číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města Zlína, Mgr. Miroslav Kašný, náměstek zlínské primátorky, Ing. Stanislav Gregůrek, starosta Velehradu, a Mgr. Pavel Macura, vedoucí odboru kultury Zlínského kraje - při generální audienci v aule Pavla VI. ve Vatikánu

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Slavnost Ježíše Krista Krále PO Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata ÚT Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků ST Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice SO Sobotní památka Panny Marie NE První neděle adventní PO Svátek sv. Ondřeje, apoštola ÚT Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ČT Památka sv. Františka Xaverského, kněze PÁ Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve PÁ První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba NE Druhá neděle adventní INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Pozvání pro věřící zdravotníky V úterý 24. listopadu v hod. bude v klášteře Regina mše svatá za všechny zdravotníky a po ní i kratičké setkání. Všechny lékaře, sestry a pracovníky ve zdravotnictví srdečně zveme. Sbírka na opravy našeho kostela V neděli 29. listopadu bude při všech bohoslužbách sbírka na opravy našeho kostela. Roráty v naší farnosti Už za týden začíná adventní doba a s ní i roráty, které mají svou zvláštní atmosféru. Roráty budou bývat vždy od úterý do soboty při ranní mši svaté. Ale i o adventních nedělích při mši svaté v 8.30 hod. si mohou děti přinést své lampičky. Na začátku mše svaté se děti s lampičkami vždy shromáždí vzadu v kostele. Tatínci, pokud vaše dítě ještě nemá lampičku, pomozte mu ji udělat. Po mši svaté ve všední dny jsou všechny děti i s rodiči zvány na snídani na faru. První roráty budou v úterý 1. prosince v 6.30 hod. Prosíme obětavé farníky o pomoc při organizování rorátů, chystání snídaně a také babičky o zpestření snídaní upečením nějakých buchet. V sakristii se můžete zapsat, který den pomůžete a na který den něco upečete. Předem děkujeme. P. Ivan Fišar 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 ZAMYŠLENÍ Co nám vyprosila po kanonizaci v roce 1989 svatá Anežka Když jsme před 20 lety připravovali pouť do Říma na kanonizaci, nikdo z našeho výboru neočekával tak velký rozsah této poutě, ale hlavně to, co potom následovalo. Jako obvykle nám Pán dal daleko více, než jsme chtěli i než jsme si dovedli představit. Tak tedy alespoň stručně: obsazení i rozšíření biskupských stolců volný prostor pro všechny druhy liturgie (jen vzpomeňme podmínky např. pro biřmování dříve a dnes) obnovu veškerých katechetických aktivit obnovu a rozšíření všech druhů křesťanských společenství (farních i řady dalších) obnovu řádů a klášterů (včetně zavedení nových) obnovu a rozšíření křesťanského školství na všech stupních začlenění do evropského společenství i po stránce náboženské účast mládeže na mezinárodních setkáních, každoroční účast na Taizé atd. rozvinutí charitativních činností včetně iniciace hospicového hnutí obnovu misijních aktivit přeshraniční spolupráce zvláště se sudetskými Němci, včetně obnovy kostelů, kapliček, hřbitovů, ale i slavení společné liturgie a pořádání společných akcí ekumenické hnutí bez jakýchkoliv omezení poprvé v historii naší vlasti nás navštívil Svatý otec (dokonce v průběhu uplynulých 20 let to byly čtyři návštěvy) bylo svatořečeno několik našich patronů a další se připravují byly obnoveny a rozšířeny služby církve v nemocnicích, ve věznicích i v armádě byly iniciovány i zcela nové aktivity např. sdružení katolických žen, sdružení křesťanských seniorů, odborů a další obnoven Orel, skauting a další organizace založeno křesťanské rádio, televize, webové stránky křesťanských institucí, organizaci i jednotlivců křesťanské pořady a programy jsou i ve veřejných mediích vycházejí desítky novin, časopisů zpravodajů (včetně farních) byla obnovena i rozšířena křesťanská nakladatelství vyšly a stále vycházejí stovky knižních titulů byla a jsou renovována poutní místa, poutní domy, kde je k dispozici neomezený prostor pro exercicie, duchovní cvičení a další akce byly obnoveny diplomatické styky mezi Českou republikou a Vatikánem máme četná zastoupení v mezinárodních katolických i křesťanských organizacích hojně byla a je využívána možnost poutí do Svaté země, Říma, Lurd, Fatimy zúčastňujeme se mezinárodních poutí, např. do Mariazell, Lurd Škoda, že dost fňukáme, závidíme, neradujeme se, neděkujeme, nejsme vděčni našemu Pánu za vše, co nám na přímluvu sv. Anežky dal. A přece bychom měli denně uskutečňovat to, co znělo před 20 lety v Římě: Pane, učiň mne nástrojem Ať zářím, ať zářím tvým pokojem. František Reichel ŽIVOT FARNOSTÍ

