Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010"

Transkript

1 25

2 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL SMĚRNICE EU č. 76/756 NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL PŘÍPUSTNÁ ZNAČENÍ Zvládání krizových situací VYŠKOV listopad 2010 Jsou uvedeny pouze jen základní požadavky/rozměry. Pro získání dalších informací se podívejte do textu zákona Značení vzadu: Značení na boku: Přípustné rozměry: Žluté nebo červené. Bílé nebo žluté. 1. Nejméně 80 % z šířky popřípadě z délky vozidla. V případě délky je rozhodující rozměr L. 2. Maximálně 600 mm 3. Maximálně 400 mm 4. Nejméně 250 mm, úhel Nejméně 250 mm 6. Maximálně 1500 mm, liniové max mm 7. Více než 200 mm od brzdového světla.

3 Co je nařízeno: Nařízení EHK 48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN Nařízení EHK 104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č.104. Tyto materiály musí být na lícní straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky. Minimální značení: Předpis bod Nápadné značení úplné značení obrysu zadní strany (obr. 1) čára + značení rohů na boční straně (obr. 2) minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka. Použití barev: Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla... na boky bílá nebo žlutá na zadní stranu žlutá nebo červená Kategorie vozidel: Předpis č. 48 bod Nápadné značení Použití nápadného značení Zakázané M1 Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič 01 Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích N2 S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny Povinné N3 S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů 03 Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 04 Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy Nepovinné Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků Platnost nařízení: Předpis č. 48 bod 12. Přechodná ustanovení(12.2, 12,7a 12,8) Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích 1

4 Nápadné obrysové značení vozidel platné od 10. října 2011 Vyhláška č.341/2002 Sb. uvádí seznam platných předpisů pro schvalování vozidel. V tomto seznamu jsou mimo jiné: Nařízení EHK č.48 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Nařízení EHK č.104 Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N A O 1. Nařízení EHK 48 v bodu 6.21 určuje tzv. nápadné obrysové značení vozidel Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. Minimální značení: 2. Nařízení EHK 104 Určuje další podmínky pro používané materiály. Mimo jiné i povinnost opatřit pásky na lícní straně homologační značkou v intervalech nejméně jednou v 0,5 m délky. Povinnost označení od platí pro nově registrovaná vozidla (dle stanoviska Ministerstva dopravy ČR): úplné obrysové značení vzadu na vozidlech přesahujících šířku 2100 mm částečné obrysové boční značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích: N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 t N3 s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů O3 přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5 t do 10 t O4 přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10 t Zakázané je používat obrysové značení u kategorií vozidel: M1 osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič O1 přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg U ostatních vozidel (např. M2, N2 do 7,5 t, M3 nebo registrovaných před ) je použití obrysového značení nepovinné. Označení vozidla zahrnuje úplné značení obrysu zadní strany čára + značení rohů na boční straně minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka na boky vozidla se použije bílá nebo žlutá barva - na zadní stranu vozidla se použije žlutá nebo červená barva 2

