Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour, který proběhl na brněnském výstavišti ledna, nechyběl ani Mikulov a mikroregion Mikulovsko. Je společný stánek s obcí Pasohlávky patřil mezi nejnavštěvovanější veletržní expozice. V průběhu Regiontouru byla speciálně pro Mikulov a Mikulovsko uspořádána také tisková konference. Zástupcům médií jsme na ní představili právě realizovaný projekt Dovolená na jižní Dluhy na poplatcích a pokutách (upozornění dlužníkům) Městský úřad Mikulov eviduje dluhy za nezaplacení místních poplatků a pohledávek ve značné výši. Nejvyšší dlužné částky v místních poplatcích tvoří dluhy za odvoz komunálního odpadu a dluhy na místním poplatku za psy. U ostatních místních poplatků (z výherních přístrojů, skládky, rekreační poplatek, ubytovací poplatek, vstupné, reklama, veřejné prostranství) dluhy nejsou, nebo jsou minimální. Další kapitolou jsou dluhy za pokuty udělené např. odborem dopravy, přestupkovou komisí, živnostenským odborem, stavebním úřadem, městskou policií aj. Problematiku místních poplatků a pohledávek řeší na Městském úřadě Mikulov odbor finanční a majetkoprávní. Pracovníci těchto odborů se informovali, jakým způsobem řeší dluhy v jiných městech. Bylo osloveno celkem 5 městských úřadů. Čtyři z nich spolupracují se soudními exekutory a tuto spolupráci hodnotí velmi pozitivně. Platební morálka neplatičů se během velmi krátké doby výrazně zlepšila. Moravě, spolufinancovaný Evropskou unií. Díky němu Mikulovsko a Mikulov získaly dotaci 2,7 mil. Kč na přípravu destinačního managementu, (pokračování na str. 3) Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Rada města Mikulova na svém zasedání dne projednala zprávu o dluzích na místních poplatcích a pokutách a schválila uzavření smlouvy o provádění exekucí se soudním exekutorem. Na základě výše uvedených skutečností vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mohou tento stav napravit do konce února Exekutorský úřad začne pracovat na základě smlouvy s městem od Veškeré náklady za jeho činnost při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu činí částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci budou předány všechny nezaplacené splatné pohledávky. Údaje pro zaplacení jsou uvedeny na platebních výměrech, rozhodnutích o uložení pokut, výzvách k zaplacení nebo složenkách. V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor Anketa Nejlepší sportovec města byla kvůli nezájmu zrušena Již potřetí chtělo město Mikulov ocenit své nejlepší sportovce. Po dvou úspěšných ročnících se ten letošní však konat nebude. Do ankety, během níž měly sportovní kluby i jednotlivci nominovat své kandidáty, přišlo pouze šest návrhů. Jsem z toho příšerně zklamaný. Ale v podstatě si za to mohou sportovci sami. Oni si prakticky svým nezájmem anketu zrušili. Naše poděkování samozřejmě patří ale těm, kteří se do ankety zapojili a své nominace do 31. prosince 2006 zaslali. Bohužel při tak nízkém počtu návrhů nemůžeme anketu vyhodnotit, říká předseda sportovní komise Rostislav Souchop. Zároveň zdůrazňuje, že členové komise budou i v letošním roce usilovat o pokračování byť přetržené tradice Ankety o nejlepšího sportovce Mikulova. Myslím si, že do města patří. Sportovci se mají čím pochlubit, aby lidé nečetli stále jen o problémech s hřištěm a sportovní halou, říká Rostislav Souchop. Platba za odpad a za psy Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany města Mikulova, že již lze platit místní poplatky za komunální odpad a za psy za rok Poplatek ze psů je splatný do a za odpad do Úhradu těchto poplatků lze provést v přízemí v podatelně MěÚ nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5 podlaží). Pokud poplatek zaplatíte dříve, než obdržíte složenku, je pro vás složenka bezpředmětná. Platbu lze provést i bezhotovnostně s uvedením správného variabilního symbolu, který je vyznačen na jednotlivých složenkách. Finanční odbor MěÚ Mikulov ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: pronajmout nebyt. prostory na ul. Svobody 5 spol. MODA TOTAL, s. r. o. (prodejna bižuterie a dámské konfekce) L. Láníková, pronajmout nebyt. prostor ve dvorní části domu na Náměstí 14 o výměře 93 m 2 Z. Šulovi za účelem výstavby nového bytu, pronajmout nebyt. prostor (sklep) na ul. Vídeňská 17 o výměře 11 m 2 J. Adamec, smlouvu o poskytování služeb s obchodní společností TEDOS Mikulov, s r. o., stanovení obřadních dnů a určení prostorů pro volební období , odměny hudebníkům, recitátorům, oddávajícím, pravidla pro stanovení platu ředitelům MŠ a ZŠ, zřizovaných městem Mikulov, otevření 4 prvních tříd pro školní rok 2007/2008. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebyt. prostor galerii o výměře 57,57 m 2 + soc. zařízení + společná vstupní hala na Náměstí 27, zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebyt. prostor kancelář o výměře 56,19 m 2 + soc. zařízení + společná vstupní hala na Náměstí 27, Rada města projednávala zveřejnit na úřední desce záměr města prodat část poz. p. č. 491 a p. č. 494 max. o výměře 180 m 2 v lok. ul. Husova J. Kmenta, zveřejnit záměr převést na list vlastnický Města Mikulov pozemky v areálu bývalých kasáren jako opuštěný majetek, zveřejnit na úřední desce záměr města dát do výpůjčky nemovitosti v lok. městské koupaliště Mikulov na ul. Republikánské obrany, nejpozději do podat k soudu návrh na vyklizení nebytových prostor v objektu kina na ul. Česká, nájemce JOKER CASINO MIKULOV, a. s. Ředitelům škol předložit výsledky zápisu do 1. tříd Ved. odboru územního plánování a stavebního řádu svolat nejpozději do stavebníky v lokalitě Na Hradbách k řešení vzniklých problémů. Doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení: odprodat část poz. p. č. 2531/1 v lok. ul. Dukelská o výměře cca 70 m 2 za cenu 250 Kč/m 2 A. Kaczur, Vyhlášku města zakazující žebrání, vyčlenit v rozpočtu města 100 tis. Kč na dotace v oblasti školství. Bere na vědomí: zápis z jednání kulturní komise , , zápis z jednání sportovní komise , zápis z jednání podnikatelské komise , zápis z komise výstavby a architektury , rezignaci Martina Chromého na funkci předsedy podnikatelské komise, informace k připravovanému zápisu do 1. tříd ZŠ, informace majetkoprávního odboru o dluzích na místních poplatcích a pohledávkách města a návrh na zahájení spolupráce se soudním exekutorem, výroční zprávu Městské policie Mikulov za rok Jmenuje: členy komisí Rady města: Iva Šrámková (bytová komise), Slavomír Měšťánek (komise pro komunikaci s veřejností), Dan Kamenár (komise cestovního ruchu), Zbyněk Češka (podnikatelská komise), Josef Hromek (komise výstavby a architektury), Petr Snášel (komise výstavby a architektury). Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Zájem o prodej bytů na sídlišti je jen částečný Zastupitelstvo města na svém zasedání dne potvrdilo svoje rozhodnutí o prodeji bytových domů (funkčních celků) z majetku města v lokalitě sídliště (Větrná 1 9, Hraničářů 1, 3, 5 a Kpt. Jaroše 1 8) a současně schválilo změny v Zásadách prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Mikulov. Hlavní změny Zásad prodeje spočívají v navýšení kupních cen (zrušení slev, které poskytovala spol. TEDOS Mikulov, s r. o., započítání skutečně vynaložených nákladů na opravu bytů). Velmi podstatnou změnou je dále navýšení procenta nájemníků, kteří si musí svůj byt odkoupit, aby mohl být prodán celý funkční celek (75 % nájemníků). Majetkoprávní odbor Městského úřadu Mikulov, který zajišťuje pro Město Mikulov prodej bytových domů, zorganizoval koncem listopadu 2006 schůzky s nájemníky výše uvedených bytových domů. Všichni nájemníci (celkem 197) byli písemně pozváni. Na schůzkách, kterých se zúčastnilo 160 nájemníků, byli všichni podrobně seznámeni, jakým způsobem bude prodej bytových domů a jednotlivých bytových jednotek probíhat. Na základě písemného vyjádření dotazníku, který všichni zúčastnění obdrželi, zjistil majetkoprávní odbor, že zájem o odkoupení bytů v souladu s pravidly Zásad prodeje projevili nájemníci z tzv. funkčního celku Větrná 1, 2, 3, Větrná 4, 5, 6 a Kpt. Jaroše 1 8. K prodeji funkčního celku Větrná 7, 8, 9 a Hraničářů 1, 3, 5 prozatím nedojde. Nebyla splněna podmínka počtu 75 % všech nájemníků. Na ulici Hraničářů je situace obdobná a současně jsou zde evidováni 4 nájemníci s dluhy na nájemném. Řádné hrazení nájemného je základním předpokladem odkoupení bytu. Nyní pracovnice majetkoprávního odboru zpracovává podklady pro prodej domu na ul. Větrná 