BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

2 Mariánský sloup Za humny (foto: Bořek Žižlavský)

3 Červenec Červenec, měsíc silný, bujarý, je zdatný silák na vrcholu moci. Přinese sluncem sálající dni a horké, rozžhavené letní noci. Za jeho vlády zvony velehradské se jasným zvukem ozvou na vše strany a svatí Cyril s Metodějem rokem každičkým naučí křesťanství slovanské Moravany. Rozkvetlé lípy dechem medovým všem dětem do škol dveře uzavřou, prázdniny celou náručí se otevřou, školákům svobody, volnosti dychtivým. Na poli úrodném s obilím zrajícím se kloní těžký žita a pšenice klas a čeká na sklizení této úrody vždy v horký, prosluněný letní čas. Když sekáč v poli s máky rudými a chrpou modrou obilí sekal v potu tváře kosou stříbrnou a nyní kombajn člověka zbavil zlé dřiny a v žáru slunce pobroukává sobě píseň veselou. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 10/2011 ze dne Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty, ze dne Rada se zabývala podaným návrhem na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty. Po diskuzi dospěla k závěrům a negativnímu stanovisku. Rada nedoporučila zastupitelstvu městyse uvedené pořízení změny ÚP městyse. Žádost o povolení provozu stanového tábora, JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, u Kamenného kříže za Smraďavkou, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, od do , ze dne Rada neměla námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 7. 7 do , pro JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, v prostoru Smraďavka - u Kamenného kříže, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost (v obecné poloze) rodiny Kovářovy o vytipování místo ke stavbě ekologického bydlení (atypický dům přikrytý zeminou) na katastrálním území městyse Buchlovice, ze dne Rada se široce zabývala ovým dotazem rodiny Kovářovy z Ostravy ze dne a pokusila se vnést do pocitů a přání pisatelů. Stejně pak závěrem jednotliví radní museli konstatovat, že je pravdou, že jen málokterá obec je na tento způsob výstavby a života vůbec připravena. Nejenže se stavbou pasivních domů nepočítají územní plány obcí, ale i filozoficky nejsou celému širokému spektru lidí jasné tyto návraty do minulosti a rozhodně by starousedlíci nesouhlasili přijímat nové občany, mající za životní plán tolik odlišné představy. Rada nemá v současné době žádné poznatky o možných prostorách pro výstavbu takových obydlí. V katastru jsou vysoce cenné prostory v okolí Národní památky Státního hradu Buchlova, které jsou velmi pečlivě střeženy tak, aby zůstaly i pro další pokolení ve stavu nedotknutém. Ze znalosti terénů a dalších obcí na Slovácku se možná nabízejí další lokality, jako jsou některé obce na Uherskobrodsku a na Kopanicích. Žádost o osvobození od poplatků za svoz odpadů za dceru Bohdanu Úředníčkovou, žijící dlouhodobě v Německu a za syna Lumíra Úředníčka, žijícího dlouhodobě v USA, Svatopluk a Marie Uředníčkovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila i na rok 2011 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice, dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2011 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada vzala v potaz obsah obou žádostí o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO a schválila snížení sazby (viz. výše). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 2

5 Žádost (opětovná) o nové projednání prodloužení nájemních smluv parkoviště, veřejná WC a chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice, ze dne Nekonkrétní žádost ani tentokrát nepřesvědčila radu o výhodnosti prodloužení nájemních smluv do konce roku 2015, jak požadováno. Rada se pouze shodla v názoru, že pokud budou nájemní podmínky řádně dodržovány a nebudou nastávat kolizní situace v souvislosti s uvedenými pronájmy, mohou být tyto automaticky opakovaně prodlužovány tak, jak se to děje u nájemců prodejen na tržnici Buchlovice. Rada městyse Buchlovice č. 11/2011 ze dne Oznámení o veřejném projednávání návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava, Městský úřad Uherské Hradiště, ze dne V zhledem k tomu, že navrhované položky Změny č. 4 územního plánu obce Stupava se v žádném případě nedotýkají zájmů městyse Buchlovice, neměla rada žádných připomínek k jejich dalšímu projednávání. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace Rada schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace. Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou a městysem Buchlovice, ze dne Rada schválila kroky, které učinilo vedení městyse při rekonstrukci objektu České spořitelny, pobočky Buchlovice i dalších související nutné kroky s tím spojené na domě čp. 273 na ulici Masarykově v Buchlovicích. Rada schválila Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou, zapsaném Referátem živnostenského úřadu v Uh. Hradišti č.j Sla, evidenční číslo a městysem Buchlovice, ze dne Žádost Divadelního spolku J. K. Tyla Buchlovice o zapůjčení pódia na společensko-kulturní akci 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově ve dnech , Jiří Kutálek, Buchlovice, ze dne Rada se rozhodla podpořit nově vznikající tradici 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově a schválila instalaci pódia (i jeho likvidaci) na náklady městyse Buchlovice (prostřednictvím SMB, p.o.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 3

