s optimismem do nového roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s optimismem do nového roku"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ s optimismem do nového roku LEDEN 2011 Vážení čtenáři, rok opět neuvěřitelně rychle utekl a my vám můžeme opět z tohoto místa popřát zdraví a úspěch v tomto roce, po který vám bu deme přinášet i nadále informace a názory. Děkujeme všem, kteří s námi v loňském roce spolupracovali a všem, kteří se na nás obrátili s tipy, informacemi a náměty. Samozřejmě uvítáme i nadále vaše postřehy a každý dopis nás potěší. Přejeme pěkné počtení a pěkný rok! Z OBSAHU: Opět s Jiřím Čeřovským 2 Do nového roku se starostou 3 Jak to vidí Miloš Vele 4 Rozhovory s našimi poslanci 6 7 Kultura, neziskovky 8 11 Úspěšný nový rok 2011 všem našim čtenářům přeje redakce Jabloneckého zpravodaje ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 DĚNÍ VE MĚSTĚ Rozhovor s Jiřím Čeřovským, opět aktuální Jirko, volby skončily v říjnu a začalo pracovat zastupitelstvo v obměněném složení. Ty patříš ke stálicím a v minulém období jsi byl předsedou klubu ODS. Nyní to je Miloš Vele. Proč? V posledních čtyřech letech byla ODS v opozici. Byla to jiná, nová situace a bylo přirozené, že kolegové chtěli využít pro práci v klubu mé dlouholeté zkušenosti s prací na radnici a v zastupitelstvu. Nakonec to bylo pokračování v práci klubu tak, jak jsme na to byli zvyklí v minulosti. Dnes je jiná situace i atmosféra. ODS se přímo podílí na vedení města, má svého starostu, místostarostu a členy rady města. Já považuji za velmi důležité, aby klub vedl uvolněný zastupitel, protože má přímý přístup ke všem informacím. Myslím si, že volba Miloše Veleho je správná, proto jsem jí podpořil. Již jsi se zmínil, že ODS je po čtyřech letech opět ve vedení města. Podle výsledku voleb a počtu hlasů od voličů jsi byl celkově na předním místě. Proč jsi nekandidoval například na funkci místostarosty? Určitě mě potěšilo, že jsem u voličů nepropadl ani po čtyřech letech od doby, kdy jsem skončil se starostováním a ve volbách mě spolu s ODS podpořili. Do letošních komunálních voleb jsem šel s jedním základním cílem. Chtěl jsem pomoci ODS k tomu, aby se její zástupci po čtyřech letech vrátili do vedení města. Usiloval jsem rovněž o to, abych mohl pokračovat v práci zastupitele. Proto jsem byl ODS nominován na druhé místo na její kandidátce. To víš, že jsem v souvislosti s výsledky voleb zvažoval, zda-li kandidovat na uvolněnou funkci na radnici. K odmítnutí mě vedlo několik důvodů. Ten hlavní je, že mám nemocného tatínka (rodiče bydlí v Semilech) a snažím se mamince, která se o něj s mojí sestrou stará, několikrát v týdnu pomáhat. Práce na radnici je časově velmi náročná, což za dvanáct let ve funkci starosty mohu, myslím, posoudit. Byla by to pro nás značná komplikace. Mám také zajímavou práci, ve které chci pokračovat. V neposlední řadě ODS měla na starostu a místostarostu dobré kandidáty a věřím, že změna bude pro město přínosem. Nemyslíš si přesto, že Tě lidé volili také proto, že chtěli, aby ses vrátil na radnici? Všech voličů, kteří mne svým hlasem podpořili si velice vážím a děkuji jim. Samozřejmě, kdyby to situace nutně vyžadovala, tak bych to pro město a ODS udělal, ale jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, situace se změnila a moje rodina je pro mě na prvním místě. Věřím, že to voliči pochopí. Západní tangenta Součástí dopravní kostry města jsou dvě silnice první třídy, které jsou v majetku a ve správě státu. Silnice I/14 je vedena od Proseče a Zeleného údolí v trase ulic Liberecká, Budovatelů, 5. května, Podhorská a dále směrem na Lučany. Silnice I/65 přichází do města ve směru od Prahy a je vedena v trase Turnovské a Pražské ulice až do křižovatky U Zeleného stromu, kde se napojuje na silnici I/14. Koncepce rozvoje silniční sítě schválená Ministerstvem dopravy počítá s přestavbou silnic první třídy na území Jablonce n. N. a s jejich vymístěním z centra města. Je navržen a v územním plánu stabilizován tzv. jižní obchvat města vedený po stávajících komunikacích a v tunelových úsecích, který dále směřuje na Novou Ves a Smržovku. Silnice I/14 pak opouští údolí Nisy a je vedena ve směru od Liberce přes Kunratice a Lukášov do okružní křižovatky u benzinové pumpy. Její napojení na jižní obchvat je navrženo tzv. západní tangentou. Ve stávajícím územním plánu byla západní tangenta vedena napříč obytnou zástavbou Žižkova vrchu v částečném souběhu se železniční tratí. Takto koncipovaná komunikace neplní funkci silnice I. třídy ani funkci vyvedení tranzitní a části radiální dopravy z centra města. Tuto trasu není možno uvnitř městské zástavby navrhnout v parametrech silnice I. třídy a z hlediska dopravního je její význam omezený. Proto je navržena nová trasa západní tangenty, která je od okružní křižovatky u benzinové pumpy v Rýnovicích až po křižovatku Považuješ střídání na radnici za správné a změnu za pozitivní? Střídání stráží je přirozené a správné. V ODS neděláme revoluce, ale vždycky postupujeme kontinuálně. Vždy máme na kandidátce nové lidi, kteří přinášejí jiný pohled a nové myšlenky na různé věci. Zároveň spoléháme na zkušenosti i léty prověřených tváří. Myslím, že pro občana to má výhodu v tom, že nás zná. Ví, že neuděláme nějaký krkolomný obrat, že se nebudeme chovat nezodpovědně a budeme hospodařit s rozvahou. Letošní změna ve vedení města za ODS bude určitě přínosná. Petr Beitl s Milošem Velem jsou zkušenými manažery a své schopnosti jistě využijí v práci pro město. Začíná první rok nové koalice, tak lze jen popřát mnoho úspěchů a doufejme, že se tvé představy naplní. Já tomu věřím. Přeji všem čtenářům do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Vladimír Kordač s ulicí Libereckou vedena v trase stávající Tovární ulice. Dále je trasa západní tangenty vymístěna mimo zástavbu města, je vedena ve strmém zalesněném svahu za západním a jihozápadním okrajem Jablonce. Křížení s ulicí Libereckou je mimoúrovňové, mostní estakádou, pod kterou podchází koryto Nisy, Liberecká ulice, tramvajová a železniční trať. V délce cca 1 km je vedena v souběhu s železniční tratí směrem zpět k Zelenému údolí v dolní části svahu Žižkova vrchu, dále pak šikmo stoupá údolím směrem k areálu Srnčího dolu. Vedení trasy je upraveno tak, aby do tohoto sportovního a rekreačního areálu nezasahovalo. Na Turnovskou ulici je západní tangenta napojena úrovňovou křižovatkou. Takto koncipovaná trasa západní tangenty vymístí veškerou tranzitní dopravu po silnicích I/14 a I/65 z centrální části města a podstatným způsobem zlepší a zrychlí dopravní propojení jihozápadní a severozápadní části města tj. napojení oblastí Mšena a Rýnovic na jižní část města a na výjezd ve směru na Prahu. Dle dopravního modelu by takto navržená trasa západní tangenty ve výhledu roku 2025 převzala dopravní zátěž mezi až voz./24 hod. Výrazným způsobem se tak odlehčí dopravě na dvou nejzatíženějších křižovatkách ve městě okružní křižovatce u Zeleného stromu u Remize a na světelné křižovatce na Osadě u přehrady. Toto řešení tak přinese zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v centru města i v oblasti jablonecké přehrady. Mgr. Petr Karásek Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, leden Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Nový rok s novou nadějí Vážení čtenáři, vstupujeme do dalšího roku a jako obvykle věříme, že bude lepší, než ten uplynulý. Zda tomu tak skutečně bude, záleží trochu na štěstí a hodně na tom, co sami uděláme, jak se s nepřízní osudu vypořádáme a jak zvládneme úkoly, které na nás čekají v práci i v soukromém životě. Za sebe chci vyjádřit přesvědčení, že pro Jablonec to bude rok dobrý. Na sklonku roku, po komunálních volbách, jsme vytvořili koalici s Domovem nad Nisou a s podporou TOP 09. Samozřejmě má tento»sňatek z rozumu«mezi vámi své odpůrce a kritiky. Já se však domnívám, že pro město je to nejrozumnější řešení a nejstabilnější koalice, která může vyřešit problémy, se kterými se potýkáme. Všichni jsme si jistě vědomi, že jsme měli v minulosti řadu názorů rozdílných. Naše vedení města v čele s Jirkou Čeřovským bylo často kritizováno při jednání zastupitelstva i v občasníku Jablonecký zastupitel. My jsme mnohé kroky minulého vedení na stránkách tohoto zpravodaje také kritizovali. Myslím, že to bylo správné a že vzájemně známe své postoje, víme v čem se lišíme a známe svůj potenciál, své schopnosti a víme, kde jsou naše programové priority a shody. Největším přínosem do nové koalice je ochota všech ke spolupráci. Víme, že řešení teplárenství, dopravní situace a dalších palčivých problémů bude velice nesnadné a vyžaduje, abychom ze sebe vydali to nejlepší a pracovali s maximálním nasazením. Kdo si přeje rozumný a stabilní rozvoj města, ten na tyto argumenty slyší. A ten, kdo sleduje politiku jako boxerský zápas a chce vidět krev, ten bude zklamán a nebude příznivcem tohoto vedení radnice. Na portálu idnes jsem si o sobě přečetl, že jsem navržen na nějakou cenu antiosobnost za vytvoření koalice s bývalým úhlavním nepřítelem Petrem Tulpou. Musel jsem se pousmát nad nepochopením a špatného úsudku toho, kdo mne nominoval. Pokud si kdokoliv přečte mé články ve Zpravodaji a mapuje si mé postoje i jednání, ten ví, že nikdy nešlo o osobní spory či nepřátelství, ale věcnou kritiku určitého kroku. To je přece normální a ke kritice a vysvětlování dochází i uvnitř stran. Alespoň v ODS jsme zvyklí, že nám naši členové říkají, co se jim líbí, i to, co se jim nelíbí. Takhle funguje demokracie a je to velice zdravé, ať již je to uvnitř strany nebo v rámci opozice. Naopak bych zdůraznil, že je to povinnost opozice, aby byla kritická. Ovšem to není otázka nějakých pocitů nebo emocí, to je věc pohledu na určitý problém a jeho řešení. Doby nekritického a nekritizovatelného vládnutí už jsou dávno pryč. Mnozí se nás ptají, zda budeme pokračovat ve vydávání Jabloneckého zpravodaje, když máme přístup (z pozice vedení města) do Jabloneckého měsíčníku. Odpovědí je i toto číslo. Ano, budeme dál prezentovat své názory a vysvětlovat naší politiku a naše vidění světa. Měsíčník má mít úlohu především informativní tiskoviny, kam prezentování stranických názorů nepatří. Vážení občané, obracím se na vás poprvé na těchto stránkách nejen jako předseda místní ODS, ale také jako starosta města. Chtěl bych vám nejen popřát v tomto roce hodně zdraví, štěstí a pohody. Chci vás také ubezpečit, že udělám se svými kolegy vše, co je v lidských silách, aby byl Jablonec dobrým místem pro život a pro nás patrioty tím nejlepším. Mohu vám slíbit věcný a neideologický přístup k potřebám města a jeho obyvatel. Věřím, že se nám vše společně podaří a jsem připraven naslouchat vaším názorům, stížnostem a podnětům. Každý smysluplný názor či námět je pro nás cenný, proto si jej nenechávejte pro sebe, ale sdělte nám jej. Ing. Petr Beitl JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 3

