s optimismem do nového roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s optimismem do nového roku"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK V NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ s optimismem do nového roku LEDEN 2011 Vážení čtenáři, rok opět neuvěřitelně rychle utekl a my vám můžeme opět z tohoto místa popřát zdraví a úspěch v tomto roce, po který vám bu deme přinášet i nadále informace a názory. Děkujeme všem, kteří s námi v loňském roce spolupracovali a všem, kteří se na nás obrátili s tipy, informacemi a náměty. Samozřejmě uvítáme i nadále vaše postřehy a každý dopis nás potěší. Přejeme pěkné počtení a pěkný rok! Z OBSAHU: Opět s Jiřím Čeřovským 2 Do nového roku se starostou 3 Jak to vidí Miloš Vele 4 Rozhovory s našimi poslanci 6 7 Kultura, neziskovky 8 11 Úspěšný nový rok 2011 všem našim čtenářům přeje redakce Jabloneckého zpravodaje ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 DĚNÍ VE MĚSTĚ Rozhovor s Jiřím Čeřovským, opět aktuální Jirko, volby skončily v říjnu a začalo pracovat zastupitelstvo v obměněném složení. Ty patříš ke stálicím a v minulém období jsi byl předsedou klubu ODS. Nyní to je Miloš Vele. Proč? V posledních čtyřech letech byla ODS v opozici. Byla to jiná, nová situace a bylo přirozené, že kolegové chtěli využít pro práci v klubu mé dlouholeté zkušenosti s prací na radnici a v zastupitelstvu. Nakonec to bylo pokračování v práci klubu tak, jak jsme na to byli zvyklí v minulosti. Dnes je jiná situace i atmosféra. ODS se přímo podílí na vedení města, má svého starostu, místostarostu a členy rady města. Já považuji za velmi důležité, aby klub vedl uvolněný zastupitel, protože má přímý přístup ke všem informacím. Myslím si, že volba Miloše Veleho je správná, proto jsem jí podpořil. Již jsi se zmínil, že ODS je po čtyřech letech opět ve vedení města. Podle výsledku voleb a počtu hlasů od voličů jsi byl celkově na předním místě. Proč jsi nekandidoval například na funkci místostarosty? Určitě mě potěšilo, že jsem u voličů nepropadl ani po čtyřech letech od doby, kdy jsem skončil se starostováním a ve volbách mě spolu s ODS podpořili. Do letošních komunálních voleb jsem šel s jedním základním cílem. Chtěl jsem pomoci ODS k tomu, aby se její zástupci po čtyřech letech vrátili do vedení města. Usiloval jsem rovněž o to, abych mohl pokračovat v práci zastupitele. Proto jsem byl ODS nominován na druhé místo na její kandidátce. To víš, že jsem v souvislosti s výsledky voleb zvažoval, zda-li kandidovat na uvolněnou funkci na radnici. K odmítnutí mě vedlo několik důvodů. Ten hlavní je, že mám nemocného tatínka (rodiče bydlí v Semilech) a snažím se mamince, která se o něj s mojí sestrou stará, několikrát v týdnu pomáhat. Práce na radnici je časově velmi náročná, což za dvanáct let ve funkci starosty mohu, myslím, posoudit. Byla by to pro nás značná komplikace. Mám také zajímavou práci, ve které chci pokračovat. V neposlední řadě ODS měla na starostu a místostarostu dobré kandidáty a věřím, že změna bude pro město přínosem. Nemyslíš si přesto, že Tě lidé volili také proto, že chtěli, aby ses vrátil na radnici? Všech voličů, kteří mne svým hlasem podpořili si velice vážím a děkuji jim. Samozřejmě, kdyby to situace nutně vyžadovala, tak bych to pro město a ODS udělal, ale jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, situace se změnila a moje rodina je pro mě na prvním místě. Věřím, že to voliči pochopí. Západní tangenta Součástí dopravní kostry města jsou dvě silnice první třídy, které jsou v majetku a ve správě státu. Silnice I/14 je vedena od Proseče a Zeleného údolí v trase ulic Liberecká, Budovatelů, 5. května, Podhorská a dále směrem na Lučany. Silnice I/65 přichází do města ve směru od Prahy a je vedena v trase Turnovské a Pražské ulice až do křižovatky U Zeleného stromu, kde se napojuje na silnici I/14. Koncepce rozvoje silniční sítě schválená Ministerstvem dopravy počítá s přestavbou silnic první třídy na území Jablonce n. N. a s jejich vymístěním z centra města. Je navržen a v územním plánu stabilizován tzv. jižní obchvat města vedený po stávajících komunikacích a v tunelových úsecích, který dále směřuje na Novou Ves a Smržovku. Silnice I/14 pak opouští údolí Nisy a je vedena ve směru od Liberce přes Kunratice a Lukášov do okružní křižovatky u benzinové pumpy. Její napojení na jižní obchvat je navrženo tzv. západní tangentou. Ve stávajícím územním plánu byla západní tangenta vedena napříč obytnou zástavbou Žižkova vrchu v částečném souběhu se železniční tratí. Takto koncipovaná komunikace neplní funkci silnice I. třídy ani funkci vyvedení tranzitní a části radiální dopravy z centra města. Tuto trasu není možno uvnitř městské zástavby navrhnout v parametrech silnice I. třídy a z hlediska dopravního je její význam omezený. Proto je navržena nová trasa západní tangenty, která je od okružní křižovatky u benzinové pumpy v Rýnovicích až po křižovatku Považuješ střídání na radnici za správné a změnu za pozitivní? Střídání stráží je přirozené a správné. V ODS neděláme revoluce, ale vždycky postupujeme kontinuálně. Vždy máme na kandidátce nové lidi, kteří přinášejí jiný pohled a nové myšlenky na různé věci. Zároveň spoléháme na zkušenosti i léty prověřených tváří. Myslím, že pro občana to má výhodu v tom, že nás zná. Ví, že neuděláme nějaký krkolomný obrat, že se nebudeme chovat nezodpovědně a budeme hospodařit s rozvahou. Letošní změna ve vedení města za ODS bude určitě přínosná. Petr Beitl s Milošem Velem jsou zkušenými manažery a své schopnosti jistě využijí v práci pro město. Začíná první rok nové koalice, tak lze jen popřát mnoho úspěchů a doufejme, že se tvé představy naplní. Já tomu věřím. Přeji všem čtenářům do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Vladimír Kordač s ulicí Libereckou vedena v trase stávající Tovární ulice. Dále je trasa západní tangenty vymístěna mimo zástavbu města, je vedena ve strmém zalesněném svahu za západním a jihozápadním okrajem Jablonce. Křížení s ulicí Libereckou je mimoúrovňové, mostní estakádou, pod kterou podchází koryto Nisy, Liberecká ulice, tramvajová a železniční trať. V délce cca 1 km je vedena v souběhu s železniční tratí směrem zpět k Zelenému údolí v dolní části svahu Žižkova vrchu, dále pak šikmo stoupá údolím směrem k areálu Srnčího dolu. Vedení trasy je upraveno tak, aby do tohoto sportovního a rekreačního areálu nezasahovalo. Na Turnovskou ulici je západní tangenta napojena úrovňovou křižovatkou. Takto koncipovaná trasa západní tangenty vymístí veškerou tranzitní dopravu po silnicích I/14 a I/65 z centrální části města a podstatným způsobem zlepší a zrychlí dopravní propojení jihozápadní a severozápadní části města tj. napojení oblastí Mšena a Rýnovic na jižní část města a na výjezd ve směru na Prahu. Dle dopravního modelu by takto navržená trasa západní tangenty ve výhledu roku 2025 převzala dopravní zátěž mezi až voz./24 hod. Výrazným způsobem se tak odlehčí dopravě na dvou nejzatíženějších křižovatkách ve městě okružní křižovatce u Zeleného stromu u Remize a na světelné křižovatce na Osadě u přehrady. Toto řešení tak přinese zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v centru města i v oblasti jablonecké přehrady. Mgr. Petr Karásek Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, leden Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka dalšího čísla je STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Nový rok s novou nadějí Vážení čtenáři, vstupujeme do dalšího roku a jako obvykle věříme, že bude lepší, než ten uplynulý. Zda tomu tak skutečně bude, záleží trochu na štěstí a hodně na tom, co sami uděláme, jak se s nepřízní osudu vypořádáme a jak zvládneme úkoly, které na nás čekají v práci i v soukromém životě. Za sebe chci vyjádřit přesvědčení, že pro Jablonec to bude rok dobrý. Na sklonku roku, po komunálních volbách, jsme vytvořili koalici s Domovem nad Nisou a s podporou TOP 09. Samozřejmě má tento»sňatek z rozumu«mezi vámi své odpůrce a kritiky. Já se však domnívám, že pro město je to nejrozumnější řešení a nejstabilnější koalice, která může vyřešit problémy, se kterými se potýkáme. Všichni jsme si jistě vědomi, že jsme měli v minulosti řadu názorů rozdílných. Naše vedení města v čele s Jirkou Čeřovským bylo často kritizováno při jednání zastupitelstva i v občasníku Jablonecký zastupitel. My jsme mnohé kroky minulého vedení na stránkách tohoto zpravodaje také kritizovali. Myslím, že to bylo správné a že vzájemně známe své postoje, víme v čem se lišíme a známe svůj potenciál, své schopnosti a víme, kde jsou naše programové priority a shody. Největším přínosem do nové koalice je ochota všech ke spolupráci. Víme, že řešení teplárenství, dopravní situace a dalších palčivých problémů bude velice nesnadné a vyžaduje, abychom ze sebe vydali to nejlepší a pracovali s maximálním nasazením. Kdo si přeje rozumný a stabilní rozvoj města, ten na tyto argumenty slyší. A ten, kdo sleduje politiku jako boxerský zápas a chce vidět krev, ten bude zklamán a nebude příznivcem tohoto vedení radnice. Na portálu idnes jsem si o sobě přečetl, že jsem navržen na nějakou cenu antiosobnost za vytvoření koalice s bývalým úhlavním nepřítelem Petrem Tulpou. Musel jsem se pousmát nad nepochopením a špatného úsudku toho, kdo mne nominoval. Pokud si kdokoliv přečte mé články ve Zpravodaji a mapuje si mé postoje i jednání, ten ví, že nikdy nešlo o osobní spory či nepřátelství, ale věcnou kritiku určitého kroku. To je přece normální a ke kritice a vysvětlování dochází i uvnitř stran. Alespoň v ODS jsme zvyklí, že nám naši členové říkají, co se jim líbí, i to, co se jim nelíbí. Takhle funguje demokracie a je to velice zdravé, ať již je to uvnitř strany nebo v rámci opozice. Naopak bych zdůraznil, že je to povinnost opozice, aby byla kritická. Ovšem to není otázka nějakých pocitů nebo emocí, to je věc pohledu na určitý problém a jeho řešení. Doby nekritického a nekritizovatelného vládnutí už jsou dávno pryč. Mnozí se nás ptají, zda budeme pokračovat ve vydávání Jabloneckého zpravodaje, když máme přístup (z pozice vedení města) do Jabloneckého měsíčníku. Odpovědí je i toto číslo. Ano, budeme dál prezentovat své názory a vysvětlovat naší politiku a naše vidění světa. Měsíčník má mít úlohu především informativní tiskoviny, kam prezentování stranických názorů nepatří. Vážení občané, obracím se na vás poprvé na těchto stránkách nejen jako předseda místní ODS, ale také jako starosta města. Chtěl bych vám nejen popřát v tomto roce hodně zdraví, štěstí a pohody. Chci vás také ubezpečit, že udělám se svými kolegy vše, co je v lidských silách, aby byl Jablonec dobrým místem pro život a pro nás patrioty tím nejlepším. Mohu vám slíbit věcný a neideologický přístup k potřebám města a jeho obyvatel. Věřím, že se nám vše společně podaří a jsem připraven naslouchat vaším názorům, stížnostem a podnětům. Každý smysluplný názor či námět je pro nás cenný, proto si jej nenechávejte pro sebe, ale sdělte nám jej. Ing. Petr Beitl JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 3

