VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2011/2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory (Josef Kubálek , byl proslulý pedagog žijící velkou část života ve Všenorech, kde také vytvořil i část svého obsáhlého díla). Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je žákyně školy, tč. 7. třídy, Kateřina Králová. Logo používá škola ve dvou variantách s plným názvem a s názvem neplným. 1. Základní údaje o základní škole a mateřské škole 1.1. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory adresa školy Karla Majera 370, Všenory právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Renáta Bartoníčková zástupce ředitele: Jiří Dobruský řídící učitelka MŠ: Bc. Marta Sklenářová kontakt Zřizovatel název zřizovatele Obec Všenory adresa zřizovatele U Silnice 151, Všenory kontakt tel: Součásti základní školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 65 Školní jídelna při základní škole 150 jídel denně Mateřská škola 50 Školní jídelna při mateřské škole 55 jídel denně 2

3 1.4. Základní údaje o součástech školy počet tříd / Součást školy oddělení počet dětí / žáků ve šk. roce 11/12 (maximální ve šk. roce) počet dětí / žáků na třídu 11/12 (maximální ve šk. roce) šk. rok 10/11 (pro snazší porovnání) stupeň ,4 13,3 1. stupeň ZŠ ,2 15,2 2. stupeň ZŠ ,75 11 Školní družina ,5 Školní jídelna při základní škole x 95 x x Mateřská škola ,7 16,7 Školní jídelna při mateřské škole x 36 x x 1.5. Materiálně-technické podmínky Materiálně-technické podmínky základní školy Během školního roku 2011/12 jsme i dále pracovali na zlepšení materiálně technických podmínek naší školy. Podařilo se nám mnohého dosáhnout. Jsme bohužel limitováni financemi, a tak nás ještě čeká běh na dlouhou trať, než naše škola bude kompletně účelně vybavena. Škola je vybavena nejzákladnějším nábytkem a pomůckami. Žákovský nábytek (lavice a židle) i vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. je z finančních důvodů málo obnovované a ani ve školním roce 2011/12 se nepodařilo úroveň vybavení výrazně pozvednout. Některé třídy jsou vybaveny jen díky splátkovému kalendáři firem školního nábytku. Vybavení kabinetů spočívá vesměs v zastaralých a nedostačujících pomůckách. Budova 2. stupně má v havarijním stavu střechu, vznikají velké ztráty v době vytápění budovy díky starým špatně fungujícím oknům a nezateplené fasádě. Také stav vnitřních rozvodů je velmi zastaralý. Dílna pro výuku žáků (2. stupeň) je ve špatném stavu především kvůli vracející se vlhkosti. Kuchyňka pro výuku žáků 2. stupně je velmi zastaralá, bylo by třeba ji vybavit a obnovit. Vybavení školní kuchyně je zastaralé, obnovované jen v nejnutnějších případech. A co se podařilo? Vybavení sboroven se oproti minulému školnímu roku mírně zlepšilo byl navýšen počet počítačů pro pedagogy, ve sborovně 1. stupně proběhla rekonstrukce nevyhovující stěny místnosti včetně rozvodů slaboproudu. Byla vyměněna podlahová krytina. Vybavení sboroven nábytkem se zlepšit nepodařilo. Díky evropským dotacím se nám podařilo úplně nově vybavit zastaralou počítačovou učebnu, ve které již nebyly počítače téměř funkční. V tuto chvíli je vybavena nově 22 počítači, novým serverem a učitelským počítačem. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné. Během prázdnin jsme zrekonstruovali chodník vedoucí zahradou ke vchodu do budovy 1. stupně a nechali jsme položit nový podkladový povrch kolem pískoviště družiny. V budoucí době na tento podkladový povrch plánujeme pryžové měkké dlaždice. Již před letními prázdninami roku 2012 začala renovace multifunkčního hřiště v zahradě u 2. stupně a přilehlých prostor zahrady. Obnovili jsme boční vchod do budovy 2. stupně tak, aby k užívání multifunkčního hřiště mohly být používáno sociální zázemí v budově školy. Multifunkční hřiště u budovy 2. stupně je využíváno na hodiny TV, také k rekreačnímu sportu žáků a obyvatel obce. 3

