NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj FOTOGALERIE ADVENTNÍ KONCERTY. starostův den otevřených dveří. tandem dvořák & silná pokračuje"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2014 cena: 10 Kč starostův den otevřených dveří str. 6 FOTOGALERIE vernisáž v muzeu odhalení lavičky v. havla den veteránů str ADVENTNÍ KONCERTY str. 35 tandem dvořák & silná pokračuje Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor, které se konalo ve středu 19. listopadu v prostorách novoborské radnice, potvrdilo ve funkcích stávajícího starostu i místostarostku. Město tak v dalším volebním období povede úspěšný tandem Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj) a Stanislava Silná (SNK Evropští demokraté -Nový Nový Bor). Volbu starosty, místostarosty, členů rady města, slib zastupitelů či volbu členů jednotlivých výborů zastupitelstva mělo na programu ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Bor. Své první schůze v nadcházejícím čtyřletém období se zúčastnilo dvacet z jednadvaceti nově zvolených zastupitelů. Ti pak v tajné volbě jednohlasně potvrdili, že starostou města i nadále zůstane Jaromír Dvořák a funkci místostarostky bude zastávat Stanislava Silná. Tato jednoznačná volba pak vyvolala potlesk nejen mezi zastupiteli, ale i u přítomné veřejnosti. Je pro mě čest stát v čele města Nový Bor. Máme před sebou ještě mnoho práce a věřím, že se nám společným úsilím podaří dosáhnout cílů, které jsme si vytyčili. Jednou z priorit pro nadcházející období pak bude další etapa rekonstrukce historického centra města, pronesl Jaromír Dvořák. Na jeho slova navázala Stanislava Silná. Ta sdělila, že jejím záměrem je vytvořit v Novém Boru takové podmínky a prostředí, které bude vyhovovat širokému věkovému i sociálnímu spektru obyvatel. Během ustavujícího zasedání zastupitelů byla zvolena také sedmičlenná Rada města Nový Bor. Jejími členy od nynějška jsou Jaromír Dvořák, Stanislava Silná, Břetislav Chlup (SLK), Viktor Novotný (SNK), Boris Rýdl (SLK), Jiří Janás (ČSSD) a Michal Vlček (SLK). K dalšímu jednání se zastupitelé se sešli již ve středu 26. listopadu. Záznam z jednání ze středy 19. listopadu je přístupný na: zaznam-z-jednani/ Jana Maněnová Vážení spoluobčané, závěr tohoto měsíce bude patřit vánočním svátkům. I když se historicky jedná o svátky církevní, jejichž obsah se významně přizpůsobil dnešnímu konzumnímu životnímu stylu, přesto pro nás doba adventní zůstala snad nejduchovnějším obdobím roku. Alespoň částečně se vracíme k tradicím a atmosféra vánoc podbarvená zvukem koled obvykle přináší do našich jindy hektických dnů zklidnění, štĕstí a radost, čas na setkání s rodinou a přáteli. Adventní doba je také obvykle naplněna očekáváním a touhou po splněných přáních, ať už se jedná o materiální či duchovní hodnoty. Vánoční atmosféra také v mnohých z nás probouzí touhu konat dobro, obdarovat potřebné, pomoci bližním, touhu po všeobecném štĕstí a spokojenosti. Dobře vím, že tohoto ideálu však zdaleka všichni nedosáhnou, a velmi bych si přál, aby těch, pro které letošní vánoce nebudou šťastné, bylo co nejméně. Přeji vám, vážení spoluobčané, ať je pro vás konec letošního roku obdobím štĕstí, spokojenosti a naděje. Na závěr bych také rád poděkoval všem, kteří budou i o vánočních svátcích plnit své pracovní povinnosti. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města

2 Zprávy z města další výstavba na sídlišti rumburských hrdinů V Novoborském měsíčníku Listopad 2014 byl v souvislosti s projednáváním návrhu územního plánu města Nový Bor uveřejněn příspěvek, v němž autor uvádí: To, co je psáno dál, se zřejmě mnohým z Vás bude zdát neuvěřitelné - ale je to bohužel pravda, přičemž pisatel naráží na eventualitu další možné výstavby v lokalitě sídliště Rumburských hrdinů. Jedná se zřejmě ale pouze o neinformovanost autora, neboť územní plán (dále jen UP) je v této fázi dosud nedokončený. Nový UP se tvoří již od roku O jeho přípravě pak byli informováni obyvatelé města prostřednictvím úředních desek, místního tisku apod., a to s cílem, aby mohli k dané problematice podávat podněty a připomínky. Termín pro podávání připomínek byl stanoven do Vzhledem k počátečnímu zájmu občanů byly připomínky přijímány během celého roku 2011 a zadání UP bylo zpracováno společně s určeným členem zastupitelstva města počátkem roku 2012, kdy se začalo projednávat. Projednávání UP představuje striktně proces úřední, kdy je nutné dodržovat postup stanovený stavebním zákonem. Zadání UP bylo v souladu s tímto zákonem vyvěšeno na úředních deskách. Na základě uvedeného zadání zpracoval vybraný projektant Návrh UP, k němuž se rovněž v souladu se stavebním zákonem vyjadřovaly dotčené orgány a stejnou možnost měli zároveň i občané města. S Návrhem UP zpracovaným projektantem se na Stavebním úřadu a úřadu územního plánování intenzivně pracuje již od listopadu 2013, kdy byl v tomto období několikrát vystaven na úředních deskách. Následně k němu podávali svá stanoviska a připomínky dotčené orgány i občané. O upraveném Návrhu UP (na základě došlých připomínek a stanovisek dotčených orgánů) se konalo veřejné projednání, a to v obřadní síni MěÚ. Tohoto projednávání se ale bohužel zúčastnilo pouze 6 občanů a 11 úředníků dotčených orgánů. Vzhledem k došlým stanoviskům a obdrženým připomínkám občanů bude návrh UP ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva města ještě upraven, veřejnost bude s tímto seznámena a bude mít možnost opět uplatnit námitky a připomínky. Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že územní plán není dílem libovůle jediného úředníka, ale výsledkem vzájemného širšího konsensu respektujícího platné právní normy. Ing. Darina Měchurová vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování stacionář MedUŇka se představil veřejnosti Příležitost nahlédnout do prostor novoborského denního stacionáře Meduňka měla veřejnost ve středu 5. listopadu. Tento den se tu totiž konal den otevřených dveří. V průběhu odpoledne pak tuto možnost využily desítky lidí. Foto: Jana Maněnová Veřejnost měla možnost nahlédnout do prostor denního stacionáře Jednou z návštěvnic byla také místostarostka města Stanislava Silná, která ocenila úroveň a náplň poskytovaných služeb denního stacionáře. Jedná se o velmi přínosné aktivity odlehčovacího charakteru, které velmi účinně pomáhají osobám pečujícím o zdravotně postižené rodinné příslušníky či seniory s různými typy omezení. Takový typ služby je v Novém Boru a jeho okolí potřebný a zaslouží si podporu, sdělila Stanislava Silná s tím, že denní stacionář Meduňka se vyznačuje vysokým standardem a kvalitou poskytovaných služeb. Denní stacionář poskytuje odlehčovací službu pro rodiny, kte- ré celodenně pečují o některého člena rodiny se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Takovým rodinám služba pomáhá řešit například problémy v souvislosti s docházkou do zaměstnání, vyřizováním osobních záležitostí, vlastním onemocněním apod. Službu ale mohou využít i lidé, kteří žijí osamoceně a mají sníženou možnost společenského kontaktu. Služba je poskytována ambulantní formou, a to obyvatelům v seniorském věku nebo se zdravotním postižením v rámci Svazku obcí Novoborska. Klienti zde mají možnost využívat i doplňkové služby, kterými jsou mimo jiné masáže či pedikúra. Uživatelé jsou v denním stacionáři podporováni v udržení a rozvoji schopností v péči o vlastní osobu a v aktivním vyplnění volného času. Cílem je také předcházet společenské izolaci. Rodinám a pečujícím osobám je současně umožněno využít jejich volný čas k vlastnímu životu a aktivitám. Bližší informace o Denním stacionáři Meduňka jsou dostupné zde: Jana Maněnová NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

