9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb."

Transkript

1 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky. cz). Zveřejněno od do Podporujete případnou rekonstrukci objektu kina? ano (80%) ne (8%) je mi to jedno (12%) Počet hlasů: 75 ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. KOMUNÁLNÍ VOLBY PO ÁTKY JMÉNO HLASY Zastupitelé města Počátek mají za sebou první rok práce tohoto volebního období. A nyní je řada na voličích, aby se sami pokusili zhodnotit, zda jimi volení zastupitelé pracovali a rozhodovali dobře, špatně nebo vůbec nijak. Loňských komunálních voleb se zúčastnilo přes 51% voličů. Více jak občanů přišlo k T ebický Jan Ing., ODS Šimánek Karel, KDU- SL He mánek Pavel MUDr., ODS Hrn í ová Marie Ing., SNK Vichr František, SSD Beutl Miloš MUDr., KDU- SL Pavlí ek Martin, SNK Zlukyová Jitka, SNK Štefl Karel Mgr., SNK Krásl Otmar Pharm.Dr., KDU- SL volebním urnám. Jistě v tu chvíli Kešner Pavel Mgr., KDU- SL 314 věřili, že volí do zastupitelstva ty Beneš Karel, KS M 310 správně lidi. Bylo zvoleno 15ti Záruba Jan, KS M 299 členné zastupitelstvo v tomto Kratochvíl Vít, ODS 298 složení: V šedém rámečku jsou označeni Nová ek Ji í, SSD 281 zvolení členové Rady města. Každý radní má na starosti určitý úsek Z obsahu: Z jednání města Počátky Zeptali jsme se Fondy evropské unie: 752,7 miliard Kč pro ČR Podkarpatská Rus a my Turistika v Počátkách - ohlédnutí do historie Odpoledne pro děti Počty státních policistů Kino Počátky Ze zápisníku Policie ČR Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Zamyšlení Skončily prázdniny, většina lufťáků už je pryč. Tak si trošinku, ale opravdu jen trošinku zamyslíme a posteskneme nad některým děním v našem městečku: - téměř denně zde potkávám a s hrůzou sledují řadu mladých, zdatných lidí, kteří by mohli odevzdat kus své mladické síly v pracovním poměru. Zatím ale žijí zřejmě jen z podpory (pokud někde pracují, tak načerno), ale i ta jim asi stačí jen k tomu, aby se dosti často opili do němoty. Jeden se nestačí divit tomu, že jim hostinští, když už vidí v jakém stavu jsou, nalijí. A co je až k nevíře opíjejí se u místní benzínky.., - devastace míst, sloužících k oddychu a posezení pro děti i dospělé, zvláště v méně frekventovaných místech. - vysypávání a rozbíjení odpadkových košů, vývěsních skříněk a všeho, co se ještě rozbít dá, - pomalovávání a okopávání nových omítek i ve zdánlivě mrtvých uličkách (například k šancím ), - okupování neobydlených prostor, v domech notoriky, zmíněnými v jiném příspěvku a jejich reji. Tady už se jedná o násilné vniknutí, - jízda Horní ulicí jakýmkoliv dopravním prostředkem připomíná třasák a jakkoliv parkující automobily a zásobování budí hrůzu už ze samotného průjezdu touto ulicí, - dálková doprava a kamiony nadále proudí úzkými ulicemi a o snaze realizovat v budoucnu obchvat města není nikde ani zmínka... Tak bychom si mohli stýskat dál a dál. Pokud čtete PZ pozorně, další např. psí problémy, autobusová doprava apod. byly již vícekrát ROZDĚLENÍ působnosti a odpovědnosti členů rady v samostatné působnosti města Starosta: plní zákonem dané povinnosti, jako např.: svolává zasedání a předkládá program jednání, stanovuje pravidla jednání rady města a předkládá návrh jednacího řádu rady, řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek) a dále plní úkoly v oblasti památkové zóny města a na úseku památkové péče, přenesené působnosti, protipovodňových opatření, školství, odpovídá za informování veřejnosti, podílí se na spolupráci a sdružování města, zaměstnanosti, projednává záležitosti s dlužníky a náhrady škod podle 38 odst. 6 a 7 zákona o obcích, otázky občanství, oslav, soutěží a patronací města, bezpečnosti a ochrany zdraví, pohřebnictví, předkládá návrhy v rámci rozvojového plánu města, směrného územního plánu a rozpočtového výhledu města, dohlíží na ochranu majetku města (pozemky, budovy, bydlení), prodeje (zcizení) majetku města, účastní se na finančních kontrolách (závěrečný účet města, přezkum hospodaření) Místostarosta: řeší vnější vztahy města (zastupuje město navenek), propagaci města, cestovní ruch, kulturu a kulturní rozvoj Člen rady MUDr. Miloš Beutl: dohlíží na podnikatelské prostředí Člen rady MUDr. Pavel Heřmánek: působí na úseku sociální oblasti, pečovatelské služby, péče o starší občany, řeší otázky zdravotnictví a hygieny; Člen rady Martin Pavlíček: dohlíží na činnosti sportovní, hasičů a jejich zásahové jednotky a spolků ve městě, dopravu a dopravní značení ve městě, osvětlení, parkové úpravy, plochy městské zeleně, květinovou výzdobu, veřejná prostranství podle 34 zákona o obcích, péči o zvířata, čistotu města, odpadové hospodářství, zásobování pitnou vodou, kanalizaci, ČOV; Rada města za své funkční období (do konce srpna 2007) zasedala celkem 14x a zastupitelstvo se sešlo celkem 5x. Jako své poradní orgány Rada města zřizuje následující komise a jejich členy: Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost předsedkyně Neuberová Ludmila členové - Kráslová Jana, Moravcová Radoslava, ing. Peroutka František za MěÚ Doležalová Vladimíra Komise pro regeneraci městské památkové zóny předseda - Kyba Bohuslav členové Filipová Marie, Šimánek Karel za MěÚ - Zadák Petr Komise pro partnerskou spolupráci předsedkyně Ficková Eva členové Mgr. Blažíček Jaroslav, ing. Hrnčířová Marie, Mgr. Králová Helena, Kratochvíl Vít, Lehejček Adolf, Moravcová Radoslava, Plášilová Hana, Růžička Karel za MěÚ Dubská Věra Povodňová komise předseda ing. Hrnčířová Marie místopředseda PharmDr. Otmar Krásl tajemník komise Pavlíček Martin členové Jelínek Oldřich, Marek Václav, Přeslička Josef, ing. Rudišar Luboš, Syrovátk František za MěÚ Hůša Pavel, člen pracovního štábu, hlídková služba Letopisecká komise předsedkyně Zlukyová Jitka 2

