Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: na základě písemné žádsti bce v suladu s ustanvením 42 dst. 1, zákna č. 128/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Předmět přezkumání je určen záknem č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí. Míst prvedení přezkumání: Zástupci za Měst: Měst Miletín - Bc. Mirslav Nsek - starsta - Hana Nálevkvá - účetní Přezkumání vyknali: nám. K.J.Erbena Miletín - kntrlr pvěřený řízením přezkumání: - kntrlři: Ing. Jana Minářvá Věra Gilkvá Renata Lrencvá Ing. Lenka Sedláčkvá Pvěření k přezkumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákna č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dne Předmět přezkumání: Předmětem přezkumání hspdaření jsu údaje uvedené v 2 dst. 1 a 2 zákna č. 420/2004 Sb. Přezkumání hspdaření byl prveden výběrvým způsbem s hledem na významnst jedntlivých skutečnstí pdle předmětu a bsahu přezkumání. Při psuzvání jedntlivých právních úknů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tht úknu. 1

2 A. Přezkumané písemnsti Při přezkumání hspdaření města Miletín byly přezkumány následující písemnsti: Druh písemnsti Ppis písemnsti Návrh rzpčtu Návrh rzpčtu města na rk 2014 byl před schválením p dbu stanvenu záknem zveřejněn na úřední desce města d d a na elektrnické desce d d dnešní dby. Pravidla rzpčtvéh D dby schválení rzpčtu na rk 2014 se hspdaření města prvizria řídil pravidly rzpčtvéh prvizria schválenými v ZM Rzpčtvá patření Rzpčtvé změny byly prváděny rzpčtvými patřeními schválenými v zastupitelstvu města, resp. starstu města (na základě schválené pravmci zastupitelstvem města ze dne ) dne 14.3., 21.3., 5.5., 30.5., 29.6., 22.7., 4.8., 8.8., 12.8., 14.8., 10.9., 25.9., 3.10., , 3.11., , 1.12., a Rzpčtvý výhled Byl předlžen rzpčtvý výhled sestavený na bdbí let 2014 až Schválený rzpčet Rzpčet města na rk 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne ve výši příjmů ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč. Financvání ve výši ,- Kč. Stanvení závazných Měst písemně sdělil dne 18.3., 8.5., a ukazatelů zřízeným stanvení závazných ukazatelů své zřízené příspěvkvé rganizacím rganizaci. Závěrečný účet Závěrečný účet města za rk 2013 byl sestaven, prjednán a schválen v zastupitelstvu města dne Před prjednáním byl p dbu stanvenu záknem vhdným způsbem zveřejněn na úřední desce města d d a na elektrnické desce města d d dnešní dby. Účetní závěrka města za rk 2013 byla také schválena zastupitelstvem města dne Bankvní výpis Měst má zřízeny bankvní účty u: - ČS, č. ú /0800, základní BÚ, zůstatek účtu k činí ,29 Kč, vedený na účtu ČS, č. ú /0800, účet dpady, zůstatek účtu k činí ,25 Kč, vedený na účtu ČNB, č. ú /0710, zůstatek účtu k činí ,40 Kč, vedený na účtu ČS, č. ú /0800, FRB, zůstatek účtu k činí ,40 Kč, vedený na účtu ČS, č. ú /0800, hspdářská činnst, zůstatek 2

