Grafické a tiskové služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafické a tiskové služby"

Transkript

1 Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby malého rozsahu. Zakázka je zadávaná ve výběrovém řízení v souladu s Příručkou Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek a platnou českou legislativou. Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby zadávanou ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadání veřejné zakázky se neřídí postupy podle zákona o veřejných zakázkách. Obsah Obsah Základní informace Zadávací dokumentace Popis předmětu zakázky Harmonogram realizace zakázky Způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče Hodnotící kritéria zakázky Způsob hodnocení Formální náležitosti nabídky Další informace k zakázce Platební podmínky Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech Opční právo Základní informace Název zakázky: Grafické a tiskové služby Název a sídlo zadavatele: 1 Úřad vlády ČR 1 Sídlo zadavatele je rovněž místem pro podávání nabídek. Stránka 1 z 12

2 Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Nábřeží Edvarda Beneše Praha 1 Malá Strana IČ: DIČ: CZ Profil zadavatele: Webový portál: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba: Bc. Martin Šimáček kontakt: Mgr. Václav Zeman ředitel PR manažer tel.: tel.: Lhůta pro podání nabídek: :00 hod 2. Zadávací dokumentace Tato výzva k předložení nabídek a zadávací podmínky zakázky, včetně všech jejích příloh, bude po celou dobu trvání výběrového řízení uveřejněna na adresách a na profilu zadavatele 3. Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky jsou grafické práce a tisk příruček dobré praxe (manuály, metodiky, analýzy plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech a návrh opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech ). Materiály vzniknou během individuálního projektu realizovaného Agenturou pro sociální začleňování s názvem Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Během tohoto projektu vznikne jako jedna z klíčových aktivit 9 příruček dobré praxe / manuálů, které se budou věnovat těmto oblastem: Budou připraveny do tisku do : 1. Prostupné zaměstnávání, 2. Vytváření sítí dluhového poradenství, Stránka 2 z 12

3 3. Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, do : 4. Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách, 5. Kombinovaná sociálně-pedagogické intervence, 6. Prostupné bydlení s garancí v nejvyšším stupni, do : 7. Bezpečnostní prevence a krizová intervence, 8. Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami 9. Práce se sociálně vyloučenými lokalitami z úrovně krajů. Příručky budou distribuovány obcím, s nimiž bude Agentura spolupracovat, a dále na odborných seminářích a workshopech, které bude k daným oblastem pořádat. Předpokládanými uživateli příruček jsou pracovníci městských a obecních úřadů, zejména odborů sociálních věcí, školství a investic, a dále zástupci poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících členů místních partnerství a účastníků akcí pořádaných žadatelem. Příručky a manuály budou mít svou webovou podobu využitelnou všemi obcemi v ČR řešícími obdobné problémy. Dále bude vytvořeno 8 oborových metodik a 1 strategická metodika k využití pro obce a poskytovatele sociálních a souvisejících služeb v sociálně vyloučených lokalitách, a to v těchto oblastech a v souvislosti s následujícími klíčovými aktivitami projektu: Budou připraveny do tisku do : 1. Systém prostupného zaměstnávání, 2. Vytváření sítí dluhového poradenství, 3. Uplatňování sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, do : 4. Práce s rodinou v sociálně vyloučených lokalitách, 5. Kombinovaná sociálně-pedagogická intervence, 6. Zavádění systému prostupného bydlení v obci, do : 7. Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství, 8. Koordinace sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, 9. Metodika ústupu ASZ z lokalit (exit strategie). Předpokládanými uživateli metodik jsou pracovníci městských a obecních úřadů, zejména odborů sociálních věcí, školství a investic, dále zástupci poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících členů místních partnerství a účastníků seminářů / workshopů Stránka 3 z 12

