Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil bez varování. strana 4 Cyklisté v metropoli Jízdě na kole přichází na chuť stále více Pražanů. Jak se cítí mezi auty a chodci? strana 5 Soutěž o psa dvojky Vaše hlasy rozhodnou v září o vítězi. Kdo se stane největším psím sympaťákem? strana 9 Co voda přinesla a odnesla Vážení čtenáři, máme za sebou měsíc, na jehož počátku jsme opět zakusili sílu přírodního živlu a přesvědčili se o křehkosti našeho zdánlivě bezpečného světa uprostřed výdobytků civilizace. Pro ty šťastnější z nás to byla jen zkouška nervů a psychické odolnosti. Pro mnohé však tvrdá životní rána, protože přišli o část nebo většinu svého majetku, v tom nejhorším případě o někoho z blízkých. Slovo úvodem U nás v Praze 2 naštěstí k těm největším tragédiím nedošlo, avšak škody, které přívalová vlna z Botiče a vytrvalé deště způsobily, rozhodně bezvýznamné nejsou. Městskou část budou povodně podle předběžných odhadů stát kolem šesti milionů korun, a to nepočítáme škody na majetku obyvatel. Asi už můžeme jen spekulovat, nakolik bylo možné zabránit pohromě, způsobené náhlým vypuštěním Hostivařské přehrady. Nemůžeme také opominout problémy v komunikaci mezi městskými částmi a magistrátem, které situaci nijak neulehčily. Přesto si dovolím konstatovat, že v naší městské části jsme povodně zvládli vzhledem k okolnostem relativně dobře. Pojďme si alespoň v krátkosti připomenout hlavní momenty povodňových dní. V pátek jsem informovala členy krizového štábu a povodňové komise o situaci a nařídila jim pohotovost na telefonu. V neděli 2. června v poledne se poprvé sešel krizový štáb a povodňová komise Prahy 2, aby společně koordinovaly všechny práce podle Povodňového plánu. Tento plán považuje za stav ohrožení Nuselského údolí, Ostrčilova náměstí a ulice Na Slupi průtok Botiče o síle 35 m 3 /s. Bohužel informace nepřicházely tak, jak by měly, a když náš krizový štáb samostatně zjistil stav na Hostivařské přehradě, pod hrází již vytékalo přes 80 m 3 /s (více než dvojnásobek stavu ohrožení!). Naléhala jsem na koordinaci postupu s hlavním městem Prahou, neboť Botič spadá do jeho krizového řízení. Bohužel, moje volání nebylo vyslyšeno a rozvodňující se Botič nebyl pro zástupce hlavního města Prahy prioritou. Zůstali jsme v tom s ostatními starosty na Botiči i na jiných malých vodních tocích v Praze sami Začali jsme urychleně řešit situaci v Nuselském údolí Okamžitě jsme evakuovali kiosek na Folimance, ve spolupráci s policií vyklidili Sekaninovu ulici od aut, informovali obyvatele v okolí stoupajícího Botiče o možnosti dobrovolné evakuace, zprovoznili evakuační centrum ve škole Na Smetance. Komunikovali jsme s obyvateli pomocí informační linky s voláním zdarma. V permanenci byl náš facebook a webové stránky, v terénu desítky našich zaměstnanců, příslušníci Městské policie a dobrovolníci Vylití Botiče z koryta a vytrvalé deště způsobily takové podmáčení půdy v pracích, že bylo třeba začít neprodleně jednat (samovolně popadalo 19 stromů). Parky jsme uzavřeli, povolali do nich dendrology a arboristy, aby určili, které stromy je z hlediska bezpečnosti nutné porazit (cca 200). Nejvíce postižena byla zcela zaplavená Folimanka, kde zůstalo mj. poničeno vybavení nedávno zrekonstruovaného dětského hřiště. Park bylo navíc třeba vyčistit od kontaminované vody. Následky povodně samozřejmě ještě nějakou dobu budou doznívat. Již teď ale mohu říci, že zvládnout povodňovou situaci s minimálními následky pro obyvatele dvojky se podařilo zejména proto, že spolupracoval velký kolektiv zaměstnanců Úřadu městské části Praha 2, Městské policie, Policie ČR a hasičů a že jste spolupracovali vy, naši spoluobyvatelé. Dovolte mi všem vyjádřit hluboké poděkování. Milí čtenáři, máme před sebou dva prázdninové měsíce, od nichž všichni očekáváme určité zklidnění a nabrání sil do dalších dní. Tentokrát to bude platit dvojnásob. Přeji vám, ať je pro vás letošní léto co nejpříjemnějším obdobím. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 (ODS) Personální změny na radnici Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 v pondělí 17. června 2013 rezignoval na svoji funkci ze zdravotních důvodů dosavadní uvolněný člen ZMČ, radní pro oblast hospodářské politiky, zdaňované činnosti a prodeje majetku Aleš Svoboda (TOP 09). Novou neuvolněnou radní byla zvolena členka zastupitelstva za TOP 09 Marie Truhlářová (oba na snímku). Zastupitelé také zvolili nové předsedy a členy kontrolního, finančního a majetkového výboru za ty, kteří rezignovali na své funkce. len JEZERO NA FOLIMANCE: Přívalová vlna z Botiče způsobila kompletní zalití Folimanky. V tomto parku také vznikly městské části Praha 2 největší škody první odhady bezprostředně po povodních hovořily o 1,5 milionu korun. Mj. bylo vážně poškozeno oblíbené dětské hřiště, které je teprve pět let po nákladné rekonstrukci. Text: len foto: trn Deště a záplavy udolaly narušené stromy Praha 2 byla jednou z městských částí, kterou rozvodnění Botiče zasáhlo plnou silou. Nebyla to však jen Folimanka, kde vznikly škody ve veřejné zeleni. V ostatních parcích dlouhotrvající deště a zvednutí podzemní vody způsobily velmi silné podmáčení půdy a parkových podrostů. V prvních dnech spadlo na území městské části samovolně 19 stromů. Z bezpečnostních důvodů byly proto v pondělí 3. června všechny parky v Praze 2 uzavřeny pro veřejnost některé z nich na základě rozhodnutí magistrátu, ostatní uzavřela městská část sama. I když později přestalo pršet, stále hrozilo, že dojde k nekontrolovatelným pádům stromů. Městská část proto objednala soudní znalce a arboristy, kteří měli za úkol zkontrolovat stabilitu stromů ve všech parcích na území Prahy 2 před jejich otevřením pro veřejnost. Stav mnohých stromů označili odborníci za havarijní a doporučili neodkladně přistoupit k radikálnímu zásahu. Do pondělí 10. června tak bylo pokáceno kolem dvou stovek stromů, označených za nebezpečné. Náhradou za pokácené stromy budou za příznivých klimatických podmínek v nejbližší době vysázeny jiné. Požádali jsme o rozhovor soudního znalce v oboru dendrologie Jiřího Grulicha. Jak byste zhodnotil celkový stav stromové populace na území Prahy 2 následkem dešťů a záplav? Celková kvalita stromů na území Prahy 2, tak jako i v jiných městských částech, je přímo úměrná intenzitě a kvalitě péče. Jak již bylo mnohokrát řečeno, cílená, zodpovědná investice do zeleně se mnohokrát pro obyvatele zúročí všemi notoricky známými prahovými i podprahovými funkcemi, zvyšujícími celkovou pohodu života ve městě. Dle mého názoru lze současný stav, množství a kvalitu stromů na území městské části Praha 2 ve srovnání s ostatními pražskými obvody hodnotit jako nadprůměrnou. Následky dešťů a záplav v převážné většině dopadly na stromy, které by v rámci běžné pěstební péče v nejbližším horizontu měly být z důvodu zdravotního stavu, Příběhy a fotografie z povodní Vážení a milí obyvatelé dvojky, všichni jsme si oddychli, že je velká voda za námi, bez podobných zkušeností by se člo rozhodně dokázal obejít. Budeme ale rádi, když se s námi podělíte o své zážitky z prvních červnových dní ať už formou fotografií, které jste v té době pořídili, nebo příběhů, které jste v tomto dramatickém období zažili vy nebo někdo ve vašem okolí. Ty nejzajímavější s vaším souhlasem uveřejníme v dalším vydání novin. Vaše příspěvky na téma Povodně 2013 očekáváme na adrese do 24. července bezpečnosti či pěstebních zásahů káceny. V daném případě nejde o nikterak výjimečnou situaci, pouze byly potřebné zásahy provedeny ve viditelně kratším období. Jaké jsou příčiny toho, že došlo k tak masivnímu poškození stromů? V první řadě šlo o stromy ve špatném zdravotním stavu, které již měly být pokáceny a z nějakých důvodů byly ponechány na místě (nejmenší procento). V druhé řadě to byly stromy narušené staticky v koruně, kmeni či kořenovém věnci (vykloněné z osy stability kmene, nevyvážená koruna, případně poruchy v koruně, kmeni či kořenovém věnci, nepravidelná, redukovaná nebo nevyvážená kořenová koruna), u kterých mohl být zdravotní stav, vitalita, životní esence a celková životní i růstová perspektiva na průměrné, případně dokonce i nadprůměrné úrovni (nejvyšší procento). Třetím případem byly stromy, u kterých došlo k silnému zvodnění poměrně mělkého, v této situaci ne příliš stabilního půdního horizontu např. suťová pole, humóznější půdy, zvětralé skalní výchozy atp. To mohlo zapříčinit např. zvýšení hladiny spodní vody či povrchový přeliv v nivě potoků, např. v Botiči, takže došlo k uvolnění kořenů v půdním profilu (plovoucí stromy). V situaci, kdy jde o husté porosty, u nichž neprobíhají pravidelné pěstební probírky a jednotlivé koruny stromů jsou vysoko vyvětvené, s těžištěm posunutým do jejich vrcholů, dochází překročením určitého bezpečnostního pásma a prohloubením těchto disproporcí (voda v systému a na listech, květech, větvích, vítr) k jejich vyvracení či sjíždění. Pokr. na str. 4

