Sokolové se slétli do Votic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokolové se slétli do Votic"

Transkript

1 Jak je Karlák připravený na léto str. 3 Zastupitelský rozhovor, tentokrát s Jiřím Slavíkem str. 3-4 Cyklotoulka podruhé str. 8 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov Olbramovice Ratměřice Smilkov Vojkov Votice Vrchotovy Janovice Zvěstov Čtrnáctideník pro Voticko a Mikroregion Džbány Vydáno: Cena 10, Kč Ročník XXII Číslo 13 Sokolové se slétli do Votic Votice - Dne 16. června se na Městském stadionu ve Voticích uskutečnil slet sokolské župy Blanické. Počasí akci přálo, i divácká tribuna byla plná. Oficiální začátek akce byl ve 14:00 hodin, ale přípravy začaly samozřejmě již dlouho dopředu. Den předem byly připraveny značky pro lepší orientaci cvičenců, kteří v den sletu museli být na místě již brzy ráno, protože zkoušky programu začínaly již od 7:30. Každá skladba dostala na nácvik třicet minut. Volné chvíle mohli strávit prohlídkou města anebo v šatnách, které jim poskytly zdejší mateřská a základní škola. Oběd sokolům připravila školní jídelna (z doslechu vím, že sekaná s bramborem měla velký úspěch). Vzhledem k tomu, že slunce opravdu pálilo, přijeli na stadion i hasiči, které uvítaly především děti a nechaly se od nich zkropit vodou. O bezpečnost se starala městská i státní policie, součástí bylo i několik dopravních uzavírek, které zjednodušily dopravní situaci při zvýšeném provozu ve městě. Akce začala nástupem všech 1200 cvičenců, z nichž bylo pouze 53 Votičáků, už jejich nástup s plnou sokolskou parádou byl náramnou podívanou. Na programu bylo předvedení deseti cvičebních skladeb: Ať žijí duchové skladba pro rodiče, děti a mladší žactvo, Kontrasty koedukovaná skladba pro ženy a muže, Člověče nezlob se předškolní děti, Nebe nad hlavou dorostenky a mladší ženy, Muzikantova písnička skladba pro rodiče a děti, Jen pro ten dnešní den koedukovaná skladba pro muže a ženy, Dávej ber skladba pro starší žactvo a dorost, Jonatán mladší žákyně, Chlapáci III skladba pro muže a Česká suita skladba pro ženy. Votičtí cvičící jsou rozděleni na pět složek: rodiče a děti, předškolní děti, žákyně, ženy a muže. Věrná garda a dorostenky, které zde také vystoupily, se ve Voticích bohužel nescházejí, což znamená, že ne v každé skladbě cvičili votičtí. Po předvedení jednotlivých skladeb zaznělo poděkování nejenom slovem ale i květinou jejich koordinátorům a choreografům. Celá akce, která skončila v 16:30, byla náramnou podívanou a nebojím se říci, že stejně dobře jako diváci se bavili i sami cvičící sokolové. Rozhovor s tajemnicí župy Blanické Helenou Havlíkovou a další fotografie z župního sletu naleznete na straně 4. Nela Mustafov Nástup Sokolů a zahájení sletu. Foto: N. Mustafov Dne 1. června 2012 byla podepsána smlouva mezi františkány a městem o koupi kláštera Starostka města Jana Kocurová a Ing. Mgr. František Jurka OMF při podpisu smlouvy. Foto: L. Rosolová COMPAG, KLÁŠTER I OMEZENÍ HAZARDU ANEB ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ VOTICKÉHO ZASTUPITELSTVA Votice - Za stoly ve školní jídelně ve Voticích usedli v pondělí 18. června v sedmnáct hodin takřka všichni zastupitelé. Milan Šedivý se na zasedání dostavil po devatenácté hodině, chyběla jen Jaroslava Pokorná. Občané, kteří se na zasedání přišli podívat, by se dali spočítat na prstech jedné ruky mohlo za to zřejmě krásné letní počasí, fotbalové EURO nebo prostě nezájem o dění ve městě. V úvodu zasedání složil zastupitelský slib Jan Januš, který kandidoval do zastupitelstva za TOP 09. Nahradil Radku Štěpánovou, která se vzdala svého mandátu. Při kontrole usnesení byli zastupitelé seznámeni s podepsáním smlouvy s františkány (ke kterému došlo 1. června). V současné době jsou městem zakoupené budovy převáděny do majetku města. Na podzim tohoto roku by také mohly být znovu po třech letech vypsány tzv. norské fondy. Jelikož město chce být připraveno, zvedli zastupitelé ruku pro to, aby Lucie Krubnerová začala připravovat projekt na rekonstrukci kláštera. V projektu by měly být dle zastupitelky Jany Zelenkové z občanského sdružení Za Záchranu klášera sv. Františka z Assisi ve Voticích zapracovány zážitkové pokoje, společenský sál, kavárna, v níž by mohli najít uplatnění klienti odlochovického ústavu, výstavní místnost, vlastivědné muzeum a expozice františkánů. Co se privatizace týče, bude řešena na zářijovém zastupitelstvu. Připravovány jsou totiž podklady pro případnou privatizaci všech městských bytů. Na jejich základě pak zastupitelé