NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2014 cena: 10 Kč starostův den otevřených dveří str. 6 FOTOGALERIE vernisáž v muzeu odhalení lavičky v. havla den veteránů str ADVENTNÍ KONCERTY str. 35 tandem dvořák & silná pokračuje Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor, které se konalo ve středu 19. listopadu v prostorách novoborské radnice, potvrdilo ve funkcích stávajícího starostu i místostarostku. Město tak v dalším volebním období povede úspěšný tandem Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj) a Stanislava Silná (SNK Evropští demokraté -Nový Nový Bor). Volbu starosty, místostarosty, členů rady města, slib zastupitelů či volbu členů jednotlivých výborů zastupitelstva mělo na programu ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor. Své první schůze v nadcházejícím čtyřletém období se zúčastnilo dvacet z jednadvaceti nově zvolených zastupitelů. Ti pak v tajné volbě jednohlasně potvrdili, že starostou města i nadále zůstane Jaromír Dvořák a funkci místostarostky bude zastávat Stanislava Silná. Tato jednoznačná volba pak vyvolala potlesk nejen mezi zastupiteli, ale i u přítomné veřejnosti. Je pro mě čest stát v čele města Nový Bor. Máme před sebou ještě mnoho práce a věřím, že se nám společným úsilím podaří dosáhnout cílů, které jsme si vytyčili. Jednou z priorit pro nadcházející období pak bude další etapa rekonstrukce historického centra města, pronesl Jaromír Dvořák. Na jeho slova navázala Stanislava Silná. Ta sdělila, že jejím záměrem je vytvořit v Novém Boru takové podmínky a prostředí, které bude vyhovovat širokému věkovému i sociálnímu spektru obyvatel. Během ustavujícího zasedání zastupitelů byla zvolena také sedmičlenná Rada města Nový Bor. Jejími členy od nynějška jsou Jaromír Dvořák, Stanislava Silná, Břetislav Chlup (SLK), Viktor Novotný (SNK), Boris Rýdl (SLK), Jiří Janás (ČSSD) a Michal Vlček (SLK). K dalšímu jednání se zastupitelé se sešli již ve středu 26. listopadu. Záznam z jednání ze středy 19. listopadu je přístupný na: zaznam-z-jednani/ Jana Maněnová Vážení spoluobčané, závěr tohoto měsíce bude patřit vánočním svátkům. I když se historicky jedná o svátky církevní, jejichž obsah se významně přizpůsobil dnešnímu konzumnímu životnímu stylu, přesto pro nás doba adventní zůstala snad nejduchovnějším obdobím roku. Alespoň částečně se vracíme k tradicím a atmosféra vánoc podbarvená zvukem koled obvykle přináší do našich jindy hektických dnů zklidnění, štĕstí a radost, čas na setkání s rodinou a přáteli. Adventní doba je také obvykle naplněna očekáváním a touhou po splněných přáních, ať už se jedná o materiální či duchovní hodnoty. Vánoční atmosféra také v mnohých z nás probouzí touhu konat dobro, obdarovat potřebné, pomoci bližním, touhu po všeobecném štĕstí a spokojenosti. Dobře vím, že tohoto ideálu však zdaleka všichni nedosáhnou, a velmi bych si přál, aby těch, pro které letošní vánoce nebudou šťastné, bylo co nejméně. Přeji vám, vážení spoluobčané, ať je pro vás konec letošního roku obdobím štĕstí, spokojenosti a naděje. Na závěr bych také rád poděkoval všem, kteří budou i o vánočních svátcích plnit své pracovní povinnosti. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města

2 Zprávy z města další výstavba na sídlišti rumburských hrdinů V Novoborském měsíčníku Listopad 2014 byl v souvislosti s projednáváním návrhu územního plánu města Nový Bor uveřejněn příspěvek, v němž autor uvádí: To, co je psáno dál, se zřejmě mnohým z Vás bude zdát neuvěřitelné - ale je to bohužel pravda, přičemž pisatel naráží na eventualitu další možné výstavby v lokalitě sídliště Rumburských hrdinů. Jedná se zřejmě ale pouze o neinformovanost autora, neboť územní plán (dále jen UP) je v této fázi dosud nedokončený. Nový UP se tvoří již od roku O jeho přípravě pak byli informováni obyvatelé města prostřednictvím úředních desek, místního tisku apod., a to s cílem, aby mohli k dané problematice podávat podněty a připomínky. Termín pro podávání připomínek byl stanoven do Vzhledem k počátečnímu zájmu občanů byly připomínky přijímány během celého roku 2011 a zadání UP bylo zpracováno společně s určeným členem zastupitelstva města počátkem roku 2012, kdy se začalo projednávat. Projednávání UP představuje striktně proces úřední, kdy je nutné dodržovat postup stanovený stavebním zákonem. Zadání UP bylo v souladu s tímto zákonem vyvěšeno na úředních deskách. Na základě uvedeného zadání zpracoval vybraný projektant Návrh UP, k němuž se rovněž v souladu se stavebním zákonem vyjadřovaly dotčené orgány a stejnou možnost měli zároveň i občané města. S Návrhem UP zpracovaným projektantem se na Stavebním úřadu a úřadu územního plánování intenzivně pracuje již od listopadu 2013, kdy byl v tomto období několikrát vystaven na úředních deskách. Následně k němu podávali svá stanoviska a připomínky dotčené orgány i občané. O upraveném Návrhu UP (na základě došlých připomínek a stanovisek dotčených orgánů) se konalo veřejné projednání, a to v obřadní síni MěÚ. Tohoto projednávání se ale bohužel zúčastnilo pouze 6 občanů a 11 úředníků dotčených orgánů. Vzhledem k došlým stanoviskům a obdrženým připomínkám občanů bude návrh UP ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva města ještě upraven, veřejnost bude s tímto seznámena a bude mít možnost opět uplatnit námitky a připomínky. Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že územní plán není dílem libovůle jediného úředníka, ale výsledkem vzájemného širšího konsensu respektujícího platné právní normy. Ing. Darina Měchurová vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování stacionář MedUŇka se představil veřejnosti Příležitost nahlédnout do prostor novoborského denního stacionáře Meduňka měla veřejnost ve středu 5. listopadu. Tento den se tu totiž konal den otevřených dveří. V průběhu odpoledne pak tuto možnost využily desítky lidí. Foto: Jana Maněnová Veřejnost měla možnost nahlédnout do prostor denního stacionáře Jednou z návštěvnic byla také místostarostka města Stanislava Silná, která ocenila úroveň a náplň poskytovaných služeb denního stacionáře. Jedná se o velmi přínosné aktivity odlehčovacího charakteru, které velmi účinně pomáhají osobám pečujícím o zdravotně postižené rodinné příslušníky či seniory s různými typy omezení. Takový typ služby je v Novém Boru a jeho okolí potřebný a zaslouží si podporu, sdělila Stanislava Silná s tím, že denní stacionář Meduňka se vyznačuje vysokým standardem a kvalitou poskytovaných služeb. Denní stacionář poskytuje odlehčovací službu pro rodiny, kte- ré celodenně pečují o některého člena rodiny se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Takovým rodinám služba pomáhá řešit například problémy v souvislosti s docházkou do zaměstnání, vyřizováním osobních záležitostí, vlastním onemocněním apod. Službu ale mohou využít i lidé, kteří žijí osamoceně a mají sníženou možnost společenského kontaktu. Služba je poskytována ambulantní formou, a to obyvatelům v seniorském věku nebo se zdravotním postižením v rámci Svazku obcí Novoborska. Klienti zde mají možnost využívat i doplňkové služby, kterými jsou mimo jiné masáže či pedikúra. Uživatelé jsou v denním stacionáři podporováni v udržení a rozvoji schopností v péči o vlastní osobu a v aktivním vyplnění volného času. Cílem je také předcházet společenské izolaci. Rodinám a pečujícím osobám je současně umožněno využít jejich volný čas k vlastnímu životu a aktivitám. Bližší informace o Denním stacionáři Meduňka jsou dostupné zde: Jana Maněnová NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

