Občasník 2008/ číslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.vassboskovice.cz Občasník 2008/2009 2. číslo"

Transkript

1

2 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává druhé číslo Školního občasníku. Protože první bylo pokusné, testovací, bylo by dobré je trochu zhodnotit. Jelikož vychází druhé číslo, je jasné, že první mělo určitou odezvu ať už kladnou, či zápornou. Hned první závadičkou se stala distribuce. Školní občasník se nedostal do všech tříd a kabinetů, jak bylo zamýšleno. Doufáme tedy, že náš druhý adresnější způsob bude úspěšnější (do každé třídy prostřednictvím třídních učitelů jedno číslo, po jednom čísle do každého kabinetu). Internetovou verzi občasníku pak naleznete na webových stránkách školy (část Škola). Skladba rubrik se ukázala jako vcelku dobrá a přehledná, i když jsme přistoupili k určitým dílčím úpravám grafické rozlišení, adresnější umístění fotografií. Rubrika, která se stala příčinou svárů, byla Prezentace tříd. Podle názorů nestranných pozorovatelů povedená a vtipná prezentace třídy IE2 způsobila ve třídě samotné zlou krev. A protože o své zviditelnění neprojevila zájem doposud žádná třída, tuto rubriku prozatím vynecháváme. Za velký klad považujeme fakt, že se mezi žáky školy našlo několik, kteří se chtějí na vydávání občasníku aktivně podílet. Jedná se o tzv. stálé spolupracovníky, neváhám říct redaktory. Jak poznáte sami, přinášejí nový, mladý a svěží pohled na dění ve škole. Máme i dopisovatele, kteří zaslali jednotlivé články (některé jsme museli krátit vzhledem k možnostem občasníku). Nemusí zůstat sami, budete-li mít i vy ostatní o tuto činnost zájem, ozvěte se. Bereme jakoukoli aktivitu článek, fotografii, nápad,. Uzávěrka tohoto čísla byla , akce proběhnuvší po tomto datu zaznamenáme v dalším čísle. 2

3 ODBORNÉ EXKURZE VT4 PRAHA Ve dnech 14. a 15. dubna se uskutečnila odborná exkurze třídy HT4 do Prahy. Žáci si předem nachystali trasu a program, rozdělili si jednotlivá atraktivní místa na trase a postupně podávali výklad. V praxi si tak vyzkoušeli práci průvodce cestovního ruchu a současně se seznámili s hlavními pamětihodnostmi hlavního města. V rámci exkurze navštívili i představení Cyrano z Bergeracu v Národním divadle. VP4 PRAHA Na závěr blokové praxe čtvrtého ročníku oboru veterinární prevence se dne uskutečnil tematický zájezd do Prahy se zaměřením na chov exotických zvířat. Třída VP4 navštívila ZOO Praha, která se nachází v dolní části čtvrti Praha Trója. Jde o velmi moderní zahradu, ukazující zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Zahrada se podílí na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a u některých vede jejich celosvětové plemenné knihy (nejznámější z nich je záchrana koně Převalského). Pobyt v Praze si třída VP4 zpříjemnila návštěvou divadla Na Fidlovačce. Na programu byla komedie Poslední doutník (hlavní protagonisté Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer). OA2 EMBAX-PRINT BRNO Dne se třída zúčastnila exkurze na brněnský veletrh o obalech, marketingu a tisku Embax-Print Jednalo se o výroční 25. veletrh zaměřený na nové technologie v obalech a jejich zpracování. Žáci si prohlédli expozice a získali velké množství nových poznatků do předmětu zbožíznalství. Z exkurze zpracovali samostatnou práci. VZ1 SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Studentky VZ1 se v květnu zúčastnily sportovního soustředění v Baldovci. Jeho součástí byly turistické pochody, míčové hry, cvičení a plavání. Studentky spojily soustředění i se svou odborností vyzkoušely si záchranu tonoucího. 3

