Občasník 2008/ číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vassboskovice.cz Občasník 2008/2009 2. číslo"

Transkript

1

2 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává druhé číslo Školního občasníku. Protože první bylo pokusné, testovací, bylo by dobré je trochu zhodnotit. Jelikož vychází druhé číslo, je jasné, že první mělo určitou odezvu ať už kladnou, či zápornou. Hned první závadičkou se stala distribuce. Školní občasník se nedostal do všech tříd a kabinetů, jak bylo zamýšleno. Doufáme tedy, že náš druhý adresnější způsob bude úspěšnější (do každé třídy prostřednictvím třídních učitelů jedno číslo, po jednom čísle do každého kabinetu). Internetovou verzi občasníku pak naleznete na webových stránkách školy (část Škola). Skladba rubrik se ukázala jako vcelku dobrá a přehledná, i když jsme přistoupili k určitým dílčím úpravám grafické rozlišení, adresnější umístění fotografií. Rubrika, která se stala příčinou svárů, byla Prezentace tříd. Podle názorů nestranných pozorovatelů povedená a vtipná prezentace třídy IE2 způsobila ve třídě samotné zlou krev. A protože o své zviditelnění neprojevila zájem doposud žádná třída, tuto rubriku prozatím vynecháváme. Za velký klad považujeme fakt, že se mezi žáky školy našlo několik, kteří se chtějí na vydávání občasníku aktivně podílet. Jedná se o tzv. stálé spolupracovníky, neváhám říct redaktory. Jak poznáte sami, přinášejí nový, mladý a svěží pohled na dění ve škole. Máme i dopisovatele, kteří zaslali jednotlivé články (některé jsme museli krátit vzhledem k možnostem občasníku). Nemusí zůstat sami, budete-li mít i vy ostatní o tuto činnost zájem, ozvěte se. Bereme jakoukoli aktivitu článek, fotografii, nápad,. Uzávěrka tohoto čísla byla , akce proběhnuvší po tomto datu zaznamenáme v dalším čísle. 2

3 ODBORNÉ EXKURZE VT4 PRAHA Ve dnech 14. a 15. dubna se uskutečnila odborná exkurze třídy HT4 do Prahy. Žáci si předem nachystali trasu a program, rozdělili si jednotlivá atraktivní místa na trase a postupně podávali výklad. V praxi si tak vyzkoušeli práci průvodce cestovního ruchu a současně se seznámili s hlavními pamětihodnostmi hlavního města. V rámci exkurze navštívili i představení Cyrano z Bergeracu v Národním divadle. VP4 PRAHA Na závěr blokové praxe čtvrtého ročníku oboru veterinární prevence se dne uskutečnil tematický zájezd do Prahy se zaměřením na chov exotických zvířat. Třída VP4 navštívila ZOO Praha, která se nachází v dolní části čtvrti Praha Trója. Jde o velmi moderní zahradu, ukazující zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Zahrada se podílí na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a u některých vede jejich celosvětové plemenné knihy (nejznámější z nich je záchrana koně Převalského). Pobyt v Praze si třída VP4 zpříjemnila návštěvou divadla Na Fidlovačce. Na programu byla komedie Poslední doutník (hlavní protagonisté Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer). OA2 EMBAX-PRINT BRNO Dne se třída zúčastnila exkurze na brněnský veletrh o obalech, marketingu a tisku Embax-Print Jednalo se o výroční 25. veletrh zaměřený na nové technologie v obalech a jejich zpracování. Žáci si prohlédli expozice a získali velké množství nových poznatků do předmětu zbožíznalství. Z exkurze zpracovali samostatnou práci. VZ1 SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Studentky VZ1 se v květnu zúčastnily sportovního soustředění v Baldovci. Jeho součástí byly turistické pochody, míčové hry, cvičení a plavání. Studentky spojily soustředění i se svou odborností vyzkoušely si záchranu tonoucího. 3

