jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?"

Transkript

1 magazín magazín skupiny Eltodo ročník VII/číslo 4/srpen 2011 Vstup investora do skupiny Eltodo Rozhovor s prezidentem skupiny ing. Liborem Hájkem jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. ELTODO OCENĚNO V SOUTĚŽI Česká dopravní stavba a technologie Co by měl nový akcionář Eltodu přinést? Za prvé by měl přinést větší finanční sílu, aby Eltodo dosáhlo na větší, komplexnější zakázky než doposud, a za druhé by to měl být evropský rozměr. Aby Eltodo nadále rostlo, musí expandovat na nové trhy. V současném světě se o to nemůže Eltodo snažit vlastními silami, na to není čas. Pane prezidente, proč se akcionáři Eltoda rozhodli hledat strategického investora? Důvodem je snaha zajistit další rozvoj Eltoda. V současné globalizované ekonomice může firma buď neustále růst, nebo se časem dostane do potíží a bude převzata Jaké firmy mají o Eltodo zájem? Jsou to jak finanční investoři, tak firmy s podobným zaměřením činnosti jako skupina Eltodo. Kdy by mělo padnout rozhodnutí, kdo do Eltoda vstoupí? Do konce září rozhodneme a do konce roku by měla být změna akcionářské struktury dokončena. Řekl jste, že Eltodo je krásná nevěsta odpovídá tomu vývoj hospodaření skupiny v letošním roce? Hospodaření se vyvíjí podle plánu, což znamená, že po loňském velmi úspěšném roce bude tento také úspěšný. Richard Štrégl ELTODO SI PŘIPOMENE 20 LET PREZIDENTSKÝM DNEM V letošním roce uplyne 20 let, kdy byla uvedena do života první společnost, v jejímž názvu bylo slovo ELTODO (ze španělského základu todo = všechno ). Tehdy se jednalo o společnost ELTODO spol. s.r.o. Během dvou desetiletí, která uplynula, došlo k velkému rozvoji našich aktivit a v současné době již můžeme s hrdostí hovořit o skupině společností Eltodo, která portfoliem svých činností pokrývá řadu oborů, od výstavby a údržby dopravní infrastruktury přes energetiku a veřejné osvětlení až po telekomunikace. V souvislosti s oslavou tohoto výročí zve ing. Libor Hájek všechny zaměstnance skupiny Eltodo na takzvaný Prezidentský den, společenskou akci, jejíž program vám přinášíme na straně 2. (red) Státní fond dopravní infrastruktury a ministerstvo dopravy každoročně vyhlašují celostátní soutěž Česká dopravní stavba & Technologie roku. Ti nejlepší za rok 2010 si své ceny už odnesli. V Betlémské kapli v Praze ve čtvrtek 9. června tituly udělovali mimo jiné ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustáv Slamečka a náměstek ministra dopravy Ivo Toman. Soutěžní ročník 2010 se těšil rekordnímu zájmu přihlašovatelů a tituly ČESKÁ DOPRAV- NÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 získalo 5 staveb, dvě technologie a jedna inovace. V kategorii Dopravní technologie zvítězily hned dva projekty. Vedle projektu Racionalizace trati Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod (2. část) to byl také projekt Liniové řízení dopravy na Silničním okruhu kolem Prahy a na dálnici D1. Ten přihlásila do soutěže společnost ELTODO EG, a.s., která byla také jeho projektantem a dodavatelem. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. (RO) Z OBSAHU čísla: Úspěchy v soutěžích str. 3 Křižovatka Želivského předána str. 4 Zakázka pro UniCredit Bank str. 5

