Sokolové se slétli do Votic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokolové se slétli do Votic"

Transkript

1 Jak je Karlák připravený na léto str. 3 Zastupitelský rozhovor, tentokrát s Jiřím Slavíkem str. 3-4 Cyklotoulka podruhé str. 8 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov Olbramovice Ratměřice Smilkov Vojkov Votice Vrchotovy Janovice Zvěstov Čtrnáctideník pro Voticko a Mikroregion Džbány Vydáno: Cena 10, Kč Ročník XXII Číslo 13 Sokolové se slétli do Votic Votice - Dne 16. června se na Městském stadionu ve Voticích uskutečnil slet sokolské župy Blanické. Počasí akci přálo, i divácká tribuna byla plná. Oficiální začátek akce byl ve 14:00 hodin, ale přípravy začaly samozřejmě již dlouho dopředu. Den předem byly připraveny značky pro lepší orientaci cvičenců, kteří v den sletu museli být na místě již brzy ráno, protože zkoušky programu začínaly již od 7:30. Každá skladba dostala na nácvik třicet minut. Volné chvíle mohli strávit prohlídkou města anebo v šatnách, které jim poskytly zdejší mateřská a základní škola. Oběd sokolům připravila školní jídelna (z doslechu vím, že sekaná s bramborem měla velký úspěch). Vzhledem k tomu, že slunce opravdu pálilo, přijeli na stadion i hasiči, které uvítaly především děti a nechaly se od nich zkropit vodou. O bezpečnost se starala městská i státní policie, součástí bylo i několik dopravních uzavírek, které zjednodušily dopravní situaci při zvýšeném provozu ve městě. Akce začala nástupem všech 1200 cvičenců, z nichž bylo pouze 53 Votičáků, už jejich nástup s plnou sokolskou parádou byl náramnou podívanou. Na programu bylo předvedení deseti cvičebních skladeb: Ať žijí duchové skladba pro rodiče, děti a mladší žactvo, Kontrasty koedukovaná skladba pro ženy a muže, Člověče nezlob se předškolní děti, Nebe nad hlavou dorostenky a mladší ženy, Muzikantova písnička skladba pro rodiče a děti, Jen pro ten dnešní den koedukovaná skladba pro muže a ženy, Dávej ber skladba pro starší žactvo a dorost, Jonatán mladší žákyně, Chlapáci III skladba pro muže a Česká suita skladba pro ženy. Votičtí cvičící jsou rozděleni na pět složek: rodiče a děti, předškolní děti, žákyně, ženy a muže. Věrná garda a dorostenky, které zde také vystoupily, se ve Voticích bohužel nescházejí, což znamená, že ne v každé skladbě cvičili votičtí. Po předvedení jednotlivých skladeb zaznělo poděkování nejenom slovem ale i květinou jejich koordinátorům a choreografům. Celá akce, která skončila v 16:30, byla náramnou podívanou a nebojím se říci, že stejně dobře jako diváci se bavili i sami cvičící sokolové. Rozhovor s tajemnicí župy Blanické Helenou Havlíkovou a další fotografie z župního sletu naleznete na straně 4. Nela Mustafov Nástup Sokolů a zahájení sletu. Foto: N. Mustafov Dne 1. června 2012 byla podepsána smlouva mezi františkány a městem o koupi kláštera Starostka města Jana Kocurová a Ing. Mgr. František Jurka OMF při podpisu smlouvy. Foto: L. Rosolová COMPAG, KLÁŠTER I OMEZENÍ HAZARDU ANEB ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ VOTICKÉHO ZASTUPITELSTVA Votice - Za stoly ve školní jídelně ve Voticích usedli v pondělí 18. června v sedmnáct hodin takřka všichni zastupitelé. Milan Šedivý se na zasedání dostavil po devatenácté hodině, chyběla jen Jaroslava Pokorná. Občané, kteří se na zasedání přišli podívat, by se dali spočítat na prstech jedné ruky mohlo za to zřejmě krásné letní počasí, fotbalové EURO nebo prostě nezájem o dění ve městě. V úvodu zasedání složil zastupitelský slib Jan Januš, který kandidoval do zastupitelstva za TOP 09. Nahradil Radku Štěpánovou, která se vzdala svého mandátu. Při kontrole usnesení byli zastupitelé seznámeni s podepsáním smlouvy s františkány (ke kterému došlo 1. června). V současné době jsou městem zakoupené budovy převáděny do majetku města. Na podzim tohoto roku by také mohly být znovu po třech letech vypsány tzv. norské fondy. Jelikož město chce být připraveno, zvedli zastupitelé ruku pro to, aby Lucie Krubnerová začala připravovat projekt na rekonstrukci kláštera. V projektu by měly být dle zastupitelky Jany Zelenkové z občanského sdružení Za Záchranu klášera sv. Františka z Assisi ve Voticích zapracovány zážitkové pokoje, společenský sál, kavárna, v níž by mohli najít uplatnění klienti odlochovického ústavu, výstavní místnost, vlastivědné muzeum a expozice františkánů. Co se privatizace týče, bude řešena na zářijovém zastupitelstvu. Připravovány jsou totiž podklady pro případnou privatizaci