jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník VII/číslo 4/srpen 2011 Vstup investora do skupiny Eltodo Rozhovor s prezidentem skupiny ing. Liborem Hájkem jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. ELTODO OCENĚNO V SOUTĚŽI Česká dopravní stavba a technologie Co by měl nový akcionář Eltodu přinést? Za prvé by měl přinést větší finanční sílu, aby Eltodo dosáhlo na větší, komplexnější zakázky než doposud, a za druhé by to měl být evropský rozměr. Aby Eltodo nadále rostlo, musí expandovat na nové trhy. V současném světě se o to nemůže Eltodo snažit vlastními silami, na to není čas. Pane prezidente, proč se akcionáři Eltoda rozhodli hledat strategického investora? Důvodem je snaha zajistit další rozvoj Eltoda. V současné globalizované ekonomice může firma buď neustále růst, nebo se časem dostane do potíží a bude převzata Jaké firmy mají o Eltodo zájem? Jsou to jak finanční investoři, tak firmy s podobným zaměřením činnosti jako skupina Eltodo. Kdy by mělo padnout rozhodnutí, kdo do Eltoda vstoupí? Do konce září rozhodneme a do konce roku by měla být změna akcionářské struktury dokončena. Řekl jste, že Eltodo je krásná nevěsta odpovídá tomu vývoj hospodaření skupiny v letošním roce? Hospodaření se vyvíjí podle plánu, což znamená, že po loňském velmi úspěšném roce bude tento také úspěšný. Richard Štrégl ELTODO SI PŘIPOMENE 20 LET PREZIDENTSKÝM DNEM V letošním roce uplyne 20 let, kdy byla uvedena do života první společnost, v jejímž názvu bylo slovo ELTODO (ze španělského základu todo = všechno ). Tehdy se jednalo o společnost ELTODO spol. s.r.o. Během dvou desetiletí, která uplynula, došlo k velkému rozvoji našich aktivit a v současné době již můžeme s hrdostí hovořit o skupině společností Eltodo, která portfoliem svých činností pokrývá řadu oborů, od výstavby a údržby dopravní infrastruktury přes energetiku a veřejné osvětlení až po telekomunikace. V souvislosti s oslavou tohoto výročí zve ing. Libor Hájek všechny zaměstnance skupiny Eltodo na takzvaný Prezidentský den, společenskou akci, jejíž program vám přinášíme na straně 2. (red) Státní fond dopravní infrastruktury a ministerstvo dopravy každoročně vyhlašují celostátní soutěž Česká dopravní stavba & Technologie roku. Ti nejlepší za rok 2010 si své ceny už odnesli. V Betlémské kapli v Praze ve čtvrtek 9. června tituly udělovali mimo jiné ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustáv Slamečka a náměstek ministra dopravy Ivo Toman. Soutěžní ročník 2010 se těšil rekordnímu zájmu přihlašovatelů a tituly ČESKÁ DOPRAV- NÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 získalo 5 staveb, dvě technologie a jedna inovace. V kategorii Dopravní technologie zvítězily hned dva projekty. Vedle projektu Racionalizace trati Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod (2. část) to byl také projekt Liniové řízení dopravy na Silničním okruhu kolem Prahy a na dálnici D1. Ten přihlásila do soutěže společnost ELTODO EG, a.s., která byla také jeho projektantem a dodavatelem. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. (RO) Z OBSAHU čísla: Úspěchy v soutěžích str. 3 Křižovatka Želivského předána str. 4 Zakázka pro UniCredit Bank str. 5

