9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb."

Transkript

1 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky. cz). Zveřejněno od do Podporujete případnou rekonstrukci objektu kina? ano (80%) ne (8%) je mi to jedno (12%) Počet hlasů: 75 ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. KOMUNÁLNÍ VOLBY PO ÁTKY JMÉNO HLASY Zastupitelé města Počátek mají za sebou první rok práce tohoto volebního období. A nyní je řada na voličích, aby se sami pokusili zhodnotit, zda jimi volení zastupitelé pracovali a rozhodovali dobře, špatně nebo vůbec nijak. Loňských komunálních voleb se zúčastnilo přes 51% voličů. Více jak občanů přišlo k T ebický Jan Ing., ODS Šimánek Karel, KDU- SL He mánek Pavel MUDr., ODS Hrn í ová Marie Ing., SNK Vichr František, SSD Beutl Miloš MUDr., KDU- SL Pavlí ek Martin, SNK Zlukyová Jitka, SNK Štefl Karel Mgr., SNK Krásl Otmar Pharm.Dr., KDU- SL volebním urnám. Jistě v tu chvíli Kešner Pavel Mgr., KDU- SL 314 věřili, že volí do zastupitelstva ty Beneš Karel, KS M 310 správně lidi. Bylo zvoleno 15ti Záruba Jan, KS M 299 členné zastupitelstvo v tomto Kratochvíl Vít, ODS 298 složení: V šedém rámečku jsou označeni Nová ek Ji í, SSD 281 zvolení členové Rady města. Každý radní má na starosti určitý úsek Z obsahu: Z jednání města Počátky Zeptali jsme se Fondy evropské unie: 752,7 miliard Kč pro ČR Podkarpatská Rus a my Turistika v Počátkách - ohlédnutí do historie Odpoledne pro děti Počty státních policistů Kino Počátky Ze zápisníku Policie ČR Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Zamyšlení Skončily prázdniny, většina lufťáků už je pryč. Tak si trošinku, ale opravdu jen trošinku zamyslíme a posteskneme nad některým děním v našem městečku: - téměř denně zde potkávám a s hrůzou sledují řadu mladých, zdatných lidí, kteří by mohli odevzdat kus své mladické síly v pracovním poměru. Zatím ale žijí zřejmě jen z podpory (pokud někde pracují, tak načerno), ale i ta jim asi stačí jen k tomu, aby se dosti často opili do němoty. Jeden se nestačí divit tomu, že jim hostinští, když už vidí v jakém stavu jsou, nalijí. A co je až k nevíře opíjejí se u místní benzínky.., - devastace míst, sloužících k oddychu a posezení pro děti i dospělé, zvláště v méně frekventovaných místech. - vysypávání a rozbíjení odpadkových košů, vývěsních skříněk a všeho, co se ještě rozbít dá, - pomalovávání a okopávání nových omítek i ve zdánlivě mrtvých uličkách (například k šancím ), - okupování neobydlených prostor, v domech notoriky, zmíněnými v jiném příspěvku a jejich reji. Tady už se jedná o násilné vniknutí, - jízda Horní ulicí jakýmkoliv dopravním prostředkem připomíná třasák a jakkoliv parkující automobily a zásobování budí hrůzu už ze samotného průjezdu touto ulicí, - dálková doprava a kamiony nadále proudí úzkými ulicemi a o snaze realizovat v budoucnu obchvat města není nikde ani zmínka... Tak bychom si mohli stýskat dál a dál. Pokud čtete PZ pozorně, další např. psí problémy, autobusová doprava apod. byly již vícekrát ROZDĚLENÍ působnosti a odpovědnosti členů rady v samostatné působnosti města Starosta: plní zákonem dané povinnosti, jako např.: svolává zasedání a předkládá program jednání, stanovuje pravidla jednání rady města a předkládá návrh jednacího řádu rady, řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek) a dále plní úkoly v oblasti památkové zóny města a na úseku památkové péče, přenesené působnosti, protipovodňových opatření, školství, odpovídá za informování veřejnosti, podílí se na spolupráci a sdružování města, zaměstnanosti, projednává záležitosti s dlužníky a náhrady škod podle 38 odst. 6 a 7 zákona o obcích, otázky občanství, oslav, soutěží a patronací města, bezpečnosti a ochrany zdraví, pohřebnictví, předkládá návrhy v rámci rozvojového plánu města, směrného územního plánu a rozpočtového výhledu města, dohlíží na ochranu majetku města (pozemky, budovy, bydlení), prodeje (zcizení) majetku města, účastní se na finančních kontrolách (závěrečný účet města, přezkum hospodaření) Místostarosta: řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek), propagaci