všech městských bytů. Na jejich základě pak zastupitelé rozhodnou, které konkrétní domy budou privatizovány. Co se týče vybudování cyklostezky na bývalém drážním tělese, které navrhl zastupitel Radek Pohan, jednalo by se dle informací místostarosty Tomáše Válka o více než pětimilionovou investici. Pozemky jsou totiž v majetku státu a ten je plánuje rozprodat jako pozemky s komunikací tedy za Kč/m². Městské kulturní centrum Vás srdečně zve Votické talenty Kde: v prostorách IC Červená karkulka Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin Slavnostní koncert Kde: Kostel sv. Františka z Assisi od 18,00 hod Perníkový dědek Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin Koncert - Slavné polky a valčíky Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin s Milanem Včelákem Diskusi vyvolalo schvalování vyhlášky o místním omezení výherních hracích přístrojů. Do budoucna tedy automaty budou moci blikat jen ve 24, Dominu, v kině a U Špatného souseda. V diskusi o hazardu padaly myšlenky o úplném zrušení automatů a možném monopolu současných provozovatelů na provoz automatů. Faktem však zůstává, že z provozu hracích automatů přistálo koncem května do rozpočtu města 540 tisíc korun Zastupitelé nakonec vyhlášku o místním omezení výherních hracích automatů schválili /poz. autorky: místní omezení neznamená omezení početní!/. Zazněly také informace o pracích probíhajících v budově knihovny a v budově na bývalém autobusovém nádraží. Komerční banka ustoupila od záměru zřídit ve zrekonstruovaném domě svou pobočku a její sídlo zůstane v domě na náměstí. Dále zastupitelé schválili závěrečný účet města za uplynulý pokračování na straně 5 Na návštěvě v Základní umělecké škole Votice str. 12 Loučení předškoláků str. 15 Votickému Sokolu je 120 let str

2 2 strana Votické noviny ročník XXII, číslo 13 Informace ze 41. schůze Rady města Votic konané dne Zveřejňována je upravená verze usnesení z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města schvaluje přechod nájmu bytu a dle 706 občanského zák. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č. p. 586, Husova ul., Votice. Nájemní poměr na dobu určitou po dobu 2 let, nájemné ve výši 36,73 Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 3 v č. p. 872, ul. Martinů, Votice. Nájemní poměr na dobu určitou po dobu 2 let, nájemné ve výši 65,- Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhovuje žádosti nájemce bytu č. 4 v č. p. 389, Wolkerova ul., Votice o povolení výměny vany za sprchový kout s tím, že nájemce výměnu provede na vlastní náklady. Rada města po projednání: a) přijímá výpověď z nájmu nebytových prostor bývalá VHS čp. 740 a areálu firmy COMPAG VOTICE s.r.o. v Kaplířově ulici čp. 789, Votice, b) vyhlašuje záměr pronájmu bývalého areálu firmy COMPAG VOTICE s.r.o. v Kaplířově ulici čp. 789, Votice, s možností pronájmu od Rada města: a) vyhovuje žádosti obce Heřmaničky o splátkový kalendář na úhradu neinvestičních výdajů na žáky za II. pololetí školního roku 2011/12 ve výši ,- Kč a splacení v I. pololetí roku 2013, b) schvaluje smlouvu o uznání závazku a dohodu o splátkách s obcí Heřmaničky a pověřuje starostku města podpisem těchto listin. Rada města: a) bere na vědomí výsledek konkursního řízení na obsa- zení funkce ředitele ZŠ Votice, Pražská 235 ze dne a doporučující pořadí uchazečů, b) v souladu s ustanovením 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje na dobu 6 let, s účinností od 1. srpna. 2012, Ing. Bc. Zuzanu Bukovskou do funkce ředitelky Základní školy Votice, okres Benešov, Pražská 235, Votice. Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 3/2012, Požární evakuační plán. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č. 5/2004, Požární evakuační plán ze dne Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 4/2012, Poskytování pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č.5/2005, Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů ze dne Zákon legalizuje dětské přípojné vozíky za jízdní kola ČR - Od 13.6 se nemusíte strachovat, že vás s dětským přípojným vozíkem nebo dětským kolem zapojeným na tyči bude kontrolovat policie. V platnost vstoupil zákon, který legalizuje jejich používání na všech komunikacích, kde je povolena jízda na kole. Konkrétně platí, že osoba starší osmnácti let může vézt nanejvíš dvě děti mladší deseti let v přívěsném vozíku, který právě podle tohoto zákona musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměrech 30 x 30 cm upevněným ve