ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna"

Transkript

1 ŘÍJEN 2014 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

2 Poděkování Vážení klienti, vážení zaměstnanci, dovolte mi malé zastavení nad uplynulými oslavami 20 let od otevření střediska Luna. Dlouhou dobu jsme se na tyto oslavy připravovali a už jsou za námi. Jsem ráda, že jsme vše společnými silami zvládli a mám radost, že máme být na co pyšní. Vážím si velice toho, že se uživatelé s chutí a elánem zapojili a přispěli svým umem a šikovností. Děkuji všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravách, organizaci a průběhu celých oslav. Největší dík patří pracovnicím sociálního útvaru a to volnočasovým pracovnicím a ergoterapeutkám. Oceněním naší práce je spokojenost našich uživatelů a jejich poděkování za to, co pro ně děláme. Všem zaměstnancům přeji do další práce chuť, energii a sílu a uživatelům hodně zdraví, pohody a úsměvu na tváři. Mgr. Yvona Osmanczyková, vedoucí střediska

3 Slavnostní zahájení výročních oslav LUNA 20 LET V pondělí dne v odpoledních hodinách byly slavnostně zahájeny výroční oslavy k 20ti letům Domova seniorů Havířov, střediska Luna. Slavnostního zahájení se účastnil rovněž ředitel Domova seniorů Havířov, MUDr. Milan Dlábek a primátor Statutárního města Havířova, Ing. Zdeněk Osmanczyk, pod jehož záštitou se tyto oslavy konaly. Úvodního proslovu se ujala vedoucí střediska LUNA, paní Mgr. Yvona Osmanczyková. Pro tuto významnou událost nám místní pekárna Semag upekla velký narozeninový dort. V pondělí došlo na ocenění obyvatel i dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou v domově od jeho otevření, ale i těch, které si v anketě vybrali sami uživatelé, rovněž pak byli vyhlášeni nejoblíbenější kolegové, které si zvolili zaměstnanci domova. Celých 20 let jsou zde v domově i někteří naši uživatelé, proto i oni si zaslouží naší pozornost, jedná se konkrétně o čtyři klienty domova p. Alenu Vrátnou, p. Ludmilu Vadlejchovou, p. Miladu Burgetovou a pana Josefa Kubíčka. V pondělí zároveň byla odstartována anketa, kde vy, uživatelé a zaměstnanci hlasují pro nejnápaditější a nejhezčí obrázek, který nám nakreslili žáci ZŠ Žákovská na téma: Jak si představuji stáří. Vyhlášení proběhne v měsíci listopadu, obrázky nám základní škola věnovala nastálo. Výherci této výstavy budou oceněni. Pro radost nám zazpívali a zahráli žáci umělecké školy. Odpolednem nás provázela cimbálová muzika FOJT. K poslechu nám zahráli písně převážně lašského a valašského regionu.

4 K výročním oslavám byly zároveň připraveny fotografie, které zdobily a nadále zdobí vestibul domova. Fotografie, na nichž je zachycen život v domově, denní aktivity a různé akce, kterých se účastníte. Mimo jiné k výročním oslavám byly také speciálně zhotoveny fotografie, které vznikly ve spolupráci některých uživatelů a pana fotografa Michala Poláka. Fotografie jsou nyní propůjčeny na výstavě fotografií, která byla slavnostní vernisáží zahájena v kině Centrum pod názvem: Život vetkal do tváře. (Jana)

5

6 Koncert písní našich uživatelů V úterý probíhalo hudební dopoledne s uživateli domova laděné v duchu písní, zpěvu a recitace ve spolupráci aktivizačních pracovnic Renáty Szkwarové a Barbory Gerátové. Za klavírního doprovodu a prezentace fotografií si uživatelé připravili směs svých nejlepších vystoupení. Dopoledne bylo plné písní českých, ale i polských, básní, hry na foukací harmoniky a klávesy, vystoupení, ze kterých šla vidět radost, odhodlání a v neposlední řadě svědomitá příprava. Na své přátele a spolubydlící se přišli podívat i ostatní klienti domova. (Jana)