města, cestovní ruch, kulturu a kulturní rozvoj Člen rady MUDr. Miloš Beutl: dohlíží na podnikatelské prostředí Člen rady MUDr. Pavel Heřmánek: působí na úseku sociální oblasti, pečovatelské služby, péče o starší občany, řeší otázky zdravotnictví a hygieny; Člen rady Martin Pavlíček: dohlíží na činnosti sportovní, hasičů a jejich zásahové jednotky a spolků ve městě, dopravu a dopravní značení ve městě, osvětlení, parkové úpravy, plochy městské zeleně, květinovou výzdobu, veřejná prostranství podle 34 zákona o obcích, péči o zvířata, čistotu města, odpadové hospodářství, zásobování pitnou vodou, kanalizaci, ČOV; Rada města za své funkční období (do konce srpna 2007) zasedala celkem 14x a zastupitelstvo se sešlo celkem 5x. Jako své poradní orgány Rada města zřizuje následující komise a jejich členy: Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost předsedkyně Neuberová Ludmila členové - Kráslová Jana, Moravcová Radoslava, ing. Peroutka František za MěÚ Doležalová Vladimíra Komise pro regeneraci městské památkové zóny předseda - Kyba Bohuslav členové Filipová Marie, Šimánek Karel za MěÚ - Zadák Petr Komise pro partnerskou spolupráci předsedkyně Ficková Eva členové Mgr. Blažíček Jaroslav, ing. Hrnčířová Marie, Mgr. Králová Helena, Kratochvíl Vít, Lehejček Adolf, Moravcová Radoslava, Plášilová Hana, Růžička Karel za MěÚ Dubská Věra Povodňová komise předseda ing. Hrnčířová Marie místopředseda PharmDr. Otmar Krásl tajemník komise Pavlíček Martin členové Jelínek Oldřich, Marek Václav, Přeslička Josef, ing. Rudišar Luboš, Syrovátk František za MěÚ Hůša Pavel, člen pracovního štábu, hlídková služba Letopisecká komise předsedkyně Zlukyová Jitka 2

3 členové - Kouba Jan, Ledvinka Jaroslav za město Kratochvíl Vít Zastupitelstvo města zřizuje své kontrolní orgány, následující výbory a jejich členy: Finanční výbor předseda Mgr. Pavel Kešner členové Martin Dvořák, Ing. Drahoslav Kadlec, Jan Kouba, Ing. Luboš Rudišar za město Ivana Hůšová Kontrolní výbor předseda Karel Beneš členové Petr Janko, Oldřich Jelínek, Mgr. Karel Štefl, František Vichr za město Romana Zaňáková Organizace zřízené městem: Obchodní společnost: Vodotechnické služby s.r.o. (ředitel p. Zdeněk Kopecký) Organizační složky: Pečovatelská služba (vedoucí pí Milada Norková), Lesy města Počátky (vedoucí p. Radek Mraček), Sbor dobrovolných hasičů (velitel sboru: Vladimír Janko) Příspěvkové organizace: Kulturní zařízení města Počátky (vedoucí p. Vít Kratochvíl), Městské muzeum (vedoucí pí Marie Filipová), Základní škola (ředitel p. Mgr. Jaroslav Blažíček), Mateřská škola (ředitelka pí Hana Trkolová) Aby se tená i dozv d li více o práci volených zastupitel, rozhodla se redak ní rada Po áteckého zpravodaje oslovit všechny radní s otázkou: JAK BYSTE ZHODNOTIL 1. ROK VOLEBNÍHO OBDOBÍ O IMA RADNÍHO Vyjád it se mohou nejen radní a zastupitelé (sou asní i ti z minulých let), ale i ob ané, voli i k fungování celého m sta i k práci jednotlivých organizací z ízených m stem. Vyzýváme tedy spoluobčany, aby se zajímali a zapojovali do dění ve městě, ať už osobní účastí na zasedání nebo čtením úřední desky v přízemí MěÚ nebo na internetových stránkách města. Čekáme na vaše příspěvky, dotazy, podněty. Zde uvádíme několik námětů, které by mohly čtenáře inspirovat k diskuzi: - rekonstrukce komunikací - nutnost koupaliště - provozování sportovní haly - parkování v Horní ulici a na náměstí - kino - obchodní síť - průmyslová zóna - autobusová doprava o víkendech - rychlíková zastávka ve Stojčíně - záchranná služba a lékařská služba první pomoc - dopravní obchvat města - VTS s.r.o - stavební parcely - Valcha Velké a malé jezero - komunikace představitelů města s občany redakce Počáteckého zpravodaje Letem nejen počáteckým světem zmiňovány. Mnohé se ani nehodí uvádět a zveřejňovat. FRK Pohostinství v rukách cizinců?! Toť otázka. Uvidíme! Zatím U Karásků se snaží vévodit snad Arabové, Modrou Hvězdu od poloviny září údajně převezmou Skotové. Na Volmanec nesmíme Holanďané. Jak to bude s Kateřinkami? Také uvidíme. Co vyhlášené české pohostinství? Nedávno jsme si v PZ přečíst, kolik bylo