výšce cm nad zemí. Autoklub české republiky rodiče nabádá, aby se zamyslely nad tím, na jaké komunikace s takovýmto zařízením vyjedou. I přes legalizaci upozorňují na fakt, že vozíky jsou konstruovány pro použití na asfaltových cestách v parcích. V běžném provozu jsou děti vystaveny prachu a výfukovým zplodinám. Velkým nebezpečím může být i náraz jiného vozidla. Podle připravila Nela Mustafov Město Votice spolupracuje s Centrem adiktologických služeb Magdaléna Benešov Tato organizace poskytuje zejména terénní a poradenské služby v oblasti závislosti na návykových látkách, a to i na území Voticka. Mezi další služby, které jsou zajišťovány, patří: - primární prevence - ambulantní léčba - rezidenční péče v terapeutických komunitách - sociálně pracovní rehabilitace - chráněné bydlení - ambulantní doléčovací program Terénní služby jsou bezplatné a anonymní. Jedná se zejména o: - výměnu použitých jehel za čisté (dezinfekce, vody, filtry, kyselina, kapsle) - zdravotní služby (zdravotnický materiál, masti, kondomy) - informace (zdravotní, sociální, pomoc v krizi, detox, léčba) V rámci terénní práce je nyní poskytováno bezplatné testování na HIV, virovou hepatitidu C a B. Testy jsou certifikované a je s nimi spojeno kompletní poradenství. Více informací je možné najít na adrese: nebo na ové adrese: V případě naléhavé potřeby je možné se spojit s terénním pracovníkem přes bezplatný street mobil: Odbor sociálních věcí MěÚ Votice Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 5/2012, Požární poplachové směrnice. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č. 3/2004, Požární poplachové směrnice ze dne Rada města na základě požadavků starostů obcí správního obvodu Votic ukládá Mgr. Jiřímu Čápovi zpracovat návrhy veřejnoprávních smluv na výkon agendy městské policie. Rada města bere na vědomí uzavření MŠ Votice ve dnech dle návrhu ředitelky MŠ Ivany Vávrové. Rada města bere na vědomí zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dětí v Mateřské škole Votice, které jsou uvedeny v zahajovacím výkazu r Od se úplata v tomto případě zvyšuje z 250,- Kč na 280,- Kč. Rada města bere na vědomí zprávu Městské policie Votice o činnosti za měsíc květen Rada města bere na vědomí zprávu vedoucího Policie ČR, obvodní oddělení Votice, npor. Bc. Kratochvíla, o bezpečnostní situaci za měsíc květen Mgr. Jaroslava Ptáčková, tajemnice úřadu Informace z úřadů Odbor správních činností a dopravy Městského Úřadu Votice oznamuje občanům, že z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel bude v termínu od 2. července 2012 do 4. července 2012 uzavřen provoz na přepážkách evidence motorových vozidel, Městského úřadu Votice. Provoz bude omezen pouze na dotazy, to znamená, že v této době nebude možné registrovat vozidla ani provádět žádné změny. 9. července 2012 by měl být chod evidence obnoven. Děkujeme za pochopení Ing. Vladimír Korec, vedoucí Odboru správních činností a dopravy Termíny farmářských trhů ve Voticích 21. července, 18. srpna, 28. září, 20. října, 23. listopadu. Trhy budou vždy od 8,00 do 12,00 hodin, od 14,00 do 17,00 hodin Prodejci se mohou hlásit na u: nebo na tel.:

3 ročník XXII, číslo 13 Votické noviny strana 3 Ptáme se za Vás Jak je Karlák připravený na léto? Votice - Parné dny vyhnaly v polovině června některé z nás k vodě. Využít ke slunění a osvěžení můžete také nádrž na Karlově. Tu COMPAG Votice začal připravovat pro letní radovánky už začátkem května. Co všechno starost o Karlák obnáší, jsem se zeptala ředitele COMPAGu Votice Jiřího Kymly. Při přípravě nádrže na Karlově ke koupání jsme prováděli v roce 2012 tyto práce: Dne 4. května jsme zahájili vypouštění nádrže. Dne 7. května jsme nádrž vyčistili, vymetli, umyli a současně bylo vyčištěno přítokové potrubí. Město VPP pod dozorem p. Zemana poopravilo největší praskliny v bazénu. Dne 14. května jsme začali Karlák napouštět. Současně jsme prováděli nárazovou dezinfekci (cca 40 litrů chlorňanu týdně ve dvou dávkách s přímou aplikací do bazénu) celkem použito 180 l chlorňanu. Dne 11. června jsme namontovali ovládací panel dávkování chemikálií a zprovoznili pískovou filtraci. Dne 20. června jsme zprovoznili dávkování chemikálií, zapnuli filtraci a provedli poslední nárazovou dezinfekci 40 litrů chlorňanu. Od 21. června funguje úpravna v plném provozu. V předposledním červnovém týdnu jsme ještě posekali trávu, již po druhé v letošním roce, tak aby relaxace občanů Votic mohla probíhat k jejich naprosté spokojenosti. Též