rozhodnou, které konkrétní domy budou privatizovány. Co se týče vybudování cyklostezky na bývalém drážním tělese, které navrhl zastupitel Radek Pohan, jednalo by se dle informací místostarosty Tomáše Válka o více než pětimilionovou investici. Pozemky jsou totiž v majetku státu a ten je plánuje rozprodat jako pozemky s komunikací tedy za Kč/m². Městské kulturní centrum Vás srdečně zve Votické talenty Kde: v prostorách IC Červená karkulka Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin Slavnostní koncert Kde: Kostel sv. Františka z Assisi od 18,00 hod Perníkový dědek Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin Koncert - Slavné polky a valčíky Kde: U Modré kočky od 18,00 hodin s Milanem Včelákem Diskusi vyvolalo schvalování vyhlášky o místním omezení výherních hracích přístrojů. Do budoucna tedy automaty budou moci blikat jen ve 24, Dominu, v kině a U Špatného souseda. V diskusi o hazardu padaly myšlenky o úplném zrušení automatů a možném monopolu současných provozovatelů na provoz automatů. Faktem však zůstává, že z provozu hracích automatů přistálo koncem května do rozpočtu města 540 tisíc korun Zastupitelé nakonec vyhlášku o místním omezení výherních hracích automatů schválili /poz. autorky: místní omezení neznamená omezení početní!/. Zazněly také informace o pracích probíhajících v budově knihovny a v budově na bývalém autobusovém nádraží. Komerční banka ustoupila od záměru zřídit ve zrekonstruovaném domě svou pobočku a její sídlo zůstane v domě na náměstí. Dále zastupitelé schválili závěrečný účet města za uplynulý pokračování na straně 5 Na návštěvě v Základní umělecké škole Votice str. 12 Loučení předškoláků str. 15 Votickému Sokolu je 120 let str

2 2 strana Votické noviny ročník XXII, číslo 13 Informace ze 41. schůze Rady města Votic konané dne Zveřejňována je upravená verze usnesení z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města schvaluje přechod nájmu bytu a dle 706 občanského zák. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č. p. 586, Husova ul., Votice. Nájemní poměr na dobu určitou po dobu 2 let, nájemné ve výši 36,73 Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu bytu č. 3 v č. p. 872, ul. Martinů, Votice. Nájemní poměr na dobu určitou po dobu 2 let, nájemné ve výši 65,- Kč/m 2 /měsíc. Rada města vyhovuje žádosti nájemce bytu č. 4 v č. p. 389, Wolkerova ul., Votice o povolení výměny vany za sprchový kout s tím, že nájemce výměnu provede na vlastní náklady. Rada města po projednání: a) přijímá výpověď z nájmu nebytových prostor bývalá VHS čp. 740 a areálu firmy COMPAG VOTICE s.r.o. v Kaplířově ulici čp. 789, Votice, b) vyhlašuje záměr pronájmu bývalého areálu firmy COMPAG VOTICE s.r.o. v Kaplířově ulici čp. 789, Votice, s možností pronájmu od Rada města: a) vyhovuje žádosti obce Heřmaničky o splátkový kalendář na úhradu neinvestičních výdajů na žáky za II. pololetí školního roku 2011/12 ve výši ,- Kč a splacení v I. pololetí roku 2013, b) schvaluje smlouvu o uznání závazku a dohodu o splátkách s obcí Heřmaničky a pověřuje starostku města podpisem těchto listin. Rada města: a) bere na vědomí výsledek konkursního řízení na obsa- zení funkce ředitele ZŠ Votice, Pražská 235 ze dne a doporučující pořadí uchazečů, b) v souladu s ustanovením 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje na dobu 6 let, s účinností od 1. srpna. 2012, Ing. Bc. Zuzanu Bukovskou do funkce ředitelky Základní školy Votice, okres Benešov, Pražská 235, Votice. Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 3/2012, Požární evakuační plán. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č. 5/2004, Požární evakuační plán ze dne Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 4/2012, Poskytování pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č.5/2005, Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů ze dne Zákon legalizuje dětské přípojné vozíky za jízdní kola ČR - Od 13.6 se nemusíte strachovat, že vás s dětským přípojným vozíkem nebo dětským kolem zapojeným na tyči bude kontrolovat policie. V platnost vstoupil zákon, který legalizuje jejich používání na všech komunikacích, kde je povolena jízda na kole. Konkrétně platí, že osoba starší osmnácti let může vézt nanejvíš dvě děti mladší deseti let v přívěsném vozíku, který právě podle tohoto zákona musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměrech 30 x 30 cm upevněným ve výšce cm nad zemí. Autoklub české republiky rodiče nabádá, aby se zamyslely nad tím, na jaké komunikace s takovýmto zařízením vyjedou. I přes legalizaci