VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Sídlo organizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizovatel: Město Skuteč Právní forma:obec, IČO: Adresa: Palackého náměstí Skuteč Ředitelka školy: Kontakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinková WWW: Datum poslední aktualizace zařazení do sítě škol: (Rozhodnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátor zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škola kapacita 25 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 25 žáků IZO Školní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A SOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE za školní rok 2013 / 2014 Škola je po materiální stránce dobře vybavena. Disponuje počítačovým vybavením pro jednu čtvrtinu žáků. Sedm počítačů umožňuje dětem přístup na internet. V každé třídě jsou žaluzie pro lepší zastínění a výraznější obraz na Smart Board interaktivní tabuli. Jedna třída je plně vybavena výškově nastavitelnými lavicemi. Druhá třída má pevné lavice avšak třech různých výšek.v každé třídě je nově vybudované, plně odpovídající osvětlení dle platné vyhlášky. Schody vedoucí z přízemí do patra jsou obloženy dlažbou a počátek a konec je vyznačen červenou přechodovou hranou. Schody jsou zabezpečeny zábradlím, které splňuje požadavky norem. Ve školní budově je zřízena výdejna, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní a mateřskou školu. Jídlo je vynášeno až přímo ke strávníkovi na stůl. Před školou udržujeme hřiště s brankami pro fotbal, se sítí pro míčové hry, s hrazdou na gymnastiku a tyčemi pro šplh. Okraj hřiště je zakončen rozběžištěm a doskočištěm pro skok do dálky. Každý den jsme umožnili rodičům umístit dítě v ranní družině, která probíhá v MŠ pod vedením učitelky MŠ s dopolední směnou. Odpolední školní družina začínala v hod. obědem a pokračovala odpoledními volno časovými aktivitami do hod. Ve školní budově je výdejna jídla, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní školu a mateřskou školu. Jídlo dovážíme ze školní jídelny ve Skutči. Umožňujeme obyvatelům Žďárce dovoz jídla z této jídelny, které si u nás mohou vyzvednout. Součástí školy je mateřská škola. Ta má plně naplněnou jednu třídu. MŠ má k dispozici jednu učebnu s jídelničkou a druhou učebnu, která přes den slouží jako místnost pro pohybové hry. Ve škole jsou umístěny dvě lékárničky jedna je na chodbě, druhá je umístěna v umývárně mateřské školy. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. Plnění hygienických norem. Vše je v souladu s normami. Předmět činnosti školy Poskytování základního vzdělávání, výchovy žáků, stravování žáků a zaměstnanců školy, zabezpečení předškolní výchovy. Součástí školy jako právního subjektu jsou základní škola, školní družina, mateřská škola a školní výdelna. Na škole probíhal jeden krát týdně kroužek. Hry na flétnu a keramický kroužek. Každý týden probíhá výuka Náboženství.. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Školní druž. Jídelna Počet žáků Způsob spojení ročníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jednotřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsou uvedeny ze zahajovacích výkazů k říjnu roku 2013 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

4 4 Do naší školy docházelo v letošním školním roce celkem 28 dětí, z toho 13 dětí ze Žďárce, 7 dětí z Radčic, 3 děti z Oldřetic, 5 ze Skutče. 1.ročník 2.ročník 3. ročník Trník Michal Diana Skálová Janda Marek Trník Marek Veronika Uchytilová Benešová Ludmila Ceralová Anežka Monika Malinská Spilková Kateřina Bielak Denis Jakub Janda Marek Jelínek Balog Miroslav Balogová Kristýna Eliška Novotná Natálie Kratochvilová Daniel Oplíštil Karolína Váchová Tereza Flídrová 4.ročník Hromádková Lucie Kavková Veronika Pavlišová Kateřina 5.ročník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Josef Novotný Martin Spilková Dominika Seznam nově přijatých dětí do 1. roč. na školní rok Po zápisu do 1. třídy konaném a podání žádosti o zapsání dítěte do školy, byli pro školní rok zapsáni do 1. roč. tito žáci: ZŠŽ 2 /2014 Nela Filáčková ZŠŽ 3 /2014 Ondra Hromádko ZŠŽ 6 /2014 Matyáš Kratochvil ZŠŽ 7 /2014 Zdenka Křenková ZŠŽ 8 /2014 Eva Pavlišová ZŠŽ 9 /2014 Filip Peňáz ZŠŽ 10 / 2014 Tomáš Škorpík ZŠŽ 11 /2014 Adam Štěpánek ZŠŽ 12 /2014 Martin Trník SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu navštěvovalo celkem 25 dětí - 9 dětí ze Žďárce, 11 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 z Malinného, 1 z Mrákotína, 1 ze Skutče Adámková Andrea Brychtová Veronika Cimburková Jana Cimburková Tereza Filáčková Nela Hromádko Ondřej Hrubeš Jan

