Příbalová informace: informace pro uživatele. Emona 0,02 mg/3 mg. potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele. Emona 0,02 mg/3 mg. potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum"

Transkript

1 Sp. zn.sukls40622/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Emna 0,02 mg/3 mg ptahvané tablety ethinylestradilum/drspirennum Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek užívat, prtže bsahuje pr Vás důležité údaje - Pnechte si příbalvu infrmaci pr případ, že si ji budete ptřebvat přečíst znvu. - Máte-li jakékli další tázky, zeptejte se svéh lékaře, lékárníka neb zdravtní sestry. - Tent přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další sbě. Mhl by jí ublížit, a t i tehdy, má-li stejné známky nemcnění jak Vy. - Pkud se u Vás vyskytne kterýkli z nežáducích účinků, sdělte t svému lékaři, lékárníkvi neb zdravtní sestře. Stejně pstupujte v případě jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci. Viz bd 4. C naleznete v tét příbalvé infrmaci 1. C je Emna a k čemu se pužívá 2. Čemu musíte věnvat pzrnst, než začnete přípravek Emna užívat 3. Jak se Emna užívá 4. Mžné nežáducí účinky 5. Jak přípravek Emna uchvávat 6. Obsah balení a další infrmace Důležité věci, které je třeba vědět kmbinvané hrmnální antikncepci (CHC). Jedná se nejsplehlivější reverzibilní metdy antikncepce, pkud jsu pužívány správně. Mírně zvyšují rizik krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním rce neb při znvuzahájení kmbinvané hrmnální antikncepce p pauze trvající 4 týdny neb déle. Buďte prsím patrná a navštivte svéh lékaře, pkud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz bd 2 Krevní sraženiny ). 1. C je Emna a k čemu se pužívá Emna je antikncepční pilulka a pužívá se k zabránění těhtnění. Každá z 24 tablet bsahuje malé mnžství dvu různých ženských hrmnů, jsu t drspirenn a ethinylestradil. 4 bílé tablety nebsahují žádné hrmny a nazývají se placeb Antikncepční pilulky bsahující dva hrmny se nazývají kmbinvané pilulky. 2. Čemu musíte věnvat pzrnst, než začnete přípravek Emna užívat Stránka 1 z 15

2 Obecné pznámky Předtím, než začnete užívat přípravek Emna, měla byste si přečíst infrmace krevních sraženinách v bdě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin, viz bd 2 Krevní sraženiny. Než začnete užívat přípravek Emna, lékař Vám plží něklik tázek týkajících se Vašeh zdravtníh stavu a zdravtníh stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může prvést ještě další vyšetření, v závislsti na vaší sbní situaci. V tét příbalvé infrmaci jsu ppsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Emna přerušit, neb za kterých může být splehlivst přípravku Emna snížena. V takvých případech byste se měla vyhnut phlavnímu styku neb byste měla pužít ještě jinu, nehrmnální antikncepční metdu, například kndm neb jinu, takzvanu bariérvu metdu. Nepužívejte metdu nepldných dní neb metdu měření teplty. Tyt metdy mhu být nesplehlivé, prtže Emna vlivňuje bvyklé změny teplt a slžení hlenu dělžníh hrdla, které se bjevují během menstruačníh cyklu. Emna, stejně jak jiná hrmnální antikncepce, nechrání prti HIV infekci (AIDS) ani prti jiným phlavně přensným chrbám. Kdy byste neměla přípravek Emna užívat Neužívejte přípravek Emna Neměla byste užívat přípravek Emna, pkud máte jakýkli ze stavů uvedených níže. Pkud máte níže uvedený stav, musíte infrmvat svéh lékaře. Váš lékař s Vámi prdiskutuje, jaká jiná antikncepční metda by pr Vás byla vhdná. pkud máte (neb jste někdy měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nhách (hlubká žilní trmbóza, DVT), plících (plicní emblie, PE) neb v jiných rgánech pkud víte, že máte pruchu pstihující Vaši krevní srážlivst, například deficit prteinu C, deficit prteinu S, deficit antitrmbinu III, faktr V Leiden neb prtilátky prti fsflipidu; pkud ptřebujete peraci neb dluhu dbu nechdíte (viz bd Krevní sraženiny ); pkud jste někdy měla srdeční záchvat neb cévní mzkvu příhdu pkud máte (neb jste někdy měla) anginu pectris (stav, který způsbuje těžku blest na hrudi a může být první známku srdečníh záchvatu) neb tranzitrní ischemicku ataku (TIA dčasné příznaky cévní mzkvé příhdy); pkud máte některá z následujících nemcnění, která zvyšují rizik vzniku sraženiny v tepnách, jak je: těžký diabetes (cukrvka) s pškzením krevních cév velmi vyský krevní tlak velmi vysku hladinu tuku v krvi (chlesterlu neb triglyceridů) nemcnění značvané jak hyperhmcysteinémie; pkud máte (neb jste někdy měla) typ migrény značvaný jak migréna s auru. pkud máte (neb jste někdy měla) nemcnění jater a jaterní funkce ještě není v nrmě pkud vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin) pkud máte (neb jste někdy měla) nádr jater pkud máte (neb jste někdy měla) rakvinu prsu neb phlavních rgánů neb pkud na ni existuje pdezření pkud máte krvácení z pchvy, jehž příčina není bjasněna pkud jste alergická na ethinylestradil neb drspirenn neb na kterukli další slžku tht přípravku (uvedenu v bdě 6). Přecitlivělst může způsbit svědění, vyrážku neb tk. Upzrnění a patření Stránka 2 z 15

