KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice."

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Vyhlídka s kaplí na Hradišťku - častý turistický cíl i místo vyhledávané snoubenci JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 3 květen - červen 2015 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 Demolice garáže u Zdravotního střediska Zdravotní středisko po rekonstrukci Kašna v městském parku opět v provozu Příprava zázemí pro oslavu Dne dětí Instalace nového oplocení dětského hřiště u mateřské školy Zateplení a fasáda na druhé části budovy kulturního domu Nová fasáda na budově staré školy na náměstí Zateplení a fasáda na druhé části budovy kulturního domu 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, již více než půl roku práce má za sebou nové zastupitelstvo města a jistě mne každý z členů dá za pravdu, když za všechny sdělím, že toto období nebylo pro žádného z nás procházkou ani relaxací. V tomto období se uskutečnilo několik menších i větších investičních akcí. Mezi ty, které se dokončují lze zařadit výměnu oken, zateplení pláště a novou fasádu na budově zdravotního střediska a domova pro seniory. Následně na to bude navazovat kompletní řešení celého okolí do kterého jsou zahrnuty úpravy venkovních ploch, veřejných prostranství a obnova zeleně. Nelze tedy jednoznačně říct, že již je hotovo. To vše bude realizováno v souvislosti s dalšími opravami a investičními záměry, které jsou na období let plánovány na ulici Mírová. Dříve avizovaná rekonstrukce kanalizace je posunuta z důvodu pozdějšího otevření evropských programů pro čerpání dotací na rok Po jejím dokončení by měla být zahájena výstavba chodníků po celé délce ulice po pravé straně ve směru ke kostelu, částečná obnova veřejného osvětlení v místech, kde by stožáry vadily trase chodníku a následně i nový povrch vozovky. Rozpočtové náklady na tyto investice jsou vyčísleny na více jak 13 mil. Kč. Bude záležet na tom, zda a kolik zdrojů se městu podaří pro tyto záměry získat a od toho se bude celá realizace odvíjet. V závěrečné fázi je i další etapa rekonstrukce kulturního domu, o které jsem vás podrobně informovala v minulém čísle našeho Zpravodaje. Po posledním kontrolním dnu se jeví, že problém s vlhkým zdivem je již vyřešen a může být vše dokončeno podle sjednaného harmonogramu. Původně plánovaná závěrečná etapa rekonstrukce tohoto objektu, která obsahuje úpravu prostranství před a za kulturním domem nebude letos z důvodu upřednostnění jiných investičních akcí realizována. Na její místo je zařazena výměna oken, zateplení a fasáda tělocvičny základní školy. Na tuto akci, která je rozpočtována částkou necelých 6 mil. Kč byla městu přiznána dotace ve výši 80% způsobilých uznatelných nákladů, což je necelé 4 mil. Kč. Dle podmínek poskytovatele dotace musí být tato akce dokončena a proinvestována do , proto musela být upřednostněna. V polovině července bude zahájena oprava hasičské zbrojnice, která zahrnuje výměnu vrat, oken, dveří a novou fasádu a měla by být dokončena nejpozději do 30. října letošního roku. Vedení města při jednání s členy finančního výboru navrhlo zastupitelstvu, aby některé, dosud nezahájené akce obsažené v rozpočtu na rok 2015 byly přesunuty nebo termín jejich realizace oddálen. Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že vývoj příjmů sdílených daní není plněn dle plánovaných ukazatelů a proto muselo dojít k tomuto opatření. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tj. konec května, je daňové inkaso o více jak 2 mil. Kč nižší. Dle sdělení ministerstva financí se jedná o přechodný stav, který by měl být srovnán nejpozději do září letošního roku. Zda-li se tyto předpoklady naplní bude možné posoudit až po tomto období. Neznamená to ale, že plánované investice a opravy a další přechodně pozastavené nákladové položky uvedené v rozpočtu na rok 2015 nebudou následně realizovány a že se nebude pokračovat v přípravě dalších záměrů. Věřím, že tento stav je opravdu mimořádný a dočasný a že vývoj daňových příjmů se podaří na stanovený předpoklad do konce roku naplnit. V polovině července bude na stavební úřad podána žádost o vydání stavebního povolení pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Morávky II. Město zdárně dokončilo odkoupení pozemků od všech majitelů a v současné době probíhá územní řízení pro následnou přípravu 29 stavebních míst. Podaří-li se vše vyřídit podle stanoveného harmonogramu, jeví se jako reálný prodej stavebních parcel ve druhé polovině příštího roku. Dle podmínek daných pro čerpání evropských dotací pro období pokračují i práce na projektové dokumentaci pro intenzifikaci a optimalizaci čistírny odpadních vod. Vše je směrováno k tomu, aby mohla být v letošní podzimní výzvě vyhlášené Ministerstvem životního prostředí podána na Státní fond životního prostředí žádost o finanční podporu na tuto rozsáhlou investiční akci, jejíž náklady se odhadují na mil. Kč. I zde bude záležet na tom, zda a v jaké výši bude dotace z evropských fondů poskytnuta, neboť město si nemůže dovolit budovat tak nákladnou investici jen ze svého rozpočtu. Byla jsem velmi překvapena početnou účastí i vaším zájmem projeveným při i veřejném projednání návrhu nového územního plánu. Podnětů a dotazů k jeho úpravě se během sestavování návrhu sešlo hodně, nebylo však možné všem vyhovět, neboť se k nim vyjadřuje nejen pořizovatel, kterým je odbor územního plánování Břeclav, ale i další dotčené orgány Jihomoravského kraje. Věřím, že i tuto záležitost zdárně dokončíme a naše město se bude v budoucnu dále rozvíjet dle tohoto závazného dokumentu,který by měl vejít v platnost na začátku roku Plány a úkoly, předkládané na jednání zastupitelstva jsou mnohdy velmi složité a je těžké k nim najít okamžité řešení. Je vždy potřeba velmi zodpovědně zvažovat, co je možné v daném roce realizovat. Jsem si vědoma toho, že někomu se může zdát rozvoj pomalý, jinému plánovaný záměr nepotřebný, další by možná volil jinou strategii nebo navrhoval jiný, z jeho hlediska důležitější záležitost. Vše je však vždy nutné posuzovat ne dle požadavků jednotlivce, ale dle toho, co vyhovuje a co je potřebné pro většinu nás, občanů Velkých Bílovic. Hlavním ukazatelem bývá většinou finanční možnost města ve spojitosti s případnými dotacemi z krajských, státních nebo evropských rozpočtů a dále posouzení naléhavosti řešení. To vše ale není možné bez dobré spolupráce zastupitelů a pochopení vás spoluobčanů uskutečňovat. Takové pomoci si nesmírně vážím, neboť bez této součinnosti by mnoho práce zůstalo jen nevyplněným přáním. Vážení spoluobčané, nastává léto, končí další školní rok. Přeji všem žákům naší základní, mateřské i umělecké školy i všem studentům jeho zdárné ukončení, jejich kantorům zasloužené a pohodové prázdninové dny a všem vám spoluobčanům krásné léto, dovolenou podle vlastních představ a přání a aby jste se všichni vy, kteří se vydáte na letní dovolenou mimo naše město, šťastně vrátili domů, do Velkých Bílovic. M.Vlková, starostka POZVÁNKAPOZVÁNKAPO Vinaři z trati Pod Předníma srdečně zvou na Setkání u Boží muky spojené s děkovnou pobožností, které se koná v sobotu 1. srpna 2015 od 19 hodin na náměstí sv. Jana ve sklepní trati Pod Předníma. Hraje CM sourozenců Osičkových, občerstvení zajištěno. 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE ZA PŘÍJMY - 1-4/2015 Pol. Název Schv. roz. v Kč Plnění v Kč % 1111DaňzpříjmůFOzezávisléčinnostiafunkčních ,87 30, Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti ,28 38, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,94 34, Daň z příjmů právnických osob ,02 25, Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 0, DPH ,51 29, Poplatekzaprovozsystémushromažďování,sběru, ,00 92, Poplatek ze psů ,00 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 4, Poplatek z ubytovací kapacity ,00 80, Odvod z loterií a podobných her ,06 60, Odvod z výherních hracích přístrojů ,67 20, Správní poplatky ,00 47, Daň z nemovitostí ,31 5, Nein.přij.transfery ze státního rozpočtu ,00 33, Neinv.přijaté transfery ze státních fondů 0 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozp. 0 0,00 0, Inv.přijaté transfery ze státních fondů ,00 0, Ostatní inv.přijaté transfery ze stát.rozp ,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 100, Převody z rozpočtových účtů 270, ,00 224, Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,66 23, Zemědělské pozemky - pronájmy ,00 20, Úhrady za vydobývaný prostor - MND, OBÚ ,00 49, Vnitřní obchod - propagace ,00 1, Ostatní služby - reklamní systém ,83 63, Chodníky a parkoviště ,00 48, Základní škola ,00 49, Knihovna ,00 41, Muzeum ,00 0, Místní rohlas ,00 26, Zpravodaj ,39 26, Kulturní dům ,79 40, Ostatní záležitosti kultury ,00 99, Sportovní areál ,00 61, Ostatní tělovýchovná činnost - spolky ,00 99, Dětské kulturní akce a dětská hřiště ,00 103, Zdravotní středisko ,42 31, Bytové hospodářství ,44 31, Nebytové hospodářství ,98 48, Pohřebnictví ,00 92, Komunální služby - místní hospodářství ,17 66, Sběr a svoz ostatních odpadů ,04 29, Domov pro seniory ,60 25, Městská policie ,00 0, Městský a stavební úřad ,32 90, Finanční operace - úroky z bank.účtů ,21 14, Převody mezi bank.účty ,00 254,73 PŘÍJMY CELKEM/dle ODPA/ , ,19 47,99 PŘÍJMY CELKEM/včetně transferů/ , ,85 27,37 VÝDAJE - 1-4/2015 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012Zemědělské pozemky - výkupy, poplatky ,00 21, Platby pro útulky pro zvířata ,00 60, Vnitřní obchod - propagace ,95 31, Ostatní služby - reklamní systém ,00 0, Silnice ,10 3, Chodníky a parkoviště ,15 5, Provoz veřejné silniční dopravy - IDS ,00 100, Vodovody ,21 1, Kanalizace a čistírna odpadních vod ,00 8, Mateřská škola ,00 22, Základní škola ,58 49, Základní umělecká škola ,94 75, Knihovna ,89 30, Muzeum ,64 9, Kronika ,00 0, Kulturní památky - sochy, kříže ,00 0, Místní rohlas ,78 18, Zpravodaj ,20 24, Kulturní dům ,97 42, Ostatní záležitosti kultury ,49 42, Sportovní areál ,76 16, Ostatnítělovýchovnáčinnost-příspěvkysportovním ,00 0, Dětské kulturní akce a dětská hřiště ,17 45, Zájmováčinnost-příspěvkyzájmovýmsdružením ,00 0, Zdravotní středisko ,05 89, Bytové hospodářství ,28 16, Nebytové hospodářství ,09 29, Ostatní rozvoj bydlení - Morávky II ,00 0, Veřejné osvětlení ,20 25, Pohřebnictví ,94 9, Výstavba inženýrských sítí ,00 0, Územní plánování ,00 0, Komunální služby - místní hospodářství ,75 31, Sběr a svoz komunálních odpadů ,60 23, Sběr a svoz ost.odpadů ,26 12, Zneškodňování nebezpečných odpadů ,98 21, Ostatní nakládání s odpady ,00 0, Veřejná zeleň ,72 28, Biokoridory ,00 0, Ostatní sociální příspěvky žadatelům ,00 0, Domov pro seniory ,26 30, Ochrana obyvatelstva ,00 0, Městská policie ,06 16, Sbor dobrovolných hasičů ,41 6, Zastupitelstva obcí ,31 32, Městský a stavební úřad ,33 35, Finanční operace - bankovní poplatky ,90 45, Převody mezi bank.účty ,00 254, Daň z příjmů PO za obec ,00-36, Finanční vypořádání min.let - vratky nevyčer ,90 99,82 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,87 26,62 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115Změna stavu prostředků na BÚ , ,65 30, Uhrazené splátky úvěrů , ,00 24, Operace peněžních účtů 0, ,63 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,02 22,25 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne:

