod odpisu rozdíl Opotřebovaná Ztráta Zastaralá Konec smlouvy Celkem Důvod odpisu 42% 56% 0% 2% Opotřebovaná Ztráta Zastaralá Konec smlouvy Tb. č. 4, Graf č. 7 Úbytky dle oddělení rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Celkem Úbytky dle oddělení 12% 7% 1% 40% 3% 37% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Depozitáře Výměnný fond Periodika Knihovní fond periodik tvoří denní tisk (Mladá Fronta) a populárně naučné časopisy s různou periodicitou (týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, občasníky) a různého zaměření. Získávána jsou i periodika regionálního charakteru, která vycházejí v našem městě i v dalších obcích regionu. 7

8 Tb. č. 5, Graf č. 8, 9 Periodika Počet titulů 2013 Počet titulů 2012 Počet exempl Počet exempl Odd. pro dospělé 59 Kč Kč Odd. pro děti 14 Kč Kč Studovna 9 Kč Kč Stará Boleslav 32 Kč Kč Celkem 114 Kč Kč Tituly dle oddělení Exempláře dle oddělení 8% 28% 12% 52% 9% 27% 13% 51% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav 8

9 3 Služby veřejnosti 3.1 Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé Čítárna Veřejná internetová místa Depozitář Toto oddělení je určeno uživatelům starším 15ti let. Knihovní fond tvoří tištěné a elektronické zdroje knihy, časopisy a zvukové knihy (AV media). Je tvořeno půjčovnou a čítárnou, ve kterých je umístěn knihovní fond určený dospělým čtenářům (cca knih, 140 zvukových knih a 61 exemplářů časopisů). Součástí tohoto oddělení jsou 4 veřejné internetové stanice, na jedné z nich je možno využívat mediální databázi Mediapress. Mezi základní služby zajišťované zdarma patří absenční (domů) půjčování všech druhů dokumentu, prezenční (jen v knihovně) půjčování vybraných dokumentů (poslední čísla deníků a týdeníků, fond regionální literatury, ). Akvizici (získávání) knihovního fondu zajištují pracovníci tohoto oddělení (bližší informace o fondu viz kap. 1), 9

10 zpracování fondu pracovnice oddělení zpracování fondu. Část knižního fondu (cca 8000 svazků) je deponováno v depozitáři v budově Pedagogické fakulty UK (Královická 915). Kromě knih i časopisů, přijímání objednávek meziknihovní výpůjční služby, zodpovídání dotazů bibliografického a faktografického charakteru, zajištění přístupu k informačním zdrojům na Internetu prostřednictvím 4 PC, individuální pomoci při výběru literatury se pracovníci tohoto oddělení podílejí na přípravě kulturních a vzdělávacích akcí. V prostorách oddělení je možné využívat WiFi připojení Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky Základní službou je půjčování dokumentů knihovny na stanovenou výpůjční dobu (zpravidla 1 měsíc) s možnosti prolongace (prodloužení výpůjční soby) až na trojnásobek. V případě, že požadovaná kniha je půjčena, může si ji čtenář rezervovat (prostřednictvím knihovníka či on-line) Podrobnější výsledky jsou uvedeny v tabulce č.6 Tb. č. 6, Graf č. 10, 11, 12 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem z celku výpůjčky periodik z celku výpůjčky AV médií z celku výpůjčky knih naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace

11 Výpůjčky dle druhu dokumentu 14% 2% Výpůjčky dle čtenářských skupin 0% 23% 1% 84% 76% výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky/prolongace 16% 84% Výpůjčky celkem Prolongace Čtenáři, návštěvníci Oddělení nabízí 2 úrovně služeb pro registrované čtenáře a pro návštěvníky knihovny. Registrovaný čtenář, který uhradil registrační poplatek, může využívat všechny služby (absenční a prezenční), návštěvníkovi (bez registrace) jsou umožněny pouze služby prezenčního charakteru a služby rešeršní. Tb. č. 7, Graf č. 13 Složení čtenářů Rozdíl Čtenáři celkem Studující Důchodci Ostatní % Složení čtenářů 18% 37% Tb. č. 8, Graf č. 14 Návštěvníci, uživatelé internetu rozdíl Návštěvníci celkem Uživatelé internetu* *uživatelé internetu jsou započítáni do celkového počtu návštěvníků Návštěvníci/uživatelé Studující Důchodci internetu Ostatní 12% 88% 11 Návštěvníci celkem Uživatelé internetu*

12 3.1.2 Databáze Anopress/Newtron Media Novou službou je možnost využívání databáze Anopress, která obsahuje plné znění článků a přepisy příspěvků z rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Od září 2013 byla databáze vyměněna za obdobnou databázi Newton Media. Tb. č. 9 Využití databáze Anopress/Newton Media rozdíl Přístupy Dotazy Články Kolektivní akce Pracovníci tohoto oddělení zajišťují kulturní a vzdělávací akce pro 2 cílové skupiny studenty středních škol a širokou veřejnost. Pro veřejnost byly realizovány cestopisné přenášky, autorská čtení, komponované pořady, pro studenty exkurze, lekce informatické výchovy a semináře. Fotografie z akcí Valentinský poetický večer Křest knihy Deník muže ve středních letech 12