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ S novým místostarostou v novém roce Miloši, předem dodatečně gratuluji ke zvolení do této významné funkce a chtěl bych se zeptat především na tvé pocity. Jaké to je být první den v práci, jak bloudíš po radnici a víš, které dveře kam vedou? Díky za přání a také díky za prostor k rozhovoru ve Zpravodaji. Jsem rád, že i nadále bude možné zde sdělovat občanům Jablonce své názory. Pokud mám v několika větách vylíčit své pocity posledních měsíců, tak to nebude jednoduché. Nejdříve po povolebních jednáních převládly pocity nejistoty a možná i obavy, jak to vše dopadne, a kdo bude vlastně koaliční partner. Vždyť toto je strašně důležitý moment pro další spolupráci. Ihned po ustavujícím zastupitelstvu jsem nastoupil do nové funkce. Musím se přiznat, že i toto nebylo pro mě osobně jednoduché, vždyť v předchozím zaměstnání jsem byl osmnáct let. Po nástupu jsem byl ihned zavalen spoustou nových povinností, problémů a hlavně novými informacemi. Samozřejmě vnímám i značný pocit zodpovědnosti a možná i pocit nejistoty. Říkal jsi nejistoty? Spíše nervozity z neznámého. To je normální vždy, když měníš místo, přicházíš do nějakého kolektivu a i když ty lidi znáš, nevíš jak budete vycházet, jaká bude atmosféra a podobně. Musím přiznat, že pocit nejistoty rychle odezněl, protože vše dle mého šlape jak má a atmosféra je dobrá. Co významného se dělo první měsíc ve funkci? Kromě již zmíněného seznamování s chodem úřadu, byla zásadní práce na přípravě rozpočtu pro rok Ihned po nástupu do funkce mělo následovat první čtení rozpočtu. Což se mi zdálo příliš brzy, a proto jsme jej po dohodě s kolegy odsunuli až na týden před vánocemi. S rozpočtem bylo třeba pracovat a připravit úsporná kritéria. V podstatě rozpočet postavit tak, aby se začalo ještě více šetřit na výdajích. Všichni víme, že nás nečeká zrovna lehký rok a dle mého je třeba se na něho dobře připravit a nezatěžovat rozpočet zbytečnými výdaji, které by byly kryty třeba novými úvěry. Toto by bylo i v rozporu s naším programovým prohlášením, ale i v rozporu s představou o dobrém hospodaření. Místostarostou pro oblast financí a majetku města se stal Ing. Miloš Vele, kterého naši čtenáři již znají. Ve svých článcích i rozhovorech se často věnoval problematice teplárenství i správy majetku. Nyní se ujal své funkce a já jsem jej navštívil v novém působišti, abych něco o jeho plánech vyzvěděl. Stalo se ti, že sis některé věci představoval jinak a realita je značně odlišná? Ani ne. Já jsem poměrně aktivně komunikoval s úředníky i svým předchůdcem v rámci výboru hospodaření města a taky jsem realista. Navíc nejsem revolucionářem, který sní o tom, jak změní svět. Věřím v sílu práce a když budeme systematicky řešit problémy, které se objeví, úspěch se nakonec dostaví. Týká se to i problematiky teplárenství? V minulosti jsi se tomuto tématu věnoval. Tento úkol je před námi a budeme se mu nyní intenzivně věnovat. Máme necelé dva měsíce od ustavujícího zastupitelstva a za tak krátkou dobu se toho moc stihnout nedá, ale vše samozřejmě platí. Prvním krokem, který již proběhl, je usnesení zastupitelstva z 16. prosince 2010 ke svolání mimořádné valné hromady v JTR. Slyšel jsem, že mezi úředníky na radnici panují obavy z nového tajemníka. Jsou oprávněné? Nevím, proč by měli mít z nového tajemníka nějaké obavy. Vždyť on je jistě člověk na svém místě a má s vedením úřadu mnoho zkušeností. Pokud svou otázkou směřuješ k tomu, zda by měly proběhnout na radnici nějaké změny, tak já za svoji osobu říkám ano. Jistě máme velice kvalitní sestavu lidí, ale jsou zde i lidé, kteří po změně struktury některých odborů budou jistě nadbyteční. Je třeba připomenout, že na mzdy úředníku dostaneme od státu letos o 7 milionů korun méně než v roce To není málo a je nutno se s touto skutečností vypořádat. Ovšem tato problematika je pro náš rozhovor příliš rozsáhlá. Poslední otázka: co by sis soukromě přál v letošním roce? Co bych přál nám všem? V první řadě, aby se nám povedl sestavit rozpočet města, který bude maximálně úsporný, ale i tak v něm zbude alespoň něco na investování do rozvoje Jablonce. Ale jinak přeji všem čtenářům, aby tento rok byl pro ně úspěšný v profesním i osobním životě a aby měli štěstí a byli zdraví. Vladimír Kordač Dvě otázky na aktuální téma Diskutovaným tématem je otázka odcházejících lékařů jak postihne Jablonec a mělo by se jejich požadavkům ustupovat? S dotazem jsme se obrátili (jak jinak) na ředitele jablonecké nemocnice MUDr. Víta Němečka, MBA: Z jablonecké nemocnice možná odejdou čtyři desítky lékařů. Jsou jejich požadavky oprávněné a jak se na celou záležitost díváte? MUDr. Vít Němeček, MBA: Cena práce ve zdravotnictví je opravdu nízká. Hodinová mzda začínajícího lékaře v nemocnicích se pohybuje kolem 100 Kč, u zkušeného kolem 200 Kč. Většina lékařů odpracuje nad rámec běžné pracovní doby dalších sto i více hodin měsíčně. Proto jejich mzdové požadavky chápu. Rozumím důvodům protestu, nesouhlasím ale s jeho formou. Aby bylo možné zvýšit cenu práce lékařů, musí v systému zdravotnictví nutně proběhnout řada změn, některé rychle, v řádu měsíců. Musíme ucpat díry, kterými ze zdravotnictví neefektivně unikají miliardy korun mám na mysli pružný systém aktualizace cen a úhrad léků, změny ve smluvní politice zdravotních pojišťoven a ve tvorbě sítě, lepší kontrola cen a efektivity investic, kontrola vstupu nových technologií, změna v přerozdělování pojistného. Dále se musí najít systém, jak získané fi nanční prostředky dostat do nemocnic, které je využijí na zvýšení mezd lékařů i ostatních pracovníků. Mimo to si přeji dokončení změn v postgraduálním vzdělávání a snížení tlaku na množství přesčasové práce. V samotné jablonecké nemocnici je po výpovědi 41 lékařů, situace je na některých odděleních závažná. Věříme však, že v případě krizového scénáře se nám i na těchto odděleních podaří po 1. březnu udržet omezený, tzv. víkendový provoz pro akutní péči. STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