2 Zakázka pro PRE na Moskevské předána V minulých číslech našeho magazínu jsme vás několikrát informovali o průběhu a stavu realizace této akce pro PREdistribuce, a.s., jejímž cílem bylo vymístění stávajícího kabelového vedení vysokého napětí (kvn) a sdělovacích kabelů (SDK) z mostní konstrukce v ul. Moskevská v Praze 10. Její technický stav přestával být vyhovující i z důvodu úmyslného poškozování ze strany cizích osob, které pronikly ke kabelovému vedení a jejichž přístupu nešlo zcela zamezit. Před vlastní demontáží kabelů z mostku bylo nutné všechny kabely VN a SDK postupně přeložit. Bylo využito i kabelového tunelu (energotunelu) Jih PREdistribuce, a.s. V letošním roce nám zbývalo dokončit přeložky kabelových sítí v oblasti ul. Bohdalecká (za budovami Narexu) a ul. U Slavie (OC Eden a fotbalový stadion SYNOT TIP ARENA), kde bylo nutné provést několik technologicky složitých protlaků, neboť v lokalitě se nachází několik významných inženýrských sítí (velké kanalizace, teplovod, kabelovod atd.). I tuto složitou část realizace jsme zvládli a dílo jsme jako celek, včetně demontáže kabelů na mostku, dokončili a předali PREdistribuce, a.s. V průběhu provádění prací jsme položili cca metrů kabelu v různých přilehlých lokalitách městské části Prahy 10. Ing. Tomáš Sop, ELTODO EG, a.s. Rekonstrukce sítí PRE v ul. Kamýcká a Sokolovská Společnost ELTODO EG, a.s., realizovala pro společnost PREdistribuce úpravu a zjednodušení stávajících sítí nízkého napětí (NN) v ulici Kamýcká v Suchdole a Sedleci a v ulici Sokolovská ve Vysočanech. Cílem stavby bylo zjednodušení, zkrácení (rozdělení) úseků napájecích kabelů a zvýšení napájecí kapacity sítě NN. Úpravami bylo dosaženo zlepšení topologie napájecí sítě NN a tím zajištěna vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie. V rámci této stavby byly provedeny úpravy stávající sítě 1 kv, přípojkové a rozpojovací skříně a měněny stávající kabely NN za nové AYKY 3x mm 2. Robert Černý, ELTODO EG, a.s. PROGRAM PREZIDENTSKÉHO DNE KDY: pondělí KDE: areál Sportovní akademie Domyno, Novodvorská 1010/14, Praha 4 S P O L E Č E N S K Á Č Á S T O S L A V 13:00-14:00 pohoštění v hale Sportovní akademie 14:00-16:00 slavnostní zahájení předání pamětních medailí vybraným pracovníkům volná zábava - reprodukovaná hudba 16:00-20:00 volná zábava s živou hudbou vystoupení skupiny JAZZ REVUE vyhlášení výsledků a ocenění účastníků turnajů 20:00-21:00 volná zábava s reprodukovanou hudbou 21:30 ukončení akce Po celou dobu konání akce bude k dispozici catering Modularita PDZ se osvědčuje V rámci vývoje nové generace značek PDZ (proměnné dopravní značky) a ZPI (zařízení pro provozní informace) se postupovalo s cílem dosáhnout kromě zadaných technických parametrů také modularity zařízení. Co to znamená? Že se značky skládají z modulů umožňujících vytvářet různé modifikace dle přání zákazníka. Tento přístup se nám vyplatil v právě dokončované zakázce, kdy si investor zvolil "svůj" formát PDZ. Díky již zmíněné modularitě se jeho požadavky daly velice snadno realizovat, a to s minimálními náklady na úpravy. To se přímo promítlo do ceny značky a tedy i do naší konkurenceschopnosti. Prakticky se tak potvrdilo, že zvolený přístup byl tou správnou cestou. Ing. Jiří Sedlák, ELTODO EG, a.s. S P O R T O V N Í Č Á S T O S L A V V rámci oslav proběhnou turnaje: Tenisový turnaj ve čtyřhrách (páry i smíšené) Beach volejbalový turnaj trojic (i smíšené) 8:00-8:30 prezentace, seznámení s herními řády 8:30 zahájení turnajů Ukončení sportovní části do 13:00 Družstva se mohou hlásit do kontaktní osoba p. Radek Ošťádal tel.:

3 ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ve Studénce a v Mostě O T Á Z K A P R O : Jana Rafaje, personálního ředitele ELTODO EG, a.s. Společnost ELTODO EG, a.s., se v červ nu a červenci tohoto roku, mimo jiných soutěží, zúčastnila ve řej né obchodní soutěže na realiza ci úprav přechodů pro chodce ve městě Studénka a úpravy křižovatky ve statutárním městě Most. Výsledkem bylo umístění na prvním místě a získání těchto zakázek. Cílem městských úřadů je v obou případech zvýšení bezpečnosti obča nů v silničním provozu. Ve městě Studénka jde o komplexní řešení bez peč nostních a bezbariérových úprav, včetně nasvětlení tří stávajících pře chodů pro chodce a instalace radaru v Butovické ulici. V Mostě bude realizováno celkové řešení křižovatky a bezpečnostní úpravy přecho - du pro chodce a jeho nasvětlení v ulici Žatecké do Čepiroh. Realizace zakázek bude probíhat od srpna a plánované předání díla je v Mostě do konce října a ve Studénce do poloviny listopadu. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s. OC Arkády Pankrác s novou LED obrazovkou Za koordinace společnosti ELTODO EG, a.s., byla osazena informační a reklamní velkoplošná LED obrazovka společnosti FIRST ADVERTISING na obchodní cent - rum Arkády Pankrác. Obrazovka o velikosti 8312 mm x 3840 mm je složena ze 40 LED display modulů o tloušťce 150 mm. Ocelový nosný rám obrazovky je na žele - zo betonovou nosnou konstrukci objektu osazen pomocí čtyř svislých ocelových pro filů H kotvených k podlaze a stropu chemickými kotvami. Fasáda objektu je z ocelových panelů a prostupují jí závěsné žiletky, na kterých je prostřednictvím čepů osazen rám obrazovky. Pro minimalizaci vzdálenosti od pláště objektu a pro účely servisu je konstrukce s obrazovkou, jako jediná v ČR, odklopná za pomoci hydrau - lických pístů od pláště objektu. Je v rámci skupiny Eltodo prostor pro rivalitu mezi jednotlivými společnostmi? Ano, ale jen za předpokladu, že dodržíme určitá pravidla. Představte si například, že se za Eltodo účastníte důležité schůzky u významného zákazníka, řekněme třeba na pražském magistrátu. Té schůzky se účastní i váš kolega z Eltoda, ale je z jiné dceřiné firmy skupiny než vy, a tak se stane, že vás nepozná. To si nejspíš představit umíte. Obtížně představitelné ale bude, že váš kolega ve snaze získat zakázku pro svoji dceřinou firmu začne tu vaši pomlouvat. Bohužel, stalo se. Viník musel ze skupiny odejít. Rivalita mezi jednotlivými společnostmi skupiny Eltodo vždy existovala a existovat bude. To je dobře. Zdravá rivalita vede k vyšším výkonům, inspiruje k novým nápadům. Rivalita ale musí mít své hranice. Diskutujme, hádejme se, bouchejme klidně dveřmi, ale dělejme to doma. Venku musíme táhnout za jeden provaz. Toto provedení, které muselo zohlednit vliv povětrnostních podmínek, bylo nároč - né na přesnost, jak při výpočtech nosnosti jednotlivých ocelových žiletek a nosné konstrukce, tak i při samotné montáži. Usazení konstrukce s obrazovkou na nos - né žiletky a zajištění prostřednictvím čepů proběhlo za pomoci jeřábu a vyžadovalo téměř hodinářskou práci. Tato nová obrazovka v OC Arkády se zařadila do sítě informačních a reklamních obrazovek společnosti FIRST ADVERTI - SING. Tomáš Palát, ELTODO EG, a.s 3

