Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010"

Transkript

1 25

2 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL SMĚRNICE EU č. 76/756 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL PŘÍPUSTNÁ ZNAČENÍ Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010 Jsou uvedeny pouze jen základní požadavky/rozměry. Pro získání dalších informací se podívejte do textu zákona Značení vzadu: Značení na boku: Přípustné rozměry: Žluté nebo červené. Bílé nebo žluté. 1. Nejméně 80 % z šířky popřípadě z délky vozidla. V případě délky je rozhodující rozměr L. 2. Maximálně 600 mm 3. Maximálně 400 mm 4. Nejméně 250 mm, úhel Nejméně 250 mm 6. Maximálně 1500 mm, liniové max mm 7. Více než 200 mm od brzdového světla.

3 Co je nařízeno: Nařízení EHK 48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN Nařízení EHK 104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č.104. Tyto materiály musí být na lícní straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky. Minimální značení: Předpis bod Nápadné značení úplné značení obrysu zadní strany (obr. 1) čára + značení rohů na boční straně (obr. 2) minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka. Použití barev: Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla... na boky bílá nebo žlutá na zadní stranu žlutá nebo červená Kategorie vozidel: Předpis č. 48 bod Nápadné značení Použití nápadného značení Zakázané M1 Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič 01 Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích N2 S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny Povinné N3 S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů 03 Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 04 Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy Nepovinné Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků Platnost nařízení: Předpis č. 48 bod 12. Přechodná ustanovení(12.2, 12,7a 12,8) Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích 1

4 Nápadné obrysové značení vozidel platné od 10. října 2011 Vyhláška č.341/2002 Sb. uvádí seznam platných předpisů pro schvalování vozidel. V tomto seznamu jsou mimo jiné: Nařízení EHK č.48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Nařízení EHK č.104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N A O 1. Nařízení EHK 48 v bodu 6.21 určuje tzv. nápadné obrysové značení vozidel Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Minimální značení: 2. Nařízení EHK 104 Určuje další podmínky pro používané materiály. Mimo jiné i povinnost opatřit pásky na lícní straně homologační značkou v intervalech nejméně jednou v 0,5 m délky. Povinnost označení od platí pro nově registrovaná vozidla (dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR): úplné obrysové značení vzadu na vozidlech přesahujících šířku 2100 mm částečné obrysové boční značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích: N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 t N3 s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů O3 přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5 t do 10 t O4 přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10 t Zakázané je používat obrysové značení u kategorií vozidel: M1 osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič O1 přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg U ostatních vozidel (např. M2, N2 do 7,5 t, M3 nebo registrovaných před ) je použití obrysového značení nepovinné. Označení vozidla zahrnuje úplné značení obrysu zadní strany čára + značení rohů na boční straně minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka na boky vozidla se použije bílá nebo žlutá barva - na zadní stranu vozidla se použije žlutá nebo červená barva 2