3 Zprávy z města oznámení pro veřejnost o Úpravě Úředních hodin MěÚ Městský úřad Nový Bor oznamuje, že bude pro veřejnost dne úřad otevřen od 8:00 do 11:00 hodin a dne bude celý úřad pro veřejnost uzavřen. Ing. Lenka Kazberuková tajemnice MěÚ REDAKCE - KONTAKTY Markéta Růžičková tel: v novém BorU Byla Uctěna památka válečných veteránů Foto: Jana Maněnová U příležitosti Dne veteránů pronesl vojenský kaplan Petr Šabaka modlitbu V pondělí 10. listopadu proběhl v Novém Boru pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Celosvětový Den válečných veteránů připadá na 11. listopad a je věnován památce účastníků válečných konfliktů. V Novém Boru se pak při této příležitosti zástupci radnice společně s příslušníky Armády České republiky a Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu na Lesním hřbitově, v Janově a Arnultovicích, během kterého byla uctěna památka padlých i přeživších válečných veteránů. V průvodním slově pak starosta města Jaromír Dvořák zdůraznil nejen odkaz bojovníků za svobodu v I. a II. světové válce, ale i oběti, které přinášejí v současnosti čeští vojáci v boji proti terorismu na Blízkém Východě. Na proslov Jaromíra Dvořáka navázal i vojenský kaplan Petr Šabaka, jenž v této souvislosti pronesl krátkou modlitbu. Jana Maněnová nový Bor zaujal rozhlasové reportéry Město Nový Bor je v rámci Česka známým centrem sklářství, ale i turistiky. Právě toto spojení pak zaujalo reportéry Českého rozhlasu, kteří informace o městě zařadili do svého pořadu. Nový Bor byl jako zajímavý turistický cíl zařazen do celostátního vysílání Českého rozhlasu. Při návštěvě našeho infocentra reportéry Českého rozhlasu natolik zaujaly informace o našem městě, které jsem poskytovala do regionálního pořadu Česko, země známá neznámá, že jsme se přímo na místě domluvili na improvizované reportáži do celostátního vysílání, přiblížila vznik reportáže o Novém Boru Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí místního Turistického informačního centra. Záznam relace je dostupný na: cesko/_zprava/mesto-skla-novy-bor-na-severu-cech-ma-na-namesti-i-sveho-skleneneho-ochrance Jana Maněnová řidiči se v prostoru náměstí MUsí připravit na změnu Rekonstrukce parčíku a přilehlé komunikace v prostoru náměstí Míru s sebou přinese i změnu průjezdu této části centra města. Nově bude platit jednosměrný provoz v prostoru rekonstruované části náměstí, a to ve směru od rohu budovy sklářského muzea, po obvodu parčíku až k ústí komunikace do ulice Krátká. V té pak zůstane vzhledem k nutnosti dopravní obslužnosti nadále zachován obousměrný provoz a možnost průjezdu do ulice Liberecká. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / prosinec

4 Zprávy z města oslavy vzniku československa završil průvod a lampion MírU Hned nadvakrát si mohli letos občané Nového Boru připomenout 96. výročí vzniku samostatného Československa. Poprvé to bylo 25. října koncertem vážné hudby v místním divadle, druhou příležitost pak měli lidé v pondělí 3. listopadu. Právě tento den se totiž konal průvod centrem města do Horových sadů, kde se uskutečnil slavnostní akt završený vypuštěním symbolického lampionu míru. Průvod mažoretek, bubeníků, zástupců města Nový Bor i veřejnosti se vydal v 15 hodin centrem města do Horových sadů. Jeho cílem byla lípa republiky, jež tu byla slavnostně vysazena u stejné příležitosti před dvěma lety. Starosta města Jaromír Dvořák zde poté položil květiny a pronesl projev, ve kterém zdůraznil důležitost vlasti a uvědomění si příslušnosti k národu. V současnosti žijeme v globálním světě, v němž nabývá na významu evropanství či světoobčanství a schopnost flexibilně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám i prostředím. Vyvstává tak otázka, zda má ještě vůbec smysl lpět na příslušnosti k národu, státu či vlasti. Jsem pevně přesvědčen, že ano. Jsou to právě naše kořeny, tradice či vztahy k blízkému i širšímu okolí, které nám poskytují potřebné ukotvení během bouřlivých změn, kterými nejen Evropa, ale celý svět aktuálně prochází, pronesl Jaromír Dvořák. Ten zároveň zdůraznil potřebu pěstovat zejména v mladých lidech úctu k odkazu těch, kteří se o vznik Vypuštění symbolického lampionu míru Foto: Jana Maněnová samostatného státu zasloužili. Během slavnostního aktu zazněla i státní hymna a v závěru byl vypuštěn lampion s poselstvím a přáním míru na celém světě. Jana Maněnová dvanáctá lavička václava havla zve k posezení v novém BorU Desítky lidí všech generací se sešly ve středu 19. listopadu v 16 hodin v prostoru náměstí Míru v Novém Boru. Důvody, proč v pošmourném podzimním počasí vyrazili v hojném počtu obyvatelé města právě sem, byly hned tři. Slavnostně se zde totiž otevírala rekonstruovaná část náměstí, odhalovala unikátní lavička Václava Havla a připomínalo 25. výročí Sametové revoluce. Kromě široké veřejnosti zde byli například přítomní i představitelé města Nový Bor, Libereckého kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či zástupci společnosti Eurovia CS, která realizovala rekonstrukci náměstí Míru. Pozvání přijal také Bořek Šípek, autor projektu lavičky Václava Havla.V úvodu slavnostní akce promluvil k přítomným starosta města Jaromír Dvořák. Ten připomněl význam listopadových událostí před pětadvaceti lety. Foto: Markéta Růžičková Na náměstí v Novém Boru byla odhalena Lavička Václava Havla Tématem listopadových událostí v Novém Boru nebyla jen změna politického režimu, pluralita či otázky svobody, tak jak to zaznívalo na Národní třídě a později na jiných místech po celé zemi, ale jedním z nosných témat v Novém Boru byla také otázka ekologie a znečištěného životního prostředí. Diskutovalo se také o lokálních problémech, pronesl Jaromír Dvořák s tím, že návrat k demokratickým principům po roce 1989 umožnil rozvoj soukromého podnikání a vznik podnikatelských subjektů, které získaly renomé v Česku i v zahraničí. Další část svého projevu pak zaměřil na rekonstruovanou část historického centra města. Rekonstrukce náměstí Míru v Novém Boru v lokalitě u budovy radnice byla zahájena 1. července letošního roku. Zahrnovala úpravu pozemní komunikace, sadové úpravy, instalaci nového veřejného osvětlení a mobiliáře, rekonstrukci rozvodů slaboproudu, energetického sloupku, rozvodů vody a kanalizace. Stavbu realizovala společnost Eurovia CS. Investorem akce bylo město Nový Bor. Celkové náklady 1. etapy rekonstrukce centra města pak dosáhly korun, sdělil Jaromír Dvořák s tím, že součástí revitalizované části náměstí je od nynějška také unikátní lavička Václava Havla, jejímž autorem je architekt, designér a Havlův osobní přítel Bořek Šípek. Prostorové umělecké dílo má sloužit především jako symbol porozumění a dialogu mezi lidmi. Jedná se o místo, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla, popsal Jaromír Dvořák. Na jeho slova poté navázal autor projektu Bořek Šípek, jenž přiblížil vznik tohoto díla. Koncept vychází ze vzpomínek na rozhovory, které jsme vedli společně s Václavem Havlem na jeho chalupě na Hrádečku. Chtěl jsem vytvořit místo, kde by se mohli lidé setkávat a diskutovat. Běžné lavičky ale nutí sedící osoby dívat se před sebe, proto jsem se rozhodl lavičku rozdělit na dvě části a ty pootočit tak, aby si lidé při dialogu mohli hledět do očí, vysvětli Bořek Šípek a dodal, že všechny lavičky Václava Havla, které byly dosud ve světě instalovány, vznikly právě v Novém Boru. Slavnostní středeční podvečer v Novém Boru pak doprovodil také dívčí pěvecký sbor Skleněnky, trubačské fanfáry a vypuštění papírových lampionů jako symbolů míru a svobody. Jana Maněnová 4 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