6 Návrh na přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 ul. Suchý řádek, Buchlovice schvalování smluv v návaznosti na zákon o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle par. č. 85 Rada schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze SF ŽO ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne : Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 Suchý řádek, Buchlovice. Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D a bude činit maximálně ,40 Kč. V Buchlovicích se nachází mnoho starých stromů lip, kaštanů,, z nichž mnohé již dožívají. Na některých to není na první pohled vidět, jiné jeví zřejmé známky brzkého konce a u dalších se objeví důkaz třeba náhodně. Podobně je na tom i stará lípa v Lúčkách u kaple sv. Vendelína, kde původně stály dva stromy. Při posledním větším větru na začátku června se ulomila její velká větev a spadla na sousední křižovatku. Naštěstí se nikomu nic nestalo a škodu neutrpěla ani sousední památka. Ulomená větev odhalila špatný stav stromu (zkrnělá střední část kmene a větví). Pokud přijde k rozhodnutí lípu v době vegetačního klidu vykácet, na její místo budou vysázeny lípy dvě z obou stran kaple. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 4

7 Koncem měsíce května byla zahájena druhá a větší část rekonstrukce ulice Komenského vč. chodníku. Nejprve byla odstraněna vrstva betonové vozovky, pod kterou se místy objevily letité dutiny způsobené protékající vodou. Po statických zkouškách probíhá navážení podkladového kameniva a poté přijde na obrubníky a položení živičné vrstvy. V rámci akce bude dotažen chodník až ke křižovatce u uličky z náměstí, kde vznikne bezpečné přechodové místo zejména pro žáky nedaleké školy. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 5

8 Sečení trávy to nejsou jen kosecké Mnozí možná zapřemýšlí, zda tímto nadpisem nepovažuji tradiční kosecké na zámeckých loukách za určitou konkurenci. Naopak, coby starý folklorista a příznivec historie a národopisu rád vyslechnu pěknou písničku, ať je zpívána v kroji nebo v civilu. A roky běží všem stejně, proto jsem rád, že i naše dcery stihly ve svých školních letech alespoň párkrát zažít pocit minulosti, kdy za ranního kuropění roznášely s ostatními v kroji snídani sekáčům a ostatním krojovaným při sečení na zámku v Buchlovicích. Jak jsem však uvedl, sečení trávy není u nás jen folklórní záležitost, ale také běžná a pravidelná činnost pracovníků Služeb městyse Buchlovice (SMB, p.o.). Na vysvětlenou těm, kteří nás moc nesledují, trávu na obecních pozemcích musíme poséct minimálně dvakrát ročně. Podle počasí mnohdy i vícekrát. To platí především pro traktorové sečení s příkopovým ramenem. Je to velký, byť stařičký pomocník, který zvládne jak příkré svahy, tak i roviny. Od počátku zakoupení opotřebovaného stroje s ním pracoval pan Josef Vávra, po jeho odchodu do důchodu v této činnosti výborně pokračuje pan Antonín Hrabal. Tento stroj je hodně citlivý na poškození (není to žádný buldozer) a od roku výroby 1985 je s údivem, že vydržel do současnosti. Pokud bychom jej však již letos neopravili jako střední generálku, tak by další opravy přišly hodně draho. Drobné plochy, dosékání za traktorem nebo parkovou sekačkou provádíme ručními křovinořezy. Větší plochy ve středu Buchlovic sečeme parkovou sekačkou, na které kraluje pan Ivan Bečák. Veškeré práce strojními mechanizmy jsou pro okolí nepříjemné hlukem a pro obsluhu odpovědností za způsobené škody odletujícími předměty. Mezi takové se bohužel řadí i výkaly od psů nezodpovědných spoluobčanů. Do oddílu sečení po obci řadíme automaticky i příbuznou činnost a to je postřik plevelů a trávy zejména na chodnících a někdy i na cíleně určených plochách. Poséct musíme parkové plochy ve středu obce, hřbitov, dětské hřiště, krajnice a příkopy obecních komunikací celá Smraďavka, Trnávky Újezda, od točny Ku Hradu a za pálenicí, lesní odbočka k Buchlovu a také pozemek Lesů ČR na Barborce. Vzhledem k množství běžné další práce a plnění operativních jiných úkolů, není možno celé sečení zvládnout jedním zátahem. Proto téměř pravidelně děláme přerušení a musíme zajistit nutnější práce. Na závěr stručného přehledu o této činnosti děkuji všem spoluobčanům, kteří chápou, o čem píšu a vycházejí nám vstříc. Ing. Josef Motyčka, ved. SMB, p.o. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 6