4 VP1 ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se třída zúčastnila exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Tato ZOO se zaměřuje na chov zvířat v jejich přirozeném prostředí, známou součástí je také safari. Zde mohou návštěvníci pozorovat různé druhy zvířat ve volných výbězích. Na zpáteční cestě třída navštívila známou barokní stavbu Kuks. Zde jsou ke zhlédnutí sochy ctností a neřestí od M. Brauna. OA2 STMELOVACÍ POBYT BALDOVEC se třída OA2 zúčastnila stmelovacího pobytu v Baldovci. Součástí programu byly stmelovací a konverzační hry. Žáci si v lanovém centru vyzkoušeli různé techniky lezení, soupeřili v lukostřelbě, zřejmě nejoblíbenější atrakcí se stala horolezecká věž s několika různě vysokými stěnami. ANGLIE Ve dnech se 25 žáků naší školy zúčastnilo exkurze do Londýna. Jedná se už o několikátou exkurzi tohoto typu, letošní byla výjimečná tím, že účastníci byli ušetřeni dlouhé úmorné cesty autobusem do Londýna se dopravili letecky. Navštívili nejznámější památky Londýna, tzv. z první ruky si ověřili fungování londýnského metra. Naše reportérky vám zážitky z této exkurze přiblíží očima dvou účastníků (pedagoga a žáka). A protože se jednalo o odbornou exkurzi zaměřenou na anglický jazyk, můžete si i vy ověřit v rozhovoru své znalosti angličtiny (viz. část Příspěvky studentů str. 7) VÍDEŇ Ve dnech a byla pro žáky naší školy uspořádána jednodenní exkurze do Vídně. Exkurze se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru hotelnictví a turismus a 1. a 3. ročníku VOŠe. Průvodkyně, se kterou byli všichni velmi spokojeni, žáky a studenty seznámila nejen s nejvýznamnějšími památkami Vídně, ale i s historií jižní Moravy a severního Rakouska. Žáci měli možnost prohlédnout si Hunderwasserhaus, zámek Schönbrunn a přilehlé zahrady, historické centrum, Hofburg, Štěpánský dóm a zábavní park Prater. Díky exkurzi si žáci mohli prohloubit své znalosti v oblasti kulturního, společenského a politického vývoje Rakouska. Příspěvek přímé účastnice exkurze najdete v části Příspěvky studentů na str. 8 SOUTĚŽE Soutěž LONG DRINKS míchaných nápojů a BACARDI CUP se žáci KC2 M. Hájková, F. Kala a D. Valoušková a P. Havířová (jako náhradnice) zúčastnili soutěže LONG DRINKS míchaných nápojů a BACARDI CUP 2009 v HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 účastníků. Po prezentaci následovalo losování a technická rozprava. Soutěž měla vynikající úroveň jak po stránce soutěžní, tak po stránce doprovodné. Naši zástupci, kteří byli na soutěži poprvé, se v silné konkurenci neztratili. Přestože neobsadili první místa (hodnotili se pouze tři nejlepší), získali zajímavé zkušenosti. Byli veřejně pochváleni za předvedené výkony. 4

5 Prostějovská jehla 2009 Dne 14. května se v Prostějově konal již 8. ročník mezinárodní soutěže Prostějovská zlatá jehla, které se účastnilo na 80 mladých návrhářů z řad kolektivů a jednotlivců oděvních škol nejen z Česka, ale i Slovenska, Polska a Rakouska. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, a to Paříž, Paříž, Extravagance, Těsné sevření, Vzhůru nohama. Této prestižní soutěže se zúčastnila v kategorii Extravagance Jitka Zapletalová, studentka 4. ročníku VOŠ ekonomické, zdravotní a SŠ Boskovice studijního oboru Operátorka oděvní výroby se svou kolekcí Nová vize. Studentka svou kolekci tvořenou 3 modely navrhla, zrealizovala, ale i předvedla se svými spolužačkami Lucií Sychrovou a Hanou Schulzovou na přehlídkovém molu. V soutěži jsme obsadili sedmou příčky ve své kategorii. Okresní a krajské kolo SOČ Dne se v DDM Blansko uskutečnilo okresní kolo SOČ. Žáci naší školy se umístili takto: Pořadí Název práce Vypracoval Třída Konzultoval 1. Obnovitelné zdroje energie Jan Škrabal AP3 Němec 1. Cesta do Brazílie Nikola Meixnerová HT3 Ing. Švecová 1. Technika pro práci v lese Lukáš Fiala AP3 Němec 1. Mobilní telefony Jakub Szotkowski IE 3 Kotlán 1. Vývoj animovaného filmu Tomáš Lizna MG3 Mgr. Bauer 1. Program. prostř. Vizual Basic Radek Jelínek MG3 Ing. Hrdý 2. Chov terarijních zvířat Petr Kouřil VP3 MVDr. Kuběnová 2. Plemenářská práce Leona Langerová VP3 MVDr. Kuběnová 2. Technol. postup všívání límců Lucie Schiffnederová OV3 Ing. Holková 2. Přirozená komunikace s koňmi Lenka Štusáková VP3 MVDr. Kuběnová 2. Historie města Brna Tereza Moravcová HT3 Ing. Švecová 3. Srdeční onemocnění psů Iveta Vaňková VP3 MVDr. Kuběnová 3. Prodej zájezdů přes internet Jaroslava Nejedlá HT3 Valíček Krajské kolo SOČ se uskutečnilo na SPŠ strojnické v Brně. Ani zde se žáci naší školy neztratili a dosáhli následujících úspěchů: J. Škrabal místo N. Meixnerová 4. místo L. Fiala 6. místo J. Szotkovski 7. místo T. Lizna 8. místo R. Jelínek místo 5

