Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour, který proběhl na brněnském výstavišti ledna, nechyběl ani Mikulov a mikroregion Mikulovsko. Je společný stánek s obcí Pasohlávky patřil mezi nejnavštěvovanější veletržní expozice. V průběhu Regiontouru byla speciálně pro Mikulov a Mikulovsko uspořádána také tisková konference. Zástupcům médií jsme na ní představili právě realizovaný projekt Dovolená na jižní Dluhy na poplatcích a pokutách (upozornění dlužníkům) Městský úřad Mikulov eviduje dluhy za nezaplacení místních poplatků a pohledávek ve značné výši. Nejvyšší dlužné částky v místních poplatcích tvoří dluhy za odvoz komunálního odpadu a dluhy na místním poplatku za psy. U ostatních místních poplatků (z výherních přístrojů, skládky, rekreační poplatek, ubytovací poplatek, vstupné, reklama, veřejné prostranství) dluhy nejsou, nebo jsou minimální. Další kapitolou jsou dluhy za pokuty udělené např. odborem dopravy, přestupkovou komisí, živnostenským odborem, stavebním úřadem, městskou policií aj. Problematiku místních poplatků a pohledávek řeší na Městském úřadě Mikulov odbor finanční a majetkoprávní. Pracovníci těchto odborů se informovali, jakým způsobem řeší dluhy v jiných městech. Bylo osloveno celkem 5 městských úřadů. Čtyři z nich spolupracují se soudními exekutory a tuto spolupráci hodnotí velmi pozitivně. Platební morálka neplatičů se během velmi krátké doby výrazně zlepšila. Moravě, spolufinancovaný Evropskou unií. Díky němu Mikulovsko a Mikulov získaly dotaci 2,7 mil. Kč na přípravu destinačního managementu, (pokračování na str. 3) Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Rada města Mikulova na svém zasedání dne projednala zprávu o dluzích na místních poplatcích a pokutách a schválila uzavření smlouvy o provádění exekucí se soudním exekutorem. Na základě výše uvedených skutečností vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mohou tento stav napravit do konce února Exekutorský úřad začne pracovat na základě smlouvy s městem od Veškeré náklady za jeho činnost při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu činí částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci budou předány všechny nezaplacené splatné pohledávky. Údaje pro zaplacení jsou uvedeny na platebních výměrech, rozhodnutích o uložení pokut, výzvách k zaplacení nebo složenkách. V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor Anketa Nejlepší sportovec města byla kvůli nezájmu zrušena Již potřetí chtělo město Mikulov ocenit své nejlepší sportovce. Po dvou úspěšných ročnících se ten letošní však konat nebude. Do ankety, během níž měly sportovní kluby i jednotlivci nominovat své kandidáty, přišlo pouze šest návrhů. Jsem z toho příšerně zklamaný. Ale v podstatě si za to mohou sportovci sami. Oni si prakticky svým nezájmem anketu zrušili. Naše poděkování samozřejmě patří ale těm, kteří se do ankety zapojili a své nominace do 31. prosince 2006 zaslali. Bohužel při tak nízkém počtu návrhů nemůžeme anketu vyhodnotit, říká předseda sportovní komise Rostislav Souchop. Zároveň zdůrazňuje, že členové komise budou i v letošním roce usilovat o pokračování byť přetržené tradice Ankety o nejlepšího sportovce Mikulova. Myslím si, že do města patří. Sportovci se mají čím pochlubit, aby lidé nečetli stále jen o problémech s hřištěm a sportovní halou, říká Rostislav Souchop. Platba za odpad a za psy Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany města Mikulova, že již lze platit místní poplatky za komunální odpad a za psy za rok Poplatek ze psů je splatný do a za odpad do Úhradu těchto poplatků lze provést v přízemí v podatelně MěÚ nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5 podlaží). Pokud poplatek zaplatíte dříve, než obdržíte složenku, je pro vás složenka bezpředmětná. Platbu lze provést i bezhotovnostně s uvedením správného variabilního symbolu, který je vyznačen na jednotlivých složenkách. Finanční odbor MěÚ Mikulov ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: pronajmout nebyt. prostory na ul. Svobody 5 spol. MODA TOTAL, s. r. o. (prodejna bižuterie a dámské konfekce) L. Láníková, pronajmout nebyt. prostor ve dvorní části domu na Náměstí 14 o výměře 93 m 2 Z. Šulovi za účelem výstavby nového bytu, pronajmout nebyt. prostor (sklep) na ul. Vídeňská 17 o výměře 11 m 2 J. Adamec, smlouvu o poskytování služeb s obchodní společností TEDOS Mikulov, s r. o., stanovení obřadních dnů a určení prostorů pro volební období , odměny hudebníkům, recitátorům, oddávajícím, pravidla pro stanovení platu ředitelům MŠ a ZŠ, zřizovaných městem Mikulov, otevření 4 prvních tříd pro školní rok 2007/2008. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebyt. prostor galerii o výměře 57,57 m 2 + soc. zařízení + společná vstupní hala na Náměstí 27, zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebyt. prostor kancelář o výměře 56,19 m 2 + soc. zařízení + společná vstupní hala na Náměstí 27, Rada města projednávala zveřejnit na úřední desce záměr města prodat část poz. p. č. 491 a p. č. 494 max. o výměře 180 m 2 v lok. ul. Husova J. Kmenta, zveřejnit záměr převést na list vlastnický Města Mikulov pozemky v areálu bývalých kasáren jako opuštěný majetek, zveřejnit na úřední desce záměr města dát do výpůjčky nemovitosti v lok. městské koupaliště Mikulov na ul. Republikánské obrany, nejpozději do podat k soudu návrh na vyklizení nebytových prostor v objektu kina na ul. Česká, nájemce JOKER CASINO MIKULOV, a. s. Ředitelům škol předložit výsledky zápisu do 1. tříd Ved. odboru územního plánování a stavebního řádu svolat nejpozději do stavebníky v lokalitě Na Hradbách k řešení vzniklých problémů. Doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení: odprodat část poz. p. č. 2531/1 v lok. ul. Dukelská o výměře cca 70 m 2 za cenu 250 Kč/m 2 A. Kaczur, Vyhlášku města zakazující žebrání, vyčlenit v rozpočtu města 100 tis. Kč na dotace v oblasti školství. Bere na vědomí: zápis z jednání kulturní komise , , zápis z jednání sportovní komise , zápis z jednání podnikatelské komise , zápis z komise výstavby a architektury , rezignaci Martina Chromého na funkci předsedy podnikatelské komise, informace k připravovanému zápisu do 1. tříd ZŠ, informace majetkoprávního odboru o dluzích na místních poplatcích a pohledávkách města a návrh na zahájení spolupráce se soudním exekutorem, výroční zprávu Městské policie Mikulov za rok Jmenuje: členy komisí Rady města: Iva Šrámková (bytová komise), Slavomír Měšťánek (komise pro komunikaci s veřejností), Dan Kamenár (komise cestovního ruchu), Zbyněk Češka (podnikatelská komise), Josef Hromek (komise výstavby a architektury), Petr Snášel (komise výstavby a architektury). Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Zájem o prodej bytů na sídlišti je jen částečný Zastupitelstvo města na svém zasedání dne potvrdilo svoje rozhodnutí o prodeji bytových domů (funkčních celků) z majetku města v lokalitě sídliště (Větrná 1 9, Hraničářů 1, 3, 5 a Kpt. Jaroše 1 8) a současně schválilo změny v Zásadách prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Mikulov. Hlavní změny Zásad prodeje spočívají v navýšení kupních cen (zrušení slev, které poskytovala spol. TEDOS Mikulov, s r. o., započítání skutečně vynaložených nákladů na opravu bytů). Velmi podstatnou změnou je dále navýšení procenta nájemníků, kteří si musí svůj byt odkoupit, aby mohl být prodán celý funkční celek (75 % nájemníků). Majetkoprávní odbor Městského úřadu Mikulov, který zajišťuje pro Město Mikulov prodej bytových domů, zorganizoval koncem listopadu 2006 schůzky s nájemníky výše uvedených bytových domů. Všichni nájemníci (celkem 197) byli písemně pozváni. Na schůzkách, kterých se zúčastnilo 160 nájemníků, byli všichni podrobně seznámeni, jakým způsobem bude prodej bytových domů a jednotlivých bytových jednotek probíhat. Na základě písemného vyjádření dotazníku, který všichni zúčastnění obdrželi, zjistil majetkoprávní odbor, že zájem o odkoupení bytů v souladu s pravidly Zásad prodeje projevili nájemníci z tzv. funkčního celku Větrná 1, 2, 3, Větrná 4, 5, 6 a Kpt. Jaroše 1 8. K prodeji funkčního celku Větrná 7, 8, 9 a Hraničářů 1, 3, 5 prozatím nedojde. Nebyla splněna podmínka počtu 75 % všech nájemníků. Na ulici Hraničářů je situace obdobná a současně jsou zde evidováni 4 nájemníci s dluhy na nájemném. Řádné hrazení nájemného je základním předpokladem odkoupení bytu. Nyní pracovnice majetkoprávního odboru zpracovává podklady pro prodej domu na ul. Větrná 