VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2011/2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory (Josef Kubálek , byl proslulý pedagog žijící velkou část života ve Všenorech, kde také vytvořil i část svého obsáhlého díla). Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je žákyně školy, tč. 7. třídy, Kateřina Králová. Logo používá škola ve dvou variantách s plným názvem a s názvem neplným. 1. Základní údaje o základní škole a mateřské škole 1.1. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory adresa školy Karla Majera 370, Všenory právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Renáta Bartoníčková zástupce ředitele: Jiří Dobruský řídící učitelka MŠ: Bc. Marta Sklenářová kontakt Zřizovatel název zřizovatele Obec Všenory adresa zřizovatele U Silnice 151, Všenory kontakt tel: Součásti základní školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 65 Školní jídelna při základní škole 150 jídel denně Mateřská škola 50 Školní jídelna při mateřské škole 55 jídel denně 2

3 1.4. Základní údaje o součástech školy počet tříd / Součást školy oddělení počet dětí / žáků ve šk. roce 11/12 (maximální ve šk. roce) počet dětí / žáků na třídu 11/12 (maximální ve šk. roce) šk. rok 10/11 (pro snazší porovnání) stupeň ,4 13,3 1. stupeň ZŠ ,2 15,2 2. stupeň ZŠ ,75 11 Školní družina ,5 Školní jídelna při základní škole x 95 x x Mateřská škola ,7 16,7 Školní jídelna při mateřské škole x 36 x x 1.5. Materiálně-technické podmínky Materiálně-technické podmínky základní školy Během školního roku 2011/12 jsme i dále pracovali na zlepšení materiálně technických podmínek naší školy. Podařilo se nám mnohého dosáhnout. Jsme bohužel limitováni financemi, a tak nás ještě čeká běh na dlouhou trať, než naše škola bude kompletně účelně vybavena. Škola je vybavena nejzákladnějším nábytkem a pomůckami. Žákovský nábytek (lavice a židle) i vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. je z finančních důvodů málo obnovované a ani ve školním roce 2011/12 se nepodařilo úroveň vybavení výrazně pozvednout. Některé třídy jsou vybaveny jen díky splátkovému kalendáři firem školního nábytku. Vybavení kabinetů spočívá vesměs v zastaralých a nedostačujících pomůckách. Budova 2. stupně má v havarijním stavu střechu, vznikají velké ztráty v době vytápění budovy díky starým špatně fungujícím oknům a nezateplené fasádě. Také stav vnitřních rozvodů je velmi zastaralý. Dílna pro výuku žáků (2. stupeň) je ve špatném stavu především kvůli vracející se vlhkosti. Kuchyňka pro výuku žáků 2. stupně je velmi zastaralá, bylo by třeba ji vybavit a obnovit. Vybavení školní kuchyně je zastaralé, obnovované jen v nejnutnějších případech. A co se podařilo? Vybavení sboroven se oproti minulému školnímu roku mírně zlepšilo byl navýšen počet počítačů pro pedagogy, ve sborovně 1. stupně proběhla rekonstrukce nevyhovující stěny místnosti včetně rozvodů slaboproudu. Byla vyměněna podlahová krytina. Vybavení sboroven nábytkem se zlepšit nepodařilo. Díky evropským dotacím se nám podařilo úplně nově vybavit zastaralou počítačovou učebnu, ve které již nebyly počítače téměř funkční. V tuto chvíli je vybavena nově 22 počítači, novým serverem a učitelským počítačem. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné. Během prázdnin jsme zrekonstruovali chodník vedoucí zahradou ke vchodu do budovy 1. stupně a nechali jsme položit nový podkladový povrch kolem pískoviště družiny. V budoucí době na tento podkladový povrch plánujeme pryžové měkké dlaždice. Již před letními prázdninami roku 2012 začala renovace multifunkčního hřiště v zahradě u 2. stupně a přilehlých prostor zahrady. Obnovili jsme boční vchod do budovy 2. stupně tak, aby k užívání multifunkčního hřiště mohly být používáno sociální zázemí v budově školy. Multifunkční hřiště u budovy 2. stupně je využíváno na hodiny TV, také k rekreačnímu sportu žáků a obyvatel obce. 3