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 17. června Zastupitelé na svém 15. řádném zasedání projednali 24 usnesení a 7 informací. Členové zastupitelstva vzali na vědomí rezignaci Aleše Svobody na funkci člena rady městské části a rezignaci Otto Schwarze na funkci zástupce starostky jako neuvolněného člena ZMČ. Poté stanovili počet uvolněných členů ZMČ, a to starostka, 5 uvolněných členů ZMČ, zástupců starostky a 1 uvolněný člen ZMČ, předseda redakční rady Novin Prahy 2, komise RMČ Praha 2. Tajnou volbou byl zvolen Otto Schwarz do funkce zástupce starostky jako uvolněný člen ZMČ a Marie Truhlářová do funkce člena rady městské části jako neuvolněná členka ZMČ. Dále na zasedání zastupitelstva proběhlo tajné hlasování o odvolání a volbě některých členů finančního, kontrolního a majetkového výboru ZMČ Praha 2. Rada městské části Praha 2 jednala dne a Radní na svém 11. jednání schválili 75 usnesení, jeden návrh usnesení byl stažen a dvě informace vzali radní na vědomí. K projednávání návrhu usnesení týkající se hazardu na území MČ Praha 2 byli přizváni zástupci společnosti SYNOT TIP, a. s., kteří se vyjádřili k regulaci hazardu na území městské části Praha 2. Rada schválila stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace a pravidla jejich provozování, v němž je opětovně uplatňována nulová tolerance. Radní na svém 12. jednání schválili 38 usnesení a vzali na vědomí čtyři informace. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů ZLATÝ ÁMOS: Ještě než začali v pondělí 17. června zastupitelé jednat o problémech městské části, starostka Jana Černochová a její zástupkyně pro školství Jana Duchková pogratulovali ředitelce ZŠ Kladská Kateřině Vávrové k jejímu ocenění v anketě Zlatý Ámos. Jak jsme vás už informovali, Kateřina Vávrová se stala zlatou ředitelkou roku O její vítězství se svými hlasy zasloužili deváťáci této školy. Všichni žáci Kladské teď mohou přemýšlet, kam investují 70 tisíc korun, které škole za toto ocenění městská část Praha 2 jako její zřizovatel věnovala. Text: len foto: tom Občané mohou interpelovat zastupitele Na 15. řádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2, které se konalo 17. června 2013, měli občané Prahy 2 poprvé možnost interpelovat své zastupitele a tajemníka úřadu. Právo vznášet připomínky, dotazy nebo podněty je zakotveno v novém jednacím řádu, který zastupitelé schválili 8. dubna Historicky první možnosti vznést interpelaci využili tři občané Prahy 2. První z nich se týkala nadměrného hluku při produkcích na veřejných prostranstvích, které zejména v letních měsících zatěžují obyvatele okolních oblastí. Tato interpelace bude zodpovězena písemně kvůli nepřítomnosti tazatelky. Obsahem druhé interpelace byly příliš tvrdé smluvní podmínky, jimiž Pražské vodovody a kanalizace zatěžují své zákazníky. Protože městská část není s tímto podnikem v žádném smluvním vztahu, nemůže tuto záležitost řešit jak vysvětlil vedoucí odboru správních agend Ondřej Jícha. A třetí interpelace, týkající se politiky sociálního bydlení městské části Praha 2, bude na doporučení zástupkyně starostky pro sociální oblast Kateřiny Jechové zodpovězena písemně nebo osobním setkáním. Interpelace občanů jsou zařazeny na jednání zastupitelstva po třech hodinách od zahájení zasedání a je na ně vyhrazeno celkem 30 minut. Na přednesení interpelace má každý tři minuty, na odpověď je vymezen stejný časový limit. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud je interpelace vyřizována písemně, zodpovězena musí být nejpozději do třiceti dnů. Ústní odpovědi jsou zveřejňovány na internetových stránkách městské části Praha 2 v rámci zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva. Také jsou zveřejňovány ve zvláštní sekci internetových stránek městské části Praha 2, věnované interpelacím. len Podnikatelé, nepromarněte šanci Odstartovala první výzva pro podnikatele v rámci projektu Inovační vouchery v Praze. Projekt, který má zajistit finanční prostředky pro rozvoj inovací, se rozjíždí. Podnikatelé s inovativním nápadem se hlásí do prvního ročníku projektu Inovační vouchery v Praze. Každý žadatel může získat jeden voucher v hodnotě až 200 tisíc korun, který pokryje 75 % výdajů na inovační projekt, zbytek tvoří spoluúčast z vlastních prostředků žadatele. V rámci projektu Inovační vouchery v Praze přicházejí žádosti podnikatelů o dotaci. Je vidět, že o inovativní nápady mezi pražskými podnikateli není nouze. Žádosti o inovační vouchery lze podávat ještě do 15. července Inovační vouchery jsou poukazy, které slouží podnikatelům k nákupu služeb výzkumu a vývoje. Jsou tedy nástrojem podpory spolupráce podnikatelů s vědecko-výzkumnými institucemi na území hl. m. Prahy. Pro rok 2013 vyčlenilo hlavní město Praha ze svého rozpočtu na tento projekt celkem 10 milionů korun. Více na red Oslavy Dne dětí nezhatil ani déšť I letos se chystaly oslavy svátku dětí v Riegrových sadech. Svatý Petr dětskému dni ale příliš nepřál, a děti nakonec rády uvítaly nabídnuté přístřeší v tělocvičně TJ Sokol Královské Vinohrady. Prostor malé tělocvičny zněl v pátek 31. května dětským smíchem. Bavili se předškoláci, školáci i dospěláci. Zamračené a deštivé počasí zkazilo náladu spíše dospělým aniž by kdo tušil, co bude následovat. Letos byl program Dne dětí ve znamení tvůrčích dílen, malí i větší návštěvníci pod vedením lektorů vyráběli a zároveň si pak domů odnesli vlastní produkty z různých materiálů z papíru, z plastu, ze dřeva, i z textilu. Pro nejmenší byla dopoledne na programu divadelní pohádka a po celý den se pak příchozí děti střídaly při různých tvůrčích a zábavných disciplínách, vyráběly vlastní placky, mohly si nechat ozdobit obličej a na závěr také vystoupila skupina dětí z taneční akademie. Ale nepředbíhejme události. První oslava Dne dětí totiž proběhla již ve středu 29. května v areálu Fakultní nemocnice UK. Na počátku projela parkem již tradičně skupina motorkářských nadšenců Black Dogs. Jejich krásné nablýskané stroje zaujaly nejen kluky každého u. Již poosmé se na průběhu oslavy podílela městská část Praha 2 a děti v zábavě nepřerušila ani dešťová sprška, která se nad zahradou mezi ulicemi Ke Karlovu, Kateřinskou a Viničnou přehnala. Starostka Prahy 2 Jana Černochová byla spolu s děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksim Šedou a ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice Danou Juráskovou v komisi, která vybírala nejhezčí dětské kresby. Vítězové jednotlivých kategorií dostali pestré a užitečné ceny. Vrcholem oslav Dne dětí v Praze 2 ale Den dětí v Kateřinské zahradě NAD SKONČENOU SOUTĚŽÍ KLÍČ K PRAZE 2 Bylo skvělé, když jsme vyhráli Klíč od Prahy 2. Na ten pocit nezapomeneme. Účastnili jsme se rádi středečních vycházek a byli jsme zvědavi na závěrečnou soutěž. Jako skvělý nápad nám přišly sázky. I jednotlivé úkoly byly zajímavé. Nejvíce se nám povedlo určování kostelů. Stmelili jsme se a pracovali jako tým. Naprosto úžasné nám připadalo, že nám fandili i ostatní učitelé, protože nás znali z vycházek. Nejhorší byla chvíle před vyhlášením druhého místa. Při vyhlašování jsme se cítili poctění a šťastní. A taky naše paní učitelka byla šťastná. Myslíme si, že na nás byla hrdá. Samozřejmě jsme se s klíčem i všemi dárky pochlubili paní ředitelce a spolužákům. Vítězství jsme oslavili v cukrárně! Klíč bude celý rok vystaven v naší vitríně trofejí v přízemí školy. Žáci 8. tř. ZŠ Jana Masaryka bylo Velké finále soutěže Klíč k Praze 2. Tato vzdělávací vědomostní soutěž probíhala pod záštitou místostarostky pro oblast školství a volnočasové aktivity Jany Duchkové od podzimu loňského roku. V návaznosti na cyklus tematických vycházek se finále odehrálo v aule Domu dětí a mládeže ve Slezské ulici a bylo vskutku napínavé. Do poslední chvíle nebylo jasné, jak to dopadne. Děti totiž mohly použít nejen malé klíče získané v průběhu soutěže, mohly také riskovat a vsadit body. Nutno zdůraznit, že Petra Martínková, která vycházky a soutěž spolu s odborem školství připravila, se zhostila úlohy na jedničku. Čtyřčlenné školní týmy deseti základních škol zřizovaných MČ Praha 2 bojovaly do poslední vteřiny ano, vteřiny, neboť na jednotlivých stanovištích měly na zodpovězení náročných otázek pouhé čtyři minuty. Na deseti stanovištích absolvovala družstva různé znalostní disciplíny k tématům, která se probírala na vycházkách v rozmezí od listopadu 2012 do března Otázky se týkaly historie i současnosti Prahy 2, jejích památek, soch a pomníků, významných budov, významných náměstí. Jedna otázka prověřila orientaci dětí v mapě Prahy 2. Za splněné úkoly dostaly školní týmy body, které učitelé na jednotlivých stanovištích zapisovali do soutěžního archu týmu. Famózním ziskem 194 bodů zvítězilo družstvo ze Základní školy Jana Masaryka. Od zástupkyně starostky Jany Duchkové převzalo velký putovní Klíč od Prahy 2. Musím říci, že jsem byla mile potěšena zájmem dětí o soutěž tohoto typu. Děti se do této poznávací soutěže doslova vrhly, každá vycházka jim přinesla nové vědomosti o Praze 2. I když některé úkoly nebyly úplně jednoduché, věřím, že vycházky upevnily jejich pouto k Praze 2 a její bohaté historii. Jistě vznikla i nová přátelství napříč školami. Další rozměr dostal pocit sounáležitosti s městskou částí, ve které žijí, a myslím, že teď vnímají své okolí trochu jinak. A právě to bylo smyslem soutěže, říká místostarostka Jana Duchková. Všichni členové družstva pak dostali na památku malé zlaté klíčky. Na druhém místě skončila Základní škola Sázavská se 172 body a na třetím místě Základní škola Vratislavova se 156,5 bodu. Pedagogové, kteří svoje svěřence přivedli, měli velkou zásluhu na hladkém průběhu celé soutěže, protože zastávali roli rozhodčích na jednotlivých stanovištích. Patří jim za to velký dík. Městská část plánuje další ročník vycházek pro žáky na začátek nového školního roku. Text: tom, foto: vv Den s Komwagem aneb Jak se uklízí v Praze 2 Ve čtvrtek 30. května se prostor před kostelem sv. Ludmily zaplnil moderní komunální technikou, kterou můžeme běžně vídat při úklidu v našich ulicích. Byly tu také informační stánky, u nichž se každý dozvěděl leccos zajímavého o udržování čistoty, o tom, jak třídit odpad a proč, a další zajímavosti. Právě na problematiku třídění odpadu byl zaměřen vzdělávací a herní program pro děti společnosti EKO-KOM. O likvidaci elektrozařízení zábavnou formou informovali pracovníci firmy ASEKOL a představil se i projekt městské části Praha 2 Čistá dvojka, zaměřený na zlepšení čistoty a zvýšení zájmu obyvatel o své okolí. Pro pobavení zahrála Lokomotiva Petra Vondráčka a vystoupili bubeníci skupiny Recyklas, jejichž nástroji nejsou nic než popelnice, ale vystačí si s nimi Komwag pořádá tyto dny, zaměřené na zvýšení informovanosti obyvatel, již sedm let. Zejména pro malé a velké kluky jsou tu vždy atraktivní možnosti, jak si vyzkoušet techniku každý se např. může postavit na stupačku popelářského vozu, usednout za volant nebo si zkusit vysypat popelnici. Letos tu byly k vidění i stroje, které čistily ulice v minulosti např. historické vozidlo Mercedes-Benz UNIMOG z roku Text: len, foto: sun

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 7 ČERVENEC Po jedenácti letech se Prahou znovu prohnala velká voda Živelní pohromy žijí vlastním životem. Obvykle nás zaskočí ve chvíli, kdy jsme nejméně připraveni. Najde se viník, který nese zodpovědnost za povodňovou vlnu z Hostivařské přehrady? Je to chyba hrázného? Je to chyba provozovatele malé vodní elektrárny Sdružení pro výuku a výzkum MVE? Nebo za to může déšť, jak usoudili pracovníci příspěvkové organizace Magistrátu hl. m. Prahy ze společnosti Lesy hl. m. Prahy, která přehradu spravuje? Majitele zatopených nemovitostí pod přehradou, ať už soukromníky nebo městské části, bude nalezení viníka jistě zajímat. Praha 2 je na konci cesty Botiče do Vltavy. Předběžný odhad škod v parku Folimanka je 1,5 milionu korun. Zeptali jsme se za vás politiků: Jak Praha 2 zvládla povodně 2013? ČSSD Já osobně mám velké štěstí. Bydlím na Vinohradech, a tam dosud žádná povodeň nedosáhla. Jediné, co se mě dotklo, bylo nefunkční metro. Je naprosto pochopitelné, že za povodní nejezdí na částečně zprovozněné trase B se mi ale stalo, že nikdo nic nehlásil (ani v češtině, natož pro četné cizince v angličtině) a z Můstku metro jelo nepřetržitě až na Českomoravskou. Musím říci, že sedět ve vagonu, který projíždí stanicemi, a vy nevíte, ve které nakonec zastaví, je velmi zvláštní pocit. Informovanost je ale záležitostí Dopravního podniku a s Prahou 2 nemá nic společného. Co se týče naší městské části, naštěstí ji povodně zasáhly ve srovnání s ostatními postiženými obcemi minimálně. To, že se několik domů u Botiče evakuovalo, ačkoli nakonec zaplavené nebyly, považuji za správné. Je lepší udělat věci preventivně, než pak řešit OSB Možná to bude od klubu OSB překvapivé. Obvykle oprávněně tepe do činnosti a rozhodování koalice, zejména v oblasti správy majetku a pokulhávající transparentnosti. Povodně však Praha 2 díky akceschopnosti radnice zvládla na jedničku. Pověřený primátor Hudeček má sice možná vzdělání, které s vodohospodářstvím úzce souvisí, mezery má ale jako Moravák v místopise Prahy. A tak paní starostka na magistrátu marně vyzývala k pomoci a zabezpečení dolní oblasti Vinohrad a Nuslí, které silně ohrozil jindy nevinný potok Botič a muselo dojít i k dobrovolné evakuaci. Na tu nucenou naštěstí nedošlo. Obávaná Vltava území Prahy 2 nezaplavila a lze vzdát hold někdejší promyšlené výstavbě Podskalí. Pro zasaženou oblast radnice zajistila obratem pomocné ruce, na tři dny velkoobjemové kontejnery na zaplavené zařízení bytů a sklepů, čisticí a desinfekční prostředky. Strana zelených Klást podobnou otázku v polovině roku je velmi, velmi předčasné. Do Silvestra mohou přece přijít ještě další povodně. Osvědčila se opatření proti velké vodě ve Vltavě. Ale v Praze řadu škod způsobily menší toky jako Botič, Rokytka nebo Radotínský potok. V letech 2009 a 2010 se poprvé v Čechách začalo vážně diskutovat o prevenci proti tzv. bleskovým povodním. Povodí Botiče je 134,85 km², délka toku 34,5 km a stále větší část je zabetonována stavbami, komunikacemi, skladovými areály Odtok vody při větších srážkách je tedy extrémně rychlý. Hostivařská přehrada byla před třemi roky vypuštěna, vyčištěna, a nic víc. Po nějaké prevenci proti povodni ani stopy. Je velmi zvláštní, že na webových stránkách ČHMÚ není dodnes žádný měrný profil Botiče (viz Hlásná a předpovědní služba Ani Povodí Vltavy tyto údaje nevede (viz adresa Správce toku Botiče a Hostivařské přehrady, příspěvková organizace Magistrátu Lesy Praha (www.lesypraha.cz), se Michaela Marksová Michaela Mazancová Povodně Praha 2 díky akceschopnosti radnice zvládla na jedničku U zavřených parků mi chyběly cedule s vysvětlením, proč tomu tak je a co hrozí následky, což bývá mnohem nákladnější. Největší nebezpečí na našem území podle mého názoru představovaly stromy, u kterých hrozilo buď lámání vodou ztěžklých větví, nebo jejich vyvrácení kvůli podmáčení. Tragický případ z Průhonic ukázal, jak se toto nebezpečí nesmí podceňovat mladou dívku zabil strom, protože ignorovala zákaz vstupu do parku a kvůli sluchátkům na uších neslyšela praskání. Pokud se pamatuji, zákaz vstupu do parků začal v naší městské části platit velmi brzo a parky byly hned opatřeny výstražnou páskou a zákazem vstupu, to vše ještě v noci. Jediné, co bych ocenila navíc, jsou vysvětlující cedule, které by v češtině a angličtině ve dvou větách vysvětlily, proč se do parků nesmí a jaké nebezpeční hrozí. Tyto cedule měly mít velké písmo a měly být u každého vstupu do parku, kde byla páska. Lidé jsou různí a nebezpečí často naprosto ignorují. A čím víc a podrobněji se jim vysvětlí, tím větší je šance, že situaci správně pochopí. Členové koalice pak podle své gesce pomáhali se zajištěním škol pro případnou evakuaci občanů, zajistili provoz školek a podíleli se na protipovodňovém zabezpečení oblasti Jamrtálu. A co učinili opoziční Občané za spokojené bydlení? Dohodli jsme se na individuální pomoci, zejména na finančních příspěvcích poškozeným. Ať už šlo o charitativní akci v budově rozhlasu nebo obdobné jiné. Pravidelně jsme na webu OSB i na facebooku informovali o všech nařízeních, výstrahách a informacích, které by mohly občanům usnadnit orientaci v bouřlivé atmosféře, vzniklé při povodních. Když už muselo dojít k takové kalamitě, jsme hlavně rádi, že se v Praze 2 obešla bez obětí na životech. A co se týká materiálních stránek povodní, sláva, že byla ušetřena obrovských škod nově opravená miliardová Grébovka v dolní části u Botiče. A pokud se časem objeví v souvislosti s povodněmi žádosti občanů o pomoc v bytové oblasti, s podporou nezaváháme. Karel Jech na svých stránkách také neobtěžuje zveřejňováním průtoků nebo dokonce jejich předpovědí. Spoléhat se na informace z vedení hl. města Prahy je po zkušenostech s primátory I. Němcem a T. Hudečkem diplomaticky řečeno ošidné. Městské části podél toku Botiče by se do budoucna měly orientovat na vypracované a ozkoušené tzv. lokální varovné systémy, jaké používá řada obcí, kterými protékají bystřiny. Systém je napojen na senzorické sítě (srážky, vodní stav), na varovné hlásiče a komunikační systémy (výstražné sms apod.) Výhodou je přímé napojení na lokální orgány a psychologický efekt pro místní obyvatele. Ani tento systém ale není všespasitelný odpadá časová rezerva vzniklá včasnou predikcí srážek a odtoků a také informace od hrázného směrem k lidem kolem vody. První poločas povodňového roku 2013 zvládla Praha 2 velmi dobře. Díky osobnímu nasazení lidí v krizovém štábu, osob zapojených do Integrovaného záchranného systému, Městské policii i dobrovolníkům. Díky jim všem za to. Mysleme však na budoucnost. Městské části podél Botiče by měly využívat lokální varovné systémy ODS Naší městské části se povodně dotkly jinak, než v roce Svým charakterem byly pro ni daleko nevyzpytatelnější. Velká voda přinesla další zkušenosti a vědomí, že není tak důležité, co se děje, ale s kým se tak děje. Naproti tomu hlavnímu městu Praze přinesla velké ponaučení, že důležité je nejen to, co je naprosto zřejmé, ale i to, co na první pohled vůbec zřejmé není. S Vltavou počítá přece každý. Prahu 2 ale potrápil na zdejším zastavěném území ve zpevněném korytě regulovaný Botič. Musela obstát za ztížené situace, kdy městské části, jimiž Botič protéká, nebyly včas informovány správcem o upouštění Hostivařské přehrady na horním toku Botiče. Koordinaci přenosu těchto informací má zajišťovat hlavní město Praha bez ohledu na momentální průtok Vltavy proto, že Botič teče několika městskými částmi. Krizové řízení Prahy 2 muselo prokázat umění prozíravosti a improvizace za situace, kdy byl při průtoku překročen dvaapůlkrát stav ohrožení. Městská část Praha 2 vytěžila nejvíce hlavně ze TOP 09 Od pátku jsem s rostoucími obavami sledovala povodňovou situaci a neustávající déšť. Nedělní svolání krizového štábu mě tedy nepřekvapilo. Co mě překvapilo, byly okamžité telefonáty mých spolustraníků, dobrovolníků, kteří bez otálení, uprostřed víkendu, vyrazili například plnit pytle s pískem či monitorovat stav Botiče. Po večerním zasedání krizového štábu jsme s kolegy vyrazili informovat obyvatele, kterým hrozila evakuace uprostřed noci. Možná by někdo mohl říct, že radní pobíhající v oranžových vestách po Folimance šířili paniku, ale při představě, že na evakuaci opravdu dojde a lidé budou nepřipraveni, jsme chtěli především informovat všechny co nejdříve. Evakuaci jsme se vyhnuli a na rozdíl od jiných městských částí to u nás nebylo tak dramatické. Přesto jsme se museli vypořádat se spoustou dalších problémů, například s uzavřením všech školních budov. Informovat o takto Praha 2 si s povodní poradila díky vlastnímu krizovému řízení a nasazení zaměstnanců Jana Duchková zásadním kroku ředitele a rodiče uprostřed noci, to byla těžká zkouška. A přesně v tu chvíli se projevili lidé v celé opravdovosti svých povah. Co hodnotím velmi pozitivně, je spolupráce s našimi magistrátními kolegy. To zafungovalo na jedničku. Přestože řešili situace mnohem závažnější, než my na dvojce, na všechny racionální dotazy reagovali obratem. A kdykoliv to bylo opravdu nutné, během pár minut jsem měla na drátě pana zastupujícího primátora Hudečka či jeho pravou Z mého pohledu zvládla Praha 2 povodně na jedna minus Eliška Zemanová zkušeností lidí, kteří pro ni pracují a velmi dobře dvojku znají. Nejdůležitějším momentem krizového řízení ale měla být komunikace mezi hlavním městem a městskými částmi. Zároveň se však ukázalo, že to byl moment nejkritičtější v tomto směru krizové řízení hl. m. Prahy selhalo. Díky veškerým opatřením krizového štábu a povodňové komise MČ Praha 2 se podařilo dopady tohoto chybného přístupu snížit na minimum. Bez součinnosti obyvatel Prahy 2 by se to neobešlo. Byla jsem velmi mile překvapena, jak občané v místech, kde hrozila evakuace, k situaci přistupovali. Tam, kde se zejména senioři obávali, jak by evakuaci zvládli, zafungovala buď sousedská výpomoc nebo humanitní odbor ÚMČ. Další potíží, se kterou se musela dvojka (s 58 hektary zeleně na svém území) vypořádat, byl stav stromů zasažených dlouhotrvajícím deštěm a povodní. Nešlo situaci podcenit, na základě dendrologických posudků muselo být pokáceno 211 stromů (19 stromů již bylo vyvrácených). Praha 2 si s povodní na svém území poradila, a to díky SVÉMU VLASTNÍMU krizovému řízení a díky obrovskému nasazení zaměstnanců úřadu. ruku Jirku Vávru, kteří nepřetržitě pracovali v celopražském krizovém štábu. A zda šlo něco udělat lépe? To jde asi vždycky. Chyběly například aktualizované kontakty na jednotlivé členy krizového štábu. Ověřili jsme si také, že při opravdové krizi musí být plán připraven doslova krok za krokem včetně nejmenších detailů. Věřte mi, že to, co je zcela jasné při běžném provozu, neplatí ve stresu v půl páté ráno po probdělé noci. Důležité však je, že přes to všechno Praha 2 povodně zvládla. Z mého pohledu tak na jedna minus.