4 Opravena je podlaha tělocvičny. Prošla rekonstrukcí parket, má nový nátěr. Postupně procházejí rekonstrukcí dřevěné zastaralé kryty na topení, obložili jsme vlhké stěny na 1. stupni kolem schodů do tělocvičny dřevěným krytem tak, aby stěny větraly, ale byla zároveň zajištěna bezpečnost a estetická stránka obložení. Stejně tak na 2. stupni získala obložení stěna ve vstupním prostoru do školy. Odtud zmizely nefunkční žebřiny. V budově 2. stupně jsme z neúčelné dlouhé části chodby vybudovali úplně nový sklad učebnic, který v budově chyběl. Začali jsme také s budováním školní miniknihovny. Vybudovali jsme kancelář školní jídelny, která v objektu školy dosud pro veřejnost chyběla. V budově 2. stupně bylo vyměněno nevyhovující a nefunkční zabezpečovací zařízení za nové. materiálně-technické podmínky základní školy Učebny včetně odborných a 13 tělocvičny Odborné pracovny (kuchyňka, 3 PC, dílna) Zahrada, hřiště 2 Sportovní zařízení tělocvična, multifunkční hřiště, hřiště u 1. st Materiálně-technické podmínky mateřské školy (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) Na konci kalendářního roku 2011 byla rodičovská veřejnost, občané Všenor a my zaměstnanci informováni panem starostou Ing. Z. Seidlerem o získání finanční dotace na rekonstrukci, přístavbu MŠ, čímž by se značně navýšila kapacita školky. Ovšem krátce po začátku nového kalendářního roku 2012 jsme se dočetli v místních informačních listech, že se rekonstrukce a modernizace školky neuskuteční z důvodu příliš vysokého finančního rozpočtu ze strany stavebních firem, které se zúčastnily výběrového řízení vyhlášeného Obcí Všenory. Materiálně technické podmínky MŠ jsou celkem vyhovující v souvislosti s finančními možnostmi školy. Prostředí tříd je stále vylepšováno a upravováno zaměstnanci školy. Před zahájením školního roku byla v období letních prázdnin nově vymalovaná třída Sluníček a část schodiště s chodbou. Ve třídě Berušek v přízemí bylo nainstalováno nové osvětlení, což by bylo potřeba i ve třídě Sluníček v 1 patře budovy. Rovněž ve školní kuchyni došlo k rekonstrukci zastaralé a nevyhovující elektroinstalace. Na období letních prázdnin je Obcí Všenory naplánována rekonstrukce dětských umýváren a záchodků, WC pro personál, rekonstrukce školní kuchyně, podlah a podlahových krytin v šatnách, malování třídy Berušek. Ve všech třídách by bylo vhodné zajistit nové vyhovující ochranné kryty na radiátory. Nadále budeme požadovat stavební úpravu dřevěného přístěnku v přízemí, který používáme jako kabinet na pomůcky výtvarný materiál. Při silném či vytrvalejším dešti do přístěnku prší, zatéká do něj. Pomůcky tedy ztrácejí na kvalitě a jiné vhodné prostory na uskladnění v budově nejsou. 4

5 1.6. Údaje o Školské radě při základní škole Datum voleb/zřízení / Počet členů 6 Kontakt Zástupci za školu: Procházková Jana, Hrušková Hana Zástupci za rodiče: Samek Petr, Müllerová Jana Zástupci obce: Chalupecký Jan, Charvát Vladimír 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy základní školy a mateřské školy 2.1. Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Škola pro všechny Vzdělávací program mateřské školy Je nám krásně na světě Všechny třídy MŠ zařazené třídy 3. Přehled pracovníků základní školy a mateřské školy 3.1. Základní údaje o pracovnících základní školy a mateřské školy Základní škola a mateřská škola celkem: Počet pracovníků celkem Základní škola: Počet pracovníků celkem 22 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 2 (1 zároveň vychovatelka ŠD) Počet vychovatelek ŠD 2 (1 z nich zároveň asistent pedagoga viz. výše) Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ Mateřská škola: Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů MŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ Přehled pracovníků základní školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň (vyuč. vzdělání aprobace hod. týdně) 1 Mgr. Bartoníčková Renáta 2.st. -ředitelka 7 VŠ ČJ - VV 2 Dobruský Jiří 2.st. - zástupce 11 SŠ vychovatelství ředitele 3 Mgr. Baudyšová Markéta 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 4 Bc. Kombercová Helena 1.st. - učitelka 22 SŠ vychovatelství 5 Mgr. Kopecká Hana 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 6 Mgr. Hrušková Hana 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 7 Mgr. Tulingerová Ivana 2.st. - učitelka 23 VŠ ČJ - Pg 8 Mgr. Brosková Anna 2.st. - učitelka 22 VŠ M - Př 5

6 9 PaedDr. Veselý Vladislav 2.st. - učitel, 21+1 VŠ D, RJ, OV, HV vých. poradce 10 Mgr. Karásková Olga 2.st. - učitelka 2 VŠ FJ - TV 11 Mgr. Procházková Jana 2.st. - učitelka 22 VŠ OŽP 12 Hlůžeová Iva 2.st. - učitelka 22 SŠ bez aprobace, kurzy a certifikáty AJ 13 Radová Václava vychovatelka/ 28 / 10 SŠ vychovatelství asis.ped. 14 Járková Dana vychovatelka/ učitelka 26 / 5 SŠ vychovatelství/ kurz asis. pedagoga 15 Laversová Romana asis. pedagoga 10 SŠ kurz asis. pedagoga Přehled pracovníků mateřské školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání aprobace 1 Marta Sklenářová vedoucí učitelka 1.0 VŠ učitelka MŠ MŠ 2 Eva Hanžlíková učitelka 1.0 SŠ učitelka MŠ 3 Lenka Zrostlíková učitelka 1.0 SŠ neaprobovaná 4 Marie Marcišínová učitelka 0.6 SŠ neaprobovaná 5 Dagmar Ullrichová učitelka 0.8 SŠ učitelka MŠ 6 Jaroslava Doubková učitelka 0.38 SŠ učitelka MŠ 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % učitelé 1. stupně 4 75 učitelé 2. stupně 8 75 vychovatelky ŠD asistenti pedagoga Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků mateřské školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % pedagogové Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby jen kontrola věků, už je to nově do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

7 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících základní školy + MŠ ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání Mgr. Bímová Anna hospodářka 1,0 VŠ Kreuzigová Simona uklizečka 1,0 SŠ školnice MŠ Ježci 0,25 SŠ Stará Martina školnice 1,0 SŠ expedice pokrmů MŠ Ježci 0,125 SŠ Foltínová Miroslava vedoucí školní jídelny 0,5 SŠ Marková Dana kuchařka 1,0 SOU pracovnice provozu MŠ 0,2 SOU Marková Monika kuchařka 0,5 SOU pracovnice provozu 0,2 SOU Alena Šilhavá hospodářka ŠJ MŠ 0,22 SŠ kuchařka 1,0 SŠ Jana Císařová školnice 0.8 SOU Barbora Šnobl uklizečka 0.2 SŠ Šilhavá Andrea Valešová uklizečka 0.2 za Šilhavou Š.B.v půběhu šk. roku SOU Zápis k povinné školní docházce do základní školy počet prvních tříd počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily počet dětí starších 6 let (nástup ve šk. roce 2012/13 po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ /27 5 (z 35) Výsledky přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato: z 5. ročníku ze 7. ročníku gymnázia státní 0 0 gymnázia soukromá 1 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato: gymnázia SOŠ celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 6 0 7