9 Vítejte ve zrekonstruované spořitelně V první polovině měsíce června proběhla v buchlovické pobočce České spořitelny v Masarykově ulici čp. 273 zásadní rekonstrukce prostor včetně vybavení a změny dispozice odbavovacích míst pro klienty. Zároveň bylo zrekonstruováno i sociální zařízení, vyměněny radiátory a další. V nejbližší době dojde i na rekonstrukci někdejšího zádveří celé budovy a původní dvoje dveře vstupu nahradí pouze jedny. Součástí rekonstrukce je i zprovoznění bankomatu při vstupu do budovy, který občanům městečka a návštěvníkům už tolik chyběl. Jeho provozovatelem je rovněž Česká spořitelna. Slavností otevření pobočky České spořitelny se uskutečnilo 20. června. Všechny přítomné přivítala ředitelka Oblastní pobočky ČS ve Zlíně ing. Iveta Čajková, která mj. popřála pracovníkům buchlovického pracoviště, aby se jim v novém prostředí co nejlépe dařilo a stejně aby se tu líbilo i všem návštěvníkům. Text a foto -bž- Bankomaty České spořitelny neslouží jen k výběru hotovosti Snadno, rychle a levně můžete rovněž uskutečnit: jednorázové platby (např. složenky), informovat se o zůstatku na účty, dobít kredit u mobilních operátorů, změnit PIN kód, zjistit stav bodového konta Bonus programu, aktivovat svou kartu či zjistit nastavený limit své karty. Snadná a rychlá cesta, jak platit složenky Složenky můžete jednoduše platit přes kterýkoliv bankomat České spořitelny. Stačí zvolit Příkazy k úhradě/obecný platební příkaz a bankomat vás sám navede. Tip pro vás: Úspěšně zadaný Obecný platební příkaz je možné si uložit pro příští využití, a to s částkou nebo bez částky. Uložený příkaz najdete v nabídce Osobní menu pod Moje platby. Více informací získáte v kterékoliv pobočce České spořitelny. inf. linka: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 7

