VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Sídlo organizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizovatel: Město Skuteč Právní forma:obec, IČO: Adresa: Palackého náměstí Skuteč Ředitelka školy: Kontakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinková WWW: Datum poslední aktualizace zařazení do sítě škol: (Rozhodnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátor zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škola kapacita 25 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 25 žáků IZO Školní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A SOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE za školní rok 2013 / 2014 Škola je po materiální stránce dobře vybavena. Disponuje počítačovým vybavením pro jednu čtvrtinu žáků. Sedm počítačů umožňuje dětem přístup na internet. V každé třídě jsou žaluzie pro lepší zastínění a výraznější obraz na Smart Board interaktivní tabuli. Jedna třída je plně vybavena výškově nastavitelnými lavicemi. Druhá třída má pevné lavice avšak třech různých výšek.v každé třídě je nově vybudované, plně odpovídající osvětlení dle platné vyhlášky. Schody vedoucí z přízemí do patra jsou obloženy dlažbou a počátek a konec je vyznačen červenou přechodovou hranou. Schody jsou zabezpečeny zábradlím, které splňuje požadavky norem. Ve školní budově je zřízena výdejna, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní a mateřskou školu. Jídlo je vynášeno až přímo ke strávníkovi na stůl. Před školou udržujeme hřiště s brankami pro fotbal, se sítí pro míčové hry, s hrazdou na gymnastiku a tyčemi pro šplh. Okraj hřiště je zakončen rozběžištěm a doskočištěm pro skok do dálky. Každý den jsme umožnili rodičům umístit dítě v ranní družině, která probíhá v MŠ pod vedením učitelky MŠ s dopolední směnou. Odpolední školní družina začínala v hod. obědem a pokračovala odpoledními volno časovými aktivitami do hod. Ve školní budově je výdejna jídla, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní školu a mateřskou školu. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ve Skutči. Umožňujeme obyvatelům Žďárce dovoz jídla z této jídelny, které si u nás mohou vyzvednout. Součástí školy je mateřská škola. Ta má plně naplněnou jednu třídu. MŠ má k dispozici jednu učebnu s jídelničkou a druhou učebnu, která přes den slouží jako místnost pro pohybové hry. Ve škole jsou umístěny dvě lékárničky jedna je na chodbě, druhá je umístěna v umývárně mateřské školy. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. Plnění hygienických norem. Vše je v souladu s normami. Předmět činnosti školy Poskytování základního vzdělávání, výchovy žáků, stravování žáků a zaměstnanců školy, zabezpečení předškolní výchovy. Součástí školy jako právního subjektu jsou základní škola, školní družina, mateřská škola a školní výdelna. Na škole probíhal jeden krát týdně kroužek. Hry na flétnu a keramický kroužek. Každý týden probíhá výuka Náboženství.. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Školní druž. Jídelna Počet žáků Způsob spojení ročníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jednotřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsou uvedeny ze zahajovacích výkazů k říjnu roku 2013 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

4 4 Do naší školy docházelo v letošním školním roce celkem 28 dětí, z toho 13 dětí ze Žďárce, 7 dětí z Radčic, 3 děti z Oldřetic, 5 ze Skutče. 1.ročník 2.ročník 3. ročník Trník Michal Diana Skálová Janda Marek Trník Marek Veronika Uchytilová Benešová Ludmila Ceralová Anežka Monika Malinská Spilková Kateřina Bielak Denis Jakub Janda Marek Jelínek Balog Miroslav Balogová Kristýna Eliška Novotná Natálie Kratochvilová Daniel Oplíštil Karolína Váchová Tereza Flídrová 4.ročník Hromádková Lucie Kavková Veronika Pavlišová Kateřina 5.ročník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Josef Novotný Martin Spilková Dominika Seznam nově přijatých dětí do 1. roč. na školní rok Po zápisu do 1. třídy konaném a podání žádosti o zapsání dítěte do školy, byli pro školní rok zapsáni do 1. roč. tito žáci: ZŠŽ 2 /2014 Nela Filáčková ZŠŽ 3 /2014 Ondra Hromádko ZŠŽ 6 /2014 Matyáš Kratochvil ZŠŽ 7 /2014 Zdenka Křenková ZŠŽ 8 /2014 Eva Pavlišová ZŠŽ 9 /2014 Filip Peňáz ZŠŽ 10 / 2014 Tomáš Škorpík ZŠŽ 11 /2014 Adam Štěpánek ZŠŽ 12 /2014 Martin Trník SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu navštěvovalo celkem 25 dětí - 9 dětí ze Žďárce, 11 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 z Malinného, 1 z Mrákotína, 1 ze Skutče Adámková Andrea Brychtová Veronika Cimburková Jana Cimburková Tereza Filáčková Nela Hromádko Ondřej Hrubeš Jan