5 ROZHOVOR Inventura Karla Dlouhého Karle, začal bych od začátku. Jak vnímáš jarní výsledek z hlediska naší oblasti i z pohledu celorepublikové úrovně? Já už jsem jarní volby hodnotil v době, kdy to bylo aktuální. Tak snad jen na doplnění krátké shrnutí. Květnové volby uzavřely velmi dlouhou volební kampaň, která trvala od jara 2009, kdy byla shozena vláda Mirka Topolánka. Z hlediska politického klimatu myslím došlo k velkému zklidnění. Odchodem Paroubka a nakonec i Topolánka ze scény zmizeli i hlavní soupeři, jejichž styl vzájemné komunikace kultivaci veřejné scény nepřispíval, mírně řečeno. Vítězstvím této koalice se silným mandátem vznikla naděje pro zásadní změny a i nyní je příliš brzo hodnotit, zda budou reformní kroky úspěšné, nicméně jsou nutné a věřím, že si to všichni uvědomují. Z hlediska naší oblasti byly volby bez debat velmi úspěšné. Dva poslance na Jablonecku jsme nikdy v historii neměli a obhájit tento výsledek bude velmi problematické. Domníváš se, že bude mít tato koalice sílu a vnitřní soudržnost k naplnění toho, co si dala do vínku? Snad ano, protože je to hlavní smysl její existence a jediná šance, jak získat podporu a důvěru veřejnosti. Překonání vládní krize a vědomí zodpovědnosti za pokračování reforem ze strany koalice je nadějí Přelom starého a nového roku je již tradičně spojen s jistou rekapitulací všech událostí, úspěchů i ztrát. A také obdobím předsevzetí, plánování a naděje. Rok 2010 byl z hlediska celospolečenských změn výjimečný. Na jaře proběhly volby do poslanecké sněmovny, ze kterých vzešla nová vláda pravého středu. V podzimním termínu se uskutečnily volby do zastupitelstev měst a obcí i do jedné třetiny senátu. Na to, jak hodnotí ztráty i zisky předseda ODS jablonecké oblasti Ing. Karel Dlouhý jsem se ho zeptal v novoročním rozhovoru. do budoucna. Pokud reformy budou provedeny a zafungují v praxi, pak občané pocítí zlepšení, uvidí výsledky a nakonec uznají, že to tak bylo nutné. Jenomže to už bude asi jiná vláda, že? Ano, tak to bývá. Nakonec se podívej na Slovensko. Dzurinda udělal reformy a dovedl zemi na cestu prosperity a růstu. To jim můžeme jen závidět. Jenomže voliči mu neodpustili, že to bolelo a zvolili si Fica, který nechal všechno tak, jak to pravicová vláda zařídila. Dneska je nejpopulárnější politik. I to je život jenomže se vždy musejí najít ti zodpovědní, kteří udělají, co je potřeba, i když vědí, že je veřejnost nepochválí. Kdyby nedělali nepopulární kroky, tak zůstanou v oblibě. Tak to byly volby na jaře a co horký podzim? Myslím, že dobrý. V městech a obcích na Jablonecku jsme nijak výrazně neoslabili, podařila se vytvořit silná koalice v Jablonci a Přemek Sobotka uspěl ve volbách do senátu. Krom toho je v oranžové horní komoře prvním místopředsedou. V komunále ale přece jen k poklesu došlo Snad je jasné, že nejde pořád vítězit s vysokým náskokem. Prostě to je život. Když jednou dostaneme hodně mandátů, tak jich Druhým»živým«tématem je návrh krajského náměstka pro školství Radka Cikla na zrušení gymnázia u Balvanu. Otázka pro starostu Jablonce Ing. Petra Beitla a RNDr. Jiřího Čeřovského, který se školskou problematikou dlouhodobě zabývá. Jaký je Váš názor na rušení gymnázia u Balvanu? Ing. Petr Beitl: Od první chvíle, kdy jsem tuto informaci dostal, jsem zásadně proti rušení takto prestižní školy. Chápu nutnost optimalizace a snížení počtu maturitních tříd, ale toto řešení se mi nelíbí. Problémy mají řešit odborníci, proto vítám sestavení pracovní skupiny zastupitelského klubu ODS Libereckého kraje, která je složena z odborníků a bude hledat nejlepší řešení. Za naší jabloneckou oblast je tam Jiří Čeřovský, který je zárukou zodpovědného a odborného přístupu. RNDr. Jiří Čeřovský: Souhlasím s nutností nastíněných kroků. V Libereckém kraji je skutečně mnoho škol a jejich úroveň se snižuje přijímáním žáků, jejichž prospěch na základní škole odpovídá spíše studiu učebních oborů bez maturity. Nyní jsme obdrželi potřebné materiály a budeme se zodpovědně problematikou zabývat. Osobně považuji za nešťastné označit jedno gymnázium za určené k likvidaci. To je začínání od konce a logicky se musí nejprve zkontrolovat zadání, tedy počty míst a žáků, demografi cký vývoj z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Teprve potom je možné navrhnout nějaká řešení a to nejvhodnější nakonec vybrat. příště bude méně. Už nejsme v radostném socialismu, aby se vítězilo na 99,9 %. Důležité je, že jsme stabilní stranou se silnou členskou základnou a dobrým personálním zázemím. To se třeba projevilo teď, když se obsazovaly komise a výbory města. Máme dostatek schopných a vzdělaných lidí pro práci na všech úrovních v samosprávě, což však neznamená, že rádi neuvítáme do našich řad kohokoliv, kdo se chce na naší politice i životě města podílet. ODS má celorepublikově asi 33 tisíc členů, TOP 09 kolem 4 tisíc a VV mají vlastně jen podporovatele. Z toho plyne, že máme ve svých početných řadách mnoho kvalitních lidí a v tom je naše síla, stabilita a budoucnost. Díváš se tedy do příštího roku s optimismem? Reformy budou asi probíhat, ale co stávky úředníků, odchody doktorů a v našem kraji redukce středních škol no nevím, zda nás čeká něco dobrého. Nebo to snad vidíš jinak? Jsem opatrný optimista a vždycky věřím v racionální řešení problémů. Doktoři by nikdy nestávkovali a neodcházeli, kdyby byla již v dávné minulosti provedena pořádná reforma zdravotnictví. Všichni víme, že je to obrovský moloch, černá a bezedná díra, ve které mizí miliardy, ale díky plýtvání, nakupování materiálu a techniky za uměle navýšené ceny. To jsou jen ty nejkřiklavější problémy. Jenomže sociálně demokratičtí ministři nikdy ani nenaznačili pokus o reformu a jediný, kdo se alespoň částečně pokusil něco změnit byl Julínek a všichni se na něj vrhli jako dravci. To je pak těžké něco dělat. Dnes je situace taková, že si hluboké změny vyvzdorují lékaři a to je dobře. Co se týče státních úředníků je situace obdobná. Státní byrokracie je příliš přebujelá, daňoví nevolníci to neutáhnou a musí se šetřit. Jediným řešením je méně lejster a méně úředníků. Optimalizace středních škol je problematické téma, na které tu není prostor. Krátce jen řeknu, že se v klubu ODS vytvořila skupina odborníků, která má za cíl nalézt nejlepší řešení. Takže vidíš, že každý problém má své optimální řešení a to je přeci optimistické zjištění nebo ne? Asi máš pravdu, ale nechť to posoudí čtenáři. Díky za rozhovor a ať je nový rok dobrým pro tebe i čtenáře. K tomu se, samozřejmě, připojuji a přeji všem lidem na Jablonecku, aby rok 2011 byl pro ně úspěšný, plný pohody, štěstí a hlavně přeji zdraví. Jak vždycky říkám: když nechce být líp, ať alespoň není hůř! A tím bych se rozloučil. Vladimír Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 5

