NOVINY. kých služeb noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli"

Transkript

1 Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Anketa a o problémec oblémech h města a Kulturní léto o je za dveřmi Rest estaur aurát átor or a malíř bude slavit vit Vík íkend rek ekor ordů dů Kam am za sportem em Východní Morava chce oslovit domácí turisty s atraktivní nabídkou V pvském Turistic uristickém informačním centru na Masaryk ykově náměstí č. 10 se v pátek 12. června uskuteční zajímavá prezentace Východní Moravy vy. Jde o součást kampaně, kterou zahájila před letošními prázdninami Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Už na začátku května odstartovala velká prezentační akce s pracovním názvem IC Tour, při které se Východní Morava představuje obyvatelům patnácti českých a moravských měst a Pv přijde na řadu právě v pátek. Zlínský kraj na IC Tour reprezentují pracovníci informačních center, kteří dokážou podat ty nejlepší informace o turistické nabídce v regionu. Naším cílem je přesvědčit domácí turisty, že Zlínský kraj je jedinečným místem pro dovolenou plnou zážitků. Zájemci dostanou zbrusu nové propagační materiály, vytvořené na základě poptávky turistů, uvedla ředitelka centrály Dana Daňová. Navíc v rámci akce Ochutnejte Východní Moravu budou moci návštěvníci prezentací vyzkoušet mošty z Hostětína v BIO kvalitě, víno z vinařství Ditrichstein, slivovici od Jelínka a tradiční pečivo z Pekařství Valašské Frgály. Více informací na: Lešov zdobí nově opravená kaplička Významné chvíle prožívali v sobotu 30. května obyvatelé Lešova, místní části Pva. Pvský vikář Jaromír Stehlík tu totiž za účasti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka, starosty Leopolda Bambuly a dalších hostů slavnostně vysvětil nově opravenou místní kapličku. Její historie se datuje od roku 1939, kdy započala stavba, která ale byla během druhé světové války pozastavena a dokončila se až v roce V tomto roce byl také ze sbírek občanů zakoupen zvon pro kapličku. Další velká rekonstrukce pak probíhala v letech 2004 až 2009, kdy byla opravena fasáda, dlažba, oplechována střecha zvonice. Chloubou objektu a vrcholem prací na znovuzvelebení kapličky je ale oltář, který zrestauroval Jaroslav Benda. PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: DNE OD 7.30 DO 16.00: PELHŘIMOV, JAVOR OROVÁ ALEJ - ZAHRÁDKY (PŘI HLAVNÍ SILNICI). DNE A OD 8.00 DO 14.00: PELHŘIMOV, HODĚJOVICKÁ 940, 941,, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 950 Děkujeme za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Vítězstvím na celé čáře skončilo účinkování domácích soutěžících v krajské soutěži hlídek mladých zdravotníků (HMZ) I. a II. stupně, která se konala v pvských Městských sadech. Mladí zdravotníci z okresu Pv, konkrétně ze Základní školy Krásovy Domky Pv a Základní a mateřské školy Košetice, dosáhli v obou kategoriích výrazně lepších výsledků než jejich kolegové z Třebíče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Průběh soutěže nám přiblížila Eva Řádová, zdravotní sestra z pořádajícího pvského oblastního spolku Českého červeného kříže. Můžete přiblížit jednotlivé dis- ciplíny? Měli jsme tři stanoviště, kde děti poskytovaly první pomoc. Na dvou stanovištích používaly k ošetření poraněných improvizovaný materiál, to, co mají při sobě nebo co jsme jim připravili. Na třetím stanovišti používaly zdravotnický materiál. Soutěž je dobrá právě v tom, že děti ošetřují pomocí improvizovaného materiálu, protože tak je to i ve skutečnosti, nikdo z nás s sebou nenosí neustále lékárničku, a když přijdeme k úrazu nebo nehodě, musíme si poradit s tím, co máme při sobě. Na dalších stanovištích měly děti správně předvést jednotlivé druhy obvazů. Další disciplínou byl transport poraněných lidí. Automobiloví krasavci zaplní náměstí O jaká poranění se jednalo? U hlídek prvního stupně to byla nehoda cyklistů bezvědomí s poraněním hlavy, velká rána na obou bércích. Dále popáleniny prvního a druhého stupně obou rukou, zlomenina předloktí, popálenina lýtka to byla nahraná situace u ohníčku. Dál měli soutěžící s použitím zdravotnického materiálu ošetřit tepenné krvácení z hluboké řezné rány na předloktí. Hlídky druhého stupně měly například pronikající poranění oka, ta situace představovala pád cyklisty, který spadl do roští a zapíchl si do oka větvičku. Dalším stavem bylo bezvědomí se zástavou životních funkcí, kde museli provést resuscitaci, a to u dospělého i u dítěte, dále ošetřovali zlomeninu zápěstí, popáleninu na lýtku, tepenné krvácení z předloktí. Zkrátka úrazy, se kterými se mohou děti ve skutečnosti opravdu setkat. V sobotu 20. června oživí pvské Masarykovo náměstí nablýskaní automobilo- ví veter eráni. Od do 13 hodin se tu totiž zastaví účast- níci Trofeo Niké Bohemia 2009 spanilé jízdy pětadvaceti historických vozidel krajem Vy- sočina. Tento projekt, zaměře - ný na podporu turistického ru- Hlídky z okresu Pv vy- hrály opravdu výrazně Podobně se jim dařilo už v loňském roce. Na školách fungují zdravotnické kroužky, ve kterých vyučují učitelky, které my proškolujeme a myslím, že jsou opravdu kvalitní, protože hlídky z okresu Pv postupují často do republikových soutěží. Je třeba říci, že hlídka ZŠ a MŠ Košetice byla letos složena z žákyň osmé a deváté třídy, takže je jasné, že tyto dívky mají třeba oproti šesťákům větší zkušenosti. Ale taková jsou pravidla soutěže. Příští rok třeba zase za nás nás mohou soutěžit šesťáci a situace se může obrátit. Jinak při soutěži někdy hraje svou roli i strach a nervozita. Tak je to ale i když přijdete k úrazu. Myslím, že je dobře, když organizujeme takovéto soutěže, protože děti získají průpravu a vědí, jak se zachovat při skutečných situacích. Při soutěži mají realisticky znázorněná poranění, vidí, jak to vypadá, a když pak přijdou k opravdovému úrazu, už se jim neudělá špatně z pohledu na poranění a na krev. Vaše hlídky tedy postoupily oupily do republikového kola sou- těže HMZ. Kdy a kde se bude konat? I republikové kolo organizujeme letos my. Uskuteční se v termínu od 26. do 28. června v Mezinárodním táboře Zálesí u Mladých Bříšť. A jak se líbilo soutěžícím dětem v Pvě? Věřím, že se jim u nás líbilo, svědčí o tom i zaslané děkovné dopisy. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana kraje Vysočina a kraj nám na ni poskytl dotaci Kč, díky které jsme mohli dětem koupit pěkné ceny a proplatit jim cestovné. Děkujeme také agentuře Dobrý den, která umožnila účastníkům zdarma prohlídku Muzea rekordů a kuriozit. Mezi hosty byli starosta Leopold Bambula, hejtman Jiří Běhounek a ředitel Úřadu ČČK JUDr. Jiří Procházka, kteří při zahájení uvítali účastníky a popřáli jim úspěch. Myslím, že se jednalo o významnou událost, díky které se Pv v dobrém slova smyslu zviditelnil. (př) chu a propagaci měst a obcí kraje Vysočina na pozadí exkluzivních historických automobilů, odstartuje 19. června z Třebíče a během tří etap 444 kilometrů dlouhé trasy navštíví významná centra kraje Vysočina, ve kterých bude připraven zajímavý program. Cílem je Jihlava, kam spanilá jízda dorazí 21. června. Do čela kolony exkluzivních historických vozů se postaví Karel Loprais s Tatrou Dakar, prezident Trofeo Niké Bohemia Záštitu nad projektem převzali hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Více: Foto: archiv International Sports Marketing s.r.o. ZRNKA PRAVD VDY Peníze jsou ražená svoboda. Fjodor M. Dostojevskij OTÁZKA PRO místostarostu města Pva a Tomáše Dufka: a: Město má zpracovánu studii promenády kolem říčky Bělé. Jak by tato promenáda měla vypadat a kdy by se celá záležitost mohla realizovat? S původní myšlenkou obnovit stezku podél říčky Bělé s tím, že zároveň by na ní byla instalována stezka rekordů a kuriozit, přišla agentura Dobrý den. Město Pv nechalo v této souvislosti zpracovat u ing. Kupce studii, která tu myšlenku prohloubila. Dnes se tedy jedná o jakési znovuobnovení říčky Bělé, která byla podle mého názoru dosud zapomenutá, a to hlavně proto, že se kolem