Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ. Slovo úvodem Orgány sdružení Projekty realizované v roce Služby v oblasti zaměstnávání Přehled donátorů a přispěvatelů Zpráva o hospodaření za rok Zpráva auditora Kontakty

3 Slovo úvodem ZA TEN ROK JSME TOHO UDĚLALI HODNĚ, ALE TAKY JE TOHO DOST PŘED NÁMI. Fokus se snaží být již léta krbem a vlastně i domovem pro ty, jejichž život se stal složitějším a obtížnějším vlivem duševního onemocnění či jiného zdravotního postižení. Od nás, zaměstnanců i managementu, si tito lidé i v r zasloužili kvalitní služby, které jim umožnily lépe překonávat různé překážky a pomohly jim, aby se ve svém životě cítili co nejlépe. Pevně věřím, že se tak stalo a to prostřednictvím nejen sociotera- nikání. Účastnili jsme se různých odborných seminářů a konferencí, nesporně i proto, že nás tento směr zajímá a může být v relativně blízké budoucnosti významnou příležitostí, jak zodpovědně zaměstnávat znevýhodněné skupiny občanů a přitom zůstat podnikatelsky efektivní vůči samotné výrobní činnosti či službě. S klienty a našimi uživateli jsme zase vyjeli na rehabilitační Věřím, že jsme také představili veřejnosti a zúčastněným organizacím pestrý program v rámci kulturní a destigmatizační akce Týdny pro duševní zdraví. Jen na okraj bych snad zmínila z velkého počtu akcí účast Dejvického divadla s Příběhem obyčejného šílenství v Městském divadle či koncert Radim Hladíka a jeho Blue Effectu v zaplněném Národním domě. TO JEN TAK VE ZKRATCE. peutů, sociálních pracovníků, výrobních mistrů a dalších, ale i projektovému a silnému zázemí. Z projektové činnosti loňského roku mohu zmínit dva evropské projekty (Integrál, Multifunkční výcvikový prostor) zaměřené na problematiku zaměstnávání občanů s dušev- pobyt do krásné přírody okolo Jetřichovic. V malebném koutku blízké Olešnice a s podporou rodiny Musilů, kde probíhal celý rok hiporehabilitační program, proběhla veselá a tradiční akce Pálení čarodějnic. Pro naše klienty byl také uspořádán víkendový výlet do skal Českosaského Švýcarska a uspořádá- Nelze asi očekávat, že by se následující rok nesl v duchu podobných změn a tak zátěžových situací. Na druhou stranu je však výzev stále více než dost, a již třeba jen připomínka nekončícího procesu standardizace našich služeb či nových projektových záměrů dává tušit, že i následující rok přinese ním onemocněním a zdravotním postižením, dále pak projekt no mnoho dalších akcí. spoustu práce Sociálně-psychologické služby, jehož prostřednictvím sdružení Dále jsme se aktivně podíleli na práci skupiny zaměřené na a jsem přesvědčená, že i dobré výsledky a s nimi i obyčej- realizovalo základní služby pro lidi s duševním onemocněním. problematiku zaměstnávání a pracovní rehabilitace při Aso- nou lidskou radost z toho, že se něco dobrého podařilo. Moc nás potěšilo zjištění, že naše kavárna Bárka kafe, kde ciaci komunitních služeb, práci koordinační skupiny za oblast zajišťují obsluhu pro veřejnost naši uživatelé a klienti, a která dlouhodobě duševně nemocných apod. V oblasti externí byla vybudována právě za podpory projektu Integrál, snad spolupráce s firmami (CSR, firemní dárcovství) jsme usku- Děkuji Vám všem. již napevno zapustila kořeny v ústeckém kulturním prostře- tečnili ve spolupráci s pražskou pobočkou firmy American dí. Podobně, jako cateringová dílna ukázala svou schopnost Express dva dobrovolnické dny, jejichž cílem nebyla jen výpo- nabízet kvalitní produkty kulinářského umění, zajišťovat moc zaměstnanců firmy např. našemu chráněnému bydlení, dodávku občerstvení pro různé zákazníky či schopnost při- ale rovněž zprostředkování pohledu na život lidí s duševním pravit rautové akce nejen pro různé neziskové organizace, ale onemocněním, jejich pracovní uplatnění ad. S úctou Lenka Krbcová Mašínová i samosprávu apod. Rok 2008 přinesl také mnoho stěhování. Do nových pro- I ostatní, klasické řemeslné programy (šicí, truhlářský, stor se před létem jako poslední z řemeslných dílen stěhovala zahradnický) naší chráněné dílny, nezůstávaly pozadu truhlárna, a změna sídla neminula ani hlavní budovu s cen- a snažily se vytvářet důstojné prostředí pro zaměstnávání trem sociálních služeb, které po dlouhých letech opustilo našich uživatelů a lidí se zdravotním postižením. S cílem pre- městskou část Střekov a přemístilo své zázemí do Vaňova zentovat výrobky těchto dílen (zvláště těch ze šicí dílny) jsme (Pražská 47). Velké díky patří společnosti SČVK a její ústecké v r absolvovali celkem 11 tradičních jarmarků a trhů pobočce, bez jejichž pomoci ze strany personálu i techniky, v severních Čechách. Prodávat tyto výrobky v podmínkách by tak náročné stěhování neproběhlo tak hladce, s minimem trhu je stále obtížnější. zátěže pro klienty i personál. Děkujeme rovněž Dobrovolnic- Fokus Ústí nad Labem se rovněž zapojil do národních dis- kému centru a jejím dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří kusí k velkému tématu sociální ekonomiky a sociálního pod- tuto akci zprostředkovali a domluvili.

