číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města Zlína, Mgr. Miroslav Kašný, náměstek zlínské primátorky, Ing. Stanislav Gregůrek, starosta Velehradu, a Mgr. Pavel Macura, vedoucí odboru kultury Zlínského kraje - při generální audienci v aule Pavla VI. ve Vatikánu

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Slavnost Ježíše Krista Krále PO Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata ÚT Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků ST Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice SO Sobotní památka Panny Marie NE První neděle adventní PO Svátek sv. Ondřeje, apoštola ÚT Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ČT Památka sv. Františka Xaverského, kněze PÁ Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve PÁ První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba NE Druhá neděle adventní INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Pozvání pro věřící zdravotníky V úterý 24. listopadu v hod. bude v klášteře Regina mše svatá za všechny zdravotníky a po ní i kratičké setkání. Všechny lékaře, sestry a pracovníky ve zdravotnictví srdečně zveme. Sbírka na opravy našeho kostela V neděli 29. listopadu bude při všech bohoslužbách sbírka na opravy našeho kostela. Roráty v naší farnosti Už za týden začíná adventní doba a s ní i roráty, které mají svou zvláštní atmosféru. Roráty budou bývat vždy od úterý do soboty při ranní mši svaté. Ale i o adventních nedělích při mši svaté v 8.30 hod. si mohou děti přinést své lampičky. Na začátku mše svaté se děti s lampičkami vždy shromáždí vzadu v kostele. Tatínci, pokud vaše dítě ještě nemá lampičku, pomozte mu ji udělat. Po mši svaté ve všední dny jsou všechny děti i s rodiči zvány na snídani na faru. První roráty budou v úterý 1. prosince v 6.30 hod. Prosíme obětavé farníky o pomoc při organizování rorátů, chystání snídaně a také babičky o zpestření snídaní upečením nějakých buchet. V sakristii se můžete zapsat, který den pomůžete a na který den něco upečete. Předem děkujeme. P. Ivan Fišar 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 ZAMYŠLENÍ Co nám vyprosila po kanonizaci v roce 1989 svatá Anežka Když jsme před 20 lety připravovali pouť do Říma na kanonizaci, nikdo z našeho výboru neočekával tak velký rozsah této poutě, ale hlavně to, co potom následovalo. Jako obvykle nám Pán dal daleko více, než jsme chtěli i než jsme si dovedli představit. Tak tedy alespoň stručně: obsazení i rozšíření biskupských stolců volný prostor pro všechny druhy liturgie (jen vzpomeňme podmínky např. pro biřmování dříve a dnes) obnovu veškerých katechetických aktivit obnovu a rozšíření všech druhů křesťanských společenství (farních i řady dalších) obnovu řádů a klášterů (včetně zavedení nových) obnovu a rozšíření křesťanského školství na všech stupních začlenění do evropského společenství i po stránce náboženské účast mládeže na mezinárodních setkáních, každoroční účast na Taizé atd. rozvinutí charitativních činností včetně iniciace hospicového hnutí obnovu misijních aktivit přeshraniční spolupráce zvláště se sudetskými Němci, včetně obnovy kostelů, kapliček, hřbitovů, ale i slavení společné liturgie a pořádání společných akcí ekumenické hnutí bez jakýchkoliv omezení poprvé v historii naší vlasti nás navštívil Svatý otec (dokonce v průběhu uplynulých 20 let to byly čtyři návštěvy) bylo svatořečeno několik našich patronů a další se připravují byly obnoveny a rozšířeny služby církve v nemocnicích, ve věznicích i v armádě byly iniciovány i zcela nové aktivity např. sdružení katolických žen, sdružení křesťanských seniorů, odborů a další obnoven Orel, skauting a další organizace založeno křesťanské rádio, televize, webové stránky křesťanských institucí, organizaci i jednotlivců křesťanské pořady a programy jsou i ve veřejných mediích vycházejí desítky novin, časopisů zpravodajů (včetně farních) byla obnovena i rozšířena křesťanská nakladatelství vyšly a stále vycházejí stovky knižních titulů byla a jsou renovována poutní místa, poutní domy, kde je k dispozici neomezený prostor pro exercicie, duchovní cvičení a další akce byly obnoveny diplomatické styky mezi Českou republikou a Vatikánem máme četná zastoupení v mezinárodních katolických i křesťanských organizacích hojně byla a je využívána možnost poutí do Svaté země, Říma, Lurd, Fatimy zúčastňujeme se mezinárodních poutí, např. do Mariazell, Lurd Škoda, že dost fňukáme, závidíme, neradujeme se, neděkujeme, nejsme vděčni našemu Pánu za vše, co nám na přímluvu sv. Anežky dal. A přece bychom měli denně uskutečňovat to, co znělo před 20 lety v Římě: Pane, učiň mne nástrojem Ať zářím, ať zářím tvým pokojem. František Reichel ŽIVOT FARNOSTÍ