4 SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Studentské mše svaté se konají každé pondělí v hod. vkostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Témata: 23. listopadu Jak se vzdělávat ve víře 30. listopadu Jak evangelizovat Klub Pod kánoí je otevřen každé úterý od 17 do 20 hod. Modlitby růžence probíhají každou středu od hod. Studentská adorace s živým Ježíšem 23. listopadu Zveme vás na první studentskou adoraci s živým Ježíšem. Proběhne 23. listopadu hned po studentské mši svaté v kostele. Téma první adorace bude: Zpytování svědomí nad uplynulým rokem. Přijďme zpytovat své svědomí před živým Ježíšem. Film: Mrtvý muž přichází 24. listopadu Psychologické drama o vztahu řádové sestry a vězně odsouzeného k trestu smrti za brutální vraždu. Film se zabývá otázkou viny, odpuštění a hlavně trestu smrti. Začátek je v 19 hod. v klubu Pod kánoí. Minipouť 25. listopadu Akce, při níž se jednou za měsíc vydáváme na pouť do míst v blízkém okolí Zlína. Druhá minipouť nás zavede do Želechovic nad Dřevnicí, kde se nachází farní kostel sv. Petra a Pavla. Sraz po večerní mši svaté před kostelem v hod. S sebou si vezměte vhodné obutí. Silvestrovské plesání 28. listopadu Letos se sejdeme k oslavě konce církevního roku v kongresovém sále hotelu Moskva v sobotu v hod. Hrát k tanci nám bude kapela QUATRO. Připravena je bohatá tombola a zajímavý program v podání našich kněží. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou v předprodeji od 8. listopadu v klubu Pod kánoí u Petra Chvatíka. Více na Přednáška na téma Aplikace etiky ve firmě Baťa 30. listopadu Přednáška Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D., na téma Aplikace etiky ve firmě Baťa. Málo se ví, že mezi základy podnikatelské etiky Tomáše Bati patřilo vedle křesťanství také soudobé dobové myšlení, učení Lva N. Tolstého a také vzor olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna při správě arcibiskupských statků, zdůrazňuje Marek Tomaštík. Pro Tomáše Baťu pak bylo klíčové vytvořit dobrou pověst své firmy kvalitní a levnou výrobou a pevným sociálním systémem pro své zaměstnance. Přednáška se uskuteční v hod. v klubu Pod kánoí. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Večer chval 1. prosince Večer chval se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba od hod. Jedná se o nový způsob modlitby prostřednictvím moderních písní typu praise & worship. Divadelní představení: Před zlatnickým krámem 7. prosince Divadelní představení K. Wojtyla: Před zlatnickým krámem. První divadelní představení v klubu Pod kánoí Meditace o manželské svátosti podle Karola Wojtyly. V roce 1960 vyšla knižně hra tehdejšího biskupa Karola Wojtyly Před zlatnickým krámem s podtitulem Meditace o manželské svátosti chvílemi přecházející v drama. Celá hra se skládá ze tří částí, které postupně nabízejí pohled do života tří párů s odlišnou zkušeností lásky. Tentokrát vám nabídneme část první nazvanou Signály. Představení proběhne v klubu Pod kánoí po studentské mši svaté. Přednáška na téma: Hudba, která nutí k přemýšlení 9. prosince Přednáška: P. Pavel Šupol: Hudba, která nutí k přemýšlení Casting Crowns. Dalším z hudebních večerů strávíme ve společnosti amerických Casting Crowns. Setkání s touto kapelou nám může dát odpověď na otázku, zda je možné objevit vproudu populární hudby lidi stojící na naprostém vrcholu slávy a přitom srdcem plně patřit Bohu. Sejdeme se v hod. v klubu Pod kánoí. Pavel Slezák Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, ŽIVOT FARNOSTÍ