8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku v nižším ročníku Komentář k výsledkům přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy: Ze středních odborných škol (SOŠ) si naši žáci vybrali studium na obchodních akademiích a pedagogické škole. Na středních odborných učilištích (SOU) jsou to učební obory cukrář, zámečník a kadeřnice Činnost výchovného poradce ve školním roce 2011/12: Září - evidence žáků vycházejících ze ZŠ v tomto školním roce - evidence žáků s výraznými výukovými a výchovnými problémy - evidence žáků v péči PPP, popř. lékařů apod. - zajištění brožur pro vycházející žáky 9.tř., 5.tř., popř. vycházejících z nižších ročníků (zjištění zájmu v jednotlivých třídách) - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha západ nabídka profivyšetření Říjen, listopad - účast na třídních schůzkách v 9.a 5. třídě, seznámení rodičů s podmínkami přijímacího řízení na SŠ v tomto školním roce -Schola pragensis veletrh pražského školství ( 9. ročník) Prosinec - uzavření základních individuálních a skupinových šetření k volbě povolání - spolupráce s náborovými pracovníky středních škol Leden, únor - zpracování přihlášek na střední školy - příprava na talentové zkoušky na SPgŠ Březen, duben - základní skupinové orientační šetření k volbě povolání v osmém ročníku - přijímací zkoušky Květen - druhý termín přijímacích zkoušek - nepřijatí žáci varianty dalšího postupu (volná místa na jiných oborech a školách) Červen - souhrnná zpráva a statistika o výsledcích přijímacího řízení pro výroční zprávu školy - beseda k volbě povolání v Poradenském středisku Úřadu práce Praha západ (Mgr. L. Konopková) 8. ročník Průběžná celoroční práce : - vedení záznamu o žácích se specifickými poruchami učení a chování - vedení záznamu o přijetí žáků vyšlých ze ZŠ - vedení záznamu o integrovaných žácích - evidence a zakládání zprávy o vyšetřeních žáků v OPPP popř. jiném psychologickém či lékařském zařízení - spolupráce s třídními učiteli v oblasti poruch učení a chování - hospitace ve třídách se sledovanými žáky - koordinace působení třídních učitelů ve směru volby povolání - pravidelné informování ředitelky školy v oblasti působnosti výchovného poradce - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení pro radu školy - spolupráce se školní psycholožkou 8

9 - spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou - spolupráce s informačním a poradenským střediskem při úřadu práce (Mgr. L. Konopková) - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení do obecního zpravodaje - propagace práce školy v místních a regionálních periodikách a na internetu - koordinace práce třídních učitelů, metodika prevence a školního psychologa v oblastihování a kázeňských opatření, vedení dokumentace výchovné komise 4.2. Mateřská školy Děti přijaté k nástupu k K zápisu se dostavilo žadatelů: 40 Z toho z okolních obcí: 10 Z toho předškoláků: 6 Volných míst: 16 Přijato dětí: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků základní školy Přehled o prospěchu třída počet žáků prospě lo 1. stupeň prospělo s vyzn. Neprospěl o žáci s nedostateč. prospěchem Nehodnoceno * * celkem * * * Žákyně studující v zahraničí v evropské škole. 2. stupeň ** celkem ** ** Dva žáci ukrajinské národnosti nebyli hodnoceni, hodnocení mělo proběhnout v srpnu, ale žáci odjeli na Ukrajinu a již se nevrátili Opravné zkoušky: žádné Celkový přehled: počet žáků prospělo s vyzn. neprospěl žáci nehodnoceno o s nedostatečnou 1. stupeň 78 (+1*) * 2. stupeň ** celkem 129 (+1*) (1* + 2 **) * Žákyně studující v zahraničí v evropské škole. ** Dva žáci ukrajinské národnosti nebyli hodnoceni, hodnocení mělo proběhnout v srpnu, ale žáci odjeli na Ukrajinu a již se nevrátili. 9