4 VP1 ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se třída zúčastnila exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Tato ZOO se zaměřuje na chov zvířat v jejich přirozeném prostředí, známou součástí je také safari. Zde mohou návštěvníci pozorovat různé druhy zvířat ve volných výbězích. Na zpáteční cestě třída navštívila známou barokní stavbu Kuks. Zde jsou ke zhlédnutí sochy ctností a neřestí od M. Brauna. OA2 STMELOVACÍ POBYT BALDOVEC se třída OA2 zúčastnila stmelovacího pobytu v Baldovci. Součástí programu byly stmelovací a konverzační hry. Žáci si v lanovém centru vyzkoušeli různé techniky lezení, soupeřili v lukostřelbě, zřejmě nejoblíbenější atrakcí se stala horolezecká věž s několika různě vysokými stěnami. ANGLIE Ve dnech se 25 žáků naší školy zúčastnilo exkurze do Londýna. Jedná se už o několikátou exkurzi tohoto typu, letošní byla výjimečná tím, že účastníci byli ušetřeni dlouhé úmorné cesty autobusem do Londýna se dopravili letecky. Navštívili nejznámější památky Londýna, tzv. z první ruky si ověřili fungování londýnského metra. Naše reportérky vám zážitky z této exkurze přiblíží očima dvou účastníků (pedagoga a žáka). A protože se jednalo o odbornou exkurzi zaměřenou na anglický jazyk, můžete si i vy ověřit v rozhovoru své znalosti angličtiny (viz. část Příspěvky studentů str. 7) VÍDEŇ Ve dnech a byla pro žáky naší školy uspořádána jednodenní exkurze do Vídně. Exkurze se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru hotelnictví a turismus a 1. a 3. ročníku VOŠe. Průvodkyně, se kterou byli všichni velmi spokojeni, žáky a studenty seznámila nejen s nejvýznamnějšími památkami Vídně, ale i s historií jižní Moravy a severního Rakouska. Žáci měli možnost prohlédnout si Hunderwasserhaus, zámek Schönbrunn a přilehlé zahrady, historické centrum, Hofburg, Štěpánský dóm a zábavní park Prater. Díky exkurzi si žáci mohli prohloubit své znalosti v oblasti kulturního, společenského a politického vývoje Rakouska. Příspěvek přímé účastnice exkurze najdete v části Příspěvky studentů na str. 8 SOUTĚŽE Soutěž LONG DRINKS míchaných nápojů a BACARDI CUP se žáci KC2 M. Hájková, F. Kala a D. Valoušková a P. Havířová (jako náhradnice) zúčastnili soutěže LONG DRINKS míchaných nápojů a BACARDI CUP 2009 v HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 účastníků. Po prezentaci následovalo losování a technická rozprava. Soutěž měla vynikající úroveň jak po stránce soutěžní, tak po stránce doprovodné. Naši zástupci, kteří byli na soutěži poprvé, se v silné konkurenci neztratili. Přestože neobsadili první místa (hodnotili se pouze tři nejlepší), získali zajímavé zkušenosti. Byli veřejně pochváleni za předvedené výkony. 4

5 Prostějovská jehla 2009 Dne 14. května se v Prostějově konal již 8. ročník mezinárodní soutěže Prostějovská zlatá jehla, které se účastnilo na 80 mladých návrhářů z řad kolektivů a jednotlivců oděvních škol nejen z Česka, ale i Slovenska, Polska a Rakouska. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, a to Paříž, Paříž, Extravagance, Těsné sevření, Vzhůru nohama. Této prestižní soutěže se zúčastnila v kategorii Extravagance Jitka Zapletalová, studentka 4. ročníku VOŠ ekonomické, zdravotní a SŠ Boskovice studijního oboru Operátorka oděvní výroby se svou kolekcí Nová vize. Studentka svou kolekci tvořenou 3 modely navrhla, zrealizovala, ale i předvedla se svými spolužačkami Lucií Sychrovou a Hanou Schulzovou na přehlídkovém molu. V soutěži jsme obsadili sedmou příčky ve své kategorii. Okresní a krajské kolo SOČ Dne se v DDM Blansko uskutečnilo okresní kolo SOČ. Žáci naší školy se umístili takto: Pořadí Název práce Vypracoval Třída Konzultoval 1. Obnovitelné zdroje energie Jan Škrabal AP3 Němec 1. Cesta do Brazílie Nikola Meixnerová HT3 Ing. Švecová 1. Technika pro práci v lese Lukáš Fiala AP3 Němec 1. Mobilní telefony Jakub Szotkowski IE 3 Kotlán 1. Vývoj animovaného filmu Tomáš Lizna MG3 Mgr. Bauer 1. Program. prostř. Vizual Basic Radek Jelínek MG3 Ing. Hrdý 2. Chov terarijních zvířat Petr Kouřil VP3 MVDr. Kuběnová 2. Plemenářská práce Leona Langerová VP3 MVDr. Kuběnová 2. Technol. postup všívání límců Lucie Schiffnederová OV3 Ing. Holková 2. Přirozená komunikace s koňmi Lenka Štusáková VP3 MVDr. Kuběnová 2. Historie města Brna Tereza Moravcová HT3 Ing. Švecová 3. Srdeční onemocnění psů Iveta Vaňková VP3 MVDr. Kuběnová 3. Prodej zájezdů přes internet Jaroslava Nejedlá HT3 Valíček Krajské kolo SOČ se uskutečnilo na SPŠ strojnické v Brně. Ani zde se žáci naší školy neztratili a dosáhli následujících úspěchů: J. Škrabal místo N. Meixnerová 4. místo L. Fiala 6. místo J. Szotkovski 7. místo T. Lizna 8. místo R. Jelínek místo 5

