Technický kurz Mimic our nature. - biomaterials design -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický kurz 2008. Mimic our nature. - biomaterials design -"

Transkript

1 Technický kurz 2008 Mimic our nature - biomaterials design

2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Studentská organizace BEST 4 Technický kurz Mimic our nature 5 Vyjádření podpory vedení FCH 7 Organizační zajištění kurzu 8 Nabídka spolupráce 9 Realizované technické kurzy 10 Kontakty 12 2

3 Úvod Jménem studentské organizace BEST Brno při ACSA bych Vám ráda nabídla informační materiály k připravovanému technickému kurzu Mimic our nature Biomaterials design. V tomto dokumentu naleznete především informace týkající se akademické části odborného kurzu pořádaného na Fakultě chemické. Dále Vám přiblížíme naši studentskou organizaci BEST působící na VUT v Brně, seznámíme Vás s nabídkou možné spolupráce při realizaci kurzu a na závěr Vám představíme již úspěšně zrealizované akce. Odborný kurz Mimic our nature Biomaterials design, který jsme se rozhodli v roce 2008 pořádat, se zabývá především chemií biomateriálů, jak přírodních, tak syntetických, jejich přípravou a následným použitím v praxi. Naše příroda sama vytvořila množství úžasných systému, které zkoušíme napodobit jak nejlépe umíme, a to především systémy jako kůže, cévy, nebo například klouby. Studenti dostanou možnost seznámit se s biomateriály nejen během přednášek a laboratorních cvičení probíhajících na Fakultě chemické, ale i během odborných exkurzí do chemických podniků. Jedním z hlavních cílů tohoto kurzu je poskytnout zahraničním i českým studentům doplňkové vzdělání v oblasti biomateriálů, seznámit studenty z různých míst Evropy s vysokou akademickou úrovní na VUT v Brně a ukázat jim, že v České republice je možné najít kvalitní uplatnění v oblasti výzkumu i produkce biomatriálů. Za BEST Brno věřím, že Vás odborný kurz Mimic our nature Biomaterials design osloví a těším se na případnou spolupráci. Gabriela Součková Hlavní organizátor kurzu 3

4 Studentská organizace BEST BEST - Board of European Students of Technology, je mezinárodní organizace sdružující studenty evropských technických univerzit. Od svého založení v roce 1989, pořádá BEST akademické kurzy a poskytuje doplňkové vzdělání studentům všech členských univerzit. Komunikačním jazykem je angličtina. BEST tak dává studentům možnost zdokonalit své jazykové schopnosti, naučit se novým dovednostem a poznat různé evropské kultury. To vše jen za cenu cestovních nákladů, zajištění a program celého kurzu financuje BEST na dané univerzitě. BEST je také zdroj obrovského množství informací a příležitostí, které student může využít už během svého studia i po jeho absolvování. V současné době BEST sdružuje 77 technických univerzit z 30 zemí Evropy a s počtem přibližně 2600 studentů tvoří významnou, stále se rozvíjející organizaci. BEST Brno BEST Brno je lokální pobočkou mezinárodního BESTu. Na Vysokém učení technickém v Brně působí od roku 2005 jako součást Akademického centra studentských aktivit. Svým vznikem BEST Brno umožnil studentům VUT v Brně využívat všechny možnosti, které mezinárodní BEST nabízí. Mezi ty nejvýznamnější patří akademické kurzy, školení a účast na mezinárodních projektech. V současné době má BEST Brno 20 aktivních členů a více jak stovka studentů VUT v Brně využije našich služeb během roku. Pro zahraniční studenty organizujeme odborné technické kurzy, různá pracovní setkání, ale také kulturní výměny. Všichni studenti VUT v Brně pak mají možnost zúčastnit se vzdělávacích přednášek vedených zástupci průmyslu, akademických a vzdělávacích kurzů organizovaných BESTem v Brně, a v neposlední řadě také nejrůznějších volnočasových aktivit. Vedení BESTu Brno: Martin Hrubý, prezident student V. ročníku Fakulty stavební VUT v Brně, obor Building Constructions Gabriela Součková, tajemník studentka III. ročníku Fakulty chemické VUT v Brně, obor Chemie materiálů Aleš Pospíšil, viceprezident pro marketing student II. ročníku Fakulty elektrotechniky VUT v Brně, obor Teleinformatika Tomáš Hricišín, viceprezident pro lidské zdroje student IV. ročníku Fakulty elektrotechniky VUT v Brně, obor Kybernetika Mimic our nature 4