5 Kongres CIECA se konal na Maltě Po zasedání stálého výboru a generálního shromáždění ve dnech 25. a 26. se uskutečnil dne 27. května kongres, kterého se zúčastnilo na 150 delegátů ze členských států CIECA a z různých organizací, které se podílejí na přípravě řidičů. Jednání zahájila prezidentka mezinárodní organizace CIECA paní Sonja Sportsol z Norska. Zdůraznila, že se agenda CIECA nespecializuje pouze na zkoušení řidičů, ale že se zabývá také otázkami přípravy řidičů, vzděláváním zkušebních komisařů a problematikou doškolování starších řidičů. Účastníky kongresu uvítal jménem organizace Transport Malta major Peter Paul Ripard. Sdělil, že na malé Maltě je hustý provoz vozidel, což přináší své problémy. Malťané se soustřeďují na doškolování instruktorů autoškol, na zdokonalování řidičů autobusů a prohlubují zkoušení řidičů. Pan Frederik Jansen z DG MOVE Evropské komise ve svém příspěvku prezentoval vývoj nehodovosti a orientaci Evropské komise na léta 2011 až Jde o sedm důležitých opatření, kde je na prvním místě výchova a výcvik uživatelů silniční dopravy. Zde je třeba uplatnit pokrokové technologie jako je e-learning a simulátory. V moderních automobilech je stále více asistenčních zařízení. I na to je třeba reagovat při přípravě řidičů. Pan Sami Mynttinen z finské výzkumné organizace TraFi přednesl referát na téma bezpečnost začínajících řidičů, kde také uplatnil svoje zkušenosti s přípravou vlastního syna. Po úvodních referátech pokračovalo jednání další částí, nazvanou výuka k získání řidičského průkazu. Jako první referoval pan Dagfin Moe, výzkumný pracovník z organizace SINTEF z Norska na téma proč je důležité zvýšit poznání funkce mozku u učitelů autoškol. Jeho prezentaci doprovázely četné názorné ilustrace o práci mozku. Paní Elisabeth Suzen z Nord-Trondelag University Colledge z Norska hovořila na téma jak zkouška podporuje učení a uvedla řadu příkladů ze své výzkumné práce, která bude uzavřena v roce Třetím prezentujícím v první odborné části byl pan Shaun Helman pracovník výzkumu z organizace TRL z Velké Británie. Jeho příspěvek na téma výcvik řidičů, zkoušení, vydávání řidičských oprávnění a bezpečnost nových řidičů shrnutí a výhled do budoucna byl velmi obšírný a zajímavý. Zavedení rozpoznávání rizika do teoretického testu ve Velké Británii v roce 2002 snížilo nehodovost začínajících řidičů o 17 %! Po obědě pokračovalo jednání druhou odbornou částí, pojmenovanou příprava zkušebních komisařů. Zde referovali pánové Jean-Marc Sangouard a Patrice Perounas z francouzské výzkumné organizace INSERR. Příprava zkušebních komisařů se provádí v malém městě Nevers (Niévre). V centrále je zaměstnáno 84 zaměstnanců. Padesát procent budoucích zkušebních komisařů pochází z autoškol. Příprava trvá 25 týdnů, pro ty kandidáty, kteří nemají některou skupinu řidičského oprávnění jsou ještě přidány 4 týdny školení. Při přípravě se snaží spojovat výcvik se zkušeností. V dalším vystoupil pan Reinhard Mayer z TÜV SÜD z Německa na téma standardy v přípravě zkušebních komisařů německý přístup. Zdůraznil, že Německo bylo první zemí, která zkoušela řidiče a historicky je v Německu pro profesi zkušebního komisaře požadováno vysokoškolské studium. Ve třetí odborné části nazvané evropské standardy pro učitele autoškol referoval jediný prezentující. Byl jím předseda Evropské asociace autoškol EFA, Gerhard von Bressensdorf. Pro výklad použil řadu grafů a obrazových materiálů, které poskytly vyčerpávající přehled o stavu řidičské přípravy v jednotlivých zemích Evropy. Čtvrtá část přednášek byla věnována pokračovací přípravě řidičů po zkouškách. Jako první v této části vystoupil Španěl José Ingacio Lijarcio Cárcel z university ve Valenciji s příspěvkem na téma výcvik řidičů po zavedení bodového systému. Ve Španělsku se podařilo snížit počet smrtelných nehod do roku 2010 o 54 %. Kursy ke snížení bodů provádí učitelé autoškol, kteří prošli školením v trvání 80 hodin a psychologové, kteří mají šestnáctihodinový kurs. Pozitivní výsledky výzkumu vedly k doporučení zavést kursy povinně. Druhým řečníkem v této poslední části byl Jean-Pascal Assailly z výzkumné organizace INRETS z Francie. Hovořil na téma Doškolování starších řidičů srovnání přístupu v USA a v Evropě. Vzhledem ke stárnutí populace je tato oblast vysoce aktuální. Z výzkumu vyplynulo, že pětasedmdesátiletí a starší řidiči mají méně nehod než řidiči ostatní. Podrobně byly popsány obsahy doškolování starších řidičů v USA, Kanadě a v některých evropských zemích. V závěru kongresu byl dán prostor pro otázky účastníků. Mnozí jej využili. Konečné slovo měl nově zvolený prezident organizace CIECA pan Kari Hakuli z Finska, dosavadní viceprezident. Ten poděkoval své předchůdkyni paní Sonje Sportsol za velkou práci, kterou pro organizaci v minulých létech udělala. Popřál ji také hodně úspěchů v nové funkci v norské profesní organizaci autoškol. 3