upozorňují na fakt, že vozíky jsou konstruovány pro použití na asfaltových cestách v parcích. V běžném provozu jsou děti vystaveny prachu a výfukovým zplodinám. Velkým nebezpečím může být i náraz jiného vozidla. Podle připravila Nela Mustafov Město Votice spolupracuje s Centrem adiktologických služeb Magdaléna Benešov Tato organizace poskytuje zejména terénní a poradenské služby v oblasti závislosti na návykových látkách, a to i na území Voticka. Mezi další služby, které jsou zajišťovány, patří: - primární prevence - ambulantní léčba - rezidenční péče v terapeutických komunitách - sociálně pracovní rehabilitace - chráněné bydlení - ambulantní doléčovací program Terénní služby jsou bezplatné a anonymní. Jedná se zejména o: - výměnu použitých jehel za čisté (dezinfekce, vody, filtry, kyselina, kapsle) - zdravotní služby (zdravotnický materiál, masti, kondomy) - informace (zdravotní, sociální, pomoc v krizi, detox, léčba) V rámci terénní práce je nyní poskytováno bezplatné testování na HIV, virovou hepatitidu C a B. Testy jsou certifikované a je s nimi spojeno kompletní poradenství. Více informací je možné najít na adrese: nebo na ové adrese: V případě naléhavé potřeby je možné se spojit s terénním pracovníkem přes bezplatný street mobil: Odbor sociálních věcí MěÚ Votice Rada města po projednání schválila a vydává směrnici č. 5/2012, Požární poplachové směrnice. Směrnice nabývá účinnosti dne a ruší směrnici č. 3/2004, Požární poplachové směrnice ze dne Rada města na základě požadavků starostů obcí správního obvodu Votic ukládá Mgr. Jiřímu Čápovi zpracovat návrhy veřejnoprávních smluv na výkon agendy městské policie. Rada města bere na vědomí uzavření MŠ Votice ve dnech dle návrhu ředitelky MŠ Ivany Vávrové. Rada města bere na vědomí zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dětí v Mateřské škole Votice, které jsou uvedeny v zahajovacím výkazu r Od se úplata v tomto případě zvyšuje z 250,- Kč na 280,- Kč. Rada města bere na vědomí zprávu Městské policie Votice o činnosti za měsíc květen Rada města bere na vědomí zprávu vedoucího Policie ČR, obvodní oddělení Votice, npor. Bc. Kratochvíla, o bezpečnostní situaci za měsíc květen Mgr. Jaroslava Ptáčková, tajemnice úřadu Informace z úřadů Odbor správních činností a dopravy Městského Úřadu Votice oznamuje občanům, že z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel bude v termínu od 2. července 2012 do 4. července 2012 uzavřen provoz na přepážkách evidence motorových vozidel, Městského úřadu Votice. Provoz bude omezen pouze na dotazy, to znamená, že v této době nebude možné registrovat vozidla ani provádět žádné změny. 9. července 2012 by měl být chod evidence obnoven. Děkujeme za pochopení Ing. Vladimír Korec, vedoucí Odboru správních činností a dopravy Termíny farmářských trhů ve Voticích 21. července, 18. srpna, 28. září, 20. října, 23. listopadu. Trhy budou vždy od 8,00 do 12,00 hodin, od 14,00 do 17,00 hodin Prodejci se mohou hlásit na u: nebo na tel.:

3 ročník XXII, číslo 13 Votické noviny strana 3 Ptáme se za Vás Jak je Karlák připravený na léto? Votice - Parné dny vyhnaly v polovině června některé z nás k vodě. Využít ke slunění a osvěžení můžete také nádrž na Karlově. Tu COMPAG Votice začal připravovat pro letní radovánky už začátkem května. Co všechno starost o Karlák obnáší, jsem se zeptala ředitele COMPAGu Votice Jiřího Kymly. Při přípravě nádrže na Karlově ke koupání jsme prováděli v roce 2012 tyto práce: Dne 4. května jsme zahájili vypouštění nádrže. Dne 7. května jsme nádrž vyčistili, vymetli, umyli a současně bylo vyčištěno přítokové potrubí. Město VPP pod dozorem p. Zemana poopravilo největší praskliny v bazénu. Dne 14. května jsme začali Karlák napouštět. Současně jsme prováděli nárazovou dezinfekci (cca 40 litrů chlorňanu týdně ve dvou dávkách s přímou aplikací do bazénu) celkem použito 180 l chlorňanu. Dne 11. června jsme namontovali ovládací panel dávkování chemikálií a zprovoznili pískovou filtraci. Dne 20. června jsme zprovoznili dávkování chemikálií, zapnuli filtraci a provedli poslední nárazovou dezinfekci 40 litrů chlorňanu. Od 21. června funguje úpravna v plném provozu. V předposledním červnovém týdnu jsme ještě posekali trávu, již po druhé v letošním roce, tak aby relaxace občanů Votic mohla probíhat k jejich naprosté spokojenosti. Též jsme instalovali stojany na odpad kolem nádrže, tak aby mohli občané zachovat pořádek. Momentálně nádrž Karlák monitorujeme minimálně dvakrát denně, tak, aby vše bylo v pořádku a bez problému. Tudíž mohu říci, že