2 Zakázka pro PRE na Moskevské předána V minulých číslech našeho magazínu jsme vás několikrát informovali o průběhu a stavu realizace této akce pro PREdistribuce, a.s., jejímž cílem bylo vymístění stávajícího kabelového vedení vysokého napětí (kvn) a sdělovacích kabelů (SDK) z mostní konstrukce v ul. Moskevská v Praze 10. Její technický stav přestával být vyhovující i z důvodu úmyslného poškozování ze strany cizích osob, které pronikly ke kabelovému vedení a jejichž přístupu nešlo zcela zamezit. Před vlastní demontáží kabelů z mostku bylo nutné všechny kabely VN a SDK postupně přeložit. Bylo využito i kabelového tunelu (energotunelu) Jih PREdistribuce, a.s. V letošním roce nám zbývalo dokončit přeložky kabelových sítí v oblasti ul. Bohdalecká (za budovami Narexu) a ul. U Slavie (OC Eden a fotbalový stadion SYNOT TIP ARENA), kde bylo nutné provést několik technologicky složitých protlaků, neboť v lokalitě se nachází několik významných inženýrských sítí (velké kanalizace, teplovod, kabelovod atd.). I tuto složitou část realizace jsme zvládli a dílo jsme jako celek, včetně demontáže kabelů na mostku, dokončili a předali PREdistribuce, a.s. V průběhu provádění prací jsme položili cca metrů kabelu v různých přilehlých lokalitách městské části Prahy 10. Ing. Tomáš Sop, ELTODO EG, a.s. Rekonstrukce sítí PRE v ul. Kamýcká a Sokolovská Společnost ELTODO EG, a.s., realizovala pro společnost PREdistribuce úpravu a zjednodušení stávajících sítí nízkého napětí (NN) v ulici Kamýcká v Suchdole a Sedleci a v ulici Sokolovská ve Vysočanech. Cílem stavby bylo zjednodušení, zkrácení (rozdělení) úseků napájecích kabelů a zvýšení napájecí kapacity sítě NN. Úpravami bylo dosaženo zlepšení topologie napájecí sítě NN a tím zajištěna vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie. V rámci této stavby byly provedeny úpravy stávající sítě 1 kv, přípojkové a rozpojovací skříně a měněny stávající kabely NN za nové AYKY 3x mm 2. Robert Černý, ELTODO EG, a.s. PROGRAM PREZIDENTSKÉHO DNE KDY: pondělí KDE: areál Sportovní akademie Domyno, Novodvorská 1010/14, Praha 4 S P O L E Č E N S K Á Č Á S T O S L A V 13:00-14:00 pohoštění v hale Sportovní akademie 14:00-16:00 slavnostní zahájení předání pamětních medailí vybraným pracovníkům volná zábava - reprodukovaná hudba 16:00-20:00 volná zábava s živou hudbou vystoupení skupiny JAZZ REVUE vyhlášení výsledků a ocenění účastníků turnajů 20:00-21:00 volná zábava s reprodukovanou hudbou 21:30 ukončení akce Po celou dobu konání akce bude k dispozici catering Modularita PDZ se osvědčuje V rámci vývoje nové generace značek PDZ (proměnné dopravní značky) a ZPI (zařízení pro provozní informace) se postupovalo s cílem dosáhnout kromě zadaných technických parametrů také modularity zařízení. Co to znamená? Že se značky skládají z modulů umožňujících vytvářet různé modifikace dle přání zákazníka. Tento přístup se nám vyplatil v právě dokončované zakázce, kdy si investor zvolil "svůj" formát PDZ. Díky již zmíněné modularitě se jeho požadavky daly velice snadno realizovat, a to s minimálními náklady na úpravy. To se přímo promítlo do ceny značky a tedy i do naší konkurenceschopnosti. Prakticky se tak potvrdilo, že zvolený přístup byl tou správnou cestou. Ing. Jiří Sedlák, ELTODO EG, a.s. S P O R T O V N Í Č Á S T O S L A V V rámci oslav proběhnou turnaje: Tenisový turnaj ve čtyřhrách (páry i smíšené) Beach volejbalový turnaj trojic (i smíšené) 8:00-8:30 prezentace, seznámení s herními řády 8:30 zahájení turnajů Ukončení sportovní části do 13:00 Družstva se mohou hlásit do kontaktní osoba p. Radek Ošťádal tel.:

3 ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ve Studénce a v Mostě O T Á Z K A P R O : Jana Rafaje, personálního ředitele ELTODO EG, a.s. Společnost ELTODO EG, a.s., se v červ nu a červenci tohoto roku, mimo jiných soutěží, zúčastnila ve řej né obchodní soutěže na realiza ci úprav přechodů pro chodce ve městě Studénka a úpravy křižovatky ve statutárním městě Most. Výsledkem bylo umístění na prvním místě a získání těchto zakázek. Cílem městských úřadů je v obou případech zvýšení bezpečnosti obča nů v silničním provozu. Ve městě Studénka jde o komplexní řešení bez peč nostních a bezbariérových úprav, včetně nasvětlení tří stávajících pře chodů pro chodce a instalace radaru v Butovické ulici. V Mostě bude realizováno celkové řešení křižovatky a bezpečnostní úpravy přecho - du pro chodce a jeho nasvětlení v ulici Žatecké do Čepiroh. Realizace zakázek bude probíhat od srpna a plánované předání díla je v Mostě do konce října a ve Studénce do poloviny listopadu. Zdeněk Svoboda, ELTODO EG, a.s. OC Arkády Pankrác s novou LED obrazovkou Za koordinace společnosti ELTODO EG, a.s., byla osazena informační a reklamní velkoplošná LED obrazovka společnosti FIRST ADVERTISING na obchodní cent - rum Arkády Pankrác. Obrazovka o velikosti 8312 mm x 3840 mm je složena ze 40 LED display modulů o tloušťce 150 mm. Ocelový nosný rám obrazovky je na žele - zo betonovou nosnou konstrukci objektu osazen pomocí čtyř svislých ocelových pro filů H kotvených k podlaze a stropu chemickými kotvami. Fasáda objektu je z ocelových panelů a prostupují jí závěsné žiletky, na kterých je prostřednictvím čepů osazen rám obrazovky. Pro minimalizaci vzdálenosti od pláště objektu a pro účely servisu je konstrukce s obrazovkou, jako jediná v ČR, odklopná za pomoci hydrau - lických pístů od pláště objektu. Je v rámci skupiny Eltodo prostor pro rivalitu mezi jednotlivými společnostmi? Ano, ale jen za předpokladu, že dodržíme určitá pravidla. Představte si například, že se za Eltodo účastníte důležité schůzky u významného zákazníka, řekněme třeba na pražském magistrátu. Té schůzky se účastní i váš kolega z Eltoda, ale je z jiné dceřiné firmy skupiny než vy, a tak se stane, že vás nepozná. To si nejspíš představit umíte. Obtížně představitelné ale bude, že váš kolega ve snaze získat zakázku pro svoji dceřinou firmu začne tu vaši pomlouvat. Bohužel, stalo se. Viník musel ze skupiny odejít. Rivalita mezi jednotlivými společnostmi skupiny Eltodo vždy existovala a existovat bude. To je dobře. Zdravá rivalita vede k vyšším výkonům, inspiruje k novým nápadům. Rivalita ale musí mít své hranice. Diskutujme, hádejme se, bouchejme klidně dveřmi, ale dělejme to doma. Venku musíme táhnout za jeden provaz. Toto provedení, které muselo zohlednit vliv povětrnostních podmínek, bylo nároč - né na přesnost, jak při výpočtech nosnosti jednotlivých ocelových žiletek a nosné konstrukce, tak i při samotné montáži. Usazení konstrukce s obrazovkou na nos - né žiletky a zajištění prostřednictvím čepů proběhlo za pomoci jeřábu a vyžadovalo téměř hodinářskou práci. Tato nová obrazovka v OC Arkády se zařadila do sítě informačních a reklamních obrazovek společnosti FIRST ADVERTI - SING. Tomáš Palát, ELTODO EG, a.s 3