3 Zprávy z města oznámení pro veřejnost o Úpravě Úředních hodin MěÚ Městský úřad Nový Bor oznamuje, že bude pro veřejnost dne úřad otevřen od 8:00 do 11:00 hodin a dne bude celý úřad pro veřejnost uzavřen. Ing. Lenka Kazberuková tajemnice MěÚ REDAKCE - KONTAKTY Markéta Růžičková tel: v novém BorU Byla Uctěna památka válečných veteránů Foto: Jana Maněnová U příležitosti Dne veteránů pronesl vojenský kaplan Petr Šabaka modlitbu V pondělí 10. listopadu proběhl v Novém Boru pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Celosvětový Den válečných veteránů připadá na 11. listopad a je věnován památce účastníků válečných konfliktů. V Novém Boru se pak při této příležitosti zástupci radnice společně s příslušníky Armády České republiky a Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu na Lesním hřbitově, v Janově a Arnultovicích, během kterého byla uctěna památka padlých i přeživších válečných veteránů. V průvodním slově pak starosta města Jaromír Dvořák zdůraznil nejen odkaz bojovníků za svobodu v I. a II. světové válce, ale i oběti, které přinášejí v současnosti čeští vojáci v boji proti terorismu na Blízkém Východě. Na proslov Jaromíra Dvořáka navázal i vojenský kaplan Petr Šabaka, jenž v této souvislosti pronesl krátkou modlitbu. Jana Maněnová nový Bor zaujal rozhlasové reportéry Město Nový Bor je v rámci Česka známým centrem sklářství, ale i turistiky. Právě toto spojení pak zaujalo reportéry Českého rozhlasu, kteří informace o městě zařadili do svého pořadu. Nový Bor byl jako zajímavý turistický cíl zařazen do celostátního vysílání Českého rozhlasu. Při návštěvě našeho infocentra reportéry Českého rozhlasu natolik zaujaly informace o našem městě, které jsem poskytovala do regionálního pořadu Česko, země známá neznámá, že jsme se přímo na místě domluvili na improvizované reportáži do celostátního vysílání, přiblížila vznik reportáže o Novém Boru Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí místního Turistického informačního centra. Záznam relace je dostupný na: cesko/_zprava/mesto-skla-novy-bor-na-severu-cech-ma-na-namesti-i-sveho-skleneneho-ochrance Jana Maněnová řidiči se v prostoru náměstí MUsí připravit na změnu Rekonstrukce parčíku a přilehlé komunikace v prostoru náměstí Míru s sebou přinese i změnu průjezdu této části centra města. Nově bude platit jednosměrný provoz v prostoru rekonstruované části náměstí, a to ve směru od rohu budovy sklářského muzea, po obvodu parčíku až k ústí komunikace do ulice Krátká. V té pak zůstane vzhledem k nutnosti dopravní obslužnosti nadále zachován obousměrný provoz a možnost průjezdu do ulice Liberecká. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / prosinec

4 Zprávy z města oslavy vzniku československa završil průvod a lampion MírU Hned nadvakrát si mohli letos občané Nového Boru připomenout 96. výročí vzniku samostatného Československa. Poprvé to bylo 25. října koncertem vážné hudby v místním divadle, druhou příležitost pak měli lidé v pondělí 3. listopadu. Právě tento den se totiž konal průvod centrem města do Horových sadů, kde se uskutečnil slavnostní akt završený vypuštěním symbolického lampionu míru. Průvod mažoretek, bubeníků, zástupců města Nový Bor i veřejnosti se vydal v 15 hodin centrem města do Horových sadů. Jeho cílem byla lípa republiky, jež tu byla slavnostně vysazena u stejné příležitosti před dvěma lety. Starosta města Jaromír Dvořák zde poté položil květiny a pronesl projev, ve kterém zdůraznil důležitost vlasti a uvědomění si příslušnosti k národu. V současnosti žijeme v globálním světě, v němž nabývá na významu evropanství či světoobčanství a schopnost flexibilně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám i prostředím. Vyvstává tak otázka, zda má ještě vůbec smysl lpět na příslušnosti k národu, státu či vlasti. Jsem pevně přesvědčen, že ano. Jsou to právě naše kořeny, tradice či vztahy k blízkému i širšímu okolí, které nám poskytují potřebné ukotvení během bouřlivých změn, kterými nejen Evropa, ale celý svět aktuálně prochází, pronesl Jaromír Dvořák. Ten zároveň zdůraznil potřebu pěstovat zejména v mladých lidech úctu k odkazu těch, kteří se o vznik Vypuštění symbolického lampionu míru Foto: Jana Maněnová samostatného státu zasloužili. Během slavnostního aktu zazněla i státní hymna a v závěru byl vypuštěn lampion s poselstvím a přáním míru na celém světě. Jana Maněnová dvanáctá lavička václava havla zve k posezení v novém BorU Desítky lidí všech generací se sešly ve středu 19. listopadu v 16 hodin v prostoru náměstí Míru v Novém Boru. Důvody, proč v pošmourném podzimním počasí vyrazili v hojném počtu obyvatelé města právě sem, byly hned tři. Slavnostně se zde totiž otevírala rekonstruovaná část náměstí, odhalovala unikátní lavička Václava Havla a připomínalo 25. výročí Sametové revoluce. Kromě široké veřejnosti zde byli například přítomní i představitelé města Nový Bor, Libereckého kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či zástupci společnosti Eurovia CS, která realizovala rekonstrukci náměstí Míru. Pozvání přijal také Bořek Šípek, autor projektu lavičky Václava Havla.V úvodu slavnostní akce promluvil k přítomným starosta města Jaromír Dvořák. Ten připomněl význam listopadových událostí před pětadvaceti lety. Foto: Markéta Růžičková Na náměstí v Novém Boru byla odhalena Lavička Václava Havla Tématem listopadových událostí v Novém Boru nebyla jen změna politického režimu, pluralita či otázky svobody, tak jak to zaznívalo na Národní třídě a později na jiných místech po celé zemi, ale jedním z nosných témat v Novém Boru byla také otázka ekologie a znečištěného životního prostředí. Diskutovalo se také o lokálních problémech, pronesl Jaromír Dvořák s tím, že návrat k demokratickým principům po roce 1989 umožnil rozvoj soukromého podnikání a vznik podnikatelských subjektů, které získaly renomé v Česku i v zahraničí. Další část svého projevu pak zaměřil na rekonstruovanou část historického centra města. Rekonstrukce náměstí Míru v Novém Boru v lokalitě u budovy radnice byla zahájena 1. července letošního roku. Zahrnovala úpravu pozemní komunikace, sadové úpravy, instalaci nového veřejného osvětlení a mobiliáře, rekonstrukci rozvodů slaboproudu, energetického sloupku, rozvodů vody a kanalizace. Stavbu realizovala společnost Eurovia CS. Investorem akce bylo město Nový Bor. Celkové náklady 1. etapy rekonstrukce centra města pak dosáhly korun, sdělil Jaromír Dvořák s tím, že součástí revitalizované části náměstí je od nynějška také unikátní lavička Václava Havla, jejímž autorem je architekt, designér a Havlův osobní přítel Bořek Šípek. Prostorové umělecké dílo má sloužit především jako symbol porozumění a dialogu mezi lidmi. Jedná se o místo, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla, popsal Jaromír Dvořák. Na jeho slova poté navázal autor projektu Bořek Šípek, jenž přiblížil vznik tohoto díla. Koncept vychází ze vzpomínek na rozhovory, které jsme vedli společně s Václavem Havlem na jeho chalupě na Hrádečku. Chtěl jsem vytvořit místo, kde by se mohli lidé setkávat a diskutovat. Běžné lavičky ale nutí sedící osoby dívat se před sebe, proto jsem se rozhodl lavičku rozdělit na dvě části a ty pootočit tak, aby si lidé při dialogu mohli hledět do očí, vysvětli Bořek Šípek a dodal, že všechny lavičky Václava Havla, které byly dosud ve světě instalovány, vznikly právě v Novém Boru. Slavnostní středeční podvečer v Novém Boru pak doprovodil také dívčí pěvecký sbor Skleněnky, trubačské fanfáry a vypuštění papírových lampionů jako symbolů míru a svobody. Jana Maněnová 4 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