5 Zprávy z města FrancoUzŠtina je U dětí v novém BorU v kurzu Dlouhé desítky let trvá přátelství mezi Novým Borem a francouzským městečkem Aniche, které leží nedaleko hranic s Belgií. V intenzivní spolupráci nadále pokračují nejen představitelé municipalit, ale i škol na obou stranách. Velký počet dětí ze ZŠ U Lesa tak měl a má možnost učit se francouzský jazyk a své znalosti v této souvislosti ověřovat během výměnných pobytů a návštěv v zahraničí. Jedna z takových návštěv Francie se pak uskutečnila letos v listopadu. Do francouzského Aniche totiž vyrazila delegace reprezentující Nový Bor a Základní školu U Lesa. Město Nový Bor pokračuje v tradici přátelství s francouzským městečkem Aniche, které bylo navázáno již před 45 lety. Za tu dobu se mezi oběma partnery vytvořily vazby, které mnohdy překročily rámec oficiálních vztahů. Zejména na straně dětí přerostly do osobní roviny, kdy vzájemné styky pokračovaly i po ukončení školní docházky, sdělila místostarostka města Stanislava Silná s tím, že doba trvání takto intenzivního přátelství je v mnoha ohledech výjimečná. Na její slova poté navázala Vlasta Nováková, pedagožka ze Základní školy U Lesa, která popsala vznik partnerství s francouzskou školou. V roce 1991 obnovila naše škola dřívější kontakty přerušené normalizací a navázala přátelské vztahy se školou v severofrancouzském městečku Aniche. O dva roky později navštívili žáci naší školy toto město poprvé. Od té doby dochází k pravidelné výměně žáků obou měst v délce zhruba deseti dní. Děti jsou rozmístěny po rodinách, které jim poskytují ubytování a základní stravu. Zbývající čas tráví společně při poznávání města a dalších míst hostitelské země. Výměny probíhají střídavě. Jeden rok navštíví naši žáci Francii a další naopak francouzské děti přijedou k nám, přiblížila Vlasta Nováková. Ta zároveň doplnila, že výměnných pobytů se během dvou desítek let účastnilo na 250 dětí a řada z nich zúročila znalost francouzštiny v profesním životě. Delegace z Nového Boru pak strávila letos v listopadu ve Francii několik dní a v rámci programu se zúčastnila například slavnosti u příležitosti 45. výročí navázání partnerství či pietních připomínek 100. výročí vypuknutí I. světové války a Dne válečných veteránů. Jana Maněnová děti z arnultovic se Učily Mlsat Férově Kakaem provoněnou výuku měly v pátek 14. listopadu děti na Základní škole Generála Svobody v novoborských Arnultovicích. Konala se zde totiž přednáška na téma fair trade, a to v rámci kampaně s názvem Za férovou čokoládu! Tu vedla její koordinátorka Markéta Vinkelhoferová z Ekumenické akademie Praha. zpracovávají. Hotová čokoláda se potom doveze zase zpět do Afriky v podobě tyčinek nebo tabulek v obalech známých firem. Tyto výrobky jsou ale tak drahé, že si je běžný obyvatel Ghany nemůže dovolit koupit. Cena sklizených bobů je totiž velmi nízká a sklizeň zde probíhá v krátkém období dvakrát ročně. Pěstitelům musí přitom utržené peníze za prodej bobů pokrýt veškeré náklady a výdaje na celý rok. Obvykle disponují částkou v přepočtu 25 korun na den, přiblížila Markéta Vinkelhoferová s tím, že v Ghaně běžně pracují děti ve věku jedenácti let. Foto: archiv školy Cílem akce je poukázat na problém dětské práce Blíží se čas Vánoc, k nimž v mnoha českých domácnostech neodmyslitelně patří i čokoláda. Málokdo si ale při její konzumaci uvědomí, jak dlouhý je proces výroby jedné tabulky a kolik se za tím skrývá práce. Tu pak mnohdy vykonávají děti školního věku za velmi nízkou mzdu. Naším cílem je na tento problém poukázat a pomoci ke změně systému pěstování, výkupu a následného zpracování kakaa, a to spravedlivým způsobem, sdělila v úvodu přednášky Markéta Vinkelhoferová. Ta dětem například představila jednotlivé geografické oblasti pěstování kakaových bobů, umožnila jim rozemlít a následně ochutnat kakao v surovém stavu a blíže je poté seznámila i s africkou Ghanou, kde měla možnost pobývat. Děti z Ghany, které pracují na farmách, mnohdy ani netuší k čemu vlastně kakaové boby slouží. Ty se odsud totiž prostřednictvím překupníků odvážejí do Evropy nebo do USA, kde se dále Férová čokoláda je v Česku dostupná Děti ze školy v novoborských Arnultovicích byly zároveň i seznámeny s tím, že existuje možnost koupit a pochutnat si na čokoládě, která byla vyrobena férově, ekologicky, bez využití dětské práce a z kakaa, za nějž dostali pěstitelé adekvátní finanční částku. V současnosti už fair trade není jen záležitostí malých obchodů s bioprodukty, ale stává se běžnou součástí sortimentu velkých obchodních řetězců působících na českém trhu. Férová čokoláda je na obalu opatřena logem, kterým se deklaruje spravedlivý přístup při její výrobě, uzavřela Markéta Vinkelhoferová. Bližší informace o fair trade jsou k dispozici na: Jana Maněnová pozor změna v ordinačních hodinách od MUdr. dřízhalová - pediatr pondělí 7:00-12:00 13:00-14:00 Úterý (není zástup) 12:00-18:00 středa 7:00-12:00 13:00-15:00 PORADNA čtvrtek 7:00-12:00 13:00-15:00 PORADNA pátek 7:00-12: (není zástup) Novoborský měsíčník / prosinec

6 Zprávy z města smetanovy sady Mají nový listnatý přírůstek Červený buk je novým stromem, který byl vysazen ve středu 19. listopadu ve Smetanových sadech, a to u příležitosti Dne stromů. Ten sice připadá na 20. října, ale současný teplý podzim umožnil listnáč vysadit o měsíc později. trhy 2014 na náměstí Míru v Novém Boru 11. prosince termín příštího zasedání zastupitelstva Města středa 10. prosince zasedací místnost MěÚ 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin Foto: Jana Maněnová Při vysazování stromu zazpívaly děti z mateřské školy Srdíčko Tuto akci pořádáme pravidelně již od roku V minulosti tak byly v různých lokalitách v Novém Boru vysazeny například lípy nebo jinan dvoulaločný, přiblížila Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru. Ta se potom společně s místostarostkou města Stanislavou Silnou podílela na vysazení červeného buku ve Smetanových sadech. Celou akci tématickými písničkami doprovodily i děti z novoborské mateřinky Srdíčko. Jana Maněnová starostův den otevřených dveří středa 17. prosince 2014 od 13:00 do 17:00 hod. KONTAKTY MěÚ nový Bor tel. spojovatelka: PF 2015 Vážení spoluobčané, za odbor školství, kultury a sportu a současně i za redakci Novoborského měsíčníku přejeme Vám všem prožití vánočních svátků v atmosféře klidu a porozumění, do roku 2015 pak spokojenost a úspěchy v osobním i pracovním životě, a hlavně zdraví, které je základem toho všeho. Těšíme se, že se s Vámi budeme opět setkávat na kulturních, společenských, sportovních i vzdělávacích akcích města, jejichž program pro vás aktuálně připravujeme. Stejně jako v letošním roce Vám budeme prostřednictvím Novoborského měsíčníku poskytovat informační servis a věříme, že zůstanete tomuto městskému periodiku i v nadcházejícím roce příznivě nakloněni. Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok Odbor školství, kultury a sportu a redakce Novoborského měsíčníku 6 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