4 Skvěle fungující dopravní křižovatka v laboratoři V prosinci loňského roku byla slavnostně zahájena činnost Laboratoře řízení a mode - lování dopravy na Fakultě dopravní ČVUT, která vznikla za přispění Fakulty dopravní ČVUT a skupiny společností Eltodo. Cílem je především podpoření výukových a výz - kumných aktivit fakulty dopravní s úzkým navázáním na soukromý sektor. Ústav řídicí techniky a telematiky na Fakultě dopravní ČVUT se dlouhodobě věnuje problematice řídicích systémů. Laboratoř řízení a modelování dopravy má potenciál zabývat se ověřováním řídicích systémů na pozemních komunikacích za pomoci simulačních programů VISSIM, AIMSUN a OmniTrans. Simulační prostředí umožňuje kromě vlastních analýz dopravy přehlednou vizualizaci v 2D i ve 3D a sa - moz řejmostí jsou tabulkové výsledky pro možné další zpracování a interpretace vý - sledků do grafů. Ve výukové i výzkumné činnosti je snahou hledání optimálních modelů řízení v měst - ské i dálniční síti, neboť na neustále rostoucí dopravu je nutné hledat vhodné metody, které budou aplikovatelné v praxi i ve spo - lu práci s dalšími organizacemi i ústavy v rám ci Fakulty dopravní ČVUT. Laboratoř řízení a modelování je vybavena zařízením a počítači, které poskytla skupina společností Eltodo, s níž fakulta již dlouho - době spolupracuje. Součástí vybavení je moderní dopravní řadič křižovatky SITRAFFIC C940, ke které - mu bylo dodáno řídicí tablo, skládající se z LED diod a magnetických detektorů, které slouží pro simulaci nároku z jednotlivých řízených směrů křižovatky. Na samostatném sloupku jsou umístěna návěstidla s LED technologií, videodetekcí a chodeckým tlačítkem pro věrné testování řízení v rámci studentských projektů. Byly dodány i počítače, které jsou vybaveny softwarem pro dopravní modelování, ovlá - dání videodetekce, nahrávání softwaru do řadiče a jeho testování pro různé způsoby řízení na rozdílných typech křižovatek. Návrhy nových algoritmů řízení podpořené objektivitou modelového návrhu za účasti odborníků z vysokých škol a praktických zku šeností firem může významně pomoci posunout udržitelnost dopravy. Pracoviště umožní studentům zapojit se do aktivit u nás i v zahraničí v oboru Automatizace a informatika a zejména v rámci nově otev - ře ného oboru Inteligentní dopravní systémy na Fakultě dopravní ČVUT. V rámci oborů na Fakultě dopravní bude možné řešit úkoly v bakalářském, v magis - terském i v doktorském studiu. Mezi první - mi úlohami budou k řešení dva granty pos kytované Technologickou agenturou ČR v rámci podpory aplikovaného výzkumu a ex pe rimentálního vývoje ALFA na projek - tech Zelený tunel a Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu, jejichž spoluřešitelem bude Fakulta doprav - ní ČVUT, kde zodpovídajícím řešitelem bude právě Laboratoř řízení a modelování dopravy v kooperaci s dalšími organiza ce mi. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph. D. ELTODO EG, a.s. Křižovatka Želivského v provozu Jak jsme se již zmínili v dubnovém čísle Eltodo magazínu, proběhla rekonstrukce křižovatky ulic Jana Želivského a U nákladového nádraží. Nyní je tato náročná akce úspěšně za námi a investorovi bylo dílo předáno v dohodnutém termínu. Nebyl to jednoduchý úkol: zkoordinovat přeložky plynu, kabelů PRE distribuce, veřejného osvětlení, dopravních podniků a hlavně komplikované přeložky slaboproudých sítí, při kterých si každý správce sítě opakovaně kladl ne vždy jednoduché pod - mínky na stavební připravenost. Práce probíhaly o víkendech, v noci i za špatného počasí - termín dokončení stavby byl pevný a neměnný. Velké díky za skvělou spolupráci patří všem spolupracujícím útvarům ELTODO EG, a.s., včetně dceřiných společností skupiny, bez kterých bychom tuto těžkou křižovatku jen stěží spustili do provozu. O to víc nás potěšil v dnešní době už málo obvyklý dopis od náhodného kolemjdoucího, v němž se píše: Dobrý den, čekal jsem na autobus u křižovatky Želivského x U nákladového nádraží, kterou Vaše firma rekonstruovala. Musím prohlásit, že jsem byl u vytržení nad perfektním provedením úpravy křižovatky. V dnešní době, jejímž znakem je diletantismus, je to zvlášť pozoruhodné. Nezbývá si jen přát: Více takovýchto akcí! Petr Dvorský, Bc. Marian Vašut, MBA, ELTODO EG, a.s. 4