6 AKCE Festival hotelnictví v zámeckém skleníku v Boskovicích pořádala naše škola 1. ročník festivalu hotelnictví. Své maturitní práce zde prezentovali žáci 4. ročníku oboru hotelnictví a turismus. Akce se konala pod záštitou starosty Boskovic. Akci navštívilo velké množství návštěvníků, kteří si odnášeli mnoho zážitků. Podrobnosti nám přinesla naše reportérka (viz část Příspěvky studentů str. 9) Nedej drogám šanci Přednáška pro studenty 1. ročníků středních škol se konala dne v sále kina Panorama v Boskovicích. Jednalo se o akci v rámci primární prevence zaměřené proti návykovým látkám. Se svými příspěvky vystoupili: MUDr. Juraj Tkáč - přiblížil žákům ambulantní léčbu alkoholismu a toxikománií v Psychiatrické léčebně Jihlava, por. Bc. Michal Hanuška - zmapoval ve své prezentaci současnou drogovou scénu na Blanensku. Pavel Vaněrek zastupoval Městskou policii Boskovice, která se snaží pomocí kontrol v místních restauračních zařízeních zabránit nezletilým v konzumaci legálních i nelegálních návykových látek. Mgr. Jaroslav Horák vysvětlil páchání trestných činů v souvislosti s alkoholem a toxikomániemi z pohledu našeho právního řádu zastupoval Okresní státní zastupitelství Blansko. Na závěr vystoupili René Kvapil, který působí ve funkci kurátora pro mládež a Mgr. Helena Kotová, která seznámila žáky s činností sdružení Podané ruce. Výstava psích miláčků Dne se v areálu školy na Hybešově ulici konal již 2. ročník Výstavy psích miláčků. Po velmi úspěšném prvním ročníku se ani letos nenechali pořadatelé (třída VP3) zahanbit a přes nepřízeň počasí zvládli výstavu na výbornou. Podrobnosti o výstavě přináší v části Příspěvky studentů naše reportérky str. 10 Jezdecký den V neděli se v areálu školy konal u příležitosti Dne dětí již 3. jezdecký den. Přes velkou nepřízeň počasí se našly děti, které připravovaný program zaujal, a to jak soutěže pro ně samotné, tak parkurové skákání. Vzhledem k podmínkám se skákaly pouze 2 parkúry. Jeden byl do 60 cm (zvítězila Z. Kindermannová na koni Sid) a druhý cm (zvítězila L. Opatřilová na koni Stix). Obě jsou žákyně oboru veterinární prevence. I přes nepřízeň počasí se v rámci možností jezdecký den vydařil. Akci pořádal jezdecký kroužek, který působí při naší škole. Využívá koně, majetek a prostředí Jezdeckého sdružení, o. s. Členové si sami určují den, kdy chodí ke koním podle toho, jak mají školu a čas. Podmínky jsou pro studenty školy zvýhodněné. Děti z jiných škol platí měsíční příspěvek 400,- Kč, příspěvek pro žáky naší školy je 200,- Kč. (Výjimku tvoří ti, kteří jsou chystání ke ZZVJ, nebo již vlastní licenci a účastní se závodů.) Přičemž počet dnů, kdy chodí ke koním není omezen a tudíž ani ježdění. Kroužek je zaměřen na rozvíjení lásky ke zvířatům, komunikaci se zvířaty, výuku jízdy na koni a po sportovní stránce na parkurové skákání. Bližší informace se dozvíte u ing. Slámkové. 6