5 5 Hrubešová Adéla Chaloupka Petr Janáčková Nikola Janda Filip Jelínková Veronika Kratochvíl Matyáš Křenková Zdena Malínský Ladislav Michálková Miluše Nováková Aneta Oplíštilová Sára Pavlišová Eva Peňáz Filip Popilka David Škorpík Tomáš Štěpánek Adam Tvrzník Matyáš Ťopek Martin K zápisu do1.třídy se dostavilo celkem 11 žáků - 6 chlapců a 5 dívek. Z toho 2 děti dostaly odklad školní docházky VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.mšmt školní rok 2013/ 2014 v ročnících Počet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 28 MŠ, ŠVP My jsme malí X MŠ 25 šikulové Zaměstnanci školy: Mgr.Radka Červinková - ředitelka Mgr.Lucie Odvárková učitelka na mateřské dovolené Martina Uchytilová vychovatelka, učitelka Zuzana Čáslavská vedoucí uč. mateřské školy, zástupce ředitele Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy Marie Burešová asistentka pedagoga, učitelka A.j.1.-2.roč. Věra Škorpíková nemoc záskok Eva Vodičková Petra Štěpánková - vedoucí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vodička topič, domovník Kateřina Odstrčilová - učitelka Údaje o pracovnících ZŠ Tento školní rok byl pln personálních změn v rezortu nepedagogických zaměstnanců. V dubnu si na svoji žádost ukončila slečna Eva Vodičková svoji zástupovou smlouvu a odešla na pracovní úřad. Pak jsme hledali novou paní uklízečku. Nebyl to lehký úkol najít kvalitní, spolehlivou, pracovitou osobu, která by měla chuť pracovat ve škole jako uklizečka. Z osmi uchazečů přišla

6 6 v úvahu pouze jedna. Zvolili jsme ji. V květnu také paní Škorpíková ukončila dlouhodobou pracovní neschopnost a absolvovala vstupní zdravotnickou prohlídku. Vhledem k závažnosti postižení, které ji zůstalo po skončení léčby, se stala nezpůsobilou k výkonu práce uklizečky. Zažádala o invalidní důchod a ze zdravotních důvodů dala žádost o rozvázání pracovní smlouvy dohodou. V červnu zažádal pan Vodička o rozvázání pracovního poměru dohodou, neboť ho již práce školníka nenaplňovala a nebyl zde rád. V červnu si zase paní Petra Štěpánková našla lukrativnější a finančně zajímavější práci na celý úvazek, a tak se s námi také rozloučila. Nebylo lehké sehnat za tři pracovníky, nové spolehlivé zástupy. V pulce července jsem našla paní Blanku Balkovou, která dříve pracovala jako školnice a ve výdeji obědů v ZŠ Raná. Byla ideálním zástupem a stala se v naší škole školnicí a uklizečkou. V celém pedagogickém sboru základní školy pracují čtyři paní učitelky : Mgr. Radka Červinková ředitelka a třídní učitelka 1.,2. ročníku, Mgr. Kateřina Odstrčilová třídní učitelka 3.,4.,5.ročníku. Martina Uchytilová vychovatelka školní družiny a učitelka výtvarné výchovy, pracovního vyučování, prvouky a tělocviku, dále Marie Burešová - učitelka cizího jazyka a zároveň asistentka pedagoga. Žáci mají možnost navštěvovat řadu kroužků, včetně výuky náboženství. Zaměstnanců školy, pedagogických i nepedagogických je celkem osm a s přihlédnutím na jejich neustálou pedagogickou a výchovnou činnost jsou všichni nedílnou součástí výchovného procesu. Další členové pracovního kolektivu mateřské školy: Zuzana Čáslavská vedoucí učitelka mateřské školy, Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy, Věra Škorpíková dlouhodobě ve stavu nemoci a Petra Štěpánková - výdej a úklid, Milan Vodička topič, domovník. Jméno Aprobace Praxe (počet let) Červninková Radka VŠ ped.- I. stupeň 23 Odvárková Lucie VŠ ped. I.stupeň 10 Burešová Marie SŠ nepedag., asistent 4 Odstrčilová Kateřina VŠ ped.- I. stupeň 3 Uchytilová Martina SŠ vychovatel a ped.volného času 17 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pro mateřs.školy 31 Magdalena Zahálková SŠ vychovatelství pro ÚSP 12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. Věnujeme se důsledně dalšímu vzdělávání pedag. pracovníků, avšak jsme každý rok ovlivněni finančními prostředky. Využili jsme nabídku chrudimského červeného kříže a opět sjednoceně jsme se všichni proškolili v základních dovednostech první pomoci, v celkové časové dotaci 20 hod. V letošním školním roce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těchto seminářích: Paní učitelka Magda Zahálková: Keramika obtisky v rozsahu 12 výukových hodin Rytmická gymnastika a základy aerobiku pro nejmenší Paní uč. Zuzana Čáslavská: Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Paní učitelka Odvárková: na mateřské dovolené

