Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách"

Transkript

1 VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Obsah Obsah str. 1 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s.r.o. str. 2 3 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů str. 4 5 Základní informace o projektu str. 6 Představení projektu str. 7 Výstupy a výsledky projektu str. 8 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech str. 9 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů str Příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity str Komunikace str Legislativa str. 16 Péče o klienta str. 17 ktivizace a terapie str Zdravotnická témata str. 20 Standardy kvality str. 21 Ostatní kurzy ICT str. 22 Manažerské dovednosti str. 23 Závěrem str

4 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s. r. o. Ing. Romana Butory Vážené dámy, vážení panové před více než dvěma lety jsme přišli s myšlenkou vybudovat kvalitní vzdělávací systém pro pracovníky v sociálních službách. Proto jsme se začali zajímat a komunikovat s poskytovateli sociálních služeb různého zaměření ohledně jejich vzdělávacích potřeb. Zabývali jsme se věcmi, které ve svých organizacích chtějí posunout dál, a jaká cílená forma vzdělávání by jim v tomto pomohla. Zapojení těchto organizací bylo úžasné a už na samém začátku bylo patrné, že nebudeme vytvářet vzdělávací systém, který by jen vzdělával bez potřeby zužitkovat toto vzdělávání pro změnu a vylepšení systému jako celku. Za toto nadšení a pomocnou ruku jim děkuji. V rámci projektu bylo vytvořeno 45 vzdělávacích programů, na kterých se podílí okolo 50 lektorů a garantů. Naším cílem je a bude poskytovat kvalitní vzdělávání s hodnotnými tématy. Výběr kvalitních lektorů a garantů byl naší prioritou. Naše služba je postavena na lidech, na myšlenkách, na informacích a není možné, pokud myslíme vzdělávání vážně, nevěnovat maximální úsilí ve výběru odborníků do našeho týmu. Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách měl za cíl jednak vybudovat vzdělávací systém včetně celé struktury procesů, které přispívají ke kvalitě, ale také zanalyzovat prospěšnost, praktičnost a dopad vzdělávaní v samotné organizaci, kde účastník našich kurzů pracuje. Jsem rád, že naším vzděláváním dochází ke kladnému posunu a zvýšení kompetencí pracovníka v dané organizaci, což ukazuje náš evaluační systém. Na druhou stranu nás to vede k zamyšlení, že pokud chceme posunout organizaci jako celek, musíme ještě intenzivněji pracovat s danou sociální službou a vytvářet (mixovat) vzdělávací aktivity tak, aby docházelo k systémovému zlepšení skupiny (organizace), a ne jen jednotlivců. V tomto projektu jsme se hodně naučili i my sami a nabyté zkušenosti nám pomáhají rozvíjet firmu i v dalších směrech. Rádi děláme věci, které mají smysl a které mají dopad na kvalitu systému, na rozvoj a inovátorství a na hodnoty (kvalitu) zainteresovaných osob - účastníků - v pracovním i osobním životě. -2-

5 Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie a rozpočtu ČR, docílil ještě před svým ukončením znaků udržitelnosti. Vzdělávací kurzy jsou v naší nabídce a je o ně ze strany cílové skupiny zájem, dosáhli jsme toho, že realizujeme všechny vzdělávací aktivity pro individuální projekt Moravskoslezského kraje Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji" a rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o další kvalitní programy tak, jak to vyžadují potřeby sociálních služeb. V tuto chvíli máme okolo 70 akreditovaných vzdělávacích programů pro tuto oblast a některá témata přesahují rámec našeho kraje. Tím chci říct, že to myslíme natolik vážně, že přinášíme do našeho kraje témata, za kterými by účastník musel najet spousty kilometrů, aby je někde získal a daným věcem porozuměl a začal je využívat v praxi. Považuji tento projekt za začátek vzájemné spolupráce s širokou škálou poskytovatelů sociálních služeb a za reciproční společný zájem pracovat na tom nejdůležitějším, co dané organizace mají, na svých lidech a na jejich přístupu a na jejich znalostní základně. Těším se, že bude docházet i díky našemu celoživotnímu vzdělávání k promyšlené a koncepční práci, která povede ke kvalitním a hodnotným službám, které směřují k plné spokojenosti potřebných. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do úspěšné realizace projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, a těším se na další vzájemnou spolupráci. Ing. Roman Butora Manažer projektu a ředitel společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. -3-