4 pořádaných žadatelem a také zástupci veřejné správy a zadavatelů sociálních a souvisejících služeb v rámci spolupráce na národní úrovni. Grafické a tiskové služby budou v projektu využity též v souvislosti se dvěma dokumenty, k nimž je Agentura vázána usnesením vlády ČR č. 699 ze dne Dle tohoto usnesení je Agentura pověřena úkolem zpracovat pro vládu Analýzu plnění opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro roky a dále Návrh opatření Strategie pro roky Tyto materiály budou připraveny do tisku do Výtisky Analýzy plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech a Návrhu opatření Strategie pro roky budou distribuovány zástupcům veřejné správy včetně krajské a obecní samosprávy, jichž se plnění Strategie týká. Předpokládaná podoba příruček, metodik a analýz: 1) Manuál dobré praxe (9 manuálů dobré praxe) Předpokládaný počet stran je: 160 (40 listů A4) Forma A5 Typ papíru: 200 g křída Obálka: karton, lesklá křída 400 g Vazba: kroužková Plnobarevný tisk Předpokládaný obsah: teoretické uchopení, metodické postupy při zavádění opatření oblast bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, bezpečnost, rodina a sociálně právní ochrana dítěte, zadluženost, volný čas Počet výtisků: 500 ks u každého manuálu, celkem ks 2) Oborové metodiky a strategická metodika (8 oborových metodik, 1 strategická metodika) Předpokládaný počet stran je: 160 (40 listů A4) Forma A5 Typ papíru: 200 g křída Obálka: karton, lesklá křída 400 g Vazba: kroužková Plnobarevný tisk Předpokládaný obsah: teoretický úvod, význam přístupu obce při procesu sociálního začleňování, představení příkladů dobré praxe v jednotlivých oblastech (bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, sociální služby, bezpečnost, rodina a sociálně právní ochrana dítěte, zadluženost, volný čas), možnosti financování těchto příkladů, kontakty, doporučená literatura a odkazy Počet výtisků: 500 ks u každé metodiky, celkem ks 3) Analýza a Návrh Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Předpokládaný počet stran je: 100 (50 listů A4) Forma A4 Stránka 4 z 12

5 Typ papíru: 200 g křída Obálka: karton, lesklá křída 400 g Vazba: lepená Plnobarevný tisk Předpokládaný obsah: Analýza plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení : představení Strategie boje proti sociálnímu vyloučení obecné shrnutí dopadů a výsledků podrobná analýza úspěšnosti realizace jednotlivých opatření ve všech oblastech Návrh opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení : Předpokládaný obsah: obecný úvod o Strategii boje proti sociálnímu vyloučení opatření Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (oblasti: bezpečnost zaměstnanost vzdělávání sociální služby zdraví regionální rozvoj) Počet výtisků: 100 ks u analýzy a 100 ks u návrhu, celkem 200 ks S vybraným dodavatelem uzavře rámcovou smlouvu a plnění zakázky bude následně zadávat s využitím objednávek. Samotná práce na obsahu příruček a metodik bude honorována v rámci osobních nákladů odborných pracovníků žadatele. 4. Harmonogram realizace zakázky Pořadí Co? Do kdy? Kdo? 1. zveřejní podmínky veřejné zakázky Datum vyhlášení VŘ Uchazeči podávají nabídky na zajištění grafických prací a Datum pro 2. tisku. Součástí nabídky je ukázka tištěného materiálu, na podání jehož grafickém zpracování se uchazeč podílel a jehož tisk nabídek Uchazeči zajišťoval Otevírání obálek, posouzení úplnosti, hodnocení předložených nabídek uchazečů, jejich vyrozumění Uzavření smlouvy s předkladatelem vítězné nabídky Do 5. dodá dodavateli finální texty a zadání pro grafické zpracování 3 Manuálů dobré praxe (Prostupné zaměstnávání, Vytváření sítí dluhového poradenství, Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek) a 3 Oborových metodik (Systém prostupného zaměstnávání, Vytváření sítí dluhového poradenství, Uplatňování sociálně odpovědného zadávání veřejných do Stránka 5 z 12

6 zakázek) graficky zpracovává 3 Manuály dobré praxe a 3 Oborové metodiky připomínkuje grafické zpracování 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik zapracovává připomínky, schválení finálních verzí 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik zadavatelem zajišťuje tisk 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik dodá dodavateli finální texty a zadání pro grafické zpracování 3 Manuálů dobré praxe (Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách, Kombinovaná sociálně-pedagogické intervence, Prostupné bydlení s garancí v nejvyšším stupni) a 3 Oborových metodik (Práce s rodinou v sociálně vyloučených lokalitách, Kombinovaná sociálněpedagogická intervence, Zavádění systému prostupného bydlení v obci) do graficky zpracovává 3 Manuály dobré praxe a 3 Oborové metodiky připomínkuje grafické zpracování 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik zapracovává připomínky, schválení finálních verzí 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik zadavatelem zajišťuje tisk 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik dodá dodavateli finální texty a zadání pro grafické zpracování 3 Manuálů dobré praxe (Bezpečnostní prevence a krizová intervence, Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, Práce se sociálně vyloučenými lokalitami z úrovně krajů) a 3 Oborových metodik (Posilování občanské společnosti a rozvoj sousedství, Koordinace sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, Metodika ústupu ASZ z lokalit (exit strategie)) do graficky zpracovává 3 Manuály dobré praxe a Oborové metodiky připomínkuje grafické zpracování 3 Manuálů Stránka 6 z 12