5 Zprávy z města FrancoUzŠtina je U dětí v novém BorU v kurzu Dlouhé desítky let trvá přátelství mezi Novým Borem a francouzským městečkem Aniche, které leží nedaleko hranic s Belgií. V intenzivní spolupráci nadále pokračují nejen představitelé municipalit, ale i škol na obou stranách. Velký počet dětí ze ZŠ U Lesa tak měl a má možnost učit se francouzský jazyk a své znalosti v této souvislosti ověřovat během výměnných pobytů a návštěv v zahraničí. Jedna z takových návštěv Francie se pak uskutečnila letos v listopadu. Do francouzského Aniche totiž vyrazila delegace reprezentující Nový Bor a Základní školu U Lesa. Město Nový Bor pokračuje v tradici přátelství s francouzským městečkem Aniche, které bylo navázáno již před 45 lety. Za tu dobu se mezi oběma partnery vytvořily vazby, které mnohdy překročily rámec oficiálních vztahů. Zejména na straně dětí přerostly do osobní roviny, kdy vzájemné styky pokračovaly i po ukončení školní docházky, sdělila místostarostka města Stanislava Silná s tím, že doba trvání takto intenzivního přátelství je v mnoha ohledech výjimečná. Na její slova poté navázala Vlasta Nováková, pedagožka ze Základní školy U Lesa, která popsala vznik partnerství s francouzskou školou. V roce 1991 obnovila naše škola dřívější kontakty přerušené normalizací a navázala přátelské vztahy se školou v severofrancouzském městečku Aniche. O dva roky později navštívili žáci naší školy toto město poprvé. Od té doby dochází k pravidelné výměně žáků obou měst v délce zhruba deseti dní. Děti jsou rozmístěny po rodinách, které jim poskytují ubytování a základní stravu. Zbývající čas tráví společně při poznávání města a dalších míst hostitelské země. Výměny probíhají střídavě. Jeden rok navštíví naši žáci Francii a další naopak francouzské děti přijedou k nám, přiblížila Vlasta Nováková. Ta zároveň doplnila, že výměnných pobytů se během dvou desítek let účastnilo na 250 dětí a řada z nich zúročila znalost francouzštiny v profesním životě. Delegace z Nového Boru pak strávila letos v listopadu ve Francii několik dní a v rámci programu se zúčastnila například slavnosti u příležitosti 45. výročí navázání partnerství či pietních připomínek 100. výročí vypuknutí I. světové války a Dne válečných veteránů. Jana Maněnová děti z arnultovic se Učily Mlsat Férově Kakaem provoněnou výuku měly v pátek 14. listopadu děti na Základní škole Generála Svobody v novoborských Arnultovicích. Konala se zde totiž přednáška na téma fair trade, a to v rámci kampaně s názvem Za férovou čokoládu! Tu vedla její koordinátorka Markéta Vinkelhoferová z Ekumenické akademie Praha. zpracovávají. Hotová čokoláda se potom doveze zase zpět do Afriky v podobě tyčinek nebo tabulek v obalech známých firem. Tyto výrobky jsou ale tak drahé, že si je běžný obyvatel Ghany nemůže dovolit koupit. Cena sklizených bobů je totiž velmi nízká a sklizeň zde probíhá v krátkém období dvakrát ročně. Pěstitelům musí přitom utržené peníze za prodej bobů pokrýt veškeré náklady a výdaje na celý rok. Obvykle disponují částkou v přepočtu 25 korun na den, přiblížila Markéta Vinkelhoferová s tím, že v Ghaně běžně pracují děti ve věku jedenácti let. Foto: archiv školy Cílem akce je poukázat na problém dětské práce Blíží se čas Vánoc, k nimž v mnoha českých domácnostech neodmyslitelně patří i čokoláda. Málokdo si ale při její konzumaci uvědomí, jak dlouhý je proces výroby jedné tabulky a kolik se za tím skrývá práce. Tu pak mnohdy vykonávají děti školního věku za velmi nízkou mzdu. Naším cílem je na tento problém poukázat a pomoci ke změně systému pěstování, výkupu a následného zpracování kakaa, a to spravedlivým způsobem, sdělila v úvodu přednášky Markéta Vinkelhoferová. Ta dětem například představila jednotlivé geografické oblasti pěstování kakaových bobů, umožnila jim rozemlít a následně ochutnat kakao v surovém stavu a blíže je poté seznámila i s africkou Ghanou, kde měla možnost pobývat. Děti z Ghany, které pracují na farmách, mnohdy ani netuší k čemu vlastně kakaové boby slouží. Ty se odsud totiž prostřednictvím překupníků odvážejí do Evropy nebo do USA, kde se dále Férová čokoláda je v Česku dostupná Děti ze školy v novoborských Arnultovicích byly zároveň i seznámeny s tím, že existuje možnost koupit a pochutnat si na čokoládě, která byla vyrobena férově, ekologicky, bez využití dětské práce a z kakaa, za nějž dostali pěstitelé adekvátní finanční částku. V současnosti už fair trade není jen záležitostí malých obchodů s bioprodukty, ale stává se běžnou součástí sortimentu velkých obchodních řetězců působících na českém trhu. Férová čokoláda je na obalu opatřena logem, kterým se deklaruje spravedlivý přístup při její výrobě, uzavřela Markéta Vinkelhoferová. Bližší informace o fair trade jsou k dispozici na: Jana Maněnová pozor změna v ordinačních hodinách od MUdr. dřízhalová - pediatr pondělí 7:00-12:00 13:00-14:00 Úterý (není zástup) 12:00-18:00 středa 7:00-12:00 13:00-15:00 PORADNA čtvrtek 7:00-12:00 13:00-15:00 PORADNA pátek 7:00-12: (není zástup) Novoborský měsíčník / prosinec

6 Zprávy z města smetanovy sady Mají nový listnatý přírůstek Červený buk je novým stromem, který byl vysazen ve středu 19. listopadu ve Smetanových sadech, a to u příležitosti Dne stromů. Ten sice připadá na 20. října, ale současný teplý podzim umožnil listnáč vysadit o měsíc později. trhy 2014 na náměstí Míru v Novém Boru 11. prosince termín příštího zasedání zastupitelstva Města středa 10. prosince zasedací místnost MěÚ 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin Foto: Jana Maněnová Při vysazování stromu zazpívaly děti z mateřské školy Srdíčko Tuto akci pořádáme pravidelně již od roku V minulosti tak byly v různých lokalitách v Novém Boru vysazeny například lípy nebo jinan dvoulaločný, přiblížila Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru. Ta se potom společně s místostarostkou města Stanislavou Silnou podílela na vysazení červeného buku ve Smetanových sadech. Celou akci tématickými písničkami doprovodily i děti z novoborské mateřinky Srdíčko. Jana Maněnová starostův den otevřených dveří středa 17. prosince 2014 od 13:00 do 17:00 hod. KONTAKTY MěÚ nový Bor tel. spojovatelka: PF 2015 Vážení spoluobčané, za odbor školství, kultury a sportu a současně i za redakci Novoborského měsíčníku přejeme Vám všem prožití vánočních svátků v atmosféře klidu a porozumění, do roku 2015 pak spokojenost a úspěchy v osobním i pracovním životě, a hlavně zdraví, které je základem toho všeho. Těšíme se, že se s Vámi budeme opět setkávat na kulturních, společenských, sportovních i vzdělávacích akcích města, jejichž program pro vás aktuálně připravujeme. Stejně jako v letošním roce Vám budeme prostřednictvím Novoborského měsíčníku poskytovat informační servis a věříme, že zůstanete tomuto městskému periodiku i v nadcházejícím roce příznivě nakloněni. Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám šťastný a úspěšný rok Odbor školství, kultury a sportu a redakce Novoborského měsíčníku 6 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