3 Před užitím přípravku Emna se praďte se svým lékařem neb lékárníkem. Kdy je třeba zvláštní patrnst při užívání přípravku Emna Kdy byste měla kntaktvat svéh lékaře? Vyhledejte naléhavu lékařsku pmc pkud si všimnete mžných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v nze (tj. hlubká žilní trmbóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní emblie), srdeční záchvat neb cévní mzkvu příhdu (viz bd "krevní sraženina (trmbóza)) níže. Pr ppis příznaků těcht závažných nežáducích účinků si prsím přečtěte Jak rzpznat krevní sraženinu. Infrmujte svéh lékaře, pkud se Vás týká některý z následujících stavů. V některých situacích můžete ptřebvat při užívání přípravku Emna neb jiné kmbinvané pilulky zvláštní péči a Váš lékař Vás bude muset pravidelně vyšetřvat. Pkud se vás týká některý z dále vyjmenvaných stavů, řekněte t svému lékaři ještě před začátkem užívání přípravku Emna. Pkud se stav vyvine neb se zhrší během užívání přípravku Emna, měla byste také infrmvat svéh lékaře pkud někd z vašich přímých příbuzných má neb někdy měl rakvinu prsu pkud máte nemcnění jater neb žlučníku pkud máte cukrvku pkud trpíte depresí pkud máte Crhnvu chrbu neb ulcerózní klitidu (chrnické zánětlivé střevní nemcnění) pkud máte systémvý lupus erythematdes (SLE - nemcnění, které pstihuje Váš přirzený branný systém) pkud máte hemlytick-uremický syndrm (HUS - prucha srážení krve, která vede k selhání ledvin) pkud máte srpkvitu anémii (dědičné nemcnění červených krvinek); pkud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) neb pzitivní rdinnu anamnézu tht nemcnění. Hypertriglyceridémie suvisí se zvýšeným rizikem rzvje pankreatitidy (zánět slinivky břišní); pkud ptřebujete peraci neb dluhu dbu nechdíte (viz bd 2 Krevní sraženiny ); pkud jste právě prdila, máte zvýšené rizik krevních sraženin. Měla byste se zeptat svéh lékaře, jak brzy p prdu můžete začít užívat přípravek Emna; pkud máte zánět žil pd kůží (pvrchvá trmbflebitida); pkud máte křečvé žíly pkud trpíte epilepsií (viz strana 5 Další léčivé přípravky a Emna ) pkud máte nemcnění, které se pprvé bjevil v těhtenství neb v dbě předchzíh užívání phlavních hrmnů, například prucha sluchu, krevní chrba zvaná prfyrie, kžní vyrážka s puchýřky během těhtenství (těhtenský herpes), nervvé nemcnění způsbující nečekané phyby těla (Sydenhamva chrea) pkud máte neb jste někdy měla zlathnědé pigmentvé skvrny na kůži, zvláště na bličeji a krku, známé jak těhtenské skvrny (chlasma). Pkud an vyhněte se vystavení přímému slunečnímu světlu neb ultrafialvému záření. pkud máte vrzený angiedém; přípravky bsahující estrgeny mhu způsbit neb zhršit jeh příznaky. Jestliže se u Vás bjeví příznaky jak tk bličeje, jazyka a/neb krku a/neb btíže při plykání neb kpřivka splu s btížemi při dýchání, kamžitě musíte navštívit lékaře. KREVNÍ SRAŽENINY Užívání kmbinvané hrmnální antikncepce, jak je přípravek Emna zvyšuje Vaše rizik rzvje krevní sraženiny v prvnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablkvat krevní Stránka 3 z 15

4 cévy a způsbit vážné prblémy. Krevní sraženiny se mhu vyvinut v žilách (značuje se jak žilní trmbóza, žilní trmbemblismus neb VTE); v tepnách (značuje se jak arteriální trmbóza, arteriální trmbemblismus neb ATE). Ztavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mhu vyskytnut závažné, trvalé následky neb velmi vzácně mhu být fatální. Je důležité si pamatvat, že celkvé rizik škdlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Emna je malé. JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU Vyhledejte rychlu lékařsku pmc, pkud si všimnete některé/h z následujících známek neb příznaků. Máte některé z těcht známek? tk jedné nhy neb pdél žíly na nze neb chdidle, zvláště dprvázený: blestí neb citlivstí v nze, která může být pciťvána puze vstje neb při chůzi zvýšenu tepltu pstižené nhy změnu barvy kůže na nze, např. zblednutí, zčervenání neb zmdrání náhlý nástup nevysvětlitelné dušnsti neb rychléh dýchání náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsbit vykašlávání krve strá blest na hrudi, která se může zvyšvat při hlubkém dýchání těžké tčení hlavy neb závrať způsbené světlem rychlý neb nepravidelný srdeční tep těžká blest žaludku Pkud si nejste jistá, infrmujte svéh lékaře, prtže některé z těcht příznaků, jak je kašel neb dušnst, mhu být zaměněny za mírnější nemcnění, jak je infekce dýchacíh traktu (např. nachlazení"). Příznaky se nejčastěji bjevují na jednm ku: kamžitá ztráta zraku neb bezblestné rzmazané vidění, které může přejít d ztráty zraku blest na hrudi, nephdlí, tlak, tíže pcit stlačení neb plnsti na hrudi, v paži neb pd hrudní kstí plnst, prucha trávení neb pcit dušení nepříjemné pcity v hrní části těla vyzařující d zad, čelisti, hrdla, paže a břicha pcení, nevlnst, zvracení neb závratě extrémní slabst, úzkst neb dušnst rychlý neb nepravidelný srdeční tep Čím pravděpdbně trpíte? Hlubká žilní trmbóza Plicní emblie Trmbóza retinální žíly (krevní sraženina v ku) Srdeční záchvat Stránka 4 z 15