3 účtu k činí ,21 Kč, vedený na účtu 241 Evidence majetku Inventurní supis majetku a závazků Kniha dšlých faktur Kniha deslaných faktur Odměňvání členů zastupitelstva Pkladní dklad Pkladní kniha (deník) Přílha rzvahy Rzvaha Uvedené zůstatky na bankvních účtech suhlasí s účty Základní běžný účet ÚSC, Běžné účty fndů ÚSC a Běžný účet - uvedenými v Rzvaze sestavené ke dni Majetek bce je veden na pčítači (sftware KEO-W). Inventarizace majetku a závazků byla prvedena k Dále byly věřeny inventurní supisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rzvaha územních samsprávných celků a vykazvané zůstatky suhlasí na tyt supisy. Inventarizace je dlžena inventarizační zprávu. Vzhledem k tmu, že věřvatelé neměli mžnst zúčastnit se prvádění inventarizace u hmtnéh majetku města, nemhu se vyjádřit k mžnsti vzniku inventárních rzdílů v tét blasti. Dšlé faktury jsu vedeny v PC (sftware) a v knize. Vydané faktury jsu vedeny v PC (sftware) a v knize. Byla prvedena kntrla stanvení výše dměn za výkn funkce členům zastupitelstva města a nebyly zjištěny nedstatky. Výplata dměn za měsíc listpad a prsinec 2014 dle předlžených mzdvých listů byla prvedena dle stanvení, mim jednh člena ZM. Byly kntrlvány pkladní dklady za bdbí květen a prsinec 2014 (hspdářská činnst, hlavní činnst, dpady). Dklady byly kntrlvány z hlediska náležitstí účetních dkladů, časvé a věcné suvislsti, zaúčtvání a zatřídění pdle rzpčtvé skladby. Pkladní dklady mají patřičné náležitsti, jsu dlženy paragny a jsu shdné se zápisem v pkladní knize. Dpručení: Kntrlu pkladních dkladů a paragnů byl zjištěn, že některé jsu tištěny na lesklém pdkladu, který bledne. Ověřvatelé tedy dpručují kpírvat tyt dklady z důvdu jejich uchvání p dbu deseti let, p kteru se musí účetní dklady archivvat. Pkladní knihy jsu vedeny. Byla předlžena Přílha k účetní závěrce sestavená k Rzvaha za měsíc prsinec 2014 je sestavena. Závěrka k byla přezkušena v plném rzsahu. Byl věřen sulad stavu účtů vykazvaných v Rzvaze územních samsprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, 3

4 phledávek a závazků, dle výsledku inventarizace. Výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí vykazuje p zdanění zisk v hlavní činnsti ve výši ,15 Kč a v hspdářské činnsti zisk ve výši ,- Kč. Účetní dklad Byly kntrlvány účetní dklady za bdbí květen a prsinec 2014 (všechny bankvní účty vč. hspdářské činnsti). Dklady byly kntrlvány z hlediska náležitstí účetních dkladů, časvé a věcné suvislsti, zaúčtvání a zatřídění pdle rzpčtvé skladby. Výkaz pr hdncení plnění Byl předlžen Výkaz plnění rzpčtu FIN 2-12 sestavený rzpčtu k a k Výkaz zisku a ztráty Byl předlžen výkaz zisku a ztráty sestavený k a Darvací smluvy Měst (dárce) uzavřel dne Darvací smluvu č. 162/02/2014 na základě které měst pskytuje finanční dar ve výši 9.075,- Kč Správě pražských hřbitvů, p.. na pravu a údržbu hrbvéh zařízení významnéh hrbu spisvatele Karla Jarmíra Erbena. ZM schválil uzavření tét smluvy dne Smluvy a další materiály k Příjmy bce byly k psíleny tyt účelvé dtace: přijatým účelvým dtacím - ze SR dle ÚZ na vlby d Evrpskéh parlamentu ve výši ,- Kč. Výdaje činily ,- Kč. Nevyčerpaná část dtace ve výši 1.125,- Kč byla vrácena pskytvateli při finančním vypřádání dne Dtace nebyla předmětem kntrly. - ze SR dle ÚZ na vlby d becních zastupitelstev ve výši ,- Kč. Výdaje činily ,- Kč. Nevyčerpaná část dtace ve výši 23,- Kč byla vrácena pskytvateli při finančním vypřádání dne Dtace nebyla předmětem kntrly. - z Úřadu práce dle ÚZ neinvestiční dtaci na aktivní plitiku zaměstnansti ve výši ,- Kč. Dtace nebyla předmětem kntrly. - z KÚ dle smluvy č. 14POV /HO/NEINV na prjekt "Snížení zadlužensti města Miletín" ve výši ,- Kč (úrky z úvěru). Předpkládaná výše rčních splátek činí ,- Kč. Dtace nesmí překrčit 50% výdajů. Smluva byla pdepsána dne Termín realizace prjektu byl stanven d d Vyúčtvání dtace musí měst předlžit pskytvateli d Měst deslal 4

