volby_2014_final.indd :20:04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "volby_2014_final.indd 1 13.9.2014 8:20:04"

Transkript

1 volby_2014_final.indd :20:04

2 ŘEVNICE I VOLEBNÍ PROGRAM 2014 twitter.com/odsrevnice facebook.com/odsrevnice volby_2014_final.indd :20:05

3 PROGRAM Vážení spoluobčané, v říjnu tohoto roku máme již posedmé možnost si svobodně zvolit své zastupitele. Věříme, že převážná část našich obyvatel tohoto práva využije a do volební místnosti dorazí. Je to jedinečná možnost změnit představu toho, jaké by Řevnice měly být, v to, jaké Řevnice budou. V této brožuře Vám předkládáme představu Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů na společné kandidátce. Program je rozčleněn do pěti okruhů. Každý okruh má pak několik bodů. Realizace jednotlivých kroků samozřejmě zapadá do celkové politiky Občanské demokratické strany. Věříme, že se s naším programem ztotožníte a ve volbách dáte hlas právě tomuto programu. PRINCIPY MODERNÍ PRAVICE Nezadlužená budoucnost / Bezpečný stát, který neotravuje život slušným lidem / Zdravé a příjemné životní prostředí / Snadná řešení existují málokdy / Podpora rodiny a výchovy dětí / Poznání nás obohacuje / Ochrana přirozeného řádu a lidské aktivity / Méně regulací a dotací / Rozhodujme rozumně a odpovědně / Kultura je bohatství / Chraňme to, co funguje / Stabilní ekonomické a právní prostředí / Spravedlivé soudy a srozumitelné zákony / Vzdělání znamená budoucnost / Solidarita je důležitá / Promyšlené a spravedlivé nastavení daňové zátěže. volby_2014_final.indd :20:07

4 VEŘEJNÁ SPRÁVA VZDĚLÁVÁNÍ Město není fi rma a dlouhodobé zadlužování města není dobrým stavem. Úvěry by měly být čerpány jen v míře, která neohrozí chod města, a využívány na nejpotřebnější projekty. Přestože informovanost občanů o krocích zastupitelstva nebo rady města se zlepšila, chceme úřad ještě více otevřít a přiblížit lidem. K dispozici by měly být detailnější informace o fi nancování města či jednotlivých zakázkách. Velkou kapitolou v rozpočtu jsou komunální služby a svoz odpadu. Jejich fi nancování budeme věnovat zvýšenou pozornost. Chceme, aby za vynakládané prostředky byly občanům poskytnuty odpovídající služby. Chceme nezadluženou budoucnost. Úřad více otevřeme a přizpůsobíme potřebám občanů. ODS považuje vzdělávání za prioritu pro rozvoj společnosti. Chceme, aby základní škola opět svou koncepcí směřovala k postavení centrální školy pro blízký region. Podpoříme takovou koncepci školy, která zajistí zdravý vývoj žáků, kvalitní vzdělání a stabilizovaný pedagogický sbor. Budeme směřovat k vytvoření komplexního školního areálu pro základní školu, který by zahrnoval zrekonstruovanou budovu 2. stupně, zrekonstruovanou školní jídelnu, přístavbu spojenou s budovou 2. stupně, původní školní budovu na náměstí a kvalitní venkovní víceúčelové sportoviště. Mateřskou školu lze rozšířit v případě zrealizované přístavby základní školy v ulici Školní i do budovy v ulici Revoluční, to vše v závislosti na potřebách vyplývajících z demografi ckého vývoje města. Chceme přispět k osvědčené spolupráci základní umělecké školy se základní a mateřskou školou. volby_2014_final.indd :20:08

5 KULTURA PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Řevnice již nejsou na rozdíl od Dobřichovic centrem kultury. Bývalo to naopak. Neznamená to však, že na kulturní aktivity rezignujeme. Chceme, aby kultura v našem městě opět plnila úlohu vzdělávání, výchovy a společenského hybatele Řevnic. Tak, jak to odpovídá evropské tradici. ODS má dlouhodobé dobré zkušenosti s podporou hudebních, divadelních či jiných kulturních akcí a její představitelé prokázali v této oblasti dostatečné kompetence. Budeme podporovat fungování Lesního divadla jako unikátního zázemí pro kulturní akce - např. Blues v lese, Porta, Dejvické divadlo či hostování dalších divadelních souborů. Vážíme si aktivit spolků, které obohacují život ve městě, a budeme vytvářet příležitosti pro jejich činnost. Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání dětí a seniorů v městské knihovně. Řevnice jsou typickým rezidenčním městem a nároky na prostředí, ve kterém žijeme, jsou zde velké. Nechceme ustupovat z nároků na kvalitu stavebních úprav, na čistotu veřejných prostranství či stav městské zeleně. Vždy je však nutné důsledně zvažovat ekonomickou náročnost a přínos realizovaných opatření. Zvýšíme pozornost úklidu a údržbě veřejných prostranství. Budeme dbát na architektonickou kvalitu projektů fi nancovaných z veřejných rozpočtů. Budeme se věnovat úpravě náměstí Krále Jiřího z Poděbrad tak, aby se stalo příjemným centrem města pro širokou veřejnost, i rekonstrukci přednádražního prostoru. Budeme věnovat pozornost kvalitě životního prostředí v celém katastru města a ne jen v zastavěných oblastech. Zaměříme se na technický stav chodníků a ulic a dokončení kanalizační sítě. volby_2014_final.indd :20:08