5 náhlá slabst neb necitlivst bličeje, paže neb nhy, zvláště na jedné straně těla náhlá zmatenst, prblémy s řečí neb przuměním náhlé ptíže se zrakem na jednm neb bu čích náhlé ptíže s chůzí, závratě, ztráta rvnváhy neb krdinace náhlá, závažná neb prdlužená blest hlavy neznámé příčiny ztráta vědmí neb mdlení s neb bez záchvatu Cévní mzkvá příhda Někdy mhu být příznaky cévní mzkvé příhdy krátké s téměř kamžitým a plným ztavením, ale měla byste vyhledat kamžitu lékařsku pmc, prtže můžete mít rizik další cévní mzkvé příhdy. tk a lehké zmdrání knčetiny těžká blest žaludku (akutní břich) Krevní sraženiny blkující jiné cévy KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE C se může stát, pkud se v žíle vytvří krevní sraženina? Pužívání kmbinvané hrmnální antikncepce suvisel se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní trmbemblismus). Tyt nežáducí účinky jsu však vzácné. Nejčastěji se bjevují v prvním rce pužívání kmbinvané hrmnální antikncepce. Pkud se vytvří krevní sraženina v žíle v nze neb chdidle, může způsbit hlubku žilní trmbózu (DVT). Pkud krevní sraženina vycestuje z nhy a usadí se v plících, může způsbit plicní emblii. Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvřit v žíle v jiném rgánu, jak je k (trmbóza retinální žíly). Kdy je rizik rzvje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? Rizik rzvje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním rce užívání kmbinvané hrmnální antikncepce. Rizik může být také vyšší, pkud znvu zahájíte užívání kmbinvané hrmnální antikncepce (stejný neb dlišný přípravek) p pauze trvající 4 týdny neb déle. P prvním rce se rizik zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kmbinvanu hrmnální antikncepci. Když uknčíte užívání přípravku Emna, vrátí se Vaše rizik krevní sraženiny k nrmální úrvni během něklika týdnů. Jaké je rizik rzvje krevní sraženiny? Rizik závisí na Vašem přirzeném riziku VTE a na typu kmbinvané hrmnální antikncepce, jaku pužíváte. Celkvé rizik krevní sraženiny v nze neb plicích (DVT neb PE) u přípravku Emna je malé. - Z žen, které nepužívají kmbinvanu hrmnální antikncepci, a nejsu těhtné, se u dvu z nich vyvine krevní sraženina během jednh rku. - Z žen, které pužívají kmbinvanu hrmnální antikncepci bsahující levnrgestrel, nrethistern neb nrgestimát se asi u 5 až 7 žen vyvine krevní sraženina během jednh rku. - Z žen, které pužívají kmbinvanu hrmnální antikncepci bsahující drspirenn, jak je Emna se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednh rku. - Rizik, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší pdle vaší lékařské anamnézy (viz níže Faktry, které zvyšují vaše rizik krevní sraženiny ). Rizik rzvje krevní sraženiny za rk Stránka 5 z 15

6 Ženy, které neužívají/nepužívají kmbinvanu hrmnální pilulku/náplast/kružek a nejsu těhtné Ženy, které užívají kmbinvanu antikncepční pilulku bsahující levnrgestrel, nrethistern neb nrgestimát Ženy, které užívají přípravek Emna Asi 2 z žen Asi 5-7 z žen Asi 9-12 z žen Faktry, které zvyšují Vaše rizik krevní sraženiny v žíle Rizik krevní sraženiny u přípravku Emna je malé, ale některá nemcnění rizik zvyšují. Vaše rizik je vyšší, pkud: máte velku nadváhu (index tělesné hmtnsti neb BMI nad 30 kg/m 2 ); někd z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v nze, plicích neb jiném rgánu v mladém věku (např. d 50 let věku). V tmt případě byste mhla mít dědičnu pruchu srážení krve; ptřebujete peraci neb dluhu dbu nechdíte z důvdu úrazu neb nemcnění, neb pkud máte nhu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Emna přerušit na něklik týdnů před perací, neb když máte mezenu phyblivst. Pkud musíte přerušit užívání přípravku Emna, zeptejte se svéh lékaře, kdy jej můžete začít znvu užívat; jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); jste prdila před méně než něklika týdny. Rizik rzvje krevní sraženiny se zvyšuje s více nemcněními, která máte. Cestvání letadlem (>4 hdiny) může dčasně zvýšit Vaše rizik krevní sraženiny, zvláště pkud máte některé z dalších uvedených faktrů. Je důležité, abyste infrmvala svéh lékaře, pkud se Vás některé z těcht stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rzhdnut, že je třeba užívání přípravku Emna uknčit. Pkud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Emna, například se u příméh příbuznéh vyskytne trmbóza z neznáméh důvdu neb pkud se zvýší Vaše tělesná hmtnst, praďte se s lékařem. KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ C se může stát, pkud se v tepně vytvří krevní sraženina? Pdbně jak krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsbit závažné prblémy. Může například způsbit srdeční záchvat neb cévní mzkvu příhdu. Faktry, které zvyšují Vaše rizik krevní sraženiny v tepně Je důležité si pamatvat, že rizik srdečníh záchvatu neb cévní mzkvé příhdy při užívání přípravku Emna je velmi malé, ale může se zvyšvat: se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); pkud kuříte. Při užívání kmbinvané hrmnální antikncepce, jak je Emna, je dpručen, abyste přestala kuřit. Pkud nejste schpna přestat kuřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař pradit, abyste pužívala jiný typ antikncepce; pkud máte nadváhu; pkud máte vyský krevní tlak; pkud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat neb cévní mzkvu příhdu v mladém věku (d 50 let věku). V tmt případě máte také vyšší rizik srdečníh záchvatu neb cévní mzkvé příhdy; pkud Vy neb někd z Vašich přímých příbuzných má vysku hladinu tuku v krvi (chlesterl neb triglyceridy); pkud máte migrény, zvláště migrény s auru; Stránka 6 z 15

7 pkud máte prblém se srdcem (chlpenní vadu, pruchu rytmu značenu jak fibrilace síní); pkud máte diabetes. Pkud máte více než jeden z těcht stavů neb pkud je některý z nich zvláště závažný, může být rizik rzvje krevní sraženiny ještě zvýšen. Pkud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Emna, například začnete kuřit, u příméh příbuznéh se vyskytne trmbóza z neznáméh důvdu neb pkud se zvýší Vaše tělesná hmtnst, praďte se s lékařem. Emna a rakvina Rakvina prsu byla zjištěna něc mál častěji u žen, které užívají kmbinvanu pilulku, ale není znám, zda je tt pravdu způsben léčbu. Je mžné, že více nádrů je zjištěn u žen užívajících kmbinvanu pilulku prt, že tyt ženy jsu lékařem vyšetřvány častěji. P uknčení užívání kmbinvané hrmnální antikncepce výskyt nádrů prsu pstupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kntrlvala prsa a v případě, že nahmatáte nějaku bulku, kntaktvala svéh lékaře. V jedinělých případech byly u uživatelek tablet pzrvány nezhubné (benigní) a ještě vzácněji zhubné (maligní) nádry jater. Pkud pcítíte silnu, nezvyklu blest břicha, kamžitě kntaktujte lékaře. Krvácení mezi peridami Během něklika prvních měsíců užívání přípravku Emna můžete mít nečekávané krvácení (krvácení mim dny užívání tablet placeba). Pkud se krvácení bjevuje déle než něklik měsíců neb pkud se bjeví až za něklik měsíců užívání, musí lékař zjistit, prč tmu tak je. C dělat, jestliže se nebjeví krvácení během dnů užívání tablet placeba Pkud jste všechny aktivní růžvé tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpdbné, že byste byla těhtná. Pkud se čekávané krvácení nedstavil dvakrát za sebu, můžete být těhtná. Ihned kntaktujte svéh lékaře. Nezačínejte užívání dalšíh balení, dkud nemáte jisttu, že nejste těhtná. Další léčivé přípravky a Emna Vždy infrmujte svéh lékaře všech lécích neb rstlinných přípravcích, které užíváte. Také infrmujte každéh lékaře neb zubníh lékaře, který vám předepisuje další lék (neb lékárníka), že užíváte přípravek Emna. Mhu vám pradit, zda ptřebujete pužívat navíc další antikncepční patření (například kndm), a pkud an, na jak dluhu dbu. Některé léky mhu způsbit, že má Emna nižší antikncepční účinek, neb mhu způsbit nečekávané krvácení. Mezi tyt léky patří: léky k léčbě epilepsie (například primidn, fenytin, barbituráty, karbamazepin, xkarbazepin) tuberkulózy (například rifampicin) HIV infekce (ritnavir, nevirapin) neb jiných infekčních nemcnění (antibitika jak grisefulvin, penicilin, tetracyklin) vyskéh krevníh tlaku v cévách plic (bsentan) přípravky bsahující třezalku tečkvanu. Emna může vlivnit účinnst jiných léků, například léků bsahujících cyklsprin antiepileptika lamtriginu (t může vést ke zvýšení četnsti záchvatů). Infrmujte svéh lékaře neb lékárníka všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné dbě Stránka 7 z 15