5 vyúčtvání dtace dne z KÚ dle smluvy č. KK neinvestiční dtaci na Pečvatelsku službu ve výši ,- Kč. Celkvý rzpčet nákladů sciálních služeb v rce 2014 činí ,- Kč. Dtace nesmí překrčit 30% celkvých nákladů sciálních služeb v rce Vyúčtvání byl příjemce pvinen předlžit nejpzději d Smluva byla pdepsána dne Měst deslal vyúčtvání dtace dne z KÚ dle smluvy č. 14JPO ze dne neinvestiční dtaci na výdaje jedntky sbru dbrvlných hasičů ve výši ,- Kč, z th na dbrnu přípravu ve výši 2.800,- Kč, na uskutečněný zásah ve výši 1.788,- Kč a na věcné vybavení ve výši ,- Kč. Dba realizace prjektu je stanvena d d Vyúčtvání dtace je příjemce pvinen předlžit nejpzději d Vyúčtvání dtace byl deslán dne Měst předlžil Ptvrzení správnsti vyúčtvání d pskytvatele ze dne z KÚ dle smluvy č. 14SMR neinvestiční dtaci na prjekt "Vážíme si živta" ve výši ,- Kč. Celkvé náklady prjektu činí ,- Kč. Dtace nesmí překrčit 55% celkvých výdajů. Vyúčtvání dtace je příjemce pvinen předlžit nejpzději d Smluva byla pdepsána Vyúčtvání dtace měst deslal dne bec uzavřela s klními bcemi smluvy pskytnutí příspěvku na činnst Základní škly K. J. Erbena a Mateřské škly Králka v Miletíně. Celkvé příjmy k činí ,- Kč. Příspěvky pdléhají vyúčtvání d Měst deslal vyúčtvání těcht příspěvků bcím dne Z předchzích let: - z KÚ dle smluvy č. 12RRD na prjekt Územní plán Ddatkem č. 1 byla zvýšena dtace na ,-. Pdíl dtace 21,5%. Ddatkem č. 2 byl dán d pdmínek nutnst dílčích vyúčtvání u víceletých prjektů. Dne bdrželi sdělení k žádsti změně termínu realizace d Dtace je vedena na účtu 472. Ke knci rku 2013 byl dhad na jednu fakturu ve výši ,- Kč a na účtu 388 byl zůstatek 5

6 Smluvy nájemní Smluvy převdu majetku (kupě, prdej, směna, převd) ,50 Kč. Měst neměl v rce 2014 žádné výdaje. Měst předlžil Sdělení k žádsti změnu termínu uknčení prjektu d pskytvatele ze dne , na základě kteréh byl termín uknčení prjektu prdlužen d Dtace je vedena na účtu 472. Měst uzavřel dne nájemní smluvu s právnicku sbu na prnájem nebytvých prstr v prvním patře Susedskéh dmu v č.p. 98. Nájemné byl sjednán ve výši 9.000,- Kč měsíčně. Nájemní smluva byla uzavřena na dbu určitu d d Měst jak nájemce uzavřel s fyzicku sbu Smluvu na prnájem pzemku p.č. 146 výměře 1045 m2 a budvy č.p. 1 (zámek), vše v k.ú. Miletín. Prstry bude měst využívat jak muzeum. Smluva je uzavřena na dbu určitu d d Nájem byl sjednán ve výši 100,- Kč rčně. Smluva byla pdepsána dne s účinnstí d Pkud se týká půsbnsti zastupitelstva města v majetkvé blasti, dšl v rce 2014 k prdeji pzemků v celkvé výši 6.200,- Kč. Předmětem kntrly byly níže uvedené smluvy: - Smluva prdeji nemvitstí ze dne , kdy předmětem smluvy je prdej pzemku č. 323/4 výměře 672 m2 za cenu 600,- Kč, tat smluva nebyla d knce rku 2014 uhrazena a je vedena na účtu 311. Záměr prdeje byl zveřejněn d dsud, prdej schválen v zastupitelstvu města dne , právní účinky vkladu vznikly dne , - Smluva prdeji nemvitstí ze dne , kdy předmětem smluvy je prdej pzemku č. 1277/6 výměře 92 m2 za cenu 4.600,- Kč, záměr prdeje byl zveřejněn d dsud, prdej schválen v zastupitelstvu města dne , právní účinky vkladu vznikly dne Smluva prdeji nemvitstí ze dne , kdy předmětem smluvy je prdej pzemku č. 193/1 výměře 8 m2, pzemku č. 193/2 výměře 1 m2, pzemku č. 1284/3 výměře 5 m2 a pzemku č. 695 výměře 18 m2 za celkvu kupní cenu 1.600,- Kč, záměr prdeje byl zveřejněn d 5.9. d , prdej schválen v zastupitelstvu města dne , právní účinky vkladu vznikly dne

