Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze."

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které zrňují možnému zrnění oso. Upozornění uváějí postupy, které je nutno oržovt neo se jih vyvrovt, y se přeešlo možným roným zrněním. Ikony Neezpečí záshu elektrikým prouem vrují pře možným záshem elektrikým prouem. 1 Vylení DŮLEŽITÉ V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). zřízení kontrol součástí 1 VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Ay se zránilo neezpečí zušení, uhovávejte tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí. N většině ilustrí v tomto Stručném návoě k osluze je uveen moel MFC-295CN. Ostrňte ohrnnou pásku fólii, která zkrývá zřízení. Vyjměte plstový sáček oshujíí inkoustové kzety z horní části zásoníku ppíru. CZE Verze 0 1

2 2 Vložte oyčejný ppír velikosti A4 Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. Zveněte kryt výstupního zásoníku ppíru. Oěm rukm optrně stiskněte posuňte oční voítk ppíru potom voítko élky ppíru pole velikosti ppíru, který vklááte. Trojúhelníkové znčky n očníh voítkáh ppíru n voítku élky ppíru musí opovít znče používné velikosti ppíru. f g h i Oěm rukm optrně nstvte oční voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru. Zvřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Pomlu zsuňte zásoník ppíru zel o zřízení. Přiržujte zásoník ppíru n místě zároveň vysuňte popěru ppíru tk, y zklpl, rozložte proloužení popěry ppíru e Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Zkontrolujte, z ppír leží v zásoníku nploho. 3 DŮLEŽITÉ Nezsunujte ppír příliš ovnitř. 2

3 3 Připojte npájeí kel telefonní kel 4 Instle inkoustovýh kzet DŮLEŽITÉ V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). Připojte npájeí kel. VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. UPOZORNĚNÍ Doje-li ke kontktu inkoustu s očim, oči ihne vypláhněte voou v přípě porážění vyhleejte lékře. Ujistěte se, že je npájení zpnuto. Otevřete kryt inkoustovýh kzet. e Ostrňte zelený ohrnný kryt. Vylte inkoustovou kzetu. VAROVÁNÍ Vzhleem k tomu, že je zřízení uzemněno prostřenitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit pře poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy n telefonní síti tk, že neháte zpojený přívo npájeí zásuvky ěhem připojování přístroje k telefonní line. Stejně tk se můžete ohránit, kyž uete htít přesunout zřízení; nejprve tey opojte telefonní veení, potom npájeí kel. DŮLEŽITÉ Telefonní kel MUSÍ ýt připojen o zířky n zřízení oznčené LINE. f g h Dejte pozor, y rv páčky opovíl rvě kzety. Ninstlujte jenotlivé inkoustové kzety ve směru šipky n štítku. Optrně ztlčte inkoustovou kzetu tk, y zvkl. Po ninstlování všeh inkoustovýh kzet zvřete kryt inkoustovýh kzet. 3

4 5 Kontrol kvlity tisku Set Pper n (Zloz ppir ) q Press Strt (Stiskni Strt) 7 Vol režimu přijímání Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. e f Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujte kvlitu čtyř revnýh loků ve vzorku. (černá/žlutá/zurová/purpurová) Poku jsou všehny čáry jsné viitelné, stisknutím tlčítk 1 (Yes (Ano)) n číselné klávesnii okončete kontrolu kvlity přejěte ke kroku 6. Poku některé krátké čáry hyí, stiskněte tlčítko 2 (No (Ne)) n číselné klávesnii přejěte n. N LCD ispleji se zorzí otz, z je kvlit tisku černým inkoustem revnými inkousty v pořáku. Stiskněte tlčítko 1 (Yes (Ano)) neo tlčítko 2 (No (Ne)) n číselné klávesnii. Po stisknutí tlčítk 1 (Yes (Ano)) zřízení zhájí čištění rev. Po okončení čistění stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zřízení znovu vytiskne kontrolní vzorek kvlity tisku. Přejěte zpět n. 6 Výěr jzyk Stiskněte tlčítko Menu, 0, 0. Stisknutím tlčítk neo zvolte jzyk potom stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Stiskněte tlčítko Menu, 0, 1. Stisknutím tlčítk neo zvolte režim příjmu. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 4

5 8 Nstvení tumu čsu Stiskněte tlčítko Menu, 0, 2. 9 Zání osoníh informí (ID stnie) N číselné klávesnii zejte poslení vě číslie roku potom stiskněte tlčítko OK. Zopkujte pro Měsí Den Hoiny Minuty ve 24hoinovém formátu. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Měli yste uložit jméno číslo fxu, které ue vytištěno n všeh stránkáh fxu, které oešlete. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 3. Zejte vše číslo fxu (mx. 20 čísli) stiskněte tlčítko OK. Chete-li zt + pro mezinároní volání, stiskněte l. Prostřenitvím číselné klávesnie zejte vše jméno (mx. 20 znků) potom stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Poznámk Poku jste uělli hyu hete zčít znovu, stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone) přejěte zpět n. 5