13 Křest knihy Z inkoustu noc M. Šnaiberk: Střípky z historie města Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku Ivan Kraus v divadelním sále ing. Zalabák: Historie pomníku TGM doc. Papík: Informační gramotnost 1. herní odpoledne Vánoční čtení s Martinem Petiškou 13

14 Tb. č. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Účinkující/přednášející Leden Seminář Jak psát odborný text - 1. ročník M. Kovář, J. Zradička 1 22 Únor Autorské čtení Valentinský poetický večer Březen Přednáška Židovská komunita v Brandýse n. L. a okolí J. Staka, V. Eliášová, P. Hoza, J. Koreňová, Z. Ludvík Gordon, R. Šatánková, M. Petiška, J. Šteflíčková Blanka Rozkošná Počet akcí Počet účast Křest knihy Deník muže ve středních letech Petr Kukal Hudebně-lit. večer Lidé, čtěte! - posedmé V. Třešňák, R. Fridrich, L. Svoboda, P. Kylián, hudba: Lahoda 1 27 Květen Křest knihy Z inkoustu noc Vendula Vartová 1 30 Červen 5.6. Přednáška Střípky z historie města I. Miroslav Šnaiberk 1 35 Červenec 1.7. Soutěž - předávání cen Slavnostní předávání cen - soutěž "Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku Účastníci soutěže 1 30 Září Přednáška Střípky z historie města II. Miroslav Šnaiberk Přednáška Rodopis, koníček na celý život Helena Voldánová 1 40 Říjen Autorské čtení Autorské čtení Vartová, Stojčevská, Franke 1 13 Listopad Autorské čtení Autorské čtení účastníků lit. a N. Bulvasová, P. Kospachová, F. recit. soutěže Macharův Brandýs Vokurková, L. Martínková, A. Motlová 2 33 Informatika Lekce informatické výchovy ročník, kvinta J M. Kovář, J. Zradička Informatika Lekce informatické výchovy prima M. Kovář, J. Zradička 1 28 Týden knihoven: beseda Beseda a autorské čtení Ivan Kraus Informatika Lekce informatické výchovy sexta M. Kovář, J. Zradička seminář Jak psát odborný text - 2. ročník M. Kovář, J. Zradička Informatika Přednáška Informatika Přednáška Lekce informatické výchovy 1. ročník SZŠ Historie brandýského pomníku T. G. Masaryka Lekce informatické výchovy 1. ročník SZŠ Grónsko a Špicberky, aneb dvě sezóny v Arktidě M. Kovář, J. Zradička 1 23 Ing. Z. Zalabák 1 22 M. Kovář, J. Zradička 1 15 Jiří Lehejček Projekt Poznáváme Francii (gymnázium) M. Krajíčková MInksová Seminář Informační gramotnost, rychločtení R. Papík Projekt Poznáváme Francii (gymnázium) M. Krajíčková MInksová 1 4 Prosinec Seminář PC senioři M. Kovář Autorské čtení Vánoční čtení s Martinem Petiškou a kapelou Lahoda M. Petiška Projekt Poznáváme Francii (gymnázium) M. Krajíčková MInksová 1 4?? Seminář PC senioři M. Kovář Přednáška Přednáška o lesnictví K. Pokorný Beseda Vánoční posezení - jóga 1 30 Celkem

15 3.2 Oddělení pro děti Oddělení pro děti poskytuje služby dětem a mládeži do 15 let, ale také všem, kteří se zajímají o dětskou literaturu. Knihovní fond je tvořen knihami, časopisy a zvukovými knihami. Uvedené druhy dokumentů jsou půjčovány domů, některé dražší publikace na základě podpisu uživatele. Základní nabídka služeb (absenční a prezenční půjčování) je doplněna o možnost konzultací v oblasti literatury pro děti a mládež, rezervaci knih z fondu oddělení, kopírování z materiálů knihovny. Děti mohou využívat veřejný internet umístěný v tomto oddělení i další stanice umístěné na chodbě. Značná část pracovního úvazku je věnována rozvíjení čtenářské, informační a funkční gramotnosti dětí a získávání základních dovedností v oblasti práce s informacemi. Na základě spolupráce se základními školami ve městě i okolí jsou realizovány autorská čtení, besedy se spisovateli, lekce informatické výchovy, výtvarné dílny, exkurze a čtenářské konference. V příjemném prostředí mohou děti trávit čas nejen v dětském oddělení, ale ve všech prostorách, mají k dispozici deskové hry k využití v knihovně, mohou zde jen tak pobýt s kamarády. 15

