Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah OBSAH NENÍ NIJAK OBSÁHLÝ. Slovo úvodem Orgány sdružení Projekty realizované v roce Služby v oblasti zaměstnávání Přehled donátorů a přispěvatelů Zpráva o hospodaření za rok Zpráva auditora Kontakty

3 Slovo úvodem ZA TEN ROK JSME TOHO UDĚLALI HODNĚ, ALE TAKY JE TOHO DOST PŘED NÁMI. Fokus se snaží být již léta krbem a vlastně i domovem pro ty, jejichž život se stal složitějším a obtížnějším vlivem duševního onemocnění či jiného zdravotního postižení. Od nás, zaměstnanců i managementu, si tito lidé i v r zasloužili kvalitní služby, které jim umožnily lépe překonávat různé překážky a pomohly jim, aby se ve svém životě cítili co nejlépe. Pevně věřím, že se tak stalo a to prostřednictvím nejen sociotera- nikání. Účastnili jsme se různých odborných seminářů a konferencí, nesporně i proto, že nás tento směr zajímá a může být v relativně blízké budoucnosti významnou příležitostí, jak zodpovědně zaměstnávat znevýhodněné skupiny občanů a přitom zůstat podnikatelsky efektivní vůči samotné výrobní činnosti či službě. S klienty a našimi uživateli jsme zase vyjeli na rehabilitační Věřím, že jsme také představili veřejnosti a zúčastněným organizacím pestrý program v rámci kulturní a destigmatizační akce Týdny pro duševní zdraví. Jen na okraj bych snad zmínila z velkého počtu akcí účast Dejvického divadla s Příběhem obyčejného šílenství v Městském divadle či koncert Radim Hladíka a jeho Blue Effectu v zaplněném Národním domě. TO JEN TAK VE ZKRATCE. peutů, sociálních pracovníků, výrobních mistrů a dalších, ale i projektovému a silnému zázemí. Z projektové činnosti loňského roku mohu zmínit dva evropské projekty (Integrál, Multifunkční výcvikový prostor) zaměřené na problematiku zaměstnávání občanů s dušev- pobyt do krásné přírody okolo Jetřichovic. V malebném koutku blízké Olešnice a s podporou rodiny Musilů, kde probíhal celý rok hiporehabilitační program, proběhla veselá a tradiční akce Pálení čarodějnic. Pro naše klienty byl také uspořádán víkendový výlet do skal Českosaského Švýcarska a uspořádá- Nelze asi očekávat, že by se následující rok nesl v duchu podobných změn a tak zátěžových situací. Na druhou stranu je však výzev stále více než dost, a již třeba jen připomínka nekončícího procesu standardizace našich služeb či nových projektových záměrů dává tušit, že i následující rok přinese ním onemocněním a zdravotním postižením, dále pak projekt no mnoho dalších akcí. spoustu práce Sociálně-psychologické služby, jehož prostřednictvím sdružení Dále jsme se aktivně podíleli na práci skupiny zaměřené na a jsem přesvědčená, že i dobré výsledky a s nimi i obyčej- realizovalo základní služby pro lidi s duševním onemocněním. problematiku zaměstnávání a pracovní rehabilitace při Aso- nou lidskou radost z toho, že se něco dobrého podařilo. Moc nás potěšilo zjištění, že naše kavárna Bárka kafe, kde ciaci komunitních služeb, práci koordinační skupiny za oblast zajišťují obsluhu pro veřejnost naši uživatelé a klienti, a která dlouhodobě duševně nemocných apod. V oblasti externí byla vybudována právě za podpory projektu Integrál, snad spolupráce s firmami (CSR, firemní dárcovství) jsme usku- Děkuji Vám všem. již napevno zapustila kořeny v ústeckém kulturním prostře- tečnili ve spolupráci s pražskou pobočkou firmy American dí. Podobně, jako cateringová dílna ukázala svou schopnost Express dva dobrovolnické dny, jejichž cílem nebyla jen výpo- nabízet kvalitní produkty kulinářského umění, zajišťovat moc zaměstnanců firmy např. našemu chráněnému bydlení, dodávku občerstvení pro různé zákazníky či schopnost při- ale rovněž zprostředkování pohledu na život lidí s duševním pravit rautové akce nejen pro různé neziskové organizace, ale onemocněním, jejich pracovní uplatnění ad. S úctou Lenka Krbcová Mašínová i samosprávu apod. Rok 2008 přinesl také mnoho stěhování. Do nových pro- I ostatní, klasické řemeslné programy (šicí, truhlářský, stor se před létem jako poslední z řemeslných dílen stěhovala zahradnický) naší chráněné dílny, nezůstávaly pozadu truhlárna, a změna sídla neminula ani hlavní budovu s cen- a snažily se vytvářet důstojné prostředí pro zaměstnávání trem sociálních služeb, které po dlouhých letech opustilo našich uživatelů a lidí se zdravotním postižením. S cílem pre- městskou část Střekov a přemístilo své zázemí do Vaňova zentovat výrobky těchto dílen (zvláště těch ze šicí dílny) jsme (Pražská 47). Velké díky patří společnosti SČVK a její ústecké v r absolvovali celkem 11 tradičních jarmarků a trhů pobočce, bez jejichž pomoci ze strany personálu i techniky, v severních Čechách. Prodávat tyto výrobky v podmínkách by tak náročné stěhování neproběhlo tak hladce, s minimem trhu je stále obtížnější. zátěže pro klienty i personál. Děkujeme rovněž Dobrovolnic- Fokus Ústí nad Labem se rovněž zapojil do národních dis- kému centru a jejím dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří kusí k velkému tématu sociální ekonomiky a sociálního pod- tuto akci zprostředkovali a domluvili.