6 NAŠI POSLANCI Příští rok bude rokem rozhodujícím Ivo, zdá se mi to, že se idea vytrácí a populismus má navrch? Já si to tak úplně nemyslím. Spíše bych řekla, že populistická řešení a prohlášení se snadněji dostanou k lidem. Různá zkratkovitá hesla se snáze pamatují a vejdou do podvědomí lépe, než vysvětlování problému. V úvodu jsem zmínil volby, jako důležité téma letošního roku. Tobě změnily život od základu a asi jsi s takovým obratem nepočítala. Jaký tedy byl pro tebe soukromně právě končící rok? Jak jsi řekl, byl přelomový. Na jeho začátku jsem byla advokátkou na volné noze s malými dětmi a relativně klidným životem a na jeho konci jsem poslankyní a zároveň členkou zastupitelstva Města Jablonce nad Nisou. Každý si jistě dovede představit, že to nebylo jednoduché a bylo nutno přeorganizovat rodinný i pracovní život. Nelituješ toho, že jsi kandidovala? Přijala jsem své zvolení jako řízení osudu. Je pravda, že jsem se zvolením nepočítala, protože uprostřed kandidátky je to vysoce nepravděpodobné. Ale člověk míní a život mění. Už jsem říkala, že to byl pro mne šok, ale zároveň taková důvěra voličů potěší a nese odpovědnost. Dělám tedy vše, aby svého rozhodnutí nelitovali. Rád bych se zeptal na tvůj názor, co se týče četnosti voleb. Nemáš pocit, že máme v Česku stále nějaké a tím se snižuje ochota voličů k volbám chodit? Určitě je to nešťastné a tvůrci ústavních zákonů to takto neplánovali. Zpočátku byly volby do sněmovny a za dva roky komunální. To bylo ideální, ale dnes se kromě toho volí do senátu, Evropského parlamentu, krajů a mnozí usilují o přímou volbu prezidenta. Myslím, že by bylo rozumné některé volební termíny sjednotit tak, aby byly volby po dvou letech a aspoň rok měli voliči volno. Problém je, jak k tomu ústavní cestou dojít, protože každé volby do určitého orgánu mají dané volební období a zkrátit jej nelze bez skutečně vážné příčiny. Jak jsi ze svého pohledu viděla fungování poslanecké sněmovny ve druhém pololetí roku 2010? Na sklonku supervolebního roku jsme si povídali s poslankyní poslanecké sněmovny parlamentu JUDr. Ivanou Weberovou o tom, co nás asi čeká v příštím roce a jaký byl ten letošní. Skoro se zdá, že v Česku jsou nějaké volby permanentně, neustále probíhá nějaká kampaň a populismus čiší z politických prohlášení, že už ani není rozpoznatelná základní filosofie, resp. ideologie. Po ustavení vlády se stěžejním tématem stala příprava státního rozpočtu na rok Při hrozícím vysokém schodku státního rozpočtu nezbývalo než schválit úsporné zákony, které zabrání ještě vyššímu zadlužení. Přes schválené úspory plánované výdaje státního rozpočtu pro rok 2011 převyšují příjmy o 135 miliard Kč, což je hodnota ještě před pár lety nevídaná. Pochopitelně se jedná o kroky, které jsou nepopulární. Na druhou stranu je nutno zcela jasně říci, že v současné situaci stát na některé věci prostě nemá a státní peníze je potřeba vynakládat efektivně. Můžeš nám něco prozradit k Tvým dalším aktivitám ve sněmovně? Kromě plenárních schůzí pracují poslanci v jednotlivých výborech, podvýborech a komisích. Já jsem členkou Ústavně právního výboru, kde se mimo jiné projednával návrh novely zákona o platech ústavních činitelů a začalo se s projednáváním návrhu nového občanského zákoníku. Dále jsem členkou Výboru pro evropské záležitosti, jenž posuzuje návrhy evropské legislativy a projednává další akty Evropské unie, kterých je neuvěřitelné množství. Osobně jsem si již vyzkoušela i zpravodajování návrhu evropského nařízení, konkrétně nařízení týkajícího se evropských patentů, které bylo posléze projednáváno i na plénu sněmovny. Jsem také členkou Mandátového a imunitního výboru, který kromě přezkumu mandátů a majetkových přiznání poslanců funguje též jako disciplinární orgán Sněmovny. Do centra zájmu médií se dostalo řízení zavedené proti poslanci Rathovi za jeho výroky na adresu ministra Kalouska. Jinak musím říct, že veškeré činnosti zahrnují seznámení se s obrovským počtem podkladů a různých stanovisek vlády, institucí, odborných sdružení a občanů. Jaký nás čeká rok? Myslíš, že přinese velké změny? Vydrží vláda nebo ji Věci veřejné položí? A co reformy, bude síla a vůle je prosadit? Čeká nás neobvykle náročný rok a bude to i hra nervů. Zásadní je, aby se v příštím roce podařilo prosadit reformní zákony, protože jinak by se to již do konce volebního období nemuselo povést. Je těžké odhad- nout, zda bude mít vláda sílu a vůli nebo spíš řádnou razanci dotáhnout zásadní věci. Pokud budou mít všichni koaliční partneři dostatek odvahy, pak vláda obstojí a vše dopadne dobře. Základem je dodržování koaliční smlouvy a nehledání zadních vrátek. Jsem v tomto ohledu opatrný optimista. Já ti děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v soukromém i veřejném životě. Já bych chtěla popřát všem, aby byli trpěliví a přežili bez úhony přicházející období. Musíme si věřit a dokázat, že máme na to změnit vše, co je ve společnosti špatně. Nejde to mávnutím kouzelného proutku, ale bude to zdlouhavá, nevděčná a náročná práce. Já bych chtěla věřit, že většina občanů nutnosti změn rozumí a podporuje je navzdory současné nejistotě i obavám. Držme si palce a mějme dobrý rok! Dvoustranu připravil Vladimír Kordač Vláda by neměla s Uplynulo půl roku od voleb do poslanecké sněmovny, ve kterých voliči většinově podpořili reformní strany. Výsledkem byl vznik pravicové koalice s jasným mandátem pro realizaci reformních kroků, které jsou pro posílení konkurenceschopnosti našeho hospodářství a efektivní fungování státu zcela nezbytné. Vláda Petra Nečase podle mého názoru bezesporu disponuje kvalifikovaným a odborným zá zemím a z publikovaných představ a plánova ných opatření lze předpokládat dobrý směr, pojmenování a řešení všech zásadních problémů naší země. Nicméně dobrý a chytrý záměr řešení dané problematiky je jedna věc a její legislativní uvedení do praktického života věc druhá. Zákonodárný proces je poměrně zdlouhavý a má své zákonné lhůty, zahrnující projednání ve výborech obou parlamentních komor, schvalování na plénu poslanecké sněmovny a senátu, konče podpisem prezidenta a vydáním ve sbírce zákonů. Přičemž vzhledem k vět- STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