7 dobré praxe a 3 Oborových metodik zapracovává připomínky, schválení finálních verzí 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik zadavatelem zajišťuje tisk 3 Manuálů dobré praxe a 3 Oborových metodik dodá dodavateli finální texty a zadání pro grafické zpracování analýzy a návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. graficky zpracovává analýzu a návrh Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. připomínkuje grafické zpracování analýzy a návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. zapracovává připomínky, schválení finálních verzí analýzy a návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. zajišťuje tisk analýzy a návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Do Způsob zpracování nabídkové ceny Nejvyšší přípustná nabídková cena za celý předmět zakázky je ,- Kč bez DPH. Finanční nabídka musí být vyjádřena v české měně. Cena musí být uvedena s DPH i bez DPH, včetně výše sazby DPH. nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákona o dani z přidané hodnoty. Finanční nabídka musí být vyjádřena v české měně. Cena musí být uvedena s DPH i bez DPH, včetně výše sazby DPH. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy. V případě, že uchazeč zjistí nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, je oprávněn v souladu s ustanovením 49 zákona prostřednictvím elektronického tržiště požádat písemně o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky: Stránka 7 z 12

8 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení této veřejné zakázky v následujícím členění a při dodržení požadovaných limitů ,- Kč vč. DPH za 500 ks metodik/manuálů a ,- Kč vč. DPH za 100 ks analýzy/návrhu Strategie. Položky nabídkové ceny Cena bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena včetně DPH Grafická příprava, sazba, tisk a distribuce 9 Manuálů dobré praxe (9 x 500 ks, celkem 4500 ks) (max ,- Kč) Grafická příprava, sazba, tisk a distribuce 8 Oborových metodik a 1 Strategické metodiky (9 x 500 ks, celkem 4500 ks) (max ,- Kč) Grafická příprava, sazba, tisk a distribuce Analýzy a Návrhu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (2 x 100 ks, celkem 200 ks) (max ,- Kč) Celková nabídková cena Pozn.: Distribuce = dodání předmětu zakázky do sídla zadavatele Uchazeč dále stanoví nabídkovou cenu za 1 kus manuálu, metodiky a analýzy v níže uvedeném členění a při zachování limitů 120,- Kč vč. DPH za 1 ks manuálu/metodiky a 200,- Kč vč. DPH za 1 ks analýzy/návrhu Strategie. Položky nabídkové ceny za 1 kus Cena bez DPH Sazba DPH v % DPH v Kč Cena včetně DPH Manuál dobré praxe Grafická příprava, sazba a tisk a distribuce (max. 120,- Kč) Oborová / strategická metodika Grafická příprava, sazba a tisk (max. 120,- Kč) Stránka 8 z 12

9 Analýza / Návrh Strategie boje proti soc. vyl. a distribuce Grafická příprava, sazba a tisk a distribuce (max. 200,- Kč) Pozn.: Distribuce = dodání předmětu zakázky do sídla zadavatele. 6. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče Uchazeč o zakázku prokáže kvalifikaci předložením těchto dokumentů: 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč o zakázku zapsán, doklad nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. 2. Doklad o oprávnění k podnikání, např. výpis ze živnostenského rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán; doklad nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. 3. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Při předložení nabídky postačuje k prokázání kvalifikace dle bodů 1. a 2. předložení prostých kopií požadovaných dokladů. Před podpisem smlouvy doloží vítězný uchazeč zadavateli doklady prokazující kvalifikaci dle bodů 1. a 2. v originále nebo ověřené kopii. 7. Hodnotící kritéria zakázky 1. Nabídková cena Prvním dílčím kritériem je celková nabídková cena za grafické práce a tisk všech požadovaných materiálů. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty (od plátců DPH), resp. celková nabídková cena (od neplátců DPH). Z celkového hodnocení představuje nabídková cena váhu 60 %. 2. Kvalita předložených grafických a tištěných materiálů Druhým hodnotícím kritériem je hodnocení kvality předloženého scénáře. Druhým hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele této zakázky je hodnocení kvality předložených grafických a tištěných materiálů, které uchazeč předloží v rámci prokázání úplnosti nabídky. Uchazeč sám vybere grafické a tištěné materiály, na kterých bude hodnocena kvalita v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v bodě 8.2. Uchazeč tyto materiály doručí na Stránka 9 z 12