v Počátkách hospůdek a uživily se... FRK Pan Šetina by se divil Zhruba před třemi týdny mě zastavilo několik zvídavých turistů před domem, známým z fi lmu Postřižiny (kdysi Kožešnictví U Burešů ) a nechtěli věřit tomu, že je to stejný dům, který ve fi lmu viděli. Tak od té doby chátral a chátrá dál. A to ještě nevědí, co se v onom domě děje nyní. V opuštěném domě se v zimě kouří z komína, konají se odpolední i večerní párty, dokonce zde i jednou hořelo Stávající majitel pan Šetina zřejmě o ničem neví. K užívání domu jeho návštěvníci klíče nepotřebují. Vždy se tam ale dostanou. Co vy na to? Ale hlavně co na to MěÚ a Policie. A co pan majitel? FRK 3

4 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (ČERVENEC 2007) Rada města schvaluje: - v souladu s ust. 3 zák.č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, předložený návrh obsahu zápisu do Kroniky města Počátky za rok 2006 a nemá žádných připomínek - fi rmu Vodotechnické služby s.r.o. Počátky k realizaci akce Výstavba přístupového chodníku a vjezdu k rodinnému domu manželů Jelínkových v ulici Na Kopci ; fi rma VTS s.r.o. Počátky předložila nejvýhodnější nabídku za cenu díla ,16 Kč vč. DPH - Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a fi rmou PPCentrum s.r.o., Praha 9 na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh na akci Rekonstrukce budovy KINA. Rada města pověřuje: - pracovníka přestupkové komise k vymáhání částky ,- Kč dle fakturace Spolku na ochranu zvířat Polná, od majitele psů za odchyt zvířat provedený dne Rada města bere na vědomí: - přehled příjmů a výdajů divadelního souboru J.K. Tyl za l. pololetí roku 2007 a dále pověřuje vedoucího KZM jednat o možnosti osamostatnění souboru J.K. Tyl; výsledek jednání bude radě předán do konce září studii na rekonstrukci kina a domu čp. 7 v Počátkách, zpracovanou Ing. Janem Šlechtou - oznámení náměstka hejtmana Kraje Vysočina, o přijatém usnesení, na jehož základě dojde s účinností od k výrazné změně v systému organizace lékařské služby první pomoci a pověřuje starostku města sjednáním osobní schůzky na toto téma s ing. Pavlem Hájkem, náměstkem hejtmana a MUDr. Lukášem Kettnerem, ředitelem ZZSKV - oznámení odboru sekretariátu hejtmana KÚKV o zamítnutí žádosti města Počátky na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku ZEPTALI JSME SE V prostorách bývalé prodejny HEVA u elektrárny je otevřen nový obchod s motorkami. Jednomu z majitelů PAVLU KANTOROVI jsem položila několik otázek. JiZ Můžete čtenářům Počáteckého zpravodaje představit svou prodejnu? PK Je to prodejna motorek a veškerého příslušenství od oblečení, po náhradní díly. Máme náhradní díly na pionýry, babety, nabízíme pneumatiky, oleje. Naší nabídku najdou zájemci na našich internetových stránkách JiZ Jaké konkrétně motorky nabízíte? PK Jsme prodejna motorek nových, ojetých, zajišťujeme komisní prodej bazarových motorek. Nabízíme motocykly české, japonské, čínské, sportovní čtyřkolky, skútry. Jsme schopni sehnat a dovést motorku podle přání a představ zákazníka ať už se jedná o značku, barvu, cenu. Můžeme přivést motorku úplně novou nebo zajetou. JiZ Jak dlouho podnikáte? PK Nyní jsme tři společníci a ofi ciálně podnikáme přibližně rok. I když můj zájem o motorky trvá už od dětství. Motorky nejen prodáváme, ale samozřejmě zajišťujeme servis, opravíme i motorku, která nebyla u nás zakoupena, zajišťujeme garanční prohlídky po dobu záruční lhůty, což jsou dva roky. JiZ Už měla počátecká veřejnost možnost seznámit se s vaší podnikatelskou činností? PK - Ano, na Dnu přírody jsme předváděli sportovní čtyřkolky, o ty je v současnosti velký zájem. Děkuji za rozhovor a zájemcům silných strojů doporučuji: Přijďte se podívat, budete mít z čeho vybírat.. Kdysi řekl jeden z bývalých ministrů dopravy Martin Říman v poslanecké sněmovně: Neznám krásnější pocit, než mít mezi stehny silný stroj. Chválil jízdu na motorce. JiZ CO VÁS ZAJÍMÁ Proč bývá v ulicích města silný zápach z kanálů? Odpovídá: vedoucí VTS.s.r.o ZDENĚK KOPECKÝ K zapáchání kanalizace by nemělo docházet. Aby se zabránilo zápachu z kanalizace mají mít dešťové