4 4 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Stoletá voda neznamená, že je jednou za sto let Na rozdíl od jiných měst a obcí se v Praze vystavěly povodňové zábrany. Stihlo se to, i když málokdo očekával, že se budou muset vyzkoušet již letos v červnu. Také málokdo tušil, jak nemilosrdné budou přítoky Vltavy. Jindy poklidný Botič předvedl, co dokáže. Škody napáchané na majetku v městských částech pod přehradou budou sečteny později, dnes se dají jen odhadovat. Přinášíme malé ohlédnutí za tím, jak červnové záplavy ovlivnily život v naší městské části. Povodeň v městské části Praha 2 den za dnem pátek 31. května Již několik dní často a vydatně prší, voda jde nahoru. Objevují se první výstrahy, přichází varování z Magistrátu. Odbor krizového řízení spolupracuje s Městskou policií na vyklízení a uzavření Náplavky. Všichni členové krizového štábu a povodňové komise Prahy 2 jsou informováni o možném vzniku kritické situace. sobota 1. června Stále vytrvale prší. Náplavka na Rašínově nábřeží se postupně zalévá vodou, muselo být zrušeno Podskalské setkání spolku Vltavan, uzavřeno je Farmářské tržiště na Náplavce. neděle 2. června V pravé poledne se v budově úřadu poprvé schází krizový štáb. Začínají všechny práce podle Povodňového plánu. Průtok Vltavy stále roste, ale ještě větší vrásky nám dělá hrozivě stoupající Botič. Jeho korytem připlouvají uvolněné kmeny, které je nutno odstraňovat, aby nezpůsobily problémy. Informace z Magistrátu nepřicházejí, Krizový štáb tedy telefonicky ověřuje stav na Hostivařské přehradě, z níž k nám přes území Prahy 15 a Prahy 10 Botič přitéká. Ve 14 hodin se dozvídáme, že voda je zhruba 1 metr pod přepadem a pod hrází vytéká více než dvojnásobek běžného stavu. Je evakuován kiosek v parku Folimanka, do terénu vyrážejí členové krizového štábu i zaměstnanci úřadu. Pro případ potřeby se připravují pytle s pískem. V 15 hodin již z přehrady odtéká přes 90 m 3 /s a voda se drží 20 cm pod přepadem. Sekaninova ulice je vyklizena od aut. Je zřízeno evakuační centrum v ZŠ Na Smetance a v okolí Botiče jsou informováni obyvatelé o možnosti dobrovolné evakuace. Nakonec břehy Botiče nápor neudrží a voda se rozlévá do parku Folimanka, což naštěstí zabránilo zaplavení Sekaninovy ulice, ulic Na Folimance, Na Slupi a Podskalí. I přesto nezůstane ušetřeno několik domů v ulici Na Folimance, kde jsou zatopeny sklepy. Voda prosakuje i do sklepů v dalších ulicích. S obyvateli ohroženého území komunikujeme pomocí informační linky s voláním zdarma, informace jsou nepřetržitě aktualizovány i na webových stránkách MČ Praha 2 a na facebooku. V terénu jsou od časného odpoledne členové vedení MČ Praha 2 i desítky našich zaměstnanců, kteří obcházejí okolí Botiče s informačními letáky. Pomáhají i příslušníci městské policie a dobrovolníci sledují situaci a informují vyděšené lidi. V Sekaninově ulici jsou přistaveny dva automobily Centra sociálních služeb Praha 2, které slouží jako Informační protipovodňové centrum přímo na místě. Ohrožené domy jsou obloženy pytli s pískem. V evakuačním centru ve škole Na Smetance je vše přichystáno, pro případ naplnění kapacity je připraveno i druhé evakuační centrum v základní škole Štěpánská. Na doporučení krizového štábu hl. města Prahy je rozhodnuto o uzavření všech mateřských a základních škol v Praze 2 v pondělí 3. června s tím, že pro děti ze základních škol budou zajištěny družiny a v mateřských školkách bude otevřeno vždy jedno oddělení. Následně je oznámeno nařízení zastupujícího pražského primátora Tomáše Hudečka, že musí všechny školy být uzavřeny zcela, na což Praha 2 reaguje nabídkou náhradního prostoru v budovách Domu dětí a mládeže Praha 2 a Sokola Královské Vinohrady, kam se mohou děti ze školských zařízení Prahy 2 uchýlit. Stále větší hrozbou se stává samozřejmě i Vltava, pražský Dopravní podnik večer uzavírá prvních osm stanic metra. Starosti dělá také podmáčená půda, která v parcích způsobuje pády stromů. Kromě Folimanky se uzavírá i dolní část Havlíčkových sadů. V ulici Pod Nuselskými schody praskl vodovodní řád, část obyvatel je závislá na cisternách. Ve 21 hodin je vládou vyhlášen nouzový stav. Krizový štáb a povodňová komise jsou v pohotovosti nepřetržitě i během noci z neděle na pondělí. Na povodňovou infolinku volají ustaraní obyvatelé ulic z okolí Botiče, hlásí se desítky dobrovolníků, nabízejících pomoc. Půlnoční zasedání krizového štábu Prahy 2 přináší první dobrou zprávu o situaci na Botiči hladina konečně začíná klesat. Na druhou stranu Vltava stále stoupá, kulminace se očekává v průběhu pondělka, takže napětí a obavy nepolevují. pondělí 3. června Stále střídavě prší. Krizový štáb znovu zasedá v šest hodin ráno. Botič klesá, ale Vltava stále stoupá, ranní průtok přesahuje 2800 kubíků za sekundu, což představuje 3. stupeň povodňové aktivity stav ohrožení. Kulminace, která byla původně očekávána dopoledne, stále nepřichází. V terénu jsou i nadále zaměstnanci MČ Praha 2 a dobrovolníci, v provozu je stále evakuační středisko. Začíná se v plné síle ukazovat síla vody na méně obvyklých místech v parcích padají vlivem podmáčení terénu stromy. Nejvíce je jich na Folimance, ale pády stromů zaznamenáváme i v Havlíčkových a Riegrových sadech, na Karlově náměstí a v Lumírových sadech. Magistrát zakazuje vstup do vybraných parků na území hlavního města, Praha 2 tento zákaz rozšiřuje na všechny parkové a rekreační plochy na svém území. Komplikace se pochopitelně nevyhýbají ani pražské dopravě, uzavřeny jsou celé úseky všech tří tras metra, v kritických místech nejezdí tramvaje, změněny jsou i trasy některých autobusů. Ruší se množství společenských, sportovních a kulturních akcí Primátorky, Ekofestival, Pražská muzejní noc, pochod Avon proti rakovině prsu a další. Hostivařská přehrada se začíná zbavovat přebytečných zásob vody, což způsobuje, že Botič přestává klesat. Uklidňujeme několik vyděšených občanů, k opětovnému vzestupu hladiny naštěstí opravdu nedojde. Jednání krizového štábu Prahy 2 ve 13 hodin je již poznamenáno únavou, ale vzhledem k nelepšícímu se počasí a stoupající hladině Vltavy není čas na odpočinek. Rušný je stále i provoz na telefonické infolince, kromě zjevných problémů v okolí vodních toků a v parcích dochází na různých místech také k výpadkům elektrického proudu a pitné vody. Pozornost se upírá na stále hrozící hladinu Vltavy. Odpoledne průtok překračuje 3000 kubíků za sekundu a stále stoupá. Městská policie oznamuje uzavření pěší lávky přes Železniční most. V některých pražských čtvrtích již voda předvádí naplno svou sílu, zatopena je pražská ZOO. Praha 2 je nejhoršího ušetřena, ale čas na pocity úlevy ještě nenastal. Krizový štáb Prahy 2 se tedy opět schází v pondělí večer. Ohlášeno je regulované odpouštění Orlické přehrady s tím, že průtok v Praze by neměl překročit 3150 kubíků za sekundu. Zábrany jsou přitom připraveny na průtok 3700 kubických metrů za sekundu. Hladina Botiče klesá. Oznámeno je otevření školských zařízení na následující den. úterý 4. června a dále V úterý ráno Vltava konečně kulminovala, a to na průtoku přesahujícím 3200 kubíků za sekundu. Skončilo tím období napětí a obav a začala neméně náročná práce na odstraňování škod. V Praze vznikl sanační tým, který odklízí následky povodní, do práce se dala i Praha 2. V ulicích Sekaninova a Na Folimance byly přistavovány sběrné kontejnery na odpad z vytopených sklepů, ze kterých se již dala odčerpávat voda. Začaly se vyčíslovat škody. U kontejnerů byly k dispozici i pomůcky pro úklid lopaty, košťata, rukavice, kbelíky Kritická zůstala situace v parcích. Pracovníci odboru životního prostředí společně s dendrology kontrolovali a dokumentovali veškerá riziková místa. Po nich nastoupily odborné firmy, které kácely označené nebezpečné stromy. Postupně se tak v průběhu následujících dní otevřely jednotlivé parky. Nejhůře postiženou Folimanku bylo pro veřejnost možné otevřít až ve čtvrtek 13. června. V ten den také ukončil činnost krizový štáb Prahy 2 sun Pomoc zatopenému Radotínu Praha 2 poskytla při červnových povodních pomocnou ruku Radotínu jedné z nejhůře postižených pražských městských částí. Nabídka představovala materiální pomoc, možnost přechodného ubytování pro evakuované obyvatele Radotína, umístění dětí do jeslí, ubytování seniorů do domu s pečovatelskou službou, nabídku dovozu hotových teplých jídel, pomoc dobrovolníků, nabídku prostor pro evakuaci, služby soukromníků a další. Starosta Radotína Karel Hanzlík za podanou ruku poděkoval osobním dopisem: Vážená paní starostko, vážení členové Zastupitelstva městské části Praha 2, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za podporu a solidaritu Vaší městské části Praha 2 ve věci poskytnutí rozsáhlé materiální pomoci, která nám velice pomohla při odstraňování povodňových škod, způsobených rozvodněnou řekou Berounkou na počátku června letošního roku. Vážím si toho o to více, neboť i Vaše městská část Praha 2 byla v nelehké situaci, vzhledem k řešení povodňových stavů na Vltavě a na Botiči. Velice oceňuji občanskou sounáležitost především Vás, vážená paní starostko, a ochotu pomoci svým kolegům i lidem z jiné pražské městské části. Vaše podpora byla rychlá a účinná a pomohla nám řešit mnoho problémů a velmi pomohla občanům Radotína. S hlubokou úctou Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16 Deště a záplavy udolaly narušené stromy Pokr. ze str.1 Podle jakých kritérií dendrologové posuzovali, který strom je v havarijním stavu a je u něj nutno přistoupit k neodkladnému řešení? Jak už jsem zmínil, jde o stromy se špatným zdravotním stavem (hniloby, otevřené dutiny, rozsah a intenzita zachvácení dřevokaznými houbami, procentuálními úbytky i prosychání korun atp.), narušenou stabilitou v jednotlivých částech (posunuté těžiště k hranici zlomu, vychýlení z osy stability kmene, nestabilní tlakové větvení, metody SIA hodnocení a zjišťování stability stromů a návrhy příslušných opatření atp.). Pro představu mohu uvést situaci, kdy při posuzování stavu stromů podél Botičského potoka, které jsou ve správě TSK, byl jeden z nich vyhodnocen jako rizikový, avšak ne havarijní, s předpokladem kácení v rámci běžného povolovacího řízení. Když jsme se po dvaceti minutách vraceli, došlo v důsledku zvodnění vykloněného stromu k jeho vyvracení tak říkajíc za přímého přenosu a musel být okamžitě pokácen. Jinak by došlo k jeho pádu a poškození cyklostezky, okolních stromů a břehové hrany potoka. Podle některých je konečný výsledek cca 200 pokácených stromů příliš co o tom soudíte? Jestliže uvedené bereme jako množství stromů v řadě, šlo by o délku oboustranného stromořadí např. Francouzské ulice to je poměrně vysoké číslo. Avšak s ohledem na již uvedené skutečnosti (kvalita, bezpečnost i nutné pěstební zásahy) a v souvislosti s množstvím stromů rostoucích na území MČ Praha 2 jde maximálně o setiny procent. A to je z mého hlediska ten správný pohled. Podle jakého klíče budete nyní rozhodovat o nové výsadbě za pokácené stromy, aby byla zajištěna co největší bezpečnost v případě jiné kalamity? Bude se uvažovat o výsadbě jiných druhů? To je velmi důležitý dotaz, protože v rámci pěstební péče je kromě výše uvedených důvodů nutného kácení ještě důležitější hledisko následné obnovy. A to nejen v místech kácených stromů, ale i ve vhodných, nově vytvořených. V rámci plánování a realizace jakékoliv výsadby by měla být respektována základní práva stromů: právo na dostatek prostoru, vzduchu, vody, živin, světla a péče o životní pohodu. A ruku na srdce, kolik z těchto práv je v dostatečném rozsahu splněno? Nedodržením práv stromů (dřevin) dochází k výše uvedeným situacím a s nimi spojeným kalamitním jednorázovým opatřením. Při rozhodování o druhové volbě stromů je v souvislosti s jejich právy třeba zvažovat také druhovou vhodnost velikost, habitus, fyziologické, biologické i mechanické vlastnosti, estetické, architektonické, zdravotní, energo-informační hledisko atp. Odpověď na vaši otázku tedy zní: Ano, bude zapotřebí uvažovat o širší, cílené druhové škále. len