1, 2, 3. Následně bude prodán funkční celek Větrná 4, 5, 6 a Kpt. Jaroše 1 8. Prohlášením vlastníka budovy bude dům rozdělen na bytové, popř. i nebytové jednotky a bude graficky zakreslen. Prohlášení vlastníka bude po odsouhlasení s nájemníky vloženo do katastru nemovitostí. K bytovým domům je v katastru nemovitostí evidováno zástavní právo ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR, neboť Město Mikulov vybudovalo podkrovní byty s finanční spoluúčastí státu formou dotace. Po zápisu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí požádá Město Mikulov ministerstvo pro místní rozvoj o převedení zástavního práva z celého bytového domu pouze na bytové jednotky v podkroví. Následně bude možné začít s odprodejem jednotlivých bytových jednotek. Kupující obdrží návrh kupní smlouvy a po jejím odsouhlasení provede úhradu kupní ceny. Po podpisu kupní smlouvy ze strany kupujícího a starosty města majetkoprávní odbor 2 provede vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Předpokládaný časový horizont 1 až 2 roky se zdál nájemcům zdlouhavý, ale z důvodu administrativní náročnosti této agendy nelze prodávat všechny byty současně. Kontaktní osobou pro prodej bytů je pracovnice majetkoprávního odboru sl. Irena Bartáková, na kterou se mohou občané obrátit s případnými dotazy. Irena Bartáková, Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov Pečovatelská služba je tu pro vás Dovoluji si připomenout, že pečovatelská služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nabízí své služby i v tomto roce jak v domácnostech, tak i v domech s pečovatelskou službou. V platnosti je nový ceník služeb, který schválila RM v prosinci 2006 v souvislosti s novými právními předpisy. Občané závislí na pomoci druhé osoby, kterým bude vyplácen příspěvek na péči, mohou tyto služby využít souběžně s péčí, kterou jim poskytne je rodinný příslušník. Dříve tato možnost byla omezená. Bližší informace vám rádi poskytnou pracovníci pečovatelské služby. Dojednat termín je návštěvy si můžete na tel.: , nebo na č. mobilu D. S.

3 Změny v sociální oblasti V době, kdy budete číst tyto řádky, budou platit některé zákony v sociální oblasti již téměř jeden měsíc. Dotknou se celé řady občanů. Jsou to především nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na ÚP a pobírají dosud dávky sociální péče (někteří z nich nemohou najít to správné zaměstnání několik dlouhých let) a senioři, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi více motivuje občany ke snaze zajistit si prostředky k uspokojování svých potřeb vlastními silami, především vlastní prací. Zvýhodňováni tedy budou občané, kteří se budou aktivně snažit řešit svou situaci, budou pracovat třeba i za nižší mzdu. Nově a poněkud přísněji budou hodnoceny společně posuzované osoby. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi jsou náročné. Je proto nutné věnovat je vyplňování náležitou pozornost. V médiích tolik frekventovaný zákon o sociálních službách přináší řadu podstatných změn do života občanů. Chrání práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou v je prosazování oslabeni z důvodu již zmíněného zdravotního Městská policie Mikulov bilancuje výběr z Výroční zprávy za rok 2006 Celkem bylo v roce 2006 uloženo blokových pokut za korun (denně průměrně cca 5 přestupků). Přestupků v dopravě bylo řešeno 1 307, vyinkasováno bylo korun. Průměr na pokutu činí 385 korun. Bylo nasazeno 486 botiček (v průměru 1,35 denně) a v blokovém řízení uděleno Kč. Při řešení přestupků provedli strážníci kontrolu totožnosti u osob (denně zkontrolovali cca 11,5 osob). Varovným číslem však je postižení, ale i věku či nepříznivé životní situace. Zákon pak každému občanu garantuje bezplatné sociální poradenství. Lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, bude vyplácen příspěvek na péči jako zcela nově zavedená státní sociální dávka, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Tuto dávku bude vyplácet odbor sociálních věcí pro celou spádovou oblast Mikulovska těm občanům, kteří do pobírali od ČSSZ Praha zvýšený důchod o bezmocnost. V porovnání s částkou bezmocnosti doznal příspěvek na péči značného navýšení např. osoba, která pobírala II. stupeň bezmocnosti v částce 960 Kč, obdrží Kč, resp Kč, byl-li osobě, která o tuto zdravotně postiženou pečovala, vyplácen tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou. Příjemcem nového příspěvku bude i zákonný zástupce (rodič, opatrovník nezletilého dítěte). Mohou to být další osoby v zákonu uvedené. Novou žádost o příspěvek na péči lze podávat na odboru sociálních věcí na předepsaných tiskopisech, které jsou zde k dispozici. Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb např. pečovatelská služba, a samozřejmě také pro pečující osobu, kterou je osoba blízká nebo jiná. Dagmar Sochůrková, vedoucí odboru sociálních věcí 172 mladistvých kontrolovaných v nočních hodinách a 115 během dne. V loňském roce strážníci odchytli 48 psů a koček, chytali však také mj. 12 ovcí, 1 hada, 1 koloucha či 6 ptáků. Byl zaznamenán velký počet malých dopravních nehod na území města, z nichž v 8 případech došlo ke srážce s chodci, dva případy byly tragické. Strážníci zastavili 11 řidičů, u nichž zjistili více než 1,20 promile alkoholu v krvi. Bylo řešeno celkem 35 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 32 případů. Celkem 149 (cca12,5 měsíčně) řešili strážníci případy, které byly coby trestné činy postoupeny Starosta města Rostislav Koštial přebral v pondělí 15. ledna z rukou výtvarnice Jitka Plesz obraz koláž na plátně, jež autorka nazvala Komunální volby města Mikulova Obraz výtvarnice, žijící střídavě v Mikulově a ve Vídni, darovala městu Mikulovu ku příležitosti vernisáže své výstavy nazvané Jiné pohledy v Galerii Efram již Od poloviny ledna zdobí tato zajímavá koláž, která je mementem pro všechny mikulovské komunální politiky, starostovu pracovnu. K jejímu vytvoření mne inspirovaly všechny ty volební programy a sliby, v nichž všichni slibovali, jak to myslí s Mikulovem dobře. Chci věřit, že to mysleli opravdu vážně, říká ke genezi obrazu Jitka Plesz. Policii ČR: nejčastěji se jednalo o krádeže 29, loupežná přepadení 14, řízení pod vlivem alkoholu 11, ale také o útok na veřejného činitele 5, domácí násilí 2, zatajení nálezu 1, sprejerství 4, poškození pietního místa 2. V 8 případech bylo řešeno blokovou pokutou kouření na veřejném prostranství. Bylo evidováno 66 nálezů, jedná se zejména o osobní věci. Zajímavostí jsou ale i vystřelovací nože, sportovní samostříl, jízdní kola s dětskou sedačkou, hodinky, pánská obuv a registrační značky od vozidel. Klíče, doklady a prázdné peněženky jsou pak nejčastějšími nálezy. Přibližně polovina nálezů pochází z trestné činnosti. Více na v kategorii VÝROČNÍ ZPRÁVY. (dokončení ze str. 1) Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru marketing CR a propagaci regionu, uvedla tajemnice mikroregionu Marcela Effenbergerová. Cíl celého projektu je podle ní jediný lepší služby pro turisty a uspokojení je přání a požadavků. Novinářům byly představeny rovněž nové programy Regionálního muzea Mikulov, jako je naučná stezka po archeologických nálezech a expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Svou nabídku představilo také Turistické informační centrum Mikulov, jeskyňáři či vinaři Mikulovska. Na veletržním stánku nechyběl ani zpěv v podání Mužáckého pěveckého sboru z Březí a na hlavním podiu v pavilonu V proběhl hodinový doprovodný program. A o co bylo mezi návštěvníky expozice Mikulovska zájem? Nejvíce se lidé tradičně zajímali o cyklo a pěší turistiku, prohlídky města a nové kulturní akce, upřesnila Leona Kocourková z TIC Mikulov. Regiontour úspěšně započal řetězec veletrhů cestovního ruchu, který pokračoval uplynulý víkend v Bratislavě a v únoru bude následovat Praha. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. 3 Fotbalisté si zvolí nového prezidenta V úterý 30. ledna se od 18 hodin v Restauraci U Piaristů uskuteční Valná hromada fotbalového klubu FC Pálava Mikulov. Hlavním bodem programu bude volba nového jedenáctičlenného výboru včetně prezidenta klubu. Starý výbor totiž na této schůzi abdikuje, řekl manager FC Milan Špalek. Kandidátů na post prezidenta klubu není podle sdělení Špalka zatím mnoho. Doposud vím o jediném Karel Štogl, řekl minulý týden manager. Kromě jiného se budou na valné hromadě také schvalovat klubové a členské příspěvky a všichni členové klubu i příznivci jsou srdečně zváni.