7 Zprávy z města ekologická výchova V rámci ekologické výchovy v letošním roce zorganizoval Odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor návštěvu ekologického vzdělávacího střediska Střevlík v Oldřichově v Hájích. Jedná se o příspěvkovou organizaci Libereckého kraje, která vznikla v r v západní části CHKO Jizerské hory. Pro děti z prvního stupně ZŠ v Okrouhlé a Sloupu v Čechách jsme vybrali dva vzdělávací tříhodinové programy Cesta kolem světa a Barvy kolem nás. V prvním programu se děti vypravily na dalekou cestu za poznáním, do pouště, savany, do oceánu a pomocí tematických her se zamyslely nad ohroženými druhy zvířat a rostlin. Druhý program dětem jiným pohledem ukázal barvy v přírodě. Hovořilo se o ochranných zbarveních živočichů, o rostlinách vhodných k barvení textilií, o historii barvířství u nás i ve světě. Pod vedením lektorky si děti obarvily šátky. Středisko ekologické výchovy nabízí velkou řadu vzdělávacích blokových, jednodenních či pobytových programů pro MŠ, oba stupně ZŠ i pro středoškoláky. Programy probíhají dle možností a ročních období částečně v přírodě či v dobře vybavených učebnách. V okolí střediska najdeme farmu s hospodářskými zvířaty, pastviny, včelí stezku, hřbitov odpadků, infocentrum, ekokemp a jiné pozoruhodnosti vážící se na přírodu a ochranu životního prostředí. Foto: archiv odboru Děti na vzdělávacím programu ve středisku Střevlík v Oldřichově v Hájích Budeme se snažit i v dalších letech s tímto střediskem spolupracovat a jeho služeb využívat především ve vztahu k školním a předškolním dětem. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí tvořivé dopoledne v MUzeU Foto: archiv odboru Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, v rámci ekologické výchovy uspořádal dne pro Mateřské školy Srdíčko a Pohádka z Nového Boru poučné a tvořivé dopoledne ve Vlastivědném muzeu České Lípě. Děti se dozvěděly, co znamená pojem muzeum, a v rámci zábavného programu si vytvořily vlastní sbírku, kterou si odnesly s sebou. Následně děti čekal naučný program, kde si prohlédly sbírky preparovaných zvířat a měly možnost si pohladit živá zvířata. Největším zážitkem pro malé návštěvníky muzea bylo si pochovat hada škrtiče v náruči pod odborným dohledem. Touto cestou bychom všichni chtěli poděkovat pracovnicím Vlastivědného muzea za krásně připravený program pro děti a pěkně strávené dopoledne. Zapsaly: Kateřina Tvrdíková, Jitka Šlejmarová Naučný program byl pro děti z MŠ Pohádka a Srdíčko velmi zábavný Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí pachové ohradníky na českolipsku Bezpečnost na silnicích poměrně znatelným způsobem ovlivňuje pohyb volně žijících živočichů po krajině. Jejich trasy jsou jen těžko změnitelné, mají svoji logiku. Jsou to cesty z místa klidu a bezpečí do míst pastvy a za vodou, v období páření pak vyhledávání vhodného partnera. Tyto trasy lze v přírodě nalézt ještě z dob, kdy o automobilech a silnicích nikdo neměl ani potuchy. Civilizace vstoupila do přírody a přivodila si další rizika pro svoji existenci. Srážky vozidel se zvěří jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří. A tak člověk autodopravou výrazně ovlivňuje jak přirozenou populaci volně žijících druhů zvěře, tak také ohrožuje sám sebe. Policie ČR zaznamenává ročně kolem dvou set tisíc dopravních nehod, na nichž se asi pěti procenty podílejí srážky s volně žijícími živočichy. Tyto statistické ukazatele ukazují, že v řadě honiteb, které jsou protnuty komunikacemi, vznikají výrazné ztráty na zvěři a na ostatních volně žijících živočiších, ale také je ohrožen motorista. Přitom je evidována jen zvěř tedy srážky, po kterých zůstala zvěř ležet přímo na vozovce nebo v nejbližším okolí a kterou nestihli řidiči odvézt. Z hlediska vegetačního období dochází ke střetu s drobnou zvěří nejčastěji brzo na jaře, kdy v okolí vozovek, vlivem teplotní inverze, raší nejdříve rostlinný pokryv a dále v létě, kdy v bezprostředním okolí silnic dozrávají semena a plody planých druhů rostlin, bylin či keřů. Pokračování na str. 8 Novoborský měsíčník / prosinec

8 Zprávy z města pachové ohradníky na českolipsku Dokončení ze str. 7 Z klimatického hlediska dochází nejčastěji ke střetům v období po deštích či bouřce, kdy především bažantí slepice vodí kuřátka na otevřené plochy, aby rychleji oschla. V zimním období tmavý asfaltový podklad na rozdíl od okolního prostředí přitahuje víc sluneční paprsky a jeho povrch vyzařuje víc tepla než okolní prostředí a zvěř se k němu chodí vyhřívat. Kromě toho zvěř láká i prosolené okolí silnic. Ilustrační foto Pachový ohradník U spárkaté zvěře dochází k nejčastějším kontaktům motoristů se srnčí zvěří na přelomu července až polovina srpna a v období října až první čtvrtina listopadu. V prvním období nastává u srnčí zvěře říje, při níž se podstatně zvyšuje pohyb zvěře, zejména při pronásledování srny srncem, kromě toho jsou v té době na polích intenzivní polní práce a lesy bývají plné turistů, houbařů a různých zájmových sportovních skupin. V říjnu dochází k intenzivnímu pastvení zvěře před zimním obdobím, a tudíž opět ke zvýšené migraci zvěře zejména do nesklizených porostů kukuřic, či na plochy oseté atraktivními plodinami, např. řepkou či vojtěškou. V případě příhraničních oblastí pak k přesunu na nesklizené či na zimu oseté plochy v sousedním Německu. Ke zvýšení rizika srážek motoristů se zvěří přispívají i zarostlé a neudržované náspy a příkopy kolem cest, takže je opravdu těžké přebíhající zvěř včas zahlédnout a prakticky většinou již nelze střetu se zvěří zabránit. Škody na majetku a zdraví motoristů je možné částečně omezit. Ale ne všude je možné účelně využít technických prostředků, jakými jsou např. odrazová zrcadla, která odráží do porostů světelné záblesky z projíždějících vozidel. V zimním období se jako nejvhodnější jeví tzv. odváděcí krmení v porostech minimálně ve vzdálenosti asi 100 m od komunikace, případně po dohodě s vlastníkem nebo nájemcem zemědělských pozemků je vhodné odkrýt ozimy zapadlé sněhem kolem lesních porostů. Jsou však místa, kde v přechodu zvěře přes silnici nic nezabrání. Tyto úseky by měly být označeny jako úseky s vysokým nebezpečím srážky s volně žijící zvěří včetně případného snížení povolené rychlosti. S tím, že by pomohlo i to, kdyby pojišťovny poskytující pojištění na srážku se zvěří, takovéto úseky vyloučily z pojištění a podílely se na jejich vyznačení. Díky poskytnutým grantům na pachové ohradníky pro OMS Česká Lípa od Městských úřadů Česká Lípa a Nový Bor můžeme konstatovat, že střety motorových vozidel se zvěří se rok od roku na našem okrese snižují. Jaroslav Tatarkovič Předseda Myslivecké komise při OMS Česká Lípa na co dát pozor při kladení návnad na MyŠi Zdravotními obtížemi a v některých případech i smrtí může skončit pozření jedu na hlodavce kočkou či psem. Lidé by tak měli být při kladení návnad velmi opatrní. V posledním období sice nebyla na Novoborsku prokázána zvýšená četnost otrav domácích zvířat jedem na hlodavce, podle odborníků by přesto lidé kladoucí tyto návnady měli velmi pečlivě zvažovat, kam jed umístí a jaký druh návnady zvolí. Obecně pak platí striktně dodržovat návod výrobce návnad, který je součástí balení. Návnady s jedem musí být umístěny tak, aby k nim neměly přístup děti a domácí zvířata. Vhodnou alternativou jsou tzv. jedové staničky. Jedná se o boxy z masivního plastu, uzamykatelné, s prostorem pro uložení nástrahy a dvěma otvory pro vstup myší, potkanů a krys. Tyto staničky účinně chrání ptactvo, domácí zvířata a zejména děti před rizikem požitím nástrahy. Jedové staničky mají být umístěné v bezprostřední blízkosti nor hlodavců a v lokalitách s jejich výskytem, a to ve vzdálenosti 5-12 metrů mezi staničkami. Vhodné je také upozornit sousedy o položení nástrah, aby mohli přijmout opatření k ochraně svých domácích zvířat a zabránění jejich průniku na sousední pozemky. Jedová stanička V případě, že kočka či pes pozře nástrahu či otráveného hlodavce, je třeba neprodleně navštívit veterináře. Lidé by se měli také při manipulaci s jedem chránit gumovými rukavicemi a použít i respirátor. Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