1, 2, 3. Následně bude prodán funkční celek Větrná 4, 5, 6 a Kpt. Jaroše 1 8. Prohlášením vlastníka budovy bude dům rozdělen na bytové, popř. i nebytové jednotky a bude graficky zakreslen. Prohlášení vlastníka bude po odsouhlasení s nájemníky vloženo do katastru nemovitostí. K bytovým domům je v katastru nemovitostí evidováno zástavní právo ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj ČR, neboť Město Mikulov vybudovalo podkrovní byty s finanční spoluúčastí státu formou dotace. Po zápisu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí požádá Město Mikulov ministerstvo pro místní rozvoj o převedení zástavního práva z celého bytového domu pouze na bytové jednotky v podkroví. Následně bude možné začít s odprodejem jednotlivých bytových jednotek. Kupující obdrží návrh kupní smlouvy a po jejím odsouhlasení provede úhradu kupní ceny. Po podpisu kupní smlouvy ze strany kupujícího a starosty města majetkoprávní odbor 2 provede vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Předpokládaný časový horizont 1 až 2 roky se zdál nájemcům zdlouhavý, ale z důvodu administrativní náročnosti této agendy nelze prodávat všechny byty současně. Kontaktní osobou pro prodej bytů je pracovnice majetkoprávního odboru sl. Irena Bartáková, na kterou se mohou občané obrátit s případnými dotazy. Irena Bartáková, Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov Pečovatelská služba je tu pro vás Dovoluji si připomenout, že pečovatelská služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nabízí své služby i v tomto roce jak v domácnostech, tak i v domech s pečovatelskou službou. V platnosti je nový ceník služeb, který schválila RM v prosinci 2006 v souvislosti s novými právními předpisy. Občané závislí na pomoci druhé osoby, kterým bude vyplácen příspěvek na péči, mohou tyto služby využít souběžně s péčí, kterou jim poskytne je rodinný příslušník. Dříve tato možnost byla omezená. Bližší informace vám rádi poskytnou pracovníci pečovatelské služby. Dojednat termín je návštěvy si můžete na tel.: , nebo na č. mobilu D. S.

3 Změny v sociální oblasti V době, kdy budete číst tyto řádky, budou platit některé zákony v sociální oblasti již téměř jeden měsíc. Dotknou se celé řady občanů. Jsou to především nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na ÚP a pobírají dosud dávky sociální péče (někteří z nich nemohou najít to správné zaměstnání několik dlouhých let) a senioři, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi více motivuje občany ke snaze zajistit si prostředky k uspokojování svých potřeb vlastními silami, především vlastní prací. Zvýhodňováni tedy budou občané, kteří se budou aktivně snažit řešit svou situaci, budou pracovat třeba i za nižší mzdu. Nově a poněkud přísněji budou hodnoceny společně posuzované osoby. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi jsou náročné. Je proto nutné věnovat je vyplňování náležitou pozornost. V médiích tolik frekventovaný zákon o sociálních službách přináší řadu podstatných změn do života občanů. Chrání práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou v je prosazování oslabeni z důvodu již zmíněného zdravotního Městská policie Mikulov bilancuje výběr z Výroční zprávy za rok 2006 Celkem bylo v roce 2006 uloženo blokových pokut za korun (denně průměrně cca 5 přestupků). Přestupků v dopravě bylo řešeno 1 307, vyinkasováno bylo korun. Průměr na pokutu činí 385 korun. Bylo nasazeno 486 botiček (v průměru 1,35 denně) a v blokovém řízení uděleno Kč. Při řešení přestupků provedli strážníci kontrolu totožnosti u osob (denně zkontrolovali cca 11,5 osob). Varovným číslem však je postižení, ale i věku či nepříznivé životní situace. Zákon pak každému občanu garantuje bezplatné sociální poradenství. Lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, bude vyplácen příspěvek na péči jako zcela nově zavedená státní sociální dávka, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Tuto dávku bude vyplácet odbor sociálních věcí pro celou spádovou oblast Mikulovska těm občanům, kteří do pobírali od ČSSZ Praha zvýšený důchod o bezmocnost. V porovnání s částkou bezmocnosti doznal příspěvek na péči značného navýšení např. osoba, která pobírala II. stupeň bezmocnosti v částce 960 Kč, obdrží Kč, resp Kč, byl-li osobě, která o tuto zdravotně postiženou pečovala, vyplácen tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou a jinou. Příjemcem nového příspěvku bude i zákonný zástupce (rodič, opatrovník nezletilého dítěte). Mohou to být další osoby v zákonu uvedené. Novou žádost o příspěvek na péči lze podávat na odboru sociálních věcí na předepsaných tiskopisech, které jsou zde k dispozici. Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb např. pečovatelská služba, a samozřejmě také pro pečující osobu, kterou je osoba blízká nebo jiná. Dagmar Sochůrková, vedoucí odboru sociálních věcí 172 mladistvých kontrolovaných v nočních hodinách a 115 během dne. V loňském roce strážníci odchytli 48 psů a koček, chytali však také mj. 12 ovcí, 1 hada, 1 koloucha či 6 ptáků. Byl zaznamenán velký počet malých dopravních nehod na území města, z nichž v 8 případech došlo ke srážce s chodci, dva případy byly tragické. Strážníci zastavili 11 řidičů, u nichž zjistili více než 1,20 promile alkoholu v krvi. Bylo řešeno celkem 35 případů vraků vozidel. Podařilo se vyřešit 32 případů. Celkem 149 (cca12,5 měsíčně) řešili strážníci případy, které byly coby trestné činy postoupeny Starosta města Rostislav Koštial přebral v pondělí 15. ledna z rukou výtvarnice Jitka Plesz obraz koláž na plátně, jež autorka nazvala Komunální volby města Mikulova Obraz výtvarnice, žijící střídavě v Mikulově a ve Vídni, darovala městu Mikulovu ku příležitosti vernisáže své výstavy nazvané Jiné pohledy v Galerii Efram již Od poloviny ledna zdobí tato zajímavá koláž, která je mementem pro všechny mikulovské komunální politiky, starostovu pracovnu. K jejímu vytvoření mne inspirovaly všechny ty volební programy a sliby, v nichž všichni slibovali, jak to myslí s Mikulovem dobře. Chci věřit, že to mysleli opravdu vážně, říká ke genezi obrazu Jitka Plesz. Policii ČR: nejčastěji se jednalo o krádeže 29, loupežná přepadení 14, řízení pod vlivem alkoholu 11, ale také o útok na veřejného činitele 5, domácí násilí 2, zatajení nálezu 1, sprejerství 4, poškození pietního místa 2. V 8 případech bylo řešeno blokovou pokutou kouření na veřejném prostranství. Bylo evidováno 66 nálezů, jedná se zejména o osobní věci. Zajímavostí jsou ale i vystřelovací nože, sportovní samostříl, jízdní kola s dětskou sedačkou, hodinky, pánská obuv a registrační značky od vozidel. Klíče, doklady a prázdné peněženky jsou pak nejčastějšími nálezy. Přibližně polovina nálezů pochází z trestné činnosti. Více na v kategorii VÝROČNÍ ZPRÁVY. (dokončení ze str. 1) Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru marketing CR a propagaci regionu, uvedla tajemnice mikroregionu Marcela Effenbergerová. Cíl celého projektu je podle ní jediný lepší služby pro turisty a uspokojení je přání a požadavků. Novinářům byly představeny rovněž nové programy Regionálního muzea Mikulov, jako je naučná stezka po archeologických nálezech a expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Svou nabídku představilo také Turistické informační centrum Mikulov, jeskyňáři či vinaři Mikulovska. Na veletržním stánku nechyběl ani zpěv v podání Mužáckého pěveckého sboru z Březí a na hlavním podiu v pavilonu V proběhl hodinový doprovodný program. A o co bylo mezi návštěvníky expozice Mikulovska zájem? Nejvíce se lidé tradičně zajímali o cyklo a pěší turistiku, prohlídky města a nové kulturní akce, upřesnila Leona Kocourková z TIC Mikulov. Regiontour úspěšně započal řetězec veletrhů cestovního ruchu, který pokračoval uplynulý víkend v Bratislavě a v únoru bude následovat Praha. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. 3 Fotbalisté si zvolí nového prezidenta V úterý 30. ledna se od 18 hodin v Restauraci U Piaristů uskuteční Valná hromada fotbalového klubu FC Pálava Mikulov. Hlavním bodem programu bude volba nového jedenáctičlenného výboru včetně prezidenta klubu. Starý výbor totiž na této schůzi abdikuje, řekl manager FC Milan Špalek. Kandidátů na post prezidenta klubu není podle sdělení Špalka zatím mnoho. Doposud vím o jediném Karel Štogl, řekl minulý týden manager. Kromě jiného se budou na valné hromadě také schvalovat klubové a členské příspěvky a všichni členové klubu i příznivci jsou srdečně zváni.

