ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna"

Transkript

1 ŘÍJEN 2014 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

2 Poděkování Vážení klienti, vážení zaměstnanci, dovolte mi malé zastavení nad uplynulými oslavami 20 let od otevření střediska Luna. Dlouhou dobu jsme se na tyto oslavy připravovali a už jsou za námi. Jsem ráda, že jsme vše společnými silami zvládli a mám radost, že máme být na co pyšní. Vážím si velice toho, že se uživatelé s chutí a elánem zapojili a přispěli svým umem a šikovností. Děkuji všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravách, organizaci a průběhu celých oslav. Největší dík patří pracovnicím sociálního útvaru a to volnočasovým pracovnicím a ergoterapeutkám. Oceněním naší práce je spokojenost našich uživatelů a jejich poděkování za to, co pro ně děláme. Všem zaměstnancům přeji do další práce chuť, energii a sílu a uživatelům hodně zdraví, pohody a úsměvu na tváři. Mgr. Yvona Osmanczyková, vedoucí střediska

3 Slavnostní zahájení výročních oslav LUNA 20 LET V pondělí dne v odpoledních hodinách byly slavnostně zahájeny výroční oslavy k 20ti letům Domova seniorů Havířov, střediska Luna. Slavnostního zahájení se účastnil rovněž ředitel Domova seniorů Havířov, MUDr. Milan Dlábek a primátor Statutárního města Havířova, Ing. Zdeněk Osmanczyk, pod jehož záštitou se tyto oslavy konaly. Úvodního proslovu se ujala vedoucí střediska LUNA, paní Mgr. Yvona Osmanczyková. Pro tuto významnou událost nám místní pekárna Semag upekla velký narozeninový dort. V pondělí došlo na ocenění obyvatel i dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou v domově od jeho otevření, ale i těch, které si v anketě vybrali sami uživatelé, rovněž pak byli vyhlášeni nejoblíbenější kolegové, které si zvolili zaměstnanci domova. Celých 20 let jsou zde v domově i někteří naši uživatelé, proto i oni si zaslouží naší pozornost, jedná se konkrétně o čtyři klienty domova p. Alenu Vrátnou, p. Ludmilu Vadlejchovou, p. Miladu Burgetovou a pana Josefa Kubíčka. V pondělí zároveň byla odstartována anketa, kde vy, uživatelé a zaměstnanci hlasují pro nejnápaditější a nejhezčí obrázek, který nám nakreslili žáci ZŠ Žákovská na téma: Jak si představuji stáří. Vyhlášení proběhne v měsíci listopadu, obrázky nám základní škola věnovala nastálo. Výherci této výstavy budou oceněni. Pro radost nám zazpívali a zahráli žáci umělecké školy. Odpolednem nás provázela cimbálová muzika FOJT. K poslechu nám zahráli písně převážně lašského a valašského regionu.

4 K výročním oslavám byly zároveň připraveny fotografie, které zdobily a nadále zdobí vestibul domova. Fotografie, na nichž je zachycen život v domově, denní aktivity a různé akce, kterých se účastníte. Mimo jiné k výročním oslavám byly také speciálně zhotoveny fotografie, které vznikly ve spolupráci některých uživatelů a pana fotografa Michala Poláka. Fotografie jsou nyní propůjčeny na výstavě fotografií, která byla slavnostní vernisáží zahájena v kině Centrum pod názvem: Život vetkal do tváře. (Jana)

5

6 Koncert písní našich uživatelů V úterý probíhalo hudební dopoledne s uživateli domova laděné v duchu písní, zpěvu a recitace ve spolupráci aktivizačních pracovnic Renáty Szkwarové a Barbory Gerátové. Za klavírního doprovodu a prezentace fotografií si uživatelé připravili směs svých nejlepších vystoupení. Dopoledne bylo plné písní českých, ale i polských, básní, hry na foukací harmoniky a klávesy, vystoupení, ze kterých šla vidět radost, odhodlání a v neposlední řadě svědomitá příprava. Na své přátele a spolubydlící se přišli podívat i ostatní klienti domova. (Jana)