7 Ekologická soutěž Od začátku školního roku probíhala na budově Havlíčkova pro všechny obory Ekologická soutěž ve sběru uzávěrů od PET lahví. Uzávěrka soutěže byla na konci měsíce dubna. Všechny třídy celkem nasbíraly 28 kg. Nasbíraný plast byl odevzdán ve firmě RENOVAPLAST, Boskovice, který ho dále zpracuje a recykluje. Soutěž vyhrála třída OV3, která nasbírala 14 kg. Kadeřnicko- folkloristická akce Žákyně oboru operátor oděvní výroby, které projevily zájem, se zúčastnily v zámeckém skleníku dne Kadeřnicko-folkloristické akce, pořádané ve spolupráci s kadeřnictvím Angel s Hair. Předvedly modely doplněné krásnými účesy a květinami. ZKOUŠKY Certifikát z anglického jazyka 28. dubna studentů využilo možnosti udělat si na naší škole test hodnocení úrovně anglického jazyka, který vytvořila společnost SCIO společně s australskou radou pro výzkum ve vzdělávání ACER. Test byl sestaven tak, aby splňoval požadavky Národního plánu výuky cizích jazyků. Výsledky testu budou rozděleny do několika úrovní (A1 - výstupní úroveň 5. třídy ZŠ, A2 - cílová jazyková úroveň v 9. třídě ZŠ, B2 - výstup ze SŠ). Testování se skládalo ze dvou částí. První byla poslechová, kdy jsme podle toho, co slyšíme, měli označit správnou odpověď. Druhá část - mluvnická, neboli porozumění textu a opět následné zatržení správné odpovědi. A jak test dopadl? To se dozvíme až ke konci školního roku. (M. Dobešová OA3) Maturitní a závěrečné zkoušky V období skládali žáci čtvrtých ročníků denního studia ústní část maturitních zkoušek. Žáci dálkového studia mají tento úkol ještě před sebou. Přehled výsledků: Třída Skládalo celkem Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo AP HT IE MG OA OV VP Závěrečné zkoušky oboru kuchař-číšník probíhají v období Skládali žáci písemnou část, se pak konala praktická část v zámeckém skleníku v Boskovicích. Žáci připravovali slavnostní tabule k předem daným příležitostem Vánoce, Velikonoce, svatba, sraz abiturientů, atd. Mnohé byly velice nápadité a zaujaly i návštěvníky, akce byla od 12 hodin veřejně přístupná. V termínu probíhají závěrečné zkoušky oboru zahradník. Výsledky obou zkoušek byly známy až po uzávěrce tohoto čísla. 7

8 LONDÝN Dne někteří studenti naší školy pod dohledem pana Vybíhala a paní Přikrylové odletěli v brzkých ranních hodinách z ruzyňského letiště v rámci výuky anglického jazyka do Londýna. Strávili zde pět fantastických dnů, během kterých navštívili některé fenomény Londýna, a to např. Buckinghamský palác, katedrálu Sv. Pavla, Westminsterské opatství, Parlament, Tower Bridge, Trafalgarské náměstí, dále pak muzeum voskových figurín Madam Tussaud, bohémskou čtvrť Camden, Národní galerii, Britské muzeum, Hyde Park a další. Studenti byli ubytováni ve studentském hostelu Hyde Park in v samotném centru Londýna. Samozřejmě jsme byli nemálo zvědaví, a tak jsme dvěma členům posádky položili pár následujících otázek. Odpovědi jsme získali jak ze strany učitele, tak i studenta. MR. VYBÍHAL Do you think that students improved their English or only visited sights of London? - Ehh, I would like to believe that most of them has improved some of their skills and I am sure some of them did, but in general they learnt more about history and sights of London. Did you and students speak English during the visit to London? - Well, we did, but only when giving some simple instructions, or when we translated some words from Czech to English. When did students have to use English? - For example one day we visited an interesting distruct of London called Camden, where they independently did their shopping and ordered their meals, or anytime when they walked around on their own. Do you like visiting London repeatedly? Isn t it boring for you? - No, for me London is very exciting city in which I would live if I had a chance and every trip is different because of students and changes that happen in London. Where there any problems during the trip? - Yes, the biggest problem was a shortage of money and otherwise everything was perfect. 8