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, konaného dne 29. dubna 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 1/4/ZM/2015: ZM schvaluje doplněný program 4. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 2/4/ZM/2015: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Lenku Grofovou a p. Erika Jaborníka. Usnesení č. 3/4/ZM/2015: ZM určuje členy návrhové komise Ing. Reného Kachyňu, MBA, Ing. Lubomíra Maťáka a p. Jiřího Zachovalého. Usnesení č. 4/4/ZM/2015: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. I/2015. Usnesení č. 5/4/ZM/2015: ZM projednalo v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Velké Bílovice za rok 2014 a schvaluje celoroční hospodaření bez výhrad. Českým svazem chovatelů, základní organizace, Jízdárna 427, Velké Bílovice, JK MUSTANG - Velké Bílovice, o.s., Svárov 526, Velké Bílovice, Malovaným krajem, občanské sdružení, 17. listopadu 1a, Břeclav, a Slováckým krúžkem Hrozen Velké Bílovice, spolek, nám. Osvoboditelů 1363, Velké Bílovice, v předloženém znění. Usnesení č. 10/4/ZM/2015: ZM stanovuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) a 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozšířeném rozsahu takto: přesuny výdajů mezi jednotlivými paragrafy v rámci schváleného rozpočtu do výše Kč 500 tis., navýšení výdajů na probíhající akce schválené v rozpočtu města na daný rok (investice nebo opravy) do úhrnné výše 20 % z částky uvedené ve smlouvě o dílo. Tato rozpočtová opatření budou předkládána zastupitelstvu města na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Usnesení č. 6/4/ZM/2015: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, roční účetní závěrku města Velké Bílovice za rok Usnesení č. 7/4/ZM/2015: ZM stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města takto: člen rady města Kč 1 977,, předseda výboru nebo komise Kč 1 615,, člen zastupitelstva Kč 683, ; stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí bude poskytnuta jen nejvyšší měsíční odměna z odměn stanovených pro jednotlivé funkce; stanovuje, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1. května Usnesení č. 8/4/ZM/2015: ZM si vyhrazuje schvalování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Usnesení č. 9/4/ZM/2015: ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města mezi městem Velké Bílovice a Diakonií ČCE - středisko BETLÉM, Císařova 27, Klobouky u Brna, Diecézní charitou Brno, oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav, BILICULUM, z.ú., Růžová 561/1, Mikulov, Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Velké Bílovice, Lůčky 1013, Velké Bílovice, TJ Velké Bílovice, Záhumní 1169, Velké Bílovice, TENIS KLUBEM Velké Bílovice, Tabačov 1294, Velké Bílovice, Tělocvičnou jednotou Sokol Velké Bílovice, U Křástelky 1392, Velké Bílovice, Vladimírem Svobodou, Krátká 620, Velké Bílovice, Usnesení č. 11/4/ZM/2015: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. Radkem Trčkou, Svárov 489, o budoucím prodeji dvou pozemků v lokalitě Morávky II. v obci a k.ú. Velké Bílovice dle jeho návrhu za předpokladu, že v čl. II. odst. b) budou slova stavební vypuštěna a nahrazena novým odstavcem: Pozemky určené platným územním plánem ze dne k zastavění stavbou pro bydlení, čl. III. odst. b) bude přepracován ve smyslu složení zálohy ne závdavku, v článku VI. odst budou slova vybuduje rodinný dům vypuštěna a nahrazena slovy vybuduje dva rodinné domy. Toto usnesení nahrazuje usnesení zastupitelstva města Velké Bílovice č. 12/3/ZM/2015 ze dne 19. února Usnesení č. 12/4/ZM/2015: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3048/223 vinice o výměře 300 m 2 a část pozemku parc. č. 3048/221 vinice o výměře cca 255 m 2 (celková výměra 1764 m 2 ) v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 13/4/ZM/2015: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3048/204 vinice o výměře 625 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Velké Bílovice, dne 4. května 2015 Marie Vlková, starostka 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení, dovolte mi telegraficky Vás informovat o aktuálním dění a vybraných událostech. Město Velké Bílovice oznamuje občanům, že není možné rozvážení vody do bazénů místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Důvodem jsou podmínky financování rekonstrukce vozidla a závazky Města a JSDH v systému krizového řízení. Mimořádně, tam kde to technické podmínky dovolí, po dohodě s vedením hasičského sboru (http://www.hasicivb.com/, Zdeněk Kachyňa , Svatoslav Bednařík ) je možné napouštění bazénů z požárních hydrantů. Toto bude prováděno přímo členy JSDH a bude předem nahlášeno společnosti V-AQUARIUS-B, spol. s r.o., a dohodnutý způsob úhrady. Děkujeme za pochopení. V minulém měsíci byla zbourána stará čekárna na autobusovém nádraží. Tento krok vyvolal jak pozitivní, tak i negativní reakce. Je skutečností, že tento objekt může u některých asociovat vzpomínky spojené s filmovými stopami Velkých Bílovic. Nicméně v současné ale neodpovídal bezpečnostním požadavkům, nebylo jej možné dlouhodobě udržovat s ohledem na permanentní projevy vandalismu, rozhodně již ani neplnil svoji funkci, protože toto místo trvale páchnoucí, nepřitahovalo cestující a nebyla zde již roky autobusová zastávka. Když už jsem zmínil projevy vandalismu, tak je potřeba rovněž zmínit množící se černé skládky. V rámci jarního úklidu bylo nalezeno opravdu ledasco spousta plastů všeho druhu včetně obalů od postřiků a ropných látek, biologický odpad (páchnoucí zbytky po zabíjačce, mrtvá drůbež, pytle s peřím, apod.), železo, stavební suť a další. Náklady na úklid platíme všichni z daní a neměli bychom s nimi plýtvat na úklid nepořádku neukázněných jedinců. V poslední době se však podařilo některé pachatele identifikovat a jejich případy putují k přestupkové komisi. Výtluky na místních komunikacích budou opraveny nejpozději v měsíce července. Město Velké Bílovice formuluje záměr nových internetových stránek města, jelikož současné již nesplňují stále rostoucí nároky a jsou daleko za očekáváním. Pokud nám chcete k tomuto tématu sdělit připomínky, nápady, typy, různé vychytávky, či konstruktivní kritiku, tak pište na DOPRAVNÍ BEZPEČNOST A VELKÉ BÍLOVICE Pokud se podíváte do minulých čísel našeho zpravodaje, vždy tam najdete tématiku dopravní bezpečnosti. S ohledem na různorodost a aktuálnost, bude tomu i nadále. Ze zkušeností z poslední doby je zřejmé, že většinu Vás tato problematika intenzivně zajímá. Samozřejmě každého z jiného úhlu pohledu. Aktuální vysoká intenzita dopravy v našem městě klade vysoké nároky na všechny účastníky silničního provozu chodce, cyklisty i řidiče motorových vozidel. Co tedy zahrnuje problematika bezpečnosti v našem městě? - Územní plán města. / Aktuálně probíhá připomínkové řízení po veřejném projednávání nového územního plánu. - Síť komunikací, chodníků, cyklotras i cyklostezek, jejich provázanost a dostupnost v rámci dopravní obslužnosti, technické parametry (zejména šíře a nosnost), kvalita jejich povrchů, parkovací plochy a parkování obecně, apod. / Je zpracovaný pasport místních komunikací a chodníků. Je důležitý ve spoustě případů. Namátkou uveďme plánování zimní údržby, dostupnost vozidel hasičského záchranného sboru, rychlé záchranné služby a dalších bezpečnostních složek. Hraje velmi důležitou roli při poptávce grantů a dotací. - Síť dopravního značení svislého i vodorovného. / Tento systém se průběžně udržuje. Je bohužel skutečností, že i v našich podmínkách existují nelogičnosti v značení přednosti v jízdě. Je nutné přiznat, že jich není úplně málo. Ve spolupráci s PČR se pracuje na jejich eliminaci. Odstranit dopravní značku je technicky jednoduché, ale papírově komplikované. Po dosavadních zkušenostech se čím dále víc přikláním k systému minimalizace dopravního značení. Některé dopravní značky jsou technicky nevyhovující, zkrátka vybledlé a tím problematicky účinné. Snažíme se tento stav postupně zmapovat a nevyhovující dopravní značení vyměnit. Spoléhám zde na spolupráci s Vámi, kteří se pohybují v terénu vinaři, myslivci, zemědělci, turisti, apod. Věřím, že zde najdeme poměrně jednoduše spolupráci a dokážeme rychle sjednat odpovídající změny. - Síť orientačního značení uvnitř obce i sklepní oblasti včetně systému reklam. / První fáze změn již proběhla místní značení. V současné době se legislativně řeší implementace orientačního systému obchodních subjektů. Cílem je efektivnost orientačního systému, odstranění stávajících rezavých hrůz, estetický pohled, apod. Neběží to opravdu tak, jak bychom všichni potřebovali. - Síť kanalizací a vodotečí, odvod dešťové i odpadní vody. / Existuje závazný kanalizační řád. Nicméně ostatní vodoteče potřebují údržbu. - Plán celoroční údržby komunikací (sekání trávy, keřů i údržba stromů; oprava výtluků; zametání chodníků a komunikací; údržba dopravního značení; měření průjezdnosti počtu, tonáže a rychlosti vozidel; monitoring dopravy kamerovým systémem a jeho využití k řešení bezpečnostních incidentů v dopravě). / Dá se bez nadsázky konstatovat, že se jedná o sezónní denní chleba většiny pracovníků technického úseku města. Uhlídat se nedá všechno, přestože se domnívám, že se mnohé zlepšilo, je to stále málo. Pomáhá nám, prozatím však menšina, všímavých spoluobčanů, kteří na četné nedostatky upozorní a mnohé i bezprostředně odstraní. Nehrají se na falešné my a vy. Je na místě jim poděkovat a hluboce před nimi smeknout. - Síť veřejného osvětlení. / Je zpracovaný pasport veřejného osvětlení. V budoucnu nás zřejmě čeká implementace inteligentního systému řízení, kterým dokážeme systém veřejného osvětlení efektivně řídit. - Činnost městské policie, policie České republiky a dalších složek integrovaného záchranného systému. / Městská policie dostala konkrétní úkoly výrazně zvýšit denní pochůzkovou činnost, zaměřit se na bezpečnostní incidenty s tím související a dále pak na černé skládky. Vcelku by nám to mělo připomínat dobu pana rady Vacátka. Je to ale celkem smutné projít se např. po březích rybníka Bílovce. Není se opravdu čím chválit. Kapacitně je bohužel činnost městské policie výrazně limitována. - Postoj veřejnosti k nebezpečnému jednání a podmínkám obecně označovaným jako bezpečnostní kultura. Toto je v zásadě to nejdůležitější v oblasti dopravní bezpečnosti. Budeme-li mít super pravidla a technické podmínky, ale hloupě se chovající lidi, pak nám nepomůže nic. Tito lidé byli, jsou a bezesporu i budou. Jde o to, jak jejich počet snížit a jejich působení co nejvíce eliminovat. Nástroje a prostředky jsou k dispozici. - Na dotaz některých zvídavých ucelený, strategický materiál týkající se dopravní bezpečnosti není formalizovaný, ale jeho základní pilíře jsou definovány a průběžně plněny. 6