4 Opravena je podlaha tělocvičny. Prošla rekonstrukcí parket, má nový nátěr. Postupně procházejí rekonstrukcí dřevěné zastaralé kryty na topení, obložili jsme vlhké stěny na 1. stupni kolem schodů do tělocvičny dřevěným krytem tak, aby stěny větraly, ale byla zároveň zajištěna bezpečnost a estetická stránka obložení. Stejně tak na 2. stupni získala obložení stěna ve vstupním prostoru do školy. Odtud zmizely nefunkční žebřiny. V budově 2. stupně jsme z neúčelné dlouhé části chodby vybudovali úplně nový sklad učebnic, který v budově chyběl. Začali jsme také s budováním školní miniknihovny. Vybudovali jsme kancelář školní jídelny, která v objektu školy dosud pro veřejnost chyběla. V budově 2. stupně bylo vyměněno nevyhovující a nefunkční zabezpečovací zařízení za nové. materiálně-technické podmínky základní školy Učebny včetně odborných a 13 tělocvičny Odborné pracovny (kuchyňka, 3 PC, dílna) Zahrada, hřiště 2 Sportovní zařízení tělocvična, multifunkční hřiště, hřiště u 1. st Materiálně-technické podmínky mateřské školy (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) Na konci kalendářního roku 2011 byla rodičovská veřejnost, občané Všenor a my zaměstnanci informováni panem starostou Ing. Z. Seidlerem o získání finanční dotace na rekonstrukci, přístavbu MŠ, čímž by se značně navýšila kapacita školky. Ovšem krátce po začátku nového kalendářního roku 2012 jsme se dočetli v místních informačních listech, že se rekonstrukce a modernizace školky neuskuteční z důvodu příliš vysokého finančního rozpočtu ze strany stavebních firem, které se zúčastnily výběrového řízení vyhlášeného Obcí Všenory. Materiálně technické podmínky MŠ jsou celkem vyhovující v souvislosti s finančními možnostmi školy. Prostředí tříd je stále vylepšováno a upravováno zaměstnanci školy. Před zahájením školního roku byla v období letních prázdnin nově vymalovaná třída Sluníček a část schodiště s chodbou. Ve třídě Berušek v přízemí bylo nainstalováno nové osvětlení, což by bylo potřeba i ve třídě Sluníček v 1 patře budovy. Rovněž ve školní kuchyni došlo k rekonstrukci zastaralé a nevyhovující elektroinstalace. Na období letních prázdnin je Obcí Všenory naplánována rekonstrukce dětských umýváren a záchodků, WC pro personál, rekonstrukce školní kuchyně, podlah a podlahových krytin v šatnách, malování třídy Berušek. Ve všech třídách by bylo vhodné zajistit nové vyhovující ochranné kryty na radiátory. Nadále budeme požadovat stavební úpravu dřevěného přístěnku v přízemí, který používáme jako kabinet na pomůcky výtvarný materiál. Při silném či vytrvalejším dešti do přístěnku prší, zatéká do něj. Pomůcky tedy ztrácejí na kvalitě a jiné vhodné prostory na uskladnění v budově nejsou. 4

5 1.6. Údaje o Školské radě při základní škole Datum voleb/zřízení / Počet členů 6 Kontakt Zástupci za školu: Procházková Jana, Hrušková Hana Zástupci za rodiče: Samek Petr, Müllerová Jana Zástupci obce: Chalupecký Jan, Charvát Vladimír 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy základní školy a mateřské školy 2.1. Vzdělávací programy základní školy Vzdělávací program Škola pro všechny Vzdělávací program mateřské školy Je nám krásně na světě Všechny třídy MŠ zařazené třídy 3. Přehled pracovníků základní školy a mateřské školy 3.1. Základní údaje o pracovnících základní školy a mateřské školy Základní škola a mateřská škola celkem: Počet pracovníků celkem Základní škola: Počet pracovníků celkem 22 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 2 (1 zároveň vychovatelka ŠD) Počet vychovatelek ŠD 2 (1 z nich zároveň asistent pedagoga viz. výše) Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ Mateřská škola: Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů MŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 mimo ŠJ Počet správních zaměstnanců ŠJ Přehled pracovníků základní školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň (vyuč. vzdělání aprobace hod. týdně) 1 Mgr. Bartoníčková Renáta 2.st. -ředitelka 7 VŠ ČJ - VV 2 Dobruský Jiří 2.st. - zástupce 11 SŠ vychovatelství ředitele 3 Mgr. Baudyšová Markéta 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 4 Bc. Kombercová Helena 1.st. - učitelka 22 SŠ vychovatelství 5 Mgr. Kopecká Hana 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 6 Mgr. Hrušková Hana 1.st. - učitelka 22 VŠ 1. st. 7 Mgr. Tulingerová Ivana 2.st. - učitelka 23 VŠ ČJ - Pg 8 Mgr. Brosková Anna 2.st. - učitelka 22 VŠ M - Př 5

6 9 PaedDr. Veselý Vladislav 2.st. - učitel, 21+1 VŠ D, RJ, OV, HV vých. poradce 10 Mgr. Karásková Olga 2.st. - učitelka 2 VŠ FJ - TV 11 Mgr. Procházková Jana 2.st. - učitelka 22 VŠ OŽP 12 Hlůžeová Iva 2.st. - učitelka 22 SŠ bez aprobace, kurzy a certifikáty AJ 13 Radová Václava vychovatelka/ 28 / 10 SŠ vychovatelství asis.ped. 14 Járková Dana vychovatelka/ učitelka 26 / 5 SŠ vychovatelství/ kurz asis. pedagoga 15 Laversová Romana asis. pedagoga 10 SŠ kurz asis. pedagoga Přehled pracovníků mateřské školy podle funkce, úvazku a vzdělání ped. pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání aprobace 1 Marta Sklenářová vedoucí učitelka 1.0 VŠ učitelka MŠ MŠ 2 Eva Hanžlíková učitelka 1.0 SŠ učitelka MŠ 3 Lenka Zrostlíková učitelka 1.0 SŠ neaprobovaná 4 Marie Marcišínová učitelka 0.6 SŠ neaprobovaná 5 Dagmar Ullrichová učitelka 0.8 SŠ učitelka MŠ 6 Jaroslava Doubková učitelka 0.38 SŠ učitelka MŠ 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % učitelé 1. stupně 4 75 učitelé 2. stupně 8 75 vychovatelky ŠD asistenti pedagoga Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků mateřské školy a aprobovanost ve výuce pedagogové - aprobovanost počet pedagogů aprobovanost v % pedagogové Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby jen kontrola věků, už je to nově do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