5 Technický kurz Mimic our nature Biomaterials design Již potřetí naše studentská organizace BEST Brno při ACSA organizuje letní technický kurz pro zahraniční studenty. Pro letošní jsme zvolili další velmi zajímavé téma, kterým se může naše univerzita pyšnit, a to chemie biomateriálů. Celá akce je organizována za podpory Ústavu materiálů Fakulty chemické VUT v Brně, garantem odborné části kurzu je pan prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. a záštitu nad kurzem převzal pan doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc., děkan Fakulty chemické. Akademická část je zaměřena především na biomateriály a jejich aplikaci ve stomatologii a ortopedii, dále na využití polymerních kompozitních systémů pro tkáňové inženýrství a biopolymery. Předmětem přednášek a laboratorních cvičení je seznámit studenty s dostupnými biomateriály, jejich výrobě a použití. Teoretická i praktická část probíhající na půdě Fakulty chemické bude doplněna odbornými exkurzemi do jednotlivých chemických provozů vedenými partnery kurzu. Akademická část kurzu Biomateriály se stále velmi rychle a dynamicky rozvíjí a neustále se objevují nové technologie přípravy a využití biomateriálů. Současná medicína využívá biomateriály především z důvodů jejich dobré snášenlivosti s živými tkáněmi a v současné době by se bez těchto látek neobešla. Studenti získají přehled o struktuře a mechanice biokompozitů, jejich využití při léčbě nemocí, diagnostice a v ne-poslendní řadě i výrobě implantátů a umělých tvrdých tkání. Dále se dozví informace o možnostech využití biomateriálů jako transportních systémů pro léčiva, přípravě umělých měkkých tkání, syntetických hydrogelů nebo hemostatik. Nesmíme však zapomenout ani na využití biopolymerů v kosmetickém průmyslu. Při odborných exkurzích navštívíme několik laboratoří a chemických podniků, kde budou mít studenti možnost vidět využití biopolymerů v praxi, a to nejen jejich přípravu, ale i následné užití v živých organismech. Cílem praktických cvičení bude dát studentům možnost vyzkoušet si práci s biomateriály v laboratoři a vyzkoušet si náročnost jejich přípravy, stabilizace i následné degradace. Na přípravě akademické části kurzu, o celkové délce 40 hodin včetně exkurzí, se podílí prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. a Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. společně s dalšími pracovníky Fakulty chemické. Doprovodný program Odborná část kurzu je vždy doplněna doprovodným programem. Studenti dostanou možnost prohlédnout si město Brno a jeho památky, během víkendového výletu i prostředí českého venkova a hlavního města Prahy. Volnočasové aktivity jsou převážně sportovní, ale také přizpůsobeny tématu kurzu. Do programu je zařazena i tvůrčí soutěž Engineering competition kde budou mezi sebou jednotlivé tými soutěžit při řešení praktického úkolu z oblasti chemie. Po zahájení kurzu na Fakultě chemické je plánována tzv. Večere s profesory. Na konci kurzu budou úspěšným absloventům předány certifikáty při slavnostním zakončení, kde budou přítomni i partneři kurzu. Mimic our nature 5