4 Orgány sdružení Valná hromada Nejvyšší orgán sdružení. Počet registrovaných členů 138 Fyzických 138 Právnických 0 Rada sdružení Statutární orgán sdružení, řídí vlastní činnost sdružení a jedná jeho jménem. PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Tomáš Krejčí Ing. Radek Prouza Jan Bendl Milan Michal Zdeněk Košek předsedkyně první místopředseda druhý místopředseda člen Rady člen Rady člen Rady ŠEPTY, ŠEPTY, ŠUŠKY, ŠEPT. Revizní komise Komise dozírá na hospodárnost sdružení a to zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a ostatních vnitřních předpisů. Bc. Lenka Kocourková člen komise Bc. Martin Lán člen komise Martina Pončíková člen komise

5 Projekty realizované v roce 2008 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Projekt Sociálně psychologické služby pro občany s duševním onemocněním v regionu Ústí nad Labem Projekt je v naší organizaci realizován již od roku 1992 a nově od roku 2008 ve středisku Teplice. Svými aktivitami pomáhá občanům s těžkou duševní nemocí v návratu a uplatnění ve společnosti, v prosazení zájmů a práv, zaměřuje se na prevenci onemocnění a destigmatizaci nemoci, podporuje aktivity svépomocných skupin uživatelů, podílí se na propojování služeb v regionu. V roce 2008 byly realizovány veškeré plánované aktivity jak v Ústí nad Labem, tak ve středisku Teplice. Projekt posloužil cca 350 přímým příjemcům uživatelům a cca 850 nepřímým příjemcům rodinným příslušníkům, studentům, občanům města i kraje. V roce 2008 poskytovalo sdružení Fokus Ústí nad Labem tyto služby: Středisko Ústí nad Labem: Sociální poradenství Služby následné péče Chráněné bydlení Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Středisko Teplice: Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Služba umožňovala uživatelům zorientovat se a získat přehled o možnostech využití rehabilitačních služeb o.s. Fokus a ostatních poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, případně zprostředkovala kontakt a zapojení uživatele do vhodné služby. Poradna nabízela informace a podporu při obnově sociálních dovedností uživatelů a při řešení tíživé sociální a životní situace, např. doprovázení na úřady, k posudkovým komisím, pomoc při vyplňování formulářů, žádostí apod., vyřízení sociálních dávek, řešení těžké finanční situace prostřednictvím finančního programu, pomoc v kontaktu s lékaři. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Služba podporovala a pomáhala: občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální či životní situaci a došlo u nich k snížení schopnosti zvládat některé úkony potřebné pro samostatný život (nákup, vaření, vyřizování úředních záležitostí a pod.) občanům žijícím osamoceně v období hospitalizace v léčebném zařízení a v období po návratu z ní občanům, kteří prošli službou chráněného bydlení v přechodu do svého vlastního bydlení občany, kteří se vrátili z hospitalizace v léčebném zařízení nebo jsou v péči ambulatního lékaře psychiatra s cílem zabránit relapsu nemoci CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Služba zajišťovala nácvik a trénink sociálních a praktických dovedností potřebných k samostatnému bydlení v kompletně vybavených chráněných bytech. V rámci nácviku se s uživateli pracovalo formou podpůrné terapie na získání např. komunikačních dovedností (komunikace s ostatními lidmi, s pracovníky úřadů, lékaři), dovedností spojených s hospodařením a nakládáním s finančními prostředky pomocí finančního programu (rozdělení prostředků na stravu, nájem, hygienické potřeby, jízdné apod.). Dále se služba zaměřovala na péči o psychické i fyzické zdraví, na trénink dovednosti vyhledat potřebnou pomoc a v rámci praktického nácviku a tréninku uživatelé získávali potřebné praktické dovednosti jako např. vaření, praní, vedení domácnosti, úklid apod. Služby zajišťovala krizovou intervenci a po ukončení standardní pracovní doby pracovníků služby také telefonickou krizovou intervenci pro uživatele zapojené ve službě. Zaměřovala se na intenzivní práci s rodinou uživatele a jeho blízkými lidmi, kteří mají nezastupitelnou roli v jeho životě a budou mu nápomocni po ukončení služby a odchodu do vlastního bydlení. Společně s uživateli pracovníci také zajišťovali přípravu pro přechod do vlastního bydlení a podporu při jeho získání (kontakt s realitními kancelářemi, vyřizování úvěru ze stavebního spoření apod.) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Služba byla zaměřena na udržení psychické rovnováhy a posílení zdravé stránky klienta, stabilizaci zdravotního stavu, rozvoj fyzické kondice, zachování či obnovu smysluplných vztahů, sociálních rolí, kompetencí a dovedností potřebných k samostatnému životu Služba podporovala motivaci a strukturování denní činnosti sociálně izolovaných občanů s duševní nemocí, smysluplné využití volného času, snaha o maximální využití funkčního potenciálu a zlepšení či udržení kvality života a rozvoj komunikačních dovedností, posilování sebevědomí a schopnosti navazovat a vstupovat do vztahů s ostatními.