4 Orgány sdružení Valná hromada Nejvyšší orgán sdružení. Počet registrovaných členů 138 Fyzických 138 Právnických 0 Rada sdružení Statutární orgán sdružení, řídí vlastní činnost sdružení a jedná jeho jménem. PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Tomáš Krejčí Ing. Radek Prouza Jan Bendl Milan Michal Zdeněk Košek předsedkyně první místopředseda druhý místopředseda člen Rady člen Rady člen Rady ŠEPTY, ŠEPTY, ŠUŠKY, ŠEPT. Revizní komise Komise dozírá na hospodárnost sdružení a to zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a ostatních vnitřních předpisů. Bc. Lenka Kocourková člen komise Bc. Martin Lán člen komise Martina Pončíková člen komise

5 Projekty realizované v roce 2008 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Projekt Sociálně psychologické služby pro občany s duševním onemocněním v regionu Ústí nad Labem Projekt je v naší organizaci realizován již od roku 1992 a nově od roku 2008 ve středisku Teplice. Svými aktivitami pomáhá občanům s těžkou duševní nemocí v návratu a uplatnění ve společnosti, v prosazení zájmů a práv, zaměřuje se na prevenci onemocnění a destigmatizaci nemoci, podporuje aktivity svépomocných skupin uživatelů, podílí se na propojování služeb v regionu. V roce 2008 byly realizovány veškeré plánované aktivity jak v Ústí nad Labem, tak ve středisku Teplice. Projekt posloužil cca 350 přímým příjemcům uživatelům a cca 850 nepřímým příjemcům rodinným příslušníkům, studentům, občanům města i kraje. V roce 2008 poskytovalo sdružení Fokus Ústí nad Labem tyto služby: Středisko Ústí nad Labem: Sociální poradenství Služby následné péče Chráněné bydlení Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Středisko Teplice: Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Služba umožňovala uživatelům zorientovat se a získat přehled o možnostech využití rehabilitačních služeb o.s. Fokus a ostatních poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, případně zprostředkovala kontakt a zapojení uživatele do vhodné služby. Poradna nabízela informace a podporu při obnově sociálních dovedností uživatelů a při řešení tíživé sociální a životní situace, např. doprovázení na úřady, k posudkovým komisím, pomoc při vyplňování formulářů, žádostí apod., vyřízení sociálních dávek, řešení těžké finanční situace prostřednictvím finančního programu, pomoc v kontaktu s lékaři. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Služba podporovala a pomáhala: občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální či životní situaci a došlo u nich k snížení schopnosti zvládat některé úkony potřebné pro samostatný život (nákup, vaření, vyřizování úředních záležitostí a pod.) občanům žijícím osamoceně v období hospitalizace v léčebném zařízení a v období po návratu z ní občanům, kteří prošli službou chráněného bydlení v přechodu do svého vlastního bydlení občany, kteří se vrátili z hospitalizace v léčebném zařízení nebo jsou v péči ambulatního lékaře psychiatra s cílem zabránit relapsu nemoci CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Služba zajišťovala nácvik a trénink sociálních a praktických dovedností potřebných k samostatnému bydlení v kompletně vybavených chráněných bytech. V rámci nácviku se s uživateli pracovalo formou podpůrné terapie na získání např. komunikačních dovedností (komunikace s ostatními lidmi, s pracovníky úřadů, lékaři), dovedností spojených s hospodařením a nakládáním s finančními prostředky pomocí finančního programu (rozdělení prostředků na stravu, nájem, hygienické potřeby, jízdné apod.). Dále se služba zaměřovala na péči o psychické i fyzické zdraví, na trénink dovednosti vyhledat potřebnou pomoc a v rámci praktického nácviku a tréninku uživatelé získávali potřebné praktické dovednosti jako např. vaření, praní, vedení domácnosti, úklid apod. Služby zajišťovala krizovou intervenci a po ukončení standardní pracovní doby pracovníků služby také telefonickou krizovou intervenci pro uživatele zapojené ve službě. Zaměřovala se na intenzivní práci s rodinou uživatele a jeho blízkými lidmi, kteří mají nezastupitelnou roli v jeho životě a budou mu nápomocni po ukončení služby a odchodu do vlastního bydlení. Společně s uživateli pracovníci také zajišťovali přípravu pro přechod do vlastního bydlení a podporu při jeho získání (kontakt s realitními kancelářemi, vyřizování úvěru ze stavebního spoření apod.) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Služba byla zaměřena na udržení psychické rovnováhy a posílení zdravé stránky klienta, stabilizaci zdravotního stavu, rozvoj fyzické kondice, zachování či obnovu smysluplných vztahů, sociálních rolí, kompetencí a dovedností potřebných k samostatnému životu Služba podporovala motivaci a strukturování denní činnosti sociálně izolovaných občanů s duševní nemocí, smysluplné využití volného času, snaha o maximální využití funkčního potenciálu a zlepšení či udržení kvality života a rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí a schopnosti navazovat a vstupovat do vztahů s ostatními.