5 Kongres CIECA se konal na Maltě Po zasedání stálého výboru a generálního shromáždění ve dnech 25. a 26. se uskutečnil dne 27. května kongres, kterého se zúčastnilo na 150 delegátů ze členských států CIECA a z různých organizací, které se podílejí na přípravě řidičů. Jednání zahájila prezidentka mezinárodní organizace CIECA paní Sonja Sportsol z Norska. Zdůraznila, že se agenda CIECA nespecializuje pouze na zkoušení řidičů, ale že se zabývá také otázkami přípravy řidičů, vzděláváním zkušebních komisařů a problematikou doškolování starších řidičů. Účastníky kongresu uvítal jménem organizace Transport Malta major Peter Paul Ripard. Sdělil, že na malé Maltě je hustý provoz vozidel, což přináší své problémy. Malťané se soustřeďují na doškolování instruktorů autoškol, na zdokonalování řidičů autobusů a prohlubují zkoušení řidičů. Pan Frederik Jansen z DG MOVE Evropské komise ve svém příspěvku prezentoval vývoj nehodovosti a orientaci Evropské komise na léta 2011 až Jde o sedm důležitých opatření, kde je na prvním místě výchova a výcvik uživatelů silniční dopravy. Zde je třeba uplatnit pokrokové technologie jako je e-learning a simulátory. V moderních automobilech je stále více asistenčních zařízení. I na to je třeba reagovat při přípravě řidičů. Pan Sami Mynttinen z finské výzkumné organizace TraFi přednesl referát na téma bezpečnost začínajících řidičů, kde také uplatnil svoje zkušenosti s přípravou vlastního syna. Po úvodních referátech pokračovalo jednání další částí, nazvanou výuka k získání řidičského průkazu. Jako první referoval pan Dagfin Moe, výzkumný pracovník z organizace SINTEF z Norska na téma proč je důležité zvýšit poznání funkce mozku u učitelů autoškol. Jeho prezentaci doprovázely četné názorné ilustrace o práci mozku. Paní Elisabeth Suzen z Nord-Trondelag University Colledge z Norska hovořila na téma jak zkouška podporuje učení a uvedla řadu příkladů ze své výzkumné práce, která bude uzavřena v roce Třetím prezentujícím v první odborné části byl pan Shaun Helman pracovník výzkumu z organizace TRL z Velké Británie. Jeho příspěvek na téma výcvik řidičů, zkoušení, vydávání řidičských oprávnění a bezpečnost nových řidičů shrnutí a výhled do budoucna byl velmi obšírný a zajímavý. Zavedení rozpoznávání rizika do teoretického testu ve Velké Británii v roce 2002 snížilo nehodovost začínajících řidičů o 17 %! Po obědě pokračovalo jednání druhou odbornou částí, pojmenovanou příprava zkušebních komisařů. Zde referovali pánové Jean-Marc Sangouard a Patrice Perounas z francouzské výzkumné organizace INSERR. Příprava zkušebních komisařů se provádí v malém městě Nevers (Niévre). V centrále je zaměstnáno 84 zaměstnanců. Padesát procent budoucích zkušebních komisařů pochází z autoškol. Příprava trvá 25 týdnů, pro ty kandidáty, kteří nemají některou skupinu řidičského oprávnění jsou ještě přidány 4 týdny školení. Při přípravě se snaží spojovat výcvik se zkušeností. V dalším vystoupil pan Reinhard Mayer z TÜV SÜD z Německa na téma standardy v přípravě zkušebních komisařů německý přístup. Zdůraznil, že Německo bylo první zemí, která zkoušela řidiče a historicky je v Německu pro profesi zkušebního komisaře požadováno vysokoškolské studium. Ve třetí odborné části nazvané evropské standardy pro učitele autoškol referoval jediný prezentující. Byl jím předseda Evropské asociace autoškol EFA, Gerhard von Bressensdorf. Pro výklad použil řadu grafů a obrazových materiálů, které poskytly vyčerpávající přehled o stavu řidičské přípravy v jednotlivých zemích Evropy. Čtvrtá část přednášek byla věnována pokračovací přípravě řidičů po zkouškách. Jako první v této části vystoupil Španěl José Ingacio Lijarcio Cárcel z university ve Valenciji s příspěvkem na téma výcvik řidičů po zavedení bodového systému. Ve Španělsku se podařilo snížit počet smrtelných nehod do roku 2010 o 54 %. Kursy ke snížení bodů provádí učitelé autoškol, kteří prošli školením v trvání 80 hodin a psychologové, kteří mají šestnáctihodinový kurs. Pozitivní výsledky výzkumu vedly k doporučení zavést kursy povinně. Druhým řečníkem v této poslední části byl Jean-Pascal Assailly z výzkumné organizace INRETS z Francie. Hovořil na téma Doškolování starších řidičů srovnání přístupu v USA a v Evropě. Vzhledem ke stárnutí populace je tato oblast vysoce aktuální. Z výzkumu vyplynulo, že pětasedmdesátiletí a starší řidiči mají méně nehod než řidiči ostatní. Podrobně byly popsány obsahy doškolování starších řidičů v USA, Kanadě a v některých evropských zemích. V závěru kongresu byl dán prostor pro otázky účastníků. Mnozí jej využili. Konečné slovo měl nově zvolený prezident organizace CIECA pan Kari Hakuli z Finska, dosavadní viceprezident. Ten poděkoval své předchůdkyni paní Sonje Sportsol za velkou práci, kterou pro organizaci v minulých létech udělala. Popřál ji také hodně úspěchů v nové funkci v norské profesní organizaci autoškol. 3

