Kanalizační potrubí. katalog výrobků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kanalizační potrubí. katalog výrobků"

Transkript

1 Kanalizační potrubí katalog výrobků

2 jen málo je míst, kde nás nepotřebujete úvod Historie plastových kanalizačních trub začíná v polovině třicátých let minulého století v Německu. Již v roce 1938 byly trouby z neměkčeného polyvinylchloridu použity pro odkanalizování budov. Od těch dob byly z tohoto plastu postaveny miliony kilometrů kanalizačních potrubí nejrůznějších průměrů, v nejrůznějších zeměpisných šířkách i nadmořských výškách. základní informace Plastové kanalizační potrubí Marotta je vyráběné v souladu s normou ČSN EN a ČSN EN z neměkčeného PVC - polyvinylchloridu (neměkčený polymer připravený suspensní polymerací vinylchloridu (S-PVC) bez změkčovadel a plniv). Tyto trouby jsou určené pro výstavbu a rekonstrukci gravitačních kanalizačních sítí a domovních kanalizačních přípojek pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové výstavby, občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských objektů, zatížených běžnými kontaminanty. Trouby mohu být vystaveny stálé teplotě do 60 C. Tyto produkty jsou dle ČSN zařazeny do třídy hořlavosti B - nesnadno hořlavé. strana 2 / 3

3 VÝROBKY: PLNÁ TROUBA a TROUBA SE STRUKTUROVANOU STĚNOU Společnost Marotta zpracování plastů vyrábí a uvádí na trh kompaktní třívrstvou plnou troubu a troubu se strukturovanou stěnou. Oba produkty jsou v souladu s normy ČSN EN a ČSN EN Trouba plná je vyrobena z PVC s hodnotou K 68 a s přídavkem recyklátu z okenních profilů do středové vrstvy. Trouba se strukturovanou stěnou se skládá z vysoce pevných plášťových vrstev, vyrobených z PVC s indexem toku taveniny 68 (K hodnota) a pružné středové vrstvy vyrobené z nejkvalitnějšího PVC o K hodnotě 57 s přísadou modifikátorů houževnatosti používaných především při výrobě okenních profilů. Takto vyrobené kanalizační potrubí lehce splňuje požadavky na kruhovou tuhost SN4, SN8. napěňované trouby. Samozřejmostí je, že v recepturách kanalizačního potrubí Marotta nejsou již používány stabilizátory s obsahem olova, ale výhradně stabilizátory na bázi vápník - zinek. technické informace Obchodní název Kanalizační potrubí Marotta Materiál Označení výrobku Neměkčený polymer připravený suspenzní polymerací vinylchloridu bez změkčovadel a plniv S-PVC. Název výrobce, norma (ČSN EN ), jmenovitá světlost (DN), kruhová tuhost (SN), síla stěny, oblast použití (UD), datum výroby Jmenovitá světlost 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm Stavební délka 500 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm 5000 mm Způsob spojování a těsnění Použití Chemická odolnost Násuvnými hrdly a gumovými těsnícími kroužky pro kanalizační potrubí Kanalizační řady, kanalizační přípojky uložené v zemi určené k beztlakové dopravě odpadních a dešťových vod a splašků Trouby a tvarovky jsou odolné kyselým odpadním vodám od ph2 až po vody alkalické do ph12. Detailní chemická odolnost je uvedena na konci katalogu Teplotní odolnost Trvale max 60 C Mechanické a termické vlastnosti Symbol Hodnota Hodnota Krátkodobá kruhová tuhost (kn/m 2 ) SN 4 8 Vrubová houževnatost (kj/m 2 ) a k Napětí v ohybu (N/mm 2 ) σ bg Napětí na mezi kluzu (N/mm 2 ) σ >45 >45 Prodloužení při přetržení (%) ε R Modul pružnosti (N/mm 2 ) E >3000 >3000 Odolnost proti vnitřnímu přetlaku (h) při σ=16n. mm-2 a T=20 C 1 1 Bod měknutí dle Vicata (K) Tepelná vodivost (W/Km) λ 0,15 0,15 Součinitel teplotní roztažnosti (K -1 ) α Absorpce vody (mg/cm 2 ) <4 <4

4 trouba s hrdlem SN4 trouba s hrdlem SN8 systém KG trouby DN kód l [mm] m [kg] kód l [mm] m [kg] balení/paleta , / , ,79 1/ , ,41 1/ , ,01 1/ , ,35 1/ , / , ,06 1/ , ,93 1/ , ,78 1/60 KGEM , ,51 1/ , ,35 1/ , ,29 1/ , ,32 1/ , ,32 1/ , ,34 1/ , ,32 1/ , ,76 1/ , ,25 1/ , ,14 1/ , ,54 1/25 KG tvarovky kód DN h [mm] balení/paleta KGK víčko / / / /240 kód DN h [mm] m [kg] balení/paleta KGM hrdlový uzávěr ,11 120/ ,15 100/ ,28 50/ ,56 30/240 kód DN h [mm] m [kg] balení/paleta KGU přesuvka ,26 40/ ,36 36/ ,64 18/ ,34 9/72 Strana 4 / 5

5 kód DN α z 1 z 2 l 1 m [kg] balení/paleta ,24 40/ ,29 25/ ,52 12/ ,14 5/40 kód DN α z 1 z 2 l 1 m [kg] balení/paleta ,27 35/ ,33 25/ ,59 12/ ,603 4/32 kód DN α z 1 z 2 l 1 m [kg] balení/paleta ,29 30/ ,37 20/ ,65 8/ ,411 3/30 kód DN α z 1 z 2 l 1 m [kg] balení/paleta ,33 30/ ,44 19/ ,73 9/72 KGB - kolena 15 / 30 / 45 / 67 / ,568 4/32 kód DN α z 1 z 2 l 1 m [kg] balení/paleta ,38 25/ ,49 16/ , ,557 4 KG přechodky kód DN d 6 h l balení/paleta KGUG litina / PVC kód DN D d 1 l balení/paleta KGUS kamenina / PVC kód DN D l balení/paleta KGUSM PVC / kamenina