7 Zprávy z města ekologická výchova V rámci ekologické výchovy v letošním roce zorganizoval Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor návštěvu ekologického vzdělávacího střediska Střevlík v Oldřichově v Hájích. Jedná se o příspěvkovou organizaci Libereckého kraje, která vznikla v r v západní části CHKO Jizerské hory. Pro děti z prvního stupně ZŠ v Okrouhlé a Sloupu v Čechách jsme vybrali dva vzdělávací tříhodinové programy Cesta kolem světa a Barvy kolem nás. V prvním programu se děti vypravily na dalekou cestu za poznáním, do pouště, savany, do oceánu a pomocí tematických her se zamyslely nad ohroženými druhy zvířat a rostlin. Druhý program dětem jiným pohledem ukázal barvy v přírodě. Hovořilo se o ochranných zbarveních živočichů, o rostlinách vhodných k barvení textilií, o historii barvířství u nás i ve světě. Pod vedením lektorky si děti obarvily šátky. Středisko ekologické výchovy nabízí velkou řadu vzdělávacích blokových, jednodenních či pobytových programů pro MŠ, oba stupně ZŠ i pro středoškoláky. Programy probíhají dle možností a ročních období částečně v přírodě či v dobře vybavených učebnách. V okolí střediska najdeme farmu s hospodářskými zvířaty, pastviny, včelí stezku, hřbitov odpadků, infocentrum, ekokemp a jiné pozoruhodnosti vážící se na přírodu a ochranu životního prostředí. Foto: archiv odboru Děti na vzdělávacím programu ve středisku Střevlík v Oldřichově v Hájích Budeme se snažit i v dalších letech s tímto střediskem spolupracovat a jeho služeb využívat především ve vztahu k školním a předškolním dětem. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí tvořivé dopoledne v MUzeU Foto: archiv odboru Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, v rámci ekologické výchovy uspořádal dne pro Mateřské školy Srdíčko a Pohádka z Nového Boru poučné a tvořivé dopoledne ve Vlastivědném muzeu České Lípě. Děti se dozvěděly, co znamená pojem muzeum, a v rámci zábavného programu si vytvořily vlastní sbírku, kterou si odnesly s sebou. Následně děti čekal naučný program, kde si prohlédly sbírky preparovaných zvířat a měly možnost si pohladit živá zvířata. Největším zážitkem pro malé návštěvníky muzea bylo si pochovat hada škrtiče v náruči pod odborným dohledem. Touto cestou bychom všichni chtěli poděkovat pracovnicím Vlastivědného muzea za krásně připravený program pro děti a pěkně strávené dopoledne. Zapsaly: Kateřina Tvrdíková, Jitka Šlejmarová Naučný program byl pro děti z MŠ Pohádka a Srdíčko velmi zábavný Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí pachové ohradníky na českolipsku Bezpečnost na silnicích poměrně znatelným způsobem ovlivňuje pohyb volně žijících živočichů po krajině. Jejich trasy jsou jen těžko změnitelné, mají svoji logiku. Jsou to cesty z místa klidu a bezpečí do míst pastvy a za vodou, v období páření pak vyhledávání vhodného partnera. Tyto trasy lze v přírodě nalézt ještě z dob, kdy o automobilech a silnicích nikdo neměl ani potuchy. Civilizace vstoupila do přírody a přivodila si další rizika pro svoji existenci. Srážky vozidel se zvěří jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří. A tak člověk autodopravou výrazně ovlivňuje jak přirozenou populaci volně žijících druhů zvěře, tak také ohrožuje sám sebe. Policie ČR zaznamenává ročně kolem dvou set tisíc dopravních nehod, na nichž se asi pěti procenty podílejí srážky s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele ukazují, že v řadě honiteb, které jsou protnuty komunikacemi, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, ale také je ohrožen motorista. Přitom je evidována jen zvěř tedy srážky, po kterých zůstala zvěř ležet přímo na vozovce nebo v nejbližším okolí a kterou nestihli řidiči odvézt. Z hlediska vegetačního období dochází ke střetu s drobnou zvěří nejčastěji brzo na jaře, kdy v okolí vozovek, vlivem teplotní inverze, raší nejdříve rostlinný pokryv a dále v létě, kdy v bezprostředním okolí silnic dozrávají semena a plody planých druhů rostlin, bylin či keřů. Pokračování na str. 8 Novoborský měsíčník / prosinec

8 Zprávy z města pachové ohradníky na českolipsku Dokončení ze str. 7 Z klimatického hlediska dochází nejčastěji ke střetům v období po deštích či bouřce, kdy především bažantí slepice vodí kuřátka na otevřené plochy, aby rychleji oschla. V zimním období tmavý asfaltový podklad na rozdíl od okolního prostředí přitahuje víc sluneční paprsky a jeho povrch vyzařuje víc tepla než okolní prostředí a zvěř se k němu chodí vyhřívat. Kromě toho zvěř láká i prosolené okolí silnic. Ilustrační foto Pachový ohradník U spárkaté zvěře dochází k nejčastějším kontaktům motoristů se srnčí zvěří na přelomu července až polovina srpna a v období října až první čtvrtina listopadu. V prvním období nastává u srnčí zvěře říje, při níž se podstatně zvyšuje pohyb zvěře, zejména při pronásledování srny srncem, kromě toho jsou v té době na polích intenzivní polní práce a lesy bývají plné turistů, houbařů a různých zájmových sportovních skupin. V říjnu dochází k intenzivnímu pastvení zvěře před zimním obdobím, a tudíž opět ke zvýšené migraci zvěře zejména do nesklizených porostů kukuřic, či na plochy oseté atraktivními plodinami, např. řepkou či vojtěškou. V případě příhraničních oblastí pak k přesunu na nesklizené či na zimu oseté plochy v sousedním Německu. Ke zvýšení rizika srážek motoristů se zvěří přispívají i zarostlé a neudržované náspy a příkopy kolem cest, takže je opravdu těžké přebíhající zvěř včas zahlédnout a prakticky většinou již nelze střetu se zvěří zabránit. Škody na majetku a zdraví motoristů je možné částečně omezit. Ale ne všude je možné účelně využít technických prostředků, jakými jsou např. odrazová zrcadla, která odráží do porostů světelné záblesky z projíždějících vozidel. V zimním období se jako nejvhodnější jeví tzv. odváděcí krmení v porostech minimálně ve vzdálenosti asi 100 m od komunikace, případně po dohodě s vlastníkem nebo nájemcem zemědělských pozemků je vhodné odkrýt ozimy zapadlé sněhem kolem lesních porostů. Jsou však místa, kde v přechodu zvěře přes silnici nic nezabrání. Tyto úseky by měly být označeny jako úseky s vysokým nebezpečím srážky s volně žijící zvěří včetně případného snížení povolené rychlosti. S tím, že by pomohlo i to, kdyby pojišťovny poskytující pojištění na srážku se zvěří, takovéto úseky vyloučily z pojištění a podílely se na jejich vyznačení. Díky poskytnutým grantům na pachové ohradníky pro OMS Česká Lípa od Městských úřadů Česká Lípa a Nový Bor můžeme konstatovat, že střety motorových vozidel se zvěří se rok od roku na našem okrese snižují. Jaroslav Tatarkovič Předseda Myslivecké komise při OMS Česká Lípa na co dát pozor při kladení návnad na MyŠi Zdravotními obtížemi a v některých případech i smrtí může skončit pozření jedu na hlodavce kočkou či psem. Lidé by tak měli být při kladení návnad velmi opatrní. V posledním období sice nebyla na Novoborsku prokázána zvýšená četnost otrav domácích zvířat jedem na hlodavce, podle odborníků by přesto lidé kladoucí tyto návnady měli velmi pečlivě zvažovat, kam jed umístí a jaký druh návnady zvolí. Obecně pak platí striktně dodržovat návod výrobce návnad, který je součástí balení. Návnady s jedem musí být umístěny tak, aby k nim neměly přístup děti a domácí zvířata. Vhodnou alternativou jsou tzv. jedové staničky. Jedná se o boxy z masivního plastu, uzamykatelné, s prostorem pro uložení nástrahy a dvěma otvory pro vstup myší, potkanů a krys. Tyto staničky účinně chrání ptactvo, domácí zvířata a zejména děti před rizikem požitím nástrahy. Jedové staničky mají být umístěné v bezprostřední blízkosti nor hlodavců a v lokalitách s jejich výskytem, a to ve vzdálenosti 5-12 metrů mezi staničkami. Vhodné je také upozornit sousedy o položení nástrah, aby mohli přijmout opatření k ochraně svých domácích zvířat a zabránění jejich průniku na sousední pozemky. Jedová stanička V případě, že kočka či pes pozře nástrahu či otráveného hlodavce, je třeba neprodleně navštívit veterináře. Lidé by se měli také při manipulaci s jedem chránit gumovými rukavicemi a použít i respirátor. Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

