Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010"

Transkript

1 25

2 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL SMĚRNICE EU č. 76/756 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL PŘÍPUSTNÁ ZNAČENÍ Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010 Jsou uvedeny pouze jen základní požadavky/rozměry. Pro získání dalších informací se podívejte do textu zákona Značení vzadu: Značení na boku: Přípustné rozměry: Žluté nebo červené. Bílé nebo žluté. 1. Nejméně 80 % z šířky popřípadě z délky vozidla. V případě délky je rozhodující rozměr L. 2. Maximálně 600 mm 3. Maximálně 400 mm 4. Nejméně 250 mm, úhel Nejméně 250 mm 6. Maximálně 1500 mm, liniové max mm 7. Více než 200 mm od brzdového světla.

3 Co je nařízeno: Nařízení EHK 48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN Nařízení EHK 104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č.104. Tyto materiály musí být na lícní straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky. Minimální značení: Předpis bod Nápadné značení úplné značení obrysu zadní strany (obr. 1) čára + značení rohů na boční straně (obr. 2) minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka. Použití barev: Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla... na boky bílá nebo žlutá na zadní stranu žlutá nebo červená Kategorie vozidel: Předpis č. 48 bod Nápadné značení Použití nápadného značení Zakázané M1 Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič 01 Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích N2 S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny Povinné N3 S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů 03 Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 04 Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy Nepovinné Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků Platnost nařízení: Předpis č. 48 bod 12. Přechodná ustanovení(12.2, 12,7a 12,8) Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích 1

4 Nápadné obrysové značení vozidel platné od 10. října 2011 Vyhláška č.341/2002 Sb. uvádí seznam platných předpisů pro schvalování vozidel. V tomto seznamu jsou mimo jiné: Nařízení EHK č.48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Nařízení EHK č.104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N A O 1. Nařízení EHK 48 v bodu 6.21 určuje tzv. nápadné obrysové značení vozidel Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Minimální značení: 2. Nařízení EHK 104 Určuje další podmínky pro používané materiály. Mimo jiné i povinnost opatřit pásky na lícní straně homologační značkou v intervalech nejméně jednou v 0,5 m délky. Povinnost označení od platí pro nově registrovaná vozidla (dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR): úplné obrysové značení vzadu na vozidlech přesahujících šířku 2100 mm částečné obrysové boční značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích: N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 t N3 s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů O3 přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5 t do 10 t O4 přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10 t Zakázané je používat obrysové značení u kategorií vozidel: M1 osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič O1 přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg U ostatních vozidel (např. M2, N2 do 7,5 t, M3 nebo registrovaných před ) je použití obrysového značení nepovinné. Označení vozidla zahrnuje úplné značení obrysu zadní strany čára + značení rohů na boční straně minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka na boky vozidla se použije bílá nebo žlutá barva - na zadní stranu vozidla se použije žlutá nebo červená barva 2