4 SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ Studentské mše svaté se konají každé pondělí v hod. vkostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Témata: 23. listopadu Jak se vzdělávat ve víře 30. listopadu Jak evangelizovat Klub Pod kánoí je otevřen každé úterý od 17 do 20 hod. Modlitby růžence probíhají každou středu od hod. Studentská adorace s živým Ježíšem 23. listopadu Zveme vás na první studentskou adoraci s živým Ježíšem. Proběhne 23. listopadu hned po studentské mši svaté v kostele. Téma první adorace bude: Zpytování svědomí nad uplynulým rokem. Přijďme zpytovat své svědomí před živým Ježíšem. Film: Mrtvý muž přichází 24. listopadu Psychologické drama o vztahu řádové sestry a vězně odsouzeného k trestu smrti za brutální vraždu. Film se zabývá otázkou viny, odpuštění a hlavně trestu smrti. Začátek je v 19 hod. v klubu Pod kánoí. Minipouť 25. listopadu Akce, při níž se jednou za měsíc vydáváme na pouť do míst v blízkém okolí Zlína. Druhá minipouť nás zavede do Želechovic nad Dřevnicí, kde se nachází farní kostel sv. Petra a Pavla. Sraz po večerní mši svaté před kostelem v hod. S sebou si vezměte vhodné obutí. Silvestrovské plesání 28. listopadu Letos se sejdeme k oslavě konce církevního roku v kongresovém sále hotelu Moskva v sobotu v hod. Hrát k tanci nám bude kapela QUATRO. Připravena je bohatá tombola a zajímavý program v podání našich kněží. Vstupenky v ceně 100 Kč jsou v předprodeji od 8. listopadu v klubu Pod kánoí u Petra Chvatíka. Více na Přednáška na téma Aplikace etiky ve firmě Baťa 30. listopadu Přednáška Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D., na téma Aplikace etiky ve firmě Baťa. Málo se ví, že mezi základy podnikatelské etiky Tomáše Bati patřilo vedle křesťanství také soudobé dobové myšlení, učení Lva N. Tolstého a také vzor olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna při správě arcibiskupských statků, zdůrazňuje Marek Tomaštík. Pro Tomáše Baťu pak bylo klíčové vytvořit dobrou pověst své firmy kvalitní a levnou výrobou a pevným sociálním systémem pro své zaměstnance. Přednáška se uskuteční v hod. v klubu Pod kánoí. 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Večer chval 1. prosince Večer chval se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba od hod. Jedná se o nový způsob modlitby prostřednictvím moderních písní typu praise & worship. Divadelní představení: Před zlatnickým krámem 7. prosince Divadelní představení K. Wojtyla: Před zlatnickým krámem. První divadelní představení v klubu Pod kánoí Meditace o manželské svátosti podle Karola Wojtyly. V roce 1960 vyšla knižně hra tehdejšího biskupa Karola Wojtyly Před zlatnickým krámem s podtitulem Meditace o manželské svátosti chvílemi přecházející v drama. Celá hra se skládá ze tří částí, které postupně nabízejí pohled do života tří párů s odlišnou zkušeností lásky. Tentokrát vám nabídneme část první nazvanou Signály. Představení proběhne v klubu Pod kánoí po studentské mši svaté. Přednáška na téma: Hudba, která nutí k přemýšlení 9. prosince Přednáška: P. Pavel Šupol: Hudba, která nutí k přemýšlení Casting Crowns. Dalším z hudebních večerů strávíme ve společnosti amerických Casting Crowns. Setkání s touto kapelou nám může dát odpověď na otázku, zda je možné objevit vproudu populární hudby lidi stojící na naprostém vrcholu slávy a přitom srdcem plně patřit Bohu. Sejdeme se v hod. v klubu Pod kánoí. Pavel Slezák Bohoslužby v našich kostelech Kostel sv. Filipa a Jakuba pondělí 6.30 a (studentská) úterý 6.30, večerní mše svatá není středa 6.30 a čtvrtek 6.30 a pátek 6.30 a sobota 6.30 a (s nedělní platností) neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích pondělí bohoslužba není den řeholní komunity úterý (se vzděláváním dospělých) středa 8.00 čtvrtek (společná modlitba) pátek (mládežnická) sobota 8.00 neděle 8.00, (rytmická), 11.30, ŽIVOT FARNOSTÍ