7 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících základní školy + MŠ ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání Mgr. Bímová Anna hospodářka 1,0 VŠ Kreuzigová Simona uklizečka 1,0 SŠ školnice MŠ Ježci 0,25 SŠ Stará Martina školnice 1,0 SŠ expedice pokrmů MŠ Ježci 0,125 SŠ Foltínová Miroslava vedoucí školní jídelny 0,5 SŠ Marková Dana kuchařka 1,0 SOU pracovnice provozu MŠ 0,2 SOU Marková Monika kuchařka 0,5 SOU pracovnice provozu 0,2 SOU Alena Šilhavá hospodářka ŠJ MŠ 0,22 SŠ kuchařka 1,0 SŠ Jana Císařová školnice 0.8 SOU Barbora Šnobl uklizečka 0.2 SŠ Šilhavá Andrea Valešová uklizečka 0.2 za Šilhavou Š.B.v půběhu šk. roku SOU Zápis k povinné školní docházce do základní školy počet prvních tříd počet dětí zapsaných do 1. tříd / počet dětí, které nastoupily počet dětí starších 6 let (nástup ve šk. roce 2012/13 po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ /27 5 (z 35) Výsledky přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato: z 5. ročníku ze 7. ročníku gymnázia státní 0 0 gymnázia soukromá 1 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato: gymnázia SOŠ celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato: z 9. ročníků z nižších ročníků 6 0 7

8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku v nižším ročníku Komentář k výsledkům přijímacího řízení žáků odcházejících ze základní školy: Ze středních odborných škol (SOŠ) si naši žáci vybrali studium na obchodních akademiích a pedagogické škole. Na středních odborných učilištích (SOU) jsou to učební obory cukrář, zámečník a kadeřnice Činnost výchovného poradce ve školním roce 2011/12: Září - evidence žáků vycházejících ze ZŠ v tomto školním roce - evidence žáků s výraznými výukovými a výchovnými problémy - evidence žáků v péči PPP, popř. lékařů apod. - zajištění brožur pro vycházející žáky 9.tř., 5.tř., popř. vycházejících z nižších ročníků (zjištění zájmu v jednotlivých třídách) - spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha západ nabídka profivyšetření Říjen, listopad - účast na třídních schůzkách v 9.a 5. třídě, seznámení rodičů s podmínkami přijímacího řízení na SŠ v tomto školním roce -Schola pragensis veletrh pražského školství ( 9. ročník) Prosinec - uzavření základních individuálních a skupinových šetření k volbě povolání - spolupráce s náborovými pracovníky středních škol Leden, únor - zpracování přihlášek na střední školy - příprava na talentové zkoušky na SPgŠ Březen, duben - základní skupinové orientační šetření k volbě povolání v osmém ročníku - přijímací zkoušky Květen - druhý termín přijímacích zkoušek - nepřijatí žáci varianty dalšího postupu (volná místa na jiných oborech a školách) Červen - souhrnná zpráva a statistika o výsledcích přijímacího řízení pro výroční zprávu školy - beseda k volbě povolání v Poradenském středisku Úřadu práce Praha západ (Mgr. L. Konopková) 8. ročník Průběžná celoroční práce : - vedení záznamu o žácích se specifickými poruchami učení a chování - vedení záznamu o přijetí žáků vyšlých ze ZŠ - vedení záznamu o integrovaných žácích - evidence a zakládání zprávy o vyšetřeních žáků v OPPP popř. jiném psychologickém či lékařském zařízení - spolupráce s třídními učiteli v oblasti poruch učení a chování - hospitace ve třídách se sledovanými žáky - koordinace působení třídních učitelů ve směru volby povolání - pravidelné informování ředitelky školy v oblasti působnosti výchovného poradce - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení pro radu školy - spolupráce se školní psycholožkou 8

9 - spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou - spolupráce s informačním a poradenským střediskem při úřadu práce (Mgr. L. Konopková) - zpracování informace o práci výchovného poradce a výsledcích přijímacího řízení do obecního zpravodaje - propagace práce školy v místních a regionálních periodikách a na internetu - koordinace práce třídních učitelů, metodika prevence a školního psychologa v oblastihování a kázeňských opatření, vedení dokumentace výchovné komise 4.2. Mateřská školy Děti přijaté k nástupu k K zápisu se dostavilo žadatelů: 40 Z toho z okolních obcí: 10 Z toho předškoláků: 6 Volných míst: 16 Přijato dětí: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků základní školy 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků základní školy Přehled o prospěchu třída počet žáků prospě lo 1. stupeň prospělo s vyzn. Neprospěl o žáci s nedostateč. prospěchem Nehodnoceno * * celkem * * * Žákyně studující v zahraničí v evropské škole. 2. stupeň ** celkem ** ** Dva žáci ukrajinské národnosti nebyli hodnoceni, hodnocení mělo proběhnout v srpnu, ale žáci odjeli na Ukrajinu a již se nevrátili Opravné zkoušky: žádné Celkový přehled: počet žáků prospělo s vyzn. neprospěl žáci nehodnoceno o s nedostatečnou 1. stupeň 78 (+1*) * 2. stupeň ** celkem 129 (+1*) (1* + 2 **) * Žákyně studující v zahraničí v evropské škole. ** Dva žáci ukrajinské národnosti nebyli hodnoceni, hodnocení mělo proběhnout v srpnu, ale žáci odjeli na Ukrajinu a již se nevrátili. 9

10 Celkový přehled o chování za 2. pol. - ke konci šk. roku 2011/12 třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ 1. stupeň stupeň celkem Údaje o zameškaných hodinách žáků základní školy počet počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , celkem , pozn.: 5.3. Údaje o integrovaných žácích základní školy druh postižení ročník počet žáků sluchové postižení 0 0 zrakové postižení 0 0 tělesně postiženi 0 0 s kombinací postižení 0 0 s vývojovými poruchami 1., 2. 2 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 3. (1x), 4. (1x), 5. (1x), 6. (3x) 6 (ostatní) tř Údaje o integrovaných žácích MŠ druh postižení počet dětí sluchové postižení 0 zrakové postižení 0 tělesně postiženi 0 s kombinací postižení 0 s vývojovými poruchami 0 učení, autismus (integrovaní) se spec. poruchami učení 0 (ostatní) 5.4. Počet žáků základní školy v souvislosti s trvalým bydlištěm Všenory ostatní okolní obce Počet dětí MŠ v souvislosti s trvalým bydlištěm obec počet předškoláků počet mladších než předškoláků Všenory Černolice 1 10