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce Strasti a slasti pražského cyklisty ČÍSLO 7 ČERVENEC Praha se sice nemůže srovnávat s Kodaní, Vídní či Berlínem, nicméně síť cyklotras má zde již délku 530 kilometrů. A co nejde ujet na kole, jde ujet v rámci Pražské integrované dopravy, ve které je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel bezplatná. V loňském roce se pro rozvoj cyklistiky a její infrastruktury otevřelo téměř 20 km cyklotras, necelých šest kilometrů cyklostezek, vzniklo 360 kusů stojanů na kola Investovalo se do cyklotras i cyklostezek. V Praze 2 se upravil úsek přesahující půl kilometru v rámci trasy A23 v lokalitě Na Slupi Výtoň. Ti, kteří nechtějí pravidelně šlapat pražské kopce, mohou využít Pražskou integrovanou dopravu (PID). Pravdou je, že v ranních špičkách lze v pracovních dnech využít přepravu kola v tramvaji na plošině určené k přepravě dětských kočárků pouze do 7:00, večer po 19. hodině. V sobotu a v neděli toto omezení neplatí. Kolo lze také vyvézt na Petřín lanovkou a pak už jen sjíždět z kopce. Zdarma je i přeprava kola přívozem. Naproti tomu je přeprava kola na železničních tratích zahrnutých do PID mimo území Prahy zpoplatněna. V loňském roce proběhl v říjnu manuální průzkum intenzity cyklistického provozu v hlavním městě. Smyslem průzkumu mimo hlavní cyklistickou sezonu byla snaha porovnat čísla s průzkumy za předchozích pět let, které se prováděly vždy v červnu. Obousměrný průzkum se prováděl v pracovní den od 7:00 do 20:00. Tato měření nebyla příliš přesná a neobsahovala ucelené údaje za 24 hodin. Jejich informační hodnota byla nízká. Po Praze jsou umístěny také automatické cyklosčítače, které získávají on-line data po celý rok. Byly postupně umisťovány od roku 2009, v současné době jich je 28. Lze z nich vyčíst v časové řadě zajímavá fakta. Například je patrné, že přes Nuselský most (jediný cyklosčítač v rámci dvojky) přejelo oběma směry letos během středy 12. června celkem 741 cyklistů. Máme novou strategii rozvoje cyklistiky Na konci května vláda schválila strategický dokument Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Dokument nahradí dosud platný vládní dokument z roku Ze schváleného dokumentu vyplývá, že stát chce podpořit dopravu na kole hlavně na kratší vzdálenosti, tedy ve městech. Větší podíl lidí přepravujících se do práce na kolech by mohl snížit neefektivní automobilovou dopravu (jedno auto přepraví obvykle jednoho čloa). Jde také o využití potenciálu cykloturistiky v cestovním ruchu. Cyklistická doprava je nejen zdravější, ale ve městě mnohdy i rychlejší a praktičtější, než jízda autem. Důležité ale je, aby se cyklisté mohli po městě pohybovat bezpečně. Vytýčeným cílem je zvýšit podíl cyklistů v České republice celkově na 10 % a v rovinatých městech až na 25 % a do roku 2020 snížit počet jejich úmrtí na silnicích na polovinu, uvedl ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Při Ministerstvu dopravy vznikla již v roce 2011 pracovní skupina se složitým názvem Komise pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy, která připravuje pracovní podklady pro návrh změn v právních předpisech, jež se týkají 13 tematických okruhů: cykloobousměrky jasnější definice bruslaře křížení a sjednocení práv a povinností menší množství dopravních značek nepovinné použití cyklistického opatření prostor s převažující funkcí stezka podél hlavní komunikace světelné signalizace víceúčelové pruhy jízda na kole nejen při pravém kraji vozovky zklidněné oblasti a snižování rychlosti možnost provedení zkušebního opatření ochrana slabších uživatelů Komise se inspiruje zejména v německých, slovenských a polských zákonech v rámci projektu Central MeetBike. Ten je dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst (kde je nejvyšší míra podpory cyklistické dopravy) s dobrou cyklistickou infrastrukturou mají být uplatněny v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu a města Pardubice a Uherské Hradiště. Zahraniční zkušenosti ukazují, že čím více je ve městech cyklistů a chodců, tím jsou pro ně města bezpečnější. Podpora cyklistiky je tak jednou z cest ke zvyšování bezpečnosti a snižování počtu fatálních dopravních nehod. Zvyšuje se totiž pozornost řidičů motorových vozidel při vzájemném respektu obou stran (s tím je u nás trochu problém). Data z evropských velkoměst ukazují, že země s velkou mírou investic do infrastruktury cyklodopravy mají odvozeně nejvyšší podíly cyklistů a zároveň nejnižší podíl usmrcených cyklistů. Cyklisté jsou zkrátka v těchto městech v dopravě více vnímáni a respektováni. Ve Vídni se minulý měsíc setkali účastníci světové cyklokonference Velo-city. Česká republika se poprvé účastnila stánkem Česko jede. Na stánku byly nabízeny materiály o cyklistice a možnostech cykloturistiky v ČR. Bezpečnost, bezpečnost, a zase bezpečnost Z evropských zemí má zřejmě nerozvinutější cyklostrukturu Dánsko. Také ji budují přes sto let. Dánové mají specifický pohled na cyklisty: Jízda na kole se dědí z generace na generaci. Děti se to učí již v útlém u a existují i názory, že kdyby náhle přestaly všechny děti na kole jezdit, cyklistická kultura v Dánsku by zanikla. V každém případě je ale cyklistům v Dánsku z hlediska bezpečnosti věnována maximální péče. Bezpečnosti jsou podřízeny i projekty Bezpečně a spolehlivě do školy či v minulosti Zapni světlo. V Dánsku prostě o jiném způsobu dopravy do školy neuvažují Také u nás se klade důraz na bezpečnost, avšak respekt automobilistů na společné silnici s cyklisty tak nějak není vidět. Ministerstvo životního prostředí vydalo knížku Děti na cestách. Bezpečně po městě. Jde o překlad publikace, již vydala Evropská komise pod názvem Kids on the Move. Publikace ovšem neslouží veřejnosti, je určena především pracovníkům samosprávy, učitelům, zástupcům občanských sdružení. Jejím cílem je bezpečná cesta dětí do školy a ze školy bez doprovodu rodičů. K tomu je však potřeba omezit autodopravu a obytné zóny rozvíjet tak, aby v nich byl pohyb dětí na kole či pěšky bezpečný. A jak by se měla chovat města, která chtějí být pro cyklistiku přátelská? Nestačí totiž jen budovat cyklostezky a cyklotrasy. Jen v loňském roce bylo v České republice na kole usmrceno 64 cyklistů. Je to o 14 úmrtí více než v roce Cyklisté u nás tvoří až 10 % všech obětí dopravních nehod. Evropský průměr převyšujeme o 2 %. K vážným nehodám cyklistů dochází také na cyklotrasách v horských oblastech. Zamysleme se nad tím. Smiřme se s tím, že na kole jezdí opravdu hodně lidí. Jezdí do práce, na nákupy nebo jen tak. Vzájemný respekt mezi cyklisty, automobilisty a chodci prospěje celé společnosti. tom DISKUSE Po Praze na kole Vážení cyklisté, děkujeme za všechny vaše příspěvky k diskusi na téma cyklisté v Praze. Naše červnová výzva vzbudila takový ohlas, že jsme se rozhodli v tématu pokračovat i v příštím čísle. Jednak by se do tohoto sotva vešly všechny vaše náměty, které se nám v redakci sešly, a pak chceme dát šanci k vyjádření ještě dalším vyznavačům tohoto ekologického druhu přepravy. Pokud vám problémy pražských cyklistů leží na srdci, můžete ještě do 24. července napsat na adresu co si o tom myslíte. Diskusní otázky 1. Považujete cyklistiku za vhodný způsob přepravy po našem hlavním městě? 2. Které úpravy cyklotras a cyklostezek považujete za dobré a které za nevyhovující? 3. Využíváte evidenci kol Městské policie? 4. Měli by cyklisté jezdit spíše ve vymezeném pruhu ve vozovce, nebo spíše ve vymezeném pruhu na chodníku? 5. Uvítali byste, aby Městská policie používala elektrokola? 6. Zvykli byste si na jízdu cyklistů ve vyznačených jednosměrkách stejně jako občané Prahy 7, Prahy 8 nebo Hamburku? Helena Sobotová, 72letá vinohradská cyklistka 1. Určitě vhodný způsob přepravy a rekreace. Pánům od Městské policie bych půjčila kola, ať se ze své stanice v Korunní dostanou na stezku k řece. Často vidím, jak honí cyklistu na kolejích, na chodnících, v jednosměrce. 2. Po kočičích hlavách v Záhřebské a ještě v protisměrech je to děs. Žitnou mezi auty je to taky děs. 3. Nevyužívám evidenci kol nevěřím tomu. 4. Cyklisté by měli jezdit na vymezeném pruhu na chodníku. Samozřejmě opatrně. Mezi auty to fakt nejde. Např. u ostrůvku na Korunní troubí, ženou mne před sebou jako zajíce. 5. Městská policie by měla užívat obyčejná kola. Byla bych ráda, kdyby nekontrolovali parky autem, jak je to samozřejmé v Riegráku, Na Karláku, v Grébovce. 6. Jízda v jednosměrkách určitě ano. Když vyjedu z Folimanky, jedu jednosměrkou směrem k Tyláku. Správně bych měla jet na silnici z mostu do centra. Fuj. Tereza Kučerová Jako člo, který jezdí (nejen) Prahou 2 na kole takřka denně do práce, a to i v zimě, velice děkuji za otevření diskuse. 1. Cyklistiku považuji nejen za vhodný, ale ze svého pohledu dokonce ten nejvhodnější způsob dopravy po Praze. Ne- jenže je to příjemné a zdravé, ale je to dobré i pro veřejný prostor, protože se odlehčí přetěžovaným pražským komunikacím. Jde jen o to překonat své předsudky a možná i počáteční pohodlnost pro mne osobně je ale paradoxně menší fyzická zátěž a úspora času i nervů sednout na kolo a ujet na něm volným tempem několik kilometrů, než čelit nepříjemným momentům v MHD či autě. Kolo mi poskytuje svobodu, možnost pohybu i dobrý pocit, že něco dělám pro životní prostředí. A ještě jedna věc, cestou do práce a z práce řeším většinu nákupů lokálně, v místě bydliště, tedy v Praze 2 je to rychlé a pohodlné :-) 2. Vynikající je například nový cyklopruh Folimankou. Bylo to opravdu velmi potřebné řešení. Mimochodem, zaregistrovala jsem, že lidé, kteří zde na kole jezdili i dřív nelegálně, jsou nyní díky nové dopravní úpravě opatrnější a jezdí z kopce pomaleji. Ta srdíčka na cedulích se opravdu povedla :) Dále se mi velmi líbí možnost průjezdu Korunní obousměrně a řešení podél Botiče a dále směrem k Náplavce. Jako nevyhovující vidím především to, že v Praze 2 neexistuje jednoduchý průjezd bočními ulicemi ze Žižkova (od Jiřího z Poděbrad) směrem k Albertovu. Je to přirozený a frekventovaný tah vzhledem k přetnutí srdce Prahy magistrálou. Již léta se snažím najít nejjednodušší způsob, ale neustále čelím volbě, zda jet buď po frekventovaných tazích, kde mohu brzdit spěchající řidiče a vystavuji se nebezpečí, anebo se zamotám do jednosměrek a skončím na chodníku, což považuji za nešťastné, ale velmi často jediné rozumné řešení vzhledem k bezpečnosti i plynulosti jízdy. Klasický příklad je lokalita mezi Bělehradskou a Francouzskou, ale i v okolí I. P. Pavlova. Velmi nebezpečná a nepřehledná, a to nejen pro cyklisty, je i křižovatka Šafaříkova Koubkova Bělehradská Bruselská. 3. Evidenci kol MP nevyužívám, nevěřím příliš v její efektivitu, ale možná mám jen málo informací. 4. Jsem rozhodně pro chodník, už jen proto, že mne již několikrát v cyklopruhu ve vozovce ohrozili na životě neinformovaní a agresivní řidiči. Například Francouzská by pro to byla jako stvořená. Ale lepší jakékoli značení (i ve vozovce), než žádné. 5. Proč ne byli by rychlí, operativní a lépe by chápali i řešili situace spojené s cyklistickou přepravou. A moc by jim to slušelo :-) 6. Vždycky, když jedu Karlínem, je to balzám. Jsem rozhodně pro! Jana Běhounková Sama jsem cyklistka a do práce jsem jezdila po většinu roku na kole. Považuji proto cyklistiku za vhodný způsob přepravy po městě. Ovšem za určitých podmínek: pruhy, oddělené pevnými zábranami od vozovky, nikoli jen vodorovné značení na silnici; možnost jezdit jednosměrkami. Vymezené pruhy jsou lepší na vozovce, nikoli na chodníku. Při možnosti jízdy v jednosměrce budou alespoň řidiči motorových vozidel opatrnější a nebudou si hrát na závodní jezdce, jak tomu často bývá. Vhodná úprava cyklostezky je např. v ulici Na Slupi, kde je oddělena pevnými zábranami, nepříliš vyhovující pak v ulici Neklanově (či Vršovické k nádraží), kde je pouze vodorovné značení na vozovce. Byla by však vhodná osvěta ve smyslu, že na cyklostezku nepatří volně pobíhající psi či hrající si děti. Pokud bude Městská policie používat elektrokola, budou její příslušníci alespoň častěji na cyklostezkách vidět! Pokračování příště

