Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010"

Transkript

1 25

2 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL SMĚRNICE EU č. 76/756 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL PŘÍPUSTNÁ ZNAČENÍ Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010 Jsou uvedeny pouze jen základní požadavky/rozměry. Pro získání dalších informací se podívejte do textu zákona Značení vzadu: Značení na boku: Přípustné rozměry: Žluté nebo červené. Bílé nebo žluté. 1. Nejméně 80 % z šířky popřípadě z délky vozidla. V případě délky je rozhodující rozměr L. 2. Maximálně 600 mm 3. Maximálně 400 mm 4. Nejméně 250 mm, úhel Nejméně 250 mm 6. Maximálně 1500 mm, liniové max mm 7. Více než 200 mm od brzdového světla.

3 Co je nařízeno: Nařízení EHK 48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN Nařízení EHK 104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č.104. Tyto materiály musí být na lícní straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky. Minimální značení: Předpis bod Nápadné značení úplné značení obrysu zadní strany (obr. 1) čára + značení rohů na boční straně (obr. 2) minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka. Použití barev: Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla... na boky bílá nebo žlutá na zadní stranu žlutá nebo červená Kategorie vozidel: Předpis č. 48 bod Nápadné značení Použití nápadného značení Zakázané M1 Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič 01 Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích N2 S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny Povinné N3 S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů 03 Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 04 Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy Nepovinné Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků Platnost nařízení: Předpis č. 48 bod 12. Přechodná ustanovení(12.2, 12,7a 12,8) Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích 1

4 Nápadné obrysové značení vozidel platné od 10. října 2011 Vyhláška č.341/2002 Sb. uvádí seznam platných předpisů pro schvalování vozidel. V tomto seznamu jsou mimo jiné: Nařízení EHK č.48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Nařízení EHK č.104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N A O 1. Nařízení EHK 48 v bodu 6.21 určuje tzv. nápadné obrysové značení vozidel Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Minimální značení: 2. Nařízení EHK 104 Určuje další podmínky pro používané materiály. Mimo jiné i povinnost opatřit pásky na lícní straně homologační značkou v intervalech nejméně jednou v 0,5 m délky. Povinnost označení od platí pro nově registrovaná vozidla (dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR): úplné obrysové značení vzadu na vozidlech přesahujících šířku 2100 mm částečné obrysové boční značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích: N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 t N3 s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů O3 přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5 t do 10 t O4 přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10 t Zakázané je používat obrysové značení u kategorií vozidel: M1 osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič O1 přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg U ostatních vozidel (např. M2, N2 do 7,5 t, M3 nebo registrovaných před ) je použití obrysového značení nepovinné. Označení vozidla zahrnuje úplné značení obrysu zadní strany čára + značení rohů na boční straně minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka na boky vozidla se použije bílá nebo žlutá barva - na zadní stranu vozidla se použije žlutá nebo červená barva 2