6 Co je CIECA? CIECA je mezinárodní sdružení zkušebních organizací pro řidiče. Bylo založeno v listopadu roku CIECA a její spřízněné organizace společně pracují na zdokonalování řidičských zkoušek i na širších otázkách dopravní výchovy a výcviku. Stala se expertním partnerem Evropské unie pro otázky řidičské přípravy. Svými aktivitami, jako například semináři, workshopy a kongresy, mezinárodními výzkumnými projekty a publikacemi CIECA podporuje vývoj vysokých standardů pro zkoušení a výcvik řidičů v rámci svých členských organizací. Má konsultativní status kategorie II u Ekonomického a sociálního výboru Spojených národů. Je také partnerem IRU, mezinárodní organizace dopravců a spolupracuje též s ACEM, sdružením výrobců motocyklů. CIECA také spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech financovaných EU, v poslední době to bylo na již dokončených projektech HERMES a Module Close-to, i nově začínajícím projektu ECOWILL. V roce 2011 má CIECA 47 členů v 36 zemích. Mimo evropské země jsou členy i Tunis, Kanada, Austrálie, USA a Spojené arabské emiráty. Českou republiku zastupuje Ministerstvo dopravy. Maltská republika Stát sestává ze tří obydlených ostrovů v západní části Středozemního moře. Leží 92 km od Sicílie a 290 km od afrických břehů. Malta má let historie, první obyvatelé přišli na Maltu ze Sicílie 5000 let před naším letopočtem. 248 let byli na Maltě rytíři řádu Johanitů. V roce 1565 Maltu marně obléhali Turci a v letech 1941 a 1942 Italové a Němci. Malta byla mimořádně důležitým britským strategickým bodem od roku V roce 1964 získala nezávislost. Hlavní městem Malty je Valletta. V současné době má Malta asi obyvatelů a má jednu z největších hustot osídlení v celosvětovém měřítku. DO PENZE PO SEDMDESÁTCE MŮŽE BÝT PRO ŘIDIČE PROBLÉMEM Vláda uvažuje s razantním zvýšením věku odchodu do starobního důchodu. Lidé, kteří letos dovrší 34 let by měli nastoupit do penze místo dnešních 62 let až v 67 létech. Dříve narození se mají dočkat důchodu až v 73 létech věku. Takové prodloužení může v budoucnu odstartovat zdravotní, sociální i etické problémy ve společnosti. Prodlužující se délku života a psychosomatickou způsobilost k práci nelze mechanicky srovnávat. Jisté je, že stárnutím organismu ubývá schopností k výkonu povolání. Úbytek fyzické a psychické kapacity je samozřejmě individuálně nestejný a různý i podle pohlaví a profese. U někoho je proces stárnutí rychlejší a u jiného pomalejší. Fyzické opotřebování je zřetelné u náročných povolání jako například horník, hutník nebo požárník. Psychické opotřebování je vysoké zejména v profesích doprovázených vysokou anebo chronickou duševní zátěží. Nadměrnou psychosomatickou zátěž prožívají třeba řidiči exponovaných doprav, například řidiči mezinárodních autobusů, cisteren a kamionů, letečtí dispečeři, piloti, strojvůdci, vojáci na misích, výkonní policisté aj. Profesionální řidiči musejí dnes v souladu se zákonem z roku 2005 absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření každých pět let po padesátce. V minulosti byl u ČSAD cyklus vyšetření řidičů krácen v souvislosti s klesající psychickou výkonností. V osmdesátých létech dokonce dopravní psychologové navrhovali, aby u řidičů náročných doprav byl upraven věk odchodu do důchodu na 57 let! Naše praxe jasně ukázala, že po padesátce se u většiny řidičů prodlužuje čas nutný k přiměřené pohybové odpovědi na světelný nebo zvukový podnět, zužuje se zorné pole, vzrůstá citlivost na oslnění, zhoršuje se adaptace oka na šero a tmu, myšlenkové procesy se zpomalují a nastávají potíže s rozhodováním První příznaky stárnutí začínají úbytkem zrakové ostrosti a sluchové kapacity. U řidičů nad 55 let ochabuje rychlost a přesnost reakce. Po šestém decéniu dochází k výraznějšímu poklesu psychosomatické výkonnosti a u mnohých řidičů se přidružují problémy se vštípivostí paměti, dostavuje se fixace myšlení a klesá stresová odolnost. Začínají potíže s řešením nových a překvapivých dopravních situací. Zdravotní a tělesný stav obtěžují první příznaky chorob stáří bolesti kloubů, páteře a zad, srdeční a oběhová onemocnění, vysoký nebo kolísavý krevní tlak, revmatismus, poruchy metabolismu, prostaty aj. Autobusoví řidiči například častěji trpí, v porovnání s řidiči nákladu, vysokým krevním tlakem i jako důsledek stresu z výjimečné odpovědnosti. S přibývajícím věkem se u řidičů bez ohledu zda jde o amatéra či profesionála: 4