5 5 Hrubešová Adéla Chaloupka Petr Janáčková Nikola Janda Filip Jelínková Veronika Kratochvíl Matyáš Křenková Zdena Malínský Ladislav Michálková Miluše Nováková Aneta Oplíštilová Sára Pavlišová Eva Peňáz Filip Popilka David Škorpík Tomáš Štěpánek Adam Tvrzník Matyáš Ťopek Martin K zápisu do1.třídy se dostavilo celkem 11 žáků - 6 chlapců a 5 dívek. Z toho 2 děti dostaly odklad školní docházky VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.mšmt školní rok 2013/ 2014 v ročnících Počet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 28 MŠ, ŠVP My jsme malí X MŠ 25 šikulové Zaměstnanci školy: Mgr.Radka Červinková - ředitelka Mgr.Lucie Odvárková učitelka na mateřské dovolené Martina Uchytilová vychovatelka, učitelka Zuzana Čáslavská vedoucí uč. mateřské školy, zástupce ředitele Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy Marie Burešová asistentka pedagoga, učitelka A.j.1.-2.roč. Věra Škorpíková nemoc záskok Eva Vodičková Petra Štěpánková - vedoucí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vodička topič, domovník Kateřina Odstrčilová - učitelka Údaje o pracovnících ZŠ Tento školní rok byl pln personálních změn v rezortu nepedagogických zaměstnanců. V dubnu si na svoji žádost ukončila slečna Eva Vodičková svoji zástupovou smlouvu a odešla na pracovní úřad. Pak jsme hledali novou paní uklízečku. Nebyl to lehký úkol najít kvalitní, spolehlivou, pracovitou osobu, která by měla chuť pracovat ve škole jako uklizečka. Z osmi uchazečů přišla

6 6 v úvahu pouze jedna. Zvolili jsme ji. V květnu také paní Škorpíková ukončila dlouhodobou pracovní neschopnost a absolvovala vstupní zdravotnickou prohlídku. Vhledem k závažnosti postižení, které ji zůstalo po skončení léčby, se stala nezpůsobilou k výkonu práce uklizečky. Zažádala o invalidní důchod a ze zdravotních důvodů dala žádost o rozvázání pracovní smlouvy dohodou. V červnu zažádal pan Vodička o rozvázání pracovního poměru dohodou, neboť ho již práce školníka nenaplňovala a nebyl zde rád. V červnu si zase paní Petra Štěpánková našla lukrativnější a finančně zajímavější práci na celý úvazek, a tak se s námi také rozloučila. Nebylo lehké sehnat za tři pracovníky, nové spolehlivé zástupy. V pulce července jsem našla paní Blanku Balkovou, která dříve pracovala jako školnice a ve výdeji obědů v ZŠ Raná. Byla ideálním zástupem a stala se v naší škole školnicí a uklizečkou. V celém pedagogickém sboru základní školy pracují čtyři paní učitelky : Mgr. Radka Červinková ředitelka a třídní učitelka 1.,2. ročníku, Mgr. Kateřina Odstrčilová třídní učitelka 3.,4.,5.ročníku. Martina Uchytilová vychovatelka školní družiny a učitelka výtvarné výchovy, pracovního vyučování, prvouky a tělocviku, dále Marie Burešová - učitelka cizího jazyka a zároveň asistentka pedagoga. Žáci mají možnost navštěvovat řadu kroužků, včetně výuky náboženství. Zaměstnanců školy, pedagogických i nepedagogických je celkem osm a s přihlédnutím na jejich neustálou pedagogickou a výchovnou činnost jsou všichni nedílnou součástí výchovného procesu. Další členové pracovního kolektivu mateřské školy: Zuzana Čáslavská vedoucí učitelka mateřské školy, Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy, Věra Škorpíková dlouhodobě ve stavu nemoci a Petra Štěpánková - výdej a úklid, Milan Vodička topič, domovník. Jméno Aprobace Praxe (počet let) Červninková Radka VŠ ped.- I. stupeň 23 Odvárková Lucie VŠ ped. I.stupeň 10 Burešová Marie SŠ nepedag., asistent 4 Odstrčilová Kateřina VŠ ped.- I. stupeň 3 Uchytilová Martina SŠ vychovatel a ped.volného času 17 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pro mateřs.školy 31 Magdalena Zahálková SŠ vychovatelství pro ÚSP 12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. Věnujeme se důsledně dalšímu vzdělávání pedag. pracovníků, avšak jsme každý rok ovlivněni finančními prostředky. Využili jsme nabídku chrudimského červeného kříže a opět sjednoceně jsme se všichni proškolili v základních dovednostech první pomoci, v celkové časové dotaci 20 hod. V letošním školním roce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těchto seminářích: Paní učitelka Magda Zahálková: Keramika obtisky v rozsahu 12 výukových hodin Rytmická gymnastika a základy aerobiku pro nejmenší Paní uč. Zuzana Čáslavská: Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Paní učitelka Odvárková: na mateřské dovolené