7 Smluvy přijetí úvěru Měst uzavřel dne s ČS smluvu úvěru č na prjekt "Subr patření ke snížení energické nárčnsti budvy Základní škly v Miletíně." Úvěr byl pskytnut ve výši ,- Kč. Úrkvá sazba činí 1,74 % per annum. Způsb splácení úvěru je sjednán v pravidelných splátkách ve výši ,- Kč, vždy k pslednímu dni každéh kalendářníh měsíce. Pslední splátka ve výši ,- Kč bude zaplacena Úvěr není zajištěn žádnými zajišťvacími prstředky. V ZM schválen dne Zůstatek úvěru k činí ,- Kč. Měst uzavřel dne s ČS smluvu úvěru č na splečné prjekty klienta s názvem "B.j. 3PV- VB Miletín, Kmenskéh 100", "Reknstrukce jeviště včetně kulisvých táhel a Miletíně, nám. K.J.Erbena, 98" a investiční akce spčívající v reknstrukci VO v Miletíně. Úvěr byl pskytnut ve výši ,- Kč. Měsíční splátka činí ,- Kč. V ZM schválen dne Zůstatek úvěru k činí ,- Kč. Měst uzavřel dne s ČS smluvu úvěru č na financvání závazků klienta vyplývajících ze Smluvy úvěru č. 1 včetně úhrady nákladů spjených s jejím předčasným splacením. Úvěr byl pskytnut ve výši ,37 Kč. Měsíční splátka činí ,- Kč. První splátka byla zaplacena dne a pslední ve výši ,- Kč dne V ZM schválen dne Zůstatek úvěru k činí ,37 Kč. Měst uzavřel dne s ČS smluvu úvěru č na prjekt č. 1 - realizace I. etapy reknstrukce bývalé sklvny v Miletíně, prjekt č. 2 - realizace II. etapy reknstrukce bývalé sklvny v Miletíně, prjekt č. 3 - reknstrukce ulice Jiráskva, prjekt č. 4 - reknstrukce ulice Lhtva. Úvěr byl pskytnut na tyt čtyři prjekty v celkvé výši ,50 Kč. Čerpání úvěru byl stanven d Úrkvá sazba činí 1,93%. V ZM schválen dne Úvěr bude splácen d d v měsíčních splátkách ve výši ,- Kč, d d v měsíčních splátkách ve výši ,- Kč a d d v měsíčních splátkách ve výši ,- Kč. 7