6 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DEJVICKÉ DIVADLO - PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ Služba byla realizována v rámci těchto aktivit: Programy volného času Programy vzdělávání vzdělávací kurzy - kurzy zaměřené na získání a rozvoj Projekt Týdny pro duševní zdraví Projekt byl součástí celorepublikové, kulturně-humanitární Jako hlavní bod kulturního programu bylo vybráno divadel- hiporehabilitace - zdravotně sociální rehabilitace sestáva- dovedností v oblasti jazykové a počítačové gramotnosti akce pořádané sdružením FOKUS, která je zaměřena na pro- ní představení Dejvického divadla s hrou Příběhy obyčej- jící z jízdy a péče o koně, probíhala v příjemném prostředí (PC kurzy, kurzy cizích jazyků). V roce 2008 probíhal v prů- blematiku duševního zdraví. Prostřednictvím řady kulturních ného šílenství v Městském divadle Ústí nad Labem (oproti malé farmy 1x týdně pod vedením zkušených pracovníků. běhu roku kurz zaměřený na základní PC dovednosti a pro- a jiných společenských akcí informuje veřejnost o proble- koncertům v minulých letech). V roce 2008 zde proběhly společné aktivity, kde se uživate- bíhal kurz angličtiny. matice duševně nemocných, mentální hygieně a aktivitách Dokumentární festivaly: s tematikou duševních nemocí lé setkávali s širší veřejností organizací působících v oblasti péče o duševně nemocné. v kavárně Bárka kafe, s tematikou psychických a sociálních kulturní a sportovní aktivity - podporovaly zlepšení fyzické Sociálně terapeutické dílny Projekt byl v ústeckém regionu rozšířen na další oblasti soci- problematik v klubu Relaks (pro širokou veřejnost, i pro kondice uživatelů, dávaly prostor pro komunikaci, sezná- Služba byla s cílem podporovat vytváření a zdokonalová- ální problematiky, a v současné době je zacílen i na oblast střední školy). mení, zapojení do společnosti apod. ní základních pracovních a sociálních návyků a dovedností péče o zdravotně postižené, mentálně postižené, společen- Vydání komiksu Kuře od grafika a umělce Davida Kaliky keramický program - v rámci programu uživatelé rozvíjeli poskytována v rámci těchto aktivit: sky nepřizpůsobené, osoby ohrožené drogou, staré občany, jako alternativní příspěvek přibližující tématiku duševního především jemnou motoriku, trpělivost při výrobě drobné bazální pracovně rehabilitační program sloužil uživate- etnické skupiny, děti a mládež zdraví netradičním způsobem formou komiksových stripů. keramiky a své výtvarné, komunikační a jiné sociální schop- lům k navázání sociálních kontaktů, k základní orientaci Samostatný koncert v rámci oslav Světového dne duševní- nosti a dovednosti. Keramický program probíhal 1 x týdně a adaptaci v pracovních podmínkách, k získání elementár- Posláním projektu je prostřednictvím kulturních aktivit: ho zdraví: Radim Hladík a Blue Effect v Národním domě. výlety a rehabilitační pobyty - jednodenní či týdenní poby- ních pracovních dovedností. Pracovní náplň bazální dílny Informování veřejnosti o problematice duševního zdraví tové akce v přírodě s cílem posílení fyzických schopností zajišťuje smysluplné využití volného času. a lidí se zdravotním postižením. Finanční zdroje: a možností nácviku, jak trávit společně a aktivně dovole- Probíhala zde diagnostika pracovních schopností a doved- Propagace sociálních služeb, nových trendů a přístupů Magistrát města Ústí nad Labem, Ministerstvo zdravotnictví nou. V roce 2008 se uskutečnil 1 rehabilitační pobyt, které- ností. v oblasti sociální pomoci a péče o klienty neziskových orga- ČR, Ministerstvo kultury ČR, Komunitní nadace Euroregionu ho se zúčastnilo 12 uživatelů. tréninkové dílenské programy byly zaměřeny na rozšíře- nizací a ústavních zařízení. Labe, sponzoři program malování a program ručních prací v rámci ní pracovních dovedností a trénink specifických činností Prezentace tvůrčí činnosti občanů se zdravotním programu uživatelé rozvíjejí především jemnou motori- (práce truhlářské, kuchařské apod.) s využitím prostředků