3 členové - Kouba Jan, Ledvinka Jaroslav za město Kratochvíl Vít Zastupitelstvo města zřizuje své kontrolní orgány, následující výbory a jejich členy: Finanční výbor předseda Mgr. Pavel Kešner členové Martin Dvořák, Ing. Drahoslav Kadlec, Jan Kouba, Ing. Luboš Rudišar za město Ivana Hůšová Kontrolní výbor předseda Karel Beneš členové Petr Janko, Oldřich Jelínek, Mgr. Karel Štefl, František Vichr za město Romana Zaňáková Organizace zřízené městem: Obchodní společnost: Vodotechnické služby s.r.o. (ředitel p. Zdeněk Kopecký) Organizační složky: Pečovatelská služba (vedoucí pí Milada Norková), Lesy města Počátky (vedoucí p. Radek Mraček), Sbor dobrovolných hasičů (velitel sboru: Vladimír Janko) Příspěvkové organizace: Kulturní zařízení města Počátky (vedoucí p. Vít Kratochvíl), Městské muzeum (vedoucí pí Marie Filipová), Základní škola (ředitel p. Mgr. Jaroslav Blažíček), Mateřská škola (ředitelka pí Hana Trkolová) Aby se tená i dozv d li více o práci volených zastupitel, rozhodla se redak ní rada Po áteckého zpravodaje oslovit všechny radní s otázkou: JAK BYSTE ZHODNOTIL 1. ROK VOLEBNÍHO OBDOBÍ O IMA RADNÍHO Vyjád it se mohou nejen radní a zastupitelé (sou asní i ti z minulých let), ale i ob ané, voli i k fungování celého m sta i k práci jednotlivých organizací z ízených m stem. Vyzýváme tedy spoluobčany, aby se zajímali a zapojovali do dění ve městě, ať už osobní účastí na zasedání nebo čtením úřední desky v přízemí MěÚ nebo na internetových stránkách města. Čekáme na vaše příspěvky, dotazy, podněty. Zde uvádíme několik námětů, které by mohly čtenáře inspirovat k diskuzi: - rekonstrukce komunikací - nutnost koupaliště - provozování sportovní haly - parkování v Horní ulici a na náměstí - kino - obchodní síť - průmyslová zóna - autobusová doprava o víkendech - rychlíková zastávka ve Stojčíně - záchranná služba a lékařská služba první pomoc - dopravní obchvat města - VTS s.r.o - stavební parcely - Valcha Velké a malé jezero - komunikace představitelů města s občany redakce Počáteckého zpravodaje Letem nejen počáteckým světem zmiňovány. Mnohé se ani nehodí uvádět a zveřejňovat. FRK Pohostinství v rukách cizinců?! Toť otázka. Uvidíme! Zatím U Karásků se snaží vévodit snad Arabové, Modrou Hvězdu od poloviny září údajně převezmou Skotové. Na Volmanec nesmíme Holanďané. Jak to bude s Kateřinkami? Také uvidíme. Co vyhlášené české pohostinství? Nedávno jsme si v PZ přečíst, kolik bylo v Počátkách hospůdek a uživily se... FRK Pan Šetina by se divil Zhruba před třemi týdny mě zastavilo několik zvídavých turistů před domem, známým z fi lmu Postřižiny (kdysi Kožešnictví U Burešů ) a nechtěli věřit tomu, že je to stejný dům, který ve fi lmu viděli. Tak od té doby chátral a chátrá dál. A to ještě nevědí, co se v onom domě děje nyní. V opuštěném domě se v zimě kouří z komína, konají se odpolední i večerní párty, dokonce zde i jednou hořelo Stávající majitel pan Šetina zřejmě o ničem neví. K užívání domu jeho návštěvníci klíče nepotřebují. Vždy se tam ale dostanou. Co vy na to? Ale hlavně co na to MěÚ a Policie. A co pan majitel? FRK 3