6 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů Filozofie projektu byla od počátku velmi dobře nastavena, ačkoliv ambice vytvořit tak velké portfolio vzdělávacích aktivit na mne nejprve působila jako obtížně splnitelná. le povedlo se a výsledek možná předčil i původní očekávání. Díky projektu jsme vytvořili 45 vzdělávacích programů, 30 z nich jsme pilotně odzkoušeli, realizací akreditovaných kurzů jsme podpořili celkem 447 pracovníků v sociálních službách. Projekt nám svými aktivitami pomohl začlenit se do velmi specifické komunity, jakou sociální služby jsou. Vlastně v tomto jejich světě poznávám spoustu prvků totožných s podniky, které také uspokojují potřeby svých klientů. Jsem rád, že můžeme společně s nimi vylepšovat poskytované služby tím, že na kurzech zodpovídáme jejich otázky z praxe, že jim umožňujeme vzájemnou výměnu zkušeností a že pro ně získáváme nové podněty a poznatky z velkého světa sociálních služeb. Jako garant jsem neustále nucen něco porovnávat kvalitu, dostupnost, interaktivitu, zaměření do praxe. Takto porovnávám vzdělávací systémy i motivaci ke vzdělávání napříč různými cílovými skupinami. Jako životního pragmatika, původně ekonoma a obchodníka, mne při realizaci aktivit projektu velmi mile překvapily zejména dvě věci. Za prvé to, že sociální služby většinou nevidí další vzdělávání svých pracovníků pouze jako povinnost danou zákonem o sociálních službách, ale především jako příležitost pro profesní rozvoj svých zaměstnanců vedoucí k nutnému a neustálému zkvalitňování poskytované sociální služby. Nevím, jak tento jejich pozitivní postoj k celoživotnímu vzdělávání přesně vysvětlit. Částečnou motivací jistě bude i ona zmiňovaná povinnost daná zákonem a také návaznost na Standardy kvality sociálních služeb, ale tím hlavním bude zřejmě sama podstata pochopení kvality. Bez celoživotního vzdělávání totiž není možné garantovat proces neustále se zlepšující kvality poskytování služeb. -4-

7 Otázkou zůstává, proč to tak nemůže fungovat i v jiných odvětvích? Druhou věcí, která mne fascinuje, je sounáležitost, soudržnost jaká v sociální službě existuje. Ochota spolupracovat a spoluvytvářet nové věci je opravdu obdivuhodná. Já vím, že produktem této spolupráce má být především vzdělávací systém, podpora rostoucí kvality, který zůstane sociálním službám k dispozici. le i tak je to věc v jiných odvětvích nevídaná. Na začátku jsem se skoro bál, že se mi nepodaří sehnat odborníky pro tvorbu nových programů a ještě v takovém počtu. Tato obava se ukázala jako zcela zbytečná, spíše jsem měl nakonec pocit, že čím více byl daný lektor či garant okolím uznávaný, tím více chtěl být zapojen do spolupráce i v rámci našeho projektu. Díky této sounáležitosti a ochotě budovat stále něco nového a potřebného jsme nakonec shromáždili tým více jak 50 odborných pracovníků. Nyní s námi spolupracují významní lektoři, metodici, inspektoři kvality, supervizoři, mediátoři, psychologové, psychiatři, manažeři klíčových i specifických sociálních služeb z Moravskoslezského kraje i z jiných oblastí ČR. s takto širokou základnou pro věc zapálených lidí a bohatou nabídkou vzdělávacích témat by byl hřích nepokračovat v nových myšlenkách a příležitostech. Ing. Pavel Čech Garant pro tvorbu vzdělávacích programů -5-

8 Základní informace o projektu Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Termín realizace: Celková výše finanční podpory: ,20 Kč -6-