7 XIII. Sportovně společenské hry klubů důchodců města Havířova Úterní odpoledne plné příjemných setkání známých a kamarádů z řad klubů seniorů laděné ve sportovním duchu, plné očekávání a radosti a nadšení ze hry, to byly již XIII. Sportovně společenské hry klubů seniorů pořádané Magistrátem města Havířova, které se konaly v prostorách Domova seniorů Havířov, střediska Luny. Zúčastnilo se celkem 14 soutěžících týmů o pětičlenném družstvu, kdy každý tým měl svého patrona. Za Magistrát města Havířova přijela i vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Bernarda Urbancová. Soutěžní disciplíny jako rozeznávání vlajek evropských států, poznávání předmětů čistě podle hmatové paměti, hody na přesnost a další úkoly, u některých se soutěžící senioři potrápili, jiné zvládli s absolutním přehledem. Hry byly zahájeny myšlenkou: Důležité je zúčastnit se, ne vyhrát, přesto ti, kteří jsou dnes zde, již vyhráli. Přesto určitá rivalita a soutěžní duch seniorům rozhodně nechyběl. Na první a třetí místo se probojovaly dva soutěžící týmy střediska Luna, druhé místo pak patřilo KD Horymírova SONS z Havířova Města. Uživatelé měli nesmírnou radost, že právě při probíhajících oslavách 20.výročí střediska Luna obsadili místa výherců. (Jana)

8

9 Canisterapeutické dopoledne Canisterapie čili léčba lidské duše psí láskou udělala příjemně na srdíčku nejednomu uživateli domova. Setkání se čtyřnohými kamarády se odehrávalo v prostorách zahrady při krásném slunečném dopoledni. Navštívili nás členky organizace Podané ruce, o.s., které se svými speciálně vycvičenými psy vykonávají dobrovolnou činnost Věra Glacová s pejskem Jerrym a její kolegyně Ivana Pawlusová s pejsky Berrym a Astou. Psí slalom, skoky přes překážky a běh skrz látkovými tunely, ale i dalšími kousky pejskové prokazovali absolutní poslušnost a neuvěřitelnou souhru se svým pánem. Uživatelé domova měli možnost se s pejsky pomazlit, odměnit je za jejich výkony pamlsky a dokonce i hodit aport. (Jana)

10 Hudební překvapení Pro akci pořádanou rovněž v rámci výročních oslav 20ti let střediska Luny byl pozván speciální host, který byl do poslední chvíle uživatelům i zaměstnancům zcela utajen. O to větší překvapení a radost měli uživatelé, když před ně předstoupil Walda Matuška, revival zvýrazněný zpěvákovou neuvěřitelnou podobou. Na úvod domov poděkoval prostřednictvím Waldy Matušky paní Věře Konieczné, uživatelce domova, za její dlouholetou obětavost, přátelství a nezištnou pomoc spolubydlícím uživatelům na středisku Luna a na její počest Walda zazpíval známou píseň Jó, třešně zrály. V prostorách jídelny se sešla téměř stovka lidí z řad klientů domova a společně si zazpívali známé písně jako Tereza, Slavíci z Madridu, Sbohem lásko a další. (Jana)