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ S novým místostarostou v novém roce Miloši, předem dodatečně gratuluji ke zvolení do této významné funkce a chtěl bych se zeptat především na tvé pocity. Jaké to je být první den v práci, jak bloudíš po radnici a víš, které dveře kam vedou? Díky za přání a také díky za prostor k rozhovoru ve Zpravodaji. Jsem rád, že i nadále bude možné zde sdělovat občanům Jablonce své názory. Pokud mám v několika větách vylíčit své pocity posledních měsíců, tak to nebude jednoduché. Nejdříve po povolebních jednáních převládly pocity nejistoty a možná i obavy, jak to vše dopadne, a kdo bude vlastně koaliční partner. Vždyť toto je strašně důležitý moment pro další spolupráci. Ihned po ustavujícím zastupitelstvu jsem nastoupil do nové funkce. Musím se přiznat, že i toto nebylo pro mě osobně jednoduché, vždyť v předchozím zaměstnání jsem byl osmnáct let. Po nástupu jsem byl ihned zavalen spoustou nových povinností, problémů a hlavně novými informacemi. Samozřejmě vnímám i značný pocit zodpovědnosti a možná i pocit nejistoty. Říkal jsi nejistoty? Spíše nervozity z neznámého. To je normální vždy, když měníš místo, přicházíš do nějakého kolektivu a i když ty lidi znáš, nevíš jak budete vycházet, jaká bude atmosféra a podobně. Musím přiznat, že pocit nejistoty rychle odezněl, protože vše dle mého šlape jak má a atmosféra je dobrá. Co významného se dělo první měsíc ve funkci? Kromě již zmíněného seznamování s chodem úřadu, byla zásadní práce na přípravě rozpočtu pro rok Ihned po nástupu do funkce mělo následovat první čtení rozpočtu. Což se mi zdálo příliš brzy, a proto jsme jej po dohodě s kolegy odsunuli až na týden před vánocemi. S rozpočtem bylo třeba pracovat a připravit úsporná kritéria. V podstatě rozpočet postavit tak, aby se začalo ještě více šetřit na výdajích. Všichni víme, že nás nečeká zrovna lehký rok a dle mého je třeba se na něho dobře připravit a nezatěžovat rozpočet zbytečnými výdaji, které by byly kryty třeba novými úvěry. Toto by bylo i v rozporu s naším programovým prohlášením, ale i v rozporu s představou o dobrém hospodaření. Místostarostou pro oblast financí a majetku města se stal Ing. Miloš Vele, kterého naši čtenáři již znají. Ve svých článcích i rozhovorech se často věnoval problematice teplárenství i správy majetku. Nyní se ujal své funkce a já jsem jej navštívil v novém působišti, abych něco o jeho plánech vyzvěděl. Stalo se ti, že sis některé věci představoval jinak a realita je značně odlišná? Ani ne. Já jsem poměrně aktivně komunikoval s úředníky i svým předchůdcem v rámci výboru hospodaření města a taky jsem realista. Navíc nejsem revolucionářem, který sní o tom, jak změní svět. Věřím v sílu práce a když budeme systematicky řešit problémy, které se objeví, úspěch se nakonec dostaví. Týká se to i problematiky teplárenství? V minulosti jsi se tomuto tématu věnoval. Tento úkol je před námi a budeme se mu nyní intenzivně věnovat. Máme necelé dva měsíce od ustavujícího zastupitelstva a za tak krátkou dobu se toho moc stihnout nedá, ale vše samozřejmě platí. Prvním krokem, který již proběhl, je usnesení zastupitelstva z 16. prosince 2010 ke svolání mimořádné valné hromady v JTR. Slyšel jsem, že mezi úředníky na radnici panují obavy z nového tajemníka. Jsou oprávněné? Nevím, proč by měli mít z nového tajemníka nějaké obavy. Vždyť on je jistě člověk na svém místě a má s vedením úřadu mnoho zkušeností. Pokud svou otázkou směřuješ k tomu, zda by měly proběhnout na radnici nějaké změny, tak já za svoji osobu říkám ano. Jistě máme velice kvalitní sestavu lidí, ale jsou zde i lidé, kteří po změně struktury některých odborů budou jistě nadbyteční. Je třeba připomenout, že na mzdy úředníku dostaneme od státu letos o 7 milionů korun méně než v roce To není málo a je nutno se s touto skutečností vypořádat. Ovšem tato problematika je pro náš rozhovor příliš rozsáhlá. Poslední otázka: co by sis soukromě přál v letošním roce? Co bych přál nám všem? V první řadě, aby se nám povedl sestavit rozpočet města, který bude maximálně úsporný, ale i tak v něm zbude alespoň něco na investování do rozvoje Jablonce. Ale jinak přeji všem čtenářům, aby tento rok byl pro ně úspěšný v profesním i osobním životě a aby měli štěstí a byli zdraví. Vladimír Kordač Dvě otázky na aktuální téma Diskutovaným tématem je otázka odcházejících lékařů jak postihne Jablonec a mělo by se jejich požadavkům ustupovat? S dotazem jsme se obrátili (jak jinak) na ředitele jablonecké nemocnice MUDr. Víta Němečka, MBA: Z jablonecké nemocnice možná odejdou čtyři desítky lékařů. Jsou jejich požadavky oprávněné a jak se na celou záležitost díváte? MUDr. Vít Němeček, MBA: Cena práce ve zdravotnictví je opravdu nízká. Hodinová mzda začínajícího lékaře v nemocnicích se pohybuje kolem 100 Kč, u zkušeného kolem 200 Kč. Většina lékařů odpracuje nad rámec běžné pracovní doby dalších sto i více hodin měsíčně. Proto jejich mzdové požadavky chápu. Rozumím důvodům protestu, nesouhlasím ale s jeho formou. Aby bylo možné zvýšit cenu práce lékařů, musí v systému zdravotnictví nutně proběhnout řada změn, některé rychle, v řádu měsíců. Musíme ucpat díry, kterými ze zdravotnictví neefektivně unikají miliardy korun mám na mysli pružný systém aktualizace cen a úhrad léků, změny ve smluvní politice zdravotních pojišťoven a ve tvorbě sítě, lepší kontrola cen a efektivity investic, kontrola vstupu nových technologií, změna v přerozdělování pojistného. Dále se musí najít systém, jak získané fi nanční prostředky dostat do nemocnic, které je využijí na zvýšení mezd lékařů i ostatních pracovníků. Mimo to si přeji dokončení změn v postgraduálním vzdělávání a snížení tlaku na množství přesčasové práce. V samotné jablonecké nemocnici je po výpovědi 41 lékařů, situace je na některých odděleních závažná. Věříme však, že v případě krizového scénáře se nám i na těchto odděleních podaří po 1. březnu udržet omezený, tzv. víkendový provoz pro akutní péči. STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