8 Zůstatek úvěru k činí ,50 Kč. Dne byl uzavřen Ddatek č. 1 ke smluvě úvěru č Tímt ddatkem dchází ke změně v čl. II Prjektu č. 2, dst. 3, bd c) spčívající ve změně celkvé částky uvedené v SOD, kteru má měst předlžit bance. ZM schválil tent ddatek dne Smluvy věcných břemenech Dkumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kntrl zřízených rganizací Zůstatek bankvních výpisů suhlasí na účet dluhdbé úvěry uvedený v Rzvaze sestavené k Obec uzavřela Smluvu zřízení věcnéh břemene s VČP Net, s.r.. (právněný) na pzemku p.č. 1281/2 a 1283/1 v k.ú. Miletín spčívající v právu zřídit a prvzvat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu na pzemky. Jednrázvá úhrada ve výši 1.500,- Kč byla zaplacena dne Měst realizval v rce 2014 něklik veřejných zakázek maléh rzsahu. Předmětem kntrly byla veřejná zakázka maléh rzsahu na akci " Osazení deseti slupů veřejnéh světlení, jejich ddávku, zkmpletvání a uvedení d prvzu". Oslveny byly čtyři firmy. Dne vybrala kmise ze dvu pdaných nabídek firmu s nejnižší cenvu nabídku, a t ,- Kč s DPH. Předmětem kntrly byla směrnice: - V bru účetnictví včetně ddatků č. 1 až č. 4. Ověřvatelé dpručují aktualizaci vnitrrganizačních směrnic. Měst předlžil Prtkl prvedené veřejnsprávní kntrle v ZŠ K. J. Erbena a MŠ Králka Miletín ze dne se závěrem - byly zjištěny závažné chyby a nedstatky. Účetnictví není veden průkazným způsbem a správně. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Ověřvatelé dpručují v suvislsti s aplikací zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů a záknem kntrle č. 255/2012 Sb., kntrlní řád v platném znění nastavit a dát d suladu u PO zřízené městem kntrlní mechanizmy tak, aby byl ddržen sulad s výše uvedenými právními předpisy a záknem č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů. Byly předlženy zápisy z jednání zastupitelstva města včetně usnesení ze dne 5.3., 17.3., 5.5., 9.6., 22.7., 10.9., 3.11., a Dne se uskutečnil ustavující zasedání ZM. 8

9 Peněžní fndy bce (FRB, sciální, apd.) pravidla tvrby a pužití Měst má zřízen fnd rzvje bydlení. V rce 2014 měst pskytl na základě žádstí z tht fndu dvě půjčky v celkvé částce ,- Kč. Měst v suvislsti s pskytváním půjček stále pstupuje dle schválené vyhlášky č. II/2000 z důvdu přijaté finanční návratné výpmci ze státníh fndu rzvje bydlení, kteru byla stanvena pravidla dle pžadavků státníh fndu. Je nutné pdtknut, že tat finanční návratná výpmc byla městem v minulých letech vrácena. Z tht důvdu věřvatelé dpručují zrušit becně závaznu vyhlášku a stanvit pravidla pr tvrbu a čerpání fndu rzvje bydlení frmu vnitrrganizační směrnice dle zavedené praxe. 9

10 B. Zjištění ze závěrečnéh (jednrázvéh) přezkumání Při přezkumání hspdaření města Miletín byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedstatky: Předmět: Zákn č. 420/2004 Sb. 2 dst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rzpčtu včetně peněžních perací, týkajících se rzpčtvých prstředků Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dměnách za výkn funkce členům zastupitelstev, ve znění pzdějších předpisů 2 dst. 1 - Neuvlněnému členvi zastupitelstva byla výše měsíční dměny stanvena v rzpru se stanvenými limity. Jednmu neuvlněnému členvi ZM byla za bdbí listpad a prsinec 2014 vyplácena měsíční dměna v jiné výši než stanvil ZM na svém zasedání dne Předmět: Zákn č. 420/2004 Sb. 2 dst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů 30 dst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územníh celku nebyly zjištěny. Kntrlu inventarizace byl zjištěn, že: - účet Pzemky nedpvídá skutečnsti vzhledem k tmu, že pmcná evidence nedpvídá stavu v rzvaze, - účet Ostatní majetek nebyl mžné věřit z důvdu nepředlžení pmcné evidence. 4 dst. 8 - Územní celek neddržval stanvené pstupy při vedení účetnictví. Kntrlu vazeb mezi výkazem Fin 2-12 a výkazem zisku a ztráty byl zjištěn, že dchází k chybnému účtvání na příjmvé plžky a výnsvé účty a na výdajvé plžky a nákladvé účty např. u daňvých příjmů. Dále byl zjištěn chybné účtvání na plžku přijaté nekapitálvé příspěvky a náhrady a na výnsvý účet 602, účtvání na výdajvu plžku drbný hmtný dluhdbý majetek (d 3.000,- Kč) a chybně na nákladvý účet 501, chybné účtvání na plžku příjmy z vlastní činnsti jinde nespecifikvané, které na tut plžku bsahvě nepatří. 4 dst. 8 - Územní celek neddržval stanvené pstupy při vedení účetnictví. Kntrlu účetnictví za měsíc prsinec byl zjištěn, že byl chybně účtván d nákladů na účet Sptřeba materiálu města u přízení kuchyňské linky (účetní dkl. č ze dne ve výši ,- Kč). Správně měl být účtván na účet Nedknčený dluhdbý hmtný majetek, jelikž měst realizuje přízení bytu, jehž sučástí je i kuchyňská linka. Dále byl uvedený nedstatek zjištěn i u přízení předsíňvé stěny (účetní dkl. č ze dne ve výši 3.399,- Kč). 10