6 AKCE Festival hotelnictví v zámeckém skleníku v Boskovicích pořádala naše škola 1. ročník festivalu hotelnictví. Své maturitní práce zde prezentovali žáci 4. ročníku oboru hotelnictví a turismus. Akce se konala pod záštitou starosty Boskovic. Akci navštívilo velké množství návštěvníků, kteří si odnášeli mnoho zážitků. Podrobnosti nám přinesla naše reportérka (viz část Příspěvky studentů str. 9) Nedej drogám šanci Přednáška pro studenty 1. ročníků středních škol se konala dne v sále kina Panorama v Boskovicích. Jednalo se o akci v rámci primární prevence zaměřené proti návykovým látkám. Se svými příspěvky vystoupili: MUDr. Juraj Tkáč - přiblížil žákům ambulantní léčbu alkoholismu a toxikománií v Psychiatrické léčebně Jihlava, por. Bc. Michal Hanuška - zmapoval ve své prezentaci současnou drogovou scénu na Blanensku. Pavel Vaněrek zastupoval Městskou policii Boskovice, která se snaží pomocí kontrol v místních restauračních zařízeních zabránit nezletilým v konzumaci legálních i nelegálních návykových látek. Mgr. Jaroslav Horák vysvětlil páchání trestných činů v souvislosti s alkoholem a toxikomániemi z pohledu našeho právního řádu zastupoval Okresní státní zastupitelství Blansko. Na závěr vystoupili René Kvapil, který působí ve funkci kurátora pro mládež a Mgr. Helena Kotová, která seznámila žáky s činností sdružení Podané ruce. Výstava psích miláčků Dne se v areálu školy na Hybešově ulici konal již 2. ročník Výstavy psích miláčků. Po velmi úspěšném prvním ročníku se ani letos nenechali pořadatelé (třída VP3) zahanbit a přes nepřízeň počasí zvládli výstavu na výbornou. Podrobnosti o výstavě přináší v části Příspěvky studentů naše reportérky str. 10 Jezdecký den V neděli se v areálu školy konal u příležitosti Dne dětí již 3. jezdecký den. Přes velkou nepřízeň počasí se našly děti, které připravovaný program zaujal, a to jak soutěže pro ně samotné, tak parkurové skákání. Vzhledem k podmínkám se skákaly pouze 2 parkúry. Jeden byl do 60 cm (zvítězila Z. Kindermannová na koni Sid) a druhý cm (zvítězila L. Opatřilová na koni Stix). Obě jsou žákyně oboru veterinární prevence. I přes nepřízeň počasí se v rámci možností jezdecký den vydařil. Akci pořádal jezdecký kroužek, který působí při naší škole. Využívá koně, majetek a prostředí Jezdeckého sdružení, o. s. Členové si sami určují den, kdy chodí ke koním podle toho, jak mají školu a čas. Podmínky jsou pro studenty školy zvýhodněné. Děti z jiných škol platí měsíční příspěvek 400,- Kč, příspěvek pro žáky naší školy je 200,- Kč. (Výjimku tvoří ti, kteří jsou chystání ke ZZVJ, nebo již vlastní licenci a účastní se závodů.) Přičemž počet dnů, kdy chodí ke koním není omezen a tudíž ani ježdění. Kroužek je zaměřen na rozvíjení lásky ke zvířatům, komunikaci se zvířaty, výuku jízdy na koni a po sportovní stránce na parkurové skákání. Bližší informace se dozvíte u ing. Slámkové. 6