5 Kongres CIECA se konal na Maltě Po zasedání stálého výboru a generálního shromáždění ve dnech 25. a 26. se uskutečnil dne 27. května kongres, kterého se zúčastnilo na 150 delegátů ze členských států CIECA a z různých organizací, které se podílejí na přípravě řidičů. Jednání zahájila prezidentka mezinárodní organizace CIECA paní Sonja Sportsol z Norska. Zdůraznila, že se agenda CIECA nespecializuje pouze na zkoušení řidičů, ale že se zabývá také otázkami přípravy řidičů, vzděláváním zkušebních komisařů a problematikou doškolování starších řidičů. Účastníky kongresu uvítal jménem organizace Transport Malta major Peter Paul Ripard. Sdělil, že na malé Maltě je hustý provoz vozidel, což přináší své problémy. Malťané se soustřeďují na doškolování instruktorů autoškol, na zdokonalování řidičů autobusů a prohlubují zkoušení řidičů. Pan Frederik Jansen z DG MOVE Evropské komise ve svém příspěvku prezentoval vývoj nehodovosti a orientaci Evropské komise na léta 2011 až Jde o sedm důležitých opatření, kde je na prvním místě výchova a výcvik uživatelů silniční dopravy. Zde je třeba uplatnit pokrokové technologie jako je e-learning a simulátory. V moderních automobilech je stále více asistenčních zařízení. I na to je třeba reagovat při přípravě řidičů. Pan Sami Mynttinen z finské výzkumné organizace TraFi přednesl referát na téma bezpečnost začínajících řidičů, kde také uplatnil svoje zkušenosti s přípravou vlastního syna. Po úvodních referátech pokračovalo jednání další částí, nazvanou výuka k získání řidičského průkazu. Jako první referoval pan Dagfin Moe, výzkumný pracovník z organizace SINTEF z Norska na téma proč je důležité zvýšit poznání funkce mozku u učitelů autoškol. Jeho prezentaci doprovázely četné názorné ilustrace o práci mozku. Paní Elisabeth Suzen z Nord-Trondelag University Colledge z Norska hovořila na téma jak zkouška podporuje učení a uvedla řadu příkladů ze své výzkumné práce, která bude uzavřena v roce Třetím prezentujícím v první odborné části byl pan Shaun Helman pracovník výzkumu z organizace TRL z Velké Británie. Jeho příspěvek na téma výcvik řidičů, zkoušení, vydávání řidičských oprávnění a bezpečnost nových řidičů shrnutí a výhled do budoucna byl velmi obšírný a zajímavý. Zavedení rozpoznávání rizika do teoretického testu ve Velké Británii v roce 2002 snížilo nehodovost začínajících řidičů o 17 %! Po obědě pokračovalo jednání druhou odbornou částí, pojmenovanou příprava zkušebních komisařů. Zde referovali pánové Jean-Marc Sangouard a Patrice Perounas z francouzské výzkumné organizace INSERR. Příprava zkušebních komisařů se provádí v malém městě Nevers (Niévre). V centrále je zaměstnáno 84 zaměstnanců. Padesát procent budoucích zkušebních komisařů pochází z autoškol. Příprava trvá 25 týdnů, pro ty kandidáty, kteří nemají některou skupinu řidičského oprávnění jsou ještě přidány 4 týdny školení. Při přípravě se snaží spojovat výcvik se zkušeností. V dalším vystoupil pan Reinhard Mayer z TÜV SÜD z Německa na téma standardy v přípravě zkušebních komisařů německý přístup. Zdůraznil, že Německo bylo první zemí, která zkoušela řidiče a historicky je v Německu pro profesi zkušebního komisaře požadováno vysokoškolské studium. Ve třetí odborné části nazvané evropské standardy pro učitele autoškol referoval jediný prezentující. Byl jím předseda Evropské asociace autoškol EFA, Gerhard von Bressensdorf. Pro výklad použil řadu grafů a obrazových materiálů, které poskytly vyčerpávající přehled o stavu řidičské přípravy v jednotlivých zemích Evropy. Čtvrtá část přednášek byla věnována pokračovací přípravě řidičů po zkouškách. Jako první v této části vystoupil Španěl José Ingacio Lijarcio Cárcel z university ve Valenciji s příspěvkem na téma výcvik řidičů po zavedení bodového systému. Ve Španělsku se podařilo snížit počet smrtelných nehod do roku 2010 o 54 %. Kursy ke snížení bodů provádí učitelé autoškol, kteří prošli školením v trvání 80 hodin a psychologové, kteří mají šestnáctihodinový kurs. Pozitivní výsledky výzkumu vedly k doporučení zavést kursy povinně. Druhým řečníkem v této poslední části byl Jean-Pascal Assailly z výzkumné organizace INRETS z Francie. Hovořil na téma Doškolování starších řidičů srovnání přístupu v USA a v Evropě. Vzhledem ke stárnutí populace je tato oblast vysoce aktuální. Z výzkumu vyplynulo, že pětasedmdesátiletí a starší řidiči mají méně nehod než řidiči ostatní. Podrobně byly popsány obsahy doškolování starších řidičů v USA, Kanadě a v některých evropských zemích. V závěru kongresu byl dán prostor pro otázky účastníků. Mnozí jej využili. Konečné slovo měl nově zvolený prezident organizace CIECA pan Kari Hakuli z Finska, dosavadní viceprezident. Ten poděkoval své předchůdkyni paní Sonje Sportsol za velkou práci, kterou pro organizaci v minulých létech udělala. Popřál ji také hodně úspěchů v nové funkci v norské profesní organizaci autoškol. 3