postižením veřejnosti prostřednictvím Veletrhu sociálních ku, trpělivost při výrobě drobných výrobků, rozvíjejí své chráněné dílny, který sloužil rovněž k vyprofilování dalšího služeb, výstav a dnů otevřených dveří poskytovatelů soci- výtvarné dovednosti, komunikační schopnosti a jiné soci- směřování uživatelů, podpory jejich motivace směrem álních služeb. ální dovednosti, aktivně využívají svůj volný čas a podílejí k pracovnímu uplatnění. Realizace kulturně společenských akcí jak pro handicapova- se na smysluplné činnosti. né, tak pro širokou veřejnost (koncerty, výstavy, worksho- Kavárna Iris - tvoří zázemí příchozím, umožňuje uživatelům Programy přímo navazují na bazálně pracovně rehabilitační py, sportovní akce...). trávit volný čas se svými kamarády, příbuznými v bezpeč- program v rámci fází pracovní rehabilitace. Oslovení a aktivní zapojení jak poskytovatelů, tak uživatelů ném prostředí. sociálních služeb do realizace projektu. Finanční zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Magis- Projekt je zaměřen na aktivity handicapovaných spoluobča- trát města Ústí nad Labem, Úřad práce, sponzoři nů, kteří mají možnost nejen kulturního odreagování a vyžití, ale zároveň jim poskytuje prostor pro umělecké sebevyjádření. V rámci projektu dochází k prezentaci jejich tvůrčí (výtvarné, fotografické, sochařské, literární a jiné) činnosti a jejího představení veřejnosti formou výstav, happeningů ad.

7 CATERINGOVÝ PROGRAM Projekt Výstava děl Zdeňka Koška Tato kulturní akce se konala poprvé v roce Setkala Projekt Integrál Celkovým záměrem projektu bylo realizovat ucelený soubor nabízí informace a podporu při obnově sociálních dovedností uživatelů a při řešení náročné sociální a životní situ- Doprovodné poradenské aktivity: Během IV.etapy projektu se všichni uživatelé služby účastnili s ohlasem a úspěchem, a proto se z ní stala tradice. aktivit zaměřených na sociální integraci, vzdělávání a zaměst- ace, např. doprovázení na úřady, k posudkovým komisím, i doprovodných poradenských aktivit zvláště v oblasti mapo- Posláním projektu bylo prostřednictvím kulturní aktivity návání osob ohrožených sociální exkluzí, se zvláštním důra- pomoc při vyplňování formulářů, žádostí apod., vyřízení vání, individuálního plánování, poradenství atd. sbližovat dvě polarity našeho světa zdraví a nemoc. Cílem zem na osoby s těžkým duševním onemocněním, a napomo- sociálních dávek, řešení těžké finanční situace prostřednic- V rámci tohoto poradenství byly uživatelům poskytovány výstavy uměleckých děl pana Zdeňka Koška bylo přispět k lep- ci tak snížení sociální izolace těchto osob, přispět k rozvoji tvím finančního programu, pomoc v kontaktu s lékaři. také další doprovodné programy jako jsou např. vzdělávací ší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí jejich profesních i společenských dovedností a umožnit tak programy, sociálně rehabilitační programy atd. pomáhají- a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu jejich znovuzačlenění do společnosti a na trh práce. Finanční zdroje: cí uživatelům rozvíjet další dovednosti a schopnosti, které do běžného života (studium, práce, bydlení). Akce napomohla Krajský úřad Ústeckého kraje Prostředky EU v rámci SROP uplatní nejenom při práci, ale i v běžném životě. Tyto podpůr- boji s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemoc- Konkrétní výstupy projektu: né aktivity byly uskutečňovány v rámci skupinových setkání něním. Ukázali jsme, že lidé s psychickým onemocněním také žijí aktivním a plnohodnotným životem - studují, pracují, tvoří, mají rodinu, přátele a aktivně tráví volný čas. Vybudování Cateringového programu, jehož podstatou je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních a společenských dovedností a návyků pro osoby, které pro závažnost svého Projekt Multifunkční výcvikový prostor Všeobecným cílem projektu bylo realizovat ucelený soubor s uživateli. V rámci této aktivity také probíhaly psychologické služby pro uživatele a to