9 Was the funniest moment? - There were lot of funny moments, because students was cool and we had a lot of fun, but I really loved the most, when one of my students translated the word UNDERGROUNG as Metrové nádraží. (pro ty, kteří si chtějí ověřit, zda rozhovoru rozuměli, je uveden překlad na str. 11) DOMINIK FIALA Použil jsi angličtinu? V jaké míře a v jakých situacích? - Ano, použil, ale ne moc, například v obchodě, občas s lidmi na ulici, ve veřejné dopravě. Kde jste byli ubytovaní a jak jste byli spokojeni? - Byli jsme ubytovaní v mládežnickém hostelu Hyde Park in nedaleko Hyde Parku, úroveň ubytování byla hodně nízká, ale pouze k přespání to stačilo. Podle našich informací jste na ubytovně měli pouze snídaně, poté jste se stravovali ve fastfoodech. Viděl jsi film Super Size Me? Jak dlouho by ses dokázal takto stravovat? - Film Super Size Me jsem viděl. Strava mi příliš nevadila, ale ta domácí mi chyběla. Co je podle tebe nejvíce typické pro tuto zemi? - Asi to, že jsou Angličané velmi hrdí. Myslíš si, že ses zdokonalil v angličtině, nebo jsi pouze navštívil památky Londýna? - Rozhodně nezdokonalil, ale minimální zkušenost jsem získal. Pocítil jsem výrazný rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Zájezd byl poznávací a ne vzdělávací. Co se ti nejvíce líbilo? - Nejvíce se mi líbili pouliční umělci, dále městská část Camden, která byla plná extravagantních kultur a v neposlední řadě Muzeum voskových figurín, kde jsme na konci prohlídky absolvovali zajímavou jízdu autíčkem, která zahrnovala výklad o historii a kultuře Londýna. Baví tě angličtina jako taková? - Jazyk se mi líbí, ale školní výuka ne. (Lenka Vaňková, Petra Zoubková IE2) VÍDEŇ 22. dubna se celá naše třída HT1 spolu s paní učitelkou Palánovou a Škaroupkovou vydala navštívit hlavní město Rakouska Vídeň, město parků a soch ležící na řece Dunaj. Naší první zastávkou byl obytný činžovní dům architekta Friedensreicha Hundertwassera. Jeho stavby jsou známy po celém světě svými křivými podlahami, nesouměrnostmi, různými velikostmi oken a svou barevností. 9