9 Zprávy z města informace pro občany - komunální odpad Na základě kontrol, které provádí město Nový Bor odbor správy majetku, se stále setkáváme s nepořádkem okolo kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Touto cestou žádáme všechny občany, aby starý nepotřebný nábytek a různé objemnější předměty z domácností odváželi ZDARMA do sběrného dvora v ul. Wolkerova pod vlakovým nádražím. Dále žádáme občany, aby veškerý bioodpad (listí, trávu a různé větve ze stromů a keřů) NEDÁVALI DO POPELNIC A KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ale ODVÁŽELI BIOODPAD ZDARMA do sběrného dvora. sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , provozní doba sběrného dvora: pondělí a středa: 12:00-17:00 hod. sobota: 9:00-12:00 hod. POŘÁDEK VE MĚSTĚ A TŘÍDĚNÍ ODPADU, MÁ SMYSL... Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., , 4. 5., 1. 6., , 3. 8., 7. 9., , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Má to smysl, třiďte odpad! Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Organizační složky města Městská knihovna výpůjční doba o vánocích Pondělí otevřeno Středa ŠTĚDRÝ DEN - ZAVŘENO Čtvrtek PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ - ZAVŘENO Pátek DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ - ZAVŘENO Pondělí otevřeno Středa SILVESTR - ZAVŘENO Čtvrtek NOVÝ ROK - ZAVŘENO Pátek ZAVŘENO! Novoborský měsíčník / prosinec

10 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) BELETRIE Detektivní romány Deník mrtvého vraha / Roman Cílek Krutá smrt / Stanislav Češka Čas havranů, historický román z doby pobělohorské / Věra Fojtová Dokonalý zločin / sestavil Mike Ashley Pokoj smrti: Desátý případ Lincolna Rhyma 10. / Jeffery Deaver Nic nebude jako dřív / Karin Slaughter Kosti / Jonathan Kellerman Mrazivá noc / John Lutz Nedostatek důkazů / James Patterson Historické romány Trůn slunečního boha / Patricia L. O'Neill Kacíř / Carlo A. Martigli Ohnivá královna: bouřlivá vášeň císaře Zikmunda 1. / Jaroslava Černá Meč pro královnu: hra Žofie Bavorské o českou korunu i čest / Otomar Dvořák Nevěsta železného krále: cesta za láskou Kunhuty Uherské / Oldřiška Ciprová Královnin nápadník: ve službách panenské královny / Hana Whitton Thrillery Impuls / Jonathan Kellerman Znamení / Raymond Khoury Bourneova zrada / Robert Ludlum Rasputinův stín. 4. díl / Raymond Khoury Bezedná propast / Ken Mc Clure Romány pro ženy Vábivý jako hřích / Susan Johnson Náhodný hřích / Susan Johnson Tanec vášní / Sabrina Jeffries Odvážná dáma 1. / Sabrina Jeffries Pokušitelka / Lisa Jackson Šťastné zítřky / Shannon Drake Smaragdové objetí / Shannon Drake Mistr svádění / Kinley MacGregor Tajný sňatek 2. / Jo Beverley Vévodovy hříchy / Suzanne Enoch Skryté srdce Afriky / Ilona Maria Hilligesová Stopy větru / Kayla Fleming Krok do neznáma / Elizabeth Lowell Fantasy, scifi Poslední čarodějka 2, Mlžné kameny / Christoph Marzi Upíří deníky 16, Slabé místo / L. J. Smith Cestopisy Galapágy, peklo i ráj / Dana Smržová, Stanislav Hořínek Jižní Amerika: z Buenos Aires na Machu Picchu / Petr Nazarov Aloha Molokai: Havajské ostrovy nevšedním pohledem / Petr Nazarov Afrikou domů na kole: z Kapského Města do Chocně na favoritu / Jan Tomšíček V Jihoafrické republice na kole / Jan Tomšíček K Viktoriiným vodopádům na kole / Jan Tomšíček Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole: kniha o lásce nejen k cestování / Jan Tomšíček NAUČNÁ LITERATURA 100 důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte): matematika všedního dne / John D. Barrow Krásné, ale jedovaté, aneb Rodičové, opatrnosti není nikdy dost / Klára Trnková Kokain - životopis / Natalie Naishová Reflexní zónová terapie na noze / Hanne Marquardt Trénink je rozhovor, ve kterém má i váš pes co říct / František Šusta Veganská kuchařka pro zdraví: více než 80 chutných receptů pro všechny příležitosti / Tony & Yvonne Bishop Nová maturita z literatury snadno a úspěšně / Petr Šrůta Pravopis a tvarosloví: v čem často chybujeme / Radoslava Brabcová Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ: srozumitelně, prakticky, přitažlivě / Vladimíra Lokšová Tajemné úkazy / Strašidelná místa, zjevení, reinkarnace a spojení se světem živých / Paul Roland České princezny na evropských trůnech / Jan Bauer novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Kouzelné pohádky před spaním: 40 kouzelných příběhů a říkanek Nejznámější klasické příběhy Vánoční kniha příběhů / napsal Csendes Istvánné Zapomenuté jehňátko 3.: První velký příběh pro malé čtenáře / napsala Kate Davies Příběhy pro dívky Čarodějky z jezdecké školy 3., Slet čarodějnic / Carola von Kessel Dobrodružné povídky Arne syn náčelníka: vyprávění z časů vikingů / Leif Nordenstorm NAUČNÁ LITERATURA Dívej se a hraj si / ilustrace Alena Schulzová, text Ivana Lair 5000 zajímavostí o světě kolem nás: velká školní encyklopedie Zelené prasátko = The Green Piggy = Le Porcelet Vert / Ladislava Pechová Hraní s angličtinou / Eva Petrová Vyšívání pro radost: více než 30 krásných nápadů na šití a vyšívání / Christine Leech Nůžky, papír, lepidlo / Christine Leech Můj první atlas České republiky, aneb Putování Vítka a Štěpánky / Vít Štěpánek Kameny a říše permoníků / Václav Procházka Učíme se kreslit: zvířátka v ZOO / Corina Beurenmeister Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z papíru V prosinci si uděláme pauzu, necháme si čas a prostor na pečení cukroví, vánoční úklid a balení dárečků. V lednu se na Vás budu opět těšit a jak už jsem slíbila, začneme dílnou pro úplné začátečníky, kde se naučíme od základu motat ruličky. Termín dílny napíšu do lednového měsíčníku. Radka Zemancová MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

11 Organizační složky města Městská knihovna Za celý kolektiv knihovny Vám přeji pohodové Vánoce, příjemné chvíle odpočinku u voňavé kávy s pěknou knihou a hodně zdraví do Nového roku Radka Zemancová MěK Nový Bor sklářské MUzeUM otevírací doba sklářského MUzea nový Bor o vánocích pondělí 22. prosince zavřeno úterý 23. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. středa pátek 24.,25.,26. prosince zavřeno sobota 27. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. neděle 28. prosince otevřeno 9:00-17:00 hod. pondělí 29. prosince úterý 30. prosince středa 31. prosince středa 1. ledna 2015 zavřeno otevřeno 9:00-17:00 hod. otevřeno 9:00-17:00 hod. zavřeno Novoborský měsíčník / prosinec