10 Kulturní kalendář červenec září 2011 červenec až Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby kaple sv. Barbory na Modle hrad Buchlov tel HB Collegium, L. Mikulová, tel , Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel až Buchlovské kování 5. ročník hrad Buchlov Výstava Lidé festivalu Muzeum Podhradí až česneku, hod. Buchlovice Václav Neckář a Bacily, amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel hod Zdeněk Izer, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Buchlovské noci s Černou hrad Buchlov HB Collegium, L. Mikulová, až paní Noční prohlídky tel , MIG 21 + Nšoči, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel X. ročník Festivalu česneku zámecká zahrada + na zámku (a v městečku) městečko Buchlovice Buchlovice, od hod. srpen Folklorní agentura Buchlov Ing. Miloslav Hrdý, tel , František Hrňa, tel Vzácné setkání bratrů Nedvědů, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel až Chřiby II. výstava fotografií, hod. Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Školy se představují I. Moje obec, hod. Galerie na půdě Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Chřibský krkavec louka pod Buchlovem Bohumil Višenka, tel Irský večer hrad Buchlov HB Collegium R. Hradilová, tel , Tři sestry + Doktor P.P., hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Pouť Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá v h. kaple sv. Barbory na Modle KDU-ČSL František Hrabina Pouťové odpoledne Hospůdka u Špalka Petr Špalek, tel Čechomor, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 8

11 září Tomáš Klus, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Hradozámecká noc kouzlo noci strávené na středověkém hradě hrad Buchlov hrad Buchlov Tel Když mě vzali za vojáka, hod., výstava fotografií Muzeum Podhradí Buchlovice Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Podpořte nový bezbariérový přístup Diakonie ČCE středisko CESTA, které v Uherském Hradišti již dvanáct let provozuje sociální služby v podobě denního stacionáře pro děti s hlubším mentálním a kombinovaným postižením a poradny rané péče, se chystá v nejbližších dnech realizovat bezbariérový přístup do budovy. Jedná se o rozsáhlou úpravu příjezdové cesty, rozšíření stávající betonové plochy a vybudování parkovací plochy a stání pro ZTP. Vedle toho proběhne také účelová výsadba okrasných dřevin jakožto ekologická forma protihlukové a protiprašné ochrany. Neustále pracujeme na zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a pro naše klienty se snažíme utvářet co nejpříjemnější, nejpohodlnější a nejbezpečnější zázemí. Vzhledem k míře jejich tělesného i mentálního postižení je pro nás nyní primární otázkou posílení bezbariérovosti a vybudování kvalitnějšího a bezpečnějšího přístupu. Jediná příjezdová cesta k budově je v katastrofálním stavu stejně jako prostor bezprostředně před vchodem, kde jsou klienti z aut přemísťováni do vozíků. Proto je pro nás tak důležité tento stav co nejdříve změnit, vysvětlila Adéla Kotková, fundraiser a PR manager střediska CESTA. V tuto chvíli již středisko získalo stavební povolení k provedení všech potřebných úprav. Stále však nemá dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci. Celý projekt byl vyčíslen na Kč. Obracíme se proto na vás všechny, kdo byste byli ochotni menším či větším finančním darem pomoci středisku CESTA projekt realizovat. Veškeré podrobnosti o možnostech pomoci získáte na tel. čísle: nebo na ové adrese: případně osobně na adrese: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (budova bývalé mateřské školy naproti nového školícího střediska). Jménem Diakonie ČCE střediska CESTA děkujeme za vaši ochotu pomoci Výzva prosba Tímto se obyvatel městyse Buchlovice dovolujeme dotázat, zda mají povědomí a nebo informace o rodině Nedělových (manželé Ladislav a Albína Nedělovi), která v Buchlovicích a Starých Hutích žila a působila pravděpodobně v rozmezí let Ladislav Neděle, bydliště?, povoláním kantor. Případné informace (scan dokumentů), prosím, zdarma, zašlete na Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 9