8 užíval(a) neb které mžná budete užívat. Emna s jídlem a pitím Přípravek Emna lze užívat s jídlem neb nezávisle na jídle, v případě ptřeby s malým mnžstvím vdy. Labratrní vyšetření Pkud ptřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři neb persnálu labratře, že užíváte tablety, prtže hrmnální antikncepce může vlivnit výsledek některých testů. Těhtenství, kjení a pldnst Těhtenství Přípravek Emna neužívejte, jste-li těhtná. Pkud byste těhtněla během užívání přípravku Emna, ihned uknčete užívání a kntaktujte svéh lékaře. Pkud chcete těhtnět, můžete užívání přípravku Emna kdykli uknčit (viz také stranu 10 Jestliže chcete uknčit užívání přípravku Emna ). Praďte se se svým lékařem neb lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkliv lék. Kjení Obecně se užívání přípravku Emna během kjení nedpručuje. Pkud si přejete tablety během kjení užívat, praďte se s lékařem. Praďte se se svým lékařem neb lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkliv lék. Řízení dpravních prstředků a bsluha strjů Neexistují infrmace, které by naznačvaly, že Emna vlivňuje řízení neb pužívání strjů. Emna bsahuje laktsu. Pkud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, praďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Emna užívat. 3. Jak se Emna užívá Vždy užívejte tent přípravek přesně pdle pkynů svéh lékaře. Pkud si nejste jistá, praďte se se svým lékařem neb lékárníkem. Jeden blistr bsahuje 24 aktivních růžvých tablet a 4 bílé tablety placeba. Obě barvy tablet přípravku Emna jsu seřazeny pdle přadí, v jakém je užíváte. Blistr bsahuje 28 tablet. Užívá se jedna tableta přípravku Emna denně, zapíjí se ptřebným mnžstvím vdy. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnu dbu. Nezaměňujte tablety: nejdříve užívejte růžvé tablety p dbu 24 dnů a pak bílé tablety pslední 4 dny. Pak musíte ihned začít užívat nvé balení (24 růžvých a 4 bílé tablety). Mezi dvěma blistry není rzdíl. Vzhledem k dlišnému slžení tablet je nutné začít s první tabletu v levém hrním rhu a tablety Stránka 8 z 15

9 užívat denně. Pr správné přadí sledujte směr šipek na blistru. Příprava blistru Abychm vám pmhli udržet přehled, pr každý blistr v balení je 7 samlepících štítků, každý se 7 dny v týdnu. Vyberte štítek, který začíná dnem, kdy začnete užívat tablety. Na příklad, pkud začnete ve středu, pužijte týdenní štítek, který začíná "St". Nalepte dpvídající pružek d levéh hrníh rhu blistru, na plhu "Start". Nyní máte uvedený den pr každu tabletu a můžete zjistit, zda jste si určitu pilulku vzali. Šipky ukazují přadí užívání tablet. Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety placeba (placebvé dny), by se měl dstavit krvácení (tzv. krvácení z vysazení). T bvykle začíná druhý neb třetí den p užití pslední aktivní růžvé tablety přípravku Emna. Další balení přípravku Emna byste měla začít užívat ihned p užití pslední bílé tablety, nezávisle na tm, zda krvácení již sknčil neb ještě nikli. T znamená, že každé balení byste měla načínat vždy ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc. Pkud budete přípravek Emna užívat uvedeným způsbem, budete chráněna před těhtněním také během čtyř dnů, kdy užíváte tablety placeba. Kdy můžete začít užívat první balení? Pkud jste v minulém měsíci žádnu hrmnální antikncepci neužívala Přípravek Emna začněte užívat první den Vašeh cyklu (t znamená první den krvácení). Pkud začnete užívat první den krvácení, jste kamžitě chráněna prti těhtnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeh cyklu, ale v tmt případě musíte prvních 7 dní pužít navíc ještě další antikncepční metdu (například kndm). Pkud přecházíte z kmbinvané hrmnální antikncepce neb kmbinvané antikncepce pmcí pševníh kružku neb náplasti Užívání přípravku Emna můžete zahájit nejlépe ihned další den p uknčení užívání pslední aktivní tablety (pslední tableta bsahující léčivé látky) předchzí antikncepční pilulky, nejpzději však den následující p uknčení intervalu bez užívání tablet vaší předchzí antikncepční pilulky (neb p využívání pslední neaktivní tablety předchzí antikncepční pilulky). Pkud přecházíte z kmbinvané antikncepce vaginálním kružkem neb náplastí, řiďte se pkyny lékaře. Pkud přecházíte z antikncepce bsahující puze prgestagen (prgestagen bsahující pilulky, injekce, implantáty neb prgestagen uvlňující nitrdělžní tělísk-iud) Z užívání pilulek s prgestagenem můžete přejít na užívání přípravku Emna kdykliv (z implantátů neb IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikvána další injekce), ale ve všech případech pužívejte prvních 7 dní další antikncepční patření (například kndm). P ptratu Praďte se se svým lékařem. P prdu Přípravek Emna můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem p prdu dítěte. Pkud začnete užívat p 28. dnu, pužijte prvních sedm dní bariérvu metdu (například kndm). Pkud jste p prdu měla phlavní styk předtím, než jste znvu začala užívat přípravek Emna, ujistěte se, že nejste těhtná neb vyčkejte d příští menstruace. Pkud kjíte a chcete p prdu znvu začít užívat přípravek Emna Přečtěte si část Kjení na straně 6. Stránka 9 z 15