5 SATELITNÍ ANTÉNA PRO ČESKOU TELEVIZI Společnost Vegacom vyhrála další zakáz - ku na výstavbu satelitní antény, která bude sloužit pro přenos sportovních pořadů veřejnoprávní České televize. Jedná se o další úspěch v projektech pro ČT. Při realizaci předchozího projektu, kde Vegacom dodával satelitní anténu včetně řídící jednotky a navrhoval potřebný SW, získala naše společnost velké zkušenosti s implementací a integrací této techno lo - gie. To pro nás znamenalo významnou kon ku renční výhodu ve výběrovém řízení na dodávku a implementaci antény pro zá - pad ní sektor, kterou jsme zúročili v navr - ho vaném řešení. Obě zakázky projektově řídí projektový manažer Karel Mašek. Česká televize se stává jedním z významných zákazníků, se kterým řešíme i možné další projekty. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. Projekt UniCredit Bank Společnost Vegacom a.s. vyhrála vý - běrové řízení na dodávku struktu ro - vané kabeláže a potřebné in frastruk tury na objektu Filadelfia pro společnost UniCredit Bank. Do tohoto objektu se bude na konci letošního roku stěhovat centrála banky. Jedná se o velice prestižní projekt, jehož náplní je datové zasíťování čtrnácti pater této budovy. Produktové oddělení pod vede ním Dana Jirouška zpracovalo kompletní technické řešení tohoto projektu, které prezentovalo zástupcům banky. Po odsou hlasení technického řešení byla zahájena okamžitá realizace podle časového har mo nogramu. Celý projekt musí být do končen do listopadu. Portfolio společnosti Vegacom se tak rozšířilo o další finanční instituci. Pavel Chmelík, Vegacom a.s. S Holanďany zrekonstruujeme třídírnu zavazadel V minulém měsíci jsme se stali smluv - Kamerový ním partnerem systém a holandské dopravní značení firmy VAN- DERLANDE INDUSTRIES B.V., která je generálním dodavatelem akce Rekon- strukce třídírny zavazadel v Terminálu 1, letiště Praha Ruzyně. Investorem je Letiště Praha, a.s. Rekonstrukce třídírny bude probíhat na po řádání stávajících odbavovacích etapy, zahájená fáze 0 spočívá předev - os tro vů zůstane zachováno. ším v dodávce a montáži zařízení EDS Naším úkolem je za provozu vytvořit (Expolsive Detection System systém novou rozvodnu NN napojenou na lokace výbušnin), přičemž konfigurace stávající trafostanici, ze které budou na - BHS (Baggage Handling System sys - pá jeny rozvaděče pro pracoviště BEK tém pro manipulaci se zavazadly) a us - (Bezpečnostní kontrola), obvody roz - vod ny EDS, SŘTP a záložní pracoviště BHS. Musíme rovněž vybudovat nové ka - belové trasy pro napájení rozvaděčů v nové rozvodně NN a provést úpravy v rozvaděčích stávající rozvodny. Z dů - vodu požadavku provozu letiště na mi - ni malizaci beznapěťového stavu budou zásahy ve stávajících rozvaděčích pro - váděny v nočních hodinách. Součástí této fáze je i rekonstrukce elektro in - stalace v dotčených prostorách. Veškeré činnosti by měly být dokon - čeny v říjnu 2011, kdy začne rekon - Společnost strukce ELTODO vlastní technologie dopravní systémy třídírny. s.r.o. instalovala Ing. ve Tomáš městě Sop, Dačice ELTODO nové EG, světelně a.s. signalizační zařízení. Křižovatka byla oficiálně 5

6 Dvě zakázky pro Eltodo v moravské metropoli Společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. Divize Morava se v dubnu tohoto roku podařilo v Brně získat dvě veřejné zakázky: Opravy detektorů a detekčních smyček (na 2 roky) a Oprava světelného signalizačního zařízení (SSZ) po haváriích s trváním na 4 roky. Předmětem druhé zakázky je provádění havarijních oprav SSZ (dopravní nehody, krádeže, havárie technologií atd.), na kterých divize Morava již úspěšně pracuje od 1. května 2011, kdy vstoupily smlouvy v platnost, již proběhly opravy dvou SSZ. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Národnímu domu v Karlových Varech se vrací lesk, zatím jen uvnitř PARKOVACÍ AUTOMATY v Břežanech i ve Vimperku Investorem rekonstrukce Národního domu je společnost ELTODO Národní dům, s.r.o. Po dlouhých odkladech nezaviněných investorem se práce na obnově tohoto významného historic - kého objektu rozeběhly 1. dubna. Jen zvenčí vše vypadá, že se nic nedě - je. Uvnitř se ale pracuje od suterénu až po půdu. V některých místnostech jsou odstraněné podlahy. Kde to půjde, tam se budou zachraňovat parkety. Karlo - varští památkáři se dohodli s investo - rem na odstranění všech dřevěných obložení v restauracích, aby stěny hote - lu mohly dýchat. Restaurátor rozhodne, jaká obložení zachrání a kde se naopak použije replika. Restaurátoři také za - chra ňují hotelové stropy. V některých místnostech dřevomorka zlikvidovala dřevěné podhledy se sádrovými omít - ka mi, takže štuky začaly odpadávat. Hotové jsou kamerové sondy do kon - strukce balkonů ve Velkém sále. V nejbližší době se začne rozhodovat o osu - du stropu z roku Strop je zavě - šený na důmyslné kovové kon strukci, kterou v plzeňské Škodovce pro Národ - ní dům vyrobilo oddělení stavby mostů. Stavba dle dodatku smlouvy o investi - ci má konečný termín do konce roku V interiéru Národ ní ho domu plynule pracujeme, řekl Michal Prunar ředitel společnosti ELTODO Národní dům, s.r.o. (red) Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. si může připsat do svých re - ferencí další obec, ve které bude v nejbližší době instalovat parkovací automaty. Půjde o typ SITRAFFIC SICURO a Dolní Břežany se stanou první obcí, kam naše společnost tento typ parkovacích automatů dodá. Zároveň ve městě Vimperk rozšiřu - jeme počty kusů stávajících parkova - cích automatů typ SITRAFFIC PRIS- MA ze tří na pět. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Dětské dopravní hřiště v Troji Tady se budou po prázdninách prohánět už zcela jiné stroje. S výstavbou dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Praha - Troja začala začátkem prázdnin společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. Díky vítězství ve veřejné zakázce se stala generálním dodavatelem tohoto dopravně vzdělávacího zařízení. Součástí dětského hřiště je mimo světelné signalizace také okružní křižovatka a železniční přejezd vybavený světelnou a akustickou signalizací. Celá akce by měla být dokončena koncem srpna. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. 6