6 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Pravidelné programy Klub maminek Zlín setkání probíhá každý čtvrtek od 9 hod. v našem sále; 26. listopadu budou Hrátky s dětmi cvičení a říkanky s Dankou Orsavovou; 3. prosince bude beseda s Mgr. Janou Vodákovou na téma Rodičovství v 21. století, hlídání dětí je zajištěno Kurzy angličtiny chceme otevřít kurz pro začátečníky, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců; probíhal by ve středu od do hod. v našem sále, hlídání dětí je zajištěno; zájemci se mohou hlásit v naší kanceláři Modlitby matek setkání pro maminky a babičky se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 9 hod. v kapli kláštera Výtvarné dílny Aranžování adventních věnců v úterý 24. listopadu od hod. v našem sále. Přízdoby jsou zajištěny, s sebou vezměte větve a korpusy. Na toto setkání je potřebné se přihlásit v naší kanceláři. Tatinec v Dřevohosticích Další dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu od 11. do 13. prosince v Dřevohosticích. Přihlašovat se můžete už teď v naší kanceláři. Adventní duchovní obnova V naší kanceláři se můžete hlásit na adventní duchovní obnovu pro všechny, kdo žijí v manželství, s P. Františkem Sedláčkem, děkanem ze Štípy. Obnova se uskuteční v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku v sobotu 12. prosince od 9 do 17 hod. Na programu budou promluvy, modlitby, chvíle ticha, možnost svátosti smíření a na závěr mše svatá. Oběd je zajištěn (úhrada 80 Kč za osobu), buchty na společný stůl vítány. Andrea Šimečková SARKANDER organizace pro děti a mládež, pobočka Zlín, Divadelní 6, Zlín, tel.: web: Adventní věnce v pátek 27. listopadu od hod. nahlaste, zda máte svůj korpus Pletení z pedigu ve čtvrtek 3. prosince od hod. Akce probíhají v prvním patře klášterní budovy Regina a jsou určeny pro děti, mládež i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud není uvedeno jinak. Přihlaste se předem. Aktivity Sarkanderu ve Zlíně jsou podporovány Kulturním fondem města Zlína. Ilona Zátopková 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2010 Jakmile se listopad překulí do druhé poloviny, začnou i ve zlínské Charitě přípravy největší sbírky, kterou zajišťují tisícovky dobrovolníků v zemi. Abychom se i my ve Zlíně k jedné tisícovce koledníků více přiblížili, už nyní hledáme ty, kteří chtějí naše konání podpořit a svojí účastí při koledování pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Na vaše otázky jsme připraveni na telefonu , u: či na Pavla Romaňáková RODINA NEPOSKVRNĚNÉ Informace pro členy Rodiny Neposkvrněné Do duchovní kytice pro Svatého otce k Vánocům bylo zasláno celkem obětovaných dnů. Celkem má Rodina Neposkvrněné (RN)148 členů, z toho 65 jich poslalo hlášení. Tři členky zemřely (paní Čuříková, Potužníková a Gerychová). Bohužel letos nepřibyl žádný nový člen. V úterý 8. prosince bude ranní mše svatá obětována za živé a zemřelé členy RN. Vy, kteří se nemůžete pro nemoc mše svaté zúčastnit, spojte se alespoň modlitbou. Náš arcibiskup Jan Graubner řekl, že počet našich obětí, modliteb a křížů zapojených do Pánova díla má hodnotu nevyčíslitelnou. Je větší, než se dá vyjádřit číslem. Členem RN se může stát každý, kdo se písemně přihlásí a přijímá podmínky: denní modlitba růžence, svůj osobní kříž, opuštěnost či stáří obětovat společným úmyslům Členové jsou zapsáni do Zlaté knihy fatimské. Ve Fatimě se denně obětuje mše svatá za jeho posvěcení. Kdo zemře, pak je mše svatá obětována za jeho duši v očistci. Na obavu, že se nestihnu pomodlit růženec a že to bude hřích, odpovídáme: K ničemu se nezavazujete pod hrozbou hříchu. Spíše platí: pokud mi tělesné a duševní síly stačí, chci se modlit z lásky! Zdeňka Kadlčáková ŽIVOT FARNOSTÍ