7 7 Paní učitelka Kateřina Odstrčilová:,,Zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky - v rozsahu40 hodin Paní učitelka Uchytilová: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Netradiční techniky ve výtvarné výchově Paní ředitelka Mgr. Červinková: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Paní učitelka Marie Burešová: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - v rozsahu20 hodin Nepedag.zaměstnanec Milan Vodička- absolvoval školení 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013 / 2014 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , , , , SL.HOD Celkem 1.stupeň ,3604 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V tomto roce jsme se i nadále věnovali péči o děti se zhoršenou výslovností. MŠ stále nabízí možnost rodičům navštívit mateřskou školu v průběhu celého dne a zúčastnit se tak výchovného procesu. K. ANGLIČTINY v mateřské škole -p.uč. M. Burešová

8 8 K. KERAMIKY v mateřské škole p.uč. M. Zahálková K. KERAMIKY v základní škole-p.uč..zahálková Jako tradičně byla otevřena výuka náboženství :. Přihlásilo se celkem 8 žáků z 28. To je 35 % dětí školy. Někteří žáci, byli připravováni na první svaté přijímání. Školní knihovna je pro děti k dispozici po celý školní rok. Nakoupili jsme nové knihy a podporujeme děti ve čtení různými soutěžemi a vzájemnými prezentacemi knih před třídou. Žáci si vedou sami půjčování knih a evidenci na počítači. Ve školní družině probíhaly po celý rok různé zajímavé činnosti. ZÁŘÍ - ozdobné obrázky s raznicemi - práce s přírodninami - skládanky z papíru vlaštovky, klapačky, vějíř - stavby domečků z přírodního materiálu na velkém hřišti - ATLETIKA- běh, šplh, cviky na hrazdě, ručkování ve visu - přírodovědné vycházky do okolí určování stromů, rostlin v přírodě - podzimní výzdoba školy ŘÍJEN - tvorba obrazů na AKADEMII - pletení věnečků z lučních rostlin - zdobení balónků - výroba stolní hry PIŠKVORKY z víček - MÍČOVÉ HRY hod na koš, výkopy na branku, fotbal - cviky na hrazdě - pohybové hry před školou - jízda na kolech - práce s přírodninami- otisky listů, růžičky z listí LISTOPAD - HALLOWEEN tvoření s dýní a jinou zeleninou - stavby z písku - práce se stavebnicí montáž a demontáž - práce s tiskátky - kresby mandal - TVOŘENÍ S KORÁLKY náramky, náušnice zaměř. na zručnost - výroba vánočních ozdob na tradiční zdobení vánočního stromečku - zimní výzdoba školy - školní AKADEMIE - návštěva výstavy Medové dny PROSINEC - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL ozdobné pytlíčky, masky, vystřihovánky - výroba sněhuláků z ponožek práce s textilem - vánoční vločky skládaní papíru - výroba vánočních dárečků + visaček na dárky - zimní hrátky na školním hřišti - výroba vánočních přáníček práce s drob. mat. a barev. papírem - vycházky + pozorování změn v přírodě

9 9 - Vánoce ve ŠD LEDEN - BUĎ FIT! skákání přes švihadlo, probíhaná, dřepy - kresba do výtvarné soutěže na téma: Příroda kolem nás. - MĚSÍC S PASTELKOU výroba pastelk. Čepiček z barevného kartonu - příprava a účast na zápise žáků do 1.třídy - výroba dárečků k zápisu prvňáčků - zdobení kelímků práce s akryl. Barvou - práce s výuk. programy na interaktivní tabuli - zimní hrátky před školou - brusle kombin. tech. - práce s programy na interaktivní tabuli - bruslení ÚNOR - paměťové hry - TANEC NA TANČÍCÍ PODLOŽCE - příprava sestav, taneční sestavy na vlastní skladby - tvorba stojánků na prostírání kombin. tech. - tvoření plakátů, tomboly a pozvánek na karneval - KARNEVAL výroba masek, odpoledne plné tance a soutěží - tvorba girland z krep. papíru - vycházka po okolí školy + pozorování změn v přírodě BŘEZEN -PRÁCE SE STAVEBNICÍ dopravní prostředky, nábytek - práce s barev. papírem tulipán, květiny - pohybové hry před školou - ŠKOLA HROU veselé počítání na interaktivní tabuli - kresba na téma: Jaro - jarní úklid na školní zahrádce - jarní výzdoba školy - přírodovědná vycházka pozorování změn v přírodě + určování jarních květin - míčové hry, driblink DUBEN - tvorba přírodní zahrádky na velkém hřišti - velikonoční motivy a výzdoba - příprava Morény z přírodního materiálu - navlékání korálků z těstovin - POHYB HROU nácvik tenisu - tvorba EKO plakátu - fotbalové zápasy, výkopy na branku - vědomostní kvízy - četba z dětských knih a časopisů - technika monotypu motýl - výroba kontejnerů na odpad EKO PROJEKT - ČARODĚJNICKÝ REJ příprava plakátu, letecký průkaz - odpoledne plné soutěží a zábavy KVĚTEN - PRÁCE SE STAVEBNICÍ práce montážní a demontážní - práce s model. hmotou