7 Ekologická soutěž Od začátku školního roku probíhala na budově Havlíčkova pro všechny obory Ekologická soutěž ve sběru uzávěrů od PET lahví. Uzávěrka soutěže byla na konci měsíce dubna. Všechny třídy celkem nasbíraly 28 kg. Nasbíraný plast byl odevzdán ve firmě RENOVAPLAST, Boskovice, který ho dále zpracuje a recykluje. Soutěž vyhrála třída OV3, která nasbírala 14 kg. Kadeřnicko- folkloristická akce Žákyně oboru operátor oděvní výroby, které projevily zájem, se zúčastnily v zámeckém skleníku dne Kadeřnicko-folkloristické akce, pořádané ve spolupráci s kadeřnictvím Angel s Hair. Předvedly modely doplněné krásnými účesy a květinami. ZKOUŠKY Certifikát z anglického jazyka 28. dubna studentů využilo možnosti udělat si na naší škole test hodnocení úrovně anglického jazyka, který vytvořila společnost SCIO společně s australskou radou pro výzkum ve vzdělávání ACER. Test byl sestaven tak, aby splňoval požadavky Národního plánu výuky cizích jazyků. Výsledky testu budou rozděleny do několika úrovní (A1 - výstupní úroveň 5. třídy ZŠ, A2 - cílová jazyková úroveň v 9. třídě ZŠ, B2 - výstup ze SŠ). Testování se skládalo ze dvou částí. První byla poslechová, kdy jsme podle toho, co slyšíme, měli označit správnou odpověď. Druhá část - mluvnická, neboli porozumění textu a opět následné zatržení správné odpovědi. A jak test dopadl? To se dozvíme až ke konci školního roku. (M. Dobešová OA3) Maturitní a závěrečné zkoušky V období skládali žáci čtvrtých ročníků denního studia ústní část maturitních zkoušek. Žáci dálkového studia mají tento úkol ještě před sebou. Přehled výsledků: Třída Skládalo celkem Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo AP HT IE MG OA OV VP Závěrečné zkoušky oboru kuchař-číšník probíhají v období Skládali žáci písemnou část, se pak konala praktická část v zámeckém skleníku v Boskovicích. Žáci připravovali slavnostní tabule k předem daným příležitostem Vánoce, Velikonoce, svatba, sraz abiturientů, atd. Mnohé byly velice nápadité a zaujaly i návštěvníky, akce byla od 12 hodin veřejně přístupná. V termínu probíhají závěrečné zkoušky oboru zahradník. Výsledky obou zkoušek byly známy až po uzávěrce tohoto čísla. 7

8 LONDÝN Dne někteří studenti naší školy pod dohledem pana Vybíhala a paní Přikrylové odletěli v brzkých ranních hodinách z ruzyňského letiště v rámci výuky anglického jazyka do Londýna. Strávili zde pět fantastických dnů, během kterých navštívili některé fenomény Londýna, a to např. Buckinghamský palác, katedrálu Sv. Pavla, Westminsterské opatství, Parlament, Tower Bridge, Trafalgarské náměstí, dále pak muzeum voskových figurín Madam Tussaud, bohémskou čtvrť Camden, Národní galerii, Britské muzeum, Hyde Park a další. Studenti byli ubytováni ve studentském hostelu Hyde Park in v samotném centru Londýna. Samozřejmě jsme byli nemálo zvědaví, a tak jsme dvěma členům posádky položili pár následujících otázek. Odpovědi jsme získali jak ze strany učitele, tak i studenta. MR. VYBÍHAL Do you think that students improved their English or only visited sights of London? - Ehh, I would like to believe that most of them has improved some of their skills and I am sure some of them did, but in general they learnt more about history and sights of London. Did you and students speak English during the visit to London? - Well, we did, but only when giving some simple instructions, or when we translated some words from Czech to English. When did students have to use English? - For example one day we visited an interesting distruct of London called Camden, where they independently did their shopping and ordered their meals, or anytime when they walked around on their own. Do you like visiting London repeatedly? Isn t it boring for you? - No, for me London is very exciting city in which I would live if I had a chance and every trip is different because of students and changes that happen in London. Where there any problems during the trip? - Yes, the biggest problem was a shortage of money and otherwise everything was perfect. 8