11 Právní předpis: ČÚS ( 36 dst. 1 zákna účetnictví) ČÚS 709 bd Územní celek neddržel pstup účtvání na účtu Transfery na přízení dluhdbéh majetku. Kntrlu účtu 403 byl zjištěn že nebyl prveden rční rzpuštění transferů dtací. Rční rzpuštění transferů v rce 2014 měl činit ,- Kč. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedstatky. C. Plnění patření Plnění patření k dstranění nedstatků zjištěných a) při přezkumání hspdaření územníh celku za předchzí rky nebyly zjištěny chyby a nedstatky. b) při dílčím přezkumání byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedstatky: Předmět: Zákn č. 420/2004 Sb. 2 dst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: ČÚS ( 36 dst. 1 zákna účetnictví) ČÚS 701 bd 6.2. a Územní celek neúčtval k kamžiku uskutečnění účetníh případu. (napraven) V suvislsti s předlženu Smluvu zřízení věcnéh břemene - úplatnu ve výši 1.500,- Kč byl zjištěn, že nebyl účtván předpis v den uzavření smluvy, tzn Vzhledem k tmu, že d knce rku 2014 měst neuzavřel další smluvu zřízení věcnéh břemene, měst přijal systémvé patření které řeší zjištěný nedstatek - měst bude účtvat předpis smluvy v den uzavření smluvy. ČÚS 701 bd 6.2. a Územní celek neúčtval k kamžiku uskutečnění účetníh případu. (napraven) Nebyl účtván předpis pskytnutéh finančníh daru ve výši 9.075,- Kč v den uzavření smluvy, tzn. dne Vzhledem k tmu, že d knce rku 2014 měst neuzavřel další darvací smluvu, měst přijal systémvé patření které řeší zjištěný nedstatek - měst bude účtvat předpis smluvy v den uzavření smluvy. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedstatky. 11

12 12

13 D. Závěr I. Při přezkumání hspdaření města Miletín za rk 2014 byly zjištěny méně závažné chyby a nedstatky ( 10 dst. 3 písm. b) zákna č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákn č. 420/2004 Sb. 2 dst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rzpčtu včetně peněžních perací, týkajících se rzpčtvých prstředků Právní předpis: Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dměnách za výkn funkce členům zastupitelstev, ve znění pzdějších předpisů 2 dst. 1 - Neuvlněnému členvi zastupitelstva byla výše měsíční dměny stanvena v rzpru se stanvenými limity. Jednmu neuvlněnému členvi ZM byla za bdbí listpad a prsinec 2014 vyplácena měsíční dměna v jiné výši než stanvil ZM na svém zasedání dne Předmět: Zákn č. 420/2004 Sb. 2 dst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů 30 dst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územníh celku nebyly zjištěny. Kntrlu inventarizace byl zjištěn, že: - účet Pzemky nedpvídá skutečnsti vzhledem k tmu, že pmcná evidence nedpvídá stavu v rzvaze, - účet Ostatní majetek nebyl mžné věřit z důvdu nepředlžení pmcné evidence. 4 dst. 8 - Územní celek neddržval stanvené pstupy při vedení účetnictví. Kntrlu vazeb mezi výkazem Fin 2-12 a výkazem zisku a ztráty byl zjištěn, že dchází k chybnému účtvání na příjmvé plžky a výnsvé účty a na výdajvé plžky a nákladvé účty např. u daňvých příjmů. Dále byl zjištěn chybné účtvání na plžku přijaté nekapitálvé příspěvky a náhrady a na výnsvý účet 602, účtvání na výdajvu plžku drbný hmtný dluhdbý majetek (d 3.000,- Kč) a chybně na nákladvý účet 501, chybné účtvání na plžku příjmy z vlastní činnsti jinde nespecifikvané, které na tut plžku bsahvě nepatří. 4 dst. 8 - Územní celek neddržval stanvené pstupy při vedení účetnictví. Kntrlu účetnictví za měsíc prsinec byl zjištěn, že byl chybně účtván d nákladů na účet Sptřeba materiálu města u přízení kuchyňské linky (účetní dkl. č ze dne ve výši ,- Kč). Správně měl být účtván na účet Nedknčený dluhdbý hmtný majetek, jelikž měst realizuje přízení bytu jehž sučástí je i kuchyňská linka. Dále byl uvedený nedstatek zjištěn i u přízení předsíňvé stěny (účetní dkl. č ze dne ve výši 3.399,- Kč). 13

