KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009"

Transkript

1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, , webové stránky: vedoucí kancelář Jordana Jovkova kancelář pobočka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 Jordana Jovkova Středisko 2 pobočka Pertoldova

4 2. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2009, jsou rozděleny do několika tématických oblastí. ROK 2009 V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO: 602 AKCÍ NÁVŠTĚVNOST OSOB I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy a preventivní programy pro školy. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1. Ve středisku 2 se konají cestopisné přenášky a přednášky věnované světovým náboženstvím z důvodu možnosti promítání. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu, což je vhodné nejen pro děti, ale i pro umělce z hlediska snadnějšího stěhování rekvizit. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. Spolupracujeme zejména s těmito mateřskými školami: Angel-Hasova, Srdíčko-Levského, Montessori-Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pastelka-Platónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, Tyršova- Lysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, Černošická-Lipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Těmto souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí. CELKEM SE USKUTEČNILO 201 AKCÍ PRO DĚTÍ.

5 Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 111 akcí pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 10 přednášek pro 789 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedou, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 3. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 64 besed pro dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy Program prevence šikany, Program sexuální výchovy a Program prevence šikany. V roce 2009 se konaly též besedy, které jsou zaměřené na prevenci Gamblérství a nově byly zařazeny programy věnované První pomoci. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají.

6 4. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. 5. AKCE PRO DRUŽINY- konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 3 akce pro 132 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 5 MĚSÍC POČET AKCÍ NÁVŠTĚVNOST z toho Středisko 1 Středisko 2 z toho Středisko 1 Středisko 2 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

7 II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 497 osob. Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Ve středisku 1 se uskutečnilo 5 akcí, které navštívilo 85 osob a ve středisku 2 proběhlo 8 akcí, které navštívilo 412 osob. Jedna z akcí se konala ve dvoře. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen 2 32 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

8 III. AKCE VE DVOŘE Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Tento prostor byl pro veřejnost otevřen v červnu Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. Oproti minulým rokům se akce začaly pořádat v průběhu celého roku. Duben 2009: Aprílový karneval. 690 osob Čarodějnický rej 350 osob Květen 2009: Poznej svou kytičku osob Country odpoledne 440 osob Červen 2009: Dětský den. 550 osob Taneční utkání 120 osob Putování s piráty. 420 osob1 Září 2009: Hurá do školy osob Modřanské vinobraní 2. ročník osob Pyžamový mejdan.105 osob Říjen 2009: Pohádkový les osob Listopad 2009: Strašidelný les s lampiónovým průvodem..720 osob Prosinec 2009: Andělsky čertovská Mikulášská.583 osob

9 IV. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ Celkem se uskutečnilo 10 akcí pro 688 osob. V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí ze zájmových a vzdělávacích kurzů a konají se ve středisku 1 i 2. Ve středisku 1 proběhlo 8 akcí, které navštívilo 528 osob a ve středisku 2 se realizovaly 2 akce, které vidělo 160 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KURZŮ MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 1 70 Únor 1 70 Březen 1 31 Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

10 V. KLUB SLUNÍČKO Celkem se uskutečnilo 181 setkání pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem, která byla pro veřejnost byla otevřena v únoru Prostor byl vybaven tak, aby mohl sloužit pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. Klub je místem, kde se mohou děti nenásilným způsobem samostatně seznamovat s dětským kolektivem a připravovat se tak na vstup do většího kolektivu. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC KLUB MAMINEK S DĚTMI KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

11 VI. KONCERTY, DIVADLA, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Celkem se uskutečnilo 10 akcí pro osob. Ve středisku 1 se uskutečnily 2 komorní divadelní představení pro 247 diváků V rámci nich spolupracujeme s divadelní agenturou Dáši Bláhové. Ostatní akce zejména koncerty -proběhly ve středisku 2. Do střediska 2 se tyto akce směřují z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu. Během roku vystoupili např. Josef Fousek, Spirituál kvintet, Láďa Kerndl, Kučerovci. Uskutečnila se úspěšná autorská módní přehlídka a divadelní vystoupení Miroslava Donutila. Ve středisku 2 proběhlo 8 akcí pro 863 diváků MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST - KONCERTY, DIVADLA, PŘEHLÍDKA MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