10 V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, praďte se s lékařem. Jestliže jste užila více tablet přípravku Emna, než jste měla Nejsu žádné zprávy závažném pškzení zdraví při užití více tablet přípravku Emna. Pkud užijete něklik tablet najednu, můžete vám být nevln neb můžete zvracet. Mladé dívky mhu mít krvácení z pchvy. Pkud jste užila příliš mnh tablet přípravku Emna, neb pkud zjistíte, že něklik tablet pžil dítě, zeptejte se na radu lékaře neb lékárníka. Jestliže jste zapmněla přípravek Emna užít Pslední 4 tablety ve 4. řadě blistru jsu tablety s placebem. Pkud si zapmenete vzít jednu z těcht tablet, nebude t mít žádný vliv na splehlivst přípravku Emna. Vyhďte zapmenutu tabletu placeba. Pkud zapmenete růžvé, aktivní tablety (tablety 1-24 z Vašeh blistru), musíte prvést následující krky: pkud uplynul méně než 24 hdin d dby, kdy jste měla tabletu užít, účinnst chrany před těhtněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědmíte a následující tabletu užijte v bvyklu dbu. pkud uplynul více než 24 hdin d dby, kdy měla být tableta užita, účinnst chrany před těhtněním může být snížena. Čím více p sbě následujících tablet jste vynechala, tím větší je rizik těhtnění. Zvlášť vyské rizik nedstatečné chrany prti těhtnění je tehdy, pkud jste vynechala tabletu na začátku neb na knci balení. Měla byste se prt zachvávat následující pravidla (viz také diagram na straně 8): Více než jedna vynechaná tableta v tmt balení (blistru) Praďte se se svým lékařem. jedna tableta vynechaná den Užijte tabletu, jakmile si pmenutí uvědmíte, i kdyby t znamenal užít dvě tablety sučasně. Pkračujte v užívání tablet v bvyklu dbu. Během následujících 7 dní pužívejte navíc další antikncepční patření (například kndm). Pkud jste měla phlavní styk během týdne před tím, než jste zapmněla užít tabletu, můžete být těhtná. V tmt případě kntaktujte svéh lékaře. jedna tableta vynechaná den Užijte tabletu, jakmile si pmenutí uvědmíte, i kdyby t znamenal užít dvě tablety sučasně. Pkračujte v užívání tablet v bvyklu dbu. Ochrana před těhtněním není snížena a neptřebujete žádná další patření. jedna tableta vynechaná den Můžete si zvlit jednu ze dvu mžnstí: 1. Užijte tabletu, jakmile si pmenutí uvědmíte, i kdyby t znamenal užít dvě tablety sučasně. Pkračujte v užívání tablet v bvyklu dbu. Míst, abyste začala bvyklý interval bez užívání, začněte užívat následující balení (den začátku užívání může být dlišný). Stránka 10 z 15

11 Krvácení z vysazení pravděpdbně budete mít až p využívání druhéh balení, ale v dbě užívání druhéh balení se může bjevit slabé krvácení (špinění) neb krvácení pdbné menstruačnímu. 2. Můžete také uknčit užívání aktivních růžvých tablet ze sučasnéh balení a zahájit užívání 4 bílých tablet s placebem (před užitím tablet s placebem musíte zapčítat i den, kdy jste tabletu zapmněla užít). Pkud budete chtít začít užívat nvé balení v den, kdy bvykle začínáte nvé balení užívat, zkraťte užívání tablet na méně než 4 dny. Pkud se budete řídit jedním z těcht dvu dpručení, zůstanete chráněná prti těhtnění. Pkud jste zapmněla užít tabletu(y) z balení a krvácení se během intervalu užívání tablet s placebem nedstavil, můžete být těhtná. Dříve než začnete užívat další balení, kntaktujte lékaře. Vynechaná více než 1 růžvá tableta v 1 balení Vynechaná puze 1 růžvá tableta (pždění více než 24 hd.) den den den Praďte se s lékařem An Měla jste phlavní styk v týdnu před vynecháním tablet? Ne Užijte vynechanu tabletu Následujících 7 dnů pužívejte bariérvu metdu (kndm) Dknčete užívání balení Užijte vynechanu tabletu Dknčete užívání balení Užijte vynechanu tabletu Dknčete užívání růžvých tablet Vynechte 4 bílé tablety Začněte užívat další balení Neb Ihned přerušte užívání růžvých tablet Zahajte užívání 4 bílých tablet Ptm začněte užívat další balení C dělat v případě zvracení neb těžšíh průjmu Pkud zvracíte za 3-4 hdiny p užití tablety neb máte průjem, existuje rizik, že aktivní látky nebyly vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jak byste tabletu zapmněla užít. P zvracení neb při průjmu musíte c nejdříve užít jinu tabletu z náhradníh (rezervníh) balení. Pkud Stránka 11 z 15

