VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE V JIHLAVĚ Středisko křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické Čajkovského 9, Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské společnosti. Cílem je pomoci našim klientům překlenout toto těžké životní období a vrátit se do běžného života a také zvýšit šance na uplatnění se na trhu práce. Azylový dům pro muže vznikl v roce Služby poskytuje SKP ve svých prostorách na základě sepsané Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence v azylovém domě pro muže. Tuto smlouvu je možno uzavřít jen na základě řádně vyplněné Žádosti o pobyt, včetně lékařského posudku. Smlouvu je možno uzavřít maximálně na dobu 1 roku (ve zvlášť odůvodněných případech je možno pobyt prodloužit, např.: čeká-li klient na přechod do jiného zařízení apod.). Službu poskytujeme nepřetržitě, 24 hodin denně po celý rok. Cena za pobyt/měsíc činí 3 000,-Kč, což vyplývá z vyhlášky ze dne 30. listopadu 2011, kterou došlo ke změnám ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tím, že azylový dům poskytuje ubytování a zázemí často společensky nepřizpůsobivým mužům od 18 let do důchodového věku, pomáhá Poslání a cíl naší práce řešit závažný společenský problém. Tito muži nejsou ponecháni na ulici, napospas klimatickým podmínkám, ale především je jim umožněno řešit jejich základní životní a společenské potřeby. Někteří naši klienti nacházejí zaměstnání a stálé bydlení, někteří znovu naváží přerušené styky s rodinou či přáteli nebo si najdou životní partnerku. Občas se také stává, že jejich předchozí zaměstnavatelé je přijmou zpět do zaměstnání a zajistí jim i možnost ubytování. V současné době nacházejí naši klienti práci velice obtížně, a to z mnoha důvodů především z důvodu nedostatečného vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti, vyššího věku, částečné invalidity, lehčích duševních nemocí apod. Z těchto důvodů klientům nabízíme alespoň nějaké základní vzdělávací a podpůrné programy ( Psychosociální tréninky, vzdělávací kurzy, učení se základním úkonům na počítači apod.) a povzbuzujeme je k dalším rekvalifikacím. Práci nejčastěji nalézají ve stavebnictví, lesnictví, v pomocných profesích, v pohostinství apod. Také se tolik neopakuje jejich trestná činnost a ostatní sociálně patologické jevy. Nemalým přínosem naší práce je i celkové psychické zklidnění těch našich klientů, kteří svoji tíživou životní situaci nesou velice těžce. Dle našich materiálních možností pomáháme klientům, kteří si najdou vlastní ubytování, odstěhovat se a vybavit byt (např. lůžkovinami či drobným nábytkem). Jen málo mužů nachází bydlení dlouhodobě stabilní, mnozí odcházejí na ubytovny, někteří se vracejí k rodině, někteří odcházejí do ústavů následné péče, u některých klientů nám není jejich další pobyt znám. O naše klienty se dlouhodobě zajímáme, je-li to

2 možné, i po ukončení pobytu u nás. Zajímá nás, zda se v životě uplatňují, zda mají práci, zda znovu nespadli do některého ze svých problémů apod. Těm, kteří potřebují naši pomoc opakovaně, ji, za jistých podmínek, nabízíme Nabídka poskytovaných služeb v roce ) celkové hmotné zaopatření: ubytování ~ 23 ubytovacích míst na 5 pokojích (pro 3 7 mužů), z toho 1 tzv. krizové lůžko, které je k dispozici po dobu maximálně tří pracovních dnů. umožnění celkové hygieny těla; podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla; částečně strava (podle možností daných sponzory a drobnými dárci) a možnost její přípravy; ošacení (podle možností daných sponzory a drobnými dárci). 2) sociální práce: základní sociální poradenství; tvorba individuálních plánů, práce na nich a jejich vyhodnocování (povinné); pomoc se zařizováním dalších záležitostí, pomoc s vyřizováním osobních záležitostí na úřadech, pomoc při obnovování kontaktů apod.; vedení k osobní odpovědnosti (= aktivizace klienta) atd 3) psychologická péče: psychosociální trénink s psycholožkou povinná účast (v r byl 5krát). v roce 2011 proběhl trénink např. na téma Gamblerství povinná účast. individuální konzultace dle domluvy 4) vzdělávání klientů: přednáškový cyklus Sociálně patologické jevy (cca 5 přednášek) povinná účast 1krát proběhl kurs Zvládání osobních financí povinná účast proběhly také přednášky např. na téma Sekty, Návykové látky atd. 5) duchovní péče (dobrovolná): každodenní ranní biblické úvahy při snídani, možnost navštěvovat pravidelné bohoslužby (každý čtvrtek od 18 hodin). pastorační služba. 6) pracovní terapie: úklid a drobné práce v objektu SKP, úklid sněhu, úklid hradebního parkánu a městských parků aktivita částečně povinná a některá také částečně odměňovaná; dle možností. Obě strany jsou partnery. Uživatelé mají možnost se vyjadřovat ke všemu, co je zajímá a co chtějí řešit v rámci pravidel daných Domovním řádem a možnostmi SKP. Např. práce na individuálním plánu, změny v individuálním plánu, přání vyměnit si ubytovací pokoj, intervaly výměny lůžkovin, způsob využití volného času. Se všemi klienty se také scházíme každý den na tzv. ranních rozděleních, kde řešíme běžné každodenní záležitosti chodu azylového domu. Klademe důraz na to, aby se klienti vždy podíleli na řešení své krizové situace, podporujeme je v tomto řešení a nabízíme pomoc v prosazování jejich práv a zájmů. S každým klientem pracujeme individuálně, dle jeho potřeb a konkrétních problémů.