4 NÁŠ ROZHOVOR MUZEUM POD VEDENÍM NO- VÉHO ŘEDITELE PLÁNUJE VÍCE OSLOVIT VEŘEJNOST Regionální muzeum v Mikulově má od počátku letošního roku nového ředitele. Na základě výběrového řízení do křesla po Dobromile Brichtové usedl osmadvacetiletý archeolog Petr Kubín. Pochází ze severomoravského Krnova, je absolventem oboru klasická archeologie-historie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Do mikulovského muzea nastoupil před pěti lety. Do povědomí mikulovské veřejnosti se dostal především v létě roku 2004, když objevil na ulici Brněnská při stavbě obytného domu rituální židovskou lázeň mikve. Nyní, když jste se stal ředitelem muzea, což je zejména managerská funkce, vám asi na vědeckou činnost v archeologii a publikování moc času nezbude. Nelitujete toho? Zatím to není tak, že bych se zcela přestal věnovat archeologii. Ale rozhodně na ni mám mnohem méně času než dříve. I práce archeologa ovšem nebyly jen výzkumy v terénu, ale i práce v kanceláři. Považujete za výhodu to, že jste v muzeu doposud pracoval jako archeolog, že znáte prostředí a lidi, kteří byli donedávna vašimi spolupracovníky, nyní ovšem jsou podřízenými? Určitě je to výhodou. Za dobu, co jsem zde, jsem měl možnost se podrobně seznámit s chodem muzea a myslím, že vím, jaké jsou jeho možnosti, a také vím o problémech, které je třeba řešit. Každého ze zaměstnanců znám a vím, v čem se na něj mohu spolehnout. Jaké jsou plány muzea v oblasti expozic? Na jaře muzeum otevře novou expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která by chtěla zpřístupnit poznatky o této zajímavé době veřejnosti. Pokud vím, podobně zaměřená expozice u nás doposud nevznikla, a jde tedy o ojedinělou záležitost. Dále by měla být instalována naučná stezka věnovaná paleolitickým lovcům a slovanským památkám u Dolních Věstonic a Pavlova. Samozřejmě se pro tento rok připravuje celá řada sezónních výstav. Můžete přiblížit také záměr archeoparku? Právě zmiňovaná expozice i naučná stezka jsou součástí tohoto projektu, který muzeum připravuje ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Brno. Je zaměřen na dobu římskou a paleolit. Nálezy z těchto období jsou natolik unikátní, že svým významem rozhodně překračují rámec našeho regionu. Veřejnosti by například měl být zpřístupněn archeologický výzkum, aby bylo vidět, jakým způsobem probíhá, jaké jsou metody práce archeologa, jaká práce stojí za tím, než se nálezy dostanou do vitrin v muzeu, atd. Přilákat návštěvníky i samotné obyvatele Mikulova na zámek, respektive do muzea, není jistě jednoduché. Mnozí vědí, že zde stojí zámek, ale co se skrývá uvnitř, jim mnohdy uniká. Akce, které se zde dějí, mají svůj okruh příznivců a expozice navštěvují především školy. Máte recept na to, jak lidi více přilákat? Myslím si, že v tomto se Mikulov příliš neodlišuje od ostatních měst. Všude existuje stabilní okruh příznivců, kteří mají zájem o dění v místě, kde žijí. Určitě bychom chtěli více spolupracovat se školami a snažit se oslovit ty, kteří Mikulovem pouze projíždějí. Velkým potenciálem je určitě připravovaná lázeňská zóna v Pasohlávkách. Zámecký sál bude přeměněn v kongresové centrum. Město Mikulov i Jihomoravský kraj si od této investice hodně slibuje, zviditelní se tak nejenom zámek, ale i celý region a naše město. Pevně doufám, že investice vložená do vybudování kongresového centra přispěje k propagaci Mikulova. Pro tento rok, který je jakýmsi zkušebním, se již připravuje celá řada akcí, jež se zde budou konat. Pokud se podaří, bude to určitě dobrá reklama pro to, aby se sem návštěvníci konferencí vrátili i coby turisté. Věříte, že mikve, kterou jste v létě 2004 objevil na Brněnské ulici, bude zpřístupněna turistům? Objev mikve je ojedinělou záležitostí, která si určitě zaslouží, aby byla zpřístupněna veřejnosti. Nejdříve by se ovšem měla vyřešit dostavba bytů. Jaký bude další postup, je věcí jednání mezi městem, Spolkem přátel židovské kultury a muzeem. Je něco co vás od začátku vašeho ředitelování překvapilo? Docela mě překvapuje vzrůstající míra vandalismu v okolí zámku, která se projevuje zejména ničením jeho osvětlení. Téměř každý den je některý z reflektorů nějakým způsobem poškozený. Naposledy bylo několik z nich i rozbito. Děkuji za rozhovor Jitka Chromá Oprava V minulém vydání Zpravodaje jsme uvedli, že ředitelem Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově je Miroslav Svoboda. Tento je v období od 1. do 31. ledna 2007 vedením archivu pouze pověřen. Ředitelem bude jmenován teprve od 1. února na základě výběrového řízení, které 15. ledna vyhrál. PRODÁM v k. ú. Mikulov st. pozemek smíšená zóna, bydlení, obč. vyb. a služby. Výměra m 2 (60 49). Tel.: Řádková inzerce Koupím dům nebo byt v Mikulově. Cena do 5 mil. Kč. Za nabídky děkuji. Tel.: Prodám čtyřkolový Wari včetně nářadí a rotavátoru. Dohoda telefonem v době od 18 do 20 hod Hledám dlouhodobý podnájem v Mikulově pro 1 osobu, 1 pokoj + KK, podnájem v rodinném domě nebo v paneláku. tel.: Reprezentačný ples poďakovanie Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som v mene svojom ako i v mene všetkých účastníkov družobného plesu v Mikulove, ktorý sa konal dňa , vyjadrila poďakovanie za hodnotný a príjemne strávený večer. Oceňujeme úroveň a organizačné zabezpečenie tohtoročného podujatia. Pripraviť celovečerný program a zvládnuť takú veľkú skupinu ľudí nie je iste maličkosť a vyžaduje zvládnuť viacero aspektov. Zvládli ste to však výborne, za čo Vám vyslovujeme svoj obdiv a naše ubezpečenie, že delegácia účastníkov plesu z Kútov sa cítila veľmi dobre v reprezentačnom prostredí mikulovského zámku. Tešíme sa, že o rok sa budeme môcť opäť stretnúť na spoločenskom podujatí, ktoré má už tradíciu a svo stálych hostí. Želáme Vám do ďalšej Vašej práce veľa zdravia, veľa elánu a tvorivých síl. S pozdravom Ing. Mária Macejková starostka obce Kúty Základní škola Valtická má primát, na který je právem hrdá Základní škola Valtická v letošním roce oslaví 79 let svého trvání. Jejími školními dveřmi za tu dobu prošly tisíce žáků. V letošním školním roce však škola zaznamenala zvláštnost, která nemá do současné doby obdoby. Do první třídy na odloučeném pracovišti na ulici Pavlovská začal chodit v září šestiletý chlapec, který patří mezi velmi nadané talentované děti. V Mikulově doposud dítě s tak vysokým IQ diagnostikováno nebylo. V celé populaci naší republiky se takto mimořádně nadaných dětí vyskytuje pouze pět procent. Některé jsou nadané jen výtvarně či tělesně, jiné po všech stránkách. Mezi ně patří i náš žák, který vyniká zejména po paměťové a logické stránce, říká hrdě ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. Pro většinu základních i středních škol je již dnes samozřejmostí integrace dětí s různým zdravotním mentálním či tělesným postižením. Práce s talentovanými žáky je však doposud velmi málo rozšířená. Stejně jako děti s postižením či s poruchami učení potřebují také nadané 4 a talentované děti individuální péči a přístup vyučujících a úzkou spolupráci školy s rodinou, říká učitelka Ludmila Děngeová. Prvořadým úkolem školy a každého pedagoga by pak podle ní mělo být rozvíjet a uspokojovat intelektuální potřeby takto nadaného dítěte, zajistit, aby se v hodinách nenudilo a nebylo tak frustrované. Náš prvňáček uměl číst už v mateřské škole, v pěti letech ho nezajímaly pohádky, ale běžně si četl v encyklopedii. Zná všechna hlavní města států celého světa, řeší matematické příklady na úrovni páté třídy, říká ředitel školy Rostislav Souchop. Zároveň ale zdůrazňuje, že vzdělávání