12 mžn, musíte tabletu užít během 24 hdin d dby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pkud t není mžné neb 24 hdin již uplynul, musíte se řídit pkyny uvedenými v části Jestliže jste zapmněla užít přípravek Emna na straně 6-8. Oddálení krvácení: c je třeba vědět I když se t příliš nedpručuje, můžete si ddálit menstruaci tím, že vynecháte užívání bílých tablet placeba ze 4. řady a rvnu začnete s užíváním tablet z dalšíh balení přípravku Emna a dknčíte jej. V průběhu užívání druhéh balení se může bjevit slabé krvácení neb krvácení pdbné menstruačnímu. Užívání druhéh balení uknčíte 4 bílými tabletami ze 4. řady blistru. Pak začněte užívat další balení. Než se rzhdnete pr ddálení krvácení, měla byste se pradit s lékařem. Změna dne, ve kterém začíná krvácení: c je třeba vědět Užíváte-li tablety přesně pdle uvedených pkynů, budete pkaždé začínat krvácet v některý den v dbě užívání tablet s placebem. Pkud tent den ptřebujete změnit, zkraťte pčet dní, kdy užíváte bílé tablety placeba (nikdy neprdlužujte 4 dny jsu maximum!). Například, pkud bvykle začínáte užívat tablety s placebem v pátek, a vy si přejete, abyste začínala v úterý ( 3 dny dříve), začněte užívat z příštíh balení 3 dny dříve než bvykle. Může se stát, že v těcht dnech nebudete krvácet. Může se však bjevit slabé krvácení neb krvácení pdbné menstruačnímu. Nejste-li si jistá, c dělat, praďte se s lékařem. Jestliže chcete uknčit užívání přípravku Emna Užívání přípravku Emna můžete uknčit, kdykliv budete chtít. Pkud nechcete těhtnět, pžádejte svéh lékaře, aby vám dpručil jinu splehlivu metdu antikncepce. Pkud budete chtít těhtnět, přestaňte přípravek Emna užívat a vyčkejte na první menstruační krvácení, než se pkusíte těhtnět. Takt bude mžné snáze vypčítat předpkládané datum prdu. Máte-li jakékliv další tázky týkající se užívání tht přípravku, zeptejte se svéh lékaře neb lékárníka. 4. Mžné nežáducí účinky Pdbně jak všechny léky může mít i tent přípravek nežáducí účinky, které se ale nemusí vyskytnut u každéh. Pkud se u Vás vyskytne jakýkli nežáducí účinek, zvláště pkud je závažný a trvalý, neb pkud se vyskytne jakákli změna Vašeh zdravtníh stavu, které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Emna, infrmujte prsím svéh lékaře. Zvýšené rizik krevních sraženin v žilách (žilní trmbemblismus (VTE) neb krevní sraženiny v tepnách (arteriální trmbemblismus, ATE) je přítmné u všech žen, které pužívají kmbinvanu hrmnální antikncepci. Pr pdrbnější údaje různých rizicích v důsledku pužívání kmbinvané hrmnální antikncepce si přečtěte bd 2 Čemu musíte věnvat pzrnst, než začnete přípravek Emna užívat. Výskyt níže vyjmenvaných nežáducích účinků byl spjván s užíváním přípravku Emna. Časté nežáducí účinky (mhu se vyskytnut u 1 až 10 sb ze 100): změny nálady blest hlavy nauzea blest prsů, ptíže s menstruací, blestivá neb nepravidelná menstruace, absence Stránka 12 z 15

13 menstruace. Méně časté nežáducí účinky (mhu se vyskytnut u 1 až 10 sb z 1000): deprese, nervzita, spalst závratě, "mravenčení" migréna, křečvé žíly, zvýšený krevní tlak blesti žaludku, zvracení, pruchy trávení, střevní plynatst, zánět žaludku, průjem akné, svědění, vyrážka blest a blestivst, např. blesti zad, blesti knčetin, svalvé křeče vaginální plísňvé infekce, pánevní blest, zvětšení prsů, benigní bulky v prsu, dělžní/vaginální krvácení (které bvykle vymizí během pkračující léčby), výtk z genitálu, návaly hrka, zánět pchvy (vaginitis), prblémy s menstruací, blestivé menstruace, slabá menstruace, velmi silná menstruace, suchst pchvy, abnrmální cervikální stěry, snížení zájmu sex, nedstatek energie, zvýšené pcení, zadržvání tekutin v těle zvýšení tělesné hmtnsti Vzácné nežáducí účinky (mhu se bjevit u 1 až 10 sb z 10000): kandida (plísňvá infekce) anémie, zvýšení pčtu krevních destiček v krvi alergické reakce hrmnální (endkrinní) pruchy zvýšení chuti k jídlu, ztráta chuti k jídlu, abnrmálně vyská kncentrace draslíku v krvi, abnrmálně nízká kncentrace sdíku v krvi neschpnst pržít rgasmus, nespavst závratě, třes ční pruchy, například zánět čníh víčka, suché či abnrmálně rychlý srdeční tep škdlivé krevní sraženiny v žíle neb tepně, například: v nze neb chdidle (tj. hlubká žilní trmbóza); v plících (tj. plicní emblie); srdeční záchvat; cévní mzkvá příhda; příznaky malé cévní mzkvé příhdy neb dčasné cévní mzkvé příhdy známé jak tranzitrní ischemická ataka (TIA); krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách neb ku Šance, že se u Vás bjeví krevní sraženina, mhu být vyšší, pkud máte jiná nemcnění, která zvyšují rizik (pr více infrmací pdmínkách, které zvyšují rizik krevních sraženin, a příznacích krevní sraženiny viz bd 2) zánět žil, krvácení z nsu, mdlby nadýmání, střevní pruchy, pcit plnsti, žaludeční kýla, plísňvá infekce v ústech, zácpa, such v ústech blesti žlučvých cest neb žlučníku, zánět žlučníku žluthnědé skvrny na kůži, ekzémy, vypadávání vlasů, zánět kůže pdbný akné, suchá kůže, zánět kůže s bulkami, nadměrný růst vlasů, kžní nemcnění, strie na kůži, zánět kůže, ftsenzitivní zánět kůže, kžní uzlíky. btížný neb blestivý sex, zánět pchvy (vulvvaginitis), krvácení p phlavním styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený pčet prsních buněk (hyperplazie), maligní bulky v prsu, abnrmální růst sliznice na pvrchu dělžníh hrdla, smrštění neb ztenčení sliznice dělhy, cysty na vaječnících, zvětšení dělhy pcit celkvé nevlnsti hubnutí. Následující nežáducí účinky byly hlášeny také, ale jejich četnst nelze z dstupných údajů určit: hypersenzitivita, erythema multifrme (vyrážka se zarudlým středem neb vředy). Stránka 13 z 15