14 Právní předpis: ČÚS ( 36 dst. 1 zákna účetnictví) ČÚS 709 bd Územní celek neddržel pstup účtvání na účtu Transfery na přízení dluhdbéh majetku. Kntrlu účtu 403 byl zjištěn že nebyl prveden rční rzpuštění transferů dtací. Rční rzpuštění transferů v rce 2014 měl činit ,- Kč. II. Při přezkumání hspdaření města Miletín za rk 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 dst. 4 písm. a) zákna č. 420/2004 Sb. III. Při přezkumání hspdaření - Měst Miletín - za rk 2014 Byly zjištěny dle 10 dst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) pdíl phledávek na rzpčtu územníh celku 3,82 % b) pdíl závazků na rzpčtu územníh celku 16,50 % c) pdíl zastavenéh majetku na celkvém majetku územníh celku 26,69 % 14

15 IV. Ostatní sdělení pr přezkumávaný územní celek 1) Ověřvatelé dpručují v suvislsti s aplikací zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů a záknem kntrle č. 255/2012 Sb., kntrlní řád v platném znění nastavit a dát d suladu u PO zřízené bcí kntrlní mechanizmy tak, aby byl ddržen sulad s výše uvedenými právními předpisy a záknem č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), ve znění pzdějších předpisů. 2) Kntrlu pkladních dkladů a paragnů byl zjištěn, že některé jsu tištěny na lesklém pdkladu, který bledne. Ověřvatelé tedy dpručují kpírvat tyt dklady z důvdu jejich uchvání p dbu deseti let, p kteru se musí účetní dklady archivvat. Miletín, dne Jména a pdpisy kntrlrů zúčastněných na přezkumání hspdaření: Ing. Jana Minářvá. kntrlr pvěřený řízením přezkumání Renata LrencváVěra GilkváIng. Lenka Sedláčkvá. kntrlr. pdpis kntrlra pvěřenéh řízením přezkumání. pdpis kntrlra Tat zpráva výsledku přezkumání : - je návrhem zprávy výsledku přezkumání hspdaření, a je mžn ke zjištění v ní uvedené pdat písemné stanvisk ve lhůtě d 15 dnů de dne předání zprávy kntrlrvi pvěřenému řízením přezkumání. Knečným zněním zprávy se stává, tent návrh kamžikem marnéh uplynutí lhůty stanvené v 6 dst. 1 písm. d) zákna č. 420/2004 Sb., k pdání písemnéh stanviska kntrlrvi pvěřenému řízením přezkumání. Kntrlr pvěřený řízením přezkumání může v důvdněném případě stanvit lhůtu delší. - s bsahem zprávy výsledku přezkumání hspdaření Miletín pčtu 15 stran byl seznámen a její stejnpis převzal Bc. Mirslav Nsek V kntrlvaném bdbí územní celek dle prhlášení statutárníh zástupce nevlžil žádné peněžité či nepeněžité vklady d právnických sb, nebdržel žádné dtace z nárdníh fndu, nehspdařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných sb, neuzavřel směnnu, zástavní smluvu, smluvu sdružení peněžních prstředků a majetkvých hdnt, nehspdařil s jinými cizími zdrji, nepřídil ani neprdal žádný finanční majetek. Pučení: 15