7 forinformace radniceinfo informaceradniceinform Je zřejmé, že oblast dopravní bezpečnosti je nesmírně široká a každá z dílčích částí vyžaduje principiální řešení i aktuální opatření tak, aby byly v přiměřeném souladu. Co nás tedy nejvíce trápí z pohledu dopravní bezpečnosti nyní? - Rychlost dopravy. Na jedné straně vehementně diskutujeme o výmolech a nutnosti jejich opravy, nicméně ihned po jejich opravě řešíme nepřiměřenou rychlost, kterou si mnozí ani neuvědomují. Co je tedy lepší? Budeme opravovat komunikace na jedné straně a vytvářet umělé nerovnosti na straně druhé. Je v tom logika? Typickým příkladem je cesta na Vrbici pro mnohé rallye, pro některé jen zkratka, pro některé zajímavá cyklotrasa, Co je to pro Vás? Obdobně jsou na tom komunikace mezi sklepy, kolem Bílovce, apod. Bohužel to není výsada mladých a nerozvážných, ale i starších a uvědomělých. - Parkování, toť mé oblíbené téma. K tomu bylo již několik příspěvků, mnoho zajímavých diskuzí, někdy i s radikálními názory na řešení. Je však potřeba vzít zdravý rozum do hrsti. Pokud bychom byli striktní ve smyslu právní úpravy problematiky parkování a po konzultaci se zástupci PČR, tak bychom na 90% místních komunikací nemohli parkovat vůbec. V tomto směru jsou orgány policie logicky tolerantní. Jinak je tomu však v místech vysoké koncentrace dopravy a v místech s vysokým nebezpečím nehody. V našem případě jde především o hlavní komunikace. Nechápu neústupnost některých lidí v tvrdošíjném stání na chodnících. To zde musí dojít k úrazu nebo nedej bože k něčemu horšímu a třeba i Vašich blízkých abyste změnili svůj postoj? Co je lepší parkovat na komunikaci a komplikovat dopravu nebo vystavovat nebezpečí chodce děti, seniory, matky s dětmi? Já věřím ve zdravý rozum všech, protože pokuty moc nevyřeší. V-AQUARIUS-B, s.r.o. Nabízí realizaci výkopových prací bagrem JCB. V případě potřeby pište nebo volejte - nebo Pokud je při opravě kanalizační nebo vodovodní přípojky nutný jakýkoliv zásah do vozovky, musí mít majitel přípojky předem písemný souhlas vlastníka vozovky (u místních komunikací = město Velké Bílovice) a zaplacený správní poplatek. Žadatelům budou po dokončení díla účtovány rovněž náklady na rekonstrukci vozovky a to ve skutečné výši. Děkuji za Vaši pomoc, podporu i spolupráci Ing. Karel Osička, MBA, místostarosta 7

8 forinformace radniceinfo informaceradniceinform OD KAŽDÉ ZMĚNY OČEKÁVÁME ZLEPŠENÍ S ohledem na probíhající rekonstrukci plynovodu na ul. Čejkovská některé z nás možná napadne otázka, zda s touto rekonstrukcí budou spojeny i další úpravy týkající se chodníků a způsobu parkování. Za současného stavu jsou chodníky situovány v obou směrech komunikace. S ohledem na současný způsob parkování jsou tyto chodníky v obou směrech neprůchozí (jsme nuceni zvolit kličkování mezi zaparkovanými vozidly). Tento nevhodný stav z hlediska bezpečnosti nicméně nelze vytýkat občanům, kteří svá vozidla parkují v blízkosti svého bydliště, ale je nutné na něj pohlížet jako na nedořešený problém. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vozovky v celé trase ul. Čejkovská a při této akci nebylo využito možnosti spojit prováděné stavební práce s řešením uvedené problematiky, dovoluji si požádat obec o představení záměru, jak bude řešena průchodnost chodníku, která je podmíněna vhodným řešením parkovacích ploch (1). Výše popsaný stav se týká ulice Čejkovská, nicméně jsem přesvědčen, že podobná situace je i v jiných částech obce, a proto uvedený dotaz rozšiřuji a ptám se: je ve stavebních záměrech obce (již zpracovaných dokumentacích) zapracováno vzájemně provázané řešení průchodnosti chodníků s existencí parkovacích stání, a pokud ano, na kterých ulicích? (2) je zpracován plán výkupu pozemků k řešení problematiky chodníků a parkovacích stání u rodinných domů, případně zřízení samostatných odstavných parkovišť? (3) je záměrem obce: a)zřídit záchytné parkoviště pro osobní, příp. nákladní vozidla, která jsou sice nezbytná pro podnikání, ale ne vždy je vhodné parkovat kdekoli? (4) b) vymezit v oblasti vinohradů pozemek určený pro výstavbu garáží zemědělské techniky a tím umožnit uživatelům vinohradů, vyhnout se opakovaným cestám přes zastavěnou část obce? (5). V další části se zaměřím na zvýšení prestiže naší obce, o kterou se zasloužila především aktivita občanů rozvíjejících vinařskou tradici. V návaznosti na ni je pořádáno velké množství kulturních akcí, které mají kořeny v práci ZUŠ. Snad všichni kladně vnímáme nárůst počtu turistů v obci, jichž je nutné si vážit a nelze s jejich přízní hazardovat. Určitě není vhodné žít z podstaty, že bývalé JZD nám zde zanechalo obslužné komunikace ve vinohradech, které jsou nyní lákadlem pro cykloturistiku a umožňují propagaci místních tradic, o které pečujeme. Oblíbený Hradištěk, jež jsme si zbudovali jako jeden ze symbolů obce, se stal častým cílem nejen místních, ale i množství turistů. Nejužívanější cestou na Hradištěk je ve směru od Belegradů. Komunikace je však prioritně určena k obsluze vinohradů. Je proto pochopitelné, že se zde pohybuje zemědělská technika a uživatelé vinohradu. Nyní k nim přibyla cykloturistika. Dalším turistickým lákadlem se stávají koňská spřežení a vyjížďky na koni, pro které tato trasa poskytuje ideální vyhlídku po okolí. Je k zamyšlení, jak zachovat původní účel komunikace a na druhou stranu udržovat tuto komunikaci s parametry cyklostezky, tj. s vyloučením (minimalizací) výskytu motorových vozidel, která nesměřují k práci do vinice, ale jen na Hradištěk nebo Vrbici (6). Pro přístup vozidel, která mají za cíl jen Hradištěk, lze přitom využít trasu odbočkou z cesty na Trkmanec kolem Novosadské studny, čímž je možné odlehčit trase na Hradištěk ze směru od Belegrad. Budeme-li chtít v obci zvýšit bezpečnost a současně podpořit cykloturistiku, k tomuto účelu se nám dále nabízí plocha po pravé straně na ulici Svárov (směrem na Trkmanec), a to po provedení zaskružnění svodnice, na které by stezka mohla být vybudována (7). Zpravodaj je ideální platformou pro poskytování informací o dění v obci a o připravovaných investičních záměrech. Jistě by mnoho z nás uvítalo jejich zveřejnění ve formě vizualizace, která by všem zřetelně představila, co nás v tomto směru čeká (8). Výše uvedeným textem jsem se dotknul oblastí, u kterých předpokládám, že jsou v zájmu více občanů, a proto jsem označil položené dotazy na obec (1) až (8). Diskuse nad problémy, které se v našem okolí vyskytují, bude vždy přínosná pro sladění zájmů občanů se záměry obce, jejímž úkolem je pečovat o potřeby svých občanů. Proto se nebojme takovou diskuzi v zájmu nás všech vést. Stanislav Sládek K dotazům a podnětům uvedených ve výše uvedeném čl. p. ing. Sládka předkládáme následující sdělení: K bodu 1/ Investorem státní silnice II/422 budovanou v extravilánu mezi městem Velké Bílovice a obcí Čejkovice a částí intravilánu města Velké Bílovice byla Správa a údržba silnic JMK, nikoliv město Velké Bílovice. Investiční akce byla hrazena z evropských fondů a měla svá pravidla a termín stanový pro její realizaci. V souvislosti s touto akcí bylo nutné upřednostnit rekonstrukci havarijního stavu kanalizace na ul. Čejkovská směrem od ulice Ve dvoře po městský park na ulici Náměstí Osvoboditelů. To proto, že nová trasa kanalizačního řadu byla navržena pod opravovanou silnicí a její realizace musela být dokončena před termínem daným pro rekonstrukci silnice II/422. Dalším důvodem, který lze brát jako zásadní bylo to, že v této době již byla ze strany spol. RWE avizována budoucí oprava plynovodu v horizontu 3 let. Proto nemohlo být této době uvažováno o výstavbě chodníků na ulici Čejkovská. K bodu 2/ V rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny byla na úřad vlády ČR podána žádost o zařazení záměru bezbariérových tras města Velké Bílovice, která byla schválena. Znamená to, že v rámci tohoto programu může město žádat o finanční podporu mj. i na budování chodníků u místních komunikací a ne jenom u komunikací státních. Jako příloha této žádosti je zpracován generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Velké Bílovice, který obsahuje pasport chodníků, které jsou do této trasy zařazeny a na které je možné žádat finanční podporu pro jejich výstavbu. Řešení a realizace chodníku v ulici Čejkovské je podle tohoto generelu naplánována na rok 2018, projektová dokumentace na konkretní řešení trasy a parkovacích zálivů nebyla zatím zadána, neboť není známo jaké podmínky pro poskytnutí dotace vyhlásí SFDI pro budoucí výstavby. V současné době se řeší trasa na ulici Mírová pro rok 2016, následně ul. Podivínská r.2017 a po ní ulice Záhumní a Čejkovská r Pro následné období, pokud se zastupitelstvo města rozhodne znovu jít cestou s podporou programu vládní mobility, může být zpracován nový návrh pro další trasy chodníků. Pokud budou tyto splňovat požadavky dané vyhlašovatelem programu. Město je v zásadě povinno využít poskytovaných dotazí. K bodu 3/ odpověď na tento dotaz je obsažena v bodu 2. Pokud město půjde cestou vládní mobility bude každá výstavba nového chodníku odvislá od podmínek poskytovatele dotace a na základě těchto informací se bude operativně připravovat PD včetně řešení vlastnických vztahů. K bodu 4/ O záměru zřídit záchytné parkoviště pro osobní, popř. nákladní auta město v současné době neuvažuje. Rozsáhlé parkovací plochy jsou v areálu zemědělského družstva a nejsou plně využívány. S ohledem na prioritní přípravu potřebných investičních akcí jako optimalizace čistírny odpadních vod nebo vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Morávky II zřejmě ani v dohledné době nebude o tomto záměru jednáno. Tento námět je určitě dobrým podnětem a může být i inspirací pro podnikatelský záměr jiného subjektu, ne jenom města. 8