7 7 Paní učitelka Kateřina Odstrčilová:,,Zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky - v rozsahu40 hodin Paní učitelka Uchytilová: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Netradiční techniky ve výtvarné výchově Paní ředitelka Mgr. Červinková: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Paní učitelka Marie Burešová: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Nepedag.zaměstnanec Milan Vodička- absolvoval školení 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013 / 2014 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , SL.HOD Celkem 1.stupeň ,3604 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V tomto roce jsme se i nadále věnovali péči o děti se zhoršenou výslovností. MŠ stále nabízí možnost rodičům navštívit mateřskou školu v průběhu celého dne a zúčastnit se tak výchovného procesu. K. ANGLIČTINY v mateřské škole -p.uč. M. Burešová

8 8 K. KERAMIKY v mateřské škole p.uč. M. Zahálková K. KERAMIKY v základní škole-p.uč..zahálková Jako tradičně byla otevřena výuka náboženství :. Přihlásilo se celkem 8 žáků z 28. To je 35 % dětí školy. Někteří žáci, byli připravováni na první svaté přijímání. Školní knihovna je pro děti k dispozici po celý školní rok. Nakoupili jsme nové knihy a podporujeme děti ve čtení různými soutěžemi a vzájemnými prezentacemi knih před třídou. Žáci si vedou sami půjčování knih a evidenci na počítači. Ve školní družině probíhaly po celý rok různé zajímavé činnosti. ZÁŘÍ - ozdobné obrázky s raznicemi - práce s přírodninami - skládanky z papíru vlaštovky, klapačky, vějíř - stavby domečků z přírodního materiálu na velkém hřišti - ATLETIKA- běh, šplh, cviky na hrazdě, ručkování ve visu - přírodovědné vycházky do okolí určování stromů, rostlin v přírodě - podzimní výzdoba školy ŘÍJEN - tvorba obrazů na AKADEMII - pletení věnečků z lučních rostlin - zdobení balónků - výroba stolní hry PIŠKVORKY z víček - MÍČOVÉ HRY hod na koš, výkopy na branku, fotbal - cviky na hrazdě - pohybové hry před školou - jízda na kolech - práce s přírodninami- otisky listů, růžičky z listí LISTOPAD - HALLOWEEN tvoření s dýní a jinou zeleninou - stavby z písku - práce se stavebnicí montáž a demontáž - práce s tiskátky - kresby mandal - TVOŘENÍ S KORÁLKY náramky, náušnice zaměř. na zručnost - výroba vánočních ozdob na tradiční zdobení vánočního stromečku - zimní výzdoba školy - školní AKADEMIE - návštěva výstavy Medové dny PROSINEC - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL ozdobné pytlíčky, masky, vystřihovánky - výroba sněhuláků z ponožek práce s textilem - vánoční vločky skládaní papíru - výroba vánočních dárečků + visaček na dárky - zimní hrátky na školním hřišti - výroba vánočních přáníček práce s drob. mat. a barev. papírem - vycházky + pozorování změn v přírodě