4 Skvěle fungující dopravní křižovatka v laboratoři V prosinci loňského roku byla slavnostně zahájena činnost Laboratoře řízení a mode - lování dopravy na Fakultě dopravní ČVUT, která vznikla za přispění Fakulty dopravní ČVUT a skupiny společností Eltodo. Cílem je především podpoření výukových a výz - kumných aktivit fakulty dopravní s úzkým navázáním na soukromý sektor. Ústav řídicí techniky a telematiky na Fakultě dopravní ČVUT se dlouhodobě věnuje problematice řídicích systémů. Laboratoř řízení a modelování dopravy má potenciál zabývat se ověřováním řídicích systémů na pozemních komunikacích za pomoci simulačních programů VISSIM, AIMSUN a OmniTrans. Simulační prostředí umožňuje kromě vlastních analýz dopravy přehlednou vizualizaci v 2D i ve 3D a sa - moz řejmostí jsou tabulkové výsledky pro možné další zpracování a interpretace vý - sledků do grafů. Ve výukové i výzkumné činnosti je snahou hledání optimálních modelů řízení v měst - ské i dálniční síti, neboť na neustále rostoucí dopravu je nutné hledat vhodné metody, které budou aplikovatelné v praxi i ve spo - lu práci s dalšími organizacemi i ústavy v rám ci Fakulty dopravní ČVUT. Laboratoř řízení a modelování je vybavena zařízením a počítači, které poskytla skupina společností Eltodo, s níž fakulta již dlouho - době spolupracuje. Součástí vybavení je moderní dopravní řadič křižovatky SITRAFFIC C940, ke které - mu bylo dodáno řídicí tablo, skládající se z LED diod a magnetických detektorů, které slouží pro simulaci nároku z jednotlivých řízených směrů křižovatky. Na samostatném sloupku jsou umístěna návěstidla s LED technologií, videodetekcí a chodeckým tlačítkem pro věrné testování řízení v rámci studentských projektů. Byly dodány i počítače, které jsou vybaveny softwarem pro dopravní modelování, ovlá - dání videodetekce, nahrávání softwaru do řadiče a jeho testování pro různé způsoby řízení na rozdílných typech křižovatek. Návrhy nových algoritmů řízení podpořené objektivitou modelového návrhu za účasti odborníků z vysokých škol a praktických zku šeností firem může významně pomoci posunout udržitelnost dopravy. Pracoviště umožní studentům zapojit se do aktivit u nás i v zahraničí v oboru Automatizace a informatika a zejména v rámci nově otev - ře ného oboru Inteligentní dopravní systémy na Fakultě dopravní ČVUT. V rámci oborů na Fakultě dopravní bude možné řešit úkoly v bakalářském, v magis - terském i v doktorském studiu. Mezi první - mi úlohami budou k řešení dva granty pos kytované Technologickou agenturou ČR v rámci podpory aplikovaného výzkumu a ex pe rimentálního vývoje ALFA na projek - tech Zelený tunel a Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu, jejichž spoluřešitelem bude Fakulta doprav - ní ČVUT, kde zodpovídajícím řešitelem bude právě Laboratoř řízení a modelování dopravy v kooperaci s dalšími organiza ce mi. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph. D. ELTODO EG, a.s. Křižovatka Želivského v provozu Jak jsme se již zmínili v dubnovém čísle Eltodo magazínu, proběhla rekonstrukce křižovatky ulic Jana Želivského a U nákladového nádraží. Nyní je tato náročná akce úspěšně za námi a investorovi bylo dílo předáno v dohodnutém termínu. Nebyl to jednoduchý úkol: zkoordinovat přeložky plynu, kabelů PRE distribuce, veřejného osvětlení, dopravních podniků a hlavně komplikované přeložky slaboproudých sítí, při kterých si každý správce sítě opakovaně kladl ne vždy jednoduché pod - mínky na stavební připravenost. Práce probíhaly o víkendech, v noci i za špatného počasí - termín dokončení stavby byl pevný a neměnný. Velké díky za skvělou spolupráci patří všem spolupracujícím útvarům ELTODO EG, a.s., včetně dceřiných společností skupiny, bez kterých bychom tuto těžkou křižovatku jen stěží spustili do provozu. O to víc nás potěšil v dnešní době už málo obvyklý dopis od náhodného kolemjdoucího, v němž se píše: Dobrý den, čekal jsem na autobus u křižovatky Želivského x U nákladového nádraží, kterou Vaše firma rekonstruovala. Musím prohlásit, že jsem byl u vytržení nad perfektním provedením úpravy křižovatky. V dnešní době, jejímž znakem je diletantismus, je to zvlášť pozoruhodné. Nezbývá si jen přát: Více takovýchto akcí! Petr Dvorský, Bc. Marian Vašut, MBA, ELTODO EG, a.s. 4