8 BUDE VÁS ZAJÍMAT Prosba o zapůjčení fotografií K tradiční svatojakubské pouti v květnu 2010 připravuje naše farnost vydání nové obsáhlejší publikace o dějinách i současnosti farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, se zvláštním zaměřením na podrobnou historii posledních sta let. O sestavení knížky jsem požádal našeho farníka Dr. Josefa Palu, který v těchto dnech již končí svoji práci na této publikaci a shání fotografický i jiný dokumentační materiál k jejímu doplnění. Obracím se proto s prosbou na každého z vás, kdo máte doma nějakou starou či starší fotografii ze života zlínské farnosti, abyste nám je zapůjčili. Fotografie vrátíme ihned po jejich oskenování. Prosím, uveďte, co je na fotografii zachyceno, jména osob a hlavně datum (stačí aspoň rok, popř. období) a také svoje jméno, popř. adresu. Srdečně děkuji za spolupráci. P. Ivan Fišar Vánoční besídka trochu jinak Také letos připravujeme ve farnosti sv. Filipa a Jakuba tradiční Setkání u jesliček, které bývá každý rok v době vánoční v našem kostele. Tentokrát se poprvé pokusíme přiblížit betlémskou atmosféru prostřednictvím živých postav a také zvířat. Chystáme Živý betlém s doprovodným programem, který se uskuteční 25. prosince před kostelem sv.filipa a Jakuba. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo touto formou potěšit vás a vaše blízké, ale také přiblížit vánoční příběh lidem, kteří zatím to pravé poselství Vánoc ještě nepoznali. Přípravy jsou již v plném proudu, avšak obracíme se také na vás, milí farníci, s prosbou o pomoc. Hledáme ochotné ženy, které by napekly perníčky, nebo by pomohly s ušitím kostýmů pro účinkující. Děti se mohou stát také součástí našeho Živého betlému, když jim maminky připraví obleky malých pastýřů. Pokud můžete pomoci, zavolejte mi na můj telefon: Uvítáme také vaše nápady nebo zkušenosti. Předem děkujeme za pomoc. Markéta Piknová Advent už je tak blízko Ano, opět se nám přiblížilo krásné období adventní přípravy na Vánoce. K adventu neodmyslitelně patří roráty. I letos se na ně budeme s dětmi pečlivě ve farnosti sv. Filipa a Jakuba připravovat. Výroba adventních lampiček Zveme tedy děti i jejich rodiče ke společné výrobě adventních lampiček. Sejdeme se v sobotu 28. listopadu v 9 hod. na faře na Sadové. S sebou si přineste sklenici od kávy nebo zavařeniny (s obrubou) ve vhodné velikosti pro čajovou svíčku. Vše ostatní bude připraveno. O adventních nedělích při dětské mši sv. v 8:30hod. vždy připravíme průvod dětí i s vyrobenými adventními lampičkami. Nezapomeňte si je přinést. Lampičky budeme, stejně jako v minulých letech, využívat při každých rorátách. Ing. Marie Domanská 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 Putujeme do Betléma adventní příprava dětí Milé děti, milí rodiče, letos budeme ve farnosti sv. Filipa a Jakuba putovat do Betléma společně s Pannou Marií a sv. Josefem. Připojíme se k nim jako pastýři a ovečky. Připravíme svá srdce tím, že překonáme sami sebe a uděláme každý den něco navíc pro Ježíše. Všechny podrobnosti a postavičky pastýřů dostanete první neděli adventní 29. listopadu při dětské mši svaté nebo pak v sakristii. Pojďme putovat společně s dalšími kamarády z naší farní rodiny, ať nikdo nezůstane stát Milí rodiče, pomozte svým dětem s touto adventní přípravou, která může být intenzivně prožitým obdobím celé rodiny. Ing. Marie Domanská Už máš dárek pro všechny blízké? Nemáš? Netrap se. Pro děti a případně i jejich rodiče je připravena možnost vyrobit hezký vánoční dárek nebo přání metodou pískování. Kdy: sobota 5. prosince od 9 hod. Kde: klášterní budova Regina Materiál bude připraven díky občanskému sdružení Sarkander. Symbolický příspěvek je 20 Kč. Přijďte si nejen vyrobit dárek, ale i poznat nové kamarády a přátele v naší farní rodině. Těšíme se na vás. Ing. Marie Domanská Pozvánka na vánoční koncert Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského se koná ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí v pondělí 28. prosince v hod. Prodejna Regi ve Zlíně Srdečně vás zveme k návštěvě nové prodejny Regi ve Zlíně, která bude otevřena v prosinci v klášterní budově Regina. Co u nás najdete: dárkové předměty, balíčky křestní roušky, kancionály kalendáře, svíčky, ikony knihy, klášterní produkty Marie Jamborová (tel.: ) Pozvánka Srdečně zveme na mši svatou, při které poděkujeme za 20 let znovunabyté svobody a vzpomeneme 10. výročí úmrtí Ing. Josefa Luxe, bývalého předsedy KDU-ČSL. Mše bude sloužena v pátek 27. listopadu v 16 hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a po ní bude následovat setkání s Věrou Luxovou. Miroslav Kašný ŽIVOT FARNOSTÍ