5 Kongres CIECA se konal na Maltě Po zasedání stálého výboru a generálního shromáždění ve dnech 25. a 26. se uskutečnil dne 27. května kongres, kterého se zúčastnilo na 150 delegátů ze členských států CIECA a z různých organizací, které se podílejí na přípravě řidičů. Jednání zahájila prezidentka mezinárodní organizace CIECA paní Sonja Sportsol z Norska. Zdůraznila, že se agenda CIECA nespecializuje pouze na zkoušení řidičů, ale že se zabývá také otázkami přípravy řidičů, vzděláváním zkušebních komisařů a problematikou doškolování starších řidičů. Účastníky kongresu uvítal jménem organizace Transport Malta major Peter Paul Ripard. Sdělil, že na malé Maltě je hustý provoz vozidel, což přináší své problémy. Malťané se soustřeďují na doškolování instruktorů autoškol, na zdokonalování řidičů autobusů a prohlubují zkoušení řidičů. Pan Frederik Jansen z DG MOVE Evropské komise ve svém příspěvku prezentoval vývoj nehodovosti a orientaci Evropské komise na léta 2011 až Jde o sedm důležitých opatření, kde je na prvním místě výchova a výcvik uživatelů silniční dopravy. Zde je třeba uplatnit pokrokové technologie jako je e-learning a simulátory. V moderních automobilech je stále více asistenčních zařízení. I na to je třeba reagovat při přípravě řidičů. Pan Sami Mynttinen z finské výzkumné organizace TraFi přednesl referát na téma bezpečnost začínajících řidičů, kde také uplatnil svoje zkušenosti s přípravou vlastního syna. Po úvodních referátech pokračovalo jednání další částí, nazvanou výuka k získání řidičského průkazu. Jako první referoval pan Dagfin Moe, výzkumný pracovník z organizace SINTEF z Norska na téma proč je důležité zvýšit poznání funkce mozku u učitelů autoškol. Jeho prezentaci doprovázely četné názorné ilustrace o práci mozku. Paní Elisabeth Suzen z Nord-Trondelag University Colledge z Norska hovořila na téma jak zkouška podporuje učení a uvedla řadu příkladů ze své výzkumné práce, která bude uzavřena v roce Třetím prezentujícím v první odborné části byl pan Shaun Helman pracovník výzkumu z organizace TRL z Velké Británie. Jeho příspěvek na téma výcvik řidičů, zkoušení, vydávání řidičských oprávnění a bezpečnost nových řidičů shrnutí a výhled do budoucna byl velmi obšírný a zajímavý. Zavedení rozpoznávání rizika do teoretického testu ve Velké Británii v roce 2002 snížilo nehodovost začínajících řidičů o 17 %! Po obědě pokračovalo jednání druhou odbornou částí, pojmenovanou příprava zkušebních komisařů. Zde referovali pánové Jean-Marc Sangouard a Patrice Perounas z francouzské výzkumné organizace INSERR. Příprava zkušebních komisařů se provádí v malém městě Nevers (Niévre). V centrále je zaměstnáno 84 zaměstnanců. Padesát procent budoucích zkušebních komisařů pochází z autoškol. Příprava trvá 25 týdnů, pro ty kandidáty, kteří nemají některou skupinu řidičského oprávnění jsou ještě přidány 4 týdny školení. Při přípravě se snaží spojovat výcvik se zkušeností. V dalším vystoupil pan Reinhard Mayer z TÜV SÜD z Německa na téma standardy v přípravě zkušebních komisařů německý přístup. Zdůraznil, že Německo bylo první zemí, která zkoušela řidiče a historicky je v Německu pro profesi zkušebního komisaře požadováno vysokoškolské studium. Ve třetí odborné části nazvané evropské standardy pro učitele autoškol referoval jediný prezentující. Byl jím předseda Evropské asociace autoškol EFA, Gerhard von Bressensdorf. Pro výklad použil řadu grafů a obrazových materiálů, které poskytly vyčerpávající přehled o stavu řidičské přípravy v jednotlivých zemích Evropy. Čtvrtá část přednášek byla věnována pokračovací přípravě řidičů po zkouškách. Jako první v této části vystoupil Španěl José Ingacio Lijarcio Cárcel z university ve Valenciji s příspěvkem na téma výcvik řidičů po zavedení bodového systému. Ve Španělsku se podařilo snížit počet smrtelných nehod do roku 2010 o 54 %. Kursy ke snížení bodů provádí učitelé autoškol, kteří prošli školením v trvání 80 hodin a psychologové, kteří mají šestnáctihodinový kurs. Pozitivní výsledky výzkumu vedly k doporučení zavést kursy povinně. Druhým řečníkem v této poslední části byl Jean-Pascal Assailly z výzkumné organizace INRETS z Francie. Hovořil na téma Doškolování starších řidičů srovnání přístupu v USA a v Evropě. Vzhledem ke stárnutí populace je tato oblast vysoce aktuální. Z výzkumu vyplynulo, že pětasedmdesátiletí a starší řidiči mají méně nehod než řidiči ostatní. Podrobně byly popsány obsahy doškolování starších řidičů v USA, Kanadě a v některých evropských zemích. V závěru kongresu byl dán prostor pro otázky účastníků. Mnozí jej využili. Konečné slovo měl nově zvolený prezident organizace CIECA pan Kari Hakuli z Finska, dosavadní viceprezident. Ten poděkoval své předchůdkyni paní Sonje Sportsol za velkou práci, kterou pro organizaci v minulých létech udělala. Popřál ji také hodně úspěchů v nové funkci v norské profesní organizaci autoškol. 3