16 3.2.1 Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky Tb. č. 11, Graf č. 15, 16, 17 Výpůjčky, prolongace, rezervace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentu 18% 2% 0% Výpůjčky dle čtenářských skupin 1% 17% 80% 82% výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky/prolongace 17% 83% Výpůjčky celkem Prolongace 16

17 Čtenáři a návštěvníci Tb. č. 12, Graf č. 18 Čtenáři, návštěvníci, návštěvníci Internetu rozdíl Čtenáři Návštěvníci Uživatelé Internetu % Návštěvníci/uživatelé internetu 96% Kolektivní akce Návštěvníci Uživatelé Internetu Aktivity oddělení pro děti jsou zaměřeny na zvýšení informační gramotnosti žáků základních škol, rozvoj dětského čtenářství, propagaci a popularizaci knihy jako jednoho z nejdůležitějších médií. Jsou rozvíjeny ve spolupráci s mateřskými a základními školami v brandýské části města i některými školami v okolních obcích. Fotografie z akcí Lednová píšťalka Literární klub 4. třídy, 17

18 Audience Beseda s J. Dědečkem Výtvarná dílna s P. Morkesem Jak si čerti hráli na divadlo Mikulášské Ministování Literární seminář 7.C Komiks s O. Müllerem Vánoční výtvarná dílna s povídáním 18

19 Tb. č. 13 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola 19 Počet akcí počet účastníků leden Literární klub Pověsti - 4. tř. ZŠ Na Výsluní Literární klub Pověsti - 4. tř. ZŠ Na Výsluní Exkurze literární pásmo 8. MŠ Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Společenská akce Led(n)ová píšťalka ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Na Výsluní 3 62 březen Beseda S Jiřím Dědečkem obě ZŠ Exkurze Exkurze pro MŠ MŠ Chobotská 1 10 duben Projekt Škola v knihovně Astrid Lindgrenová ZŠ Palachova Exkurze Exkurze pro MŠ MŠ Riegrova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 8. třídy ZŠ Na výsluní Audience na zámku Soutěžení s knihou veřejnost květen 6.5. Projekt Škola v knihovně Klasičtí autoři dět.lit. ZŠ Palachova Literární klub Literární seminář ZŠ Palachova 1 23 červen 6.6. Projekt Škola v knihovně Současní autoři dět.lit. ZŠ Palachova Literární klub Literární seminář ZŠ Palachova Společenská akce Minilistování ZŠ Palachova 1 73 říjen Beseda Komiks s O. Müllerem obě školy Projekt Škola v knihovně Zajímavé místo v Evropě ZŠ Palachova Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní Lekce informatické výchovy Informatika pro 2. třídy ZŠ Na Výsluní beseda S Pa lem Morkesem obě školy 2 78 listopad Vzdělávací projekt Poznáváme Francii veřejnost Exkurze Matýsek MŠ Projekt Škola v knihovně Odborníci MŠ Beseda Váša Příhoda Chrobolská ZŠ Záryby Vzdělávací projekt Poznáváme Francii veřejnost Divadelní pohádka Jak si čerti hráli na obě školy prosinec Společenská akce divadlo Herní odpoledne veřejnost Společenská akce Mikulášské minilistování ZŠ Palachova Exkurze miniodpominilistování Matýsek MŠ Vzdělávací projekt Poznáváme Francii veřejnost Výtvarná dílna Vánoční dílna ZŠ Palachova 1 18 Celkem +vzpomínáníválečné Vánoce

20 3.3 Studovna Toto oddělení je určeno všem návštěvníkům knihovny, nejen registrovaným čtenářům. Poskytuje informační (informace typu co, kdo, kde a kdy) a rešeršní služby (vytváření seznamů na dané téma), uchovává regionální fond (knihy autorů v regionu působících a dokumenty o regionu). Realizuje pouze prezenční (na místě samém) výpůjčky a zajišťuje meziknihovní výpůjční služby objednávání knih z jiných knihoven a jejich vracení. Většina komunikace s uživateli probíhá elektronickou cestou, fyzických návštěv v oddělení ubývá. Všechny služby jsou bezplatné. Součástí činnosti tohoto oddělení je budování regionální databáze shromažďující informace o osobnostech a a památkách regionu a analytický popis (vytváření záznamů) článků z regionálních periodik Prostory studovny jsou multifunkční a jsou využívány při pořádání besed, autorských čtení, lekcí informatické výchovy i pro využívání společenských her zakoupených do knihovny. 20

21 3.3.1 Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky, návštěvníci Tb. č. 14 Výpůjčky, návštěvníci rozdíl Výpůjčky celkem Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit.dětem Krásná lit.dětem Periodika Návštěvníci Elektronické služby Tb. č. 15 Elektronické informační služby rozdíl Počet dotazů Počet el. požadavků MVS Rešerše, meziknihovní výpůjční služba Tb. č. 16 Rešerše, požadavky MVS rozdíl Rešerše MVS - obdržené požadavky MVS - vyřízené požadavky