6 10 Nstvení tónového neo pulsního režimu vytáčení Stiskněte tlčítko Menu, 0, 4. Stisknutím tlčítk neo vyerte Pulsni (neo Tonov). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 11 Nstvení typu telefonní linky Stiskněte tlčítko Menu, 0, 6. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Stnrni, Po.ustren neo ISDN. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 12 Nstvení komptiility telefonní linky Jestliže připojujete zřízení ke služě VoIP, musíte změnit nstvení komptiility. Poznámk Jestliže používáte normální telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 7. Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Zklni(VoIP). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 6

7 13 Vol typu připojení Poznámk Pro kel rozhrní USB Operční systém Winows, přejěte n str. 8 Operční systém Mintosh, přejěte n str. 10 Pro kelovou síñ (pouze zřízení MFC-295CN) Operční systém Winows, přejěte n str. 12 Operční systém Mintosh, přejěte n str. 14 Informe pro Winows Server 2003/ 2008 njete v Příruče síñovýh plikí n isku CD-ROM. USB Drátová síñ Winows Mintosh Winows Mintosh Pro ezrátovou síñ (pouze zřízení MFC-253CW/255CW/257CW) Operční systém Winows Mintosh, přejěte n str. 16 Bezrátová síñ 7

8 USB Winows Uživtelé rozhrní USB (operční systém Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) 14 Pře instlí 16 Připojení kelu USB Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. 15 Instle MFL-Pro Suite e Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM v počítči. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zvolte možnost Místní připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Instle pokrčuje. Po zorzení tohoto okn přejěte n lší krok. MFC-253CW/255CW/257CW USB LAN USB MFC-295CN 8

9 USB Winows 17 Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolte požovné nstvení ktulizí firmwru klepněte n tlčítko OK. e DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípě může ojít k hyě. 2 1 Instle ue utomtiky pokrčovt. Postupně se ojeví instlční orzovky. 3 Poznámk Pro ktulizi firmwru je potřený přístup k internetu. Dokončit Nyní přejěte n Nyní je instle okončen. Přejěte n část Instle volitelnýh plikí n str. 22. Poznámk XML Pper Speifition Printer Driver XML Pper Speifition Printer Driver je nejvhonějším ovlčem při tisku z plike využívjíí okumenty XML Pper Speifition. Prosím, stáhněte si nejnovější ovlč prostřenitvím Brother Solutions Center n rese USB Winows Mintosh f DŮLEŽITÉ Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. Po zorzení okn ON-Line registre proveďte výěr postupujte pole zorzenýh pokynů. 9

10 USB Mintosh Uživtelé rozhrní USB (operční systém M OS X x x) 14 Pře instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. 15 Připojení kelu USB DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE toto zřízení k portu USB n klávesnii neo k nenpájenému rozočovči USB. Připojte zřízení přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípě může ojít k hyě MFC-253CW/255CW/257CW USB LAN USB MFC-295CN 10

11 USB Mintosh 16 Instle MFL-Pro Suite e f g Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD- ROM v počítči. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) spusñte instli. Zvolte možnost Lol Connetion (Místní připojení) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. (pouze zřízení MFC-253CW/255CW/257CW) Vyčkejte prosím, než se ěhem několik sekun ninstluje progrmové vyvení. Po ukončení instle klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt) okončete instli progrmového vyvení. Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. USB Winows Mintosh Dokončit Nyní je instle okončen. 11

12 Drátová síñ Winows Uživtelé kelového síñového rozhrní (pouze zřízení MFC-295CN) (operční systém Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) 14 Pře instlí Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. LAN USB DŮLEŽITÉ N ou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Winows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. 15 Připojení síñového kelu DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípě může ojít k hyě

13 Drátová síñ Winows 16 Instle MFL-Pro Suite 17 Dokončení restrtování e Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM v počítči. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zvolte možnost Síñové připojení voiči potom klepněte n tlčítko Dlší. Používáte-li operční systém Winows XP SP2 neo novější/xp Professionl x64 Eition/Winows Vist, po zorzení okn Byl rozpoznán rán firewll zvolte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síñové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) pk kleněte n tlčítko Dlší. Používáte-li jinou ránu firewll než ránu firewll systému Winows, njete pokyny pro přiávání násleujííh síñovýh portů v pokyneh onýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síñové skenování přiejte port UDP Poku máte se síñovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP 137. Poznámk Jestliže je k síti připojeno víe než jeno zřízení, vyerte vše zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Jestliže vše zřízení neylo v síti nlezeno, ověřte nstvení pole pokynů n orzove. Jestliže res IP zřízení není ještě nkonfigurován pro použití ve vší síti, zorzí se n orzove pokyn, yste klepli n tlčítko OK pk n možnost Konfigure IP resy. Pole pokynů n orzove zejte resu IP všeho zřízení, která je vhoná pro vši síñ. Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolte požovné nstvení ktulizí firmwru klepněte n tlčítko OK. Poznámk Pro ktulizi firmwru je potřený přístup k internetu. Dokončit Nyní přejěte n Nyní je instle okončen. Přejěte n část Instle volitelnýh plikí n str. 22. Poznámk XML Pper Speifition Printer Driver XML Pper Speifition Printer Driver je nejvhonějším ovlčem při tisku z plike využívjíí okumenty XML Pper Speifition. Prosím, stáhněte si nejnovější ovlč prostřenitvím Brother Solutions Center n rese Drátová síñ Winows Mintosh f g Instle ovlčů Brother ue utomtiky zhájen. Postupně se ojeví instlční orzovky. Po zorzení okn ON-Line registre proveďte výěr postupujte pole zorzenýh pokynů. 13