12 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé A. Shaw: II. světová válka den po dni Kol.: Historie SS M. Mazower: Hitlerova říše P. Delaforce: Složka Hitler (základní fakta) Kol.: Adolf Hitler (vojenské dějiny ve fotografii) J. Nadel: Muži speciálních operací Arriános: Tažení Alexandra Velikého Kol.: Egypt (turistický průvodce) S. Fossett: Lovec větru (vlastní životopis) S. Kopecká: Fenomén Bohdalka Z. R. Nešpor: Příliš slábi ve víře (česká ne/religiozita v evropském kontextu) H. Dvořáková: Sportujeme s nejmenšími dětmi R. Měšťan: Úprava okolí domu R. Měšťan: Modernizace bydlení Kol.: Stromy (světová encyklopedie) L. Špaček: Nová velká kniha etikety Krásná literatura pro dospělé G. I. Peněžko: Psáno na tanku (frontové zápisky sovětského důstojníka) Angličtina R. Dübell: Strážci Ďáblovy bible A. Franklinová: Relikvie mrtvých B. Morrison: Archa R. Muchamore: Náměsíčník J. Pospíšilová: Kejklíř, Smrt a Blázen L. Vaňková: Dítě z Apulie V. Vondruška: Klášterní madrigal Z. Mahler: Muž, který přežil Lidice S. Gruenová: Voda pro slony A. Laureen: Tauranga, můj osud S. Laurens: V područí lásky Z. Krýsl: Rukověť politikova Naučná literatura pro děti a mládež Kol.: Atlas moderního světa Kol.: 500 veselých her Kol.: 500 zábavných her (pro předškoláky) Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Šíleně divocí andílci (další díl) Kol.: Texaské rodeo (Čtyřlístek komiks) V. Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečkovi J. Kahoun: Škola je samá legrace Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Od září 2011 budou na Československém centru Buchlovice otevřeny kurzy angličtiny pro děti i dospělé. KURZY PRO DĚTI pro 1. stupeň pro děti od 3. třídy procvičování učiva, gramatiky konverzace pro 2. stupeň procvičování učiva, gramatiky konverzace KURZY PRO DOSPĚLÉ konverzace, gramatika, slovní zásoba, každodenní angličtina (dle domluvy možnost obchodní angličtiny) Oba kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách. Cena pro děti: 1150, za pololetí. Cena pro dospělé: 1900, za pololetí. Podrobné informace a přihlášky: Tel: Kurzy povede Mgr. Veronika Copláková (učitelka angličtiny na 2. stupni ZŠ, certifikát CAE, státnice z obchodní angličtiny, zkušenosti s Callenovou metodou). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

13 Z mateřské školy před prázdninami Jeden z nejkrásnějších svátků pro děti je den, kdy mohou popřát svým maminkám. I my jsme se letos připravili, abychom těm našim maminkám vyloudili úsměv na tváři, slzičku či mrazení. Toto vše jsou pocity, které mnohé z maminek prožívají, když vidí, co se právě ten jejich brouček dokázal naučit, jak se soustředí, aby nepropásl svůj nejdůležitější výstup v celém programu. Naše vystoupení se letos posunulo až na konec května. A poprvé jsme využili krásné prostory Kulturního centra Na Lhotce. Změnou byl i den, nikoli víkendový, ale pondělí v hodin jsme všichni stáli na značkách a čekali na svá vystoupení. Prváčci si připravili pro maminky a babičky pásmo s názvem Ježci. Písničky o ježečkovi, mazlení s plyšáky, to vše maminkám opravdu vytvořilo úsměv na tvářích. I drobné slzičky se objevily, ale to byla jen tréma u malých ježečků. Berušky si připravily pásmo lidových písniček s názvem Přišlo jaro do vsi. Několik lidových písniček, říkadel, spojených s duněním kopyt papírových koníků a krásnou ukolébavkou na závěr. V našem kraji lidových tradic přece jen takové vystoupení nesmí chybět a má vždy nezastupitelné místo. A naše Sluníčka? I letos si připravila pro maminky něco netradičního. Kromě básniček, veršů, písničky si děti nacvičily, společenský tanec polonézu. A ukázaly, že se dovedou chovat už opravdu jako dospělejší. Bylo zajímavé, že se nám dvojice utvořily samostatně, nikdo z nás nepotřeboval, abychom se do zadávání tanečníků nějak zapojovaly my, učitelky. I Náročnou choreografii jsme zvládli. A bylo pro nás velkým vyznamenáním, když se z davu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