7 XIII. Sportovně společenské hry klubů důchodců města Havířova Úterní odpoledne plné příjemných setkání známých a kamarádů z řad klubů seniorů laděné ve sportovním duchu, plné očekávání a radosti a nadšení ze hry, to byly již XIII. Sportovně společenské hry klubů seniorů pořádané Magistrátem města Havířova, které se konaly v prostorách Domova seniorů Havířov, střediska Luny. Zúčastnilo se celkem 14 soutěžících týmů o pětičlenném družstvu, kdy každý tým měl svého patrona. Za Magistrát města Havířova přijela i vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Bernarda Urbancová. Soutěžní disciplíny jako rozeznávání vlajek evropských států, poznávání předmětů čistě podle hmatové paměti, hody na přesnost a další úkoly, u některých se soutěžící senioři potrápili, jiné zvládli s absolutním přehledem. Hry byly zahájeny myšlenkou: Důležité je zúčastnit se, ne vyhrát, přesto ti, kteří jsou dnes zde, již vyhráli. Přesto určitá rivalita a soutěžní duch seniorům rozhodně nechyběl. Na první a třetí místo se probojovaly dva soutěžící týmy střediska Luna, druhé místo pak patřilo KD Horymírova SONS z Havířova Města. Uživatelé měli nesmírnou radost, že právě při probíhajících oslavách 20.výročí střediska Luna obsadili místa výherců. (Jana)

8

9 Canisterapeutické dopoledne Canisterapie čili léčba lidské duše psí láskou udělala příjemně na srdíčku nejednomu uživateli domova. Setkání se čtyřnohými kamarády se odehrávalo v prostorách zahrady při krásném slunečném dopoledni. Navštívili nás členky organizace Podané ruce, o.s., které se svými speciálně vycvičenými psy vykonávají dobrovolnou činnost Věra Glacová s pejskem Jerrym a její kolegyně Ivana Pawlusová s pejsky Berrym a Astou. Psí slalom, skoky přes překážky a běh skrz látkovými tunely, ale i dalšími kousky pejskové prokazovali absolutní poslušnost a neuvěřitelnou souhru se svým pánem. Uživatelé domova měli možnost se s pejsky pomazlit, odměnit je za jejich výkony pamlsky a dokonce i hodit aport. (Jana)

10 Hudební překvapení Pro akci pořádanou rovněž v rámci výročních oslav 20ti let střediska Luny byl pozván speciální host, který byl do poslední chvíle uživatelům i zaměstnancům zcela utajen. O to větší překvapení a radost měli uživatelé, když před ně předstoupil Walda Matuška, revival zvýrazněný zpěvákovou neuvěřitelnou podobou. Na úvod domov poděkoval prostřednictvím Waldy Matušky paní Věře Konieczné, uživatelce domova, za její dlouholetou obětavost, přátelství a nezištnou pomoc spolubydlícím uživatelům na středisku Luna a na její počest Walda zazpíval známou píseň Jó, třešně zrály. V prostorách jídelny se sešla téměř stovka lidí z řad klientů domova a společně si zazpívali známé písně jako Tereza, Slavíci z Madridu, Sbohem lásko a další. (Jana)

11 Hudebně poetické dopoledne s paní Bendovou Savkovou V rámci týdenních oslav se konalo již v pořadí 35. Hudebně- poetické dopoledne, které na našem středisku zavedla zdravotní sestra paní Iva Bendová Savková, která na středisko nastoupila již v roce 2006, od té doby pravidelně tato společenská setkání pořádá. Programem je vždy vlastní tvorba paní Ivy, která se aktivně již deset let věnuje psaní poezie a prózy, mimo jiné vydala dvě autorské sbírky Hokusy a pokusy a Návraty ze samoty. Díky své angažovanosti v literárním spolku S.P.I. se v roce 2008 stala osobností kultury města Havířova. Hudebně poetické dopoledne pořádané v knihovně je vždy poutavým vystoupením, protože jen sám autor dokáže vystihnout hloubky svých veršů při přednesu a recitaci vlastní tvorby. Součástí programu byla připravená prezentace fotografií, kdy uživatelé zavzpomínali na předešlá setkání, kterou si připravila paní Milada Kubová. Poezie a próza byla proložena hudebním doprovodem aktivizační pracovnice Renáty Szkwarové. (Jana)