nádrž Karlák je plně připravena ke koupání a udělali jsme maximum pro přípravu a následnou péči. Velké poděkování patří především partě,,vodáků kolem pana Ing. Runda. Jana Spálenková Nezbytné předsezónní čištění. Foto: Archiv COMPAG Karlák je ke koupání připravený. Foto: Archiv COMPAG Sloupek Jsou informace důležité? Každý den se na nás valí záplava informací. Z novin, z plakátů, z rádia, z televize i z internetu. Dovídáme se, která káva, zubní pasta nebo auto je nejlepší, kdo to s kým táhne, kdo koho naboural, okradl či dokonce zabil, jestli bude zítra pršet, kterého jídla se vyvarovat a které nám naopak prospěje. Chudák náš mozek jak se v tom má vyznat? Co bychom si měli zapamatovat a na co honem rychle zapomenout? Jo, člověk samozřejmě informace potřebuje, ale takovouhle záplavu? Je jenom dobře, že nás moje paní kolegyně v těchto novinách učí, jak paměť trénovat, ale bude to stačit? Často si vybavuji českého génia Járu Cimrmana a jednu z jeho pedagogických zásad. Ano, právě tu o pomněnce a zapomněnce a o průtokových poznatcích. Jen bych byl rád, kdyby se našel někdo, kdo by mi řekl, že zrovna tohle budu potřebovat, a že je tedy nutné, abych si to uložil do paměti, ale na tohle abych co nejdříve zapomněl. Vždyť na co mi bude, že Tonda miluje Anču, Anča miluje Emílii, ale Emílie miluje Žofinku. Když si však zapamatuji právě tohle, nezbyde mi v mém ubohém mozku místo na to, že Karel Vopršálek vzal úplatek od Evžena Vymakaného a tím vytunelovali několik miliard ze státního rozpočtu. Když si budu pamatovat, že ovocná směs od Spojených marmeládoven je nejlevnější, nebudu už si pamatovat, že právě v ní je nejméně ovoce a nejvíc škodlivého cukru a éček. A jestli se takhle naučím přemýšlet, možná dojdu k šílenému závěru: Někde mezi námi existují temné struktury, které touto šílenou záplavou informací nás chtějí zmást a odvést naši pozornost od věcí důležitých k nedůležitým. Berte to jako nadsázku, ale věřte mi, už se pomalu stávám paranoidním. Jan Žaloudek Votice Zastupitelský rozhovor, tentokrát s Jiřím Slavíkem Votice - Na otázky tentokrát odpovídal zastupitel a bývalý starosta Votic Jiří Slavík. Ten do zastupitelstva kandidoval za stranu TOP 09. Jiří Slavík se narodil v roce 1968 v Praze a od svých čtyř let žije ve Voticích (nyní v osadě Beztahov). Je ženatý, má čtyři dcery a pracuje v oboru prodeje realit. Mezi jeho záliby patří houbaření a zahrádka. Pane Slavíku, zastával jste funkci starosty, jak na toto období vzpomínáte? Jako na život v rychlíku, který příliš nezastavuje. Neustále jsem měl dopředu vyplněný program a osobního času mi zbývalo minimum. Byla to pro mě velká životní zkušenost, naučil jsem se spoustu nových věcí, poznal jsem mnoho zajímavých a významných lidí. Jelikož se podařilo uskutečnit mnoho dobrých záměrů, za jejichž vrchol považuji získání statutu města s úřadem s rozšířenou působností, proto mají dodnes obyvatelé Voticka blízko k vyřizování svých úředních záležitostí. Když se na své starostování dívám s odstupem času, tak většinou vzpomínám v dobrém. Liší se starostování v dnešní době od starostování před deseti lety? Ve Voticích ano - každý člověk v čele obce má svoje preference a svůj styl, způsob jednání a tím pádem se liší i jeho starostování. Dnes jsou naprosto jiné dotační možnosti, rozpočet města je podstatně vyšší díky lepší daňové výtěžnosti a zvýšeným poplatkům za skládku a od toho se odvíjejí i možnosti starosty(ky) realizovat investiční projekty. Při své práci zavítám na zasedání městských a obecních zastupitelstev po celém kraji. Připadá mi, že někteří zastupitelé jako by zapomněli, kým, proč a pro koho byli zvoleni. Co si o tom myslíte? Máte pravdu, někteří zastupitelé se opravdu chovají, jako kdyby nevěděli, čemu má zastupitelstvo města sloužit. Zapomenou na volební programy, funkci často vnímají pouze jako pasivní účast na zasedání. K vaší otázce není, co dodat. Snad jen, že si cením každého, kdo je ochoten vzít odpovědnost a rozhodovat o nejdůležitějších věcech v obcích a městech. Díky několika rekonstrukcím a stavbám pozměnily Votice v loňském roce tvář. Byly všechny stavby krokem k lepšímu nebo máte k určitým akcím výhrady? Je jasné, že co člověk, to názor, záleží na úhlu pohledu. Co se někomu líbí, může druhému připadat ošklivé. Důležitá je však funkčnost a účelnost vynaložených prostředků. Zde si myslím, že má město Votice rezervy. Např. náměstí je nově vydlážděno, ale inženýrské sítě zůstaly převážně staré a původní, dále jsou na náměstí špatně vyřešené přechody pro chodce. Při rekonstrukci