14 v půli našeho tance ozvalo: To je jako ve Stardance! Že jsou skoro školáci, ukázaly děti přednesem básniček o maminkách. Ani jedno okýnko ani jedno přeřeknutí.. Už jsme prostě velicí. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali, že nás čekají ještě nějaké společné aktivity. Jednou z nich byl výlet do zábavního centra do Galaxie ve Zlíně. Ráno jsme se ve všech třídách oblékli do třídních triček, nabalili svačinu, oběd a napjatě očekávali příjezd autobusu. Ten nás na místo určení bezpečně přepravil, nasvačili jsme se a už, už se hrnuli do centra. Celé bylo naše. Děti si rozdělily mezi sebou atrakce: Kuřátka do bublin, Berušky na raketu, trampolíny, skákací hrad a koloběžky, Sluníčka se začala protahovat bludištěm. Pak jsme se všichni prostřídali. Naobědvali a zpět cestovali do školky. Unavení, ale spokojení. V ten samý týden nás čekal ještě výlet na Smraďavku, kdy společně slavíme Den dětí. Tentokrát jsme se všichni svezli autobusem, a odtud jednotlivé třídy hledaly poklady. Fáborky různých barev na odlišných trasách zaručovaly, že nám ten náš poklad nikdo nemůže vyfouknout. Každého čekalo překvapení sladké i drobný dárek. Dalším lákadlem je každoroční diskotéka v areálu lázní Leopoldov. Za což velmi děkujeme rodinám Krystýnkových. Cesta zpět byla náročnější hlavně pro Berušky a Sluníčka, neboť ti ji absolvovaly pěšky. S písní na rtech to ale všichni zvládli na jedničku. Kuřátka se svezla auty, protože by cestu asi ještě nezvládla. Moc děkujeme také maminkám a rodinným příslušníkům, kteří tu naši drobotinu společně dopravili ke školce i s paní učitelkami. Mnohokrát jsme vás informovali, že naše týdenní plány jsou vedeny takzvanými integrovanými bloky. Jeden z nich stojí ještě i dnes za připomenutí. Je to ten, který je nadepsán Moře. Ve všech třídách se děti zajímaly celý týden o moře, ve třídě Berušek byli piráti, Sluníčka začala u námořníků, ale k těm obávaným pirátům se také dostala. Berušky celý týden připravovaly věci a propriety na páteční hledání pirátského pokladu. Studovaly mapy, poznávaly cesty a symboly. V pátek se vrhly na školní zahradu a společně hledaly. A také našly. Truhlu a v ní ukrytý tajemný poklad. Sluníčka se celý týden snažila fungovat jako správná posádka lodě, uklízela palubu, hledala a svazovala lano, učila se pravidla námořníka, pomáhala svým kamarádům, přesně podle hesla táhnout za jeden provaz. A k tomu všemu si vytvářela loď, na které obeplují celý svět, maják, aby se vždy vrátila zpět na pevninu, snažila se ulovit kouzelnou rybku do sítí A v pátek nás také čekalo velké překvapení. Potkali jsme velrybu Julii, která nám dala úkoly a pak nás obdarovala pokladem, který měla uložený ve svém velkém břiše. I nám se tento týden velmi líbil a všichni jsme si jej moc užili. Nikdo by netápal, kde se právě ocitl, když viděl ve třídě samá proužkovaná trička. Prostě byli jsme námořníci piráti. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