9 forinformace radniceinfo informaceradniceinform K bodu 5/ K tomuto podnětu může být použita téměř stejná odpověď jako u bodu 4. Tato inicitiva by měla vycházet z řad zemědělských podnikatelů. Je jistě nepopiratelné, že předchozí zemědělská a na ni navazující současná zemědělská činnost je v našem městě dominantní a také díky ní mají Velké Bílovice vysokou životní úroveň, ale nespatřujeme důvod, proč by město mělo budovat garáže pro zemědělskou techniku soukromých podnikatelů. Požadavek na vymezení takovéto plochy nebyl ani při zpracování návrhu nového územního plánu podán a při veřejném projednání bylo několikrát sděleno, že zábor zemědělské půdy bude silně omezován. V platném územním plánu i v novém návrhu jsou plochy pro stavby vymezeny. Nikoliv však ve vinicích, ale v jiných lokalitách mimo obec tak, aby byly dodrženy regulativy tvorby územního plánu dle platných předpisů. K bodu 6/ Tento dotaz byl rovněž diskutován na veřejném projednání návrhu nového územního plánu. Trasa vedoucí na Hradištěk přes ulici Čejkovskou a vinné sklepy je součástí trasy moravských vinných stezek a to není v kompetenci města ji měnit nebo rušit. Nedomníváme se, že odklonění trasy vedoucí jen přes vinice by bylo pro turisty přijíždějící do našeho města dostatečným zpestřením /lákadlem/ při návštěvě Velkých Bílovic. Odklonit dopravu na komunikaci, která je rovněž velmi frekventovaná neboť je spojnicí k cestám do většiny vinic a k dominantní vyhlídce Hradištěk komplikovanější trasou, není řešením. Vždyť turisté nepřijíždějí primárně do našeho města jenom z důvodu návštěvy tohoto místa. Cesta mezi vinnými sklepy je pro ně mnohem větší atraktivitou pro kterou k nám přijíždějí a pro mnohé vinaře, majitele vinných sklepů a penzionů i větší příležitost k nabídce svých služeb a produktů. K bodu 7/ O zaskružení Bílovického potoka již bylo vedeno mnoho jednání a navrženo mnoho variant k využití po jeho zakrytí. Otevřený vodní tok je majetkem Povodí Moravy a je specifikován definitivně jako otevřený bez možnosti jakékoli úpravy, neboť v případě přívalových deštů pojme podstatně více vody, což je z tohoto hlediska limitující ukazatel. K bodu 8/ O připravovaných, probíhajících i ukončených záměrech je ve Zpravodaji města pravidelně informováno, duplicitně pak na každém veřejném zasedání zastupitelstva města, kdy je na požádání občanů předkládána i projektová dokumentace a každý občan má podle svého zájmu právo být o ni informován, pokud o to požádá. Jakou formou má být např. zveřejněna rekonstrukce staré školy, nebo hasičské zbrojnice, či zdravotního střediska inv,. akcí, které se v této době realizují. Nemění se na nich obvod, vzhled ani vnitřní dispoziční řešení. A při zahájení rekonstrukce školy nebo KD se vždy vizualizace jednotlivých etap představovaly. Pokud budou připravovány nové záměry, určitě je vedení města občanům ochotně představí. Věříme, že takto formulované odpovědi budou dostatečné a srozumitelné nejen pro autora článku, ale i pro ty, které dění ve městě zajímá, ale nechtějí se ptát. Vedení města před nikým dveře nezavírá a podněty občanů řeší. Mnohé svým obsahem inspirují, některé je bohužel potřeba zcela vyloučit. Není vždy jednoduché a ani možné všechny použít a všem tazatelům vyhovět. I vaše pochopení k těmto závěrům naší práci ve veřejné službě pomáhá. Vlková Marie, Osička Karel, Balgová Svatava, Rybecký Karel a Skoupil Josef - členové rady města POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Hudební festival ÚLETY 2015 a country Pod Předníma Všichni příznivci folku, country, bluegrassu a dalších spřízněných žánrů jsou srdečně zváni na 9. ročník hudební přehlídky ÚLETY 2015 spojené s tradiční country tancovačkou, která se uskuteční v sobotu V krásném vinařském prostředí sklepní trati Pod Předníma na náměstí svatého Jana k poslechu i k tanci zahrají kapely HUBERTUS, YANTAR, KUPODIVU, EARLY TIMES, POPOJEDEM a nebude chybět ani místní rodinné trio Marian & ÚLETY, které uvede na světlo světa své první CD. Začátek akce v 18:00, občerstvení bude zajištěno. 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor Vážení spoluobčané, vzhledem k připravované expozici vinařství v přízemí městského vlastivědného muzea Vás opětovně prosíme o darování či zapůjčení předmětů k vystavení. Jedná se o různé druhy motyk (postnice, ohřebla), staré vinohradnické nůžky či nože, klůčnice, srpy, bečky, kadě, dřevěné kantnýře, postřikovače, skleničky, věšáky na skleničky, tukry, sotůrky, nálevky, mestůvky, putny, putýnky, hampele a cokoli dalšího, co vás ještě napadá. Jelikož se naše výzva prozatím nesetkala s úspěchem, budeme vděčni za jakýkoliv dar či výpůjčku. Předměty prosím noste na MěÚ Velké Bílovice paní Sedlové, nebo volejte tel Děkujeme. Za vlastivědný kroužek Irena Dojáčková FOTO MĚSÍCE Panorama za Aleji Antonín Osička Pohled na rybník - Marie Koubová inzerce Kosmetický salon Nice na ulici Podivínské č. 512 ve Velkých Bílovicích nově nabízí příjemné hydratační kolagenové ošetření okolí očí kosmetikou Janssen, které efektivně bojuje proti vráskám. Pod Hradišťkem - Miloš Rufer jr. Dále nabízí akci: - při objednání hydratačního ošetření očí druhé ošetření se slevou 50 %, - ke každému čištění pleti kosmetikou Janssen barvení obočí a řas zdarma, - ke každé depilaci úprava obočí zdarma, - ke každé trvalé na řasy značky Thuya barvení obočí zdarma. V salonu je také možné zakoupit tuhá mýdla z domácí mýdlárny Erdé, která jsou vyrobena z kvalitních olejů a surovin. Jsou vhodná pro všechny typy pokožky i pro pokožku extrémně suchou, citlivou, aknozní a s kožním onemocněním. Kosmetiku Janssen pro ženy i muže na domácí denní a večerní ošetření pleti lze objednat v salonu. Akce proběhne od 1. června do 30. června Objednávky přijímám na mobil Těší se na Vás kosmetička Andrea Veselá Návrh řešení v případě blackoutu 10