9 Představení projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Cílem projektu je vyvinout komplexní a dostupný systém celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v Moravskoslezském kraji, který by odrážel jejich potřeby a byl maximálně užitečný pro výkon jejich praxe. Tento systém se opírá o tvorbu nových akreditovaných kurzů (MPSV ČR) s velkou mírou interaktivity, z nichž u většiny byla jejich praktičnost a užitečnost prověřena pilotní realizací. Hlavní cíle projektu: Vytvořit 45 akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV ČR) pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (MSK), z toho jednoho programu s komponentou zohledňující životního prostředí. 30 programů realizovat pilotně s cílem zaměřit se především na hodnocení jejich praktičnosti a užitečnosti. Podpořit 360, z toho úspěšně podpořit 324 pracovníků v sociálních službách. Projekt svými cíli reaguje na skutečnost, že trh postrádá dostatek vzdělávacích programů, které by byly zároveň komplexní, otevřené pracovníkům v sociálních službách, realizované alternativními formami výuky s velkou mírou interaktivity, flexibilní v závislosti na hodnocení praktičnosti a užitečnosti a které by zohledňovaly typologii služby a cílovou skupinu. Do realizace hlavních cílů projektu jsme zapojili široké spektrum poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomohli vytvořit pružný modulový systém tohoto vzdělávání. Tento systém díky tomu odráží skutečné potřeby cílové skupiny, doplňuje jej a inovuje v závislosti na hodnocení výstupů. Nejaktivnějšími spolupracovníky byli zástupci Slezské diakonie, Harmonie, Domova pro seniory, Domova jistoty Devětsil a Charity, kteří jasně definovali své vzdělávací potřeby již během vstupní analýzy a následně v rámci pravidelných workshopů pomáhali i s tvorbou samotných vzdělávacích kurzů. Pro účely co nejefektivnější realizace cílů jsme sestavili 45 týmů ve složení metodik (odborný garant) + lektor. Tento tandem byl vždy hlavním tvůrcem podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu, výukových materiálů a zároveň realizátorem pilotní výuky. Takto jsme do nově vzniklého vzdělávacího systému zapojili více jak 50 odborníků nejen z Moravskoslezského kraje. Projekt měl ambiciózní plán, a to vytvořit kurzy kvalitní, komplexní, interaktivní a přitom dostupné sociálním službám z Moravskoslezského kraje. Toto se beze zbytku podařilo, a to především díky důrazu na kvalitu. EDUCO CENTRUM s.r.o. klade kvalitu vždy na první místo. Právě proto tvoří kurzy s vysokou mírou přidané hodnoty a koncentruje v týmu lektorů a metodiků velké množství odborníků s celorepublikovou působností. -7-

10 Počet osob Počet (ks) Výstupy a výsledky projektu Indikátor Cíl Skutečnost Výsledek Nově vytvořené vzdělávací programy % - z toho s komponentou ŽP* % Pilotně realizované nové kurzy % Počet účastníků jednotlivých akcí % Počet úspěšně podpořených osob % - z toho muži % - z toho ženy % ŽP*... životní prostředí Nově vytvořené vzdělávací programy Vzdělávací programy Indikátor Pilotně realizované nové kurzy Cíl Skutečnost Účastníci vs. absolventi vzdělávacích programů 360 Počet účastníků jednotlivých akcí Indikátor Počet úspěšně podpořených osob Cíl Skutečnost Cíle projektu byly splněny, dokonce v některých ohledech překročeny. Projekt původně pracoval s plánem, že do pilotní realizace nově vzniklých akreditovaných kurzů bude zapojeno osob z řad cílové skupiny. Enormně vysoká poptávka, kterou jsme zaregistrovali už od samého počátku projektu, nás přinutila kurzy otevírat pro maximální kapacitu účastníků, kterou nám akreditace programů dovolovaly. Z toho důvodu jsme drtivou většinu kurzů realizovali pro 15 účastníků. To, že jsou kurzy dobře nastaveny, potvrzuje i fakt, že všichni účastníci kurzů jsou zároveň jejich úspěšnými absolventy (každý kurz byl zakončen zkouškou). -8-