6 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DEJVICKÉ DIVADLO - PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ Služba byla realizována v rámci těchto aktivit: Programy volného času Programy vzdělávání vzdělávací kurzy - kurzy zaměřené na získání a rozvoj Projekt Týdny pro duševní zdraví Projekt byl součástí celorepublikové, kulturně-humanitární Jako hlavní bod kulturního programu bylo vybráno divadel- hiporehabilitace - zdravotně sociální rehabilitace sestáva- dovedností v oblasti jazykové a počítačové gramotnosti akce pořádané sdružením FOKUS, která je zaměřena na pro- ní představení Dejvického divadla s hrou Příběhy obyčej- jící z jízdy a péče o koně, probíhala v příjemném prostředí (PC kurzy, kurzy cizích jazyků). V roce 2008 probíhal v prů- blematiku duševního zdraví. Prostřednictvím řady kulturních ného šílenství v Městském divadle Ústí nad Labem (oproti malé farmy 1x týdně pod vedením zkušených pracovníků. běhu roku kurz zaměřený na základní PC dovednosti a pro- a jiných společenských akcí informuje veřejnost o proble- koncertům v minulých letech). V roce 2008 zde proběhly společné aktivity, kde se uživate- bíhal kurz angličtiny. matice duševně nemocných, mentální hygieně a aktivitách Dokumentární festivaly: s tematikou duševních nemocí lé setkávali s širší veřejností organizací působících v oblasti péče o duševně nemocné. v kavárně Bárka kafe, s tematikou psychických a sociálních kulturní a sportovní aktivity - podporovaly zlepšení fyzické Sociálně terapeutické dílny Projekt byl v ústeckém regionu rozšířen na další oblasti soci- problematik v klubu Relaks (pro širokou veřejnost, i pro kondice uživatelů, dávaly prostor pro komunikaci, sezná- Služba byla s cílem podporovat vytváření a zdokonalová- ální problematiky, a v současné době je zacílen i na oblast střední školy). mení, zapojení do společnosti apod. ní základních pracovních a sociálních návyků a dovedností péče o zdravotně postižené, mentálně postižené, společen- Vydání komiksu Kuře od grafika a umělce Davida Kaliky keramický program - v rámci programu uživatelé rozvíjeli poskytována v rámci těchto aktivit: sky nepřizpůsobené, osoby ohrožené drogou, staré občany, jako alternativní příspěvek přibližující tématiku duševního především jemnou motoriku, trpělivost při výrobě drobné bazální pracovně rehabilitační program sloužil uživate- etnické skupiny, děti a mládež zdraví netradičním způsobem formou komiksových stripů. keramiky a své výtvarné, komunikační a jiné sociální schop- lům k navázání sociálních kontaktů, k základní orientaci Samostatný koncert v rámci oslav Světového dne duševní- nosti a dovednosti. Keramický program probíhal 1 x týdně a adaptaci v pracovních podmínkách, k získání elementár- Posláním projektu je prostřednictvím kulturních aktivit: ho zdraví: Radim Hladík a Blue Effect v Národním domě. výlety a rehabilitační pobyty - jednodenní či týdenní poby- ních pracovních dovedností. Pracovní náplň bazální dílny Informování veřejnosti o problematice duševního zdraví tové akce v přírodě s cílem posílení fyzických schopností zajišťuje smysluplné využití volného času. a lidí se zdravotním postižením. Finanční zdroje: a možností nácviku, jak trávit společně a aktivně dovole- Probíhala zde diagnostika pracovních schopností a doved- Propagace sociálních služeb, nových trendů a přístupů Magistrát města Ústí nad Labem, Ministerstvo zdravotnictví nou. V roce 2008 se uskutečnil 1 rehabilitační pobyt, které- ností. v oblasti sociální pomoci a péče o klienty neziskových orga- ČR, Ministerstvo kultury ČR, Komunitní nadace Euroregionu ho se zúčastnilo 12 uživatelů. tréninkové dílenské programy byly zaměřeny na rozšíře- nizací a ústavních zařízení. Labe, sponzoři program malování a program ručních prací v rámci ní pracovních dovedností a trénink specifických činností Prezentace tvůrčí činnosti občanů se zdravotním programu uživatelé rozvíjejí především jemnou motori- (práce truhlářské, kuchařské apod.) s využitím prostředků postižením veřejnosti prostřednictvím Veletrhu sociálních ku, trpělivost při výrobě drobných výrobků, rozvíjejí své chráněné dílny, který sloužil rovněž k vyprofilování dalšího služeb, výstav a dnů otevřených dveří poskytovatelů soci- výtvarné dovednosti, komunikační schopnosti a jiné soci- směřování uživatelů, podpory jejich motivace směrem álních služeb. ální dovednosti, aktivně využívají svůj volný čas a podílejí k pracovnímu uplatnění. Realizace kulturně společenských akcí jak pro handicapova- se na smysluplné činnosti. né, tak pro širokou veřejnost (koncerty, výstavy, worksho- Kavárna Iris - tvoří zázemí příchozím, umožňuje uživatelům Programy přímo navazují na bazálně pracovně rehabilitační py, sportovní akce...). trávit volný čas se svými kamarády, příbuznými v bezpeč- program v rámci fází pracovní rehabilitace. Oslovení a aktivní zapojení jak poskytovatelů, tak uživatelů ném prostředí. sociálních služeb do realizace projektu. Finanční zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Magis- Projekt je zaměřen na aktivity handicapovaných spoluobča- trát města Ústí nad Labem, Úřad práce, sponzoři nů, kteří mají možnost nejen kulturního odreagování a vyžití, ale zároveň jim poskytuje prostor pro umělecké sebevyjádření. V rámci projektu dochází k prezentaci jejich tvůrčí (výtvarné, fotografické, sochařské, literární a jiné) činnosti a jejího představení veřejnosti formou výstav, happeningů ad.