5 DEN S JOSEFEM LADOU Spisovatele a malíře Josefa Ladu není třeba představovat. Jeho říkadla a kouzelné obrázky zná snad každé malé dítě. Den s jeho krásnými knihami plnými barevných obrázků prožily děti ze 3.A na Pavlovské a připomněly si tak jeho narozeniny, které by měl 17. prosince. Každý žáček objevil doma některou z Ladových knih, obrázkový kalendář nebo zimní pohlednici, kterou prezentoval spolužákům, nakonec si děti společně vyrobily vlastní knihu plnou říkadel a obrázků. Den s Josefem Ladou byl pro děti příjemným zpestřením a už teď přemýšlí, co vymyslí na příští rok, kdy uběhne od narození tohoto oblíbeného autora a ilustrátora dětských knih 120 let. Hana Míčková OTEVŘENÉ DVEŘE NA PAVLOVSKÉ V úterý 30. ledna se otevřou dveře ZŠ Valtická na ul. Pavlovská nejenom pro všechny žáky, ale také zájemce budoucí prvňáčky a je rodiče, kteří se mohou přijít podívat, jak to na škole chodí. První návštěvníky přivítají na Pavlovské už od 6,30 hod., kdy přichází první děti do ranní družiny. Podívat se můžete do tříd, kde děti tráví dopolední vyučování i odpolední zájmové aktivity. Prohlédnout si můžete také další prostory. Těší se na vás naši prvňáčci, kteří vám od 15,30 předvedou se svou paní učitelkou, co už všechno dovedou. Dveře školy se uzavřou v 18,00 hodin, vzkazuje všem Hana Míčková. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ VALTICKÁ A PAVLOVSKÁ Přestože do zahájení nového školního roku zbývá ještě spousta času, naše škola přivítá své budoucí prvňáčky už zanedlouho. Ve čtvrtek 1. února totiž proběhne zápis do prvních tříd, a to na obou našich budovách Valtická i Pavlovská od 14 do 18 hod. Na Valtické se děti setkají s některými pohádkovými bytostmi a zvířátky, které je provedou po třídách. Šikovní předškoláci jim mohou abnormálně nadaného hocha musí probíhat podle individuálního plánu a to klade vysoké nároky také na přípravu samotných učitelů. Právě proto se Základní škola Valtická chce zapojit do evropského grantového programu, díky němuž by získala prostředky na vytvoření kvalifikovaných podmínek pro rozvoj nadaných dětí. A to jak po stránce materiální (počítače, literatura), tak část prostředků by sloužila na ohodnocení a motivaci pedagogů, kteří se o nadané žáky starají nad standard běžných osnov. Nadání malého prvňáčka z Pavlovské ulice je opravdu výjimečné. Nadprůměrnými schopnostmi Informace z mikulovských škol zazpívat písničku nebo povědět hezkou říkanku, připravené budou mít také jednoduché hudební nástroje, pastelky a výkresy.vše, co do správné školy patří. Za vše, co malí žáčci předvedou, budou pro všechny nachystané malé dárečky. V budově na Pavlovské ulici děti přivítají řemeslníci. V doprovodu staršího spolužáka si mohou budoucí školáci vyzkoušet své dovednosti a znalosti. U paní malířky za pěkný obrázek dostanou na památku štětec. S kominíkem vyčistí komíny, které společně postaví z kostek. Procvičí si jazýček s paní učitelkou a u kuchařky si pomocí darované vařečky uvaří nějakou obrázkovou dobrůtku. Za návštěvu u všech řemeslníků si s sebou děti mohou odnést plno krásných výrobků od svých nových spolužáků, vysvědčení o zvládnutí řemesel, upomínkový list na zápis. Rodiče mají možnost seznámit se během návštěvy s prostředím, vyučujícími, výukovým programem a ostatním personálem školy. Přijďte si s námi pohrát. Nejen na děti, ale také na je rodiče se už moc těší všechny naše paní učitelky. Rodiče, nezapomeňte občanský průkaz a rodný list dítěte. Dagmar Němcová, Markéta Nezbedová ZÁPIS PRVŇÁČKŮ NA HRANIČÁŘŮ Už je to zase tady. Nový školní rok 2007/2008 bude zahájen sice až za pár měsíců, ale budoucí školáci, už od Vánoc vyzbrojení novými školními brašnami, se jistě nemohou dočkat, až půjdou k zápisu. Pro rodiče nastal čas volby, které škole svěřit své dítě. Chceme upozornit všechny rodiče předškoláků, že obdržením písemné pozvánky k zápisu není v žádném případě dotčeno je zákonné právo vybrat si základní školu podle svého uvážení. Dále bychom chtěli rodičům pomoci při je rozhodování a nabídnout jim z naší školy to nejlepší. Dle seznamu žáků, kteří se mají dostavit k zápisu na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, otevřeme pravděpodobně v příštím školním roce dvě první třídy, v nichž chceme novým žáčkům nabídnout následující možnost výběru: v 1.A rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na všeobecně sportovní přípravu, a talentem však mohou podle Ludmily Děngeové oplývat i jiné děti ze školy, u kterých doposud je vlohy nebyly odhaleny. Škola proto nyní ve spolupráci s Dětskou Mensou ČR (sdružení pro duševně nadané děti) provádí IQ testy na prověření schopností a nadání u všech dětí školy. Nepředpokládáme, že těch dětí budou desítky, ale možná se nám podaří najít ještě jednoho tak nadaného žáka či žačku. A možná taky nenajdeme nikoho, i když já osobně tomu nevěřím. Určitě máme mezi našimi dětmi někoho nadaného a zatím jsme jeho potenciál neodhalili, věří učitelka Ludmila Děngeová. 5 v 1.B výuku anglického, německého a francouzského jazyka dle zájmu dětí, a to formou kroužků. Vzhledem k rozvíjející se spolupráci naší školy s Domem dětí a mládeže Mikulov hodláme ve škole otevřít řadu dalších zájmových aktivit v odpoledních hodinách tak, abychom vyhověli co nejvíce současným požadavkům a přáním dětí. Již nyní pracují kroužky anglického jazyka, country tance, sportu a šikovných rukou. Zvláště bychom chtěli rodiče upozornit na kroužek zobcové flétny, který je ze strany logopedů doporučován z hlediska odstranění vad výslovnosti a nácviku správného dýchání. Vzhledem k dokončení nových odborných učeben chceme rovněž zahájit určitou formu vzdělávání v oblasti informatiky, která se stává spolu s anglickým jazykem nejvíce žádanou jak ze strany rodičů, tak i dětí. U zápisu do prvních tříd, který se bude na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E konat ve čtvrtek 1. února v době od 14 do 18 hodin, velmi rádi uvítáme nejen děti, které si u nás v prosinci a lednu vyzkoušely v hojně navštěvovaném Kurzu pro předškoláky školu nanečisto, ale také ostatní budoucí prvňáčky. ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E Dopis budoucím prvňáčkům Milí předškoláci, blíží se 1. únor, který se letos stal dnem zápisu do 1. třídy základní školy. Jistě se už všichni těšíte, až budete moci ukázat, čemu všemu jste se doposud naučili a jak jste šikovní. Na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E na vás 1. února od 14 do 18 ho din budeme čekat my, pohádkové bytosti. V jedné ze tříd vás přivítá Jeníček, Mařenka a také Ježibaba. Ale nebojte se, je vegetariánka, naučila se jíst jen zdravé ovoce a zeleninu. V dalších učebnách najdete malého Budulínka, Červenou karkulku s vlkem, a dokonce i neposlušná kůzlátka, ze kterých však není radno brát si příklad. Starší žáci školy už teď pro vás, své budoucí spolužáky, připravují nejrůznější dárečky, aby byl váš první vstup do školy příjemný a nezapomenutelný. A budete-li si chtít prohlédnout školní budovu, s radostí vás provede Krakonoš. Prosíme ještě, připomeňte rodičům, aby si nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz a váš rodný list. Doufáme, že se vás ve čtvrtek 1. února dostaví opravdu hodně, a velmi se na vás těšíme! Vaše pohádkové bytosti

6 Turistické produkty Slovácka agentury Avedon oceněny i na Regiontouru Dne 11. ledna byly uděleny významné národní ceny Grand Prix Regiontour Celkem sedm firem bylo na společenském večeru mezinárodních veletrhů GO a REGIONTOUR oceněno za nabídky v oblasti domácí turistiky. Grand Prix a cenu Asociace cestovních kanceláří ČR získala i mikulovská agentura Avedon. Jedno z ocenění Grand Prix Regiontour 2007 získaly také Nové produkty turistické destinace Slovácko, které pro Region Slovácko realizuje agentura Avedon, jež od konce roku 2006 splňuje podmínky provozu oficiální incomingové cestovní kanceláře. Ocenění z rukou Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, převzal Květoslav Tichavský, předseda správní rady sdružení Region Slovácko (foto). Nové produkty turistické destinace Slovácko obdržely v krátké době další ocenění a po listopadovém třetím místu za nejlepší turistický produkt v soutěži Náš kraj 2006 se zařadily mezi nejúspěšnější turistické produkty v České republice. Konkurence v nabídce regionů stále roste, považujeme tím obhajobu Grand Prix Regiontour za prestižní záležitost firmy i celého regionu Slovácko. Pro turistický region Slovácko zajišťujeme marketingové služby již několik let a jsme rádi, že i díky naší práci je Slovácko hodnoceno jako jeden z nejlepších turistických regionů v České republice, říká Jan Sojka, který je v AVEDONU za tvorbu a marketing turistických produktů zodpovědný. Projekt Nové produkty turistické destinace Slovácko byl realizován za podpory Evropské unie a Jihomoravského kraje. Nositelem a garantem projektu byla ZO ČSOP Adonis Mikulov. (ave) HLEDÁM DLOUHODOBÝ PODNÁJEM V MIKULOVĚ. Tel.: , Vy se ptáte, radnice odpovídá NA CO SE JEŠTĚ ČEKÁ? Tuto otázku si kladu velmi dlouhou dobu zejména tehdy, procházím-li po kovové lávce k vlakovému nádraží při pohledu na nevábně a nepěkně zarostlé prostranství před bytovým komplexem ulice kpt. Jaroše, mám na mysli novější bytovou zástavbu. A proč si shora uvedenou otázku tak často kladu? Co se s tím vůbec dá dělat, zda by se ono prostranství dalo zvelebit nejen ku prospěchu zdejších obyvatel, myslím jakkoli. Určitě by se našel někdo, kdo by se rád zamyslel a dal tak najevo, že mu není lhostejné, jak to před vstupem do tak krásného města, jaké právě Mikulov je, vypadá. A určitě by nezůstalo jen na papíře, který bohužel snese všechno. Ono je to mnohdy stejné i se sliby: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Rád bych se mýlil. Je možné, že jsem neprostudoval záměr odpovědného odboru zdejšího MěÚ, který se danou lokalitou zabývá. Přesto si myslím, že by nebylo na škodu ji dlouhodobě a viditelně zveřejnit, aby občané města měli možnost daný záměr eventuálně posoudit, případně se k němu vyjádřit, mít návrhy, námitky a podobně. Nechám se rád poučit, se záměrem bych se rád i seznámil, pokud jaký taký existuje nebo existoval. Jen si nemyslím, že by bylo zrovna nejvhodnějším řešením zastavět tuto lokalitu podobným podnikem ve smyslu nočního klubu pro něčí neukojené sexuální choutky a levně vydělané peníze žen a dívek od nejstaršího řemesla světa oněch zařízení v rámci také turistiky je už, myslím si, v Mikulově již dost. Je nakonec možné, že daný pozemek drží někdo, kdo za něj chce nekřesťanské peníze po vzoru paní kadeřnice z Hranic, nebo čeká, až bude za pusu někomu, kdo zase něco slíbí, a ve finále buď výhodně spekulativně za několikanásobek prodá, nebo... Zatím se řečená lokalita stává jen odporným smetištěm, pohozenými plastovými a jinými obaly a papíry počínaje, drobnými černými skládkami konče. A nejen to, byť nejsem znalý v oboru, každoročně se zde uchytí tzv. nekulturní porosty, které jsou spíše na škodu PÁTEK 26. LEDNA prostředí než ku prospěchu, a to nejen zdraví viz různé alergie atd., jimiž současná mladší generace nadmíru trpí. A co výhled z oken obyvatel domu, myslím, že i toto je též nejen k zamyšlení. Vadí nám to? Určitě ano. Ale co s tím? Ač jsem se v minulosti mnohokráte snažil dostat na danou otázku odpověď od hlav pomazaných, tedy od těch, co hýbou městem, nedostal jsem ji nikdy. Vždy se řeč vedla jen o dlouhodobém záměru, bohužel, údajně velmi finančně náročném a nakonec se problém zamluvil a šel do ztracena. Anebo v bezprostřední blízkosti vyroste??? Nejen já, určitě mnozí další občané očekávají od nového vedení města radnice odpověď, co před blokem ulice kpt. Jaroše v dohledné době vyroste, co tudy povede Vím, že odpověď na toto možná choulostivé téma nemohu očekávat okamžitě, na radnici je nová garnitura, jsem ale na ni přece jen zvědav, neboť mám toto město velmi rád, a proto si myslím, že otázka je zcela na místě. Odpoví někdo z radnice? F. Prorok O odpověď jsme požádali starostu města Rostislava Koštiala Vážený pane Proroku, děkuji za Váš dotaz a připomínky. Nezbývá mi než s Vašimi názory souhlasit. Mrzí mne také, že Vám nebylo v minulosti odpovídáno na Vaše dotazy. Vím, že to není vždy jednoduché najít odpověď na připomínky občanů, ale já osobně jsem vděčen za každou i kritickou připomínku. I z těchto důvodů jsme nově zřídili internetový komunikační kanál blog.mikulov.cz, který usnadní komunikaci mezi radnicí a občany. Lokalita, kterou uvádíte, si opravdu zaslouží naši pozornost a její blízká budoucnost je v současné době i díky Vašemu podnětu konzultována s vedoucími odborů. Je zvažováno několik alternativ v souladu s územním plánováním. Jednou z alternativ, kterou budu podporovat, je parková úprava na části tohoto území. Koštial Rostislav M O D R Á Ú S T Ř I C E FINLANDIA ZA 27 KČ S DŽUSEM ZDARMA!!!! Jukebox taneční parket opět až do rána Stolní fotbálek, výherní automaty. Přímé sportovní přenosy na VELKOPLOŠNÉ TV. A to vše denně hod. Nádražní 24, Mikulov, vchod do suterénu nynější Casanovy!