11 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech spekt interaktivity byl jedním z hlavních motivů pro vytvoření tohoto projektu. Právě to, že v nabídce kurzů z našeho blízkého okolí se objevovaly povětšinou kurzy přednáškového akademického typu bez možnosti zapojení posluchačů do tématu, nás přimělo zabývat se napravením této situace. Pro lepší vyjasnění termínu si dovoluji zařadit část citace z Wikipedie: Interaktivní výuka je moderní a progresivní metoda výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.... co je dobré pro děti, musí být dobré i pro dospělé... :-) Náš způsob pojetí interaktivity pracuje na dvou úrovních: 1. a) Přednášející posluchač, kdy lektor zapojuje posluchače do výuky tematickými otázkami zaměřenými do jejich praxe s porovnáním s probíranou teorií (i za pomoci různých technických interaktivních pomůcek). b) Nebo v obráceném směru posluchač přednášející, kdy posluchač sám reaguje na podněty z výuky. 2. Účastník účastník (+ lektor v pozici moderátora), kdy se lidé z různých organizací zapojují do řešení problémů společně, diskutují spolu stejná témata, ale s různými názory ovlivněnými různě dosaženou praxí. Tímto se samotní účastníci kurzu obohacují navzájem (jako kdyby absolvovali krátkou stáž v jiné organizaci). V obou případech se účastník stává spolutvůrcem děje, není pasivním posluchačem, ale kurz prožívá a v některých případech ho do jisté míry řídí. Pro podporu interaktivity ve výuce využíváme některé technické pomůcky, od již zcela běžného dataprojektoru nebo DVD přehrávače po např. interaktivní tabule, interaktivní tablet, 3D projektor, hlasovací zařízení.... Sama podstata interaktivity nepotřebuje pro svou realizaci nějaké zvláštní technické pomůcky, ale když se ve výuce správně využijí, je jejich přidaná hodnota prokazatelná. Při tvorbě nového programu se na něj díváme hlavně pohledem jeho uživatele a vždy máme na paměti, že není vždy nejdůležitější téma přednášky, ale jakým způsobem (interaktivním) je přednáška realizována. -9-

12 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů Jak bylo již zmíněno v popisu projektu, je jeho hlavním cílem vytvořit kvalitní a praktické vzdělávací programy. by výstupy projektu mohly být takto sebevědomě označovány a byla jednoznačně prokázána oprávněnost jejich účelu, bylo nutné vytvořit hodnotící systém, který by postihoval názory všech zúčastněných stran a zároveň tyto názory posunul do jednoduché a čitelné formy. Proto byl vytvořen komplexní systém hodnocení vzdělávacích programů prostřednictvím využití měřítek praktičnosti a užitečnosti tak, aby výsledek tohoto měření poskytoval přesvědčivou a účinnou zpětnou vazbu jak organizátorovi, tak uživateli výukových kurzů. Systém shromažďuje a vyhodnocuje informace získané z evaluačních dotazníků, které jsou pro každého účastníka evaluace postaveny s trochu jinou, ale velmi podobnou strukturou otázek. Každá otázka je opatřena hodnoticí stupnicí 1 5 (známkování jako ve škole) a doplněna podotázkou vyzývající účastníka ke slovnímu komentáři. Závěrečné evaluace se zúčastňují: 1. Účastník vzdělávacího kurzu pracovník v sociálních službách Dotazník obsahuje otázky spadající do tří hlavních sekcí: hodnocení organizace celé vzdělávací akce, hodnocení vzdělávací aktivity (např. cíle, struktura, metodiky výuky, tempo, interaktivita, přínos...) a hodnocení osoby lektora (např. erudovanost, způsob výkladu, schopnost předat informace, reakce na dotazy). Na závěr má účastník ještě možnost doplnit souhrnnou textovou informaci (např. návrhy na změny, komentář k lektorovi...) a dále dopsat další témata, kterými by si přál být v budoucnu proškolen. 2. Lektor/lektoři vzdělávacího kurzu Lektor zaznamenává své dojmy z výuky, hodnotí především připravenost účastníků na výuku (např. zda měli vstupní informace o kurzu, cílech, jejich motivaci), dále hodnotí ze svého pohledu vhodnost nastavení kurzu pro tuto konkrétní cílovou skupinu vč. doporučení na změny a to, jak skupina spolupracovala v rámci jednotlivých témat. 3. Metodik vzdělávacího kurzu Metodik, jakožto spolutvůrce, hodnotí nastavení a tempo výuky, strukturu i reálně stanovené cíle. Podle proběhnuvší výuky pozná, zda je kurz nastaven správně, pro správnou cílovou skupinu. Metodik mimo kvalitu kurzu hodnotí i kvality lektora spolutvůrce programu. Na závěr dotazníku má metodik dostatečný prostor pro vyjádření doporučení k případným úpravám programu, popř. chování lektora. 4. Organizátor kurzu Mimo závěrečné vyhodnocení hodnotí v rámci dílčí evaluace schopnosti a dovednosti lektora. Těmto účelům slouží karta lektora, do které zaznamenává informace týkající se odbornosti, vzdělanosti a zkušeností lektora. Byla stanovena kritéria, podle kterých jsou každému lektorovi uděleny body za vzdělání, lektorskou/pedagogickou praxi, praxi v oboru, mobilitu a připravenost účastníků ke zkouškám. -10-