12 Organizační složky města sklářské MUzeUM Ukryto v depozitáři 4. - džbán ve stylu Benátské renesance Pro čtvrtý díl seriálu byl vybrán džbán z konce 19. století ve stylu benátské renesance. Jak napovídá signatura naspodu dýnka, jedná se o výrobek vídeňské firmy Lobmeyr, která úzce spolupracovala s rafinéry skla z našeho regionu, zejména z Kamenického Šenova. Džbán o výšce 23,5 cm je vyroben z čirého bezbarvého tenkostěnného skla. Zajímavostí tohoto předmětu je především způsob výroby, kdy byla sklovina nejprve vyfouknutá v optické formě a poté dofouknutá ve formě dřevěné, která udala konečný tvar výrobku. Dýnko bylo vyrobené stejným způsobem a následně za tepla připojeno. Použitý způsob dekoru vytvářející na vnitřní straně spirálovitě stáčející se žebra se nazývá spirálový optiš. Povrch džbánu doplňuje malba drobných kvítků provedená bílým em. Dno a vrchní okraj s hubičkou jsou zlacené. Zlacení s motivem kvítků se objevuje rovněž na uchu. Celý džbán působí díky svému elegantnímu tvaru a jemnému zdobení decentním dojmem. Společenská kronika státoobčanský slib Ze školních lavic Málokdo by si však při zhlédnutí této fotografie pomyslel, že se jedná o zrestaurovaný předmět. Rozbitý a poškozený džbán se do muzea dostal v roce 1982 v bedně plné střepů. Z těchto střepů se muzejním pracovníkům podařilo sestavit několik téměř kompletních předmětů, které se postupně nechávají zrestaurovat do původní podoby. Džbán měl odlomené ucho a u dolního konce ucha dokonce chyběl kousek stěny nádoby. Na povrchu se nacházel bělavý korozní povlak, který bylo zapotřebí odstranit, aby dále nenarušoval sklovinu. Pouze při bližším ohledání jsou patrná místa slepů a doplnění chybějících částí. Jak již bylo zmíněno v prvním dílu seriálu, muzeum se snaží každý rok vyšetřit prostředky nejen na nákupy nových akvizic, ale i na restaurování vybraných předmětů, které díky zásahu restaurátora mohou být vystaveny a potěšit tak svou krásou návštěvníky. Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea zš nám. MírU zápis žáků do 1. ročníku v základní Škole náměstí MírU Foto: Markéta Růžičková Právoplatnou občankou České republiky se stala paní Taťjana Libichová (vpravo) Dne složila pí. Taťjana Libichová, občanka Ukrajiny, státoobčanský slib do rukou tajemnice Městského úřadu Nový Bor Ing. Lenky Kazberukové za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se stala pí. Taťjana Libichová právoplatnou občankou České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru MěÚ Nový Bor ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZÁROVEŇ PROBĚHNE ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE VEDENÍ ŠKOLY). 15. a 16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: VÝUKU AJ A NOVĚ I NJ JIŽ OD 1.ROČNÍKU KROUŽKY: VÝTVARNÝ, AEROBIK, KERAMICKÝ, TANEČNÍ, DRAMA- TICKÝ, SBOROVÝ ZPĚV, FLÉTNY, MATEMATICKÝ, VAŘENÍ, ŠPERKAŘSKÝ, POHYBOVÉ HRY, FLORBAL, VOLEJBAL, LOGOPEDICKÝ A DYSLEKTICKÝ NÁCVIK. 12 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

13 Ze školních lavic zš nám. MírU zápis nanečisto podruhé Ve čtvrtek 13. listopadu jsme již podruhé přivítali v prostorách školy na náměstí Míru rodiče a jejich malé předškoláčky. Více než čtyři desítky dětí měly možnost navštívit školu ještě před zápisem do 1. tříd a příležitost seznámit se nejen se školním prostředím, ale především vyzkoušet si, co by měl budoucí prvňáček zvládnout. Děti zábavnou formou plnily celou řadu úkolů a během hry měly možnost ukázat, jak jsou šikovné. Paní učitelky nenápadně sledovaly jejich připravenost pro vstup do školy. Pokud bylo třeba, upozornily rodiče, na co se ještě zaměřit. A děti? I ty, které přišly s obavami a snad i strachem z neznámého, odcházely s úsměvem. A o to šlo nám všem, paním učitelkám, které odpolední aktivity připravily, i rodičům. Velký dík za přípravu akce patří rovněž našim žákům, kteří jako pohádkové postavičky děti doprovázeli. Mgr. Marie Štroblová podzimní návštěva naivního divadla v liberci Naivní divadlo z Liberce slaví v těchto dnech 65 let od svého vzniku. Kvalitou svých představení se stále řadí ke špičce, a to nejen českého loutkářství. Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo je komedie o loutkovém divadle ve městě sportu. Maňásci, marionety, javajky, či snad raději stínové divadlo? Jaká loutkářská technika je ta pravá pro nově připravovanou inscenaci? Žáci šestých až devátých ročníků tak byli přítomni premiéře loutkové hry, ve které se v loutkovém divadle kvapem blíží premiéra, z čehož jde hlava kolem nejen ředitelce divadla a všem hercům, ale především režisérovi. S inscenací Třetí gong se do NDL opět vrátil tým plzeňského režiséra Tomáše Dvořáka. Tentokráte si vzal na mušku téma divadlo na divadle. Nebo přesněji loutkové divadlo na loutkovém divadle! Představení se líbilo a my se těšíme na další. Mgr. Kateřina Mašková BUrza středních Škol Získat dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání pomáhají vycházejícím žákům devátých tříd i jejich mladším spolužákům Burzy škol. Z tohoto důvodu byla i letos opět organizována Burza středních škol v listopadu v prostorách naší základní školy. Svou nabídku vzdělávacích aktivit zde každoročně prezentuje více než 20 středních škol a odborných učilišť z celého Libereckého kraje, letošní rok se zúčastnili i zástupci škol Ústeckého a Středočeského kraje. Burza škol se každoročně setkává s velmi dobrým ohlasem. Žáci zde mají jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o možnostech studia i následném uplatnění v praxi. Mohou na vlastní oči vidět ukázky činnosti dané školy a zeptat se pedagogů i samotných studentů na to, co je zajímá, aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor, který je připraví na budoucí profesi. Přejeme všem našim vycházejícím žákům hodně úspěchů v dalším studiu. Mgr. Kateřina Mašková Foto: archiv školy Předškoláčci si byli vyzkoušet, co by měl budoucí prvňáček zvládnout Pojďte s námi strávit vánoční čas, čas plný pohody, radosti a štĕstí. Pojďte se na chvilku zastavit a zamyslet se nad smyslem Vánoc. kdy? v Úterý 16. prosince 2014 od 14 do 18 hodin vstup z náměstí MírU vánoční jarmark prodej výrobků našich žáků vánoční kvízování ve školní knihovně si můžete vyluštit vánoční kvíz vánoční čajovna přijďte ochutnat čaje, můžete koupit i dárek pro blízké vánoční Flétny zahrají žáci paní učitelky Ivety Šudové Těší se na vás žáci a zaměstnanci ZŠ náměstí Míru. Novoborský měsíčník / prosinec