10 Celkový přehled o chování za 2. pol. - ke konci šk. roku 2011/12 třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ 1. stupeň stupeň celkem Údaje o zameškaných hodinách žáků základní školy počet počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , celkem , pozn.: 5.3. Údaje o integrovaných žácích základní školy druh postižení ročník počet žáků sluchové postižení 0 0 zrakové postižení 0 0 tělesně postiženi 0 0 s kombinací postižení 0 0 s vývojovými poruchami 1., 2. 2 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 3. (1x), 4. (1x), 5. (1x), 6. (3x) 6 (ostatní) tř Údaje o integrovaných žácích MŠ druh postižení počet dětí sluchové postižení 0 zrakové postižení 0 tělesně postiženi 0 s kombinací postižení 0 s vývojovými poruchami 0 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 0 (ostatní) 5.4. Počet žáků základní školy v souvislosti s trvalým bydlištěm Všenory ostatní okolní obce Počet dětí MŠ v souvislosti s trvalým bydlištěm obec počet předškoláků počet mladších než předškoláků Všenory Černolice 1 10

11 5.5. Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu MŠ Výchovně vzdělávací činnosti probíhaly na 3 odděleních. Ve třídě Sluníček oddělení předškoláků se vzdělávalo celkem 14 chlapců a 4 dívky. Děti, které nastoupily do naší MŠ z jiných školek nebo z domácího prostředí se velmi brzy začlenily do kolektivu. Vzhledem k tomu, že ve třídě převládal počet chlapců, i děvčata se velmi brzy přizpůsobila tvůrčím a fyzickým aktivitám a činnostem chlapců. V tomto školním roce docházelo do třídy Sluníček celkem 6 dětí s odkladem PŠD. Těmto dětem byla věnována zvýšená pozornost v individuálním přístupu, hlavně v oblastech, pro které jim byl poskytnut odklad PŠD. Všem dětem velmi prospěl další rok v MŠ. Získávaly postupně větší sebevědomí při samostatném projevu, zlepšení v oblasti řeči-vyskytovalo se mnoho logopedických vad. Děti získaly i zručnost v oblasti jemné motoriky, ve všeobecných poznatcích, které odpovídaly této věkové skupině. Velmi důležitá a účinná byla spolupráce učitelek s rodiči dětí, jak v dodržování jasných pravidel, stejného společného působení a hlavně vzájemná komunikace. Třída Berušek - složení třídy -18 dětí, z nichž bylo 9 předškoláků. Ve třídě se vzdělávalo celkem 12 chlapců a 6 dívek. Rozdílné věkové složení v této třídě mělo bezesporu své kladné i záporné stránky. Zásadní rozdíl byl v tom, že různé věkové složení bylo pro děti ve třídě přirozené, avšak pro učitelky bylo pedagogické nasazení, způsob organizace výuky, daleko náročnější. Starší děti udávaly tempo, mladší děti se je snažily ve všech činnostech napodobit a vyrovnat se jim. Děti měly k sobě i velmi kladný vztah, vzájemně si pomáhaly. Adaptace v této třídě probíhala celkem bez problémů. Pouze jedna velmi šikovná nadaná holčička předškolního věku velmi těžce snášela odloučení od maminky a mladšího sourozence. Situaci jsme řešily spolu s maminkou individuální úpravou adaptačního režimu. Zhruba po 2 měsících byla již dívka spokojená, klidná, aktivní při všech činnostech. Ve třídě se též vyskytoval zvýšený počet logopedických vad. Rodičům jsme doporučovaly intenzivní spolupráci s klinickými logopedy. Spolupráce s rodiči dětí byla na velmi dobré úrovni. Třída Ježečků - odloučené pracoviště v budově 1. stupně ZŠ V tomto školním roce docházelo do třídy celkem 14 dětí, z toho 8 chlapců a 6 dívek. V tomto oddělení byly děti nejmladšího věku. Děti mezi sebou navázaly velmi přátelské vztahy, do školky docházely rády. Pouze s jedním chlapcem probíhala upravená a velmi citlivá adaptace. Byl velmi fixován na maminku a těžce nesl její