5 ROZHOVOR Inventura Karla Dlouhého Karle, začal bych od začátku. Jak vnímáš jarní výsledek z hlediska naší oblasti i z pohledu celorepublikové úrovně? Já už jsem jarní volby hodnotil v době, kdy to bylo aktuální. Tak snad jen na doplnění krátké shrnutí. Květnové volby uzavřely velmi dlouhou volební kampaň, která trvala od jara 2009, kdy byla shozena vláda Mirka Topolánka. Z hlediska politického klimatu myslím došlo k velkému zklidnění. Odchodem Paroubka a nakonec i Topolánka ze scény zmizeli i hlavní soupeři, jejichž styl vzájemné komunikace kultivaci veřejné scény nepřispíval, mírně řečeno. Vítězstvím této koalice se silným mandátem vznikla naděje pro zásadní změny a i nyní je příliš brzo hodnotit, zda budou reformní kroky úspěšné, nicméně jsou nutné a věřím, že si to všichni uvědomují. Z hlediska naší oblasti byly volby bez debat velmi úspěšné. Dva poslance na Jablonecku jsme nikdy v historii neměli a obhájit tento výsledek bude velmi problematické. Domníváš se, že bude mít tato koalice sílu a vnitřní soudržnost k naplnění toho, co si dala do vínku? Snad ano, protože je to hlavní smysl její existence a jediná šance, jak získat podporu a důvěru veřejnosti. Překonání vládní krize a vědomí zodpovědnosti za pokračování reforem ze strany koalice je nadějí Přelom starého a nového roku je již tradičně spojen s jistou rekapitulací všech událostí, úspěchů i ztrát. A také obdobím předsevzetí, plánování a naděje. Rok 2010 byl z hlediska celospolečenských změn výjimečný. Na jaře proběhly volby do poslanecké sněmovny, ze kterých vzešla nová vláda pravého středu. V podzimním termínu se uskutečnily volby do zastupitelstev měst a obcí i do jedné třetiny senátu. Na to, jak hodnotí ztráty i zisky předseda ODS jablonecké oblasti Ing. Karel Dlouhý jsem se ho zeptal v novoročním rozhovoru. do budoucna. Pokud reformy budou provedeny a zafungují v praxi, pak občané pocítí zlepšení, uvidí výsledky a nakonec uznají, že to tak bylo nutné. Jenomže to už bude asi jiná vláda, že? Ano, tak to bývá. Nakonec se podívej na Slovensko. Dzurinda udělal reformy a dovedl zemi na cestu prosperity a růstu. To jim můžeme jen závidět. Jenomže voliči mu neodpustili, že to bolelo a zvolili si Fica, který nechal všechno tak, jak to pravicová vláda zařídila. Dneska je nejpopulárnější politik. I to je život jenomže se vždy musejí najít ti zodpovědní, kteří udělají, co je potřeba, i když vědí, že je veřejnost nepochválí. Kdyby nedělali nepopulární kroky, tak zůstanou v oblibě. Tak to byly volby na jaře a co horký podzim? Myslím, že dobrý. V městech a obcích na Jablonecku jsme nijak výrazně neoslabili, podařila se vytvořit silná koalice v Jablonci a Přemek Sobotka uspěl ve volbách do senátu. Krom toho je v oranžové horní komoře prvním místopředsedou. V komunále ale přece jen k poklesu došlo Snad je jasné, že nejde pořád vítězit s vysokým náskokem. Prostě to je život. Když jednou dostaneme hodně mandátů, tak jich Druhým»živým«tématem je návrh krajského náměstka pro školství Radka Cikla na zrušení gymnázia u Balvanu. Otázka pro starostu Jablonce Ing. Petra Beitla a RNDr. Jiřího Čeřovského, který se školskou problematikou dlouhodobě zabývá. Jaký je Váš názor na rušení gymnázia u Balvanu? Ing. Petr Beitl: Od první chvíle, kdy jsem tuto informaci dostal, jsem zásadně proti rušení takto prestižní školy. Chápu nutnost optimalizace a snížení počtu maturitních tříd, ale toto řešení se mi nelíbí. Problémy mají řešit odborníci, proto vítám sestavení pracovní skupiny zastupitelského klubu ODS Libereckého kraje, která je složena z odborníků a bude hledat nejlepší řešení. Za naší jabloneckou oblast je tam Jiří Čeřovský, který je zárukou zodpovědného a odborného přístupu. RNDr. Jiří Čeřovský: Souhlasím s nutností nastíněných kroků. V Libereckém kraji je skutečně mnoho škol a jejich úroveň se snižuje přijímáním žáků, jejichž prospěch na základní škole odpovídá spíše studiu učebních oborů bez maturity. Nyní jsme obdrželi potřebné materiály a budeme se zodpovědně problematikou zabývat. Osobně považuji za nešťastné označit jedno gymnázium za určené k likvidaci. To je začínání od konce a logicky se musí nejprve zkontrolovat zadání, tedy počty míst a žáků, demografi cký vývoj z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Teprve potom je možné navrhnout nějaká řešení a to nejvhodnější nakonec vybrat. příště bude méně. Už nejsme v radostném socialismu, aby se vítězilo na 99,9 %. Důležité je, že jsme stabilní stranou se silnou členskou základnou a dobrým personálním zázemím. To se třeba projevilo teď, když se obsazovaly komise a výbory města. Máme dostatek schopných a vzdělaných lidí pro práci na všech úrovních v samosprávě, což však neznamená, že rádi neuvítáme do našich řad kohokoliv, kdo se chce na naší politice i životě města podílet. ODS má celorepublikově asi 33 tisíc členů, TOP 09 kolem 4 tisíc a VV mají vlastně jen podporovatele. Z toho plyne, že máme ve svých početných řadách mnoho kvalitních lidí a v tom je naše síla, stabilita a budoucnost. Díváš se tedy do příštího roku s optimismem? Reformy budou asi probíhat, ale co stávky úředníků, odchody doktorů a v našem kraji redukce středních škol no nevím, zda nás čeká něco dobrého. Nebo to snad vidíš jinak? Jsem opatrný optimista a vždycky věřím v racionální řešení problémů. Doktoři by nikdy nestávkovali a neodcházeli, kdyby byla již v dávné minulosti provedena pořádná reforma zdravotnictví. Všichni víme, že je to obrovský moloch, černá a bezedná díra, ve které mizí miliardy, ale díky plýtvání, nakupování materiálu a techniky za uměle navýšené ceny. To jsou jen ty nejkřiklavější problémy. Jenomže sociálně demokratičtí ministři nikdy ani nenaznačili pokus o reformu a jediný, kdo se alespoň částečně pokusil něco změnit byl Julínek a všichni se na něj vrhli jako dravci. To je pak těžké něco dělat. Dnes je situace taková, že si hluboké změny vyvzdorují lékaři a to je dobře. Co se týče státních úředníků je situace obdobná. Státní byrokracie je příliš přebujelá, daňoví nevolníci to neutáhnou a musí se šetřit. Jediným řešením je méně lejster a méně úředníků. Optimalizace středních škol je problematické téma, na které tu není prostor. Krátce jen řeknu, že se v klubu ODS vytvořila skupina odborníků, která má za cíl nalézt nejlepší řešení. Takže vidíš, že každý problém má své optimální řešení a to je přeci optimistické zjištění nebo ne? Asi máš pravdu, ale nechť to posoudí čtenáři. Díky za rozhovor a ať je nový rok dobrým pro tebe i čtenáře. K tomu se, samozřejmě, připojuji a přeji všem lidem na Jablonecku, aby rok 2011 byl pro ně úspěšný, plný pohody, štěstí a hlavně přeji zdraví. Jak vždycky říkám: když nechce být líp, ať alespoň není hůř! A tím bych se rozloučil. Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 5