11 5.5. Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole (kapitolu sepsala Bc. Marta Sklenářová) a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu MŠ Výchovně vzdělávací činnosti probíhaly na 3 odděleních. Ve třídě Sluníček oddělení předškoláků se vzdělávalo celkem 14 chlapců a 4 dívky. Děti, které nastoupily do naší MŠ z jiných školek nebo z domácího prostředí se velmi brzy začlenily do kolektivu. Vzhledem k tomu, že ve třídě převládal počet chlapců, i děvčata se velmi brzy přizpůsobila tvůrčím a fyzickým aktivitám a činnostem chlapců. V tomto školním roce docházelo do třídy Sluníček celkem 6 dětí s odkladem PŠD. Těmto dětem byla věnována zvýšená pozornost v individuálním přístupu, hlavně v oblastech, pro které jim byl poskytnut odklad PŠD. Všem dětem velmi prospěl další rok v MŠ. Získávaly postupně větší sebevědomí při samostatném projevu, zlepšení v oblasti řeči-vyskytovalo se mnoho logopedických vad. Děti získaly i zručnost v oblasti jemné motoriky, ve všeobecných poznatcích, které odpovídaly této věkové skupině. Velmi důležitá a účinná byla spolupráce učitelek s rodiči dětí, jak v dodržování jasných pravidel, stejného společného působení a hlavně vzájemná komunikace. Třída Berušek - složení třídy -18 dětí, z nichž bylo 9 předškoláků. Ve třídě se vzdělávalo celkem 12 chlapců a 6 dívek. Rozdílné věkové složení v této třídě mělo bezesporu své kladné i záporné stránky. Zásadní rozdíl byl v tom, že různé věkové složení bylo pro děti ve třídě přirozené, avšak pro učitelky bylo pedagogické nasazení, způsob organizace výuky, daleko náročnější. Starší děti udávaly tempo, mladší děti se je snažily ve všech činnostech napodobit a vyrovnat se jim. Děti měly k sobě i velmi kladný vztah, vzájemně si pomáhaly. Adaptace v této třídě probíhala celkem bez problémů. Pouze jedna velmi šikovná nadaná holčička předškolního věku velmi těžce snášela odloučení od maminky a mladšího sourozence. Situaci jsme řešily spolu s maminkou individuální úpravou adaptačního režimu. Zhruba po 2 měsících byla již dívka spokojená, klidná, aktivní při všech činnostech. Ve třídě se též vyskytoval zvýšený počet logopedických vad. Rodičům jsme doporučovaly intenzivní spolupráci s klinickými logopedy. Spolupráce s rodiči dětí byla na velmi dobré úrovni. Třída Ježečků - odloučené pracoviště v budově 1. stupně ZŠ V tomto školním roce docházelo do třídy celkem 14 dětí, z toho 8 chlapců a 6 dívek. V tomto oddělení byly děti nejmladšího věku. Děti mezi sebou navázaly velmi přátelské vztahy, do školky docházely rády. Pouze s jedním chlapcem probíhala upravená a velmi citlivá adaptace. Byl velmi fixován na maminku a těžce nesl její odloučení. V této třídě se vyskytovala i zvýšená nemocnost. V některých případech u dětí vázla komunikace, jen tiše přihlížely. Jedna z dívek je v péči psychologa a klinického logopeda. Vzhledem k tomu, že byl jedné z paní učitelek na tomto oddělení zkrácen pracovní úvazek, bylo nutné, aby docházela dosluhovat jedna z učitelek z kmenové školky. Nebylo ani možné vyhovět požadavku některých rodičů o prodloužení provozní doby. b) Průběh vzdělávání Hlavní činností v průběhu vzdělávání ve všech odděleních byla tvořivá a námětová hra. Průběh vzdělávání byl naplňován v souladu se schválenými vzdělávacími dokumenty, včetně našeho ŠVP Je nám krásně na světě. Školní vzdělávací program byl rozpracován do podrobnějších vzdělávacích třídních programů. Školní vzdělávací program je založen na čtyřech integrovaných blocích. Jsou to: Výlet se skřítkem podzimníčkem, Zimní království, Malovaný svět, Motýl, včelka, mravenec. Tyto bloky jsou učitelkami na třídách rozpracovány do tematických celků obsahujících náměty a návrhy činností a stanovené cíle. V třídních programech jsou stanoveny požadavky 11