15 Ve středu 22. června nás čeká další akce. V hodin u nás slavnostně předají zástupci DDM Šikula vysvědčení všem dětem, které navštěvovaly kroužky. Proběhne výstava prací z kroužků výtvarného a keramiky. A po jeho skončení si paní učitelka Ivona Kočířová s rodiči dětí naplánovala společné taneční odpoledne. Maminky, babičky i tatínci si mohou s dětmi přijít zatančit břišní tance. Všechny Vás tam rády uvidíme. A aby toho ještě nebylo málo, čekají Sluníčka dvě poslední akce. V pátek 24. června v hodin proběhne slavnostní pasování předškoláků na školáky. Pro velký ohlas si přijdou ještě jednou všechna Sluníčka zatančit polonézu. Na žádost rodičů jsme také toto pasování přesunuli na odpolední hodiny, abychom se mohli potkat s většinou z Vás. A co více, oslovili jsme zástupce městyse a toto pasování bude o to významnější, protože děti budou pasovány právě zástupcem městyse. A tím posledním, co nás u Sluníček ještě čeká, bude 27. června společný táborák U Maca. Doufáme, že společně strávíme příjemné společné chvilky u špekáčku, ohně a třeba i veselé písničky. Rok utekl jako voda, jsme zase o něco starší, spousta práce je za námi, ale jiná nás zase čeká. Spousta společného času, chvilky, které doufejme budou pro všechny příjemné, plné spolupráce a společných cílů aby ty naše ratolesti prožily další krásný a zážitků plný rok. V příštím roce nás čekají zatím dvě novinky. Děti ze Sluníček byly osloveny členkou tupeského zastupitelstva, aby se se svou polonézou zúčastnily charitativní akce pořádané pro Charitu v Uherském Hradišti. A druhou novinkou je, že nám přislíbil účast na pyžamové školičce herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil, který osobně přijede dětem přečíst pověsti hradu Buchlova. Zatím však přejeme všem pěkné prázdniny, odpočinek, spoustu sluníčka a nezapomenutelných zážitků. A po prázdninách zase v plné polní na shledanou. Laďka Holáňová, DiS. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

16 Informace o vycházejících žácích na ZŠ Buchlovice ve školním roce 2010 / 2011 V letošním školním roce 2010 / 2011 vychází z 9. ročníku 13 žáků 9 dívek a 4 chlapci. Na středních školách, kde bude studium ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 9 žáků. Jedná se o obory zaměřené na ekologii a životní prostředí, zdravotnictví, obchodní akademii a ekonomické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogiku a analýzu potravin. Dva žáci budou pokračovat na gymnáziích v Uherském Hradišti a Starém Městě. Do učebních oborů nastoupí 4 žáci. Jedná se o obory kadeřník a kuchař. Tak jako loni i letos si mohli žáci podat na střední školy tři přihlášky. Ne všichni tuto možnost využili. I letošní školní rok přinesl deváťákům změny. Na podzim se neuskutečnila tradiční Burza středních škol a učilišť, na které se mohli budoucí studenti, ale i jejich rodiče blíže seznámit se středními školami a studijními obory nejen ve Zlínském kraji, ale i školami v jiných krajích. Veškeré informace proto žáci získávali na internetu pomocí webových stránek středních škol. Na naší škole se rodiče několikrát setkali s výchovnou poradkyní a přizvanými zástupci středních škol a učilišť. Při výběru školy pro další studium využívali také Dny otevřených dveří, které střední školy pořádaly. Zde se mohli blíže seznámit nejen s nabídnutými obory, ale prohlédnout si celou školu a dozvědět se více o studiu. Jako každoročně se konaly přijímací zkoušky koncem dubna. Ve třech dnech uchazeči, kteří si pro další studium vybrali obory s maturitou, absolvovali SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Pro řadu žáků to byla první velká náročná zkouška, protože po tři dny museli všichni v různých testech prokazovat svoje znalosti. I přes všechna tato úskalí se všichni žáci dostali na zvolené střední školy a vybrané studijní obory. Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce Cesta za hranice všedních dnů V měsíci květnu se dvacetičlenná skupina žáků II. stupně ZŠ Buchlovice vypravila na pětidenní cestu poznávat metropole západní Evropy. Pod vedením paní učitelky Šmolové, která celý zájezd organizovala, se vydali poznávat krásy Amsterdamu, Bruselu a Paříže. I já jsem se jako pedagogický doprovod tohoto zájezdu zúčastnila. Prohlídka Amsterdamu nám začala návštěvou muzea voskových figurín, která se všem dětem samozřejmě velmi líbila. Poté jsme se objevovali krásy města, plného úzkých a vysokých domků, vodních kanálů a cyklistů. Tento způsob dopravy nás opravdu fascinoval. Plavbu po Brychtech - vodních kanálech jsme však kvůli nepřízni počasí musel zrušit. Druhý den jsme věnovali hlavnímu městu Belgie, Bruselu. Podívali jsme se na zajímavou stavbu Atomia, prohlédli si historické centrum BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