9 Was the funniest moment? - There were lot of funny moments, because students was cool and we had a lot of fun, but I really loved the most, when one of my students translated the word UNDERGROUNG as Metrové nádraží. (pro ty, kteří si chtějí ověřit, zda rozhovoru rozuměli, je uveden překlad na str. 11) DOMINIK FIALA Použil jsi angličtinu? V jaké míře a v jakých situacích? - Ano, použil, ale ne moc, například v obchodě, občas s lidmi na ulici, ve veřejné dopravě. Kde jste byli ubytovaní a jak jste byli spokojeni? - Byli jsme ubytovaní v mládežnickém hostelu Hyde Park in nedaleko Hyde Parku, úroveň ubytování byla hodně nízká, ale pouze k přespání to stačilo. Podle našich informací jste na ubytovně měli pouze snídaně, poté jste se stravovali ve fastfoodech. Viděl jsi film Super Size Me? Jak dlouho by ses dokázal takto stravovat? - Film Super Size Me jsem viděl. Strava mi příliš nevadila, ale ta domácí mi chyběla. Co je podle tebe nejvíce typické pro tuto zemi? - Asi to, že jsou Angličané velmi hrdí. Myslíš si, že ses zdokonalil v angličtině, nebo jsi pouze navštívil památky Londýna? - Rozhodně nezdokonalil, ale minimální zkušenost jsem získal. Pocítil jsem výrazný rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Zájezd byl poznávací a ne vzdělávací. Co se ti nejvíce líbilo? - Nejvíce se mi líbili pouliční umělci, dále městská část Camden, která byla plná extravagantních kultur a v neposlední řadě Muzeum voskových figurín, kde jsme na konci prohlídky absolvovali zajímavou jízdu autíčkem, která zahrnovala výklad o historii a kultuře Londýna. Baví tě angličtina jako taková? - Jazyk se mi líbí, ale školní výuka ne. (Lenka Vaňková, Petra Zoubková IE2) VÍDEŇ 22. dubna se celá naše třída HT1 spolu s paní učitelkou Palánovou a Škaroupkovou vydala navštívit hlavní město Rakouska Vídeň, město parků a soch ležící na řece Dunaj. Naší první zastávkou byl obytný činžovní dům architekta Friedensreicha Hundertwassera. Jeho stavby jsou známy po celém světě svými křivými podlahami, nesouměrnostmi, různými velikostmi oken a svou barevností. 9

10 Během okružní cesty městem jsme zhlédli mnoho nádherných historických i moderních budov, například zámek Belveder. Navštívili Schönbrunn, letní sídlo Habsburků. K zámku patří obrovská zahrada, ve které se nachází také motýlí dům s tisíci volně poletujícími pestrobarevnými motýly, malá zoologická zahrada, labyrint. Od městské radnice naše cesta pokračovala k Hofburgu, dnešnímu sídlu prezidenta. V dominikánském klášteře náš obdiv sklidila věrná kopie obrazu do Leonarda da Vinciho Poslední večeře, sestavená z drobné mozaiky. Nadchla nás také Kapucínská hrobka, kde je pohřbeno 146 habsburských panovníků. Nachází se zde dvojitá hrobka Marie Terezie a jejího manžela. Na samotném náměstí Stephansplatz stojí gotická stavba, kostel sv. Štěpána. Prošli jsme si luxusní ulice, kde mají své místo obchody známé po celém světě, např. Georgio Armani, Chanel, Gucci Na konci výletu nás čekaly atrakce v zábavném parku Prater. Už z dálky bylo vidět vídeňské kolo měřící 64 metrů, které dal roku 1766 postavit Josef II. Z celého dne nám v hlavách zůstalo mnoho informací a nezapomenutelných zážitků. Takže, až se vaše třída bude chystat na výlet do Vídně, věřte, že se opravdu máte na co těšit. (Monika Bednaříková, HT1) FESTIVAL HOTELNICTVÍ Je čtvrteční dopoledne 14. května, nacházím se v Zámeckém skleníku v Boskovicích na I. festivalu hotelnictví, který se koná pod záštitou maturitního ročníku oboru hotelnictví a turismus. První, co mě zaujme, když vejdu do dveří, je modře svítící bar, je laděn do kubánského stylu. Barmani mají květinové věnce, zástěry s vlajkou Kuby. Na lístku jsou lákavě vypadající míchané nápoje na způsob mojita. V sále mě upoutá vůně linoucí se z vonné tyčinky v čajovně. U stánku je nízký dřevěný stolek s polštáři, na kterých sedí usměvavé paní učitelky, které si každý fotí a natáčí na kameru, protože jsou prvními návštěvníky čajovny. Vedlejší dva stánky prezentují přímořské oblasti Egypt a Řecko, kde mají studentky antické kostýmy a spoustu suvenýrů z dovolených. Nabídnou mi ochutnávku řeckých tzatziky. Je to česneková pomazánka s okurkem na toastu. Další prezentace je věnována Tatrám na Slovensku, kde je možno ochutnat tradiční halušky a domácí klobásu. U pódia se na mě usmívají studentky, které mají oblast Francii, ráj vína a sýrů. Naproti je staročeská pivnice, kde ochutnám švestkovou omáčku s chlebem. Děvčata mají černé šaty a bílé zástěrky jako z pravé 10