6 NAŠI POSLANCI Příští rok bude rokem rozhodujícím Ivo, zdá se mi to, že se idea vytrácí a populismus má navrch? Já si to tak úplně nemyslím. Spíše bych řekla, že populistická řešení a prohlášení se snadněji dostanou k lidem. Různá zkratkovitá hesla se snáze pamatují a vejdou do podvědomí lépe, než vysvětlování problému. V úvodu jsem zmínil volby, jako důležité téma letošního roku. Tobě změnily život od základu a asi jsi s takovým obratem nepočítala. Jaký tedy byl pro tebe soukromně právě končící rok? Jak jsi řekl, byl přelomový. Na jeho začátku jsem byla advokátkou na volné noze s malými dětmi a relativně klidným životem a na jeho konci jsem poslankyní a zároveň členkou zastupitelstva Města Jablonce nad Nisou. Každý si jistě dovede představit, že to nebylo jednoduché a bylo nutno přeorganizovat rodinný i pracovní život. Nelituješ toho, že jsi kandidovala? Přijala jsem své zvolení jako řízení osudu. Je pravda, že jsem se zvolením nepočítala, protože uprostřed kandidátky je to vysoce nepravděpodobné. Ale člověk míní a život mění. Už jsem říkala, že to byl pro mne šok, ale zároveň taková důvěra voličů potěší a nese odpovědnost. Dělám tedy vše, aby svého rozhodnutí nelitovali. Rád bych se zeptal na tvůj názor, co se týče četnosti voleb. Nemáš pocit, že máme v Česku stále nějaké a tím se snižuje ochota voličů k volbám chodit? Určitě je to nešťastné a tvůrci ústavních zákonů to takto neplánovali. Zpočátku byly volby do sněmovny a za dva roky komunální. To bylo ideální, ale dnes se kromě toho volí do senátu, Evropského parlamentu, krajů a mnozí usilují o přímou volbu prezidenta. Myslím, že by bylo rozumné některé volební termíny sjednotit tak, aby byly volby po dvou letech a aspoň rok měli voliči volno. Problém je, jak k tomu ústavní cestou dojít, protože každé volby do určitého orgánu mají dané volební období a zkrátit jej nelze bez skutečně vážné příčiny. Jak jsi ze svého pohledu viděla fungování poslanecké sněmovny ve druhém pololetí roku 2010? Na sklonku supervolebního roku jsme si povídali s poslankyní poslanecké sněmovny parlamentu JUDr. Ivanou Weberovou o tom, co nás asi čeká v příštím roce a jaký byl ten letošní. Skoro se zdá, že v Česku jsou nějaké volby permanentně, neustále probíhá nějaká kampaň a populismus čiší z politických prohlášení, že už ani není rozpoznatelná základní filosofie, resp. ideologie. Po ustavení vlády se stěžejním tématem stala příprava státního rozpočtu na rok Při hrozícím vysokém schodku státního rozpočtu nezbývalo než schválit úsporné zákony, které zabrání ještě vyššímu zadlužení. Přes schválené úspory plánované výdaje státního rozpočtu pro rok 2011 převyšují příjmy o 135 miliard Kč, což je hodnota ještě před pár lety nevídaná. Pochopitelně se jedná o kroky, které jsou nepopulární. Na druhou stranu je nutno zcela jasně říci, že v současné situaci stát na některé věci prostě nemá a státní peníze je potřeba vynakládat efektivně. Můžeš nám něco prozradit k Tvým dalším aktivitám ve sněmovně? Kromě plenárních schůzí pracují poslanci v jednotlivých výborech, podvýborech a komisích. Já jsem členkou Ústavně právního výboru, kde se mimo jiné projednával návrh novely zákona o platech ústavních činitelů a začalo se s projednáváním návrhu nového občanského zákoníku. Dále jsem členkou Výboru pro evropské záležitosti, jenž posuzuje návrhy evropské legislativy a projednává další akty Evropské unie, kterých je neuvěřitelné množství. Osobně jsem si již vyzkoušela i zpravodajování návrhu evropského nařízení, konkrétně nařízení týkajícího se evropských patentů, které bylo posléze projednáváno i na plénu sněmovny. Jsem také členkou Mandátového a imunitního výboru, který kromě přezkumu mandátů a majetkových přiznání poslanců funguje též jako disciplinární orgán Sněmovny. Do centra zájmu médií se dostalo řízení zavedené proti poslanci Rathovi za jeho výroky na adresu ministra Kalouska. Jinak musím říct, že veškeré činnosti zahrnují seznámení se s obrovským počtem podkladů a různých stanovisek vlády, institucí, odborných sdružení a občanů. Jaký nás čeká rok? Myslíš, že přinese velké změny? Vydrží vláda nebo ji Věci veřejné položí? A co reformy, bude síla a vůle je prosadit? Čeká nás neobvykle náročný rok a bude to i hra nervů. Zásadní je, aby se v příštím roce podařilo prosadit reformní zákony, protože jinak by se to již do konce volebního období nemuselo povést. Je těžké odhad- nout, zda bude mít vláda sílu a vůli nebo spíš řádnou razanci dotáhnout zásadní věci. Pokud budou mít všichni koaliční partneři dostatek odvahy, pak vláda obstojí a vše dopadne dobře. Základem je dodržování koaliční smlouvy a nehledání zadních vrátek. Jsem v tomto ohledu opatrný optimista. Já ti děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v soukromém i veřejném životě. Já bych chtěla popřát všem, aby byli trpěliví a přežili bez úhony přicházející období. Musíme si věřit a dokázat, že máme na to změnit vše, co je ve společnosti špatně. Nejde to mávnutím kouzelného proutku, ale bude to zdlouhavá, nevděčná a náročná práce. Já bych chtěla věřit, že většina občanů nutnosti změn rozumí a podporuje je navzdory současné nejistotě i obavám. Držme si palce a mějme dobrý rok! Dvoustranu připravil Vladimír Kordač Vláda by neměla s Uplynulo půl roku od voleb do poslanecké sněmovny, ve kterých voliči většinově podpořili reformní strany. Výsledkem byl vznik pravicové koalice s jasným mandátem pro realizaci reformních kroků, které jsou pro posílení konkurenceschopnosti našeho hospodářství a efektivní fungování státu zcela nezbytné. Vláda Petra Nečase podle mého názoru bezesporu disponuje kvalifikovaným a odborným zá zemím a z publikovaných představ a plánova ných opatření lze předpokládat dobrý směr, pojmenování a řešení všech zásadních problémů naší země. Nicméně dobrý a chytrý záměr řešení dané problematiky je jedna věc a její legislativní uvedení do praktického života věc druhá. Zákonodárný proces je poměrně zdlouhavý a má své zákonné lhůty, zahrnující projednání ve výborech obou parlamentních komor, schvalování na plénu poslanecké sněmovny a senátu, konče podpisem prezidenta a vydáním ve sbírce zákonů. Přičemž vzhledem k vět- STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