3 Personální zajištění provozu azylového domu Provoz azylového domu v roce 2011 byl zajištěn takto: od začátku do konce roku zde byl 1 ředitel. V polovině roku 2011 došlo ke změně na pozici ředitele. Dále byl provoz zajištěn účetní (0, 75 úvazku), sociálním pracovníkem (1,3 úvazku). V červenci 2011 došlo k několika změnám na pozici sociálního pracovníka. Provoz byl také zajištěn pracovníky v sociálních službách (4, 5 úvazku x 7 pracovníků a 5 x DPP na pozici pracovníka v sociálních službách. Dále zde byli zaměstnány 4 osoby na DPČ na práci v sociálních službách pro krátké pracovní období), psychologem (na DPP) a 4 přednášejícími (DPP) a 2 hudebníky (DPP). Psycholog a přednášející pomohli ve vzdělávání jak nám samotným, tak zejména našim klientů. Vzdělávání probíhalo formou vzdělávacích přednášek (například na téma Sekty nebo Návykové látky ) a psychosociálních tréninků (například na téma Gamblerství ). Dbáme na další odborné vzdělávání všech našich pracovníků průběžně se (dle našich finančních možností) účastní odborných seminářů pořádaných krajem Vysočina a vzdělávacími institucemi. Zajišťujeme také aktuální odbornou literaturu. Mnoho zkušeností pro práci s problémovými skupinami obyvatel získávají pracovníci například i z návštěv v podobných organizacích. V roce 2011 jsme byli na pracovní stáži v ÚSP Nových Syrovicích. Toto zařízení je příspěvkovou organizací poskytující službu Domova se zvláštním režimem osobám závislým na alkoholu, které se kvůli této závislosti ocitly v obtížné životní situaci a potřebují pevné zázemí a pomoc druhé osoby. Struktura rodinného stavu a vzdělanosti našich klientů v roce 2011 svobodný 57 66% ženatý 5 6% rozvedený 23 26% ovdovělý 2 2% Celkem % bez vzdělání 1 1% ZŠ 28 32% výuč. List 50 57% SŠ 7 8% VŠ 1 1% Celkem %

4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI JIHLAVA (azylový dům pro muže) adresa: Čajkovského 9, Jihlava, telefon: Zhodnocení roku 2011 Statistické údaje: V roce 2011 byl azylový dům pro muže v Jihlavě využit v průměru z 94,57 %. Náš azylový dům poskytl v roce 2011 pobyt celkem 112 klientům. K bylo v azylovém domě ubytováno 21 klientů; dalších nově přijatých klientů v období od do bylo 114, přičemž někteří klienti byli přijati opakovaně. Od roku 1993 do roku 2011 bylo k pobytu na našem azylovém domě přijato již klientů. Z hlediska rozdělení klientů azylového domu podle trvalého bydliště bylo v roce 2011 přijato k pobytu 97 klientů s trvalým pobytem v kraji Vysočina (což je 72,9 %) a 36 klientů bylo z regionů jiných. Průměrný věk našich klientů v roce 2011 byl 40 roků. Procentuální podíl klientů podle rodinného stavu: Svobodný 66 % Ženatý 6 % Rozvedený 26 % Vdovec 2 % Procentuální podíl klientů podle vzdělání: Bez vzdělání 1 % Základní 32 % Vyučen 57 % Střední 8 % Vysokoškolské 1 % Procentuální podíl klientů podle věku: ,5 % % 66 a více 5 % V roce 2011 probíhala řada vzdělávacích akcí pro klienty azylového domu v rámci Individuálního projektu (z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost). Celkem proběhlo 5 psychosociálních tréninků s psycholožkou Mgr. Věrou Fialovou, 4 odborné přednášky Sociálně patologické jevy s různými lektory a 1 kurs Zvládání osobních financí. Každý nový účastník obdržel sešit, propisku a tužku aby si mohl dělat poznámky. Z některých přednášek také klienti dostali studijní materiály. Akcí se celkem zúčastnilo 112 klientů. Naši klienti také po celý rok 2011 uklízeli jihlavský historický hradební parkán a přilehlé dětské hřiště a dále 7 městských parků. Uklízeli každý všední den, každý den 4 5 klientů, za úklid určené části vždy každý obdržel 1 stravenku. Toto bylo umožněno díky Magistrátu města Jihlavy (který poskytuje stravenky) a ve spolupráci s Městskou policií (která poskytla technické prostředky na úklid a úklid těchto prostor kontroluje). O tyto úklidy je mezi našimi klienty veliký zájem, na každého se dostane asi 2x týdně (záleží na počtu klientů). Díky této nabídce mají naši klienti možnost aktivně se zapojovat do jejich resocializace. Také si přivydělají na stravu a využijí volný čas. Po celý rok 2O11 probíhaly také duchovní programy. Ty navštěvovalo během snídaní asi 8-10 klientů; pravidelné čtvrteční bohoslužby v 18 hodin navštěvuje asi 3-7 klientů.