7 CATERINGOVÝ PROGRAM Projekt Výstava děl Zdeňka Koška Tato kulturní akce se konala poprvé v roce Setkala Projekt Integrál Celkovým záměrem projektu bylo realizovat ucelený soubor nabízí informace a podporu při obnově sociálních dovedností uživatelů a při řešení náročné sociální a životní situ- Doprovodné poradenské aktivity: Během IV.etapy projektu se všichni uživatelé služby účastnili s ohlasem a úspěchem, a proto se z ní stala tradice. aktivit zaměřených na sociální integraci, vzdělávání a zaměst- ace, např. doprovázení na úřady, k posudkovým komisím, i doprovodných poradenských aktivit zvláště v oblasti mapo- Posláním projektu bylo prostřednictvím kulturní aktivity návání osob ohrožených sociální exkluzí, se zvláštním důra- pomoc při vyplňování formulářů, žádostí apod., vyřízení vání, individuálního plánování, poradenství atd. sbližovat dvě polarity našeho světa zdraví a nemoc. Cílem zem na osoby s těžkým duševním onemocněním, a napomo- sociálních dávek, řešení těžké finanční situace prostřednic- V rámci tohoto poradenství byly uživatelům poskytovány výstavy uměleckých děl pana Zdeňka Koška bylo přispět k lep- ci tak snížení sociální izolace těchto osob, přispět k rozvoji tvím finančního programu, pomoc v kontaktu s lékaři. také další doprovodné programy jako jsou např. vzdělávací ší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí jejich profesních i společenských dovedností a umožnit tak programy, sociálně rehabilitační programy atd. pomáhají- a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu jejich znovuzačlenění do společnosti a na trh práce. Finanční zdroje: cí uživatelům rozvíjet další dovednosti a schopnosti, které do běžného života (studium, práce, bydlení). Akce napomohla Krajský úřad Ústeckého kraje Prostředky EU v rámci SROP uplatní nejenom při práci, ale i v běžném životě. Tyto podpůr- boji s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemoc- Konkrétní výstupy projektu: né aktivity byly uskutečňovány v rámci skupinových setkání něním. Ukázali jsme, že lidé s psychickým onemocněním také žijí aktivním a plnohodnotným životem - studují, pracují, tvoří, mají rodinu, přátele a aktivně tráví volný čas. Vybudování Cateringového programu, jehož podstatou je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních a společenských dovedností a návyků pro osoby, které pro závažnost svého Projekt Multifunkční výcvikový prostor Všeobecným cílem projektu bylo realizovat ucelený soubor s uživateli. V rámci této aktivity také probíhaly psychologické služby pro uživatele a to v rozsahu vždy 15 hodin měsíčně od externího Smyslem výstavy bylo co nejvíce informovat veřejnost handicapu nejsou schopni obstát na otevřeném trhu prá- aktivit zaměřených na integraci do společnosti a na trh práce dodavatele. Součástí této aktivity bylo psychologické pora- o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako ce. Cateringový program umožnil pod vedením zkušeného pro sociálně ohrožené osoby z řad psychicky a fyzicky han- denství k přijímání uživatelů do MVP, zpracování strategie prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací personálu pracovní a sociální uplatnění 10-ti handicapova- dicapovaných na Ústecku, a napomoci tak snížení sociální pro jednání s úřady práce s cílem nového náboru uživatelů do působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepše- ným osobám ohroženým sociálním vyloučením. izolace těchto osob, přispět k rozvoji jejich profesních i spole- MVP, celková supervize v MVP, zpracování rehabilitačních plá- ní postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. Vytvoření Internetové kavárny na půl cesty jako trénin- čenských dovedností a umožnit tak jejich znovuzačlenění do nů uživatelů MVP, revize rehabilitačních plánů klientů MVP, kového pracoviště pro dlouhodobě duševně nemocné společnosti a na trh práce. konzultace k pracovním postupům sociální a pracovní reha- Finanční zdroje: z Ústeckého regionu. V Internetové kavárně obsluhu a pro- bilitace, pracovní konzultace s manažerským týmem Fokusu Magistrát města Ústí nad Labem, Ministerstvo zdravotnictví dej pro širokou veřejnost zajišťují handicapované osoby Výstupy projektu: k MVP a jeho přeměny do střediska pracovní rehabilitace. ČR, Ministerstvo kultury ČR, Komunitní nadace Euroregionu (pod dohledem zkušeného personálu). Kavárna má formu Vybudování Multifunkčního výcvikového prostoru (dále Součástí doprovodných poradenských aktivit byly dále pře- Labe, sponzoři podporovaného zaměstnávání, jehož podstatou je pod- MVP) fungujícího na bázi střediska pracovní rehabilitace, devším vzdělávací moduly zaměřené na problematiku hledá- pora rozvoje dovedností potřebných pro získání a udržení jehož podstatou je prostřednictvím dvou diferenciovaných ní, získání a udržení si zaměstnání a job kluby. Uživatelé se si pracovního místa na otevřeném trhu práce. Práci v ní pracovně rehabilitačních programů připravovat handicapo- zájmem o počítače se setkávali několikrát měsíčně za účelem nalezlo 6 handicapovaných osob. vané na budoucí prac. uplatnění v a) chráněných dílnách a b) prohloubení znalostí v oblasti základní obsluhy PC a interne- Zřízení klubu Integrál pro vzdělávání, trénink a psycho- na otevřeném trhu práce. Oba programy reflektují různý typ tu ( od počátku projektu 10 uživatelů ). sociální podporu osobám se zdravotním postižením při handicapu a úroveň vzdělání zapojených osob. MVP bude jejich znovuzačleňování do společnosti a uplatňování na v rámci projektu dimenzován pro celkem 20 osob z řad psy- Finanční zdroje: trhu práce. Klub Integrál pomáhá uživatelům ke zlepše- chicky a fyzicky handicapovaných, z toho 16 bylo připravová- Krajský úřad Ústeckého kraje Prostředky EU v rámci SROP ní orientace v přehledu možností využití rehabilitačních no pro budoucí uplatnění v chr. Dílnách. služeb o.s. Fokus a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, případně pomáhá zprostředkovat kontakt a zapojit uživatele do vhodné služby. Poradna rovněž