7 NAŠI POSLANCI Politika je jako divadlo Vítku, ty jsi zkušený a světaznalý člověk, mohu-li to takto říci. Myslíš si, že došlo k nějaké výrazné změně, kterou zmíněná obměna poslanců přinesla? Je rozhodování více podle vlastního uvážení, nebo dle stranických triček. A jak se ti vlastně ve sněmovně líbí? Poslanecká sněmovna je svět sám pro sebe. Panují zde různé zvyklosti, např. tak zvaný systém seniority, obdobně jako mazácký systém na vojně, což nezměnil ani příliv nové krve, stejně jako se nezměnil ani způsob rozhodování. reformami otálet šině ČSSD v Senátu a její programové negaci jakýchkoli reformních snah, lze téměř s jistotou předpokládat další prodloužení zákonodárného procesu. Jedná se přitom o zásadní reformní zákony, jako je důchodová reforma, reforma zdravotnictví a veřejných financí, které je nutno důkladně prodiskutovat na parlamentní úrovni a samozřejmě je také řádně a srozumitelně odprezentovat veřejnosti. Vzhledem k současnému rozložení sil ve Sněmovně máme ojedinělou šanci k prosazení zásadních kroků, které povedou ke stabilizaci a ozdravení veřejných fi nancí a podnikatelského prostředí v České republice. Je zřejmé, že připravit kvalitní právní normy, které by nebylo nutno každé čtvrtletí novelizovat, není snadné, nicméně je skutečností, že vládní návrhy by měly být připraveny v nejbližších měsících, aby šance k jejich prosazení nebyla promarněna. Členové poslaneckého klubu Občanské demokratické strany jsou si vědomi závazku vůči svým voličům, pozorně sledují činnost vlády a budou aktivně diskutovat vládní reformní návrhy. Určité obavy z časového prodlení nás v této souvislosti vedly k tomu, že jsme společně s dalšími koaličními kluby ofi ciálně požádali vládu, aby nejdůležitější reformy předložila do konce prvního čtvrtletí roku Věřím, že tak bude vládou Petra Nečase učiněno a budou bez zbytečného odkladu navrženy odpovědné a smysluplné reformní zákony. JUDr. Ivana Weberová Poslankyně PSP ČR za ODS V květnových volbách do poslanecké sněmovny voliči zamíchali pořadím na kandidátkách a s pomocí preferenčních hlasů vyslali do sněmovny více než polovinu nováčků. Změnilo se tím něco? Přinesla akce»kroužkujte poslední čtyři«kýženou změnu poměrů a zlepšení politické kultury? Odpověď na své otázky jsem hledal u poslance a ředitele jablonecké nemocnice v jedné osobě MUDr. Vítka Němečka, MBA, který se do zákonodárného sboru dostal právě díky preferenčním hlasům. Každý zákon či jeho novela má svého zpravodaje, tedy poslance či senátora, který zákon»provází«při jeho projednávání. Legislativní změna se vždy projednává v příslušném výboru. Jednání ve výboru je podle mé zkušenosti většinou věcné, odborné, s minimálním vlivem stranické příslušnosti jeho členů. Při jednání ve sněmovně je situace jiná. Prostor pro změny je malý, materiál má za sebou odbornou a politickou diskusi a je předložen do schvalovacího procesu na základě koaliční nebo ještě širší dohody. Jednání pléna sněmovny tedy bývá hlavně příležitostí pro prezentaci názorů pro média a veřejnost, i místem účelové konfrontace a vymezování opozice proti vládní koalici zejména u politicky citlivých zákonů. A jestli se mi ve sněmovně líbí? Jistě. Je to velmi zajímavé prostředí. Člověk zde sbírá informace, navazuje kontakty, vidí, jak se dělá»velká«politika v praxi a učí se prosazovat vlastní názory. V čem se projevuje to mazáctví, to jim mladší kolegové musí nějak posluhovat? To zase ne (smích), ale třeba při obsazování vlivných výborů mají určitou přednost služebně starší kolegové. Za sebe mohu říci, že jsem spokojený, dostal jsem se do zajímavých a exponovaných výborů (zdravotnický a kontrolní pozn.red.). V současné společnosti práce parlamentu moc důvěry nemá, poměrně často se hovoří o špatných zákonech a o práci poslanců toho pozitivního nebývá slyšet. Čím to je? Podle mého názoru je jedním z problémů velký počet zákonů a zejména jejich časté novely. Úředníci ministerstev mají pocit, že problémy se řeší změnou legislativy. Myslím si, že tento postup není správný. Zákonů by mělo být co nejméně, měly by být jasné, obecné, kvalitně připravené a jejich novely by měly být výjimečné. Život lidí a společnosti nelze detailně popsat a regulovat v zákonech. Právní purismus musíme nahrazovat lepší vymahatelností práva a také osobní zodpovědností úředníků, politiků ale i soudců. Největší prostor pro individuální práci každého poslance vidím ve výborech. Každý z nás je odborníkem v nějaké oblasti a svoje praktické zkušenosti i teoretické znalosti musíme uplatňovat právě zde. Dlouhodobým důvodem k nespokojenosti lidí s prací poslanců je také neochota omezit přestupkovou a trestněprávní imunitu členů parlamentu. Je mi velice líto, že v prosinci opět tento návrh neprošel, zablokovala ho ČSSD a KSČM. Imunita zákonodárců ve stávajícím rozsahu je reliktem dob dávno minulých, dělí občany této země na lidi první a druhé kategorie a na to je většina z nás velmi citlivá. Vedle práce ve sněmovně jsi nyní i jabloneckým zastupitelem. Jak velký je rozdíl mezi prací poslance a zastupitele? A dá se vůbec zvládat obojí? V mnoha ohledech je ta práce podobná. Také v zastupitelstvu se při rozhodování musí člověk spoléhat na informace od úředníků a kolegů, aby si na předložené materiály mohl učinit svůj názor, ale mnoho věcí zná z praxe a ze svého okolí. Stejná je také zodpovědnost za svá rozhodnutí. Každé hlasování tady i tam ovlivňuje život občanů a každý se musíme rozhodovat tak, abychom se později za to nemuseli stydět. V zastupitelstvu se řeší problémy mnohem více věcně a méně politicky. Na otázku, zda se dá zvládnout víc věcí najednou je odpověď jednoduchá. Musíš věnovat hodně pozornosti přípravě, nasbírat dostatek informací a mít zkušenosti. Je to jako každá manažerská funkce: když máš přehledně uspořádané argumenty, pak se rozhoduješ téměř vždy správně a právě ve fundovaném rozhodování ta práce spočívá. Zvednout ruku umí i žák ve škole, ale udělat významné rozhodnutí, které má pak dopad na ostatní, to není legrace a musí předcházet znalost problematiky. Přesto se mnoho zákonů musí novelizovat O tom jsme již hovořili, připravenost a ochota úředníků i parlamentu vydávat zákony i jejich novely je velice silná. Ne vždy je to ku prospěchu věci. Řada novel ale souvisí s harmonizací našich právních norem s prostředím EU. Je tu opět nový rok. Máš nějaká předsevzetí? A jsi zvyklý na konci roku rekapitulovat, co přinesl, odnesl; co bylo špatné a co dobré? Konkrétní předsevzetí si již řadu let nedávám. Jako každý si přeji být spokojený ve svém rodinném, osobním i pracovním životě. Chci dělat dobře svou práci. Závěrem bych chtěl čtenářům popřát v letošním roce vše dobré. Jako lékař zejména pevné zdraví a aby se dokázali radovat ze zdánlivých drobností. On totiž optimismus a pozitivní přístup k životu pomáhá duševní rovnováze a tím i celkovému zdraví. Snáz se překonávají problémy a život pak více»chutná«a to přeji všem. Děkuji za rozhovor. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 7

8 ZAČÁTEK ROKU DEN PO DNI Úterý 11. ledna Nejúspěšnější sportovec Jablonecka 2010 účinkují: zpěvačka Martina Pártlová, Monika Agrebi a další. Od 18 hodin. Pozemšťané, koho budete volit? Originální, čerstvý a zábavný dokument zachycující letošní jarní předvolební kampaň neotřelým zvídavým pohledem handicapovaných filmařů. Beseda s režisérkou Lindou Jablonskou. Středa 12. ledna Smržovka, knihovna Dílna s Květou Výroba pedigové kytky. Od 15 do hodin. Žel. Brod, aula SUPŠ sklářské Poutníkem po Svaté zemi Přednáška s Petrem Křížkem o duchovní cestě po Izraeli. Od hodin. Fotodílna pro každého Téma: Makro a detaily. Vede Filip Novák. Jablonec, velký sál Eurocentra Módní přehlídka Jablonec 2011 Součást Mezinárodního trienále Jablonec 2011 Oděv a jeho doplněk. Divadlo v Řeznické Praha Ředitelská lóže Stanislav Zindulka a Alois Švehlík ve hře Arnošta Goldfl ama. Čtvrtek 13. ledna Ro(c)kování Jiřího Černého Renomovaný publicista vás opět provede hudebními nejen novinkami. Od 20 hodin. Pátek 14. ledna Vomit Electronic + Tracy Donowan Jablonečtí průkopníci diskorock and rollu a skupina hudebních nadšenců s mixem elektroniky, kytar, synťáků a kvalitních českých textů. Od 20 hodin. Eurocentrum Jablonec n. N. Ples ZUŠ...Tentokrát muzikálový Výběr písní a tanečních choreografi í z muzikálu Filmový fanda. Hraje velký taneční orchestr Ladislava Bareše. Od 20 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy Václav Koubek Koncert známého písničkáře. Od hodin. Sobota 15. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Medová sobota Povídání o včelařích, účincích medu a včelích produktů, tvořivá dílnička ze včelího vosku. Od 14 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy Myslivecký ples Bohatá tombola a myslivecká kuchyně. Od 20 hodin. Rock n roll night Rozjetý rock n roll & punk & ska mejdan. DJ Igorek. Od 21 hodin. Tanvald, MDC Maják Karneval pro nejmenší Rej masek, soutěže, diplomy, medaile. Od 16 hodin. Horní Maršov Akce pro příznivce zimních radovánek Výstup na Rýchory, stavba iglú a sjezd Rýchorského sešupu, povolené sjezdové prostředky jsou sáně, boby a pytle, bližší info na tel: Neděle 16. ledna Eurocentrum Jablonec n. N. Mladá dechovka Taneční odpoledne pro seniory. Od 14 hodin. Pondělí 17. ledna Knihovna Vratislavice n. N. Literární večer s básnířkou Vladimírou Hamalovou, která bude předčítat ze svých sbírek básní a tím slavnostně otevře výstavu fotografi í Karla Gratiase. Od 17 hodin. Smržovka, knihovna Čítárnička s Líbou Tentokrát ve znamení Kozoroha. Od 17 hodin. Divadlo Na Fidlovačce Praha W. Somerset Maugham, Guy Bolton: Julie, ty jsi kouzelná Komedie o magickém světě jednoho londýnského divadla s E. Balzerovou a T. Töpferem. DDM Vikýř, Jablonec n. N. Internet v ICM zdarma V týdnu od 17. do 21. ledna bude pro všechny zájemce v době otvírací doby ICM internet zdarma. Úterý 18. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Kam teď? Workshop pro žáky ZŠ, kteří se rozhodují o dalších možnostech studia. Od 14 do 17 hodin. Smržovka Zámeček Reiki-do Setkání absolventů smržovského kurzu reiki. Od 17 hodin. Městské divadlo Železný Brod Agentura Marcus Pavel Trávníček Sborovna Původní česká pedagogická komedie, v hlavních rolích: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová a další. Ladakh Přednáška Radky Tkáčikové z nových oblastí Ladakhu. Hory, raft i kajak, budhistický festival, život lidí za hradbou Himalájí a mnohé jiné. Od 20 hodin. Středa 19. ledna Tanvald, MDC Maják Angličtina hrou Kurz angličtiny pro nejmenší ukázková lekce zdarma. DDM Vikýř, Jablonec n. N. Balanční míče Zábavné a netradiční cvičení pro rodiče (a prarodiče) s dětmi. Od 9 do 11 hodin. Szklarska Poreba Odjazdowa zima 1. celostátní mistrovství v ledovém horolezectví. Ivan a Lukáš Klánští - klavír Koncert předních představitelů současné české koncertní scény. Čtvrtek 20. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Starověký Egypt historie v souvislostech Přednáška Pavla Felgra s projekcí. Od 17 hodin. Rocks & Water: Sezona 2010 P. Čivrný a V. Hejtmánek na divokých řekách Turecka, Norska a Nepálu. Od 20 hodin. Pátek 21. ledna Psí vojáci Underground i šanson jinak se zpěvákem, pianistou, skladatelem a textařem Filipem Topolem. Od 20 hodin. Sobota 22. ledna Desná, lyž. areál Černá Říčka Memoriál Jindřicha Hippmanna Lyžařské závody. Info Harrachov Dynastar Open Cup ročník seriálu závodů v obřím slalomu, Tanvald, Autokemp Polární výprava Trasa přírodou 3 kilometry, s sebou: sáňky, boby a náhradní rukavice. Sraz ve 14 hodin. Parkhotel Smržovka Myslivecký ples Zvěřinová kuchyně a hudební doprovod kapely Domestic. Od 20 hodin. Držkov Ples TJ Sokol Držkov Od 20 hodin. Bozkov, sokolovna Myslivecký bál Kapela Gemini, myslivecké menu, bohatá tombola se zvěřinovým překvapením. Od 20 hodin. Neděle 23. ledna Držkov, sokolovna Dětský karneval Od 14 hodin. O perníkové chaloupce Napínavé, ale i veselé bloudění Jeníčka a Mařenky. Půvabně inscenovaná loutková pohádka i pro nejmenší. Od 17 hodin. Esther Vilarová: Žárlivost Příběh tří osudově spojených žen. V hl. roli s H. Maciuchovou, J. Hlaváčovou a J. Moučkovou, STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