6 POSTAVENÍ MĚSTA V REGIONU NAŠI KANDIDÁTI Řevnice vždy byly správním a obchodním centrem zdejšího regionu. Dobrá poloha v rámci regionu i existence srdce města v podobě náměstí jsou značnou výhodou ve srovnání s ostatními obcemi v okolí. Nepřipustíme proto, aby Řevnice o pozici regionálního centra přicházely, a naopak budeme tento status posilovat. Nezbytná je též spolupráce s obcemi v celém regionu tak, aby realizované projekty měly regionální přesah a jemu odpovídající zvýšenou šanci na podporu z nejrůznějších dotačních fondů. Chceme zlepšovat podnikatelské prostředí ve městě. Nebudeme podnikatelům vytvářet překážky v podnikání. Zvýšíme aktivitu ve svazku obcí Dolní Berounka. Spolupráce obcí je u mnoha projektů nezbytně nutná. Politické strany přinášejí mnoho výhod. Jednou z nich je úzké propojení s ostatními politiky. Budeme proto spolupracovat se starosty okolních obcí, senátorem za Beroun a Prahu-západ Jiřím Oberfalzerem a krajskými zastupiteli. Příležitostí pro město může být i navázání partnerských vztahů s podobnými městy v České republice i zahraničí. 1 / Bc. Miroslav Cvanciger / technik / 59 Miroslav v Řevnicích prožil převážnou část svého života, i když asi patnáct let žil v sousedních Letech, kde také nabíral své první zkušenosti z komunální politiky. Ve vedení letovské radnice byl víc jak šest a půl roku. Poté působil na tehdejším Okresním úřadě Praha-západ a následně též jako tajemník v Dobřichovicích. Odtud již nastoupil v roce 2002 do vedení řevnické radnice, kterou vedl dvě volební období. Rád by své mnohaleté zkušenosti z místní politiky uplatnil ve prospěch Řevnic i v letech příštích. Aktivně se věnuje klasické hudbě ve dvou komorních orchestrech, včelaří, zahradničí, a pokud mu to čas dovolí, též rád jezdí na horském kole a běhá dálkové tratě. 2 / Bc. Jan Hlaváček / student / 22 Jan si dobu, kdy nežil v Řevnicích, ještě nepamatuje. Považuje se proto za místního patriota. Domnívá se, že nastal ten pravý čas Řevnicím něco vracet. A proto kandiduje. Je také zarytým konzervativcem, který nedá dopustit na naši republiku. Studuje magisterský obor na Národohospodářské fakultě, je spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky a Institutu energetické ekonomie. Ve volném čase ho můžete spatřit při projížďkách na kole po (ne)cestách v blízkém okolí. 3 / Bc. Alena Rytířová /studentka / 29 Alena je studentkou magisterského oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. volby_2014_final.indd :20:08