6 KG tvarovky kód DN z 1 [mm] z 2 [mm] z 3 [mm] L [mm] m [kg] balení/paleta / ,64 12/ / ,72 10/ / ,81 8/ / ,02 6/ / ,14 5/ / ,46 4/32 KGEA odbočka 45 / / ,84 1/ / ,039 4/ / ,38 1/ / ,758 1/20 kód DN z 1 [mm] z 2 [mm] z 3 [mm] L [mm] m [kg] balení/paleta / ,47 16/ / ,66 12/ / ,65 5/ / ,01 6/ / ,18 6/ / ,15 5/ / ,656 1/ / ,733 1/ / ,01 1/ / ,456 1/24 redukce nesouosá dlouhá KGR kód DN z [mm] l [mm] m [kg] bal./paleta / ,25 30/ / ,44 20/ / ,41 27/ / ,98 16/ / ,82 1 čistící tvarovka KGRE kód DN L [mm] m [kg] balení/paleta , , , , zpětná klapka s aretací KGKLAP DN L kód DN Ø [mm] L [mm] H [mm] Strana 6 / 7

7 Hydraulika Hydraulické vlastnosti a chování kanalizačního potrubí během provozu má vliv na volbu profilů z pohledu kapacitních možností. Zkušenosti s použitím výpočtových metod a odpovídajícím parametrům kanalizačních systémů ukazují, že metoda podle Colebrook Whiteho se nejvíce přibližuje ve svých výsledcích skutečnému stavu. Množství splaškových vod se určí spotřebou v dané lokalitě. K určení lze též použít ČSN Množství dešťových vod se vypočítá z intenzity směrodatného deště, charakteru plochy a její velikosti. Při dimenzování kanalizačního potrubí porovnáme předpokládané množství odváděné splaškové nebo dešťové vody s hydraulickými tabulkami. Rozhodující v tomto případě je spád potrubí. hodnoty DN, DN/ID [ mm ] hodnoty Q [ l/s ] hodnoty v [ m/s ] spád ( ) DN DN/ID Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v Q v ,6 3,50 0,41 4,30 0,51 5,10 0,60 5,70 0,68 6,30 0,75 6,90 0,81 7,40 0,88 7,90 0,94 8,40 0,99 12,2 1,44 17,6 2,09 21,8 2,59 25,4 3,01 28,6 3, ,6 5,00 0,45 6,20 0,56 7,30 0,66 8,20 0,75 9,10 0,82 9,90 0,89 10,6 0,96 11,3 1,03 12,0 1,09 17,4 1,58 25,2 2,81 31,2 2,83 36,3 3,29 40,8 3, ,0 9,70 0,53 12,1 0,67 14,1 0,78 16,0 0,88 17,6 0,97 19,2 1,06 20,6 1,14 21,9 1,21 23,2 1,28 33,6 1,85 48,6 2,67 60,1 3,31 69,8 3,85 78,4 4, ,2 17,6 0,62 22,0 0,77 25,7 0,99 20,0 1,02 32,0 1,13 34,8 1,22 37,4 1,31 39,8 1,40 42,10 1,48 60,9 2,14 87,7 2,67 108,4 3,81 125,8 4,43 141,3 4,97 Statika Statika kanalizačního potrubí popisuje vlastnosti a chování trouby při účinku vnějšího zatížení na potrubí. Hlavní vliv na tyto vlastnosti mají fyzikálně-mechanické parametry použitého materiálu, tloušťka stěny a průměr potrubí. Dle stanoveného standardu ISO se vlastnost trub pro statické hodnocení definuje parametrem tuhost, který lze charakterizovat obecně jako deformovatelnost potrubí. Porovnání tuhé a pružné trouby: Tuhá trouba přenáší značnou část zatížení na sebe. Při přetížení dojde k trvalé deformaci, která ve většině případů znamená porušení celistvosti potrubí. Pružné plastové trouby se při zatížení deformují do velikosti své tuhosti a tím se vyrovná zatěžovací stav okolního prostředí. Napětí v zemině je charakterizováno změnou tvaru potrubí. Trouba reaguje pružnou deformací, při které nedojde k porušení celistvosti potrubí. Deformace potrubí U plastového kanalizačního potrubí je maximální doporučená deformace 10%. Na velikost deformace potrubí má vliv tvar lože, hutnění, vlastnosti zeminy a zatížení povrchu terénu. Tvar lože Hutnění žádné běžné (85%<D<95%; 0,7<I D <0,8) pečlivé za dozoru (D>95%; I D >0,8) D parametr míry zhutnění, určen standardní Proctorovou zkouškou (soudružné zeminy) I D relativní ulehlost (nesoudružné zeminy, kdy nelze určit maximální objemovou hmotnost Proctorovou zkouškou) Vlastnosti zeminy obsypu a zásypu zeminy písčité - nesoudržné, rychle konsolidující zeminy hlinitopísčité - nejběžnější, se střední rychlostí konsolidace zeminy jílovitohlinité - pomalu konsolidující