9 ZAČÁTEK ROKU DEN PO DNI Pondělí 24. ledna DDM Vikýř, obřadní síň jablonecké radnice Literární čajovna s autorským čtením Beseda a čtení literárních prací soutěže Múza Od hodin. DDM Vikýř, obřadní síň jablonecké radnice Přehrada v klínu hor Vyhlášení výsledků 15. ročníku literární soutěže MÚZA. Od 16 hodin. Astronomické setkání Nejen lednové zatmění Slunce, ale i další zajímavé úkazy na zimní obloze. Od 18 hodin. Středa 26. ledna Tanvald, Městská knihovna Webová divočina Jak si poradit s webem, soutěž v bezpečném a pohotovém užívání internetu pro děti od 7 do 10 let. Vratislavice, KC 10/10/10 Toskánsko: Rubínové srdce Itálie Komentované promítání fotografi í ze slunného Středozemí. Virtuální prohlídka nejzajímavějších míst v Toskánsku Florencie, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa... Od 17 hodin. United colours of Mšeno Projekt na podporu jednotné architektonické koncepce veřejná debata o nové podobě panoramatu nad přehradou po chystaném zateplování panelových domů. Hosty večera budou nejen architekti, urbanisté, krajináři a jablonečtí patrioti, ale také zástupci města a dalších institucí. Čtvrtek 27. ledna Divadlo Na Fidlovačce Praha Arthur Miller: Stvoření světa a jiné Komediální hra na biblické téma o stvoření světa s T. Töpferem, P. Rychlým, O. Brouskem a A. Černou. Marcel Flemr Band feat. Jan Kořínek Blues v podání osobitého kytaristy a zkušených spoluhráčů s originálním projevem, silným bluesovým cítěním a autentickým zvukem. Od 20 hodin. Pátek 28. ledna Liberec, Centrum Babylon Myslivecký ples Stárplej Bestoffest 2011 Dosavadní vítězové kapely Satanovy Mimikry, Makovice a Orfeus Beat. Od 20 hodin. Sobota 29. ledna Jablonec nad Jizerou, Kamenec Světový pohár v jízdě na skibobu Jediný mezinárodní závod skibobistů Weltcup u. Jugend Europacup na území ČR. Více na Desná, Kulturní dům Sklář Portugálie Divadelní hra v podání divadelního souboru E. F. Burian Tanvald. Parkhotel Smržovka Rockový ples extremistů Hrají Krausberry a Maršál Bazén. Od hodin. Tanvald, Sportovní hala Výšina Reprezentační ples Města Tanvaldu Zahraje Bohemia Universal Band. Od 20 hodin. Shake up DJ Sakul (Jbc) a DJ Buick (Praha). Hip hop párty. Od 21 hodin. Eurocentrum Jablonec n. N. Ples města Jablonce n. N. Hraje orchestr Ladislava Bareše, v programu The Boom Beatles revival band a ZUŠ Jablonec nad Nisou. Od 20 hodin. Neděle 30. ledna Harrachov SNS Běh bez hranic Z Harrachova do Szklarske Poreby, závody v běhu na lyžích pro amatéry. DDM Vikýř, Městská sport. hala O pohár Vikýře Florbalový turnaj pro sportovní oddíly Libereckého kraje. Docela velké divadlo Litvínov Václav Čtvrtek, Jana Galinová: Loupežník Rumcajs Oblíbené pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel. Od 15 hodin. Pondělí 31. ledna Studio Ypsilon Praha Babička se vrací Babička v osobitém nastudování v režii Arnošta Goldfl ama. Čtvrtek 3. února Divadlo Bez zábradlí Praha Jean Claude Carriere: Terasa Jedna z nejúspěšnějších komedií přelomu dvacátého století. Pátek 4. února DDM Vikýř, Jablonec n. N. Pololetní prázdniny Podvečerní putování. Večerní hrátky ( ) na cestách. Přírodovědný den. Od 8 do hodin ICM. Otevřený klub pro všechny, spontánní činnosti. Od 9 do 15 h. Pololetní turnaj ve stolním fotbálku. Zábavný turnáj pro všechny generace. Od 11 do 15 h. VI. Reprezentační ples jabloneckého divadla»vídeň v Jablonci«Bohaté občerstvení a slosování o hodnotné ceny. Od 20 hodin. Stárplej 2011 Sobota 5. února M.A.D. Band + Dukla Vozovna Russian ska punk group from Moscow a česká kapela svižnějšího rocku. Neděle 6. února Liduščino divadlo Praha Ludmila Hoppová: O princezně Leontýnce a dračím mláděti Pohádka. Od 15 hodin. Pondělí 7. února Divadlo Palace Praha Marc Camoletti: Miláček Anna Světově proslulá komedie. Úterý 8. února KÚD Liberec Krátké a úderné divadlo a Šavlový tanec 007. Pátek 11. února UDG Koncert jedné z nejžádanějších rockových skupin současnosti. Sobota 12. února Rat City Riot (punk z USA) + Muerti Eurocentrum Jablonec n. N. Salsa Night Celovečerní akce v duchu latinskoamerických tanců. Od 20 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy 6. reprezentační ples města Rychnova K tanci i poslechu hraje Ottl Band z Liberce. Od 20 hodin. Středa 16. února Vratislavice KC 10/10/10 Ohňová země a Patagonie Cesta pěšky i autobusem napříč Jižní Amerikou s batohem na zádech. Komentované promítání fotografi í. Od 17 hodin. Čtvrtek 17. února Eurocentrum Jablonec n. N. Zuzana Michnová & Oskar Petr & Petr Kalandra Memory Band Návrat legendy českého folkrocku. Od 20 hodin Pátek 18. února Tanvald, Sportovní hala Sportovní ples 8. ročník Středa 23. února Vratislavice KC 10/10/10 Vychováváme děti a rosteme s nimi Beseda ke knize, hostem bude překladatelka knihy MUDr. Eva Sedláčková. Předčítání z knihy, beseda o komunikaci s dětmi, důsledné výchově, zdravotní prevenci. Od 17 hodin. Středa 16. března Radůza Koncert známé interpretky za doprovodu vynikajících hudebníků Petera Bindera (kytara), Jana Jakubce (basa) a Miloše Dvořáčka (bicí). Uvedené akce jsou bez záruky. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 9