11 pivnice. Dále je zde tabule na dětskou oslavu, myslivecká tabule se všemi doplňky, jako je liščí kůže, umělý kanec a v pozadí visí myslivecká uniforma. Uprostřed je svatební a valentýnská tabule. Valentýnská tabule je laděna do růžova se srdíčky. Poslední tabule v sále je na téma boskovické festivaly. Málem bych zapomněla na kavárnu a vinárnu, které byly v druhém patře skleníku, kde jsem si objednala vynikající vídeňskou kávu. Je 11 hodin a začíná slavnostní zahájení moderované Blankou Ferusovou a Janem Dračkou. Oba jsou dokonale sladěni do fialova. Ze začátku je na moderátorech vidět nervozita a trochu rozechvěný hlas, ale po chvíli se nervozita rychle vytrácí. Nejdříve zvou na pódium pana starostu a pana ředitele, kteří mají kratší proslov. Mezitím se sál zaplňuje návštěvníky. Blanka s Honzou si zvou postupně k sobě dvojice od stánků a vedou s nimi krátké rozhovory. Na všech maturantech jsou vidět zbytky nervozity a stresu, které měli při přípravě stánků a obhajoby. Mezi návštěvníky jsou i rodiče maturantů, kteří přišli své potomky podpořit. Když to je první a zároveň průkopnický ročník, tak si myslím, že se nakonec všechno dobře zvládlo. (Nikola Vránová, HT3) VÝSTAVA PSÍCH MILÁČKŮ Dne se konal druhý ročník výstavy psích miláčků. Organizaci měli nestarost žáci VP3 za výrazné podpory MVDr.Hany Kuběnové. Hlavní porotce byla Michaela Čermáková. Psi byli rozděleni do 3. kategorií: 1. kategorie: S do 30cm (19 psů) 2. kategorie: L do 50cm (22 psů) 3. kategorie: XL nad 50cm (26 psů) Kvůli velkému zájmu o účast na výstavě se musel snížit počet psů. Každý psovod mohl mít přihlášené pouze dva psy. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 67 psů, ale kvůli nevydařenému počasí se pár přihlášených nedostavilo. Kategorie S se musela za nepříznivého počasí přesunout do vnitřních prostor budovy školy. Jakmile se počasí vyjasnilo, druhá a třetí kategorie mohla být přesunuta zpět na venkovní areál. Mezi jednotlivými kategoriemi nám žákyně naší školy Adéla Luňáčková, Monika Urbanová a Lucie Kučerová ukázaly se svými psy Dogdancing. Dále nás žáci kynologie seznámili s první pomocí u psa a ukázkou služebního výcviku. Výsledky: Kategorie S 1.místo : Jack (československý vrtichvostík) Machová Pavlína 2.místo : Ketty (kříženec) Tereza Macháčková 3.místo : Zorinka (kříženec) Ing. Jindřich Knesl Kategorie L 1.místo : Alienne (belgický ovčák) Denisa Závitková 2.místo : Akim (kříženec) Michaela Procházková 3.místo : Fiona (kříženec) Monika Haláčková 11