11 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor PROMENÁDNÍ KONCERT KE DNI MATEK SDH OSLAVIL 130 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ Letošní Promenádní koncert ke Dni matek se nakonec i navzdory nepříznivé předpovědi počasí, černým mrakům, které se nad naším městem proháněly, a docela silnému větru podařilo uspořádat. V neděli 10. května odpoledne se v parku u fontány sešli žáci místní ZUŠ, kteří pod vedením svých učitelů potěšili nejen všechny přítomné mámy, ale i ostatní diváky. A že jich bylo! Před publikem se vystřídali žáci hudebního, tanečního i dramatického oboru. Koncert zahájila dechová hudba ZUŠ pod vedením pana učitele Luboše Řehánka pásmem lidových písniček. Pěvecký sbor Sluníčka se sluníčkovými kravatami pod vedením paní učitelky Dáši Osičkové a pod bouřkově vypadající oblohou zazpíval anglickou písničku I Am a Small Part a českou lidovku Jede sedlák do mlejna. Literárně-dramatický obor místní ZUŠ reprezentovaly Pavlína Průdková, Jana Frolichová, Jola Babadžajan, Kateřina Osičková a Vanesa Perucini, které recitovaly básně českých básníků, například J. V. Sládka nebo Františka Hrubína. Dívky vede a na koncert je připravila paní učitelka Henrietta Ctiborová. V podání kytarového tria ve složení Martina Osičková, Michal Strýček a Michal Dobrucký, které vede pan učitel Josef Kralovič, jsme si vyslechli skladbu s názvem Tango. Z dílny pana Kraloviče pocházejí i Dárečci, kteří zahráli a zazpívali písně Cikán a Štěstí. Taneční obor reprezentovaly holky ze III. ročníku, které nám zatančily na píseň Shubidu. Pod choreografií je podepsaná jejich učitelka Elena Osičková. Žáky paní učitelky Jany Zachovalé pak reprezentovaly Dorotka a Vendula Brůčkovy, které zazpívaly píseň Skřivánek od Ilji Hurníka. Na klavír je doprovodila paní učitelka Anna Ondrišíková. Koncertem nás provedl pan učitel Josef Kralovič, který jednotlivá představení prokládal citáty slavných o důležitosti maminky v životě každého člověka. Asi hodinový koncert se velmi vydařil, všichni odcházeli s úsměvem a vypadali spokojeně. Ke konci vysvitlo i sluníčko. Účinkující a jejich učitelé dokonce vyzráli nad větrem! Vždyť kdo by si pomyslel, že kolíčky na prádlo budou mít na koncertě nezastupitelnou roli? Ti, kteří si na koncert cestu našli, jistě nelitovali a žákům místní ZUŠ i jejich učitelům nezbývá než poděkovat za pěkné kulturou nabité odpoledne. Paní ředitelka ZUŠ Jana Zachovalá děkuje Městu Velké Bílovice za propůjčení prostor, laviček a technického zázemí. LB Na 10. května připravil místní Sbor dobrovolných hasičů oslavy 130. výročí od svého založení. Celá akce začala slavnostním obědem pro hasiče a jejich drahé polovičky v jídelně na náměstí, po kterém následovalo udílení ocenění za zásluhy z rukou starostky města, paní Marie Vlkové. Jelikož oslavy připadly zrovna na Den matek, dostaly také všechny přítomné ženy osobně z rukou starosty hasičů žlutou růži. Od tří hodin se akce otevřela i pro veřejnost. Pozvání přijali i hasiči z Podivína, Staré Břeclavi, Čejkovic, Prušánek, Valtic. Břeclavští hasiči přijeli s plošinou, podivínští se zásahovým vozem používaným na výjezdy na dálnici. Návštěvníci si tedy mohli prohlédnout rozmanité množství hasičských vozů. Mladí hasiči, ke kterým se nakonec přidali i starší, obohatili program ukázkami několika útoků, po kterých následovala ukázka vystříhávání osoby uvíznuté ve vozidle, kterou předvedli podivínští hasiči. Uvízlou osobu si zahrál Roman Šťavík, ale nebylo to nic jednoduchého, vyvázl z celé ukázky s odřeným nosem. Současně s oslavami výročí se v blízkém parku konalo i promenádní vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek. Obě akce přilákaly nad očekávání velké množství diváků. U hasičů se mohli osvěžit točeným pivem nebo limonádou či si pochutnat na uzeném cigáru. Přes nepříznivé předpovědi hrozící dešťovými přeháňkami nakonec nepadla ani kapka a celá akce se vydařila. ID PROHLÍDKA PODIVÍNA SE VYDAŘILA Často jezdíme za zajímavými místy daleko, a přitom je máme za humny. Na exkurzi do královského města Podivína se v sobotu vydali členové vlastivědného a historického kroužku a několik dalších zájemců z Velkých Bílovic. Roli průvodce si vyzkoušel tamní místostarosta pan Průdek, který projevil velké historické znalosti. Prohlídka začala u bývalé radnice před branou kostela sv. Petra a Pavla, kde nás pan místostarosta ve stručnosti seznámil s historií Podivína. Následovala prohlídka kostela, farní zahrady, základní školy a starých židovských čtvrtí s kouzelnými úzkými uličkami. Prohlédli jsme si Cyrilku i protější sochu Neposkvrněné Panny Marie. Celá exkurze byla zakončena na židovském hřbitově. Návštěvníci se z úst pana Průdka dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací nejen o osudech a historii tamních Židů. Příjemně strávené sobotní odpoledne dokreslilo teplé a slunečné počasí. ID 11

12 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor CM LÁLIA REPREZENTOVALA ČESKOU REPUBLIKU AŽ V DALEKÉ ŠANGHAJI Cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic reprezentovala naše město, respektive Jihomoravský kraj a celou Českou republiku ve dnech dubna 2015 na Českých dnech až v daleké Číně, konkrétně v jednom z tamních největších měst Šanghaji. Měla tu možnost doprovázet mj. hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a další politiky z oficiální české delegace, která společně s různými českými firmami navazovala a prohlubovala kontakty především v oblasti technologické spolupráce. Dlouhé cesty, která čítala zhruba km, však rozhodně pětičlenná sestava muzikantů s primášem Martinem Čechem nelitovala. Tři dny hráli na mezinárodním technologickém veletrhu, kde se představilo více než 60 českých firem, a sklidili veliký úspěch. Především cimbál se ukázal býti pro Číňany velkou neznámou a dokonce na jeho prohlídku stáli i fronty. Pro naší muziku to byla obrovská čest se zúčastnit této velké akce, přiznal houslista Václav Matulík. Kromě toho vystupovali i na oficiálních večeřích a recepcích, takže se rozhodně nenudili. Zároveň však Lália využila návštěvu Číny také k prohlídce některých zajímavých míst místního světa. Co jsme si užili nejvíce, to byla prohlídka města Šanghaje. Hlavně potom Oriental Pearl Tower, což je vyhlídková věž s otočnou restaurací v horním patře. Ta byla uchvatná, neskrývali kluci z Lálie. MH VÝSTAVA VÍN S MALOU NOVINKOU! KDO SE TĚŠÍ Z NEJLEPŠÍ KOLEKCE VÍN? Tradiční výstava vín má ve Velkých Bílovicích bohatou tradici a ani v letošním roce neabsentovala mezi akcemi v největší vinařské obci v České republice. V sobotu 2. května 2015 se uskutečnila v kulturním domě přehlídka celkem 506 vzorků, mezi nimiž nechyběla opět ani frizzante nebo stále oblíbenější naturální vína. Nejednalo se přitom jenom o vzorky z Velkých Bílovic, ale i od okolních vinařů. Záštitu nad výstavou opět převzalo občanské sdružení Velkobílovičtí vinaři. Ročník 2014 nevzbuzoval mezi vinaři mnoho nadějí na kvalitní vína, ale nakonec byl zřejmě, alespoň podle soutěžních vzorků, opak pravdou. Vydatné deště umožnily rozšíření hniloby hroznů a vínům se nedostává patřičné struktury. Původní příslib pěkného ročníku se změnil v boj o každý zdravý hrozen bez ohledu na vyzrátí. Vinaři však pečlivě vážili výběr soutěžních vzorků. Z pohledu kvality vín mohu hodnotit, že výstava byla nadprůměrná, uvedl Stanislav Hrabal, garant výstavy. Šampionem bílých vín se stal pro letošní rok Tramín červený 2013 v pozdním sběru od Rodinného vinařství Sedlák, cenu pro šampiona červených vín potom bralo Vinařství Sing Wine za Cabernet Sauvignon 2013, rovněž v pozdním sběru. Nejlepší kolekcí vín pro rok 2015 se může pyšnit Vinařství Vladimír Tetur. Novinkou potom byla soutěžní kategorie o nejlepší odrůdu roku z vinařské obce Velké Bílovice, kterou bylo pro letošní rok vyhlášeno Veltlínské zelené. Z výhry v této kategorii se radoval Stanislav Mádl Váš vinař. MH inzerce 12

13 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor HEJTMAN HAŠEK VYZNAMENAL ZLATOU MEDAILÍ MICHAELU BRTEVNÍKOVOU Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek udělil zlatou medaili za záchranu lidského života Michaele Brtevníkové z Velkých Bílovic. Vyznamenání jí předal v úterý 12. května 2015 v Brně. Více takových hrdinek a hrdinů jako Michaela Brtevníková, přál by si Hašek. Brtevníková zachránila v lednu tohoto roku svým pohotovým zásahem a poskytnutím první pomoci život zaměstnanci svozové firmy Hantály, a. s., jemuž hrozilo vykrvácení. Osobní auto, které muže srazilo, jej totiž přirazilo k popelářskému vozu a způsobilo mu kompletní amputaci levé a částečnou amputaci pravé končetiny. Hejtman Hašek ocenil na tomto činu především duchapřítomnost studentky zdravotnické školy. MH SVOBODNÍK VÍTĚZEM SOUTĚŽE O NÁPAD ROKU 2014! JEHO PROJEKT SE LÍBIL NEJVÍCE Petr Svobodník z Velkých Bílovic se stal spolu se svým společníkem Danielem Novákem vítězem 7. ročníku soutěže Nápad roku 2014 a rovněž získal prvenství v kategorii EKONOM Student podnikatel. Do soutěže se přihlásilo celkem 153 projektů, vítěz dostal od titulárního partnera společnosti Vodafone šek na Kč a vedle toho další ceny od ostatních partnerů. Svobodník s Novákem uspěli s aplikací BlindShell, která zpřístupní pomocí velmi jednoduchých dotykových gest zrakově postiženým uživatelům dotykové telefony se systémem Android. Obsahuje: volání, zprávy, kontakty, budík, poznámky, diktafon, čtečku knih, rozpoznávání barev, nastavení, informace o stavu, oblíbené a zmeškané události. Její výjimečnost spočívá také ve snadno použitelné vestavěné alfanumerické klávesnici pro psaní. Čím je tato soutěž obohatila? Primárně jsme získali zkušenosti a hlavně jsme si potvrdili, že to, co děláme, má smysl. Byli lidé, kteří nám říkali, ať s tím skončíme, ale my jsme tomu věřili a teď je to vlastně takové potvrzení, že to má smysl, prohlásil Svobodník. Tento produkt lze momentálně zakoupit na třech místech v České republice, ale i na Slovensku či v Německu. MH OD OSVOBOZENÍ VELKÝCH BÍLOVIC UPLYNULO 70 LET Dne uplynulo přesně 70 let od osvobození Velkých Bílovic sovětskou armádou. K uctění tohoto významného jubilea se v tento den konala pietní akce u obřadní síně místního hřbitova. Po doznění státní hymny shrnula paní starostka Marie Vlková několika větami smutnou bilanci válečných ztrát jak na životech, tak na tváři naší obce a doplnila je vzpomínkami pamětníků. Pár minut ticha k uctění památky válečných obětí vyplnil zvuk hasičské sirény a poté paní starostka spolu s místostarostou společně položili věnce k pomníku padlých spoluobčanů a ruských vojáků a k hlavnímu kříži na hřbitově. Akce se mimo jiné zúčastnili žáci 6., 7., a 8. tříd ZŠ. ID inzerce ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy všeobecné angličtiny Úroveň začátečník (Elementary) až výše středně pokročilý (Upper-Intermediate) Příprava na FCE a Státní jazykovou zkoušku Příprava na státní maturitu Firemní kurzy přesně pro vaše potřeby Podrobnější informace: tel.: (Jana Leblochová) 13