9 9 - Vánoce ve ŠD LEDEN - BUĎ FIT! skákání přes švihadlo, probíhaná, dřepy - kresba do výtvarné soutěže na téma: Příroda kolem nás. - MĚSÍC S PASTELKOU výroba pastelk. Čepiček z barevného kartonu - příprava a účast na zápise žáků do 1.třídy - výroba dárečků k zápisu prvňáčků - zdobení kelímků práce s akryl. Barvou - práce s výuk. programy na interaktivní tabuli - zimní hrátky před školou - brusle kombin. tech. - práce s programy na interaktivní tabuli - bruslení ÚNOR - paměťové hry - TANEC NA TANČÍCÍ PODLOŽCE - příprava sestav, taneční sestavy na vlastní skladby - tvorba stojánků na prostírání kombin. tech. - tvoření plakátů, tomboly a pozvánek na karneval - KARNEVAL výroba masek, odpoledne plné tance a soutěží - tvorba girland z krep. papíru - vycházka po okolí školy + pozorování změn v přírodě BŘEZEN -PRÁCE SE STAVEBNICÍ dopravní prostředky, nábytek - práce s barev. papírem tulipán, květiny - pohybové hry před školou - ŠKOLA HROU veselé počítání na interaktivní tabuli - kresba na téma: Jaro - jarní úklid na školní zahrádce - jarní výzdoba školy - přírodovědná vycházka pozorování změn v přírodě + určování jarních květin - míčové hry, driblink DUBEN - tvorba přírodní zahrádky na velkém hřišti - velikonoční motivy a výzdoba - příprava Morény z přírodního materiálu - navlékání korálků z těstovin - POHYB HROU nácvik tenisu - tvorba EKO plakátu - fotbalové zápasy, výkopy na branku - vědomostní kvízy - četba z dětských knih a časopisů - technika monotypu motýl - výroba kontejnerů na odpad EKO PROJEKT - ČARODĚJNICKÝ REJ příprava plakátu, letecký průkaz - odpoledne plné soutěží a zábavy KVĚTEN - PRÁCE SE STAVEBNICÍ práce montážní a demontážní - práce s model. hmotou

10 10 - Vlastivědný výlet do Prahy - výroba přáníček ke Dni matek - přáníčka ke Dni matek - FOTBAL nácvik základních fotbal. pravidel - školní fotbalové utkání - jízda na kolech a koloběžkách - stavby hradů z písku - DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD příprava plakátů, pozvánek - skládačky z papíru pták, tank - určování rostlin, stromů a zvířat v přírodě - kvízy ČERVEN - DEN DĚTÍ pohybové hry na přání dětí - JÍZDA NA KOLECH - jízda zručnosti na kolech a koloběžkách - dopravní výchova značky, chování cyklistů v silničním provozu - kresby dopravních značek křídami - cyklozávod kresba ze života dětí - fotbalové utkání žáků, výkopy na branku - sestavy cviků na hrazdě a švihadlo - úklidové práce v domečku a šk. Pozemku - hod šipkami na cíl - vycházka po okolí - školní výlet - různé pohybové hry před školou

11 11 Materiálně technické zajištění školy /nové investiční výdaje / Schválený a použitý rozpočet na r Název školy školského zařízení rok Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče 2013 Položkový rozpočet provozní náklady Elektrická energie Voda 9000 Plyn Telefony + internet celkem z toho pevná a mobilní síť připojení k internetu Poplatky, bankovní služby 1300 Služby - účetnictví Revize 2000 Poštovné 1000 Svoz odpadu 6500 Pojistné Cestovné a náklady na služební autom Odpisy 0 Příspěvek plavání (u ZŠ) 9000 Ostatní drobné služby malby stěn,oprava služ.vozu,správa sítě, netu Úklidový a čistící materiál 6500 Hygienické potřeby 1500 Kancelářské potřeby Předplatné 1500 Pomůcky, knihy, publikace 1500 Drobné opravy a údržba nátěry, opravy nábytku,výměna zářivek Spotřební materiál ochran.prac.,pom.,štětce,jednor.nářadí,náčiní Provoz počítačové sítě Mezisoučet Příjmy ze školného (odečitatelná položka) 40000