14 Drátová síñ Mintosh Uživtelé kelového síñového rozhrní (pouze zřízení MFC-295CN) (operční systém M OS X x x) 14 Pře instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. 15 Připojení síñového kelu LAN USB 14

15 Drátová síñ Mintosh 16 Instle MFL-Pro Suite e f Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD- ROM v počítči. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) spusñte instli. Vyčkejte prosím, než se ěhem několik sekun ninstluje progrmové vyvení. Po ukončení instle klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt) okončete instli progrmového vyvení. Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Poku je zřízení nkonfigurováno pro vši síñ, zvolte zřízení v seznmu poté klepněte n tlčítko OK. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Dokončit Nyní je instle okončen. Drátová síñ Winows Mintosh 15

16 Pro uživtele ezrátového síñového rozhrní Pro uživtele ezrátového síñového rozhrní (pouze zřízení MFC-253CW/255CW/257CW) 14 Než zčnete DŮLEŽITÉ Poku jste říve nkonfigurovli ezrátová nstvení zřízení, musíte nejříve resetovt nstvení místní sítě (LAN), y ylo možné znovu nkonfigurovt ezrátová nstvení. Stiskněte tlčítko Menu n zřízení. Stisknutím tlčítk 5 vyerte 5.Sit. Stisknutím tlčítk 0 zvolte 0.Nulovni site. Dvojím stisknutím tlčítk 1 vyerte Nulov Ano. Poznámk Chete-li zřízení nstvit n režim A-ho (připojeno k počítči s ezrátovým připojením ez přístupového ou/směrovče), nleznete návo v Příruče síñovýh plikí n isku CD-ROM. Příručku síñovýh plikí lze zorzit pole násleujííh pokynů. 1 Zpněte počítč. Vložte isk Brother CD-ROM o jenotky CD-ROM. Systém Winows : 2 Zvolte příslušný moel jzyk. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. 3 Klepněte n položku Dokumente potom n položku Dokumenty HTML. Systém Mintosh: 2 Poklepejte n položku Doumenttion (Dokumente) potom poklepejte n složku s vším jzykem. 3 Poklepejte n souor top.html. 16

17 Pro uživtele ezrátového síñového rozhrní 15 Potvrzení síñového prostřeí (režim Infrstruktur) Násleujíí pokyny nízejí vě metoy instle zřízení Brother v ezrátovém síñovém prostřeí. Oě metoy jsou určeny pro režim infrstruktury z použití ezrátového přístupového ou či směrovče, který používá protokol DHCP k přiřzování res IP. Zvolte metou konfigure přejěte n uveenou stránku. Poku váš ezrátový přístupový o/směrovč nepoporuje SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS, zpište nstvení ezrátové sítě všeho ezrátového přístupového ou/směrovče o níže uveené části. DŮLEŽITÉ Jestliže tyto informe neznáte (název sítě (SSID/ESSID) heslo), nemůžete v nstvování ezrátového připojení pokrčovt. Tyto informe je tře vyhlet v okumenti poskytnuté s všim ezrátovým přístupovým oem/směrovčem neo je získt o výroe směrovče neo správe systému. Položk Název sítě: (SSID/ESSID) Heslo Poznmenejte si ktuální nstvení ezrátové sítě Vše zřízení Brother poporuje používání pouze prvního klíče WEP. Jestliže používáte směrovč, který používá víe než jeen klíč WEP, zejte příslušný klíč jko první klíč WEP. Nyní přejěte n str. 18 Jestliže váš ezrátový přístupový o/směrovč poporuje utomtiké ezrátové nstvení (tzv. one-push) (SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS ), přečtěte si pokyny v Příruče síñovýh plikí n isku CD-ROM. Chete-li nstvit zřízení v jkémkoli jiném ezrátovém režimu (režim A-ho), njete pokyny v Příruče síñovýh plikí n isku CD-ROM. Bezrátová síñ 17