8 Montážní návod Tento montážní návod popisuje dopravu, skladová- Kanalizační trouby se musí přepravovat vhodnými do- ní a průběh montáže kanalizačního potrubí Marotta. pravními prostředky a musí celou svou délkou spo- Vzhledem k jeho obecnosti je nutné jej považovat pou- čívat na ložné ploše. Maximální výška převáženého ze za doporučený a nezávazný. Norma ČSN stohu je 3 m. Kanalizační potrubí je velmi houževnaté, stanoví přesné podmínky pro navrhování, posuzování, ale s klesající teplotou vzrůstá křehkost trub. Proto při provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kana- teplotách pod -5 C se doporučuje manipulace se zvý- lizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu šenou opatrností. Plastové potrubí může být sklado- s ČSN EN až a ČSN EN 1610, s platností váno na rovném prostranství max. 2 roky. Při delším pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, prů- skladování je nutno trouby chránit před UV zářením. myslové závody, drobné provozy, sportovní areály, do- Výška stohu při volném skladování nesmí přesáhnout pravní stavby a jiné objekty, pokud pro ně neplatí jiné 2 m, při skladování v ochranných rámech mohou být normy. na sobě 4 svazky. Nomogram rozdělení materiálu obsypu a zásypu Kanalizační potrubí doporučujeme položit a zasypat ihned po provedení výkopu, nejlépe během jednoho dne. Promrznutí lože je nepřípustné. Minimální výška krytí je u komunikace třídy A jeden metr a ve volném terénu 0,7m. Lože pod potrubím ho chrání a zároveň platí, že čím větší je úhel uložení, tím vyšší může být krytí trouby (viz. tvary lože). Obsyp lože i potrubí se provede do výšky minimálně 30 cm nad horní okraj trub. Vykopaný materiál se pro obsyp může použít pouze v případě, že největší částice nepřekročí 1/10 průměru potrubí. Jinak se použije písek nebo štěrkopísek. Před vlastní pokládkou se musí každá trouba zkontrolovat (neporušenost hrdla, přítomnost těsnícího kroužku). Po uložení do lože se provádí obsyp a hutnění. Obsyp a hutnění se provádí současně po obou stranách trouby. Hutnit se nesmí nad troubou. Poté následuje zásyp z vykopaného materiálu. V případě potřeby je možno trouby obetonovat. Mezera mezi hrdlem a potrubím se musí ochránit před vniknutím cementového mléka a potrubí se musí zajistit proti vyplavání. strana 8 / 9

9 Kanalizační potrubí se spojuje pomocí násuvných hrdel, ve kterých je uložen gumový těsnící element. Při vlastním spojování se rovný konec a hrdlo trouby očistí, zkontroluje se založení těsnícího kroužku, rovný konec trouby se natře montážním mazivem a zasune do hrdla na doraz. Okraj hrdla se označí tužkou a rovný konec se povytáhne o 3 mm na každý 1 m délky trouby, nejméně však o 10 mm. Trouby lze zkrátit pomocí speciálního řezáku nebo pilkou s jemnými zuby. Po zkrácení je třeba vždy vytvořit úkos na rovném konci. Zkouška těsnosti se provádí stlačeným vzduchem dle normy ČSN EN 1610 a vodou o volné hladině dle normy ČSN Tlaková zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí, je rychlá a ekonomická - odpadá finančně náročné napouštění úseku vodou. Pro opravy se používají tvarovky KGU (přesuvka). Poškozená část potrubí se vyřízne a pomocí dvou tvarovek KGU se na vyříznuté místo vsadí kus trouby bez hrdla. Oprava poškozeného místa Připojení na litinové nebo kameninové potrubí se provádí pomocí speciálních tvarovek, které jsou součástí systému. Dodatečné připojení potrubí lze provést pomocí dvou přesuvek KGU a kusu trouby bez hrdla. Z potrubí se vyřízne díl odpovídající dvojnásobné délce odbočky, na jeden konec potrubí se nasune odbočka KGEA a na druhý konec pomocí dvou přesuvek trouba bez hrdla (viz. obrázek). Dodatečné připojení postup

10 Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] acetaldehyd 100 acetaldehyd 40 acetaldehyd+kyselina octová 90/40 acetanhydrid aceton st. - aceton allylalkohol 96 amoniak kapalný 100 amoniak plynný anilin čistý anilin chlorhydrát vodný nas. anon anorganická hnojiva do anorganická hnojiva nas antiformin vodný 2 + Asfluid I, kapalný - benzaldehyd vod. 0, benzin benzin-benzol směs 80/ benzoan sodný vod. do benzoan sodný vod. do 36 benzol bělící louh 12,5 % akt.chloru už. + + borax vod. zř. + + borax vod. nas. boritan draselný vod brom kapalný brom plynný níz. bromičnan draselný vod. zř. + + bromid draselný vod. zř. + + bromid draselný vod. nas bromová voda nas. butadien butan plynný 50 + butandiol do butanol do butindiol 100 butylacetát butylfenol 100 celuloza vod. nas. + cykanon už cyklohexanol cyklohexanon činící extrakty z celulozy obv. činící extrakty rostlinné obv. + čpavková voda nas. + + densodrin už dextrin vod. nas. + dextrin vod. 18 dichroman draselný vod dusičnan amonný vodný zř. + + dusičnan amonný vodný nas dusičnan draselný vod. nas dusičnan draselný vod. zř. + + dusičnan stříbrný vod. do dusičnan vápenatý vod emulse parafinů už. + + est. kys. octové ethylakrylát ethylalkohol (zákvas) už. + + ethylalkohol a kys. octová (kvasná směs) už. + ethylalkohol denat. (2 % toluenu) 96 + ethylalkohol vod ethylenchlorid ethylenoxid kap ethylether fenolové vody do 90 - fenolové vody 1 + fenylhydrazin fenylhydrazin-chlorhydrát vod. nas. ferrikyanid a ferrokyanid draselný vod. zř. + + ferrikyanid a ferrokyanid draselný vod. nas fluorid amonný vodný do 20 + fluorid mědnatý vodný fluorodusík vod. do 20 + formaldehyd vod. zř. + + formaldehyd vod fosfan fosgen plynný fosgen kapalný fotoemulze kaž. + + fotoustalovač už. + + fotovývojka už. + + FRIGEN fruktoza (hroznový cukr) vod. nas. + + glycerin vod. kaž glykokol vod glykol vod. už hexantriol už hovězí lůj, sulfonová emulze už. + hydrogensiřičitan sodný vod. zř. + + hydrogensiřičitan sodný vod. nas hydroxylaminsulfát vod. do chlofen už. - chlor plynný suchý chlor plynný vlhký 0,5 + chlor plynný vlhký 1 chlor plynný vlhký 5 chlor plynný vlhký 97 chlor zkapalněný - chloramin vod. zř chlorečnan sodný vod. do chlorečnan sodný vod. nas chlorid amonný vodný zř. + chlorid amonný vodný nas chlorid antimonitý vod chlorid cínatý vod. nas. + + chlorid cínatý vod. zř. + + chlorid draselný vod. nas chlorid draselný vod. zř. + + chlorid fosforitý chlorid hlinitý vodný zř. + + chlorid hlinitý vodný nas chlorid hořečnatý vod. zř. + + chlorid hořečnatý vod. nas chlorid mědný vod. nas. + + chlorid sodný (viz sůl jedlá) chlorid vápenatý vod. zř. + + chlorid vápenatý vod. nas chlorid zinečnatý vod. nas chlorid zinečnatý vod. zř. + + chlorid železitý do chlorid železitý nas chloristan draselný vod chlornan sodný vod. zř. + chlorová voda nas. chlorovodík vlhký + + chlorovodík suchý chroman draselný vod chromový kamenec vod. zř. + + chromový kamenec vod. nas chromsírová čis. směs 50/15/ jód kovový a v alkal. roztoku - kamence vodné zř. + + kamence vodné nas karbolineum ovoc. už. + klovatina už. + kresol vod. do 90 krotonaldehyd kulér už kyanid draselný vod. do kys. adipová nas. + + kys.antrachinonsulfonová vod. suspense + kys. arseničná vod. zř. + + kys. arseničná vod kys. benzoová kaž. + + kys. boritá vod. nas. + + kys. bromovodíková vod kys. bromovodíková vod. do kys. chloristá vod. do kys. chloristá vod. nas kys. chlorná vod kys. chlorná vod kys. chlorná vod kys. chlorsulfonová 100 kys. chromová vod. do kys. citronová vod. nas kys. citronová vod. do kys. diglykolová kys. diglykolová nas. + kys. dusičná vod. do kys. dusičná vod kys. fluorokřemičitá vod. do kys. fosforečná vod. do kys. fosforečná vod. nad kys. glykolová vod kys. jablečná vod kys. křemičitá vod. kaž kys. maleinová vod. nas. + + kys. maleinová vod kys. máselná konc. - kys. máselná vod kys. metansulfonová kys. metansulfonová vod. do 50 + kys. mléčná vod kys. mléčná vod. do kys. monochloroctová vod kys. monochloroctová kys. mravenčí vodná kys. mravenčí vodná do kys. mravenčí vodná 50 + kys. octová vod. do kys. octová ledová kys. octová vod kys. octová vod strana 10 / 11