12 Kategorie XL 1.místo : Artuš (zlatý retrívr) Leona Valterová 2.místo : Dennys (kříženec) Marcela Pecínová 3.místo: Kimmy (bílý švýcarský ovčák) Marcel Prchal Doprovodné soutěže : Poslušnost 1.místo Kimmy (bílý švýcarský ovčák) Marcel Prchal Překážky 1.místo Kimmy (bílý švýcarský ovčák ) Marcel Prchal Pejsek šikulka 1.místo Fiona (kříženec) Monika Haláčková Zjišťovali jsme u účastníků, jaké měli dojmy z výstavy. I přes nepříznivé počasí se všem výstava líbila. Pochvala byla především za dobrou organizaci, dárkové tašky s pamlsky + hračky pro psy. Myslíme, že se druhý ročník vydařil,l a máme důvod se těšit na třetí ročník v příštím roce. (Tereza Psohlavcová, Hana Šafaříková VP2) FRESBEE ŠTAFETA A už tu máme výsledky fresbee štafety Nevíte o čem je řeč? Přeci o soutěži, které se mohly zúčastnit všechny třídy naší školy. Principem štafety bylo vybrat deset zástupců třídy, kteří si stoupli do řady. Jejich úkol spočíval v házení si létajícím talířem. První z řady hodil druhému, ten třetímu a tak dál až na konec, a pak zase zpátky. Aby toho nebylo málo, přihlížející učitel jim stopoval čas. A vítězové? Samozřejmě ti s nejkratším časem. Soutěž probíhala v průběhu května a června. Pořadí k : 1. AP1 čas: OA2 čas: IE1 čas: (M. Dobešová, OA3) PŘEKLAD ROZHOVORU S MR. VYBÍHALEM Myslíte si, že se studenti zdokonalili v angličtině, nebo jen navštívili památky Londýna? Rád bych věřil tomu, že většina ano a jsem si jist, že někteří svoje znalosti určitě obohatili, ale ve skutečnosti se dozvěděli víc o historii a památkách Londýna. Mluvili jste během zájezdu se studenty anglicky? Ano, mluvili, ale pouze když jsme jim dávali jednoduché pokyny, nebo když jsme překládali nějaká slovíčka z češtiny do angličtiny. Ve kterých situacích byli studenti nuceni angličtinu použít? Například když jsme jeden den navštívili zajímavou část Londýna zvanou Camden, kde samostatně nakupovali a objednávali si jídlo, nebo když měli rozchod. Nastaly během zájezdu nějaké potíže? Ano, největší problém byl nedostatek peněz, ale jinak bylo všechno skvělé. Baví Vás opakovaně navštěvovat Londýn? Není to nudné? Není, pro mě je Londýn velice zajímavým městem, ve kterém bych žil, kdybych měl možnost, a každý zájezd je jiný díky studentům a změnám, které v Londýně nastanou. Co Vás nejvíce pobavilo? Zažil jsem tam spoustu zábavných chvil, protože studenti byli úžasní, a bylo hodně legrace, ale opravdu nejvíce mě pobavilo, když jeden z mých studentů přeložil slovo UNDERGROUND jako metrové nádraží. 12