17 města, neopomněli jsme také vyhledat sošku čůrajícího chlapečka, ale i holčičky, které patří k nejzajímavějším turistickým atrakcím. Příští den jsme docestovali do Francie a navštívili Versailles, sídlo francouzských králů. Prohlédli jsme si jeho výstavní prostory a také rozsáhlé zahrady, po kterých jsme se nechali povozit elektrickým vláčkem. Poslední den jsme si naplánovali návštěvu samotné Paříže. Snažili jsme se prohlédnout si co nejvíc míst, například Panthéon, Latinskou čtvrť a Sorbonu, katedrálu Notre Dame, Louvre, Trocadero, projeli jsme se lodí po Seině a jako třešničku na dortu jsme si užili podvečerní výstup na Eiffelovku. Pohled na Paříž z nejvyššího patra této vyhlídkové věže je nezapomenutelný a byl pro nás opravdu krásným zakončením poznávací cesty po Evropě. Naši žáci se však nekochali pouze krásami historickými, pozorovali také, jak jednotlivá města a jejich obyvatelé žijí. Při nákupech si vyzkoušeli své jazykové znalosti, smlouvali s černošskými prodejci suvenýrů, projeli se pařížským metrem. Nám dohlížejícím učitelkám svým vystupováním prokázali, že se umí chovat jako Evropané a že my se za naše žáky opravdu nemusíme stydět. Mgr. Alena Mikulíková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

18 Slavnostní neděle na faře V neděli 22. května se odehrála v prostorách buchlovické fary slavnostní událost. Byla otevřena nová expozice (pamětní síň) našeho velkého rodáka, grafika a kněze P. Arnošta Hrabala a centrum katolické mládeže, jež vzniklo v bývalých hospodářských prostorách ve dvoře farního úřadu. Po úvodním slovech P. Rudolfa Chmelaře, bývalého buchlovického kněze P. Václava Ježíka a uherskohradišťského děkana P. Jana Turka vystoupil místostarosta Bořek Žižlavský, který přiblížil přítomným životní osudy P. Arnošta Hrabala. Pak už následovalo samotné přestřižení pásky za účasti starosty ing. Jiřího Černého a kněží a oficiální otevření. Příjemného posezení se zúčastnily i některé řádové sestry, které působily do poloviny osmdesátých let v buchlovickém domově důchodců i tehdejší civilní zaměstnankyně tohoto ústavu. Mezi hosty dále nechyběl další někdejší buchlovický kněz P. Jiří Kovář a buchlovický rodák P. Josef Zelinka. Během oslavy vystoupil kostelní sbor a schola. KK, foto -bž-, mž BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

20 Buchlovjané na Tupeském džbánečku V neděli 22. května se v Tupesích uskutečnil 4. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků Tupecký džbáneček, ve kterém děti okolních základních škol zúročily své nácviky s CM Velehrad na veřejné přehlídce před zraky svých rodin, kamarádů a přátel. Pod vlídným a usměvavým pohledem sedmi porotců, vybraných z řad hudebních pedagogů, folkloristů a znalců hudby, děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích. V krásném jarním odpoledni pak odváděly výkony hodné obdivu a diváci je náležitě odměňovali potleskem. V programu vystoupil jako host dětský folklorní soubor Čutora, působící ve své znovu obnovené formě, již několik let při ZŠ Tupesy. Dalším hostem, jenž zpříjemnil dětem a divákům čekání na výsledný verdikt poroty, byla také tupeská cérečka Veronika Oslzlová, která rovněž zazpívala za doprovodu CM několik písní. A nyní již k umístění jednotlivých soutěžících: I. kategorie 1. místo: Dorota Ingrová s písní Kadze idzeš Helenko - ZŠ Velehrad (3. třída) 2. místo: Dominika Vagundová s písní Pod horú jatelinka - ZŠ Jalubí (1. třída), Pavlína Šedová s písní Sadila Anička modrů fialečku - ZŠ Buchlovice (2. třída) 3. místomagdaléna Žmolíková s písní Nevím si já rady - ZŠ Nedakonice (1. třída), Patricie Dominiková s písní Páslo dívča páva - ZŠ Tupesy (3. třída) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více