10 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO internet: Bylo nás pět V tomto duchu se nesla celovíkendová akce zvaná Džejms, která se uskutečnila od 16. do 18. října. Co to vlastně Džejms znamená? Je to akce určená pro rovery, rangers a všechny skautské rádce i vůdce. Tentokrát jsme mezi námi rádi uvítali i naše kamarády salesiánské dobrovolníky a prožívali s nimi celý víkend. Cílem tohoto setkání bylo obohatit naše vedoucí o nové zkušenosti, dát jim jistou dávku inspirace a v neposlední řadě také přispět k bližšímu seznámení a poznání všech účastníků. Většina programu byla zaměřena na sebepoznání a seberozvoj, např. formou imaginací a simulovaných krizových situací; dále na spolupráci a komunikaci ve skupině. Naše setkání také obohatil duchovní program, který vedl pedagog a teolog Mgr. Pavel Macura, který má dlouholeté zkušenosti s vedením mládeže na táborech střediska Archa. Doufáme, že tato akce přispěla nejen k většímu seznámení a seberozvoji všech účastníků, k rozvoji osobní odpovědnosti vedoucích, ale byla snad i určitou inspirací pro všechny, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi. Adéla Sedláčková Kolumbova objevitelská cesta Ani déšť, ani mráz nemůže odradit tyto odvážné mladé muže od úkolu, jenž jim byl svěřen. Objevit novou cestu do Indie... Oddíl vlčat se zúčastnil na konci října víkendové výpravy. Pod vedením odvážného kapitána Kolumba vyrazily lodě Pinta, Nina a Santa Maria na svou dlouhou pouť, na jejímž konci na ně čekal dosud neobjevený kontinent Jalubí u Starého Města. O tom, že to byla cesta náročná a plná dobrodružství, není pochyb. Vždyť posádky všech lodí se musely vypořádat snájezdy loupeživých pirátů, nástrahami neznámých moří a proudů, nalovit si ryby při nedostatku jídla a dávat pozor na nelítostné žraloky. Přes mlhu se dostat až k neznámu kontinentu, kde je čekal úkol nejtěžší, ubránit se útoku divošských obyvatel a sjednat s nimi konečný mír. Všem hrdinným námořníkům patří naše pochvala za odvahu, kterou museli při tomto dobrodružství nejednou prokázat. Libor Tichý 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 HLASY A OHLASY Babyscholička zpívala v Bratřejově Celkem 13 dětí, 8 rodičů a 3 vedoucí z Babyscholičky se 7. listopadu shomáždilo brzy ráno u Městského divadla. Všichni se už těšili na faru v Bratřejově, kterou jsme si vyhlédli pro naše první víkendové soustředění. Celou první listopadovou sobotu jsme zpívali, hráli, tančili, ale taky tvořili a modlili se. Fara byla sice po příjezdu vymrzlá a my spolu s ní, ale podařilo se nám zahřát zpěvem a čajem. Děti čekal náročný den, který však zvládly na jedničku a rodiče nám byli vždycky nablízku k pomoci i k povzbuzení či k společnémi si zablbnutí. Večer za námi přijel otec Pavel Šupol, který měl pro děti připraveno promítání. To se nám všem moc líbilo, ale nic nepředčilo společnou večerní adoraci při svíčkách. V neděli naše Babyscholička zazpívala na mši svaté v kostele sv. Cyrila a Metoděje místním farníkům, kteří byli velice překvapení. Nejvíce nadšení však vzbudil náš nový maskot plyšový motýl Eda, který se dokonce stal součástí kázání. Marie Domanská, ml. Pozvání papeže na Velehrad V minulých dnech uzavřel Zlínský kraj, Statutární město Zlín a Obec Velehrad Memorandum o partnerství, jehož cílem je společné předběžné pozvání Svatého otce k návštěvě Velehradu v roce 2013 při příležitosti výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Všichni jsme si vědomi významu křesťanství pro kulturní, společenský a sociální vývoj naší země i významu, jaký v historii mělo a v současnosti má poutní místo Velehrad, které bylo zdrojem vzdělání a centrem, z nějž se šířilo křesťanství do středoevropského prostoru. Proto se společná delegace zúčastnila 11. listopadu generální audience, při které jsme Svatému otci předali jako dar zvětšenou repliku závěsného olověného křížku, který pochází z Uherského Hradiště a je datován do 9. století. Nález olověného křížku s