vpusti na komunikacích vodní uzávěr (sifon) tak jako kanalizace v bytě nebo domě a poklopy kontrolních šachet mají co nejméně otvorů. Pokud v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost těmto opatřením, nebo dešťové vpusti byly provedeny z truních rozvodů a ne z určených dílů, může se stávat, při poklesu atmosférického tlaku, že kanalizace finguje jako komín a kanalizace je cítit. Většinou se jedná o krátkodobý stav a po dešti, který přichází s poklesem tlaku, zápach zmizí. Pokud je však zápach z kanalizace trvalý jedná se o závadu. Při poklesu kanalizačního potrubí dojde v nejnižším místě k usazování kalu ze splaškových vod a ke zmenšení průtočného profi lu kanalizace. Vzduch v kanalizačním potrubí nemůže proudit a je přitékající vodou vytlačován přes poklopy do ulic. V tomto případě odstraní trvale zápach pouze oprava kanalizačních rozvodů. Pokud je cítit zápach v domě nebo na dvoře, je potřeba zkontrolovat všechny výpusti a do sifonů (vodních uzávěrů) dolít vodu. 4

5 100 LET POČÁTECKÉHO VODOVODU Zasílám vám co nejsrdečnější pozdrav z mé nádherné dovolené zní text na pohlednici z doby 2. světové války, kdy městský vodovod měl už za sebou tři desítky let svého trvání. Z líce pohlednice je zřejmý stav staveb zbudovaných v místech pramenů kvalitní pitné vody ke cti jejich svatých patronů. Ano, už před více jak sto lety naši předkové na tehdejší radnici rozpoznali potřebu pitné vody pro občany a rozhodli podpořit projekt vybudování městského vodovodu. Díky jejich moudrosti byla voda v listopadu tedy před sto lety, a tentokrát skutečně pro občany, do města přivedena. Vodovod mělo město již dříve. Byl dřevěný a přiváděl vodu z městského rybníka do pivovaru. Voda hrála i v historii našeho území významný vliv. Katastrem města Počátek prochází rozvodí vod Černého a Severního moře. Toky byly tvořivým fenoménem krajiny i vodítkem její kolonizace a voda, resp. její počátky = prameny daly pravděpodobně i jméno našemu městu. Voda je kolébkou života, společně se vzduchem pak prostředím, v němž veškeré životní pochody dodnes probíhají, a je i hlavní složkou všech organismů. Lidské tělo je z ní tvořeno ze 70% (pocení udržuje teplotu teplokrevných obratlovců), rostliny jí obsahují až 90%. Na Zemi je vody mil. km3, z toho pitné jen 10,74 mil. km3. Dalších 23,19 mil. km3 je vázáno v ledovcích. Pomineme-li vodu svěcenou, známe vodu dešťovou, měkkou, tvrdou, minerální, artézskou, mořskou, pitnou, užitkovou, spodní, podzemní, říční, stojatou, termální, teplou, studenou, odpadní a později se připojila i voda odsolovaná, destilovaná, balená, radioaktivní. Důležitost pitné vody pro život lidé zdůrazňovali pojmenováním jejích kvalitních zdrojů jmény, často jmény významných světců. sv. Vojtěch, sv. Kateřina,, sv. Markéta a též sv. Ludmila jsou jména pramenů na Počátecku. Takovou moc měla voda v lidských představách vycházejících ze zkušenosti. Chcete vědět o vodě víc? Vesmír je podivné místo. O tom není pochyb. Čas je plastický, prostor zakřivený a kauzalita představuje jen krásný sen. Tak je tomu alespoň ve strašidelném světě tančících vln a částic. V. Farkas Molekuly vody H2O mají tvar písmene V. Atom kyslíku, který je na vrcholu, má dva páry elektronů nezúčastňujících se chemické (kovalentní) vazby, ale přitahujících protony. Proto jsou atomy vodíku chemicky vázané na jeden atom kyslíku přitahovány nevaznými elektrony atomu kyslíku druhé molekuly. Tímto přetahováním vznikl zvláštní druh vazby, slabší než vazba chemická vodíkový můstek. Voda se vyskytuje ve skupenství pevném (led, jinovatka, kroupy, sníh), plynném i kapalném. Naše Země, díky své poloze a vzdálenosti od slunce má vodu ve všech těchto skupenstvích. Pokud bychom byli blíže slunci ztratili bychom ji. Pokud bychom byli dále od slunce vyskytovala by se pouze v podobě ledu. To tekutá voda přemisťovala především sloučeniny uhlíku a dusíku do vodních nádrží jako v minulých dobách a ještě dnes přemisťuje minerální soli. Odpařováním vody vznikal zahuštěný roztok t.zv. primární bujon vzniku života. Důležitou roli sehrály též jílové minerály díky velkému povrchu a