6 6 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Město a lidé Noviny Prahy 2 Nevšední výlet seniorů V úterý 28. května jsme s klienty domovů Centra sociálních služeb Praha 2 v Máchově ulici a v ul. Jana Masaryka a z denního stacionáře a klubu aktivního stáří v Záhřebské vyrazili na májovou vyjížďku parníkem. Plavbu po Vltavě jsme mohli podniknout díky daru Hany Rakové, ředitelky Esthé kliniky laserové a estetické medicíny, Laser Centrum Praha. Jako zázrakem jsme obdrželi další dar, a to počasí. Na cestě nás potkalo krásné, slunečné odpoledne, a to v týdnu, na jehož konci začaly povodně. Vyhlídková t začala na nábřeží u Hlávkova mostu, dojeli jsme až do Braníka a zpět. Babičky a dědečkové se cestou kochali krásnými pohledy na Prahu, k tomu jim pan harmonikář Luboš Kryčer hrál lidové písničky a náš kuchař Luboš spolu s obsluhou parníku podával občerstvení. Dvouhodinová plavba utekla jako voda pod námi. Našim klientům z ní ale zůstala vzpomínka, která jim zcela jistě připomněla chvíle strávené procházkami Prahou. Ještě jednou děkujeme naší milé dárkyni a také paní starostce Prahy 2 Janě Černochové, pod jejíž záštitou se nevšední výlet konal. Dana Jaklová, dobrovolnice CSSP2 Pohoda oslaví patnácté narozeniny POHODA společnost pro normální život lidí s postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Na začátku bylo pár nadšenců. V roce 1998 založili občanské sdružení, které mělo za cíl podporovat dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby tito lidé mohli žít spokojeným životem, měli vliv na svůj život, rozvíjeli se a nebyli závislí na druhých, víc než je nezbytně nutné. První klientkou organizace byla obyvatelka Prahy 2. Zemřela jí maminka, se kterou žila ve společné domácnosti. Žádné jiné příbuzné neměly. Po smrti matky selhali i rodinní přátelé. Pracovníci městské části Praha 2 hledali řešení, jakým způsobem zajistí pro paní potřebnou podporu. Oslovili proto zakladatele POHODY, a tak byla zahájena první asistence v domácnosti klienta. Na PO- HODU se začali obracet starší rodiče, kteří hledali službu pro své dospělé děti. Na podzim roku 1998 získala společnost od Prahy 2 jeden velký byt v Sokolské ulici. V průběhu roku 1999 v něm našlo bydlení osm lidí s mentálním znevýhodněním. K dispozici měli tým pracovníků, který jim zajišťoval potřebnou podporu v péči o sebe sama, v domácích pracích, jednání na úřadech, u lékaře, trávení volného času. POHODA začala rozšiřovat své služby. V Balbínově ulici získala kancelář pro terénní osobní asistenci. Naši asistenti začali podporovat klienty přímo v jejich domácnosti, ve městě, u lékaře, na procházkách i jinde. V Záhřebské ulici jsme otevřeli denní stacionář, jak pro obyvatele chráněného bytu, tak občany, kteří žili s příbuznými. Měli tak širokou nabídku denních aktivit výtvarné, hudební, výlety, koncerty, divadlo, trénování paměti aj. V dalších letech jsme otevřeli ještě tři chráněné byty na území Prahy 13 a 10. POHODA také začala spolupracovat se zahraničními organizacemi, získala grant z ESF na vzdělávání pracovníků. Naučili jsme se skloubit lidský přístup s odbornými znalostmi. Řídíme se standardy kvality sociálních služeb a vyznáváme hodnoty člo respekt profesionalita. V současnosti, po patnácti letech práce, poskytujeme tyto sociální služby: chráněné bydlení čtyři byty pro 22 obyvatel; osobní asistenci a odlehčovací službu obě služby pro 20 uživatelů; denní stacionář denní kapacita 12 lidí. Své zkušenosti sdílíme s dalšími kolegy z oboru, rodiči lidí se znevýhodněním a opatrovníky prostřednictvím vzdělávacích kurzů naší agentury Společnost POHODA, o. p. s. Na podzim roku 2011 jsme otevřeli sociální podnik Mléčný bar Bílá vrána. Zaměstnáváme v něm lidi s mentálním znevýhodněním. Návštěvníci baru mohou na vlastní oči zjistit, že i člo s mentálním znevýhodněním je prima, má rád humor, když dostane příležitost, dovede spoustu věcí, je schopen se naučit novým věcem. Víme, že naše práce má smysl. Přispíváme ke spokojenosti lidí se znevýhodněním i jejich blízkých. Toho bychom nedosáhli bez podpory státu, samosprávy, nadací a nadačních fondů, firemních i individuálních dárců. Velký dík patří městské části Praha 2, která nás od počátku až do současnosti vždy podporovala. Těšíme se, že společně s námi oslavíte patnácté narozeniny POHODY na náměstí Míru 1. října Více na a na facebooku POHODA. Lucie Mervardová, výkonná ředitelka spol. POHODA Dvojka pro seniory Vážení senioři, po rušném a náročném začátku června, kdy naše kraje a města zaplavila voda, pevně věřím, že nás čekají příjemné a hezké letní dny bez špatných zpráv. Odpočinout si potřebuje nejen tělo, ale i hlava, která byla nucena vstřebávat velké množství negativních zpráv a informací. Proto doufám, že příroda nás teď konečně odmění pěkným počasím. Potěší vás možná i výlet do okolí města Jílového u Prahy, kam se pro změnu vypravíme vlakem. Ti z vás, kteří zůstávají v Praze, mohou využít nabídku programů Klubu aktivního stáří v Záhřebské 15, v němž budou i v těchto dvou měsících probíhat běžné aktivity. Ostatní organizace se na vás budou těšit opět od září. Milí senioři, přeji vám pěkné, slunečné a pohodové červencové dny. Zdraví vás Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 bude v měsíci červenci otevřen omezeně z důvodu dovolené, v případě nutné osobní návštěvy se prosím raději předem informujte na tel.: Přihlášky do klubu Dvojka pro seniory a PC kurzů odevzdávejte v Informacích na stejném místě. CVIČENÍ V BAZÉNU se v době prázdnin nekoná, začneme opět v září. PC KURZY také začnou na podzim, pravděpodobně od října. Bližší informace naleznete v zářijovém čísle Novin Prahy 2. Přihlášky jsou k dispozici v poličkách v Informačním koutku, vyplněné je odevzdávejte v Informacích. Nezapomeňte prosím uvést číslo klubové karty a telefonní číslo. VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na červencový výlet se budou vydávat ve čtvrtek od 7:30 do 8:00 v Informačním koutku pro seniory. Vstup do budovy před 7:30 není možný. Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Jedna osoba může předložit max. dvě klubové karty. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte v ten samý den mezi 13:00 a 15:30 na stejném místě. Poplatek na osobu je 100 korun. Důležité upozornění Organizátor výletů OK BUS PRAHA společně s MČ Praha 2 upozorňuje všechny zájemce, že po zaregistrování a zaplacení poplatku, na které je vydáno potvrzení, je každá osoba jmenovitě pojištěna. Potvrzení je proto nepřenosné! V případě, že vám okolnosti z vážných důvodů zabrání výletu se zúčastnit a je-li to možné, oznamte tuto skutečnost na tel.: , případně v Informacích v přízemí budovy. Dáte tím šanci náhradníkům a bude vám vrácen poplatek. Je nepřípustné předávat potvrzení jiným osobám. Každý účastník výletu je povinen předložit ke kontrole před vstupem do autobusu potvrzení o zaplacení výletu a členskou kartu klubu Dvojka pro seniory, případně občanský průkaz. Nově budou pro náhradníky a opožděné zájemce shromážděny všechny aktuální informace o volných místech pouze na již uvedeném telefonu Prosíme, nekontaktujte kvůli těmto informacím pana Michala Zemana, nebude mít kompletní informace. Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho pěkných zážitků z dalších výletů. NOVÉ PROGRAMY NA NOVÉ ADRESE Programy pro dámy i pány od šedesáti do sta let s Buena Vista Vinohrad se v červenci a srpnu nekonají. Začnou opět v září a POZOR! na nové adrese a rozšířené o dvě novinky: tai-chi a taneční dílnu. Od září přijďte cvičit, zpívat, tančit s Buena Vista Vinohrad do Korunní 35 do příjemných prostor tanečního studia Itaka. Rozvrh kurzů bude následující: Zdravotní cvičení na židlích začíná v úterý ve 14:00. Zdravotní cvičení pro ženy 60 plus začíná rovněž v úterý v 15:15. Pěvecká dílna zahajuje ve středu ve 14:00. První lekce tai-chi se koná ve čtvrtek ve 13:30. Taneční dílna začne až v říjnu, ve čtvrtek od 15:15. Informace na tel.: Hezké léto přeje Buena Vista Vinohrad. Seniorfitnes a Nadační fond Veselý senior se na vás budou těšit opět v září. Podzimní kurzy tance pro dříve narozené Co se v mládí naučili, to si nyní mohou zopakovat. Pro stále sílící seniorskou generaci připravila Taneční škola Vavruška speciální taneční kurzy. Určeny jsou všem, kteří si chtějí udržet svůj životní náboj, energii a fyzickou výkonnost. Kurzy pro aktivní seniory začínají v sále Paláce Charitas na Karlově náměstí již v září. Výuka a náplň je speciálně upravena tak, aby vyhovovala potřebám a nárokům starší generace. Pomalou a nenásilnou formou si lidé, kteří v důchodu nechtějí jen sedět u televize, zopakují základní společenské tance. Do programu kurzů jsou zařazeny nejen klasický valčík a polka, ale třeba také waltz, tango a další latinskoamerické tance. Kurzy se konají dvakrát týdně: ve středu (16:30 17:45) a v neděli (15:30 16:45). Cena je oproti běžným lekcím snížena téměř o 50 %, aby si je mohli dovolit i senioři s nižším příjmem. Na kurzy pro seniory se můžete přihlásit do konce srpna přes internet nebo přímo v Paláci Charitas na Karlově náměstí 5. Více na (v sekci Klasické taneční). len Kavárna POTMĚ zahájila turné na Vinohradech Své dlouhé putování po republice zahájila letos Kavárna POTMĚ před kostelem sv. Ludmily. Prvními pasažéry zatemněného autobusu se stali přátelé Světlušky její patronka Aneta Langerová, Saša Rašilov, Ondřej Brzobohatý, Jiří Macháček, Ivana Chýlková a Bára Hrzánová. Společně odstartovali druhou sezonu Kavárny POTMĚ na kolech a pak se vydali ochutnat svět tmy na vlastní kůži. Vidět je výhoda, kterou řada z nás vnímá jako běžnou věc. Díky Kavárně POTMĚ jsem si téhle výhody začal zase vážit, říká Ondřej Brzobohatý. Z náměstí Míru se pak autobus vydal do dalších měst v republice, mj. na zlínský filmový festival. Každý, kdo netradiční kavárnu navštíví, přispěje na konto sbírky Světluška 170 korunami a jako vzpomínku na nevšední zážitek si odnese hrníček. Kavárna nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa nevidomých. Ve zcela zatemněném prostoru o rozloze 6 x 12 metrů se o hosty postará sehraný tým dvanácti nevidomých číšníků, barmanů, průvodců a hostesek. Dovedou je ke stolu, připraví vyhlášenou černočernou kávu. Pak už je na každém, jak se vypořádá s prožitkem vnímání světa bez pomoci zraku. Kavárna POTMĚ byla poprvé představena v roce 2006 na MFF Karlovy Vary. len