4 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (ČERVENEC 2007) Rada města schvaluje: - v souladu s ust. 3 zák.č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, předložený návrh obsahu zápisu do Kroniky města Počátky za rok 2006 a nemá žádných připomínek - fi rmu Vodotechnické služby s.r.o. Počátky k realizaci akce Výstavba přístupového chodníku a vjezdu k rodinnému domu manželů Jelínkových v ulici Na Kopci ; fi rma VTS s.r.o. Počátky předložila nejvýhodnější nabídku za cenu díla ,16 Kč vč. DPH - Smlouvu o dílo mezi Městem Počátky a fi rmou PPCentrum s.r.o., Praha 9 na zpracování projektu včetně žádosti o dotaci a předepsaných příloh na akci Rekonstrukce budovy KINA. Rada města pověřuje: - pracovníka přestupkové komise k vymáhání částky ,- Kč dle fakturace Spolku na ochranu zvířat Polná, od majitele psů za odchyt zvířat provedený dne Rada města bere na vědomí: - přehled příjmů a výdajů divadelního souboru J.K. Tyl za l. pololetí roku 2007 a dále pověřuje vedoucího KZM jednat o možnosti osamostatnění souboru J.K. Tyl; výsledek jednání bude radě předán do konce září studii na rekonstrukci kina a domu čp. 7 v Počátkách, zpracovanou Ing. Janem Šlechtou - oznámení náměstka hejtmana Kraje Vysočina, o přijatém usnesení, na jehož základě dojde s účinností od k výrazné změně v systému organizace lékařské služby první pomoci a pověřuje starostku města sjednáním osobní schůzky na toto téma s ing. Pavlem Hájkem, náměstkem hejtmana a MUDr. Lukášem Kettnerem, ředitelem ZZSKV - oznámení odboru sekretariátu hejtmana KÚKV o zamítnutí žádosti města Počátky na poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku ZEPTALI JSME SE V prostorách bývalé prodejny HEVA u elektrárny je otevřen nový obchod s motorkami. Jednomu z majitelů PAVLU KANTOROVI jsem položila několik otázek. JiZ Můžete čtenářům Počáteckého zpravodaje představit svou prodejnu? PK Je to prodejna motorek a veškerého příslušenství od oblečení, po náhradní díly. Máme náhradní díly na pionýry, babety, nabízíme pneumatiky, oleje. Naší nabídku najdou zájemci na našich internetových stránkách JiZ Jaké konkrétně motorky nabízíte? PK Jsme prodejna motorek nových, ojetých, zajišťujeme komisní prodej bazarových motorek. Nabízíme motocykly české, japonské, čínské, sportovní čtyřkolky, skútry. Jsme schopni sehnat a dovést motorku podle přání a představ zákazníka ať už se jedná o značku, barvu, cenu. Můžeme přivést motorku úplně novou nebo zajetou. JiZ Jak dlouho podnikáte? PK Nyní jsme tři společníci a ofi ciálně podnikáme přibližně rok. I když můj zájem o motorky trvá už od dětství. Motorky nejen prodáváme, ale samozřejmě zajišťujeme servis, opravíme i motorku, která nebyla u nás zakoupena, zajišťujeme garanční prohlídky po dobu záruční lhůty, což jsou dva roky. JiZ Už měla počátecká veřejnost možnost seznámit se s vaší podnikatelskou činností? PK - Ano, na Dnu přírody jsme předváděli sportovní čtyřkolky, o ty je v současnosti velký zájem. Děkuji za rozhovor a zájemcům silných strojů doporučuji: Přijďte se podívat, budete mít z čeho vybírat.. Kdysi řekl jeden z bývalých ministrů dopravy Martin Říman v poslanecké sněmovně: Neznám krásnější pocit, než mít mezi stehny silný stroj. Chválil jízdu na motorce. JiZ CO VÁS ZAJÍMÁ Proč bývá v ulicích města silný zápach z kanálů? Odpovídá: vedoucí VTS.s.r.o ZDENĚK KOPECKÝ K zapáchání kanalizace by nemělo docházet. Aby se zabránilo zápachu z kanalizace mají mít dešťové vpusti na komunikacích vodní uzávěr (sifon) tak jako kanalizace v bytě nebo domě a poklopy kontrolních šachet mají co nejméně otvorů. Pokud v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost těmto opatřením, nebo dešťové vpusti byly provedeny z truních rozvodů a ne z určených dílů, může se stávat, při poklesu atmosférického tlaku, že kanalizace finguje jako komín a kanalizace je cítit. Většinou se jedná o krátkodobý stav a po dešti, který přichází s poklesem tlaku, zápach zmizí. Pokud je však zápach z kanalizace trvalý jedná se o závadu. Při poklesu kanalizačního potrubí dojde v nejnižším místě k usazování kalu ze splaškových vod a ke zmenšení průtočného profi lu kanalizace. Vzduch v kanalizačním potrubí nemůže proudit a je přitékající vodou vytlačován přes poklopy do ulic. V tomto případě odstraní trvale zápach pouze oprava kanalizačních rozvodů. Pokud je cítit zápach v domě nebo na dvoře, je potřeba zkontrolovat všechny výpusti a do sifonů (vodních uzávěrů) dolít vodu. 4