6 Co je CIECA? CIECA je mezinárodní sdružení zkušebních organizací pro řidiče. Bylo založeno v listopadu roku CIECA a její spřízněné organizace společně pracují na zdokonalování řidičských zkoušek i na širších otázkách dopravní výchovy a výcviku. Stala se expertním partnerem Evropské unie pro otázky řidičské přípravy. Svými aktivitami, jako například semináři, workshopy a kongresy, mezinárodními výzkumnými projekty a publikacemi CIECA podporuje vývoj vysokých standardů pro zkoušení a výcvik řidičů v rámci svých členských organizací. Má konsultativní status kategorie II u Ekonomického a sociálního výboru Spojených národů. Je také partnerem IRU, mezinárodní organizace dopravců a spolupracuje též s ACEM, sdružením výrobců motocyklů. CIECA také spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech financovaných EU, v poslední době to bylo na již dokončených projektech HERMES a Module Close-to, i nově začínajícím projektu ECOWILL. V roce 2011 má CIECA 47 členů v 36 zemích. Mimo evropské země jsou členy i Tunis, Kanada, Austrálie, USA a Spojené arabské emiráty. Českou republiku zastupuje Ministerstvo dopravy. Maltská republika Stát sestává ze tří obydlených ostrovů v západní části Středozemního moře. Leží 92 km od Sicílie a 290 km od afrických břehů. Malta má let historie, první obyvatelé přišli na Maltu ze Sicílie 5000 let před naším letopočtem. 248 let byli na Maltě rytíři řádu Johanitů. V roce 1565 Maltu marně obléhali Turci a v letech 1941 a 1942 Italové a Němci. Malta byla mimořádně důležitým britským strategickým bodem od roku V roce 1964 získala nezávislost. Hlavní městem Malty je Valletta. V současné době má Malta asi obyvatelů a má jednu z největších hustot osídlení v celosvětovém měřítku. DO PENZE PO SEDMDESÁTCE MŮŽE BÝT PRO ŘIDIČE PROBLÉMEM Vláda uvažuje s razantním zvýšením věku odchodu do starobního důchodu. Lidé, kteří letos dovrší 34 let by měli nastoupit do penze místo dnešních 62 let až v 67 létech. Dříve narození se mají dočkat důchodu až v 73 létech věku. Takové prodloužení může v budoucnu odstartovat zdravotní, sociální i etické problémy ve společnosti. Prodlužující se délku života a psychosomatickou způsobilost k práci nelze mechanicky srovnávat. Jisté je, že stárnutím organismu ubývá schopností k výkonu povolání. Úbytek fyzické a psychické kapacity je samozřejmě individuálně nestejný a různý i podle pohlaví a profese. U někoho je proces stárnutí rychlejší a u jiného pomalejší. Fyzické opotřebování je zřetelné u náročných povolání jako například horník, hutník nebo požárník. Psychické opotřebování je vysoké zejména v profesích doprovázených vysokou anebo chronickou duševní zátěží. Nadměrnou psychosomatickou zátěž prožívají třeba řidiči exponovaných doprav, například řidiči mezinárodních autobusů, cisteren a kamionů, letečtí dispečeři, piloti, strojvůdci, vojáci na misích, výkonní policisté aj. Profesionální řidiči musejí dnes v souladu se zákonem z roku 2005 absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření každých pět let po padesátce. V minulosti byl u ČSAD cyklus vyšetření řidičů krácen v souvislosti s klesající psychickou výkonností. V osmdesátých létech dokonce dopravní psychologové navrhovali, aby u řidičů náročných doprav byl upraven věk odchodu do důchodu na 57 let! Naše praxe jasně ukázala, že po padesátce se u většiny řidičů prodlužuje čas nutný k přiměřené pohybové odpovědi na světelný nebo zvukový podnět, zužuje se zorné pole, vzrůstá citlivost na oslnění, zhoršuje se adaptace oka na šero a tmu, myšlenkové procesy se zpomalují a nastávají potíže s rozhodováním První příznaky stárnutí začínají úbytkem zrakové ostrosti a sluchové kapacity. U řidičů nad 55 let ochabuje rychlost a přesnost reakce. Po šestém decéniu dochází k výraznějšímu poklesu psychosomatické výkonnosti a u mnohých řidičů se přidružují problémy se vštípivostí paměti, dostavuje se fixace myšlení a klesá stresová odolnost. Začínají potíže s řešením nových a překvapivých dopravních situací. Zdravotní a tělesný stav obtěžují první příznaky chorob stáří bolesti kloubů, páteře a zad, srdeční a oběhová onemocnění, vysoký nebo kolísavý krevní tlak, revmatismus, poruchy metabolismu, prostaty aj. Autobusoví řidiči například častěji trpí, v porovnání s řidiči nákladu, vysokým krevním tlakem i jako důsledek stresu z výjimečné odpovědnosti. S přibývajícím věkem se u řidičů bez ohledu zda jde o amatéra či profesionála: 4