22 3.4 Pobočka Stará Boleslav Knihovna ve Staré Boleslavi je pobočkou knihovny v Brandýse nad Labem. Není členěna na jednotlivá oddělení, poskytuje však oddělený prostor pro dětské čtenáře a samostatný prostor určený dospělým uživatelům. Dvě pracovnice pobočky (1,13 úv.) zajišťují všechny činnosti nutné k provozu knihovny - individuální práci s dětskými a dospělými čtenáři, rezervování knih, přijímání objednávek MVS, přístup na Internet, zodpovídání jednoduchých faktografických či bibliografických dotazů, půjčování ve vyhrazených výpůjčních hodinách. Část úvazku je věnována práci s knihovním fondem (výběr knih, nákup časopisů, aktualizace a ochrana fondu). Starší knižní fond je uložen v depozitáři ve vedlejší budově. Ve spolupráci s mateřskými a základními školami jsou zajišťovány kolektivní akce. 22

23 Výpůjčky Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Tb. č. 17, Graf č. 19, Graf č. 20,Graf č. 21 Výpůjčky, rezervace, prolongace rozdíl Výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentu 13% 2% Výpůjčky knihy dle tématických skupin 3% 15% 11% 85% 71% výpůjčky periodik výpůjčky AV médií výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Výpůjčky celkem/prolongace 13% Složení čtenářů 43% 29% 87% 28% Výpůjčky celkem Prolongace Děti do 15 let Důchodci Ostatní 23

24 Čtenáři, návštěvníci, využití Internetu Tb. č. 18, Graf č. 22 Složení čtenářů Kč 2012 Rozdíl Čtenáři celkem 610 Kč Děti do 15 let 176 Kč Důchodci 173 Kč Ostatní 261 Kč % Složení čtenářů 28% 29% Děti do 15 let Důchodci Ostatní Tb. č. 19, Graf č. 23 Návštěvníci, využití Internetu Kč 2012 Rozdíl Návštěvníci Kč % Návštěvníci/uživatelé internetu Uživatelé Internetu 213 Kč % Návštěvníci Uživatelé Internetu Kolektivní akce Kolektivní formy práce jsou zcela v kompetenci Mgr. Jany Faltové, která ve spolupráci s mateřskými školami, základní školou a připravuje exkurze, lekce informatické výchovy, autorská čtení, výtvarné dílny a jiné akce pro děti. Poprvé proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnily všechny 3 první třídy základní školy ve Staré Boleslavi společně s p. ředitelkou Mgr. J. Stoičevskou. Děti, které na rytíře knih pasoval kníže Knihomol (P. Enc), dostaly knížku Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. 24

25 MŠ a Kocour Modroočko Spisovatel P. Hrnčíř v knihovně Děti z MŚ odcházejí z knihovny Dětský klub Klíček v knihovně Pasování prvňáčků Pasování prvňáčků 25

26 Tb. č. 20 Přehled akcí Měsíc Datum Druh akce Název akce Škola Počet akcí počet účastníků leden 10.1 Exkurze Seznámení s prací knihovny Klub Klíček 1 12 únor Beseda Kocourek Modroočko Klub Klíček 1 14 březen 7.3. Beseda Beseda s Pavlem Hrnčířem ZŠ Boleslav Beseda Kniha Námořník Pepík MŠ Dvořákova 2 33 duben 4.4 Beseda Kniha Námořník Pepík MŠ Dvořákova Beseda Kniha Námořník Pepík MŠ Dr. Beneše Beseda Kniha Námořník Pepík MŠ TIP TOES Beseda Kniha Námořník Pepík MŠ TIP TOES Exkurze Seznámení s prací knihovny ZŠ Boleslav 3 76 květen Pasování Pasování na čtenáře ZŠ Boleslav 3 77 říjen Lekce informatické výchovy Lekce informatické výchovy Informatika pro 4. třídy ZŠ Boleslav 2 55 Informatika pro 6. třídy ZŠ Boleslav Beseda Beseda s Jiřím Fixlem ZŠ Boleslav Lekce informatické výchovy Lekce informatické výchovy Informatika pro 6. třídy ZŠ Boleslav 1 24 Informatika pro 8. třídy ZŠ Boleslav Beseda Beseda s Alenou Ježkovou ZŠ Boleslav Beseda Kniha Námořník Pepík Klub Klíček 1 15 listopad Divadlo Pertpaslíkovo divadlo ZŠ Boleslav 1 70 prosinec Beseda Perníková chaloupka Klub Klíček 1 18 celkem