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 7 ČERVENEC Návrat jsem si moc užíval V roce 1992 přijal Petr Rychlý nabídku tehdejší ředitelky Jiřiny Jiráskové a nastoupil do angažmá do vinohradského divadla, kde posléze dostával krásné role, jako například Beppeho v Poprasku na laguně či Filipa v Brouku v hlavě. Jak vzpomíná na své vinohradské začátky? A jak se tam cítí dnes? Žijí mezi námi Byl to pro mě splněný sen, odpovídá Petr Rychlý bez váhání. Vždy se mi Divadlo na Vinohradech moc líbilo, ale hlavně celý soubor. Ohromně jsem si užíval stát na scéně třeba vedle Dáši Havlové, Viktora Preisse, Tomáše Töpfera, Marty Vančurové, Jiřiny Jiráskové, Dany Kolářové a samozřejmě vedle dalších, mohl bych pokračovat, až bych vyjmenoval celý soubor. Teď už je ale na vinohradské scéně podruhé, tentokrát přijal pozvání svého bývalého kolegy a současného ředitele Divadla na Vinohradech Tomáše Töpfera. Hra o Karlu Hašlerovi Hašler, kde Petr Rychlý dostal hlavní roli, je sice ještě mladá, ale už patří mezi oblíbená vinohradská představení. Což samozřejmě jak oblíbeného herce, tak režiséra hry Tomáše Töpfera mimořádně těší. V čem se ale návrat liší od předchozího angažmá? Mám za sebou díky Tomášovi čtrnáctiletou praxi velkých hereckých úkolů, které jsem ztvárnil na scéně divadla Na Fidlovačce, a díky tomu jsem se vyhrál a získal zdravé sebevědomí. Také mě potěšila důvěra pana ředitele, že mi bylo nabídnuto angažmá v tomto krásném divadle, a já ho s vděčností přijal. Návrat jsem si moc užíval i díky kolegům, kteří mě hezky přijali zpátky mezi sebe, říká Petr Rychlý. A co ho spojuje s osobností tak velikou, jakou byl Karel Hašler? Osobností významnou, ale současností vlastně znovu objevovanou? Čím ho první hvězda šoubyznysu poloviny 20. století a současně i herce Národního divadla oslovila? Našel jsem mezi námi pár věci, které nás spojují. Neměl jako já herecké vzdělání, hrál v Národním divadle a zároveň zpíval v kabaretu U Fleků. Já zase hrál ve vinohradském divadle a zároveň dělal různé estrády. Dál se mu nemůžu rovnat. Jeho písně zlidověly. I když ještě jedna věc stejně jako já rád bavil lidi. Pak už se rozcházíme. Skláním se před Letní provozní doba Městských knihoven v Praze 2 je od 1. července do 31. srpna upravena následovně: Dittrichova St 12:00 19:00, Pá 9:00 16:00, Ostrčilovo náměstí a Záhřebská Út 9:00 16:00, Čt 12:00 19:00; zavřeno je od do Fotograf Ondřej Němec, který se narodil a žije v Praze 2, získal prestižní Cenu Revolver Revue za rok 2012 za soubor fotografií z normalizačních let; cenu v podobě bronzové plakety s variací na logo RR převzal ve čtvrtek 20. června na slavnostním večeru Revolver Revue v pražském Café v lese. Od června do prosince 2013 je ke koupi za 499 Kč Kulturní kuponová knížka, která obsahuje 13 slevových kuponů na divadelní, hudební a taneční představení, filmy a výstavy do několika renomovaných kulturních institucí v Praze (mj. Galerie hl. m. Prahy, Museum Jednou větou jeho statečností a je mi líto jeho tragického konce. Vždy, když Hašlera hraji, myslím na něj a každé představení mu věnuji. A když lidé v hledišti povstanou, tak v duchu říkám: Karle, tato pocta patří vám. Při svém vzniku reagovaly písničky Karla Hašlera na aktuální události předválečného období, na společenské klima Myslíte, že mohou oslovit dnes? I mladší diváky? Ano, a pěkně oslovují, až k nevíře, vypráví se zaujetím Petr Rychlý. Vezměte si například sloku z písně Karla Hašlera My jsme ti Pražáci, kde se zpívá: naše jsou poplatky i nájmy, věčně rozkopané ulice, neví se, čí jsou za tím zájmy, neví se, čí je radnice Divadlo na Vinohradech bylo otevřeno v roce 1907 a od té doby na svých prknech hostilo velké umělce. Také Petr Rychlý už měl to štěstí, že mnohé potkal. Na koho nejraději vzpomíná? Nejraději vzpomínám na první hostování ve hře Ubohý vrah, kde jsem se setkal s režií Luboše Pistoria, s dramatickou úpravou Pavla Kohouta a s herci Viktorem Preissem, Martou Vančurovou, Eliškou Balzerovou, Jaroslavem Kepkou, Zdeňkem Řehořem, Jiřím Plachým a dalšími, říká. A jak se oblíbenému herci líbí na naší dvojce? Secesní domy i krásné ulice mají můj obdiv a respekt, mám z nich radost, neskrývá obdiv. Vždy je krásnější pocit podívat se na dům, který je součástí historie, než na panelákovou kostku. A mám tady i jakýsi svůj azyl. Je v kavárně Guremesa, což je náš divadelní klub, kam zároveň na kafčo nebo na jídlo může zajít i veřejnost, takže je tam skvělá atmosféra. Začínají prázdniny a léto jak je tráví Petr Rychlý? Již tradičně trávíme začátek července s celou rodinou na Sardinii, ale od návratu jsem jen a jen doma. Naše republika je totiž ze všech zemí nejkrásnější. A jak říká postava Josefa Maršálka z Werichova Divotvorného hrnce: Já patřím domů, do Čech. Protože doma je doma! daf Kampa, Švandovo divadlo, Ponec atd.); na každý kupon lze zakoupit lístek na vybrané představení a obdržet k němu jako bonus druhou vstupenku na stejnou akci zdarma. Do 29. července probíhá od pondělí do pátku 9:00 do 17:00 v Pražské galerii českého skla v Bartoškově ulici v Praze 4 výstava prací mladého sklářského designéra Andreje Jančoviče, který byl oceněn třetím místem na soutěžní výstavě Stanislav Libenský Award 2012 za dílo Inside z cyklu Geometria; samostatná výstava Geometria přináší výběr prací z jeho vysokoškolského studia i jeho současnou tvorbu. Po celé letní školní prázdniny mohou psi volně pobíhat v Bezručových sadech; městská část chce vyzkoušet prázdninový provoz parku a tento experiment po skončení výjimky, kterou povolili radní, vyhodnotit. tom Vzpomínka na události června 1942 Před jedenasedmdesáti lety se v samém centru Prahy stala událost, která se do českých dějin zapsala jako jeden z nejvýraznějších momentů druhé světové války. V rámci mise vyslané z Velké Británie provedli českoslovenští parašutisté atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. I když si následné perzekuce vyžádaly nesmírné oběti, atentát zabránil uskutečnění zrůdných plánů na likvidaci českého národa. Také přinesl přehodnocení Mnichovského diktátu západními spojenci. Jako každý rok se i letos 18. června, v den tragického konce atentátníků v jejich úkrytu v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje, konal v Resslově ulici pietní akt k uctění památky aktérů atentátu na Heydricha. Za městskou část se jejich odkazu přišel poklonit zástupce starostky Václav Vondrášek (na snímku). Smutné výročí jedné fotografky Koncem dubna se sešla řada přátel fotografky Dagmar Hochové-Reinhardtové, která zemřela minulý rok 16. dubna ve u 86 let. V salonku kina MAT na Karlově náměstí ji připomněly televizní záznamy režisérek Olgy Sommerové (Genus) a Jany Chytilové (Rozhovor s Dagmar Hochovou). Přítomní pak vzpomínali na setkání s fotografkou, její osobitý projev a nadhled na dění kolem nás, kterými si, jakož i humorem, bezprostředností a hájením pravdy a spravedlnosti, získala mnoho přátel. Po absolvování grafické školy a totálním nasazení v laboratořích barrandovských ateliérů a po vystudování FAMU byla Dagmar Hochová známá jako fotografka dětí. Zachycovala je svobodně se projevující dříve, než je společnost zdeformuje. Rozsah jejího zájmu byl mnohem širší, je uznávanou představitelkou české dokumentární a humanisticky orientované fotografie. Vzpomínkového shromáždění u Národního památníku heydrichiády se tradičně zúčastnili politici, váleční veteráni, členové Československého svazu legií a Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci České pravoslavné církve a další hosté. Za své hrdinství zaplatili také členové České pravoslavné církve. Dne 4. září 1942 byli po zinscenovaném procesu na Kobyliské střelnici popraveni biskup Gorazd, farář Václav Čikl a předseda představenstva rady starších při chrámu sv. Cyrila a Metoděje Jan Sonnevend. Den poté také pravoslavný duchovní Vladimír Petřek, který zajišťoval spojení s parašutisty a denní péči o ně. Pravoslavná církev byla rozpuštěna, chrám sv. Cyrila a Metoděje byl uzavřen a využíván nacisty jako skladiště. Text: len, foto: sun Své dílo vydávala knižně: Děti, Vietnam, Řím, Moskva, Slovensko, Staří lidé, naši legionáři z 1. světové války, čeští spisovatelé, Práce řádových sester v sociálních zařízeních. Vždy jde o zachycení práce a společnosti. Další tituly v tenkých brožurách se týkají např. Matějské pouti nebo zlomů našich současných dějin. Veřejnosti se představila na více než stovce výstav. Té poslední, v Leica Gallery v Praze 1 ( ) se už nemohla zúčastnit pro značné zhoršení zdravotního stavu v důsledku dlouhodobé zhoubné nemoci. Byla také poslankyní České národní rady ( ). V roce 2001 obdržela z rukou prezidenta Havla medaili za zásluhy za vynikající umělecké výsledky. Za 50 let tvůrčí činnosti zanechala úctyhodné dílo s vysokou dokumentační a uměleckou hodnotou. V Praze 2 prožila více než třetinu života. har Aqualung nahradí zrušená představení Podobně jako mnohé jiné kulturní a sportovní podniky, zhatily červnové povodně i plány divadelní Lodi Tajemství bratří Formanů, kotvící na Výtoni. Kromě zajímavé výstavy se tu mělo uskutečnit několik představení divadla Aqualung. Červnová představení divadlo nahradí v září, kdy program Lodi Tajemství plynule naváže náhradními termíny představení. Zakoupené vstupenky je možné vrátit, případně je vyměnit za náhradní představení. Infolinka Lodi Tajemství je stále v provozu a poskytuje aktuální informace. Funguje na tel.: , denně od 17:00 do 20:00. Výstavy Do 15. září je možné vidět od úterý do čtvrtka od 13:00 do 17:00 vystavenou v kostele svatého Václava v Resslově ulici Bibli Kralickou. Koncerty Ve Velkém sále Novoměstské radnice vystoupí ve čtvrtek 25. července norský flétnista Jostein Gundersen se souborem Currentes a dvěma pěvci Kristinou Mulders a Kjetilem Almenningem. Zazní hudba z přelomu 14. a 15. století z tvorby italského skladatele a zpěváka Antonia Zacara da Teramo, současníka Karla IV. Koncert se koná za podpory Norského velvyslanectví a městské části Praha 2. Divadla Divadlo na Vinohradech má prázdniny. Divadlo D21 se v létě tradičně vydává na cestu. Od 17. do 21. července hraje sérii pohádek na zámku Červená Lhota vždy od 15:00. Divadlo U Hasičů připravilo na úterý 16. července a čtvrtek 18. července od 19:30 úspěšnou komedii R. Backera Caveman. V jiné dny nehraje. Divadlo Neklid přichystalo na červenec Letní divadelní slavnosti Karla Čapka. Program je stejný pro všechna pondělí počínaje 8. a konče 29. červencem vždy ve 21:00: Karel Čapek Apokryfy (Svatá noc... Smrt Archimédova... Goneril, dcera Learova... O pěti chlebích... Romeo a Julie). V předprogramu účinkují od 19:00 absolventi Herecké školy Neklid s autorskou pohádkou pro celou rodinu ve stylu commedie dell arte Mrzutý doktor jde s kufříkem hledat radost. Kluby, kavárny, čajovny V klubu Ryba Naruby v Mánesově ulici rozehraje ve středu 24. července ve 20:00 dvojkoncert. Na úvod zahraje Rabinoof Zetjaak ve složení Tonda Hlávka (perkuse), Michal Haman (perkuse), Ivo Charitonov (hrdelní zpěv, brumle), host Petr Varju (saxofon). Poté Radomil Uhlíř čte, recituje a zpívá za doprovodu Kvarteta dr. Konopného ve složení Tonda Hlávka (udu, perkuse) a Jozef Láska (bass). V Balbínově poetické hospůdce je do 14. července zavřeno. V úterý 16. července vystoupí od 20:00 Sbor Břežanských KASTRÁTŮ & Mnichovo Smradiště. Tip na výlet V prvním prázdninovém měsíci se můžete s náruživým cyklistou Vláďou Galasem vydat na projížďku hned dvakrát. Poprvé 4. července, kdy se koná Třiačtyřicátá čtvrteční večerní sraz v 18:00 na Folimance. Vyráží se v 18:15 po trase Výtoň, Železniční most, Janáčkovo nábřeží, Újezd, Kampa, Malostranská, Chotkovy sady, Hradčanská, nádraží Bubeneč, Podbabský přívoz, Podhoří, ZOO, Cafe u Lávky, Thomayerovy sady, Libeňský most, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo, Náplavka Rašínova nábřeží, Neklanova, Folimanka, Otakarova, nádraží Vršovice. Další vyjížďka se chystá na sobotu 20. července. Sraz tamtéž v 10:00, odjezd o půl hodiny později směr Výtoň, Veslařský ostrov přívoz, Lihovar přívoz, Maringotka u Shreka, Prokopské údolí jezírko, Barrandov, Lochkov, Radotín kostel, Černošice, Mokropsy pláž, Lipence, Zbraslavské náměstí, nádraží Zbraslav, Modřany zdymadlo, nádraží Braník, Žluté lázně, Náplavka Rašínova nábřeží.

8 8 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Po stopách zmizelých sousedů V pátek 21. června se před domem v Hradešínské ulici č. 58 konalo slavnostní položení kamenů zmizelých za manžele Martu a Lea Ultmannovy. Stalo se tak v rámci projektu Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé, který vybízí mladé lidi ve u let k pátrání po sousedech, zmizelých z jejich okolí převážně v období druhé světové války. MATURANTI NA NOVOMĚSTSKÉ: Absolventi tří středních škol, sídlících v naší městské části, převzali letos svá maturitní vysvědčení ve velkém sále Novoměstské radnice. Ve dnech května tu postupně ve slavnostním oblečení i naladění defilovali studenti Českoslovanské obchodní akademie Edvarda Beneše (Resslova 8), Gymnázia Botičská a Gymnázia Sázavská. Pogratulovat k důležitému životnímu mezníku jim přišla kromě jejich pedagogů i starostka Jana Černochová. Na snímku maturantka Gymnázia Botičská zde dvacet studentů z celkových osmdesáti odmaturovalo s vyznamenáním, za což si z Novoměstské radnice odnesli jako velmi případný dárek pro následující dny deštník. Text a foto: len Příležitost pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, vzhledem k pokročilé době dnes uzavíráme soutěžní téma JARO VE MĚSTĚ a děkujeme všem, kteří se jím nechali inspirovat a neváhali poslat své úlovky k nám do redakce. Sami můžete posoudit, jak obtížná pro nás byla volba těch nejlepších všechny fotografie zaslané do soutěže najdete na Nakonec porota rozhodla o tomto pořadí: 1. místo Milada Vopálková za Magnolie na náměstí Míru 2. místo Jana Běhounková za Jaro pod Vyšehradem 3. místo Anička Petrušková za Jarní nebe Všem třem výherkyním zasíláme dárek a doufáme, že bude přínosem pro jejich domácí knihovny. V průběhu povodní nám někteří čtenáři poslali své snímky aktuálního stavu vody na Botiči, zatopené Folimanky nebo rozvodněné Vltavy. To nás vedlo k rozhodnutí vyhlásit jako další téma VELKÁ Foto: Milada Vopálková 1. místo VODA V PRAZE. Těšíme se na vaše záběry z prvního červnového týdne na adrese Posílat je můžete až do 21. srpna. Vzpomínka na loňské léto Hluboké koleje od traktoru, padlý strom a půda nasáklá vodou. To byla překvapení, která na nás čekala na louce u Českého Krumlova, na kterou jsme vloni po osmi letech strávených na Vysočině přesunuly svůj letní tábor. Kdo by si ale myslel, že jsme ztratily chuť prožít tři červencové týdny uprostřed lesů, ten by se mýlil. Jsme dívčí skautský oddíl s dlouhou tradicí letos jsme oslavily 47. výročí od svého vzniku. Stejně jako mnohokrát předtím, i tentokrát se potvrdilo, že dohromady zvládneme neuvěřitelné, často i to, čím si naši rodiče nejsou jistí. A tak jsme se opět vypořádaly se všemi nástrahami přírody, které na nás byly přichystány, a samy, bez cizí pomoci jsme zvládly v mokrých podmínkách postavit tee-pee, která jsme obývaly po celé tři týdny, přes podmáčené a posléze i plovoucí oblasti jsme zřídily dřevěné můstky a s pocitem jako na šumavském rašeliništi jsme v klidu a radosti prožily krásný tábor. Snad by se nám nic nezdálo ani neobvyklé, kdybychom potom nebyly nazývány amazonkami a nebylo na nás nahlíženo jako na obzvlášť tradiční oddíl, který vážně pravidelně funguje po celý rok a v létě si vlastníma rukama dobrá, s malou pomocí tatínků postaví celý tábor na prázdné louce, ze dřeva, které najde a pokácí v lese. A právě proto pořád fungujeme tak dobře, všichni se mezi sebou známe, takže se nemusíme bát chodit na výpravy a družinovky a valná většina nových členek v oddíle zůstane a hrdě si pak nese status Dívky táborového ohně. Rády přijmeme nové rozesmáté tváře! Marta Fischerová Soutěž Osudy obyvatel a historii vily v Hradešínské ulici sledovali žáci nedaleké základní školy v Kladské a také děti, které tyto prostory denně sdílejí, protože v nich dnes sídlí mateřská škola KIDS Company Praha. Společně se snažili zjistit, kdo byli lidé, kteří na této vinohradské adrese strávili poslední relativně svobodné týdny svého života. Dozvěděli se toho hodně, i když málo optimistického. Leo a Marta Ultmannových (původem z Brna) se do vily, jejímž stavitelem byl Jan Štursa, který zde také několik let žil, nastěhovali v roce Za pouhé čtyři roky, v roce 1942, byli deportováni do Terezína a o rok později byli v Osvětimi zavražděni. Oba byli židovského vyznání. Položením kamene zmizelých se pátrání po osudu vily a jejích obyvatel završilo. Kameny zmizelých neboli Stolpersteine jsou pomníčky obětem nacismu, vyrůstající v pražských chodnících před domy, v nichž žily oběti holokaustu. Je to místo k zamyšlení Malá dlaždice z betonu s deseticentimetrovými hranami a mosaznou destičkou na vrchní straně nese text Zde žil/a spolu s dalšími údaji o tragicky zahynulých obyvatelích domu. Stolpersteine je projekt německého umělce Güntra Demniga, který své první kameny umístil v roce 1995 v ulicích Kolína nad Rýnem, pak v Berlíně a dalších německých městech. V současné době najdeme více než 23 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst, mimo jiné i v Praze. Tady se první Stolpersteine objevily před několika lety. Nejvíce jich je právě na Vinohradech, kde před druhou světovou válkou žilo mnoho židovských rodin. Nyní tu přibyla další připomínka místní židovské komunity někdejší součásti vinohradské společnosti, tvořící její unikátní charakter. Text: len, foto: zdroj holocaust.cz Sokol Královské Vinohrady pomáhal při povodních Do čela TJ Sokol Královské Vinohrady byl na další funkční období zvolen jeho dosavadní starosta Jan Boris Uhlíř. Může tak navázat na své představy a nadále je rozvíjet. Byli jsme zvědavi, jaké má plány. Jaké bezprostřední úkoly jsou nyní před vámi? V mém posledním funkčním období se podařilo naši jednotu finančně stabilizovat. Proběhl nejen personální audit, ale především výběrové řízení na dodavatele energií, které v našem rozpočtu budou vždy hrát rozhodující roli. Nyní se snažíme o maximální navýšení zisků a minimalizaci nákladů. Všechny bezprostřední úkoly souvisí s budovou sokolovny s výjimkou nedořešeného převodu státních pozemků nacházejících se za naším plotem, který nyní finišuje. V nejbližších měsících přikročíme k opravě topného systému, jehož životnost je na hraně. A dlouhodobější cíle? Podstatná je práce s členskou základnou a její navyšování. Velmi nás těší vynikající výsledky našeho florbalu, jehož muži nyní postoupili do nejvyšší soutěže extraligy. Intenzivně pracujeme na celoplošném vzdělávacím programu, který by napříč generacemi přibližoval moderní české dějiny a ty sokolské zvláště. Budeme se rovněž věnovat komplexní revitalizaci horního hřiště. V první fázi, nejpozději do roka, chceme nahradit současný škvárový ovál standardním moderním povrchem, který bude logicky poskytovat výrazně vyšší komfort než ten současný, budovaný ještě za dob protektorátu. Čeká nás také oprava oken, střechy a sprch. Co se za vašeho působení v čele vinohradského Sokola v této jednotě změnilo a co z toho, co jste si předsevzal, se nepodařilo? V roce 2007, kdy jsem byl poprvé zvolen do čela jednoty, zel skutečně hluboký příkop mezi tzv. všestranností a sportovními oddíly, z čehož pramenily latentní spory. Tento příkop je již dávno zasypán a obě složky bezproblémově spolupracují. Za úspěch považuji skutečnost, že se nám dlouhodobě daří navyšovat členskou základnu a stabilně se tak udržovat na postu největší jednoty celé ČOS. Nejpodstatnější změna nastala ale ve vlastním manažerském řízení jednoty, které je nyní pružné a komunikativní. Své síly jsem nepochybně přecenil ve shánění finančních prostředků, jejichž přísun byl až do nedávna podstatně pomalejší, než bych si přál. Podvědomě jsem totiž věřil, že Sokol je pro stát stále ještě důležitý, což byl ovšem omyl. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se nepodařila rychlá, zásadní a komplexní rekonstrukce, kterou by si náš areál zasloužil. Proto nyní postupujeme krok po kroku, nečekáme zázraky, ale soustředěná, trpělivá práce nemůže výsledky nepřinést. Vaše jednota se zapojila do zápasu s červnovými povodněmi jak to vypadalo konkrétně? Vzhledem k letitým úzkým kontaktům s Úřadem MČ Praha 2 pro nás bylo zcela přirozené nabídnout sokolovnu k dispozici postiženým a to nejen z Prahy 2, ale i ostatním Pražanům. Současně jsme na výzvu paní starostky sestavili tým dobrovolníků, který celé jedno odpoledne plnil pytle pískem. Ty byly poté použity na nejohroženějších místech u Botiče. Po této povodni má městská část nejen jistotu, že vinohradská sokolská jednota je schopna účinně a rychle zasáhnout v krizových situacích, ale rovněž jistotu, že v případě nutnosti nebude jakkoli narušena výuka ve školách, neboť potřební najdou zázemí právě v naší sokolovně. Jak si ceníte podpory, kterou vám městská část poskytuje? Podpora TJ Sokol Praha Královské Vinohrady ze strany MČ Praha 2 je pro nás klíčová. Současné vztahy obou našich institucí jsou historicky na nejlepší možné úrovni. Pevně doufám, že tento stav bude setrvalý. I přesto je třeba jej dál aktivně budovat a rozvíjet. len POZNÁTE, KDE TO JE? Milí čtenáři, naše červnová fotografická hádanka se ukázala jako dost napínavá. Mnozí se nechali zmást a hádali, že jde o Emauzy. Není tomu tak. Na snímku je zachycen objekt, nacházející se jen o pár metrů dál, přímo na Karlově náměstí. Jde o bývalou jezuitskou kolej, v níž dnes sídlí nemocnice. Gratulujeme všem, kteří tuto obtížnou hádanku vyluštili. Červencový soutěžní úkol by měl být o poznání snadnější a nejspíš se obejde bez jakékoliv nápovědy. Pokud jste poznali, co je na fotografii, napište nám to do 24. července na adresu Soutěž stále pokračuje a kdo pozná nejvíce míst, získá na konci roku obrazovou publikaci Bomby na Prahu, věnovanou náletům na hlavní město Protektorátu Čechy a Morava. Její vydání v roce 2011 podpořil Úřad městské části Praha 2. Unikátní soubor 350 snímků, z nichž v naší soutěži čerpáme, získal darem Vojenský historický ústav.