odloučení. V této třídě se vyskytovala i zvýšená nemocnost. V některých případech u dětí vázla komunikace, jen tiše přihlížely. Jedna z dívek je v péči psychologa a klinického logopeda. Vzhledem k tomu, že byl jedné z paní učitelek na tomto oddělení zkrácen pracovní úvazek, bylo nutné, aby docházela dosluhovat jedna z učitelek z kmenové školky. Nebylo ani možné vyhovět požadavku některých rodičů o prodloužení provozní doby. b) Průběh vzdělávání Hlavní činností v průběhu vzdělávání ve všech odděleních byla tvořivá a námětová hra. Průběh vzdělávání byl naplňován v souladu se schválenými vzdělávacími dokumenty, včetně našeho ŠVP Je nám krásně na světě. Školní vzdělávací program byl rozpracován do podrobnějších vzdělávacích třídních programů. Školní vzdělávací program je založen na čtyřech integrovaných blocích. Jsou to: Výlet se skřítkem podzimníčkem, Zimní království, Malovaný svět, Motýl, včelka, mravenec. Tyto bloky jsou učitelkami na třídách rozpracovány do tematických celků obsahujících náměty a návrhy činností a stanovené cíle. V třídních programech jsou stanoveny požadavky 11

12 na dosažení kompetencí dětí, jsou diferenciovány s ohledem na možnosti, schopnosti, věkové složení dětí. Na všech třídách byly dodržovány a respektovány psychosociální podmínky, děti byly směrovány k vytváření vzájemných přátelských vztahů, ke vzájemné ohleduplnosti, vzájemnému respektování, dodržování stanovených domluvených pravidel. Po celou dobu vzdělávání byly především respektovány přirozené potřeby dětí, jejich schopnosti a možnosti. Dětem byl poskytován dostatečný prostor a čas k samostatnému rozhodování a projevu. Na začátku školního roku se nám opět osvědčilo dodržování adaptačního režimu pro nově nastupující děti, který velmi kladně hodnotí a oceňují rodiče. Zvláštní individuální přístup byl věnován ve třídě předškoláků dětem s odkladem PŠD. Na všech třídách je písemně vedeno hodnocení průběhu vzdělávání jednotlivých dětí/formuláře/ a učitelky zakládají všem dětem portfolio pro srovnávání a přehled postupného vývoje v oblasti vzdělávání. Organizace vzdělávání byla převážně efektivní, učitelkami na třídách dobře promyšlená a naplánovaná. Školní vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.: 1/ Dítě a jeho tělo, 2/ Dítě a jeho psychika, 3/ Dítě a společnost, 4/ Dítě a ten druhý, 5/ Dítě a svět. Tyto oblasti se vzájemně prolínají, navazují na sebe i v souvislosti s přihlédnutím k věku dětí, možnostem a podmínkám školy. V tomto školním roce se uskutečnily pro děti následující akce: 12 divadelních představení, odborná lékařská prohlídka oční MUDr. Moravcová logopedická depistáž přednáška Dentální hygiena MUDr. Jansová polodenní výlet na zámek Hořovice polodenní výlet do Planetária Praha polodenní výlet do Řevnic Hasiči polodenní výlet do Řevnic - kino koncert polodenní výlet do Řevnic kino - divad. představení polodenní výlet do Mníšku - expozice na zámku celodenní výlet do Takonína - divad.předst. návštěva u kamarádů v 1. třídě ZŠ c) Materiální podpora výuky V období tohoto školního roku jsme hospodařily s finančními prostředky z dotací ze státního rozpočtu a s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Prostředky na provoz byly vždy efektivně a účelně využívány nejen na pokrytí nákladů na provoz školy, ale také na úhradu a nákup pomůcek, hraček a ostatního materiálu určeného k výuce. Vzhledem k tomu, že výše financí určena k tomuto účelu není příliš vysoká, obraceli jsme se s prosbou o materiální pomoc na rodiče. Uvítaly jsme jako sponzorské dary mnoho materiálu na výtvarné činnosti a pracovní výchovu - např.: papíry, pastelky, knoflíky, látky, bavlnky, časopisy