8 Služby v oblasti zaměstnávání Celkově byl koncept těchto služeb založen na původních prin- CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRACOVNÍ PROGRAMY Počet klientů/zaměstnanců v programech cipech tzv. pracovní rehabilitace (existující běžně v západní Cílem chráněného zaměstnávání bylo zaměstnat osoby HLAVNĚ, ABYCH SI NĚCO NEUŘÍZNUL! TŘEBA OSTUDU. Evropě) pro dlouhodobě duševně nemocné občany, na jejichž základech sdružení pracovalo v různě zaměřených pracovněrehabilitačních programech více než 10 let. Pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním byla zaměřena především na rozvoj sociálních dovedností, pracovních návyků, schopnosti komunikace atd., jejichž úroveň vlivem duševního onemocnění klesá. Smyslem pracovní rehabilitace je těmto lidem poskytnout maximálně bezpečné prostředí, v němž mají možnost si své dovednosti a návyky s asistenční pomocí pracovního terapeuta či socioterapeuta lépe udržet a rozvinout. Mezi důležité s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání, mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou často ohroženi sociální exkluzí. Tento druh zaměstnání byl vhodný rovněž pro ty, co prošli službou sociálně-terapeutické dílny. Většině zaměstnanců byl v chráněné dílně individuálně upravován pracovní úvazek a část z nich čerpala další služby sdružení ve formě psychosociální podpory a sociálních služeb. Vzhledem k charakteru výrobních programů je v podstatě dílnou mnoha řemesel, která se vedle tradičních, rukodělných Program počet zam. v % kuchařský 12 25% zahradnický 10 21% kavárna 8 17% truhlářský 6 13% šicí 5 10% administrativní pozice 4 8% úklid 2 4% recepce 1 2% aspekty pracovní rehabilitace patří nejen postupné zlepšení odvětví: truhlářské, zahradnické práce či šití, zaměřuje čím dál zdravotního stavu klientů, ale i jejich začlenění do kolektivu, více na nové služby nebo inovuje starší kavárna, catering. získání sebevědomí, pocitu užitečnosti atd. Zadávání zakázek této dílně či odběr výrobků či služeb Pracovní rehabilitace byla v r jako sociální služba z její produkce, mohli podniky, instituce a organizace využít poskytována v rámci sociálně terapeutické dílny a trénin- jako náhradního plnění podle Zákona o zaměstnanosti kového pracoviště Multifunkční výcvikový prostor. Cílem č. 435/2004 Sb. bylo rovněž připravit některé uživatele na pracovní uplatně- Chráněná dílna Čtverec se snažila poskytovat reálné za- ní (získání základní orientace a adaptace na pracovní pod- městnání v daném oboru, s možností podpory ze strany kva- mínky). lifikovaného personálu. I v uplynulém roce naše sdružení poskytlo také zaměstnání lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením, v r zaměstnávala chráněná dílna celkem 47 zaměst- a to v podmínkách již fungující, profesionálně technicky i per- nanců sonálně vybavené chráněné dílny Čtverec, kterou sdružení v r se na nás obrátilo cca 25 nových zájemců o zaměst- založilo v r jako jednu z dalších forem pracovní rehabili- nání (většinou z řad lidí se zdravotním postižením) v chrá- tace a zaměstnávání pro cílovou skupinu. něné dílně