9 Noviny Prahy 2 Soutěž ČÍSLO 7 ČERVENEC Velká letní soutěž o psa dvojky Milí čtenáři, v prvním kole naší prázdninové čtenářské soutěže o největšího psího sympaťáka dvojky se sešla velká konkurence, jak nakonec můžete posoudit sami. Ovšem máte-li pocit, že to není nic proti tomu vašemu hafanovi, neváhejte a přihlaste ho také do soutěže. Zkusit to můžete ještě v průběhu července stačí poslat nejpozději do foto vašeho psa spolu se stručnou charakteristikou k nám do redakce. PRAVIDLA SOUTĚŽE Aby se váš pes mohl soutěže zúčastnit, musí být zaregistrován v městské části Praha 2. Na ovou adresu zašlete: 1. fotografii psa 2. povinné údaje o psovi jméno, příp. přezdívka typické vlastnosti jeho největší nectnost oblíbená pochoutka oblíbený rajon okruh psích kamarádů V srpnovém čísle představíme další adepty na titul pes dvojky. Nyní tu ale máme první desítku sympaťáků a je jen na vás, milí čtenáři, který z nich se v září stane vítězem. Svého favorita můžete podpořit, když mu pošlete svůj hlas. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ Každý pes má u jména uvedeno pořadové číslo. Číslo a jméno vámi vyvoleného psa dvojky můžete buď napsat do u a poslat na adresu nebo můžete svůj hlas zaslat na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2; případně donést do podatelny na náměstí Míru 20. Vítěze vyhlásíme v zářijovém čísle. A tři největší psí sympaťáci budou odměněni dárky od firmy ZOO Bohouš chovatelské potřeby, Rumunská 15, Praha 2, tel.: , pes číslo 1 Adira americká akita 6 let vlastnosti přátelský pes, velmi inteligentní, dominantní, tvrdě chrání své území; ostražitá a moc nevaruje štěkáním, má ráda děti, sice velmi tvrdohlavá, ale cvičená, takže ovladatelná nectnost žádná pochoutka maso oblíbený rajon parky a určité restaurace v Praze 2 psí kamarádi velká plemena, která si dobře pamatuje tato původně japonská je ale hlavně u rodiny a psích kamarádů má minimálně pes číslo 2 Amálka labradorský retrívr 4 roky vlastnosti neskutečně hodná nectnost bufetování okolo popelnice pochoutka všechno oblíbený rajon Praha psí kamarádi všichni pes číslo 3 vlastnosti Bret kříženec ohaře a labradora 5 let společenský (vítací) pes, vysoce inteligentní, kamarádský až moc vychytralý (holandský) sýr nectnost pochoutka oblíbený rajon zahrada na chalupě psí kamarádi všichni pejskové pes číslo 4 Jethro Mercator Čedro holandský ovčák 4,5 roku vlastnosti velmi oddaný rodině, mazel nectnost nemusí cizí psy pochoutka miluje špekáčky oblíbený rajon Grébovka psí kamarádi největší kamarádka fenka appenzellského salašnického psa, fenka basendji a fenečka křížence labradora pes číslo 5 Emilka Roxy Havana Angel Navajo vlastnosti bichon havais 3 roky rozumná, poslušná, mazlivá, vždy v dobré náladě žádná sušená kuřecí křidýlka nectnost pochoutka oblíbený rajon Folimanka psí kamarádi bišoni Moníček a Miky pes číslo 6 Hroch (vypadal jako hroší mládě, když se narodil) jezevčík mix s kokršpanělem 16 let vlastnosti býval hodně bojácný a nerudný, ale vylepšil se, nicméně na všechny cizí lidi štěká a vrčí nectnost žádná pochoutka poslední roky je pochoutkou všechno, nejraději stojí u lednice a v kuchyni :), má rád kuřecí maso oblíbený rajon Riegrovy sady, Čechovy sady psí kamarádi nemá :(( preventivně na všechny vrčí, ale je už skoro slepý a hluchý přesto je krásný!!! pes číslo 7 Charlotte anglický kokršpaněl (oranžovobílý) 2 roky vlastnosti Hravá, rychlá, velmi tichá; je přátelská, i když je to vinohradská dámička. Má ráda turistiku byla na Sněžce, na Lysé hoře, pokořila Velkou Deštnou a Ještěd. Ujíždí na pořadu ČT Sama doma a na dokumentech National Geographic. Má facebookovou stránku, její páníčci nikoliv. nectnost krade a rozžvýkává gumové zátky od vína J. P. Chenet Colombard Sauvignon pochoutka divoká kachna a kuřecí maso oblíbený rajon Riegrák, nám. Jiřího z Poděbrad psí kamarádi Alma a její parta (kříženci), Elvis (jack russel terier), pejsci osobní trenérky Ireny ze stanice Flóra Zak a Vendy. pes číslo 8 Jonáš kříženec labradorského retrívra + irského setra 5 let vlastnosti empatický, přátelský, akční, hravý nectnost nerespekt ke všem příkazům pochoutka vše oblíbený rajon psí ráj :-) pes číslo 9 Julinka jezevčík dlouhosrstý (menší, ale ne úplně trpasličí) 3 roky vlastnosti milá, hravá, čistá duše nectnost vůbec nevíme (spaní v posteli?) pochoutka rýže s masem oblíbený rajon Havlíčkovy sady, Riegrovy sady psí kamarádi jezevčice hrubosrstá Joly a černý pudlík z rohu Sázavské pes číslo 10 Karpy Carpe Diem Flat Devils francouzský buldoček 2 roky 2 měsíce vlastnosti pohodář, mazel, filozof, klaun, miluje lidi a děti, společenský nectnost tvrdohlavost pochoutka cokoli, co se dá spolknout oblíbený rajon Karlovo náměstí psí kamarádi buldočí fenka Cesmínka a většina pejsků z Karlova náměstí (papiloni Teddy a Hurikán, bíglice Jessie, voříšek Zlatuška) Pokračování naší soutěže přineseme v příštím čísle, kde najdete i psy, na které se dnes nedostalo.

10 10 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 INFOLINKA ULICE PRAHY 2 BEZPLATNÝ TELEFON Na této lince nabízí MČ Praha 2 pomoc při řešení znečištění ulice, chodníku, nepořádek ze stavby poškozený povrch chodníku, vozovky, parkové cesty poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace havarijní stav objektů, ohrožující chodce: fasády, římsy, okapy, komíny hluk ze stavby, z produkce na veřejném prostranství nebo v restauracích či klubech termíny komplexního úklidu komunikací svoz komunálního odpadu poruchy veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu K dispozici je také Informační a poradenské centrum KONTAKT Služby odborného sociálního poradenství poskytuje centrum v Ječné 3 (Praha 2) a v Dělnické 54 (Praha 7). Služby pro nezaměstnané nabízí v Job klubu v Ječné 3. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně. Řeší se např. otázky týkající se nízkých příjmů, zadluženosti, bydlení nebo péče o dítě. V Job klubu lze využít pracovní poradenství, je zde k dispozici internet, inzertní noviny a zvýhodněné telefonování. Ječná 3, Praha 2 PORADNA, JOB KLUB Tel.: , Dělnická 54, Praha 7 - PORADNA Tel.: , , Provozní doba Po a St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt a Pá 8:00 12:00 Informační a poradenské centrum KONTAKT je součástí Centra sociálních služeb Praha, které je příspěvkovou organizací Magistrátu hl. m. Prahy. DĚTSKÉ STUDIO ŽOFKA O PRÁZDNINÁCH Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, Praha 2 Tel , Dopravní spojení: tram. č. 6 a 11 zastávka Nuselské schody, tram. 7, 18 a 24 zastávka Svatoplukova. Nabídka programů na červenec a srpen A) Školička Žofka od 2 do 6,5 let Nabízíme program pro děti bez rodičů po celý červenec i srpen, pondělí pátek 8:30 18:00, možnost pravidelné i nárazové docházky na 3, na 6 nebo na 9 hodin. Školička hrou hudební, výtvarný, keramický, dramatický a pohybový blok kombinovaný s pobytem na čerstvém vzduchu a venku na hřišti, max. 8 dětí na lektora, příjemné rodinné prostředí plné hraček a stavebnic, zkušení odborní lektoři s praxí, svačina a pitný režim v ceně docházky. Objednávky na tel.: i tentýž den ráno!!! B) Letní výtvarný příměstský plenér děti od 6 let a mládež Termín kurzu I.: července 9:00 15:00 Termín kurzu II.: srpna 9:00 15:00 Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Seznámíme děti s výtvarnými technikami (kresba, malba, akvarel, pastel, grafika, kombinované techniky, keramika, malování v exteriéru). Kurz je zakončen velkou závěrečnou prací. Tel.: Marcela.