11 SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] SLOUČENINA koncentrace [%] teplota [ C] kys. octová surová 95 kys. olejová už kys. pikrinová 1 + kys. siřičitá při 8 barech nas. + kyselina sírová vod. do kyselina sírová vod kyselina sírová vod kyselina sírová vod kys. solná vod. do kys. solná vod. konc kys. stearová kys. šťavelová vod. nas kys. šťavelová vod. zř kys. uhličitá vod. do 8 bar nas. + kys. vinná vod. do kys. vinná vod. nas kyslík kaž lihoviny + likéry + louh draselný vod. do louh draselný vod louh sodný vod. do louh sodný vod lučavka královská lůj manganistan draselný vod manganistan draselný vod. do mastné kyseliny mastné kyseliny palmového oleje melasa už. + + melasová směs už Mersol D už. + + metanol vod. 32 metanol methylchlorid metylénchlorid minerální oleje mladina už. + + mléko moč + + močovina vod. do močovina vod Mowilith D už. + NEKAL BX vod. zř. + + nikotin vod. už. + nikotinové preparáty vod. už. + nitroglycerin zř. nitroglykol zř. - nitrózní plyny konc. ocet vinný už octan olovnatý vod. nas octan olovnatý vod. zř. + + octan olovnatý vod. tep. nas. + + odplyny s obsahem kys. sírové (vlhké) kaž odplyny s obsahem oxidu sírového kaž. odplyny s obsahem oxidu uhličitého kaž odplyny s obsahem fluorovodíku st odplyny s obsahem oxidu siřičitého níz odplyny s obsahem oxidu uhelnatého kaž odplyny s obsahem oxidů dusíku kaž. + + odplyny s obsahem olea níz odplyny s obsah. chlorovodíku kaž odplyny s obsah. nitrosních plyn. kaž olej lněný oleje a tuky oleum 10 - ovocné šťávy už ovocné nápoje už oxid fosforečný oxid siřičitý suchý kaž oxid siřičitý vlhký oxid siřičitý kapal. 100 oxid siřičitý vlhký kaž. + + oxid uhelnatý oxid uhličitý suchý oxid uhličitý vlhký kaž. + + oxidy dusíku vlhké a suché zř. oxidy dusíku vlhké konc. - ozon ozon 10 + parafinické alkoholy páry olea vyš. páry olea níz. + peroxid vodíku vod. do 30 + peroxid vodíku vod. do persíran draselný nas. + + persíran draselný zř. + + pivo potaš vod. nas. + + propan plynný + propan kapalný propargylalkohol vod prostředky pro ochranu rostlin - viz karbolineum a nikotinové preparáty pyridin kaž. - rtuť sirouhlík 100 sirovodík suchý sirovodík vod. nas. + + síran amonný vodný nas síran amonný vodný zř. + + síran hořečnatý vod. nas síran hořečnatý vod. zř. + + síran mědnatý vod. nas síran mědnatý vod. zř. + + síran nikelnatý vod. zř. + + síran nikelnatý vod. nas síran sodný vod. zř. + + síran sodný vod. nas síran zinečnatý vod. nas síran zinečnatý vod. zř. + + směs kyselin (dusičná/sírová/voda) 50/50/0 - směs kyselin (dusičná/sírová/voda) 10/20/ směs kyselin (dusičná/sírová/voda) 10/87/3 směs kyselin (dusičná/sírová/voda) 50/31/19 + směs kyselin (dusičná/sírová/voda) 48/49/3 + soda roztok nas soda roztok zř. + + sodný bisulfid vod. s oxidem uhličitým nas spřádací kyseliny s CS2 200 mg/l spřádací kyseliny s CS2 100 mg/l + + spřádací kyseliny s CS2 700 mg/l - spřádací lázně viskózové sůl jedlá vod. zř. + + sůl jedlá vod. nas svítiplyn bez benzenu + škroby vod. už tetrachlormetan tech tetraethylolovo thionylchlorid konc. - toluen trichloretylén trietanolamin trimetylpropan vod. obv. trimetylpropan vod. do uhličitan draselný vod. (viz potaš) uhličitan sodný (viz soda) vinné destiláty všeho druhu + vinný destilát + + vinylacetát víno bílé a červené voda mořská + + voda obecně + + voda sodová + voda destilovaná + + voda mýdlová konc. + voda pitná + + voda pramenitá + + voda-kondenzát + + voda-odpadní (i velmi kyselá bez org.rozp.) + + voda-odpadní se stopami fenolů a butanolu + vodík vyšší mastné alkoholy xylol želatina vod. kaž. + + Vysvětlivky značení: + odolnost +* částečná odolnost podmínečná odolnost -* malá odolnost - nestálost bez označení kaž. konc. níz. už. obv. zř. vod. nas. tep.nas. st. nezkoušeno jakákoli koncentrace koncentrovaný roztok nízká koncentrace užívaná koncentrace obvyklá, obchod. koncentrace zředěný roztok vodný roztok za studena nasycený roztok za tepla nasycený roztok stopy