13 Jak jistě všichni víte, od roku 2010 by se měla poprvé uskutečnit tzv. státní maturita. Kolem této změny je mnoho rozporu a dotazů, hlavně ze strany studentů. Nicméně přepokládejme, že se nová maturita uskuteční jaké změny nastanou? Z jakých předmětu se bude maturovat? (viz tabulka níže) 54 žákům naší školy (třídy OA3, VP3, AP3) jsme položili několik otázek na téma: Současná / státní maturita??? (často jsme si vyslechli i originální názory) 1) Jaké informace Vám poskytla škola o nových státních maturitách? 95% žáků si stěžuje na velmi nízkou informovanost a to, že každý z učitelů podává jiné informace 5% žáků uvedlo, že obdrželi pouze noviny o státních maturitách Pozn. redakce k velké dezinformovanosti bohužel připívají naše média, která uvádějí o maturitách velké množství polopravd a nepřesných informací. 2) Jste spokojení s vyjádřením vlády a chválením nových státních maturit? 4% ano 96% ne 3) Víte, kdy budou poprvé nové státní maturity? 87 % žáků ví, že státní maturity budou poprvé v roce % neví 4) Kterou maturitu byste si vybrali, kdybyste mohli mít na výběr? 96% žáků by si vybralo nynější typ maturit 4 % žáků jsou pro státní maturity 5) Jaký máte názor na nové tzv. státní maturity? Vybíráme nejzajímavější a nejobsáhlejší odpovědi: Program státních maturit by měl sjednotit maturity gymnázií a středních škol. Podle mého názoru je to nesmysl, protože gymnázia jsou všeobecně zaměřena, kdežto střední školy jsou zaměřeny většinou oborově. Navíc nejsou tyto maturity připravené, což způsobuje obrovské zmatky a problémy (viz kauza na Slovensku). Kavická Petra, VP3 Pro gymnázium je to hračka, ale my budeme bojovat. Ale alespoň se sjednotí maturita a neudělá to každý. anonym OA3 Měly by být, až budou všude stejné osnovy na učení. Měly by být také dány přesné informace učitelům, aby mohli žáky dostatečně připravit. Nepřipravenost a změny nejsou dobrým začátkem. anonym VP3 13

14 Je to naprostý nesmysl. anonym AP3 Myslím, že je to dobrý nápad. anonym OA3 Je to nedomyšlené! Tři roky jsme připravování na nynější typ maturit a poslední rok budeme vše dohánět Martina Říhová, VP3 Nelíbí se mi jejich organizace, jsme neinformovaní a to nejen my, ale i učitelé. Naši milí politici to vidí jako Hurvínek válku. Odškrtnout nebo zvednout ruku pro ANO umí každý! Z hlediska českého jazyka se mi zdá státní maturita přijatelná, ale matika angličtina se mi zdá jako vystřižená z hororového snímku. Monika Přikrylová, VP3 Já bych to nechtěl, jelikož to není ani kompletně zpracovaný. Ty prachy co na to byly, tak só fuč. Protože normálně pracující lidi ze svéch daní platijó do tady teho a ty prachy nikde nésó. anonym AP3 Otázky připravily a odpovědi zpracovaly Michaela Peigerová OA2, Lenka Vaňková a Petra Zoubková IE2 ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky 2-3 povinné zkoušky český jazyk a literatura (stanoví ředitel) cizí jazyk nebo matematika max. 3 nepovinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky (nabídku stanoví ředitel školy) český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 2012 a dále 3 povinné zkoušky: 2 3 povinné zkoušky český jazyk a literatura (stanoví ředitel) cizí jazyk matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika max. 3 nepovinné zkoušky: max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: (nabídku stanoví ředitel školy) další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 14

15 !!!!!!! Výzva!!!!!! Žádáme všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy se smyslem pro humor a recesi o zaslání fotky svého chlupatého miláčka v elektronické podobě. Chtěli bychom uspořádat výstavu pod pracovním názvem Co pedagog to pes či kočka Fotografie prosím zasílejte na mail do Redakční rada: Mgr. Bušinová, Mgr. Hédlová, M. Dobešová (OA3), M. Peigerová (OA2), L. Vaňková (IE2), P. Zoubková (IE2) 15

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka...

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka... BYLI JSME PŘI TOM... 4 HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4 VP3 na městském úřadě... 4 Lyžařský výcvik... 5 Olympiáda z anglického jazyka... 7 Zájezd do divadla... 7 16. veletrh fiktivních firem... 8

Více

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou Souhra 2014-15 již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou STUDIJNÍ OBORY čtyřleté studijní obory Gastronomie Cestovní ruch tříleté učební obory Cukrář

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

EXKURZE. Modrotisk v Olešnici. Obsah

EXKURZE. Modrotisk v Olešnici. Obsah Obsah EXKURZE... 1 Modrotisk v Olešnici... 1 Mikve... 2 Třiďte odpad. Cestou ke kontejnerům zhubnete... 3 Skládka Březinka... 3 Krakov a Osvětim... 3 NOVINÁŘKA MEZI STUDENTY 5 AUTOŠKOLA... 6 BARMANSKÝ

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 -

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414. XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008 - 1 - Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2007/2008-1 - Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole... 4 Údaje o pracovnících školy pedagogická

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více