12 Společné setkání našich uživatelů a dobrovolníků Adry Čtvrteční odpoledne patřilo společnému setkání uživatelů domova a jejich dobrovolníkům z mezinárodní humanitární organizace ADRA. Uživatelka, paní Jelínková Milena si pro nás na úvod setkání připravila formou mluveného přednesu povídání o Adře, jejím založení, významu a důležitosti. Pro zajímavost - na středisku Luna započal první dobrovolník Adry svou činnost dne V současné době za našimi uživateli dochází 24 dobrovolníků. V roce 2013 strávili dobrovolníci s našimi uživateli celkem 1760,5 hodiny. Za první pololetí roku hodin. Díky připravené prezentaci jsme si představili všechny dobrovolníky, kteří za vámi docházejí. Zazpívali jsme si společně známé písně, zarecitovali si a příjemně strávili společné chvilky. Toto setkání se konalo poprvé, při příležitosti výročních oslav a pro příjemné dojmy v průběhu akce jsme se rozhodly s dobrovolníky v konání dalších setkání pokračovat. (Jana)

13 Den otevřených dveří, výstava fotografií pořízených v průběhu existence domova, sportovní a kvízové aktivity V pátek se na středisku Luna konaly dny otevřených dveří, kdy byla zvána široká veřejnost, rodinní příslušnici a všichni, kteří měli zájem se přijít podívat. K dispozici byla možnost nahlédnutí do ergo dílny, kde uživatelé pravidelně ve všedních dnech tráví svůj čas pracovními terapiemi a to zhotovováním keramiky, použitím metody quillingu, háčkováním, vystřihováním a dalšími metodami práce. Zároveň byla zpřístupněna relaxační místnost, kde klienti také rádi tráví svůj čas odpočinkem na masážních křeslech při poslechu relaxační hudby. Paralelně v prostorách knihovny proběhla výstava fotografií pořízených v průběhu existence domova a prodej výrobků uživatelů, které vytvořili právě v ergo dílně. Nechyběla ani prezentace fotografií a interview některých uživatelů na téma, jak jsou v domově spokojeni, co se zde za 20 let existence domova změnilo, vše v audiovizuální podobě. Odpoledne na nás čekaly sportovní a kvízové aktivity v rámci rodinných týmů a uživatelů domova, kdy rodinní příslušníci měli možnost vyzkoušet si spolu se svou babičkou/dědečkem jednotlivé sportovní a kvízové disciplíny, ve kterých jsou mimo jiné naši uživatelé velmi zdatní. Panovala velmi příjemná rodinná atmosféra a celým společně stráveným odpolednem nás provázelo i sluníčko.celkové výroční oslavy vyvrcholily Vernisáží fotografií Michala Poláka, která byla pro veřejnost zpřístupněna od v galerii kina Centrum na téma Život vetkal do tváře, kdy na fotografiích je zachycen život uživatelů našeho střediska Luna. (Jana)

14 Foto výstava a den otevřených dveří Foto sportovní a kvízové aktivity rodinných týmů

15

16 Rekapitulace oslav 20let LUNY Pondělí: slavnostní zahájení v jídelně, ocenění pracovníků a uživatelů, vystoupení cimbálovky FOJT a dětí ze ZUŠ B.Martinů, vystoupení držitelky ceny Thálie za rok 2013 Lucie Bergerové Úterý: To nejlepší z vystoupení našich uživatelů - komponovaný pořad v knihovně Sportovně společenské hry klubů důchodců Středa: dopolední canisterapie a agility v zahradě odpolední hudební překvapení v jídelně: Waldemar Matuška revival Čtvrtek: slavnostní hudebně poetické dopoledne v knihovně odpoledne věnované Adře taktéž v knihovně Pátek: den otevřených dveří na našem DS, odpoledne sportovně společenskéhry pro seniory a jejich doprovod (rodina, dobrovolník) (Barbora)

17 Slavnostní vernisáž Jistě jste si všimli krásných fotografií, které zdobily stěny na chodbě v přízemí. Dne se na krátko přestěhovaly do kina Centrum. Toho dne tam v odpoledních hodinách proběhla slavnostní vernisáž. Slavnostní chvíli podtrhlo nejenom moderování herečky Těšínského divadla a držitelky ceny Thálie slečny Lucie Bergerové, ale také účast pana primátora a dalších význačných osobností města. Na vernisáž obdrželi pozvání rovněž vybraní uživatelé našeho DS. Fotografie nafotil pan Michal Polák, držitel ocenění Talent roku 2013 za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti. A jelikož rády vyhovíme vašemu zájmu, na výstavu fotografií jste se mnozí podívali během měsíce října. Uvedená výstava se na Lunu nastálo vrátí 15. října. Prohlídka daných fotografií i fotografií ze dní oslav se bude konat v knihovně Jistě si mnozí z vás tuto krásnou památku objednáte u aktivizačních pracovnic. (Barbora)