12 12 V získání sponzorských darů se nám letos moc nedařilo, nejvíce jsme jich získali na Doupníkův branný závod o Drobné sponzorské dary od rodičů, ceny do Doupníkova branného závodu o o o Peněžní příspěvek na ceny firma Dialog Net Každoročně se rodiče podílí na nákupu cen pro Doupníkův branný závod, dále jsme dostali peněžní dar z Mě Ú Skuteč, ceny pro soutěžící z firmy Spektrum Sponzorský dar od radčických hasičů SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI -Nejužší spolupráce máme mezi základní a mateřskou školou. Společně pracujeme na našich projektech a programech, do kterých jsme zapojeni. Společně navštěvujeme různá představení, akce v nejbližším okruhu míst i ve vzdálenějších. Společně zveme divadelní soubory k nám do školy, společně organizujeme mimoškolní akce, jako Doupníkův branný závod, jezdíme na společné výlety. Letošní výlet jsme naplánovali na zámek Potštejn. Navštívili jsme komnaty paní hraběnky, dále její koupelnu i šatnu, kde sama hraběnka v barokním negližé demonstrovala hygienické zvyky, způsob odívání a šlechtění vznešených dam tehdejší doby jsme opět nejvíc spolupracovali se Speciální školou ve Skutči a jejím Sp. centrem Skuteč. Navštívili jsme speciální školu na projektovém dni. Psycholog, paní Mgr. J. Melezínková k nám dojížděla na pravidelné konzultace a porady k diagnostikovaným žákům. Výborná spolupráce byla při tvoření IVP pro žáky s autismem či s LMR. - I letos pokračovala spolupráce s Městskou policií Skuteč. V červnu se konalo 6. kolo cyklozávodu -dovednostní jízda na kole a znalosti dopravních předpisů a značek. Policisté nám zajistili bezpečnou jízdu po malém úseku veřejné komunikace. Protože tuto akci pořádáme již delší dobu, její úroveň je stále lepší a vypracovanější. S radostí zjišťujeme, že rodiče žáků více dbají na vybavenost a bezpečnost kola pro svého potomka. Žáci ovládají výborně pravidla silničního provozu a značky. Zvyšujeme tak dopravní bezpečnostní systém na Žďárecku. -Již desátý rok spolupracujeme s TJ. Sokol Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sportovní areál Doupnice a my jim za to na oplátku s dětmi vyplejeme zarostlé chodníčky, posekáme okolní zelené plochy, zameteme a umyjeme prostranství v celém areálu. Letos se tento úklid úspěšně konal. TJ Sokol nám přímo na akci Doupníkův branný závod zajistí oblíbenou lanovou dráhu. -I v letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s důchodci ze Senior- centra Skuteč. Tvořili jsme zajímavé ruční výrobky z různých materiálů a přírodnin. Společně si zazpívali, řekli básničky, či říkanky. Je to moc zajímavé a poučné, sledovat reakce dětí a seniorů při práci a společném tvoření. Na každé setkání je

13 13 třeba někoho kdo seniory přiveze a zorganizuje jejich pobyt. Vše zajišťuje a ochotně připravuje paní Renata Holmanová terapeutka ze senior- centra. -I v mateřské škole celoročně spolupracují se skutečskými školkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nová přátelství, poznávají nová místa, mají možnost pohrát si s jinými hračkami, poznat život v jiné školce. Minimálně dvakrát ročně navštívíme mateřskou školu v Poršově ulici a oni na oplátku zavítají s dětmi k nám. S mateřskou školou Osady Ležáků jezdíme příležitostně na společné akce či výlety. -Ve spolupráci s okolními školami jsme se zapojili do projektu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vypsala projekt, do kterého se zapojilo 40 škol. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Zahrada u malých šikulů Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU, konkrétně OPŽP, ID Předpokládaná hodnota celkových nákladů projektu: ,- Kč s DPH Předpokládaný termín realizace projektu: 09/ /2014 Rámcový popis projektu V rámci realizace projektu dojde k vytvoření zahrady u malých šikulů. Jedná se o úpravu stávajících prostor zahrady MŠ (parc.č. 125, 1356 v k.ú. Žďárec u Skutče) a nových v současné době nevyužívaných prostor (parc.č. 124, 126, 1357 v k.ú. Žďárec u Skutče) na zahradu v přírodním stylu. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce a částečné odstranění stávajícího nevyhovujícího oplocení a zajištěno oplocení nové části zahrady. Na plochu zahrady budou umístěny přírodní prvky pro hru, pro výuku, pro seznamování se s běžnými činnostmi života spjatých dokonale s přírodou (dřevěný altán, houpačka, kopec se skluzavkou, hmyzí domečky, bylinková a zeleninová zahrádka, ohniště - venkovní dílna, vrbové domečky a tunely, atd.). Zahrada bude nově osázena stromy a keři. Celý prostor zahrady bude vycházet z cílů s důrazem na oblast EVOO. Zahrada bude prostředkem k plnění úkolů v rámci výchovně vzdělávacího procesu a založí povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a zodpovědnému postoji k životnímu prostředí. Rekonstrukce a vybavení jednotlivými zařízeními je koncipováno tak, aby ho mohli využívat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle projektu Cílem projektu je vytvoření zázemí pro činnost MŠ. Výuka v mateřské škole je založena na dokonalém sepjetí člověka s přírodou. Jedná se o vytvoření přírodní zahrady, ve které si děti budou hrát v přírodě a s přírodou, kde budou při hře zapojovat svoji fantazii a tvůrčí činnost. Na zahradu budou umístěny nové přírodní herní a pracovní prvky, při jejich využívání budeme vést děti hravou formou k poznávání tradičních technik, řemesel a manuální zručnosti. S využitím přírodních materiálů a vlastních výpěstků, bude dětem umožněno si vše vyzkoušet. Při výuce tak bude využito metod prožitkového učení, kdy jsou hry a činnosti dětí založeny na přímých prožitcích. Všechny činnosti budou příkladem toho, jak se starat o přírodu a jak ji poté bez uměle vyrobené energie využít k lidským potřebám, touhám a zájmům. Dalším cílem projektu je vytvořit dětem více prostoru, aby jejich hra mohla být nápaditější a produktivnější. Novým vybavením zahrady chceme dětem zajistit více možností být aktivní a volnou hrou v nich rozvíjet jejich přirozenou lidskou inteligenci. Další projekt, do kterého jsme se letošní školní rok zapojili, je z oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vypsala projekt, do kterého se zapojila také naše Základní škola a mateřská škola Žďárec. V srpnu