v rozsahu vždy 15 hodin měsíčně od externího Smyslem výstavy bylo co nejvíce informovat veřejnost handicapu nejsou schopni obstát na otevřeném trhu prá- aktivit zaměřených na integraci do společnosti a na trh práce dodavatele. Součástí této aktivity bylo psychologické pora- o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako ce. Cateringový program umožnil pod vedením zkušeného pro sociálně ohrožené osoby z řad psychicky a fyzicky han- denství k přijímání uživatelů do MVP, zpracování strategie prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací personálu pracovní a sociální uplatnění 10-ti handicapova- dicapovaných na Ústecku, a napomoci tak snížení sociální pro jednání s úřady práce s cílem nového náboru uživatelů do působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepše- ným osobám ohroženým sociálním vyloučením. izolace těchto osob, přispět k rozvoji jejich profesních i spole- MVP, celková supervize v MVP, zpracování rehabilitačních plá- ní postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. Vytvoření Internetové kavárny na půl cesty jako trénin- čenských dovedností a umožnit tak jejich znovuzačlenění do nů uživatelů MVP, revize rehabilitačních plánů klientů MVP, kového pracoviště pro dlouhodobě duševně nemocné společnosti a na trh práce. konzultace k pracovním postupům sociální a pracovní reha- Finanční zdroje: z Ústeckého regionu. V Internetové kavárně obsluhu a pro- bilitace, pracovní konzultace s manažerským týmem Fokusu Magistrát města Ústí nad Labem, Ministerstvo zdravotnictví dej pro širokou veřejnost zajišťují handicapované osoby Výstupy projektu: k MVP a jeho přeměny do střediska pracovní rehabilitace. ČR, Ministerstvo kultury ČR, Komunitní nadace Euroregionu (pod dohledem zkušeného personálu). Kavárna má formu Vybudování Multifunkčního výcvikového prostoru (dále Součástí doprovodných poradenských aktivit byly dále pře- Labe, sponzoři podporovaného zaměstnávání, jehož podstatou je pod- MVP) fungujícího na bázi střediska pracovní rehabilitace, devším vzdělávací moduly zaměřené na problematiku hledá- pora rozvoje dovedností potřebných pro získání a udržení jehož podstatou je prostřednictvím dvou diferenciovaných ní, získání a udržení si zaměstnání a job kluby. Uživatelé se si pracovního místa na otevřeném trhu práce. Práci v ní pracovně rehabilitačních programů připravovat handicapo- zájmem o počítače se setkávali několikrát měsíčně za účelem nalezlo 6 handicapovaných osob. vané na budoucí prac. uplatnění v a) chráněných dílnách a b) prohloubení znalostí v oblasti základní obsluhy PC a interne- Zřízení klubu Integrál pro vzdělávání, trénink a psycho- na otevřeném trhu práce. Oba programy reflektují různý typ tu ( od počátku projektu 10 uživatelů ). sociální podporu osobám se zdravotním postižením při handicapu a úroveň vzdělání zapojených osob. MVP bude jejich znovuzačleňování do společnosti a uplatňování na v rámci projektu dimenzován pro celkem 20 osob z řad psy- Finanční zdroje: trhu práce. Klub Integrál pomáhá uživatelům ke zlepše- chicky a fyzicky handicapovaných, z toho 16 bylo připravová- Krajský úřad Ústeckého kraje Prostředky EU v rámci SROP ní orientace v přehledu možností využití rehabilitačních no pro budoucí uplatnění v chr. Dílnách. služeb o.s. Fokus a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, případně pomáhá zprostředkovat kontakt a zapojit uživatele do vhodné služby. Poradna rovněž