18

19 Výšlap městem U příležitosti oslav Dne seniorů zorganizovala samospráva Městského klubu důchodců výšlap seniorů městem. Start byl u autobusového nádraží a cíl v denním stacionáři na Horymírově ulici. Každý účastník dostal startovní lístek a mohli jsme vyrazit. Cestou, aby nám to rychleji ubíhalo, jsme plnili jednoduché disciplíny, jako např. hod kroužků a balonků na cíl. Celkem slušnou porci kilometrů jsme absolvovali za krásného slunečného a teplého počasí. Že se blížíme k cíli jsme poznali podle hudby, která se linula ulicí. Trio seniores nezklamalo a navodilo veselou náladu, kterou ještě umocnilo voňavé občerstvení v podobě grilovaných párků. Účast byla rekordní přes 200 seniorů. Naše uživatelka paní Kupková byla vyhlášena jako nejstarší účastnice a obdržela milou pozornost od magistrátu. Vzhledem k délce pochodu se zúčastnily paní Kupková, Vidličková a Žáčková. Všem účastnicím děkujeme za dopoledne strávené v příjemné společnosti. ( Barbora)

20 Rubrika zdraví To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. (Marcus Tullius Cicero) POHANKA Nenápadná, drobná semena pohanky v sobě ukrývají opravdový poklad. Neprávem byla dlouho považována za potravinu pro chudé přitom dokáže léčit a ochraňovat celý náš cévní systém a krevní oběh a léčit řadu potíží. Pohanka je jednoletka, pocházející ze střední Asie, kde se původně vyskytovala jako planá rostlina. S expanzí asijských kmenů se rozšířila i do Evropy, kde se pěstuje už jistě přes let. S rozvojem lékařství byly objeveny její pozitivní účinky na naše cévy, krevní oběh a mnoho zdravotních obtíží. Jak pohanka chrání a léčí naše cévy a žíly? Pohanka produkuje rutin ke svojí vlastní ochraně, obrňuje jím své vlastní vodní kapiláry, což je vlastně takový "rostlinný cévní systém". Stejně tak tato látka působí i v našem těle. Posiluje a zpevňuje stěny žil a cév, pomáhá zastavovat krvácení, je prevencí modřin, snižuje krvácivost z nosu a dásní a pomáhá léčit hemoroidy. Lidé trpící křečovými žilami a praskáním drobným cévek pod kůží by se s ní měli obzvlášť přátelit. Pomáhá též při tak závažných potížích jako jsou žaludeční a dvanácterníkové vředy. (Jana)

21 Žijí mezi námi Psal se rok 1994 a na Šumbarku se otevíral Penzion pro důchodce dnešní Domov seniorů středisko Luna. Mezi prvními uživateli byla paní Vadlejchová Ludmila. Nastoupila do penzionu Paní Vadlejchová se narodila v obci Vitějovice, okresu Prachatice. Takřka celý svůj aktivní život prožila na skoro opačné straně České republiky. Pochází ze tří sourozenců a myšlenkama se vrací do roku 1945, kdy jako děti chodily okukovat armády 5-ti zemí USA, Německa, Maďarska, Ruska a Československa, které se soustředily u Vitějovic. Dodnes stojí v obci Památník setkání pěti armád na konci druhé světové války. 9. května 1945 zde zastavili Američané prchající vojáky německé a maďarské armády a předali je československým vojákům. Od nich zajatce převzala ruská armáda. Profesní život paní Vadlejchové byl pestrý. 15 let pracovala v černouhelném dole v obci Zbůch na Plzeňsku v třídírně uhlí, poté 7 let na vojenském letišti u Zbůchu jako skladnice, kde vládl vojenský řád a dril. Ke své profesi si musela dodělat řidičský průkaz skupiny C, aby mohla v nákladním voze vozit do Plzně prádlo vojáků. Působila také jako recepční a spojovatelka ve Státní veterinární správě ve Zbůchu. Má tři děti dvě dcery a jednoho syna, je prababičkou i praprababičkou. Syn zůstal věrný Šumavě, jedna dcera žije v Jihlavě a jedna zde v Havířově, a právě za ní se před 22 lety paní Vadlejchová přistěhovala. Nejdříve si myslela, že si tady nezvykne. Lidé v tomto kraji ji připadali příliš hluční. Když zde do Havířova jezdila jen na návštěvu, říkala dceři, jak může žít v takové chachárii. Nyní by