18 Pro uživtele ezrátového síñového rozhrní Připojení zřízení Brother k ezrátové síti 16 Konfigurování ezrátovýh nstvení (typiká ezrátová instle v režimu infrstruktury) N svém zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte 5.Sit. Stisknutím tlčítk 2 vyerte 2.Pruvoe nst. Kyž se zorzí otz WLAN povolen?, potvrďte tlčítkem 1. Tímto spustíte průvoe ezrátovou instlí. Chete-li průvoe zrušit, stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Zřízení vyhleá ostupné síñové názvy SSID. Poku se zorzí seznm síñovýh názvů SSID, pomoí tlčítek neo zvolte síñový název SSID, který jste zpsli v kroku 15- n str. 17, potom stiskněte tlčítko OK. Používáte-li metou ověření šifrování, která vyžuje heslo, přejěte n. Jestliže je vše meto ověření Otevr. system váš režim šifrování je Zny, přejěte n. Poznámk Zorzení seznmu ostupnýh síñovýh názvů SSID ue několik sekun trvt. Jestliže se seznm síñovýh názvů SSID nezorzí, ověřte, z je váš přístupový o zpnut. Přesuňte zřízení líž k přístupovému ou zkuste zčít znovu o. Poku je přístupový o nstven tk, y nevysíll síñový název SSID, uete muset síñový název SSID přit ručně. Poronosti njete v Příruče síñovýh plikí n isku CD-ROM. Zejte heslo, které jste zpsli v kroku 15- n str. 17 pomoí číselné klávesnie pro volu jenotlivýh písmen čísli. Pomoí tlčítek můžete posunovt kurzor vlevo vprvo. Chete-li npříkl zt písmeno, stiskněte jenou tlčítko 2 n klávesnii. Chete-li zt číslo 3, stiskněte semkrát tlčítko 3 n číselné klávesnii. Písmen se zorzují v násleujíím poří: mlá, velká potom čísl. Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK potom stiskněte tlčítko 1 jko Ano pro použití nstvení. Přejěte n. e Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezrátové síti pomoí znýh informí. V přípě úspěhu se n ispleji LCD po ou 60 sekun zorzí zpráv Pripojeno. Připojování k vší ezrátové síti může trvt několik minut. Poznámk Jestliže se n ispleji zorzí zpráv Chyne heslo, vámi zné heslo se neshouje s heslem přístupového ou. Ověřte nstvení své sítě, které jste si poznmenli v kroku 15-, str. 17, pk zopkujte kroky ž, yste si yli jisti, že jste zli správné informe. Jestliže isplej zorzuje zprávu Poruh komunik., ověřte, z je přístupový o zpnutý, zkontrolujte nstvení sítě, které jste si poznmenli v kroku 15-, str. 17. Dočsně přesuňte zřízení o nejlíže k přístupovému ou pk zopkujte kroky ž, yste si yli jisti, že jste zli správné informe. Poku váš přístupový o nemá ktivovný protokol DHCP, ue nezytné ručně nkonfigurovt resu IP, msku posítě ránu zřízení pole požvků vší sítě. Poronosti njete v kpitole 6 v Příruče síñovýh plikí. Stiskněte tlčítko OK. Bezrátová instle je tímto okončen. Chete-li ninstlovt su MFL-Pro Suite, přejěte ke kroku 17. Uživtelé systému Winows : Nyní přejěte n Strn 19 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejěte n Strn 21 18

19 Bezrátová síñ Winows Instle ovlčů progrmu (operční systém Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) e Pře instlí sy MFL-Pro Suite Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. DŮLEŽITÉ N ou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Winows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Instle MFL-Pro Suite Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM v počítči. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Zvolte položku Bezrátové síñové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Zškrtněte políčko Nstvení ezrátové sítě yl zkontrolován potvrzen. potom klepněte n tlčítko Dlší. f g h Používáte-li operční systém Winows XP SP2 neo novější/xp Professionl x64 Eition/Winows Vist, po zorzení okn Byl rozpoznán rán firewll zvolte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síñové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) pk kleněte n tlčítko Dlší. Používáte-li jinou ránu firewll než ránu firewll systému Winows, njete pokyny pro přiávání násleujííh síñovýh portů v pokyneh onýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síñové skenování přiejte port UDP Poku máte se síñovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP 137. Poznámk Jestliže je k síti připojeno víe než jeno zřízení, vyerte vše zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku vše ezrátová nstvení selžou, zorzí se ěhem instle sy MFL-Pro Suite hyová zpráv instle ue ukončen. Potvrďte nstvení tk, že uete postupovt pole pokynů n orzove. Setkáte-li se s tímto selháním, přejěte ke kroku 15- n str. 17 ninstlujte ezrátové připojení znovu. Používáte-li WEP n ispleji LCD se zorzí zpráv Pripojeno, le zřízení není nlezeno, zkontrolujte, z jste správně zli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuje velká mlá písmen. Jestliže res IP zřízení není ještě nkonfigurován pro použití ve vší síti, zorzí se n orzove pokyn, yste klepli n tlčítko OK pk n možnost Konfigure IP resy. Pole pokynů n orzove zejte resu IP všeho zřízení, která je vhoná pro vši síñ. Instle ovlčů Brother ue utomtiky zhájen. Postupně se ojeví instlční orzovky. Po zorzení okn ON-Line registre proveďte výěr postupujte pole zorzenýh pokynů. Bezrátová síñ Winows Mintosh 19