7 Dnes již bývalý ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově Emil Kordiovský vykonával svou funkci dlouhých 27 let. Do archivu jsem nastoupil ráno 2. ledna 1980 a klíče od podniku jsem předal téhož dne o 27 let později ve dvě hodiny odpoledne. Nastupoval jsem po Metoději Zemkovi, který vlastně archiv pro okres Břeclav vytvářel. Řadu mikulovských archivářů bude nyní, alespoň doufám, vyplňovat dlouholetý spolupracovník a kolega Miroslav Svoboda, který zde pracuje již osm let, říká Emil Kordiovský. Za jeden z velkých úspěchů uplynulých let považuje emeritní ředitel to, že archiv odolal tlakům bývalého Okresního národního výboru a později i Okresního úřadu Břeclav a archiv zůstal ve starém historickém městě Mikulově. Dokonce v letech se nám díky pochopení Městského úřadu Mikulov podařilo přebudovat a dostavět budovu obchodního domu na rohu Pavlovské a České ulice, kde vznikla jedna z nejlépe postavených budov nových českých archivů po roce 1990, vzpomíná Emil Kordiovský. Dětský karneval 2007 Emil Kordiovský by se rád s Mikulovem rozloučil knihou Kvůli modernizaci zámeckého sálu byl dětský maškarní karneval narychlo přesunut na neděli 14. ledna. Moderátoři připravili pro více než tři sta účastníků spoustu písniček, tanců, her a kouzel. Součástí programu bylo také tradiční vyhodnocení nejlepších masek: děti do 4 let: Pampeliška K. Dobošová Perníková chaloupka I. Březinová Hasič J. Piršč děti 4 8 let: Růžička B. Dohnálková S čerty nejsou žerty O. Zourek + K. Žebrák Hrad J. Frantel děti nad 8 let: Pirátky P. Divulská + A. Frlausová Já po ránu H. Mikulášová Žokejka H. Klanicová Společná maska: Indiáni a piráti z Dětského domova Mikulov. Indiáni z Dětského domova Mikulov Pracovníci DDM Mikulov děkují všem svým dobrovolným spolupracovníkům, moderátorům a sponzorům: Město Mikulov, V+V Lahůdky, Gebauer a Griller Kabeltechnik, PEMAG, Dům zdraví, MBZ M, Hrůza Petr Chevron, AGIP Radkovič, Lékárna U Lva, Mikros-vín, EMIPO, KOVO Prokeš, Rybářství Holý, Květinářství U Žabáka, Drogerie Jurek, Papírnictví MON, Penzion U Horáků, SOU Mikulov, Klinmam Czech, Mikro trading, STKO, Hodl Plastic, Albert Elektro, Hotel Zámeček, Keramika Frantel, Cukrárna Zimmermann, MTS Uherské Hradiště, Lékárna Camellia, Restaurace Pod Radnicí. DDM Únor v DDM Milé slečny, stále je možnost přihlásit se do soutěže Dívka Akce se koná od 13 hod. v sále DDM. Vítězky postoupí do oblastního kola soutěže Dívka roku Výlet do termálních lázní Laa an der Thaya Pá 2. 2., sraz v 9 hod. před DDM, návrat přibližně ve 14 hod. Cena za autobus 120 Kč na osobu, děti do 5 let 60 Kč. Cena za bazén děti do 3 let zdarma, děti školou povinné 4,80, dospělí (od 14 let) 10,80. Vstupné i doprava se hradí předem v kanceláři DDM, pas nutný. Akce se uskuteční při zájmu alespoň 30 osob. Přihlásit se můžete nejpozději do Jarní prázdniny Příměstský tábor, denně hod., 7 Za úspěch je podle něj možno také považovat udržení Mikulovských sympozií, kterých se už konalo plných devětadvacet a která jsou trvale v kalendáři českých i některých zahraničních archivářů a historiků v měsíci říjnu. Velkým zdarem a ve své době také velkou novinkou bylo, že zdejší archiv jako vůbec první v celé tehdejší Československé republice začal používat při zpracování archivních materiálů výpočetní techniku. V první půli 80. let minulého století to bylo považováno za nevhodné a nemožné. Dnes už to bez počítačů nejde ani v tomto oboru, říká Emil Kordiovský. Velkým štěstím a přínosem pro bývalého ředitele Státního okresního archivu byl podle jeho slov také kolektiv, ve kterém pracoval. Bez něj by se to všechno nepodařilo, dodává. Prací archivářů však není, jak se mnozí mylně domnívají, jen uchovávat dokumenty, oprašovat staré listiny a bádat. V posledních patnácti letech se mikulovský archiv podílel také na zpracování téměř dvou desítek knih věnovaných přírodním i společenským oblastem některých měst i obcí okresu Břeclav. Mou touhou bylo a je zpracovat takovýto sborník za účasti několika desítek odborníků i o městě Mikulově. Zdá se, že díky pochopení současného vedení města tuto touhu naplním, říká s potěšením Emil Kordiovský. Mělo by se jednat o sborník, který seznámí čtenáře s nejnovějšími poznatky z geologie, botaniky, zoologie, archeologie, historie obecné i stavebně historické a kulturní, z etnologie, ale který zachytí také stav města a jeho kultury na počátku 21. století. Vedle rozsáhlé textové části bude sborník obsahovat i spoustu fotografií, reprodukcí výtvarných děl, grafů a tabulek s údaji, aby byl nejen obsahově, ale i graficky přitažlivý. Touto prací zanecháme svým následovníkům pramennou základnu, na níž oni jednou budou stavět své hodnocení naší doby, objasňuje záměr Emil Kordiovský a dodává na závěr: Tímto sborníkem bych chtěl poděkovat městu Mikulovu za všechno krásné, co jsem během oněch sedmadvaceti let mezi jeho domy a obyvateli prožil. Vánoce u skautů Dům dětí a mládeže Mikulov Den před Vánocemi jsme se sešly, abychom potěšily nejen sebe, ale i své blízké. Již počtvrté jsme secvičily tradiční malé hudební pásmo a hrály si na živý Betlém. Díky přízni počasí jsme si dovolily vše předvést na chodníku před klubovnou. Přišli se podívat nejen rodiče našich světlušek a skautek, ale i kamarádi skauti a příznivci Junáka v Mikulově. K ohřátí se podával vánoční čaj, k zakousnutí cukroví. V Betlému se k Ježíškovi v našem případě k Evičce, tulily ovečky, které se projevovaly občasným zabečením. Ovečky mají u diváků každý rok snad největší úspěch, a tak je o je roli největší zájem. A když jsme se tak pěkně sešly, využily jsme to pro dobrou věc. Kdo chtěl, mohl přispět na dětský denní stacionář pro postižené děti Billiculum, jenž sídlí u nás v Mikulově na ulici Růžová. S potěšením mohu konstatovat, že se vybralo více než korun. Moc všem děkujeme za účast a těšíme se opět na příště. Za skautky a světlušky Máslo Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , obědy zajištěny. Určeno pro děti do 10 let, cena 700 Kč. Přihlášky do Diskotéka k Valentýnovi pro náctileté, hod., v DDM, vystoupí BREAK- DANCE, TOP DANCERS, DJ Fanny MAGIC GATEWAY LIGA, od do 17 hod. Akce pro příznivce karetní hry Magic the Gathering, určeno dětem začátečníkům do 14 let. Vzdělávací aktivity vosková batika v 10 pro školy, v 16 hod. pro veřejnost - s sebou tričko, popř. kus látky a 20 Kč. Chystáme kurs pro mírně pokročilé na PC (pokračování listopadového kursu). Od v hod. v DDM pokračování kurzu Angličtiny pro mírně pokročilé.