12 na dosažení kompetencí dětí, jsou diferenciovány s ohledem na možnosti, schopnosti, věkové složení dětí. Na všech třídách byly dodržovány a respektovány psychosociální podmínky, děti byly směrovány k vytváření vzájemných přátelských vztahů, ke vzájemné ohleduplnosti, vzájemnému respektování, dodržování stanovených domluvených pravidel. Po celou dobu vzdělávání byly především respektovány přirozené potřeby dětí, jejich schopnosti a možnosti. Dětem byl poskytován dostatečný prostor a čas k samostatnému rozhodování a projevu. Na začátku školního roku se nám opět osvědčilo dodržování adaptačního režimu pro nově nastupující děti, který velmi kladně hodnotí a oceňují rodiče. Zvláštní individuální přístup byl věnován ve třídě předškoláků dětem s odkladem PŠD. Na všech třídách je písemně vedeno hodnocení průběhu vzdělávání jednotlivých dětí/formuláře/ a učitelky zakládají všem dětem portfolio pro srovnávání a přehled postupného vývoje v oblasti vzdělávání. Organizace vzdělávání byla převážně efektivní, učitelkami na třídách dobře promyšlená a naplánovaná. Školní vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.: 1/ Dítě a jeho tělo, 2/ Dítě a jeho psychika, 3/ Dítě a společnost, 4/ Dítě a ten druhý, 5/ Dítě a svět. Tyto oblasti se vzájemně prolínají, navazují na sebe i v souvislosti s přihlédnutím k věku dětí, možnostem a podmínkám školy. V tomto školním roce se uskutečnily pro děti následující akce: 12 divadelních představení, odborná lékařská prohlídka oční MUDr. Moravcová logopedická depistáž přednáška Dentální hygiena MUDr. Jansová polodenní výlet na zámek Hořovice polodenní výlet do Planetária Praha polodenní výlet do Řevnic Hasiči polodenní výlet do Řevnic - kino koncert polodenní výlet do Řevnic kino - divad. představení polodenní výlet do Mníšku - expozice na zámku celodenní výlet do Takonína - divad.předst. návštěva u kamarádů v 1. třídě ZŠ c) Materiální podpora výuky V období tohoto školního roku jsme hospodařily s finančními prostředky z dotací ze státního rozpočtu a s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. Prostředky na provoz byly vždy efektivně a účelně využívány nejen na pokrytí nákladů na provoz školy, ale také na úhradu a nákup pomůcek, hraček a ostatního materiálu určeného k výuce. Vzhledem k tomu, že výše financí určena k tomuto účelu není příliš vysoká, obraceli jsme se s prosbou o materiální pomoc na rodiče. Uvítaly jsme jako sponzorské dary mnoho materiálu na výtvarné činnosti a pracovní výchovu - např.: papíry, pastelky, knoflíky, látky, bavlnky, časopisy a další. Mnoho pomůcek si vyráběly i samy paní učitelky. V naší MŠ není problém k jednotlivým vzdělávacím činnostem mít dostatek pomůcek a materiálu. Pravdou je, že je nutné již průběhem času některé pomůcky, didaktický materiál a hračky doplňovat, nahrazovat modernějšími a kreativnějšími prvky. d) Vyučovací formy a metody Hlavní činností dětí byla především tvořivá a námětová hra, dále pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku bylo naplánováno i dostatečné množství kulturních akcí, hudebních pořadů, návštěvy výstav a expozic. Skupinové. individuální, spontánní a řízené činnosti probíhaly jak v prostorách budovy MŠ, tak i v přírodním prostředí (zahrada, les, louka u řeky, výlety mimo obec Všenory). Využívaly 12

13 jsme mnoho didaktického materiálu, encyklopedií, atlasů, knih, osobních zkušeností, přímého pozorování. Dětem byly poskytovány různorodé činnosti v běžných formách. Ve všech činnostech a aktivitách byly uplatňovány nové formy a metody práce, založené především na aktivní účasti dětí a prožitkovém učení. Po celou dobu vzdělávání byly respektovány především přirozené potřeby dětí a jejich prožitky. Děti nebyly do žádných z činností nuceny, pouze jim byly nabídnuty a citlivou formou byly děti do činností nebo alespoň přihlížení a pozorování zapojeny. Děti se učily samostatnému rozhodování při výběru činností tak, aby mohly projevit svoje znalosti, dovednosti, zájem, pocity zážitky. Rozvoj osobnosti dětí se projevoval ve všech činnostech výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických, námětových i tvořivých her. Tvořivost dětí byla rozvíjena nejen formou konstruktivních her, ale i formou ekoher, péčí o životní prostředí, např. založením bylinkové zahrádky. Značně velká pozornost byla věnována upevňování společenských návyků a společných pravidel, sebeobsluhy, hygienických návyků, základů stolování. Některé děti přišly do MŠ s nedostatečnou vybaveností v těchto oblastech, což se viditelně v průběhu školního roku zlepšovalo. Snažily jsme se intenzivně posilovat také komunikační dovednosti. Dětem byly nabídnuty v průběhu školního roku i doplňující nadstandardní aktivity, které jsou součástí našeho ŠVP, jsou bezplatné a provádí je pedagogické pracovnice MŠ. Jsou to tyto následující aktivity: Veselé pískání - hra na flétnu (p. uč. Hanžlíková), Šikovné ručičky - výtvarné a tvořivé činnosti (p. uč. Marcišinová), Šikovné jazýčky- seznamování s angličtinou (p. ved. uč. Sklenářová), Tanec školám - ojedinělý tanečně pohybový projekt (p. uč. Tuháčková), Ruční práce vyšívání (p. uč. Koldínská) e) Hodnocení vzdělávání dětí Úroveň výsledků vzdělávání jako celku se hodnotí celkem obtížněji. V předškolním vzdělávání sledujeme především individuální vzdělávací posun a rozvoj každého dítěte jako jedince. Pedagogické hodnocení jsme rozšířily o diagnostiku - předem vytištěné formuláře rozdílné pro každou věkovou skupinu. Zakládáme dětem portfolia. Zadáváme dětem námětovou kresbu např.: postavu,třeba 3x v roce. Na posouzení vývoje je nutné výsledné práce odatovat - možno použít k porovnání. Na konci každého tematického celku provádíme společně, např. na poradách, evaluaci. Upřesňujeme si dané kompetence, kterých měly děti dosáhnout, hodnotíme, zda jsme provedly správnou formu, metodu a motivaci. Hodnotíme, co se děti naučily, čeho dosáhly. Zpětnou vazbou pro naplnění stanovených cílů a úkolů je pro nás posouzení dosažených kompetencí. Dbáme na velmi úzkou spolupráci, návaznost učitelek ve třídách. Velmi důležitá a potřebná je hlavně spolupráce s rodinou. Zpětná vazba od rodičů nám sama vypovídá o výsledcích a posunech ve vzdělávání. Velmi důležitá je též sebereflexe. Učitelka sama by se měla umět posoudit, dokázat najít mezery či chybu ve své práci. Velmi důležitou formou hodnocení je vzájemná komunikace učitelek, předávání zkušeností, poznatků a prožitků. Ke komplexnímu vyhodnocení patří i zaměření se na kvalitu podmínek vzdělávání, způsob zpracování a realizaci vzdělávacích činností. Zpětnou vazbou pro hodnocení vzdělávání jsou především děti, jejich schopnosti, znalosti, prožitky. 13