20 Bezrátová síñ Winows 19 Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolte požovné nstvení ktulizí firmwru klepněte n tlčítko OK. Poznámk Pro ktulizi firmwru je potřený přístup k internetu. Dokončit Nyní je instle okončen. Nyní přejěte n Přejěte n část Instle volitelnýh plikí n str. 22. Poznámk XML Pper Speifition Printer Driver XML Pper Speifition Printer Driver je nejvhonějším ovlčem při tisku z plike využívjíí okumenty XML Pper Speifition. Prosím, stáhněte si nejnovější ovlč prostřenitvím Brother Solutions Center n rese 20

21 Bezrátová síñ Mintosh Instle ovlčů progrmu (operční systém M OS X x x) 17 Pře instlí sy MFL-Pro Suite Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. h Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Dokončit Nyní je instle okončen. 18 Instle MFL-Pro Suite e f g Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD- ROM v počítči. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) spusñte instli. Zvolte možnost Wireless Network Connetion (Bezrátové síñové přípojení ) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Zškrtněte políčko Wireless settings heke n onfirme (Nstvení ezrátové sítě yl zkontrolován potvrzen.) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. Vyčkejte prosím, než se ěhem několik sekun ninstluje progrmové vyvení. Po ukončení instle klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt) okončete instli progrmového vyvení. Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Poku je zřízení nkonfigurováno pro vši síñ, zvolte zřízení v seznmu poté klepněte n tlčítko OK. Poznámk Jestliže vše ezrátové připojení selže, instle progrmu MFL-Pro ue ukončen. Potvrďte nstvení své sítě. Setkáte-li se s tímto selháním, přejěte ke kroku 15- n str. 17 ninstlujte ezrátové připojení znovu. Bezrátová síñ Winows Mintosh 21

22 Instle volitelnýh plikí Winows 1 Instle plike FeFilter Stuio poporovné společností Rellusion, In 3 Instle plike BookSn&Whiteor Suite poporovné společností Rellusion, In DŮLEŽITÉ Zřízení musí ýt zpnuté připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněními správe. Tto plike není k ispozii pro Winows Server 2003/ Instle Vyjmutím opětovným vložením isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři znovu otevřete hlvní níku. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Zvolte požovný jzyk potom klepněte n položku Přívné plike. Klepnutím n tlčítko FeFilter Stuio zhjte instli. nápověy plike FeFilter Stuio Chete-li spustit pliki FeFilter Stuio, klepněte v počítči n tlčítko Strt/Všehny progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio. DŮLEŽITÉ Zřízení musí ýt zpnuté připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněními správe. Tto plike není k ispozii pro Winows Server 2003/2008. Vyjmutím opětovným vložením isku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém resáři znovu otevřete hlvní níku. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Zvolte požovný jzyk potom klepněte n položku Přívné plike. Klepnutím n tlčítko BookSn&Whiteor Suite spusñte instli. Klepněte n tlčítko v prvém horním rohu orzovky. e Klepnutím n tlčítko Chek for uptes (Vyhlet ktulize) přejete n weové stránky ktulizí společnosti Rellusion. Klepněte n tlčítko Downlo (Stáhnout) zvolte složku, km se má souor uložit. Dříve než spustíte instlční progrm nápověy plike FeFilter Stuio, pliki FeFilter Stuio ukončete. Ve slože, kterou jste zvolili, poklepejte n stžený souor při instli postupujte pole pokynů n orzove. 22 Poznámk Chete-li zorzit úplnou nápověu plike FeFilter Stuio, klepněte v počítči n tlčítko Strt/Všehny progrmy/rellusion/ FeFilter Stuio/FeFilter Stuio Help.

23 Pro uživtele síñového rozhrní Onovení výhozíh továrníh síñovýh nstvení Chete-li onovit všehn výhozí tovární síñová nstvení interního tiskového tiskového/skenovího serveru, postupujte pole násleujííh pokynů. Zkontroluje, z zřízení nepruje, potom o zřízení opojte všehny kely (vyjm npájeího kelu). Stiskněte tlčítko Menu, 5, 0. e Stisknutím tlčítk 1 vyerte 1.Nulov. Stisknutím tlčítk 1 vyerte 1.Ano. Po restrtování zřízení znovu připojte kely. Závání textu pro ezrátová nstvení (pouze zřízení MFC-253CW/255CW/257CW) Většin čísliovýh kláves isponuje třemi či čtyřmi písmeny. Klávesy pro 0, # l neoshují lší voly, protože se používjí pro zvláštní znky. Opkovným stiskem správné čísliové klávesy můžete přistoupit ke znku, který potřeujete. Vkláání mezer Pro zání mezery ve jméně, stiskněte mezi znky vkrát. Prováění oprv Poku jste zli písmeno nesprávně hete je změnit, stisknutím tlčítk neo přesuňte kurzor po nesprávný znk potom stiskněte tlčítko Cler/Bk (Zrušit/Zpět). Zejte správný znk. Můžete se rovněž vrátit vklát písmen. Opkování písmen Poku potřeujete zt písmeno, které je po stejnou klávesou jko přehozí písmeno, stisknutím tlčítk posuňte kurzor oprv pře tím, než klávesu znovu stisknete. Zvláštní znky symoly Stiskněte tlčítko l, # neo 0 pk stiskněte tlčítko neo přesuňte kurzor po požovný speiální znk neo symol. Stisknutím tlčítk OK jej vyerte. Stiskněte pro (mezer)! # $ % & ( ) +, -. / tlčítko l Stiskněte pro : ; < = [ ] ^ _ tlčítko # Stiskněte tlčítko 0 pro 0 \ { } ~ 23