ní s výjimkou lokalit v Sadech a okolí mostu pod hotelem Rekrea prakticky nedá chodit. Studie počítá s tím, že by podél celé říčky Bělé od Městských sadů až po Kulíkův rybník byla vybudována průchozí stezka, která by se dala využít k odpočinku i klidnému průchodu městem. Byly by na ní odpočinková místa, sestupy k řece, v Městských sadech by byl altán, kde by mohla hrát hudba. Tato promenáda by měla mít propojení i na další významné okruhy ve městě: jedním by byla stezka rekordů s návazností na Muzeum rekordů a kuriozit a expozici Zlaté české ručičky, další propojení by směřovalo na přírodovědnou naučnou stezku v Městských sadech a třetí návaznost by byla na stezku po stavebních slozích. Zpracovaná studie počítá s poměrně velkou investicí a finanční spoluúčastí města. Je třeba získat prostředky na realizaci a jako vhodné se jeví využití regionálního operačního programu v rámci NUTS II Cestovní ruch. Tam chceme směřovat podání žádosti o dotaci. Protože pro tuto žádost je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci, bude se vyhlašovat výběrové řízení na projektovou dokumentaci k územnímu řízení a potom na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Letos na podzim bychom tedy chtěli podat žádost do regionálního operačního programu a tuto záležitost předložit také na zasedání zastupitelstva. Pokud by naše žádost byla schválena, dozvíme se to zřejmě na začátku roku 2010 a v tomto roce by se mohlo začít s realizací. Pokud schválena nebude, zůstane projekt promenády kolem Bělé jako záměr do budoucna, protože teď v době krize nemohou být nějaké velké prostředky z městského rozpočtu na tento projekt uvolněny. (př) DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Aktivní zálohy ozbrojených sil nabízejí zajímavé možnosti uplatnění Je vám více než 18 a méně než 60 let? Zajímáte se o působení v armádě a rádi byste si to sami zkusili? Nebo byste rádi pomáhali lidem, které postihly třeba živelní pohromy? Pak právě vy byste se mohli stát členy Aktivních záloh (AZ) ozbrojených sil ČR. Tyto jednotky vznikly v roce 2004 a využívají se především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, za válečného stavu, ale i při vzniku nevojenských krizových situací (ochrana zdraví osob, zabránění vzniku škod na majetku občanů, odstraňování následků živelních pohrom). Na teritoriu kraje Vysočina vznikla pěší rota aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Jihlava. Pro vstup do jednotek AZ je rozhodující: zdravotní způsobilost žadatele, jeho trestní bezúhonnost, potřeba ozbrojených sil ČR, uzavření dohody o zařazení do aktivních záloh mezi žadatelem a krajským vojenským velitelstvím, dobrovolné převzetí branné povinnosti, které se vztahuje pouze na dobu zařazení do aktivních záloh, odborné vzdělání použitelné po danou funkci. Termíny vojenských cvičení, kterých se voják v aktivní záloze účastní, jsou přesně plánovány a voják je s nimi seznámen na začátku kalendářního roku. Vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdra - ví, prostředí nebo značné majetkové hodnoty, může být vo - ják aktivních záloh nařízením vlády ČR povolán k výjimečnému vojenskému cvičení. Délka tohoto cvičení nepřesahuje 14 dnů. Pokud jde o finanční náležitosti, voják v aktivní záloze má při povolání na vojenské cvičení mimo jiné nárok na poměrnou část dvojnásobného základního měsíčního služného podle dosažené hodnosti. Základní měsíční služné se pohybuje podle hodnosti od 550 do 2000 korun. Voják v AZ, je-li zaměstnancem, má při povolání na vojenské cvičení nárok na náhradu mzdy v plném rozsahu. Zní to zajímavě? Pak jsou pro vás k dispozici následující kontakty: Oddělení náboru KVV Jih- lava, a, Vrchlic hlického 14, Jihlava. a. Telef elefon , fax , novak akarier ariera.jihla Bezplatná personální pora- denská linka: Interne ernet: t: Domov v pro o seniory y je dokončen ončen V pátek 29. května byla slavnostně ukončena stavba Domova pro seniory Pv. Dokončený objekt si prohlédli zástupci města, firmy Geosan Group, která stavbu realizovala a další hosté. Zařízení, situované v příjemném prostředí Městských sadů, bude sloužit pro 101 klientů a má šest nadzemních podlaží. Jedna třetina pokojů je dvoulůžkových, dvě třetiny jednolůžkových. Jak připomněl starosta města Leopold Bambula při krátké rekapitulaci Putovní výstava a IMAGINE v Během 20. století došlo k desetinásobnému zvýšení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Čtvrtina světové populace tedy populace rozvinutých zemí v současnosti spotřebovává tři čtvrtiny celosvětové energie. Její zdroje však nejsou nevyčerpatelné. Současné způsoby nakládání s energiemi jsou v celosvětovém měřítku neudržitelné. Ať už žijeme kdekoliv, je nutné, abychom rozvíjeli kvalitu života a snažili se omezovat energetická rizika. Některé evropské regiony se touto cestou už vydaly a prostřednictvím výstavy s názvem Místa, která nás inspirují k nám promlouvají a podávají své zkušenosti a pomáhají nám na závěr prohlídky, o stavbě domova pro seniory rozhodli zastupitelé v roce 2003, pak následovalo období příprav, sbírání zkušeností a návštěv jiných podobných zařízení. Začátek stavby se oproti původním předpokladům pozdržel, ale v září 2007 byla podepsána smlouva a stavba pak probíhala bez velkých problémů. Nový domov pro seniory je podle starosty kvalitní zařízení a i jeho umístění v Městských sadech se ukázalo jako správná volba. (př) představit si, jak bychom k tomuto úsilí mohli přispět i my. Výstava, která putuje po různých městech Evropy, zav í - tala v rámci Projektu Zdravé město i do Pva. Ve vestibulu radnice města na Masarykově náměstí č.p. 1 tak můžete po celý červen zhlédnout, jak k problematice energetické budoucnosti přistoupilo 16 měst a regionů. Věříme, že tyto příklady pro vás budou nejen zajímavou ukázkou, ale že vás budou motivovat k šetrnému zacházení s energiemi u vás doma. Více informací na: exhibition xhibition. Mgr. P. Sankotová, investiční odbor MěÚ, úsek rozvoje města Výstava pomůcek pro sluchově postižené Osobám se sluchovým postižením se nabízí opět jedinečná možnost osobně si prohlédnout a na vlastní uši vyzkoušet pomůcky, které jim mohou usnadnit běžný život například zesilovač na TV a rádio, signalizaci zvonku a telefonu, speciálně upravené budíky, te - lefony a podobně. Pan ing. Kašpar z plzeňské firmy Interhelp-Anticer bude připraven zodpovědět nejrůznější dotazy, KRÁTCE CE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ TĚ Od 13. června do 17.. červ- na bude nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicemi Dobrá Voda u imova - Pv - Nová Cerekev, a to v době od 7.30 hodin prv- ního dne výluky do 17 hodin posledního dne. Stanoviště ná- hradní autobusové dopravy: Dobrá Voda u imova - před výpravní budovou Zajíčkov z. - na autobusové zastávce v obci Rynárec z. - u přejezdu u zastávky ČD TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ Pojízdný sběrný dvůr, tzn. velkoobjemové kontejnery, b u - dou občanům města v létě k dispozici podle následujícího rozpisu, a to za dohledu pracovníka Technických služeb města Pva vždy od 12 do 17 hodin: 13. července ence U Popovic; 14. července ence Na Obci; 15. čer- vence Menhartova, Pod Floriánem; 16. července ence Požárnická, Cholossiova; 17.. červenen- ce MUDr. Pujmana, Pod Šancemi; 20. července Na Výsluní, J. Kurandové; 21.. čer- vence Jiráskova; 22. červen- ce Smetanova, Dvořákova; 23. které se týkají kompenzačních pomůcek i servisu sluchadel. Výstava pomůcek se uskuteční ve e čtvrtek ek června od hodin v hudebním oddělení Městské knihovny v Pel- hř. Bližší informace se můžete dozvědět v Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv (Na Obci 1768) nebo na telefonu (lš) Pv - před výpravní bu- dovou Vlásenice z. - u přejezdu u zastávky ČD Nová Cerekev - před výpravní budovou. České dráhy a. s. děkují za pochopení. Už během června se mohou hlásit zájemci do zájmových kroužků Domu dětí a mládeže, které budou probíhat ve školním roce 2009/2010. Od července organizuje DDM letní tábory. Více na července Arch. Janáka, U sauny. Do přistavených kontejnerů se může uložit velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice), dále sklo, papír, kovy, plasty, nápojové kartony a bílé sklo, zahradní odpad (ne zemina, pouze listí, zbytky trávy, zeleniny, ovoce), dřevní odpad (pouze větve krácené na délku jednoho metru), nebezpečné odpady (olověné akumulátory, zářivky, odpad znečištěný škodlivinami textil, plechovky, plasty, olejové filtry a podobně) na základě předložení průkazu totožnosti. Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V pondělí 15. června bude v dětském oddělení pvské knihovny všem prvňáčkům místních základních škol předána kniha Ivony Březinové Okno do komína. Knihy děti obdrží díky zapojení škol a knihovny do celostátního projektu Národní pedagogické knihovny Už jsem čtenář, zaměřeného na podporu čtenářské gramotnosti a financovaného MŠMT ČR. Po předání bude pro děti v atriu knihovny připraven skákací nafukovací hrad, bezplatně zapůjčený pvskou pobočkou banky Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. (měk) Výběr z nových knih Městské knihovny v BELETRIE Soukupová, P.: ZMIZET; Peters, E.: KNIHA MRTVÝCH VÝCH; Steel, D.: BLUDIŠTĚ ŽIVOTA; Francis, D.: TALÁR A DRES; Cussler, C.: MOROVÁ LOĎ OĎ; Dvořáková, P.: JÁ JSEM HLAD; Vondruška, V.: JMÉNEM KRÁLE; Clarke, S.: CELKEM JDE O MERDE; Small, B.: OKOUZLENÉ OUZLENÉ SRDCE; King, S.: NEZBYT T- - NÉ VĚCI; Harris, R.: DUCH; Stýblová, V.: LUŽANSKÁ MŠE. MUSIS AMICUS; Vaculík, L.: TISÍCE SLOV; Barker, C.: VĚČ- NÉ ZATRA TRACENÍ CENÍ; Čort, V.: BRÁNA DO PEKEL; Heitz, M.: OSUD TRPASLÍKŮ ASLÍKŮ; Keegan, C.: MODRÁ POLE; Simenon, G.: MAIGRET A REJDAŘ; Braun, L.: KOČKA, KTERÁ SE ZBLÁZNILA; Faulks, S.: PŘÍPAD ENGLEBY; Knaak, R. A.: DRAČÍ KOR ORUNA UNA; Egeland, T.: STRÁŽCI ÚMLUVY; Pokorný, V.: AHOJ MAMI; Johnson, S.: SÍLA VÁŠNĚ NAUČNÁ LITERATURA TURA Davis, S.: KLADIVO BOHŮ; Veber, V.: DĚJINY SJEDNOCE- NÉ EVROPY OPY; Hájková, A.: CESTA K VRCHOLU CHOLU; Králík, J.: KAŽDÝ DEN S ČEŠTINOU; Kipp, A.: VISÁLCI CI; Hilský, M.: ROZBITÉ ZRCADLO; Friedman, T.: SVĚT JE PLOCHÝ; Richter, A.: 200 DNÍ NA TOKELAU; Olsenius, R.: DIGITÁLNÍ VIDEO; MALÍŘSTVÍ IMPRESIONISMU; Haták, V.: RODINNÝ PRÁVNÍK; Koch, S.: FIGURKY Z KORÁLKŮ ORÁLKŮ; Buben, R.: BOLÍVIE; Chvaja, A.: DIVUPLNÁ INDONÉSIE; Snow, P.: NEJVĚTŠÍ SVĚT VĚTOVÁ BOJIŠTĚ 20. STOLETÍ OLETÍ; Winnerová, A.: GRILOVÁNÍ ÁNÍ; Konopka, P.: CYKLISTIKA TIKA; Toušlová, I.: TOULAVÁ KAMERA 8.; Jarolímková, S.: JAK TO BYLO SE ZÁZRAKY DĚTSKÁ LITERATURA TURA Clarke, P.: STROMY OMY; Nepil, F.: CO VYPRÁVĚLA NOC; Paver, M.: LETOPISY Z HLUBIN VĚKŮ; Semel, N.: LÁSKA PRO ZAČÁTEČNÍKY TEČNÍKY; Blyton, E.: TAJEMST VÍ SPÁLENÉ CHATY; Kosik, R.: FELIX, NET A NIKA; Gellner, D.: PRALINKY PRO SOUSEDKU; Nimmo, J.: CHARLIE A ZRCADLOVÝ HRAD; Poskitt, K.: ŠIFRY; UČ SE ANGLICKY S POHÁDKOU OU; Colfer, E.: LEGENDA O NEJZLOBIVĚJŠÍM KLUKOVI NA SVĚ- TĚ; 4 TAJEMS AJEMSTVÍ ČTYŘLÍS YŘLÍSTKU TKU; Steele, P.: ATLAS SVĚT VĚTA; O NEBOJÁCNÝCH PRINCEZNÁCH; Kaletová, L.: STRAŠIDLA NA SILVRŠTEJNĚ VRŠTEJNĚ; Abedi, I.: A JE TU LOLA!; Andersson, I.: MOJE PRVNÍ KNÍŽKA O PSECH KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE Philip Steele - ATLAS SVĚT VĚTA V knize jsou použity nejnovější, na počítači generované mapy s cílem stát se co nejlepším pomocníkem při hledání informací. Atlas je uspořádaný podle světadílů, popisuje krajinu každé země, její architekturu, kulturu, náboženství a hospodářství.(měk)

3 K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU PELHŘIMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2009 PROMENÁDNÍ KONCER ONCERTY NA NÁMĚSTÍ V letních měsících se uskuteční každou neděli od 10 hodin na Masarykově náměstí v Pvě koncerty dechových hudeb. 5. července PANELAČKA 12. července BATELOVSKÁ KAPELA 19. července ence MALÁ KAPELA 26. července KAMENICKÁ ČTYŘKA 2. srpna ČERNOVICKÁ DECHOVKA 9. srpna MIX 16. srpna VENKOVSKÁ KAPELA 23. srpna ROZMARÝNKA Milovníci dechové hudby jsou srdečně zváni. ROCK OCKOVÁ Á TEA + COUNTRY Y PODVEČER VEČERY O letních sobotách, vždy od hodin před KD Máj, si přijdou na své příznivci rockových a country kapel z Pva a okolí. 11. července SAMOROST - country 25. července REVOL OLT + VIPYTÁ KONEF 8. srpna STAREJ PEJR + ALUMINIUM 22. srpna GARDEN PAR ARTY BAND - country Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v přísálí KD Máj. PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY NEJEN PRO O MALÉ DIVÁKY Dětem i jejich rodičům se jistě budou líbit pohádky, které se uskuteční každých 14 dní v úterý od hodin před KD Máj. O ČAROVNÉM KAMENI 7. července Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou vydává do černého lesa, aby získal čarovný kámen, který léčí všechny neduhy. Dojde ke třem čarodějnicím, které kámen vlastní, ale získat se mu ho nepovede a je zaklet do stromu. Kristýnka se po čase vydá Matěje hledat a díky své lásce k němu se jí ho podaří vysvobodit. Oba se šťastně vracejí domů sice bez čarovného kamene, ale s poznáním, že láska a tolerance jsou důležitější než kouzla. Hraje: Divadelní soubor Tábor KŘIKEM SE NIC NESPRAVÍ 21. července Loupežnická rodinka si vesele a bezstarostně loupí v hlubokém lese až do doby, než obere chudého pocestného o to jediné, co má o kouzelný obraz, do kterého je začarován zlý černokněžník Křiksón. Loupežníkům se podaří svojí lehkomyslností oživit z obrazu Křiksóna, což se jim ale krutě vymstí a příšerný černokněžník začne zase škodit, kde může. Ani statečná bojovnice Jitoxa proti hroznému křiku neuspěje a tak nezbývá než Hraje: Divadelní spolek Hralous Pv O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 4. srpna Známý pohádkový příběh o Jeníčkovi a Mařence, pojatý zábavnou formou pro děti a dospělé. Hraje: Divadlo emillion Větrný Jeníkov O STATEČNÉM TEČNÉM JANK ANKOVI 18. srpna Janek celý život lenoší na peci, a jak už to v pohádkách bývá, od rána do večera se kolem něj točí jeho máma. Jednou se Jankovi ve snu zjeví princezna Kačenka, kterou unesl rovnou ze zámku čaroděj Habakuk. Janek se rozhodne jít Kačenku osvobodit. Lidé z celého okolí se kouzelníka bojí, protože je zlý a dokáže se proměňovat v nejrůznější obludy a příšery. Cesta do jeho jeskyně vede přes strašidelný les a vchod do ní hlídá sám čert Janek však najde velkého přítele v trpaslíku Kokešovi, a tak se díky kouzlům dostane až ke kouzelníkovi. Ten se však nikdy nevzdává, a proto ve finálovém boji na sebe bere podobu draka, který má v rozpětí čtyři metry a Janek s ním svádí opravdu urputný boj! A jak to dopadne? To už neprozradíme. Hraje: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod Vstupné dobrovolné.!!!v případě nepříznivého počasí se po- hádky uskuteční na Malé scéně KD Máj Pv!!! Změna programu vyhrazena. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Božena Šimková - VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM DAP - Divadelní agentura Praha Městské divadlo - pondělí 15. června hodin Původní česká detektivní hra. Příběh se odehrává ve dvacátých letech minulého století, ale mohl by se stát i dnes, protože každá doba má své dobráky i darebáky, podvedené i podvodníky a jak říká Agatha Christie: Lidská povaha se nemění. Mění se jen kulisy a kostýmy. Můžeme prozradit, že hlavní hrdinkou je bývalá hvězda pražských šantánů, žena světaznalá, zkušená, a přece A dál už nic. Nechte se překvapit, jen pozor: skutečnost obvykle není to, co se nám jeví, ale to, co autor před námi skrývá. Hrají: Ivanka Devátá/Gabriela Vránová, Petr Štěpánek/Jiří Čapka, Milena Steinmasslová/Vlasta Žehrová, Rudolf Stärz/Ivo Kubečka, Milada Bednářová, Jiří Wohanka a Zdeněk Košata. Vstupné: 230, 250, 270 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. Thomas Brandon - CHARLEYOVA A TETA Ocho hotnic tnický divadelní soubor J. K. Tyl při i KZM Počátky Městské divadlo - úterý 16. června hodin Nejslavnější hra Jevana Brandona Thomase s oblíbenou zápletkou záměny osob. Světovou premiéru měla tato situační komedie v únoru Od té doby slaví už jen úspěchy a dodnes rozve - seluje diváky všech věkových kategorií. Režie: Pavel Kubů Hrají: Erik Dufek, Václav Hron, Milan Salava, Eva Kadlecová, Jarka Machová, Jaroslav Šot, Karel Šimánek, Václav Matějů, Karel Janda, Lída Neuberová, Dana Povolná. Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč KONCER ONCERT EVROPSKÝ DEN HUDBY Masarykovo náměstí - sobota 20. června hodin K poslechu zahraje Jazz Band Základní umělecké školy v Pvě pod vedením Jaroslava Duška. Svátek hudby byl oficiálně vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury. Akce bude spojena s přehlídkou historických automobilů (více na straně 1). VÝSTAVY VY GALERIE M Do 30. června vna se koná OBHAJOBA PAS ASTELKY - PRODEJNÍ VÝSTAVA A MARIE BROŽO OŽOVÉ VÉ. Autorka je známa svým projektem Obhajoba pastelky, v jehož rámci už od roku 2004 kreslí velkoformátové obrazy na veřejnosti, aby ukázala, že pastelky nejsou jen hračka pro děti. Je také autorkou největšího obrazu nakresleného pastelkami, který vznikl právě v Pvě v roce 2007 a je vystaven ve stálé expozici Zlaté české ručičky Muzea rekordů a kuriozit. Kromě velkých obrazů z veřejných kreslení na výstavě uvidíte i práce z ateliéru M. Brožové včetně originálních ilustrací z její knihy Duše stromů. Další informace na elky.cz KOS OSTEL SV. VÍTA Od 25. června do 30. srpna 2009 můžete navštívit výstavu OBRAZY JAR AROSLA OSLAVA A BENDY. Jaroslav Benda, známý pvský restaurátor, který vdechl nový život mnoha unikátním památkám v celé republice, letos slaví významné výročí - dožívá se 60 let. Jeho obrazy, ať už se jedná o portréty významných osob, malby krajin a zákoutí z našeho regionu nebo exotické postřehy z jeho dovolených, jsou velmi realistické a plné života. Více se o Jaroslavu Bendovi, jeho životě, práci a zálibách dočtete v rozhovoru na straně 4. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Do konce června potr trvá á v oddělení beletrie VÝSTAVA A MGA. A. VLASTY Y PECHOVÉ O ČÍNSKÉM BOJOVÉM UMĚNÍ TAI CHI. NEMOCNICE PELHŘIMOV - ATRIUM Do 28. června si zde můžete prohlédnout FOTOOBRAZY KALENDÁŘE PRO ROK 2009 S PODTITULEM NEJVĚTŠÍ DÁREK PRO O DÍTĚ JE ZDRAVÁ Á MÁMA.. Výst ýstava a upozorňuje ženy na prevenci rakoviny prsu a gynekologických nádorů. STÁLÉ EXPOZICE Muzem strašidel První české MÚZYum aneb Síň Lipských Muzeum Vysočiny Pv Muzeum rekordů a kuriozit Zlaté české ručičky - unikáty ze sirek Procházka Českou knihou rekordů Stezka po stavebních slozích Naučná stezka Městské sady Více informací včetně otvírací doby najdete na vsko.cz o Otevír vírací doba od 1.. června do 30. září TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Masaryk ykovo o náměstí čp. 10, 0, imov Pondělí - čtvrtek Pátek Sobota, neděle Vstupenky na všechna představení, která uvádíme v naší kulturní nabídce na straně 3, jsou v prodeji v TIC (turistickém informačním centru) na Masarykově náměstí č. 10, Pv. V případě zájmu o zveřejnění kulturních akcí v Pvě na plakátu Kam v Pvě za kulturou a na nahlašte tyto akce vždy nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telef elefon 565/ , 777/0 7/ nebo na kultur Progr ogram kina Vesmír od 12. června do 26. června Pátek 12., sobota 13., neděle 14. června (20.00 hodin) ANDĚLÉ A DÉMONI (140 ) Premiéra s napětím očekávaného filmu režiséra Rona Howarda (Šifra mistra Leonarda). Tom Hanks, opět jako expert na posvátné relikvie Robert Longdon, se znovu ocitá tváří v tvář temným silám s prastarými kořeny, které ohrožují samotné základy katolické víry. V dalších rolích Ayelet Zurerová, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard, Carmen Argenziano, Armin Mueller-Stahl a další. Kriminální thriller USA. Původní znění s titulky. Do kin uvádí FALCON. 80 Kč Do 12 let t nevhodný Pondělí 15., úterý 16. června (20.00 hodin) PÁTEK TŘINÁCTÉHO (98 ) Nejnovější filmové zpracování dnes již klasického hororu v režii Marcuse Nispela. Vítejte zpátky v Crystal Lake. Clay Miller se vydává do tajuplných lesů v okolí legendárního jezera Crystal Lake, aby zde pátral po své ztracené sestře. Přitom pod tlejícími stromy narazí na zchátralé zbytky starého obydlí. A to není jediné, co vyčkává ukryto v hustém lese... Do kin uvádí společnost FALCON. 70 Kč Do 15 let t nepřístupný Středa 17., čtvrtek 18. června (20.00 hodin) X-MEN ORIGINS: WOL OLVERINE (107 ) 7 ) Další díl slavných akčních filmů, jehož děj je zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 70 Kč Mládeži přístupný Pátek 19., sobota 20., neděle 21.. června (20.00 hodin) DVOJÍ HRA (125 ) Julia Roberts a Clive Owen v hlavních rolích místy až romantické komedie s prvky akčního filmu a thrilleru. O tom, jak všechny přechytračit a potom už jen převést prachy na svoje konto. Tony Gilroy, režisér ceněného snímku Michael Clayton, natočil chytrý film, ve kterém má každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a jehož divák nesmí uvěřit ani závěrečným titulkům. Do kin uvádí BONTONfilm. 70 Kč Do 12 let t nevhodný Pondělí 22. června (20.00 hodin) ODPOR (136 ) Válečné filmové drama o partyzánském boji za druhé světové války v běloruských lesích. V hlavních rolích se představí Daniel Craig, Liev Schreiber a Jamie Bell. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 70 Kč Do 15 5 let t nepřístupný Úterý 23., středa 24., čtvrtek 25., pátek 26. června (20.00 hodin) TERMINATOR SAL ALVATION (116 ) 6 ) Film volně navazuje na předchozí snímky o terminátorech. Dostáváme se přímo do středu bojů přeživších skupin lidí s armádou terminátorů. Je třeba zničit Skynet.. V hlavních rolích Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Helena Bohnan Carter a další. Do kin uvádí FALCON. 80 Kč Do 12 let t nevhodný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pátek 26., sobota 27., neděle 28. června (17.00 hodin) MONSTRA VS. VETŘELCI (94 ) Animovaná akční komedie ze studia DreamWorks. Parodie na béčkové sci-fi z padesátých let. Příběh vypráví o dívce z Kalifornie jménem Susan Murphy, která přijde do styku se spadlým meteoritem. Ten způsobí, že Susan vyroste do obřích rozměrů. Když je proti ní nasazeno vojsko, ukáže se, že není zdaleka jediným monstrem, o kterém americká vláda ví. Uvádí BONTONfilm. 70 Kč České znění (dabing)

4 4 Stovky věřících se během víkendu zúčastnily pouti na Křemešník, která připomíná svátek Nejsvětější Trojice. Té je zasvěcen zdejší kostel. Hlavní nedělní mši svatou tu sloužil českobudějovický biskup Jiří Paďour. Foto: Petr Přibyl V knihovně se hovořilo o domácím násilí Domácí násilí to bylo téma, o kterém besedovali v městské knihovně v Pvě vedoucí Intervenčního centra pro kraj Vysočina Jana Volná, zástupci Policie ČR a pracovnice sociálního odboru městského úřadu Pv. Od Jany Volné se účastníci dozvěděli, proč je násilí mezi blízkými osobami tak nebezpečné. Je skryté před veřejností, narůstá pozvolna a postižená osoba těžko pozná okamžik, kdy již je vztah nebezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože oběť má s násilníkem mnoho společného, včetně obydlí, z něhož nemá kam odejít. Má také narůstající tendenci. Kpt. Martin Šimsa a Kulturní zařízení města Pva nabízí k pronájmu ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK VOLNÉ NEBYTOVÉ PROS OSTOR ORY V KULTURNÍM DOMĚ MÁJ V PELHŘIMOVĚ: PŘÍZEMÍ (plocha 43 m 2 ) 1.. PATR TRO (plocha 13 m 2 ) Prostory jsou vhodné pro zřízení kanceláří, případně k poskytování služeb. Tel.: , ing. Šauer. BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 30. května Vladimír Novotný, Praha a Zuzana Prchalová, Pv 6. června Rostislav Nečada, Hubenov a Martina Vašáková, Praha Milan Svoboda, Ledeč nad Sázavou a Ivana Tomšíková, Ledeč n/s. Václav Kos, Pv a Marta Rodová, Sázava NARODILI SE 4. května Kateřina Houserová, Pv 11.. května Simona Čermáková, Pv 12. května Lucie Ryšavá, Dušejov plk. Tibor Fehér pak hovořili o tom, jak proti domácímu násilí může zasáhnout policie. Ta někdy uplatňuje tzv. vykázání, kdy útočník je na žádost oběti vykázán ze společné domácnosti na dobu 10 dnů. V této době se s obětí nesmí stýkat a