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 7 ČERVENEC NP2/9/2011/FA KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET. Umožňuje dětem se zdravotním postižením, vyrůstajícím v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Nabízí tyto aktivity: muzikoterapie, canisterapie, logopedie, plavání, dramaterapie, keramika, klub pro náctileté, klub rodičů pečujících o děti s handicapem. Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most (v blízkosti stanice metra Rajská zahrada). Tel.: O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači. Klub REMEDIUM Táboritská 22, Praha 3 Tel.: BÁJEČNÉ PRÁZDNINY Příměstský tábor POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY V KROUŽKU pořádá na Vinohradech pro děti od 2 do 5 let Studio pro rodinu Kroužek v týdnech od a od 5. 8., vždy od pondělí do pátku. V týdnu od zde proběhne BÁJEČNÉ LÉTO S YAMAHOU týdenní program pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let. Kontakt: Studio Kroužek, Bruselská 16, Praha 2 Centrum sociálních služeb Praha 2 vítá spolupráci S DOBROVOLNÍKY Máte nápad nebo zkušenost, jak vyplnit čas lidem v domovech pro seniory? Pojďme ho společně realizovat. Rádi čtete? Chodíte na procházky a nemáte s kým? Rádi si povídáte a Vaši přátelé jsou ve škole nebo v práci? Přijďte se podívat k nám a možná zjistíte, že práce dobrovolníka Vás potěší. Kontakt: Iveta Chalupská Tel.: Bezplatné poradenské centrum ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU Poradentství pro oběti diskriminace: Domníváte-li se, že jste se stali obětí diskriminace, a nechcete si to nechat líbit, je třeba vyhledat včasnou pomoc. Sociální poradenství: Nastupujete do nového zaměstnání? Hledáte práci a chcete zvýšit své šance na přijetí? Máte potíže s bydlením? Nevyznáte se v systému sociálních dávek? Nevíte si rady při uplatňování žádosti o důchod? Helpline: Pomoc rodinám se členem ve výkonu trestu nebo po výkonu. Mediace jako efektivní způsob řešení sporů. Tel.: KAM S POUŽITÝM TEXTILEM Sběrem a následným zpracováním použitého textilu se zabývá ekologicko-charitativní projekt Potex. Sběr použitého textilu se uskutečňuje formou stabilních sběrných kontejnerů, které najdete na frekventovaných a dobře přístupných místech v Praze a blízkém okolí. S odloženým textilem se nakládá mnoha způsoby. Nositelné a dále použitelné věci jsou buď přímo distribuovány do konkrétních charitativních organizací, nebo prodány k dalšímu zpracování. V opačném případě jsou tyto textilie ekologicky zlikvidovány. Z části výtěžku pak společnost finančně podporuje neziskové organizace. Společnost Aquastor, s. r. o. je se svým projektem POTEX prvním partnerem Ministerstva životního prostředí v projektu Evropské unie Předcházení vzniku textilního odpadu. Projekt podporuje Senát ČR, Magistrát hl. m. Prahy a spolupracující městské části. NP2/2013/18/PO PROSAZ, O. S. si dovoluje informovat o volných kapacitách služeb, které poskytuje na celém území hlavního města Prahy. Jde o pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí zdravotní péči. Služba je poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Podrobnosti na nebo na tel: Opravy pánských oděvů Rybalkova 10, Praha 2 Tel.: servis, tel.: NP2/2012/30/PO Diakonie ČCE, SKP v Praze DOBRODUŠ Služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a čloa s DUŠevním onemocněním. Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Tel.: , VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO DĚTI PO MOZKOVÉ OBRNĚ Občanské sdružení Conamen pomáhá od roku 2011 dětem po dětské mozkové obrně. Díky rehabilitaci a léčbě se daří částečně odbourávat následky. Jedinec např. může v pozdějším u chodit, sám se obsloužit, najíst apod. Cílem organizace je shánění finančních prostředků na pomoc rodinám s takto hendikepovanými dětmi. Výtěžek je využíván na rehabilitaci, hipoterapii, nákup zdravotnických pomůcek, léků, uhrazení rehabilitačních pobytů. Pomocí veřejné sbírky se v loňském roce podařilo sehnat Kč a pomoci tak šesti rodinám. Pokud se rozhodnete pomoci dětem po dětské mozkové obrně, můžete tak učinit zasláním finančního příspěvku na účet veřejné sbírky. Č. Ú / 5500, Raiffeisen Bank Svoz velkoobjemového odpadu V červenci a v srpnu nebudou z provozních důvodů přistavovány velkoobjemové kontejnery na obvyklá stanoviště. Občané mohou využít k odložení odpadu Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10, Praha 2 (areál společnosti Komwag, a. s.) tel.: V neděli 14. července bude od 13:00 do 19:00 přistaven LÉTAJÍCÍ SBĚRNÝ DVŮR v Polské ulici 36 Informace také na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na tel.: SBĚRNÉ DVORY HL. MĚSTA PRAHY zdarma pro občany hl. m. Prahy Provozní doba: po až pá: 8:30 18:00 (v zimním období 8:30 17:00) so: 8:30 15:00 Perucká 2542/10, Praha 2 Voctářova, Libeň tel.: tel.: , Proboštská 1, Dejvice Generála Šišky, Modřany tel.: tel.: Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy V sudech 1488, Radotín tel.: tel.: Chvalkovická 3, Horní Počernice Zakrytá, Spořilov tel.: tel.: , Puchmajerova, Jinonice Bečovská 939, Uhříněves tel.: tel.: Klikatá 1238/90 c, Košíře Pod Šancemi 444/1, Vysočany tel.: tel.: Teplárenská 5, Kyje tel.: , Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m 3 zdarma; dřevěný odpad; odpad z údržby zeleně; kovový odpad; papír, sklo, plasty, nápojové kartony; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky (25 Kč za kus); vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...). Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.). Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t. NP2/2013/17/PO NP2/2013/12/PO

12 12 ČÍSLO 7 ČERVENEC 2013 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Na jakém místě parku se želvička mající funkci chrliče nachází? Správná odpověď: Je součástí okrasného bazénku před Grottou. Blahopřejeme výherkyni Sáře Podzimkové a posíláme jí dárek. Fotosoutěž Poněkud stranou pozornosti široké veřejnosti je umístěna pamětní deska k poctě českého vědce, pedagoga, politika a čelného představitele domácího nekomunistického odboje prof. Vladimíra Krajiny. Reliéfní busta je doplněna textem: Prof. V. J. KRA- JINA, , BOTANIK, POLITIK, NÁRODNÍ HRDINA. Až příliš skromný text pro muže, jehož život a činy by vydaly na román. Vladimír Krajina se narodil 30. ledna 1905 ve Slavicích u Třebíče. Vystudoval gymnázium a poté Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na botaniku. Doktorát získal v roce 1927, v roce 1934 se habilitoval a v roce 1945, po skončení II. světové války, byl jmenován profesorem. Před jejím zahájením zkoumal floru kupříkladu na Havajských ostrovech, v Rumunsku, Švýcarsku, ale i jinde. Stal literární tvůrce ohlášení sestavy tyč vozu pilný hmyz pohodlná nabádavý veřejný list dědina díry na punčoše spodek nádoby příslovce místa včelí útvar vyhynulý pštros lék do konečníku chemická značka americia topné těleso ženské jméno se světově uznávaným botanikem. Ponejvíce je jeho jméno spojováno s protinacistickým odbojem. Patřil k předním členům organizace Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) a jako jeden z mála se dožil konce války. On sám spolu se svými spolupracovníky odvysílal několik tisíc radiotelegrafických depeší a tisíce jich přijal. Zatčen gestapem byl 15. ledna 1943, vězněn byl na Pankráci a v Terezíně. Po únoru 1948 pak musel uprchnout do exilu, kde pro svou vlast mnohé vykonal. Zemřel 1. června 1993 v kanadském Vancouveru. Rok předtím navštívil Čechy a prezident Václav Havel mu udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. Urna s jeho popelem je uložena na Vyšehradském hřbitově. Soutěžní otázka: Kde je umístěna pamětní deska k poctě prof. Vladimíra Krajiny? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 24. července. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Eva Hrubešová 1. část tajenky 2. část tajenky pyré Želvička je součástí bazénku před Grottou. kladná elektroda tekutý odpad nejinak ukazovací zájmeno zkr. pro Filmový podnik kruhy anglicky led neupřímnost sloní zub bojácně Před dvěma sty lety zemřel klasik českého výtvarného umění 19. století. Zanechal po sobě významná díla s tématy romantismu a secese, uznání se dočkal už za svého života. Který slavný malíř je ukryt v tajence? Řešení tajenky tohoto čísla posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 24. července. Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Václav čtvrtý. Vylosované výherkyni Markétě Štěpánkové gratulujeme a posíláme dárek. PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ: Jak oslavit blížící se příchod léta hudbou a tancem vědí dobře školáci i předškoláci v Praze 2. Také letos pro ně odbor školství, mládeže a tělovýchovy MČ Praha 2 uspořádal v úterý 18. června pódiová vystoupení na náměstí Míru. Děti ze základních a mateřských škol a z Domu dětí a mládeže Praha 2 předvedly, co se během roku ve svých zájmových kroužcích naučily. Mezi 9. a 16. hodinou se před kostelem sv. Ludmily vystřídali od nejmenších až po ty téměř dospělé prakticky všichni, kteří mají k hudební a taneční produkci převážně kladný vztah. Text a foto: len Sympozium řezbářů propršelo Pocta Constantinu Brancusimu tak mělo vypadat původně řezbářské sympozium žižkovské Střední uměleckoprůmyslové školy v prostorách Bastionu XXXI na novoměstském Karlovu. Vrtochy počasí jsou ale nevyzpytatelné, a tak studenti většinu času vymezeného pro sympozium strávili ve škole. Rumunský sochař Constantin Brancusi (Brâncuşi, ) byl představitelem abstraktního umění. Jeho pojetí zjednodušené formy ovlivnilo nejen dvacáté století, ale abstraktní umění jako takové. Také první sochy, které vznikly jako základ pro betlém, jenž bude každoročně na Bastionu v období od Adventu do Vánoc vystaven, jsou vytvořeny v abstraktním duchu. Josef, Marie a Ježíšek budou postupně doplněni, a tak se za několik let bude vystavovat betlém celý. Letos k nim přibude již jen kometa. Text a foto: tom VYUČOVÁNÍ ZAČÍNÁ: Pejsci a pejskaři všeho druhu se sešli v Riegrových sadech na horní louce určené pro volný pohyb psů, aby využili Psí výukovou poradnu, kterou pro ně uspořádalo občanské sdružení Strana psa ve spolupráci s MČ Praha 2. Kynologičtí odborníci uvedli paničky i páníčky do tajů výchovy psů, vysvětlili, proč je důležité psa socializovat a proč by měl základní povely zvládat bez odmlouvání. Nebýt tropického počasí, užili by si všichni výukovou hodinku s větší radostí. Text: tom, foto: vin Prázdninový provoz školních hřišť pro veřejnost 2013 ZŠ Botičská ZŠ Kladská ZŠ Resslova pondělí 10:00 18:00 10:00 17:00 11:00 18:00 úterý 10:00 18:00 10:00 17:00 11:00 18:00 středa 10:00 18:00 10:00 17:00 11:00 18:00 čtvrtek 10:00 18:00 10:00 17:00 11:00 18:00 pátek 10:00 18:00 10:00 17:00 11:00 18:00 sobota 10:00 18:00 10:00 18:00 11:00 18:00 neděle 10:00 18:00 10:00 18:00 11:00 18:00 ZŠ Kladská od do bude hřiště kvůli opravě střechy uzavřeno ZŠ a MŠ Resslova od 8. do bude během opravy betonových povrchů hřiště zavřeno Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: V Galerii jsou do 4. srpna k vidění pod názvem Diamant Karákoramu fotografie ze života ve vysokohorských podmínkách v Pákistánu ze soukromé sbírky Pavla Béma. Do 7. září ve Věži, Mázhausu a nádvoří najdete téma Generace barev aneb Seno a tráva vystavují zde vlastní i nevlastní členové jedné rodiny: kostýmní a módní výtvarnice Daniela Flejšarová, malíř, grafik a ilustrátor Pavel Roučka z generace rodičů, za nastupující generaci malířka Natálie Roučková, fotografka Zuzana Panská a sochař Jakub Flejšar. Stálá expozice v bytě věžníka Historie Nového Města a Praha panoramatická představuje nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy a lze ji zhlédnout při výstupu na věž. Otevřeno út ne od 10:00 do 18:00. KONCERTY: Na nádvoří proběhne v pátek 26. července v 19:30 pod záštitou místostarosty Prahy 2 Otto Schwarze setkání jazzových hudebníků Jazzový Most. Ve Velkém sále zazní v úterý 30. července ve 20:00 pod záštitou starostky Prahy 2 Jany Černochové v rámci Novoměstského letního festivalu taneční rytmy v klasice. V pořadí třetí koncert festivalu nazvaný V hlavní roli klavír nabídne skladby pro sólový, čtyřruční a šestiruční klavír v podání tří mladých technicky jedinečně zdatných pianistů (Stanislav Gallin, Martin Levický, Ladislav Fanzowicz). NKP VYŠEHRAD STARÉ PURKRAB- STVÍ: V červenci není program. LETNÍ SCÉNA: Česká premiéra bláznivé komedie Davida Tristrama Opačné pohlaví je naplánována na čtvrtek 18. července ve 20:00. Představí se v ní Jana Krausová, Michaela Maurerová (Anna Šišková), Bob Klepl a Roman Štabrňák. Již třetím rokem budou v rámci tzv. off programu Letní scény uvedeny také koncerty vybraných interpretů. Letos pod širým nebem vystoupí již tradičně slovenská šansoniérka Szidi Tobias, chybět nebude ani Dan Bárta s projektem Illustratosphere. Po loňském úspěšném koncertu se vrací i Lenka Filipová. Nováčky na Vyšehradě pak budou Věra Martinová, Katarína Knechtová či Věra Špinarová. GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠI- NOU LÁZNÍ): Do vystavují svá díla Vlasta Voskovcová a Miloš Síkora. Od 23. července do 18. srpna bude výstava obrazů Jiřiny Lockerové Doteky světla. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Do 15. srpna jsou vystaveny Unikáty z depozitářů. Do 31. srpna potrvá výstava k 160. výročí založení pražského hasičského sboru 160 let pro Pražany. Do 31. srpna jsou v cyklu Putování Prahou vystaveny výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových. Otevřeno je kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Upozornění: od 5. do 8. července je muzeum uzavřeno. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 15, číslo 7. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda David Rožánek Michaela Marksová Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

VIZE 25: Asociace měst pro cyklisty, Cyklistická akademie a nová Cyklostrategie 2013

VIZE 25: Asociace měst pro cyklisty, Cyklistická akademie a nová Cyklostrategie 2013 VIZE 25: Asociace měst pro cyklisty, Cyklistická akademie a nová Cyklostrategie 2013 Pardubice, 16. 9. 2013 Jaroslav Martinek Jaroslav Vymazal Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni

POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni POVODEŇ V PRAZE 2002 opatření před, během a po povodni Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva Největší povodně v Praze do katastrofální povodně

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Postup zavedení zákazu užívání osobního přepravníku dle Nařízení RHMP č.14/2016 kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku,

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Petice za vyřešení nepříznivé dopravní situace v obci Svinaře

Petice za vyřešení nepříznivé dopravní situace v obci Svinaře Petice za Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním Středočeský kraj, Krajský úřad Zborovská 11, 150 21, Praha 5 My, níže podepsaní občané, žádáme Krajský úřad

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 33234/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 25. 5. 2016 Č.j.: MP/12432/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali?

Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Jaké podněty k strategickému plánu jste podávali? Petr Petr Vilgus Vilgus Nejčastější podněty občanů ke strategickému plánu Celkem 621 podnětů občanů 1. Městská hromadná doprava(45) 1. STAV Zařazeno do

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY LOKET - ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NÁVRH DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ZPRACOVAL VLADIMÍR PETRŽÍLEK 2006 1. Úvod Návrh územního plánu města Loket je odevzdán v červnu 2005. Celkově se navrhuje v územním plánu zvýšení

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní)

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod MŽP josef.reidinger@mzp.cz Uložený

Více

OBCE D R A Ž I Č K Y

OBCE D R A Ž I Č K Y POVODŇOVÝ PLÁN OBCE D R A Ž I Č K Y Schválil: MěÚ Tábor odbor životního prostředí Datum: Revize povodňového plánu:... 1 x za rok Revize povodňového plánu:... Revize povodňového plánu:... Revize povodňového

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky

Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2015-2018 Úvod Městský obvod Pardubice VI leží na západní straně města Pardubic a tvoří ho katastrální území Svítkov, Staré Čívice, Popkovice, Lány

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Asociace měst pro cyklisty

Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek O asociaci "Pojďme společně ukázat na fenomén jízdního kola, který se opět stává přirozenou součástí každodenního života. Není to jen o sportu - chytnout řidítka

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E 6. zasedání ZHMP dne 27.3.2003 Termín vyřízení: 26.4.2003 Interpelace č. 6/1 e, V Praze dne 28. května 2003 Ć.j. SE/S1 100-2003 k Vašemu podnětu na doplnění usnesení

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 13. 4. 2016 Č.j.: MP/08926/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 02513/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Středočeský kraj - názory Středočechů

Středočeský kraj - názory Středočechů STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Středočeský kraj - názory Středočechů Informace z výzkumů STEM Praha, srpen 2008 Úvodem Celkem třikrát se tazatelé STEMu obrátili k obyvatelům

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 11. 4. 2016 Č.j.: MP/08584/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

LEGISLATIVA. Ing. Květoslav Syrový. Pardubice,

LEGISLATIVA. Ing. Květoslav Syrový. Pardubice, LEGISLATIVA www.cyklodoprava.cz/legislativa Ing. Květoslav Syrový Pardubice, 16-17. 9. 2013 přehled oblasti DOPRAVNÍ ZÁKONY zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Moc nechybělo a utonul. 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf Jednotka SDH Rumburk plně využívá technické vybavení zakoupené z projektu Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf poskytování vzájemné pomoci Moc nechybělo a utonul 2. 3. 2013, 08.30 Varnsdorf

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více