a další. Mnoho pomůcek si vyráběly i samy paní učitelky. V naší MŠ není problém k jednotlivým vzdělávacím činnostem mít dostatek pomůcek a materiálu. Pravdou je, že je nutné již průběhem času některé pomůcky, didaktický materiál a hračky doplňovat, nahrazovat modernějšími a kreativnějšími prvky. d) Vyučovací formy a metody Hlavní činností dětí byla především tvořivá a námětová hra, dále pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku bylo naplánováno i dostatečné množství kulturních akcí, hudebních pořadů, návštěvy výstav a expozic. Skupinové. individuální, spontánní a řízené činnosti probíhaly jak v prostorách budovy MŠ, tak i v přírodním prostředí (zahrada, les, louka u řeky, výlety mimo obec Všenory). Využívaly 12

13 jsme mnoho didaktického materiálu, encyklopedií, atlasů, knih, osobních zkušeností, přímého pozorování. Dětem byly poskytovány různorodé činnosti v běžných formách. Ve všech činnostech a aktivitách byly uplatňovány nové formy a metody práce, založené především na aktivní účasti dětí a prožitkovém učení. Po celou dobu vzdělávání byly respektovány především přirozené potřeby dětí a jejich prožitky. Děti nebyly do žádných z činností nuceny, pouze jim byly nabídnuty a citlivou formou byly děti do činností nebo alespoň přihlížení a pozorování zapojeny. Děti se učily samostatnému rozhodování při výběru činností tak, aby mohly projevit svoje znalosti, dovednosti, zájem, pocity zážitky. Rozvoj osobnosti dětí se projevoval ve všech činnostech výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických, námětových i tvořivých her. Tvořivost dětí byla rozvíjena nejen formou konstruktivních her, ale i formou ekoher, péčí o životní prostředí, např. založením bylinkové zahrádky. Značně velká pozornost byla věnována upevňování společenských návyků a společných pravidel, sebeobsluhy, hygienických návyků, základů stolování. Některé děti přišly do MŠ s nedostatečnou vybaveností v těchto oblastech, což se viditelně v průběhu školního roku zlepšovalo. Snažily jsme se intenzivně posilovat také komunikační dovednosti. Dětem byly nabídnuty v průběhu školního roku i doplňující nadstandardní aktivity, které jsou součástí našeho ŠVP, jsou bezplatné a provádí je pedagogické pracovnice MŠ. Jsou to tyto následující aktivity: Veselé pískání - hra na flétnu (p. uč. Hanžlíková), Šikovné ručičky - výtvarné a tvořivé činnosti (p. uč. Marcišinová), Šikovné jazýčky- seznamování s angličtinou (p. ved. uč. Sklenářová), Tanec školám - ojedinělý tanečně pohybový projekt (p. uč. Tuháčková), Ruční práce vyšívání (p. uč. Koldínská) e) Hodnocení vzdělávání dětí Úroveň výsledků vzdělávání jako celku se hodnotí celkem obtížněji. V předškolním vzdělávání sledujeme především individuální vzdělávací posun a rozvoj každého dítěte jako jedince. Pedagogické hodnocení jsme rozšířily o diagnostiku - předem vytištěné formuláře rozdílné pro každou věkovou skupinu. Zakládáme dětem portfolia. Zadáváme dětem námětovou kresbu např.: postavu,třeba 3x v roce. Na posouzení vývoje je nutné výsledné práce odatovat - možno použít k porovnání. Na konci každého tematického celku provádíme společně, např. na poradách, evaluaci. Upřesňujeme si dané kompetence, kterých měly děti dosáhnout, hodnotíme, zda jsme provedly správnou formu, metodu a motivaci. Hodnotíme, co se děti naučily, čeho dosáhly. Zpětnou vazbou pro naplnění stanovených cílů a úkolů je pro nás posouzení dosažených kompetencí. Dbáme na velmi úzkou spolupráci, návaznost učitelek ve třídách. Velmi důležitá a potřebná je hlavně spolupráce s rodinou. Zpětná vazba od rodičů nám sama vypovídá o výsledcích a posunech ve vzdělávání. Velmi důležitá je též sebereflexe. Učitelka sama by se měla umět posoudit, dokázat najít mezery či chybu ve své práci. Velmi důležitou formou hodnocení je vzájemná komunikace učitelek, předávání zkušeností, poznatků a prožitků. Ke komplexnímu vyhodnocení patří i zaměření se na kvalitu podmínek vzdělávání, způsob zpracování a realizaci vzdělávacích činností. Zpětnou vazbou pro hodnocení vzdělávání jsou především děti, jejich schopnosti, znalosti, prožitky. 13