24 Bezpečností přepisy pokyny Vol umístění Umístěte zřízení n plohý stilní povrh ez virí otřesů, npříkl n stůl. Umístěte zřízení v lízkosti telefonní zásuvky stnrní, uzemněné elektriké zásuvky. Zvolte si umístění, ke teplot zůstává mezi 10 C 35 C. VAROVÁNÍ NEUMÍSŤUJTE zřízení o lízkosti topení, klimtizčníh jenotek, hlniček, lékřského zřízení, hemikálií neo voy. NEPŘIPOJUJTE zřízení k elektrikým zásuvkám, které jsou n stejném elektrikém ovou s velkými spotřeiči neo jiným vyvením, které y mohlo přerušit oávku energie. UPOZORNĚNÍ Neumísñujte zřízení n frekventovné místo. Neumísñujte zřízení n koere. NEUMÍSŤUJTE zřízení n místo, které je vystveno přímému slunečnímu záření, nměrnému horku, vlhkosti neo prhu. NEPŘIPOJUJTE zřízení k elektrikým zásuvkám ovláným nástěnnými spínči neo utomtikými čsovči. Přerušením energie může ojít ke smzání t v pměti zřízení. Vyhněte se zrojům rušení, jko jsou npříkl jiné ezrátové telefonní systémy neo reprouktory. NEPŘEKLÁPĚJTE zřízení neumísñujte jej n nkloněný povrh. Poku tk učiníte, riskujete vylití inkoustu poškození vnitřníh součástí zřízení. 24

25 Bezpečností přepisy pokyny Bezpečné používání zřízení Ushovejte tyto pokyny pro lší použití přečtěte si je pře zhájením kžé úržy. VAROVÁNÍ Uvnitř tohoto zřízení se nhází vysokonpěñové elektroy. Než zčnete čistit vnitřek zřízení, ujistěte se, že jste nejprve opojili šňůru telefonní linky poté npájeí kel z elektriké zásuvky. Zráníte tk záshu elektrikým prouem. NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokrým rukm. Mohlo y ojít k záshu elektrikým prouem. NETAHEJTE z npájeí kel v jeho polovině. Mohlo y ojít k záshu elektrikým prouem. K čištění vnitřníh ni vnějšíh součástí zřízení NEPOUŽÍVEJTE hořlvé látky, spreje neo tekuté či erosolové čistií prostřeky.mohlo y ojít ke vzniku požáru neo záshu elektrikým prouem. Pře čištěním vnitřníh částí zřízení je opojte ze zásuvky ve zi. Poku se zřízení přehřívá neo z něj vyhází kouř či silný záph, ihne jej opojte z elektriké zásuvky. Kontktujte telefoniky svého proeje výroků Brother neo zákzniký servis společnosti Brother. Poku o zřízení vniknou kovové přeměty, vo neo jiné tekutiny, ihne je opojte z elektriké zásuvky. Kontktujte telefoniky svého proeje výroků Brother neo zákzniký servis společnosti Brother. Buďte optrní při instlování neo úprvě telefonníh linek. Niky se neotýkejte telefonníh kelů neo konektorů, které nejsou izolovné, oku není telefonní link opojen ze zásuvky ve zi. Niky neinstlujte telefonní veení ěhem ouřky. Niky neinstlujte telefonní zásuvku ve zi ve vlhkém místě. 25

26 Bezpečností přepisy pokyny Toto zřízení musí ýt umístěno v lízkosti snno přístupné elektriké zásuvky. Je-li v přípě nutnosti nezytné zel vypnout npájení zřízení, musíte opojit npájeí kel z elektriké zásuvky. Zřízení y mělo ýt připojeno ke zroji střívého npájení, který opovíá rozshu uveenému n výkonnostním štítku. NEPŘIPOJUJTE zřízení ke zroji stejnosměrného npájení neo stříči. V přípě jkýhkoli nejsností kontktujte kvlifikovného elektrikáře. Vžy se ujistěte, že je zástrčk zel zsunutá. NEPOUŽÍVEJTE zřízení, poku je npájeí kel roztřepený neo poškozený. Poku tk učiníte, riskujete vznik požáru. Při používání všeho telefonního zřízení y se měly vžy oržovt záklní ezpečnostní optření, y se snížilo riziko požáru, úrzu elektrikým prouem zrnění oso, včetně násleujííh: 1 NEPOUŽÍVEJTE toto zřízení v lízkosti voy, npříkl v lízkosti vny, umývl, kuhyňského řezu neo prčky, ve vlhkém sklepě neo v lízkosti zénu. 2 Nepoužívejte toto zřízení ěhem ouřky. Je při ní neptrné riziko úrzu elektrikým prouem z lesku. 3 NEPOUŽÍVEJTE toto zřízení pro hlášení úniku plynu v lízkosti úniku. 26