10 Během okružní cesty městem jsme zhlédli mnoho nádherných historických i moderních budov, například zámek Belveder. Navštívili Schönbrunn, letní sídlo Habsburků. K zámku patří obrovská zahrada, ve které se nachází také motýlí dům s tisíci volně poletujícími pestrobarevnými motýly, malá zoologická zahrada, labyrint. Od městské radnice naše cesta pokračovala k Hofburgu, dnešnímu sídlu prezidenta. V dominikánském klášteře náš obdiv sklidila věrná kopie obrazu do Leonarda da Vinciho Poslední večeře, sestavená z drobné mozaiky. Nadchla nás také Kapucínská hrobka, kde je pohřbeno 146 habsburských panovníků. Nachází se zde dvojitá hrobka Marie Terezie a jejího manžela. Na samotném náměstí Stephansplatz stojí gotická stavba, kostel sv. Štěpána. Prošli jsme si luxusní ulice, kde mají své místo obchody známé po celém světě, např. Georgio Armani, Chanel, Gucci Na konci výletu nás čekaly atrakce v zábavném parku Prater. Už z dálky bylo vidět vídeňské kolo měřící 64 metrů, které dal roku 1766 postavit Josef II. Z celého dne nám v hlavách zůstalo mnoho informací a nezapomenutelných zážitků. Takže, až se vaše třída bude chystat na výlet do Vídně, věřte, že se opravdu máte na co těšit. (Monika Bednaříková, HT1) FESTIVAL HOTELNICTVÍ Je čtvrteční dopoledne 14. května, nacházím se v Zámeckém skleníku v Boskovicích na I. festivalu hotelnictví, který se koná pod záštitou maturitního ročníku oboru hotelnictví a turismus. První, co mě zaujme, když vejdu do dveří, je modře svítící bar, je laděn do kubánského stylu. Barmani mají květinové věnce, zástěry s vlajkou Kuby. Na lístku jsou lákavě vypadající míchané nápoje na způsob mojita. V sále mě upoutá vůně linoucí se z vonné tyčinky v čajovně. U stánku je nízký dřevěný stolek s polštáři, na kterých sedí usměvavé paní učitelky, které si každý fotí a natáčí na kameru, protože jsou prvními návštěvníky čajovny. Vedlejší dva stánky prezentují přímořské oblasti Egypt a Řecko, kde mají studentky antické kostýmy a spoustu suvenýrů z dovolených. Nabídnou mi ochutnávku řeckých tzatziky. Je to česneková pomazánka s okurkem na toastu. Další prezentace je věnována Tatrám na Slovensku, kde je možno ochutnat tradiční halušky a domácí klobásu. U pódia se na mě usmívají studentky, které mají oblast Francii, ráj vína a sýrů. Naproti je staročeská pivnice, kde ochutnám švestkovou omáčku s chlebem. Děvčata mají černé šaty a bílé zástěrky jako z pravé 10

11 pivnice. Dále je zde tabule na dětskou oslavu, myslivecká tabule se všemi doplňky, jako je liščí kůže, umělý kanec a v pozadí visí myslivecká uniforma. Uprostřed je svatební a valentýnská tabule. Valentýnská tabule je laděna do růžova se srdíčky. Poslední tabule v sále je na téma boskovické festivaly. Málem bych zapomněla na kavárnu a vinárnu, které byly v druhém patře skleníku, kde jsem si objednala vynikající vídeňskou kávu. Je 11 hodin a začíná slavnostní zahájení moderované Blankou Ferusovou a Janem Dračkou. Oba jsou dokonale sladěni do fialova. Ze začátku je na moderátorech vidět nervozita a trochu rozechvěný hlas, ale po chvíli se nervozita rychle vytrácí. Nejdříve zvou na pódium pana starostu a pana ředitele, kteří mají kratší proslov. Mezitím se sál zaplňuje návštěvníky. Blanka s Honzou si zvou postupně k sobě dvojice od stánků a vedou s nimi krátké rozhovory. Na všech maturantech jsou vidět zbytky nervozity a stresu, které měli při přípravě stánků a obhajoby. Mezi návštěvníky jsou i rodiče maturantů, kteří přišli své potomky podpořit. Když to je první a zároveň průkopnický ročník, tak si myslím, že se nakonec všechno dobře zvládlo. (Nikola Vránová, HT3) VÝSTAVA PSÍCH MILÁČKŮ Dne se konal druhý ročník výstavy psích miláčků. Organizaci měli nestarost žáci VP3 za výrazné podpory MVDr.Hany Kuběnové. Hlavní porotce byla Michaela Čermáková. Psi byli rozděleni do 3. kategorií: 1. kategorie: S do 30cm (19 psů) 2. kategorie: L do 50cm (22 psů) 3. kategorie: XL nad 50cm (26 psů) Kvůli velkému zájmu o účast na výstavě se musel snížit počet psů. Každý psovod mohl mít přihlášené pouze dva psy. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 67 psů, ale kvůli nevydařenému počasí se pár přihlášených nedostavilo. Kategorie S se musela za nepříznivého počasí přesunout do vnitřních prostor budovy školy. Jakmile se počasí vyjasnilo, druhá a třetí kategorie mohla být přesunuta zpět na venkovní areál. Mezi jednotlivými kategoriemi nám žákyně naší školy Adéla Luňáčková, Monika Urbanová a Lucie Kučerová ukázaly se svými psy Dogdancing. Dále nás žáci kynologie seznámili s první pomocí u psa a ukázkou služebního výcviku. Výsledky: Kategorie S 1.místo : Jack (československý vrtichvostík) Machová Pavlína 2.místo : Ketty (kříženec) Tereza Macháčková 3.místo : Zorinka (kříženec) Ing. Jindřich Knesl Kategorie L 1.místo : Alienne (belgický ovčák) Denisa Závitková 2.místo : Akim (kříženec) Michaela Procházková 3.místo : Fiona (kříženec) Monika Haláčková 11