6 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhá každý čtvrtek od 9 hod. v našem sále; 26. listopadu budou Hrátky s dětmi cvičení a říkanky s Dankou Orsavovou; 3. prosince bude beseda s Mgr. Janou Vodákovou na téma Rodičovství v 21. století, hlídání dětí je zajištěno Kurzy angličtiny chceme otevřít kurz pro začátečníky, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců; probíhal by ve středu od do hod. v našem sále, hlídání dětí je zajištěno; zájemci se mohou hlásit v naší kanceláři Modlitby matek setkání pro maminky a babičky se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 9 hod. v kapli kláštera Výtvarné dílny Aranžování adventních věnců v úterý 24. listopadu od hod. v našem sále. Přízdoby jsou zajištěny, s sebou vezměte větve a korpusy. Na toto setkání je potřebné se přihlásit v naší kanceláři. Tatinec v Dřevohosticích Další dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu od 11. do 13. prosince v Dřevohosticích. Přihlašovat se můžete už teď v naší kanceláři. Adventní duchovní obnova V naší kanceláři se můžete hlásit na adventní duchovní obnovu pro všechny, kdo žijí v manželství, s P. Františkem Sedláčkem, děkanem ze Štípy. Obnova se uskuteční v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku v sobotu 12. prosince od 9 do 17 hod. Na programu budou promluvy, modlitby, chvíle ticha, možnost svátosti smíření a na závěr mše svatá. Oběd je zajištěn (úhrada 80 Kč za osobu), buchty na společný stůl vítány. Andrea Šimečková SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Adventní věnce v pátek 27. listopadu od hod. nahlaste, zda máte svůj korpus Pletení z pedigu ve čtvrtek 3. prosince od hod. Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2010 Jakmile se listopad překulí do druhé poloviny, začnou i ve zlínské Charitě přípravy největší sbírky, kterou zajišťují tisícovky dobrovolníků v zemi. Abychom se i my ve Zlíně k jedné tisícovce koledníků více přiblížili, už nyní hledáme ty, kteří chtějí naše konání podpořit a svojí účastí při koledování pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Na vaše otázky jsme připraveni na telefonu , u: či na Pavla Romaňáková RODINA NEPOSKVRNĚNÉ Informace pro členy Rodiny Neposkvrněné Do duchovní kytice pro Svatého otce k Vánocům bylo zasláno celkem obětovaných dnů. Celkem má Rodina Neposkvrněné (RN)148 členů, z toho 65 jich poslalo hlášení. Tři členky zemřely (paní Čuříková, Potužníková a Gerychová). Bohužel letos nepřibyl žádný nový člen. V úterý 8. prosince bude ranní mše svatá obětována za živé a zemřelé členy RN. Vy, kteří se nemůžete pro nemoc mše svaté zúčastnit, spojte se alespoň modlitbou. Náš arcibiskup Jan Graubner řekl, že počet našich obětí, modliteb a křížů zapojených do Pánova díla má hodnotu nevyčíslitelnou. Je větší, než se dá vyjádřit číslem. Členem RN se může stát každý, kdo se písemně přihlásí a přijímá podmínky: denní modlitba růžence, svůj osobní kříž, opuštěnost či stáří obětovat společným úmyslům Členové jsou zapsáni do Zlaté knihy fatimské. Ve Fatimě se denně obětuje mše svatá za jeho posvěcení. Kdo zemře, pak je mše svatá obětována za jeho duši v očistci. Na obavu, že se nestihnu pomodlit růženec a že to bude hřích, odpovídáme: K ničemu se nezavazujete pod hrozbou hříchu. Spíše platí: pokud mi tělesné a duševní síly stačí, chci se modlit z lásky! Zdeňka Kadlčáková ŽIVOT FARNOSTÍ