14 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZA VÍNEM A PŘÁTELI DO ŠENKVIC Už po čtvrté se v sobotu ve slovenských Šenkvicích, největší vinařské obci malokarpatské vinařské oblasti otevřely pro návštěvníky a milovníky vína šenkvické pivnice. V den konání této akce byl veřejnosti představen a zpřístupněn ve vinici za bývalým Obecním úřadem nový naučný vinohradnický chodník, kde se mohou návštěvníci i zájemci o vinohradnictví seznámit s 30 nejznámějšími starými i novými odrůdami révy vinné. Tento miniskanzen, jak jej autoři projektu přezdívají je propojený na nový, více jak 1 km dlouhý naučný chodník, který vede centrem obce a spojuje 9 historických pozoruhodností od bývalé obecné školy po kapličku na místním hřbitově. Tyto dvě vinařské akce byly spojeny s tradiční soutěží ve vaření gulášů s názvem Ockov kotlík, které se zúčastnila i dvě družstva z Velkých Bílovic. Tým Kamarádi a milovníci dobrého vína - vítěz loňské soutěže pod vedením p. P. Foreta a Chlapi v akci sestavený ze zaměstnanců města Velké Bílovice. Naši občané, kteří se tohoto putování zúčastnili, společně se soutěžícími měli možnost ochutnat 26 vzorků gulášů od bramborového přes houbový, zvěřinový nebo maďarský.členové našich soutěžních družstev lákali návštěvníky na velkobílovické koláče, trubičky, pečené erteple, víno nebo ledovou kávu. Dobrou pobídkou u rozpálených kotlů při odpolední teplotě 30 st. bylo jistě i to, že jejich stánky byly hojně navštěvovány a jídlo chváleno. Soutěžní tým Kamarádi a milovníci dobrého vína získal v letošním ročníku IV. místo, tým Chlapi v akci cenu starosty obce Šenkvice za nejsympatičtější soutěžní družstvo. O dobré výsledky je vhodné se podělit a proto tak činím prostřednictvím tohoto čísla Zpravodaje a přidávám gratulaci k jejich dosažení společně s upřímným poděkováním za ochotu reprezentovat touto formou město Velké Bílovice a navíc dobrovolně v rámci svého volného času. M.Vlková, starostka 14

15 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor KALENDÁŘ AKCÍ II. závěrečný koncert ZUŠ taneční obor Zpívání pro radost na Belegradech Kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce Hudební festival ÚLETY 2015aCountryPodPředníma Setkání Pod Předníma Výstava drobného zvířectva Zarážání hory Hody Hodky Svatomartinská slavnost Soutěž ve vaření zelňačky s Adventním jarmarkem Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Zpívání u vánočního stromu s mikulášskou nadílkou Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie Vánoční koncert ZUŠ Velké Bílovice Vánoční koncert DH Kumpanovi muzikanti inzerce Události z této soboty zdokumentoval p. Antonín Osička, VB 270 Abivia oddlužení s jistotou Nezvládáte své dluhy? Nezbývají vám peníze na živobytí? Navštěvují vás exekutoři a věřitelé? ODDLUŽENÍ Jediná možnost jak se zákonně zbavit dluhů. Diskrétně, profesionálně Kompletní servis v průběhu řízení Zastavení exekucí a penále Bezplatná konzultace na tel.:

16 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR SE SVATOPLUKEM SEMEM mám. Ve třetím ročníku jsem totiž dostal nabídku zpívat menší role v Jihočeském divadle a také jsem zpíval ve sboru. V polovině šestého ročníku jsem podepsal smlouvu jako sólista opery Jihočeského divadla. Neumím si ale představit, co bych dělal, kdyby to tak nedopadlo, protože bych asi nedokázal a ani nechtěl učit. Zkoušel jsi i muzikály? Muzikály jsem zkoušel taky. V době kdy se rozjížděl Dracula, to byl rok 1991 nebo 1992, jsem dostal nabídku od produkce hrát roli Kněze. Byl jsem i na zkouškách, dostal jsem noty, ale taky jsem byl čerstvě zaměstnaný a měl jsem už docela dost závazků v Budějovicích. Tu roli jsem tehdy vzdal, protože by to obnášelo jezdit asi třikrát týdně do Prahy. Muzikály jsem ale nakonec zpíval i v Budějovicích. Svatopluk Sem vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích. Po absolutoriu nastoupil jako sólista opery Jihočeského divadla, kde za svého působení třikrát získal cenu Karla Rodena. Od roku 2007 působí převážně ve Státní opeře a v Národním divadle v Praze. Třikrát byl zařazen do širší nominace na Cenu Thálie. Za rok 2014 pak do užší nominace za roli Wolframa z Eschenbachu ve Wagnerově opeře Tannhäuser. Věnuje se koncertní činnosti v ČR i v zahraničí a je častým hostem mezinárodních hudebních festivalů. Jak ses vlastně ke zpívání dostal? Už od první třídy základní školy jsem chodil do místního krúžku a zpíval s cimbálkou. Asi v 16 letech mě oslovila Marcela Kachyňová, nyní Melková, která studovala konzervatoř v Praze, jestli také nechci zkusit přijímačky na konzervatoř. Řekl jsem jí, že na to určitě nemám, ale že to zkusím. Docela jsem se do toho položil, chodil jsem do ZUŠ v Břeclavi na přípravu, ale měl jsem na to docela málo času, jenom pár měsíců. Jel jsem na přijímačky do Prahy, ale tam mě nevzali. Nicméně jsem to nevzdal, rok jsem dělal svou původní profesi kuchaře v Bílovicích ve školní jídelně a o rok později jsem to zkusil znovu. V Praze mě zase nevzali, ale přijali mě v Českých Budějovicích. Která z rolí v Jihočeském divadle pro tebe byla nejzásadnější? Odehrál jsem tam opravdu hodně rolí. Začal jsem malými rolemi, pak postoupil k obtížnějším a převrat nastal v době, kdy se začala dělat Mozartova Kouzelná flétna, kde mi nabídli roli Papagena. To byl takový ten zlom mezi malými a velkými rolemi. Jak ses dostal do Státní opery? V roce 2006 jsem v Budějovicích zpíval operu La Traviata od G. Verdiho a můj budoucí agent a zároveň sólista Státní opery mi o rok později zprostředkoval konkurzní představení právě v Traviatě. Na základě tohoto představení přišly ze strany Státní opery další nabídky a tak nějak se to rozjelo. Po dvou letech mi tehdejší šéf opery Rudolf Krečmer nabídl angažmá, které jsem přijal, protože taková nabídka se nedala odmítnout. Tehdy jsem natrvalo odešel do Prahy. Která z rolí ve Státní opeře ti udělala největší radost? Do spousty rolí, které se už ve Státní opeře hrály, jsem, jak se říká, doskakoval a musel jsem se jich pár doučit. Dodnes ale zpívám nejraději Lazebníka sevillského, role Figara je moje nejoblíbenější a vím, že i lidem se tato komická opera moc líbí. Která role byla nejnáročnější? Nejnáročnější byl asi právě Tannhäuser, za kterého jsem byl v tomto roce nominován na Thálii. Tato opera je náročná i tím, že je v německém jazyce. Je těžké zpívat s německou dikcí, která vám není přirozená a dostat to všechno do hlavy. Vzpomínáš ještě na léta strávená na konzervatoři? Jako každá studia to bylo trochu divočejší. V té době mi bylo devatenáct a byl jsem oproti ostatním starší. U kluků je to ale lepší, protože je potřeba, aby po mutaci hlas ještě dozrál. Odborné hudební předměty jsem musel dohánět, a tak pro mě bylo studium celkem náročné. Věděl jsem ale, že mám docela velkou podporu ve své paní profesorce Dagmar Volfové, která mě učila zpěv. Nebyl jsem nikdy zrovna studijní typ, ale čím starší jsem byl, tím líp se mi učilo, a tak jsem konzervatoř končil myslím jen s jednou trojkou z němčiny a jinak samými jedničkami. Je také pravda, že mě škola bavila, i když jsem se zpočátku hodně natrápil. Co ti studium dalo a co ti naopak vzalo? Dalo mi mou práci, poznal jsem spoustu lidí, měl jsem možnost navštívit nejrůznější země. A co mi vzalo? Trošku mě mrzí, že mi vzalo tak trochu soukromý život a moje děti mě méně viděly, ale s tím se musí člověk v této profesi smířit. Byla opera jednoznačnou volbou? Tehdy jsem nepřemýšlel, co bude po škole. Byl jsem rád, že mě vzali na konzervatoř a užíval jsem si studentský život. Vůbec jsem nemyslel na to, co budu dělat v budoucnu. Došlo mi to během šestého ročníku, kdy jsem byl hrozně rád, že už práci V jakých rolích tě máme nyní možnost vidět a slyšet? Je toho docela hodně. V Národním divadle teď dělám Jakobína, Dona Giovanniho, Cosi fann tutte a Lišku Bystroušku. Ve Státní opeře Tannhäusera, Traviatu, Lazebníka sevillského, Carmen..., a nyní nově Perníkovou chaloupku, kterou režíruje Matěj Forman. V Brně to jsou např. Hry o Marii, Lazebník sevillský a v nové sezóně to bude Hubička. Jak dlouho trvá nazkoušet operu? Samotný proces toho zkoušení trvá asi měsíc a půl, ale to už musí mít každý všechno naučené. Já se většinou učím svou roli sám tak dva až tři měsíce, záleží na velikosti role. Texty a hudbu se učím z nahrávek, jelikož je to nejrychlejší, a k tomu jsou zapotřebí ještě korepetice, kde si všechno zpěvák vyčistí, doučí a opraví. Je i v opeře na jevišti nápověda? Ano. Většinou není potřeba, ale já mám třeba za rok okolo sta představení, a těch oper, které mám v repertoáru a které momentálně hraju, je kolem patnácti. Takže v hlavě musím mít stále patnáct oper, a to nemluvím o nových operách, které se učím. A když se některá hraje třeba po třech měsících, tak je potřeba si to zopakovat a někdy se hodí i ta nápověda... V Donu Giovannim mám třeba 80 minut čistého zpí- 16