4 NÁŠ ROZHOVOR MUZEUM POD VEDENÍM NO- VÉHO ŘEDITELE PLÁNUJE VÍCE OSLOVIT VEŘEJNOST Regionální muzeum v Mikulově má od počátku letošního roku nového ředitele. Na základě výběrového řízení do křesla po Dobromile Brichtové usedl osmadvacetiletý archeolog Petr Kubín. Pochází ze severomoravského Krnova, je absolventem oboru klasická archeologie-historie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Do mikulovského muzea nastoupil před pěti lety. Do povědomí mikulovské veřejnosti se dostal především v létě roku 2004, když objevil na ulici Brněnská při stavbě obytného domu rituální židovskou lázeň mikve. Nyní, když jste se stal ředitelem muzea, což je zejména managerská funkce, vám asi na vědeckou činnost v archeologii a publikování moc času nezbude. Nelitujete toho? Zatím to není tak, že bych se zcela přestal věnovat archeologii. Ale rozhodně na ni mám mnohem méně času než dříve. I práce archeologa ovšem nebyly jen výzkumy v terénu, ale i práce v kanceláři. Považujete za výhodu to, že jste v muzeu doposud pracoval jako archeolog, že znáte prostředí a lidi, kteří byli donedávna vašimi spolupracovníky, nyní ovšem jsou podřízenými? Určitě je to výhodou. Za dobu, co jsem zde, jsem měl možnost se podrobně seznámit s chodem muzea a myslím, že vím, jaké jsou jeho možnosti, a také vím o problémech, které je třeba řešit. Každého ze zaměstnanců znám a vím, v čem se na něj mohu spolehnout. Jaké jsou plány muzea v oblasti expozic? Na jaře muzeum otevře novou expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která by chtěla zpřístupnit poznatky o této zajímavé době veřejnosti. Pokud vím, podobně zaměřená expozice u nás doposud nevznikla, a jde tedy o ojedinělou záležitost. Dále by měla být instalována naučná stezka věnovaná paleolitickým lovcům a slovanským památkám u Dolních Věstonic a Pavlova. Samozřejmě se pro tento rok připravuje celá řada sezónních výstav. Můžete přiblížit také záměr archeoparku? Právě zmiňovaná expozice i naučná stezka jsou součástí tohoto projektu, který muzeum připravuje ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Brno. Je zaměřen na dobu římskou a paleolit. Nálezy z těchto období jsou natolik unikátní, že svým významem rozhodně překračují rámec našeho regionu. Veřejnosti by například měl být zpřístupněn archeologický výzkum, aby bylo vidět, jakým způsobem probíhá, jaké jsou metody práce archeologa, jaká práce stojí za tím, než se nálezy dostanou do vitrin v muzeu, atd. Přilákat návštěvníky i samotné obyvatele Mikulova na zámek, respektive do muzea, není jistě jednoduché. Mnozí vědí, že zde stojí zámek, ale co se skrývá uvnitř, jim mnohdy uniká. Akce, které se zde dějí, mají svůj okruh příznivců a expozice navštěvují především školy. Máte recept na to, jak lidi více přilákat? Myslím si, že v tomto se Mikulov příliš neodlišuje od ostatních měst. Všude existuje stabilní okruh příznivců, kteří mají zájem o dění v místě, kde žijí. Určitě bychom chtěli více spolupracovat se školami a snažit se oslovit ty, kteří Mikulovem pouze projíždějí. Velkým potenciálem je určitě připravovaná lázeňská zóna v Pasohlávkách. Zámecký sál bude přeměněn v kongresové centrum. Město Mikulov i Jihomoravský kraj si od této investice hodně slibuje, zviditelní se tak nejenom zámek, ale i celý region a naše město. Pevně doufám, že investice vložená do vybudování kongresového centra přispěje k propagaci Mikulova. Pro tento rok, který je jakýmsi zkušebním, se již připravuje celá řada akcí, jež se zde budou konat. Pokud se podaří, bude to určitě dobrá reklama pro to, aby se sem návštěvníci konferencí vrátili i coby turisté. Věříte, že mikve, kterou jste v létě 2004 objevil na Brněnské ulici, bude zpřístupněna turistům? Objev mikve je ojedinělou záležitostí, která si určitě zaslouží, aby byla zpřístupněna veřejnosti. Nejdříve by se ovšem měla vyřešit dostavba bytů. Jaký bude další postup, je věcí jednání mezi městem, Spolkem přátel židovské kultury a muzeem. Je něco co vás od začátku vašeho ředitelování překvapilo? Docela mě překvapuje vzrůstající míra vandalismu v okolí zámku, která se projevuje zejména ničením jeho osvětlení. Téměř každý den je některý z reflektorů nějakým způsobem poškozený. Naposledy bylo několik z nich i rozbito. Děkuji za rozhovor Jitka Chromá Oprava V minulém vydání Zpravodaje jsme uvedli, že ředitelem Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově je Miroslav Svoboda. Tento je v období od 1. do 31. ledna 2007 vedením archivu pouze pověřen. Ředitelem bude jmenován teprve od 1. února na základě výběrového řízení, které 15. ledna vyhrál. PRODÁM v k. ú. Mikulov st. pozemek smíšená zóna, bydlení, obč. vyb. a služby. Výměra m 2 (60 49). Tel.: Řádková inzerce Koupím dům nebo byt v Mikulově. Cena do 5 mil. Kč. Za nabídky děkuji. Tel.: Prodám čtyřkolový Wari včetně nářadí a rotavátoru. Dohoda telefonem v době od 18 do 20 hod Hledám dlouhodobý podnájem v Mikulově pro 1 osobu, 1 pokoj + KK, podnájem v rodinném domě nebo v paneláku. tel.: Reprezentačný ples poďakovanie Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som v mene svojom ako i v mene všetkých účastníkov družobného plesu v Mikulove, ktorý sa konal dňa , vyjadrila poďakovanie za hodnotný a príjemne strávený večer. Oceňujeme úroveň a organizačné zabezpečenie tohtoročného podujatia. Pripraviť celovečerný program a zvládnuť takú veľkú skupinu ľudí nie je iste maličkosť a vyžaduje zvládnuť viacero aspektov. Zvládli ste to však výborne, za čo Vám vyslovujeme svoj obdiv a naše ubezpečenie, že delegácia účastníkov plesu z Kútov sa cítila veľmi dobre v reprezentačnom prostredí mikulovského zámku. Tešíme sa, že o rok sa budeme môcť opäť stretnúť na spoločenskom podujatí, ktoré má už tradíciu a svo stálych hostí. Želáme Vám do ďalšej Vašej práce veľa zdravia, veľa elánu a tvorivých síl. S pozdravom Ing. Mária Macejková starostka obce Kúty Základní škola Valtická má primát, na který je právem hrdá Základní škola Valtická v letošním roce oslaví 79 let svého trvání. Jejími školními dveřmi za tu dobu prošly tisíce žáků. V letošním školním roce však škola zaznamenala zvláštnost, která nemá do současné doby obdoby. Do první třídy na odloučeném pracovišti na ulici Pavlovská začal chodit v září šestiletý chlapec, který patří mezi velmi nadané talentované děti. V Mikulově doposud dítě s tak vysokým IQ diagnostikováno nebylo. V celé populaci naší republiky se takto mimořádně nadaných dětí vyskytuje pouze pět procent. Některé jsou nadané jen výtvarně či tělesně, jiné po všech stránkách. Mezi ně patří i náš žák, který vyniká zejména po paměťové a logické stránce, říká hrdě ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. Pro většinu základních i středních škol je již dnes samozřejmostí integrace dětí s různým zdravotním mentálním či tělesným postižením. Práce s talentovanými žáky je však doposud velmi málo rozšířená. Stejně jako děti s postižením či s poruchami učení potřebují také nadané 4 a talentované děti individuální péči a přístup vyučujících a úzkou spolupráci školy s rodinou, říká učitelka Ludmila Děngeová. Prvořadým úkolem školy a každého pedagoga by pak podle ní mělo být rozvíjet a uspokojovat intelektuální potřeby takto nadaného dítěte, zajistit, aby se v hodinách nenudilo a nebylo tak frustrované. Náš prvňáček uměl číst už v mateřské škole, v pěti letech ho nezajímaly pohádky, ale běžně si četl v encyklopedii. Zná všechna hlavní města států celého světa, řeší matematické příklady na úrovni páté třídy, říká ředitel školy Rostislav Souchop. Zároveň ale zdůrazňuje, že vzdělávání