10 Z KULTURY Kam za výtvarnem Jablonec nad Nisou Galerie MY Do 21. ledna Metznerbundt Výtvarná díla umělců první poloviny 20. století z Jablonecka k 90 výročí založení uměleckého spolku. Od 4. února do 4. března Jablonec nad Nisou, město medailí a mincí Tradice a současnost medailérské a mincovní tvorby. Vernisáž 3. února od 17 hodin. Univerzitní galerie N Do 14. ledna Jinak nahoře, jinak dole Pedagog a studenti ateliéru mediální a didaktické ilustrace Západočeské univerzity v Plzni. Od 21. ledna do 25. února Semestrální práce studentů textilního a oděvního návrhářství TU v Liberci Vernisáž 20. ledna od 17 hodin. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie Výstava představuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Čarovná zahrada České sklo sedmi století Tematická výstava: Do 15. května Skleněné vánoční ozdoby minulost, současnost, vize Galerie Belveder Stálá expozice: Historický empírový salonek Tematické výstavy: Do 28. ledna Otcové města Jablonce VII. Adolf Heinrich Posselt. V obecním zájmu. Do 28. ledna Zdeněk Daniel Pocitovník architekta Městské divadlo Jablonec nad Nisou Do 7. února Jiří Pobříslo Bitva na Tursku Kresby inspirované stejnou písní Oldřicha Janoty. Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístupněny v době divadelních představení. Kostel sv. Anny Od 10. ledna bude kostel sv. Anny uzavřen. Eurocentrum výstavní pavilon Do 8. března Fotoklub Balvan Výstava fotoklubu Balvan Jablonec n. N. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 18 hod. Oblastní galerie v Liberci Od 20. ledna do 27. března Sial Výstava SIAL mapuje práci skupiny architektů a inženýrů, která se zformovala v libereckém Stavoprojektu kolem architekta Karla Hubáčka. Vratislavice n. N. Knihovna od ledna do Velikonoc Poetická galerie Hamalová/Gratias Fotografi e Karla Gratiase doprovázejí básně Vladimíry Hamalové. Smržovka Zámeček Do 2. února Suiseki, ikebana a obrazy Od 5. února Václav Novotný Fotografie Ještědu a Jizerských hor Desná Riedlova vila Do 29. ledna Voňavá krajka Paličkovaná krajka Zuzany, Romany a Michaely Galuszkových a malované perníčky Ivy Herrmannové. Rychnov u Jablonce n. N. Výstavní síň MěÚ Do 28. ledna Michaela Němcová a její motorové opojení Obrazy. Zahájení 15. ledna od 17 hodin. Železný Brod Městská galerie V. Rady Do 31. ledna Skleněné betlémy Druhý ročník výstavy skleněných betlémů, které jsou převážně z dílen místních sklářů a jsou vyrobeny různými technikami. Výstava je doplněna suchými vazbami a dekoracemi z dílny Ladislavy Recové. Od 5. února do 27. března Dana Rezková Tapiserie Bělistě Do 27. února Nastala nám koleda Výstava seznámí s tím, kolik dalších významů má slovo koleda, kdo a ve které dny ve vánočním čase na koledu chodil a co přinášel s sebou do domu. Výstava je doplněna o tématické obrázky, texty písní a říkanek. Zajímavostí je»železnobrodská koleda«. Jizerská padesátka Obrazem si připomeňme letošní Jizerskou padesátku, která se uskutečnila v neděli 9. ledna za účasti čtyř tisícovek závodníků. Stanislav Řezáč (na fotografi i v černé kombinéze s číslem 17) vybojoval v Jizerské padesátce už tradiční třetí místo za Norem Andersem Auklandem a Švédem Oskarem Svärdem. Gratulujeme. Hrdiny jsou však všichni, kteří tento obtížný závod dokončili. Suiseki, ikebana a obrazy Ve Smržovce na Zámečku se do koná výstava sběratelů Igora Bárty, Jana Lengála, Miroslava Kmenta a Marie Zmrzlé suiseki a ikebany, doplněné obrazy s přírodní tématikou tanvaldské rodačky Zuzany Vackové. Suiseki jsou kameny, které byly formovány pouze přírodou. Kámen není»mrtvá hmota«, je to objekt s historií, spojnice mezi časem minulým, přítomným a budoucím. I. Bárta Poslední učitel z Jizerky Pan Otta Kareš působil jako učitel na Jizerce v letech 1951 až Po zavření školy pro nedostatek žáků se přestěhoval na Horní Polubný, na místo svých učitelských začátků se však neustále rád vracel. Jeho cesta se uzavřela za tragických okolností ve věku nedožitých osmdesáti let na Jizerce, na místě, které celý život miloval. Zůstane stále v našich vzpomínkách. STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

11 NEZISKOVKY Výtěžek z plesu pro Rosku Již 16. ples města se bude konat 29. ledna Je již tradicí, že částí výtěžku ze vstupného podpoří město sdružení či organizaci, které se zabývají prací s dětmi, postiženými, důchodci, sociálně slabými. Letos tuto podporu získá občanské sdružení Roska Jablonec nad Nisou. Navrhl jsem věnovat korun z výtěžku ze vstupného a prodaných slosovatelných programů občanskému sdružení Roska Jablonec nad Nisou, regionální organizaci Unie Roska v ČR. Příspěvek bude využit na částečnou úhradu nákladů rekondičního pobytu s rehabilitačním programem pro nemocné s roztroušenou sklerózou a nákladů spojených s pravidelným rehabilitačním cvičením, konstatuje starosta Petr Beitl, jehož návrh zastupitelé schválili. Deset let Petřína Roska je občanské sdružení, které pomáhá postiženým s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto nemocí se sdružují ve svých regionálních organizacích po celé ČR. Tyto pak spadají pod Unii Roska v ČR v Praze, která zajištuje informativní servis, vydává časopis Roska, má vlastní knižní edici Roska a vzdělávací centrum. Spolupracuje s odbornou lékařskou sekcí pro roztroušenou sklerózu, s mezinárodní federací multiple sklerosis (MSIF) a Evropskou MS platformou (EMSP). Regionální organizace Unie Roska v Jablonci nad Nisou vznikla v roce Sdružuje nemocné s diagnózou roztroušená skleróza. Snaží se svým členům usnadnit boj s touto civilizační chorobou. Pořádá pravidelně 1 týdně rehabilitační cvičení a prvky jógy. Její členové chodí společně 1 týdně plavat a od jara do podzimu 1 týdně provozují hiporehabilitaci jízdu a cvičení na koni. Každý rok pořádá jarní šestidenní rekondiční pobyt s cvičením a přednáškami zaměřenými převážně na diagnózu RS. Podzimní rekondice je zaměřena na rehabilitaci pomocí koní. Dále zajišťuje pro své členy publikace, kazety a časopis Roska, které vydává Unie Roska Praha. Kontakt: ROSKA Jablonec n. N. U Rybníka 76/21a Jablonec nad Nisou Pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním omezením Společnost Amulet chráněné dílny, s. r. o. byla založena v Náchodě, kde zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby již od roku V Libereckém kraji působí druhým rokem a za tuto dobu se ji zde podařilo vytvořit stabilní zázemí a získat ke spolupráci firmu Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. (určitě pamatujete bývalý Plastimat, či Peguform), která mimo jiné dodává nárazníky a přístrojové desky pro automobilový průmysl. Ve spolupráci zde vytvořili chráněná pracovní místa operátor výroby a operátor logistiky. Tyto pozice jsou ve výrobě Tel. : na plný úvazek a společnost Amulet zde v současnosti zakládá pobočku chráněných dílen s vlastním pracovištěm, kde nabízí možnost i zkráceného pracovního poměru. Cílem Amuletu chráněných dílen je zajistit smysluplné zaměstnání pro spoluobčany se zdravotním omezením ve službách nebo přímo ve výrobě u zákazníků, a tím podpořit tuto skupinu obyvatel. Zároveň aktivně oslovuje stávající a především nové potencionální partnery s tím, že k zajištění jejich plánů a výsledků lze dojít i touto formou spolupráce, která přináší nesporné sociální a ekonomické výhody. Máte sníženou pracovní schopnost, ale chuť pracovat vám nechybí? Kontaktujte nás na nebo na telefonu Nebo navštivte Jablonecký Petřín oslavil v říjnu 2010 desáté výročí svého znovuotevření a jeho majitel, pan Evžen Hejsek, oslaví své kulaté jubileum v únoru tohoto roku. A co by to bylo za oslavy bez hostů? Z tohoto důvodu se pan Hejsek rozhodl, že bude slavit se svými návštěvníky po celý rok 2011 a na každého, kdo si zajde v tomto roce na Petřín na něco dobrého, budou čekat překvapivé ceny. Návštěvníci se můžou těšit nejenom na vybrané lahůdky za velmi pěkné ceny, ale také na rozhlednu, z níž je překrásný výhled na celé město a okolí. Jako vyhlídková restaurace s názvem Petřín byl objekt slavnostně otevřen v roce Svému původnímu účelu sloužil do konce 2. světové války. Poté zde byl provozován dětský domov. Od poloviny 60. let byl opět zahájen provoz výletní restaurace. V období privatizace po roce 1989 byl objekt prodán do soukromého vlastnictví. Postupně se zde vyměnilo několik spekulativních majitelů, proto zde byl v roce 1993 ukončen provoz a celý areál byl opuštěn a postupně devastován prakticky do roku 1996, kdy jej zakoupil pražský podnikatel pan Evžen Hejsek. Kompletní rekonstrukce objektu proběhla v letech 1999 až 2000 poměrně rychle i díky vstřícnosti všech úřadů, v první řadě díky Městskému úřadu v Jablonci nad Nisou a jeho vedení. V hotelu Petřín se během roku koná několik tradíčních akcí: Štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, které majitel hotelu Petřín ve spolupráci s městským úřadem organizuje již 11 let. V loňském roce pan Hejsek s panem starostou Beitlem přivítali 70 osamělých občanů, kterým alespoň zpříjemnili čas Vánoc. Mezi další tradiční akce patří ples hotelu Petřín. Tento rok se bude konat X. reprezentační ples 25. března. Již po několik let se zde pravidelně na jaře a na podzim konají kurzy řeckých tanců pod přímým vedením Marthy a Teny Elefteriadu. Zajděte do hotelu Petřín na něco dobrého a pokochejte se při vychutnávání lahůdek místní kuchyně výhledem na město, který vám žádná jiná restaurace v našem městě nemůže nabídnout. Jste srdečně vítáni! JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 11