17 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov vaného času v italštině, ale třeba v této opeře už nápovědu nepotřebuju, protože jsem ji hrál již v několika provedeních v různých divadlech. Jsou ale i věci, ve kterých nápovědu potřebuju docela často. Teď zrovna v té Perníkové chaloupce. Jak náročné je zkoušení? Zkouší se často dvoufázově. To znamená, že zkoušky jsou skoro každý den kromě víkendů, ráno od desíti do dvou a pak odpoledne od tří do šesti. Každý už je po těch skoro dvou měsících totálně vyšťavený, má nervy nadranc, a i režiséři jsou často protivní, ale ne všichni. Takže než se opera poprvé dostane před publikum, všichni už mají za sebou opravdu hodně práce. Je možné tě vidět nejen u nás, ale i v zahraničí. Kterou zahraniční spolupráci považuješ za tu nej? Určitě je to prestižní práce v Londýně se Symfonickým orchestrem BBC a panem dirigentem Jiřím Bělohlávkem. To jsou opravdu úžasné zkoušky, orchestr hraje tak nádherně, že vám jde husí kůže po těle. Všechno je krásně zorganizované a profesionální. Je to opravdu zážitek. Měl jsi někdy v zahraničí problém? Třeba v Japonsku se člověk někdy nedomluví nijak, ani anglicky, takže musíte použít ruce a nohy (smích). Ne, že bych angličtinu nějak ovládal, ale jsem vždycky donucený se nějak domluvit. Rozumím, vím, co se po mně chce, a s režiséry ani dirigenty nemám většinou problém. Která země byla nejexotičtější? Asi Japonsko a Jižní Korea, kde jsem strávil asi dvacet dní v Soulu. Určitě ses setkal s mnoha známými osobnostmi v oboru i mimo něj. Jakého setkání si osobně vážíš nejvíc? Asi setkání s Ondřejem Havelkou. Ondřej je člověk, který rozdává spoustu energie, a je to obrovský profesionál. Je hrozně všestranný je to vynikající muzikant, zpěvák, režisér, řečník... I jemu ale někdy umí rupnout nervy, nicméně jako člověk je skvělý. Také si vážím pana dirigenta Jiřího Bělohlávka, i on je úžasný člověk, elegantní pán a mistr ve svém oboru. Pracovat s ním je zážitek. Vážím si také přátelství s režisérem Jiřím Menzelem. Za rok 2014 jsi byl v užší nominaci na Cenu Thálie. Co pro tebe nominace znamenala? Třikrát jsem byl v širší nominaci, ta člověka nijak neovlivní, pro umělecký život nemá žádný další význam. Je pravda, že ta užší nominace byla docela náročná a dost mě poznamenala. Byl to šílený kolotoč televize, rádio, novináři... Bylo to hodně únavné, protože jsem mezitím jezdil ještě do Brna a do Ostravy, bylo to v takovém nepříjemném čase. A když jsem ve finále zjistil, že cenu nedostanu, tak to sice bylo velké zklamání, ale zároveň se mi i ulevilo a oddechl jsem si, že už je po všem. Měl jsi připravenou řeč? Člověk si musí něco připravit. Něco jsem měl, ale věděl jsem, že kdyby to vyšlo, tak tam stejně řeknu něco jiného. Jak sis užil nominační večer? Dopoledne jsem byl v rádiu s Alešem Cibulkou v pořadu Sejdeme se na Cibulce, odpoledne byla v Národním divadle zkouška na přímý přenos, po ní jsem jel na chvíli domů, kde jsem si odpočinul. No a večer už jsem byl trochu nervózní a měl trému, kterou už normálně moc často nemívám. Pak bylo vyhlášení... Po skončení se většina hostů přesunula na Žofín, kde byl velký raut. Celé to proběhlo tak nějak rychle. Uvažoval jsi někdy nad změnou kariéry? Několikrát. Člověka to někdy unavuje učení, zkoušení, ježdění po celé republice nebo po světě... Nakonec si ale vždycky uvědomím, že by mi ten umělecký kolotoč určitě chyběl. Pohybuješ se ve svém volném čase mezi umělci, nebo mezi tvými přáteli převažují lidé mimo uměleckou scénu? Jelikož skoro pořád pracuju, tak jsem neustále mezi umělci. Ale je pravda, že mám i kamarády, kteří umělci nejsou. Třeba tady v Bílovicích nebo sousedy v Praze, ale jinak se snažím střežit si tak trochu svoje soukromí. Čím jsi vlastně chtěl být jako malý? Chtěl jsem být vždycky kuchařem.anakonec jsem jím i na chvíli byl.asi jsem chtěl být po taťkovi. Ono je v osmé třídě těžké říct, čím chce člověk být na celý život. Ale vaření a zpívání mě vždycky bavilo. Uživí se člověk v dnešní době operou? Já jsem momentálně na volné noze. Byl jsem zaměstnaný ve Státní opeře, ale dal jsem výpověď, protože když se spojilo Národní divadlo se Státní operou, uvědomil jsem si, že bych měl hrozně moc práce ve třech divadlech za hrozně málo peněz. Tak jsem to riskl a dal výpověď. Říkal jsem si, že bych v nejhorším případě tady s bráchou dělal víno. Práci mi ale dali a možná mi nabízeli i víc práce, než kdybych byl v úvazku. Možná to bylo i tím, že se vyměnili ředitelé. Takže práce mám dost a myslím si, že se i slušně uživím. Je pro tebe opera to jediné, nebo si sem tam zazpíváš i nějakou lidovku? Vždycky mě někdo přemluví... Nedávno jsem tady zpíval Na Pekárně s cimbálkou. Cimbálka mě vždycky bavila a bavit bude. Nicméně toho, že dělám operu, nelituju. Opera mě baví a role, které dostávám, se mi líbí, můžu si vybírat divadla i role a bohužel některé musím i odmítat. Jakou hudbu kromě opery posloucháš? Poslouchám v podstatě pořád operu, protože se pořád učím nové role, ale když mám volno a chci si něco poslechnout, tak si pustím U2, poslouchal jsem třeba The Cure nebo Depeche Mode. Jak často se vracíš do rodných Bílovic? V poslední době to bylo docela málo, ale do roka tak osmkrát až desetkrát, bohužel většinou jen na víkend. Cítíš se být stále Bílovčákem nebo už Pražákem? Před dvěma lety jsem se znovu oženil a vzal jsem si holku z Vinohrad, takže k těm vinohradům mám pořád blízko i tady... Bydlíme v domě se zahradou a jsem rád, že si tam můžu nasadit svoje ředkvičky a rajčata.asi to mám v krvi a určitě se necítím jako Pražák. Co tě v letošním roce ještě čeká? Letos mě čeká Londýn, kde budu dělat Dalibora v koncertním provedení, v létě v Českém Krumlově na otáčivém hledišti to bude opera Carmen, v červenci Don Giovanni ve Stavovském divadle. V říjnu letím na měsíc do Japonska, kde budu dělat Traviatu. A na konci roku mě čeká Itálie, kde budu v Turíně v Teatro Regio dělat Lišku Bystroušku. Co považuješ za svůj největší úspěch? Asi to, že jsem se dostal tak vysoko... Nikdy předtím by mě nenapadlo, že bych se mohl dostat mezi vrcholové operní pěvce. Také to, že můžu dělat lidem radost a že se jim to líbí. Díky tomu mám práci, která je zároveň mým koníčkem, a to považuji za největší úspěch. LB 17

18 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško ŠKOLNÍ ROK, TEN STRAŠNĚ LETÍ... Školní rok, ten strašně letí, hezké léto, milé děti. Měli jsme se tady rádi, byli jsme tu kamarádi. Teď se spolu rozloučíme, v září se zas uvidíme. Měj se krásně školičko, zasteskne se maličko. V tomto školním roce nás děti reprezentovaly v různých soutěžích a velmi nás těší jejich úspěchy. Chtěly bychom ještě jednou poblahopřát T. Kalasovi a E. Holešínské, kteří postoupili do finále soutěže mladých zpěváků lidových písní Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého v Hodoníně pod vedením pí učitelky M. Kuchtíkové. Úspěch měla také J. Maláníková, která vyhrála ve výtvarné soutěži ke Dni země, letos na téma Poznejte vodní živočichy. Celkem jsme na tuto soutěž odeslaly deset dětských výtvarných prací. Ve čtvrtek 7. května byl v MŠ Den otevřených dveří a zápis. Přišly se za námi podívat především děti, které jejich rodiče zároveň zapsali do školky. Celkem se přihlásilo 49 dětí, z toho 26 holčiček a 23 chlapců. Přijaty budou děti dle daných kriterií, které si určuje vedení MŠ a závisí také na počtu volných míst po odchodu dětí do první třídy ZŠ. Postupně jsme ukončily ESS (edukativně stimulační skupiny) pro předškoláky. Poslední, desátá hodina proběhla v první třídě ZŠ. Věříme, že tyto hodiny byly pro zúčastněné přínosem a usnadní dětem vstup do další etapy jejich života, kterou bude školní docházka. Přejeme prvňáčkům hodně úspěchů. V měsíci květnu jsme začaly jezdit s nejstaršími dětmi dvakrát za týden na plavecký výcvik do Hustopečí. Vycházíme ze zájmu rodičů a dětí o tuto aktivitu. Plaveckou průpravu vykonávají plavčíci, s dohledem pomáhají paní učitelky. Děkujeme našemu zřizovateli MěÚ Velké Bílovice za nové oplocení zahrady, opravu kolotoče, skluzavek, domečku a houpaček. Tímto bylo přispěno k zajištění bezpečné hry na zahradě a zabránění vnikání nevítaných návštěvníků, kteří poškozovali zařízení zahrady a původní plot. Do budoucna bychom velmi ocenily vybudování zastínění pískovišť. V pátek 15. května jsme prožily příjemné odpoledne při oslavě Dne rodiny, na které jsme pozvaly maminky, tatínky a sourozence dětí ze školky. Účast byla hojná, přišly i některé babičky. Ve sportovním oblečení jsme se společně vydali za překvapením na Křástelku. Tam si rodiny zasportovaly při skákání v pytlích a házení s míčem, skládaly puzzle, zazpívaly si písničku a zkrášlily se kreslením na obličej. Na každém stanovišti dostaly srdíčko, které si nalepily na předkreslený domeček. Na památku se každá rodina mohla vyfotografovat ve Fotokoutku s drobnými rekvizitami. A co nás ještě čeká? Výlet ke Dni dětí na letiště v Břeclavi s ukázkou letadel, rozloučení s předškoláky na MěÚ, poté program v MŠ a přenocování ve školce. Užijte si všichni krásné léto, dávejte na sebe pozor a po prázdninách se budeme těšit nejen na vás, ale také na nové kamarády. Za MŠ Kamarádi BH POZVÁNKAPOZVÁNKAPO Belegradští vinaři srdečně zvou na XIV. ročník ZPÍVÁNÍ PRO RADOST s Cimbálovou muzikou Guráš, které se uskuteční v sobotu 4. července 2015 od 19 hodin na náměstí sv. Urbana, ve sklepní trati Belegrady. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. 18