14 Ze školních lavic zš U lesa Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539 pořádá dny otevřených dveří Zájemce zveme od hod. do areálu naší školy, kde mohou navštívit třídy I. + II. stupně. (Podrobnější informace na Mnohdy stačí Málo... Je tomu již bezmála rok, kdy jsem se rozhodla podělit se s vámi, čtenáři, o hřejivý pocit z činu mých tehdejších žáků 2. A a jejich pomoci ježečkům ze záchranné stanice v Dolním Týnci. Letošní školní rok jsem byla obdarována čerstvými prvňáčky a díky tomu, jak čisté, srdečné a spontánní jsou jejich duše, další dobrý skutek na sebe nenechal dlouho čekat. Zrodil se naprosto přirozeně, tak, jaký je i projev malých dětí. Jednoho dne jsme ke zpestření výuky českého jazyka využili malou zásobu plastových víček, kterou jsem si pro ně uchovávala na hraní. Během následujících dnů začaly děti nosit další a další víčka, aniž bych je k tomu vyzývala. V tu chvíli se v mé hlavě zrodil nápad - využít jejich dobrosrdečnosti a píle pro dobrou věc. A jak už to v životě bývá, důležitá a potřebná informace se k nám dostává v příhodný čas Dozvěděla jsem se o těžkém životním osudu dospívajícího Vašíka Kalbáče ze Cvikova a měla zcela jasno - obohatíme veřejnou sbírku plastových víček pro získání finančních prostředků na těžkou Vaškovu operaci. Seznámila jsem děti s jeho životním Informace pro rodiče budoucích prvňáčků zápis do 1. třídy zš U lesa zve budoucí Lesáčky k zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2015 vždy od hodin v přízemí hlavní budovy. Zapsány budou děti narozené od a děti, které měly odklad školní docházky. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. výuka angličtiny od 1. třídy v rámci ŠVP kroužky: aerobic, čtenářský, flétničky, pěvecký, počítačový, sportovní, turistický, výtvarný, keramický logopedický a dyslektický nácvik Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu. Rezervační server bude otevřen od na webových stránkách školy. Více na příběhem a přála bych vám všem vidět a slyšet jejich dojemné reakce. Ještě týž den jsme víčka donesli do informačního centra. Věřím, že i malý dobrý skutek může spolu s ostatními drobnými znamenat hodně. Mgr. Iveta Dvořáková a její 1. A do ostravy? proč ne! Měsíc utekl jako voda a s početnou skupinou turistů od Lesa jsme se opět vypravili objevovat svět. Tentokrát náš výlet vzdáleností předčil všechny ostatní. Kam jsme se vydali? Až do Ostravy! Pravda, cesta trvala poněkud déle než obvykle, ale ten luxus. (cituji komentář našich svěřenců). Nejen úroveň cestování vlakem SC Pendolino, ale též město Ostrava nás nadchlo: prohlídka Hornického muzea a expozice záchranářství v Landek parku, Výstaviště Černá louka s přilehlým městečkem MINIUNI, prostory Slezsko-ostravského hradu, večerní vyhlídka z nejvyšší radniční věže v České republice, procházka městem, přeprava tramvajemi i ubytování v Domě dětí v Ostravě-Porubě. Naše pozitivní dojmy umocnilo i nádherné slunečné počasí a - pro nás to nejdůležitější, vzorné chování všech turistů, kteří s námi ve dnech volna 27. a 28. října výlet do podzimní Ostravy absolvovali. Eva Smolíková, Dana Mouchová Foto: archiv školy Turisté od Lesa se opět vypravili objevovat svět Tel: Novoborský měsíčník / prosinec 2014

15 Ze školních lavic zš U lesa BasketBalisté Mají Bronz Ve čtvrtek odjelo družstvo chlapců s p. uč. Tomášem Maškem na okresní kolo v basketbalu. Do Zákup přijelo změřit své síly celkem 7 družstev z českolipských škol. Hrálo se systémem každý s každým na 9 minut hrubého času. Lesáci odehráli 4 vítězná utkání se ZŠ Špičák 9:2, se ZŠ Partyzánská 9:4, se ZŠ Mimoň 5:4 a se ZŠ Cvikov 28:8 a 2 prohraná utkání se ZŠ Zákupy 6:16 a posléze i velmi těsně se ZŠ Slovanka 10:11. Celkové 3. místo je jistě pro naši školu velkým úspěchem! Školu reprezentovali: Kryštof Kudláček, David Major (oba 8. C), Marek Hajman 9. A, David Kožíšek, Jan Hlavina (oba 9. B) a Tomáš Brückner, Sebastiano Houngbedji, Petr Víšek (všichni 9. C). Chlapcům gratulujeme, získaný pohár je určitě další úspěšnou sportovní trofejí pohárové vitríny ve vchodu naší školy! Jarmila Nováková Foto: archiv školy Chlapci přivezli další sportovní trofej do naší pohárové vitríny zš Gen. svobody záložka do knihy Foto: archiv školy zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ Nový Bor, Generála Svobody 114 BUde probíhat ve dnech 15. a 16. ledna 2015 od 14 do 17 hodin Zapsány budou děti narozené od do a děti, které měly odklad školní docházky. Děti vyrobily zajímavé záložky do knih Naše děti se zúčastnily 5. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Moje oblíbená kniha. Kluci a děvčata s radostí vytvářeli zajímavé záložky do knih, které jsme zaslali slovenským kamarádům ze ZŠ Papradno (Trenčianský samosprávný kraj). Díky projektu jsme se nejen seznámili s žáky, ale i s jejich školou a aktivitami. Hana Stránská Naše škola nabízí: - zařazení školy do projektu Tvořivá škola - výuku čtení genetickou metodou - písmo Comenia Script - logopedický a dyslektický nácvik - společné víkendové akce - širokou škálu mimoškolního vyžití kroužky: hra na flétnu, pěvecký, výtvarný, keramický, pohybové hry, anglický jazyk Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Nabízíme možnost rezervovat si čas zápisu na webových stránkách školy pod odkazem od den otevřených dveří proběhne po domluvě kdykoliv Těšíme se na Vás. Novoborský měsíčník / prosinec

16 Ze školních lavic zš Gen. svobody Foto: archiv školy Beseda s novoborskou kronikářkou Jsme moc rádi, že jsme mohli uvítat na naší škole vzácnou návštěvu - novoborskou kronikářku, paní Bradovou. Zasvětila nás do tajů práce s kronikou, jak zapisovat všechny důležité události, zajímavosti. Děti se dozvěděly další zajímavosti z historie i ze současnosti svého města. Moc děkujeme. Hana Stránská Foto: archiv školy Děti, půjdeme pouštět draky? Nadšení. Kluci i děvčata si donesli rozmanité draky a vyrazili jsme na kopec. Pěkně foukalo, pestrobarevní draci vesele létali a děti si to náramně užily víkendobý pobyt ve sloupu v čechách Víkendový pobyt v rekreačním středisku Oáza uskutečňujeme každý rok za účelem seznámení prvňáčků s ostatními žáky a pedagogickým sborem a ku prospěchu celkové atmosféry školy. Víkendového pobytu ve dnech října se zúčastnilo celkem 43 žáků (od 1. do 5. třídy) a 6 pedagogických pracovníků. V pátek 17. října byly děti už celé dopoledne nedočkavé, těšily se na víkendový pobyt ve Sloupu v Čechách. Konečně jsme po půl páté vyrazili na cestu, ta nám rychle uběhla a do Oázy jsme dorazili včas na večeři. Po zkušenostech z minulých pobytů se děti na jídlo moc těšily. Paní kuchařky nás ani tentokrát nezklamaly. Po večeři děti vymýšlely název a skládaly pokřik pro své družstvo. Foto: archiv školy Víkendový pobyt za účelem seznámení prvňáčků s ostatními žáky V sobotu do rekreačního střediska dorazili policisté z Nového Boru společně se strážníkem Městské policie Nový Bor, panem Lebruškou, a jeho pejskem, čtyřnohým kamarádem a ochranářem Britem. Nejdříve jsme byli svědky poslušnosti psa, aportování různých předmětů a jeho použití proti nebezpečnému pachateli. Z této ukázky byly děti ohromeny a sklidila velký aplaus. Poté se na řadu dostala velmi zajímavá přednáška samotných policistů týkající se jejich práce, kdy si děti mohly vyzkoušet zastavování vozidel s reflexní vestou, poutání, neprůstřelnou vestu, dýchání Paní Bradová děti zasvětila do práce kronikáře do přístroje na zjištění alkoholu, posadit se do služebního vozidla a mnohé další zajímavé věci. Každému dítěti byl také na papírek sejmut otisk prstu, který si poté odnesly domů. Odpoledne jsme vyrazili do lesa sbírat různé přírodniny. Ty jsme využili na ozdobu čepic a tvoření přírodních obrazů. Večer se všichni vyřádili na reji masek, v noci si vyzkoušeli odvahu při noční hře. Během celého pobytu jsme plnili různé úkoly, soutěžili jsme, hráli jsme si. Za to nás čekala sladká odměna. Chtěla bych jménem celého pedagogického sboru ZŠ Nový Bor, Generála Svobody poděkovat policistům z Obvodního oddělení PČR z Nového Boru, konkrétně prap. Hlubučkovi a pprap. Hofmanovi za dlouholetou a příkladnou spolupráci s naší školou. Policisté z Obvodního oddělení PČR z Nového Boru zajistili ukázku práce a techniky další složky IZS - Sboru dobrovolných hasičů Nový Bor, kteří také zpestřili dětem víkendové dopoledne. Poděkování si zaslouží zejména pan Kočí st. a pan Holman, kteří názornou ukázkou dětem představili vybavení hasičského vozu a umožnili dětem si vůz prohlédnout a vyzkoušet výbavu hasiče, ale také pedagogičtí zaměstnanci, kteří s dětmi pracují nejen v době školního vyučování. Tento víkendový pobyt jsme mohli uskutečnit i díky příspěvku našeho zřizovatele, města Nový Bor. Děkujeme. Těšíme se zase za rok. Mgr. Ivana Rázlová a Mgr. Jiřina Jelínková kontakdy zš Gen. svobody tel: Novoborský měsíčník / prosinec 2014