školy nebylo dobře vyřešeno otevírání oken, realita je taková, že nová okna se otevírají dokořán nad hlavami žáků i s nainstalovanými žaluziemi, některá okna se neotevírají vůbec.vzhledem k tomu, že stavby stály mnoho peněz a podílely se na nich celé týmy, je to více než zarážející. Další věcí je otázka priorit, tedy toho, co je pro město potřebné a nutné bez ohledu na dotační tituly. Když už jsme u té politiky Myslíte, že se kauza Rath nějak dotkne přímo našeho regionu, omezí přísun peněz z kraje? Ta se již dotkla, momentálně je přece zastaveno proplácení veškerých dotačních titulů z ROP (regionální operační program), který kraj spravuje. Jiří Slavík. Foto: Archiv MKC Votice Jak jste spokojen s prací úředníků Městského úřadu? To mohu těžko komentovat, můj názor není plně objektivní. Já na úřadě vyřizuji poměrně dost záležitostí, ale vzhledem k tomu, že jsem na něm pracoval, nemám s jednáním s úředníky problémy. Možná i proto, že když jsem byl jejich nadřízeným, vedl jsem je k tomu, aby se ke všem občanům chovali vstřícně. V pozici starosty jsem vždy razil heslo Úřad je služba lidem a úředník je zde po občana a ne naopak! a na tom si trvám i jako zastupitel a občan. Jistě také dokážete posoudit úroveň kulturního vyžití Voticích. Zúčastňujete se pravidelně kulturních akcí? Které se těší Vaší oblibě? Myslím si, že úroveň a množství kulturního vyžití v našem městě je přiměřená velikosti Votic. Některých akcí se tak jako každý zúčastňuji Podblanický hudební podzim, Svatováclavské slavnosti, ples apod. pokračování na straně 4

4 4 strana Votické noviny ročník XXII, číslo 13 dokončení ze strany 3 V zimě rozhodli zastupitelé o koupi kláštera. Jelikož pracujete v oboru realit, můžete nám jistě přiblížit stav a hodnotu městem zakoupených budov. Stav budov není rozhodně tak katastrofální, jak jej prezentovali na zastupitelstvu města někteří kolegové. Naopak, jedná se o budovy jejichž stavební stav se po stovky let příliš neměnil. Hodnotu budov lze vnímat několika pohledy. Z pohledu Votičáka vnímám budovu kláštera, vzhledem ke stáří, umístnění a unikátnosti jako budovu nevyčíslitelné kulturní hodnoty. Z pohledu tržní hodnoty budovy podle mého názoru může být pro město koupě kláštera přínosem, protože cena se bude splácet postupně 10 let ( Kč ročně). Město má jiné možnosti než soukromý vlastník, a na opravu kláštera bude zcela jistě možné získat dotaci. Dalším plusem je rozsáhlý pozemek bývalé klášterní zahrady s objekty, který v současné době bude městu přinášet zisk z nájmu a do budoucna může být zajímavě upraven například jako park. Je otázka, co by si o nás myslely další generace, kdyby se klášter dostal do cizích rukou a měl osud jako jiné historické budovy v centru Votic. Bydlíte na Beztahově. Jsou podle Vás finance, které z rozpočtu putují do osad, dostatečné? Jaké jsou vůbec největší problémy Beztahova? Pokud jde o příspěvek ve výši Kč, který osady každoročně dostávají na drobnou údržbu připadá mi přiměřený. Co se týká větších investic, na ty samozřejmě prostředky chybějí, což souvisí i s největšími problémy Beztahova. V horní části obce si občané přáli vodovod, kanalizaci, úpravu některých komunikací, ale na tyto investice již finanční prostředky nezbývají. Dalším problémem Beztahova je samozřejmě lom, se kterým se za léta občané naučili žít, avšak určité zatížení pro občany místní části znamená (prach, hluk, znečištěné komunikace). V nedávné době byly strašákem některé varianty dálnice D3, které by obyvatelům Beztahova a dalším osadám přinesly nemalé problémy, pokud by byly realizovány. Toto nebezpečí je snad již zažehnáno, ale musíme být ostražití. Koncem roku osiřelo beztahovské nádraží, stalo se tak vlastně poněkud nevýznamnou zastávkou. Není to škoda? Škoda to zajisté je. V zimním období musí děti a lidé čekat na vlak venku, ačkoli je v budově nové plynové topení. Nevýhodou je, že votické nádraží není přímo ve městě. Pokud by existovala skutečná integrace dopravy, nebyl by problém, aby ke každému vlaku jezdil autobus a existovala jedna jízdenka s jízdným až do konečné stanice. Také je škoda, že na nádraží zůstaly dvě budovy, které jsou v havarijním stavu a to i přesto, že rekonstrukce celého nádraží stála jistě desítky, ne-li stovky miliónů korun. Myslím si, že je úlohou města, aby jednalo s příslušnými drážními organizacemi a sjednalo nápravu. Jak ovlivnila život obyvatel Beztahova výstavba koridoru? Tak jako každá jiná stavba tohoto rozsahu. Myslím si, že obyvatelé byli na negativa s touto stavbou připraveni, a tolerovali