27 Bezpečností přepisy pokyny UPOZORNĚNÍ NEPOKLÁDEJTE rue n okrj zřízení po kryt okumentu neo kryt skeneru. Mohlo y ojít ke zrnění. NEPOKLÁDEJTE rue n okrj zásoníku ppíru po kryt zásoníku ppíru. Mohlo y ojít ke zrnění. NEDOTÝKEJTE se olsti, která je n orázku zvýrzněná. Mohlo y ojít ke zrnění. Při přemísñování zřízení je tře je zvenout z postve: zřízení uhopte rukm n oou strnáh (viz orázek). NEPŘENÁŠEJTE zřízení z kryt skeneru neo kryt pro ostrnění uvíznutého ppíru. 27

28 Bezpečností přepisy pokyny Důležité ezpečnostní pokyny 1 Přečtěte si všehny tyto pokyny. 2 Ushovejte je pro uouí použití. 3 Doržujte všehn vrování pokyny uveené n zřízení. 4 NEPOUŽÍVEJTE toto zřízení v lízkosti voy. 5 NEUMÍSŤUJTE toto zřízení n nestilní vozík, postve neo stůl. Mohlo y ojít k páu k vážnému poškození zřízení. 6 Otvory sloty v plášti n zní neo sponí části jsou určeny k větrání. Ay ylo zjištěno spolehlivé fungování zřízení ohrn pře přehřátím, nesmí ýt tyto otvory lokovány neo zkrývány. Nelokujte otvory umístěním zřízení n postel, pohovku, koere neo jiný pooný povrh. Toto zřízení zásně neumísñujte o lízkosti riátoru neo topení či n riátor neo topení. Toto zřízení niky neávejte o vestvěnýh prostor, poku nezjistíte opovíjíí ovětrávání. 7 Používejte pouze npájeí kel, který je oáván s tímto zřízením. 8 Toto zřízení je vyveno 3-voičovou uzemněnou zástrčkou, tzn. zástrčkou s třetím (uzemňovím) kolíkem. Tuto zástrčku lze zsunout pouze o uzemněné zásuvky. Jená se o ezpečnostní optření. Poku zástrčku nelze zsunout o zásuvky, požáejte elektrikáře o výměnu zstrlé zásuvky. NEOBCHÁZEJTE ezpečnostní funki uzemněné zásuvky. 9 N npájeí kel NEUMÍSŤUJTE žáné přeměty. NEUMÍSŤUJTE npájeí kel n místo, ke y n něj lié mohli šlpt. 10 NEUMÍSŤUJTE pře zřízení ni, o y lokovlo přijté fxy. NEUMÍSŤUJTE ni o esty přijtýh fxů. 11 Pře oeráním počkejte, než se stránky vysunou ze zřízení. 12 Doje-li k některé z násleujííh uálostí, opojte zřízení z elektriké zásuvky přenehejte veškerý servis utorizovnému servisnímu personálu společnosti Brother: Do zřízení vnikl tekutin. Zřízení ylo vystveno ešti neo voě. Poku zřízení nefunguje normálně při oržování provozníh pokynů, uprvujte pouze ty ovlče, které jsou uveeny v provozníh pokyneh. Nesprávné seřizování lšíh ovlčů může vést k poškození čsto ue vyžovt rozsáhlý zásh kvlifikovného tehnik pro onovení normálního hou výroku. Poku ošlo k páu zřízení či poškození pláště. Výkon zřízení se posttně změnil je tře provést oprvu. 13 Doporučujeme hránit zřízení pře přepětím pomoí vhoného ohrnného zřízení (přepěñová ohrn). 14 NEPOUŽÍVEJTE toto zřízení ěhem ouřky (existuje neptrná možnost úrzu elektrikým prouem) neo pro hlášení úniku plynu v lízkosti úniku. DŮLEŽITÉ - Pro vši ezpečnost Pro zjištění ezpečného provozu zřízení připojte onou tříkolíkovou zástrčkou pouze o stnrní tříkolíkové elektriké zásuvky, která je řáně uzemněn v rámi normální omáí elektroinstle. Fkt, že zřízení pruje uspokojivě, neznmená, že je npájeí kel uzemněný že je instle nprosto ezpečná. Poku si nejste jisti, z je elektroinstle správně uzemněná, porďte se s kvlifikovným elektrikářem. 28