7 NAŠI POSLANCI Politika je jako divadlo Vítku, ty jsi zkušený a světaznalý člověk, mohu-li to takto říci. Myslíš si, že došlo k nějaké výrazné změně, kterou zmíněná obměna poslanců přinesla? Je rozhodování více podle vlastního uvážení, nebo dle stranických triček. A jak se ti vlastně ve sněmovně líbí? Poslanecká sněmovna je svět sám pro sebe. Panují zde různé zvyklosti, např. tak zvaný systém seniority, obdobně jako mazácký systém na vojně, což nezměnil ani příliv nové krve, stejně jako se nezměnil ani způsob rozhodování. reformami otálet šině ČSSD v Senátu a její programové negaci jakýchkoli reformních snah, lze téměř s jistotou předpokládat další prodloužení zákonodárného procesu. Jedná se přitom o zásadní reformní zákony, jako je důchodová reforma, reforma zdravotnictví a veřejných financí, které je nutno důkladně prodiskutovat na parlamentní úrovni a samozřejmě je také řádně a srozumitelně odprezentovat veřejnosti. Vzhledem k současnému rozložení sil ve Sněmovně máme ojedinělou šanci k prosazení zásadních kroků, které povedou ke stabilizaci a ozdravení veřejných fi nancí a podnikatelského prostředí v České republice. Je zřejmé, že připravit kvalitní právní normy, které by nebylo nutno každé čtvrtletí novelizovat, není snadné, nicméně je skutečností, že vládní návrhy by měly být připraveny v nejbližších měsících, aby šance k jejich prosazení nebyla promarněna. Členové poslaneckého klubu Občanské demokratické strany jsou si vědomi závazku vůči svým voličům, pozorně sledují činnost vlády a budou aktivně diskutovat vládní reformní návrhy. Určité obavy z časového prodlení nás v této souvislosti vedly k tomu, že jsme společně s dalšími koaličními kluby ofi ciálně požádali vládu, aby nejdůležitější reformy předložila do konce prvního čtvrtletí roku Věřím, že tak bude vládou Petra Nečase učiněno a budou bez zbytečného odkladu navrženy odpovědné a smysluplné reformní zákony. JUDr. Ivana Weberová Poslankyně PSP ČR za ODS V květnových volbách do poslanecké sněmovny voliči zamíchali pořadím na kandidátkách a s pomocí preferenčních hlasů vyslali do sněmovny více než polovinu nováčků. Změnilo se tím něco? Přinesla akce»kroužkujte poslední čtyři«kýženou změnu poměrů a zlepšení politické kultury? Odpověď na své otázky jsem hledal u poslance a ředitele jablonecké nemocnice v jedné osobě MUDr. Vítka Němečka, MBA, který se do zákonodárného sboru dostal právě díky preferenčním hlasům. Každý zákon či jeho novela má svého zpravodaje, tedy poslance či senátora, který zákon»provází«při jeho projednávání. Legislativní změna se vždy projednává v příslušném výboru. Jednání ve výboru je podle mé zkušenosti většinou věcné, odborné, s minimálním vlivem stranické příslušnosti jeho členů. Při jednání ve sněmovně je situace jiná. Prostor pro změny je malý, materiál má za sebou odbornou a politickou diskusi a je předložen do schvalovacího procesu na základě koaliční nebo ještě širší dohody. Jednání pléna sněmovny tedy bývá hlavně příležitostí pro prezentaci názorů pro média a veřejnost, i místem účelové konfrontace a vymezování opozice proti vládní koalici zejména u politicky citlivých zákonů. A jestli se mi ve sněmovně líbí? Jistě. Je to velmi zajímavé prostředí. Člověk zde sbírá informace, navazuje kontakty, vidí, jak se dělá»velká«politika v praxi a učí se prosazovat vlastní názory. V čem se projevuje to mazáctví, to jim mladší kolegové musí nějak posluhovat? To zase ne (smích), ale třeba při obsazování vlivných výborů mají určitou přednost služebně starší kolegové. Za sebe mohu říci, že jsem spokojený, dostal jsem se do zajímavých a exponovaných výborů (zdravotnický a kontrolní pozn.red.). V současné společnosti práce parlamentu moc důvěry nemá, poměrně často se hovoří o špatných zákonech a o práci poslanců toho pozitivního nebývá slyšet. Čím to je? Podle mého názoru je jedním z problémů velký počet zákonů a zejména jejich časté novely. Úředníci ministerstev mají pocit, že problémy se řeší změnou legislativy. Myslím si, že tento postup není správný. Zákonů by mělo být co nejméně, měly by být jasné, obecné, kvalitně připravené a jejich novely by měly být výjimečné. Život lidí a společnosti nelze detailně popsat a regulovat v zákonech. Právní purismus musíme nahrazovat lepší vymahatelností práva a také osobní zodpovědností úředníků, politiků ale i soudců. Největší prostor pro individuální práci každého poslance vidím ve výborech. Každý z nás je odborníkem v nějaké oblasti a svoje praktické zkušenosti i teoretické znalosti musíme uplatňovat právě zde. Dlouhodobým důvodem k nespokojenosti lidí s prací poslanců je také neochota omezit přestupkovou a trestněprávní imunitu členů parlamentu. Je mi velice líto, že v prosinci opět tento návrh neprošel, zablokovala ho ČSSD a KSČM. Imunita zákonodárců ve stávajícím rozsahu je reliktem dob dávno minulých, dělí občany této země na lidi první a druhé kategorie a na to je většina z nás velmi citlivá. Vedle práce ve sněmovně jsi nyní i jabloneckým zastupitelem. Jak velký je rozdíl mezi prací poslance a zastupitele? A dá se vůbec zvládat obojí? V mnoha ohledech je ta práce podobná. Také v zastupitelstvu se při rozhodování musí člověk spoléhat na informace od úředníků a kolegů, aby si na předložené materiály mohl učinit svůj názor, ale mnoho věcí zná z praxe a ze svého okolí. Stejná je také zodpovědnost za svá rozhodnutí. Každé hlasování tady i tam ovlivňuje život občanů a každý se musíme rozhodovat tak, abychom se později za to nemuseli stydět. V zastupitelstvu se řeší problémy mnohem více věcně a méně politicky. Na otázku, zda se dá zvládnout víc věcí najednou je odpověď jednoduchá. Musíš věnovat hodně pozornosti přípravě, nasbírat dostatek informací a mít zkušenosti. Je to jako každá manažerská funkce: když máš přehledně uspořádané argumenty, pak se rozhoduješ téměř vždy správně a právě ve fundovaném rozhodování ta práce spočívá. Zvednout ruku umí i žák ve škole, ale udělat významné rozhodnutí, které má pak dopad na ostatní, to není legrace a musí předcházet znalost problematiky. Přesto se mnoho zákonů musí novelizovat O tom jsme již hovořili, připravenost a ochota úředníků i parlamentu vydávat zákony i jejich novely je velice silná. Ne vždy je to ku prospěchu věci. Řada novel ale souvisí s harmonizací našich právních norem s prostředím EU. Je tu opět nový rok. Máš nějaká předsevzetí? A jsi zvyklý na konci roku rekapitulovat, co přinesl, odnesl; co bylo špatné a co dobré? Konkrétní předsevzetí si již řadu let nedávám. Jako každý si přeji být spokojený ve svém rodinném, osobním i pracovním životě. Chci dělat dobře svou práci. Závěrem bych chtěl čtenářům popřát v letošním roce vše dobré. Jako lékař zejména pevné zdraví a aby se dokázali radovat ze zdánlivých drobností. On totiž optimismus a pozitivní přístup k životu pomáhá duševní rovnováze a tím i celkovému zdraví. Snáz se překonávají problémy a život pak více»chutná«a to přeji všem. Děkuji za rozhovor. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 7