14 14 tento projekt uspěl s názvem: Pracujeme s novými technologiemi a my se tak budeme moci vzdělávat v oblasti nových výukových technologií. Době realizace : září 2014 až srpen AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY Spolupráce s rodiči probíhá dobře. Snažíme se zapojit rodiče do dění na škole, a to nejen při společenských akcích, ale i během školního roku například netradičním zápisem dětí do 1. třídy, pasování žáků z 5. roč, na budoucí,,šesťáky v Doupníkově branném zvodu, vánoční besídkové posezení s rodiči, drobné třídní akce). Slavnostní zahájení školního roku s rodiči a panem starostou Spaní ve škole a společný večer Profilový pořad školy v kulturním centru Skuteč Společné školní bruslení Vánoční posezení u kulatého stolu Vánoční besídka v MŠ Březnová Recitační soutěž ve Žďárci Setkání rodičů budoucích prvňáčků Doupníkův branný závod Cyklozávod Školní výlet s rodiči PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Stále aktualizujeme naše webové stránky: www zszdarec.cz Prezentujeme své příspěvky ve skutečských novinách. Necháváme si zde otisknout pozvánky na naše školní vystoupení a školní sportovní i společenské akce. Velmi zdařilý byl dvojhodinový profilový pořad pro rodiče a přátelé školy, pořádaný vždy periodicky jednou za dva kalendářní roky. Spoluúčast má salon Diana půjčovna svatebních šatů. -Školu také prezentují samotní žáci, a to svojí účastí na sportovních i kulturních akcích mimo školu. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKCE

15 15 V letošním školním roce jsme zažádali úřad práce o aktivizační příspěvek na čtyři uchazečky o práci a vytvořili čtyři pracovní místa na 40 hod./měs., celkem na 3 měsíce červenec, srpen, září. Čtyři pracovnice tak docházely do naší školy a staraly se o zeleň. Plely, sázely a šlechtily ji. Natíraly ploty, zábradlí a jiné kovové konstrukce. -Malé kulaté víčka pro Karolínku jako škola, jednotlivci, přátelé školy a jiní aktivní lidé, všichni jsme sbírali víčka od pet láhví. Ty jsme pak osobně předali Karolínce Dyryngové z Hlinska -Každoročně se účastníme prodeje suvenýrů a prodejních předmětů. Výtěžek putuje na konta nadačních organizací. Letos jsme prodávali předměty Občanskému sdružení CPK -CHRPA, které se nachází v Rokytnu u Pardubic. Organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto zařízeních se léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů jízdou na koni (tzv. hiporehabilitace). Prodaly se již celkem 30 ks záložek a na účet organizace CPK - CHRPA bylo zasláno 300 Kč. - Obecně prospěšná společnost FOND SIDUS od nás obdržela 200 Kč. V březnu u nás probíhala stáž pana Mgr.Bohdana Kandra, který studoval Funkční ředitelské studium u CV Jihlava. Praxi vykonával u řepitele školy 3 dny. Další praxe žákyň studujících pedagogické střední školy probíhaly v MŠ. ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH -účast žáků ve výtvarné soutěži na téma Tajemný svět v divočině -soutěž pořádána Speciální základní školou ve Skutči 3. místo Eliška Novotná -účast žáků ve výtvarné soutěži Víš, co jíš? zdravě a s chutí -účast žáků na XIX. ročníku výtvarné soutěže na téma Čtvero ročních období v Zaječicích 3. místo Radek Janáček a Jan Flídr -účast žáků na přijímacích zkouškách nanečisto Gymnázium K.V.Raise, Hlinsko -účast žáků ve výtvarné soutěži Příroda kolem nás, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí -účast žáků ve hře česká dáma ve Skutči, pořádané Českou federací dámy zde vybojoval 1. místo Jan Flídr Po celý rok jsme byli v kontaktu se senior centrem Skuteč. Byli jsme pozváni na jejich vánoční prodejní jarmark a po inspirativní prohlídce nás pozvali senioři k sobě do svých obývacích prostor. Bylo to moc milé a přátelské prožití společných chvil. Kontrolní a hospitační činnost KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, KONTROLU PRACOVNÍCH SEŠITŮ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM, VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letošního roku v mateřské škole - divadelní představení pirátská loutková pohádka O statečném kapitánu Ploutvičkvi divadlo