10 výzvu zadavatele po úspěšném posouzení kvalifikace, v termínu stanoveném zadavatelem, na adresu žadatele. Z celkového hodnocení představuje kvalita předložených grafických a tištěných materiálů váhu 40 %. 8. Způsob hodnocení Dílčí kritérium Nabídková cena Pro hodnocení nabízené ceny, bude použita metoda vyjádření váhy v procentech, kdy nejvhodnější nabídkou je cena nejnižší. Procentuální hodnota jednotlivých nabídkových cen bude vypočítána podle vzorce: váha vyjádřená v procentech = (nejnižší cena/cena hodnocené nabídky) * 100 Nejnižší cena obdrží 100 %. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,6 (60 %). Dílčí kritérium Kvalita předložených grafických a tištěných materiálů Pro hodnocení tohoto nečíselného kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnocena bude profesionalita zpracování grafického a tištěného materiálu (nápaditost a atraktivnost grafického zpracování, zároveň srozumitelnost a přehlednost grafického zpracování, kvalita tisku) a míra použitelnosti a vhodnosti pro daný projekt. Na hodnocení se bude podílet nezávislý a nepodjatý odborník v oboru, který zajistí objektivitu procesu hodnocení v tomto bodě. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné. Přidělený počet bodů bude vycházet z porovnání nejvhodnější a hodnocené nabídky. Není možné nastavit hodnocení subjektivních kritérií tak, aby výsledek hodnocení jednotlivých nabídek závisel na počtu došlých nabídek. Hodnocení subjektivních kritérií nelze nastavit ani způsobem, kdy by mezi první, druhou a dalšími nabídkami byly předem stanoveny fixní bodové rozdíly. Dále není možné přidělení nulové bodové hodnoty. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude pro jednotlivé nabídkové ceny vypočítán podle vzorce: počet bodů hodnocené nabídky * váha vyjádřená v procentech Nejlepší nabídka obdrží 100 %. Počet bodů přidělených v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,4 (40 %). Stránka 10 z 12

11 Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 9. Formální náležitosti nabídky 1. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 2. Nabídky je nutno podat prostřednictvím elektronického tržiště 3. Nabídka musí obsahovat kontaktní osobu uchazeče včetně kontaktní adresy a ové adresy. 4. Součástí nabídky bude také řádně podepsaný návrh smlouvy dle vzoru přiloženého k této výzvě. 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 10. Další informace k zakázce 1. Doba trvání zakázky je 22 měsíců. 2. Místem převzetí plnění zakázky je Praha. 3. bude mít povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 4. V této zakázce se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 5. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 11. Platební podmínky Zakázka bude rozdělena na dílčí platby za konkrétní odvedené úkony a dopracování díla do určité fáze, a to konkrétně takto: Splnění podmínky Dodání 3 Manuálů dobré praxe (3 x 500 ks) a 3 Oborových metodik (3 x 500 ks) zadavateli (do ) Dodání 3 Manuálů dobré praxe (3 x 500 ks) a 3 Oborových metodik (3 x 500 ks) zadavateli (do ) Výše platby Dle struktury nabídkové ceny při respektování rozpisu jednotkových cen a limitů v bodě 5 této výzvy Dle struktury nabídkové ceny při respektování rozpisu jednotkových cen a limitů v bodě 5 této výzvy Stránka 11 z 12

12 Dodání 3 Manuálů dobré praxe (3 x 500 ks), 2 Oborových a 1 Strategické metodiky (3 x 500 ks) zadavateli (do ) Dodání Analýzy (100 ks) a Návrhu (100 ks) Strategie boje proti sociálnímu vyloučení zadavateli (do ) Dle struktury nabídkové ceny při respektování rozpisu jednotkových cen a limitů v bodě 5 této výzvy Dle struktury nabídkové ceny při respektování rozpisu jednotkových cen a limitů v bodě 5 této výzvy Zálohové platby předem nejsou možné. Termín splatnosti faktur 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturace na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. Zálohy nebudou poskytovány. Podrobné obchodní podmínky obsahuje závazný text návrhu rámcové smlouvy s dodavatelem. 12. Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech Cena za vytvoření grafických a tištěných materiálů Agentury pro sociální začleňování bude smluvně daná, finální a konečná. Nelze ji za žádných podmínek navyšovat (ani v objektivně daných případech). 13. Opční právo předpokládá nutnost aktualizace některých z manuálů či metodik v roce 2015, nejpozději do března Rámcová smlouva proto bude uzavřena na dobu do a zadavatel si vyhrazuje opční právo ve výši ,- Kč. Předmět plnění týkající se opčního práva je shodný s předmětem plnění popsaným v kapitole 3 této zadávací dokumentace. V Praze dne Bc. Martin Šimáček, ředitel odboru pro sociální začleňování (Agentura) Úřad vlády ČR Stránka 12 z 12