je. U takto velkých staveb je zvykem, že nepříjemnosti po dobu výstavby jsou kompenzovány určitým přínosem pro příslušnou oblast po jejím skončení. Zatím není například opravena cesta pod silem do Srbic, která je již po provozu těžkých nákladních aut zcela nesjízdná. Uvidíme, jak vše dopadne. Na závěr moje oblíbená otázka představte si, že vám dám určitý obnos, řekněme dvě stě milionů na zvelebení Votic. Jak peníze využijete? Peníze bych využil na investici, kterou si město z provozního financování nemůže dovolit. Naopak peníze by neměly skončit v běžné údržbě, kterou město, jako řádný hospodář, má financovat z každoročního rozpočtu. Osobně by se mi líbilo peníze využít na relaxační a odpočinkové místo u Votic, které by sloužilo mladší i starší generaci a jehož součástí by byl bazén. Vyřešil by se letitý problém obyvatel Votic a okolí - koupání. Děkuji za rozhovor. Jana Spálenková O župním sletu s Helenou Havlíkovou Votice - O přípravách sletu a votickém Sokolu jsem si povídala s tajemnicí župy a členkou náčelnictva Helenou Havlíkovou. Jak dlouho trvá příprava a nacvičení jednotlivých skladeb? Návrhy jsou hotové tři až čtyři roky roky předem, ty jdou nejdříve před komisi, která dolaďuje detaily. Dva až dva a půl roku dopředu jsou dány dohromady předváděcí celky a začíná nacvičování. První předvedení těchto sletových skladeb proběhlo 12. prosince 2010 a Ústřední nácvičný slet proběhl třikrát. Jaké jsou problémy dnešních cvičenců, ubývá jich? Velkým problémem je zaměstnání, dnešní zaměstnavatelé své zaměstnance nijak nepodporují, takže pravidelné návštěvy Sokola nestíhají, nebo je naopak zaměstnavatel neuvolní na akce vyjímečné, jako je například právě slet. Navíc dnešní střední věkovou kategorii ke cvičení v Sokole totalita nijak nevedla. Ve Voticích nemáme například družstvo dorostenek, protože po základní škole se všichni rozjedou za dalším vzděláním a na cvičení už nezbývá čas. Co je podle vás hlavní myšlenkou Sokola? V dnešní době jde hlavně o to, aby si děti zvykly na pohyb již od malička, proto vlastně nabízíme cvičení dětí s rodiči, aby se potom nebály chodit sem samy. Scházíme se jako skupina, takže vlastně jde o stmelování. Já třeba moc ráda vidím dětské nadšení. Povíte nám něco o chystaném všesokolském sletu v Praze? Ano, bude to již patnáctý všesokolský slet a uskuteční se 5. a 6. července Nebude se již cvičit na Strahově, jak bývalo zvykem, ale na stadionu Slavia. Zacvičit si přijedou například i z USA, Kanady nebo Švýcarska, kde myšlenku Sokola udržují potomci emigrantů, kteří ji zanesli do nejrůznějších konců světa. Nezkrácená vystoupení snad budou k vidění v České televizi, pokud je chcete vidět osobně, vstupenky jsou k dostání v síti TicketPro. Závěrem se zeptám, zda chcete někomu poděkovat za pomoc při přípravě votického sletu? Velké poděkování za pomoc patří městu Votice, zastoupenému starostkou Janou Kocurovou a místostarostou Tomášem Válkem. Děkuji i řediteli základní školy Karlu Vinšovi a paní Vávrové, která vede mateřskou školu zato, že nám poskytli zázemí pro cvičící. Eurestu za výborný oběd, také děkuji městské i státní policii, firmě COMPAG Votice za dopravní značení a zapůjčení mobilních toalet. Děkujeme i panu Pavlu Bradáčovi a dalším za poskytnuté zázemí na stadioně. Také děkuji Rádiu BLANÍK za propagaci akce. Já vám děkuji za rozhovor a těším se na další slet, který se uskuteční za šest let. Nela Mustafov Divácká tribuna byla plná. Foto. N. Mustafov Čekání v horku zpříjemnili dětem votičtí hasiči. Foto. N. Mustafov Skladba pro rodiče a děti - Muzikantova písnička. Foto. N. Mustafov Jen pro ten dnešní den - koedukovaná skladba pro muže a ženy. Foto. N. Mustafov Policisté předvedli policejní motorku Votice - Benešovští a votičtí policisté se prezentovali na Dětském dni, který se uskutečnil 18. června v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti ve Voticích. Na bohatém programu se také podíleli votičtí hasiči, městská policie a záchranná služba. U stanoviště Policie ČR si desítky dětí z mateřské, základní a praktické školy mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a pouta, prohlédnout služební zbraně nebo se posadit na policejní motorku. nprap. Diana Škvorová Dětský den ve Voticích. Foto: D. Škvorová