7 zhoršuje adaptace na oslnění, zraková ostrost a vidění do stran hůře se vidí za šera a náznaky šerosleposti nebo noční slepota nejsou ojedinělé zpomaluje se přechod z vidění z dálky na blízko prodlužuje se reakční čas na vizuální i akustické podněty, klesá schopnost pohotově reagovat na překvapivé a komplikované situace, snižuje se přizpůsobivost na zátěžové podmínky hustý provoz, vedro a chlad. klesá stresová odolnost zorné pole oka se úží zhoršuje se výběrovost pozornosti a zvyšuje možnost výpadků častěji dochází k fixaci vnímání a myšlení V zájmu objektivity uvádím, že mnozí řidiči s třicetiletou bezúhonnou praxí nepostrádají schopnost některé nedostatky úspěšně kompenzovat a mohou dobře vykonávat povolání ještě ve věku 65 let. Většina však končí s prací kolem šedesátky. Pokud by se měla stanovit nová hranice odchodu do důchodu, pak by měla být odlišná a přísně individuální v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí a vždy v souvislosti s náročnosti a délkou vykonávané profese. Politická a ekonomická kritéria by neměla být v zásadním rozporu s kritérii medicínskými, zejména psychosomatickými. Mgr. PhDr. Karel Havlík, dopravní psycholog a autor učebnice dopravní psychologie pro autoškoly Řidičův ráj Přilétáme do Buenos Aires. Naším cílem je Cerro Mercedario vzdálené přibližně 1700 km odsud na druhé straně Argentiny, vysoko v Andách. Sedáme do taxíku, který nás odveze na centrální autobusové nádraží Retiro. Taxíkem (Peugeot Partner) je to pro čtyři pasažéry, sedm batohů a čtyři baťůžky levnější a pohodlnější než autobusem. Řidič taxi naprosto klidnou a plynulou jízdou vyjíždí směrem k centru. Je ráno, tedy ranní špička, ale doprava je celkem plynulá a silnice o několika pruzích sice plné, ale jedeme. Na některých úsecích silnic nebo spíše dálnic se platí mýtné, náš řidič platí drobnýma a i přes poměrně silný provoz se zde kolony netvoří. Až těsně u centra se doprava na chvíli zastaví a pak zase pokračujeme až na Retiro. Systém nákupu jízdenek a odbavení cestujících je naprosto fantastický. Na informacích řeknete, kam potřebujete jet, dostanete lístek se seznamem dopravců a jdete od jedné kanceláře ke druhé (celkem je jich tu asi 500) a zase dostanete lístek s cenou a časy odjezdů. V klidu si vyberete a jdete koupit jízdenku. Ta je ovšem na jméno, takže musíte předložit pas. Chceme jít do centra, tak se ptáme, co s batohy. Prý o tři patra níž je úschovna. Každý dopravce má svoji. S obavami předáváme batohy a ptáme se, jak dlouho před odjezdem si je máme vyzvednout. Nechápou, co chceme, my zase nechápeme, proč kroutí hlavou. Rukama nohama oni mluví španělsky, my česky, anglicky se nakonec dovídáme, že je naloží sami a dostaneme je až v cíli. Vzhledem k tomu, že tam máme výbavu na měsíční expedici, nám trochu trne, zda je ještě uvidíme. Vyrážíme do centra. Zjišťuji, že zde chodci nemají na přechodu přednost. Ale když vstoupíte do vozovky nebo pokynete, tak vám každý zastaví. Jezdí se tu podezřele pomalu a klidně. Sedíme na Plaza de La República a kocháme se. Ani ne tak výhledem na známý obelisk, ale čistým vzduchem uprostřed velkoměsta. Na to že jsme prakticky uprostřed rušné křižovatky, kde se kříží, protíná, mísí 3,4, 10, 12 proudů vozidel z každé ze stran je to nepochopitelné. Vlastně pochopitelné. Většina vozidel tu totiž jezdí na zemní plyn, a pokud uvidíte některé vozidlo zakouřit, tak je to ve většině případů nový automobil s naftovým motorem a vysokotlakým přímým vstřikem, tak jak to známe u nás. Ale zpět k autobusu. Nastupujeme do autobusu a raději z okna kontrolujeme, zda nám opravdu nakládají všechny batohy. Autobus jede na čas, všechno je v pořádku. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že délka budovy autobusového nádraží je přes 400 m. Autobusy tu najíždějí ke stání šikmo a při odjezdu musí couvat. Přesto zde všechno klape, žádné prostoje, žádné kolony. Nechápeme. 5