10 10 - Vlastivědný výlet do Prahy - výroba přáníček ke Dni matek - přáníčka ke Dni matek - FOTBAL nácvik základních fotbal. pravidel - školní fotbalové utkání - jízda na kolech a koloběžkách - stavby hradů z písku - DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD příprava plakátů, pozvánek - skládačky z papíru pták, tank - určování rostlin, stromů a zvířat v přírodě - kvízy ČERVEN - DEN DĚTÍ pohybové hry na přání dětí - JÍZDA NA KOLECH - jízda zručnosti na kolech a koloběžkách - dopravní výchova značky, chování cyklistů v silničním provozu - kresby dopravních značek křídami - cyklozávod kresba ze života dětí - fotbalové utkání žáků, výkopy na branku - sestavy cviků na hrazdě a švihadlo - úklidové práce v domečku a šk. Pozemku - hod šipkami na cíl - vycházka po okolí - školní výlet - různé pohybové hry před školou

11 11 Materiálně technické zajištění školy /nové investiční výdaje / Schválený a použitý rozpočet na r Název školy školského zařízení rok Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče 2013 Položkový rozpočet provozní náklady Elektrická energie Voda 9000 Plyn Telefony + internet celkem z toho pevná a mobilní síť připojení k internetu Poplatky, bankovní služby 1300 Služby - účetnictví Revize 2000 Poštovné 1000 Svoz odpadu 6500 Pojistné Cestovné a náklady na služební autom Odpisy 0 Příspěvek plavání (u ZŠ) 9000 Ostatní drobné služby malby stěn,oprava služ.vozu,správa sítě, netu Úklidový a čistící materiál 6500 Hygienické potřeby 1500 Kancelářské potřeby Předplatné 1500 Pomůcky, knihy, publikace 1500 Drobné opravy a údržba nátěry, opravy nábytku,výměna zářivek Spotřební materiál ochran.prac.,pom.,štětce,jednor.nářadí,náčiní Provoz počítačové sítě Mezisoučet Příjmy ze školného (odečitatelná položka) 40000

12 12 V získání sponzorských darů se nám letos moc nedařilo, nejvíce jsme jich získali na Doupníkův branný závod o Drobné sponzorské dary od rodičů, ceny do Doupníkova branného závodu o o o Peněžní příspěvek na ceny firma Dialog Net Každoročně se rodiče podílí na nákupu cen pro Doupníkův branný závod, dále jsme dostali peněžní dar z Mě Ú Skuteč, ceny pro soutěžící z firmy Spektrum Sponzorský dar od radčických hasičů SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI -Nejužší spolupráce máme mezi základní a mateřskou školou. Společně pracujeme na našich projektech a programech, do kterých jsme zapojeni. Společně navštěvujeme různá představení, akce v nejbližším okruhu míst i ve vzdálenějších. Společně zveme divadelní soubory k nám do školy, společně organizujeme mimoškolní akce, jako Doupníkův branný závod, jezdíme na společné výlety. Letošní výlet jsme naplánovali na zámek Potštejn. Navštívili jsme komnaty paní hraběnky, dále její koupelnu i šatnu, kde sama hraběnka v barokním negližé demonstrovala hygienické zvyky, způsob odívání a šlechtění vznešených dam tehdejší doby jsme opět nejvíc spolupracovali se Speciální školou ve Skutči a jejím Sp. centrem Skuteč. Navštívili jsme speciální školu na projektovém dni. Psycholog, paní Mgr. J. Melezínková k nám dojížděla na pravidelné konzultace a porady k diagnostikovaným žákům. Výborná spolupráce byla při tvoření IVP pro žáky s autismem či s LMR. - I letos pokračovala spolupráce s Městskou policií Skuteč. V červnu se konalo 6. kolo cyklozávodu -dovednostní jízda na kole a znalosti dopravních předpisů a značek. Policisté nám zajistili bezpečnou jízdu po malém úseku veřejné komunikace. Protože tuto akci pořádáme již delší dobu, její úroveň je stále lepší a vypracovanější. S radostí zjišťujeme, že rodiče žáků více dbají na vybavenost a bezpečnost kola pro svého potomka. Žáci ovládají výborně pravidla silničního provozu a značky. Zvyšujeme tak dopravní bezpečnostní systém na Žďárecku. -Již desátý rok spolupracujeme s TJ. Sokol Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sportovní areál Doupnice a my jim za to na oplátku s dětmi vyplejeme zarostlé chodníčky, posekáme okolní zelené plochy, zameteme a umyjeme prostranství v celém areálu. Letos se tento úklid úspěšně konal. TJ Sokol nám přímo na akci Doupníkův branný závod zajistí oblíbenou lanovou dráhu. -I v letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s důchodci ze Senior- centra Skuteč. Tvořili jsme zajímavé ruční výrobky z různých materiálů a přírodnin. Společně si zazpívali, řekli básničky, či říkanky. Je to moc zajímavé a poučné, sledovat reakce dětí a seniorů při práci a společném tvoření. Na každé setkání je