14 Výchovně vzdělávací proces na základní škole a) Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Škola má sestaven platný školní vzdělávací program Škola pro všechny, školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno integrací ve třídách. Pro žáky, kteří mají doporučení od příslušného poradenského zařízení, je vypracováván individuální vzdělávací program. Vzdělávání nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto žáků na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly, dále škola spolupracuje se školní psycholožkou, která pracuje s kolektivy žáků, má poradní hlas v práci se žáky SPU a problematickými žáky. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci hodin občanské výchovy a přírodovědy, dále při specializovaných programech probíhajících přímo ve škole pro skupiny žáků (viz. tabulka dále ve výroční zprávě ). Komunikace s rodiči se odehrávala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Všenorský zpravodaj, Informační listy Dobřichovice a Náš Regin. b) Průběh a výsledky vzdělávání Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. V tomto školním roce se v rámci pedagogického sboru začít pokračovalo v nastavování inovovaného pohledu na metody a formy práce ve výuce, sledování trendů pedagogiky, pokračovali jsme v proškolování ped. sboru v otázkách individualizace výuky a činnostního vyučování a souvisejících otázkách hodnocení. V letošním školním roce žádný zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení z důvodu podjatosti. Komisionální zkoušku nekonal žádný žák školy. Celkově lze konstatovat, že pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků a vzdělávají se v oblasti individualizace, v oblasti práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, v nových metodách a formách práce ve výuce. V tomto vzdělávání budeme pokračovat i v následujícím školním roce viz. oddíl 6. c) Materiální podpora výuky Škola je zcela vybavena v oblasti učebnic a učebních textů. Odborné učebny předmětů škola nemá. Počítačová učebna je pouze na budově 2. stupně, v letošním školním roce byla nově vybavena a odpovídá možnostem moderního vzdělávání. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé, popř. nejsou žádné. S ohledem na finance školy je bude třeba postupně obnovit. Pomůcky kabinetu TV jsou pro 2. stupeň velmi nedostačující, 1. stupeň je vybaven základními pomůckami. Učebny na obou stupních jsou i přes omezené odborné vybavení pedagogy zařízeny velmi podnětně a jsou esteticky upravené. d) Vyučovací formy a metody Díky nastavenému systematickému vzdělávání pedagogického sboru se do výuky začleňují nové formy a metody práce s dětmi při vyučovacím procesu a tím se postupně zvyšuje kvalita pedagogické práce. Ze strany pedagogů probíhá podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívají aktivní metody, manipulování s pomůckami, práce s chybou. Výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkají jak pedagogů 1., tak pedagogů 2. stupně. Na obou stupních má vývoj používaných metod vzestupnou tendenci, nelze však přeceňovat 14

15 pouze vliv tzv. moderních metod práce. Tzv. klasické metody práce jsou do výuky zařazovány také stále. Metody a formy práce jsou do výuky zařazovány podle vzdělávacího cíle, který si pedagog v hodině stanoví. Hospitační činností bylo tento rok sledováno začleňování nových metod práce do výuky. Dále pak metody a formy práce včetně systému hodnocení. Hospitaci vždy předcházel krátký předhospitační hovor a následoval pohospitační rozhovor, ve kterém byly rozebrány zápory a klady hodiny samotným pedagogem, následně pak vedením školy. e) Hodnocení žáků Škola Všenory má sestavena Pravidla pro hodnocení žáků. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou žáci hodnoceni slovně na základě žádosti zákonných zástupců. Výstupní hodnocení již pro žáky odcházející na střední školy není nutné sestavovat. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků 6.1. Další vzdělávání základní škola pracovník název akce zdroje Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Dobruský Jiří Marková Dana Celý pedagogický sbor Celý pedagogický sbor Studium školského managmentu Hygiena ve školní jídelně, HACCP Respektovat a být respektován Žáci se SPUCH, Dyslexie a dysortografie prakticky (p. O. Zelinková) financování samoplátce zřizovatel ONIV Step by step Celý pedagogický sbor + nepedagogič. zaměstnanci Celý pedagogický sbor Celý pedagogický sbor Celý pedagogický sbor J. Procházková, R. Bartoníčková I. Hlůžeová Základy práce s počítačem excel (O. Kaiferová) Využití textových editorů Kázeň a klima školy, Právo ve škole (p. Veselá) Úvod do problematiky práce s dětmi s poruchami autis. spektra Konflikt škola života SPŠS projekt Univerzita Karlova - projekt Step by step Apla - projekt Step by step 15