6 Co je CIECA? CIECA je mezinárodní sdružení zkušebních organizací pro řidiče. Bylo založeno v listopadu roku CIECA a její spřízněné organizace společně pracují na zdokonalování řidičských zkoušek i na širších otázkách dopravní výchovy a výcviku. Stala se expertním partnerem Evropské unie pro otázky řidičské přípravy. Svými aktivitami, jako například semináři, workshopy a kongresy, mezinárodními výzkumnými projekty a publikacemi CIECA podporuje vývoj vysokých standardů pro zkoušení a výcvik řidičů v rámci svých členských organizací. Má konsultativní status kategorie II u Ekonomického a sociálního výboru Spojených národů. Je také partnerem IRU, mezinárodní organizace dopravců a spolupracuje též s ACEM, sdružením výrobců motocyklů. CIECA také spolupracuje na mezinárodních výzkumných projektech financovaných EU, v poslední době to bylo na již dokončených projektech HERMES a Module Close-to, i nově začínajícím projektu ECOWILL. V roce 2011 má CIECA 47 členů v 36 zemích. Mimo evropské země jsou členy i Tunis, Kanada, Austrálie, USA a Spojené arabské emiráty. Českou republiku zastupuje Ministerstvo dopravy. Maltská republika Stát sestává ze tří obydlených ostrovů v západní části Středozemního moře. Leží 92 km od Sicílie a 290 km od afrických břehů. Malta má let historie, první obyvatelé přišli na Maltu ze Sicílie 5000 let před naším letopočtem. 248 let byli na Maltě rytíři řádu Johanitů. V roce 1565 Maltu marně obléhali Turci a v letech 1941 a 1942 Italové a Němci. Malta byla mimořádně důležitým britským strategickým bodem od roku V roce 1964 získala nezávislost. Hlavní městem Malty je Valletta. V současné době má Malta asi obyvatelů a má jednu z největších hustot osídlení v celosvětovém měřítku. DO PENZE PO SEDMDESÁTCE MŮŽE BÝT PRO ŘIDIČE PROBLÉMEM Vláda uvažuje s razantním zvýšením věku odchodu do starobního důchodu. Lidé, kteří letos dovrší 34 let by měli nastoupit do penze místo dnešních 62 let až v 67 létech. Dříve narození se mají dočkat důchodu až v 73 létech věku. Takové prodloužení může v budoucnu odstartovat zdravotní, sociální i etické problémy ve společnosti. Prodlužující se délku života a psychosomatickou způsobilost k práci nelze mechanicky srovnávat. Jisté je, že stárnutím organismu ubývá schopností k výkonu povolání. Úbytek fyzické a psychické kapacity je samozřejmě individuálně nestejný a různý i podle pohlaví a profese. U někoho je proces stárnutí rychlejší a u jiného pomalejší. Fyzické opotřebování je zřetelné u náročných povolání jako například horník, hutník nebo požárník. Psychické opotřebování je vysoké zejména v profesích doprovázených vysokou anebo chronickou duševní zátěží. Nadměrnou psychosomatickou zátěž prožívají třeba řidiči exponovaných doprav, například řidiči mezinárodních autobusů, cisteren a kamionů, letečtí dispečeři, piloti, strojvůdci, vojáci na misích, výkonní policisté aj. Profesionální řidiči musejí dnes v souladu se zákonem z roku 2005 absolvovat dopravně psychologické a neurologické vyšetření každých pět let po padesátce. V minulosti byl u ČSAD cyklus vyšetření řidičů krácen v souvislosti s klesající psychickou výkonností. V osmdesátých létech dokonce dopravní psychologové navrhovali, aby u řidičů náročných doprav byl upraven věk odchodu do důchodu na 57 let! Naše praxe jasně ukázala, že po padesátce se u většiny řidičů prodlužuje čas nutný k přiměřené pohybové odpovědi na světelný nebo zvukový podnět, zužuje se zorné pole, vzrůstá citlivost na oslnění, zhoršuje se adaptace oka na šero a tmu, myšlenkové procesy se zpomalují a nastávají potíže s rozhodováním První příznaky stárnutí začínají úbytkem zrakové ostrosti a sluchové kapacity. U řidičů nad 55 let ochabuje rychlost a přesnost reakce. Po šestém decéniu dochází k výraznějšímu poklesu psychosomatické výkonnosti a u mnohých řidičů se přidružují problémy se vštípivostí paměti, dostavuje se fixace myšlení a klesá stresová odolnost. Začínají potíže s řešením nových a překvapivých dopravních situací. Zdravotní a tělesný stav obtěžují první příznaky chorob stáří bolesti kloubů, páteře a zad, srdeční a oběhová onemocnění, vysoký nebo kolísavý krevní tlak, revmatismus, poruchy metabolismu, prostaty aj. Autobusoví řidiči například častěji trpí, v porovnání s řidiči nákladu, vysokým krevním tlakem i jako důsledek stresu z výjimečné odpovědnosti. S přibývajícím věkem se u řidičů bez ohledu zda jde o amatéra či profesionála: 4