8 ZAČÁTEK ROKU DEN PO DNI Úterý 11. ledna Nejúspěšnější sportovec Jablonecka 2010 účinkují: zpěvačka Martina Pártlová, Monika Agrebi a další. Od 18 hodin. Pozemšťané, koho budete volit? Originální, čerstvý a zábavný dokument zachycující letošní jarní předvolební kampaň neotřelým zvídavým pohledem handicapovaných filmařů. Beseda s režisérkou Lindou Jablonskou. Středa 12. ledna Smržovka, knihovna Dílna s Květou Výroba pedigové kytky. Od 15 do hodin. Žel. Brod, aula SUPŠ sklářské Poutníkem po Svaté zemi Přednáška s Petrem Křížkem o duchovní cestě po Izraeli. Od hodin. Fotodílna pro každého Téma: Makro a detaily. Vede Filip Novák. Jablonec, velký sál Eurocentra Módní přehlídka Jablonec 2011 Součást Mezinárodního trienále Jablonec 2011 Oděv a jeho doplněk. Divadlo v Řeznické Praha Ředitelská lóže Stanislav Zindulka a Alois Švehlík ve hře Arnošta Goldfl ama. Čtvrtek 13. ledna Ro(c)kování Jiřího Černého Renomovaný publicista vás opět provede hudebními nejen novinkami. Od 20 hodin. Pátek 14. ledna Vomit Electronic + Tracy Donowan Jablonečtí průkopníci diskorock and rollu a skupina hudebních nadšenců s mixem elektroniky, kytar, synťáků a kvalitních českých textů. Od 20 hodin. Eurocentrum Jablonec n. N. Ples ZUŠ...Tentokrát muzikálový Výběr písní a tanečních choreografi í z muzikálu Filmový fanda. Hraje velký taneční orchestr Ladislava Bareše. Od 20 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy Václav Koubek Koncert známého písničkáře. Od hodin. Sobota 15. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Medová sobota Povídání o včelařích, účincích medu a včelích produktů, tvořivá dílnička ze včelího vosku. Od 14 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy Myslivecký ples Bohatá tombola a myslivecká kuchyně. Od 20 hodin. Rock n roll night Rozjetý rock n roll & punk & ska mejdan. DJ Igorek. Od 21 hodin. Tanvald, MDC Maják Karneval pro nejmenší Rej masek, soutěže, diplomy, medaile. Od 16 hodin. Horní Maršov Akce pro příznivce zimních radovánek Výstup na Rýchory, stavba iglú a sjezd Rýchorského sešupu, povolené sjezdové prostředky jsou sáně, boby a pytle, bližší info na tel: Neděle 16. ledna Eurocentrum Jablonec n. N. Mladá dechovka Taneční odpoledne pro seniory. Od 14 hodin. Pondělí 17. ledna Knihovna Vratislavice n. N. Literární večer s básnířkou Vladimírou Hamalovou, která bude předčítat ze svých sbírek básní a tím slavnostně otevře výstavu fotografi í Karla Gratiase. Od 17 hodin. Smržovka, knihovna Čítárnička s Líbou Tentokrát ve znamení Kozoroha. Od 17 hodin. Divadlo Na Fidlovačce Praha W. Somerset Maugham, Guy Bolton: Julie, ty jsi kouzelná Komedie o magickém světě jednoho londýnského divadla s E. Balzerovou a T. Töpferem. DDM Vikýř, Jablonec n. N. Internet v ICM zdarma V týdnu od 17. do 21. ledna bude pro všechny zájemce v době otvírací doby ICM internet zdarma. Úterý 18. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Kam teď? Workshop pro žáky ZŠ, kteří se rozhodují o dalších možnostech studia. Od 14 do 17 hodin. Smržovka Zámeček Reiki-do Setkání absolventů smržovského kurzu reiki. Od 17 hodin. Městské divadlo Železný Brod Agentura Marcus Pavel Trávníček Sborovna Původní česká pedagogická komedie, v hlavních rolích: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová a další. Ladakh Přednáška Radky Tkáčikové z nových oblastí Ladakhu. Hory, raft i kajak, budhistický festival, život lidí za hradbou Himalájí a mnohé jiné. Od 20 hodin. Středa 19. ledna Tanvald, MDC Maják Angličtina hrou Kurz angličtiny pro nejmenší ukázková lekce zdarma. DDM Vikýř, Jablonec n. N. Balanční míče Zábavné a netradiční cvičení pro rodiče (a prarodiče) s dětmi. Od 9 do 11 hodin. Szklarska Poreba Odjazdowa zima 1. celostátní mistrovství v ledovém horolezectví. Ivan a Lukáš Klánští - klavír Koncert předních představitelů současné české koncertní scény. Čtvrtek 20. ledna DDM Vikýř, Jablonec n. N. Starověký Egypt historie v souvislostech Přednáška Pavla Felgra s projekcí. Od 17 hodin. Rocks & Water: Sezona 2010 P. Čivrný a V. Hejtmánek na divokých řekách Turecka, Norska a Nepálu. Od 20 hodin. Pátek 21. ledna Psí vojáci Underground i šanson jinak se zpěvákem, pianistou, skladatelem a textařem Filipem Topolem. Od 20 hodin. Sobota 22. ledna Desná, lyž. areál Černá Říčka Memoriál Jindřicha Hippmanna Lyžařské závody. Info Harrachov Dynastar Open Cup ročník seriálu závodů v obřím slalomu, Tanvald, Autokemp Polární výprava Trasa přírodou 3 kilometry, s sebou: sáňky, boby a náhradní rukavice. Sraz ve 14 hodin. Parkhotel Smržovka Myslivecký ples Zvěřinová kuchyně a hudební doprovod kapely Domestic. Od 20 hodin. Držkov Ples TJ Sokol Držkov Od 20 hodin. Bozkov, sokolovna Myslivecký bál Kapela Gemini, myslivecké menu, bohatá tombola se zvěřinovým překvapením. Od 20 hodin. Neděle 23. ledna Držkov, sokolovna Dětský karneval Od 14 hodin. O perníkové chaloupce Napínavé, ale i veselé bloudění Jeníčka a Mařenky. Půvabně inscenovaná loutková pohádka i pro nejmenší. Od 17 hodin. Esther Vilarová: Žárlivost Příběh tří osudově spojených žen. V hl. roli s H. Maciuchovou, J. Hlaváčovou a J. Moučkovou, STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

9 ZAČÁTEK ROKU DEN PO DNI Pondělí 24. ledna DDM Vikýř, obřadní síň jablonecké radnice Literární čajovna s autorským čtením Beseda a čtení literárních prací soutěže Múza Od hodin. DDM Vikýř, obřadní síň jablonecké radnice Přehrada v klínu hor Vyhlášení výsledků 15. ročníku literární soutěže MÚZA. Od 16 hodin. Astronomické setkání Nejen lednové zatmění Slunce, ale i další zajímavé úkazy na zimní obloze. Od 18 hodin. Středa 26. ledna Tanvald, Městská knihovna Webová divočina Jak si poradit s webem, soutěž v bezpečném a pohotovém užívání internetu pro děti od 7 do 10 let. Vratislavice, KC 10/10/10 Toskánsko: Rubínové srdce Itálie Komentované promítání fotografi í ze slunného Středozemí. Virtuální prohlídka nejzajímavějších míst v Toskánsku Florencie, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa... Od 17 hodin. United colours of Mšeno Projekt na podporu jednotné architektonické koncepce veřejná debata o nové podobě panoramatu nad přehradou po chystaném zateplování panelových domů. Hosty večera budou nejen architekti, urbanisté, krajináři a jablonečtí patrioti, ale také zástupci města a dalších institucí. Čtvrtek 27. ledna Divadlo Na Fidlovačce Praha Arthur Miller: Stvoření světa a jiné Komediální hra na biblické téma o stvoření světa s T. Töpferem, P. Rychlým, O. Brouskem a A. Černou. Marcel Flemr Band feat. Jan Kořínek Blues v podání osobitého kytaristy a zkušených spoluhráčů s originálním projevem, silným bluesovým cítěním a autentickým zvukem. Od 20 hodin. Pátek 28. ledna Liberec, Centrum Babylon Myslivecký ples Stárplej Bestoffest 2011 Dosavadní vítězové kapely Satanovy Mimikry, Makovice a Orfeus Beat. Od 20 hodin. Sobota 29. ledna Jablonec nad Jizerou, Kamenec Světový pohár v jízdě na skibobu Jediný mezinárodní závod skibobistů Weltcup u. Jugend Europacup na území ČR. Více na Desná, Kulturní dům Sklář Portugálie Divadelní hra v podání divadelního souboru E. F. Burian Tanvald. Parkhotel Smržovka Rockový ples extremistů Hrají Krausberry a Maršál Bazén. Od hodin. Tanvald, Sportovní hala Výšina Reprezentační ples Města Tanvaldu Zahraje Bohemia Universal Band. Od 20 hodin. Shake up DJ Sakul (Jbc) a DJ Buick (Praha). Hip hop párty. Od 21 hodin. Eurocentrum Jablonec n. N. Ples města Jablonce n. N. Hraje orchestr Ladislava Bareše, v programu The Boom Beatles revival band a ZUŠ Jablonec nad Nisou. Od 20 hodin. Neděle 30. ledna Harrachov SNS Běh bez hranic Z Harrachova do Szklarske Poreby, závody v běhu na lyžích pro amatéry. DDM Vikýř, Městská sport. hala O pohár Vikýře Florbalový turnaj pro sportovní oddíly Libereckého kraje. Docela velké divadlo Litvínov Václav Čtvrtek, Jana Galinová: Loupežník Rumcajs Oblíbené pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel. Od 15 hodin. Pondělí 31. ledna Studio Ypsilon Praha Babička se vrací Babička v osobitém nastudování v režii Arnošta Goldfl ama. Čtvrtek 3. února Divadlo Bez zábradlí Praha Jean Claude Carriere: Terasa Jedna z nejúspěšnějších komedií přelomu dvacátého století. Pátek 4. února DDM Vikýř, Jablonec n. N. Pololetní prázdniny Podvečerní putování. Večerní hrátky ( ) na cestách. Přírodovědný den. Od 8 do hodin ICM. Otevřený klub pro všechny, spontánní činnosti. Od 9 do 15 h. Pololetní turnaj ve stolním fotbálku. Zábavný turnáj pro všechny generace. Od 11 do 15 h. VI. Reprezentační ples jabloneckého divadla»vídeň v Jablonci«Bohaté občerstvení a slosování o hodnotné ceny. Od 20 hodin. Stárplej 2011 Sobota 5. února M.A.D. Band + Dukla Vozovna Russian ska punk group from Moscow a česká kapela svižnějšího rocku. Neděle 6. února Liduščino divadlo Praha Ludmila Hoppová: O princezně Leontýnce a dračím mláděti Pohádka. Od 15 hodin. Pondělí 7. února Divadlo Palace Praha Marc Camoletti: Miláček Anna Světově proslulá komedie. Úterý 8. února KÚD Liberec Krátké a úderné divadlo a Šavlový tanec 007. Pátek 11. února UDG Koncert jedné z nejžádanějších rockových skupin současnosti. Sobota 12. února Rat City Riot (punk z USA) + Muerti Eurocentrum Jablonec n. N. Salsa Night Celovečerní akce v duchu latinskoamerických tanců. Od 20 hodin. Rychnov u Jbc, sál Besedy 6. reprezentační ples města Rychnova K tanci i poslechu hraje Ottl Band z Liberce. Od 20 hodin. Středa 16. února Vratislavice KC 10/10/10 Ohňová země a Patagonie Cesta pěšky i autobusem napříč Jižní Amerikou s batohem na zádech. Komentované promítání fotografi í. Od 17 hodin. Čtvrtek 17. února Eurocentrum Jablonec n. N. Zuzana Michnová & Oskar Petr & Petr Kalandra Memory Band Návrat legendy českého folkrocku. Od 20 hodin Pátek 18. února Tanvald, Sportovní hala Sportovní ples 8. ročník Středa 23. února Vratislavice KC 10/10/10 Vychováváme děti a rosteme s nimi Beseda ke knize, hostem bude překladatelka knihy MUDr. Eva Sedláčková. Předčítání z knihy, beseda o komunikaci s dětmi, důsledné výchově, zdravotní prevenci. Od 17 hodin. Středa 16. března Radůza Koncert známé interpretky za doprovodu vynikajících hudebníků Petera Bindera (kytara), Jana Jakubce (basa) a Miloše Dvořáčka (bicí). Uvedené akce jsou bez záruky. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 9