5 SATELITNÍ ANTÉNA PRO ČESKOU TELEVIZI Společnost Vegacom vyhrála další zakáz - ku na výstavbu satelitní antény, která bude sloužit pro přenos sportovních pořadů veřejnoprávní České televize. Jedná se o další úspěch v projektech pro ČT. Při realizaci předchozího projektu, kde Vegacom dodával satelitní anténu včetně řídící jednotky a navrhoval potřebný SW, získala naše společnost velké zkušenosti s implementací a integrací této techno lo - gie. To pro nás znamenalo významnou kon ku renční výhodu ve výběrovém řízení na dodávku a implementaci antény pro zá - pad ní sektor, kterou jsme zúročili v navr - ho vaném řešení. Obě zakázky projektově řídí projektový manažer Karel Mašek. Česká televize se stává jedním z významných zákazníků, se kterým řešíme i možné další projekty. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. Projekt UniCredit Bank Společnost Vegacom a.s. vyhrála vý - běrové řízení na dodávku struktu ro - vané kabeláže a potřebné in frastruk tury na objektu Filadelfia pro společnost UniCredit Bank. Do tohoto objektu se bude na konci letošního roku stěhovat centrála banky. Jedná se o velice prestižní projekt, jehož náplní je datové zasíťování čtrnácti pater této budovy. Produktové oddělení pod vede ním Dana Jirouška zpracovalo kompletní technické řešení tohoto projektu, které prezentovalo zástupcům banky. Po odsou hlasení technického řešení byla zahájena okamžitá realizace podle časového har mo nogramu. Celý projekt musí být do končen do listopadu. Portfolio společnosti Vegacom se tak rozšířilo o další finanční instituci. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. S Holanďany zrekonstruujeme třídírnu zavazadel V minulém měsíci jsme se stali smluv - Kamerový ním partnerem systém a holandské dopravní značení firmy VAN- DERLANDE INDUSTRIES B.V., která je generálním dodavatelem akce Rekon- strukce třídírny zavazadel v Terminálu 1, letiště Praha Ruzyně. Investorem je Letiště Praha, a.s. Rekonstrukce třídírny bude probíhat na po řádání stávajících odbavovacích etapy, zahájená fáze 0 spočívá předev - os tro vů zůstane zachováno. ším v dodávce a montáži zařízení EDS Naším úkolem je za provozu vytvořit (Expolsive Detection System systém novou rozvodnu NN napojenou na lokace výbušnin), přičemž konfigurace stávající trafostanici, ze které budou na - BHS (Baggage Handling System sys - pá jeny rozvaděče pro pracoviště BEK tém pro manipulaci se zavazadly) a us - (Bezpečnostní kontrola), obvody roz - vod ny EDS, SŘTP a záložní pracoviště BHS. Musíme rovněž vybudovat nové ka - belové trasy pro napájení rozvaděčů v nové rozvodně NN a provést úpravy v rozvaděčích stávající rozvodny. Z dů - vodu požadavku provozu letiště na mi - ni malizaci beznapěťového stavu budou zásahy ve stávajících rozvaděčích pro - váděny v nočních hodinách. Součástí této fáze je i rekonstrukce elektro in - stalace v dotčených prostorách. Veškeré činnosti by měly být dokon - čeny v říjnu 2011, kdy začne rekon - Společnost strukce ELTODO vlastní technologie dopravní systémy třídírny. s.r.o. instalovala Ing. ve Tomáš městě Sop, Dačice ELTODO nové EG, světelně a.s. signalizační zařízení. Křižovatka byla oficiálně 5