7 zhoršuje adaptace na oslnění, zraková ostrost a vidění do stran hůře se vidí za šera a náznaky šerosleposti nebo noční slepota nejsou ojedinělé zpomaluje se přechod z vidění z dálky na blízko prodlužuje se reakční čas na vizuální i akustické podněty, klesá schopnost pohotově reagovat na překvapivé a komplikované situace, snižuje se přizpůsobivost na zátěžové podmínky hustý provoz, vedro a chlad. klesá stresová odolnost zorné pole oka se úží zhoršuje se výběrovost pozornosti a zvyšuje možnost výpadků častěji dochází k fixaci vnímání a myšlení V zájmu objektivity uvádím, že mnozí řidiči s třicetiletou bezúhonnou praxí nepostrádají schopnost některé nedostatky úspěšně kompenzovat a mohou dobře vykonávat povolání ještě ve věku 65 let. Většina však končí s prací kolem šedesátky. Pokud by se měla stanovit nová hranice odchodu do důchodu, pak by měla být odlišná a přísně individuální v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí a vždy v souvislosti s náročnosti a délkou vykonávané profese. Politická a ekonomická kritéria by neměla být v zásadním rozporu s kritérii medicínskými, zejména psychosomatickými. Mgr. PhDr. Karel Havlík, dopravní psycholog a autor učebnice dopravní psychologie pro autoškoly Řidičův ráj Přilétáme do Buenos Aires. Naším cílem je Cerro Mercedario vzdálené přibližně 1700 km odsud na druhé straně Argentiny, vysoko v Andách. Sedáme do taxíku, který nás odveze na centrální autobusové nádraží Retiro. Taxíkem (Peugeot Partner) je to pro čtyři pasažéry, sedm batohů a čtyři baťůžky levnější a pohodlnější než autobusem. Řidič taxi naprosto klidnou a plynulou jízdou vyjíždí směrem k centru. Je ráno, tedy ranní špička, ale doprava je celkem plynulá a silnice o několika pruzích sice plné, ale jedeme. Na některých úsecích silnic nebo spíše dálnic se platí mýtné, náš řidič platí drobnýma a i přes poměrně silný provoz se zde kolony netvoří. Až těsně u centra se doprava na chvíli zastaví a pak zase pokračujeme až na Retiro. Systém nákupu jízdenek a odbavení cestujících je naprosto fantastický. Na informacích řeknete, kam potřebujete jet, dostanete lístek se seznamem dopravců a jdete od jedné kanceláře ke druhé (celkem je jich tu asi 500) a zase dostanete lístek s cenou a časy odjezdů. V klidu si vyberete a jdete koupit jízdenku. Ta je ovšem na jméno, takže musíte předložit pas. Chceme jít do centra, tak se ptáme, co s batohy. Prý o tři patra níž je úschovna. Každý dopravce má svoji. S obavami předáváme batohy a ptáme se, jak dlouho před odjezdem si je máme vyzvednout. Nechápou, co chceme, my zase nechápeme, proč kroutí hlavou. Rukama nohama oni mluví španělsky, my česky, anglicky se nakonec dovídáme, že je naloží sami a dostaneme je až v cíli. Vzhledem k tomu, že tam máme výbavu na měsíční expedici, nám trochu trne, zda je ještě uvidíme. Vyrážíme do centra. Zjišťuji, že zde chodci nemají na přechodu přednost. Ale když vstoupíte do vozovky nebo pokynete, tak vám každý zastaví. Jezdí se tu podezřele pomalu a klidně. Sedíme na Plaza de La República a kocháme se. Ani ne tak výhledem na známý obelisk, ale čistým vzduchem uprostřed velkoměsta. Na to že jsme prakticky uprostřed rušné křižovatky, kde se kříží, protíná, mísí 3,4, 10, 12 proudů vozidel z každé ze stran je to nepochopitelné. Vlastně pochopitelné. Většina vozidel tu totiž jezdí na zemní plyn, a pokud uvidíte některé vozidlo zakouřit, tak je to ve většině případů nový automobil s naftovým motorem a vysokotlakým přímým vstřikem, tak jak to známe u nás. Ale zpět k autobusu. Nastupujeme do autobusu a raději z okna kontrolujeme, zda nám opravdu nakládají všechny batohy. Autobus jede na čas, všechno je v pořádku. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že délka budovy autobusového nádraží je přes 400 m. Autobusy tu najíždějí ke stání šikmo a při odjezdu musí couvat. Přesto zde všechno klape, žádné prostoje, žádné kolony. Nechápeme. 5