8 Služby v oblasti zaměstnávání Celkově byl koncept těchto služeb založen na původních prin- CHRÁNĚNÁ DÍLNA PRACOVNÍ PROGRAMY Počet klientů/zaměstnanců v programech cipech tzv. pracovní rehabilitace (existující běžně v západní Cílem chráněného zaměstnávání bylo zaměstnat osoby HLAVNĚ, ABYCH SI NĚCO NEUŘÍZNUL! TŘEBA OSTUDU. Evropě) pro dlouhodobě duševně nemocné občany, na jejichž základech sdružení pracovalo v různě zaměřených pracovněrehabilitačních programech více než 10 let. Pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním byla zaměřena především na rozvoj sociálních dovedností, pracovních návyků, schopnosti komunikace atd., jejichž úroveň vlivem duševního onemocnění klesá. Smyslem pracovní rehabilitace je těmto lidem poskytnout maximálně bezpečné prostředí, v němž mají možnost si své dovednosti a návyky s asistenční pomocí pracovního terapeuta či socioterapeuta lépe udržet a rozvinout. Mezi důležité s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání, mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou často ohroženi sociální exkluzí. Tento druh zaměstnání byl vhodný rovněž pro ty, co prošli službou sociálně-terapeutické dílny. Většině zaměstnanců byl v chráněné dílně individuálně upravován pracovní úvazek a část z nich čerpala další služby sdružení ve formě psychosociální podpory a sociálních služeb. Vzhledem k charakteru výrobních programů je v podstatě dílnou mnoha řemesel, která se vedle tradičních, rukodělných Program počet zam. v % kuchařský 12 25% zahradnický 10 21% kavárna 8 17% truhlářský 6 13% šicí 5 10% administrativní pozice 4 8% úklid 2 4% recepce 1 2% aspekty pracovní rehabilitace patří nejen postupné zlepšení odvětví: truhlářské, zahradnické práce či šití, zaměřuje čím dál zdravotního stavu klientů, ale i jejich začlenění do kolektivu, více na nové služby nebo inovuje starší kavárna, catering. získání sebevědomí, pocitu užitečnosti atd. Zadávání zakázek této dílně či odběr výrobků či služeb Pracovní rehabilitace byla v r jako sociální služba z její produkce, mohli podniky, instituce a organizace využít poskytována v rámci sociálně terapeutické dílny a trénin- jako náhradního plnění podle Zákona o zaměstnanosti kového pracoviště Multifunkční výcvikový prostor. Cílem č. 435/2004 Sb. bylo rovněž připravit některé uživatele na pracovní uplatně- Chráněná dílna Čtverec se snažila poskytovat reálné za- ní (získání základní orientace a adaptace na pracovní pod- městnání v daném oboru, s možností podpory ze strany kva- mínky). lifikovaného personálu. I v uplynulém roce naše sdružení poskytlo také zaměstnání lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením, v r zaměstnávala chráněná dílna celkem 47 zaměst- a to v podmínkách již fungující, profesionálně technicky i per- nanců sonálně vybavené chráněné dílny Čtverec, kterou sdružení v r se na nás obrátilo cca 25 nových zájemců o zaměst- založilo v r jako jednu z dalších forem pracovní rehabili- nání (většinou z řad lidí se zdravotním postižením) v chrá- tace a zaměstnávání pro cílovou skupinu. něné dílně

9 KAVÁRNA BÁRKA ŠICÍ DÍLNA TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA KAVÁRNA BÁRKA CATERINGOVÝ PROGRAM Specializací dílny byla výroba různých textilních zvířátek Dílna se zaměřovala tradičně především na zakázkovou výro- Je součástí chráněné dílny svou službou, zaměřením a cíli Je součástí chráněné dílny svou službou, zaměřením a cíli z celkem již více než 120-ti druhů. bu mnohdy atypických výrobků, která je charakteristická se snaží co nejvíce přiblížit konceptu sociálních firem a pod- se snaží co nejvíce přiblížit konceptu sociálních firem a pod- Dílna dále vyráběla bytové a dekorační doplňky, mezi něž tradičním zpracováním masivního materiálu (dřevo), stále nikání, který je postupně rozvíjen i v ČR. nikání, který je postupně rozvíjen i v ČR. patří např. polštáře, tašky, figuríny lidské postavy pro školící se rozšiřující nabídkou výrobků z lamina (kuchyňské linky), Obsluhu pro širokou veřejnost v této kavárně zajišťova- Program nabízel široký sortiment výrobků studené kuchy- účely (s vyjímatelnými tělesnými orgány) či reklamní transpa- i svým individuálním přístupem k zákazníkům. li handicapovaní spoluobčané za asistence socioterapeutů. ně. Naše znalosti z oblasti gastronomie se opíraly nejen o zku- renty na veřejné akce. Dílna vyráběla nábytek, interiérové doplňky, potřeby pro V přirozeném prostředí kavárny docházelo k setkávání veřej- šenosti personálu, ale vycházely rovněž z dlouhodobých zku- Této dílně je vlastní především