8 BUDE VÁS ZAJÍMAT Prosba o zapůjčení fotografií K tradiční svatojakubské pouti v květnu 2010 připravuje naše farnost vydání nové obsáhlejší publikace o dějinách i současnosti farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, se zvláštním zaměřením na podrobnou historii posledních sta let. O sestavení knížky jsem požádal našeho farníka Dr. Josefa Palu, který v těchto dnech již končí svoji práci na této publikaci a shání fotografický i jiný dokumentační materiál k jejímu doplnění. Obracím se proto s prosbou na každého z vás, kdo máte doma nějakou starou či starší fotografii ze života zlínské farnosti, abyste nám je zapůjčili. Fotografie vrátíme ihned po jejich oskenování. Prosím, uveďte, co je na fotografii zachyceno, jména osob a hlavně datum (stačí aspoň rok, popř. období) a také svoje jméno, popř. adresu. Srdečně děkuji za spolupráci. P. Ivan Fišar Vánoční besídka trochu jinak Také letos připravujeme ve farnosti sv. Filipa a Jakuba tradiční Setkání u jesliček, které bývá každý rok v době vánoční v našem kostele. Tentokrát se poprvé pokusíme přiblížit betlémskou atmosféru prostřednictvím živých postav a také zvířat. Chystáme Živý betlém s doprovodným programem, který se uskuteční 25. prosince před kostelem sv.filipa a Jakuba. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo touto formou potěšit vás a vaše blízké, ale také přiblížit vánoční příběh lidem, kteří zatím to pravé poselství Vánoc ještě nepoznali. Přípravy jsou již v plném proudu, avšak obracíme se také na vás, milí farníci, s prosbou o pomoc. Hledáme ochotné ženy, které by napekly perníčky, nebo by pomohly s ušitím kostýmů pro účinkující. Děti se mohou stát také součástí našeho Živého betlému, když jim maminky připraví obleky malých pastýřů. Pokud můžete pomoci, zavolejte mi na můj telefon: Uvítáme také vaše nápady nebo zkušenosti. Předem děkujeme za pomoc. Markéta Piknová Advent už je tak blízko Ano, opět se nám přiblížilo krásné období adventní přípravy na Vánoce. K adventu neodmyslitelně patří roráty. I letos se na ně budeme s dětmi pečlivě ve farnosti sv. Filipa a Jakuba připravovat. Výroba adventních lampiček Zveme tedy děti i jejich rodiče ke společné výrobě adventních lampiček. Sejdeme se v sobotu 28. listopadu v 9 hod. na faře na Sadové. S sebou si přineste sklenici od kávy nebo zavařeniny (s obrubou) ve vhodné velikosti pro čajovou svíčku. Vše ostatní bude připraveno. O adventních nedělích při dětské mši sv. v 8:30hod. vždy připravíme průvod dětí i s vyrobenými adventními lampičkami. Nezapomeňte si je přinést. Lampičky budeme, stejně jako v minulých letech, využívat při každých rorátách. Ing. Marie Domanská 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Putujeme do Betléma adventní příprava dětí Milé děti, milí rodiče, letos budeme ve farnosti sv. Filipa a Jakuba putovat do Betléma společně s Pannou Marií a sv. Josefem. Připojíme se k nim jako pastýři a ovečky. Připravíme svá srdce tím, že překonáme sami sebe a uděláme každý den něco navíc pro Ježíše. Všechny podrobnosti a postavičky pastýřů dostanete první neděli adventní 29. listopadu při dětské mši svaté nebo pak v sakristii. Pojďme putovat společně s dalšími kamarády z naší farní rodiny, ať nikdo nezůstane stát Milí rodiče, pomozte svým dětem s touto adventní přípravou, která může být intenzivně prožitým obdobím celé rodiny. Ing. Marie Domanská Už máš dárek pro všechny blízké? Nemáš? Netrap se. Pro děti a případně i jejich rodiče je připravena možnost vyrobit hezký vánoční dárek nebo přání metodou pískování. Kdy: sobota 5. prosince od 9 hod. Kde: klášterní budova Regina Materiál bude připraven díky občanskému sdružení Sarkander. Symbolický příspěvek je 20 Kč. Přijďte si nejen vyrobit dárek, ale i poznat nové kamarády a přátele v naší farní rodině. Těšíme se na vás. Ing. Marie Domanská Pozvánka na vánoční koncert Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského se koná ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí v pondělí 28. prosince v hod. Prodejna Regi ve Zlíně Srdečně vás zveme k návštěvě nové prodejny Regi ve Zlíně, která bude otevřena v prosinci v klášterní budově Regina. Co u nás najdete: dárkové předměty, balíčky křestní roušky, kancionály kalendáře, svíčky, ikony knihy, klášterní produkty Marie Jamborová (tel.: ) Pozvánka Srdečně zveme na mši svatou, při které poděkujeme za 20 let znovunabyté svobody a vzpomeneme 10. výročí úmrtí Ing. Josefa Luxe, bývalého předsedy KDU-ČSL. Mše bude sloužena v pátek 27. listopadu v 16 hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a po ní bude následovat setkání s Věrou Luxovou. Miroslav Kašný ŽIVOT FARNOSTÍ