jsme instalovali stojany na odpad kolem nádrže, tak aby mohli občané zachovat pořádek. Momentálně nádrž Karlák monitorujeme minimálně dvakrát denně, tak, aby vše bylo v pořádku a bez problému. Tudíž mohu říci, že nádrž Karlák je plně připravena ke koupání a udělali jsme maximum pro přípravu a následnou péči. Velké poděkování patří především partě,,vodáků kolem pana Ing. Runda. Jana Spálenková Nezbytné předsezónní čištění. Foto: Archiv COMPAG Karlák je ke koupání připravený. Foto: Archiv COMPAG Sloupek Jsou informace důležité? Každý den se na nás valí záplava informací. Z novin, z plakátů, z rádia, z televize i z internetu. Dovídáme se, která káva, zubní pasta nebo auto je nejlepší, kdo to s kým táhne, kdo koho naboural, okradl či dokonce zabil, jestli bude zítra pršet, kterého jídla se vyvarovat a které nám naopak prospěje. Chudák náš mozek jak se v tom má vyznat? Co bychom si měli zapamatovat a na co honem rychle zapomenout? Jo, člověk samozřejmě informace potřebuje, ale takovouhle záplavu? Je jenom dobře, že nás moje paní kolegyně v těchto novinách učí, jak paměť trénovat, ale bude to stačit? Často si vybavuji českého génia Járu Cimrmana a jednu z jeho pedagogických zásad. Ano, právě tu o pomněnce a zapomněnce a o průtokových poznatcích. Jen bych byl rád, kdyby se našel někdo, kdo by mi řekl, že zrovna tohle budu potřebovat, a že je tedy nutné, abych si to uložil do paměti, ale na tohle abych co nejdříve zapomněl. Vždyť na co mi bude, že Tonda miluje Anču, Anča miluje Emílii, ale Emílie miluje Žofinku. Když si však zapamatuji právě tohle, nezbyde mi v mém ubohém mozku místo na to, že Karel Vopršálek vzal úplatek od Evžena Vymakaného a tím vytunelovali několik miliard ze státního rozpočtu. Když si budu pamatovat, že ovocná směs od Spojených marmeládoven je nejlevnější, nebudu už si pamatovat, že právě v ní je nejméně ovoce a nejvíc škodlivého cukru a éček. A jestli se takhle naučím přemýšlet, možná dojdu k šílenému závěru: Někde mezi námi existují temné struktury, které touto šílenou záplavou informací nás chtějí zmást a odvést naši pozornost od věcí důležitých k nedůležitým. Berte to jako nadsázku, ale věřte mi, už se pomalu stávám paranoidním. Jan Žaloudek Votice Zastupitelský rozhovor, tentokrát s Jiřím Slavíkem Votice - Na otázky tentokrát odpovídal zastupitel a bývalý starosta Votic Jiří Slavík. Ten do zastupitelstva kandidoval za stranu TOP 09. Jiří Slavík se narodil v roce 1968 v Praze a od svých čtyř let žije ve Voticích (nyní v osadě Beztahov). Je ženatý, má čtyři dcery a pracuje v oboru prodeje realit. Mezi jeho záliby patří houbaření a zahrádka. Pane Slavíku, zastával jste funkci starosty, jak na toto období vzpomínáte? Jako na život v rychlíku, který příliš nezastavuje. Neustále jsem měl dopředu vyplněný program a osobního času mi zbývalo minimum. Byla to pro mě velká životní zkušenost, naučil jsem se spoustu nových věcí, poznal jsem mnoho zajímavých a významných lidí. Jelikož se podařilo uskutečnit mnoho dobrých záměrů, za jejichž vrchol považuji získání statutu města s úřadem s rozšířenou působností, proto mají dodnes obyvatelé Voticka blízko k vyřizování svých úředních záležitostí. Když se na své starostování dívám s odstupem času, tak většinou vzpomínám v dobrém. Liší se starostování v dnešní době od starostování před deseti lety? Ve Voticích ano - každý člověk v čele obce má svoje preference a svůj styl, způsob jednání a tím pádem se liší i jeho starostování. Dnes jsou naprosto jiné dotační možnosti, rozpočet města je podstatně vyšší díky lepší daňové výtěžnosti a zvýšeným poplatkům za skládku a od toho se odvíjejí i možnosti starosty(ky) realizovat investiční projekty. Při své práci zavítám na zasedání městských a obecních zastupitelstev po celém kraji. Připadá mi, že někteří zastupitelé jako by zapomněli, kým, proč a pro koho byli zvoleni. Co si o tom myslíte? Máte pravdu, někteří zastupitelé se opravdu chovají, jako kdyby nevěděli, čemu má zastupitelstvo města sloužit. Zapomenou na volební programy, funkci často vnímají pouze jako pasivní účast na zasedání. K vaší otázce není, co dodat. Snad jen, že si cením každého, kdo je ochoten vzít odpovědnost a rozhodovat o nejdůležitějších věcech v obcích a městech. Díky několika rekonstrukcím a stavbám pozměnily Votice v loňském roce tvář. Byly všechny stavby krokem k lepšímu nebo máte k určitým akcím výhrady? Je jasné, že co člověk, to názor, záleží na úhlu pohledu. Co se někomu líbí, může druhému připadat