12 Výrobní závod: Marotta zpracování plastů s.r.o HUMPOLEC - Komorovice 56 tel tel fax e-mai:

KG-Systém (PVC) KG-Systém (PVC) Katalog výrobků a montážní předpis. Kanalizační trubky a tvarovky. 1. vydání 2011. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1

KG-Systém (PVC) KG-Systém (PVC) Katalog výrobků a montážní předpis. Kanalizační trubky a tvarovky. 1. vydání 2011. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1 KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky 1. vydání 2011 KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah KG-Systém (PVC) Přednosti

Více

KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky ISO 9001. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1

KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky ISO 9001. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1 KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1 ISO 9001 KG-Systém (PVC) KG-Systém (PVC) Příroda je nedílnou součástí našeho života, proto je přirozená snaha nás všech o

Více

Hladká kanalizace Katalog výrobků KG - SN4, SN8 Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu

Hladká kanalizace Katalog výrobků KG - SN4, SN8 Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu WAVIN Hladka KG 6-115 19.4.2006 13:09 Stránka 1 B524 J3412 X725 duben 2006 Hladká kanalizace KG - SN4, SN8 SYSTÉM TRUBEK A TVAROVEK PRO VENKOVNÍ KANALIZACI - KG Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu

Více

RV-Systém OSMA. Revizní šachty a dvorní vpusti ISO 9001. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1451-1/1401-1

RV-Systém OSMA. Revizní šachty a dvorní vpusti ISO 9001. Vyrobeno dle platné ČSN EN 1451-1/1401-1 RV-Systém OSMA Revizní šachty a dvorní vpusti Vyrobeno dle platné ČSN EN 1451-1/1401-1 ISO 9001 RV-Systém OSMA RV-Systém OSMA Voda je kolébkou života, krví ekosystému. Člověk svým přičiněním vodu znečišťuje,

Více

90 C TEMPERATURE RESISTANCE CIRCULAR STIFFNESS 100% RECYCLABLE SN4 - SN10 ISO 9001

90 C TEMPERATURE RESISTANCE CIRCULAR STIFFNESS 100% RECYCLABLE SN4 - SN10 ISO 9001 100% RECYCLABLE CIRCULAR STIFFNESS SN4 - SN10 90 C TEMPERATURE RESISTANCE ISO 9001 Kanalizace do náročných podmínek KG 2000 SN 10 Polypropylen je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek,

Více

DOUBLE CORE -20 C / 95 C

DOUBLE CORE -20 C / 95 C ISO 9001 DOUBE CORE -20 C / 95 C Kanalizace do náročných podmínek Systém Magnacor je produkován v průměrech 200-600 mm a jeho vynikající vlastnosti jsou výsledkem použití kopolymeru z blokového polypropylenu.

Více

Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu

Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu EPIC B524 J3412 X725 duben 2008 Hladká kanalizace KG - SN4, SN8 Systém trubek a tvarovek pro venkovní kanalizaci - kg Inteligentní řešení pro stavby a infrastrukturu Základní informace Vlastnosti materiálu

Více

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U)

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Klasifikace materiálů v tabulce je zjednodušena do tří skupin: + Odolný - za běžných podmínek (tlak, ) materiál není nebo je jen zanedbatelně napadán

Více

Červenec 2014. Technický manuál Katalog výrobků

Červenec 2014. Technický manuál Katalog výrobků Červenec 2014 Technický manuál Katalog výrobků Systém žebrovaného Kanalizační trubky a tvarovky Obsah Obsah Charakteristika a výhody systému...... 4 Výpočty.......................... 5 Doprava a manipulace...............

Více

90 C TEMPERATURE RESISTANCE. 100% 26dB SOUND INTENSITY RECYCLABLE ISO 9001

90 C TEMPERATURE RESISTANCE. 100% 26dB SOUND INTENSITY RECYCLABLE ISO 9001 100% 26dB RECYCABE SOUND INTENSITY 90 C TEMPERATURE RESISTANCE ISO 9001 Splňuje i nejvyšší požadavky Přednosti a výhody systému VYSPĚÝ SYSTÉM VYSOKÉ UŽITNÉ VASTNOSTI ŽIVOTNOST AŽ 100 ET TEPOTNÁ ODONOST

Více

90 C TEMPERATURE RESISTANCE. 100% 20dB SOUND INTENSITY RECYCLABLE ISO 9001

90 C TEMPERATURE RESISTANCE. 100% 20dB SOUND INTENSITY RECYCLABLE ISO 9001 100% 20dB RECYCLABLE SOUND INTENSITY 90 C TEMPERATURE RESISTANCE ISO 9001 Důvěřujte svým uším Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan db je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahujícího

Více

Srpen 2013. KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky. Katalog výrobků Technický manuál

Srpen 2013. KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky. Katalog výrobků Technický manuál Srpen 2013 KG-Systé (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky Katalog výrobků Technický anuál Obsah Obsah Úvod KG-Systé (PVC) Přednosti a výhody systéu........... 4 Vlastnosti ateriálu (echanické/terické)...............