5 100 LET POČÁTECKÉHO VODOVODU Zasílám vám co nejsrdečnější pozdrav z mé nádherné dovolené zní text na pohlednici z doby 2. světové války, kdy městský vodovod měl už za sebou tři desítky let svého trvání. Z líce pohlednice je zřejmý stav staveb zbudovaných v místech pramenů kvalitní pitné vody ke cti jejich svatých patronů. Ano, už před více jak sto lety naši předkové na tehdejší radnici rozpoznali potřebu pitné vody pro občany a rozhodli podpořit projekt vybudování městského vodovodu. Díky jejich moudrosti byla voda v listopadu tedy před sto lety, a tentokrát skutečně pro občany, do města přivedena. Vodovod mělo město již dříve. Byl dřevěný a přiváděl vodu z městského rybníka do pivovaru. Voda hrála i v historii našeho území významný vliv. Katastrem města Počátek prochází rozvodí vod Černého a Severního moře. Toky byly tvořivým fenoménem krajiny i vodítkem její kolonizace a voda, resp. její počátky = prameny daly pravděpodobně i jméno našemu městu. Voda je kolébkou života, společně se vzduchem pak prostředím, v němž veškeré životní pochody dodnes probíhají, a je i hlavní složkou všech organismů. Lidské tělo je z ní tvořeno ze 70% (pocení udržuje teplotu teplokrevných obratlovců), rostliny jí obsahují až 90%. Na Zemi je vody mil. km3, z toho pitné jen 10,74 mil. km3. Dalších 23,19 mil. km3 je vázáno v ledovcích. Pomineme-li vodu svěcenou, známe vodu dešťovou, měkkou, tvrdou, minerální, artézskou, mořskou, pitnou, užitkovou, spodní, podzemní, říční, stojatou, termální, teplou, studenou, odpadní a později se připojila i voda odsolovaná, destilovaná, balená, radioaktivní. Důležitost pitné vody pro život lidé zdůrazňovali pojmenováním jejích kvalitních zdrojů jmény, často jmény významných světců. sv. Vojtěch, sv. Kateřina,, sv. Markéta a též sv. Ludmila jsou jména pramenů na Počátecku. Takovou moc měla voda v lidských představách vycházejících ze zkušenosti. Chcete vědět o vodě víc? Vesmír je podivné místo. O tom není pochyb. Čas je plastický, prostor zakřivený a kauzalita představuje jen krásný sen. Tak je tomu alespoň ve strašidelném světě tančících vln a částic. V. Farkas Molekuly vody H2O mají tvar písmene V. Atom kyslíku, který je na vrcholu, má dva páry elektronů nezúčastňujících se chemické (kovalentní) vazby, ale přitahujících protony. Proto jsou atomy vodíku chemicky vázané na jeden atom kyslíku přitahovány nevaznými elektrony atomu kyslíku druhé molekuly. Tímto přetahováním vznikl zvláštní druh vazby, slabší než vazba chemická vodíkový můstek. Voda se vyskytuje ve skupenství pevném (led, jinovatka, kroupy, sníh), plynném i kapalném. Naše Země, díky své poloze a vzdálenosti od slunce má vodu ve všech těchto skupenstvích. Pokud bychom byli blíže slunci ztratili bychom ji. Pokud bychom byli dále od slunce vyskytovala by se pouze v podobě ledu. To tekutá voda přemisťovala především sloučeniny uhlíku a dusíku do vodních nádrží jako v minulých dobách a ještě dnes přemisťuje minerální soli. Odpařováním vody vznikal zahuštěný roztok t.zv. primární bujon vzniku života. Důležitou roli sehrály též jílové minerály díky velkému povrchu a zvláštní krystalické struktuře. Tekutou sladkou vodu, které je na Zemi pouze 0,81% známe v podobě pramenů, gejzírů, potoků, řek, jezer, rybníků a jiných nádrží, vodopádů, deště, mlhy, rosy. Dala vznik údolím i kaňonům, meandrům, peřejím a naplaveninám. Mořská voda pak zálivům, útesům a plážím. Voda oceánů a moří zachytí 85% slunečního světla i tepla neboť tvoří 70,8% povrchu Země. Vodních ploch je na jižní polokouli 2,5x více než na polokouli severní. Rozdílnou teplotou i 3x větším specifi ckým teplem, než mají např. horniny významně ovlivňuje vznik vodních, (s hladinou oceánů rovnoběžných proudů) a tím podnebí Země - teplotu, vlhkost vzduchu, směr a sílu jeho proudění. Svislý pohyb mořské vody rozdílnou hustotou je naopak nepatrný jen 2 až 5 m /rok. Proto např. než se dostane radioaktivní odpad uložený na dno mořské na mořskou hladinu svou radioaktivitu za ten čas ztratí, nebo se mu významně zmenší, ale trvale nezničitelné jedovaté látky naopak mohou po opětovném vyplutí na hladinu způsobit za staletí mimořádnou katastrofu. Voda je pro nás nejběžnější chemikálií. Přesto o ní víme málo. Je pro nás tak běžná, že se nám zdají její vlastnosti normální. Avšak z hlediska chemického patří k výlučným. Molekuly vody jsou k sobě vázány značnou silou jinak by byla plynem (párou), který by se zkapalňoval teprve okolo - 800C. Vodíkový můstek a elektrostatické síly kladně nabitého jádra vodíku ochotně mezi sebe přijímají atomy látky atomy hydrofi lních (milujících vodu). Takové látky jsou ve vodě rozpustné, nebo s ní mísitelné. Lehčí, např. oleje, či těžší, např. chloroform (látky hydrofobní) naopak od sebe vypuzuje. Zvláštní kapitolou s mimořádným významem pro atomovou fyziku jsou její mutanti - těžké vody deuterium a tritium. 5

6 Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídkakdy. A.Einstein Zdá se Vám to zbytečně složité? Nevadí, stačí, když v roce stého výročí městského vodovodu navštívíte, stejně jako náš host z pohlednice, nádhernou procházkou jeho prameny, přečtete si obnovený text na čelní kamenné desce vodojemu u pramenů sv. Vojtěcha a sv. Markéty (proto jej úmyslně neuvádím) a připomenete slušnou formou svým zastupitelům, že i sem je potřebné dobudovat přístupovou komunikaci, aby za dalších sto let mohli naši následovníci stejně jako my dnes vzdát čest svým pramenům. Jan Třebický Léskovec, srpen 2007 PODKARPATSKÁ RUS A MY V srpnovém PZ jsme si přečetli o úvahách radních Kraje Vysočina, jak pomoci území, patřícímu před lety pod Československo, čili Podkarpatské Rusi. Kdo jen trochu zná stávající poměry v této zemi (dnes nazývaná Zakarpatská oblast Ukrajiny ) by tuto snahu určitě podpořil Již jednou jsem o této oblasti v PZ psal a dokonce ji už třikrát navštívil. Města Užhorod či Mukačevo při příjezdu působý již Evropským dojmem. Čím dále se od těchto měst vzdalujete a pohybujete se po venkově, tím víc musíte dát za pravdu rčení, že je to země, v níž se zastavil čas. Překrásná příroda, putování po poloninách, kopcích i vrcholcích hor v každém turistovi zanechá trvale nezapomenutelné vzpomínky s touhou zase se znovu vrátit. Tolik z pohledu návštěvníka turisty. Z druhého pohledu je více než smutné pozorovat život trvalých obyvatel této oblasti, milých a přátelských. Kdo neuvidí, neuvěří. Žít a přežít trvale pod hranicí životního minima s malou možností zaměstnání se solidním výdělkem nutí dřít se na políčkách, pastvinách, v lese, nebo hledat zaměstnání v zahraničí. Tyto a další smutné skutečnosti byly podnětem k založení Společnosti přátel Podkarpatské Rusi (SPPR). S ústředím v Praze a odbočkami v J. Hradci a v Brně. Smyslem založení této společnosti byla snaha alespoň trochu pomoci zemi, patřící dříve pod Československo. Jejími zakladateli byli ti, kteří tam před válkou žili a pracovali i jejich potomci, žijící dnes v ČR. Vedení SPPR s dlouholetými zkušenostmi, ale s daleko skromnějšími fi nančními prostředky, než jaké by mohl poskytnout náš kraj by určitě bylo nejschopnějším partnerem při uskutečňování pomoci této oblasti. Pokud byste měli zájem o členství u SPPR odbočce J. Hradec, ozvěte se na tel FRK člen SPPR J. Hradec VZDĚLÁVACÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY V rámci projektu Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina bude Recentrum občanského sdružení Via rustica otevírat tento rok další vzdělávací a rekvalifi kační kurzy. Kurzy jsou spolufinancovány Evropskou unií a krajem Vysočina a jsou poskytovány zdarma pro následující skupiny obyvatel: Rodiče na rodičovské dovolené, absolventi bez praxe, handicapovaní, nezaměstnaní, nekvalifi kovaní. Kurz: Anglický jazyk Studenti: Začátečníci, nebo pokročilí. Kapacita: 10 studentů Pacov, 10 studentů Kamenice n. L. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT ZADÁNÍ Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov SŠ Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice n. L. Kurz: Řidičský průkaz C Studenti: vlastníci řiď. průkazu B s čistým trestním rejstříkem Kapacita: 5 studentů Pacov, 5 studentů Kamenice Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov SŠ Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice n. L. Kurz: Svářečský průkaz Studenti: bez omezení, podle metody Kapacita: 30 studentů Pacov Registrace: do Místo: Recentrum, Náměstí svobody 170, Pacov Registrace probíhá na pod odkazem KURZY. V případě nejasností nás kontaktujte na tomto u případně na telefonu Kolik trojúhelníků najdete v obrázku? Řešení naleznete na straně 10. 6