10 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO internet: Bylo nás pět V tomto duchu se nesla celovíkendová akce zvaná Džejms, která se uskutečnila od 16. do 18. října. Co to vlastně Džejms znamená? Je to akce určená pro rovery, rangers a všechny skautské rádce i vůdce. Tentokrát jsme mezi námi rádi uvítali i naše kamarády salesiánské dobrovolníky a prožívali s nimi celý víkend. Cílem tohoto setkání bylo obohatit naše vedoucí o nové zkušenosti, dát jim jistou dávku inspirace a v neposlední řadě také přispět k bližšímu seznámení a poznání všech účastníků. Většina programu byla zaměřena na sebepoznání a seberozvoj, např. formou imaginací a simulovaných krizových situací; dále na spolupráci a komunikaci ve skupině. Naše setkání také obohatil duchovní program, který vedl pedagog a teolog Mgr. Pavel Macura, který má dlouholeté zkušenosti s vedením mládeže na táborech střediska Archa. Doufáme, že tato akce přispěla nejen k většímu seznámení a seberozvoji všech účastníků, k rozvoji osobní odpovědnosti vedoucích, ale byla snad i určitou inspirací pro všechny, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi. Adéla Sedláčková Kolumbova objevitelská cesta Ani déšť, ani mráz nemůže odradit tyto odvážné mladé muže od úkolu, jenž jim byl svěřen. Objevit novou cestu do Indie... Oddíl vlčat se zúčastnil na konci října víkendové výpravy. Pod vedením odvážného kapitána Kolumba vyrazily lodě Pinta, Nina a Santa Maria na svou dlouhou pouť, na jejímž konci na ně čekal dosud neobjevený kontinent Jalubí u Starého Města. O tom, že to byla cesta náročná a plná dobrodružství, není pochyb. Vždyť posádky všech lodí se musely vypořádat snájezdy loupeživých pirátů, nástrahami neznámých moří a proudů, nalovit si ryby při nedostatku jídla a dávat pozor na nelítostné žraloky. Přes mlhu se dostat až k neznámu kontinentu, kde je čekal úkol nejtěžší, ubránit se útoku divošských obyvatel a sjednat s nimi konečný mír. Všem hrdinným námořníkům patří naše pochvala za odvahu, kterou museli při tomto dobrodružství nejednou prokázat. Libor Tichý 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 HLASY A OHLASY Babyscholička zpívala v Bratřejově Celkem 13 dětí, 8 rodičů a 3 vedoucí z Babyscholičky se 7. listopadu shomáždilo brzy ráno u Městského divadla. Všichni se už těšili na faru v Bratřejově, kterou jsme si vyhlédli pro naše první víkendové soustředění. Celou první listopadovou sobotu jsme zpívali, hráli, tančili, ale taky tvořili a modlili se. Fara byla sice po příjezdu vymrzlá a my spolu s ní, ale podařilo se nám zahřát zpěvem a čajem. Děti čekal náročný den, který však zvládly na jedničku a rodiče nám byli vždycky nablízku k pomoci i k povzbuzení či k společnémi si zablbnutí. Večer za námi přijel otec Pavel Šupol, který měl pro děti připraveno promítání. To se nám všem moc líbilo, ale nic nepředčilo společnou večerní adoraci při svíčkách. V neděli naše Babyscholička zazpívala na mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje místním farníkům, kteří byli velice překvapení. Nejvíce nadšení však vzbudil náš nový maskot plyšový motýl Eda, který se dokonce stal součástí kázání. Marie Domanská, ml. Pozvání papeže na Velehrad V minulých dnech uzavřel Zlínský kraj, Statutární město Zlín a Obec Velehrad Memorandum o partnerství, jehož cílem je společné předběžné pozvání Svatého otce k návštěvě Velehradu v roce 2013 při příležitosti výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Všichni jsme si vědomi významu křesťanství pro kulturní, společenský a sociální vývoj naší země i významu, jaký v historii mělo a v současnosti má poutní místo Velehrad, které bylo zdrojem vzdělání a centrem, z nějž se šířilo křesťanství do středoevropského prostoru. Proto se společná delegace zúčastnila 11. listopadu generální audience, při které jsme Svatému otci předali jako dar zvětšenou repliku závěsného olověného křížku, který pochází z Uherského Hradiště a je datován do 9. století. Nález olověného křížku s Ukřižovaným a s řeckým nápisem I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-ZOE- NIKA, což v překladu znamená Ježíš Kristus. Světlo. Život. Vítězí. Nález podtrhuje roli byzantsko-moravské církevní skupiny a lze jej považovat za přímý doklad činnosti byzantské misie na našem území. Volnou repliku z litého stříbra zhotovil pro Svatého otce akademický sochař André Vícha. Protože jsme seděli velmi blízko Svatého otce, mohli jsme dobře sledovat, s jakým zaujetím sledoval představování jednotlivých poutních skupin. I nás a další poutníky z České republiky pozdravil krátce v češtině. Setkali jsme se s velvyslanci naší republiky u Svatého stolce a také v Itálii. Při prohlídce baziliky sv. Petra jsme navštívili i kryptu, ve které je pohřben kardinál Josef Beran. Svatý otec se při své nedávné návštěvě v naší republice cítil velmi dobře, a to je pro údajně nejvíce ateistický stát dobré vysvědčení a do budoucna nás to zavazuje, abychom svou víru více projevovali. Mgr. Miroslav Kašný náměstek zlínské primátorky ŽIVOT FARNOSTÍ