ošklivé. Důležitá je však funkčnost a účelnost vynaložených prostředků. Zde si myslím, že má město Votice rezervy. Např. náměstí je nově vydlážděno, ale inženýrské sítě zůstaly převážně staré a původní, dále jsou na náměstí špatně vyřešené přechody pro chodce. Při rekonstrukci školy nebylo dobře vyřešeno otevírání oken, realita je taková, že nová okna se otevírají dokořán nad hlavami žáků i s nainstalovanými žaluziemi, některá okna se neotevírají vůbec.vzhledem k tomu, že stavby stály mnoho peněz a podílely se na nich celé týmy, je to více než zarážející. Další věcí je otázka priorit, tedy toho, co je pro město potřebné a nutné bez ohledu na dotační tituly. Když už jsme u té politiky Myslíte, že se kauza Rath nějak dotkne přímo našeho regionu, omezí přísun peněz z kraje? Ta se již dotkla, momentálně je přece zastaveno proplácení veškerých dotačních titulů z ROP (regionální operační program), který kraj spravuje. Jiří Slavík. Foto: Archiv MKC Votice Jak jste spokojen s prací úředníků Městského úřadu? To mohu těžko komentovat, můj názor není plně objektivní. Já na úřadě vyřizuji poměrně dost záležitostí, ale vzhledem k tomu, že jsem na něm pracoval, nemám s jednáním s úředníky problémy. Možná i proto, že když jsem byl jejich nadřízeným, vedl jsem je k tomu, aby se ke všem občanům chovali vstřícně. V pozici starosty jsem vždy razil heslo Úřad je služba lidem a úředník je zde po občana a ne naopak! a na tom si trvám i jako zastupitel a občan. Jistě také dokážete posoudit úroveň kulturního vyžití Voticích. Zúčastňujete se pravidelně kulturních akcí? Které se těší Vaší oblibě? Myslím si, že úroveň a množství kulturního vyžití v našem městě je přiměřená velikosti Votic. Některých akcí se tak jako každý zúčastňuji Podblanický hudební podzim, Svatováclavské slavnosti, ples apod. pokračování na straně 4

4 4 strana Votické noviny ročník XXII, číslo 13 dokončení ze strany 3 V zimě rozhodli zastupitelé o koupi kláštera. Jelikož pracujete v oboru realit, můžete nám jistě přiblížit stav a hodnotu městem zakoupených budov. Stav budov není rozhodně tak katastrofální, jak jej prezentovali na zastupitelstvu města někteří kolegové. Naopak, jedná se o budovy jejichž stavební stav se po stovky let příliš neměnil. Hodnotu budov lze vnímat několika pohledy. Z pohledu Votičáka vnímám budovu kláštera, vzhledem ke stáří, umístnění a unikátnosti jako budovu nevyčíslitelné kulturní hodnoty. Z pohledu tržní hodnoty budovy podle mého názoru může být pro město koupě kláštera přínosem, protože cena se bude splácet postupně 10 let ( Kč ročně). Město má jiné možnosti než soukromý vlastník, a na opravu kláštera bude zcela jistě možné získat dotaci. Dalším plusem je rozsáhlý pozemek bývalé klášterní zahrady s objekty, který v současné době bude městu přinášet zisk z nájmu a do budoucna může být zajímavě upraven například jako park. Je otázka, co by si o nás myslely další generace, kdyby se klášter dostal do cizích rukou a měl osud jako jiné historické budovy v centru Votic. Bydlíte na Beztahově. Jsou podle Vás finance, které z rozpočtu putují do osad, dostatečné? Jaké jsou vůbec největší problémy Beztahova? Pokud jde o příspěvek ve výši Kč, který osady každoročně dostávají na drobnou údržbu připadá mi přiměřený. Co se týká větších investic, na ty samozřejmě prostředky chybějí, což souvisí i s největšími problémy Beztahova. V horní části obce si občané přáli vodovod, kanalizaci, úpravu některých komunikací, ale na tyto investice již finanční prostředky nezbývají. Dalším problémem Beztahova je samozřejmě lom, se kterým se za léta občané naučili žít, avšak určité zatížení pro občany místní části znamená (prach, hluk, znečištěné komunikace). V nedávné době byly strašákem některé varianty dálnice D3, které by obyvatelům Beztahova a dalším osadám přinesly nemalé problémy, pokud by byly realizovány. Toto nebezpečí je snad již zažehnáno, ale musíme být ostražití. Koncem roku osiřelo beztahovské nádraží, stalo se tak vlastně poněkud nevýznamnou zastávkou. Není to škoda? Škoda to zajisté je. V zimním období musí děti a lidé čekat na vlak venku, ačkoli je v budově nové plynové topení. Nevýhodou je, že votické nádraží není přímo ve městě. Pokud by existovala skutečná integrace dopravy, nebyl by problém, aby ke každému vlaku jezdil autobus a existovala jedna jízdenka s jízdným až do konečné stanice. Také je škoda, že na nádraží zůstaly dvě budovy, které jsou v havarijním stavu a to i přesto, že rekonstrukce celého nádraží stála