7 TURISTIKA V POČÁTKÁCH OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE Letošní turistická sezóna je u konce. Mnozí z nás absolvovali řadu kilometrů pěšky, na kole nebo autem. Mnoho turistů opět navštívilo naše město. Turistika však není žádná novodobá módní záležitost, jak dokládá materiál z místního muzea. Stopy počáteckých turistů a doklady o tom, jsou více jak 100 let staré. Jsou to např. fotografi e ze zájezdů a výletů nebo kamínky z egyptských pyramid, které přivezl jeden z počáteckých občanů. Skutečně organizovaná turistika v Počátkách se datuje rokem 1923, kdy byl založen Odbor klubu československých turistů. Jemu předcházel Spolek pro zimní sporty, který organizoval kurzy lyžování v lázních sv. Kateřiny. V březnu 1923 se konala ustavující valná hromada v hotelu Modrá hvězda, kde měl odbor po celou dobu své existence své sídlo. V krátké době měl klub 100 členů a zdárně se rozvíjela jeho činnost. Téhož roku byl založen tenisový kroužek, který měl 10 členů a své hřiště na Valše. V plánu bylo též zřízení cyklistického kroužku. Činnost počáteckých turistů byla bohatá, úctyhodná a dneškem málo doceněná. Byly organizovány desítky pěších výletů do okolí, výlety autem a především vlakem, protože klub měl výhodnou slevu na dráze. Výlety byly polodenní, celodenní i vícedenní, každý jednotlivec urazil průměrně za rok 90 km pěšky, 160 km autem či autobusem a 300 km vlakem. Zde je několik pozvánek k výletům, které bývaly vyvěšené v informační skříňce u Modré hvězdy nebo v obchodech: - v neděli 13. července 1924 polodenní vycházka na Lísek, na jehož vrcholku táboření a určení cest ke značkování, sraz v 1.1/2 hod. u továrny - v neděli 20. června 1924 zájezd do Pacova na krajinskou výstavu ranním vlakem v 8.10 hod, zpět večerním vlakem, sraz v 7.00 u nemocnice - v neděli 27. června 1924 celodenní výlet na Roštýn, aprovizaci a turistickou výzbroj sebou, cesta tam i zpět lesem, sraz v 7.00 hod. u továrny srpna 8-9 denní zájezd do Moravských Beskyd a na Podyjí, vyjede se z Počátek v sobotu 2. srpna v 8.10 hod.(následuje podrobný program) - v neděli 29.dubna 1923 pěší výlet z Počátek přes Vesci, Prostý do Zahrádek, prohlídka lihovaru, dále do Horní Olešné přes Stojčín domů - v neděli 1. července 1923 okružní cesta autem z Počátek přes Kamenici n.l. (památná lípa) Černovice, starou Budějovickou solnou cestou na starobylý hrad Choustník, přes Tučapy, Dírnou (zámek) do Červené Lhoty a přes Deštnou, Kamenici n.l., Etynk domů. Aprovizaci sebou, odjezd v 7 hod ráno, auto čeká před hostincem u Karásků, počet účastníků omezen. Vedle vlastní turistiky prováděl klub řadu záslužných činností. Organizoval výstavy, uspořádal řadu poučných besed a přednášek: - Povážím na Vysoké Tatry, Ze země věčného ledu, K jižním mořím-jaru vstříc, Král bílých hor-mont Blanc, Z cesty do Belgie a Anglie, Cesta do Řecka, Cesta z Terstu, Cesta do Tunisu.. přednášeli vždy vzdělaní lektoři a cestovatelé, promítaly se desítky barevných světelných obrazů.. Na podnět počáteckých turistů byl natočen dokumentární fi lm o Počátkách. Z popudu turistů byla pořízena pamětní deska na rodném domě Otokara Březiny, byly pořízeny pamětní měděné desky významných rodáků a osobností a umístěny na domech. Během druhé světové války byly desky ukryty a po válce vráceny na svá místa, aby nás informovaly o bohaté historii našeho města. Turisté také převzali péči o hrob rodičů Otokara Březiny, zhotovili a umístili dvě informační tabla na vlakové nádraží ve Stojčíně, vyznačili několik desítek kilometrů turistických tras s informačními cedulkami, (např. z vlakového nádraží Stojčín, přes Balkovo peklo, do lázní sv. Kateřiny). Pokrokovým činem turistů bylo zřízení vlastní turistické noclehárny v roce 1924, která měla velmi dobrou a vyhlášenou pověst. Umístěna byla v měšťanské škole a měla dvě stálá a dvě provizorní lůžka. V činnosti byla vždy v červenci a srpnu a ochotným správcem byl školník Václav Tůma se svou manželkou. V noclehářských záznamech bylo mnoho pochvalných a děkovných zápisů. Chudým nocležníkům byla dokonce zdarma poskytnuta snídaně. Další plánovanou akcí turistů byla stavba rozhledny na vršku Lísek, bohužel, ta se už neuskutečnila. Po deseti letech aktivní existence odboru turistiky po úmrtí několika významných funkcionářů začala činnost mírně stagnovat a zaměřila se především na propagaci města, vydávání letáků, pohlednic, publikací, jízdních řádů, mapek okolí, značení cest.válku prožili turisté takřka bez aktivit a po válce už se nepodařilo činnost, kdysi tak bohatou, znovu obnovit. Odbor klubu československých turistů v Počátkách byl zrušen předáním majetku (asi 3 300Kčs) Krajskému výboru Sokola v Jihlavě. Počátečtí turisté měli svou vlastní vlajku, stanovy, členské odznaky, klubové album s fotografi emi. Svou činností se velmi významně podíleli na propagaci Počátek, psali o nich v novinách, věděli o nich turisté v jiných městech Vykonali mnoho záslužné činnosti, přestože nebyli nijak ofi ciálně podporováni, stačil jim k tomu elán, nadšení a obětavost. Foto: turisté v přímořském rekreačním středisku GRADO v severní Itálii, měli by zde být i počátečtí občané. JiZ 7