5 DEN S JOSEFEM LADOU Spisovatele a malíře Josefa Ladu není třeba představovat. Jeho říkadla a kouzelné obrázky zná snad každé malé dítě. Den s jeho krásnými knihami plnými barevných obrázků prožily děti ze 3.A na Pavlovské a připomněly si tak jeho narozeniny, které by měl 17. prosince. Každý žáček objevil doma některou z Ladových knih, obrázkový kalendář nebo zimní pohlednici, kterou prezentoval spolužákům, nakonec si děti společně vyrobily vlastní knihu plnou říkadel a obrázků. Den s Josefem Ladou byl pro děti příjemným zpestřením a už teď přemýšlí, co vymyslí na příští rok, kdy uběhne od narození tohoto oblíbeného autora a ilustrátora dětských knih 120 let. Hana Míčková OTEVŘENÉ DVEŘE NA PAVLOVSKÉ V úterý 30. ledna se otevřou dveře ZŠ Valtická na ul. Pavlovská nejenom pro všechny žáky, ale také zájemce budoucí prvňáčky a je rodiče, kteří se mohou přijít podívat, jak to na škole chodí. První návštěvníky přivítají na Pavlovské už od 6,30 hod., kdy přichází první děti do ranní družiny. Podívat se můžete do tříd, kde děti tráví dopolední vyučování i odpolední zájmové aktivity. Prohlédnout si můžete také další prostory. Těší se na vás naši prvňáčci, kteří vám od 15,30 předvedou se svou paní učitelkou, co už všechno dovedou. Dveře školy se uzavřou v 18,00 hodin, vzkazuje všem Hana Míčková. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ VALTICKÁ A PAVLOVSKÁ Přestože do zahájení nového školního roku zbývá ještě spousta času, naše škola přivítá své budoucí prvňáčky už zanedlouho. Ve čtvrtek 1. února totiž proběhne zápis do prvních tříd, a to na obou našich budovách Valtická i Pavlovská od 14 do 18 hod. Na Valtické se děti setkají s některými pohádkovými bytostmi a zvířátky, které je provedou po třídách. Šikovní předškoláci jim mohou abnormálně nadaného hocha musí probíhat podle individuálního plánu a to klade vysoké nároky také na přípravu samotných učitelů. Právě proto se Základní škola Valtická chce zapojit do evropského grantového programu, díky němuž by získala prostředky na vytvoření kvalifikovaných podmínek pro rozvoj nadaných dětí. A to jak po stránce materiální (počítače, literatura), tak část prostředků by sloužila na ohodnocení a motivaci pedagogů, kteří se o nadané žáky starají nad standard běžných osnov. Nadání malého prvňáčka z Pavlovské ulice je opravdu výjimečné. Nadprůměrnými schopnostmi Informace z mikulovských škol zazpívat písničku nebo povědět hezkou říkanku, připravené budou mít také jednoduché hudební nástroje, pastelky a výkresy.vše, co do správné školy patří. Za vše, co malí žáčci předvedou, budou pro všechny nachystané malé dárečky. V budově na Pavlovské ulici děti přivítají řemeslníci. V doprovodu staršího spolužáka si mohou budoucí školáci vyzkoušet své dovednosti a znalosti. U paní malířky za pěkný obrázek dostanou na památku štětec. S kominíkem vyčistí komíny, které společně postaví z kostek. Procvičí si jazýček s paní učitelkou a u kuchařky si pomocí darované vařečky uvaří nějakou obrázkovou dobrůtku. Za návštěvu u všech řemeslníků si s sebou děti mohou odnést plno krásných výrobků od svých nových spolužáků, vysvědčení o zvládnutí řemesel, upomínkový list na zápis. Rodiče mají možnost seznámit se během návštěvy s prostředím, vyučujícími, výukovým programem a ostatním personálem školy. Přijďte si s námi pohrát. Nejen na děti, ale také na je rodiče se už moc těší všechny naše paní učitelky. Rodiče, nezapomeňte občanský průkaz a rodný list dítěte. Dagmar Němcová, Markéta Nezbedová ZÁPIS PRVŇÁČKŮ NA HRANIČÁŘŮ Už je to zase tady. Nový školní rok 2007/2008 bude zahájen sice až za pár měsíců, ale budoucí školáci, už od Vánoc vyzbrojení novými školními brašnami, se jistě nemohou dočkat, až půjdou k zápisu. Pro rodiče nastal čas volby, které škole svěřit své dítě. Chceme upozornit všechny rodiče předškoláků, že obdržením písemné pozvánky k zápisu není v žádném případě dotčeno je zákonné právo vybrat si základní školu podle svého uvážení. Dále bychom chtěli rodičům pomoci při je rozhodování a nabídnout jim z naší školy to nejlepší. Dle seznamu žáků, kteří se mají dostavit k zápisu na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, otevřeme pravděpodobně v příštím školním roce dvě první třídy, v nichž chceme novým žáčkům nabídnout následující možnost výběru: v 1.A rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na všeobecně sportovní přípravu, a talentem však mohou podle Ludmily Děngeové oplývat i jiné děti ze školy, u kterých doposud je vlohy nebyly odhaleny. Škola proto nyní ve spolupráci s Dětskou Mensou ČR (sdružení pro duševně nadané děti) provádí IQ testy na prověření schopností a nadání u všech dětí školy. Nepředpokládáme, že těch dětí budou desítky, ale možná se nám podaří najít ještě jednoho tak nadaného žáka či žačku. A možná taky nenajdeme nikoho, i když já osobně tomu nevěřím. Určitě máme mezi našimi dětmi někoho nadaného a zatím jsme jeho potenciál neodhalili, věří učitelka Ludmila Děngeová. 5 v 1.B výuku anglického, německého a francouzského jazyka dle zájmu dětí, a to formou kroužků. Vzhledem k rozvíjející se spolupráci naší školy s Domem dětí a mládeže Mikulov hodláme ve škole otevřít řadu dalších zájmových aktivit v odpoledních hodinách tak, abychom vyhověli co nejvíce současným požadavkům a přáním dětí. Již nyní pracují kroužky anglického jazyka, country tance, sportu a šikovných rukou. Zvláště bychom chtěli rodiče upozornit na kroužek zobcové flétny, který je ze strany logopedů doporučován z hlediska odstranění vad výslovnosti a nácviku správného dýchání. Vzhledem k dokončení nových odborných učeben chceme rovněž zahájit určitou formu vzdělávání v oblasti informatiky, která se stává spolu s anglickým jazykem nejvíce žádanou jak ze strany rodičů, tak i dětí. U zápisu do prvních tříd, který se bude na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E konat ve čtvrtek 1. února v době od 14 do 18 hodin, velmi rádi uvítáme nejen děti, které si u nás v prosinci a lednu vyzkoušely v hojně navštěvovaném Kurzu pro předškoláky školu nanečisto, ale také ostatní budoucí prvňáčky. ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E Dopis budoucím prvňáčkům Milí předškoláci, blíží se 1. únor, který se letos stal dnem zápisu do 1. třídy základní školy. Jistě se už všichni těšíte, až budete moci ukázat, čemu všemu jste se doposud naučili a jak jste šikovní. Na ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E na vás 1. února od 14 do 18 ho din budeme čekat my, pohádkové bytosti. V jedné ze tříd vás přivítá Jeníček, Mařenka a také Ježibaba. Ale nebojte se, je vegetariánka, naučila se jíst jen zdravé ovoce a zeleninu. V dalších učebnách najdete malého Budulínka, Červenou karkulku s vlkem, a dokonce i neposlušná kůzlátka, ze kterých však není radno brát si příklad. Starší žáci školy už teď pro vás, své budoucí spolužáky, připravují nejrůznější dárečky, aby byl váš první vstup do školy příjemný a nezapomenutelný. A budete-li si chtít prohlédnout školní budovu, s radostí vás provede Krakonoš. Prosíme ještě, připomeňte rodičům, aby si nezapomněli vzít s sebou svůj občanský průkaz a váš rodný list. Doufáme, že se vás ve čtvrtek 1. února dostaví opravdu hodně, a velmi se na vás těšíme! Vaše pohádkové bytosti

6 Turistické produkty Slovácka agentury Avedon oceněny i na Regiontouru Dne 11. ledna byly uděleny významné národní ceny Grand Prix Regiontour Celkem sedm firem bylo na společenském večeru mezinárodních veletrhů GO a REGIONTOUR oceněno za nabídky v oblasti domácí turistiky. Grand Prix a cenu Asociace cestovních kanceláří ČR získala i mikulovská agentura Avedon. Jedno z ocenění Grand Prix Regiontour 2007 získaly také Nové produkty turistické destinace Slovácko, které pro Region Slovácko realizuje agentura Avedon, jež od konce roku 2006 splňuje podmínky provozu oficiální incomingové cestovní kanceláře. Ocenění z rukou Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, převzal Květoslav Tichavský, předseda správní rady sdružení Region Slovácko (foto). Nové produkty turistické destinace Slovácko obdržely v krátké době další ocenění a po listopadovém třetím místu za nejlepší turistický produkt v soutěži Náš kraj 2006 se zařadily mezi nejúspěšnější turistické produkty v České republice. Konkurence v nabídce regionů stále roste, považujeme tím obhajobu Grand Prix Regiontour za prestižní záležitost firmy i celého regionu Slovácko. Pro turistický region Slovácko zajišťujeme marketingové služby již několik let a jsme rádi, že i díky naší práci je Slovácko hodnoceno jako jeden z nejlepších turistických regionů v České republice, říká Jan Sojka, který je v AVEDONU za tvorbu a marketing turistických produktů zodpovědný. Projekt Nové produkty turistické destinace Slovácko byl realizován za podpory Evropské unie a Jihomoravského kraje. Nositelem a garantem projektu byla ZO ČSOP Adonis Mikulov. (ave) HLEDÁM DLOUHODOBÝ PODNÁJEM V MIKULOVĚ. Tel.: , Vy se ptáte, radnice odpovídá NA CO SE JEŠTĚ ČEKÁ? Tuto otázku si kladu velmi dlouhou dobu zejména tehdy, procházím-li po kovové lávce k vlakovému nádraží při pohledu na nevábně a nepěkně zarostlé prostranství před bytovým komplexem ulice kpt. Jaroše, mám na mysli novější bytovou zástavbu. A proč si shora uvedenou otázku tak často kladu? Co se s tím vůbec dá dělat, zda by se ono prostranství dalo zvelebit nejen ku prospěchu zdejších obyvatel, myslím jakkoli. Určitě by se našel někdo, kdo by se rád zamyslel a dal tak najevo, že mu není lhostejné, jak to před vstupem do tak krásného města, jaké právě Mikulov je, vypadá. A určitě by nezůstalo jen na papíře, který bohužel snese všechno. Ono je to mnohdy stejné i se sliby: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Rád bych se mýlil. Je možné, že jsem neprostudoval záměr odpovědného odboru zdejšího MěÚ, který se danou lokalitou zabývá. Přesto si myslím, že by nebylo na škodu ji dlouhodobě a viditelně zveřejnit, aby občané města měli možnost daný záměr eventuálně posoudit, případně se k němu vyjádřit, mít návrhy, námitky a podobně. Nechám se rád poučit, se záměrem bych se rád i seznámil, pokud jaký taký existuje nebo existoval. Jen si nemyslím, že by bylo zrovna nejvhodnějším řešením zastavět tuto lokalitu podobným podnikem ve smyslu nočního klubu pro něčí neukojené sexuální choutky a levně vydělané peníze žen a dívek od nejstaršího řemesla světa oněch zařízení v rámci také turistiky je už, myslím si, v Mikulově již dost. Je nakonec možné, že daný pozemek drží někdo, kdo za něj chce nekřesťanské peníze po vzoru paní kadeřnice z Hranic, nebo čeká, až bude za pusu někomu, kdo zase něco slíbí, a ve finále buď výhodně spekulativně za několikanásobek prodá, nebo... Zatím se řečená lokalita stává jen odporným smetištěm, pohozenými plastovými a jinými obaly a papíry počínaje, drobnými černými skládkami konče. A nejen to, byť nejsem znalý v oboru, každoročně se zde uchytí tzv. nekulturní porosty, které jsou spíše na škodu PÁTEK 26. LEDNA prostředí než ku prospěchu, a to nejen zdraví viz různé alergie atd., jimiž současná mladší generace nadmíru trpí. A co výhled z oken obyvatel domu, myslím, že i toto je též nejen k zamyšlení. Vadí nám to? Určitě ano. Ale co s tím? Ač jsem se v minulosti mnohokráte snažil dostat na danou otázku odpověď od hlav pomazaných, tedy od těch, co hýbou městem, nedostal jsem ji nikdy. Vždy se řeč vedla jen o dlouhodobém záměru, bohužel, údajně velmi finančně náročném a nakonec se problém zamluvil a šel do ztracena. Anebo v bezprostřední blízkosti vyroste??? Nejen já, určitě mnozí další občané očekávají od nového vedení města radnice odpověď, co před blokem ulice kpt. Jaroše v dohledné době vyroste, co tudy povede Vím, že odpověď na toto možná choulostivé téma nemohu očekávat okamžitě, na radnici je nová garnitura, jsem ale na ni přece jen zvědav, neboť mám toto město velmi rád, a proto si myslím, že otázka je zcela na místě. Odpoví někdo z radnice? F. Prorok O odpověď jsme požádali starostu města Rostislava Koštiala Vážený pane Proroku, děkuji za Váš dotaz a připomínky. Nezbývá mi než s Vašimi názory souhlasit. Mrzí mne také, že Vám nebylo v minulosti odpovídáno na Vaše dotazy. Vím, že to není vždy jednoduché najít odpověď na připomínky občanů, ale já osobně jsem vděčen za každou i kritickou připomínku. I z těchto důvodů jsme nově zřídili internetový komunikační kanál blog.mikulov.cz, který usnadní komunikaci mezi radnicí a občany. Lokalita, kterou uvádíte, si opravdu zaslouží naši pozornost a její blízká budoucnost je v současné době i díky Vašemu podnětu konzultována s vedoucími odborů. Je zvažováno několik alternativ v souladu s územním plánováním. Jednou z alternativ, kterou budu podporovat, je parková úprava na části tohoto území. Koštial Rostislav M O D R Á Ú S T Ř I C E FINLANDIA ZA 27 KČ S DŽUSEM ZDARMA!!!! Jukebox taneční parket opět až do rána Stolní fotbálek, výherní automaty. Přímé sportovní přenosy na VELKOPLOŠNÉ TV. A to vše denně hod. Nádražní 24, Mikulov, vchod do suterénu nynější Casanovy!