11 Hudebně poetické dopoledne s paní Bendovou Savkovou V rámci týdenních oslav se konalo již v pořadí 35. Hudebně- poetické dopoledne, které na našem středisku zavedla zdravotní sestra paní Iva Bendová Savková, která na středisko nastoupila již v roce 2006, od té doby pravidelně tato společenská setkání pořádá. Programem je vždy vlastní tvorba paní Ivy, která se aktivně již deset let věnuje psaní poezie a prózy, mimo jiné vydala dvě autorské sbírky Hokusy a pokusy a Návraty ze samoty. Díky své angažovanosti v literárním spolku S.P.I. se v roce 2008 stala osobností kultury města Havířova. Hudebně poetické dopoledne pořádané v knihovně je vždy poutavým vystoupením, protože jen sám autor dokáže vystihnout hloubky svých veršů při přednesu a recitaci vlastní tvorby. Součástí programu byla připravená prezentace fotografií, kdy uživatelé zavzpomínali na předešlá setkání, kterou si připravila paní Milada Kubová. Poezie a próza byla proložena hudebním doprovodem aktivizační pracovnice Renáty Szkwarové. (Jana)

12 Společné setkání našich uživatelů a dobrovolníků Adry Čtvrteční odpoledne patřilo společnému setkání uživatelů domova a jejich dobrovolníkům z mezinárodní humanitární organizace ADRA. Uživatelka, paní Jelínková Milena si pro nás na úvod setkání připravila formou mluveného přednesu povídání o Adře, jejím založení, významu a důležitosti. Pro zajímavost - na středisku Luna započal první dobrovolník Adry svou činnost dne V současné době za našimi uživateli dochází 24 dobrovolníků. V roce 2013 strávili dobrovolníci s našimi uživateli celkem 1760,5 hodiny. Za první pololetí roku hodin. Díky připravené prezentaci jsme si představili všechny dobrovolníky, kteří za vámi docházejí. Zazpívali jsme si společně známé písně, zarecitovali si a příjemně strávili společné chvilky. Toto setkání se konalo poprvé, při příležitosti výročních oslav a pro příjemné dojmy v průběhu akce jsme se rozhodly s dobrovolníky v konání dalších setkání pokračovat. (Jana)

13 Den otevřených dveří, výstava fotografií pořízených v průběhu existence domova, sportovní a kvízové aktivity V pátek se na středisku Luna konaly dny otevřených dveří, kdy byla zvána široká veřejnost, rodinní příslušnici a všichni, kteří měli zájem se přijít podívat. K dispozici byla možnost nahlédnutí do ergo dílny, kde uživatelé pravidelně ve všedních dnech tráví svůj čas pracovními terapiemi a to zhotovováním keramiky, použitím metody quillingu, háčkováním, vystřihováním a dalšími metodami práce. Zároveň byla zpřístupněna relaxační místnost, kde klienti také rádi tráví svůj čas odpočinkem na masážních křeslech při poslechu relaxační hudby. Paralelně v prostorách knihovny proběhla výstava fotografií pořízených v průběhu existence domova a prodej výrobků uživatelů, které vytvořili právě v ergo dílně. Nechyběla ani prezentace fotografií a interview některých uživatelů na téma, jak jsou v domově spokojeni, co se zde za 20 let existence domova změnilo, vše v audiovizuální podobě. Odpoledne na nás čekaly sportovní a kvízové aktivity v rámci rodinných týmů a uživatelů domova, kdy rodinní příslušníci měli možnost vyzkoušet si spolu se svou babičkou/dědečkem jednotlivé sportovní a kvízové disciplíny, ve kterých jsou mimo jiné naši uživatelé velmi zdatní. Panovala velmi příjemná rodinná atmosféra a celým společně stráveným odpolednem nás provázelo i sluníčko.celkové výroční oslavy vyvrcholily Vernisáží fotografií Michala Poláka, která byla pro veřejnost zpřístupněna od v galerii kina Centrum na téma Život vetkal do tváře, kdy na fotografiích je zachycen život uživatelů našeho střediska Luna. (Jana)