8 ODPOLEDNE PRO DĚTI 4. srpna 2007 jsme mohli prožít se svými ratolestmi u hasičárny v Počátkách úžasné odpoledne. Počátečtí hasiči připravili pro děti soutěže, které probíhaly celkem na jedenácti stanovištích. Každý závodník obdržel očíslovanou soutěžní kartičku, kam byly zaznamenávány jeho úspěchy. Děti prolézaly tunelem, házely kroužky, chodily na chůdách, lovily rybičky, překonávaly překážkové dráhy, šplhaly po laně a dokonce musely zvládnout i mnohé hasičské dovednosti. V cíli na všechny čekalo malé překvapení. O úvodní část se postarali počátečtí maxíci, kteří pak dětem zpívali i po celé odpoledne. Bezprostředně po ukončení soutěžení následovalo losování cen. A ceny byly pro každého tedy pro 97 dětí! První cenou byl nádherný dort v podobě hasiče Soptíka. SDH Počátky děkuje všem sponzorům, kteří jim zmíněné ceny darovali. Poté nám všem své hasičské umění předvedli mladí hasiči a malé hasičky se svými maminkami či babičkami. Oběma se požární útok povedl a naše oči se opět upnuly na startovní čáru, kde se začali shromažďovat i poněkud postarší členové sboru. Ale co ten počet? Proč je jich deset? Proč jsou hadice v káře a ne na základně? Zanedlouho jsme na všechny otázky dostali i odpovědi. Nešlo o tradiční útok, ale o legrační exhibici i se starou gardou. Koho by nerozesmál hasič s károu, nebo s berlou, nebo když velitele naložili na nosítka a běželi s ním kupředu, či úmyslně použité prasklé hadice a špatně spojené savice apod. Po troše legrace přešli hasiči k ukázce profesionálního zásahu při autonehodě. Ukázka se týkala hydraulické techniky, vystřihávání zraněné osoby ze zablokovaného auta, ošetření zraněné osoby s poskytnutím první pomoci a hašení hořícího automobilu. Po celé odpoledne se hasiči postarali také o občerstvení. Nechybělo pečené prase, grilované klobásy, párky v rohlíku, nápoje, sladkosti Večer pak probíhal v tanečním rytmu. K poslechu a tanci hrála skupina Karel a my. SDH Počátky děkuje všem svým členům, kteří se na této akci podíleli a nějakým způsobem pomohli. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat našim sponzorům: Potraviny Zmeškal * Cukrárna Jana Hanzálková Pavlína Krátká * Elektra Jana Janková Papírnictví, hračky, sport Jaroslav Skalický * Drogerie Hernovi Autoservis Václav Kadlec * Elzy Počátky * Pneuservis Počátky Aleš Povolný GE Money Bank Počátky * OSH Pelhřimov * Mlékárna Pelhřimov Pojišťovna Generali * Pojišťovna Allianz * Stromware Jihlava Dana Šimánková POČTY STÁTNÍCH POLICISTŮ V měsíci srpnu jsem několikrát v denním tisku i v médiích zaznamenal informaci o naplněnosti stavu policistů v kraji Vysočina. Informace byly dokonce spojovány s komentáři, které říkaly, že naplněnost stavu policistů patří k nejlepším v České republice. Za sebe musím k těmto zprávám poznamenat, že jsou zavádějící, neboť jsou všechny vztaženy k tzv. tabulkovým místům, která mají jednotlivá okresní policejní ředitelství stanovena, a která určují maximální počty policistů, kteří mohou v daném okrese sloužit. A právě v tabulkových místech a jejich počtu je zakopán hlavní problém počtu policistů v kraji Vysočina. Zatímco průměrný počet sloužících policistů v přepočtu na obyvatel je v České republice 35, v kraji Vysočina obsluhuje v průměru obyvatel pouze 21 policistů. To znamená, že kraj Vysočina je na obyvatel v průměru chudší o službu čtrnácti policistů. Všichni si umíme spočítat, že pokud je počet obyvatel Vysočiny 500 tisíc, potom je počet chybějících policistů 50krát 14, tj 700 policistů. Pokud připustíme, že skutečně v řadách policistů je část policistů vytížena i v rámci práce na centrální úrovni, potom jednoduchým, velmi střízlivým a skromným výpočtem, při kterém počet chybějících policistů snížíme o více než 50% se dostáváme pro kraj Vysočina k defi citu cca 300 policistů oproti sloužícímu průměru v necentrálních částech České republiky. Další argument, který je proti Vysočině při výpočtu potřebného počtu policistů používán, je nízká kriminalita našeho kraje. K tomu jako příklad uvedu pouze dva argumenty. Ten první argument se opírá o tvrzení, že je nesprávné extrémně ponižovat stavy policistů tam, kde věci fungují. Právě naopak, je třeba dělat vše proto, aby se nízká kriminalita v daných místech udržela nebo ještě snížila. Druhým příkladem je potom dokumentace nesprávnosti této úvahy ve vztahu k dopravním policistům. Asi 2,2 dopravní policisté na obyvatel v kraji Vysočina je druhý nejnižší počet ze všech krajů, zatímco 72 dopravních nehod na jednoho policistu ročně řadí Vysočinu na druhou příčku z hlediska jejich zatíženosti. Tedy jasný doklad špatného přerozdělení dopravních policistů v rámci naší republiky. Na závěr tedy již mé notoricky známé prohlášení. Nevěřím, že se situace zlepší, dokud nebude v kraji Vysočina plnohodnotné krajské policejní ředitelství. Teprve potom budeme moci skutečně efektivně a odpovědně pečovat o bezpečnost občanů Vysočiny. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 8