zvláštní krystalické struktuře. Tekutou sladkou vodu, které je na Zemi pouze 0,81% známe v podobě pramenů, gejzírů, potoků, řek, jezer, rybníků a jiných nádrží, vodopádů, deště, mlhy, rosy. Dala vznik údolím i kaňonům, meandrům, peřejím a naplaveninám. Mořská voda pak zálivům, útesům a plážím. Voda oceánů a moří zachytí 85% slunečního světla i tepla neboť tvoří 70,8% povrchu Země. Vodních ploch je na jižní polokouli 2,5x více než na polokouli severní. Rozdílnou teplotou i 3x větším specifi ckým teplem, než mají např. horniny významně ovlivňuje vznik vodních, (s hladinou oceánů rovnoběžných proudů) a tím podnebí Země - teplotu, vlhkost vzduchu, směr a sílu jeho proudění. Svislý pohyb mořské vody rozdílnou hustotou je naopak nepatrný jen 2 až 5 m /rok. Proto např. než se dostane radioaktivní odpad uložený na dno mořské na mořskou hladinu svou radioaktivitu za ten čas ztratí, nebo se mu významně zmenší, ale trvale nezničitelné jedovaté látky naopak mohou po opětovném vyplutí na hladinu způsobit za staletí mimořádnou katastrofu. Voda je pro nás nejběžnější chemikálií. Přesto o ní víme málo. Je pro nás tak běžná, že se nám zdají její vlastnosti normální. Avšak z hlediska chemického patří k výlučným. Molekuly vody jsou k sobě vázány značnou silou jinak by byla plynem (párou), který by se zkapalňoval teprve okolo - 800C. Vodíkový můstek a elektrostatické síly kladně nabitého jádra vodíku ochotně mezi sebe přijímají atomy látky atomy hydrofi lních (milujících vodu). Takové látky jsou ve vodě rozpustné, nebo s ní mísitelné. Lehčí, např. oleje, či těžší, např. chloroform (látky hydrofobní) naopak od sebe vypuzuje. Zvláštní kapitolou s mimořádným významem pro atomovou fyziku jsou její mutanti - těžké vody deuterium a tritium. 5

6 Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídkakdy. A.Einstein Zdá se Vám to zbytečně složité? Nevadí, stačí, když v roce stého výročí městského vodovodu navštívíte, stejně jako náš host z pohlednice, nádhernou procházkou jeho prameny, přečtete si obnovený text na čelní kamenné desce vodojemu u pramenů sv. Vojtěcha a sv. Markéty (proto jej úmyslně neuvádím) a připomenete slušnou formou svým zastupitelům, že i sem je potřebné dobudovat přístupovou komunikaci, aby za dalších sto let mohli naši následovníci stejně jako my dnes vzdát čest svým pramenům. Jan Třebický Léskovec, srpen 2007 PODKARPATSKÁ RUS A MY V srpnovém PZ jsme si přečetli o úvahách radních Kraje Vysočina, jak pomoci území, patřícímu před lety pod Československo, čili Podkarpatské Rusi. Kdo jen trochu zná stávající poměry v této zemi (dnes nazývaná Zakarpatská oblast Ukrajiny ) by tuto snahu určitě podpořil Již jednou jsem o této oblasti v PZ psal a dokonce ji už třikrát navštívil. Města Užhorod či Mukačevo při příjezdu působý již Evropským dojmem. Čím dále se od těchto měst vzdalujete a pohybujete se po venkově, tím víc musíte dát za pravdu rčení, že je to země, v níž se zastavil čas. Překrásná příroda, putování po poloninách, kopcích i vrcholcích hor v každém turistovi zanechá trvale nezapomenutelné vzpomínky s touhou zase se znovu vrátit. Tolik z pohledu návštěvníka turisty. Z druhého pohledu je více než smutné pozorovat život trvalých obyvatel této oblasti, milých a přátelských. Kdo neuvidí, neuvěří. Žít a přežít trvale pod hranicí životního minima s malou možností zaměstnání se solidním výdělkem nutí dřít se na políčkách, pastvinách, v lese, nebo hledat zaměstnání v zahraničí. Tyto a další smutné skutečnosti byly podnětem k založení Společnosti přátel Podkarpatské Rusi (SPPR). S ústředím v Praze a odbočkami v J. Hradci a v Brně. Smyslem založení této společnosti byla snaha alespoň trochu pomoci zemi, patřící dříve pod Československo. Jejími zakladateli byli ti, kteří tam před válkou žili a pracovali i jejich potomci, žijící dnes v ČR. Vedení SPPR s dlouholetými zkušenostmi, ale s daleko skromnějšími fi nančními prostředky, než jaké by mohl poskytnout náš kraj by určitě bylo nejschopnějším partnerem při uskutečňování pomoci této oblasti. Pokud byste měli zájem o členství u SPPR odbočce J. Hradec, ozvěte se na tel FRK člen SPPR J. Hradec VZDĚLÁVACÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY V rámci projektu Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina bude Recentrum občanského sdružení Via rustica otevírat tento rok další vzdělávací a rekvalifi kační kurzy. Kurzy jsou spolufinancovány Evropskou unií a krajem Vysočina a jsou poskytovány zdarma pro následující skupiny obyvatel: Rodiče na rodičovské dovolené, absolventi bez praxe, handicapovaní, nezaměstnaní, nekvalifi kovaní. Kurz: Anglický jazyk Studenti: Začátečníci, nebo pokročilí. Kapacita: 10 studentů Pacov, 10 studentů Kamenice n. L. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT ZADÁNÍ Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov SŠ Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice n. L. Kurz: Řidičský průkaz C Studenti: vlastníci řiď. průkazu B s čistým trestním rejstříkem Kapacita: 5 studentů Pacov, 5 studentů Kamenice Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov SŠ Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice n. L. Kurz: Svářečský průkaz Studenti: bez omezení, podle metody Kapacita: 30 studentů Pacov Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov Registrace probíhá na pod odkazem KURZY. V případě nejasností nás kontaktujte na tomto u případně na telefonu Kolik trojúhelníků najdete v obrázku? Řešení naleznete na straně 10. 6

7 TURISTIKA V POČÁTKÁCH OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE Letošní turistická sezóna je u konce. Mnozí z nás absolvovali řadu kilometrů pěšky, na kole nebo autem. Mnoho turistů opět navštívilo naše město. Turistika však není žádná novodobá módní záležitost, jak dokládá materiál z místního muzea. Stopy počáteckých turistů a doklady o tom, jsou více jak 100 let staré. Jsou to např. fotografi e ze zájezdů a výletů nebo kamínky z egyptských pyramid, které přivezl jeden z počáteckých občanů. Skutečně organizovaná turistika v Počátkách se datuje rokem 1923, kdy byl založen Odbor klubu československých turistů. Jemu předcházel Spolek pro zimní sporty, který organizoval kurzy lyžování v lázních sv. Kateřiny. V březnu 1923 se konala ustavující valná hromada v hotelu Modrá hvězda, kde měl odbor po celou dobu své existence své sídlo. V krátké době měl klub 100 členů a zdárně se rozvíjela jeho činnost. Téhož roku byl založen tenisový kroužek, který měl 10 členů a své hřiště na Valše. V plánu bylo též zřízení cyklistického kroužku. Činnost počáteckých turistů byla bohatá, úctyhodná a dneškem málo doceněná. Byly organizovány desítky pěších výletů do okolí, výlety autem a především vlakem, protože klub měl výhodnou slevu na dráze. Výlety byly polodenní, celodenní i vícedenní, každý jednotlivec urazil průměrně za rok 90 km pěšky, 160 km autem či autobusem a 300 km vlakem. Zde je několik pozvánek k výletům, které bývaly vyvěšené v informační skříňce u Modré hvězdy nebo v obchodech: - v neděli 13. července 1924 polodenní vycházka na Lísek, na jehož vrcholku táboření a určení cest ke značkování, sraz v 1.1/2 hod. u továrny - v neděli 20. června 1924 zájezd do Pacova na krajinskou výstavu ranním vlakem v 8.10 hod, zpět večerním vlakem, sraz v 7.00 u nemocnice - v neděli 27. června 1924 celodenní výlet na Roštýn, aprovizaci a turistickou výzbroj sebou, cesta tam i zpět lesem, sraz v 7.00 hod. u továrny srpna 8-9 denní zájezd do Moravských Beskyd a na Podyjí, vyjede se z Počátek v sobotu 2. srpna v 8.10 hod.(následuje podrobný program) - v neděli 29.dubna 1923 pěší výlet z Počátek přes Vesci, Prostý do Zahrádek, prohlídka lihovaru, dále do Horní Olešné přes Stojčín domů - v neděli 1. července 1923 okružní cesta autem z Počátek přes Kamenici n.l. (památná lípa) Černovice, starou Budějovickou solnou cestou na starobylý hrad Choustník, přes Tučapy, Dírnou (zámek) do Červené Lhoty a přes Deštnou, Kamenici n.l., Etynk domů. Aprovizaci sebou, odjezd v 7 hod ráno, auto čeká před hostincem u Karásků, počet účastníků omezen. Vedle vlastní turistiky prováděl klub řadu záslužných činností. Organizoval výstavy, uspořádal řadu poučných besed a přednášek: - Povážím na Vysoké Tatry, Ze