6 Co je CIECA? CIECA je mezinárodní sdružení zkušebních organizací pro řidiče. Bylo založeno v listopadu roku CIECA a její spřízněné organizace společně pracují na zdokonalování řidičských zkoušek i na širších otázkách dopravní výchovy a výcviku. Stala se expertním partnerem Evropské unie pro otázky řidičské přípravy. Svými aktivitami, jako například semináři, workshopy a kongresy, mezinárodními výzkumnými projekty a publikacemi CIECA podporuje vývoj vysokých standardů pro zkoušení a výcvik řidičů v rámci svých členských organizací. Má konsultativní status kategorie II u Ekonomického a sociálního výboru Spojených národů. Je také partnerem IRU, mezinárodní organizace dopravců a spolupracuje též s ACEM, sdružením výrobců motocyklů. CIECA také spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech financovaných EU, v poslední době to bylo na již dokončených projektech HERMES a Module Close-to, i nově začínajícím projektu ECOWILL. V roce 2011 má CIECA 47 členů v 36 zemích. Mimo evropské země jsou členy i Tunis, Kanada, Austrálie, USA a Spojené arabské emiráty. Českou republiku zastupuje Ministerstvo dopravy. Maltská republika Stát sestává ze tří obydlených ostrovů v západní části Středozemního moře. Leží 92 km od Sicílie a 290 km od afrických břehů. Malta má let historie, první obyvatelé přišli na Maltu ze Sicílie 5000 let před naším letopočtem. 248 let byli na Maltě rytíři řádu Johanitů. V roce 1565 Maltu marně obléhali Turci a v letech 1941 a 1942 Italové a Němci. Malta byla mimořádně důležitým britským strategickým bodem od roku V roce 1964 získala nezávislost. Hlavní městem Malty je Valletta. V současné době má Malta asi obyvatelů a má jednu z největších hustot osídlení v celosvětovém měřítku. DO PENZE PO SEDMDESÁTCE MŮŽE BÝT PRO ŘIDIČE PROBLÉMEM Vláda uvažuje s razantním zvýšením věku odchodu do starobního důchodu. Lidé, kteří letos dovrší 34 let by měli nastoupit do penze místo dnešních 62 let až v 67 létech. Dříve narození se mají dočkat důchodu až v 73 létech věku. Takové prodloužení může v budoucnu odstartovat zdravotní, sociální i etické problémy ve společnosti. Prodlužující se délku života a psychosomatickou způsobilost k práci nelze mechanicky srovnávat. Jisté je, že stárnutím organismu ubývá schopností k výkonu povolání. Úbytek fyzické a psychické kapacity je samozřejmě individuálně nestejný a různý i podle pohlaví a profese. U někoho je proces stárnutí rychlejší a u jiného pomalejší. Fyzické opotřebování je zřetelné u náročných povolání jako například horník, hutník nebo požárník. Psychické opotřebování je vysoké zejména v profesích doprovázených vysokou anebo chronickou duševní zátěží. Nadměrnou psychosomatickou zátěž prožívají třeba řidiči exponovaných doprav, například řidiči mezinárodních autobusů, cisteren a kamionů, letečtí dispečeři, piloti, strojvůdci, vojáci na misích, výkonní policisté aj. Profesionální řidiči musejí dnes v souladu se zákonem z roku 2005 absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření každých pět let po padesátce. V minulosti byl u ČSAD cyklus vyšetření řidičů krácen v souvislosti s klesající psychickou výkonností. V osmdesátých létech dokonce dopravní psychologové navrhovali, aby u řidičů náročných doprav byl upraven věk odchodu do důchodu na 57 let! Naše praxe jasně ukázala, že po padesátce se u většiny řidičů prodlužuje čas nutný k přiměřené pohybové odpovědi na světelný nebo zvukový podnět, zužuje se zorné pole, vzrůstá citlivost na oslnění, zhoršuje se adaptace oka na šero a tmu, myšlenkové procesy se zpomalují a nastávají potíže s rozhodováním První příznaky stárnutí začínají úbytkem zrakové ostrosti a sluchové kapacity. U řidičů nad 55 let ochabuje rychlost a přesnost reakce. Po šestém decéniu dochází k výraznějšímu poklesu psychosomatické výkonnosti a u mnohých řidičů se přidružují problémy se vštípivostí paměti, dostavuje se fixace myšlení a klesá stresová odolnost. Začínají potíže s řešením nových a překvapivých dopravních situací. Zdravotní a tělesný stav obtěžují první příznaky chorob stáří bolesti kloubů, páteře a zad, srdeční a oběhová onemocnění, vysoký nebo kolísavý krevní tlak, revmatismus, poruchy metabolismu, prostaty aj. Autobusoví řidiči například častěji trpí, v porovnání s řidiči nákladu, vysokým krevním tlakem i jako důsledek stresu z výjimečné odpovědnosti. S přibývajícím věkem se u řidičů bez ohledu zda jde o amatéra či profesionála: 4