9 Zprávy z města informace pro občany - komunální odpad Na základě kontrol, které provádí město Nový Bor odbor správy majetku, se stále setkáváme s nepořádkem okolo kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Touto cestou žádáme všechny občany, aby starý nepotřebný nábytek a různé objemnější předměty z domácností odváželi ZDARMA do sběrného dvora v ul. Wolkerova pod vlakovým nádražím. Dále žádáme občany, aby veškerý bioodpad (listí, trávu a různé větve ze stromů a keřů) NEDÁVALI DO POPELNIC A KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ale ODVÁŽELI BIOODPAD ZDARMA do sběrného dvora. sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , provozní doba sběrného dvora: pondělí a středa: 12:00-17:00 hod. sobota: 9:00-12:00 hod. POŘÁDEK VE MĚSTĚ A TŘÍDĚNÍ ODPADU, MÁ SMYSL... Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., , 4. 5., 1. 6., , 3. 8., 7. 9., , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Organizační složky města Městská knihovna výpůjční doba o vánocích Pondělí otevřeno Středa ŠTĚDRÝ DEN - ZAVŘENO Čtvrtek PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ - ZAVŘENO Pátek DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ - ZAVŘENO Pondělí otevřeno Středa SILVESTR - ZAVŘENO Čtvrtek NOVÝ ROK - ZAVŘENO Pátek ZAVŘENO! Novoborský měsíčník / prosinec

10 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) BELETRIE Detektivní romány Deník mrtvého vraha / Roman Cílek Krutá smrt / Stanislav Češka Čas havranů, historický román z doby pobělohorské / Věra Fojtová Dokonalý zločin / sestavil Mike Ashley Pokoj smrti: Desátý případ Lincolna Rhyma 10. / Jeffery Deaver Nic nebude jako dřív / Karin Slaughter Kosti / Jonathan Kellerman Mrazivá noc / John Lutz Nedostatek důkazů / James Patterson Historické romány Trůn slunečního boha / Patricia L. O'Neill Kacíř / Carlo A. Martigli Ohnivá královna: bouřlivá vášeň císaře Zikmunda 1. / Jaroslava Černá Meč pro královnu: hra Žofie Bavorské o českou korunu i čest / Otomar Dvořák Nevěsta železného krále: cesta za láskou Kunhuty Uherské / Oldřiška Ciprová Královnin nápadník: ve službách panenské královny / Hana Whitton Thrillery Impuls / Jonathan Kellerman Znamení / Raymond Khoury Bourneova zrada / Robert Ludlum Rasputinův stín. 4. díl / Raymond Khoury Bezedná propast / Ken Mc Clure Romány pro ženy Vábivý jako hřích / Susan Johnson Náhodný hřích / Susan Johnson Tanec vášní / Sabrina Jeffries Odvážná dáma 1. / Sabrina Jeffries Pokušitelka / Lisa Jackson Šťastné zítřky / Shannon Drake Smaragdové objetí / Shannon Drake Mistr svádění / Kinley MacGregor Tajný sňatek 2. / Jo Beverley Vévodovy hříchy / Suzanne Enoch Skryté srdce Afriky / Ilona Maria Hilligesová Stopy větru / Kayla Fleming Krok do neznáma / Elizabeth Lowell Fantasy, scifi Poslední čarodějka 2, Mlžné kameny / Christoph Marzi Upíří deníky 16, Slabé místo / L. J. Smith Cestopisy Galapágy, peklo i ráj / Dana Smržová, Stanislav Hořínek Jižní Amerika: z Buenos Aires na Machu Picchu / Petr Nazarov Aloha Molokai: Havajské ostrovy nevšedním pohledem / Petr Nazarov Afrikou domů na kole: z Kapského Města do Chocně na favoritu / Jan Tomšíček V Jihoafrické republice na kole / Jan Tomšíček K Viktoriiným vodopádům na kole / Jan Tomšíček Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole: kniha o lásce nejen k cestování / Jan Tomšíček NAUČNÁ LITERATURA 100 důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte): matematika všedního dne / John D. Barrow Krásné, ale jedovaté, aneb Rodičové, opatrnosti není nikdy dost / Klára Trnková Kokain - životopis / Natalie Naishová Reflexní zónová terapie na noze / Hanne Marquardt Trénink je rozhovor, ve kterém má i váš pes co říct / František Šusta Veganská kuchařka pro zdraví: více než 80 chutných receptů pro všechny příležitosti / Tony & Yvonne Bishop Nová maturita z literatury snadno a úspěšně / Petr Šrůta Pravopis a tvarosloví: v čem často chybujeme / Radoslava Brabcová Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ: srozumitelně, prakticky, přitažlivě / Vladimíra Lokšová Tajemné úkazy / Strašidelná místa, zjevení, reinkarnace a spojení se světem živých / Paul Roland České princezny na evropských trůnech / Jan Bauer novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Kouzelné pohádky před spaním: 40 kouzelných příběhů a říkanek Nejznámější klasické příběhy Vánoční kniha příběhů / napsal Csendes Istvánné Zapomenuté jehňátko 3.: První velký příběh pro malé čtenáře / napsala Kate Davies Příběhy pro dívky Čarodějky z jezdecké školy 3., Slet čarodějnic / Carola von Kessel Dobrodružné povídky Arne syn náčelníka: vyprávění z časů vikingů / Leif Nordenstorm NAUČNÁ LITERATURA Dívej se a hraj si / ilustrace Alena Schulzová, text Ivana Lair 5000 zajímavostí o světě kolem nás: velká školní encyklopedie Zelené prasátko = The Green Piggy = Le Porcelet Vert / Ladislava Pechová Hraní s angličtinou / Eva Petrová Vyšívání pro radost: více než 30 krásných nápadů na šití a vyšívání / Christine Leech Nůžky, papír, lepidlo / Christine Leech Můj první atlas České republiky, aneb Putování Vítka a Štěpánky / Vít Štěpánek Kameny a říše permoníků / Václav Procházka Učíme se kreslit: zvířátka v ZOO / Corina Beurenmeister Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z papíru V prosinci si uděláme pauzu, necháme si čas a prostor na pečení cukroví, vánoční úklid a balení dárečků. V lednu se na Vás budu opět těšit a jak už jsem slíbila, začneme dílnou pro úplné začátečníky, kde se naučíme od základu motat ruličky. Termín dílny napíšu do lednového měsíčníku. Radka Zemancová MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

11 Organizační složky města Městská knihovna Za celý kolektiv knihovny Vám přeji pohodové Vánoce, příjemné chvíle odpočinku u voňavé kávy s pěknou knihou a hodně zdraví do Nového roku Radka Zemancová MěK Nový Bor sklářské MUzeUM otevírací doba sklářského MUzea nový Bor o vánocích pondělí 22. prosince zavřeno úterý 23. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. středa pátek 24.,25.,26. prosince zavřeno sobota 27. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. neděle 28. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. pondělí 29. prosince úterý 30. prosince středa 31. prosince středa 1. ledna 2015 zavřeno otevřeno 9:00-17:00 hod. otevřeno 9:00-17:00 hod. zavřeno Novoborský měsíčník / prosinec