14 Foto výstava a den otevřených dveří Foto sportovní a kvízové aktivity rodinných týmů

15

16 Rekapitulace oslav 20let LUNY Pondělí: slavnostní zahájení v jídelně, ocenění pracovníků a uživatelů, vystoupení cimbálovky FOJT a dětí ze ZUŠ B.Martinů, vystoupení držitelky ceny Thálie za rok 2013 Lucie Bergerové Úterý: To nejlepší z vystoupení našich uživatelů - komponovaný pořad v knihovně Sportovně společenské hry klubů důchodců Středa: dopolední canisterapie a agility v zahradě odpolední hudební překvapení v jídelně: Waldemar Matuška revival Čtvrtek: slavnostní hudebně poetické dopoledne v knihovně odpoledne věnované Adře taktéž v knihovně Pátek: den otevřených dveří na našem DS, odpoledne sportovně společenskéhry pro seniory a jejich doprovod (rodina, dobrovolník) (Barbora)

17 Slavnostní vernisáž Jistě jste si všimli krásných fotografií, které zdobily stěny na chodbě v přízemí. Dne se na krátko přestěhovaly do kina Centrum. Toho dne tam v odpoledních hodinách proběhla slavnostní vernisáž. Slavnostní chvíli podtrhlo nejenom moderování herečky Těšínského divadla a držitelky ceny Thálie slečny Lucie Bergerové, ale také účast pana primátora a dalších význačných osobností města. Na vernisáž obdrželi pozvání rovněž vybraní uživatelé našeho DS. Fotografie nafotil pan Michal Polák, držitel ocenění Talent roku 2013 za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti. A jelikož rády vyhovíme vašemu zájmu, na výstavu fotografií jste se mnozí podívali během měsíce října. Uvedená výstava se na Lunu nastálo vrátí 15. října. Prohlídka daných fotografií i fotografií ze dní oslav se bude konat v knihovně Jistě si mnozí z vás tuto krásnou památku objednáte u aktivizačních pracovnic. (Barbora)

18

19 Výšlap městem U příležitosti oslav Dne seniorů zorganizovala samospráva Městského klubu důchodců výšlap seniorů městem. Start byl u autobusového nádraží a cíl v denním stacionáři na Horymírově ulici. Každý účastník dostal startovní lístek a mohli jsme vyrazit. Cestou, aby nám to rychleji ubíhalo, jsme plnili jednoduché disciplíny, jako např. hod kroužků a balonků na cíl. Celkem slušnou porci kilometrů jsme absolvovali za krásného slunečného a teplého počasí. Že se blížíme k cíli jsme poznali podle hudby, která se linula ulicí. Trio seniores nezklamalo a navodilo veselou náladu, kterou ještě umocnilo voňavé občerstvení v podobě grilovaných párků. Účast byla rekordní přes 200 seniorů. Naše uživatelka paní Kupková byla vyhlášena jako nejstarší účastnice a obdržela milou pozornost od magistrátu. Vzhledem k délce pochodu se zúčastnily paní Kupková, Vidličková a Žáčková. Všem účastnicím děkujeme za dopoledne strávené v příjemné společnosti. ( Barbora)

20 Rubrika zdraví To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. (Marcus Tullius Cicero) POHANKA Nenápadná, drobná semena pohanky v sobě ukrývají opravdový poklad. Neprávem byla dlouho považována za potravinu pro chudé přitom dokáže léčit a ochraňovat celý náš cévní systém a krevní oběh a léčit řadu potíží. Pohanka je jednoletka, pocházející ze střední Asie, kde se původně vyskytovala jako planá rostlina. S expanzí asijských kmenů se rozšířila i do Evropy, kde se pěstuje už jistě přes let. S rozvojem lékařství byly objeveny její pozitivní účinky na naše cévy, krevní oběh a mnoho zdravotních obtíží. Jak pohanka chrání a léčí naše cévy a žíly? Pohanka produkuje rutin ke svojí vlastní ochraně, obrňuje jím své vlastní vodní kapiláry, což je vlastně takový "rostlinný cévní systém". Stejně tak tato látka působí i v našem těle. Posiluje a zpevňuje stěny žil a cév, pomáhá zastavovat krvácení, je prevencí modřin, snižuje krvácivost z nosu a dásní a pomáhá léčit hemoroidy. Lidé trpící křečovými žilami a praskáním drobným cévek pod kůží by se s ní měli obzvlášť přátelit. Pomáhá též při tak závažných potížích jako jsou žaludeční a dvanácterníkové vředy. (Jana)