originalita, nápaditost, kte- domácnost, pergoly a altány, ploty, prodejní stánky ad. Okra- nosti s lidmi s duševním onemocněním. Důraz byl v tomto šeností s provozováním chráněné kuchařské dílny. Výrobky se rá zaručovala zákazníkům pravidelné doplňování sortimentu jově se věnovala i výrobě drobných dřevěných předmětů programu kladen na trénink a rozvoj pracovních dovedností, tradičně připravovaly pouze z čerstvých a kvalitních surovin. o líbivé, pestrobarevné a svým tradičním charakterem jedi- (koníci aj.) či renovací staršího nábytku. na nácvik zvládání pracovní i sociální zátěže, překlenutí sociál- Program se zaměřoval především na zdravou, moderní a nut- nečné výrobky. Ty byly zhotoveny především ruční výrobou. Dílna funguje jako truhlárna menšího typu, kde pracovali ní izolovanosti a osobní rozvoj. Uživatelé si zde měli možnost ričně vyváženou kuchyni, s širokou nabídkou zeleninových Zaměstnanci se v dílně podíleli na všech výrobních činnos- odborní mistři společně s lidmi s duševním onemocněním ověřit své možnosti v práci, která je v některých aspektech již i ovocných salátů. Své služby program poskytoval firmám, tech od stříhání vzorů až po samostatné šití na stroji. a zdravotním postižením. srovnatelná se zaměstnáním na otevřeném trhu práce. Cílem dalším organizacím i fyzickým osobám. Dílně se v uplynulém roce podařilo např. navázat spoluprá- Dílně se povedlo v r vyrobit několik kuchyňských linek, naší kavárny bylo nejen poskytovat profesionální kavárenské Více informací můžete nalézt na této webové adrese: ci s brněnským e-shopem Kotě v botě, vyrobit transparen- vestavěných skříní, a rovněž se podílela na zvelebení parku služby, ale rovněž pomoci člověku, který se kvůli svému zdra- (http://www.catering-kavarna.cz) ty pro akce Mobility-Evropský týden, Fórum 2008 či ušít a dětského hřiště ve Vrchlického sadech v městské části Ústí votnímu postižení ocitl v těžké situaci, obnovit jeho postavení figuríny pro MŠ Kameňáček v Ústí n/l a ZŠ Malšovice. n/l - Klíše (dodávka dřevěného plotu kolem hřiště). v běžném životě a ve společnosti. Tento program nabízel: Truhlářská dílna se rovněž přestěhovala do nových prostor Více informací můžete nalézt na této webové adrese: catering v ul. Purkyňova Střekov (Ústí n/l). studenou a teplou kuchyni rozvoz jídel ZAHRADNICKÁ DÍLNA Kavárna nabízela: zajištění rautů, recepcí, oslav atd. Zahradnická dílna realizovala jednodušší zahradnické práce kavárna, bar, galerie, internet (8 PC - 0,50 Kč/min, WiFi zdarma) i celkovou náročnější údržbu zeleně na veřejných i soukro- nekuřácké prostředí, denní tisk, kulturní akce a vystoupení V r program zajišťoval výrobu jídel pro celkem 22 růz- mých prostranstvích (posek, shrabání trávy a listí, pletí, zaře- výrobky z vlastní chráněné dílny Čtverec (šicí, truhlářské ných organizací a strávníků. Připravil rovněž 111 rautových akcí závání živých plotů, chemické ošetření ad.). Samozřejmou i výrobky cateringového programu) pro 38 zákazníků, z nichž některé se odehrály i v Praze, ve Štětí, součástí nabízených služeb byl odvoz odpadu (tráva, větve, možnost rezervace a uspořádání oslav a večírků Mostu a dalších městech. komunální odpad) na veřejnou skládku. Programu se v září rovněž podařilo za pomoci společnosti Dílna zajišťovala za přijatelné ceny i další manuální činnos- V r se v kavárně odehrálo 5 výtvarně zaměřených SČVK (Ústí nad Labem) a v koordinaci s Dobrovolnickým cen- ti. V zimě se věnovala rovněž odklízení sněhu z komunikací. tématických výstav (P. Nikl, Z. Košek, A. Hudeček, P. Kožíšek trem úspěšně přestěhovat do nových prostor v ul. Pražská 47 Tento pracovní program byl schopen zajistit i údržbu zvláště a Natalie Pěrková-Knotková, J. Bolf), literární maratón, diva- Vaňov (Ústí n/l). zanedbaných míst a pozemků. Dílna spolupracovala se spo- delní představení Monology vagíny ad. lečností AVE CZ, v loňském roce provedla několik prací pro Magistrát města Ústí n/l, společnost ENERGY Ústí N/L, jakož i údržbu v areálu ústeckého domu TESCO.