6 Témata přednášek Využití moderních zobrazovacích metod k diagnostice a přípravě implantátů * Využití počítačové tomografie pro zobrazování obličeje, čelistí a velkých kloubů * Zpracování signálu z CT počítačovými metodami, 3D projekce * Využití dat z 3D zobrazení pro přípravu modelů/implantátů Biopolymery v medicíně * Příprava a charakterizace biopolymerů * Aplikace biopolymerů v medicíně * Požadované vlastnosti pro použití v medicíně * Typy a rozdělení biopolymerů Syntetické hydrogely pro biomedicínské aplikace měkkých tkání * Imitace přírodních polymerů pro aplikace v medicíně * Chemické a fyzikální vlastnosti hydrogelu * Jednotlivé typy hydrogelů, jejich vlastnosti a použití * Syntéza a charakterizace hydrogelů Biokompozity * Srovnání syntetických a přírodních biokompozitů - biomimicing * Struktura biokompozitů matrice a výztuže * Příprava a charakterizace * Využití biokompozitů ve stomatologii a ortopedii Mechanické vlastnosti biomateriálů tvrdých tkání * Mikromechanika a makromechanika kompozitů * Deformační odezva kostí multiúrovňová simulace * Biomechanika vztah mezi tvorbou defektů a jejich remodelaci v kostech * Využití metody konečných prvků v modelaci čelistních kloubů Využití biomateriálů v léčbě nemocí a kloubů * Biokompatibilita a normy pro použití biomateriálů v živých soustavách * Využití artroskopie a kmenových buněk při léčbě chrupavek * Využití mezenchimálních kmenových buněk a kompozitních scaffoldů pro léčbu kostních defektů * Použití biomateriálů jako transportních systémů pro léčiva Mimic our nature 6

7 Mimic our nature 7

8 Organizační zajištění kurzu Projekt technického kurzu Mimic our nature - biomaterials design v plném rozsahu po stránce organizační, technické a finanční zabezpečuje BEST Brno. Pro úspešnou realizaci projektu je třeba zabezpečit * ubytování a stravování účastníků * dopravu účastníků v rámci Brna i ČR * exkurze a prohlídky * technické a materiální zázemí nutné pro přípravu kurzu * přednáškové místnosti * propagace kurzu * doprovodný program Předpokládaný rozpočet Rozpočet dvoutýdenního technického kurzu na Fakultě chemické, s účastí 24 studentů evropských univerzit vychází ze skutečného rozpočtu technického kurzu z roku 2006 resp V rozpočtu jsou uvedeny položky jako ubytování, strava a doprava pro všechny účastníky a šest organizátorů. Položka Počet Celková částka Ubytování Studentské koleje v Brně 11 dní ,- Kč Studetnská ubytovna v Praze 1 den 6.400,- Kč Víkendový výlet 2 dny ,- Kč Strava Snídaně, obědy, večeře 14 dní ,- Kč Coffe break 12 dní ,- Kč Cestovné MHD v Brně 14 dní 6.600,- Kč Exkurze a výlety mimo Brno 3 dny 6.400,- Kč Různé Trička s potiskem a identifikace 40 ks ,- Kč Tisk, propagační materiály 9.000,- Kč Kancelářské potřeby 6.000,- Kč Vstupné - památky, muzea 5.800,- Kč Rezerva ,- Kč SUMA ,- Kč Mimic our nature 8

9 Nabídka spolupráce Vzhledem k faktu, že BEST Brno je projektem na VUT v Brně, všechny výše uvedené položky jsou hrazeny ze sponzorských a partnerských příspěvků firem spolupracujících na projektu. V této souvislosti si dovolujeme oslovit i Vaší společnost a nabídnout Vám možnost spolupráce při realizaci projektu technického kurzu Mimic our nature - biomaterials design v roce Generální partner Kč * Prostor pro přednášku nebo prezentaci spojenou s reklamou o délce cca. 6 hodin * Logo na všech propagačních materiálech projektu a BESTu Brno * Logo na oficiálních webových stránkách BESTu Brno jako partner BESTu Brno * Reklamní prostor formátu A4 ve výroční zprávě BESTu Brno * Logo na oficiálních webových stránkách kurzu jako generální partner projektu * Účast na uvítací/závěrečné recepci s účastníky kurzu a zástupci vedení fakulty a univerzity * Umístění loga ve výukových prostorách kurzu * Poskytnutí propagačních materiálů všem účastníkům * Prostor pro exkurzi vedenou generálním partnerem projektu Hlavní partner Kč * Prostor pro přednášku nebo prezentaci spojenou s reklamou o délce cca. 3 hodiny * Logo na všech propagačních materiálech projektu * Reklamní prostor formátu A5 ve výroční zprávě BESTu Brno * Logo na oficiálních webových stránkách kurzu jako hlavní partner projektu * Účast na uvítací/závěrečné recepci s účastníky kurzu, zástupci vedení fakulty a univerzity * Umístění loga ve výukových prostorách kurzu * Poskytnutí propagačních materiálů všem účastníkům * Prostor pro exkurzi vedenou hlavním partnerem projektu Partner Kč * Logo na všech propagačních materiálech projektu * Logo na oficiálních webových stránkách kurzu jako partner projektu * Reklamní prostor formátu A5 ve výroční zprávě BESTu Brno * Umístění loga ve výukových prostorách kurzu * Poskytnutí propagačních materiálů všem účastníkům * Prostor pro exkurzi vedenou hlavním partnerem projektu Exkluzivní partner Kč * Výhradní partner * Spolupráce dle domluvy Mimic our nature 9