21 Žijí mezi námi Psal se rok 1994 a na Šumbarku se otevíral Penzion pro důchodce dnešní Domov seniorů středisko Luna. Mezi prvními uživateli byla paní Vadlejchová Ludmila. Nastoupila do penzionu Paní Vadlejchová se narodila v obci Vitějovice, okresu Prachatice. Takřka celý svůj aktivní život prožila na skoro opačné straně České republiky. Pochází ze tří sourozenců a myšlenkama se vrací do roku 1945, kdy jako děti chodily okukovat armády 5-ti zemí USA, Německa, Maďarska, Ruska a Československa, které se soustředily u Vitějovic. Dodnes stojí v obci Památník setkání pěti armád na konci druhé světové války. 9. května 1945 zde zastavili Američané prchající vojáky německé a maďarské armády a předali je československým vojákům. Od nich zajatce převzala ruská armáda. Profesní život paní Vadlejchové byl pestrý. 15 let pracovala v černouhelném dole v obci Zbůch na Plzeňsku v třídírně uhlí, poté 7 let na vojenském letišti u Zbůchu jako skladnice, kde vládl vojenský řád a dril. Ke své profesi si musela dodělat řidičský průkaz skupiny C, aby mohla v nákladním voze vozit do Plzně prádlo vojáků. Působila také jako recepční a spojovatelka ve Státní veterinární správě ve Zbůchu. Má tři děti dvě dcery a jednoho syna, je prababičkou i praprababičkou. Syn zůstal věrný Šumavě, jedna dcera žije v Jihlavě a jedna zde v Havířově, a právě za ní se před 22 lety paní Vadlejchová přistěhovala. Nejdříve si myslela, že si tady nezvykne. Lidé v tomto kraji ji připadali příliš hluční. Když zde do Havířova jezdila jen na návštěvu, říkala dceři, jak může žít v takové chachárii. Nyní by

22 neměnila a přestěhování na sever Moravy bere jako dobré rozhodnutí snad i proto, že 20 let žije v našem domově. Když se domov před 20-ti lety stavěl, chodila si staveniště obhlížet a říkala si : to si nenechám ujít. Paní Vadlejchovou můžeme vídat sedávat ve vestibulu našeho domova, kterak pozoruje denní cvrkot a rytmus života. Občas s někým prohodí pár vlídných slov. Stále z ní totiž čiší ten jihočeský poklid a rozvaha. Vzhledem k tomu, že se často mírně usmívá, mám pocit, že se jí pořád tady v té chachárii líbí. (Milada)

23 Jan Janský (3.dubna 1873, Praha 8.září 1921, Černošice) *sérolog, neurolog, psychiatr* Krevní skupiny A, B, AB a 0 - za to, že dnes tato rozlišení známe a víme, že vůbec existují, vděčíme významnému objeviteli Janu Janskému. Biografie Narodil se v Praze, v rodině obchodníka. V roce 1892 vystudoval smíchovské gymnázium. Po maturitě pokračoval ve studiích lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce Po promoci nastoupil jako asistent na psychiatrickou kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal jako bystrý pozorovatel a kritický posuzovatel. Byl také soudním znalcem z psychiatrie a jeho posudky přispívaly k vážnosti oboru u soudu. V roce 1914 se stal profesorem pražské České university a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. Jako lékař se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi shlukováním krve a duševními poruchami. Po několikaletém výzkumu pak dospěl k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy, že mezi srážením krve a duševními poruchami člověka není spojitost. Na základě těchto poznatků napsal vědecké pojednání a v roce 1906 přednesl závěry před členy Spolku českých lékařů. Objev krevních skupin Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti popsal čtyři základní skupiny (neoznačil je, tak jako dnes A,B, AB a 0, ale přiřadil jim římské číslice I., II., III. a IV.)