Ukřižovaným a s řeckým nápisem I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-ZOE- NIKA, což v překladu znamená Ježíš Kristus. Světlo. Život. Vítězí. Nález podtrhuje roli byzantsko-moravské církevní skupiny a lze jej považovat za přímý doklad činnosti byzantské misie na našem území. Volnou repliku z litého stříbra zhotovil pro Svatého otce akademický sochař André Vícha. Protože jsme seděli velmi blízko Svatého otce, mohli jsme dobře sledovat, s jakým zaujetím sledoval představování jednotlivých poutních skupin. I nás a další poutníky z České republiky pozdravil krátce v češtině. Setkali jsme se s velvyslanci naší republiky u Svatého stolce a také v Itálii. Při prohlídce baziliky sv. Petra jsme navštívili i kryptu, ve které je pohřben kardinál Josef Beran. Svatý otec se při své nedávné návštěvě v naší republice cítil velmi dobře, a to je pro údajně nejvíce ateistický stát dobré vysvědčení a do budoucna nás to zavazuje, abychom svou víru více projevovali. Mgr. Miroslav Kašný náměstek zlínské primátorky ŽIVOT FARNOSTÍ

12 Vzpomínka na rok 1989 v naší farnosti Mnozí vzpomínáme v těchto dnech na poslední roky nesvobody na konci osmdesátých let minulého století, vzpomínáme, jak narůstala touha po náboženské svobodě, volnosti v cestování, politické pluralitě. Vzpomínáme na listopadové události před dvaceti lety a také porovnáváme Připomeňme si alespoň ve stručnosti události roku 1989 v naší farnosti. 30. dubna 1989 Při slavnostní mši svaté ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba se konalo rozloučení s P. Bernardem Přerovským, který odešel po 54 letech kněžské služby v Gottwaldově- Zlíně na zasloužený odpočinek do svého rodiště ve Vyškově. Jménem farního společenství se s panem proboštem rozloučil PhDr. Vojtěch Cekota. Květen 1989 V kapli na Pasekách vedli májové pobožnosti Ing. Libor Galatík a Ing. Josef Němeček a v kapli sv. Anny v Jaroslavicích je vedl Ing. Zbyněk Domanský. Je pozoruhodné, že všichni tři naši farníci (laici nekněží) obdrželi k této duchovenské činnosti tzv. státní souhlas od okresního církevního tajemníka, což bylo ještě před rokem zcela nemyslitelné. 20. května 1989 V Brně vyvrcholily oslavy 80. výročí kanonizace sv. Klementa VZPOMÍNKA Mezi první červánky politického oteplení v roce 1989 patřil také poutní zájezd naší farnosti do Brna Snímek Vojtěch Cekota Marie Hofbauera. Slavnou mši svatou vkatedrále sv. Petra a Pavla sloužil vídeňský arcibiskup kardinál Hans Hermann Gröer. Spolu s ním koncelebrovali biskupové Ján Sokol, apoštolský administrátor trnavský, a ThDr. Antonín Liška, světící biskup pražský. Homilii měl administrátor brněnské diecéze Ludvík Horký. Na závěr bohoslužby pozdravil přítomné kardinál Gröer, který v mládí žil v Brně, a vyjádřil svoji radost z průběhu oslavy i hojné účasti věřících. Ze shromáždění byl zaslán pozdravný telegram papeži Janu Pavlovi II. a zároveň blahopřání kardinálu Františku Tomáškovi k jeho blížícím se 90. narozeninám. Je pozoruhodné, že v této době jakéhosi politického oteplení (perestrojka přestavba společnosti) k brněnské oslavě mohla po velmi dlouhé době uspořádat 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 naše farnost svůj poutní zájezd. Na zpáteční cestě se zlínští poutníci zastavili v poutním místě Křtiny a navštívili také kostel v Senetářově. 1. července 1989 Po patnáctileté kaplanské službě v naší farnosti (včetně základní vojenské služby) byl P. František Merta (1950) jmenován novým administrátorem v Gottwaldově- -Zlíně. 1. července 1989 Ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba se konala primice dvou novokněží místních rodáků P. Petra Blechy (1964) a P. Oldřicha Macíka (1962). 16. července 1989 Na podnět nově jmenovaného administrátora naší farnosti P. Františka Merty a kaplana P. Vojtěcha Daňka začala ve farnosti fungovat neoficiální farní rada složená z deseti aktivních farníků. První jednání se zabývalo přípravou právě rozbíhajícího se Výboru křesťanské pomoci a jeho aplikace na život v naší farnosti. Byl sestaven seznam starých a nemocných farníků, kteří měli zájem o pravidelnou návštěvu kněží a přinášení svatého přijímání domů. 30. září 1989 Po pěti letech bylo v Gottwaldově udělováno biřmování. Celkem 110 biřmovanců přijalo svátost křesťanské dospělosti ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba z rukou nově jmenovaného biskupa apoštolského administrátora olomouckého ThDr. Františka Vaňáka. Celý obřad mohli věřící sledovat pomocí videa v sakristii a před kostelem. 