13 Lektor musí dosáhnout minimálně 60% bodového ohodnocení, aby byl způsobilý vykonávat tuto funkci. Informace do této karty plynou především z jeho životopisu umístěného v žádosti o akreditaci každého konkrétního vzdělávacího kurzu. Poslední informaci, připravenost účastníků ke zkouškám, doplní garant vzdělávacího kurzu na základě výsledků zkoušek. 5. Poskytovatel soc. služeb organizace, která pracovníka na vzdělávací aktivitu vyslala I zástupce poskytovatele sociálních služeb, tedy ten, kdo posílá své pracovníky na vzdělávací kurz, je zapojen do hodnocení vzdělávací aktivity. Jeho úkolem je vyplnit dotazník praktičnosti a užitečnosti, kde jsou otázky směřovány na to, zda kurz splnil to, co měl za cíl, zda měl pro pracovníka a jeho zaměstnavatele užitnou hodnotu a jestli pracovník využil nové znalosti na svém pracovišti. Poskytovatel hodnotí praktičnost a užitečnost s časovým odstupem do 1 měsíce po úspěšném absolvování kurzu jeho zaměstnancem. Z těchto dílčích formulářů jsou čerpány informace do závěrečného formuláře Vyhodnocení vzdělávací aktivity. Toto vyhodnocení koncentruje získané informace do základních sekcí: Hodnocení organizace kurzu. Hodnocení výuky. Hodnocení lektora. Hodnocení kurzu lektorem, popř. garantem. Hodnocení kurzu organizátorem. Podněty na další vzdělávání. Návrhy na zlepšení. Každá sekce popisuje jak bodově, tak výpisem nejzajímavějších komentářů nejzásadnější prvky zjištěné z jednotlivých hodnoticích dotazníků. Poslední sekce Návrhy na zlepšení tuto zpětnou vazbu završuje a dává podnět na případnou opravu vzdělávacího programu pro jeho příští realizaci. Na následujících stranách prezentujeme vzory evaluačních dotazníků, příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity s důrazem na měření praktičnosti a užitečnosti nové vzdělávací aktivity vč. tabulky vyhodnocení evaluačního systému

14 Celkové vyhodnocení - shrnutí Hodnocení lektora: Účastníkem Lektorku kurzu účastníci hodnotí velmi kladně, z čehož vyplývá i průměrná známka 1,1. Ocenili kvalitu a styl výuky. Organizátorem Organizátor hodnotil lektora známkou 1. Hodnocení celkové užitečnosti a praktičnosti: Průměrná známka z celkového hodnocení je 1,2. Výsledek je sestaven z hodnocení účastníkem (1,1), lektorem (1,4), zaměstnavatelem (1,2) a metodikem (1,3). Z celkových výsledků lze hodnotit kurz jako velice přínosný. Přílohy: Vyhodnocení evaluačního systému (Excel). -13-

15 K O M U N Komunikace asertivní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/1158 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Renata Garant: Mgr. Staňková Květa Úvod do komunikace alternativní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Gwóźdźová Lenka, DiS. Garant: Mgr. Staňková Květa Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Skvělé, nemám co dodat, dobré zázemí, spolupráce, osobní přístup k účastníkům i lektorům. lektorka Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. I K C E Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Faldynová Zuzana Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Komunikace s klientem s problémovým chováním a pravidla šetrné sebeochrany (16h) Č. akreditace: 2011/0374 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Olchawski Petr Garant: Balická Kateřina, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Naučila jsem se nové věci, poznala nové lidi a zároveň můžu poznatky z kurzu uplatnit v práci Účastnice kurzu