7 zhoršuje adaptace na oslnění, zraková ostrost a vidění do stran hůře se vidí za šera a náznaky šerosleposti nebo noční slepota nejsou ojedinělé zpomaluje se přechod z vidění z dálky na blízko prodlužuje se reakční čas na vizuální i akustické podněty, klesá schopnost pohotově reagovat na překvapivé a komplikované situace, snižuje se přizpůsobivost na zátěžové podmínky hustý provoz, vedro a chlad. klesá stresová odolnost zorné pole oka se úží zhoršuje se výběrovost pozornosti a zvyšuje možnost výpadků častěji dochází k fixaci vnímání a myšlení V zájmu objektivity uvádím, že mnozí řidiči s třicetiletou bezúhonnou praxí nepostrádají schopnost některé nedostatky úspěšně kompenzovat a mohou dobře vykonávat povolání ještě ve věku 65 let. Většina však končí s prací kolem šedesátky. Pokud by se měla stanovit nová hranice odchodu do důchodu, pak by měla být odlišná a přísně individuální v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí a vždy v souvislosti s náročnosti a délkou vykonávané profese. Politická a ekonomická kritéria by neměla být v zásadním rozporu s kritérii medicínskými, zejména psychosomatickými. Mgr. PhDr. Karel Havlík, dopravní psycholog a autor učebnice dopravní psychologie pro autoškoly Řidičův ráj Přilétáme do Buenos Aires. Naším cílem je Cerro Mercedario vzdálené přibližně 1700 km odsud na druhé straně Argentiny, vysoko v Andách. Sedáme do taxíku, který nás odveze na centrální autobusové nádraží Retiro. Taxíkem (Peugeot Partner) je to pro čtyři pasažéry, sedm batohů a čtyři baťůžky levnější a pohodlnější než autobusem. Řidič taxi naprosto klidnou a plynulou jízdou vyjíždí směrem k centru. Je ráno, tedy ranní špička, ale doprava je celkem plynulá a silnice o několika pruzích sice plné, ale jedeme. Na některých úsecích silnic nebo spíše dálnic se platí mýtné, náš řidič platí drobnýma a i přes poměrně silný provoz se zde kolony netvoří. Až těsně u centra se doprava na chvíli zastaví a pak zase pokračujeme až na Retiro. Systém nákupu jízdenek a odbavení cestujících je naprosto fantastický. Na informacích řeknete, kam potřebujete jet, dostanete lístek se seznamem dopravců a jdete od jedné kanceláře ke druhé (celkem je jich tu asi 500) a zase dostanete lístek s cenou a časy odjezdů. V klidu si vyberete a jdete koupit jízdenku. Ta je ovšem na jméno, takže musíte předložit pas. Chceme jít do centra, tak se ptáme, co s batohy. Prý o tři patra níž je úschovna. Každý dopravce má svoji. S obavami předáváme batohy a ptáme se, jak dlouho před odjezdem si je máme vyzvednout. Nechápou, co chceme, my zase nechápeme, proč kroutí hlavou. Rukama nohama oni mluví španělsky, my česky, anglicky se nakonec dovídáme, že je naloží sami a dostaneme je až v cíli. Vzhledem k tomu, že tam máme výbavu na měsíční expedici, nám trochu trne, zda je ještě uvidíme. Vyrážíme do centra. Zjišťuji, že zde chodci nemají na přechodu přednost. Ale když vstoupíte do vozovky nebo pokynete, tak vám každý zastaví. Jezdí se tu podezřele pomalu a klidně. Sedíme na Plaza de La República a kocháme se. Ani ne tak výhledem na známý obelisk, ale čistým vzduchem uprostřed velkoměsta. Na to že jsme prakticky uprostřed rušné křižovatky, kde se kříží, protíná, mísí 3,4, 10, 12 proudů vozidel z každé ze stran je to nepochopitelné. Vlastně pochopitelné. Většina vozidel tu totiž jezdí na zemní plyn, a pokud uvidíte některé vozidlo zakouřit, tak je to ve většině případů nový automobil s naftovým motorem a vysokotlakým přímým vstřikem, tak jak to známe u nás. Ale zpět k autobusu. Nastupujeme do autobusu a raději z okna kontrolujeme, zda nám opravdu nakládají všechny batohy. Autobus jede na čas, všechno je v pořádku. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že délka budovy autobusového nádraží je přes 400 m. Autobusy tu najíždějí ke stání šikmo a při odjezdu musí couvat. Přesto zde všechno klape, žádné prostoje, žádné kolony. Nechápeme. 5