6 Dvě zakázky pro Eltodo v moravské metropoli Společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. Divize Morava se v dubnu tohoto roku podařilo v Brně získat dvě veřejné zakázky: Opravy detektorů a detekčních smyček (na 2 roky) a Oprava světelného signalizačního zařízení (SSZ) po haváriích s trváním na 4 roky. Předmětem druhé zakázky je provádění havarijních oprav SSZ (dopravní nehody, krádeže, havárie technologií atd.), na kterých divize Morava již úspěšně pracuje od 1. května 2011, kdy vstoupily smlouvy v platnost, již proběhly opravy dvou SSZ. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Národnímu domu v Karlových Varech se vrací lesk, zatím jen uvnitř PARKOVACÍ AUTOMATY v Břežanech i ve Vimperku Investorem rekonstrukce Národního domu je společnost ELTODO Národní dům, s.r.o. Po dlouhých odkladech nezaviněných investorem se práce na obnově tohoto významného historic - kého objektu rozeběhly 1. dubna. Jen zvenčí vše vypadá, že se nic nedě - je. Uvnitř se ale pracuje od suterénu až po půdu. V některých místnostech jsou odstraněné podlahy. Kde to půjde, tam se budou zachraňovat parkety. Karlo - varští památkáři se dohodli s investo - rem na odstranění všech dřevěných obložení v restauracích, aby stěny hote - lu mohly dýchat. Restaurátor rozhodne, jaká obložení zachrání a kde se naopak použije replika. Restaurátoři také za - chra ňují hotelové stropy. V některých místnostech dřevomorka zlikvidovala dřevěné podhledy se sádrovými omít - ka mi, takže štuky začaly odpadávat. Hotové jsou kamerové sondy do kon - strukce balkonů ve Velkém sále. V nejbližší době se začne rozhodovat o osu - du stropu z roku Strop je zavě - šený na důmyslné kovové kon strukci, kterou v plzeňské Škodovce pro Národ - ní dům vyrobilo oddělení stavby mostů. Stavba dle dodatku smlouvy o investi - ci má konečný termín do konce roku V interiéru Národ ní ho domu plynule pracujeme, řekl Michal Prunar ředitel společnosti ELTODO Národní dům, s.r.o. (red) Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. si může připsat do svých re - ferencí další obec, ve které bude v nejbližší době instalovat parkovací automaty. Půjde o typ SITRAFFIC SICURO a Dolní Břežany se stanou první obcí, kam naše společnost tento typ parkovacích automatů dodá. Zároveň ve městě Vimperk rozšiřu - jeme počty kusů stávajících parkova - cích automatů typ SITRAFFIC PRIS- MA ze tří na pět. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Dětské dopravní hřiště v Troji Tady se budou po prázdninách prohánět už zcela jiné stroje. S výstavbou dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Praha - Troja začala začátkem prázdnin společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. Díky vítězství ve veřejné zakázce se stala generálním dodavatelem tohoto dopravně vzdělávacího zařízení. Součástí dětského hřiště je mimo světelné signalizace také okružní křižovatka a železniční přejezd vybavený světelnou a akustickou signalizací. Celá akce by měla být dokončena koncem srpna. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. 6