provádí se kontroly, zda je zákaz dodržován. Oběti domácího násilí se mohou obrátit na následující čísla: Policie ČR , záchranná služba , DONA linka (celorepubliková nonstop linka pro oběti domácího násilí , senior linka , linka bezpečí (pro děti) , Intervenční centrum pro kraj Vysočina (př) 14. května Zuzana Jílková, Pv Jakub Kurz, Pv Anna Čmuchová, Košetice 17.. května Veronika Havlíčková, Kaliště 22. května Jan Růžička, Čížkov 23. května Klára Kučerová, Pv 24. května Vojtěch Krupička, Humpolec 25. května Viktorie Várady, Počátky 26. května Aleš Máška, Pv 28. května Josef Holý, Žirovnice 29. května Martin Kolman, Pv Rest estaur aurování památek je dobrodružství, odružství, detektivk ektivka i řehole O pvském restaurátorovi Jaroslavu Bendovi se dá bez nadsázky říci, že má zlaté ruce. Nejen proto, že jednou ze specializací jeho profese je pozlacovačství, ale hlavně proto, že vdechl nový život mnoha unikátním památkám v celé republice. I když pracoval na mnoha skvostech například na Pražském hradě, často zdůrazňuje, jak si váží toho, když je mu svěřena obnova památek v jeho rodném kraji na Křemešníku, v Pvě. Kromě jiných titulů a ocenění je v neposlední řadě také držitelem Ceny města Pva. Pvští obyvatelé si jistě pamatují na událost nadnárodního významu - na výstavu restaurovaných gotických a barokních unikátů z dílny Jaroslava Bendy, kdy mohli v roce 1993 v kostele sv. Víta vidět na vlastní oči gotické pastoforium z Pražského hradu a další předměty, které jinak za dobu své existence nikdy neopustily své místo. Mistr Benda letos slaví významné životní jubileum, proto jsme si s ním pohovořili o tom, co všechno mu uplynulých šedesát let přineslo. Kdy jste se rozhodl, že za- světíte svůj život obnovování starých památek? Už jako kluk jsem chodil s maminkou do kostela na Křemešník a vždycky jsem tam obdivoval práce na oltáři. Říkal jsem si: to bych chtěl dělat. Křemešník byl takový prvopočátek rozhodnutí, že se budu věnovat restaurátorské práci. V roce 1968, když mi bylo 18 let, jsem nastoupil do Jihočeského podniku pro údržbu památek Tábor, středisko Pe l - hřimov - to bylo bývalé Chrámové družstvo. Musím říci, že to byla ta nejlepší škola, kterou jsem mohl dostat. Samozřejmě, že ve škole získáte znalosti teoretické, o slozích, o dějinách umění, o malířích, sochařích a architektuře, ale co se týče řemeslných znalostí a uměleckého ztvárnění materiálu, to jsem právě získal v tom Jihočeském podniku pro údržbu památek, kde pracovali sochaři a malíři. Když jsem tam nastoupil, byl jsem nejmladší. Byli tam hlavně lidi mezi padesátkou a šedesátkou. Od nich jsem se učil jejich dovednostem a umění. Je pravda, že ne všichni se o ně se mnou chtěli podělit, někteří si je tajili. Ale tam jsem opravdu dostal dobrý základ. Nějaký čas jsem pracoval s akademickým sochařem Vaňkem, s malířem Smílkem, řezbářem Trávníčkem, pozlacovačem Slivkou. Získal jsem zkušenosti, které mi do začátku byly moc užitečné. Na nich jsem potom mohl dál stavět. Co je vlastně restaurování? Restaurování starých památek je do velké míry hledání toho nejlepšího postupu, jak konkrétní památku co nejlépe obnovit, Velkou zálibou Jaroslava Bendy je také jeho zahrádka. Foto: (př) zachránit. Je to věčné dobrodružství, taková detektivka. Snímají se přemalby a přitom přicházíte na různé technologie a postupy, které si tenkrát ti umělci tajili, protože to bylo jejich živobytí, to jim dávalo chleba, tak proč by to někomu říkali. A teď na to narazíte a musíte najít tu techniku, způsob a provedení, jak to dělali. Restaurování by mělo být především prezentování té staré technologie, včetně použití starých materiálů i řemeslných pomůcek a nářadí, s kterými naši předkové pracovali. Tam, kde se ten materiál zachoval, tam je třeba ho zrestaurovat, zpevnit, aby se uchoval pro další generace. A tam, kde se nezachoval, se musí doplňovat, ale s respektem k technologii, k materiálu, k rukopisu, k výtvarnému zpracování díla. Samozřejmě, že se tyto práce musí konzultovat s památkáři. Každá věc vyžaduje svůj přístup, protože vývoj památek je různý. Památkář je od toho, aby určil, jaký ten restaurátorský zásah vlastně bude. Ještě jedna věc: na památkách se člověk setkává s různými profesemi, je tam řezbařina, truhlařina, malířina, pozlacovačina, štafířina. Dělají se průzkumy, chemické zkoušky, musí se to rozkreslit, rozfázovat. Jako restaurátor musíte znát i fotografování, někdy se to dokumentuje i filmově. Musíte si umět postavit lešení, demontovat ten objekt, odvézt autem, pak zas postavit. Restaurátořina opravdu není to, že vám jako ve fabrice dají bednu se šrouby a teď vy to tam mydlíte. Můžete připomenout vaše vý- znamné práce po republice i v našem kraji? Mnoho let jsem dělal na Pražském hradě: v katedrále sv. Víta to bylo restaurování neogotického oltáře z kaple Panny Marie, rekonstrukce zlacení gotického pastoforia z kaple sv. Václava; v Lobkovickém paláci restaurování barokního oltáře sv. Václava, v kostele Všech svatých jsem restauroval pozdně barokní oltář sv. Prokopa, ve strahovském klášteře jsem pracoval na polychromii, malbě, řezbě a zlacení barokních knihovních regálů v teologickém sále knihovny, dále jsem dělal v bazilice sv. Jiří, v kanceláři prezidenta republiky. Pracoval jsem na památkách v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Táboře. Letos jsem například dokončil renesanční voliéru z Jindřichova Hradce, což je jedna z nejvýznačnějších renesančních kovaných památek u nás. Pochází někdy z roku 1574 a je to svým způsobem evropská rarita. Stejně tak se dá nazvat raritou další nádherná věc - kazatelna ve tvaru velryby v Bošilci. Nebo stříbrné rokokové saně na Hluboké, o kterých památkáři prohlásili, že jsou to nejkrásnější saně na světě. Gotické pastoforium na Pražském hradě, na kterém jsem prováděl rekonstrukci zlacení, pochází z roku 1373 a je jediné, které se z té doby zachovalo. Sloužilo jako schránka na Nejsvětější svátost oltářní, i když se hlavně v 19. století myslelo, že představuje model věže. Toto pastoforium je, dá se říct, součást korunovačních klenotů. V roce 1998 se v Pvě začalo s restaurováním kaple Panny Marie Sedmibolestné a také s restaurováním oltářů v Počátkách a v Kamenici nad Lipou. V té době jsme taky začali pracovat na hlavním oltáři v kostele sv. Bartoloměje v Pvě. To, že mi byla svěřena, samozřejmě na základě výběrového řízení, práce na tomto ranně barokním oltáři, byla pro mě velká čest. Restaurování trvalo pět let. Oltář je opravdu impozantních rozměrů: výška 13 metrů, šířka 6 metrů, hloubka 2,5 metru. Na oltáři je přibližně 30 soch a dá se říci, že je to jakási vzorkovnice různých pozlacovačských a štafířských technik. Že oltář je opravdu výjimečný, to potvrdil při své loňské návštěvě i ministr kultury Jehlička a Mgr. Horymír Kubíček. Ti se shodli na tom, že tento oltář by měl být prohlášen národní kulturní památkou. Pokud se to povede, bude to první národní kulturní památka v okrese Pv. Už několik let pracuji také na oltáři na Křemešníku. Tam se práce bohužel prozatím zastavily, protože se musí nejdřív provést statické zajištění kostela, takže letos ještě nebude dokončen, jak jsem původně plánoval. Není pochyb, že práce máte víc než dost. Co odpočinek? Já dělám od rána do večera každý den, jednou za rok jedu na čtrnáct dní na dovolenou a pak to zase celý rok doháním. Moje povolání je i mou zálibou, je v něm dobrodružství, když hledám a někdy objevuji netušené věci. A tohle objevování mě baví i na mých cestách. Moc rád totiž cestuji po světě a navštěvuji památky. V Mexiku jsem viděl památky Aztéků a Mayů, v Egyptě jsem jel po Nilu z Karnaku až po chrám Abú Simbel a viděl památky, které na celé této trase jsou Znám ty věci z literatury, ale nikdy jsem netušil, že je uvidím na vlastní oči. Letos jsem byl v Thajsku, Kambodži, Laosu a jižní Koreji. On to vlastně ani není moc odpočinek. Loni jsem při tom totiž shodil čtyři kila, letos pět. Jsou to túry, kdy se jde do džungle, do horských oblastí, číhá tam i