9 KINO POČÁTKY ZÁŘÍ 2007 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. DANNYHO PARŤÁCI 3 USA 2007; 122 MIN.; DO 12 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ TITUL. Danny Ocean a jeho parta by se k návratu k tomu, co jim jde nejlépe, odhodlali jen z jednoho jediného důvodu kdyby byl v ohrožení jeden z nich. Když nelítostný majitel kasina, podrazí Dannyho přítele a učitele Reubena, Danny a jeho věrní opět spojí své síly s cílem vyprázdnit Bankovy sejfy neděle , 19 hod. SMRTONOSNÁ PAST 4 USA 2007; 127 MIN.; DO 12 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ TITUL. Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi rafinovaným útočníkem. Ten využívá nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody na americké infrastruktuře a uvrhl zemi do chaosu. Jeho promyšlený plán však má jednu trhlinu. Nepočítá s tím, že existuje John McClane neděle , 19 hod. HOSTEL II USA 2007; 100 MIN.; DO 18 LET NEPŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITUL. Další filmový masakr pro milovníky opravdových hororů! Tři mladé Američanky, které pod vedením exotické a okouzlující známé z Evropy vydávají z Říma na společný víkendový výlet do lázní s příslibem odpočinku, zotavení a posílení svých přátelských pout.najdou dívky to, co hledají? neděle , 19 hod. PUSINKY ČR 2007, 90 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Iška, Karolína a Vendula jsou tři 18tileté dívky, které právě odmaturovaly. Nechtějí se vzdát školní bezstarostnosti, a proto jedou do Holandska, kde chtějí čtvrt roku pracovat. Proti jejich vůli se k nim přidá Vojta, Iščin bratr a pravá ruka jejího přísného otce. Stává se svědkem a zároveň i katalyzátorem rozpadu jejich vztahu neděle , 19 hod. ZODIAC USA 2007; 158 MIN.; DO 12 LET NEVHODNÝ; ČESKÉ TITUL. Film vychází ze skutečných událostí a vypráví o masovém vrahovi, který několik desetiletí děsil obyvatele San Francisca a zavaloval úřady čtyř soudních okrsků svými šiframi a dopisy. Jeho dopadení bylo pro skupinu policistů posedlostí, která z nich udělala tvory naprosto nepodobné sobě samým neděle , 19 hod. Ze zápisníku Policie ČR Nezvládl smyk a narazil do stromu V sobotu ( ) krátce před polednem jel řidič (19) vozidla Škoda 105 od Počátek na Léskovec. Při průjezdu pravotočivé zatáčky v mírném klesání nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu komunikace, s vozidlem dostal smyk, který nezvládl a vyjel vlevo mimo vozovku, kde čelně narazil do stromu na levé krajnici. Při nehodě byli lehce zraněni tři spolujezdci(19,18,17). Alkohol u řidiče byl vyloučen zkouškou přístrojem Dräger. Způsobená škoda byla vyčíslena na korun. Cyklisté pozor Pro klidné svezení na kole je nejlepší cyklostezka nebo lesní cesta. V neděli ( ) v odpoledních hodinách jel 15 letý cyklista od Žirovnice na Stojčín. Při předjíždění dosud nezjištěným vozidlem, se cyklista na vozidlo otočil a následně nezvládl řízení a upadl na pravou krajnici. Při nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty. FONDY EVROPSKÉ UNIE - Programy Pro období se České republice nabízí až 26,69 mld., přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufi nancování projektů, jelikož Evropská unie fi nancuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. (cca 730,00 mld. Kč). Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 mld., cca 131,38 mld. Kč). Naší oblasti se týká: - ROP NUTS II Jihovýchod Osm tematických operačních programů (21,23 mld., cca 598,62 mld. Kč): - OP Doprava - OP Životní prostředí - OP Podnikání a inovace - OP Výzkum a vývoj pro inovace - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Integrovaný operační program - OP Technická pomoc podle materiálu připravil Ing. Karel Lisa Okresní hospodářská komora Pelhřimov Znáte své město? Nestává se často, aby dům a obchůdek v něm umístěný se navzájem tak doplňovaly, aby spolu tak ladily. Všimněte si, jak obchod SLUNOVRAT v Horní ulici sluší historickému domu se štukovým štítem. (Foto č. 6 v minulém zpravodaji) Dnešní fotografi e č. 7 zachycuje detail většího celku, vše najdeme na velice frekventovaném místě Počátek. 7 9

10 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA VIA RUSTICA O.S. je nezisková organizace, kde jejími členy je veřejný i soukromý sektor. Jedním z úkolů organizace je zapojení se do Operačního programu zemědělství, osy IV. Leader +. V roce 2006 Via rustica o.s. provedla sběr projektových záměrů, které byly zahrnuty do rozvojové strategie organizace. Rozvojová strategie, která slouží pro potřeby získávání fi nančních zdrojů z různých dotačních titulů, je také nedílnou součástí získání fi nančních prostředků z Leaderu +. V současné době Via rustica o.s. připravuje aktualizaci těchto již sebraných projektových záměrů a současně tímto také vyzývá zájemce o získání finančních zdrojů z OP zemědělství, Leaderu +, aby nám své nové projektové záměry zaslali na níže uvedenou kontaktní adresu. Své projektové záměry prosím zašlete na adresu Via rustica o.s., Náměstí Svobody 320, Pacov nebo na jiri. Případně více informací získáte na telefonním čísle Bc. Jiří Hodinka ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK POČÁTKY POŘÁDÁ 1. ROČNÍK TURNAJE V RAPID ŠACHU Kdy a kde: sobota dne v Restauraci ve Stojčíně (naproti železničnímu nádr. Počátky Žirovnice) Program: 8:00 9:15 prezentace účastníků 9:30 18:00 zahájení a průběh turnaje (během turnaje budou prostory restaurace sloužit pro účastníky) 18:30 hod. konec turnaje, vyhlášení výsledků a předávání cen Startovné*: dospělí 100 Kč mládež do 15 let a důchodci 50 Kč (*startovné bude vybíráno při prezentaci) Ceny: 1. cena 500 Kč 2. cena 300 Kč 3. cena 200 Kč další odměny ve věcných cenách!! PŘIJĎTE SE ZÚČASTNIT A NEBO JEN PODÍVAT!! Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Podzim Když dojde rok do míst, kde kytky vadnou zavolá k sobě svého malíře, aby s ním, mrazíkem a mlhou povečeřel z jednoho talíře. Večeře voní inspirací. To vzácné koření má malíř rád. Proto se ochotně do těchto vrací. Ví, že tuto noc již může zlatem malovat. Cítil jsem jeho dech, když ráno unaven šel domů. Zahalen ranní mlhou prošel kolem nás. Musel se zastavit u našeho stromu. Podívej, ve větvích zanechal svůj stříbrný vlas. POČÁTEČTÍ HASIČI V sobotu dne 18. srpna se uskutečnilo krajské kolo v požárním sportu v Petrovicích. Zúčastnil se ho i celek mužů z Počátek. Soutěžilo se ve třech disciplínách: štafeta 4x100m, běh na 100 m s překážkami a pro diváky nejzajímavější požární útok. Počátečtí hasiči zvládli vše na výbornou a proto si právem zasloužili vítězství a mohou se těšit z postupu na Mistrovství republiky v Plzni, které se bude konat druhý víkend v záři. Za celou redakci ještě jednou gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích. 10 PRO MOZKOVÝ ZÁVIT ŘEŠENÍ 10