16 Brosková, Procházková, Hlůžeová, Stará, Kombercová, Kopecká, Hrušková Radová, Zrostlíková Celý pedagogický sbor včetně MŠ Bartoníčková, Baudyšová, Kombercová Bartoníčková Renáta Kopecká, Hrušková Kopecká Hlůžeová Brosková, Hlůžeová, Veselý Kurz první pomoci (ČČK) k získání osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí seminář první pomoci před odjezdy na školy v přírodě a výlety (p. Kameník, záchranná služba) Jiné dítě, odměny a tresty (p. Veselá) Výjezdní seminář pro ředitele škol Evaluace školy EU a my - školení podporující rozvoj kompetencí pedagogů v oblastech, které souvisí s EU, její strukturou a principy fungování, jejími orgány a institucemi. Vzdělávací cyklus seminářů a odborná stáž ve Štrasburku a Bruselu Nadané děti Přípravný kurz na zkoušku FCE (bez certifikátu) Metodologický seminář AJ na 1. stupni - Akcent (bez certifikátu) Seminář vedoucích předmětových komisí AJ (certifikát) mentoring (lektor: Vychodilem) zřizovatel zřizovatel ONIV ONIV ONIV projekty Středočes. kraje Akcent projekt Step by step 16

17 6. 2. Další vzdělávání - MŠ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník název akce zdroje financování x x x x x x Školení pro ped. sbor Hanžlíková Eva Hanžlíková Eva Marcišínová Marie Marcišínová Marie Marcišínová Marie Marcišínová Marie Marcišínová Marie Marcišínová Marie Sklenářová Marta Sklenářová Marta Sklenářová Marta Sklenářová Marta Sklenářová Marta Sklenářová Marta Zrostlíková Lenka Respektovat a být respektován Základy práce s počítačem - excel Otázka školní zralosti Vývoj řeči u předškolních dětí Respektovat a být respektován Aspergenův syndrom, autizmus Respektovat a být respektován Předškolní vzdělávání Jak zvládat výchovu a vzdělávání dětí Zajištění první pomoci ve škole Hyperaktivita u dětí pšv Školení na míru Respektovat a být respektován Agrese a šikana ve školství Aspergenův syndrom, autizmus Správní řízení v MŠ - zápis do MŠ Právo ve školství Školení na míru Zajištění první pomoci ve škole Step by step SPŠS projekt ONIV ONIV Step by step zdarma Step by step ONIV ONIV zřizovatel ONIV ONIV EU projekt ONIV zdarma ONIV ONIV ONIV zřizovatel 6.3. Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků základní školy Základní škola je zapojena do dotačního vzdělávacího cyklu občanského sdružení Step by step Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce, v rámci kterého čerpá finance na tříleté vzdělávání pedagogického sboru, semináře tzv. na klíč. Z tohoto důvodu byly ve školním roce omezeny individuální vzdělávací aktivity pedagogů základní školy. 17

18 7. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - základní škola Údaje o významných mimoškolních aktivitách Významné akce školy spojené s prezentací na veřejnosti Celoškolní a celoroční Rok Josefa Kubálka a jeho výstupy: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory (díky celoročnímu osobnímu nasazení pana učitele Veselého v jednání s mnoha úřady, Josef Kubálek , proslulý pedagog žijící velkou část života ve Všenorech, kde také vytvořil i část svého obsáhlého díla) - říjen: návštěva hrobu Josefa Kubálka pohřben na Karlštejně, zahájeny celoroční práce ve třídách na školním celoročním projektu (dle výběru tříd) zakončeny byly na jarní slavnost - říjen: odhalení pamětní desky Josefa Kubálka na škole (autor návrhu ak. sochař Petr Váňa) za účasti cca 300 návštěvníků, hl. host znalkyně dějin pedagogiky doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. z pedagogické fakulty UK, pozdrav zaslaly obě vnučky Jos. Kubálka (vysokoškolské profesorky na univerzitách v Praze americké Floridě, p. Světla Vacková a Vendulka Kubálková), pozvání také dostali hosté z rodné Kubálkovy obce Svídnice, zástupci okolních obcí a krajského zastupitelstva, vystoupil folklorní soubor Pramínek, byl položen základní kámen školního Kubálkova muzea, všenorský výtvarník Jan Maget vytvořil k této příležitosti plastiku prof. Kubálka, která byla umístěna do vstupní haly budovy 2. stupně školy, dokumentárním filmem o Jos. Kubálkovi přispělo Občanské sdružení pro Všenory - průběh školního roku: práce na třídních celoročních projektech s tématem Josefa Kubálka, dopisování s paní Vendulkou Kubálkovou z USA (praktická angličtina ve výuce) - květen: podvečer 17. května, nabitý program zahájen před původní školní budovou v Horních Mokropsích, kde bylo připomenuto 150. výročí školy, odtud šel průvod s mnoha transparenty připomínajícími výročí a muzeum Josefa Kubálka ve svém čele vedený koňským spřežením s historickou bričkou až k nové škole ve Všenorech. Zde bylo připraveno pásmo tradičních školních vystoupení, bylo představeno nové logo školy a založena tradice udělování Čestné plakety Josefa Kubálka (první nositelkou se stala Kateřina Králová ze 7. třídy, autorka vítězného návrhu školního loga). Keramická plaketa i diplom jsou dílem všenorského výtvarníka Jana Mageta. Brdskou vodou byl pokřtěn také první školní almanach s jeho vydáním a grafikou nám významně pomohl otec žáka 5. třídy pan Fořt. Vrcholem slavnosti bylo otevření muzea Josefa Kubálka, na jehož vybudování se podíleli nejen zaměstnanci, ale i žáci školy a jejich rodiny. Pásku přestřihla Doc.RNDr. Světla Vacková, CSc. (vnučka Jos. Kubálka). Přítomni byli zastupitelé obce v čele se starostou ing. Zd. Seidlerem a proděkan pedagogické 18