7 Má za sebou 6 let pracovní praxe v oblasti obchodního marketingu a produkce, zejména pro společnosti Canon CZ a Studio Chevaliere. Svoje studijní poznatky a zkušenosti by ráda věnovala ve prospěch ostatních, počínaje jejím domovem v Řevnicích. Ve volném čase se věnuje sportům, zejména běhání, ráda cestuje, čte a píše písňové texty. 4 / Zdeněk Pospíšil / manažer a hudebník / 43 Zdeněk se narodil před 43 lety doma v Řevnicích, kde s dvouletou pauzou bydlí se svou rodinou dodnes. Pracuje jako obchodní manažer a jeho velkým celoživotním koníčkem je hudba a bicí nástroje. Pro kandidaturu za ODS se rozhodl hlavně proto, že tato pravicově smýšlející strana je na politické scéně dlouholetou stálicí. Dalším důvodem je, že dospěl do věku, kdy by chtěl zúročit své dosavadní zkušenosti, a to hlavně z kulturní oblasti, ve prospěch města Řevnic. 5 / Ing. Jan Kubricht / zeměměřič / 57 Jan i jeho rodina jsou milovníky extrémních situací. I proto se rozhodli, že vymění bydlení v samém centru Prahy za starou hájovnu na okraji lesa. A udělali dobře. Je zeměměřičem, vlastní malou geodetickou fi rmu. Díky tomu se často dostává do kontaktu s představiteli a obyvateli jiných obcí. Může tak dobře srovnávat, co se jinde daří a co se naopak daří v Řevnicích. Myslí si, že by se občané měli sami více aktivně podílet na zvelebování města a ne jen kritizovat zastupitelstvo. 6 / Petr Kadeřábek / technik / 52 Petr je řevnickým rodákem. Vyučil se elektrikářem, je absolventem střední školy strojní. Po revoluci se zabýval výrobou kotlů a elektroinstalací. Čtyři roky obsluhoval řevnický vodovod a nyní je servisním technikem fi rmy zabývající se čerpadly. Své technické zaměření a zkušenosti z podnikání by chtěl zužitkovat v práci zastupitelstva. Zaměřit se chce na podnikání a fungování technických služeb. Je také aktivním hudebníkem a modelářem. Zajímá se o alternativní zdroje energie. 7 / Helena Rytířová / spisovatelka / 62 Helena je fotografka a majitelka nahrávacího studia Chevaliere, kde se v současné době vyrábějí převážně audioknihy. Sama je autorkou románů "Život byl pes", "Jsem mrtvý, neplačte" a několika kuchařek. V Řevnicích bydlí od roku 1981, v letech byla šéfredaktorkou zpravodaje RUCH a členkou zastupitelstva. Každoročně se podílí na organizaci festivalu PORTA v Lesním divadle. Řevnice miluje a přeje si, aby toto město bylo výjimečné a k tomu je zapotřebí výjimečných lidí ve vedení! 8 / Ing. Karel Čech / ekonom a básník / 46 Karel je naplavenina z Hlásné Třebaně, kam jezdil na chatu a kde se v milované Berounce naučil plavat. V roce 1999 doplaval s rodinou až do Řevnic. Pracuje v oblasti kritizovaných, ale pro efektivnost státních i obecních fi nancí potřebných veřejných zakázek. V této oblasti by rád byl platný i v Řevnicích. Ve volném čase překládá z angličtiny a španělštiny. Píše poezii, náruživě hraje fotbal a tenis. Vadí mu rasismus, volání po zlatých časech za komunistů i současná oligarchizace politiky. 9 / Ing. Vladislav Skala / fotograf / 68 Vladislav je vystudovaným ekonomem, který se však ekonomií nikdy neživil. Živí se jako fotograf. Díky své profesi se často rozjíždí do světa a hledáčkem svého fotoaparátu zachycuje svět. V Řevnicích působí jako dvorní fotograf dětské lidové muziky Notičky. Ve volném čase rád posedí s přáteli nad půllitrem dobrého piva a probírá zábavné historky nejen ze svých cest. 10 / Lenka Kolářová / hudebnice / 49 Lenka je houslistka a hudební pedagožka. V Řevnicích žije od roku Tato někdejší členka Národního divadla a řady volby_2014_final.indd :20:08

8 komorních orchestrů a souborů již 5 let vyučuje na místní základní umělecké škole hru na housle. Její žáci se mohou pochlubit mnoha oceněními z celostátních i mezinárodních soutěží. V roce 1998 založila v Řevnicích dětskou lidovou muziku Notičky, kterou dodnes úspěšně vede. Do zastupitelstva Řevnic byla za ODS zvolena již na období / Libuše Lhotská / redaktorka / 59 Přestože si Libuše kdysi nedokázala představit, že by nežila v Praze, považuje nyní Řevnice za svůj domov. Protože má ráda přírodu, brdské lesy a řeku Berounku, založila s přáteli turistický spolek Řevnická šlapka, který pořádá pravidelné výlety po okolí. Chtěla by podpořit řevnické kulturní dění a zájmové aktivity pro všechny věkové skupiny. Vystudovala Fakultu sociálních věd UK a pracuje jako redaktorka v časopisech zabývajících se bytovou kulturou. Není členkou žádné politické strany. 12 / Petr Soukup / režisér / 63 Petr chodil na Střední průmyslovou školu fi lmovou, poté vystudoval fi lmovou a televizní fakultu AVU. V Řevnicích sídlí jeho fi lmové a televizní produkční společnosti. Produkoval například fi lmy Akumulátor 1, Konec básníků v Čechách či Špendlík na motýla stejně jako nespočet velkých společenských akcí mj. Českou miss nebo Hvězdy na Vltavě. V Řevnicích ho uchvátila jedna z vil architekta Sochora, kterou koupil a následně zrekonstruoval. Je liberálem, rodičem a amatérským cyklistou. tenistou. Své zkušenosti z tohoto sportu předává mladým tenistům v klubu LTC Řevnice. 14 / Miroslav Černý / důchodce / 62 Miroslav, kterému však všichni říkají Kamil, žije v Řevnicích velmi rád a do Prahy by se již nechtěl trvale vrátit. Často tam však jezdí za kulturou a svými vnoučaty. Před listopadem 89 pracoval spíše v dělnických profesích. Po revoluci se pokoušel o vyrovnání s minulostí prací v ÚDV a ÚSTR. Koncem 80. let se zapojil do bourání komunistické totality v disentu. Znepokojuje jej návrat komunistů do řízení společnosti a nyní se obává o ohrožení občanských svobod, proto vstoupil do ODS. Baví jej mj. pěší turistika. 15 / Jana Kolářová / důchodce / 73 Jana je věrnou členkou ODS. Chodila na výtvarnou školu, následné studium na UMPRUM jí bylo zakázáno. Nesměla také opustit republiku, zapovězené pro ni byly i státy východního bloku. Vystřídala mnoho zaměstnání od Pragoexportu, Fondu výtvarných umělců, Teslu Hloubětín, ČSAV až po Útvar hlavního architekta Prahy. Nyní si již užívá důchod a svá vnoučata. I přes svůj věk se stále cítí plná elánu a v politice by proto chtěla být hlasem starších občanů Řevnic. 13 / Michal Drašnar / technik / 51 Michal je řevnickým rodákem. Žije zde velmi rád a jinde by ani bydlet nechtěl. Díky tomu vidí postupný vývoj města přímo před očima. Rozvoj města je také oblastí, která ho zajímá a které by se rád věnoval. V dolnoberounském regionu je i zaměstnán pracuje v technických službách v Černošicích. Ve volném čase je aktivním sportovcem, zejména volby_2014_final.indd :20:08