25. listopadu 1989 Do Prahy odjely tři autobusy našich farníků, kteří se v katedrále sv. Víta zúčastnili slavnostní mše svaté k poctě svatořečené Anežky České, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek. Československá televize poprvé za dobu své existence vysílala celý přímý přenos bohoslužby, která trvala téměř dvě a půl hodiny. Na Letenské pláni se pak konala velkolepá neformální manifestace, které se zúčastnil milion lidí, kteří přijeli do Prahy z celé republiky, aby zde podpořili změnu režimu. Byli mezi nimi i naši farníci. Celý mítink přenášela přímým přenosem Československá televize. 10. prosince 1989 Na farním úřadě na Sadové ulici se sešli zástupci zlínských (už se běžně začal užívat název města Zlín, oficiálně od ), otrokovických a malenovických farníků spolu s představiteli okresního výboru Československé strany lidové, aby oficiálně založili Občanské fórum katolíků (OFK) ve Zlíně. Ze čtrnácti přítomných (P. František Merta, P. Vojtěch Daněk, P. Karel Tinka, PhDr. Vojtěch Cekota, Ing. Zbyněk Domanský, Ing. Pavel Dudr, František Chvatík, Ing. Petr Kotík, Petr Mach, Josef Nesvadba, Josef Pala, Ing. Jan Škopík, Petr Venený, Pavel Záleský) byl zvolen hlavním mluvčím OFK ve Zlíně Ing. Petr Kotík, druhým mluvčím a jednatelem byl zvolen Josef Pala. ŽIVOT FARNOSTÍ

14 OFK ve Zlíně se plně ztotožnilo s programovými zásadami Občanského fóra Co chceme vyhlášenými a dále se dohodlo na osmi základních požadavcích pro ozdravění náboženského života v naší farnosti i v našem městě (požadavky byly zveřejněny v Naší pravdě ). 1. Zrušení všech forem státního dozoru nad církvemi. 2. Umožnění zveřejňování článků a informací s křesťanskou tématikou v okresním tisku. 3. Zpřístupnění veřejných místností pro potřeby věřících. 4. Zastoupení bezpartijních věřících svými poslanci v orgánech státní správy města i okresu. 5. Umožnění výstavby nového kostela na sídlišti Jižní Svahy. 6. Vnesení právního pořádku do majetkoprávních vztahů mezi farností a městem. 7. Vyčlenění místnosti v nemocnicích a domovech důchodců pro náboženské obřady. 8. Povolení zřízení vlastních mateřských škol. 13. prosince 1989 Na zlínské faře se uskutečnilo třetí jednání Občanského fóra katolíků za přítomnosti tří kněží (P. František Merta, P. Vojtěch Daněk, P. Karel Tinka) a patnácti věřících, mezi nimiž bylo i několik studentů. Bylo doplněno a upřesněno osm požadavků OFK a zvoleni další dva mluvčí Ing. Jan Blecha a Petr Mach. Od 14. do měli věřící možnost připojit se svým podpisem k osmi požadavkům OFK, které byly vystaveny také v kostelní vývěsce. Každý věřící obdržel list z požadavky. Jejich rozmnožení v nákladu 5000 ks zajistili zlínští studenti. 16. prosince 1989 Atmosféru plnou převratných změn umocnila ještě jedna významná událost. Po padesáti letech přijel na krátkou návštěvu do Baťova města syn zakladatele zlínské obuvnické továrny Tomáš Baťa. Na zaplněném náměstí před radnicí se mu dostalo triumfálního přijetí. 17. prosince 1989 Osm požadavků OFK ve Zlíně podpořilo svými podpisy 2293 věřících. Podpisové archy byly odeslány státním úřadům. 2. ledna 1990 Na prvním setkání OFK ve Zlíně v novém roce přišel místní kaplan P. Vojtěch Daněk s návrhem založit bratrstvo pro stavbu nového kostela. 