16 Územní celek je ve smyslu ustanvení 13 dst. 1 písm. b) zákna č. 420/2004 Sb., pvinen přijmut patření k nápravě chyb a nedstatků uvedených v tét zprávě výsledku přezkumání hspdaření a pdat tm písemnu infrmaci přezkumávajícímu rgánu, a t nejpzději d 15 dnů p prjednání tét zprávy splu se závěrečným účtem v rgánech územníh celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanvení 13 dst. 2 zákna č. 420/2004 Sb., pvinen v infrmacích pdle ustanvení 13 dst. 1 písm. b) téhž zákna uvést lhůtu, ve které pdá příslušnému přezkumávajícímu rgánu písemnu zprávu plnění přijatých patření a v tét lhůtě příslušnému přezkumávajícímu rgánu uvedenu zprávu zaslat. Nesplněním těcht pvinnstí se územní celek dpustí správníh deliktu pdle ustanvení 14 dst. 1 písm. b) a c) zákna č. 420/2004 Sb. a za t se ulží územnímu celku pdle ustanvení 14 dst. 2 zákna č. 420/2004 Sb. pkuta d výše ,00 Kč. Bc. Mirslav Nsek. starsta bce. pdpis 16

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Semechnice, IČ: 00275361 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Světí, IČ: 00653462 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2014

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013 Krajsk" úřad Středočeského I : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.:.. SZ 076086/2013/KUSK 00048112014/KUSK kraje Stejnopis č..t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE IČ: 00239259 za

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

. Zborovská 11 15021 Praha5

. Zborovská 11 15021 Praha5 Krajsk" úřad Středočeského krai e. Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ_097714/20IlIKUSK 00248712012/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKY IČ: 75132206

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce '" '" '" HRIMEZDICE. IČ: 00242268 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ' ' ' HRIMEZDICE. IČ: 00242268 za rok 2009 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_097970/2009/KUSK 004826/2010/KUSK Stejnopis Č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce '" '" '" HRIMEZDICE IČ: 00242268 za rok 2009 Přezkoumání 26.l1.2009

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

LOUŇOVICE. Ič: 00240435 za rok 2013

LOUŇOVICE. Ič: 00240435 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 015033/2013/KUSK Čj.: 000502120 14/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LOUŇOVICE Ič: 00240435 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 24877/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum-Korouhvice se sídlem Chlum-Korouhvice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 17132/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice se sídlem Dolní Heřmanice

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz ," ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2010 Přezkoumání se

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006GJXU* UOHSX006GJXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s563/2014/vz-25347/2014/513/abr Brn 28. listpadu 2014 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 20.5.2015 na základě usnesení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 19172/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jasenice se sídlem Jasenice 50, 675 71 Náměšť

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S u d n í e x e k u t r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t j a n v n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H r y T e l. / fax : + 4 2 0 5 9 6 6

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0092/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ktová, IČ00580821, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Ktová za rok 2014 ve smyslu

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

7 Lesopark Střelnice III.

7 Lesopark Střelnice III. 7 Lespark Střelnice III. V rce 2009 byla s přispěním Státníh fndu živtníh prstředí České republiky (SFŽP) prvedena I. etapa výstavby Lesparku Střelnice. Byly prvedeny pěstební patření na stávajících dřevinách

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) na veřejnu zakázku na ddávky zadanu frmu zjedndušenéh pdlimitníh řízení dle zákna 137/2006

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010

Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010 Krajský úřad Olomouckého Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/63271/2009/KR-K/7346 Č.J.: KUOK 1024/2010 kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Mackovice za rok 2014 Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mackovice návrh na závěrečný účet obce Mackovice za rok

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

DSO SVAZEK OBCI CYKLOSTEZKY

DSO SVAZEK OBCI CYKLOSTEZKY \ Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_ 065199/20 14/KUSK Čj.: 00587412015/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r DSO SVAZEK OBC CYKLOSTEZKY Č: 75132206 za rok 2014 Přezkoumání

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více