12 VII. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY apod. Celkem se uskutečnilo 31 akcí pro 379 osob. Tyto aktivity se konají ve středisku 1 i 2. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny, neboť mají vzdělávací a poznávací charakter a jsou spojené s praktickou částí, např. přednášky o homeopatii, první pomoci, numerologii, cestovatelská přednáška, semináře Respektovat a být respektován, Automatická kresba, Rodinné konstelace, Psychologie nanečisto. Ve středisku 1 se uskutečnilo 19 akcí pro 282 osob a ve středisku 2 proběhlo 12 akcí, které navštívilo 97 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST ZÁJMOVÉ, VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor 1 9 Březen Duben Květen 1 7 Červen 2 96 Červenec Srpen Září 2 34 Říjen Listopad Prosinec CELKEM

13 VIII. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 23 kurzů pro 151 osob. Umělecké kurzy se pořádají ve středisku 1 i 2. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky, např. šperky z korálků, fimo, enkaustická malba, drátování, malování na hedvábí, smaltované šperky, zdobení perníčků, aranžování, pletení z pediku a novin, japonský patchwork. Ve středisku 1 se uskutečnilo 19 kurzů pro 131 osob a ve středisku 2 proběhlo 4 kurzy, které navštívilo 20 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST UMĚLECKÉ KURZY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 1 4 Únor Březen 6 37 Duben 2 17 Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 1 7 Listopad Prosinec 2 12 CELKEM

14 IX. POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY apod. Celkem se uskutečnilo 21 akcí pro 323 osob. Aktivity tohoto typu se konají se ve středisku 1 i 2. Jedná se o semináře a workshopy, např. africký tanec, komponované Prímové soboty, Pět tibeťanů, sobota s jógou, orientální tance, tchaj-ťi, hra na bubny, djembe apod., které se zpravidla konají o víkendech. Ve středisku 1 se konalo 11 akcí, které navštívilo 140 osob a ve středisku 2 se konalo 10 akcí pro 183 osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST POHYBOVÉ, TANEČNÍ A KOMPONOVANÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben 1 10 Květen 1 13 Červen Červenec Srpen Září Říjen 2 24 Listopad Prosinec CELKEM

15 X. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování a malování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Přehled výstav: Leden: Ing.Milan Šilínek Krásy přírody II osob Únor: Občanské sdružení Zavři uši Jako vejce vejci? 370 osob Březen: Martin Krajíček Noc světel 280 osob Duben: Ateliér kresby a malby Jsme tady již 10 let 430 osob Květen: Milena Fottová Stromy 400 osob Září: Vojmír Blažek Lidé a věci 310 osob Říjen: Vladimíra Honsová Setkání s Irskem 260 osob Listopad: K. Jírů a V. Burdová Barvy roku 680 osob Prosinec: Milena Fottová Umění nebo vandalismus? 750 osob

16 XI. PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o odborná cvičení, která se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl pro veřejnost co nejpestřejší, např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, ae-body, cvičení na míčích, power jóga. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. Ve středisku 1 se těchto aktivit účastnilo osob a ve středisku 2 to bylo osob. MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 44 Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM

17 XII. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 90 kurzů pro návštěvníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut. V nabídce byly umělecké, pohybové, jazykové a zájmové kurzy. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 1 1. pololetí 2. pololetí Název kurzu Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata 8 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Hudební kurzy Yamaha Orientální tance ženy Orientální tance dívky Relaxační cvičení pro ženy Tchaj-ťi Sebeobrana pro ženy Cvičení pro předškolní děti Jóga Výtvarný klub pro děti Výtvarný klub pro dospělé Hrátky s bubnem Anglický jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk CELKEM CELKEM za rok 61 kurzů 936 účastníků