nebezpečí. Zároveň tohle všechno i fotografuji a chceme o tom udělat i film. Ale hlavně si z cest vybírám náměty a maluji si z nich obrazy. Na malování mi ale moc času nezbývá, protože mám hodně restaurátorské práce. Své obrazy ani neprodávám. I když by se jistě mnoho zájemců o koupi našlo. Ale pře- sto jste už několik výstav v Pvě měl a další za- čne 25. června v kost ostele sv. Víta... Maluji moc rád a jak se mi prolínají různé profese při restaurování oltářů, tak to aplikuji i v malbě. Tak třeba namaluji obraz a vyřežu si na něj i rám. Rád bych se někdy pustil třeba i do nějaké plastiky, ale to až nebudu mít do čeho píchnout. K tomu malování: víte, každý restaurátor by měl mít taky vlastní tvorbu, protože to mnohdy hodně pomůže i při restaurování. Prozraďte na závěr ještě něco o své rodině. Jak se třeba vaše paní vyrovnává s vaším velkým pracovním zaneprázd- něním? Manželka to se mnou nemá lehké. Já jsem celý život vždycky v pondělí odjížděl a vracel se v pátek nebo za čtrnáct dní. Tíha rodinných záležitostí, starost o dítě a tak, to zůstávalo na manželce. Letošní rok je u nás plný výročí: s manželkou spolu budeme 40 let a oběma nám bude šedesát. Náš syn Radek oslaví 40 let a vnučkám Adélce a Zuzance bude letos pět. Z holek mám radost. Taky kreslí a tak se těším, že možná Ale je pravda, že život restaurátora není jednoduchý. Je to řehole. Člověk se pořád musí učit, objevovat nové věci. Moje paní už si ale zvykla a snáší to dobře (smích). (př) imovská zákoutí - naše soutěž pokračuje! Vážení čtenář enáři, další díl naší soutěže o ceny, při které se můžete dozvědět zajímavosti o našem městě, je za námi. Tentokrát byl úkol zřejmě obtížnější. Obdrželi jsme totiž pouze 3 správné odpovědi, že fotografie zachytila kamennou mísu, kterou můžete vidět na dvoře Městského úřadu v Pvě (čp. 1). Cenu získává Lenka Šmídová z Pva. Svou výhru si může vyzvednout na TIC v Pvě, pokud už tak neučinila. Výherkyni blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za správné odpovědi. Pravidla soutěže: Každý měsíc zveřejňujeme fotografie různých zákoutí, stavebních památek, přírodních i jiných zajímavostí, které můžete objevit na území Pva. Vaším úkolem je určit, o jaký objekt se jedná a jednoznačně přiblížit místo, kde se nachází. Pokud nám navíc budete chtít sdělit nějakou zajímavost nebo vzpomínku, spojenou s tímto objektem, budeme rádi a vaše postřehy podle možností zveřejníme. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří obdrží zajímavé ceny. Odpovědi nám zasílejte nejpozději do dvou týdnů ode dne zveřejnění snímku e- mailem na adresu: Nezapomeňte uvést své jméno a telefonický kontakt! POZNÁTE TE DNEŠNÍ SNÍMEK? (red) Pátek 5. června patřil v Pvě už sedmému ročníku nesoutěžní taneční přehlídky Region tančí, která měla podtitul Vysočina ve víru Evropy. Na přehlídce se sešlo na 340 tanečníků, kteří předvedli nejrůznější styly. Nechyběl ani orientální tanec (snímek). Mezi účinkujícími byli také mladí účastníci mezinárodního semináře YEAH, který probíhal v Pvě do 7. června a jehož tématem byla kreativita v různých formách. Hostem přehlídky byl oblíbený zpěvák Tomáš Savka, který vystoupil v úvodu celého programu. Foto: Petr Přibyl

5 SPORT,INZERCE,PUBLICISTIKA 5 POVĚSTI Z PELHŘIMOVSKA O Barborce Rytíř Ctibor sídlící na hradě Častrově si konečně oddychl. Jednu starost měl za sebou. Stavba hradu v lese, ne příliš vzdáleného od otcovského hradu, se chýlila ke konci a už nic nebránilo tomu, aby se jeho syn Želimír mohl oženit s krásnou dívkou Barborkou, dcerou Špulíře z Tučap. Na počest spanilé snoubenky byl hrad nazván jejím jménem. Nyní se mohl Ctibor věnovat druhé, tentokrát velmi příjemné povinnosti, uspořádání svatebního obřadu a hostiny pro Želimíra a jeho budoucí choť. Termín byl stanoven a pozvánky pro svatební hosty rozeslány. Sklepy byly doplněny sudy s dobrým mokem a kuchyně vybranými lahůdkami z celého království. Zdálo se, že nic nestojí v cestě šťastným novomanželům. Člověk míní, osud mění. Než mohlo dojít ke svatebnímu obřadu, přišla neradostná zpráva. Starší syn rytíře Ctibora byl povolán do zbraně. Pro Želimíra jistě veliká čest, ale neměl z toho pražádnou radost. Rozloučil se a s těžkým srdcem svěřil snoubenku svému mladšímu bratru Bojslavovi. Barborka mu přísahala věrnost až za hrob. Bojslav sliboval, že se o ni postará. Otec doufal, že se dožije Želimírova návratu a celá rodina bude opět šťastně pohromadě. Všichni si to přáli a všichni tomu věřili. Druhý den ráno, ještě před východem slunce, Želimír v plné zbroji odjel. Čas plynul jako voda v řece, tiše a pomalu. Barborka se slzami v očích častokrát vzpomínala na svého milého, mnoho času strávila v kapli při modlitbách, ale Želimír se stále nevracel. Dny, měsíce, pak i roky ubíhaly a Barborka nepřestávala doufat. Ještě že je nablízku Bojslav, který mezitím dospěl v muže. Ten ji dokázal rozveselit a alespoň na chvíli rozptýlil její velký smutek. Byl opravdu dobrým společníkem. Kdykoliv dokázal potěšit slovem i pohlazením. Barborčin stesk se pozvolna rozplynul jak ranní mlhy a život opět zazářil veselejšími barvami. Po osmi dlouhých letech už Barborka přestala věřit v Želimírův návrat a provdala se za Bojslava. Často chodila do hradní kaple, kde s rukama sepjatýma a s pohledem upřeným vzhůru prosila Boha o odpuštění. Netušila, že zakrátko bude souzena na zemi. Jednoho dne se na hradě objevil potulný pěvec v dlouhém plášti a s kapucí na hlavě. Sedl si u brány, drnkal na loutnu a prozpěvoval cizokrajné písně. Za chvíli se kolem něho shromáždil hlouček posluchačů. Bojslav vyhlédl z okna, vyhodil drobný peníz do prachu nádvoří a zvolal: Hej, pěvče, zahraj mně a mojí paní Barborce. Nebudeš litovat. Loutnař zvedl oči a optal se: A kde je tvá paní? Ani nemusel čekat na odpověď, protože mladá paní se objevila v okně vedle svého muže. Pěvec se zvedl, pomalu došel pod okno. Dvorně se uklonil. Pak se napřímil, upřel zrak na ženu a prudkým pohybem shodil kápi z hlavy. Žena zbledla a skácela se v mdlobách na zem. Když ji probrali k vědomí, po potulném loutnistovi už nebylo ani stopy. Barborka dlouho mlčela, ale pak se obrátila k muži: Bojslave, víš, kdo to byl? Poznal jsi toho muže? Ani nečekala na odpověď. To byl Želimír, živý a zdravý. A já ho pohřbila. To špatně skončí! To špatně skončí! Neuplynul ani rok a Želimír pomstychtivě přitáhl s velkým vojskem k hradu Barborka. Obléhání netrvalo dlouho. Jednoho rána dobyvatelé překonali chabý odpor malé posádky a vnikli do hradu. Ten rozbořili a obyvatele povraždili. Bojslav bojoval jako lev, ale podlehl mnohonásobné přesile. Barborka přežila ostatní jen krátce. Když viděla rozvaliny kdysi pyšného hradu, když procházela mezi mrtvolami lidí, kteří její vinou přišli o život, otrávila se. A otec Ctibor? Zpráva o hrozné pomstě Želimíra a o smrti svých blízkých způsobila, že bolestí zemřel. Puklo mu srdce. Chudáci, nemají klid ani po smrti. Říká se, že ve výročí tragédie vyjíždí z barboreckých lesů po cestě k Častrovu ohnivý záhrobní vůz řízený Ctiborem. Barborka s Bojslavem sedí vzadu. Želimír na koni dožene vůz u rybníka Louvaru. Ctibor s mečem v ruce se postaví na obranu mladé dvojice proti rozlícenému Želimírovi. V krutém boji starý otec podléhá. Zběsilé mávání mečem a oslavný ryk vítěze splaší koně a ohnivý kočár sjede do rybníka. Nakonec i samotný Želimír zmizí pod jeho hladinou. Hrad už nikdy nikdo neobnovil. Zdivo si lidé z okolí rozebrali na stavbu domů a zbytek rozvalin zarostl lesem. Stojí zde jen hájovna, která nese jméno Barborka. Miloslav Jirků PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ imovský kopec prověř věřil silné stroje Událostí pro příznivce motoristického sportu v Pvě byl víkendový Pvský kopec. Tento automobilový závod do vrchu nakonec zůstal trochu za očekáváním, protože mu promotér na poslední chvíli odebral status mistrovství střední Evropy a jel se tedy pouze jako volný závod. Přesto byly k vidění pěkné výkony a diváci rozhodně nemuseli být zklamáni. Vítězem závodů