8 Je večer, autobus vyjíždí do úzkých ulic zde rozumějte méně než tři pruhu v jednou směru a postupně se v plynule jedoucí koloně autobusů dostává až na hlavní silnici o pěti pruzích, kterou postupně opouštíme naše velkoměsto. Cestování autobusem je zážitek. Střední třída znamená tři sedadla na šířku autobusu s tím, že autobusy jsou o dost širší, vyšší a delší než ty naše. Tři nápravy jsou nejméně. Dva řidiči, stevard, jídlo, pití po celou cestu, deky a polštáře na spaní. Sedadla šířky křesla sklopná s podnožkou. Není divu, že ihned po večeři usínáme. A to všechno za 1500 našich korun při délce cesty 1400 km. Ještě k jízdě řidičů. Za celou cestu ani jednou řidič prudce nezabrzdil, nezrychlil nebo nezatočil. Pokud se na to nesoustředíte, nevíte, kdy řidič řadí. Opravdu všechny naše řidiče do Argentiny na kurzy plynulé a opatrné jízdy. Přitom se zde nejezdí nijak pomalu. Jakmile opustíte Buenos Aires, jedete už dál sice po rovné a to jak co se týká směru, tak povrchu ale normální silnici s jedním pruhem v každém směru a autobus to frčí silně přes stovku. Ve městech a vesnicích je to jinak. Tady se jezdí naopak pomalu. Už proto, že spousta cest není asfaltových, ale prašných a zvedání prachu se zde prostě nedělá. Běžně vidíte jet nákladní soupravu a osobní auta asi dvacítkou, i když limit je padesát. Jediný kdo tuhle idylu narušuje, jsou tu a tam mladíci na malých motocyklech. Tak jako všude. Cyklisté tu jezdí v obcích zásadně prostředkem silnice. Má to své výhody i nevýhody. Důvodem je zřejmě hluboký betonový příkop po obou stranách cesty, kam spadnout s kolem, tak to nemusíte přežít. Čekali jsme divoký jižanský temperament a zatím se tady jezdí opravu pomalu a opatrně. Proč to můžeme jenom tušit. Země je to chudá, ceny benzinu sice o něco nižší než u nás, ale pro místní hodně vysoké. Policie je v každém městečku, ale neviděli jsme, že někde někoho kontrolovali. Asi je to tady takový zvyk, úcta k životu a k ostatním lidem. Cesty jsou tu taky různé. Od perfektních rovných a téměř dokonalých asfaltových hlavních silnic až po prašné cesty plné suti a kamení. Krom toho i na asfaltových cestách můžete potkat pro našince záludnosti. Značka něco jako obrácený hrbol znamená brod. Místo mostu se zde v místech, kde netečou trvalé řeky, staví brody. Když přijde déšť a voda, tak se kamení z brodu vyhrne pryč, pokud to podemele betonové panely, tak se podsypou a usadí zpět a zase se jezdí. Levné, rychlé a pořád je co dělat. Na závěr jedna příhoda, která o způsobu jízdy zdejších řidičů vypoví asi nejvíc. Na světelné křižovatce se rozsvítí zelená. Devět pruhů aut stojí. Pak si někdo všimne, asi po dvou třech vteřinách, že už může jet, tak zařadí a rozjede se. No a tak se v klidu rozjedou i ostatní. Až vám opravdu začne vadit místní způsob ježdění po silnicích, zaleťte si do Argentiny. Tam je řidičův ráj. Seminář pro učitele motocyklů. Ing. Jan Černý, člen VR AA ČR o.s., Matouš Landa Dne se uskutečnil na autocvičišti v Kolíně již druhý seminář pro učitele autoškol na téma Výcvik řidičů motocyklů. Šlo o letošní druhý termín, ten první byl naplánován na polovinu dubna, ale pro malý zájem ze strany učitelů byl tento termín zrušen a přihlášení účastníci byli přesunuti na květnový termín. Seminář byl určen pro členy Asociace autoškol, o.s., i pro členy PSA, o.s. a přihlásit se mohli i nečlenové učitelé autoškol. Členové obou profesních společenství měli snížený účastnický poplatek. Na seminář přijelo celkem 11 učitelů z 9 autoškol. Jako hosté byli pozváni pracovníci MD, zkušební komisaři z Kolína a také p. Dalibor Proske ze SRN, který presentoval postup přípravy řidičů v Německu již na VH AA ČR loni v Pardubicích. Ze zmiňovaných hostů dorazil pouze p. Proske z úctyhodné vzdálenosti cca 600 km, ostatní hosté se omluvili. Po presenci účastníků byla zahájena teoretická část. Nejprve si všichni účastníci mohli formou krátkého testu ověřit, zda-li nemají nějaké mezery v teoretických znalostech o řízení motocyklu a v rychlosti se probrali základní fyzikální zákonitosti zejména při intenzivním brzdění, ale i další časté chyby účastníků. Následovala presentace Ing. Černého, ve které byli přítomní seznámeni s chystanými novinkami ve výcviku řidičů motocyklů dle směrnice 126/2006ES, tedy podle připravované tzv. euronovely zákonů 6