12 Vzpomínka na rok 1989 v naší farnosti Mnozí vzpomínáme v těchto dnech na poslední roky nesvobody na konci osmdesátých let minulého století, vzpomínáme, jak narůstala touha po náboženské svobodě, volnosti v cestování, politické pluralitě. Vzpomínáme na listopadové události před dvaceti lety a také porovnáváme Připomeňme si alespoň ve stručnosti události roku 1989 v naší farnosti. 30. dubna 1989 Při slavnostní mši svaté ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba se konalo rozloučení s P. Bernardem Přerovským, který odešel po 54 letech kněžské služby v Gottwaldově- Zlíně na zasloužený odpočinek do svého rodiště ve Vyškově. Jménem farního společenství se s panem proboštem rozloučil PhDr. Vojtěch Cekota. Květen 1989 V kapli na Pasekách vedli májové pobožnosti Ing. Libor Galatík a Ing. Josef Němeček a v kapli sv. Anny v Jaroslavicích je vedl Ing. Zbyněk Domanský. Je pozoruhodné, že všichni tři naši farníci (laici nekněží) obdrželi k této duchovenské činnosti tzv. státní souhlas od okresního církevního tajemníka, což bylo ještě před rokem zcela nemyslitelné. 20. května 1989 V Brně vyvrcholily oslavy 80. výročí kanonizace sv. Klementa VZPOMÍNKA Mezi první červánky politického oteplení v roce 1989 patřil také poutní zájezd naší farnosti do Brna Snímek Vojtěch Cekota Marie Hofbauera. Slavnou mši svatou vkatedrále sv. Petra a Pavla sloužil vídeňský arcibiskup kardinál Hans Hermann Gröer. Spolu s ním koncelebrovali biskupové Ján Sokol, apoštolský administrátor trnavský, a ThDr. Antonín Liška, světící biskup pražský. Homilii měl administrátor brněnské diecéze Ludvík Horký. Na závěr bohoslužby pozdravil přítomné kardinál Gröer, který v mládí žil v Brně, a vyjádřil svoji radost z průběhu oslavy i hojné účasti věřících. Ze shromáždění byl zaslán pozdravný telegram papeži Janu Pavlovi II. a zároveň blahopřání kardinálu Františku Tomáškovi k jeho blížícím se 90. narozeninám. Je pozoruhodné, že v této době jakéhosi politického oteplení (perestrojka přestavba společnosti) k brněnské oslavě mohla po velmi dlouhé době uspořádat 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 naše farnost svůj poutní zájezd. Na zpáteční cestě se zlínští poutníci zastavili v poutním místě Křtiny a navštívili také kostel v Senetářově. 1. července 1989 Po patnáctileté kaplanské službě v naší farnosti (včetně základní vojenské služby) byl P. František Merta (1950) jmenován novým administrátorem v Gottwaldově- -Zlíně. 1. července 1989 Ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba se konala primice dvou novokněží místních rodáků P. Petra Blechy (1964) a P. Oldřicha Macíka (1962). 16. července 1989 Na podnět nově jmenovaného administrátora naší farnosti P. Františka Merty a kaplana P. Vojtěcha Daňka začala ve farnosti fungovat neoficiální farní rada složená z deseti aktivních farníků. První jednání se zabývalo přípravou právě rozbíhajícího se Výboru křesťanské pomoci a jeho aplikace na život v naší farnosti. Byl sestaven seznam starých a nemocných farníků, kteří měli zájem o pravidelnou návštěvu kněží a přinášení svatého přijímání domů. 30. září 1989 Po pěti letech bylo v Gottwaldově udělováno biřmování. Celkem 110 biřmovanců přijalo svátost křesťanské dospělosti ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba z rukou nově jmenovaného biskupa apoštolského administrátora olomouckého ThDr. Františka Vaňáka. Celý obřad mohli věřící sledovat pomocí videa v sakristii a před kostelem. 25. listopadu 1989 Do Prahy odjely tři autobusy našich farníků, kteří se v katedrále sv. Víta zúčastnili slavnostní mše svaté k poctě svatořečené Anežky České, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek. Československá televize poprvé za dobu své existence vysílala celý přímý přenos bohoslužby, která trvala téměř dvě a půl hodiny. Na Letenské pláni se pak konala velkolepá neformální manifestace, které se zúčastnil milion lidí, kteří přijeli do Prahy z celé republiky, aby zde podpořili změnu režimu. Byli mezi nimi i naši farníci. Celý mítink přenášela přímým přenosem Československá televize. 10. prosince 1989 Na farním úřadě na Sadové ulici se sešli zástupci zlínských (už se běžně začal užívat název města Zlín, oficiálně od ), otrokovických a malenovických farníků spolu s představiteli okresního výboru Československé strany lidové, aby oficiálně založili Občanské fórum katolíků (OFK) ve Zlíně. Ze čtrnácti přítomných (P. František Merta, P. Vojtěch Daněk, P. Karel Tinka, PhDr. Vojtěch Cekota, Ing. Zbyněk Domanský, Ing. Pavel Dudr, František Chvatík, Ing. Petr Kotík, Petr Mach, Josef Nesvadba, Josef Pala, Ing. Jan Škopík, Petr Venený, Pavel Záleský) byl zvolen hlavním mluvčím OFK ve Zlíně Ing. Petr Kotík, druhým mluvčím a jednatelem byl zvolen Josef Pala. ŽIVOT FARNOSTÍ