8 Je večer, autobus vyjíždí do úzkých ulic zde rozumějte méně než tři pruhu v jednou směru a postupně se v plynule jedoucí koloně autobusů dostává až na hlavní silnici o pěti pruzích, kterou postupně opouštíme naše velkoměsto. Cestování autobusem je zážitek. Střední třída znamená tři sedadla na šířku autobusu s tím, že autobusy jsou o dost širší, vyšší a delší než ty naše. Tři nápravy jsou nejméně. Dva řidiči, stevard, jídlo, pití po celou cestu, deky a polštáře na spaní. Sedadla šířky křesla sklopná s podnožkou. Není divu, že ihned po večeři usínáme. A to všechno za 1500 našich korun při délce cesty 1400 km. Ještě k jízdě řidičů. Za celou cestu ani jednou řidič prudce nezabrzdil, nezrychlil nebo nezatočil. Pokud se na to nesoustředíte, nevíte, kdy řidič řadí. Opravdu všechny naše řidiče do Argentiny na kurzy plynulé a opatrné jízdy. Přitom se zde nejezdí nijak pomalu. Jakmile opustíte Buenos Aires, jedete už dál sice po rovné a to jak co se týká směru, tak povrchu ale normální silnici s jedním pruhem v každém směru a autobus to frčí silně přes stovku. Ve městech a vesnicích je to jinak. Tady se jezdí naopak pomalu. Už proto, že spousta cest není asfaltových, ale prašných a zvedání prachu se zde prostě nedělá. Běžně vidíte jet nákladní soupravu a osobní auta asi dvacítkou, i když limit je padesát. Jediný kdo tuhle idylu narušuje, jsou tu a tam mladíci na malých motocyklech. Tak jako všude. Cyklisté tu jezdí v obcích zásadně prostředkem silnice. Má to své výhody i nevýhody. Důvodem je zřejmě hluboký betonový příkop po obou stranách cesty, kam spadnout s kolem, tak to nemusíte přežít. Čekali jsme divoký jižanský temperament a zatím se tady jezdí opravu pomalu a opatrně. Proč to můžeme jenom tušit. Země je to chudá, ceny benzinu sice o něco nižší než u nás, ale pro místní hodně vysoké. Policie je v každém městečku, ale neviděli jsme, že někde někoho kontrolovali. Asi je to tady takový zvyk, úcta k životu a k ostatním lidem. Cesty jsou tu taky různé. Od perfektních rovných a téměř dokonalých asfaltových hlavních silnic až po prašné cesty plné suti a kamení. Krom toho i na asfaltových cestách můžete potkat pro našince záludnosti. Značka něco jako obrácený hrbol znamená brod. Místo mostu se zde v místech, kde netečou trvalé řeky, staví brody. Když přijde déšť a voda, tak se kamení z brodu vyhrne pryč, pokud to podemele betonové panely, tak se podsypou a usadí zpět a zase se jezdí. Levné, rychlé a pořád je co dělat. Na závěr jedna příhoda, která o způsobu jízdy zdejších řidičů vypoví asi nejvíc. Na světelné křižovatce se rozsvítí zelená. Devět pruhů aut stojí. Pak si někdo všimne, asi po dvou třech vteřinách, že už může jet, tak zařadí a rozjede se. No a tak se v klidu rozjedou i ostatní. Až vám opravdu začne vadit místní způsob ježdění po silnicích, zaleťte si do Argentiny. Tam je řidičův ráj. Seminář pro učitele motocyklů. Ing. Jan Černý, člen VR AA ČR o.s., Matouš Landa Dne se uskutečnil na autocvičišti v Kolíně již druhý seminář pro učitele autoškol na téma Výcvik řidičů motocyklů. Šlo o letošní druhý termín, ten první byl naplánován na polovinu dubna, ale pro malý zájem ze strany učitelů byl tento termín zrušen a přihlášení účastníci byli přesunuti na květnový termín. Seminář byl určen pro členy Asociace autoškol, o.s., i pro členy PSA, o.s. a přihlásit se mohli i nečlenové učitelé autoškol. Členové obou profesních společenství měli snížený účastnický poplatek. Na seminář přijelo celkem 11 učitelů z 9 autoškol. Jako hosté byli pozváni pracovníci MD, zkušební komisaři z Kolína a také p. Dalibor Proske ze SRN, který presentoval postup přípravy řidičů v Německu již na VH AA ČR loni v Pardubicích. Ze zmiňovaných hostů dorazil pouze p. Proske z úctyhodné vzdálenosti cca 600 km, ostatní hosté se omluvili. Po presenci účastníků byla zahájena teoretická část. Nejprve si všichni účastníci mohli formou krátkého testu ověřit, zda-li nemají nějaké mezery v teoretických znalostech o řízení motocyklu a v rychlosti se probrali základní fyzikální zákonitosti zejména při intenzivním brzdění, ale i další časté chyby účastníků. Následovala presentace Ing. Černého, ve které byli přítomní seznámeni s chystanými novinkami ve výcviku řidičů motocyklů dle směrnice 126/2006ES, tedy podle připravované tzv. euronovely zákonů 6