9 361/2000sb. a 247/2000sb. (nové rozdělení skupin řidičských oprávnění na motocykly, podmínky pro jejich získávání a nové podmínky pro výcvikové motocykly). Poté M. Landa seznámil přítomné s metodikou přípravy řidičů motocyklů, a s průběhem části praktické zkoušky v souladu s platnou prováděcí vyhláškou zák. 247, tak jak se provádí v Kolíně. Ještě během dopoledne informoval p. Proske přítomné o způsobu výcviku řidičů motocyklů v SRN. K předneseným tématům proběhla klidná a věcná diskuse, ve které byly zodpovězeny otázky účastníků, zejména na způsob provádění části výcviku a zkoušek bez přítomnosti učitele/komisaře na motocyklu a také o provádění celého výcviku bez druhého ovládání tak, jak funguje v Německu. Po krátké přestávce na oběd si pak účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži všechny základní jízdní úkony, které by měl podle již dnes platné legislativy zvládnout každý žadatel! Na ploše cvičiště byly postaveny jednotlivé cviky dráha pro pomalou jízdu, pomalý a rychlý slalom, otočka tvaru U a osmička. Trénovalo se běžné i intenzivní brzdění, průjezd zatáčkou, na ploše byl také koridor pro nácvik úhybného manévru. Pro zpestření byly mimo povinné jízdní úkony k dispozici také štěrková dráha pro nácvik brzdění na místech se zhoršenou adhezí, kde se trénuje zejména reakce na zablokování předního kola, speciální retardér jako simulace přejezdu nerovností a přejezd přes pohyblivé prkno. Účastníci si mohli vše sami vyzkoušet pod dohledem M. Landy, který každému individuálně vysvětlil chyby, které udělal a postupy, jak žadatele ke zvládnutí jednotlivých úkonů vést. Po úspěšném zvládnutí připravených cviků probíhala další věcná diskuse k tématu a všichni účastníci se shodli na tom, že tento seminář pro ně byl rozhodně přínosem. Doufejme, že účastníci pochopili, že se správným přístupem učitele lze během relativně krátké doby naučit žáky stroj opravdu ovládat, že i úkony, které na první pohled vypadají jednoduše, je potřeba trochu potrénovat a také to, že úkony, které sice na první pohled vypadají nebezpečně, lze provést úplně v klidu a s přehledem. Z diskuse i z příspěvku p. Proskeho je zřejmé, že k nácviku těchto jízdních úkonů není nutné mít vždy k dispozici samostatné uzavřené cvičiště, stačí mít nějakou vhodnou volnou plochu (tu by ostatně měla mít k dispozici každá autoškola), ovšem v našich podmínkách prakticky nelze tyto jízdní úkony bezpečně provádět v běžném silničním provozu a přítomnost učitele na motocyklu takovýto trénink ovládání motorky značně komplikuje. Fotografie ze semináře najdete na adrese: Na závěr bychom rádi přidali malou poznámku přestože byly oba termíny seminářů s dostatečným předstihem presentovány v Autoškolských novinách, na webu AA a rovněž na stránkách a ve zpravodaji PSA, přihlásilo se na ně jen velmi málo zájemců. Ze dvou plánovaných seminářů se nakonec uskutečnil pouze jeden. To jasně ukazuje na nezájem učitelů autoškol získávat nové poznatky a zkušenosti o přípravě řidičů motocyklů. Při množství autoškol u nás je to velmi zvláštní přístup, který ukazuje na úroveň přípravy nových řidičů ve velké části autoškol. Tím se opravdu nechceme dotknout těch učitelů, kteří svoji práci dělají poctivě, ale takovýchto možností k získání nových poznatků zase tolik není. Další obdobný seminář je plánován ještě na letošní sezónu, termín bude včas zveřejněn na webu AA i PSA. Záleží jen na zájmu učitelů a provozovatelů autoškol, zda-li se chtějí o možných způsobech výcviku alespoň něco dozvědět, nebo zdali se budou i nadále pouze zarputile držet druhých řidítek a pouštět do provozu mnohdy fakticky nepřipravené začínající motorkáře. Pokud se ministerstvu dopravy dříve či později podaří dostat celorepublikový standard zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly na běžnou evropskou úroveň, stejně nám nezbude nic jiného, nežli se smířit s tím, že žák bude jezdit alespoň při části výcviku na motorce sám... Ing. Jan Černý a Matouš Landa 7