19 Další akce školy fakulty UK Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr výročí škol v Horních Mokropsích (tato škola se již ke svému původnímu účelu nepoužívá, v přízemí je obecní byt, zbytek budovy je pronajmut ke komerčním účelům) oslava výročí spojena s jarní slavností u příležitosti ukončení celoročního projektu Josefa Kubálka a otevření školního Kubálkova muzea v bývalých prostorech obecního úřadu, které jsou součástí školního komlexu budovy 1. stupně Vánoční zpívání ve všenorském kostele spojené tanečními prvky, Vánoční hrou, s účastí rodičů a veřejnosti, nově vzniklého Poberounského sboru dospělých. Tanec do škol v rámci tohoto projektu vystoupení žáků 2. střídy v Žižkovském divadle Járy Cimrmana (seznámení se s prostředím divadla, zákulisím, vystoupení) Vyvádění deváťáků dne s koncertem začínající zpěvačky ze Superstar A. Kolečkářové Pravidelná činnost Žákovského parlamentu Den otevřených dveří a ukázkové hodiny Tance do škol Tanec do škol (jsme jedna z 8 škol zapojených do projektu směřujícímu k posílení kreativity a spolupráce mezi dětmi, ke schopnosti vyjadřování se, obhájení svého názoru a kreativitě Fyzika v tanci žáci 2. stupně - taneční dílny a účast na interaktivní přehlídce v divadle Ponec Patronáty: 9. třídy na 1. třídou, 5. třídy nad dětmi z mateřské školy (rozvoj kolektivního cítění, rodinného prostředí školy, akce s MS viz. kapitola ) Pasování na čtenáře (pro 1. třídu) ve spolupráci se všenorskou knihovnou (knihovnice paní Sahánková), čtenáře pasuje Rytíř Vladislav z Chuchle a paní Markéta ze Všenor alis pan učitel Veselý a paní učitela Baudyšová) Podzimní a jarní fotosoutěž vyhlašování výsledku spojeno vždy s účastí významného hosta regionu, besedou a následnou propagací v tisku (podzimní host: Petr Váňa, autor pamětní desky Josefa Kubálka přednáška o kompozici + pan fotograf Jan Franta jako odborná porota, jarní: žákyně ze ZŠ Křivoklát Barbora Mouchová, začínající fotografka, beseda se žáky o tom, jak začínala, co se daří, jak fotí, co vše je třeba umět) Zapojení do projektu Ovoce do škol (pravidelné ovoce pro 1. Stupeň zdarma) Zdravá škola jarní projekt celého 1. stupně Tancuj a nedrob projekt ukázkových hodin TV pro 1. i 2. stupeň (street dance) Vánoční tradice projektový den Vánoční trh akce SVČ ve spolupráci se školou Lyžařský výcvik 7. třída a další žáci 2. stupně Moravská bouda, Krkonoše, Špindlerův Mlýn, (org. I. Hlůžeová) Škola v přírodě 2. st. Novopacká bouda, Krkonoše, Špindlerův Mlýn, (org. J. Procházková) třída Horní Maxov, Jizerské hory, (org. H. Kopecká, H. Hrušková) 19

20 Akce tříd a předmětů (zpracovali tř. učitelé jednotlivých tříd) Školní výlety Třídní akce a projekty Návštěvy divadelních představení včetně podpory regionálních ochotníků v kině Řevnice Návštěva Dětského domova Lety (žáci 8. tř.) 1. tř. Markéta Baudyšová - celoroční projekt Rytíři Slavnostní uvítání ve třídě, pasování na pážata (součást třídního projektu Rytíři) Prohlídka budovy 2. stupně v doprovodu deváté třídy Škola v barvách podzimu projekt věnovaný podzimu Projektové dny Řemesla - poznávání tradičních českých řemesel Duhová pohádka pořad k primární prevenci Divadlo Šípková Růženka Advent příprava na Vánoce, zdobení adventního věnce, společné rozjímání Zubní prevence praktický seminář se zubními hygienistkami Čertovská škola tematický den spojený se slavnostním předáním Slabikářů Čtení s deváťáky - poslech pohádky O Šípkové Růžence Divadelní představení Král Václav - návštěva představení spolužáků navštěvujících divadelní kroužek Vánoční besídka společné posezení u slavnostního stolu s koledami a zvyky. Návštěva patronů z 9.třídy - pouštění lodiček Pololetní hradní klání pololetní opakování hravou formou (ČJ, M, PRV,TV) Návštěva předškoláků z MŠ Návštěva vystoupení skupiny historického šermu doplněk projektu Rytíři Přednáška pana Staucha (tatínek Lucky a Gábinky z 1.a 4.třídy) o včelách spolupráce školy s rodiči Tělocvik s Majdou a třepetalkami netradiční hodina TV Projekt Pohádkový čas (PRV, ČJ, PČ,VV) Čtení s deváťáky pohádka O Popelce Projekt Hradní jarní slavnost (ČJ,PRV,VV,PČ, HV) spojená se slavnostním předáním pera Projekt Pepíčkův slabikář výroba slabikáře pro školní slavnost (ČJ, VV,PČ) Velikonoční pracovní dílničky práce v centrech Přednáška Dravci v letu Exkurze do školní kuchyně poznáváme povolání zblízka Školní slavnost taneční vystoupení píseň Pan Jan a pásmo Řemesla Návštěva Ježečků z MŠ Cvičná evakuace z budovy - nácvik chování při mimořádné události Přednáška Mláďata Den dětí výlet do Takonína Pěnkavův dvůr a doba císaře Karla IV. Zajímavá matematika spolupráce s devátou třídou, společná práce na pracovních listech vytvořených 9.třídou 8.6. Slavnostní pasování na čtenáře v knihovně 20

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více