13 13 třeba někoho kdo seniory přiveze a zorganizuje jejich pobyt. Vše zajišťuje a ochotně připravuje paní Renata Holmanová terapeutka ze senior- centra. -I v mateřské škole celoročně spolupracují se skutečskými školkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nová přátelství, poznávají nová místa, mají možnost pohrát si s jinými hračkami, poznat život v jiné školce. Minimálně dvakrát ročně navštívíme mateřskou školu v Poršově ulici a oni na oplátku zavítají s dětmi k nám. S mateřskou školou Osady Ležáků jezdíme příležitostně na společné akce či výlety. -Ve spolupráci s okolními školami jsme se zapojili do projektu v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vypsala projekt, do kterého se zapojilo 40 škol. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Zahrada u malých šikulů Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU, konkrétně OPŽP, ID Předpokládaná hodnota celkových nákladů projektu: ,- Kč s DPH Předpokládaný termín realizace projektu: 09/ /2014 Rámcový popis projektu V rámci realizace projektu dojde k vytvoření zahrady u malých šikulů. Jedná se o úpravu stávajících prostor zahrady MŠ (parc.č. 125, 1356 v k.ú. Žďárec u Skutče) a nových v současné době nevyužívaných prostor (parc.č. 124, 126, 1357 v k.ú. Žďárec u Skutče) na zahradu v přírodním stylu. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce a částečné odstranění stávajícího nevyhovujícího oplocení a zajištěno oplocení nové části zahrady. Na plochu zahrady budou umístěny přírodní prvky pro hru, pro výuku, pro seznamování se s běžnými činnostmi života spjatých dokonale s přírodou (dřevěný altán, houpačka, kopec se skluzavkou, hmyzí domečky, bylinková a zeleninová zahrádka, ohniště - venkovní dílna, vrbové domečky a tunely, atd.). Zahrada bude nově osázena stromy a keři. Celý prostor zahrady bude vycházet z cílů s důrazem na oblast EVOO. Zahrada bude prostředkem k plnění úkolů v rámci výchovně vzdělávacího procesu a založí povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a zodpovědnému postoji k životnímu prostředí. Rekonstrukce a vybavení jednotlivými zařízeními je koncipováno tak, aby ho mohli využívat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle projektu Cílem projektu je vytvoření zázemí pro činnost MŠ. Výuka v mateřské škole je založena na dokonalém sepjetí člověka s přírodou. Jedná se o vytvoření přírodní zahrady, ve které si děti budou hrát v přírodě a s přírodou, kde budou při hře zapojovat svoji fantazii a tvůrčí činnost. Na zahradu budou umístěny nové přírodní herní a pracovní prvky, při jejich využívání budeme vést děti hravou formou k poznávání tradičních technik, řemesel a manuální zručnosti. S využitím přírodních materiálů a vlastních výpěstků, bude dětem umožněno si vše vyzkoušet. Při výuce tak bude využito metod prožitkového učení, kdy jsou hry a činnosti dětí založeny na přímých prožitcích. Všechny činnosti budou příkladem toho, jak se starat o přírodu a jak ji poté bez uměle vyrobené energie využít k lidským potřebám, touhám a zájmům. Dalším cílem projektu je vytvořit dětem více prostoru, aby jejich hra mohla být nápaditější a produktivnější. Novým vybavením zahrady chceme dětem zajistit více možností být aktivní a volnou hrou v nich rozvíjet jejich přirozenou lidskou inteligenci. Další projekt, do kterého jsme se letošní školní rok zapojili, je z oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vypsala projekt, do kterého se zapojila také naše Základní škola a mateřská škola Žďárec. V srpnu

14 14 tento projekt uspěl s názvem: Pracujeme s novými technologiemi a my se tak budeme moci vzdělávat v oblasti nových výukových technologií. Době realizace : září 2014 až srpen AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY Spolupráce s rodiči probíhá dobře. Snažíme se zapojit rodiče do dění na škole, a to nejen při společenských akcích, ale i během školního roku například netradičním zápisem dětí do 1. třídy, pasování žáků z 5. roč, na budoucí,,šesťáky v Doupníkově branném zvodu, vánoční besídkové posezení s rodiči, drobné třídní akce). Slavnostní zahájení školního roku s rodiči a panem starostou Spaní ve škole a společný večer Profilový pořad školy v kulturním centru Skuteč Společné školní bruslení Vánoční posezení u kulatého stolu Vánoční besídka v MŠ Březnová Recitační soutěž ve Žďárci Setkání rodičů budoucích prvňáčků Doupníkův branný závod Cyklozávod Školní výlet s rodiči PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Stále aktualizujeme naše webové stránky: www zszdarec.cz Prezentujeme své příspěvky ve skutečských novinách. Necháváme si zde otisknout pozvánky na naše školní vystoupení a školní sportovní i společenské akce. Velmi zdařilý byl dvojhodinový profilový pořad pro rodiče a přátelé školy, pořádaný vždy periodicky jednou za dva kalendářní roky. Spoluúčast má salon Diana půjčovna svatebních šatů. -Školu také prezentují samotní žáci, a to svojí účastí na sportovních i kulturních akcích mimo školu. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKCE

15 15 V letošním školním roce jsme zažádali úřad práce o aktivizační příspěvek na čtyři uchazečky o práci a vytvořili čtyři pracovní místa na 40 hod./měs., celkem na 3 měsíce červenec, srpen, září. Čtyři pracovnice tak docházely do naší školy a staraly se o zeleň. Plely, sázely a šlechtily ji. Natíraly ploty, zábradlí a jiné kovové konstrukce. -Malé kulaté víčka pro Karolínku jako škola, jednotlivci, přátelé školy a jiní aktivní lidé, všichni jsme sbírali víčka od pet láhví. Ty jsme pak osobně předali Karolínce Dyryngové z Hlinska -Každoročně se účastníme prodeje suvenýrů a prodejních předmětů. Výtěžek putuje na konta nadačních organizací. Letos jsme prodávali předměty Občanskému sdružení CPK -CHRPA, které se nachází v Rokytnu u Pardubic. Organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto zařízeních se léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů jízdou na koni (tzv. hiporehabilitace). Prodaly se již celkem 30 ks záložek a na účet organizace CPK - CHRPA bylo zasláno 300 Kč. - Obecně prospěšná společnost FOND SIDUS od nás obdržela 200 Kč. V březnu u nás probíhala stáž pana Mgr.Bohdana Kandra, který studoval Funkční ředitelské studium u CV Jihlava. Praxi vykonával u řepitele školy 3 dny. Další praxe žákyň studujících pedagogické střední školy probíhaly v MŠ. ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH -účast žáků ve výtvarné soutěži na téma Tajemný svět v divočině -soutěž pořádána Speciální základní školou ve Skutči 3. místo Eliška Novotná -účast žáků ve výtvarné soutěži Víš, co jíš? zdravě a s chutí -účast žáků na XIX. ročníku výtvarné soutěže na téma Čtvero ročních období v Zaječicích 3. místo Radek Janáček a Jan Flídr -účast žáků na přijímacích zkouškách nanečisto Gymnázium K.V.Raise, Hlinsko -účast žáků ve výtvarné soutěži Příroda kolem nás, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí -účast žáků ve hře česká dáma ve Skutči, pořádané Českou federací dámy zde vybojoval 1. místo Jan Flídr Po celý rok jsme byli v kontaktu se senior centrem Skuteč. Byli jsme pozváni na jejich vánoční prodejní jarmark a po inspirativní prohlídce nás pozvali senioři k sobě do svých obývacích prostor. Bylo to moc milé a přátelské prožití společných chvil. Kontrolní a hospitační činnost KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, KONTROLU PRACOVNÍCH SEŠITŮ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM, VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letošního roku v mateřské škole - divadelní představení pirátská loutková pohádka O statečném kapitánu Ploutvičkvi divadlo

16 16 Pernštejn. - základy první pomoci a praktické ukázky ošetření ran a umělého dýchání zdravotníci z Červeného kříže Chrudim -divadelní představení Víly srdíčkové O kouzelné hrušce - Medové dny v Hlinsku projekce života včel, zdobení medových perníků, motání svíček z plástů -š k o l n í a k a d e m i e - viz. program níže -divadelní představení Putování za vánoční hvězdou vánoční příběh o narození Ježíška -divadelní představení Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka divadélko pro školy Hradec Králové Jak se dělá papír Paleta Pardubice- výroba nového papíru ze starého, význam třídění odpadu a sběru starého papíru - návštěva předškolních dětí na vyučování v 1. a 2. třídě řešení jednoduchých úkolů a používání penálů -divadelní představení Víly srdíčkové Bubáci na hradě Strachově -recitační soutěž v základní škole zapojení i dětí z mateřské školy -vynášení Morény a její topení-chůze obcí, recitace básní, zdobení létéčka(březové větvičky) -výroba papírových kontejnerů-společná beseda se žáky ze základní školy o důležitosti třídění odpadu -pálení Čarodějnic opékání vuřtů a pálení papírových čarodějnic -beseda O mašinkách Městské muzeum Skuteč- spolupráce s tělesně postiženým panem Markem a paní z městské knihovny -divadelní představení O pračlovíčkovi -kulturní dům ve Skutči -školní výlet na zámek Potštejn spojený s výukovým a zábavným programem pro děti -vystoupení dětského aerobiku kulturní dům Skuteč -návštěva dětí z mateřské školy Poršova Skuteč-navazování nových přátelství -výlet do Hlinska-návštěva Rákosníčkova hřiště, prohlídka nového areálu pro veřejnost u Senior centra v Hlinsku, hraní na nafukovací skluzavce a hradu PROFILOVÝ POŘED ŠKOLY A ŠKOLKY: PROGRAM