8 ANGLIČTINA Jazyková agentura LINGUA otevírá jarní semestr jazykových kurzů v Břeclavi a Mikulově. Angličtina v malých skupinách. Začátek v únoru. Přihlášky a informace na telefonním čísle Váš šťastný start i návrat AUTOSERVIS POSEIDON Jiráskova ul. (u nové betonárky) Mikulov Tel.: , Nabízí: veškeré klempířské a karosářské práce osobních a dodávkových vozidel prodej náhradních dílů na většinu vozidel prodej olejů (výměna ZDARMA) náhradní vozidlo ŠKODA Fabia ZDARMA výkup havarovaných a jetých vozů zn. Škoda NOVÁ AUTOPŮJČOVNA V PROVOZU Nemáš zrovna vůz, chceš se levně přepravit a být pánem svého času? Cena od 550 Kč / den Akce víkend Pá Po již od 1350 Kč Vše o pronájmu automobilů najdete na AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS OSOBNÍCH I UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTAVBY NA UŽITKOVÁ VOZIDLA FIAT DO 3,5 t, VALNÍKY, SKLÁPĚČE, IZOTERMICKÉ, CHLADÍCÍ, MRAZÍCÍ, MONTÁŽNÍ A SANITNÍ AUTOMOBILY LAKOVNA, MYCÍ LINKA, ODTAHOVÁ SLUŽBA A PŘÍPRAVA VOZŮ NA STK VÁM JSOU K DISPOZICI Tel.+ Fax: Loděnická 1000, POHOŘELICE Servis a odtahová služba: GSM , Prodej vozidel: GSM , RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa nemovitostí Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí Pronájmy bytů a nebytových prostor Aktuální nabídka: Hledá pro své klienty k odkoupení do osobního vlastnící byty 3+1, 2+1 a 1+1. Vyměním SB 4+1 v Břeclavi na sídlišti za 3+1 v Mikulově. Tel Agentura pro výzkum trhu hledá externisty pro dlouhodobou spolupráci v Mikulově a okolí. Možnost přivýdělku při zaměstnání. nebo tel.: (sl. Špačková). dětské pokoje TV stolky DOPRAVA PO MIKULOVĚ A OKOLÍ ZDARMA obývací stěny 8 komody ratanový nábytek stylový nábytek KENT kuchyňské stoly a židle PC stoly NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, (za čerpací stanicí SHELL), Mikulov dvoulůžka předsíně PRODEJ I NA SPLÁTKY! Po Pá hod., So hod. Tel.: , ,

9 Toulky po jižní Moravě s Krajem vína Anotace: Světlo světa spatřila nová edice tiskovin propagujících vinařství a především vinařskou turistiku na Moravě, která se svou uceleností a rozsahem stane jistě dobrým průvodcem milovníků vína a neměla by chybět v kapse žádného návštěvníka Moravy. Pro turistickou sezónu 2007 připravilo Národní vinařské centrum ve Valticích obsáhlý soubor propagačních materiálů s názvem Krajem vína věnovaný vinařské turistice na jižní Moravě. Jedná se o první souhrnný počin v propagaci vinařské turistiky na jižní Moravě, v němž se snoubí soudobé marketingové pojetí propagace cestovního ruchu s tradičním pohledem na moravské vinařství jako na jedinečné dědictví a zdroj inspirace, ale také jako na moderní odvětví, které je připraveno splnit požadavky současného cestovatele a milovníka vína objevujícího vždy něco nového. Edice Krajem vína čítá v souhrnu sto čtyřicet tisíc výtisků map, letáků a katalogů. Edice byla představena na veletrhu Regiontour a při slavnostním večeru pořádaném Jihomoravským krajem ji společně pokřtili hejtman kraje Stanislav Juránek a ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec (foto). Edici tiskovin rozšíří do začátku turistické sezóny průvodce, který bude obsahovat ucelený seznam moravských vinařských firem a vinných sklepů. Do průvodce budou zařazeny všechny firmy, které se zaregistrují do seznamu vinařů na webových stránkách Do dnešního dne seznam čítá dvě stě padesát vinařství a vinaři mají ještě měsíc možnost svoji firmu do seznamu zaregistrovat. Jak registrace, tak zveřejnění v katalogu je zdarma. Celý projekt je financován Jihomoravským krajem a Vinařským fondem ČR. Michal Solařík, NVC Paušál již od 400 Kč včetně DPH za rychlost 512 kbit/s. 9

10 Prožijte zajímavý víkend Vážení a milí, CEV Pálava Vám opět nabízí způsoby sebezdokonalení a sebepoznání a z toho vyplývající nové možnosti rozvoje vlastní osobnosti. Zkrátka, nabízíme Vám víkendový seminář Základy reflexní terapie a základy léčení energií. Kurz je určen pro ty, již se chtějí naučit možné způsoby a metody, jak pomoci sobě a svým blízkým. Účastníci kurzu se naučí prakticky základní dovednosti výše zmíněných metod při pomoci sobě a druhým. Společně si projdeme základy reflexní terapie, základní diagnostiku, jak zjistit, kde je hlavní problém, základní body reflexologie, příčiny a souvislosti, základní terapeutické postupy. Když to všechno zvládneme, podíváme se dál, na léčbu energií. Nahlédneme do umění koncentrace, meditace a přenosu energie, soustředění, práce s myšlenkou-verifikace. Samozřejmě nezapomeneme na etiku při používání zmíněných metod. Kurz proběhne pod vedením pana Petra Valenty ze Znojma (kurzy tai-chi) v prostorách CEV Pálava na Náměstí 32 v Mikulově (budova Správy CHKO Pálava, 1. patro), ve dnech 3. a 4. února. Cena kurzu činí Kč/osobu. Přihlášky přijímáme do 30. ledna! Zároveň si dovolím oslovit maminky s dětmi, které mnohokrát nemohou kvůli vytížení navštěvovat akce, které je zajímají, a tak v roli maminky zůstávají bokem od mnohých zajímavých akcí či vzdělávacích aktivit. Právě pro Vás jsme připravili ve spolupráci s panem Valentou Víkendové cvičení pro maminky s dětmi. Tento víkend chceme věnovat maminkám, které by si rády zacvičily, protáhly své jednostranně namáhané tělo, ale přitom nemají kam odložit své ratolesti, popř. by měly zájem o to, aby i je děti prožily aktivně víkend a zdravě se unavily společným cvičením. Tyto cviky Vás, maminky, pomohou zbavit bolestí zad či stresu. Mezitím pod vedením zkušených učitelek a cvičitelek děti absolvují pestrou škálu cvičení na základě orientálních bojových umění, cvičení s míčem a holí a další zdraví prospěšné aktivity. Kurz proběhne 24. a 25. února v tělocvičně základní školy na Školní ulici v Mikulově. Cena kurzu bude Kč/matka + 1dítě, další dítě zdarma. Přihlášky přijímáme do 19. února! Na oba kurzy se můžete přihlásit přímo v CEV Pálava nebo na tel.: , Na cvičení s Vámi se těší Petr Valenta a Eva Řezáčová Skateboardové ohlédnutí Tomáš David při tréninku na amfiteátru. To, že je Rusko obrovské, každý ví. Když si však člověk osahá vzdálenost k Japonskému moři a nazpět vlastníma rukama na volantu, má vše jiný rozměr. A k tomu špatné silnice. V mnoha úsecích vůbec neexistují. Dravý styl řízení ruských šoférů. Neuvěřitelné množství hmyzu. Někteří policisté bývají opilí a pokouší se vydírat řidiče. Opilá mužská část populace, která nás prudila, takže jsme se raději během putování schovávali v lesích. Byrokracie jako u nás, ale vše lze vyřešit úplatkem. Tajga je krásná, neuvěřitelně veliká, a na těch tisících kilometrech se stává nudnou. Pocit osamocenosti v prostoru je umocňován jejími nekonečnými horizonty a čtyřmístnými čísly na cedulích kilometrovníků podél cest Primorský kraj s dominantním pohořím Sihote Alin má odlišný ráz a je zde patrná vyšší životní úroveň než v centrální a východní Sibiři. Mikulovští skateboardisté v loňském roce slavili několik úspěchů a ze závodů si přivezli řadu ocenění. V květnu v Moravských Budějovicích na závodech Nomad a Sykum demo se Lukáš Hutter ze 24 jezdců umístnil na 3. místě, Tomáš David na 7. místě a příčku za ním skončil Rosťa Skřivánek. Na závodech Skate fest 27. května v Brně Lužánkách závodilo 30 jezdců. Kromě Streetstyle tu byly i doprovodné programy závody na koloběžkách, na bruslích atd. Lukáš Hutter skončil pátý a Rosťa Skřivánek desátý. V Uherském Hradišti 26. května na Freestyleshop contest závodilo 35 jezdců a Lukáš Hutter obsadil příčku nejvyšší. Staňa Baláž skončil čtvrtý, Rosťa Skřivánek se do finále nedostal. Na Sur and Skate store contest v červnu v Třebíči skončil Rosťa Skřívánek v bestrick 1. a Lukáš Hutter v bestricky 3. V srpnu se mikulovští borci utkali v Brně Bohunicích na závodech Horsefeathers contest a Lukáš Hutter obsadil v kategorii juniorů 2. místo. Lukáš zabodoval také v závěru měsíce Expedice Vladivostok Hamé 2006 aneb od Kyjovky ke Kijevce S nebezpečím se řidiči na cestách setkávají každodenně, což dokládá množství shořených a převrácených vraků aut a