11 INZERCE Společnost WÜSTENROT a.s. Platíte vysoké úroky z úvěru? Ted už nemusíte!!! Potřebujete fi nance na koupi, modernizaci či výstavbu? Máme pro vás zajímavé slevy při vyřízení až 50% Výhodné povinné ručení se slevou až 10% Neváhejte a volejte na tel KAMENICTVÍ Severa Karel K emešnická Pelh imov tel.: Po-Pá: h Na Kariánce Kamenice nad Lipou tel.: , (p íjem zakázek ve firm JSK-J:Kohout) NOVÉ LEVNÉ P ÍRODNÍ MATERIÁLY - DOVOZ ÍNA P ijímáme zakázky na: Výrobu a montáž pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um lých materiál -teraco) Zhotovení základ pod pomníky Výrobu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k ížky výb r dle katalogu) ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN Přijmu jednoho pracovníka do zámečnické dílny GAS- TRO-NEREZ v Nové Bukové na vlastní ŽL. bližší info: mobil Odkoupím restituční nárok ve výši max. 2000,- Kč - ne starší 2 let. mobil

12 , Hradecká 754,Tel.: , , mobil: Tónovaná barva JUPOL 5l = 25 m cena od 350 Kè vèetnì DPH = 14 Kè/m 2 NOVINKA Jednovrstvá malíøská barva 2 9 základních odstínù, 20 m, cena 320 Kè rychlejednímtahem HLINÍKOVÉ EBØÍKY 5-9,5 m, cena od 3000 Kè vyjímeèná kvalita!! STAVEBNINY Stavební lepidlo CIMSEC ECO 25 kg = 99 Kè Malty a lepidla: SAKRET, TERRANOVA, CIMSEC 12

13 KULTURA Kulturní za ízení m sta Po átky po ádá v M stské knihovn v Po átkách za átek: 12. íjna :00 hod. konec: 13. íjna :00 hod. Vhodné pro žáky 1. až 4. t íd ZŠ. Co Vás eká: opékání bu t testík jak dob e znáte pohádky z ve erní k kvíz vyhledávání v knihovn ve erní kovské pexeso tení pohádek ve erní tancova ka v maskách spánek rozcvi ka, snídan Vzít s sebou: pyžamo, spacák, polštá ek, plyšáka ba kory jednoduchá maska postava z ve erní ka karti ka zdravotní pojiš ovny dobrou náladu!!! EVA A VAŠEK SURF OPĚT V POČÁTKÁCH!!!!!! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN!!! Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén SOKOLOVNA POČÁTKY 5. října 2007 od 17:00 hod. Vstupné 100,- Kč zakoupíte v infocentru Kulturního zařízení města Počátky Horní ul.87, Počátky, tel Nebrat s sebou: pití, jídlo, sladkosti - pitný režim i strava zajišt na P EDNOST MAJÍ D TI, KTERÉ SE NEZÚ ASTNILY AKCE NOC S ANDERSENEM. Možnost p ihlášení do a bližší informace v Infocentru - Horní ul. 87, Po átky, tel ZDENĚK TROŠKA V POČÁTKÁCH Setkání se Zdeňkem Troškou Setkání a povídání se známým režisérem a vypravěčem ZDEŇKEM TROŠKOU se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 od 19:30 v sále KINA POČÁTKY. Vstupenky v ceně 150,- a 130,- Kč jsou již v předprodeji v INFOCENTRU v Počátkách 13

14 Kulturní za ízení m sta Po átky Vás srde n zve na tradi ní Palackého nám stí (uvedené asy jsou pouze orienta ní) 08:30 Mše svatá - kostel Sv. Jana K titele 09:15 Zahájení jarmarku, pozvánky na celý den 09:25 D tský aerobic - SPV Po átky 09:45 Vystoupení fakýra 10:15 eská beseda - Div. soubor J. K. Tyl 11:00 Syndibád - Divadlo Studna 12:15 Po átecká dechovka 14:00 Mažoretky Smile V trný Jeníkov 15:00 eská beseda - Div. soubor J. K. Tyl 15:30 D tský aerobic - pod vedením pí. Vetiškové 16:00 Ferneti - hudební produkce V p ípad nep íznivého po así se program p esouvá do sokolovny. jarmark s ukázkami tradi ních emesel možnost prohlídky kostela Sv. Jana K titele výborné ob erstvení (rybí speciality, pe ené prase, maso na kameni, bur ák, více druh piv ) bohatý program, sout že pro d ti možnost vyhlídky z Po átecké v že možnost návšt vy M stského muzea nabídka suvenýr m sta Po átky Sokolovna od 20:00 hod. Tane ní zábava - hraje HORNET po ádá HC Devil s Po átky Kino od 20:00 hod. Ko ská opera s filmovou projekcí LIMONÁDOVÝ JOE po ádá Po átecký divadelní spolek Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 14

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2010 v 17.00 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více