12 Sport je život Nejen o sportu jsme si povídali s jabloneckým rodákem Petrosem Kalpakcisem. Mnozí jej znají jako gymnastu a trenéra v TJ Bižuterie nebo jako provozovatele fitness centra v Rehavitalu, které provozuje již patnáct let. Petře, tvoje jméno napovídá řecký původ, tvoji rodiče byli Řekové? A máš na Řecko vazby? Otec je Řek, ale maminka Češka. Já jsem už 45 let Jablonečák. Proto to řecké jméno, ale kamarádi mi říkají Petře, jak víš. Do Řecka se jezdím učit demonstrovat Proč je sport pro tebe tak důležitý, jak jsi se k němu dostal? Děláš ve»fitku«, trénuješ, jsi členem sportovní komise na radnici To je hlavně práce rodičů, kteří mě ke sportu přitáhli. Hlavně sportovní gymnastika mi naprosto učarovala. Věnoval jsem se jí od pěti let a dělal jsem ji na vrcholové úrovni. Poté jako trenér do 30 let. Specializaci pro tento sport jsem studoval na TS FTVS Praha. Proto jsem se vlastně rozhodl podnikat v oblasti sportu. Rodiče mě naučili, že v životě není nic zadarmo a jen tvrdá práce je podmínkou úspěchu. Toho se držím, je to mé životní krédo a bez tvrdé práce se nedá ani sportovat na jakékoliv úrovni a ani dělat něco pořádně. To myslíš třeba podnikání? Také. Ale stejně tak beru práci v komisi sportovní a prevence kriminality nebo v kontrolním výboru. Prostě ve všem, co dělám. Pokud se člověk svobodně rozhodne pro nějakou činnost pro ostatní, je potřeba do toho jít naplno, protože jen tak to může mít nějaký výsledek a tudíž i smysl. OSOBNOSTI SPORTU Kromě Rehavitalu jsi ještě provozoval fitness centrum v Liberci. Plánuješ ještě něco tak velkého v budoucnu? Ano, v Liberci jsem provozoval velký sportovní komplex a s podobným projektem přicházím na začátku února i do Jablonce. Z již zmiňovaného Rehavitalu se stěhujeme do prostor bývalého Telecomu pod soudem. Nabídneme všem sportuchtivým jablonečákům na ploše cca 800 m 2 novou posilovnu s aerobní zónou, boxérský sál, ladies fi tness s dětským koutkem (pro ženy které chtějí mít na cvičení soukromí a kde o chlapa nezavadíš) a velký aerobní sál na Zumbu, Pilates, Power plate, Bossu a další sporty. Tento sportovní areál svoji velikostí nabídne možnost pro trénink i větší skupině sportovců aniž by to nějak omezilo ostatní návštěvníky. Takové centrum nemá v libereckém kraji obdoby a věřím, že se bude líbit a nebudeme muset otevřít tělocvičnu na radnici místo jednací síně, aby byli zastupitelé zdravější! Tvoje dvouletá dcerka se jmenuje Sofie Natali. To je také nezvyklé jméno. Možná spojením těchto jmen, jedno je synonymem moudrosti, druhé oslavou narození jako takového. A protože ji chci vést ke sportu odmala, připravujeme také dětské cvičení s rodiči i bez nich. Závěrem na tebe prozradím, že jsi členem ODS a pracuješ v místní radě, tedy ve vedení jablonecké buňky. Vzhledem k tomu, že podnikáš od roku 1992 je to asi logické. Jsi tedy pravičák, máš sociální cítění? A jak se díváš na události v Řecku, kde máš příbuzné. Ono je to těžké. Obyčejní lidé, kteří jsou tolik let upláceni politiky jen proto, aby byli znovu zvoleni, si logicky řeknou, že je to tak správné a potom je prozření strašnější. Vůbec jim to nezávidím a na vině je hlavně špatná sociální politika, která jde ruku v ruce s korupcí. Proto se snažím svým málem přispět v komunální politice k narovnání těch pokřivených stavů, které např. ve financování sportu existují a zároveň přispět zejména v oblasti mládeže k větší sportovně kulturní osvětě přesně podle pravidla»kdo si hraje a sportuje, nezlobí a nemarodí«. Já ti děkuji za rozhovor, ačkoliv nesportuji, nemarodím a většinou nezlobím, ale rád si hraju, tak to asi funguje. Také díky a přeji všem čtenářům zdravý a aktivní rok! vlk SSKM LOYD Jablonec n. N. pořádá dne 19. února od 9 hodin ve sportovní hale ISŠ Bižuterie v Jablonci n. N. mezinárodní střeleckou soutěž ze vzduchové pušky vstoje 23. ročník GRAND PRIX Jablonce nad Nisou. Absolutní vítěz Grand Jablonce nad Nisou získá pohár starosty města Jablonce n. N. Kategorie muži/junioři střílí o pohár fi rmy Geosa, s.r.o. Kategorie ženy/juniorky střílí o pohár fi rmy Alphacor, v.o.s. Kategorie dorostenci/dorostenky střílí o pohár fi rmy Jirků. Zveme všechny přátelé sportovní střelby. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 13

Moře nebo přehrada aneb: léto začíná!

Moře nebo přehrada aneb: léto začíná! OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2009 Moře nebo přehrada aneb: léto začíná! Vážení čtenáři, Tak se nám jaro vlévá do léta a přichází čas voleb do EP,

Více

Zima v plném proudu ÚNOR 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ.

Zima v plném proudu ÚNOR 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ. OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Zima v plném proudu ÚNOR 2009 Vážení čtenáři, v plném proudu je rok, na který hledí ekonomové s obavami. Panika se šíří rychleji

Více

Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Téma čísla: vzhůru za vzděláním ROČNÍK I NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Jaro DUBEN 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ.

Jaro DUBEN 2009. www.jabloneckyzpravodaj.cz. grafi ka, tisk i výsek pod jednou střechou OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ. OBČASNÍK ROČNÍK III NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Jaro DUBEN 2009 Vážení čtenáři, jaro se ujalo své vlády, konečně, a sluníčko všem vylepšilo náladu. Možná, kdyby vykouklo

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

ZPRAVODAJ LIBERECKY` Sarkasmus, kritika i absurdita: Nová socha před libereckou radnicí. 120 let botanické. NOVÝ EKOPark

ZPRAVODAJ LIBERECKY` Sarkasmus, kritika i absurdita: Nová socha před libereckou radnicí. 120 let botanické. NOVÝ EKOPark LIBERECKY` liberecký zpravodaj 1 VII. VIII. IV. 2014 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Vychází v nákladu 45 500 kusů ZDARMA Prázdniny patří dětem Samozřejmě nejen dětem, letní měsíce patří

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

Zasloužilý mistr sportu Miroslav Adámek. Stále jezdí na plný plyn

Zasloužilý mistr sportu Miroslav Adámek. Stále jezdí na plný plyn Budeme volit do parlamentu Poznejme, kdo je kdo 5 Dům, stavba, zahrada 7až10 Zasloužilý mistr sportu Miroslav Adámek Stále jezdí na plný plyn 11 Z a h r a d n i c t v í P e l i k á n V nových prostorech

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé,

ariánskolázenské noviny 17. LISTOPADU Požár hotelu Rozkvět očima hasičů PARTNEŘI mariánskolázeňských novin Vážení dopisovatelé, M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Požár hotelu Rozkvět očima hasičů S velitelem mariánskolázeňského

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas. čtěte na

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas. čtěte na projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 27. září 2012 www.tydeniky.cz 100 000 čtenářů v kraji, vychází pravidelně každý měsíc Kontakty: redakce@tydeniky.cz

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více