17 Ze školních lavic zš praktická náš den duchů a strašidel Kalendář ukazuje 31. říjen a nelze si nevšimnout, že k nám čím dál tím více pronikají tradice svátku Halloween. Začátkem listopadu také přichází období jednoho z nejdodržovanějších svátků v České republice a nastává zadumčivá atmosféra Dušiček. Poslední říjnový den jsme se tedy rozhodli hravou formou obohatit naše dosavadní vědomosti a seznámili jsme se s tradicemi v naší zemi, ale i v zemích anglicky mluvících, a to formou tematického celku. Žáci již ráno natěšeně dorazili v maskách, v rámci českého jazyka jsme si vysvětlovali význam obou svátků, zjišťovali jsme o nich různé informace, které jsme následně porovnávali. Nechyběla ani výroba oblíbených dýní a také matematika plná zábavného strašidelného počítání. V řečové výchově jsme se naučili písničku od známých skladatelů Uhlíře a Svěráka Strašidýlko Emílek. Nechyběla ani oblíbená legrační hra Apple bobbing, kdy jsme lovili jablka. Závěr dne jsme zakončili karnevalem v maskách. Tento den byl pro nás příjemným zpestřením vyučování, dozvěděli jsme se nové informace, naučili se nové písničky, zaměstnali své ruce a samozřejmě si v maskách užili i legraci. Za druháky a třeťáky Foto: archiv školy Hravou formou jsme se seznámili s tradicemi v naší zemi, ale i v zemích anglicky mluvících Mgr. Romana Suchá třídní učitelka soutěž s preciosou Foto: archiv školy ZŠ praktická Nový Bor byla oceněna v soutěži s Nadací Preciosa o nejkrásnější kolekci vánočních ozdob. Šek převzala ředitelka školy Mgr. Romana Suchá Naše škola se zúčastnila soutěže s Nadací Preciosa o nejkrásnější kolekci vánočních ozdob z komponent této společnosti. Do soutěže se zapojily dívky z 6. a 9. ročníku a ozdoby vytvořily o hodinách pracovního vyučování. K výrobě ozdob použily rozličný materiál. Jejich aktivita a práce byla oceněna a škola získala na slavnostním večeru 20 let nadace Preciosa ocenění v podobě peněžního šeku ve výši 50 tisíc korun. Tyto peníze budou účelně využity na nákup pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na nějaký hezký výlet, či pobytovou akci, která je pro naše děti ze sociálně znevýhodněného prostředí hůře dostupná. Z daru máme velikou radost a tímto děkujeme Nadaci Preciosa za krásný předvánoční dárek. Šárka Znamenáčková Uzávěrka na leden 2015: pondělí 15. prosince 2014 Novoborský měsíčník / prosinec

18 Ze školních lavic sklářská Škola a GyMnáziUM praktické vyučování jinak Foto: archiv školy Dne navštívili žáci ZŠ Praktické v Novém Boru Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu v Novém Boru, která realizuje projekt č. CZ.1.07/1.1.22/ s názvem Praktické vyučování jinak!. Tento projekt je určen žákům základních škol a dětských domovů Libereckého kraje a je zaměřen na podporu jejich umělecko-řemeslného rozvoje. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Žáci si zde pod odborným vedením pedagogů prostřednictvím praktické zkušenosti vyzkoušeli různé řemeslné techniky v dílenských podmínkách. Seznámili se s truhlářskou, keramickou a malířskou dílnou, na kterých se v průběhu dopoledne vystřídali. Na památku si odnesli výrobky z dílen domů. Všem žákům náleží velká pochvala za snahu a pracovitost. Děkujeme vedení ZŠ Praktické za možnost spolupráce s jejich žáky. Žáci ZŠ praktické Nový Bor byli velkou pomocí při realizaci projektu Za projektový tým Mgr. Lenka Bečvaříková manažerka projektu Zájmová činnost závodník olympu aleš košťál získal stříbrnou Medaili Aleš Košťál byl letos jediným zástupcem oddílu Olymp Fitness Nový Bor na ME masters v benčpresu, které se konalo ve dnech 16. až 18. října v Lucemburském městě Hamm. Samotná soutěž probíhala v příjemném prostředí městského sportovního centra a byla po technické i organizační stránce velice dobře připravená. O medaile zde bojovalo přes 180 závodníků a závodnic z celé Evropy, kteří v průběhu šampionátu podávali velice kvalitní výkony a padlo také několik evropských a světových rekordů. Foto: archiv oddílu Oddíl kuželek Jiskry Nový Bor bude v sobotu 20. prosince 2014 pořadatelem již 61. ročníku turnaje v sokolské na 2 x 25 hodů Probíhat bude na kuželně za sokolovnou, startovné je 50 Kč a přihlásit se do něj mohou vedle registrovaných hráčů i zájemci z řad obyvatel Nového Boru i okolí a to do samostatné kategorie. Přihlášky přijímá Daniela Žďárková na telefonu příp. na mailu Přijďte si vyzkoušet náš sport nebo se jen tak trochu rozhýbat před vánočními svátky! Stříbrný Aleš Košťál Aleš nastoupil do soutěže v pátek v podvečer, kdy byla na řadě jeho kategorie mužů M1 do 83 kg. Na první pokus nahlásil zajišťovacích 217,5 kg, které s přehledem zvládl. Poté již přišlo na řadu taktizování a pokus na 222,5 kg, který v tu chvíli zajišťoval stříbrnou příčku. Činku vzepřel poměrně hladce a tak na třetí pokus nahlásil 232,5 kg, který by znamenal vyrovnání jeho národního rekordu, ale hlavně zlatou medaili v soutěži. Přestože vypadal pokus zpočátku slibně, činku se Alešovi dotlačit nepodařilo a to znamenalo konečné 2. místo za výkon 222,5 kg. Jediným přemožitelem našeho závodníka byl Cyril Pinguet z Francie, který vzepřel 230 kg. Tímto výsledkem Aleš ukončil letošní sezonu, ve které vedle titulu Mistra ČR vybojoval také 4. místo na MS masters v Anglii a 7. místo na ME open v Plzni. Chtěli bychom poděkovat městu Nový Bor, díky kterému se náš oddíl může účastnit soutěží nejen na poli ČR, ale i Evropských i světových soutěží. Iva Drobná 18 Novoborský měsíčník / prosinec 2014

19

20

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více