10 Realizované technické kurzy Technický kurz 2006 Název: Safe Structural Design Datum: Počet účastníků: 25 Fakulta: Stavební Garant kurzu: prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. vedoucí Ústavu stavební mechaniky Záštita nad kurzem: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. děkan Fakulty stavební Akademická část: Spolehlivost stavebních konstrukcí, jejich navrhování a analýza Předmětem akademické části kurzu bylo seznámit studenty s nejnovějšími metodami navrhování statických konstrukcí, jejich analýzou a spolehlivostí. Před tímto kurzem byla na Ústavu stavební mechaniky zprovozněna zcela nová, moderní počítačová učebna s odborným softwarovým vybavením FREET a ATENA v anglickém jazyce. Studenti tak jako první měli možnost v praxi navrhnout vlastní konstrukci a posoudit její spolehlivost. Součástí kurzu byly také další přednášky souvisejíci s tématem, jako například navrhování zděných, betonových a kovových konstrukcí, degradace stavebních materiálů, energetická klasifikace budov a úvod do Evropských norem. Odborné exkurze a ukázky realizovaných projektů zajistili sponzoři a partneři kurzu. Hlavní sponzor: Bovis Lend Lease, a.s., Sponzoři: Českomoravský cement, a.s., Xella Porobeton, s.r.o., PSJ Holding, a.s. Partneři: Studentský Svaz a SK AS FAST VUT v Brně, Magistrát města Brna Mimic our nature 10

11 Technický kurz 2007 Název: Aircraft Design Datum: Počet účastníků: 21 Fakulta: Strojního inženýrství Garant kurzu: prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. - ředitel Leteckého ústavu Záštita nad kurzem: doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - děkan Fakulty strojního inženýrství Akademická část: Navrhování leteckých konstrukcí Účastníci se během akademické části kurzu seznámili s kompletním procesem návrhu, výroby a provozu malého motorového letounu. Pod vedením zkušených vyučujících z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství se dozvěděli mimo jiné o metodologii návrhu letounů, nebo o rozdílech v požadavcích na certifikaci letounů v různých kategoriích. Získali také základní informace o procesu výroby i jednotlivých systémech letounu a v neposlední řadě se seznámili s požadavky na pevnost, aerodynamiku a letové vlastnosti letounu. Odborné exkurze a ukázky realizovaných projektů zajistili členové Leteckého ústavu a sponozoři kurzu. Hlavní sponzor: Honeywell, spol. s r.o. Partneři: VOKD a.s., Letecký ústav FSI, Magistrát města Brna Mimic our nature 11

12 Kontakt ACSA - BEST Rybkova Brno Kontaktní osoby Gabriela Součková hlavní organizátor kurzu mobil: Martin Hrubý prezident BESTu Brno mobil:

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce

O B S A H Úvod Projektový tým Činnosti roku 2002 Komunikace, propagace Finance Spolupráce OBSAH Úvod 2 Projektový tým 4 Činnosti roku 2002 Celostátní studentská konference 7 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 Odborný seminář Vysokoškolská legislativa 14 Sběr a analýza

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více