7 zhoršuje adaptace na oslnění, zraková ostrost a vidění do stran hůře se vidí za šera a náznaky šerosleposti nebo noční slepota nejsou ojedinělé zpomaluje se přechod z vidění z dálky na blízko prodlužuje se reakční čas na vizuální i akustické podněty, klesá schopnost pohotově reagovat na překvapivé a komplikované situace, snižuje se přizpůsobivost na zátěžové podmínky hustý provoz, vedro a chlad. klesá stresová odolnost zorné pole oka se úží zhoršuje se výběrovost pozornosti a zvyšuje možnost výpadků častěji dochází k fixaci vnímání a myšlení V zájmu objektivity uvádím, že mnozí řidiči s třicetiletou bezúhonnou praxí nepostrádají schopnost některé nedostatky úspěšně kompenzovat a mohou dobře vykonávat povolání ještě ve věku 65 let. Většina však končí s prací kolem šedesátky. Pokud by se měla stanovit nová hranice odchodu do důchodu, pak by měla být odlišná a přísně individuální v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí a vždy v souvislosti s náročnosti a délkou vykonávané profese. Politická a ekonomická kritéria by neměla být v zásadním rozporu s kritérii medicínskými, zejména psychosomatickými. Mgr. PhDr. Karel Havlík, dopravní psycholog a autor učebnice dopravní psychologie pro autoškoly Řidičův ráj Přilétáme do Buenos Aires. Naším cílem je Cerro Mercedario vzdálené přibližně 1700 km odsud na druhé straně Argentiny, vysoko v Andách. Sedáme do taxíku, který nás odveze na centrální autobusové nádraží Retiro. Taxíkem (Peugeot Partner) je to pro čtyři pasažéry, sedm batohů a čtyři baťůžky levnější a pohodlnější než autobusem. Řidič taxi naprosto klidnou a plynulou jízdou vyjíždí směrem k centru. Je ráno, tedy ranní špička, ale doprava je celkem plynulá a silnice o několika pruzích sice plné, ale jedeme. Na některých úsecích silnic nebo spíše dálnic se platí mýtné, náš řidič platí drobnýma a i přes poměrně silný provoz se zde kolony netvoří. Až těsně u centra se doprava na chvíli zastaví a pak zase pokračujeme až na Retiro. Systém nákupu jízdenek a odbavení cestujících je naprosto fantastický. Na informacích řeknete, kam potřebujete jet, dostanete lístek se seznamem dopravců a jdete od jedné kanceláře ke druhé (celkem je jich tu asi 500) a zase dostanete lístek s cenou a časy odjezdů. V klidu si vyberete a jdete koupit jízdenku. Ta je ovšem na jméno, takže musíte předložit pas. Chceme jít do centra, tak se ptáme, co s batohy. Prý o tři patra níž je úschovna. Každý dopravce má svoji. S obavami předáváme batohy a ptáme se, jak dlouho před odjezdem si je máme vyzvednout. Nechápou, co chceme, my zase nechápeme, proč kroutí hlavou. Rukama nohama oni mluví španělsky, my česky, anglicky se nakonec dovídáme, že je naloží sami a dostaneme je až v cíli. Vzhledem k tomu, že tam máme výbavu na měsíční expedici, nám trochu trne, zda je ještě uvidíme. Vyrážíme do centra. Zjišťuji, že zde chodci nemají na přechodu přednost. Ale když vstoupíte do vozovky nebo pokynete, tak vám každý zastaví. Jezdí se tu podezřele pomalu a klidně. Sedíme na Plaza de La República a kocháme se. Ani ne tak výhledem na známý obelisk, ale čistým vzduchem uprostřed velkoměsta. Na to že jsme prakticky uprostřed rušné křižovatky, kde se kříží, protíná, mísí 3,4, 10, 12 proudů vozidel z každé ze stran je to nepochopitelné. Vlastně pochopitelné. Většina vozidel tu totiž jezdí na zemní plyn, a pokud uvidíte některé vozidlo zakouřit, tak je to ve většině případů nový automobil s naftovým motorem a vysokotlakým přímým vstřikem, tak jak to známe u nás. Ale zpět k autobusu. Nastupujeme do autobusu a raději z okna kontrolujeme, zda nám opravdu nakládají všechny batohy. Autobus jede na čas, všechno je v pořádku. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že délka budovy autobusového nádraží je přes 400 m. Autobusy tu najíždějí ke stání šikmo a při odjezdu musí couvat. Přesto zde všechno klape, žádné prostoje, žádné kolony. Nechápeme. 5