10 Z KULTURY Kam za výtvarnem Jablonec nad Nisou Galerie MY Do 21. ledna Metznerbundt Výtvarná díla umělců první poloviny 20. století z Jablonecka k 90 výročí založení uměleckého spolku. Od 4. února do 4. března Jablonec nad Nisou, město medailí a mincí Tradice a současnost medailérské a mincovní tvorby. Vernisáž 3. února od 17 hodin. Univerzitní galerie N Do 14. ledna Jinak nahoře, jinak dole Pedagog a studenti ateliéru mediální a didaktické ilustrace Západočeské univerzity v Plzni. Od 21. ledna do 25. února Semestrální práce studentů textilního a oděvního návrhářství TU v Liberci Vernisáž 20. ledna od 17 hodin. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie Výstava představuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Čarovná zahrada České sklo sedmi století Tematická výstava: Do 15. května Skleněné vánoční ozdoby minulost, současnost, vize Galerie Belveder Stálá expozice: Historický empírový salonek Tematické výstavy: Do 28. ledna Otcové města Jablonce VII. Adolf Heinrich Posselt. V obecním zájmu. Do 28. ledna Zdeněk Daniel Pocitovník architekta Městské divadlo Jablonec nad Nisou Do 7. února Jiří Pobříslo Bitva na Tursku Kresby inspirované stejnou písní Oldřicha Janoty. Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístupněny v době divadelních představení. Kostel sv. Anny Od 10. ledna bude kostel sv. Anny uzavřen. Eurocentrum výstavní pavilon Do 8. března Fotoklub Balvan Výstava fotoklubu Balvan Jablonec n. N. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 18 hod. Oblastní galerie v Liberci Od 20. ledna do 27. března Sial Výstava SIAL mapuje práci skupiny architektů a inženýrů, která se zformovala v libereckém Stavoprojektu kolem architekta Karla Hubáčka. Vratislavice n. N. Knihovna od ledna do Velikonoc Poetická galerie Hamalová/Gratias Fotografi e Karla Gratiase doprovázejí básně Vladimíry Hamalové. Smržovka Zámeček Do 2. února Suiseki, ikebana a obrazy Od 5. února Václav Novotný Fotografie Ještědu a Jizerských hor Desná Riedlova vila Do 29. ledna Voňavá krajka Paličkovaná krajka Zuzany, Romany a Michaely Galuszkových a malované perníčky Ivy Herrmannové. Rychnov u Jablonce n. N. Výstavní síň MěÚ Do 28. ledna Michaela Němcová a její motorové opojení Obrazy. Zahájení 15. ledna od 17 hodin. Železný Brod Městská galerie V. Rady Do 31. ledna Skleněné betlémy Druhý ročník výstavy skleněných betlémů, které jsou převážně z dílen místních sklářů a jsou vyrobeny různými technikami. Výstava je doplněna suchými vazbami a dekoracemi z dílny Ladislavy Recové. Od 5. února do 27. března Dana Rezková Tapiserie Bělistě Do 27. února Nastala nám koleda Výstava seznámí s tím, kolik dalších významů má slovo koleda, kdo a ve které dny ve vánočním čase na koledu chodil a co přinášel s sebou do domu. Výstava je doplněna o tématické obrázky, texty písní a říkanek. Zajímavostí je»železnobrodská koleda«. Jizerská padesátka Obrazem si připomeňme letošní Jizerskou padesátku, která se uskutečnila v neděli 9. ledna za účasti čtyř tisícovek závodníků. Stanislav Řezáč (na fotografi i v černé kombinéze s číslem 17) vybojoval v Jizerské padesátce už tradiční třetí místo za Norem Andersem Auklandem a Švédem Oskarem Svärdem. Gratulujeme. Hrdiny jsou však všichni, kteří tento obtížný závod dokončili. Suiseki, ikebana a obrazy Ve Smržovce na Zámečku se do koná výstava sběratelů Igora Bárty, Jana Lengála, Miroslava Kmenta a Marie Zmrzlé suiseki a ikebany, doplněné obrazy s přírodní tématikou tanvaldské rodačky Zuzany Vackové. Suiseki jsou kameny, které byly formovány pouze přírodou. Kámen není»mrtvá hmota«, je to objekt s historií, spojnice mezi časem minulým, přítomným a budoucím. I. Bárta Poslední učitel z Jizerky Pan Otta Kareš působil jako učitel na Jizerce v letech 1951 až Po zavření školy pro nedostatek žáků se přestěhoval na Horní Polubný, na místo svých učitelských začátků se však neustále rád vracel. Jeho cesta se uzavřela za tragických okolností ve věku nedožitých osmdesáti let na Jizerce, na místě, které celý život miloval. Zůstane stále v našich vzpomínkách. STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011

11 NEZISKOVKY Výtěžek z plesu pro Rosku Již 16. ples města se bude konat 29. ledna Je již tradicí, že částí výtěžku ze vstupného podpoří město sdružení či organizaci, které se zabývají prací s dětmi, postiženými, důchodci, sociálně slabými. Letos tuto podporu získá občanské sdružení Roska Jablonec nad Nisou. Navrhl jsem věnovat korun z výtěžku ze vstupného a prodaných slosovatelných programů občanskému sdružení Roska Jablonec nad Nisou, regionální organizaci Unie Roska v ČR. Příspěvek bude využit na částečnou úhradu nákladů rekondičního pobytu s rehabilitačním programem pro nemocné s roztroušenou sklerózou a nákladů spojených s pravidelným rehabilitačním cvičením, konstatuje starosta Petr Beitl, jehož návrh zastupitelé schválili. Deset let Petřína Roska je občanské sdružení, které pomáhá postiženým s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto nemocí se sdružují ve svých regionálních organizacích po celé ČR. Tyto pak spadají pod Unii Roska v ČR v Praze, která zajištuje informativní servis, vydává časopis Roska, má vlastní knižní edici Roska a vzdělávací centrum. Spolupracuje s odbornou lékařskou sekcí pro roztroušenou sklerózu, s mezinárodní federací multiple sklerosis (MSIF) a Evropskou MS platformou (EMSP). Regionální organizace Unie Roska v Jablonci nad Nisou vznikla v roce Sdružuje nemocné s diagnózou roztroušená skleróza. Snaží se svým členům usnadnit boj s touto civilizační chorobou. Pořádá pravidelně 1 týdně rehabilitační cvičení a prvky jógy. Její členové chodí společně 1 týdně plavat a od jara do podzimu 1 týdně provozují hiporehabilitaci jízdu a cvičení na koni. Každý rok pořádá jarní šestidenní rekondiční pobyt s cvičením a přednáškami zaměřenými převážně na diagnózu RS. Podzimní rekondice je zaměřena na rehabilitaci pomocí koní. Dále zajišťuje pro své členy publikace, kazety a časopis Roska, které vydává Unie Roska Praha. Kontakt: ROSKA Jablonec n. N. U Rybníka 76/21a Jablonec nad Nisou Pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním omezením Společnost Amulet chráněné dílny, s. r. o. byla založena v Náchodě, kde zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby již od roku V Libereckém kraji působí druhým rokem a za tuto dobu se ji zde podařilo vytvořit stabilní zázemí a získat ke spolupráci firmu Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. (určitě pamatujete bývalý Plastimat, či Peguform), která mimo jiné dodává nárazníky a přístrojové desky pro automobilový průmysl. Ve spolupráci zde vytvořili chráněná pracovní místa operátor výroby a operátor logistiky. Tyto pozice jsou ve výrobě Tel. : na plný úvazek a společnost Amulet zde v současnosti zakládá pobočku chráněných dílen s vlastním pracovištěm, kde nabízí možnost i zkráceného pracovního poměru. Cílem Amuletu chráněných dílen je zajistit smysluplné zaměstnání pro spoluobčany se zdravotním omezením ve službách nebo přímo ve výrobě u zákazníků, a tím podpořit tuto skupinu obyvatel. Zároveň aktivně oslovuje stávající a především nové potencionální partnery s tím, že k zajištění jejich plánů a výsledků lze dojít i touto formou spolupráce, která přináší nesporné sociální a ekonomické výhody. Máte sníženou pracovní schopnost, ale chuť pracovat vám nechybí? Kontaktujte nás na nebo na telefonu Nebo navštivte Jablonecký Petřín oslavil v říjnu 2010 desáté výročí svého znovuotevření a jeho majitel, pan Evžen Hejsek, oslaví své kulaté jubileum v únoru tohoto roku. A co by to bylo za oslavy bez hostů? Z tohoto důvodu se pan Hejsek rozhodl, že bude slavit se svými návštěvníky po celý rok 2011 a na každého, kdo si zajde v tomto roce na Petřín na něco dobrého, budou čekat překvapivé ceny. Návštěvníci se můžou těšit nejenom na vybrané lahůdky za velmi pěkné ceny, ale také na rozhlednu, z níž je překrásný výhled na celé město a okolí. Jako vyhlídková restaurace s názvem Petřín byl objekt slavnostně otevřen v roce Svému původnímu účelu sloužil do konce 2. světové války. Poté zde byl provozován dětský domov. Od poloviny 60. let byl opět zahájen provoz výletní restaurace. V období privatizace po roce 1989 byl objekt prodán do soukromého vlastnictví. Postupně se zde vyměnilo několik spekulativních majitelů, proto zde byl v roce 1993 ukončen provoz a celý areál byl opuštěn a postupně devastován prakticky do roku 1996, kdy jej zakoupil pražský podnikatel pan Evžen Hejsek. Kompletní rekonstrukce objektu proběhla v letech 1999 až 2000 poměrně rychle i díky vstřícnosti všech úřadů, v první řadě díky Městskému úřadu v Jablonci nad Nisou a jeho vedení. V hotelu Petřín se během roku koná několik tradíčních akcí: Štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, které majitel hotelu Petřín ve spolupráci s městským úřadem organizuje již 11 let. V loňském roce pan Hejsek s panem starostou Beitlem přivítali 70 osamělých občanů, kterým alespoň zpříjemnili čas Vánoc. Mezi další tradiční akce patří ples hotelu Petřín. Tento rok se bude konat X. reprezentační ples 25. března. Již po několik let se zde pravidelně na jaře a na podzim konají kurzy řeckých tanců pod přímým vedením Marthy a Teny Elefteriadu. Zajděte do hotelu Petřín na něco dobrého a pokochejte se při vychutnávání lahůdek místní kuchyně výhledem na město, který vám žádná jiná restaurace v našem městě nemůže nabídnout. Jste srdečně vítáni! JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 11