16 Komunikace s nemotivovaným klientem (8h) Č. akreditace: 2011/0375 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Úvod do komunikace s klientem (8h) Č. akreditace: 2011/1160 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Ranáta Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Inspirující návrhy pro práci v týmu. Zaměstnanci získali nové poznatky, které si vyzkoušeli po absolvování ve svém kolektivu. Komunikace v týmu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: David Kotásek Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Za Charitu Krnov Marie Pešková Návštěva v domácnosti klienta (8h) Č. akreditace: 2011/1164 PC/SP Lektor: Zdráhal Ivo, DiS. Garant: Mgr. František Fojtík Úvod do komunikace s člověkem s mentálním postižením (12h) Č. akreditace: 2011/0210 PC/SP Lektor: Mgr. Lenka Gwóźdźová DiS. Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti:1,5-15-

17 L E G I S L T I V Zákon o sociálních službách výklad zákona (8h) Č. akreditace: 2011/1159 PC/SP Lektor: Mgr. František Fojtík Garant: Mgr. Martina Chlápková Práva klientů při poskytování sociální služby (8h) Č. akreditace: 2011/1161 PC/SP Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík S organizací kurzu jsem byla spokojená. Snaha vycházet vstříc zájemcům o kurz je příkladná. Za DS Krnov Miloslava Blaťáková Práva osob v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2010/529-PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Zákon o sociálních službách standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2011/1257 PC/SP Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Bc. Šárka Gaudková, DiS. Právo v praxi v sociálních službách (8h) Č. akreditace:2011/ PC Lektor: Mgr. Hana Mazalová Garant: ntonín Plachý Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Vystupování lektora bylo jasné, srozumitelné a velice zajímavé. Účastnice kurzu -16-

18 Duchovenská péče a její význam v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/0376 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Roman Hota Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 K L I Život člověka s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Ověřila jsem si, jak na tom pracovně jsem, v čem jsem dobrá, a co musím vylepšit. Účastnice kurzu Sexualita lidí s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2011/0285 PC/SP Lektor: Mgr. Staňková Květa Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Život člověka s duševním onemocněním (8h) Č. akreditace: 2011/0378 PC/SP Lektor: Mgr. Jiří Šupa Garant: PhDr. Strossová Ivana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Co přináší do života problém mobility (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Bc. Peřinová Zuzana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 P É Č E O E N T -17-

19 K T I V I Z C E T E R P I E ktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (16h) Č. akreditace: 2011/0208-PC Lektor: Bc. Jan Straka Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Rehabilitace a relaxace pro děti s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Ondrušková Růžena Garant: Valerová Jaroslava Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Valerová Jaroslava Garant: Mgr. Hančilová Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Celá výuka byla skvělá a příjemná, úžasně se poslouchal výklad lektorky, věřím, že poznatky využiji v mé práci. Účastnice kurzu -18-

20 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem I. rteterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Fofová Veronika, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Přínosem bylo seznámení se s pracovníky z jiných organizací, sdílení zážitků, problémů, apod. Za Charitní dům Salvator lice Posoldová Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem II. Dramaterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Olejková Svatava, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem III. Muzikoterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Nováková Kateřina Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paní lektorka opravdu skvělá, velmi příjemná, lidská a člověk na svém místě. Účastnice kurzu Význam canisterapie pro soc. služby a její praktické využití Č. akreditace: 2011/1163- PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kurková Martina Garant: Vítková Ludmila, Ing. -19-

21 Z D R V O T N I C K Á T É M T Psychiatrické minimum (16h) Č. akreditace: 2011/0377 PC/SP Lektor: MUDr. Lenka Tatarková Garant: MUDr. Jan Tatarko Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Pracovníci přišli obohaceni o spoustu nových a potřebných informací v psychiatrické oblasti. Taktéž písemný materiál z kurzu byl na srozumitelné úrovni. Za Harmonii Bc. Zuzana Peřinová Biopsychosociální problematika bolesti (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. Pavel Vančura Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích (8h) Č. akreditace: 2010/530 - PC Lektor: Mgr. Krušinová lena Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Výhodou je místo konání kurzu. Pracovníci hodnotili absolvování kurzu jako přínosné pro svou práci. Za Domov Jistoty Devětsil Milena Baranová Porucha příjmu potravy - výživa v seniorském věku (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: PhDr. Mgr. Peřinová Nikola Garant: PhDr. Ing. Sladká Ševčíková Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paliativní péče (8h) Č. akreditace: 2010/531 - PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-20-

22 Plánování v sociálních službách pro terénní službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Velmi dobré zázemí kurzu, včetně vybavení i občerstvení. Účastníci byli dostatečně motivováni. garant Mgr. Martina Chlápková Plánování v sociálních službách pro pobytovou službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Hana Mazalová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Plánování v sociálních službách pro osoby v krizi (8h) Č. akreditace: 2010/527 - PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,6 Jak implementovat standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2010/528 - PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 S T N D R D Y K V L I T Y -21-