9 KAVÁRNA BÁRKA ŠICÍ DÍLNA TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA KAVÁRNA BÁRKA CATERINGOVÝ PROGRAM Specializací dílny byla výroba různých textilních zvířátek Dílna se zaměřovala tradičně především na zakázkovou výro- Je součástí chráněné dílny svou službou, zaměřením a cíli Je součástí chráněné dílny svou službou, zaměřením a cíli z celkem již více než 120-ti druhů. bu mnohdy atypických výrobků, která je charakteristická se snaží co nejvíce přiblížit konceptu sociálních firem a pod- se snaží co nejvíce přiblížit konceptu sociálních firem a pod- Dílna dále vyráběla bytové a dekorační doplňky, mezi něž tradičním zpracováním masivního materiálu (dřevo), stále nikání, který je postupně rozvíjen i v ČR. nikání, který je postupně rozvíjen i v ČR. patří např. polštáře, tašky, figuríny lidské postavy pro školící se rozšiřující nabídkou výrobků z lamina (kuchyňské linky), Obsluhu pro širokou veřejnost v této kavárně zajišťova- Program nabízel široký sortiment výrobků studené kuchy- účely (s vyjímatelnými tělesnými orgány) či reklamní transpa- i svým individuálním přístupem k zákazníkům. li handicapovaní spoluobčané za asistence socioterapeutů. ně. Naše znalosti z oblasti gastronomie se opíraly nejen o zku- renty na veřejné akce. Dílna vyráběla nábytek, interiérové doplňky, potřeby pro V přirozeném prostředí kavárny docházelo k setkávání veřej- šenosti personálu, ale vycházely rovněž z dlouhodobých zku- Této dílně je vlastní především originalita, nápaditost, kte- domácnost, pergoly a altány, ploty, prodejní stánky ad. Okra- nosti s lidmi s duševním onemocněním. Důraz byl v tomto šeností s provozováním chráněné kuchařské dílny. Výrobky se rá zaručovala zákazníkům pravidelné doplňování sortimentu jově se věnovala i výrobě drobných dřevěných předmětů programu kladen na trénink a rozvoj pracovních dovedností, tradičně připravovaly pouze z čerstvých a kvalitních surovin. o líbivé, pestrobarevné a svým tradičním charakterem jedi- (koníci aj.) či renovací staršího nábytku. na nácvik zvládání pracovní i sociální zátěže, překlenutí sociál- Program se zaměřoval především na zdravou, moderní a nut- nečné výrobky. Ty byly zhotoveny především ruční výrobou. Dílna funguje jako truhlárna menšího typu, kde pracovali ní izolovanosti a osobní rozvoj. Uživatelé si zde měli možnost ričně vyváženou kuchyni, s širokou nabídkou zeleninových Zaměstnanci se v dílně podíleli na všech výrobních činnos- odborní mistři společně s lidmi s duševním onemocněním ověřit své možnosti v práci, která je v některých aspektech již i ovocných salátů. Své služby program poskytoval firmám, tech od stříhání vzorů až po samostatné šití na stroji. a zdravotním postižením. srovnatelná se zaměstnáním na otevřeném