22 neměnila a přestěhování na sever Moravy bere jako dobré rozhodnutí snad i proto, že 20 let žije v našem domově. Když se domov před 20-ti lety stavěl, chodila si staveniště obhlížet a říkala si : to si nenechám ujít. Paní Vadlejchovou můžeme vídat sedávat ve vestibulu našeho domova, kterak pozoruje denní cvrkot a rytmus života. Občas s někým prohodí pár vlídných slov. Stále z ní totiž čiší ten jihočeský poklid a rozvaha. Vzhledem k tomu, že se často mírně usmívá, mám pocit, že se jí pořád tady v té chachárii líbí. (Milada)

23 Jan Janský (3.dubna 1873, Praha 8.září 1921, Černošice) *sérolog, neurolog, psychiatr* Krevní skupiny A, B, AB a 0 - za to, že dnes tato rozlišení známe a víme, že vůbec existují, vděčíme významnému objeviteli Janu Janskému. Biografie Narodil se v Praze, v rodině obchodníka. V roce 1892 vystudoval smíchovské gymnázium. Po maturitě pokračoval ve studiích lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce Po promoci nastoupil jako asistent na psychiatrickou kliniku v Praze. Ve svých pracích se ukázal jako bystrý pozorovatel a kritický posuzovatel. Byl také soudním znalcem z psychiatrie a jeho posudky přispívaly k vážnosti oboru u soudu. V roce 1914 se stal profesorem pražské České university a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. Jako lékař se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi shlukováním krve a duševními poruchami. Po několikaletém výzkumu pak dospěl k poznání, že tento vztah neexistuje, tedy, že mezi srážením krve a duševními poruchami člověka není spojitost. Na základě těchto poznatků napsal vědecké pojednání a v roce 1906 přednesl závěry před členy Spolku českých lékařů. Objev krevních skupin Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti popsal čtyři základní skupiny (neoznačil je, tak jako dnes A,B, AB a 0, ale přiřadil jim římské číslice I., II., III. a IV.)

24 Výsledky svého výzkumu popsal následovně: Systematické naše vyšetřování byť k účelům psychiatrickým nepřineslo žádný cennější praktický užitek objevilo pozoruhodná, dosud nikdy neuvedená fakta (1907). Přiřazení prvenství co se týče objevu dělení krve do krevních skupin, ovšem vyvolávalo rozporuplné názory. Vídeňský patolog Landsteiner potvrdil svými pokusy existenci tří krevních skupin. Za dva roky potvrdil existenci i čtvrté, nejvzácnější skupiny, tedy AB. Poznatek Janského platí dodnes a je světově uznáván a využíván. Jeho práci poznamenala skutečnost, že zemřel v poměrně mladém věku na následky anginy pectoris v pouhých 48 letech věku. Pamětní deska připomínající jeho zdejší pobyt je umístěna v Černošicíh v domě čp Byl propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského. (Jana)

25 Vtipy o ženách a mužích Žena křičí na svého muže: "Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?!" "Jednomu staršímu muži." "Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?" "Ále, čepoval pivo!" Žena si nechává věštit u kartářky: "Zítra vám zemře muž." "To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?!" Mladá žena příjde do práce s monoklem. "Co se ti stalo?" ptají se kolegyně. "Muž mě zmlátil." "Myslely jsme, že odcestoval." "No dyť. Já si to taky myslela." Manželka odsouzeného se při první návštěvě ve věznici vyptává: "Jak se cítíš? Zvykneš si tady?" "Neměj strach. Je to tady jako doma. Nikam nesmím a jídlo taky za moc nestojí!" uklidňuje ji trestanec. Tati, proč ses oženil s maminkou? "Vidíš?" obrací se muž k ženě, "ani to dítě to nedokáže pochopit!" Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. "A cos jí řekl?" "Tak si to teda kup.