27 3.5 Služby celkem Knihovna Eduarda Petišky veškerou činnost směřuje k naplnění Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách, který definuje knihovny je brány do světa vědomostí. Pracovníci knihovny v jednotlivých odděleních usilují o vytváření čtenářských návyků a rozvoj čtenářské, informační a funkční gramotnosti a zpřístupnění informací v tištěných fondech i elektronických zdrojích. Předcházející kapitoly charakterizují nabídku služeb v jednotlivých odděleních, zde jsou výsledky sumarizovány Jednotlivé činnosti v tabulkách a grafech Výpůjčky knih, časopisů, AV médií Tb. č. 21, Graf č. 24, 25, 26, 27 Výpůjčky dle druhu dokumentů, dle skupin, prolongace, rezervace Rozdíl Výpůjčky celkem Výpůjčky periodik výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Krásná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dětem Prolongace Rezervace Výpůjčky dle druhu dokumentů 15% 2% Výpůjčky dle tématických skupin 83% Výpůjčky periodik výpůjčky AV médií Výpůjčky knih Naučná lit. dospělým Naučná lit. dětem Krásná lit. dospělým Krásná lit. dětem 27

28 Výpůjčky knih/rezervace Výpůjčky knih Rezervace Výpůjčky celkem/prolongace Výpůjčky celkem Prolongace Tb. č. 22, Graf č. 28 Výpůjčky dle oddělení Rozdíl Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Celkem Výpůjčky celkem dle oddělení 29% 0% 17% 54% Odd. pro dospělé Odd. pro děti Studovna Stará Boleslav Tb. č. 23 Výpůjčky na 1 návštěvníka, čtenáře, pracovníka služeb Počet výpůjček na 1 návštěvníka 2,78 2,82 Počet výpůjček na 1 čtenáře 34,26 34,12 Počet výpůjček na 1 pracovníka služeb

29 Čtenáři, návštěvníci V roce 2013 bylo v knihovně registrováno čtenářů, z toho 910 dětí do 15 let. Vzhledem k tomu, že knihovnu navštěvuje pouze 15% čtenářů v důchodovém věku, je nutné rozšířit nabídku pro tuto část veřejnosti. Tb. č. 24, Graf č. 29 Složení čtenářů Rozdíl Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní Čtenáři celkem % Složení čtenářů 30% 15% 19% Tb. č. 25, Graf č. 30 Počet návštěv fyzických a virtuálních Děti do 15 let Studující Důchodci Ostatní rozdíl Návštěvy půjčoven Návštěvy Internetu Návštěvy kult a vzd akcí Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Návštěvy webu Fyzické/virtuální návštěvy 20% 80% Fyzické návštěvy celkem Virtuální návštěvy Kolektivní akce Knihovna Eduarda Petišky nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích akcí., v rámci kterých se zaměřuje na zvyšování čtenářské, informační a funkční gramotnosti veřejnosti. Dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami na propagaci čtenářství, zvýšení povědomí žáků o činnostech a funkcích knihoven, schopnosti pracovat s informacemi ve smyslu informaci nalézt, použít ji a umět ji komunikovat. Akce vzdělávacího charakteru jsou doplněny besedami se spisovateli či divadelními představeními. Pro širokou veřejnost jsou připravovány autorská čtení, hudebně literární pořady, dramatizace literárních děl (projekt Listování), některé s regionálním zaměřením. 29

30 Tb. č. 26, Graf č. 31 Počet akcí, počet účastníků Počet akcí Počet účastníků Akce dle oddělení Odd. pro dospělé Odd. pro děti Stará Boleslav % 27% Celkem % Odd. pro dospělé Odd. pro děti Stará Boleslav Poplatky Poplatky, které definuje knihovní zákon a jejichž výše vychází z prokazatelných nákladů, tvoří jen minimální část rozpočtu knihovny. Knihovna Eduarda Petišky v ceníku, který je přílohou Knihového řádu, stanovuje registrační poplatek ve výši 100,- Kč pro ekonomicky aktivní, 50 Kč pro děti, studenty a důchodce, poplatek za pozdní vrácení dokumentů a poplatek za knihu půjčenou z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Čtenář také hradí cenu ztracené knihy + náklady spojené s jejím odepsáním. Základní knihovnické služby (absenční a prezenční půjčování, přístup na internet, informační služby) jsou poskytovány zdarma. Rešerše jsou zpracovávány zdarma. Poplatky dle druhu Tb. č. 27, Graf č. 32Graf č. 33 Poplatky dle druhu a oddělení Druh poplatku rozdíl Registrační poplatek Upomínky Ztráty/poškození Další poplatky Celkem Registrační poplatek Ztráty/poškození Upomínky Další poplatky Tb. č. 28, Graf č. 34 Poplatky dle oddělení rozdíl Poplatky dle oddělení Odd. pro dospělé Odd. pro děti Stará Boleslav Celkem Odd. pro dospělé Odd. pro děti