jistě desítky, ne-li stovky miliónů korun. Myslím si, že je úlohou města, aby jednalo s příslušnými drážními organizacemi a sjednalo nápravu. Jak ovlivnila život obyvatel Beztahova výstavba koridoru? Tak jako každá jiná stavba tohoto rozsahu. Myslím si, že obyvatelé byli na negativa s touto stavbou připraveni, a tolerovali je. U takto velkých staveb je zvykem, že nepříjemnosti po dobu výstavby jsou kompenzovány určitým přínosem pro příslušnou oblast po jejím skončení. Zatím není například opravena cesta pod silem do Srbic, která je již po provozu těžkých nákladních aut zcela nesjízdná. Uvidíme, jak vše dopadne. Na závěr moje oblíbená otázka představte si, že vám dám určitý obnos, řekněme dvě stě milionů na zvelebení Votic. Jak peníze využijete? Peníze bych využil na investici, kterou si město z provozního financování nemůže dovolit. Naopak peníze by neměly skončit v běžné údržbě, kterou město, jako řádný hospodář, má financovat z každoročního rozpočtu. Osobně by se mi líbilo peníze využít na relaxační a odpočinkové místo u Votic, které by sloužilo mladší i starší generaci a jehož součástí by byl bazén. Vyřešil by se letitý problém obyvatel Votic a okolí - koupání. Děkuji za rozhovor. Jana Spálenková O župním sletu s Helenou Havlíkovou Votice - O přípravách sletu a votickém Sokolu jsem si povídala s tajemnicí župy a členkou náčelnictva Helenou Havlíkovou. Jak dlouho trvá příprava a nacvičení jednotlivých skladeb? Návrhy jsou hotové tři až čtyři roky roky předem, ty jdou nejdříve před komisi, která dolaďuje detaily. Dva až dva a půl roku dopředu jsou dány dohromady předváděcí celky a začíná nacvičování. První předvedení těchto sletových skladeb proběhlo 12. prosince 2010 a Ústřední nácvičný slet proběhl třikrát. Jaké jsou problémy dnešních cvičenců, ubývá jich? Velkým problémem je zaměstnání, dnešní zaměstnavatelé své zaměstnance nijak nepodporují, takže pravidelné návštěvy Sokola nestíhají, nebo je naopak zaměstnavatel neuvolní na akce vyjímečné, jako je například právě slet. Navíc dnešní střední věkovou kategorii ke cvičení v Sokole totalita nijak nevedla. Ve Voticích nemáme například družstvo dorostenek, protože po základní škole se všichni rozjedou za dalším vzděláním a na cvičení už nezbývá čas. Co je podle vás hlavní myšlenkou Sokola? V dnešní době jde hlavně o to, aby si děti zvykly na pohyb již od malička, proto vlastně nabízíme cvičení dětí s rodiči, aby se potom nebály chodit sem samy. Scházíme se jako skupina, takže vlastně jde o stmelování. Já třeba moc ráda vidím dětské nadšení. Povíte nám něco o chystaném všesokolském sletu v Praze? Ano, bude to již patnáctý všesokolský slet a uskuteční se 5. a 6. července Nebude se již cvičit na Strahově, jak bývalo zvykem, ale na stadionu Slavia. Zacvičit si přijedou například i z USA, Kanady nebo Švýcarska, kde myšlenku Sokola udržují potomci emigrantů, kteří ji zanesli do nejrůznějších konců světa. Nezkrácená vystoupení snad budou k vidění v České televizi, pokud je chcete vidět osobně, vstupenky jsou k dostání v síti TicketPro. Závěrem se zeptám, zda chcete někomu poděkovat za pomoc při přípravě votického sletu? Velké poděkování za pomoc patří městu Votice, zastoupenému starostkou Janou Kocurovou a místostarostou Tomášem Válkem. Děkuji i řediteli základní školy Karlu Vinšovi a paní Vávrové, která vede mateřskou školu zato, že nám poskytli zázemí pro cvičící. Eurestu za výborný oběd, také děkuji městské i státní policii, firmě COMPAG Votice za dopravní značení a zapůjčení mobilních toalet. Děkujeme i panu Pavlu Bradáčovi a dalším za poskytnuté zázemí na stadioně. Také děkuji Rádiu BLANÍK za propagaci akce. Já vám děkuji za rozhovor a těším se na další slet, který se uskuteční za šest let. Nela Mustafov Divácká tribuna byla plná. Foto. N. Mustafov Čekání v horku zpříjemnili dětem votičtí hasiči. Foto. N. Mustafov Skladba pro rodiče a děti - Muzikantova písnička. Foto. N. Mustafov Jen pro ten dnešní den - koedukovaná skladba pro muže a ženy. Foto. N. Mustafov Policisté předvedli policejní motorku Votice - Benešovští a votičtí policisté se prezentovali na Dětském dni, který se uskutečnil 18. června v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti ve Voticích. Na bohatém programu se také podíleli votičtí hasiči, městská policie a záchranná služba. U stanoviště Policie ČR si desítky dětí z mateřské, základní a praktické školy mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a pouta, prohlédnout služební zbraně nebo se posadit na policejní motorku. nprap. Diana Škvorová Dětský den ve Voticích. Foto: D. Škvorová