14 Hlášení nežáducích účinků Pkud se u Vás vyskytne kterýkli z nežáducích účinků, sdělte t svému lékaři, lékárníkvi neb zdravtní sestře. Stejně pstupujte v případě jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci. Nežáducí účinky můžete hlásit také přím na adresu: Státní ústav pr kntrlu léčiv Šrbárva Praha 10 webvé stránky: Nahlášením nežáducích účinků můžete přispět k získání více infrmací bezpečnsti tht přípravku. 5. Jak přípravek Emna uchvávat Uchvávejte při tepltě d 30 C. Uchvávejte tent přípravek mim dhled a dsah dětí. Nepužívejte tent přípravek p uplynutí dby pužitelnsti uvedené na balu za Pužitelné d:. Dba pužitelnsti se vztahuje k pslednímu dni uvedenéh měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky d dpadních vd neb dmácíh dpadu. Zeptejte se svéh lékárníka, jak nalžit s přípravky, které již nepužíváte. Tat patření pmáhají chránit živtní prstředí. 6. Obsah balení a další infrmace C Emna bsahuje Léčivými látkami jsu ethinylestradilum a drspirennum Jedna aktivní růžvá ptahvaná tableta bsahuje ethinylestradilum 0,02 miligramů a drspirennum 3 miligramy. Bílé ptahvané tablety nebsahují léčivu látku. Pmcnými látkami jsu Aktivní ptahvané tablety (růžvé): mnhydrát laktsy, předbbtnalý škrb (kukuřičný), pvidn K- 30 (E1201), sdná sůl krskarmelsy, plysrbát 80 (E433), magnesium-stearát (E470b), plyvinylalkhl, xid titaničitý (E171), makrgl 3350, mastek (E553b), žlutý xid železitý (E172), červený xid železitý (E172), černý xid železitý (E172) Neaktivní ptahvané tablety (bílé): laktsa, pvidn K-30 (E1201), magnesium-stearát (E470b), plyvinylalkhl, xid titaničitý (E171), makrgl 3350, mastek (E553b) Jak Emna vypadá a c bsahuje tt balení Jeden blistr přípravku Emna bsahuje 24 růžvých, aktivních, ptahvaných tablet v 1., 2., 3. a 4. řadě blistru a 4 bílé ptahvané tablety placeba v řadě 4. Tablety přípravku Emna, jak růžvé tak bílé, jsu ptahvané tablety, jádr tablety je ptažen balvu vrstvu. Emna je k dispzici v krabičkách p 1, 3, 6 a 13 blistrech, z nichž každý bsahuje 28 (24+4) Stránka 14 z 15

15 tablet. Na trhu nemusí být všechny veliksti balení. Držitel rzhdnutí registraci EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť, Keresztúri út Maďarsk Výrbce Labratris León Farma, S.A. C/ La Vallina s/n, Pl. Ind. Navatejera Navatejera, León. Španělsk EGIS Pharmaceuticals PLC 1165 Budapešť, Bökényföldi út Maďarsk Tent léčivý přípravek je v členských státech EHP registrván pd těmit názvy: Nizzemsk Česká republika Maďarsk Plsk Slvenská republika Femilux 0,02 mg/3 mg filmmhulde tabletten Emna 0,02 mg/3 mg Femilux 0,02 mg/3 mg filmtabletta Femilux Emna 0,02 mg/3 mg Tat příbalvá infrmace byla napsledy revidvána Stránka 15 z 15

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Luisea 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Luisea 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum Sp.zn.sukls58145/2014 Příbalvá infrmace: Infrmace pr uživatele Luisea 0,02 mg/3 mg ptahvané tablety ethinylestradilum/drspirennum Důležité věci, které je třeba vědět kmbinvané hrmnální antikncepci (CHC).

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GYNPRODYL 100 mg, měkké tobolky GYNPRODYL 200 mg, měkké tobolky progesteronum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GYNPRODYL 100 mg, měkké tobolky GYNPRODYL 200 mg, měkké tobolky progesteronum Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele GYNPRODYL 100 mg, měkké tblky GYNPRODYL 200 mg, měkké tblky prgesternum Přečtěte si pzrně tut příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek užívat, prtže

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gentilion 0,075 mg/0,020 mg tablety gestodenum/ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gentilion 0,075 mg/0,020 mg tablety gestodenum/ethinylestradiolum Sp.zn.sukls137753/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Gentilion 0,075 mg/0,020 mg tablety gestodenum/ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Feminegi 0,02 mg/3 mg potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Feminegi 0,02 mg/3 mg potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum Sp. zn. sukls40623/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Feminegi 0,02 mg/3 mg potahované tablety ethinylestradiolum/drospirenonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety

Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety sp.zn.: sukls40915/2010 a sp.zn.: sukls57592/2014 Příbalová informace: informace pro uživatelky Mirelle Gestoden/ethinylestradiol potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143589/2012 a příloha ke sp.zn.sukls114150/2010, sukls226808/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované

Více

Sp. zn. sukls21360/2014 a k sp. zn. sukls155701/2013

Sp. zn. sukls21360/2014 a k sp. zn. sukls155701/2013 Sp. zn. sukls21360/2014 a k sp. zn. sukls155701/2013 Příbalová informace - informace pro uživatele Myline 3 mg / 0,03 mg potahované tablety drospirenonum / ethinylestradiolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Nyssiela 3 mg/0,02 mg potahované tablety drospirenonum/ethinylestradiolum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Nyssiela 3 mg/0,02 mg potahované tablety drospirenonum/ethinylestradiolum Sp.zn.sukls124035/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Nyssiela 3 mg/0,02 mg potahované tablety drospirenonum/ethinylestradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety. desogestrelum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety. desogestrelum Sp.zn.sukls59895/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety. desogestrelum a ethinylestradiolum

Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety. desogestrelum a ethinylestradiolum Sp.zn.sukls73829/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Sinela 0,15 mg/0,02 mg tablety desogestrelum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls94253/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls94253/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls94253/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Yosefinne 0,02 mg/3mg potahované tablety Ethinylestradiolum/ Drospirenonum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Dienille potahované tablety dienogestum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná se o nejspolehlivější

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatelku. Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum

Příbalová informace: Informace pro uživatelku. Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum Příbalová informace: Informace pro uživatelku Mercilon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná se o jednu z nejspolehlivějších

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

Vidette 0,06 mg/0,015 mg. Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety

Vidette 0,06 mg/0,015 mg. Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety Sp.zn. sukls72486/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Vidette 0,06 mg/0,015 mg Léčivé látky: gestodenum 0,06 mg/ethinylestradiolum 0,015 mg potahované tablety Důležité věci, které je třeba

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 Potahované tablety Atorvastatinum

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266850/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum sp.zn. sukls180582/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GRACIAL tablety k perorálnímu podání (desogestrelum, ethinylestradiolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYWY 0,02 mg/3 mg, potahované tablety. Ethinylestradiolum/Drospirenonum