12 Organizační složky města sklářské MUzeUM Ukryto v depozitáři 4. - džbán ve stylu Benátské renesance Pro čtvrtý díl seriálu byl vybrán džbán z konce 19. století ve stylu benátské renesance. Jak napovídá signatura naspodu dýnka, jedná se o výrobek vídeňské firmy Lobmeyr, která úzce spolupracovala s rafinéry skla z našeho regionu, zejména z Kamenického Šenova. Džbán o výšce 23,5 cm je vyroben z čirého bezbarvého tenkostěnného skla. Zajímavostí tohoto předmětu je především způsob výroby, kdy byla sklovina nejprve vyfouknutá v optické formě a poté dofouknutá ve formě dřevěné, která udala konečný tvar výrobku. Dýnko bylo vyrobené stejným způsobem a následně za tepla připojeno. Použitý způsob dekoru vytvářející na vnitřní straně spirálovitě stáčející se žebra se nazývá spirálový optiš. Povrch džbánu doplňuje malba drobných kvítků provedená bílým em. Dno a vrchní okraj s hubičkou jsou zlacené. Zlacení s motivem kvítků se objevuje rovněž na uchu. Celý džbán působí díky svému elegantnímu tvaru a jemnému zdobení decentním dojmem. Společenská kronika státoobčanský slib Ze školních lavic Málokdo by si však při zhlédnutí této fotografie pomyslel, že se jedná o zrestaurovaný předmět. Rozbitý a poškozený džbán se do muzea dostal v roce 1982 v bedně plné střepů. Z těchto střepů se muzejním pracovníkům podařilo sestavit několik téměř kompletních předmětů, které se postupně nechávají zrestaurovat do původní podoby. Džbán měl odlomené ucho a u dolního konce ucha dokonce chyběl kousek stěny nádoby. Na povrchu se nacházel bělavý korozní povlak, který bylo zapotřebí odstranit, aby dále nenarušoval sklovinu. Pouze při bližším ohledání jsou patrná místa slepů a doplnění chybějících částí. Jak již bylo zmíněno v prvním dílu seriálu, muzeum se snaží každý rok vyšetřit prostředky nejen na nákupy nových akvizic, ale i na restaurování vybraných předmětů, které díky zásahu restaurátora mohou být vystaveny a potěšit tak svou krásou návštěvníky. Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea zš nám. MírU zápis žáků do 1. ročníku v základní Škole náměstí MírU Foto: Markéta Růžičková Právoplatnou občankou České republiky se stala paní Taťjana Libichová (vpravo) Dne složila pí. Taťjana Libichová, občanka Ukrajiny, státoobčanský slib do rukou tajemnice Městského úřadu Nový Bor Ing. Lenky Kazberukové za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se stala pí. Taťjana Libichová právoplatnou občankou České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru MěÚ Nový Bor ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZÁROVEŇ PROBĚHNE ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE VEDENÍ ŠKOLY). 15. a 16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: VÝUKU AJ A NOVĚ I NJ JIŽ OD 1.ROČNÍKU KROUŽKY: VÝTVARNÝ, AEROBIK, KERAMICKÝ, TANEČNÍ, DRAMA- TICKÝ, SBOROVÝ ZPĚV, FLÉTNY, MATEMATICKÝ, VAŘENÍ, ŠPERKAŘSKÝ, POHYBOVÉ HRY, FLORBAL, VOLEJBAL, LOGOPEDICKÝ A DYSLEKTICKÝ NÁCVIK. 12 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

13 Ze školních lavic zš nám. MírU zápis nanečisto podruhé Ve čtvrtek 13. listopadu jsme již podruhé přivítali v prostorách školy na náměstí Míru rodiče a jejich malé předškoláčky. Více než čtyři desítky dětí měly možnost navštívit školu ještě před zápisem do 1. tříd a příležitost seznámit se nejen se školním prostředím, ale především vyzkoušet si, co by měl budoucí prvňáček zvládnout. Děti zábavnou formou plnily celou řadu úkolů a během hry měly možnost ukázat, jak jsou šikovné. Paní učitelky nenápadně sledovaly jejich připravenost pro vstup do školy. Pokud bylo třeba, upozornily rodiče, na co se ještě zaměřit. A děti? I ty, které přišly s obavami a snad i strachem z neznámého, odcházely s úsměvem. A o to šlo nám všem, paním učitelkám, které odpolední aktivity připravily, i rodičům. Velký dík za přípravu akce patří rovněž našim žákům, kteří jako pohádkové postavičky děti doprovázeli. Mgr. Marie Štroblová podzimní návštěva naivního divadla v liberci Naivní divadlo z Liberce slaví v těchto dnech 65 let od svého vzniku. Kvalitou svých představení se stále řadí ke špičce, a to nejen českého loutkářství. Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo je komedie o loutkovém divadle ve městě sportu. Maňásci, marionety, javajky, či snad raději stínové divadlo? Jaká loutkářská technika je ta pravá pro nově připravovanou inscenaci? Žáci šestých až devátých ročníků tak byli přítomni premiéře loutkové hry, ve které se v loutkovém divadle kvapem blíží premiéra, z čehož jde hlava kolem nejen ředitelce divadla a všem hercům, ale především režisérovi. S inscenací Třetí gong se do NDL opět vrátil tým plzeňského režiséra Tomáše Dvořáka. Tentokráte si vzal na mušku téma divadlo na divadle. Nebo přesněji loutkové divadlo na loutkovém divadle! Představení se líbilo a my se těšíme na další. Mgr. Kateřina Mašková BUrza středních Škol Získat dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání pomáhají vycházejícím žákům devátých tříd i jejich mladším spolužákům Burzy škol. Z tohoto důvodu byla i letos opět organizována Burza středních škol v listopadu v prostorách naší základní školy. Svou nabídku vzdělávacích aktivit zde každoročně prezentuje více než 20 středních škol a odborných učilišť z celého Libereckého kraje, letošní rok se zúčastnili i zástupci škol Ústeckého a Středočeského kraje. Burza škol se každoročně setkává s velmi dobrým ohlasem. Žáci zde mají jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o možnostech studia i následném uplatnění v praxi. Mohou na vlastní oči vidět ukázky činnosti dané školy a zeptat se pedagogů i samotných studentů na to, co je zajímá, aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor, který je připraví na budoucí profesi. Přejeme všem našim vycházejícím žákům hodně úspěchů v dalším studiu. Mgr. Kateřina Mašková Foto: archiv školy Předškoláčci si byli vyzkoušet, co by měl budoucí prvňáček zvládnout Pojďte s námi strávit vánoční čas, čas plný pohody, radosti a štĕstí. Pojďte se na chvilku zastavit a zamyslet se nad smyslem Vánoc. kdy? v Úterý 16. prosince 2014 od 14 do 18 hodin vstup z náměstí MírU vánoční jarmark prodej výrobků našich žáků vánoční kvízování ve školní knihovně si můžete vyluštit vánoční kvíz vánoční čajovna přijďte ochutnat čaje, můžete koupit i dárek pro blízké vánoční Flétny zahrají žáci paní učitelky Ivety Šudové Těší se na vás žáci a zaměstnanci ZŠ náměstí Míru. Novoborský měsíčník / prosinec