7 Dnes již bývalý ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově Emil Kordiovský vykonával svou funkci dlouhých 27 let. Do archivu jsem nastoupil ráno 2. ledna 1980 a klíče od podniku jsem předal téhož dne o 27 let později ve dvě hodiny odpoledne. Nastupoval jsem po Metoději Zemkovi, který vlastně archiv pro okres Břeclav vytvářel. Řadu mikulovských archivářů bude nyní, alespoň doufám, vyplňovat dlouholetý spolupracovník a kolega Miroslav Svoboda, který zde pracuje již osm let, říká Emil Kordiovský. Za jeden z velkých úspěchů uplynulých let považuje emeritní ředitel to, že archiv odolal tlakům bývalého Okresního národního výboru a později i Okresního úřadu Břeclav a archiv zůstal ve starém historickém městě Mikulově. Dokonce v letech se nám díky pochopení Městského úřadu Mikulov podařilo přebudovat a dostavět budovu obchodního domu na rohu Pavlovské a České ulice, kde vznikla jedna z nejlépe postavených budov nových českých archivů po roce 1990, vzpomíná Emil Kordiovský. Dětský karneval 2007 Emil Kordiovský by se rád s Mikulovem rozloučil knihou Kvůli modernizaci zámeckého sálu byl dětský maškarní karneval narychlo přesunut na neděli 14. ledna. Moderátoři připravili pro více než tři sta účastníků spoustu písniček, tanců, her a kouzel. Součástí programu bylo také tradiční vyhodnocení nejlepších masek: děti do 4 let: Pampeliška K. Dobošová Perníková chaloupka I. Březinová Hasič J. Piršč děti 4 8 let: Růžička B. Dohnálková S čerty nejsou žerty O. Zourek + K. Žebrák Hrad J. Frantel děti nad 8 let: Pirátky P. Divulská + A. Frlausová Já po ránu H. Mikulášová Žokejka H. Klanicová Společná maska: Indiáni a piráti z Dětského domova Mikulov. Indiáni z Dětského domova Mikulov Pracovníci DDM Mikulov děkují všem svým dobrovolným spolupracovníkům, moderátorům a sponzorům: Město Mikulov, V+V Lahůdky, Gebauer a Griller Kabeltechnik, PEMAG, Dům zdraví, MBZ M, Hrůza Petr Chevron, AGIP Radkovič, Lékárna U Lva, Mikros-vín, EMIPO, KOVO Prokeš, Rybářství Holý, Květinářství U Žabáka, Drogerie Jurek, Papírnictví MON, Penzion U Horáků, SOU Mikulov, Klinmam Czech, Mikro trading, STKO, Hodl Plastic, Albert Elektro, Hotel Zámeček, Keramika Frantel, Cukrárna Zimmermann, MTS Uherské Hradiště, Lékárna Camellia, Restaurace Pod Radnicí. DDM Únor v DDM Milé slečny, stále je možnost přihlásit se do soutěže Dívka Akce se koná od 13 hod. v sále DDM. Vítězky postoupí do oblastního kola soutěže Dívka roku Výlet do termálních lázní Laa an der Thaya Pá 2. 2., sraz v 9 hod. před DDM, návrat přibližně ve 14 hod. Cena za autobus 120 Kč na osobu, děti do 5 let 60 Kč. Cena za bazén děti do 3 let zdarma, děti školou povinné 4,80, dospělí (od 14 let) 10,80. Vstupné i doprava se hradí předem v kanceláři DDM, pas nutný. Akce se uskuteční při zájmu alespoň 30 osob. Přihlásit se můžete nejpozději do Jarní prázdniny Příměstský tábor, denně hod., 7 Za úspěch je podle něj možno také považovat udržení Mikulovských sympozií, kterých se už konalo plných devětadvacet a která jsou trvale v kalendáři českých i některých zahraničních archivářů a historiků v měsíci říjnu. Velkým zdarem a ve své době také velkou novinkou bylo, že zdejší archiv jako vůbec první v celé tehdejší Československé republice začal používat při zpracování archivních materiálů výpočetní techniku. V první půli 80. let minulého století to bylo považováno za nevhodné a nemožné. Dnes už to bez počítačů nejde ani v tomto oboru, říká Emil Kordiovský. Velkým štěstím a přínosem pro bývalého ředitele Státního okresního archivu byl podle jeho slov také kolektiv, ve kterém pracoval. Bez něj by se to všechno nepodařilo, dodává. Prací archivářů však není, jak se mnozí mylně domnívají, jen uchovávat dokumenty, oprašovat staré listiny a bádat. V posledních patnácti letech se mikulovský archiv podílel také na zpracování téměř dvou desítek knih věnovaných přírodním i společenským oblastem některých měst i obcí okresu Břeclav. Mou touhou bylo a je zpracovat takovýto sborník za účasti několika desítek odborníků i o městě Mikulově. Zdá se, že díky pochopení současného vedení města tuto touhu naplním, říká s potěšením Emil Kordiovský. Mělo by se jednat o sborník, který seznámí čtenáře s nejnovějšími poznatky z geologie, botaniky, zoologie, archeologie, historie obecné i stavebně historické a kulturní, z etnologie, ale který zachytí také stav města a jeho kultury na počátku 21. století. Vedle rozsáhlé textové části bude sborník obsahovat i spoustu fotografií, reprodukcí výtvarných děl, grafů a tabulek s údaji, aby byl nejen obsahově, ale i graficky přitažlivý. Touto prací zanecháme svým následovníkům pramennou základnu, na níž oni jednou budou stavět své hodnocení naší doby, objasňuje záměr Emil Kordiovský a dodává na závěr: Tímto sborníkem bych chtěl poděkovat městu Mikulovu za všechno krásné, co jsem během oněch sedmadvaceti let mezi jeho domy a obyvateli prožil. Vánoce u skautů Dům dětí a mládeže Mikulov Den před Vánocemi jsme se sešly, abychom potěšily nejen sebe, ale i své blízké. Již počtvrté jsme secvičily tradiční malé hudební pásmo a hrály si na živý Betlém. Díky přízni počasí jsme si dovolily vše předvést na chodníku před klubovnou. Přišli se podívat nejen rodiče našich světlušek a skautek, ale i kamarádi skauti a příznivci Junáka v Mikulově. K ohřátí se podával vánoční čaj, k zakousnutí cukroví. V Betlému se k Ježíškovi v našem případě k Evičce, tulily ovečky, které se projevovaly občasným zabečením. Ovečky mají u diváků každý rok snad největší úspěch, a tak je o je roli největší zájem. A když jsme se tak pěkně sešly, využily jsme to pro dobrou věc. Kdo chtěl, mohl přispět na dětský denní stacionář pro postižené děti Billiculum, jenž sídlí u nás v Mikulově na ulici Růžová. S potěšením mohu konstatovat, že se vybralo více než korun. Moc všem děkujeme za účast a těšíme se opět na příště. Za skautky a světlušky Máslo Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , obědy zajištěny. Určeno pro děti do 10 let, cena 700 Kč. Přihlášky do Diskotéka k Valentýnovi pro náctileté, hod., v DDM, vystoupí BREAK- DANCE, TOP DANCERS, DJ Fanny MAGIC GATEWAY LIGA, od do 17 hod. Akce pro příznivce karetní hry Magic the Gathering, určeno dětem začátečníkům do 14 let. Vzdělávací aktivity vosková batika v 10 pro školy, v 16 hod. pro veřejnost - s sebou tričko, popř. kus látky a 20 Kč. Chystáme kurs pro mírně pokročilé na PC (pokračování listopadového kursu). Od v hod. v DDM pokračování kurzu Angličtiny pro mírně pokročilé.