kamionů. Bylo příjemné slyšet daleko na Dálném východě z úst místních obyvatel slova o slovanském bratrství, z toho následně plynula ochota pomoci cizincům Takto komentují stručně své zážitky cestovatelé Petr Vavřík a Petr Goldman, kteří podnikli v loňském roce svou expedici Vladivostok Hamé dní putovali Škodou Rapid k Japonskému moři a zpět. Pokud si chcete poslechnout zážitky z je dobrodružné cesty naživo a podrobně, přijďte ve čtvrtek 25. ledna v 19 hodin do Centra ekologické výchovy Pálava. Přednáška obou cestovatelů bude doprovázena promítáním fotografií z cesty. Vstupné je 25 Kč, pro děti je akce zdarma., zdroj CEV Pálava 10 v Uherském Hradišti na Peace team demo tour, kdy vystoupal opět na příčku nejvyšší. Při posledním závodu v sezóně v Břeclavi contest sponzorovaný místním skateshopem, se mikulovští již neumístili., zdroj E. Hutterová sobota 27. ledna VÝPRODEJ 30 % otevřeno od 9 do 15 hodin NOVÁ KOLEKCE ITALSKÉ MÓDY David Firenze Mikulov, Pavlovská 48 Koupíme objekt v Mikulově (i na okraji města) v dobrém stavu ke komerčnímu využití, středních až menších rozměrů (2 3 kancelář, 2 sklad, 1 2 dílna, možnost parkování). Tel.: nebo Hospůdka u Simona Husova 41, Mikulov otevřeno denně od 10 do 22 hodin ČEPUJEME STAROBRNO 11

11 Program kina Hvězda Pátek 26. ledna ve hod. Film: Španělsko (120 min./titulky) VOLVER Když duchové tančí tango. Režie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo, Yohana Cobo TIP Mládeži přístupný od 15 let Komedie Sobota 27. ledna v hod. Film: USA Vstupné: 64+1 Kč (91 min./dabing) V TOM DOMĚ STRAŠÍ Zaklepejte s námi na dveře strašidelného domu! Režie: Gil Kenan Mluví: Jana Mařasová, Luděk Čtvrtník, Tomáš Juřička, Dagmar Čárová, Miriam Kantorová, Filip Švarc Mládeži přístupný Animovaný/rodinný TIP Pátek 2. února ve hod. Film: USA Vstupné: 64+1 Kč (108 min./titulky) STRÁŽCE Ve 141leté historii tajné služby nikdy nebyl zrádce až doteď. Režie: Clark Johnson Hrají: Michael Douglas, Kim Basinger, Kiefer Sutherland Mládeži přístupný od 12 let Krimi Vstupné: 59+1 Kč Sobota 3. února ve hod. Film: ČR (81 min.) MARTA Drama o lásce, životě a smrti. Režie: Marta Nováková Hrají: Petra Špalková, Jan Novotný, Vojtěch Štěpánek, Tomáš Pavelka, Viktor Fatka, Jan Novák, Lukáš Vydržal Mládeži přístupný od 12 let Drama Vstupné: 59+1 Kč Středa 7. února v hod. Film: USA (86 min./dabing) LOVECKÁ SEZÓNA Jelen za všechny, všichni za medvěda. Režie: Jill Culton, Roger Allers, Anthony Stacchi Mluví: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Oldřich Vlach, Bohdan Tůma, Jitka Ježková, Pavel Tesař Mládeži přístupný od 12 let Animovaný/rodinný Pátek 9. února ve hod. Film: VB Vstupné: 64+1 Kč (107 min./titulky) LET ČÍSLO září 2001 teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich. Režie: Paul Greengrass Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams, Opal Aladin Mládeži přístupný od 15 let Drama Vstupné: 59+1 Kč Promítání filmů pouze při účasti minimálně 10-ti diváků. Poznačte si do kalendáře Do Kočkohrátky aneb kočka v soudobém českém hračkářství, výstava, Regionální muzeum, každou středu a pátek od 13 do 16 hod. Čt Expedice Vladivostok Hamé 2006, přednáška cestovatelů Vavříka a Goldmana, CEV Pálava, zač. v 19 hod., vstupné 25 Kč. So Kurz síťování, CEV Pálava, zač. v 9 hod., cena kurzu 320 Kč. So Neveřejné základní kolo soutěže Dívka 2007, sál DDM, zač. ve 13 hod. Út Koncert posluchačů Konzervatoře Brno, sál ZUŠ Mikulov, zač. v 17 hod. Út Valná hromada FC Pálava Mikulov, Restaurace U Piaristů, zač. v 18 hod Základy reflexní terapie a základy léčení energií, víkendový seminář, CEV Pálava, cena kurzu Kč. Více internetu v knihovně Městská knihovna jistě potěší příznivce internetu. Díky dvěma novým počítačům mají od ledna letošního roku zájemci o internet možnost využívat čtyři internetové stanice, a to od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin. Budou se učit síťovat Informace z Městské knihovny Společně s lektorem Janem Tomanem se budou v sobotu 27. ledna učit všichni zájemci síťovat. Akci, která začíná v 9 hodin v přednáškové místnosti Správy CHKO Pálava, pořádá Centrum ekologické výchovy Pálava. Lidé se naučí tři základní postupy síťování: do čtverce, obdélníku vhodné pro botanické, dekorativní a sportovní sítě, diagonály šikmé síťování vhodné pro síťové tašky a houpací sítě, vysvětluje lektor. Kurz bude trvat do 16 hodin a kurzovné činí 320 Kč. Přihlášky telefonicky na čísle , ZUŠ zve na koncert Základní umělecká škola v Mikulově připravila na úterý 30. ledna Koncert posluchačů Konzervatoře Brno. Během programu, který začíná v sále školy od 17 hodin, vystoupí Lucie Czajkowská, Klára Marečková klavír a Martin Kubíček lesní roh, za klavírní spolupráce Evy Mackové. Zazní díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, Karla Matyse či F. Liszta. Vincoop Mikulov Přijmeme pracovníka do vinařsko-vinohradnické výroby a na rozvoz vína. Požadavky: dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz min. skupiny B. Informace: Vincoop Mikulov, Prodejna vinařských potřeb Brněnská 32, Mikulov Nástup možný od 1. února 2007 REDAKČNÍ RADA Zpravodaje MěÚ Mikulov Jiří Večeřa Marcela Effenbergerová Ludmila Marcinčáková Jitka Chromá Štefan Kapičák Marie Leskovjanová Stanislava Vrbková Michal Solařík Taneční studio MORAVA ve spolupráci s Gymnáziem Mikulov pořádá ples Gymnázia Mikulov v pátek 2. února od hodin v Gajdošově sále na 2. nádvoří zámeckého areálu. K tanci hraje skupina BAFFF!BAND a cimbálová muzika Píšťalenka. Vstupné: 250 Kč. Vstupenky v prodeji v kanceláři Gymnázia u pí Talpové. Telefon: SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ! 11

12 HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Gastronomické akce v hotelu IRIS v Pavlově SPECIALITY ZE ZVĚŘINY Těšíme se na vaši návštěvu! Cestovní agentura Greenways Travel Club, s. r. o. HLEDÁ STUDENTY NA PŘÍLEŽITOSTNOU BRIGÁDU, ZNALOST AJ A DOBRÁ ZNALOST PRÁCE NA POČÍTAČI VÝHODOU. Pište na: nebo volejte: Restaurant Casino v Mikulově pro Vás ve dnech ledna připravil tradiční MEXICKÉ SPECIALITY, při jež přípravě jsou použity kvalitní čerstvé suroviny. Aby Vaše představa byla co nejdokonalejší, nechte se pozvat na enchilladas, tortillas, fajitas, burritos, chilli con carne nebo sladké churros. Restaurant se nachází v objektu Casino Mikulov (za čerpací stanicí Agip) a je přístupný široké veřejnosti denně od hod. V případě zájmu je lépe si místa rezervovat. Tel: , Srdečně Vás zvou provozovatelé manželé Buchtíkovi s kolektivem. U příležitosti svátku Sv. Valentýna 14. února jsme pro Vás připravili slavnostní večeři při svíčkách pro 2 osoby a láhvi vína za 399 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu. NAVŠTIVTE NÁS V NAŠÍ NOVÉ PRODEJNĚ SE SERVISEM (opravy myček, praček, TV), kterou jsme pro vás v závěru loňského roku otevřeli NA STÁLÉ ADRESE BRNĚNSKÁ 32. PŘIJMEME SERVISNÍHO TECHNIKA NA OPRAVY TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ, AUDIO ZAŘÍZENÍ. ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 7. února 2007 Distribuce února 2007 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 30. ledna 2007 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj MěÚ, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Jitka Chromá tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 24. ledna 2007

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 78. schůze Rady města Šluknov konané dne 24. června 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 41. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.05.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/41R/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace

ENERGETAB Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Bielsko - Biała, Polsko Energetika, elektroinstalace Veletrh Energetab v Bielsku-Biale je největším veletrhem energetiky, distribuce energie a elektroinstalací ve střední Evropě. Účast na něm se stala

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více