9 1/ Miroslav Cvanciger 9 / Vladislav Skala volby_2014_final.indd / Jan Hlaváček 10 / Lenka Kolářová 3/ Alena Rytířová 11 / Libuše Lhotská 4/ Zdeněk Pospíšil 12 / Petr Soukup 5 / Jan Kubricht 13 / Michal Drašnar 6 / Petr Kadeřábek 14 / Miroslav Černý 7/ Helena Rytířová 15 / Jana Kolářová 8/ Karel Čech twitter.com/odsrevnice facebook.com/odsrevnice :20:14

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

Třicet let oddílu Tuláci

Třicet let oddílu Tuláci Přijďte se podívat k Cherubínům! Řevnice na starých pohlednicích Přístavba ZŠ Řevnice Říjen 201 4 Zdarma Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Třicet let oddílu Tuláci Aktuality Turisticko-vodácký oddíl

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách:

Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: Proč kandidují naši lídři v krajských volbách: ZDENĚK BEZECNÝ (JIHOČESKÝ KRAJ) Má rodina je spjatá s jižními Čechami již po tři století a i já mám ke svému kraji srdečný vztah. Jako historik se zabývám

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE

HRDOST A SLÁVA SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE Ročník 6 září/říjen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Poutní mše svatá proběhne za účasti kardinála Duky a arcibiskupa Graubnera HRDOST A SLÁVA

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Miroslav Škaloud: Rozvoj musí respektovat zájmy obyvatel

Miroslav Škaloud: Rozvoj musí respektovat zájmy obyvatel Zpravodaj Oblastního sdružení ODS Praha 5 ZDARMA Číslo 6 Říjen 2010 www.odspraha5.cz Časopis pro Prahu 5, Lipence, Lochkov, Radotín, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav Miroslav Škaloud: Rozvoj musí respektovat

Více

Šťastnou ruku u voleb. Váš hlas je důležitý. Naše srdce bije pro Znojmo. Přijďte k volbám 10-11. října 2014

Šťastnou ruku u voleb. Váš hlas je důležitý. Naše srdce bije pro Znojmo. Přijďte k volbám 10-11. října 2014 Kandidátku č. 1 - PRO ZNOJMO - podporují tyto subjekty: Zpravodaj občanského sdružení PRO ZNOJMO, říjen 2014, číslo - 3 Přijďte k volbám 10-11. října 2014 Váš hlas je důležitý 10. 10. půjdeme k volbám

Více

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ

ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ pražský týdeník / číslo 9 PAVEL KLEGA: OCHRÁNÍME PRAHU PŘED VELKOU VODOU OPENCARD: JAK JE TO DOOPRAVDY ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ ČTVRTÉ MÍSTO V EVROPĚ NÁM NESTAČÍ Lídr volebního obvodu III, starosta Prahy

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 JEDEN DEN V PRAZE 3 1 volební_program_a5_v2.indd 1 12.9.2014 3:10:10 Vážení spoluobčané, SLOVO LÍDRA KANDIDÁTKY uplynuly již více než dva roky od chvíle, kdy se nám podařilo zásadním

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více