24 Výsledky svého výzkumu popsal následovně: Systematické naše vyšetřování byť k účelům psychiatrickým nepřineslo žádný cennější praktický užitek objevilo pozoruhodná, dosud nikdy neuvedená fakta (1907). Přiřazení prvenství co se týče objevu dělení krve do krevních skupin, ovšem vyvolávalo rozporuplné názory. Vídeňský patolog Landsteiner potvrdil svými pokusy existenci tří krevních skupin. Za dva roky potvrdil existenci i čtvrté, nejvzácnější skupiny, tedy AB. Poznatek Janského platí dodnes a je světově uznáván a využíván. Jeho práci poznamenala skutečnost, že zemřel v poměrně mladém věku na následky anginy pectoris v pouhých 48 letech věku. Pamětní deska připomínající jeho zdejší pobyt je umístěna v Černošicíh v domě čp Byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského. (Jana)

25 Vtipy o ženách a mužích Žena křičí na svého muže: "Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?!" "Jednomu staršímu muži." "Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?" "Ále, čepoval pivo!" Žena si nechává věštit u kartářky: "Zítra vám zemře muž." "To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?!" Mladá žena příjde do práce s monoklem. "Co se ti stalo?" ptají se kolegyně. "Muž mě zmlátil." "Myslely jsme, že odcestoval." "No dyť. Já si to taky myslela." Manželka odsouzeného se při první návštěvě ve věznici vyptává: "Jak se cítíš? Zvykneš si tady?" "Neměj strach. Je to tady jako doma. Nikam nesmím a jídlo taky za moc nestojí!" uklidňuje ji trestanec. Tati, proč ses oženil s maminkou? "Vidíš?" obrací se muž k ženě, "ani to dítě to nedokáže pochopit!" Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. "A cos jí řekl?" "Tak si to teda kup.

26 Žena říká muži: "Odběhnu si na pět minut k sousedce, nezapomeň každou půlhodinu promíchat polévku." Pepa k manželce: "Tak jsem slyšel, že když to v manželství neklape, stačí si pořidit na určitou dobu milence." - "Z toho nic nebude", odpoví mu manželka, "už jsem to mnohokrát zkusila a vše je při starém!" Miláčku, než se vezmeme, musíš mi ještě slíbit, že mě budeš líbat na místech, kde mě ještě nikdo nikdy předtím nelíbal. - Dobře lásko moje a na kterých? Na Kanárských ostrovech, na Seychellech a na Mauriciu... Vrátí se manžel domů, v posteli milenec. Vytáhne pistoli, milence zastřelí. Manželka to komentuje: "Takhle se nemůžeš divit, že už nemáš žádné kamarády!" (Milada)

27 V měsíci říjnu oslaví narozeniny tito uživatelé Bolková Vilemína Brháček Antonín Červenková Emílie Firla Ervín Folta Miroslav Haroková Věra Hrabcová Františka KoniecznáVěra Kostohryzová Radmila Kudláčková Ludmila Pilát Milan Reitzová Milada Surga Zdeněk Talánová Štefánia Vaculová Marie Valošková Božena Všem oslavencům GRATULUJEME

28 V měsíci říjnu nastoupili tito uživatelé Remešová Karla Lesniaková Olga Folwarczná Františka Vítáme vás mezi námi Motto měsíce Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat. Sigmund Freud