8 Je večer, autobus vyjíždí do úzkých ulic zde rozumějte méně než tři pruhu v jednou směru a postupně se v plynule jedoucí koloně autobusů dostává až na hlavní silnici o pěti pruzích, kterou postupně opouštíme naše velkoměsto. Cestování autobusem je zážitek. Střední třída znamená tři sedadla na šířku autobusu s tím, že autobusy jsou o dost širší, vyšší a delší než ty naše. Tři nápravy jsou nejméně. Dva řidiči, stevard, jídlo, pití po celou cestu, deky a polštáře na spaní. Sedadla šířky křesla sklopná s podnožkou. Není divu, že ihned po večeři usínáme. A to všechno za 1500 našich korun při délce cesty 1400 km. Ještě k jízdě řidičů. Za celou cestu ani jednou řidič prudce nezabrzdil, nezrychlil nebo nezatočil. Pokud se na to nesoustředíte, nevíte, kdy řidič řadí. Opravdu všechny naše řidiče do Argentiny na kurzy plynulé a opatrné jízdy. Přitom se zde nejezdí nijak pomalu. Jakmile opustíte Buenos Aires, jedete už dál sice po rovné a to jak co se týká směru, tak povrchu ale normální silnici s jedním pruhem v každém směru a autobus to frčí silně přes stovku. Ve městech a vesnicích je to jinak. Tady se jezdí naopak pomalu. Už proto, že spousta cest není asfaltových, ale prašných a zvedání prachu se zde prostě nedělá. Běžně vidíte jet nákladní soupravu a osobní auta asi dvacítkou, i když limit je padesát. Jediný kdo tuhle idylu narušuje, jsou tu a tam mladíci na malých motocyklech. Tak jako všude. Cyklisté tu jezdí v obcích zásadně prostředkem silnice. Má to své výhody i nevýhody. Důvodem je zřejmě hluboký betonový příkop po obou stranách cesty, kam spadnout s kolem, tak to nemusíte přežít. Čekali jsme divoký jižanský temperament a zatím se tady jezdí opravu pomalu a opatrně. Proč to můžeme jenom tušit. Země je to chudá, ceny benzinu sice o něco nižší než u nás, ale pro místní hodně vysoké. Policie je v každém městečku, ale neviděli jsme, že někde někoho kontrolovali. Asi je to tady takový zvyk, úcta k životu a k ostatním lidem. Cesty jsou tu taky různé. Od perfektních rovných a téměř dokonalých asfaltových hlavních silnic až po prašné cesty plné suti a kamení. Krom toho i na asfaltových cestách můžete potkat pro našince záludnosti. Značka něco jako obrácený hrbol znamená brod. Místo mostu se zde v místech, kde netečou trvalé řeky, staví brody. Když přijde déšť a voda, tak se kamení z brodu vyhrne pryč, pokud to podemele betonové panely, tak se podsypou a usadí zpět a zase se jezdí. Levné, rychlé a pořád je co dělat. Na závěr jedna příhoda, která o způsobu jízdy zdejších řidičů vypoví asi nejvíc. Na světelné křižovatce se rozsvítí zelená. Devět pruhů aut stojí. Pak si někdo všimne, asi po dvou třech vteřinách, že už může jet, tak zařadí a rozjede se. No a tak se v klidu rozjedou i ostatní. Až vám opravdu začne vadit místní způsob ježdění po silnicích, zaleťte si do Argentiny. Tam je řidičův ráj. Seminář pro učitele motocyklů. Ing. Jan Černý, člen VR AA ČR o.s., Matouš Landa Dne se uskutečnil na autocvičišti v Kolíně již druhý seminář pro učitele autoškol na téma Výcvik řidičů motocyklů. Šlo o letošní druhý termín, ten první byl naplánován na polovinu dubna, ale pro malý zájem ze strany učitelů byl tento termín zrušen a přihlášení účastníci byli přesunuti na květnový termín. Seminář byl určen pro členy Asociace autoškol, o.s., i pro členy PSA, o.s. a přihlásit se mohli i nečlenové učitelé autoškol. Členové obou profesních společenství měli snížený účastnický poplatek. Na seminář přijelo celkem 11 učitelů z 9 autoškol. Jako hosté byli pozváni pracovníci MD, zkušební komisaři z Kolína a také p. Dalibor Proske ze SRN, který presentoval postup přípravy řidičů v Německu již na VH AA ČR loni v Pardubicích. Ze zmiňovaných hostů dorazil pouze p. Proske z úctyhodné vzdálenosti cca 600 km, ostatní hosté se omluvili. Po presenci účastníků byla zahájena teoretická část. Nejprve si všichni účastníci mohli formou krátkého testu ověřit, zda-li nemají nějaké mezery v teoretických znalostech o řízení motocyklu a v rychlosti se probrali základní fyzikální zákonitosti zejména při intenzivním brzdění, ale i další časté chyby účastníků. Následovala presentace Ing. Černého, ve které byli přítomní seznámeni s chystanými novinkami ve výcviku řidičů motocyklů dle směrnice 126/2006ES, tedy podle připravované tzv. euronovely zákonů 6