18 SOUHRNNÁ TABULKA KURZY STŘEDISKO 2 STŘEDISKO 2 1. pololetí 2. pololetí Název kurzu Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata 8 14 měsíců Cvičení pro maminky a batolata měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Taneční kroužek Rebelky Orientální tance ženy Jóga Street dance Pilates pro seniory Anglický jazyk Kouzelnický kroužek Škola rytířského umění Celkem CELKEM za rok 29 kurzů 469 účastníků

19 MĚSÍČNÍ SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. MĚSÍC STŘEDISKO 1 Počet akcí Návštěvnost na akcích Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM ROK akcí návštěvnost osob

20 MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost na akcích Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM CELKEM ROK akcí návštěvnost osob SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM 12 CELKEM Počet akcí Návštěvnost na akcích Počet osob na pravidelných pohybových aktivitách STŘEDISKO STŘEDISKO CELKEM CELKEM ROK akcí návštěvnost osob

21 3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím apod. Organizace provedla v souvislosti s novelou živnostenského zákona transformaci na novou volnou živnost. Organizace má podle této živnosti oprávnění vykonávat v rámci DČ tyto dílčí obory. - velkoobchod a maloobchod ( dříve ŽL na specializovaný maloobchod ) - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí ( dříve ŽL na pronájem nebytových prostor včetně zajištění jiných, než základních služeb ) - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - zprostředkování obchodu a služeb Dále poskytuje dlouhodobější pronájmy nebytových prostorů. V roce 2009 provozovala organizace v rámci doplňkové činnosti tyto služby: I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly často kulturní, společenský či výchovný obsah. magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. 2. Maloobchod prodej zboží - středisko 1 i středisko 2 Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, pro akcích pro školy, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky základní občerstvení apod. vše v balené formě.

22 4. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2009 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI v tis. Kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné Kurzovné Sportovní, pohybové aktivity Poplatky šatna 2-2 Ostatní CELKEM PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2009 příspěvek na provoz ve výši tis.kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala fondy v celkové výši 381 tis.kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMY A VÝDAJE v tis.kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM

23 VÝDAJE v tis.kč KC 12 celkem Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní Náklady na reprezentaci 1 0,5 0,5 Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Internet Ostatní náklady Vedení odborných aktivit Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM ,5 990,5 Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování Náhrada nemoc OSOBNÍ NÁKLADY DANĚ nemovitost, ostatní 7-7 Ostatní náklady Jiné ostatní náklady Poplatky banka Nezapočtené DPH - koeficient Škody 2-2 OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM , ,5

24 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2009 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: tis.kč tis.kč ČERPÁNÍ FONDŮ Organizace čerpala vlastní fondy na pokrytí nákladů spojených s činností střediska 2. Organizace čerpala k investiční opravě z vlastních zdrojů fond reprodukce ve výši 260 tis.kč. Čerpání fondu reprodukce v uvedené výši předcházelo schválení posílení fondu reprodukce z fondu rezervního ve výši 80 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce dámských toalet a umývárny. Čerpán byl fond odměn ve výši 24 tis.kč na pokrytí odměn. Rezervní fond byl využit ve výši 97 tis.kč. Z toho bylo využito 33 tis.kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu, 62 tis.kč na vybavení prostorů klubu Sluníčko a na akce ve Dvoře ( nábytek, venkovní krytý stan k hudebním a jiným produkcím ) a 2 tis.kč na pokrytí neočekávané škody. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích. a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Nájemné Krátkodobé nájemné Ostatní Tržby za zboží PŘÍJMY CELKEM

25 VÝDAJE KC 12 celkem Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu 2-2 Spotřeba energií SPOTŘEBA CELKEM PRODANÉ ZBOŽÍ Služby Opravy a údržba Telefony, internet, poštovné, odpisy DNIM, cestovné, přepravné 2-2 Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění 6-6 Sociální náklady 1-1 OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ NÁKLADY VÝDAJE CELKEM DOPLŇKOVÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2009 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: 597 tis.kč 360 tis.kč 237 tis.kč Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit takto: 25 tis.kč do fondu odměn a 212 tis.kč do fondu rezervního k využití na neočekávané náklady a k plánované investiční opravě pánských toalet a umýváren ve středisku PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 21. ledna 2010 Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více