26 Žena říká muži: "Odběhnu si na pět minut k sousedce, nezapomeň každou půlhodinu promíchat polévku." Pepa k manželce: "Tak jsem slyšel, že když to v manželství neklape, stačí si pořidit na určitou dobu milence." - "Z toho nic nebude", odpoví mu manželka, "už jsem to mnohokrát zkusila a vše je při starém!" Miláčku, než se vezmeme, musíš mi ještě slíbit, že mě budeš líbat na místech, kde mě ještě nikdo nikdy předtím nelíbal. - Dobře lásko moje a na kterých? Na Kanárských ostrovech, na Seychellech a na Mauriciu... Vrátí se manžel domů, v posteli milenec. Vytáhne pistoli, milence zastřelí. Manželka to komentuje: "Takhle se nemůžeš divit, že už nemáš žádné kamarády!" (Milada)

27 V měsíci říjnu oslaví narozeniny tito uživatelé Bolková Vilemína Brháček Antonín Červenková Emílie Firla Ervín Folta Miroslav Haroková Věra Hrabcová Františka KoniecznáVěra Kostohryzová Radmila Kudláčková Ludmila Pilát Milan Reitzová Milada Surga Zdeněk Talánová Štefánia Vaculová Marie Valošková Božena Všem oslavencům GRATULUJEME

28 V měsíci říjnu nastoupili tito uživatelé Remešová Karla Lesniaková Olga Folwarczná Františka Vítáme vás mezi námi Motto měsíce Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat. Sigmund Freud

29 PROGRAM NA ŘÍJEN října TOULKY PO ČESKÉ REPUBLICE prezentace p. Stacha od 13:30 v knihovně 3. října slavíme MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ v jídelně DSH od 15:00 hod. 6. října VÝBOR OBYVATEL v 13:45 hod,3. patroc 7. října CANISTERAPIE v dopol. hod,trakt A října VOLBY - v knihovně DSH 13. října HOBBY KUCHYŇKA pečeme na soutěž 14. října XII. KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ v dopol. hodinách, zrušené dopol. aktivizace 16. října zrušené skupinové cvičení 20. října prezentace fotografií a reportáží LUNA 20 LET od 14:00 hod. v knihovně 21. října CANISTERAPIE v dopol. hod, trakt C pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 4. patro A od 14:00 hod. kavárnička v kult. místnosti 2C od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 3. patro C od 12:00 hod. śpiewamy piosenki od 14:00 do 14:30 hod. posezení u klavíru v knihovně od 9:00 hobby kuchyňka od 9:00 do 10:00 hod. skupinové cvičení 2. patro A od 13:30 do 14:30 hod. společenské hry od 14:00 pánské odpoledne v kult. místnosti 2A od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 2. patro C od 13:30 do 14:30 hod. boccia od 9:00 kuželky od 14:00 duchovní muzikoterapie v kult. místnosti 2C

30 V měsíci listopadu pro vás připravujeme Vystoupení operetního souboru Národního divadla moravskoslezského Vystoupení našich seniorů pro děti ze ZŠ Žákovská Přivítání adventu rozsvěcení vánočního stromečku Na tomto čísle se podílely: Barbora Gerátová Jana Kubáňová Milada Kubová Irena Vámoš Tisk a vazba: Pavlína Hochmanová, Jitka Kunorová PO PŘEČTENÍ MĚ PROSÍM VRAŤ, ABYCH BYL K DISPOZICI TAKÉ PRO OSTATNÍ UŽIVATELE!

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LEDEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

LEDEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna LEDEN 2015 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Obsah Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014...... 1 Vánoční zdobení domova... 3 Ukončení roku 2014 se členy Výboru obyvatel našeho

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Březen 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Březen 2014 D U H A. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Březen 2014 D U H A Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Lidové pranostiky na měsíc březen V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. Napadlý sníh březnový, oseníčku

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Základní škola Ořech a její KFOŠ o prázdninách

Základní škola Ořech a její KFOŠ o prázdninách Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny (mimochodem, taky se vám zdají pořád kratší a kratší?) jsou za námi a začal zase nový školní rok. Ani o prázdninách se ale ve škole nezahálelo. Kromě běžných

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU JC CR HK RK PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PA HRADEC KRÁLOVÉ JIČÍN RYCHNOV NAD KNĚŽNOU UO TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2012 PROGRAM KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ PONDĚLÍ 1/10 17.00 19.00 SLAVNOSTNÍ

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více