5 ročník XXII, číslo 13 Votické noviny strana 5 Sokol ukončil cvičební rok 2011/2012 Votice - Odbor všestrannosti Sokola Votice ukončil cvičební sletový rok 2011/2012. Rozloučení proběhlo formou odpoledního opékání buřtíků šunkáčků na hřišti za sokolovnou, kde pro účastníky byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. Zúčastnily Sokol trénuje i celkovou zručnost. Foto: H. Havlíková Votice - Myslel jsem si, že po téměř dvouletém zastupitelování mě už jen tak něco nepřekvapí, ale Po posledním jednání jsem například zjistil, jak moc si jsou podobná veřejná zasedání a sokolský slet také je více účinkujících než diváků. Přes výzvu kolegy zastupitele Kučery ve VN tradičně dorazilo jen pár odvážlivců. A hned v úvodu při schvalování programu jednání jsme všichni měli možnost slyšet veřejné ohrazení se paní starostky vůči onomu zvacímu ne dopisu, ale článku. O chvíli déle se připojil i pan místostarosta - o to zajímavější pak byla věta z jeho úst, že se z jednání dělá osobní záležitost. Měl bych být spokojen, protože k projednávání necitlivé privatizace esenbaček nedošlo nelze totiž z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucího odboru správy majetku zpracovat slíbený materiál o přehledech o výnosech z nájmů a předpokládaných nákladech na opravy domu a návrhy na vypořádání majetkoprávních vztahů ohledně pozemku města v těsném okolí domu a stavbách na něm. Do září snad bude rozšířen i na jiné domy a já budu věřit, že dojde k vynechání těchto osmi bytů. Mimochodem některé reakce po uveřejnění článku v minulých VN o tomto domu mě opět přesvědčily, že někteří lidé jsou opravdu buď hlupáci, nebo hulváti, možná i obojí dohromady. Dávat privatizaci těchto bytů do spojitosti se spravedlivou odvetou za minulost nájemníků je opravdu na zvracení! Ale pryč od toho, co se neprojednávalo. Program byl totiž zajímavý hned v kontrole usnesení se rozvinula živá debata k vyhlášce o stanovení čtyř míst, na kterých mohou být provozovány herní automaty. Jsem pro omezení, ale nakonec mě mrzelo, že jsem svým zvednutím ruky dovolil zdržení se hlasování dvou vládních zastupitelů. Desátý potřebný hlas pro přijetí byl totiž dosažen až po přepočítání třetím v tu chvíli nehlasujícím koaličníkem a jeho následnému zvednutí ruky. Jak říkám, bylo to pro rozumnou věc, ale udivuje mě, že vládnoucí tomuto městu nemají zajištěnu podporu svých návrhů. K zajímavým věcem došlo také u schvalování majetkových změn. Jeden občan chce koupit pozemek v centru města, ale neprodá se mu, protože z pronájmu části tohoto pozemku plyne městské kase nemalý penízek - koho zajímá, že dotyčný pozemek je jedinou přístupovou cestou k domu žadatele? Nelze se také nezeptat, proč se tedy někdo nutí ke koupi bytů ty je lepší prodat, než pronajímat. Není to dvojí metr? Jiní občané chtějí na již schválenou koupi pozemku splátkový kalendář a hlasují pro to pouze tři radní, kteří tak už učinili i při jednání rady. Je pro nás dobrým signálem, že asi neplatí teoretická možnost, že když si tři lidé něco usmyslí, lehce to projde. Další občané chtějí koupit pozemek v Martinicích a je navržena cena Zas a znova se všechny složky votického Sokola od rodičů a dětí, přes žactvo až po dospělé. Akce se všem líbila a všichni se již těší na zahájení příštího cvičebního roku. Nela Mustafov Buřtíky dětem moc chutnaly. Foto: H. Havlíková 200 Kč/m², tedy jen o 50 korun menší, než v centru Votic. Možná je to pomsta za to, že v tomto volebním okrsku získali tehdejší radní dohromady o jeden hlas méně, než jedna kupující, chtělo by se jízlivě říci. Kapitola sama pro sebe je nástup suity z poloměstské firmy Compag Votice, téměř přesně načasovaný na chvíli, kdy se na toto téma dost vášnivě diskutovalo. A s velkou dávkou sarkasmu mohu říci: Já mám svědomí čisté, jako jediný jsem hlasoval proti schválení koncesního projektu Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) města Votice. Dost dlouho jsme se nyní nemohli dozvědět, zda zkušená a bezvadná firma Allowance (alespoň tak nám tehdy byla prezentována), která tento koncesní projekt připravila, a na jehož základě dojde k určení nového provozovatele VHI, udělala takovou chybu, že se Compag ani nebude moci zúčastnit, natož vyhrát. Vše se točilo okolo slovíček»počet odběratelů«, který byl nejprve stanoven na tři obce po minimálně 4000, později na jednu s minimálně 4000, což Compag stejně nesplňuje. Až po