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu:

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/115618/Kle/10 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX:

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vybavení v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

17.10.2014. Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová mob.: 776 113 107 e-mail: blistanova@zsceskaves.cz

17.10.2014. Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová mob.: 776 113 107 e-mail: blistanova@zsceskaves.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG Název zakázky: a jejich ověření ve výuce Služba

Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG Název zakázky: a jejich ověření ve výuce Služba Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 3. července 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 19-2015 Výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu C153530

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu C153530 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Drnovská 507 Tel.: +420 233022111 161 06 Praha 6 Ruzyně Fax: +420 233310638 E-mail:cropscience@vurv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY č. 14/2013 na realizaci

Více

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DODÁVKY TEKUTÉHO A PĚNOVÉHO MÝDLA Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TELEVIZNÍ KAMPAŇ Prezentace úspěšných projektů ESF a uvedení nového OP LZZ Praha, 22. července 2008 1 1. Zadavatel Stát: Instituce: Česká republika

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Č.j.: ORRI/31193-15/dagm ORRI/4197-2015 Dne 11.09.2015 Oprava výpustného bloku a odpadu z rybníka v parku Rumburské vzpoury, Rumburk Identifikační údaje zadavatele: zastoupený:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 99/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-1747/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.7.2010 Dle rozdělovníku

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy Telefon: +420 723 729 077 E-mail: mail@ghlucin.cz

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy Telefon: +420 723 729 077 E-mail: mail@ghlucin.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 8/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0001

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Průmysl cestovního ruchu pro projekt OP RLZ - MMR Odborná školení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno 01/1.1/18/03 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výběrové řízení dodavatele služeb spojených se zajištěním ubytování,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na služby související s dodávkou e-learningu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 397718-2/ČJ-2015-0000VZ-V

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 397718-2/ČJ-2015-0000VZ-V VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu KŘP hl. m. Prahy - Legerova

Více

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Střední průmyslové školy stavební Pardubice

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Střední průmyslové školy stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 150, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.0572

CZ.1.07/1.1.00/56.0572 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2016 Č.j.: 279047/2016-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí služeb Česká rozvojová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: TELEFON: E-MAIL: DATUM: Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejná

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.1/17/01 MŠMT v případě IPo, v případě GP ZS) 1 Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 Č.J.: MČ P7 018493/2014/OIVZ/MR VYŘIZUJE/TEL: M. Rozlivková /220 144 017 DATUM: 13.6.2014

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno OPVK/2012/01/01_3.2 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Provoz školy 1. CZ.1.07/3.2.12/01.0029

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA Nástavba lázeňského domu Janáček Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA k předkládání nabídek na stavební práce dle platného metodického pokynu o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Českolipská 373, 190 00 Praha 9 IČ: 60445475, DIČ: CZ 60445475 tel.: 283 882 028, fax.: 286 880 209 e-mail: info@ceskolipska.cz www.ceskolipska.cz Výzva k podání cenové

Více

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor investic a správy majetku e-mail: investice@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

Služby města Bochov, s.r.o. Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov IČ: 29069041

Služby města Bochov, s.r.o. Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov IČ: 29069041 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Preambule: Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu (malé hodnoty) ve smyslu 12 odst. 3, zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku.

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku. Zadavatel : Dům zahraničních služeb MŠMT se sídlem : Senovážné nám. 26, 110 10 Praha 1 Zast. : Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou IČ : 61386839 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), Kontaktní osoba: Jakub Ruml / David Čada Telefon: 267 994 439 / 267 994 475 Fax: 272 936 597 E-mail: jakub.ruml@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 5. 3. 2012 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.10 Název veřejné zakázky: Název zadavatele: IČ a DIČ zadavatele: Kontaktní adresa

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz komunikace se zákazníky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz komunikace se zákazníky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz komunikace se zákazníky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady 697/4, 140

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.0280

CZ.1.07/1.1.00/56.0280 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE 1. Identifikace zadavatele Firma: CONEO, s. r. o. Adresa: Durďákova 38,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou Škola spolupracující s Pedagogickou fakultou UP Olomouc tel.: 581 773 766 mob. : 733 171 806 www.zslipnik.cz email: zvspslipnik@email.cz

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 SOKOLOV vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Dodávka ITC vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU STERILIZAČNÍ OBALY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU STERILIZAČNÍ OBALY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU STERILIZAČNÍ OBALY ZMR-2015-17 Zadávací řízení je zahájeno ve smyslu 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více