31 4 Regionální oddělení Toto oddělení zajišťuje knihovnické služby na základě smluv uzavřených se 13 obecními úřady okolních obcí. Obec Lázně Toušeň nadále poskytuje pouze snížený příspěvek a z tohoto důvodu je do knihovny předáván omezený počet knih, obec Mratín se vrátila ke společnému nákupu knihovního fondu, knihovně v Bašti je poskytována pouze poradenská a metodická pomoc. V rámci finančního příspěvku poskytnutého obcí regionální oddělení zajišťuje následující činnosti: nákup knih se slevou a objednávky časopisů odborné zpracování knih (evidence v přírůstkovém seznamu, katalogizace, knižní lístky, ochrana knih) tvorba výměnných souborů knih a jejich předání do knihovny odborný knihovnický servis (metodické, poradenské a konzultační služby) pomoc při aktualizacích, revizích knihovního fondu a dalších činnostech Tb. č. 29 Výše příspěvku, počet souborů, svazků v nich, čerpání Knihovna Příspěvek Soubory Svazky Cena Časopisy Čerpání Bášť Kč Kč Kč Brázdim Kč Kč Kč Dřevčice Kč Kč Kč Hlavenec Kč Kč Kč Jenštejn Kč Kč Kč Káraný Kč Kč Kč Kč Lázně Toušeň Kč Kč Kč Kč Mratín Kč Kč 0 Kč Kč Podolanka Kč Kč 0 Kč Kč Přezletice Kč Kč Kč Kč Radonice Kč Kč Kč Kč Sluhy Kč Kč Kč Kč Sudovo Hlavno Kč Kč 0 Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč 31

32 Každá obecní knihovna byla navštívena 2xv rámci rozvozu souborů, konzultace v Knihovně Eduarda Petišky probíhaly většinou telefonicky nebo elektronickou cestou. Pro knihovny v Káraném a Radonicích bylo zajištěno zpracování knih nakoupených z prostředků obce. Pro některé další knihovny (Jenštejn, Lázně Toušeň, ) byly zapsány do přírůstkových seznamů a zkatalogizovány dary od čtenářů či byla zajištěna pomoc při zpracování statistických výkazů. Graf č. 35 Výše příspěvku a čerpání Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Příspěvek Čerpání 32

33 5 Ostatní činnosti 5.1 Personální otázky Personální obsazení knihovny bylo v roce 2013 stabilní, 2 kolegyně (L. Valentová a A. Matiová) čerpají od roku 2011 mateřskou dovolenou, zástup je řešen D. Císařovou a J. Zradičkou. J. Zradička má kromě půjčování v oddělení pro dospělé na starosti PR knihovny, D. Císařová akvizici fondu. 5.2 Vzdělávání pracovníků Všichni zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných SVK Kladno, NK ČR a dalšími organizacemi na různá témata národní literatury, problematika autorského zákona, elektronické knihy, práce se čtenáři, vybrané kurzy IT gramotnosti. Uvedená témata byla představena formou seminářů, přednášek, workshopů. 5.3 Další aktivity J. Fialová a J. Faltová jsou členkami Klubka dětských knihoven, jehož schůzek se pravidelně zúčastňují. Věra Krajíčková je členkou dozorčí komise SKIP na národní úrovni a zúčastňuje se jednání VV SKIP a členkou Sekce veřejných knihoven SKIOP. Dále je členkou redakční rady Historického sborníku pražského okolí, který vydávají muzea a archivy okresů Praha-východ, Praha-západ. 5.4 Granty: Byly podány 2 granty: Knihovna 21. století Historicko - literární procházka městem požadavek Kč získáno 0 Kč VISK - Zkvalitnění prezentace knihovního fondu Knihovny Eduarda Petišky prostřednictvím www katalogu OPAC 2.0 (Carmen) požadavek Kč získáno Kč 33

34 5.5 Ostatní činnosti Knihovní řád: Činnost knihovny se řídí novým knihovním řádem, který byl schválen radou města dne a připraven pracovní skupinou ve složení V. Krajíčková, J. Zradička, M. Kovář, D. Císařová, J. Fialová Reorganizace fondu: Fond oddělení pro dospělé byl reorganizován, byly zrušeny některé výběrové regály a nadále jsou vybraná témata značena barevně na hřbetu knihy. Depozitář v čp. 36, ul. I. Olbrachta v Brandýse n.l. : vznikl na základě smlouvy o nájmu nájemní vztah mezi Městem Brandýs nad Labem a Knihovnou Eduarda Petišky k nebytovému prostoru v suterénu domu čp. 36, ul. I. Olbrachta o rozloze cca 92 m 2. Tyto prostory slouží jako depozitář pro knihy dosud uskladněné v místnostech patřících Pedagogické 34