7 ELTODO OPEN PO SEDMÉ Již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách, který pořádá skupina Eltodo pro své ob chod - ní partnery a přátele, se uskutečnil 16. června. Neměnné zůstává i místo konání této sportovně společenské akce. Areál LTC Zbraslav nabízí 4 venkovní kurty, na kterých se letos sešlo 16 sportovních dvo jic. Ve čtyřech postupových skupinách a následně ve skupině finálové i skupině útěchy proběhla dle hodnocení přítom ných ta dosud nejhodnotnější sportovní klání v historii turnaje. Zázemí LTC Zbraslav poskytlo pro aktivní účastníky i hosty zasloužené pohoštění, při kterém v srdečné atmosféře došlo na hodnocení herních situací i mnohé neformální pracovní rozhovory. Poděkování Ing. Libora Hájka přítomným i jeho přání nadále pokračovat ve spolupráci a rozvoji vztahů v nelehké hospodářské době bylo odměněno potleskem. (RO) VOLNÁ MÍSTA Vegacom na Rock For People Společnost Vegacom a.s. opět technic - ky zajišťovala prestižní hudební festival Rock For People Součástí dodáv - ky bylo naplánování sítě WiFi 5 G včetně konfigurace zařízení Cisco, im - ple mentace a pohotovostního servisu během festivalu. Naše společnost zajišťuje tento servis pro společnost T-Mobile, již více než 5 let. Veškeré práce jsou prováděny interními zdroji naší společnosti. Tým zkušených techniků pod vedením Aleše Kysely a Ivo Fajta postavil celou lokální síť během pěti dnů. Během festivalu nedošlo k jedinému přerušení služeb či k technickým pro - blémům. Odměnou bylo poděko vání organizá torů festivalu společnosti Ve ga - com za profesionálně odvedenou práci. Věříme, že příští rok budeme opět připraveni poskytovat špičkový servis pro organizátory festivalu a rockové nadšence z celé republiky. Ing. Kamil Chudada, Vegacom a.s. Koordinátor projektů-bezdrátové systémy- pro VEGACOM MONTÉR- TELEKOMUNIKACE, bezdrátové systémy pro VEGACOM ENERGETIK - elektrotechnická společnost TECHNOLOG - kovovýroba NÁKUPČÍ ELEKTRO - slaboproud, telekomunikace TECHNIK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ- Český Těšín VEDOUCÍ DISPEČER pro VEGACOM (oblast telekomunikace) PROJEKTANT - SLABOPROUD EKONOM - elektrotechnická společnost HLAVNÍ ÚČETNÍ - skupina společností OBCHODNÍ MANAŽER pro VEGACOM, TLM sítě-oblast Brno OBCHODNÍ MANAŽER TELCO pro VEGACOM - oblast Praha PRODUKTOVÝ SPECIALISTA pro VEGACOM- slaboproudé systémy ELEKTROKONSTRUKTÉR - pro slaboproudou výrobu STAVBYVEDOUCÍ-TELEKOMUNIKACE pro VEGACOM OBCHODNÍ REFERENT - elektrotechnika, slaboproudé systémy PROJEKTOVÝ MANAŽER - výstavba MW technologií pro VEGACOM REFERENT - inženýrská činnost, elektro SPECIALISTA OBCHODU/tvorba nabídek - oblast elektro MECHANIK TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ- pro VEGACOM TECHNIK pro tvorbu rozpočtů - ELEK- TRO, silnoproud, i VN PROJEKTOVÝ MANAŽER OPTIKA, pro VEGACOM PROJEKTOVÝ MANAŽER SLABO- PROUDÉ SYSTÉMY, pro VEGACOM Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA 7