16 16 Pernštejn. - základy první pomoci a praktické ukázky ošetření ran a umělého dýchání zdravotníci z Červeného kříže Chrudim -divadelní představení Víly srdíčkové O kouzelné hrušce - Medové dny v Hlinsku projekce života včel, zdobení medových perníků, motání svíček z plástů -š k o l n í a k a d e m i e - viz. program níže -divadelní představení Putování za vánoční hvězdou vánoční příběh o narození Ježíška -divadelní představení Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka divadélko pro školy Hradec Králové Jak se dělá papír Paleta Pardubice- výroba nového papíru ze starého, význam třídění odpadu a sběru starého papíru - návštěva předškolních dětí na vyučování v 1. a 2. třídě řešení jednoduchých úkolů a používání penálů -divadelní představení Víly srdíčkové Bubáci na hradě Strachově -recitační soutěž v základní škole zapojení i dětí z mateřské školy -vynášení Morény a její topení-chůze obcí, recitace básní, zdobení létéčka(březové větvičky) -výroba papírových kontejnerů-společná beseda se žáky ze základní školy o důležitosti třídění odpadu -pálení Čarodějnic opékání vuřtů a pálení papírových čarodějnic -beseda O mašinkách Městské muzeum Skuteč- spolupráce s tělesně postiženým panem Markem a paní z městské knihovny -divadelní představení O pračlovíčkovi -kulturní dům ve Skutči -školní výlet na zámek Potštejn spojený s výukovým a zábavným programem pro děti -vystoupení dětského aerobiku kulturní dům Skuteč -návštěva dětí z mateřské školy Poršova Skuteč-navazování nových přátelství -výlet do Hlinska-návštěva Rákosníčkova hřiště, prohlídka nového areálu pro veřejnost u Senior centra v Hlinsku, hraní na nafukovací skluzavce a hradu PROFILOVÝ POŘED ŠKOLY A ŠKOLKY: PROGRAM

17 17 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁREC U SKUTČE Program: Projekce: Fotky a písně z akcí naší školy - Úvodní slovo Ve spolupráci se Salonem Diana. 1.ČÁST 1. Touha tanec na píseň od D.Landy L.Hromádková, K.Pavlišová, V.Kavková, M.Janda, 2. Ráda cvičím aerobik a moc ráda bych Vám předvedla svoji slastní sestavu na písničku.! D.Skálová 3. Básně: žáci 1.tř. K.Balogová, M.Balog, D.Bielák, A. Ceralová, J. Janda, M. Jelínek, K. Spilková, Michael Trník, Marek Trník 4. Anglické písničky 3., 4. a 5.tř. L. Benešová, M. Janda, L.Hromádková, K. Pavlišová, V. Kavková, L. Budínský, J. Flídr, R. Janáček, J. Michálek, M. Novotný, D. Spilková 5. Cap song 6. Anglické písničky 1., 2. a 3. tř. K.Balogová, M.Balog, D.Bielák, A. Ceralová, J. Janda, M. Jelínek, K. Spilková, Michael Trník, Marek Trník, T. Flídrová, N.Kratochvílová, M. Malinská, E. Novotná, D. Oplíštil, D. Skálová, V. Uchytilová, K. Váchová, L. Benešová, M. Janda 7. Pohádka Dva tovaryši - 3.,4. a 5.tř. Osoby a obsazení: Jožin: Vincek: Král: Princezna: Eliška Novotná