se v konkurenci zhruba tří desítek jezdců stal s přehledem Karel Hrouzek na Mitsubishi. Na trati se objevily i dvě svatební kolony, které sice nezávodily, ale diváci je přesto provázeli potleskem a nutné přerušení závodu jim rádi odpustili. Foto: Petr Přibyl Předávání poháru vítězům Výbor FK Pv zve všechny příznivce a fanoušky pvského fotbalu na poslední domácí zápas krajského přeboru mužů s HFK Třebíč B, který se hraje tuto neděli od hodin na hlavním stadiónu. Po skončení utkání bude domácí tým mužů za přítomnosti vedoucích činovníků KFS vyhlášen vítězem Krajského přeboru Vysočiny, za který převezmou pohár pro vítěze. Přijďte poděkovat domácím hráčům za postup do divize, která se zde naposled hrála v roce Za FK Pv Luboš Novák Finanční dar v hodnotě korun, určený na restaurování hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku, převzal 1. června z rukou Jiřího Blažka (vpravo) pvský vikář Jaromír Stehlík. Finanční dar byl postupně nashromážděn především z dobrovolného vstupného, které věnovali účastníci zahradnických besed v Pvě a v Senožatech, návštěvníci Dne otevřených dveří a prodejní výstavy v zahradnictví u Havlů v Senožatech a také účastníci ochutnávky Valtických vín v Pvě. Tyto akce na podporu oprav kostela uspořádali Jiří Blažek a Miroslav Houška. Foto: (jk) Mezinárodní festiv estival al rek ekor ordů dů a kuriozit začíná! Více: Jeho předzvěstí byly sbírka pexes, psí přebornice a skleněné housle Téměř stovka rekordních pokusů - dobré jídlo i pití - Další překvapení čekalo na zahradě Domu dobrých dnů a bohatý kulturní program jednalo se o rekord v aportování. Čtyřletá fenka belgického Pátek , ovčáka Cora dokázala na povel své paní aportovat at nejrůz : Marimba Club Garden Party Band - Naďa Urbánková nějších předmětů od spacáku přes bundu, mobil, deštník, příbor, 20.00: GALA ALAVEČER KURIOZIT představení nominací a českou guinessovku, injekční stříkačku, mikrofon, vajíčko atd. vyhlášení KURIOZITY ROKU atd. Svůj heroický výkon Cora zakončila stylově, když jako poslední přinesla své majitelce Marii Vágenknechtové z Jilemnice kra - Michal Tučný v podání Standy Drobka Schwarze taneční skupina Crock 14 - country a westernová show Jindry Zobla bici, v níž byly předtím všechny aportované předměty schované. ŽALMAN a spol. - koncert folkové legendy Třetí vzácností, předsta- Sobota , venou u příležitosti 15. výročí otevření Muzea re : SMRŠŤ REKORDŮ Jarda Hypochondr - Blue Band - Jakub Smolík (13.00) kordů a kuriozit Pv, 19.30: GALA ALAVEČER REKORDMAN ROKU - to nejlepší ze byly skleněné housle, které světa rekordů za uplynulý rok, představení nominací a vyhlášení vyrobil Jaroslav Dave Šlechta, devětačtyřicetiletý sklář- REKORDMANŮ ROKU taneční vystoupení ohňová show rekord mažoretek ský výtvarník z Krucemburku. Housle váží 7,6 ki- Vláďa HRON nezapomenutelný ohňostroj logramu, délka je 60 cm, šířka v nejširším místě 21 cm a výška Podrobný program najdete na těla cca 7 cm. Jedná se tedy o přesnou kopii skutečného nástroje. Festival Pv město rekordů právě začíná, ale už během Však také tvůrce tohoto unikátu, než se do něho pustil, pilně uplynulých týdnů byly v pvském Domě dobrých dnů k vidění studoval výrobní postup a stavbu skutečných dřevěných houslí a podivuhodné věci, které byly po právu zapsány do České knihy nespokojil se jen s tím, že by si zjistil rozměry a tvar nástroje. rekordů a na které se mohou těšit i návštěvníci festivalu. Skleněné housle vyrobil Jaroslav Dave Šlechta v roce 1983 nikoliv Marta Hajdíková z Litovle tu představila největší sbírku pexes litím do formy, což by bylo asi jednodušší, ale vybroušením v České republice. Jednalo se o 1031 her, z nichž některé byly z deseti bloků skla. Housle už byly vystaveny v Praze, Mnichově opravdovými skvosty. Kromě papírových tu bylo například pexeso (Německo), New Yorku (USA) a nyní jsou až do konce letošní dřevěné, keramické, vyšívané (ruční práce, před kterými lze sezóny k vidění v pvském Muzeu rekordů a kuriozit. opravdu jen smeknout), pexeso s rodinnými motivy a mnoho Samozřejmě budou zaznamenány do České knihy rekordů. dalších. Marta Hajdíková sbírá pexesa asi 12 let a umí je také Autor tohoto skvostu prozradil, že housle nejsou jediným unikátem, který zhotovil. V dalších vydáních České knihy rekordů by výborně hrát, dokonce prý poráží i malé děti, které, jak známo, v této hře nad dospělými většinou excelují. se měla objevit například skleněná lebka a další podivuhodné věci. Žáci ZŠ Komenského vybojovali bronz Žáci, kteří reprezentovali školu na Lyžařských závodech škol kraje Vysočina, navázali svým úspěchem na aktivní období vášnivého lyžaře a učitele základní školy Pepy Šlaka a dokázali, že závodní lyžování dětí našeho města má tradici. Závody byly pořádány ve dnech 18. a 25. února na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí a jely se pod záštitou členky Rady kraje Vysočina pro oblast školství paní RNDr. Marie Kružíkové. Disciplínou byl obří slalom. Závodů se zúčastnilo celkem 32 škol z kraje Vysočina. Někteří závodníci z 250-ti členného startovního pole to vzali opravdu vážně, někteří jeli na jistotu a k vidění bylo i pár pádů. Žáci ZŠ Komenského si z nabitého startovního pole přivezli krásný křišťálový pohár za vynikající třetí místo, když po prvním dni ztráceli na druhé místo pouhé dva body. Úspěšná sezóna lyžařů ů z imova V sobotu 23. května 2009 byly ve Velkém Meziříčí vyhlášeny výsledky seriálu závodů Lyžařský pohár Vysočiny. Na slavnostní vyhlášení přijaly pozvání také hvězdy českého lyžování: Kryštof Krýzl reprezentant ČR ve sjezdovém lyžování a Zdeněk Šafář reprezentant ČR ve skikrosu, kteří mladým závodníkům osobně předali ceny. Členové Ski klubu Pv nepřijeli s prázdnou: Daniel Fanta místo (přípravka - škoda, že nestartoval ve všech závodech), Anna Mikolášková 2. místo (předžactvo), Radek Štěpánek - 4. místo (mladší žactvo), Dominik Fanta 12. místo (mladší žactvo), Eliška Bartoňová 9. místo (starší žákyně), David Svoboda 12. místo (starší žactvo), Jan Mikolášek 1. místo (junioři a dospělí). Team sjezdařů Ski klubu Pv si těmito výsledky začíná budovat své místo mezi lyžaři Vysočiny. Na základě svých dobrých výsledků v letošní zimní sezóně byla členka Ski klubu Pv Anna Mikolášková zařazena do reprezentačního družstva kraje Vysočina pro účast na IV. Hrách zimní olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční v roce 2010 na Ještědu. Více informací na INZERCE Základní škola Pv, Komenského 1465 přijme od učitelk elku/učit u/učitele výtvarné výcho hovy zástup za mateřskou dovolenou. Bližší informace v ZŠ nebo na tel , PRÁZDNINOVÝ TÝDEN S ANGLIČTINOU? PROČ NE Máš dobrodružnou povahu? Chceš poznat nové kamarády a oživit si angličtinu před začátkem nového školního roku? Vydej se s námi na PRÁZDNINOVOU OU CESTU LODÍ S VÝUKOU ANGLIČTINY! Nabízíme každý den poutavý program pro holky i kluky spojený s nevšedními zážitky. Náš příměstský tábor, který se uskuteční od srpna 2009 v Pvě, je určen pro děti, které se chtějí zábavnou formou, prostřednictvím her a soutěží zdokonalit v anglickém jazyce. Děti si vyzkouší zajímavé výtvarné a sportovní aktivity, své poznatky si budou pečlivě zapisovat (zakreslovat) do lodního deníku. Informace pro rodiče: Tábor je určen pro děti ve věku 6-10 let (předškoláci + I. stupeň ZŠ). Program je celodenní, od hod. Účastníci plavby se mohou těšit na výuku angličtiny, která bude probíhat nejen v prostorách jazykové školy. Dále je pro děti zajištěn zábavný program ve formě her, soutěží a sportu, Během dne se budeme pohybovat v Pvě a jeho blízkém okolí. Cena 1.990,-Kč/osoba (zahrnuje výuku, výukový materiál, lodní deník, oběd). O posádku lodi budou pečovat lektoři jazykové školy s pedagogickým vzděláním. Přihlášky: Budova ČS a. s., vchod z ul. Příkopy - 3. patro tel , , HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí možnost pronájmu nebytových prostor: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Info: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky.