14 Ze školních lavic zš U lesa Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539 pořádá dny otevřených dveří Zájemce zveme od hod. do areálu naší školy, kde mohou navštívit třídy I. + II. stupně. (Podrobnější informace na Mnohdy stačí Málo... Je tomu již bezmála rok, kdy jsem se rozhodla podělit se s vámi, čtenáři, o hřejivý pocit z činu mých tehdejších žáků 2. A a jejich pomoci ježečkům ze záchranné stanice v Dolním Týnci. Letošní školní rok jsem byla obdarována čerstvými prvňáčky a díky tomu, jak čisté, srdečné a spontánní jsou jejich duše, další dobrý skutek na sebe nenechal dlouho čekat. Zrodil se naprosto přirozeně, tak, jaký je i projev malých dětí. Jednoho dne jsme ke zpestření výuky českého jazyka využili malou zásobu plastových víček, kterou jsem si pro ně uchovávala na hraní. Během následujících dnů začaly děti nosit další a další víčka, aniž bych je k tomu vyzývala. V tu chvíli se v mé hlavě zrodil nápad - využít jejich dobrosrdečnosti a píle pro dobrou věc. A jak už to v životě bývá, důležitá a potřebná informace se k nám dostává v příhodný čas Dozvěděla jsem se o těžkém životním osudu dospívajícího Vašíka Kalbáče ze Cvikova a měla zcela jasno - obohatíme veřejnou sbírku plastových víček pro získání finančních prostředků na těžkou Vaškovu operaci. Seznámila jsem děti s jeho životním Informace pro rodiče budoucích prvňáčků zápis do 1. třídy zš U lesa zve budoucí Lesáčky k zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2015 vždy od hodin v přízemí hlavní budovy. Zapsány budou děti narozené od a děti, které měly odklad školní docházky. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. výuka angličtiny od 1. třídy v rámci ŠVP kroužky: aerobic, čtenářský, flétničky, pěvecký, počítačový, sportovní, turistický, výtvarný, keramický logopedický a dyslektický nácvik Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu. Rezervační server bude otevřen od na webových stránkách školy. Více na příběhem a přála bych vám všem vidět a slyšet jejich dojemné reakce. Ještě týž den jsme víčka donesli do informačního centra. Věřím, že i malý dobrý skutek může spolu s ostatními drobnými znamenat hodně. Mgr. Iveta Dvořáková a její 1. A do ostravy? proč ne! Měsíc utekl jako voda a s početnou skupinou turistů od Lesa jsme se opět vypravili objevovat svět. Tentokrát náš výlet vzdáleností předčil všechny ostatní. Kam jsme se vydali? Až do Ostravy! Pravda, cesta trvala poněkud déle než obvykle, ale ten luxus. (cituji komentář našich svěřenců). Nejen úroveň cestování vlakem SC Pendolino, ale též město Ostrava nás nadchlo: prohlídka Hornického muzea a expozice záchranářství v Landek parku, Výstaviště Černá louka s přilehlým městečkem MINIUNI, prostory Slezsko-ostravského hradu, večerní vyhlídka z nejvyšší radniční věže v České republice, procházka městem, přeprava tramvajemi i ubytování v Domě dětí v Ostravě-Porubě. Naše pozitivní dojmy umocnilo i nádherné slunečné počasí a - pro nás to nejdůležitější, vzorné chování všech turistů, kteří s námi ve dnech volna 27. a 28. října výlet do podzimní Ostravy absolvovali. Eva Smolíková, Dana Mouchová Foto: archiv školy Turisté od Lesa se opět vypravili objevovat svět Tel: Novoborský měsíčník / prosinec 2014

15 Ze školních lavic zš U lesa BasketBalisté Mají Bronz Ve čtvrtek odjelo družstvo chlapců s p. uč. Tomášem Maškem na okresní kolo v basketbalu. Do Zákup přijelo změřit své síly celkem 7 družstev z českolipských škol. Hrálo se systémem každý s každým na 9 minut hrubého času. Lesáci odehráli 4 vítězná utkání se ZŠ Špičák 9:2, se ZŠ Partyzánská 9:4, se ZŠ Mimoň 5:4 a se ZŠ Cvikov 28:8 a 2 prohraná utkání se ZŠ Zákupy 6:16 a posléze i velmi těsně se ZŠ Slovanka 10:11. Celkové 3. místo je jistě pro naši školu velkým úspěchem! Školu reprezentovali: Kryštof Kudláček, David Major (oba 8. C), Marek Hajman 9. A, David Kožíšek, Jan Hlavina (oba 9. B) a Tomáš Brückner, Sebastiano Houngbedji, Petr Víšek (všichni 9. C). Chlapcům gratulujeme, získaný pohár je určitě další úspěšnou sportovní trofejí pohárové vitríny ve vchodu naší školy! Jarmila Nováková Foto: archiv školy Chlapci přivezli další sportovní trofej do naší pohárové vitríny zš Gen. svobody záložka do knihy Foto: archiv školy zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ Nový Bor, Generála Svobody 114 BUde probíhat ve dnech 15. a 16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin Zapsány budou děti narozené od do a děti, které měly odklad školní docházky. Děti vyrobily zajímavé záložky do knih Naše děti se zúčastnily 5. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Moje oblíbená kniha. Kluci a děvčata s radostí vytvářeli zajímavé záložky do knih, které jsme zaslali slovenským kamarádům ze ZŠ Papradno (Trenčianský samosprávný kraj). Díky projektu jsme se nejen seznámili s žáky, ale i s jejich školou a aktivitami. Hana Stránská Naše škola nabízí: - zařazení školy do projektu Tvořivá škola - výuku čtení genetickou metodou - písmo Comenia Script - logopedický a dyslektický nácvik - společné víkendové akce - širokou škálu mimoškolního vyžití kroužky: hra na flétnu, pěvecký, výtvarný, keramický, pohybové hry, anglický jazyk Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu na webových stránkách školy pod odkazem od den otevřených dveří proběhne po domluvě kdykoliv Těšíme se na Vás. Novoborský měsíčník / prosinec

16 Ze školních lavic zš Gen. svobody Foto: archiv školy Beseda s novoborskou kronikářkou Jsme moc rádi, že jsme mohli uvítat na naší škole vzácnou návštěvu - novoborskou kronikářku, paní Bradovou. Zasvětila nás do tajů práce s kronikou, jak zapisovat všechny důležité události, zajímavosti. Děti se dozvěděly další zajímavosti z historie i ze současnosti svého města. Moc děkujeme. Hana Stránská Foto: archiv školy Děti, půjdeme pouštět draky? Nadšení. Kluci i děvčata si donesli rozmanité draky a vyrazili jsme na kopec. Pěkně foukalo, pestrobarevní draci vesele létali a děti si to náramně užily víkendobý pobyt ve sloupu v čechách Víkendový pobyt v rekreačním středisku Oáza uskutečňujeme každý rok za účelem seznámení prvňáčků s ostatními žáky a pedagogickým sborem a ku prospěchu celkové atmosféry školy. Víkendového pobytu ve dnech října se zúčastnilo celkem 43 žáků (od 1. do 5. třídy) a 6 pedagogických pracovníků. V pátek 17. října byly děti už celé dopoledne nedočkavé, těšily se na víkendový pobyt ve Sloupu v Čechách. Konečně jsme po půl páté vyrazili na cestu, ta nám rychle uběhla a do Oázy jsme dorazili včas na večeři. Po zkušenostech z minulých pobytů se děti na jídlo moc těšily. Paní kuchařky nás ani tentokrát nezklamaly. Po večeři děti vymýšlely název a skládaly pokřik pro své družstvo. Foto: archiv školy Víkendový pobyt za účelem seznámení prvňáčků s ostatními žáky V sobotu do rekreačního střediska dorazili policisté z Nového Boru společně se strážníkem Městské policie Nový Bor, panem Lebruškou, a jeho pejskem, čtyřnohým kamarádem a ochranářem Britem. Nejdříve jsme byli svědky poslušnosti psa, aportování různých předmětů a jeho použití proti nebezpečnému pachateli. Z této ukázky byly děti ohromeny a sklidila velký aplaus. Poté se na řadu dostala velmi zajímavá přednáška samotných policistů týkající se jejich práce, kdy si děti mohly vyzkoušet zastavování vozidel s reflexní vestou, poutání, neprůstřelnou vestu, dýchání Paní Bradová děti zasvětila do práce kronikáře do přístroje na zjištění alkoholu, posadit se do služebního vozidla a mnohé další zajímavé věci. Každému dítěti byl také na papírek sejmut otisk prstu, který si poté odnesly domů. Odpoledne jsme vyrazili do lesa sbírat různé přírodniny. Ty jsme využili na ozdobu čepic a tvoření přírodních obrazů. Večer se všichni vyřádili na reji masek, v noci si vyzkoušeli odvahu při noční hře. Během celého pobytu jsme plnili různé úkoly, soutěžili jsme, hráli jsme si. Za to nás čekala sladká odměna. Chtěla bych jménem celého pedagogického sboru ZŠ Nový Bor, Generála Svobody poděkovat policistům z Obvodního oddělení PČR z Nového Boru, konkrétně prap. Hlubučkovi a pprap. Hofmanovi za dlouholetou a příkladnou spolupráci s naší školou. Policisté z Obvodního oddělení PČR z Nového Boru zajistili ukázku práce a techniky další složky IZS - Sboru dobrovolných hasičů Nový Bor, kteří také zpestřili dětem víkendové dopoledne. Poděkování si zaslouží zejména pan Kočí st. a pan Holman, kteří názornou ukázkou dětem představili vybavení hasičského vozu a umožnili dětem si vůz prohlédnout a vyzkoušet výbavu hasiče, ale také pedagogičtí zaměstnanci, kteří s dětmi pracují nejen v době školního vyučování. Tento víkendový pobyt jsme mohli uskutečnit i díky příspěvku našeho zřizovatele, města Nový Bor. Děkujeme. Těšíme se zase za rok. Mgr. Ivana Rázlová a Mgr. Jiřina Jelínková kontakdy zš Gen. svobody tel: Novoborský měsíčník / prosinec 2014