10 ŘÍJNOVÉ SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s Profesním společenstvím autoškol ČR a Unií autoškol ČR vás zvou na SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY, které se letos konají 13. října 2011 v Ostravě a 19. října 2011 v Plzni. Semináře, které Česká kancelář pojistitelů pořádá již třetím rokem, se pro svou odbornost a aktuální témata těší u zástupců a majitelů autoškol velkému zájmu. Letos se budou konat v Plzni (pro spádovou oblast Čechy) a v Ostravě (pro spádovou oblast Morava). Vystoupí na nich jak zástupci profesních sdružení autoškol a pojišťoven, tak odborníci z Ministerstva dopravy a České kanceláře pojistitelů. Témata seminářů se zaměří zejména na aktuální otázky z běžné každodenní praxe v autoškolách, rizika provozování vozidla bez povinného ručení, nehodovosti mladých řidičů a řidiček a legislativní změny, které přinesla novela zákona o silničním provozu. V rámci bloku Autoškola v praxi budou prezentována témata Jak by autoškola měla být správně pojištěna a Jak se chovat po dopravní nehodě. Posledním v tomto bloku bude přednáška s tematickou diskusí Dopady legislativních změn na školení řidičů autoškol. Druhý okruh přednášek se zaměří na mladé řidiče a řidičky a rizika, které je mohou na silnicích ohrožovat. Zástupci České kanceláře pojistitelů v něm pohovoří na téma Rizika provozování nepojištěných vozidel a dále o tzv. disko nehodách jako o smrtícím fenoménu českých silnic, který se týká zejména mladých řidičů. Na závěr semináře bude panelová diskuse na téma Dopadů změn novely silničního zákona na praxi v autoškolách. Semináře pro autoškoly: 13. října 2011 Ostrava od 9.00 do hodin v budově České pojišťovny, 28. října 2764/32, Ostrava 19. října 2011 Plzeň od 9.00 do hodin v budově pojišťovny Kooperativa, Modřínová 2, Plzeň Na semináře je nutné se předem, z důvodu omezené kapacity, registrovat, a to na Účastnický poplatek na seminář za osobu je 250 Kč, v kterém jsou zahrnuty jak tiskové materiály k jednotlivým přednáškám, tak i kávové přestávky a oběd. TIRÁŽ Období podzim 2011, číslo 25 Redakce RR- redakční rada Profesního společenství autoškol ČR Kontakt: Inzerce: PSA ČR, Vodní 36, Jablonec nad Nisou, Tel.:

11 Ráj řidičů Argentina strana 5 Buenos Aires večer Camioneta a cesta v horách Po sto kilometrech ostrá levá s dvojitou plnou Vedlejší ulice v Buenos Aires Kongrec CIECA strana 3

12 Výkonný výbor Profesního spoleèenstvá autoškol ÈR zve všechny své èleny na IX. VALNOU HROMADU Termín konání: Støeda Místo: obvyklé - hotel Slunce, Havlíèkùv Brod P r o g r a m VALNÉ HROMADY Prezence - Program - od 8,30 hodin zahájení 9,30 hodin vystoupení hostù zpráva o èinnosti zpráva o hospodaøení vystoupení ing. Jana Zoni - pokraèuje dalšími tématy, na která nedošlo pøi semináøi dne diskuse usnesení Valné hromady O b ì d cca v 13,30 hod. Na místì si lze zakoupit výukové DVD s programem ing. Zoni - dopravní systémy v silnièním provozu (køižovatky, tunely, pøechody pro chodce, svìtelná signalizace) Samozøejmì je zajištìna i pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. NOCLEH - lze si objednat pøímo v místì konání na tel

Výkonný výbor Profesního spoleèenství autoškol zve všechny èleny i nové zájemce o èlenství na VIII. VALNOU HROMADU,

Výkonný výbor Profesního spoleèenství autoškol zve všechny èleny i nové zájemce o èlenství na VIII. VALNOU HROMADU, 22 Výkonný výbor Profesního spoleèenství autoškol zve všechny èleny i nové zájemce o èlenství na VIII. VALNOU HROMADU, která se tentokrát uskuteèní ve ètvrtek 21.øíjna 2010 od 9,00 hod. ve velkém sále

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Srpen 2010 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 9/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006 JEDEME NA DOVOLENOU Metro je stále oblíbené Nový silniční zákon Olympiáda v Praze? Nákup nových tramvají PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma kontakt duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma Dopravní nehody v Dopravním podniku v minulém roce Rok 2002 byl z důvodu srpnových povodní zcela výjimečný nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale i pro celou

Více

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová Studie: Srovnání Islandského a Českého systému dopravy a bezpečnosti silničního provozu vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu Autoři: Martin

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA PŘIPOMÍNÁME ČLENŮM PSA ČR, ŽE 30. DUBEN

TISKOVÁ ZPRÁVA PŘIPOMÍNÁME ČLENŮM PSA ČR, ŽE 30. DUBEN 24 TISKOVÁ ZPRÁVA Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010 Neplatiči povinného ručení platí škodné události z vlastní kapsy Téměř 261 mil. Kč se od neplatičů povinného ručení vybralo za první dva

Více

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 3/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

V. VALNÁ HROMADA PSA ČR

V. VALNÁ HROMADA PSA ČR !!!!!!!!!!!!!!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!!!!!!!!!!!!! V. VALNÁ HROMADA PSA ČR se uskuteční již tradičně ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 9,00 hodin v areálu školícího střediska Pod Dubovou skálou ve

Více

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů

Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů C y klista potřebuje pomoc Podkladový materiál k problematice bezpečnosti začínajících cyklistů BESIP Nakladatelství FORTUNA Praha OBSAH OBSAH... 2 1 Úvod... 3 2 Dopravní nehody cyklistů... 4 3 Cyklista

Více

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

4/2014 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 4/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 9/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN

PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN ČERVEN-ČERVENEC 2005 DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN PRÁZDNINY A CYKLISTICKÁ SEZONA JSOU TADY Lanové dráhy v Praze Oko pražských tunelů MHD je bezpečná Přechody pro

Více

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ Metodická příručka 2. vydání Vydalo MDS - BESIP Praha OBSAH POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ... 1 ÚVOD... 3 I. Co to je dopravní výchova?... 5 II. Systém dopravně výchovného

Více

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010

SKOK. Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 2 5 / 2009 / 2008 10. 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 1999 ročník 4 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Oslavovali jsme čtvrtstoletí pražského metra vat se mohlo zdarma, k dispozici byly

Více

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR PODVÝBOR PRO DOPRAVU VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Sborník textů z konference na téma: "BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Univerzita Pardubice. Lucie Zatloukalová

Univerzita Pardubice. Lucie Zatloukalová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza práce řidiče nákladní dopravy Lucie Zatloukalová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více