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYWY 0,02 mg/3 mg, potahované tablety. Ethinylestradiolum/Drospirenonum Sp.zn. sukls20974/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele MYWY 0,02 mg/3 mg, potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety. Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety. Atorvastatinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety Atorvastatinum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras sp. zn. sukls75049/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Coltowan 10 mg tablety

Příbalová informace: Informace pro uživatele Coltowan 10 mg tablety Příbalová informace: Informace pro uživatele 10 mg tablety Ezetimibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls122999/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAISENETTE 75 MCG potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje Sp.zn.sukls277323/2012 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Emna 0,02 mg/3 mg ptahvané tablety ethinylestradilum/drspirennum Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172883/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

1. Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá

1. Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá sp.zn.sukls50259/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LIPANTHYL NT 145 mg potahované tablety fenofibratum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls115134/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo 12,5 mg potahované tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

AMFIDOR 50 mg AMFIDOR 100 mg potahované tablety. sildenafilum (ve formě sildenafili citras)

AMFIDOR 50 mg AMFIDOR 100 mg potahované tablety. sildenafilum (ve formě sildenafili citras) Sp.zn.sukls206980/2013 Sp.zn.sukls206981/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta AMFIDOR 50 mg AMFIDOR 100 mg potahované tablety sildenafilum (ve formě sildenafili citras) Přečtěte si pozorně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety dienogestum/ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety dienogestum/ethinylestradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Diecyclen 2 mg/0,03 mg potahované tablety dienogestum/ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Příbalová informace: infomace pro uživatele. Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum

Příbalová informace: infomace pro uživatele. Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum Sp.zn.sukls97345/2012 Příbalová informace: infomace pro uživatele Nopregy 1,5 mg tablety Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum sp.zn. sukls167525/2013, sukls167526/2013 a sp.zn. sukls203509/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg Potahované tablety famotidinum Přečtete si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn.:sukls107262/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LAMYA 0,075 mg desogestrelum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Milurit 100 Milurit 300 tablety allopurinolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Milurit 100 Milurit 300 tablety allopurinolum sp. zn. sukls107451/2015 a sukls107472/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Milurit 100 Milurit 300 tablety allopurinolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA AMLORATIO 5 mg AMLORATIO 10 mg tablety (Amlodipini

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum Příbalová informace: informace pro pacienta Plendil ER 5 mg Plendil ER 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním felodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatelku Circlet 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert Etonogestrelum/Ethinylestradiolum

Příbalová informace: Informace pro uživatelku Circlet 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert Etonogestrelum/Ethinylestradiolum Příbalová informace: Informace pro uživatelku Circlet 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert Etonogestrelum/Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety estradiolum valeras a norethisteroni acetas

GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety estradiolum valeras a norethisteroni acetas Sp.zn.sukls69467/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety estradiolum valeras a norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ezen 10 mg tablety Ezetimibum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ezen 10 mg tablety Ezetimibum Sp.zn.sukls4582/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta tablety Ezetimibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatele NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Nicméně, užívejte léčivý přípravek NAVELA 1,5 MG s opatrností,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas Sp.zn. sukls82417/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn.sukls214133/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tulip 40 mg potahované tablety atorvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls73988/2011 příloha ke sp.zn.sukls222639/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Torvazin 10 mg Torvazin 20 mg Torvazin 40 mg potahované

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls194490/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls194490/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls194490/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE AMFIDOR 50 mg potahované tablety sildenafilum (ve formě sildenafili citras) Přečtěte si pozorně

Více

PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum sp.zn. sukls85134/2010 a sukls101210/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Více

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum

ECRITEN 100 mg potahované tablety. Sildenafilum Příbalová informace: Informace pro uživatele ECRITEN 100 mg potahované tablety Sildenafilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Příbalová informace: Informace pro pacienta RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabapentin Sandoz 100 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 300 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 400 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls25452/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Nulsora 1,5 mg tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum Sp.zn.sukls121904/2013, sukls121905/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Viazet 10 mg/10 mg Viazet 20 mg/10 mg tvrdé tobolky rosuvastatinum a ezetimibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls92172/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE potahované tablety léčivá látka: anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum sp.zn.: sukls195142/2011, sukls195255/2011 a k sp.zn.: sukls151500/2010, sukls69655/2011, sukls197638/2011, sukls210296/2012, sukls62199/2012, sp.zn. sukls151501/2010, sukls69648/2011, sukls197650/2011,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls218305/2010, sukls218307/2010, sukls218308/2010 a příloha ke sp.zn.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls218305/2010, sukls218307/2010, sukls218308/2010 a příloha ke sp.zn. Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls218305/2010, sukls218307/2010, sukls218308/2010 a příloha ke sp.zn. sukls147282/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Larus 10

Více

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014

Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Sp. zn. sukls119329/2014, sukls119332/2014, sukls119337/2014, sukls119338/2014, sukls119341/2014, sukls119342/2014, sukls119343/2014, sukls119344/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Pregabalin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

PARALEN 125 tablety Paracetamolum

PARALEN 125 tablety Paracetamolum Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 125 tablety Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Celebrex 100 mg, tvrdé tobolky Celebrex 200 mg, tvrdé tobolky (Celecoxibum)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Grimodin 600 mg potahované tablety. gabapentinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Grimodin 600 mg potahované tablety. gabapentinum Sp. zn. sukls196659/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Grimodin 600 mg potahované tablety gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) sp.zn.sukls30566/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Unipres 10 Unipres 20 tablety (Nitrendipinum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Unipres 10 Unipres 20 tablety (Nitrendipinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. Unipres 10 Unipres 20 tablety (Nitrendipinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat Příbalová informace - Informace pro uživatele AROMASIN (exemestanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok. diclofenacum natricum Sp.zn.sukls126468/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOIN 25 mg/ml injekční roztok DICLOIN 50 mg/ml injekční roztok DICLOIN 75 mg/ml injekční roztok diclofenacum natricum Přečtěte si

Více

sp.zn.sukls153674/2014

sp.zn.sukls153674/2014 sp.zn.sukls153674/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA tablety phenoxymethylpenicillinum kalicum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eonic 10 mg potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

V příbalové informaci naleznete:

V příbalové informaci naleznete: Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE SIMGAL 10 mg potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky.

Příbalová informace: informace pro uživatele. Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky. Sp.zn. sukls118305/2014, sukls118306/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky pregabalinum Přečtěte si pozorně celou

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více