Více

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu ISO 9001 Přednosti a výody systému Vlastnosti materiálu Šactový systém budoucnosti RV-Systém OSMA je moderní, vyspělý systém šactovýc komponentů, určený pro výstavbu revizníc kanalizačníc šacet a vpustí

Více

Wavin KG. 7. kapitola. Výhody systému

Wavin KG. 7. kapitola. Výhody systému 7. kapitola Wavin KG Výhody systému hladký vnitřní povrch výborné hydraulické vlastnosti hrdlo opatřené těsněním snadná a rychlá montáž snadné napojení do všech šachet Wavin není nutné používat přechodové

Více

100% 90 C TEMPERATURE RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001

100% 90 C TEMPERATURE RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001 100% 90 C TEMPERATURE RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001 Šactový systém budoucnosti RV-Systém OSMA je moderní, vyspělý systém šactovýc komponentů, určený pro výstavbu revizníc kanalizačníc šacet a vpustí v

Více

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu ISO 9001 Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu Trio - učíme se od přírody Jedinečná technologie koextruze je základem výroby inovovaných trubek a tvarovek KG-Systém (PVC). Umožňuje vytvořit produkt

Více

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím. Chemická odolnost nerezových materiálů Nerezové oceli jsou definovány tak, že se vyznačují zvláště vysokou odolností vůči chemikáliím. Obecně platí, že obsahují alespoň 12% chromu a nejvýše 1,2% uhlíku.

Více

Hladká kanalizace KG - SN4, SN8. Katalog výrobků. www.wavin.cz www.ekoplastik.cz

Hladká kanalizace KG - SN4, SN8. Katalog výrobků. www.wavin.cz www.ekoplastik.cz Hladká kanalizace KG - SN4, SN8 Katalog výrobků Výrobky pro výstavbu inženýrských sítí Smysl našeho působení tkví ve vysoké jakosti našich výrobků. Naše výrobky splňují maximální nároky kladené na kvalitu

Více

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu ISO 9001 SN8-SN10 Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu Trio - učíme se od přírody Jedinečná technologie koextruze je základem výroby inovovaných trubek a tvarovek KG-Systém (PVC). Umožňuje vytvořit

Více

Tabulka chemické odolnosti

Tabulka chemické odolnosti Acetaldehyd (vodný roztok), 40% + o x + o + x x o x x o + o + + + o Acetamid (vodný roztok), 50% + + 1 x + + 1 + x x x + 1 x x x + x + 1 x + x + Kyselina octová, 2% + + + + + + + + o + + + + o + x x o

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 Kanalizační trubky a tvarovky TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ Wavin Solidwall PVC SN 12 Obsah Charakteristika a výhody systému.................... 4 oprava a manipulace.............................

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁL

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁL Kanalizační systémy KATAOG VÝROBKŮ A TECHNICKÝ MANUÁ KG Obsah Charakteristika a výhody systému.................... 4 Hydraulické výpočty............................... 6 Pokládka potrubí..................................

Více

TRIO CIRCULAR STIFFNESS TEMPERATURE 100% SYSTEM SN4 - SN8 SN4 - SN10 RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001

TRIO CIRCULAR STIFFNESS TEMPERATURE 100% SYSTEM SN4 - SN8 SN4 - SN10 RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001 TRIO SYSTEM SN4 - SN8 100% RECYCLABLE CIRCULAR 60 C STIFFNESS TEMPERATURE SN4 - SN10 RESISTANCE ISO 9001 VYSOKÁ PEVNOST PRUŽNÉ CHOVÁNÍ DLOUHODOBÁ STABILITA ŽIVOTNOST AŽ 100 LET TRIO - učíme se od přírody

Více

KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky ISO Vyrobeno dle platné ČSN EN

KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky ISO Vyrobeno dle platné ČSN EN KG-Systém (PVC) Kanalizační trubky a tvarovky Vyrobeno dle platné ČSN EN 1401-1 ISO 9001 KG-Systém (PVC) KG-Systém (PVC) Příroda je nedílnou součástí našeho života, proto je přirozená snaha nás všech o

Více

M A N U Á L SYSTÉM TLAKOVÝCH POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY A KANALIZACI

M A N U Á L SYSTÉM TLAKOVÝCH POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY A KANALIZACI TIÚ PLAST a.s. CERTIFIKÁT ISO 9001 277 11 Neratovice Česká Republika M A N U Á L SYSTÉM TLAKOVÝCH POTRUBÍ PRO ROZVODY VODY A KANALIZACI platný od 1/7/2004 TIÚ-PLAST a.s. IČO: 45 14 83 84 Sekretariát: Prodej:

Více

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE Chemická odolnosť DPE + odolný za bežných podmienok (tlak, teplota) podmienene odolný - médium napáda materiál, podstatne skrátená o životnosť. - nie je odolný Je potrebné prihliadať na koncentráciu a

Více

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění Oblast použití je tam, kde se vyžaduje bezpečné utěsnění vody, odpadních vod, plynů, vzduchu, kyselin, louhů a uhlovodíků. Je vhodné pro všechny příruby z oceli, nerezavějící

Více

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP JUMBO SN 10 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým

Více

DN/OD (mm) DN/ID (mm) 103,6 118,6 152,0 190,2 237,6 299,6 380,4 475,6

DN/OD (mm) DN/ID (mm) 103,6 118,6 152,0 190,2 237,6 299,6 380,4 475,6 Vynikající hydraulické vlastnosti trubek a tvarovek KG-Systém (PVC) jsou dány možností vyrobit vnitřní stěnu s extrémně nízkou drsností (