18 18 PŘESTÁVKA 10 MINUT. Čert Eman: Čert Gábor: Čert Kolohnát: Čarodějnice Běla: Čarodějnice Dora: Hlas: 2.ČÁST Teď Vám děti z mateřské školy zatancují známou dětskou písničku Beruško, pujč mi tečku 8. Tanec na písničku Beruško, pujč mi tečku děti z MŠ 9. Etyda hra na klavír Martin Novotný Teď Vám děti ze školičky zatancují starou lidovou taneční hru Na rytířstvo 10. Hra na rytířstvo taneční hra děti z MŠ 11. Písničky z pohádek hra na flétnu N.Kratochvílová, M. Malinská, D. Skálová, V. Uchytilová, K. Váchová, L.Hromádková, K. Pavlišová, V. Kavková Následuje taneček na písničku z pohádky Kouzla králů Buchet je spousta, kde se děti promění na kuchtíky a kuchtičky. 12. Buchet je spousta tanec na hudbu děti z MŠ 13. Úvaha na téma Touha J. Flidr Před deštěm je třeba schovat se pod deštníček, stejně jako dětičky ze školky v písničce Deštník. 14. Deštník zpěv písně s pohybovým vyjádřením děti z MŠ Bylo jedno paraplíčko a nechtělo chodit na sluníčko. Jak to s ním dopadlo nám ukážou děti ze školky. 15. Paraplíčko dramatizace veršované pohádky děti z MŠ

19 19 Plán akcí na školní rok v ZŠ Září: zahájení školního roku, seznámení s organizací školního roku a školním řádem, rozdání učebnic divadelní představení Pirátská pohádka, - společné rodičovské schůzky - nácvik na akademii Říjen: provozní porada ke školní akademii a k projektu školní zahrady, rozpočet rok Dobrodružství se zábavným odpolednem-spaní ve škole červený kříž První pomoc při bezprostřední ohrožení života divadelní představení Srdíčkové víly Kouzelná hruška Halloweenský den s pojený s vykrajováním dýní - nácvik na akademii - tvoříme zahradu žádost o projekt Listopad provozní porada ke školní akademii a k žádosti o projekt zahrady MŠ prostorová zkouška ve Skutči MŠ a ZŠ školní akademie informační odpoledne pro rodiče se žáky Medové dny Hlinsko návštěva ZŠ a MŠ Prosinec: Mikulášská nadílka Divadlo pro školy Hradec Králové - Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka, - návštěva vánočního jarmarku Speciální školy ve Skutči - posezení u stromečku provozní porada- finální podoba školní zahrady, konec roku, rozpočet aj. Leden: - Bruslení provozní porada zápis, projekt zahrada Písnička pro draka Divadlo - vysvědčení Únor: Eko centrum Paleta Nákupy s rozumem 10,15 hod zápis do 1. třídy návštěva předškolních dětí v 1. třídě - bruslení Březen: - školní karneval s rodiči - recitační soutěž s rodiči - školní kolo matematické soutěže Klokan divadelní představení Bubáci na hradě Strachově, provozní porada Duben: - vynášení Morény MŠ, ZŠ čarodějnický rej ŠD provozní porada

20 20 Květen: 6.5. provozní porada Doupník - cyklozávod - zajištěné Dopravní hřiště Pardubice - MŠ - návštěva kina, Hlinsko úklid v Doupnicích, pochodové cvičení Doupníkův branný závod - informační odpoledne pro rodiče se žáky - Vlastivědný výlet do Prahy-hrad, Vladislavský poklad, Červen: provozní porada pedagogická rada - schůzka rodičů předškolních dětí - focení tříd - školní výlet na zámek Potštejn - plavání městské koupaliště Skuteč Výroční zpráva o hospodaření 1. Příjmy celkové příjmy ,80 a) dotace MÚ Skuteč ,- dotace Krajského úřadu Pardubice ,- b) školné od rodičů MŠ ,- c) příjmy z hospodářské činnosti d) ostatní příjmy grant EVVO ,- (grant EU) 9 200,- (škol. družina) 399,50 (fond odměn) ,34 (rezervní fond) 3 511,01 ( úroky) 2. Výdaje a) investiční výdaje 0,- b) neinvestiční výdaje celkem ,60 náklady na platy KÚ ,- náklady na platy OÚ ,- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,- FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky ,86 ostatní provozní náklady ,87 zákonné pojištění 8 258,-

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více