12 Kategorie XL 1.místo : Artuš (zlatý retrívr) Leona Valterová 2.místo : Dennys (kříženec) Marcela Pecínová 3.místo: Kimmy (bílý švýcarský ovčák) Marcel Prchal Doprovodné soutěže : Poslušnost 1.místo Kimmy (bílý švýcarský ovčák) Marcel Prchal Překážky 1.místo Kimmy (bílý švýcarský ovčák ) Marcel Prchal Pejsek šikulka 1.místo Fiona (kříženec) Monika Haláčková Zjišťovali jsme u účastníků, jaké měli dojmy z výstavy. I přes nepříznivé počasí se všem výstava líbila. Pochvala byla především za dobrou organizaci, dárkové tašky s pamlsky + hračky pro psy. Myslíme, že se druhý ročník vydařil,l a máme důvod se těšit na třetí ročník v příštím roce. (Tereza Psohlavcová, Hana Šafaříková VP2) FRESBEE ŠTAFETA A už tu máme výsledky fresbee štafety Nevíte o čem je řeč? Přeci o soutěži, které se mohly zúčastnit všechny třídy naší školy. Principem štafety bylo vybrat deset zástupců třídy, kteří si stoupli do řady. Jejich úkol spočíval v házení si létajícím talířem. První z řady hodil druhému, ten třetímu a tak dál až na konec, a pak zase zpátky. Aby toho nebylo málo, přihlížející učitel jim stopoval čas. A vítězové? Samozřejmě ti s nejkratším časem. Soutěž probíhala v průběhu května a června. Pořadí k : 1. AP1 čas: OA2 čas: IE1 čas: (M. Dobešová, OA3) PŘEKLAD ROZHOVORU S MR. VYBÍHALEM Myslíte si, že se studenti zdokonalili v angličtině, nebo jen navštívili památky Londýna? Rád bych věřil tomu, že většina ano a jsem si jist, že někteří svoje znalosti určitě obohatili, ale ve skutečnosti se dozvěděli víc o historii a památkách Londýna. Mluvili jste během zájezdu se studenty anglicky? Ano, mluvili, ale pouze když jsme jim dávali jednoduché pokyny, nebo když jsme překládali nějaká slovíčka z češtiny do angličtiny. Ve kterých situacích byli studenti nuceni angličtinu použít? Například když jsme jeden den navštívili zajímavou část Londýna zvanou Camden, kde samostatně nakupovali a objednávali si jídlo, nebo když měli rozchod. Nastaly během zájezdu nějaké potíže? Ano, největší problém byl nedostatek peněz, ale jinak bylo všechno skvělé. Baví Vás opakovaně navštěvovat Londýn? Není to nudné? Není, pro mě je Londýn velice zajímavým městem, ve kterém bych žil, kdybych měl možnost, a každý zájezd je jiný díky studentům a změnám, které v Londýně nastanou. Co Vás nejvíce pobavilo? Zažil jsem tam spoustu zábavných chvil, protože studenti byli úžasní, a bylo hodně legrace, ale opravdu nejvíce mě pobavilo, když jeden z mých studentů přeložil slovo UNDERGROUND jako metrové nádraží. 12