5 ročník XXII, číslo 13 Votické noviny strana 5 Sokol ukončil cvičební rok 2011/2012 Votice - Odbor všestrannosti Sokola Votice ukončil cvičební sletový rok 2011/2012. Rozloučení proběhlo formou odpoledního opékání buřtíků šunkáčků na hřišti za sokolovnou, kde pro účastníky byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. Zúčastnily Sokol trénuje i celkovou zručnost. Foto: H. Havlíková Votice - Myslel jsem si, že po téměř dvouletém zastupitelování mě už jen tak něco nepřekvapí, ale Po posledním jednání jsem například zjistil, jak moc si jsou podobná veřejná zasedání a sokolský slet také je více účinkujících než diváků. Přes výzvu kolegy zastupitele Kučery ve VN tradičně dorazilo jen pár odvážlivců. A hned v úvodu při schvalování programu jednání jsme všichni měli možnost slyšet veřejné ohrazení se paní starostky vůči onomu zvacímu ne dopisu, ale článku. O chvíli déle se připojil i pan místostarosta - o to zajímavější pak byla věta z jeho úst, že se z jednání dělá osobní záležitost. Měl bych být spokojen, protože k projednávání necitlivé privatizace esenbaček nedošlo nelze totiž z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucího odboru správy majetku zpracovat slíbený materiál o přehledech o výnosech z nájmů a předpokládaných nákladech na opravy domu a návrhy na vypořádání majetkoprávních vztahů ohledně pozemku města v těsném okolí domu a stavbách na něm. Do září snad bude rozšířen i na jiné domy a já budu věřit, že dojde k vynechání těchto osmi bytů. Mimochodem některé reakce po uveřejnění článku v minulých VN o tomto domu mě opět přesvědčily, že někteří lidé jsou opravdu buď hlupáci, nebo hulváti, možná i obojí dohromady. Dávat privatizaci těchto bytů do spojitosti se spravedlivou odvetou za minulost nájemníků je opravdu na zvracení! Ale pryč od toho, co se neprojednávalo. Program byl totiž zajímavý hned v kontrole usnesení se rozvinula živá debata k vyhlášce o stanovení čtyř míst, na kterých mohou být provozovány herní automaty. Jsem pro omezení, ale nakonec mě mrzelo, že jsem svým zvednutím ruky dovolil zdržení se hlasování dvou vládních zastupitelů. Desátý potřebný hlas pro přijetí byl totiž dosažen až po přepočítání třetím v tu chvíli nehlasujícím koaličníkem a jeho následnému zvednutí ruky. Jak říkám, bylo to pro rozumnou věc, ale udivuje mě, že vládnoucí tomuto městu nemají zajištěnu podporu svých návrhů. K zajímavým věcem došlo také u schvalování majetkových změn. Jeden občan chce koupit pozemek v centru města, ale neprodá se mu, protože z pronájmu části tohoto pozemku plyne městské kase nemalý penízek - koho zajímá, že dotyčný pozemek je jedinou přístupovou cestou k domu žadatele? Nelze se také nezeptat, proč se tedy někdo nutí ke koupi bytů ty je lepší prodat, než pronajímat. Není to dvojí metr? Jiní občané chtějí na již schválenou koupi pozemku splátkový kalendář a hlasují pro to pouze tři radní, kteří tak už učinili i při jednání rady. Je pro nás dobrým signálem, že asi neplatí teoretická možnost, že když si tři lidé něco usmyslí, lehce to projde. Další občané chtějí koupit pozemek v Martinicích a je navržena cena Zas a znova se všechny složky votického Sokola od rodičů a dětí, přes žactvo až po dospělé. Akce se všem líbila a všichni se již těší na zahájení příštího cvičebního roku. Nela Mustafov Buřtíky dětem moc chutnaly. Foto: H. Havlíková 200 Kč/m², tedy jen o 50 korun menší, než v centru Votic. Možná je to pomsta za to, že v tomto volebním okrsku získali tehdejší radní dohromady o jeden hlas méně, než jedna kupující, chtělo by se jízlivě říci. Kapitola sama pro sebe je nástup suity z poloměstské firmy Compag Votice, téměř přesně načasovaný na chvíli, kdy se na toto téma dost vášnivě diskutovalo. A s velkou dávkou sarkasmu mohu říci: Já mám svědomí čisté, jako jediný jsem hlasoval proti schválení koncesního projektu Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI) města Votice. Dost dlouho jsme se nyní nemohli dozvědět, zda zkušená a bezvadná firma Allowance (alespoň tak nám tehdy byla prezentována), která tento koncesní projekt připravila, a na jehož základě dojde k určení nového provozovatele VHI, udělala takovou chybu, že se Compag ani nebude moci zúčastnit, natož vyhrát. Vše se točilo okolo slovíček»počet odběratelů«, který byl nejprve stanoven na tři obce po minimálně 4000, později na jednu s minimálně 4000, což Compag stejně nesplňuje. Až po hodně dlouhé době bylo sděleno, že jde o ekvivalentní odběratele, kterých má Compag přes Vše je tedy v naprostém pořádku a i kdyby Compag neuspěl, tak vlastně jen bude muset propustit část zaměstnanců. A nakonec je docela dost možné, že nějaká firma vyhraje a najme si servisní firmu, což může zcela klidně být i Toto vše se dá přejít, možná i pochopit, ale co mi hlava nebere, je to, že když jeden zastupitel (konkrétně kolega Pohan) vznese