29 Bezpečností přepisy pokyny Nřízení Prohlášení o shoě EC Připojení k síti LAN (pouze zřízení MFC-295CN) UPOZORNĚNÍ NEPŘIPOJUJTE toto zřízení k připojení k síti LAN, které je vystveno přepětí. Rušení riovými vlnmi Toto zřízení splňuje směrnii EN55022 (CISPR pulike 22)/tří B. Při připojování zřízení k počítči se ujistěte, že používáte kel USB, jehož élk nepřeshuje 2 metry. Směrnie EU 2002/96/EC EN50419 Toto zřízení je oznčeno výše uveeným reyklčním symolem. To znmená, že n koni životnosti zřízení musíte zjistit, y ylo uloženo oěleně n sěrném místě, zřízeném pro tento účel, ne n místeh určenýh pro ukláání ěžného netříěného komunálního opu. Toto optření přispívá k ohrně životního prostřeí. (Pouze pro Evropskou unii.) Prohlášení o mezinároní shoě ENERGY STAR Účelem mezinároního progrmu ENERGY STAR je poporovt rozvoj populrizovt energetiky úsporná zřízení pro vyvení kneláří. Společnost Brother Inustries, Lt., která je prtnerem progrmu ENERGY STAR, prohlšuje, že toto zřízení splňuje veškeré požvky potřené k oznčení výroku ENERGY STAR. 29

30 Bezpečností přepisy pokyny Zákonná omezení kopírování Kopírování určitýh položek neo okumentů se záměrem spáht povo je trestným činem. Cílem tohoto memorn je ýt spíše příručkou než kompletním seznmem. Doporučujeme, yste ho zkontrolovli s příslušnými zákonnými úřy, poku máte pohynosti o určité polože v okumentu. Násleujíí položky jsou příkly okumentů, které se nesmí kopírovt: peníze, olige neo jiné ertifikáty zluženosti, vklové ertifikáty, okumenty ozrojenýh sil neo vojenské služy, psy, poštovní známky (orzítkovné neo neorzítkovné), imigrční okumenty, okumenty soiální péče, šeky neo směnky vystvené orgány státní správy, ientifikční okumenty, známky neo oznky. Díl hráněná utorským právem nelze kopírovt. Části ěl hráněnýh utorským právem lze kopírovt pro účely potivého ohou. Víenásoné kopie mohou poukzovt n nesprávné zházení. Uměleká íl y měl ýt povžován z ekvivlent ěl hráněnýh utorským právem. Liene vlstniká osvěčení k motorovým vozilům se nesmí kopírovt n záklě určitýh státníh/olstníh zákonů. 30

31 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Multi-Funtion Link je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Interntionl Corportion. Winows Vist je registrovná ohrnná známk neo ohrnná známk společnosti Mirosoft Corportion v USA lšíh zemíh. Mirosoft, Winows, Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion v USA /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh Sfri jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Nune, logo Nune, PperPort SnSoft jsou ohrnné známky neo registrovné ohrnné známky společnosti Nune Communitions, In. neo jejíh přičleněnýh orgnizí v USA /neo lšíh zemíh. FeFilter Stuio je ohrnná známk společnosti Rellusion, In. BROADCOM, SeureEsySetup logo SeureEsySetup jsou ohrnné známky neo registrovné ohrnné známky společnosti Broom Corportion v USA /neo lšíh zemíh. AOSS je ohrnná známk společnosti Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protete Aess Wi-Fi Protete Setup jsou ohrnné známky neo registrovné ohrnné známky sružení Wi-Fi Alline v USA /neo jinýh zemíh. Kžá společnost, jejíž název progrmu je uveen v této příruče, má ve vzthu ke svým vlstním progrmům uzvřenou lienční smlouvu n progrm. Všehny jiné ohrnné známky jsou mjetkem příslušnýh vlstníků. Sestvení pulike Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2009 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ELMIC WESCOM, In Deviespe Softwre, In.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA L43** Digitální řy W43** Digitální řy Osh INSTALACE VAŠEHO TELEVIZORU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...7 Vkláání terií účinný osh...7

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Bezpečnostní předpisy a pokyny1

Bezpečnostní předpisy a pokyny1 Bezpečnostní předpisy a pokyny1 MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW Brother Industries, Ltd. se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Než začnete toto zařízení používat, nebo se pokusíte

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

Příručka bezpečnosti výrobku 1 ADS-2100 a ADS-2600W

Příručka bezpečnosti výrobku 1 ADS-2100 a ADS-2600W Příručka bezpečnosti výrobku 1 ADS-2100 a ADS-2600W Brother Industries, Ltd. se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Než začnete toto zařízení používat nebo se pokusíte provádět

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

litinové dešťové svody

litinové dešťové svody litinové ešťové svoy PAM-TYP R PAM-TYP R ANTIK PAM-SME PAM Estetik U letil mteriál trie itin PAM je tenikou referení Trouy rezienční řy typ R Kompletní ník pro jkákoliv uspořáání. 3 typy kruové, kruové

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01

SB8485. Převodník USB na 8x RS485/RS422. 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 Převodník USB na 8x RS485/RS422 8. září 2010 w w w. p a p o u c h. c o m 0197.01.01 SB8485 Katalogový list Vytvořen: 12.10.2007 Poslední aktualizace: 8.9 2010 15:03 Počet stran: 20 2010 Adresa: Strašnická

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 362T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 362T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL 62T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační balíček,

Více