9 361/2000sb. a 247/2000sb. (nové rozdělení skupin řidičských oprávnění na motocykly, podmínky pro jejich získávání a nové podmínky pro výcvikové motocykly). Poté M. Landa seznámil přítomné s metodikou přípravy řidičů motocyklů, a s průběhem části praktické zkoušky v souladu s platnou prováděcí vyhláškou zák. 247, tak jak se provádí v Kolíně. Ještě během dopoledne informoval p. Proske přítomné o způsobu výcviku řidičů motocyklů v SRN. K předneseným tématům proběhla klidná a věcná diskuse, ve které byly zodpovězeny otázky účastníků, zejména na způsob provádění části výcviku a zkoušek bez přítomnosti učitele/komisaře na motocyklu a také o provádění celého výcviku bez druhého ovládání tak, jak funguje v Německu. Po krátké přestávce na oběd si pak účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži všechny základní jízdní úkony, které by měl podle již dnes platné legislativy zvládnout každý žadatel! Na ploše cvičiště byly postaveny jednotlivé cviky dráha pro pomalou jízdu, pomalý a rychlý slalom, otočka tvaru U a osmička. Trénovalo se běžné i intenzivní brzdění, průjezd zatáčkou, na ploše byl také koridor pro nácvik úhybného manévru. Pro zpestření byly mimo povinné jízdní úkony k dispozici také štěrková dráha pro nácvik brzdění na místech se zhoršenou adhezí, kde se trénuje zejména reakce na zablokování předního kola, speciální retardér jako simulace přejezdu nerovností a přejezd přes pohyblivé prkno. Účastníci si mohli vše sami vyzkoušet pod dohledem M. Landy, který každému individuálně vysvětlil chyby, které udělal a postupy, jak žadatele ke zvládnutí jednotlivých úkonů vést. Po úspěšném zvládnutí připravených cviků probíhala další věcná diskuse k tématu a všichni účastníci se shodli na tom, že tento seminář pro ně byl rozhodně přínosem. Doufejme, že účastníci pochopili, že se správným přístupem učitele lze během relativně krátké doby naučit žáky stroj opravdu ovládat, že i úkony, které na první pohled vypadají jednoduše, je potřeba trochu potrénovat a také to, že úkony, které sice na první pohled vypadají nebezpečně, lze provést úplně v klidu a s přehledem. Z diskuse i z příspěvku p. Proskeho je zřejmé, že k nácviku těchto jízdních úkonů není nutné mít vždy k dispozici samostatné uzavřené cvičiště, stačí mít nějakou vhodnou volnou plochu (tu by ostatně měla mít k dispozici každá autoškola), ovšem v našich podmínkách prakticky nelze tyto jízdní úkony bezpečně provádět v běžném silničním provozu a přítomnost učitele na motocyklu takovýto trénink ovládání motorky značně komplikuje. Fotografie ze semináře najdete na adrese: Na závěr bychom rádi přidali malou poznámku přestože byly oba termíny seminářů s dostatečným předstihem presentovány v Autoškolských novinách, na webu AA a rovněž na stránkách a ve zpravodaji PSA, přihlásilo se na ně jen velmi málo zájemců. Ze dvou plánovaných seminářů se nakonec uskutečnil pouze jeden. To jasně ukazuje na nezájem učitelů autoškol získávat nové poznatky a zkušenosti o přípravě řidičů motocyklů. Při množství autoškol u nás je to velmi zvláštní přístup, který ukazuje na úroveň přípravy nových řidičů ve velké části autoškol. Tím se opravdu nechceme dotknout těch učitelů, kteří svoji práci dělají poctivě, ale takovýchto možností k získání nových poznatků zase tolik není. Další obdobný seminář je plánován ještě na letošní sezónu, termín bude včas zveřejněn na webu AA i PSA. Záleží jen na zájmu učitelů a provozovatelů autoškol, zda-li se chtějí o možných způsobech výcviku alespoň něco dozvědět, nebo zdali se budou i nadále pouze zarputile držet druhých řidítek a pouštět do provozu mnohdy fakticky nepřipravené začínající motorkáře. Pokud se ministerstvu dopravy dříve či později podaří dostat celorepublikový standard zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly na běžnou evropskou úroveň, stejně nám nezbude nic jiného, nežli se smířit s tím, že žák bude jezdit alespoň při části výcviku na motorce sám... Ing. Jan Černý a Matouš Landa 7