11. ledna 1990 Ve Zlíně se konalo první společné setkání zástupců Občanského fóra katolíků (OFK) se zástupci okresního výboru Československé strany lidové (ČSL). Zástupci obou složek se na svém prvním zasedání, jehož se zúčastnili předseda okresního výboru ČSL Ing. Jan Škopík a místní duchovní správce P. František Merta, dohodli na koordinaci vzájemných vztahů mezi ČSL a věřícími ve Zlíně, v přímé návaznosti na požadavky OFK. Na obou stranách zaznělo, že společnou platformou musí být rozvoj křesťanství. První společnou akcí byl oboustranný zájem o výstavbu nového katolického kostela ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy. Z připravované kn;ihy Josefa Paly o Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKAEDMIE Přednáška o přesunu kostela nezklamala Kdo z našich spoluobčanů si ještě pamatuje na přesun děkanského gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v říjnu roku 1975? Mnozí z našich mladých farníků či studentů o tom možná nikdy neslyšeli, a tak měli možnost vyslechnout si přednášku Mgr. Františka Mrázka s názvem 35 let od stěhování kostela v Mostě, která se konala v rámci podzimního přednáškového cyklu MSKA v budově FAME UTB příznačně na Mostní ulici ve čtvrtek 12. listopadu. Je s podivem, že přestože se jedná o unikátní technickou událost zapsanou i do Guinessovy knihy rekordů, posluchačů z řad studentů se dostavilo málo. Mgr. František Mrázek se problematikou přesunu kostela zabývá již řadu let a věnoval tomuto tématu také svou diplomovou práci na CMTF UP v Olomouci. Přítomné podrobně seznámil se samotnou historií monumentální gotické sakrální památky, na jejíž stavbu přispěli i lidé z Moravy. Prostřednictvím obrazové dokumentace pak popsal proces záchrany a přesunu stavby. Je až dílem Prozřetelnosti, že se památku podařilo uchránit před osudem starého královského města Most, které padlo za oběť těžby uhlí. V roce 1964 vzniklo několik variant uchování památky, z nichž byla nakonec v roce 1967 vybrána varianta přesunu. Na přípravách se podílel také prof. Vinš ze Zlína. Z kostela bylo demontováno všechno, co se dalo odmontovat, a celá stavba byla vyztužena ocelovou konstrukcí. V té době vážil kostel více než deset tisíc tun. Církevní výzdobu nahradil velín, jehož počítače měly řídit přesun. Škodovy závody vyrobily 53 transportních pásů o nosnosti pěti set tun a upravena byla cesta, kterou měl kostel na kolečkách absolvovat. Stěhování kostela začalo 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu (v půloblouku s mírným sklonem) dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 restaurátorské práce. Přemýšlelo se o novém urbanistickém začlenění. V roce 1997 v něm byl zbudován nový barokní oltář. František Mrázek rovněž připomněl, že první zkušenosti s přesunem sakrální památky udělali stavební technici již v roce 1969 v Uherském Hradišti, kde byla přesunuta kaple. Závěr přednášky doplnila i beseda a diskuse, která se dotkla i budoucího využití mostecké oblasti po vytěžení uhelných zásob. Petr Cekota Přijďte na přednášku o ekumenických vztazích Poslední z podzimního cyklu přednášek MSKA Zlín bude mít PhDr. Mgr. Josef Pala na téma Poznáním ke sblížení (Portréty nejznámějších církví v našem regionu). Koná se ve čtvrtek 26. listopadu opět v budově FAME UTB na Mostní ulici ve Wichterleho sále v přízemí od 18 hod. Autor přednášky, významný novinář, publicista a autor desítek historických publikací se bude se věnovat poslání a činnosti církví a společenství v naší zemi a v našem regionu. Srdečně zveme. Petr Cekota ŽIVOT FARNOSTÍ

16 SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. Radim Polanský Klára Pašková Ondřej Zatloukal Adéla Gergelová Elena Vendolská Aneta Kazíková KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2009 KŘTY Jakub Duchtík Eduard Grepl David Kozel Natálie Pavlenková Michal Hradňanský Lejla Marie Popelková John Lukas Borah Martin Zábojník Anastázie Vorlová Dominik Chlud Patrik Chlud Terezie Piknová Filip Dufek V neděli 1. listopadu odpoledne se konaly dušičkové pobožnosti na všech zlínských hřbitovech. Na Lesním hřbitově ji vedl P. Pavel Šupol a P. Ivan Fišar. Snímek Libuše Jakubíčková POHŘBY Jan Hradecký (1919) Marie Machalíčková (1940) Dobroslav Hovadík (1953) Ludmila Kadlečíková (1925) Alois Toman (1932) Marie Šalenová (1929) Marie Seidlová (1930) Milada Gabrielová (1926) Jaroslav Hutěčka (1941) Božena Mikošková (1930) Jarmila Mikulčíková (1936) Miluše Vajdáková (1944) Vladimír Svozil (1930) Marie Vaculíková (1924) Amálie Dobiášová (1918) Vladimír Grác (1932) ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Neděle 28. prosince 2014

Neděle 28. prosince 2014 Neděle 28. prosince 2014 Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí - po mši sv. Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více