Více

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK

Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. CENÍK Firma: Stanislav MAREŠ, s.r.o. Strana: 1 / 5 111000,00 KGEM trubka DN 100x0,5m SN4 ks 38,00 46,00 111001,00 KGEM trubka DN 100x1m SN4 ks 57,00 69,00 111002,00 KGEM trubka DN 100x2m SN4 ks 106,00 129,00

Více

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika www.ronn.cz RONN TECH ODLUČOVACÍ A VSAKOVACÍ TECHNIKA DRENÁŽNÍ SYSTÉMY PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A BUDOV Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika Obsah strana Drenáže

Více

Únor 2014. Katalog výrobků

Únor 2014. Katalog výrobků Únor 2014 Katalog výrobků Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Přednosti a výhody systému........... 4 Vlastnosti materiálu................. 5 Popis systému..................... 6 Katalogová

Více

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER

Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER Tabulka odolnosti tekuté gumy CANADA RUBBER TABULKA ODOLNOSTI VŮČI PŮSOBENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK TEKUTÁ GUMA Identifikace vzorku: gumová vrstva Laboratorní číslo: X-5710-1 C Parametry Zkušební metody Výsledky

Více

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 2 TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. TRUBKA COBRAPEX Trubka COBRAPEX s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

Kanalizační potrubí KG z PVC

Kanalizační potrubí KG z PVC www.wavin.cz Komerční park Tulipán, Palackého 1153/76, 702 00 Ostrava - Přívoz tel.: 596 136 300 fax.: 596 136 301 Helenín 54/4760, 586 03 Jihlava 3 tel.: 567 312 901 fax.: 567 312 904 Do Čertouz, hala

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

TRIO CIRCULAR STIFFNESS TEMPERATURE 100% SYSTEM SN4 - SN8 SN4 - SN10 RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001

TRIO CIRCULAR STIFFNESS TEMPERATURE 100% SYSTEM SN4 - SN8 SN4 - SN10 RECYCLABLE RESISTANCE ISO 9001 TRIO SYSTEM SN4 - SN8 100% RECYCLABLE CIRCULAR 60 C STIFFNESS TEMPERATURE SN4 - SN10 RESISTANCE ISO 9001 VYSOKÁ PEVNOST PRUŽNÉ CHOVÁNÍ DLOUHODOBÁ STABILITA ŽIVOTNOST AŽ 100 LET TRIO - učíme se od přírody

Více

Technické informace. Zkušební značky od strany 342. Vysvětlení piktogramů od strany 343. Materiály od strany 345

Technické informace. Zkušební značky od strany 342. Vysvětlení piktogramů od strany 343. Materiály od strany 345 Technické informace Zkušební značky od strany 342 ysvětlení piktogramů od strany 343 Materiály od strany 345 Odolnost proti chemikáliím od strany 348 Rejstřík od strany 350 Číselný seznam od strany 354

Více

Srpen 2013. KG 2000 Polypropylen. Kanalizace do náročných podmínek. Katalog výrobků Technický manuál

Srpen 2013. KG 2000 Polypropylen. Kanalizace do náročných podmínek. Katalog výrobků Technický manuál Srpen 2013 KG 2000 Polypropylen Kanalizace do náročných podínek Katalog výrobků Technický anuál Obsah Obsah Úvod KG 2000 Polypropylen Přednosti a výhody systéu........... 4 Vlastnosti ateriálu (echanické/terické)...............

Více

HADICE PRO CHEMICKÉ PROVOZY TABULKA ODOLNOSTÍ Vhodnost pro duši hadice **) Chemikálie

HADICE PRO CHEMICKÉ PROVOZY TABULKA ODOLNOSTÍ Vhodnost pro duši hadice **) Chemikálie HADICE PRO CHEMICKÉ PROVOZY TABULKA ODOLNOSTÍ Vhodnost pro duši hadice **) fi alová fi alová zelená fi alová červená Acetaldehyd 75070 C A A C A A A A Acetamid 60355 C A A A A A A A Acetát amonný, vodný

Více

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel

Ocel lakovaná. pozinkovaná. Koncentrace. Ocel Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém

Více

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY AKYVER

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY AKYVER Anorganické kyseliny Kyselina olejová Kyselina boritá Kyselina palmitová Chlorovodík 20% Kyselina fenolsulfonová Chlorovodík 25% Kyselina fenoxyoctová Fluorovodík 25% Ftalanhydrid Kyselina dusičná Kyselina

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

PPKG - DOPLŇKY... 7 KG - montážní mazivo... 7

PPKG - DOPLŇKY... 7 KG - montážní mazivo... 7 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 TECHNICKÉ INFORMACE... 3 MECHANICKÉ A TERMICKÉ VLASTNOSTI POLYPROPYLENU... 4 SYMBOLY A ZKRATKY... 4 JMENOVITÉ ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 5 Hrdla a zkosené konce... 5 PPKGEM -

Více

Informace Zkušební značky Piktogramy Materiály Rabatové skupiny Abecední rejstřík Číselný rejstřík Seznam podle typů

Informace Zkušební značky Piktogramy Materiály Rabatové skupiny Abecední rejstřík Číselný rejstřík Seznam podle typů 370 TS Informace Zkušební značky 372 Piktogramy 373 Materiály 375 abatové skupiny 380 Abecední rejstřík 381 Číselný rejstřík 384 Seznam podle typů 394 TS 371 Informace Zkušební značky Verband der Elektrotechnik,

Více

2. Základní informace o používaných materiálech

2. Základní informace o používaných materiálech 2. Základní informace o používaných materiálech Materiál Polyvinylchlorid Polypropylen Název PVC - U PP Specifické materiálové vlastnosti leh ený, m k ený B - obtížn ho lavý a samozhášivý C - snadno ho

Více

TECHNICKÝ LIST Havarijní souprava chemická HSES 360-CH

TECHNICKÝ LIST Havarijní souprava chemická HSES 360-CH TECHNICKÝ LIST Havarijní souprava chemická HSES 360-CH HAPPY END CZ, a.s. HAPPY END CZ, a.s. Popis výrobku: Chemická havarijní souprava HSES 360-CH je ideálním prostředkem pro řešení havárií spojených