17 17 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁREC U SKUTČE Program: Projekce: Fotky a písně z akcí naší školy - Úvodní slovo Ve spolupráci se Salonem Diana. 1.ČÁST 1. Touha tanec na píseň od D.Landy L.Hromádková, K.Pavlišová, V.Kavková, M.Janda, 2. Ráda cvičím aerobik a moc ráda bych Vám předvedla svoji slastní sestavu na písničku.! D.Skálová 3. Básně: žáci 1.tř. K.Balogová, M.Balog, D.Bielák, A. Ceralová, J. Janda, M. Jelínek, K. Spilková, Michael Trník, Marek Trník 4. Anglické písničky 3., 4. a 5.tř. L. Benešová, M. Janda, L.Hromádková, K. Pavlišová, V. Kavková, L. Budínský, J. Flídr, R. Janáček, J. Michálek, M. Novotný, D. Spilková 5. Cap song 6. Anglické písničky 1., 2. a 3. tř. K.Balogová, M.Balog, D.Bielák, A. Ceralová, J. Janda, M. Jelínek, K. Spilková, Michael Trník, Marek Trník, T. Flídrová, N.Kratochvílová, M. Malinská, E. Novotná, D. Oplíštil, D. Skálová, V. Uchytilová, K. Váchová, L. Benešová, M. Janda 7. Pohádka Dva tovaryši - 3.,4. a 5.tř. Osoby a obsazení: Jožin: Vincek: Král: Princezna: Eliška Novotná

18 18 PŘESTÁVKA 10 MINUT. Čert Eman: Čert Gábor: Čert Kolohnát: Čarodějnice Běla: Čarodějnice Dora: Hlas: 2.ČÁST Teď Vám děti z mateřské školy zatancují známou dětskou písničku Beruško, pujč mi tečku 8. Tanec na písničku Beruško, pujč mi tečku děti z MŠ 9. Etyda hra na klavír Martin Novotný Teď Vám děti ze školičky zatancují starou lidovou taneční hru Na rytířstvo 10. Hra na rytířstvo taneční hra děti z MŠ 11. Písničky z pohádek hra na flétnu N.Kratochvílová, M. Malinská, D. Skálová, V. Uchytilová, K. Váchová, L.Hromádková, K. Pavlišová, V. Kavková Následuje taneček na písničku z pohádky Kouzla králů Buchet je spousta, kde se děti promění na kuchtíky a kuchtičky. 12. Buchet je spousta tanec na hudbu děti z MŠ 13. Úvaha na téma Touha J. Flidr Před deštěm je třeba schovat se pod deštníček, stejně jako dětičky ze školky v písničce Deštník. 14. Deštník zpěv písně s pohybovým vyjádřením děti z MŠ Bylo jedno paraplíčko a nechtělo chodit na sluníčko. Jak to s ním dopadlo nám ukážou děti ze školky. 15. Paraplíčko dramatizace veršované pohádky děti z MŠ

19 19 Plán akcí na školní rok v ZŠ Září: zahájení školního roku, seznámení s organizací školního roku a školním řádem, rozdání učebnic divadelní představení Pirátská pohádka, - společné rodičovské schůzky - nácvik na akademii Říjen: provozní porada ke školní akademii a k projektu školní zahrady, rozpočet rok Dobrodružství se zábavným odpolednem-spaní ve škole červený kříž První pomoc při bezprostřední ohrožení života divadelní představení Srdíčkové víly Kouzelná hruška Halloweenský den s pojený s vykrajováním dýní - nácvik na akademii - tvoříme zahradu žádost o projekt Listopad provozní porada ke školní akademii a k žádosti o projekt zahrady MŠ prostorová zkouška ve Skutči MŠ a ZŠ školní akademie informační odpoledne pro rodiče se žáky Medové dny Hlinsko návštěva ZŠ a MŠ Prosinec: Mikulášská nadílka Divadlo pro školy Hradec Králové - Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka, - návštěva vánočního jarmarku Speciální školy ve Skutči - posezení u stromečku provozní porada- finální podoba školní zahrady, konec roku, rozpočet aj. Leden: - Bruslení provozní porada zápis, projekt zahrada Písnička pro draka Divadlo - vysvědčení Únor: Eko centrum Paleta Nákupy s rozumem 10,15 hod zápis do 1. třídy návštěva předškolních dětí v 1. třídě - bruslení Březen: - školní karneval s rodiči - recitační soutěž s rodiči - školní kolo matematické soutěže Klokan divadelní představení Bubáci na hradě Strachově, provozní porada Duben: - vynášení Morény MŠ, ZŠ čarodějnický rej ŠD provozní porada