8 ANGLIČTINA Jazyková agentura LINGUA otevírá jarní semestr jazykových kurzů v Břeclavi a Mikulově. Angličtina v malých skupinách. Začátek v únoru. Přihlášky a informace na telefonním čísle Váš šťastný start i návrat AUTOSERVIS POSEIDON Jiráskova ul. (u nové betonárky) Mikulov Tel.: , Nabízí: veškeré klempířské a karosářské práce osobních a dodávkových vozidel prodej náhradních dílů na většinu vozidel prodej olejů (výměna ZDARMA) náhradní vozidlo ŠKODA Fabia ZDARMA výkup havarovaných a jetých vozů zn. Škoda NOVÁ AUTOPŮJČOVNA V PROVOZU Nemáš zrovna vůz, chceš se levně přepravit a být pánem svého času? Cena od 550 Kč / den Akce víkend Pá Po již od 1350 Kč Vše o pronájmu automobilů najdete na AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS OSOBNÍCH I UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTAVBY NA UŽITKOVÁ VOZIDLA FIAT DO 3,5 t, VALNÍKY, SKLÁPĚČE, IZOTERMICKÉ, CHLADÍCÍ, MRAZÍCÍ, MONTÁŽNÍ A SANITNÍ AUTOMOBILY LAKOVNA, MYCÍ LINKA, ODTAHOVÁ SLUŽBA A PŘÍPRAVA VOZŮ NA STK VÁM JSOU K DISPOZICI Tel.+ Fax: Loděnická 1000, POHOŘELICE Servis a odtahová služba: GSM , Prodej vozidel: GSM , RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa nemovitostí Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí Pronájmy bytů a nebytových prostor Aktuální nabídka: Hledá pro své klienty k odkoupení do osobního vlastnící byty 3+1, 2+1 a 1+1. Vyměním SB 4+1 v Břeclavi na sídlišti za 3+1 v Mikulově. Tel Agentura pro výzkum trhu hledá externisty pro dlouhodobou spolupráci v Mikulově a okolí. Možnost přivýdělku při zaměstnání. nebo tel.: (sl. Špačková). dětské pokoje TV stolky DOPRAVA PO MIKULOVĚ A OKOLÍ ZDARMA obývací stěny 8 komody ratanový nábytek stylový nábytek KENT kuchyňské stoly a židle PC stoly NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, (za čerpací stanicí SHELL), Mikulov dvoulůžka předsíně PRODEJ I NA SPLÁTKY! Po Pá hod., So hod. Tel.: , ,

9 Toulky po jižní Moravě s Krajem vína Anotace: Světlo světa spatřila nová edice tiskovin propagujících vinařství a především vinařskou turistiku na Moravě, která se svou uceleností a rozsahem stane jistě dobrým průvodcem milovníků vína a neměla by chybět v kapse žádného návštěvníka Moravy. Pro turistickou sezónu 2007 připravilo Národní vinařské centrum ve Valticích obsáhlý soubor propagačních materiálů s názvem Krajem vína věnovaný vinařské turistice na jižní Moravě. Jedná se o první souhrnný počin v propagaci vinařské turistiky na jižní Moravě, v němž se snoubí soudobé marketingové pojetí propagace cestovního ruchu s tradičním pohledem na moravské vinařství jako na jedinečné dědictví a zdroj inspirace, ale také jako na moderní odvětví, které je připraveno splnit požadavky současného cestovatele a milovníka vína objevujícího vždy něco nového. Edice Krajem vína čítá v souhrnu sto čtyřicet tisíc výtisků map, letáků a katalogů. Edice byla představena na veletrhu Regiontour a při slavnostním večeru pořádaném Jihomoravským krajem ji společně pokřtili hejtman kraje Stanislav Juránek a ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec (foto). Edici tiskovin rozšíří do začátku turistické sezóny průvodce, který bude obsahovat ucelený seznam moravských vinařských firem a vinných sklepů. Do průvodce budou zařazeny všechny firmy, které se zaregistrují do seznamu vinařů na webových stránkách Do dnešního dne seznam čítá dvě stě padesát vinařství a vinaři mají ještě měsíc možnost svoji firmu do seznamu zaregistrovat. Jak registrace, tak zveřejnění v katalogu je zdarma. Celý projekt je financován Jihomoravským krajem a Vinařským fondem ČR. Michal Solařík, NVC Paušál již od 400 Kč včetně DPH za rychlost 512 kbit/s. 9

10 Prožijte zajímavý víkend Vážení a milí, CEV Pálava Vám opět nabízí způsoby sebezdokonalení a sebepoznání a z toho vyplývající nové možnosti rozvoje vlastní osobnosti. Zkrátka, nabízíme Vám víkendový seminář Základy reflexní terapie a základy léčení energií. Kurz je určen pro ty, již se chtějí naučit možné způsoby a metody, jak pomoci sobě a svým blízkým. Účastníci kurzu se naučí prakticky základní dovednosti výše zmíněných metod při pomoci sobě a druhým. Společně si projdeme základy reflexní terapie, základní diagnostiku, jak zjistit, kde je hlavní problém, základní body reflexologie, příčiny a souvislosti, základní terapeutické postupy. Když to všechno zvládneme, podíváme se dál, na léčbu energií. Nahlédneme do umění koncentrace, meditace a přenosu energie, soustředění, práce s myšlenkou-verifikace. Samozřejmě nezapomeneme na etiku při používání zmíněných metod. Kurz proběhne pod vedením pana Petra Valenty ze Znojma (kurzy tai-chi) v prostorách CEV Pálava na Náměstí 32 v Mikulově (budova Správy CHKO Pálava, 1. patro), ve dnech 3. a 4. února. Cena kurzu činí Kč/osobu. Přihlášky přijímáme do 30. ledna! Zároveň si dovolím oslovit maminky s dětmi, které mnohokrát nemohou kvůli vytížení navštěvovat akce, které je zajímají, a tak v roli maminky zůstávají bokem od mnohých zajímavých akcí či vzdělávacích aktivit. Právě pro Vás jsme připravili ve spolupráci s panem Valentou Víkendové cvičení pro maminky s dětmi. Tento víkend chceme věnovat maminkám, které by si rády zacvičily, protáhly své jednostranně namáhané tělo, ale přitom nemají kam odložit své ratolesti, popř. by měly zájem o to, aby i je děti prožily aktivně víkend a zdravě se unavily společným cvičením. Tyto cviky Vás, maminky, pomohou zbavit bolestí zad či stresu. Mezitím pod vedením zkušených učitelek a cvičitelek děti absolvují pestrou škálu cvičení na základě orientálních bojových umění, cvičení s míčem a holí a další zdraví prospěšné aktivity. Kurz proběhne 24. a 25. února v tělocvičně základní školy na Školní ulici v Mikulově. Cena kurzu bude Kč/matka + 1dítě, další dítě zdarma. Přihlášky přijímáme do 19. února! Na oba kurzy se můžete přihlásit přímo v CEV Pálava nebo na tel.: , Na cvičení s Vámi se těší Petr Valenta a Eva Řezáčová Skateboardové ohlédnutí Tomáš David při tréninku na amfiteátru. To, že je Rusko obrovské, každý ví. Když si však člověk osahá vzdálenost k Japonskému moři a nazpět vlastníma rukama na volantu, má vše jiný rozměr. A k tomu špatné silnice. V mnoha úsecích vůbec neexistují. Dravý styl řízení ruských šoférů. Neuvěřitelné množství hmyzu. Někteří policisté bývají opilí a pokouší se vydírat řidiče. Opilá mužská část populace, která nás prudila, takže jsme se raději během putování schovávali v lesích. Byrokracie jako u nás, ale vše lze vyřešit úplatkem. Tajga je krásná, neuvěřitelně veliká, a na těch tisících kilometrech se stává nudnou. Pocit osamocenosti v prostoru je umocňován jejími nekonečnými horizonty a čtyřmístnými čísly na cedulích kilometrovníků podél cest Primorský kraj s dominantním pohořím Sihote Alin má odlišný ráz a je zde patrná vyšší životní úroveň než v centrální a východní Sibiři. Mikulovští skateboardisté v loňském roce slavili několik úspěchů a ze závodů si přivezli řadu ocenění. V květnu v Moravských Budějovicích na závodech Nomad a Sykum demo se Lukáš Hutter ze 24 jezdců umístnil na 3. místě, Tomáš David na 7. místě a příčku za ním skončil Rosťa Skřivánek. Na závodech Skate fest 27. května v Brně Lužánkách závodilo 30 jezdců. Kromě Streetstyle tu byly i doprovodné programy závody na koloběžkách, na bruslích atd. Lukáš Hutter skončil pátý a Rosťa Skřivánek desátý. V Uherském Hradišti 26. května na Freestyleshop contest závodilo 35 jezdců a Lukáš Hutter obsadil příčku nejvyšší. Staňa Baláž skončil čtvrtý, Rosťa Skřivánek se do finále nedostal. Na Sur and Skate store contest v červnu v Třebíči skončil Rosťa Skřívánek v bestrick 1. a Lukáš Hutter v bestricky 3. V srpnu se mikulovští borci utkali v Brně Bohunicích