dotaz, proč muselo být prováděno výběrové řízení na ředitele základní školy, jiný zastupitel (konkrétně kolega Němec) se dost hlasitě ohradí ve smyslu, že je zbytečné tento dotaz vznášet. A to i ve chvíli, kdy už paní starostka odpovídá. Je to minimálně nehezké, rozhodně neslušné, ale to ať si každý srovná v hlavě sám. Víc mě zarazilo zdůvodnění, že současný ředitel půjde v průběhu školního roku do důchodu a tak by bylo dobré, aby ke změně došlo už se začátkem školního roku. O chvíli později je ovšem oznámeno, že zůstane na škole jako řadový učitel do konce školního roku a možná i déle. Stejně zvláštní mi přišlo furiantské přihazování při již zmíněné prodeji pozemku v Martinicích. Po zcela logickém zdůvodnění, proč je 200 moc (prodej podobného pozemku v nedávné minulosti za 80) padne návrh na 100, po něm protinávrh na původně nabízených 50 a okamžitě je trumfnut znovu stovkou. Kdyby se trvalo na nižší ceně, možná ve školní jídelně sedíme dodnes. Není se proto čemu divit, že zastupitelé odcházejí z jednání naprosto vyšťaveni a některé z nich napadá, zda to mají vůbec zapotřebí. Je to stále stejné, zas a znova Zbyšek Kupský dokončení ze strany 1 COMPAG, KLÁŠTER I OMEZENÍ HA- ZARDU ANEB ČERVNOVÉ JEDNÁNÍ VOTICKÉHO ZASTUPITELSTVA rok, a to s výhradami, které vyplynuly z auditu. Další diskusi vyvolala informace o hospodaření COMPAGU Votice, který v roce 2012 hospodařil se ztrátou 422 tisíc korun. Ztrátu zapříčinilo budování nové kazety městské skládky a dále práce na opravách havárií vodovodu. V letošním roce plánuje COMPAG Votice řadu úsporných opatření, opouští například pronajaté prostory. Na přetřes přišlo i výběrové řízení na nového provozovatele vodohospodářské sítě ve Voticích. Zatím se přihlásilo devět provozovatelů, podávání nabídek končí 27. června. Někteří ze zastupitelů projevili obavy, zda má COMPAG Votice vůbec šanci výběrovým řízením projít, a to kvůli striktním podmínkám, které pro město zpracovala firma ALLOWANCE. Ať už výběrové řízení dopadne jakkoli, je zcela jisté, že si za vodu ve městě do budoucna připlatíme. Zastupitelé byli informováni o výsledcích výběrových řízeni na posty ředitelů Základní školy Votice a Základní umělecké školy Votice. Základní školu povede do nového školního roku Ing. Bc. Zuzana Bukovská, která je současnou ředitelkou Základní školy ve Vrchotových Janovicích. Základní umělecké škole bude šéfovat Milan Včelák, kterého známe z kapelyv.a.t. Jméno ředitele Základní školy ve Smetanově ulici zatím nepadlo, výběrové řízení a rozhodnutí je totiž v rukou Středočeského kraje, který je provozovatelem školy. V závěru zasedání se diskutovalo o úpravě parkovišť na sídlišti v Žižkově ulici, o úpravě parkoviště ve Šrámkově ulici, možnostech pořízení městského rozhlasu, kamerového systému a o nových pravidlech pro přispívání třetím osobám (granty na sportovní, kulturní a společenské akce apod.). Zastupitelé byli také upozorněni na popraskané betony a reznoucí zábradlí na před časem zrekonstruovaném Komenského náměstí. Jedna z posledních informací se týkala vzniku nové oblasti Toulava, o níž si můžete přečíst na straně 17 Votických novin. Jana Spálenková Chcete zlepšit svou angličtinu? Volejte Od základů k maturitě Prosíme přispěvatele, aby své články nezapomínali podepisovat a u fotografií uváděli popisek a jméno autora, dále prosíme o zasílání fotografií v JPEG nebo PDF v minimálním rozlišení 250 MPIX, jinak budou nekvalitní. Děkujeme. Redakce Votických novin

Květiny nejen k pokoukání

Květiny nejen k pokoukání Informace z votických osad str. 2-3 Sběrný dvůr v Luční ulici zahájil letní provoz str. 4 Proč nemáme májku? str. 4 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. » Do tůní u Bohdalova se vrací život

» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. » Do tůní u Bohdalova se vrací život strana 1 Datum vydání 21. 8. 2012 / číslo 6 / 2012 Obsah vydání:» Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů. 2» Do tůní u Bohdalova se vrací

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

televizní stanice Nova a sestřih ze startu pochodu se objevil ve večerním zpravodajství David Myslikovjan

televizní stanice Nova a sestřih ze startu pochodu se objevil ve večerním zpravodajství David Myslikovjan Číslo 20/Ročník 26 20/5/2015 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 15 Kč Na Robinovu trasu se vydalo rekordních 3 780 turistů SEDLČANY Zatímco v loňském roce se do Prčice ze Sedlčan vydalo 2 600 zájemců o plastovou

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více