14 OFK ve Zlíně se plně ztotožnilo s programovými zásadami Občanského fóra Co chceme vyhlášenými a dále se dohodlo na osmi základních požadavcích pro ozdravění náboženského života v naší farnosti i v našem městě (požadavky byly zveřejněny v Naší pravdě ). 1. Zrušení všech forem státního dozoru nad církvemi. 2. Umožnění zveřejňování článků a informací s křesťanskou tématikou v okresním tisku. 3. Zpřístupnění veřejných místností pro potřeby věřících. 4. Zastoupení bezpartijních věřících svými poslanci v orgánech státní správy města i okresu. 5. Umožnění výstavby nového kostela na sídlišti Jižní Svahy. 6. Vnesení právního pořádku do majetkoprávních vztahů mezi farností a městem. 7. Vyčlenění místnosti v nemocnicích a domovech důchodců pro náboženské obřady. 8. Povolení zřízení vlastních mateřských škol. 13. prosince 1989 Na zlínské faře se uskutečnilo třetí jednání Občanského fóra katolíků za přítomnosti tří kněží (P. František Merta, P. Vojtěch Daněk, P. Karel Tinka) a patnácti věřících, mezi nimiž bylo i několik studentů. Bylo doplněno a upřesněno osm požadavků OFK a zvoleni další dva mluvčí Ing. Jan Blecha a Petr Mach. Od 14. do měli věřící možnost připojit se svým podpisem k osmi požadavkům OFK, které byly vystaveny také v kostelní vývěsce. Každý věřící obdržel list z požadavky. Jejich rozmnožení v nákladu 5000 ks zajistili zlínští studenti. 16. prosince 1989 Atmosféru plnou převratných změn umocnila ještě jedna významná událost. Po padesáti letech přijel na krátkou návštěvu do Baťova města syn zakladatele zlínské obuvnické továrny Tomáš Baťa. Na zaplněném náměstí před radnicí se mu dostalo triumfálního přijetí. 17. prosince 1989 Osm požadavků OFK ve Zlíně podpořilo svými podpisy 2293 věřících. Podpisové archy byly odeslány státním úřadům. 2. ledna 1990 Na prvním setkání OFK ve Zlíně v novém roce přišel místní kaplan P. Vojtěch Daněk s návrhem založit bratrstvo pro stavbu nového kostela. 11. ledna 1990 Ve Zlíně se konalo první společné setkání zástupců Občanského fóra katolíků (OFK) se zástupci okresního výboru Československé strany lidové (ČSL). Zástupci obou složek se na svém prvním zasedání, jehož se zúčastnili předseda okresního výboru ČSL Ing. Jan Škopík a místní duchovní správce P. František Merta, dohodli na koordinaci vzájemných vztahů mezi ČSL a věřícími ve Zlíně, v přímé návaznosti na požadavky OFK. Na obou stranách zaznělo, že společnou platformou musí být rozvoj křesťanství. První společnou akcí byl oboustranný zájem o výstavbu nového katolického kostela ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy. Z připravované kn;ihy Josefa Paly o Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKAEDMIE Přednáška o přesunu kostela nezklamala Kdo z našich spoluobčanů si ještě pamatuje na přesun děkanského gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v říjnu roku 1975? Mnozí z našich mladých farníků či studentů o tom možná nikdy neslyšeli, a tak měli možnost vyslechnout si přednášku Mgr. Františka Mrázka s názvem 35 let od stěhování kostela v Mostě, která se konala v rámci podzimního přednáškového cyklu MSKA v budově FAME UTB příznačně na Mostní ulici ve čtvrtek 12. listopadu. Je s podivem, že přestože se jedná o unikátní technickou událost zapsanou i do Guinessovy knihy rekordů, posluchačů z řad studentů se dostavilo málo. Mgr. František Mrázek se problematikou přesunu kostela zabývá již řadu let a věnoval tomuto tématu také svou diplomovou práci na CMTF UP v Olomouci. Přítomné podrobně seznámil se samotnou historií monumentální gotické sakrální památky, na jejíž stavbu přispěli i lidé z Moravy. Prostřednictvím obrazové dokumentace pak popsal proces záchrany a přesunu stavby. Je až dílem Prozřetelnosti, že se památku podařilo uchránit před osudem starého královského města Most, které padlo za oběť těžby uhlí. V roce 1964 vzniklo několik variant uchování památky, z nichž byla nakonec v roce 1967 vybrána varianta přesunu. Na přípravách se podílel také prof. Vinš ze Zlína. Z kostela bylo demontováno všechno, co se dalo odmontovat, a celá stavba byla vyztužena ocelovou konstrukcí. V té době vážil kostel více než deset tisíc tun. Církevní výzdobu nahradil velín, jehož počítače měly řídit přesun. Škodovy závody vyrobily 53 transportních pásů o nosnosti pěti set tun a upravena byla cesta, kterou měl kostel na kolečkách absolvovat. Stěhování kostela začalo 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu (v půloblouku s mírným sklonem) dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 restaurátorské práce. Přemýšlelo se o novém urbanistickém začlenění. V roce 1997 v něm byl zbudován nový barokní oltář. František Mrázek rovněž připomněl, že první zkušenosti s přesunem sakrální památky udělali stavební technici již v roce 1969 v Uherském Hradišti, kde byla přesunuta kaple. Závěr přednášky doplnila i beseda a diskuse, která se dotkla i budoucího využití mostecké oblasti po vytěžení uhelných zásob. Petr Cekota Přijďte na přednášku o ekumenických vztazích Poslední z podzimního cyklu přednášek MSKA Zlín bude mít PhDr. Mgr. Josef Pala na téma Poznáním ke sblížení (Portréty nejznámějších církví v našem regionu). Koná se ve čtvrtek 26. listopadu opět v budově FAME UTB na Mostní ulici ve Wichterleho sále v přízemí od 18 hod. Autor přednášky, významný novinář, publicista a autor desítek historických publikací se bude se věnovat poslání a činnosti církví a společenství v naší zemi a v našem regionu. Srdečně zveme. Petr Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ

16 SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Radim Polanský Klára Pašková Ondřej Zatloukal Adéla Gergelová Elena Vendolská Aneta Kazíková KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2009 KŘTY Jakub Duchtík Eduard Grepl David Kozel Natálie Pavlenková Michal Hradňanský Lejla Marie Popelková John Lukas Borah Martin Zábojník Anastázie Vorlová Dominik Chlud Patrik Chlud Terezie Piknová Filip Dufek V neděli 1. listopadu odpoledne se konaly dušičkové pobožnosti na všech zlínských hřbitovech. Na Lesním hřbitově ji vedl P. Pavel Šupol a P. Ivan Fišar. Snímek Libuše Jakubíčková POHŘBY Jan Hradecký (1919) Marie Machalíčková (1940) Dobroslav Hovadík (1953) Ludmila Kadlečíková (1925) Alois Toman (1932) Marie Šalenová (1929) Marie Seidlová (1930) Milada Gabrielová (1926) Jaroslav Hutěčka (1941) Božena Mikošková (1930) Jarmila Mikulčíková (1936) Miluše Vajdáková (1944) Vladimír Svozil (1930) Marie Vaculíková (1924) Amálie Dobiášová (1918) Vladimír Grác (1932) ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010

číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 6 ročník XXI neděle 21. března 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Marie Pašková V neděli 13. března se v kostele sv. Filipa

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

zlínských číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXVI neděle 28. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2015 Snímek Lenka Hrdličková

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012

číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 20 ročník XXIII neděle 11. listopadu 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Kněžský hrob na Mladcové Snímek Vít Jakubíček Z LITURGICKÉHO

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské červenec 2011 číslo 2 ročník XV čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz Snímek Ivo Buráň Uvítání biskupa Josefa Hrdličky při pouti lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýně Matice

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více