29 PROGRAM NA ŘÍJEN října TOULKY PO ČESKÉ REPUBLICE prezentace p. Stacha od 13:30 v knihovně 3. října slavíme MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ v jídelně DSH od 15:00 hod. 6. října VÝBOR OBYVATEL v 13:45 hod,3. patroc 7. října CANISTERAPIE v dopol. hod,trakt A října VOLBY - v knihovně DSH 13. října HOBBY KUCHYŇKA pečeme na soutěž 14. října XII. KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ v dopol. hodinách, zrušené dopol. aktivizace 16. října zrušené skupinové cvičení 20. října prezentace fotografií a reportáží LUNA 20 LET od 14:00 hod. v knihovně 21. října CANISTERAPIE v dopol. hod, trakt C pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 4. patro A od 14:00 hod. kavárnička v kult. místnosti 2C od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 3. patro C od 12:00 hod. śpiewamy piosenki od 14:00 do 14:30 hod. posezení u klavíru v knihovně od 9:00 hobby kuchyňka od 9:00 do 10:00 hod. skupinové cvičení 2. patro A od 13:30 do 14:30 hod. společenské hry od 14:00 pánské odpoledne v kult. místnosti 2A od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 2. patro C od 13:30 do 14:30 hod. boccia od 9:00 kuželky od 14:00 duchovní muzikoterapie v kult. místnosti 2C

30 V měsíci listopadu pro vás připravujeme Vystoupení operetního souboru Národního divadla moravskoslezského Vystoupení našich seniorů pro děti ze ZŠ Žákovská Přivítání adventu rozsvěcení vánočního stromečku Na tomto čísle se podílely: Barbora Gerátová Jana Kubáňová Milada Kubová Irena Vámoš Tisk a vazba: Pavlína Hochmanová, Jitka Kunorová PO PŘEČTENÍ MĚ PROSÍM VRAŤ, ABYCH BYL K DISPOZICI TAKÉ PRO OSTATNÍ UŽIVATELE!

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Červen 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Červen 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Červen 2014 D U H A Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Poděkování vedení DSH Vážení zaměstnanci střediska Luna, blížíme se ke konci první poloviny roku 2014 a stojíme před tou druhou

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Leden 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Leden 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Leden 2014 D U H A Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Pranostiky na leden Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Holomrazy - úrody

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Červen 2013. Základní škola a Střední škola. ul.j.palacha 1534, 434 01 Most. tel. 476 700 000, www.specmo.cz

Červen 2013. Základní škola a Střední škola. ul.j.palacha 1534, 434 01 Most. tel. 476 700 000, www.specmo.cz Červen 2013 Základní škola a Střední škola ul.j.palacha 1534, 434 01 Most tel. 476 700 000, www.specmo.cz Redakce:Adéla, Alena, Michal, Martin a Mgr.Horňáková Tým kuchařů firmy BIDVEST Nowaco jezdí již

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Zdeňka Kozáková Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Olomouc, ČR

Zdeňka Kozáková Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Olomouc, ČR AKTIVNÍM ODPOČINKEM KE ZDRAVÍ aneb MLADÍ LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Z ČESKÉ, SLOVENSKÉ A NĚMECKÉ REPUBLIKY NA MEZINÁRODNÍM POBYTU V RADÍKOVĚ U OLOMOUCE Zdeňka Kozáková Katedra speciální pedagogiky PdF

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu zajímavosti Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé vloženo: 20.2.2017, 16.08 V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální pracovníci a další

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu Kdo jiný? V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?" připravili žáci 6. třídy ZŠ Deblín. Průvodní slovo pronesl Mons.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor:

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy. Pranostiky na únor: Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 22. únor 2012 Zámecké listy Pranostiky na únor: Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce Vážení přátelé,

TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce Vážení přátelé, TVOŘIVÉ DÍLNY - Arteterapie v Karlovarském kraji v roce 2011 Vážení přátelé, přijměte prosím naše laskavé pozvání a zapojte se společně s námi do cyklu zážitkových terapeutických setkání - TVOŘIVÝCH DÍLEN,

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák

Poezie. Vám všem přeje Jaromír Novák č. 2/2012 Vážení a milí přátelé, rtuť teploměru, příjemné sluníčko i zpěv ptáků hlásí, že přichází dlouho očekávané a pro většinu z nás nejkrásnější roční období. Je to i čas pro vydání jarního čísla našeho

Více