8 Osvětlení Zahradního pavilonu v Gröbovce V rámci konání Letní slavnosti Českoněmecké obchodní a průmyslové komory, která je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospo - dářských komor, bylo 16. června společ - ností ELTODO-CITELUM, s.r.o., realizováno tematické osvětlení Zahradního pavilonu v Gröbovce. K osvětlení byla použita svítidla využívající technologie LED diod (RGB), která ještě více umocnila atmosféru už tak vel - mi zdařile zorganizované slavnosti. Jaroslav Smetana, ELTODO-CITELUM, s.r.o. RYBAŘENÍ? PŘÍJEMNÝ RELAX I NÁROČNÁ AKCE říká Ing. Jan Přikryl, dopravní inženýr společnosti ELTODO EG, a.s. Svému koníč - ku sportovnímu rybolovu - se vě nuje se stejnou vášní, s jakou o něm vypráví. Jaký je rozdíl mezi profesionálním a ama - térským rybářem? Ono jde spíš o rozdíl mezi sportovním a nesportovním rybářem. Sportovní rybář se například účastní závodů, především mu ale jde o přístup k přírodě a prosazování myš - lenky chyť a pusť. Všechny ryby, které chyt nu, vyfotím a pustím. Nezabíjím je, ale vracím je zpět do vody, do jejich rodného živlu. To jsou ty hlavní rozdíly. Existují také profesionální rybáři, a ti jsou placeni různý - mi rybářskými firmami. Jejich hlavní náplní práce je testovat především nové návnady a nástrahy, popřípadě rybářské vybavení. Mne také sponzoruje jedna firma, a to tak, že mi dodává materiál, který potřebuji, jako například návnady a nástrahy. Myšlenkou chyť a pusť jste se nechal inspirovat populárním Jakubem Vágne - rem? Sice jsem se s Jakubem Vágnerem několikrát setkal, ale tato myšlenka přišla z Anglie. Nyní to je ohromný světový trend. V podstatě jde o to, že rybu můžete chytit víckrát. Díky tomu může ryba dorůst v klidu do trofejních velikostí, a věřte, trofejní ryba potěší každého rybáře. Máte nějaký revír, kam chodíte chytat? Jsou dva druhy revírů: soukromé a státní vody. Majitelé soukromých revírů razí myšlenku chyť a pusť, a pak jsou svazové vody, kde platí zákon o rybářství. Tam se ryby brát můžou, o to těžší je tam ale chytit velkou rybu. Právě pro vyšší náročnost lovu ve svazových vodách je více upřednostňuji před vodami soukromými. Mým oblíbeným revírem je i Vltava. Také jezdíme na Labe, nebo na Roudnici. Jaký byl největší kapr, kterého jste ulovil? Ten nezdokumentovaný, tedy nevyfocený, vážil 15kg, největší zdokumentovaný kapr 14kg. Jejich délka byla 87 cm a 83 cm. Na co chytáte? Ta nástraha se jmenuje boilies. Je to směs rybích mouček, extraktů z mořských korýšů, jsou tam různá sladidla, esence, oleje Do takové směsi se přidají vajíčka, vytvoří se těsto. Z toho se vytvoří kuličky, nebo válečky, které se následně uvaří a dokonale vysuší. Boilies se dá i koupit v rybářských potřebách. Toto boilies bývá vyzkoušené a povětšinou funkční, protože spousta rybářských firem má své testery, jako jsem třeba já, a ti jednotlivé směsi testují, zda je složení směsi pro kapry lákavé. Jakých soutěží jste se zúčastnil? Naposledy například soutěže v chytání kaprů Rybáček Cup Deštná 2011, kterou jsme vyhráli. Podařilo se nám nachytat 1050 kg ryb. Většinou se jedná o několikadenní závody. My jsme soutěžili 120 hodin, tedy pět dní. V těchto závodech je nastavená mini - mální míra kapra, například 65cm - sčítá se tedy hmotnost kaprů nad tuto míru. Závodí se v týmech a vítězí ten s nejvyšším součtem hmotnosti. Také se oceňuje největší chycený kapr, první bodovaná ryba atd. Znamená pro vás rybaření relaxaci nebo napětí? Když nejedu na závody, tak relaxaci. Člověk si to užije a zároveň si i odpočine, tzv. vypne hlavu. Ale na závodech neexistuje žádný odpočinek. Tam se musí makat, i když to zní divně. Spí se třeba jen tři hodiny denně. Pořád se krmí, nahazuje, přehazuje, Rybaření může být i náročné. Iva Štefančíková ELTODO magazín 4/2011. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl, Tomáš Palát, Ing. Kamil Jelínek, Pavel Chmelík. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, archiv Ing. J. Přikryla a skupiny Eltodo. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ

INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ INTEGRACE BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU SPOJUJEME OBLASTI BEZPEČNOSTNÍCH ŘEŠENÍ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přínosy integrace bezpečnostních technologií: SPOLEČNÉ

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2011 NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2011. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Diplomy zástupcům oceněných přihlašovatelů

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 1 V rámci výstavby rozsáhlého liniového kanalizačního řadu ve městě Kravaře budou do poloviny února 009 podle aktualizovaného plánu prováděny tyto klíčové práce (uvedeny po stokách a ulicích): HLAVNÍ DOPRAVNÍ

Více

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO SLOVO INVESTORA Jsme potěšeni, že můžeme portfolio provozovaných obnovitelných zdrojů rozšířit o další větrné elektrárny, které mají na Vysočině

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009 6. ŘÍZENÍ DOPRAVY Světelná signalizace Základem funkce světelně řízené křižovatky je řadič, pracující v dopravně závislém režimu, který získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů.

Více

REFERENCE SPOLEČNOSTI

REFERENCE SPOLEČNOSTI 700 30 Hrabůvka číslo účtu: ČSOB 192260164/0300 REFERENCE SPOLEČNOSTI Zaměření: Revitalizace staveb výměna oken, zateplení fasád, rekonstrukce střech HOT-LINE: +420 734 573 737 700 30 Hrabůvka číslo účtu:

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06.

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. dubna 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

RO 67. VÝTAH z USNESENÍ z 67. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 13.5.2009 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 13.5.

RO 67. VÝTAH z USNESENÍ z 67. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 13.5.2009 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 13.5. VÝTAH z USNESENÍ z 67. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková,, p.marcela Košáková,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07. Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.0029 Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl.

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

STES a.s. se sídlem Na Zátorce 6, 160 00 Praha 6 Česká republika dále jen zadavatel. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku

STES a.s. se sídlem Na Zátorce 6, 160 00 Praha 6 Česká republika dále jen zadavatel. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku STES a.s. se sídlem Na Zátorce 6, 160 00 Praha 6 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na zakázku LED reklamní perimetr pro fotbalová utkání dále jen zakázka Kontaktní osoba zadavatele

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Nová služba obcím a městům Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Člověk se odjakživa snažil zahnat temnotu. Z dobrého důvodu! Neboť bez světla je sotva možné žít produktivně, pohodlně a zejména bezpečně. Díky

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2012 1 Domov důchodců Snížení energetické náročnosti V období od září 2011 do května 2012 proběhla realizace projektu Domov důchodců snížení energetické náročnosti. Tento

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference

Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference Ing. Libor Hrouda, CSc. Vybrané reference 1 Vybrané reference lze rozdělit do 3 základních oblastí: vypracování kompletních projektů včetně návrhů stavebních technologií a řešení vlastní realizace staveb

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.4.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí daru Technologie světelné signalizace ul. České mládeže Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY DOPRAVNÍ SYSTÉMY MOBILNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY Rychlé, bezpečné a chytré řešení pro mimořádné situace. ? Máte v plánu rekonstrukci a rozvoj jednotlivých částí nebo celého systému dopravy? Potřebujete zlepšit

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více