13 Jak jistě všichni víte, od roku 2010 by se měla poprvé uskutečnit tzv. státní maturita. Kolem této změny je mnoho rozporu a dotazů, hlavně ze strany studentů. Nicméně přepokládejme, že se nová maturita uskuteční jaké změny nastanou? Z jakých předmětu se bude maturovat? (viz tabulka níže) 54 žákům naší školy (třídy OA3, VP3, AP3) jsme položili několik otázek na téma: Současná / státní maturita??? (často jsme si vyslechli i originální názory) 1) Jaké informace Vám poskytla škola o nových státních maturitách? 95% žáků si stěžuje na velmi nízkou informovanost a to, že každý z učitelů podává jiné informace 5% žáků uvedlo, že obdrželi pouze noviny o státních maturitách Pozn. redakce k velké dezinformovanosti bohužel připívají naše média, která uvádějí o maturitách velké množství polopravd a nepřesných informací. 2) Jste spokojení s vyjádřením vlády a chválením nových státních maturit? 4% ano 96% ne 3) Víte, kdy budou poprvé nové státní maturity? 87 % žáků ví, že státní maturity budou poprvé v roce % neví 4) Kterou maturitu byste si vybrali, kdybyste mohli mít na výběr? 96% žáků by si vybralo nynější typ maturit 4 % žáků jsou pro státní maturity 5) Jaký máte názor na nové tzv. státní maturity? Vybíráme nejzajímavější a nejobsáhlejší odpovědi: Program státních maturit by měl sjednotit maturity gymnázií a středních škol. Podle mého názoru je to nesmysl, protože gymnázia jsou všeobecně zaměřena, kdežto střední školy jsou zaměřeny většinou oborově. Navíc nejsou tyto maturity připravené, což způsobuje obrovské zmatky a problémy (viz kauza na Slovensku). Kavická Petra, VP3 Pro gymnázium je to hračka, ale my budeme bojovat. Ale alespoň se sjednotí maturita a neudělá to každý. anonym OA3 Měly by být, až budou všude stejné osnovy na učení. Měly by být také dány přesné informace učitelům, aby mohli žáky dostatečně připravit. Nepřipravenost a změny nejsou dobrým začátkem. anonym VP3 13

14 Je to naprostý nesmysl. anonym AP3 Myslím, že je to dobrý nápad. anonym OA3 Je to nedomyšlené! Tři roky jsme připravování na nynější typ maturit a poslední rok budeme vše dohánět Martina Říhová, VP3 Nelíbí se mi jejich organizace, jsme neinformovaní a to nejen my, ale i učitelé. Naši milí politici to vidí jako Hurvínek válku. Odškrtnout nebo zvednout ruku pro ANO umí každý! Z hlediska českého jazyka se mi zdá státní maturita přijatelná, ale matika angličtina se mi zdá jako vystřižená z hororového snímku. Monika Přikrylová, VP3 Já bych to nechtěl, jelikož to není ani kompletně zpracovaný. Ty prachy co na to byly, tak só fuč. Protože normálně pracující lidi ze svéch daní platijó do tady teho a ty prachy nikde nésó. anonym AP3 Otázky připravily a odpovědi zpracovaly Michaela Peigerová OA2, Lenka Vaňková a Petra Zoubková IE2 ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky 2-3 povinné zkoušky český jazyk a literatura (stanoví ředitel) cizí jazyk nebo matematika max. 3 nepovinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky (nabídku stanoví ředitel školy) český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 2012 a dále 3 povinné zkoušky: 2 3 povinné zkoušky český jazyk a literatura (stanoví ředitel) cizí jazyk matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika max. 3 nepovinné zkoušky: max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: (nabídku stanoví ředitel školy) další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění 14

15 !!!!!!! Výzva!!!!!! Žádáme všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy se smyslem pro humor a recesi o zaslání fotky svého chlupatého miláčka v elektronické podobě. Chtěli bychom uspořádat výstavu pod pracovním názvem Co pedagog to pes či kočka Fotografie prosím zasílejte na mail do Redakční rada: Mgr. Bušinová, Mgr. Hédlová, M. Dobešová (OA3), M. Peigerová (OA2), L. Vaňková (IE2), P. Zoubková (IE2) 15

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 (Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí) Účastnici stáže:

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize!

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Publikováno 25. 09. 2011 První zprávy z Prague Fashion Weekendu jsou tu! Prošvihly jste druhý ročník Prague Fashion Weekendu? Pojďte se na něj podívat

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Ve čtvrtek ráno čekalo na autobusové zastávce v Plumlově 33 žáků 8. A a 8. B pod dohledem pánů učitelů Pavla Majoršina a Tomáše Poláka. Konečně se v 7:30

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více