8 Je večer, autobus vyjíždí do úzkých ulic zde rozumějte méně než tři pruhu v jednou směru a postupně se v plynule jedoucí koloně autobusů dostává až na hlavní silnici o pěti pruzích, kterou postupně opouštíme naše velkoměsto. Cestování autobusem je zážitek. Střední třída znamená tři sedadla na šířku autobusu s tím, že autobusy jsou o dost širší, vyšší a delší než ty naše. Tři nápravy jsou nejméně. Dva řidiči, stevard, jídlo, pití po celou cestu, deky a polštáře na spaní. Sedadla šířky křesla sklopná s podnožkou. Není divu, že ihned po večeři usínáme. A to všechno za 1500 našich korun při délce cesty 1400 km. Ještě k jízdě řidičů. Za celou cestu ani jednou řidič prudce nezabrzdil, nezrychlil nebo nezatočil. Pokud se na to nesoustředíte, nevíte, kdy řidič řadí. Opravdu všechny naše řidiče do Argentiny na kurzy plynulé a opatrné jízdy. Přitom se zde nejezdí nijak pomalu. Jakmile opustíte Buenos Aires, jedete už dál sice po rovné a to jak co se týká směru, tak povrchu ale normální silnici s jedním pruhem v každém směru a autobus to frčí silně přes stovku. Ve městech a vesnicích je to jinak. Tady se jezdí naopak pomalu. Už proto, že spousta cest není asfaltových, ale prašných a zvedání prachu se zde prostě nedělá. Běžně vidíte jet nákladní soupravu a osobní auta asi dvacítkou, i když limit je padesát. Jediný kdo tuhle idylu narušuje, jsou tu a tam mladíci na malých motocyklech. Tak jako všude. Cyklisté tu jezdí v obcích zásadně prostředkem silnice. Má to své výhody i nevýhody. Důvodem je zřejmě hluboký betonový příkop po obou stranách cesty, kam spadnout s kolem, tak to nemusíte přežít. Čekali jsme divoký jižanský temperament a zatím se tady jezdí opravu pomalu a opatrně. Proč to můžeme jenom tušit. Země je to chudá, ceny benzinu sice o něco nižší než u nás, ale pro místní hodně vysoké. Policie je v každém městečku, ale neviděli jsme, že někde někoho kontrolovali. Asi je to tady takový zvyk, úcta k životu a k ostatním lidem. Cesty jsou tu taky různé. Od perfektních rovných a téměř dokonalých asfaltových hlavních silnic až po prašné cesty plné suti a kamení. Krom toho i na asfaltových cestách můžete potkat pro našince záludnosti. Značka něco jako obrácený hrbol znamená brod. Místo mostu se zde v místech, kde netečou trvalé řeky, staví brody. Když přijde déšť a voda, tak se kamení z brodu vyhrne pryč, pokud to podemele betonové panely, tak se podsypou a usadí zpět a zase se jezdí. Levné, rychlé a pořád je co dělat. Na závěr jedna příhoda, která o způsobu jízdy zdejších řidičů vypoví asi nejvíc. Na světelné křižovatce se rozsvítí zelená. Devět pruhů aut stojí. Pak si někdo všimne, asi po dvou třech vteřinách, že už může jet, tak zařadí a rozjede se. No a tak se v klidu rozjedou i ostatní. Až vám opravdu začne vadit místní způsob ježdění po silnicích, zaleťte si do Argentiny. Tam je řidičův ráj. Seminář pro učitele motocyklů. Ing. Jan Černý, člen VR AA ČR o.s., Matouš Landa Dne se uskutečnil na autocvičišti v Kolíně již druhý seminář pro učitele autoškol na téma Výcvik řidičů motocyklů. Šlo o letošní druhý termín, ten první byl naplánován na polovinu dubna, ale pro malý zájem ze strany učitelů byl tento termín zrušen a přihlášení účastníci byli přesunuti na květnový termín. Seminář byl určen pro členy Asociace autoškol, o.s., i pro členy PSA, o.s. a přihlásit se mohli i nečlenové učitelé autoškol. Členové obou profesních společenství měli snížený účastnický poplatek. Na seminář přijelo celkem 11 učitelů z 9 autoškol. Jako hosté byli pozváni pracovníci MD, zkušební komisaři z Kolína a také p. Dalibor Proske ze SRN, který presentoval postup přípravy řidičů v Německu již na VH AA ČR loni v Pardubicích. Ze zmiňovaných hostů dorazil pouze p. Proske z úctyhodné vzdálenosti cca 600 km, ostatní hosté se omluvili. Po presenci účastníků byla zahájena teoretická část. Nejprve si všichni účastníci mohli formou krátkého testu ověřit, zda-li nemají nějaké mezery v teoretických znalostech o řízení motocyklu a v rychlosti se probrali základní fyzikální zákonitosti zejména při intenzivním brzdění, ale i další časté chyby účastníků. Následovala presentace Ing. Černého, ve které byli přítomní seznámeni s chystanými novinkami ve výcviku řidičů motocyklů dle směrnice 126/2006ES, tedy podle připravované tzv. euronovely zákonů 6