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Kompletní ceník platný od 20.července 2015

Kompletní ceník platný od 20.července 2015 KG trubky SN4 - Ultra-3 : 0,00 0,00 KGEM trubka DN 100 5175010 500 90,00 90,00 90,00 1/96 5175012 1000 131,00 131,00 131,00 1/50 5175014 2000 242,00 242,00 242,00 1/50 5175015 3000 340,00 340,00 340,00

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ Celkem stran: Zpracoval: Podpis: Datum: 5 Ing. Kaplan 20.3.2008 N.B.R.: Akrylnitrilbutadien (Nitril) Acetaldehyd C B B B A - A Acetamid C - C - A - A Acetofenon C - C - A -

Více

LFS Katalog 2010/2011. Systémy ukládání vedení

LFS Katalog 2010/2011. Systémy ukládání vedení FS Katalog 2010/2011 Systémy ukládání vedení Vítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 111 (CZ) resp. +421 (0)33

Více

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz

ISO 9001. Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz ISO 9001 C e n í k Platnost od: 1. 6. 2010 Gebr. Ostendorf - OSMA, zpracování plastů s.r.o. Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika www.kanalizacezplastu.cz Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Více

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné

Trubky Quantum SN 12 vysoce odolné a cenově přístupné kanalizační systém Quantum SN 12 Quantum SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda, je naším velkým bohatstvím a životodárnou tekutinou. Její čistotu musíme proto

Více

8. příslušenství. ROLLCONTECH s.r.o. Strojírenská 4/7, 586 01, Jihlava, tel: +420 567 211 972 69

8. příslušenství. ROLLCONTECH s.r.o. Strojírenská 4/7, 586 01, Jihlava, tel: +420 567 211 972 69 8. příslušenství 69 Příslušenství k řadám S 25-100, S 25-600, S25-700 25.0 50.0 Flight height + 5mm. 50.0 25.0 70 Příslušenství k řadám S 25-400, S 25-408, S25-800 25.0 50.0 Flight-height + 5mm. 50.0 25.0

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

Navrhování odpadního potrubí

Navrhování odpadního potrubí SVODNÉ POTRUBÍ Svodné potrubí je ležaté potrubí v objektu, které může být hlavní (vyúsťuje z objektu a končí 1 m před objektem) nebo vedlejší (připojuje se na hlavní svodné potrubí). PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Více

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí

Odolnost GFK-produktů vůči prostředí Odolnost GFK-produktů vůči prostředí 2 A Acetaldehyd vše / neodolá neodolá neodolá Aceton 25 50 odolá s omezením odolá odolá Aceton 100 jede neodolá neodolá neodolá Anhydrid kyseliny octové vše 30 neodolá

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 10.12.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 219. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

ZEDEX-530. Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 757 01. Tel.: +420-571 629 119 Fax: +420-571 629 124 E-mail: obchod@wolkoplast.cz

ZEDEX-530. Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 757 01. Tel.: +420-571 629 119 Fax: +420-571 629 124 E-mail: obchod@wolkoplast.cz - Hrachovec 268 Valašské Meziříčí 77 1 Tel.: +42-71 629 119 Fax: +42-71 629 124 -mail: obchod@wolkoplast.cz - vlastnosti - je ložiskový materiál pro chod bez mazání a vyznačuje se vysokou odolností proti

Více

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 Použití plastu, přináší, podobně jako u potrubí, i v oblasti šachet značné praktické a ekonomické výhody. Jmenujme především nízkou

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 141. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream

Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁL A KATALOG VÝROBKŮ. Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z PP TECHNICKÝ MANUÁ A KATAOG VÝROBKŮ Wavin X-Stream Obsah Charakteristika a výhody systému... 4 Montáž potrubí... 8 Pokládka potrubí... 10 Doprava, manipulace

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 37/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 109/2012 ze dne 9. února 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány

Více

T E C H N I C K Á chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049

T E C H N I C K Á chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049 TEKUTÁ OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA T E C H N I C K Á S L O Ž K A chemická odolnost membrána čistá polyurea TECNOCOAT P-2049 Voda Solanka Odolná Chlorovaná Demineralizovaná voda voda H 2 O Destilovaná

Více

Materiálové provedení PVC-U Polyvinylchlorid je znám hlavně díky své zkratce PVC a je to jeden z nejdůležitějších, masově vyráběných polymerů. Světový odbyt PVC převyšují jen materiály PE a PP. PVC byl

Více

NÁVOD NA ÚDRŽBU A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA ÚDRŽBU A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA ÚDRŽBU A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ Údržba Běžná údržba spočívá v odstranění běžných provozních nečistot a ošetření pohybujících se dílů kování. Tato údržba se provádí minimálně 1x ročně (je doporučeno

Více

ULTRA SOLID PVC SN 12

ULTRA SOLID PVC SN 12 ULTRA SOLID PVC SN 12 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC-U S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1401 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost plnostěnná konstrukce stěny bez vrstvení nízká

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 a DN 1000 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU... strana 3 1.1. KONSTRUKCE ŠACHET DN 600 - DN 1000... strana 3 1.2. REVIZNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 10.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1948 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 197. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz

CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015. www.kanalizacezplastu.cz CENÍK PRODUKTŮ PLATNOST OD: 1. 3. 2015 www.kanalizacezplastu.cz PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE: HT-Systém PLUS Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků

Více

DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6. 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6. 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 13.07.2016 POBOČKA: Most STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI 1. Bezpečnost a hygiena práce při školních chemických pokusech Provádění školních chemických pokusů je vždy spojeno s určitým nebezpečím, které vyplývá z

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Netlakové systémy KANALIZAČNÍ SYSTÉMY......................................... strana 3-13 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY.....................................

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu

Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu ISO 9001 SN8-SN10 Přednosti a výhody systému Vlastnosti materiálu Kanalizace do náročných podmínek KG 2000 SN 10 Polypropylen je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více