9 361/2000sb. a 247/2000sb. (nové rozdělení skupin řidičských oprávnění na motocykly, podmínky pro jejich získávání a nové podmínky pro výcvikové motocykly). Poté M. Landa seznámil přítomné s metodikou přípravy řidičů motocyklů, a s průběhem části praktické zkoušky v souladu s platnou prováděcí vyhláškou zák. 247, tak jak se provádí v Kolíně. Ještě během dopoledne informoval p. Proske přítomné o způsobu výcviku řidičů motocyklů v SRN. K předneseným tématům proběhla klidná a věcná diskuse, ve které byly zodpovězeny otázky účastníků, zejména na způsob provádění části výcviku a zkoušek bez přítomnosti učitele/komisaře na motocyklu a také o provádění celého výcviku bez druhého ovládání tak, jak funguje v Německu. Po krátké přestávce na oběd si pak účastníci vyzkoušeli na vlastní kůži všechny základní jízdní úkony, které by měl podle již dnes platné legislativy zvládnout každý žadatel! Na ploše cvičiště byly postaveny jednotlivé cviky dráha pro pomalou jízdu, pomalý a rychlý slalom, otočka tvaru U a osmička. Trénovalo se běžné i intenzivní brzdění, průjezd zatáčkou, na ploše byl také koridor pro nácvik úhybného manévru. Pro zpestření byly mimo povinné jízdní úkony k dispozici také štěrková dráha pro nácvik brzdění na místech se zhoršenou adhezí, kde se trénuje zejména reakce na zablokování předního kola, speciální retardér jako simulace přejezdu nerovností a přejezd přes pohyblivé prkno. Účastníci si mohli vše sami vyzkoušet pod dohledem M. Landy, který každému individuálně vysvětlil chyby, které udělal a postupy, jak žadatele ke zvládnutí jednotlivých úkonů vést. Po úspěšném zvládnutí připravených cviků probíhala další věcná diskuse k tématu a všichni účastníci se shodli na tom, že tento seminář pro ně byl rozhodně přínosem. Doufejme, že účastníci pochopili, že se správným přístupem učitele lze během relativně krátké doby naučit žáky stroj opravdu ovládat, že i úkony, které na první pohled vypadají jednoduše, je potřeba trochu potrénovat a také to, že úkony, které sice na první pohled vypadají nebezpečně, lze provést úplně v klidu a s přehledem. Z diskuse i z příspěvku p. Proskeho je zřejmé, že k nácviku těchto jízdních úkonů není nutné mít vždy k dispozici samostatné uzavřené cvičiště, stačí mít nějakou vhodnou volnou plochu (tu by ostatně měla mít k dispozici každá autoškola), ovšem v našich podmínkách prakticky nelze tyto jízdní úkony bezpečně provádět v běžném silničním provozu a přítomnost učitele na motocyklu takovýto trénink ovládání motorky značně komplikuje. Fotografie ze semináře najdete na adrese: Na závěr bychom rádi přidali malou poznámku přestože byly oba termíny seminářů s dostatečným předstihem presentovány v Autoškolských novinách, na webu AA a rovněž na stránkách a ve zpravodaji PSA, přihlásilo se na ně jen velmi málo zájemců. Ze dvou plánovaných seminářů se nakonec uskutečnil pouze jeden. To jasně ukazuje na nezájem učitelů autoškol získávat nové poznatky a zkušenosti o přípravě řidičů motocyklů. Při množství autoškol u nás je to velmi zvláštní přístup, který ukazuje na úroveň přípravy nových řidičů ve velké části autoškol. Tím se opravdu nechceme dotknout těch učitelů, kteří svoji práci dělají poctivě, ale takovýchto možností k získání nových poznatků zase tolik není. Další obdobný seminář je plánován ještě na letošní sezónu, termín bude včas zveřejněn na webu AA i PSA. Záleží jen na zájmu učitelů a provozovatelů autoškol, zda-li se chtějí o možných způsobech výcviku alespoň něco dozvědět, nebo zdali se budou i nadále pouze zarputile držet druhých řidítek a pouštět do provozu mnohdy fakticky nepřipravené začínající motorkáře. Pokud se ministerstvu dopravy dříve či později podaří dostat celorepublikový standard zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění na motocykly na běžnou evropskou úroveň, stejně nám nezbude nic jiného, nežli se smířit s tím, že žák bude jezdit alespoň při části výcviku na motorce sám... Ing. Jan Černý a Matouš Landa 7