12 Sport je život Nejen o sportu jsme si povídali s jabloneckým rodákem Petrosem Kalpakcisem. Mnozí jej znají jako gymnastu a trenéra v TJ Bižuterie nebo jako provozovatele fitness centra v Rehavitalu, které provozuje již patnáct let. Petře, tvoje jméno napovídá řecký původ, tvoji rodiče byli Řekové? A máš na Řecko vazby? Otec je Řek, ale maminka Češka. Já jsem už 45 let Jablonečák. Proto to řecké jméno, ale kamarádi mi říkají Petře, jak víš. Do Řecka se jezdím učit demonstrovat Proč je sport pro tebe tak důležitý, jak jsi se k němu dostal? Děláš ve»fitku«, trénuješ, jsi členem sportovní komise na radnici To je hlavně práce rodičů, kteří mě ke sportu přitáhli. Hlavně sportovní gymnastika mi naprosto učarovala. Věnoval jsem se jí od pěti let a dělal jsem ji na vrcholové úrovni. Poté jako trenér do 30 let. Specializaci pro tento sport jsem studoval na TS FTVS Praha. Proto jsem se vlastně rozhodl podnikat v oblasti sportu. Rodiče mě naučili, že v životě není nic zadarmo a jen tvrdá práce je podmínkou úspěchu. Toho se držím, je to mé životní krédo a bez tvrdé práce se nedá ani sportovat na jakékoliv úrovni a ani dělat něco pořádně. To myslíš třeba podnikání? Také. Ale stejně tak beru práci v komisi sportovní a prevence kriminality nebo v kontrolním výboru. Prostě ve všem, co dělám. Pokud se člověk svobodně rozhodne pro nějakou činnost pro ostatní, je potřeba do toho jít naplno, protože jen tak to může mít nějaký výsledek a tudíž i smysl. OSOBNOSTI SPORTU Kromě Rehavitalu jsi ještě provozoval fitness centrum v Liberci. Plánuješ ještě něco tak velkého v budoucnu? Ano, v Liberci jsem provozoval velký sportovní komplex a s podobným projektem přicházím na začátku února i do Jablonce. Z již zmiňovaného Rehavitalu se stěhujeme do prostor bývalého Telecomu pod soudem. Nabídneme všem sportuchtivým jablonečákům na ploše cca 800 m 2 novou posilovnu s aerobní zónou, boxérský sál, ladies fi tness s dětským koutkem (pro ženy které chtějí mít na cvičení soukromí a kde o chlapa nezavadíš) a velký aerobní sál na Zumbu, Pilates, Power plate, Bossu a další sporty. Tento sportovní areál svoji velikostí nabídne možnost pro trénink i větší skupině sportovců aniž by to nějak omezilo ostatní návštěvníky. Takové centrum nemá v libereckém kraji obdoby a věřím, že se bude líbit a nebudeme muset otevřít tělocvičnu na radnici místo jednací síně, aby byli zastupitelé zdravější! Tvoje dvouletá dcerka se jmenuje Sofie Natali. To je také nezvyklé jméno. Možná spojením těchto jmen, jedno je synonymem moudrosti, druhé oslavou narození jako takového. A protože ji chci vést ke sportu odmala, připravujeme také dětské cvičení s rodiči i bez nich. Závěrem na tebe prozradím, že jsi členem ODS a pracuješ v místní radě, tedy ve vedení jablonecké buňky. Vzhledem k tomu, že podnikáš od roku 1992 je to asi logické. Jsi tedy pravičák, máš sociální cítění? A jak se díváš na události v Řecku, kde máš příbuzné. Ono je to těžké. Obyčejní lidé, kteří jsou tolik let upláceni politiky jen proto, aby byli znovu zvoleni, si logicky řeknou, že je to tak správné a potom je prozření strašnější. Vůbec jim to nezávidím a na vině je hlavně špatná sociální politika, která jde ruku v ruce s korupcí. Proto se snažím svým málem přispět v komunální politice k narovnání těch pokřivených stavů, které např. ve financování sportu existují a zároveň přispět zejména v oblasti mládeže k větší sportovně kulturní osvětě přesně podle pravidla»kdo si hraje a sportuje, nezlobí a nemarodí«. Já ti děkuji za rozhovor, ačkoliv nesportuji, nemarodím a většinou nezlobím, ale rád si hraju, tak to asi funguje. Také díky a přeji všem čtenářům zdravý a aktivní rok! vlk SSKM LOYD Jablonec n. N. pořádá dne 19. února od 9 hodin ve sportovní hale ISŠ Bižuterie v Jablonci n. N. mezinárodní střeleckou soutěž ze vzduchové pušky vstoje 23. ročník GRAND PRIX Jablonce nad Nisou. Absolutní vítěz Grand Jablonce nad Nisou získá pohár starosty města Jablonce n. N. Kategorie muži/junioři střílí o pohár fi rmy Geosa, s.r.o. Kategorie ženy/juniorky střílí o pohár fi rmy Alphacor, v.o.s. Kategorie dorostenci/dorostenky střílí o pohár fi rmy Jirků. Zveme všechny přátelé sportovní střelby. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2011 STRANA 13

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Předkládáme Vám fakta, díky kterým můžete zhodnotit efektivitu Vaší prezentace.

Předkládáme Vám fakta, díky kterým můžete zhodnotit efektivitu Vaší prezentace. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 16. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2016, který se uskutečnil ve dnech 17. 19. března na výstavišti Eurocentrum

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás Občanské sdružení Změna pro Liberec sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního,

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Proces schvalování návrhu zákona Metodický list

Proces schvalování návrhu zákona Metodický list Proces schvalování návrhu zákona Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a do sešitů - podání návrhu zákona zápisová a výkladová část - proces schvalování návrhu zákona samostatná práce s textem

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září

Zpravodaj. Naši milí přátelé, 2. narozeniny 2,2 mil. Kč. Zastoupení dětí, které byly zapojeny do projektu OPD. září Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, první měsíc školního roku 2015/2016 máme za sebou a doufáme, že se všem dětem vydařil. září 2015 2. narozeniny 2,2 mil. Kč Projekt Obědy pro

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2013 PÍSEK, LEDEN 2014 Zpráva

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více