20 20 Květen: 6.5. provozní porada Doupník - cyklozávod - zajištěné Dopravní hřiště Pardubice - MŠ - návštěva kina, Hlinsko úklid v Doupnicích, pochodové cvičení Doupníkův branný závod - informační odpoledne pro rodiče se žáky - Vlastivědný výlet do Prahy-hrad, Vladislavský poklad, Červen: provozní porada pedagogická rada - schůzka rodičů předškolních dětí - focení tříd - školní výlet na zámek Potštejn - plavání městské koupaliště Skuteč Výroční zpráva o hospodaření 1. Příjmy celkové příjmy ,80 a) dotace MÚ Skuteč ,- dotace Krajského úřadu Pardubice ,- b) školné od rodičů MŠ ,- c) příjmy z hospodářské činnosti d) ostatní příjmy grant EVVO ,- (grant EU) 9 200,- (škol. družina) 399,50 (fond odměn) ,34 (rezervní fond) 3 511,01 ( úroky) 2. Výdaje a) investiční výdaje 0,- b) neinvestiční výdaje celkem ,60 náklady na platy KÚ ,- náklady na platy OÚ ,- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,- FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky ,86 ostatní provozní náklady ,87 zákonné pojištění 8 258,-

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 ÚVOD 1. Základní údaje o organizaci 1.1. Organizace 1.2. Zřizovatel 1.3. Součástí školy 1.4. Školská rada 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán. Provozní řád školy

Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán. Provozní řád školy Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán Provozní řád školy I.Údaje o zařízení II.Režim dne III.Režim stravování včetně pitného režimu IV.Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Dokument č.j. 12/2018 HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017-18 Mateřská škola Veltruby, okres Kolín Sportovní 326 28002 Veltruby - Kolín Zpravovala: Marcela Tesaříková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 1. ročník

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 1. ročník Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 1. ročník září říjen a. Pč - Skládačky z papíru pejsek, kočička (příloha 1 a 2) b. Vv - Zážitky a dojmy z prázdnin c. Hv - Poslech písní 3. Tělovýchovná - Seznamovací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání.

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání. Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Brandýs nad Labem Stará Boleslav název školy: Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Štefcova 1125 odloučené pracoviště. Prvky pedagogického systému Marie Montessori

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Štefcova 1125 odloučené pracoviště. Prvky pedagogického systému Marie Montessori Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Č.j.: zsuprk_716/2016 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, 1 Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2014/2015 2 1.Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace, Lichnov 46. Celoroční plán práce Školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace, Lichnov 46. Celoroční plán práce Školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace, 793 15 Lichnov 46. Celoroční plán práce Školní rok 2018/2019 Pracoviště mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2016/17 (podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 2. ročník

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 2. ročník Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 2. ročník září říjen a. Pč - Skládání z papíru b. Vv - Zážitky a dojmy z prázdnin c. Hv - Písničky z prázdnin 2. Literární - Moje oblíbená kniha 3. Tělovýchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov, č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2016/2017 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 30.9.2016 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Podmínky pro vzdělávání účastníků se specifickými vzdělávacími potřebami...3 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 463 62 Hejnice Tel.: 482 322 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2017/2018) Zprávu předkládá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva mateřské školy při ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín za školní rok

Výroční zpráva mateřské školy při ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín za školní rok Výroční zpráva mateřské školy při ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín za školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole Typ MŠ: dvoutřídní s celodenním provozem Stanovená kapacita: 52 dětí Počet zapsaných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Tematický plán školní družiny 2018/2019 II. oddělení POZNÁVÁME ZVÍŘATA

Tematický plán školní družiny 2018/2019 II. oddělení POZNÁVÁME ZVÍŘATA Tematický plán školní družiny 2018/2019 II. oddělení POZNÁVÁME ZVÍŘATA Děti budou společně během celého školního roku poznávat zvířata z různých koutů světa. Výsledkem bude poznání společně vyrobená malá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491 Výroční zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2013/2014 1.Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 3. ročník

Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 3. ročník Celoroční plán výchovné činnosti ŠD pro 3. ročník září říjen a. Pč - Práce s papírem a drobným materiálem b. Vv - Zážitky a dojmy z prázdnin c. Hv - Poslech písniček hádání názvu 2. Literární - Četba oblíbené

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017

REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 KATEŘINICE REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017 Vypracovala: Mgr. Renata Sušňová,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Jana Ámose Komenského Žeravice, okres Hodonín, příspěvkové organizace Mgr. Andrea Chludilová, 2018 Vize: Vytvořit školu s kvalitními podmínkami pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní klub, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní klub, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní klub, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II Se změnami k 1. 9. 2017 V Příbrami dne

Více

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, Dvorce, tel Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2017/2018 1. Základní charakteristika

Více