35 fakultě UK. V prosinci 2014 byla podána výpověď z těchto prostor, která ukončuje nájem k Suterénní prostory domu čp 36. budou vybaveny regálovým systémem kombinujícím posuvné regály s regály statickými. Vzhledem k tomu, že knihovna nemůže realizovat investiční záměr, bylo v září poptávkové řízení vyhlášeno Městem Brandýs n.l. Stará Boleslav (odborem majetku města). Poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na akci: Vybavení skladu Knihovny Eduarda Petišky v čp. 36, ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs n.l. bylo vyhodnoceno , smlouva byla uzavřena se společností PROMAN, s.r.o, která podala cenově nejnižší nabídku (cena byla jediným kritériem). Do konce roku 2013 nebyla zakázka dokončena. Webová stránka: V únoru byla zprovozněna nové webová aplikace knihovny, na jejíž realizace se podílela pracovní skupina ve složení: V. Krajíčková, J. Zradička, M. Kovář, D. Císařová, J. Fialová. 5.6 ICT Bylo zprovozněno bezdrátové připojení do sítě Internet prostřednictvím WiFi. Na základě dotace získané z dotačního titulu Ministerstva kultury VISK 3 byl zakoupen nový webový katalog Carmen, který je zpřístupněn souběžně se stávajícím katalogem Clavius (na Byly zakoupeny 2 nové PC (zpracování fondu, kancelář půjčoven), 1 server a další vybavení (scanner, telefonní přístroje, UPS). Vzhledem k nedostatečnému monitorovacímu systému byly pořízeny součásti systému nového (kamery umístěné v oddělení pro dospělé, ve studovně, na chodbě u PC internety a ve vstupní chodbě + potřebný HW a SW). Průběžně byla prováděna běžná údržba serverů, stanic, aktivních prvků sítě i infrastruktury. 35

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVOD... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVOD... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 Výroční zpráva 2012 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

Výroční zpráva 2014 1 ÚVOD... 2 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4

Výroční zpráva 2014 1 ÚVOD... 2 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 Výroční 2014 zpráva OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 3 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 2.1 AKVIZICE... 4 2.2 ZPRACOVÁNÍ FONDU... 4 2.2.1

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah: AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 3 Přírůstek knižního fondu celkem... 3 Knihy vložené retro... 4 Úbytek

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Výroční zpráva 2010. Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Výroční zpráva 2010. Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Úvod... 3 Akvizice a zpracování fondu... 3 Přírůstek kniţního fondu celkem (knihy, broţury)... 4

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby uživatelům 3. Region 4. Další činnosti

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Představujeme region Trutnovsko

Představujeme region Trutnovsko Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 29.3.2010 Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1 Sekce: Naše téma Název článku: Představujeme region Trutnovsko Autor: Blanka Maňhalová a Jaroslava Maršíková Zdroj:

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Výpůjční řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výpůjční řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výpůjční řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 737 205 222 (Oddělení pro dospělé) 737 327 432 (Dětské oddělení) 737 205 224 (Ředitelka) E-mail: knihovna@knihovna-uo.cz

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád

Knihovna Eduarda Petišky KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Eduarda Petišky. Knihovní řád Knihovna Eduarda Petišky Knihovní řád Obsah I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Čl. 1 Právní zakotvení 1 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 2 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 2 II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich používání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7. 2010 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Knihovní řád integrované knihovny 1

Knihovní řád integrované knihovny 1 O B S A H Část I 3 1. Základní ustanovení 3 Část II 4 1. Poslání integrované knihovny 4 2. Podmínky poskytování služeb 4 3. Vstup do chráněného veřejného prostoru s volným výběrem fondu a studovnami 5

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

ROZBOR PRÁCE za rok 2000

ROZBOR PRÁCE za rok 2000 ROZBOR PRÁCE za rok 2000 PRIORITY STRATEGICKÝ PLÁN 1. Zahájili jsme automatizovaný provoz výpůjčního procesu v půjčovně na Lidické třídě. Přijetím projektu na propojení poboček knihovny mikrovlnnými pojítky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

1. Informace o organizaci... 4

1. Informace o organizaci... 4 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2015 1 Obsah 1. Informace o organizaci... 4 1.1. Název organizace... 4 1.2. Právní forma... 4 1.3. Sídlo... 4 1.4. Kontaktní údaje... 4 1.5.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

výroèní zpráva za rok

výroèní zpráva za rok výroèní zpráva za rok 2007 2007 obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Gabriely Jarkulišové, øeditelky knihovny KALENDÁØ KNIHOVNY 2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE o Mìstské knihovnì v Kutné Hoøe KUTNOHORSKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NOVÝ BYDŽOV Jana Lojková OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY POSLÁNÍ KNIHOVNY... 3 KNIHOVNICKÉ SLUŽBY... 3 KNIŽNÍ FOND... 3 ČTENÁŘI MĚSTSKÉ KNIHOVNY... 4 VÝPŮJČKY ČTENÁŘŮM... 6 NÁKUP

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice

Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice Brána vědě/ní otevřená II. Popularizace vědy, výzkumu a činností Univerzity Pardubice UPa + 7 partnerů 5 pardubických středních škol a 2 instituce: UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014. Preambule

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014. Preambule KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY účinný od 1. července 2014 Preambule V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Louny a podle 4 odst. 6 zákona č. 27/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Národní knihovna ČR. stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky. Hanuš Hemola. Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR. stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky. Hanuš Hemola. Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR stručná historie organizace hlavní úkoly a poslání otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Stručná historie kláštery a vzdělání 11. stol. dokládá se kaple sv. Klimenta 13. -14. stol.