trhu práce. Cílem dalším organizacím i fyzickým osobám. Dílně se v uplynulém roce podařilo např. navázat spoluprá- Dílně se povedlo v r vyrobit několik kuchyňských linek, naší kavárny bylo nejen poskytovat profesionální kavárenské Více informací můžete nalézt na této webové adrese: ci s brněnským e-shopem Kotě v botě, vyrobit transparen- vestavěných skříní, a rovněž se podílela na zvelebení parku služby, ale rovněž pomoci člověku, který se kvůli svému zdra- (http://www.catering-kavarna.cz) ty pro akce Mobility-Evropský týden, Fórum 2008 či ušít a dětského hřiště ve Vrchlického sadech v městské části Ústí votnímu postižení ocitl v těžké situaci, obnovit jeho postavení figuríny pro MŠ Kameňáček v Ústí n/l a ZŠ Malšovice. n/l - Klíše (dodávka dřevěného plotu kolem hřiště). v běžném životě a ve společnosti. Tento program nabízel: Truhlářská dílna se rovněž přestěhovala do nových prostor Více informací můžete nalézt na této webové adrese: catering v ul. Purkyňova Střekov (Ústí n/l). studenou a teplou kuchyni rozvoz jídel ZAHRADNICKÁ DÍLNA Kavárna nabízela: zajištění rautů, recepcí, oslav atd. Zahradnická dílna realizovala jednodušší zahradnické práce kavárna, bar, galerie, internet (8 PC - 0,50 Kč/min, WiFi zdarma) i celkovou náročnější údržbu zeleně na veřejných i soukro- nekuřácké prostředí, denní tisk, kulturní akce a vystoupení V r program zajišťoval výrobu jídel pro celkem 22 růz- mých prostranstvích (posek, shrabání trávy a listí, pletí, zaře- výrobky z vlastní chráněné dílny Čtverec (šicí, truhlářské ných organizací a strávníků. Připravil rovněž 111 rautových akcí závání živých plotů, chemické ošetření ad.). Samozřejmou i výrobky cateringového programu) pro 38 zákazníků, z nichž některé se odehrály i v Praze, ve Štětí, součástí nabízených služeb byl odvoz odpadu (tráva, větve, možnost rezervace a uspořádání oslav a večírků Mostu a dalších městech. komunální odpad) na veřejnou skládku. Programu se v září rovněž podařilo za pomoci společnosti Dílna zajišťovala za přijatelné ceny i další manuální činnos- V r se v kavárně odehrálo 5 výtvarně zaměřených SČVK (Ústí nad Labem) a v koordinaci s Dobrovolnickým cen- ti. V zimě se věnovala rovněž odklízení sněhu z komunikací. tématických výstav (P. Nikl, Z. Košek, A. Hudeček, P. Kožíšek trem úspěšně přestěhovat do nových prostor v ul. Pražská 47 Tento pracovní program byl schopen zajistit i údržbu zvláště a Natalie Pěrková-Knotková, J. Bolf), literární maratón, diva- Vaňov (Ústí n/l). zanedbaných míst a pozemků. Dílna spolupracovala se spo- delní představení Monology vagíny ad. lečností AVE CZ, v loňském roce provedla několik prací pro Magistrát města Ústí n/l, společnost ENERGY Ústí N/L, jakož i údržbu v areálu ústeckého domu TESCO.

