MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 Příspěvek od zřizovatele za rok 2011 Celkem 2. Hlavni činnost-stravné Doplňková činnost-stravné Poplatek MŠ-částečná úhrada neinv.nákladů od rodičů l Celkem ====--====================================================== 3. úroky 63,25 4. Čerpání fondů ,80 PŘÍJMY CELKEM ,05 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) mateřská škola pedagog pedagog nepedag. 14 I b) školní jídelna Ostatní osobní náklady (dohody) ONIV a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP c) uč. pomůcky vč. integrace d) náhrady dočas.prac.neschop Ostatní provozní náklady ,25 a) mateřská škola b) školní jídelna ,29 ( provozní náklady a potraviny ,29) c) čerpání poplatku MŠ d) čerpání připsaných úroků 63,25 e) čerpání ušetřeného stravného 31,71 5. Čerpání fondů ,80 6. Hospodářská činnost ,42 VÝDAJE CELKEM ,47

2 Hospodářský výsledek: Kontrola: příjmy výdaje zisk v hospod.činnosti Celkem hospod.výsledek , , , , ,58 Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k o Zůstatek dotace =================================================================== Příspěvek od zřizovatele 2011 Náklady MŠ Náklady ŠJ Zůstatek příspěvku Poplatek za MŠ 2011 Čerpání poplatku MŠ-na úhr. neinv.nákl. Zůstatek poplatku MŠ o o Majetek pořízený v roce 2011 Mateřská škola Účet 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW odesílání výkazů do CSUIS ================--======== Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Tiskárna Canon Skříňka závěsná 3 x SUIl Skříňka se zásuvkami Vozík 2x Stolek pracovní Dětské paravany 3x Lego 4x Lego skříňka zřizovatel zřizovatel stát nadace Děti-kultura-sport nadace Děti-kultura-sport Celkem účet ========================================

3 Školní jídelna Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Regál Komaxit 3x Krouhač zeleniny, nudličkovač atd zřizovatel 6.474, hosp.čin zřizovatel ,20, rez. fond ,80 Celkem účet ======================================= účet 028 celkem = ,- z toho zřizovatel ,20 z toho ze státní dotace z toho Nadace z toho rez.fond ,80 z toho hosp.čin z toho úplata MŠ Úplata MŠ - částečná úhrada neinvestičních nákladů Příjem Výdej Z této částky bylo uhrazeno: Barva do tiskárny Knihy pro děti Matrace, deky Lehátka,stolky,skříňky Spotřební materiál pro výuku Učební pomůcky,hračky Energie Celkem ================================

4 MŠ-čerpánÍ státní dotace k dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 PLATY plán čerpání zůstává MŠ hro rnzdy-pedag. MŠ hr.mzdy-nepedag. ŠJ hr.rnzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy celkem nula ================================================================ OON MŠ dohody-pedagog. MŠ dohody-nepedagog Celkem nula o IV 524 MŠ zdrav.,soc.poj.-pedag MŠ zdrav.,soc. poj.nepedag ŠJ zdrav.,soc.poj.-nepedag ÚVP-odvody.O IV Zákl.příděl do FKSP ostatní O IV náhrady nemoc celkem nula Celkem nula =====--=============================================== =====--============================================== Komentář ONIV - rozpis položek ONIV -učební pomůcky O IV-semináře O IV-zákon.poj.-Kooperativa Celkem (paravan,podpěra,nářadí, výuk. pro gram)

5 ČERP ÁNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE-ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ Účet položka příjem čerpání zůstává Celkem na provoz Opravy a udržování Na drobný majetek , ,20 Celkem Příjem MŠ-poplatek Příjem MŠ úroky 63,25 Stravné děti,zam čerpání ušetřeného stravného 63, ,29 31,71 31, , ,25 nula ================================================================== Spotřeba materiálu MŠ-čisticí prostředky ŠJ-čisticí prostředky MŠ-kancelářské potřeby Šl-kancelářské potřeby MŠ-předplatné tisku MŠ-všeob.materiál ŠJ-všeob.materiál Šl-ochranné prac.pomůcky , , , , Spotřeba energie MŠ-vodné ŠJ-vodné MŠ-plyn ŠJ-plyn MŠ-elektřina ŠJ-elektřina , , Služby MŠ-známky, poštovné MŠ-telefol1l1í poplatky MŠ-vstupní prohlídky MŠ-ostatní služby(biolog.ošetř.odpadvod apod.) ŠJ-ostatní služby (deratizace) MŠ-semináře,školení , , ,527 Mzdové náklady MŠ- dohody-obec odvody 35 % z mezd FO

6 525 zákonné odvody Kooperativa Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojišt.rnajetku Poplatky bance Odpisy Opravy a udržování Mš-opravy a udržování Šl-opravy a udržováni Oprava plyn.kotle, oprava -čištění odpadů,oprava WC, opr.vysavače, oprava myčky, oprava krytů na radiátory" revize plynoinstalace, kontrola HP kominické práce.prohlídka výtahu,oprava robotu, oprava konvektomatu, oprava výlevky, oprava vodo-ropo atd. =================================================================== 501 Hmotný a nehmotný majetek ,20 (SW odesílání výkazů tiskárna Canon, regál komaxit, část fa krouhač, nudličkovat apod.)

7 HLAV Í ČI OST 2011 PŘÍJMY příspěvek od zřizovatele stravné 36l.661 částečná úhr.neínv.nákladů připsané úroky 63,25 celkem ,25 VÝDAJE áklady MŠ Náklady ŠJ Potraviny čerpání popl.mš čerpání připsaných úroků čerpání stravného celkem l.629,29 63,25 31, ,25 =========--======================== Výsledek hospodaření: příjmy mínus výdaje , ,25 výsledek o HOSPODÁŘSKÁ ČI OST 2011 PŘÍJMY Stravné VÝDAJE spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energie hrubé mzdy odvody opravy a udržování hmotný majetek výdaje celkem Výsledek hospodaření: příjmy výdaje zisk ,37 Kč ,05 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 5.932,-- Kč ,42 Kč Kč ,42 Kč ,58 Kč ========--==============

8 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁL ÍCH POTŘEB Účet 412 xxx PŘÍJEM: Základní příděl Celkem VÝDEJ: Pohoštění zaměstnanců MŠ Příspěvek na stravné Penzijní připojištění Nepeněžní dar -M.Chvílová Celkem Účet 412 xxx Počát. stav k Příjem 2011-zákl.příděl Výdej 201 I Zůstatek k Účet PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky Celkem , , ,24 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti Celkem Účet Počát.stav k ,53 (plus poplatky 739,47+pfíděI2.458=49.828) Příjem 2011 (zákl.příd.,popl) 18. I 94,24 Výdej 2011 (+převed.úfoky) Zůstatek k ,77 (plus poplatky 787,23+pfíděI1.386=S4.130)

9 REZERVNÍ FOND Zůstatek k Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k , , , ,23 (krouhač zeleniny,nudličkovač apod.) FOND ODMĚN Zůstatek k Tvorba za rok 2010 Čerpání rok 2011 Zůstatek k Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 29.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodařeni za období 6-12/2011. Kontrolu provedli Ing. František Macek, Vladimír Hlaváč a Jiří Sedlář, zastupitelé obce I-Iradčovice. V Hradčovicích Zpracovala: L.Šišáková

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více