5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI JIHLAVA (azylový dům pro muže) adresa: Čajkovského 9, Jihlava, telefon: V roce 2011 dále pravidelně probíhaly: porady zaměstnanců a vyhodnocování práce s klienty, dvakrát proběhla supervize pracovníků s psycholožkou, setkání správní rady SKP. Organizace se kterými jsme v roce 2011 spolupracovali Magistrát města Jihlavy finanční příspěvek, spolupráce se sociálními kurátory jednotlivých klientů, s opatrovníkem, organizace a poskytování stravenek za úklidy hradebního parkánu a městských parků, které prováděli denně naši klienti, městské úřady spolupráce s kurátory jednotlivých klientů, Krajský úřad kraje Vysočina finanční dotace, spolupráce se sociálním odborem a odborem RR, práce v koordinačním uskupení NNO v kraji Vysočina, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finanční dotace, soudy poskytování informací, spolupráce s dohledáváním, Vězeňská služba sociální pracovníci věznic. Probační a mediační služba obecně prospěšné práce, Úřad práce nabídka volných pracovních míst, OSSZ hlavně v příp. vyřizování důchodů klientů, Městská policie Jihlava pomoc s agresivními klienty, s organizací úklidu města Policie ČR poskytování informací o hledaných osobách apod., Občanská poradna Jihlava sociálně právní poradenství, Psychiatrická léčebna v Jihlavě pomoc v péči o duševně nemocné klienty, Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava praxe studentů, přednášky, kulturní akce Sdružení provozovatelů azylových domů (SAD) účast na valné hromadě apod., azylové domy v kraji Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou) spolupráce při řešení situace jednotlivých klientů, vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností, Evangelická církev metodistická zajištění prac.úvazků misijního pracovníka

6 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI JIHLAVA (azylový dům pro muže) adresa: Čajkovského 9, Jihlava, telefon: Výhledy pro rok 2012 I v dalším roce chceme pokračovat v naší činnosti. Budeme poskytovat a zkvalitňovat naše služby. Budeme dále pracovat na prohlubování některých standardů kvality sociální péče. Budeme se připravovat na inspekci sociálních služeb, která proběhne na jaře Pracovníci se budou, podle možností SKP, vzdělávat na odborných seminářích se sociální tematikou. Chceme ještě více rozvíjet dobrou spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina, Magistrátem města Jihlavy, a dalšími institucemi. Budeme i nadále nabízet práci našich dlouhodobě nezaměstnaných klientů na úklid města případně na další veřejně prospěšné činnosti. Rádi bychom také zachovali úklid hradebního parkánu a městských parků (jako i v minulých letech). Rádi bychom i nadále postupně zkvalitňovali vybavení ubytovacích pokojů. Od očekáváme opětovné financování naší činnosti z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (z Evropského sociálního fondu). Cukrárna u Brány pí Caklová, Jihlavské lahůdky pí Cejnková, Jihlavské pekárny Lapek, ELIKO s. r. o. pí Elias Kryocentrum Vysočina - Žďár n/s, Řeznictví Štambera. Seznam dárců v roce 2011 Soukromé osoby: Ing- František Huk, P. Jurkovič, ostatní anonymní dárci. manž. Kuklovi, J. Nohejlová, a Poděkování Děkujeme vám všem, kteří jste nás podporovali svým zájmem, finančně i modlitbami spolupracovníkům, příznivcům i výše zmíněným sponzorům a spolupracujícím organizacím.

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice

archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Výroční zpráva Farní charity Prachatice 2013 Zpracovala: Foto: Vydala: Grafická úprava: Mgr. Dana Marková archiv Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice Petr Malík Obsah: I. Základní údaje o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více