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE SK Taekw aekwondo Lacek v Německu neměl konk onkur urenci První místo v týmech a 13 zlatých, 4 stříbrné a 8 bronzových medailí - to je bilance SK Taekwondo Lacek na mezinárodním turnaji v Německu. Poslední květnový víkend se uskutečnil v německém Meningenu mezinárodní turnaj taekwondo WTF Internatione- len Kelten Cup 2009, na kterém nemohl chybět pv- ský tým SK Taekw aekwondo La- cek. Na 600 km vzdálenou soutěž se vydal v počtu osmadvaceti závodníků a s několikačlenným doprovodem. Kromě zástupců Lackova týmu se na turnaj sjely týmy z Portugalska, Itálie, Tur urec ecka, Azerbajdžánu a domácího Německa. Jednalo se o turnaj bodovaný pro německou reprezentaci s mezinárodní účastí. Celkem se zúčastnilo 486 závodníků z 50 týmů, což znamenalo pro pvsko-humpolecký oddíl velice silnou konkurenci. Přesto kromě ostřílených borců trenér Lacek vyslal do bojů na tatami i několik úplných nováčků, kteří si tak odbyli svou zahraniční premiéru a svého trenéra a kouče nezklamali. Za vše hovoří skutečnost, že tým Taekwondo Lacek do Čech odvezl pohár za první místo v týmech. Na druhém místě skončil německý SG Ostalb a na třetím Westernwald Budapešť. Tento obrovský úspěch byl samozřejmě společným dílem všech zúčastněných bojovníků. Z výkonů těch nejmenších je třeba zmínit zejména Ter erezu ezu Šedivou, pro níž to byl první turnaj v zahraničí, přesto dokázala získat zlato po dvou vyhraných zápasech. Přitom v prvním boji nebyla daleko od prohry, když zápas otáčela ve svůj prospěch až v posledním kole. Natálie Duchoňová si rovněž odvážela zasloužené zlato. Se soupeřkou předvedla vyrovnané finále, které však rozhodla pro sebe především svou bojovností a odhodláním zvítězit. Tomáš Hron sice vybojoval pouze bronz, ale vzhledem k tomu, že to byl jeho první zahraniční turnaj zaslouží pochvalu. Dokázal totiž vítězně přejít čtvrtfinále a v boji o finále zaostal za PLAVÁNÍ Pondělí: zavřeno Úterý erý,, čtvrtek: , , Středa, pátek: Sobota: Neděle: svým soupeřem o pouhé dva body. Dvojčata David a Daniel Dvořákovi nosí nejen stejné oblečení, ale vybrali si i stejnou barvu medaile - samozřejmě zlatou, když oba předvedli vůči soupeřům nekompromisní zápasy. Zatímco Dan uštědřil KO, Daniel se se svými soupeři loučil shodně za stavu 7:0. Doslova na vítězné vlně se veze Petr Nápravník, který zde potvrdil svou vynikající formu z Májového poháru, jenž se konal před 14 dny v Praze. Za jeho zlatou trofejí tentokrát stály tři s přehledem vyhrané zápasy. Oddílové finále se konalo v kategorii starších žáků do 38 kg. Po výborných bojích se ve finále sešli Martin Štípek a Vojtěc ojtěch Král ál. Jejich vyrovnaný a divácky atraktivní boj by jim mohl závidět i leckterý ostřílený reprezentant. Nakonec byl tím šťastnějším Martin, když nad Vojtou zvítězil velmi těsně o jediný bod. Sbírku zlatých medailí ještě doplnili zkušení závodníci Filip Douda, Tomáš Hötzel, Aleš Chochola, Anna Machová, Sarah Akhlasová, Šimon Růžička a Ter ereza eza Schindler hindlerová. Za zmínku určitě stojí výkony Jana Růžičky, který vyhrál dva boje, semifinále dokonce KO, vítězství ve finále mu však uteklo o jediný bod. Zdeněk Tůma měl nelehkou kategorii, celkem se v ní sešlo 21závodníků, podal skvělý výkon a skončil na třetím místě. Martin Kolman předváděl taekwondo hodné mistrovského stupně. Jeho technicky vyspělý výkon mu nakonec stačil na krásné druhé místo. Trocha štěstí chyběla Emilii Ryvolové, když po dvou vyhraných zápasech prohrála vyrovnané semifinále až v náhlé smrti. Domů si tedy odvážela bronzovou medaili. Na tomto turnaji SK Taekwo n - do Lacek opět dokázal své kvality a domů kromě poháru za první místo v týmech odvážel 13 zlatých, 4 stříbrné a 8 bron- zových medailí. SAUNA Pondělí: zavřeno Úterý: Středa, pátek: čtvrtek: Sobota: Neděle: ZMĚNA PROVOZNÍ OZNÍ DOBY VYHRAZENA Lékárenská služba od 12. do 26. června V pracovní dny a v sobotu služba po otevírací dobu lékáren. PO - PÁ služba 18-7 h. na telefonu zrušena. Pracovní dny: lékárny U sv. Víta a U Slovanské lípy otevřeno do 18 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích zajišťuje službu lékárna Dr. Max v Kauflandu od 8 do 20 hodin. Stomat omatologie ologie od 12. do 26. června Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékař aře, dle jejich vzájemné dohody MUDr. Zoulová Jana, Poliklinika Humpolec MUDr. Čáp Jaroslav, Poliklinika Humpolec MUDr. Čekal Milan, Poliklinika Humpolec MUDr. Šimanovská Simona, Humpolecká 453, Pv SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP,, imov: v: PE,, spor- tovní hala: SH,, hřiště s umělou trávou za Kalvárií: UT Sobota a června Fotbal KP staršího dorostu: Slovan Kamenice nad Lipou PE (9.30), KP mladšího dorostu: Slovan Kamenice nad Lipou PE (11.45), I.B třída muži B : FC Chotěboř B PE (16.30), OP III. třída: AFK PE Senožaty (16.30 UT) Neděle června Fotbal KP muži: PE HFK Třebíč B (16.30), MSŽD starších žáků: SK Prostějov PE (10.00 Kralice), MSŽD mladších žáků: SK Prostějov PE (11.45 Kralice), OP II. třída Poutník liga : Maraton PE Božejov (16.00 UT) Sobota 20. června Fotbal KP staršího dorostu: PE FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou (11.00), KP mladšího dorostu: PE FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou (13.15), OP II. třída Poutník liga : Maraton PE Košetice (14.00 UT), OP III. třída: Speřice B AFK PE (16.30) Neděle 21.. června Fotbal KP muži: TJ Nová Ves PE (16.30), I.B třída muži B : PE Sokol Čejov (16.30) (lj) PŘIJĎTE NA MINIGOLF Otevírací doba minigolfového hřiště v Děkanské zahradě v Pvě: OD DO : Pondělí - pátek Sobota - neděle OD DO Pondělí - neděle INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE Svát átek minigolfu v Na snímku je trojice nejlepších hráčů v mužské kategorii, vpravo místostarosta města Tomáš Dufek. O posledním květnovém víkendu přivítalo pvské minigolfové hřiště přibližně třicítku hráčů druhé ligy. Jednalo se o první turnaj v letošní sezóně a hráči si tak mohli vyzkoušet kompletně renovované dráhy na profesionální úrovni. Dvoudenní turnaj prověřil jejich schopnosti pro kvalifikaci na mistrovství ČR a i když bohužel počasí tomuto venkovnímu sportu nepřálo, na výsledcích se to negativně neodrazilo nejlepší výsledek z obou dnů čítal 88 úderů na čtyři kola. Turnaj se usku - tečnil pod záštitou místního minigolfového klubu a díky finanční pomoci Rozvojového fondu města Pv. Klub tímto také děkuje všem, kteří se na pořádání turnaje spolupodíleli a umožnili tak po jednoleté odmlce jeho konání. (lj) Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, telefon 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6500 ks, uzávěrka příštího čísla 19. června Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma

teplice Základna mistrů světa na krupském sídlišti Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANY 8 9 STRANA 11 zdarma teplice zdarma 2014/VO1/110/05/0696 2014 6 www.zitteplice.cz Práce a byznys Nová linka AGC vyrobí denně 500 tun skla STRANA 11 Základna mistrů světa na krupském sídlišti STRANY 8 9 KULTURA více na www.zitteplice.cz

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více