7 ELTODO OPEN PO SEDMÉ Již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách, který pořádá skupina Eltodo pro své ob chod - ní partnery a přátele, se uskutečnil 16. června. Neměnné zůstává i místo konání této sportovně společenské akce. Areál LTC Zbraslav nabízí 4 venkovní kurty, na kterých se letos sešlo 16 sportovních dvo jic. Ve čtyřech postupových skupinách a následně ve skupině finálové i skupině útěchy proběhla dle hodnocení přítom ných ta dosud nejhodnotnější sportovní klání v historii turnaje. Zázemí LTC Zbraslav poskytlo pro aktivní účastníky i hosty zasloužené pohoštění, při kterém v srdečné atmosféře došlo na hodnocení herních situací i mnohé neformální pracovní rozhovory. Poděkování Ing. Libora Hájka přítomným i jeho přání nadále pokračovat ve spolupráci a rozvoji vztahů v nelehké hospodářské době bylo odměněno potleskem. (RO) VOLNÁ MÍSTA Vegacom na Rock For People Společnost Vegacom a.s. opět technic - ky zajišťovala prestižní hudební festival Rock For People Součástí dodáv - ky bylo naplánování sítě WiFi 5 G včetně konfigurace zařízení Cisco, im - ple mentace a pohotovostního servisu během festivalu. Naše společnost zajišťuje tento servis pro společnost T-Mobile, již více než 5 let. Veškeré práce jsou prováděny interními zdroji naší společnosti. Tým zkušených techniků pod vedením Aleše Kysely a Ivo Fajta postavil celou lokální síť během pěti dnů. Během festivalu nedošlo k jedinému přerušení služeb či k technickým pro - blémům. Odměnou bylo poděko vání organizá torů festivalu společnosti Ve ga - com za profesionálně odvedenou práci. Věříme, že příští rok budeme opět připraveni poskytovat špičkový servis pro organizátory festivalu a rockové nadšence z celé republiky. Ing. Kamil Chudada, Vegacom a.s. Koordinátor projektů-bezdrátové systémy- pro VEGACOM MONTÉR- TELEKOMUNIKACE, bezdrátové systémy pro VEGACOM ENERGETIK - elektrotechnická společnost TECHNOLOG - kovovýroba NÁKUPČÍ ELEKTRO - slaboproud, telekomunikace TECHNIK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ- Český Těšín VEDOUCÍ DISPEČER pro VEGACOM (oblast telekomunikace) PROJEKTANT - SLABOPROUD EKONOM - elektrotechnická společnost HLAVNÍ ÚČETNÍ - skupina společností OBCHODNÍ MANAŽER pro VEGACOM, TLM sítě-oblast Brno OBCHODNÍ MANAŽER TELCO pro VEGACOM - oblast Praha PRODUKTOVÝ SPECIALISTA pro VEGACOM- slaboproudé systémy ELEKTROKONSTRUKTÉR - pro slaboproudou výrobu STAVBYVEDOUCÍ-TELEKOMUNIKACE pro VEGACOM OBCHODNÍ REFERENT - elektrotechnika, slaboproudé systémy PROJEKTOVÝ MANAŽER - výstavba MW technologií pro VEGACOM REFERENT - inženýrská činnost, elektro SPECIALISTA OBCHODU/tvorba nabídek - oblast elektro MECHANIK TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ- pro VEGACOM TECHNIK pro tvorbu rozpočtů - ELEK- TRO, silnoproud, i VN PROJEKTOVÝ MANAŽER OPTIKA, pro VEGACOM PROJEKTOVÝ MANAŽER SLABO- PROUDÉ SYSTÉMY, pro VEGACOM Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