10 ŘÍJNOVÉ SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY Česká kancelář pojistitelů ve spolupráci s Profesním společenstvím autoškol ČR a Unií autoškol ČR vás zvou na SEMINÁŘE PRO AUTOŠKOLY, které se letos konají 13. října 2011 v Ostravě a 19. října 2011 v Plzni. Semináře, které Česká kancelář pojistitelů pořádá již třetím rokem, se pro svou odbornost a aktuální témata těší u zástupců a majitelů autoškol velkému zájmu. Letos se budou konat v Plzni (pro spádovou oblast Čechy) a v Ostravě (pro spádovou oblast Morava). Vystoupí na nich jak zástupci profesních sdružení autoškol a pojišťoven, tak odborníci z Ministerstva dopravy a České kanceláře pojistitelů. Témata seminářů se zaměří zejména na aktuální otázky z běžné každodenní praxe v autoškolách, rizika provozování vozidla bez povinného ručení, nehodovosti mladých řidičů a řidiček a legislativní změny, které přinesla novela zákona o silničním provozu. V rámci bloku Autoškola v praxi budou prezentována témata Jak by autoškola měla být správně pojištěna a Jak se chovat po dopravní nehodě. Posledním v tomto bloku bude přednáška s tematickou diskusí Dopady legislativních změn na školení řidičů autoškol. Druhý okruh přednášek se zaměří na mladé řidiče a řidičky a rizika, které je mohou na silnicích ohrožovat. Zástupci České kanceláře pojistitelů v něm pohovoří na téma Rizika provozování nepojištěných vozidel a dále o tzv. disko nehodách jako o smrtícím fenoménu českých silnic, který se týká zejména mladých řidičů. Na závěr semináře bude panelová diskuse na téma Dopadů změn novely silničního zákona na praxi v autoškolách. Semináře pro autoškoly: 13. října 2011 Ostrava od 9.00 do hodin v budově České pojišťovny, 28. října 2764/32, Ostrava 19. října 2011 Plzeň od 9.00 do hodin v budově pojišťovny Kooperativa, Modřínová 2, Plzeň Na semináře je nutné se předem, z důvodu omezené kapacity, registrovat, a to na Účastnický poplatek na seminář za osobu je 250 Kč, v kterém jsou zahrnuty jak tiskové materiály k jednotlivým přednáškám, tak i kávové přestávky a oběd. TIRÁŽ Období podzim 2011, číslo 25 Redakce RR- redakční rada Profesního společenství autoškol ČR Kontakt: Inzerce: PSA ČR, Vodní 36, Jablonec nad Nisou, Tel.:

11 Ráj řidičů Argentina strana 5 Buenos Aires večer Camioneta a cesta v horách Po sto kilometrech ostrá levá s dvojitou plnou Vedlejší ulice v Buenos Aires Kongrec CIECA strana 3

12 Výkonný výbor Profesního spoleèenstvá autoškol ÈR zve všechny své èleny na IX. VALNOU HROMADU Termín konání: Støeda Místo: obvyklé - hotel Slunce, Havlíèkùv Brod P r o g r a m VALNÉ HROMADY Prezence - Program - od 8,30 hodin zahájení 9,30 hodin vystoupení hostù zpráva o èinnosti zpráva o hospodaøení vystoupení ing. Jana Zoni - pokraèuje dalšími tématy, na která nedošlo pøi semináøi dne diskuse usnesení Valné hromady O b ì d cca v 13,30 hod. Na místì si lze zakoupit výukové DVD s programem ing. Zoni - dopravní systémy v silnièním provozu (køižovatky, tunely, pøechody pro chodce, svìtelná signalizace) Samozøejmì je zajištìna i pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. NOCLEH - lze si objednat pøímo v místì konání na tel

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR

EFA 14.5.2014 Řím. Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR EFA 14.5.2014 Řím Komentovaná bodová rešerše ze zasedání EFA pro výkonnou radu AAČR Úterý 13. května 20:00 Neformální večeře se členy EFA v Italské restauraci. Velmi pozitivní a obšířná diskuze o stavu

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec

Celodenní svícení motorových vozidel v ostatních státech Evropy. mimo obec AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, tel. + fax: 222242448, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CELODENNÍ SVÍCENÍ V ROCE 2006 JE POVINNÉ OD

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Listopad 2007 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Zásady osvětlování pozemních komunikací & bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Cherchez l œil Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 2 Za vším hledej oko Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 3 Za vším hledej oko

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem.

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. Není provedena korektura popisů ke cvičením. Případné

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 238/2002 Sb.

Zákon č. 238/2002 Sb. Zákon č. 238/2002 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Rám vozidla... 14 Nápravy vozidla... 15 Kola a pneumatiky... 17 Pérování vozidla... 24 Řízení vozidla... 27 Brzdná zařízení vozidel...

Rám vozidla... 14 Nápravy vozidla... 15 Kola a pneumatiky... 17 Pérování vozidla... 24 Řízení vozidla... 27 Brzdná zařízení vozidel... Obsah Úvodem..................................................... 7 Konstrukce silničních vozidel.................................. 10 Základní části vozidel............................................

Více