14 Výchovně vzdělávací proces na základní škole a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Škola má sestaven platný školní vzdělávací program Škola pro všechny, školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno integrací ve třídách. Pro žáky, kteří mají doporučení od příslušného poradenského zařízení, je vypracováván individuální vzdělávací program. Vzdělávání nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto žáků na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly, dále škola spolupracuje se školní psycholožkou, která pracuje s kolektivy žáků, má poradní hlas v práci se žáky SPU a problematickými žáky. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci hodin občanské výchovy a přírodovědy, dále při specializovaných programech probíhajících přímo ve škole pro skupiny žáků (viz. tabulka dále ve výroční zprávě ). Komunikace s rodiči se odehrávala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Všenorský zpravodaj, Informační listy Dobřichovice a Náš Regin. b) Průběh a výsledky vzdělávání Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. V tomto školním roce se v rámci pedagogického sboru začít pokračovalo v nastavování inovovaného pohledu na metody a formy práce ve výuce, sledování trendů pedagogiky, pokračovali jsme v proškolování ped. sboru v otázkách individualizace výuky a činnostního vyučování a souvisejících otázkách hodnocení. V letošním školním roce žádný zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení z důvodu podjatosti. Komisionální zkoušku nekonal žádný žák školy. Celkově lze konstatovat, že pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků a vzdělávají se v oblasti individualizace, v oblasti práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, v nových metodách a formách práce ve výuce. V tomto vzdělávání budeme pokračovat i v následujícím školním roce viz. oddíl 6. c) Materiální podpora výuky Škola je zcela vybavena v oblasti učebnic a učebních textů. Odborné učebny předmětů škola nemá. Počítačová učebna je pouze na budově 2. stupně, v letošním školním roce byla nově vybavena a odpovídá možnostem moderního vzdělávání. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé, popř. nejsou žádné. S ohledem na finance školy je bude třeba postupně obnovit. Pomůcky kabinetu TV jsou pro 2. stupeň velmi nedostačující, 1. stupeň je vybaven základními pomůckami. Učebny na obou stupních jsou i přes omezené odborné vybavení pedagogy zařízeny velmi podnětně a jsou esteticky upravené. d) Vyučovací formy a metody Díky nastavenému systematickému vzdělávání pedagogického sboru se do výuky začleňují nové formy a metody práce s dětmi při vyučovacím procesu a tím se postupně zvyšuje kvalita pedagogické práce. Ze strany pedagogů probíhá podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívají aktivní metody, manipulování s pomůckami, práce s chybou. Výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkají jak pedagogů 1., tak pedagogů 2. stupně. Na obou stupních má vývoj používaných metod vzestupnou tendenci, nelze však přeceňovat 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více