10 ŘÍJNOVÉ SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s Profesním společenstvím autoškol ČR a Unií autoškol ČR vás zvou na SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY, které se letos konají 13. října 2011 v Ostravě a 19. října 2011 v Plzni. Semináře, které Česká kancelář pojistitelů pořádá již třetím rokem, se pro svou odbornost a aktuální témata těší u zástupců a majitelů autoškol velkému zájmu. Letos se budou konat v Plzni (pro spádovou oblast Čechy) a v Ostravě (pro spádovou oblast Morava). Vystoupí na nich jak zástupci profesních sdružení autoškol a pojišťoven, tak odborníci z Ministerstva dopravy a České kanceláře pojistitelů. Témata seminářů se zaměří zejména na aktuální otázky z běžné každodenní praxe v autoškolách, rizika provozování vozidla bez povinného ručení, nehodovosti mladých řidičů a řidiček a legislativní změny, které přinesla novela zákona o silničním provozu. V rámci bloku Autoškola v praxi budou prezentována témata Jak by autoškola měla být správně pojištěna a Jak se chovat po dopravní nehodě. Posledním v tomto bloku bude přednáška s tematickou diskusí Dopady legislativních změn na školení řidičů autoškol. Druhý okruh přednášek se zaměří na mladé řidiče a řidičky a rizika, které je mohou na silnicích ohrožovat. Zástupci České kanceláře pojistitelů v něm pohovoří na téma Rizika provozování nepojištěných vozidel a dále o tzv. disko nehodách jako o smrtícím fenoménu českých silnic, který se týká zejména mladých řidičů. Na závěr semináře bude panelová diskuse na téma Dopadů změn novely silničního zákona na praxi v autoškolách. Semináře pro autoškoly: 13. října 2011 Ostrava od 9.00 do hodin v budově České pojišťovny, 28. října 2764/32, Ostrava 19. října 2011 Plzeň od 9.00 do hodin v budově pojišťovny Kooperativa, Modřínová 2, Plzeň Na semináře je nutné se předem, z důvodu omezené kapacity, registrovat, a to na Účastnický poplatek na seminář za osobu je 250 Kč, v kterém jsou zahrnuty jak tiskové materiály k jednotlivým přednáškám, tak i kávové přestávky a oběd. TIRÁŽ Období podzim 2011, číslo 25 Redakce RR- redakční rada Profesního společenství autoškol ČR Kontakt: Inzerce: PSA ČR, Vodní 36, Jablonec nad Nisou, Tel.:

11 Ráj řidičů Argentina strana 5 Buenos Aires večer Camioneta a cesta v horách Po sto kilometrech ostrá levá s dvojitou plnou Vedlejší ulice v Buenos Aires Kongrec CIECA strana 3

12 Výkonný výbor Profesního spoleèenstvá autoškol ÈR zve všechny své èleny na IX. VALNOU HROMADU Termín konání: Støeda Místo: obvyklé - hotel Slunce, Havlíèkùv Brod P r o g r a m VALNÉ HROMADY Prezence - Program - od 8,30 hodin zahájení 9,30 hodin vystoupení hostù zpráva o èinnosti zpráva o hospodaøení vystoupení ing. Jana Zoni - pokraèuje dalšími tématy, na která nedošlo pøi semináøi dne diskuse usnesení Valné hromady O b ì d cca v 13,30 hod. Na místì si lze zakoupit výukové DVD s programem ing. Zoni - dopravní systémy v silnièním provozu (køižovatky, tunely, pøechody pro chodce, svìtelná signalizace) Samozøejmì je zajištìna i pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. NOCLEH - lze si objednat pøímo v místì konání na tel

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 MOTOŠKOLA LANDA Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 Legislativa Zák. 247/2000sb. Směrnice 126/2006 ES Vyhláška 167/2002sb. Parametry cvičiště Čistá zpevněná

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR EFA 14.5.2014 Řím Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR Úterý 13. května 20:00 Neformální večeře se členy EFA v Italské restauraci. Velmi pozitivní a obšířná diskuze o stavu

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015,

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015, 256 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR. Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR

Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR. Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR Současný stav: Dle platné legislativy (vyhláška č. 167/2002 Sb.) nyní v rámci primárního výcviku budoucích řidičů skupiny

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : 256. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí

Více

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com Základní rozdíly v silničním provozu mezi Anglií a Českou republikou Na úvod tohoto článku bych rád zapátral trochu v historii silniční dopravy. Ještě v dobách kdy lidé neměli ponětí o dopravním prostředku

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Přeprava osob Povinné připoutání dětí při jízdě platí všeobecně na všech typech silnic i v obci Dítě do tří let věku se

Více

Pomáhat a chránit (s passaty)

Pomáhat a chránit (s passaty) Pomáhat a chránit (s passaty) Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost.

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY

JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY City-HUB / Národní seminář k evropskému výzkumnému projektu 19. 11. 2014, Výstaviště Praha - Holešovice JÍZDNÍ KOLO A DOPRAVNÍ TERMINÁLY Ing. Květoslav Syrový konzultant pro legislativu a infrastrukturu

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti k řízení u profesionálních řidičů

Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti k řízení u profesionálních řidičů Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Asociace dopravních psychologů ČR Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti k řízení u profesionálních řidičů PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy. Teorie jízdy. Ovládání a Údržba Vozidla

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy. Teorie jízdy. Ovládání a Údržba Vozidla Ovládání a Údržba Vozidla O vyučovacím předmětu OÚV 11 Seznámení s vozidlem - všeobecně 11 Kontrola vozidla před jízdou - otázka č. 1 12 Pneumatiky - otázka č. 2 12 Kontrola kol a pneumatik - otázka č.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření

Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření Příloha Transport magazínu Kde lze získat dopravně psychologické vyšetření Akreditovaní psychologové 2012 3 Dopravně psychologické vyšetření ( 87a, zákona 361/2000 Sb. v platném znění) Dopravně psychologickému

Více