23 O S T T N Í K U R Z Y I C T Základy práce s osobním počítačem (20h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. David Pizur Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek MS Word v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Excel v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Powerpoint v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek Kurz proběhl nad veškerá očekávání, téma bylo natolik poutavé, že pracovníky podnítilo k dalším aktivitám a nápadům v tomto směru. Za Slezskou diakonii Bc. Šárka Gaudková, DiS. Videotrénink interakcí pro pracovníky v sociálních službách (24h) Č. akreditace: 2011/0379 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Garant: Mgr. Petra Reiserová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-22-

24 Týmová spolupráce v sociálních službách (16h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 D Nejlepší kurz, který jsem dosud navštívila. M O Účastnice kurzu Time management pro pracovníky v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková Úvod do problematiky supervize (8h) Č. akreditace: 2011/1162 PC/SP Lektor: Mgr. Renáta Václavková Garant: Mgr. Květa Staňková N MŽ Ě E V E D N O Jak neztratit nadšení prevence syndromu vyhoření (8h) Č. akreditace: 2011/0616 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Dvořáková Jitka K K R S S T Psychohygiena (sebepoznávání) úvod do metody (8h) Č. akreditace: 2011/0619 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková É K I Vysvětlivky symbolů: ** kreditace nebyla udělena * Tyto kurzy nebyly pilotně realizovány É -23-

25 Závěrem Cílem této brožury bylo především prezentovat a věcně zhodnotit výstupy a výsledky projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách. Zároveň jsme ale ve vás čtenářích chtěli podnítit zájem o oblast dalšího vzdělávání, a to v souvislosti s jeho kvalitou, interaktivitou a dostupností. Realizací projektu vznikl základ velmi specifického a propracovaného vzdělávacího systému, který nemá v podmínkách Moravskoslezského kraje příliš obdoby. Tento systém již díky projektu obsahuje 45 vzdělávacích programů, které odpovídají aktuální poptávce sociálních služeb. Na toto portfolio lze bez problémů navázat dalšími moduly a tématy, ať už v rámci navazujících projektů, nebo v rámci běžné nabídky vzdělávací společnosti. Tato skutečnost investice do projektu plně opodstatňuje a zároveň potvrzuje jeho udržitelnost i v dalších obdobích. Domníváme se, že náš přístup k řešení zadání projektu je inspirativní a může i pro ostatní sloužit jako následováníhodný přiklad dobré praxe. Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat všem zástupcům sociálních služeb, kteří svou spoluprací (účastí na vstupní analýze, tematických workshopech, nebo také závěrečné evaluaci) přispěli ke kvalitě a hladkému průběhu řešení tohoto projektu. Za velmi dobrou spolupráci bychom chtěli poděkovat také účastníkům jednotlivých pilotních výuk, jejichž přínos, zejména ve zpětné vazbě, byl pro potvrzení praktičnosti a užitečnosti jednotlivých témat nezastupitelný. V neposlední řadě naše poděkování patří i všem spolupracujícím osobám, především lektorům a metodikům (garantům) za jejich profesionální přístup plný přínosů a inspirace. Kontakt pro případné náměty, připomínky, zájem o spolupráci: -24-

26

27

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení,

1. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ... 4 2.1. Aktivity Profesní komory sociálních pracovníků, z.s... 4 2.2. Členky výkonného výboru... 5 3. ČINNOST... 6 3.1.

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PODPORA PRACOVNÍKŮ OSPOD PŘI PÉČI O OHROŽENÉ DĚTI Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu: PŘÍSTUPY A DOVEDNOSTI PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 2012 Nadace Sirius Obecně prospěšná společnost

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál Poradna rané péče SALOME JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby 1 Pojďte dál Poradna rané péče SALOME Kde najdete naši kancelář? Nerudova 1156, Nový Bohumín Provozní doba /ambulantní/:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SES, SEbe Spolu,o.s. www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51 2310030247/0100 tel.739 073178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné CZ.1.04/5.1.01/77.00385 Mgr. Lenka Březinová Praha, Úvodní setkání, 24.2.2013 Základní informace o projektu Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více