8 Osvětlení Zahradního pavilonu v Gröbovce V rámci konání Letní slavnosti Českoněmecké obchodní a průmyslové komory, která je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospo - dářských komor, bylo 16. června společ - ností ELTODO-CITELUM, s.r.o., realizováno tematické osvětlení Zahradního pavilonu v Gröbovce. K osvětlení byla použita svítidla využívající technologie LED diod (RGB), která ještě více umocnila atmosféru už tak vel - mi zdařile zorganizované slavnosti. Jaroslav Smetana, ELTODO-CITELUM, s.r.o. RYBAŘENÍ? PŘÍJEMNÝ RELAX I NÁROČNÁ AKCE říká Ing. Jan Přikryl, dopravní inženýr společnosti ELTODO EG, a.s. Svému koníč - ku sportovnímu rybolovu - se vě nuje se stejnou vášní, s jakou o něm vypráví. Jaký je rozdíl mezi profesionálním a ama - térským rybářem? Ono jde spíš o rozdíl mezi sportovním a nesportovním rybářem. Sportovní rybář se například účastní závodů, především mu ale jde o přístup k přírodě a prosazování myš - lenky chyť a pusť. Všechny ryby, které chyt nu, vyfotím a pustím. Nezabíjím je, ale vracím je zpět do vody, do jejich rodného živlu. To jsou ty hlavní rozdíly. Existují také profesionální rybáři, a ti jsou placeni různý - mi rybářskými firmami. Jejich hlavní náplní práce je testovat především nové návnady a nástrahy, popřípadě rybářské vybavení. Mne také sponzoruje jedna firma, a to tak, že mi dodává materiál, který potřebuji, jako například návnady a nástrahy. Myšlenkou chyť a pusť jste se nechal inspirovat populárním Jakubem Vágne - rem? Sice jsem se s Jakubem Vágnerem několikrát setkal, ale tato myšlenka přišla z Anglie. Nyní to je ohromný světový trend. V podstatě jde o to, že rybu můžete chytit víckrát. Díky tomu může ryba dorůst v klidu do trofejních velikostí, a věřte, trofejní ryba potěší každého rybáře. Máte nějaký revír, kam chodíte chytat? Jsou dva druhy revírů: soukromé a státní vody. Majitelé soukromých revírů razí myšlenku chyť a pusť, a pak jsou svazové vody, kde platí zákon o rybářství. Tam se ryby brát můžou, o to těžší je tam ale chytit velkou rybu. Právě pro vyšší náročnost lovu ve svazových vodách je více upřednostňuji před vodami soukromými. Mým oblíbeným revírem je i Vltava. Také jezdíme na Labe, nebo na Roudnici. Jaký byl největší kapr, kterého jste ulovil? Ten nezdokumentovaný, tedy nevyfocený, vážil 15kg, největší zdokumentovaný kapr 14kg. Jejich délka byla 87 cm a 83 cm. Na co chytáte? Ta nástraha se jmenuje boilies. Je to směs rybích mouček, extraktů z mořských korýšů, jsou tam různá sladidla, esence, oleje Do takové směsi se přidají vajíčka, vytvoří se těsto. Z toho se vytvoří kuličky, nebo válečky, které se následně uvaří a dokonale vysuší. Boilies se dá i koupit v rybářských potřebách. Toto boilies bývá vyzkoušené a povětšinou funkční, protože spousta rybářských firem má své testery, jako jsem třeba já, a ti jednotlivé směsi testují, zda je složení směsi pro kapry lákavé. Jakých soutěží jste se zúčastnil? Naposledy například soutěže v chytání kaprů Rybáček Cup Deštná 2011, kterou jsme vyhráli. Podařilo se nám nachytat 1050 kg ryb. Většinou se jedná o několikadenní závody. My jsme soutěžili 120 hodin, tedy pět dní. V těchto závodech je nastavená mini - mální míra kapra, například 65cm - sčítá se tedy hmotnost kaprů nad tuto míru. Závodí se v týmech a vítězí ten s nejvyšším součtem hmotnosti. Také se oceňuje největší chycený kapr, první bodovaná ryba atd. Znamená pro vás rybaření relaxaci nebo napětí? Když nejedu na závody, tak relaxaci. Člověk si to užije a zároveň si i odpočine, tzv. vypne hlavu. Ale na závodech neexistuje žádný odpočinek. Tam se musí makat, i když to zní divně. Spí se třeba jen tři hodiny denně. Pořád se krmí, nahazuje, přehazuje, Rybaření může být i náročné. Iva Štefančíková ELTODO magazín 4/2011. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl, Tomáš Palát, Ing. Kamil Jelínek, Pavel Chmelík. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, archiv Ing. J. Přikryla a skupiny Eltodo. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2009 Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků!

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! Určitě souhlasíte s tím, že nová okna jsou investicí, která ovlivní kvalitu bydlení na řadu let. Proto je potřeba věnovat velkou pozornost výběru jejich

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY

TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 ENERGETIKA NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY STRANA 22 PROJEKTY SMART CITIES ŘEŠÍ ENERGETICKOU SPOTŘEBU STRANA 14 CO NAHRADÍ ROPU? STRANA

Více

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel 2 4 6 Řízení dopravy

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník II/číslo 1/únor 2006

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník II/číslo 1/únor 2006 magazín ITP jsou dynamické značky využívající LCD display nebo LED k tomu, aby informovaly řidiče blížící se k městu nebo projíždějící centrem o volné kapacitě parkovacích míst ve městě. K aktualizaci

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více