17 Ze školních lavic zš praktická náš den duchů a strašidel Kalendář ukazuje 31. říjen a nelze si nevšimnout, že k nám čím dál tím více pronikají tradice svátku Halloween. Začátkem listopadu také přichází období jednoho z nejdodržovanějších svátků v České republice a nastává zadumčivá atmosféra Dušiček. Poslední říjnový den jsme se tedy rozhodli hravou formou obohatit naše dosavadní vědomosti a seznámili jsme se s tradicemi v naší zemi, ale i v zemích anglicky mluvících, a to formou tematického celku. Žáci již ráno natěšeně dorazili v maskách, v rámci českého jazyka jsme si vysvětlovali význam obou svátků, zjišťovali jsme o nich různé informace, které jsme následně porovnávali. Nechyběla ani výroba oblíbených dýní a také matematika plná zábavného strašidelného počítání. V řečové výchově jsme se naučili písničku od známých skladatelů Uhlíře a Svěráka Strašidýlko Emílek. Nechyběla ani oblíbená legrační hra Apple bobbing, kdy jsme lovili jablka. Závěr dne jsme zakončili karnevalem v maskách. Tento den byl pro nás příjemným zpestřením vyučování, dozvěděli jsme se nové informace, naučili se nové písničky, zaměstnali své ruce a samozřejmě si v maskách užili i legraci. Za druháky a třeťáky Foto: archiv školy Hravou formou jsme se seznámili s tradicemi v naší zemi, ale i v zemích anglicky mluvících Mgr. Romana Suchá třídní učitelka soutěž s preciosou Foto: archiv školy ZŠ praktická Nový Bor byla oceněna v soutěži s Nadací Preciosa o nejkrásnější kolekci vánočních ozdob. Šek převzala ředitelka školy Mgr. Romana Suchá Naše škola se zúčastnila soutěže s Nadací Preciosa o nejkrásnější kolekci vánočních ozdob z komponent této společnosti. Do soutěže se zapojily dívky z 6. a 9. ročníku a ozdoby vytvořily o hodinách pracovního vyučování. K výrobě ozdob použily rozličný materiál. Jejich aktivita a práce byla oceněna a škola získala na slavnostním večeru 20 let nadace Preciosa ocenění v podobě peněžního šeku ve výši 50 tisíc korun. Tyto peníze budou účelně využity na nákup pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na nějaký hezký výlet, či pobytovou akci, která je pro naše děti ze sociálně znevýhodněného prostředí hůře dostupná. Z daru máme velikou radost a tímto děkujeme Nadaci Preciosa za krásný předvánoční dárek. Šárka Znamenáčková Uzávěrka na leden 2015: pondělí 15. prosince 2014 Novoborský měsíčník / prosinec

18 Ze školních lavic sklářská Škola a GyMnáziUM praktické vyučování jinak Foto: archiv školy Dne navštívili žáci ZŠ Praktické v Novém Boru Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu v Novém Boru, která realizuje projekt č. CZ.1.07/1.1.22/ s názvem Praktické vyučování jinak!. Tento projekt je určen žákům základních škol a dětských domovů Libereckého kraje a je zaměřen na podporu jejich umělecko-řemeslného rozvoje. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Žáci si zde pod odborným vedením pedagogů prostřednictvím praktické zkušenosti vyzkoušeli různé řemeslné techniky v dílenských podmínkách. Seznámili se s truhlářskou, keramickou a malířskou dílnou, na kterých se v průběhu dopoledne vystřídali. Na památku si odnesli výrobky z dílen domů. Všem žákům náleží velká pochvala za snahu a pracovitost. Děkujeme vedení ZŠ Praktické za možnost spolupráce s jejich žáky. Žáci ZŠ praktické Nový Bor byli velkou pomocí při realizaci projektu Za projektový tým Mgr. Lenka Bečvaříková manažerka projektu Zájmová činnost závodník olympu aleš košťál získal stříbrnou Medaili Aleš Košťál byl letos jediným zástupcem oddílu Olymp Fitness Nový Bor na ME masters v benčpresu, které se konalo ve dnech 16. až 18. října v Lucemburském městě Hamm. Samotná soutěž probíhala v příjemném prostředí městského sportovního centra a byla po technické i organizační stránce velice dobře připravená. O medaile zde bojovalo přes 180 závodníků a závodnic z celé Evropy, kteří v průběhu šampionátu podávali velice kvalitní výkony a padlo také několik evropských a světových rekordů. Foto: archiv oddílu Oddíl kuželek Jiskry Nový Bor bude v sobotu 20. prosince 2014 pořadatelem již 61. ročníku turnaje v sokolské na 2 x 25 hodů Probíhat bude na kuželně za sokolovnou, startovné je 50 Kč a přihlásit se do něj mohou vedle registrovaných hráčů i zájemci z řad obyvatel Nového Boru i okolí a to do samostatné kategorie. Přihlášky přijímá Daniela Žďárková na telefonu příp. na mailu Přijďte si vyzkoušet náš sport nebo se jen tak trochu rozhýbat před vánočními svátky! Stříbrný Aleš Košťál Aleš nastoupil do soutěže v pátek v podvečer, kdy byla na řadě jeho kategorie mužů M1 do 83 kg. Na první pokus nahlásil zajišťovacích 217,5 kg, které s přehledem zvládl. Poté již přišlo na řadu taktizování a pokus na 222,5 kg, který v tu chvíli zajišťoval stříbrnou příčku. Činku vzepřel poměrně hladce a tak na třetí pokus nahlásil 232,5 kg, který by znamenal vyrovnání jeho národního rekordu, ale hlavně zlatou medaili v soutěži. Přestože vypadal pokus zpočátku slibně, činku se Alešovi dotlačit nepodařilo a to znamenalo konečné 2. místo za výkon 222,5 kg. Jediným přemožitelem našeho závodníka byl Cyril Pinguet z Francie, který vzepřel 230 kg. Tímto výsledkem Aleš ukončil letošní sezonu, ve které vedle titulu Mistra ČR vybojoval také 4. místo na MS masters v Anglii a 7. místo na ME open v Plzni. Chtěli bychom poděkovat městu Nový Bor, díky kterému se náš oddíl může účastnit soutěží nejen na poli ČR, ale i Evropských i světových soutěží. Iva Drobná 18 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

19

20

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 3 září 2015 Ve školním roce 2014/2015 jsme zvládli : Zateplit budovu MŠ (dotace z kraje) Zrekonstruovat umývárny a toalety (rezervní fond MŠ) Vymalovat některé

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více