19 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško NA ZŠ SI VYCHOVÁVAJÍ NADĚJNÉ ŽURNALISTY Na základní škole pracuje již třetím rokem kroužek žurnalistky, který vydává školní časopis Sova. Tady je několik ukázek. Na návštěvě v ZŠ Moravský Žižkov Dne 18. března jsme s kroužkem žurnalistiky navštívili Základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Moravském Žižkově. Konala se místo 6. vyučovací hodiny. Přivítala nás paní učitelka Iva Sovová, která nás provázela po celé škole. Mile mě překvapila výzdoba prostorů školy. Téměř všude visely nějaké obrázky či fotky a výrobky. Nahlédli jsme do tříd jak 1. stupně, tak i 2. stupně. Škola má také několik učeben, tělocvičnu, jídelnu a družinu, která je vybudována v podkroví, avšak zároveň slouží jako školní knihovna. Tělocvična byla vystavěna nedávno a stojí vedle školy. Učebna informatiky má 17 stolních počítačů. Prostory školy nebyly příliš velké díky malému počtu žáků. Co bych zhodnotila kladně oproti naší škole, jsou záchody, které jsou opravdu čistě a nově vypadající. Jídelna vypadá provizorně, malá a starší. Ve škole je také ředitelna. Zaujaly mě vystavené staré věci jako: katedra, žesťové nástroje a mnoho dalších, které byly umístěny na schodech. Škola pořádá během roku několik zábavných akcí. Žáci chodí buď v županech, či jiných převlecích. Některé akce se pořádají venku. Každý deváťák má svého svěřence, žáka 1. třídy. Pomáhá mu s přípravou na pracovní činnosti a s jinými předměty. Škola sice není příliš velká nebo moderní jako ta naše, přesto se mi líbila v některých věcech více než ta naše. Marie Koubová, 8.B Hrdý fanda! (Martin Malhocký, 7.A) Hokej, ten mi nervy drásá, ale zatím žádná krása. Snad se kluci rozehrají, na soupeře jistě mají. Fandit našim pořád budu, vždyť to není na ostudu. Tak nás hoši nezklamejte. Vše do toho ihned dejte! LÁSKA (Adriana Kumpanová, 7.A) Když večer usínám, na tebe pořád vzpomínám. Moje oči, které pláčou, nikdy už nic nedokážou. Knihkupectví Vašíček Ve středu jsme s naším žurnalistickým kroužkem navštívili knihkupectví Vašíček v Břeclavi. Cílem exkurze bylo zjistit o tomto knihkupectví co nejvíce zajímavých informací a napsat reportáž. Knihkupectví bylo založeno roku Má velikost 130 m 2. Nachází se v něm titulů a knih. Průměrná cena knih je 280 Kč. Denně knihkupectví navštíví asi zákazníků spíše staršího věku. U mladých čtenářů jsou oblíbené fantasy knihy. Knihkupectví má i dětský koutek. Podle reklamy a situace se prodávají různé knihy jako například Kuchařka Ládi Hrušky, o Vánocích knihy Hvězdy nám nepřály nebo 50 odstínů šedi. V současné době knihkupectví upadá, protože internetová knihkupectví válcují knihkupectví kamenná, což je velká škoda, ale i tak prodavačky práce velmi baví. Viktorie Sodomová, 7.A BILOVČÁNEK BÝT ČI NEBÝT? Při vjezdu do našeho městečka stojí na ceduli hrdý nápis město lidových tradic. Již několik let však přemýšlíme, zda současná generace rodičů vede své děti k lidovým tradicím nebo odkazy předků z jejich životů s odchodem pamětníků postupně vymizí. Ve všech sousedních obcích fungují dětské folklorní soubory tak, jak mají. Naše bílovské děti by místo učení tanečků chtěly hrát hry a klouzat po parketách. O vrácení krojů zapůjčených před pár lety jsme museli bývalé členy dokonce žádat! Ostuda! Bilovčánek v letošním školním roce navštěvovalo dětí podle toho, jestli se jim chtělo nebo ne, podle toho, jaké bylo v den zkoušky počasí nebo kolik měly domácích úkolů. Ano, jsou nezodpovědní, ale od koho se to mají ti malí naučit, když sami rodiče jsou především nedůslední? Většina krojové výbavy se sice vrátila zpět, ale není kompletní, takže jsme na letošní školní akademii nemohli bohužel vystupovat. A tak jsme alespoň před Vánoci byli v civilu zazpívat pásmo koled paní starostce Vlkové a paní ředitelce Balgové, a na ukončenou jsme nacvičené tanečky a pásmo Kozel předvedli koncem května rodičům dětí. Jsme zklamaní z toho, že těch, kteří chodili na zkoušky pravidelně, snažili se a hezky chovali, bylo tak málo. Ale jsou i světlé výjimky, třeba náš nejmenší tanečník Ríša Osička, který má teprve 5 let a mohl by jít většině dětí příkladem. Snad se nám podařilo zasadit pár semínek, která jednou vzejdou a folklor v naší obci s odchodem malošů z Hrozínku nevymizí. Byla by to škoda, děti jsou šikovné! Manželé Ivančicovi Moje oči chtějí teď spát, s druhými se chtějí teď smát. Když myslím na tebe, chci odletět do nebe. Když mi dáváš tolik lásky, Pohlaď mi mé hladké vlásky. 19

20 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ I DALŠÍ ÚSPĚCHY ZUŠ VELKÉ BÍLOVICE Školní rok byl pro Základní uměleckou školu Velké Bílovice ve znamení tvrdé práce a příprav. V tříletých intervalech pravidelně vyhlašující se Národní soutěže základních uměleckých škol se v letošním roce týkaly sólového a komorního zpěvu, hry na dechové a bicí nástroje i soutěžní přehlídky tanečního oboru - jednoduše řečeno, téměř všech oborů a nástrojů, které jsou v naší škole zastoupeny nejvíce. A tak jsme již od začátku školního roku věděli, že ten letošní bude velmi náročný. Čekala nás nejen příprava samotných soutěžních vystoupení, ale i organizace taneční přehlídky břeclavského okresu i okresního kola soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje a bicí, mnoho volného času věnovaného nácviku i delší či kratší výjezdy na příslušná soutěžní klání. S jednotlivými soutěžními výsledky i ostatními úspěchy máte možnost se seznámit i vy. Hudební obor: Jan Kočár ze třídy p. uč. Pavola Hodi přijat na Konzervatoř Brno obor: hra na klarinet Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu - Klobouky u Brna Kategorie 1. Maršálková Tereza 1. místo s postupem (p. uč. Luboš Řehánek) Kategorie 3. Galová Jůlie 3. místo (p. uč. Luboš Řehánek) Kategorie 5. Pálková Jana 2. místo (p. uč. Luboš Řehánek) Kategorie 6. Pálková Jana 1. místo (p. uč. Luboš Řehánek) Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klarinet - Klobouky u Brna Kategorie 2. Peš Lubomír 2. místo (p. uč. Pavol Hoďa) Kategorie 8. Kočár Jan 1. místo s postupem (p. uč. Pavol Hoďa) Absolutním vítězem okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje: Kočár Jan (ZUŠ Velké Bílovice) Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve zpěvu - Břeclav Kategorie 0. Brůčková Dorota 1. místo s postupem (pí uč. Jana Zachovalá) Ondrišíková Hana Kategorie 1. Jeřelová Daniela Osička Tobias Kategorie 2. Kachyňa Martin Kategorie 4. Brůčková Vendula Kategorie 5. Vaňková Eliška Kategorie místo s postupem (pí uč. Jana Zachovalá) 1. místo s postupem (pí uč. Dagmar Osičková) 1. místo s postupem (pí uč. Dagmar Osičková) 2. místo (pí uč. Dagmar Osičková) 1. místo s postupem (pí uč. Jana Zachovalá) 1. místo s postupem (pí uč. Jana Zachovalá) Poláchová Veronika 1. místo s postupem (pí uč. Dagmar Osičková) Kategorie 1. - komorní zpěv Kachyňa Martin Osička Tobias Jeřelová Daniela 1. místo s postupem (pí uč. Dagmar Osičková) 1. místo s postupem Kadrnková Zuzana Jeřelová Daniela Osička Tobias Kategorie 2. Brůčková Dorota Brůčková Vendula (pí uč. Dagmar Osičková) 1. místo s postupem (pí uč. Dagmar Osičková) 1. místo s postupem (pí uč. Jana Zachovalá) Poláchová Veronika 1. místo s postupem Škrobáčková Dana Průdková Alžběta Brůčková Vendula Vaňková Eliška (pí uč. Dagmar Osičková) 2. místo (pí uč. Jana Zachovalá) Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové žesťové a bicí nástroje Velké Bílovice Kategorie 1.- bicí nástroje Bílek Martin Ouda Tobiáš 1. místo s postupem (p. uč. Milan Zapletal) 3. místo (p. uč. Milan Zapletal) Kategorie 2. Svoboda Ondřej 2. místo (p. uč. Milan Zapletal) Kategorie 4. Malhocký Štěpán 2. místo (p. uč. Milan Zapletal) Opluštil Michal 2. místo (p. uč. Milan Zapletal) Kategorie 6. Matulík Tomáš 1. místo s postupem (p. uč. Milan Zapletal) Kategorie 1. - trubka Dobšíček Adam 2. místo (p. uč. Luboš Řehánek) Šťavík Vojtěch 2. místo (p. uč. Radek Růžička) Kategorie 2. - trubka Vaněk Adam 2. místo (p. uč. Luboš Řehánek) Kategorie 8. - trubka Machů Patrik 1. místo s postupem (p. uč. Radek Růžička) Kategorie 0. - baskřídlovka Šťavík Richard 1. místo s postupem (p. uč. Radek Růžička) Kategorie 3. - trombon Kratochvíl Tomáš 2. místo (p. uč. Radek Růžička) Kategorie 6. - tuba Osička Martin 1. místo s postupem (p. uč. Luboš Řehánek) Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje - Břeclav Kategorie 0. - cimbál Omelka Šimon 1. místo s postupem (pí uč. J. Zlomková B. Jagošová) Ondrišíková Hana 1. místo (pí uč. J. Zlomková B. Jagošová) Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve zpěvu - Kyjov 17. a Kategorie 0. Brůčková Dorota 1. místo (pí uč. Jana Zachovalá) Ondrišíková Hana 2. místo (pí uč. Jana Zachovalá) Kategorie 1. Jeřelová Daniela 2. místo (pí uč. Dagmar Osičková) Osička Tobias 1. místo (pí uč. Dagmar Osičková) 20

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více