9 361/2000sb. a 247/2000sb. (nové rozdělení skupin řidičských oprávnění na motocykly, podmínky pro jejich získávání a nové podmínky pro výcvikové motocykly). Poté M. Landa seznámil přítomné s metodikou přípravy řidičů motocyklů, a s průběhem části praktické zkoušky v souladu s platnou prováděcí vyhláškou zák. 247, tak jak se provádí v Kolíně. Ještě během dopoledne informoval p. Proske přítomné o způsobu výcviku řidičů motocyklů v SRN. K předneseným tématům proběhla klidná a věcná diskuse, ve které byly zodpovězeny otázky účastníků, zejména na způsob provádění části výcviku a zkoušek bez přítomnosti učitele/komisaře na motocyklu a také o provádění celého výcviku bez druhého ovládání tak, jak funguje v Německu. Po krátké přestávce na oběd si pak účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži všechny základní jízdní úkony, které by měl podle již dnes platné legislativy zvládnout každý žadatel! Na ploše cvičiště byly postaveny jednotlivé cviky dráha pro pomalou jízdu, pomalý a rychlý slalom, otočka tvaru U a osmička. Trénovalo se běžné i intenzivní brzdění, průjezd zatáčkou, na ploše byl také koridor pro nácvik úhybného manévru. Pro zpestření byly mimo povinné jízdní úkony k dispozici také štěrková dráha pro nácvik brzdění na místech se zhoršenou adhezí, kde se trénuje zejména reakce na zablokování předního kola, speciální retardér jako simulace přejezdu nerovností a přejezd přes pohyblivé prkno. Účastníci si mohli vše sami vyzkoušet pod dohledem M. Landy, který každému individuálně vysvětlil chyby, které udělal a postupy, jak žadatele ke zvládnutí jednotlivých úkonů vést. Po úspěšném zvládnutí připravených cviků probíhala další věcná diskuse k tématu a všichni účastníci se shodli na tom, že tento seminář pro ně byl rozhodně přínosem. Doufejme, že účastníci pochopili, že se správným přístupem učitele lze během relativně krátké doby naučit žáky stroj opravdu ovládat, že i úkony, které na první pohled vypadají jednoduše, je potřeba trochu potrénovat a také to, že úkony, které sice na první pohled vypadají nebezpečně, lze provést úplně v klidu a s přehledem. Z diskuse i z příspěvku p. Proskeho je zřejmé, že k nácviku těchto jízdních úkonů není nutné mít vždy k dispozici samostatné uzavřené cvičiště, stačí mít nějakou vhodnou volnou plochu (tu by ostatně měla mít k dispozici každá autoškola), ovšem v našich podmínkách prakticky nelze tyto jízdní úkony bezpečně provádět v běžném silničním provozu a přítomnost učitele na motocyklu takovýto trénink ovládání motorky značně komplikuje. Fotografie ze semináře najdete na adrese: Na závěr bychom rádi přidali malou poznámku přestože byly oba termíny seminářů s dostatečným předstihem presentovány v Autoškolských novinách, na webu AA a rovněž na stránkách a ve zpravodaji PSA, přihlásilo se na ně jen velmi málo zájemců. Ze dvou plánovaných seminářů se nakonec uskutečnil pouze jeden. To jasně ukazuje na nezájem učitelů autoškol získávat nové poznatky a zkušenosti o přípravě řidičů motocyklů. Při množství autoškol u nás je to velmi zvláštní přístup, který ukazuje na úroveň přípravy nových řidičů ve velké části autoškol. Tím se opravdu nechceme dotknout těch učitelů, kteří svoji práci dělají poctivě, ale takovýchto možností k získání nových poznatků zase tolik není. Další obdobný seminář je plánován ještě na letošní sezónu, termín bude včas zveřejněn na webu AA i PSA. Záleží jen na zájmu učitelů a provozovatelů autoškol, zda-li se chtějí o možných způsobech výcviku alespoň něco dozvědět, nebo zdali se budou i nadále pouze zarputile držet druhých řidítek a pouštět do provozu mnohdy fakticky nepřipravené začínající motorkáře. Pokud se ministerstvu dopravy dříve či později podaří dostat celorepublikový standard zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly na běžnou evropskou úroveň, stejně nám nezbude nic jiného, nežli se smířit s tím, že žák bude jezdit alespoň při části výcviku na motorce sám... Ing. Jan Černý a Matouš Landa 7