Více

Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1 Knihovna Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje (dále jen muzejní knihovna)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.2 Zpracování a doplňování fondů... 6 1.3 Revize a aktualizace

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ střediska Přerov 1/2005 Vážení přátelé knihoven, dovolte, abychom Vás přivítali nad stránkami prvního čísla Informačního zpravodaje střediska Přerov. Prostřednictvím tohoto občasníku

Více

Knihovní řád Městské knihovny Prachatice

Knihovní řád Městské knihovny Prachatice Knihovní řád Městské knihovny Prachatice V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Prachatice, schválenou Zastupitelstvem města Prachatice 24.03.2003 usnesením č.j. 19/2003 ze dne 24.03.2003 a podle

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2015

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2015 Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 2015 Knihovna na rok 2015 získala příspěvek od zřizovatele ve výši 7 600 000 Kč, který byl na základě rozhodnutí zastupitelstva v průběhu navýšen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí. 561 01 Hnátnice 253. Identifikátor školy: 600 104 664

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí. 561 01 Hnátnice 253. Identifikátor školy: 600 104 664 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí 561 01 Hnátnice 253 Identifikátor školy: 600 104 664 Termín konání inspekce: 15. a 16. leden

Více

6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven.

6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven. 6. Projekt V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven. Zmiňuji platné legislativní dokumenty, kterými se krajské knihovny řídí. Dále uvádím obecné informace o Studijní

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 1. Úvod Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ) vznikla zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004. Na základě pověření

Více

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád Org. 47/12 ÚSTAVNÍ SOUD Knihovní řád (úplné znění) Knihovní řád Ústavního soudu (dále jen knihovní řád ) vydal podle 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková Autorky prezentace - milínské knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková HISTORIE KNIHOVNY 1882 založen Čtenářský spolek Bořický 1967 vznik profesionální knihovny (Milín čp. 1, u Čalounů)

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013

KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013 KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013 prosinec 2008 Zadavatel: Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 708 91 320 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Východní

Více

Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna

Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna Cestovní zpráva Účastník: Místo: Martina Machátová Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna Technické univerzity ve Vídni Datum: 20. 25. září 2009 Program cesty Neděle

Více

CLAVIUS REKS Manuál. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz

CLAVIUS REKS Manuál. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám. 128 541 01 Trutnov e-mail: metodik@mktrutnov.cz CLAVIUS REKS Manuál 2009 Zpracovala: Blanka Maňhalová a fa LANius Obsah Katalogizace dokumentů...3

Více

prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz

prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz Tímto způsobem se neobjednávají noviny a časopisy (jednotlivá čísla) za poslední dva běžné roky tyto dokumenty jsou dostupné pouze v čítárně časopisů v přízemí

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 21.9.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022

Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022 Koncepce činnosti Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na roky 2013-2022 Jihočeská vědecká knihovna je jednou z největších paměťových institucí v Jihočeském kraji, nejvýznamnějším poskytovatelem

Více

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009

Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 10. Listopadu 2009 Vítáme Vás na setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 10. Listopadu 2009 V letošním roce Přibyly 3 on-line připojené knihovny Velké Březno, Povrly, Přestanov Uložili jsme fond knihoven v Dubicích a Lipové,

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. rešeršní a informační služby 1.3. rezervační a meziknihovní služby 2. služby kroniky 3. statistické údaje 3.1. hlavní ukazatelé

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 V současné době obhospodařuje Vědecká knihovna v Olomouci 501 knihoven, které jsou rozděleny mezi 7

Více

škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) ICT plán

škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) ICT plán Střední ř škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) Tel.: 411 130 116, fax: 411 130 117, e-mail: info@iliev-cz.com,, www.ssdvs.cz ICT plán Školní rok 2012-2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 Zlín 2016 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012 Komentář ke statistickému výkazu za rok 2012 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Demografické údaje: Rok 2012 2011 2010 2009 Počet obyvatel 16 816 17 044 17 071 17 151 Mládež

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013)

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) 42 Služby zajišťované Výpočetním centrem 1. Služby globální počítačové sítě (Internetu) Prostřednictvím Pražské metropolitní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Hodnocení nového systému regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Mgr. Gabriela Jarkulišová Městská knihovna Kutná Hora 16.9.2009 Pardubice Osnova Středočeský kraj RF do roku 2006 nová středočeská koncepce

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více