10 Přehled donátorů a přispěvatelů Přehled donátorů a přispěvatelů, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost. UVEDENÝM INSTITUCÍM, SPONZO- RŮM, ALE I DALŠÍM PŘISPĚVATELŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. DOTACE: Krajský úřad Ústeckého kraje Magistrát města Ústí nad Labem Úřad práce Ústí nad Labem Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Komunitní nadace euroregionu Labe Ministerstvo práce a sociálních věcí prostředky z EU Krajský úřad Ústeckého kraje prostředky z EU v rámci Společného regionálního operačního programu SPONZOŘI: Energy Ústí nad Labem, a.s. Enlogit, s.r.o. Měď Povrly, a.s. Cangor a.s. Black & Decker (Czech) s.r.o. Ders s.r.o. American Express s.r.o. Profitec, Novák Luboš Gymnázium Teplice Bc. Radek Vonka PhDr.Lenka Krbcová Mašínová Mgr.Jan Škvára Mgr.Ivana Vlčková Mgr. Jan Vrzala Bc.Martin Lán Tomáš Krejčí Hana Fousková Miloslav Nechyba František John Stanislav Šavel Zdeňka Hoftych Miroslav Homolka

11 Zpráva o hospodaření za rok 2008 Výkaz zisků a ztrát k Náklady Činnost (v tis. Kč) Hlavní Hospodářská Výnosy Činnost (v tis. Kč) Hlavní Hospodářská Spotřeba materiálu Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Spotřeba energie 529 Úroky 15 Prodané zboží 391 Zúčtování fondů 0 Opravy a udržování 190 Ostatní výnosy 269 Cestovné 79 Výnosy z finančních investic 2 Stravné 36 Přijaté příspěvky, zůčt. mezi fed. a rep. výbory, Ostatní služby Přijaté příspěvky (dary) 20 Mzdové náklady Přijaté členské příspěvky 0 Sociální a zdravotní pojištění Tržby z prodeje dlouhodobého nemhot.a hmot.majetku 0 Zákonné sociální náklady 23 Celkem Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále 7 Hospodářský výsledek Úroky 170 Škody na majetku 7 Pojistné 243 Poskytnuté příspěvky 32 Celkem

12

13 Kontakty KONTAKTNÍ ADRESA (SÍDLO SDRUŽENÍ): KONTAKTY - ZAMĚSTNANCI (ÚSTÍ NAD LABEM) služby zaměstnávání: zahradnická dílna Fokus Ústí nad Labem manažerský tým: Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Bc. Martin Lán, ředitel pracovní rehabilitace, sociální pracovník Zdeněk Ždych, odborný mistr po pá, hodin tel.: , tel.: , tel.: , sídlo sdružení, kancelář ředitele sociálních služeb, sociální Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka sociálních služeb služby, chráněné zaměstnávání (catering/kuchařská dílna) tel.: , kavárna Bárka kafe: truhlářská dílna Bc. Martin Lán, ředitel pracovní rehabilitace, sociální pracovník Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem (část Centrum) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Mgr. Milan Kutina, manažer kavárny, socioterapeut David Šulc, odborný mistr Bankovní spojení: /0800 Věra Janouchová, finanční manažerka tel.: , tel.: , IČO: tel.: , Bc. Jana Samolejová, socioterapeutka Jan Vaněk, odborný mistr tel.: (+420) tel.: , fax.: (+420) ekonomický úsek: Bc. Markéta Brzobohatá, socioterapeutka Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) tel.: , ostatní PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM: Věra Janouchová, finanční manažerka Marta Ryšánková, pracovní asistentka Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Ivana Kejzlarová, uklízečka chráněné zaměstnávání (dílny: šicí, truhlářská, zahradnická) Zdeňka Englicová, finanční asistentka tel.: Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem (část Centrum) tel.: , kuchyně a catering chráněné zaměstnávání (kavárna Bárka kafe) Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) KONTAKTY - ZAMĚSTNANCI (TEPLICE) Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) sociální služby: Petra Severová, manažerka cateringového programu sociální služby kancelář ekonomky, kancelář ředitele pracovní rehabilitace Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) tel.: , Školní 26, Teplice (pobočka Teplice) Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka sociálních služeb Eva Andrišová, socioterapeutka Mgr. Ivana Fujanová, sociální pracovnice PRACOVIŠTĚ TEPLICE tel.: , tel.: , tel.: tel.: , Školní 26, Teplice (pobočka Teplice) Jaromír Ondráček, asistent Milena Stehlíková, odborný mistr - cateringový program Bc. Jan Jaroš, sociální pracovník sídlo pobočky, sociální služby tel.: , tel.: , tel.: , Mgr. Vojtěch Herentin, sociální pracovník tel.: , šicí dílna Rubešová Kateřina, socioterapeutka Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Mgr. Jaroslava Pospíšilová, odborný mistr, socioterapeutka Mgr. Jiří Baudis, socioterapeut tel.: , tel.: , Květa Slouková, šička Hana Frenzlová, socioterapeutka tel.: , tel.: , Daiva Hingarová, socioterapeutka tel.: ,

Výroční zpráva 2007. Fokus Ústí nad Labem. občanské sdružení pro péči o duševně nemocné

Výroční zpráva 2007. Fokus Ústí nad Labem. občanské sdružení pro péči o duševně nemocné Výroční zpráva 2007 Fokus Ústí nad Labem občanské sdružení pro péči o duševně nemocné OBSAH Slovo úvodem 2 Základní informace o organizaci 4 Struktura poskytovaných služeb v roce 2007 7 Projekty realizované

Více

15 let Fokusu Ústí nad Labem

15 let Fokusu Ústí nad Labem 15 let Fokusu Ústí nad Labem Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem Výroční zpráva 2006 Motto: Duše je neviditelná, ale ona, jen ona vidí. Talmud 6 SLOVO ÚVODEM FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Účastníci komunitního plánování - triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé 3 Roviny

Více

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Café Práh CAFÉ PRÁH Letos slaví 10 let existence Vybudována z fondů EU jako kavárna v níž budou obsluhovat lidé s duševním onemocněním

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN: Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou CÍLOVÁ

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva

Občanské sdružení Mana. Výroční zpráva 2006 Občanské sdružení Mana Výroční zpráva 1. Slovo předsedy Podoba obou základních pilířů činností sdružení, se během roku úspěšně ustálila a stala standardně poskytovaným servisem. Vážení přátelé, Výroční

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více