10 ŘÍJNOVÉ SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s Profesním společenstvím autoškol ČR a Unií autoškol ČR vás zvou na SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY, které se letos konají 13. října 2011 v Ostravě a 19. října 2011 v Plzni. Semináře, které Česká kancelář pojistitelů pořádá již třetím rokem, se pro svou odbornost a aktuální témata těší u zástupců a majitelů autoškol velkému zájmu. Letos se budou konat v Plzni (pro spádovou oblast Čechy) a v Ostravě (pro spádovou oblast Morava). Vystoupí na nich jak zástupci profesních sdružení autoškol a pojišťoven, tak odborníci z Ministerstva dopravy a České kanceláře pojistitelů. Témata seminářů se zaměří zejména na aktuální otázky z běžné každodenní praxe v autoškolách, rizika provozování vozidla bez povinného ručení, nehodovosti mladých řidičů a řidiček a legislativní změny, které přinesla novela zákona o silničním provozu. V rámci bloku Autoškola v praxi budou prezentována témata Jak by autoškola měla být správně pojištěna a Jak se chovat po dopravní nehodě. Posledním v tomto bloku bude přednáška s tematickou diskusí Dopady legislativních změn na školení řidičů autoškol. Druhý okruh přednášek se zaměří na mladé řidiče a řidičky a rizika, které je mohou na silnicích ohrožovat. Zástupci České kanceláře pojistitelů v něm pohovoří na téma Rizika provozování nepojištěných vozidel a dále o tzv. disko nehodách jako o smrtícím fenoménu českých silnic, který se týká zejména mladých řidičů. Na závěr semináře bude panelová diskuse na téma Dopadů změn novely silničního zákona na praxi v autoškolách. Semináře pro autoškoly: 13. října 2011 Ostrava od 9.00 do hodin v budově České pojišťovny, 28. října 2764/32, Ostrava 19. října 2011 Plzeň od 9.00 do hodin v budově pojišťovny Kooperativa, Modřínová 2, Plzeň Na semináře je nutné se předem, z důvodu omezené kapacity, registrovat, a to na Účastnický poplatek na seminář za osobu je 250 Kč, v kterém jsou zahrnuty jak tiskové materiály k jednotlivým přednáškám, tak i kávové přestávky a oběd. TIRÁŽ Období podzim 2011, číslo 25 Redakce RR- redakční rada Profesního společenství autoškol ČR Kontakt: Inzerce: PSA ČR, Vodní 36, Jablonec nad Nisou, Tel.:

11 Ráj řidičů Argentina strana 5 Buenos Aires večer Camioneta a cesta v horách Po sto kilometrech ostrá levá s dvojitou plnou Vedlejší ulice v Buenos Aires Kongrec CIECA strana 3

12 Výkonný výbor Profesního spoleèenstvá autoškol ÈR zve všechny své èleny na IX. VALNOU HROMADU Termín konání: Støeda Místo: obvyklé - hotel Slunce, Havlíèkùv Brod P r o g r a m VALNÉ HROMADY Prezence - Program - od 8,30 hodin zahájení 9,30 hodin vystoupení hostù zpráva o èinnosti zpráva o hospodaøení vystoupení ing. Jana Zoni - pokraèuje dalšími tématy, na která nedošlo pøi semináøi dne diskuse usnesení Valné hromady O b ì d cca v 13,30 hod. Na místì si lze zakoupit výukové DVD s programem ing. Zoni - dopravní systémy v silnièním provozu (køižovatky, tunely, pøechody pro chodce, svìtelná signalizace) Samozøejmì je zajištìna i pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. NOCLEH - lze si objednat pøímo v místì konání na tel

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., Strana 3042 Sbírka zákonů č. 284 / 2013 284 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 MOTOŠKOLA LANDA Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 Legislativa Zák. 247/2000sb. Směrnice 126/2006 ES Vyhláška 167/2002sb. Parametry cvičiště Čistá zpevněná

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Úvod Cíl prezentace seznámení s aktuálním stavem přípravy novely zákona o silničním

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

TECHAGRO 2016

TECHAGRO 2016 04.04.2016 TECHAGRO 2016 Adresa Ministerstva dopravy ČR - schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích: Ministerstvo dopravy ČR Odbor provozu silničních vozidel Nábřeží Ludvíka

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR EFA 14.5.2014 Řím Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR Úterý 13. května 20:00 Neformální večeře se členy EFA v Italské restauraci. Velmi pozitivní a obšířná diskuze o stavu

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015,

VYHLÁŠKA. ze dne 30. září 2015, 256 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o získávání a zdokonalování odborné

Více

Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR. Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR

Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR. Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR Jak dál v zavádění výuky ecodrivingu v ČR Karel Bezděkovský Ministerstvo dopravy ČR Současný stav: Dle platné legislativy (vyhláška č. 167/2002 Sb.) nyní v rámci primárního výcviku budoucích řidičů skupiny

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Legislativní aktivity

Legislativní aktivity konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Legislativní aktivity Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 CDV V OBLASTI NORMOTVORBY A LEGISLATIVY Technické

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968).

Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968). MAKEDONIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Makedonii se jezdí na pravé straně vozovky. Předjíždění a míjení Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 104 Rozeslána dne 9. října 2015 Cena Kč 50, O B S A H : 256. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com Základní rozdíly v silničním provozu mezi Anglií a Českou republikou Na úvod tohoto článku bych rád zapátral trochu v historii silniční dopravy. Ještě v dobách kdy lidé neměli ponětí o dopravním prostředku

Více

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vozmistr (kód: 37-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vozmistr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň Orientace

Více

Přednosti Předpisy, upravující přednosti, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě o silničním provozu z roku 1968.

Přednosti Předpisy, upravující přednosti, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě o silničním provozu z roku 1968. ESTONSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Estonsku se jezdí na pravé straně. Předjíždění a míjení Předpisy, upravující předjíždění a míjení, jsou v souladu s předpisy, uvedenými v Úmluvě

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Vážený paciente, země, které jsou členy EU mají společné právní předpisy týkající se pacientů s diabetem, kteří jsou řidiči motorových

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.)

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novinky a změny k 1. 1. 2016 (vyhláška č. 294/2015 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb.) Co se mění? Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1.

Více

Bezpečnostn vozidel a pracovních

Bezpečnostn vozidel a pracovních ČESKÉVYSOKÉUČENÍTECHNICKÉV PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bezpečnostn nostní pásy vozidel a pracovních ch strojů Michal Spitzenberger 2007 Ukazatele silniční dopravy I N D E X rok 1990=100% Statistické údaje za

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99)

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99) 6. Dopravní nehody (kódy V1-V99) Dopravní nehody jsou skupinou vnějších příčin, na které umírá třetí největší počet osob a toto pořadí se udržuje po celé zde hodnocené období. Výrazně větší byl, zejména

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více