země věčného ledu, K jižním mořím-jaru vstříc, Král bílých hor-mont Blanc, Z cesty do Belgie a Anglie, Cesta do Řecka, Cesta z Terstu, Cesta do Tunisu.. přednášeli vždy vzdělaní lektoři a cestovatelé, promítaly se desítky barevných světelných obrazů.. Na podnět počáteckých turistů byl natočen dokumentární fi lm o Počátkách. Z popudu turistů byla pořízena pamětní deska na rodném domě Otokara Březiny, byly pořízeny pamětní měděné desky významných rodáků a osobností a umístěny na domech. Během druhé světové války byly desky ukryty a po válce vráceny na svá místa, aby nás informovaly o bohaté historii našeho města. Turisté také převzali péči o hrob rodičů Otokara Březiny, zhotovili a umístili dvě informační tabla na vlakové nádraží ve Stojčíně, vyznačili několik desítek kilometrů turistických tras s informačními cedulkami, (např. z vlakového nádraží Stojčín, přes Balkovo peklo, do lázní sv. Kateřiny). Pokrokovým činem turistů bylo zřízení vlastní turistické noclehárny v roce 1924, která měla velmi dobrou a vyhlášenou pověst. Umístěna byla v měšťanské škole a měla dvě stálá a dvě provizorní lůžka. V činnosti byla vždy v červenci a srpnu a ochotným správcem byl školník Václav Tůma se svou manželkou. V noclehářských záznamech bylo mnoho pochvalných a děkovných zápisů. Chudým nocležníkům byla dokonce zdarma poskytnuta snídaně. Další plánovanou akcí turistů byla stavba rozhledny na vršku Lísek, bohužel, ta se už neuskutečnila. Po deseti letech aktivní existence odboru turistiky po úmrtí několika významných funkcionářů začala činnost mírně stagnovat a zaměřila se především na propagaci města, vydávání letáků, pohlednic, publikací, jízdních řádů, mapek okolí, značení cest.válku prožili turisté takřka bez aktivit a po válce už se nepodařilo činnost, kdysi tak bohatou, znovu obnovit. Odbor klubu československých turistů v Počátkách byl zrušen předáním majetku (asi 3 300Kčs) Krajskému výboru Sokola v Jihlavě. Počátečtí turisté měli svou vlastní vlajku, stanovy, členské odznaky, klubové album s fotografi emi. Svou činností se velmi významně podíleli na propagaci Počátek, psali o nich v novinách, věděli o nich turisté v jiných městech Vykonali mnoho záslužné činnosti, přestože nebyli nijak ofi ciálně podporováni, stačil jim k tomu elán, nadšení a obětavost. Foto: turisté v přímořském rekreačním středisku GRADO v severní Itálii, měli by zde být i počátečtí občané. JiZ 7

8 ODPOLEDNE PRO DĚTI 4. srpna 2007 jsme mohli prožít se svými ratolestmi u hasičárny v Počátkách úžasné odpoledne. Počátečtí hasiči připravili pro děti soutěže, které probíhaly celkem na jedenácti stanovištích. Každý závodník obdržel očíslovanou soutěžní kartičku, kam byly zaznamenávány jeho úspěchy. Děti prolézaly tunelem, házely kroužky, chodily na chůdách, lovily rybičky, překonávaly překážkové dráhy, šplhaly po laně a dokonce musely zvládnout i mnohé hasičské dovednosti. V cíli na všechny čekalo malé překvapení. O úvodní část se postarali počátečtí maxíci, kteří pak dětem zpívali i po celé odpoledne. Bezprostředně po ukončení soutěžení následovalo losování cen. A ceny byly pro každého tedy pro 97 dětí! První cenou byl nádherný dort v podobě hasiče Soptíka. SDH Počátky děkuje všem sponzorům, kteří jim zmíněné ceny darovali. Poté nám všem své hasičské umění předvedli mladí hasiči a malé hasičky se svými maminkami či babičkami. Oběma se požární útok povedl a naše oči se opět upnuly na startovní čáru, kde se začali shromažďovat i poněkud postarší členové sboru. Ale co ten počet? Proč je jich deset? Proč jsou hadice v káře a ne na základně? Zanedlouho jsme na všechny otázky dostali i odpovědi. Nešlo o tradiční útok, ale o legrační exhibici i se starou gardou. Koho by nerozesmál hasič s károu, nebo s berlou, nebo když velitele naložili na nosítka a běželi s ním kupředu, či úmyslně použité prasklé hadice a špatně spojené savice apod. Po troše legrace přešli hasiči k ukázce profesionálního zásahu při autonehodě. Ukázka se týkala hydraulické techniky, vystřihávání zraněné osoby ze zablokovaného auta, ošetření zraněné osoby s poskytnutím první pomoci a hašení hořícího automobilu. Po celé odpoledne se hasiči postarali také o občerstvení. Nechybělo pečené prase, grilované klobásy, párky v rohlíku, nápoje, sladkosti Večer pak probíhal v tanečním rytmu. K poslechu a tanci hrála skupina Karel a my. SDH Počátky děkuje všem svým členům, kteří se na této akci podíleli a nějakým způsobem pomohli. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat našim sponzorům: Potraviny Zmeškal * Cukrárna Jana Hanzálková Pavlína Krátká * Elektra Jana Janková Papírnictví, hračky, sport Jaroslav Skalický * Drogerie Hernovi Autoservis Václav Kadlec * Elzy Počátky * Pneuservis Počátky Aleš Povolný GE Money Bank Počátky * OSH Pelhřimov * Mlékárna Pelhřimov Pojišťovna Generali * Pojišťovna Allianz * Stromware Jihlava Dana Šimánková POČTY STÁTNÍCH POLICISTŮ V měsíci srpnu jsem několikrát v denním tisku i v médiích zaznamenal informaci o naplněnosti stavu policistů v kraji Vysočina. Informace byly dokonce spojovány s komentáři, které říkaly, že naplněnost stavu policistů patří k nejlepším v České republice. Za sebe musím k těmto zprávám poznamenat, že jsou zavádějící, neboť jsou všechny vztaženy k tzv. tabulkovým místům, která mají jednotlivá okresní policejní ředitelství stanovena, a která určují maximální počty policistů, kteří mohou v daném okrese sloužit. A právě v tabulkových místech a jejich počtu je zakopán hlavní problém počtu policistů v kraji Vysočina. Zatímco průměrný počet sloužících policistů v přepočtu na obyvatel je v České republice 35, v kraji Vysočina obsluhuje v průměru obyvatel pouze 21 policistů. To znamená, že kraj Vysočina je na obyvatel v průměru chudší o službu čtrnácti policistů. Všichni si umíme spočítat, že pokud je počet obyvatel Vysočiny 500 tisíc, potom je počet chybějících policistů 50krát 14, tj 700 policistů. Pokud připustíme, že skutečně v řadách policistů je část policistů vytížena i v rámci práce na centrální úrovni, potom jednoduchým, velmi střízlivým a skromným výpočtem, při kterém počet chybějících policistů snížíme o více než 50% se dostáváme pro kraj Vysočina k defi citu cca 300 policistů oproti sloužícímu průměru v necentrálních částech České republiky. Další argument, který je proti Vysočině při výpočtu potřebného počtu policistů používán, je nízká kriminalita našeho kraje. K tomu jako příklad uvedu pouze dva argumenty. Ten první argument se opírá o tvrzení, že je nesprávné extrémně ponižovat stavy policistů tam, kde věci fungují. Právě naopak, je třeba dělat vše proto, aby se nízká kriminalita v daných místech udržela nebo ještě snížila. Druhým příkladem je potom dokumentace nesprávnosti této úvahy ve vztahu k dopravním policistům. Asi 2,2 dopravní policisté na obyvatel v kraji Vysočina je druhý nejnižší počet ze všech krajů, zatímco 72 dopravních nehod na jednoho policistu ročně řadí Vysočinu na druhou příčku z hlediska jejich zatíženosti. Tedy jasný doklad špatného přerozdělení dopravních policistů v rámci naší republiky. Na závěr tedy již mé notoricky známé prohlášení. Nevěřím, že se situace zlepší, dokud nebude v kraji Vysočina plnohodnotné krajské policejní ředitelství. Teprve potom budeme moci skutečně efektivně a odpovědně pečovat o bezpečnost občanů Vysočiny. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 8

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát měsíce: NA SVĚTĚ BY SE UDĚLALO VELICE MÁLO, KDYBYCHOM SE STÁLE OHLÍŽELI NA TO, JAK TO DOPADNE. Gotthold Ephraim Lessing ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2008

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek cena 5,- Kč Jaro je tady Na jaro se všichni těšíme, přestože míváme po zimě pár kilo navíc a zmáhá nás jarní únava. Už naši předkové se těšili na jaro, snad proto,

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

NOVINY VIZOVSKÉ. Zámecká zahrada

NOVINY VIZOVSKÉ. Zámecká zahrada VIZOVSKÉ NOVINY vydává Rada města a Městský úřad ve Vizovicích Zámecká zahrada Otevření spodní brány z ulice Štěpské je v nedohlednu. ročník 27 květen/červen 2012 číslo 3 zdarma Situace kolem rychlostní

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více