hodně dlouhé době bylo sděleno, že jde o ekvivalentní odběratele, kterých má Compag přes Vše je tedy v naprostém pořádku a i kdyby Compag neuspěl, tak vlastně jen bude muset propustit část zaměstnanců. A nakonec je docela dost možné, že nějaká firma vyhraje a najme si servisní firmu, což může zcela klidně být i Toto vše se dá přejít, možná i pochopit, ale co mi hlava nebere, je to, že když jeden zastupitel (konkrétně kolega Pohan) vznese dotaz, proč muselo být prováděno výběrové řízení na ředitele základní školy, jiný zastupitel (konkrétně kolega Němec) se dost hlasitě ohradí ve smyslu, že je zbytečné tento dotaz vznášet. A to i ve chvíli, kdy už paní starostka odpovídá. Je to minimálně nehezké, rozhodně neslušné, ale to ať si každý srovná v hlavě sám. Víc mě zarazilo zdůvodnění, že současný ředitel půjde v průběhu školního roku do důchodu a tak by bylo dobré, aby ke změně došlo už se začátkem školního roku. O chvíli později je ovšem oznámeno, že zůstane na škole jako řadový učitel do konce školního roku a možná i déle. Stejně zvláštní mi přišlo furiantské přihazování při již zmíněné prodeji pozemku v Martinicích. Po zcela logickém zdůvodnění, proč je 200 moc (prodej podobného pozemku v nedávné minulosti za 80) padne návrh na 100, po něm protinávrh na původně nabízených 50 a okamžitě je trumfnut znovu stovkou. Kdyby se trvalo na nižší ceně, možná ve školní jídelně sedíme dodnes. Není se proto čemu divit, že zastupitelé odcházejí z jednání naprosto vyšťaveni a některé z nich napadá, zda to mají vůbec zapotřebí. Je to stále stejné, zas a znova Zbyšek Kupský dokončení ze strany 1 COMPAG, KLÁŠTER I OMEZENÍ HA- ZARDU ANEB ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ VOTICKÉHO ZASTUPITELSTVA rok, a to s výhradami, které vyplynuly z auditu. Další diskusi vyvolala informace o hospodaření COMPAGU Votice, který v roce 2012 hospodařil se ztrátou 422 tisíc korun. Ztrátu zapříčinilo budování nové kazety městské skládky a dále práce na opravách havárií vodovodu. V letošním roce plánuje COMPAG Votice řadu úsporných opatření, opouští například pronajaté prostory. Na přetřes přišlo i výběrové řízení na nového provozovatele vodohospodářské sítě ve Voticích. Zatím se přihlásilo devět provozovatelů, podávání nabídek končí 27. června. Někteří ze zastupitelů projevili obavy, zda má COMPAG Votice vůbec šanci výběrovým řízením projít, a to kvůli striktním podmínkám, které pro město zpracovala firma ALLOWANCE. Ať už výběrové řízení dopadne jakkoli, je zcela jisté, že si za vodu ve městě do budoucna připlatíme. Zastupitelé byli informováni o výsledcích výběrových řízeni na posty ředitelů Základní školy Votice a Základní umělecké školy Votice. Základní školu povede do nového školního roku Ing. Bc. Zuzana Bukovská, která je současnou ředitelkou Základní školy ve Vrchotových Janovicích. Základní umělecké škole bude šéfovat Milan Včelák, kterého známe z kapelyv.a.t. Jméno ředitele Základní školy ve Smetanově ulici zatím nepadlo, výběrové řízení a rozhodnutí je totiž v rukou Středočeského kraje, který je provozovatelem školy. V závěru zasedání se diskutovalo o úpravě parkovišť na sídlišti v Žižkově ulici, o úpravě parkoviště ve Šrámkově ulici, možnostech pořízení městského rozhlasu, kamerového systému a o nových pravidlech pro přispívání třetím osobám (granty na sportovní, kulturní a společenské akce apod.). Zastupitelé byli také upozorněni na popraskané betony a reznoucí zábradlí na před časem zrekonstruovaném Komenského náměstí. Jedna z posledních informací se týkala vzniku nové oblasti Toulava, o níž si můžete přečíst na straně 17 Votických novin. Jana Spálenková Chcete zlepšit svou angličtinu? Volejte Od základů k maturitě Prosíme přispěvatele, aby své články nezapomínali podepisovat a u fotografií uváděli popisek a jméno autora, dále prosíme o zasílání fotografií v JPEG nebo PDF v minimálním rozlišení 250 MPIX, jinak budou nekvalitní. Děkujeme. Redakce Votických novin

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec 2013 1 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 16:00 20:30 hod.

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL. Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 16:00 20:30 hod. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 5 Datum schůze: 14.12. 2014 Čas: 16:00 20:30 hod. Místo: Zdislavice Účastníci Odstupující rada Lukáš Vítek, Milan Pádivý, Ondřej Ryba, Jan Trefil, Antonín Hlinský

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více