na závodech Horsefeathers contest a Lukáš Hutter obsadil v kategorii juniorů 2. místo. Lukáš zabodoval také v závěru měsíce Expedice Vladivostok Hamé 2006 aneb od Kyjovky ke Kijevce S nebezpečím se řidiči na cestách setkávají každodenně, což dokládá množství shořených a převrácených vraků aut a kamionů. Bylo příjemné slyšet daleko na Dálném východě z úst místních obyvatel slova o slovanském bratrství, z toho následně plynula ochota pomoci cizincům Takto komentují stručně své zážitky cestovatelé Petr Vavřík a Petr Goldman, kteří podnikli v loňském roce svou expedici Vladivostok Hamé dní putovali Škodou Rapid k Japonskému moři a zpět. Pokud si chcete poslechnout zážitky z je dobrodružné cesty naživo a podrobně, přijďte ve čtvrtek 25. ledna v 19 hodin do Centra ekologické výchovy Pálava. Přednáška obou cestovatelů bude doprovázena promítáním fotografií z cesty. Vstupné je 25 Kč, pro děti je akce zdarma., zdroj CEV Pálava 10 v Uherském Hradišti na Peace team demo tour, kdy vystoupal opět na příčku nejvyšší. Při posledním závodu v sezóně v Břeclavi contest sponzorovaný místním skateshopem, se mikulovští již neumístili., zdroj E. Hutterová sobota 27. ledna VÝPRODEJ 30 % otevřeno od 9 do 15 hodin NOVÁ KOLEKCE ITALSKÉ MÓDY David Firenze Mikulov, Pavlovská 48 Koupíme objekt v Mikulově (i na okraji města) v dobrém stavu ke komerčnímu využití, středních až menších rozměrů (2 3 kancelář, 2 sklad, 1 2 dílna, možnost parkování). Tel.: nebo Hospůdka u Simona Husova 41, Mikulov otevřeno denně od 10 do 22 hodin ČEPUJEME STAROBRNO 11

11 Program kina Hvězda Pátek 26. ledna ve hod. Film: Španělsko (120 min./titulky) VOLVER Když duchové tančí tango. Režie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo, Yohana Cobo TIP Mládeži přístupný od 15 let Komedie Sobota 27. ledna v hod. Film: USA Vstupné: 64+1 Kč (91 min./dabing) V TOM DOMĚ STRAŠÍ Zaklepejte s námi na dveře strašidelného domu! Režie: Gil Kenan Mluví: Jana Mařasová, Luděk Čtvrtník, Tomáš Juřička, Dagmar Čárová, Miriam Kantorová, Filip Švarc Mládeži přístupný Animovaný/rodinný TIP Pátek 2. února ve hod. Film: USA Vstupné: 64+1 Kč (108 min./titulky) STRÁŽCE Ve 141leté historii tajné služby nikdy nebyl zrádce až doteď. Režie: Clark Johnson Hrají: Michael Douglas, Kim Basinger, Kiefer Sutherland Mládeži přístupný od 12 let Krimi Vstupné: 59+1 Kč Sobota 3. února ve hod. Film: ČR (81 min.) MARTA Drama o lásce, životě a smrti. Režie: Marta Nováková Hrají: Petra Špalková, Jan Novotný, Vojtěch Štěpánek, Tomáš Pavelka, Viktor Fatka, Jan Novák, Lukáš Vydržal Mládeži přístupný od 12 let Drama Vstupné: 59+1 Kč Středa 7. února v hod. Film: USA (86 min./dabing) LOVECKÁ SEZÓNA Jelen za všechny, všichni za medvěda. Režie: Jill Culton, Roger Allers, Anthony Stacchi Mluví: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Oldřich Vlach, Bohdan Tůma, Jitka Ježková, Pavel Tesař Mládeži přístupný od 12 let Animovaný/rodinný Pátek 9. února ve hod. Film: VB Vstupné: 64+1 Kč (107 min./titulky) LET ČÍSLO září 2001 teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich. Režie: Paul Greengrass Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams, Opal Aladin Mládeži přístupný od 15 let Drama Vstupné: 59+1 Kč Promítání filmů pouze při účasti minimálně 10-ti diváků. Poznačte si do kalendáře Do Kočkohrátky aneb kočka v soudobém českém hračkářství, výstava, Regionální muzeum, každou středu a pátek od 13 do 16 hod. Čt Expedice Vladivostok Hamé 2006, přednáška cestovatelů Vavříka a Goldmana, CEV Pálava, zač. v 19 hod., vstupné 25 Kč. So Kurz síťování, CEV Pálava, zač. v 9 hod., cena kurzu 320 Kč. So Neveřejné základní kolo soutěže Dívka 2007, sál DDM, zač. ve 13 hod. Út Koncert posluchačů Konzervatoře Brno, sál ZUŠ Mikulov, zač. v 17 hod. Út Valná hromada FC Pálava Mikulov, Restaurace U Piaristů, zač. v 18 hod Základy reflexní terapie a základy léčení energií, víkendový seminář, CEV Pálava, cena kurzu Kč. Více internetu v knihovně Městská knihovna jistě potěší příznivce internetu. Díky dvěma novým počítačům mají od ledna letošního roku zájemci o internet možnost využívat čtyři internetové stanice, a to od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin. Budou se učit síťovat Informace z Městské knihovny Společně s lektorem Janem Tomanem se budou v sobotu 27. ledna učit všichni zájemci síťovat. Akci, která začíná v 9 hodin v přednáškové místnosti Správy CHKO Pálava, pořádá Centrum ekologické výchovy Pálava. Lidé se naučí tři základní postupy síťování: do čtverce, obdélníku vhodné pro botanické, dekorativní a sportovní sítě, diagonály šikmé síťování vhodné pro síťové tašky a houpací sítě, vysvětluje lektor. Kurz bude trvat do 16 hodin a kurzovné činí 320 Kč. Přihlášky telefonicky na čísle , ZUŠ zve na koncert Základní umělecká škola v Mikulově připravila na úterý 30. ledna Koncert posluchačů Konzervatoře Brno. Během programu, který začíná v sále školy od 17 hodin, vystoupí Lucie Czajkowská, Klára Marečková klavír a Martin Kubíček lesní roh, za klavírní spolupráce Evy Mackové. Zazní díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, Karla Matyse či F. Liszta. Vincoop Mikulov Přijmeme pracovníka do vinařsko-vinohradnické výroby a na rozvoz vína. Požadavky: dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz min. skupiny B. Informace: Vincoop Mikulov, Prodejna vinařských potřeb Brněnská 32, Mikulov Nástup možný od 1. února 2007 REDAKČNÍ RADA Zpravodaje MěÚ Mikulov Jiří Večeřa Marcela Effenbergerová Ludmila Marcinčáková Jitka Chromá Štefan Kapičák Marie Leskovjanová Stanislava Vrbková Michal Solařík Taneční studio MORAVA ve spolupráci s Gymnáziem Mikulov pořádá ples Gymnázia Mikulov v pátek 2. února od hodin v Gajdošově sále na 2. nádvoří zámeckého areálu. K tanci hraje skupina BAFFF!BAND a cimbálová muzika Píšťalenka. Vstupné: 250 Kč. Vstupenky v prodeji v kanceláři Gymnázia u pí Talpové. Telefon: SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ! 11

12 HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Gastronomické akce v hotelu IRIS v Pavlově SPECIALITY ZE ZVĚŘINY Těšíme se na vaši návštěvu! Cestovní agentura Greenways Travel Club, s. r. o. HLEDÁ STUDENTY NA PŘÍLEŽITOSTNOU BRIGÁDU, ZNALOST AJ A DOBRÁ ZNALOST PRÁCE NA POČÍTAČI VÝHODOU. Pište na: nebo volejte: Restaurant Casino v Mikulově pro Vás ve dnech ledna připravil tradiční MEXICKÉ SPECIALITY, při jež přípravě jsou použity kvalitní čerstvé suroviny. Aby Vaše představa byla co nejdokonalejší, nechte se pozvat na enchilladas, tortillas, fajitas, burritos, chilli con carne nebo sladké churros. Restaurant se nachází v objektu Casino Mikulov (za čerpací stanicí Agip) a je přístupný široké veřejnosti denně od hod. V případě zájmu je lépe si místa rezervovat. Tel: , Srdečně Vás zvou provozovatelé manželé Buchtíkovi s kolektivem. U příležitosti svátku Sv. Valentýna 14. února jsme pro Vás připravili slavnostní večeři při svíčkách pro 2 osoby a láhvi vína za 399 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu. NAVŠTIVTE NÁS V NAŠÍ NOVÉ PRODEJNĚ SE SERVISEM (opravy myček, praček, TV), kterou jsme pro vás v závěru loňského roku otevřeli NA STÁLÉ ADRESE BRNĚNSKÁ 32. PŘIJMEME SERVISNÍHO TECHNIKA NA OPRAVY TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ, AUDIO ZAŘÍZENÍ. ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 7. února 2007 Distribuce února 2007 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 30. ledna 2007 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj MěÚ, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Jitka Chromá tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 24. ledna 2007

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více