10 Přehled donátorů a přispěvatelů Přehled donátorů a přispěvatelů, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost. UVEDENÝM INSTITUCÍM, SPONZO- RŮM, ALE I DALŠÍM PŘISPĚVATELŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. DOTACE: Krajský úřad Ústeckého kraje Magistrát města Ústí nad Labem Úřad práce Ústí nad Labem Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Komunitní nadace euroregionu Labe Ministerstvo práce a sociálních věcí prostředky z EU Krajský úřad Ústeckého kraje prostředky z EU v rámci Společného regionálního operačního programu SPONZOŘI: Energy Ústí nad Labem, a.s. Enlogit, s.r.o. Měď Povrly, a.s. Cangor a.s. Black & Decker (Czech) s.r.o. Ders s.r.o. American Express s.r.o. Profitec, Novák Luboš Gymnázium Teplice Bc. Radek Vonka PhDr.Lenka Krbcová Mašínová Mgr.Jan Škvára Mgr.Ivana Vlčková Mgr. Jan Vrzala Bc.Martin Lán Tomáš Krejčí Hana Fousková Miloslav Nechyba František John Stanislav Šavel Zdeňka Hoftych Miroslav Homolka

11 Zpráva o hospodaření za rok 2008 Výkaz zisků a ztrát k Náklady Činnost (v tis. Kč) Hlavní Hospodářská Výnosy Činnost (v tis. Kč) Hlavní Hospodářská Spotřeba materiálu Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Spotřeba energie 529 Úroky 15 Prodané zboží 391 Zúčtování fondů 0 Opravy a udržování 190 Ostatní výnosy 269 Cestovné 79 Výnosy z finančních investic 2 Stravné 36 Přijaté příspěvky, zůčt. mezi fed. a rep. výbory, Ostatní služby Přijaté příspěvky (dary) 20 Mzdové náklady Přijaté členské příspěvky 0 Sociální a zdravotní pojištění Tržby z prodeje dlouhodobého nemhot.a hmot.majetku 0 Zákonné sociální náklady 23 Celkem Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále 7 Hospodářský výsledek Úroky 170 Škody na majetku 7 Pojistné 243 Poskytnuté příspěvky 32 Celkem

12

13 Kontakty KONTAKTNÍ ADRESA (SÍDLO SDRUŽENÍ): KONTAKTY - ZAMĚSTNANCI (ÚSTÍ NAD LABEM) služby zaměstnávání: zahradnická dílna Fokus Ústí nad Labem manažerský tým: Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Bc. Martin Lán, ředitel pracovní rehabilitace, sociální pracovník Zdeněk Ždych, odborný mistr po pá, hodin tel.: , tel.: , tel.: , sídlo sdružení, kancelář ředitele sociálních služeb, sociální Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka sociálních služeb služby, chráněné zaměstnávání (catering/kuchařská dílna) tel.: , kavárna Bárka kafe: truhlářská dílna Bc. Martin Lán, ředitel pracovní rehabilitace, sociální pracovník Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem (část Centrum) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Mgr. Milan Kutina, manažer kavárny, socioterapeut David Šulc, odborný mistr Bankovní spojení: /0800 Věra Janouchová, finanční manažerka tel.: , tel.: , IČO: tel.: , Bc. Jana Samolejová, socioterapeutka Jan Vaněk, odborný mistr tel.: (+420) tel.: , fax.: (+420) ekonomický úsek: Bc. Markéta Brzobohatá, socioterapeutka Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) tel.: , ostatní PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM: Věra Janouchová, finanční manažerka Marta Ryšánková, pracovní asistentka Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Ivana Kejzlarová, uklízečka chráněné zaměstnávání (dílny: šicí, truhlářská, zahradnická) Zdeňka Englicová, finanční asistentka tel.: Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem (část Centrum) tel.: , kuchyně a catering chráněné zaměstnávání (kavárna Bárka kafe) Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) KONTAKTY - ZAMĚSTNANCI (TEPLICE) Koněvova 18, Ústí nad Labem (část Centrum) sociální služby: Petra Severová, manažerka cateringového programu sociální služby kancelář ekonomky, kancelář ředitele pracovní rehabilitace Pražská 166/47, Ústí nad Labem (část Vaňov) tel.: , Školní 26, Teplice (pobočka Teplice) Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka sociálních služeb Eva Andrišová, socioterapeutka Mgr. Ivana Fujanová, sociální pracovnice PRACOVIŠTĚ TEPLICE tel.: , tel.: , tel.: tel.: , Školní 26, Teplice (pobočka Teplice) Jaromír Ondráček, asistent Milena Stehlíková, odborný mistr - cateringový program Bc. Jan Jaroš, sociální pracovník sídlo pobočky, sociální služby tel.: , tel.: , tel.: , Mgr. Vojtěch Herentin, sociální pracovník tel.: , šicí dílna Rubešová Kateřina, socioterapeutka Purkyňova 1, Ústí nad Labem (část Střekov) tel.: , Mgr. Jaroslava Pospíšilová, odborný mistr, socioterapeutka Mgr. Jiří Baudis, socioterapeut tel.: , tel.: , Květa Slouková, šička Hana Frenzlová, socioterapeutka tel.: , tel.: , Daiva Hingarová, socioterapeutka tel.: ,

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 10 let Centra komunitní práce 1997 2007 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem získalo v roce 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Projekty Centra

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2014 1 2 3 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 3 Úvodní slovo 4 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s.... 4 Projekty v roce 2007... 6 Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce... 13 Školení, semináře, služební

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více