NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.:

2 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení přístroje v době vyexpedování zboží nastaveno na nejnižší citlivost. Toto nastavení se doporučuje při vysokých rychlostech a silném hluku větru. Při testování doma (při použití sluchátek s mikrofonem ) se doporučuje nastavit VOX na nejvyšší citlivost (Toto nastavení se doporučuje při nízkých rychlostech a malém hluku větru) a použít mikrofon pro integrovanou helmu. Klipsový mikrofon je naproti tomu málo citlivý na hluky a znamenitě se hodí u hlasitých helm (např. motoristické helmy) popř. v silně hlučném prostředí. VOX-nastavení přístroje: Viz. návod k obsluze. Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento výrobek předáte díl jiné osobě. Uschovejte proto tento návod k obsluze pro pozdější nahlédnutí! NÁVOD K INSTALACI A UPOZORNĚNÍ Motoristická sada sluchátka s mikrofonem 2x HS-100T/300T klips** Sady sluchátek s mikrofonem (headset) HS-100T/300T se znamenitě hodí v kombinaci s PMR-vysílačkami Pocker Comm One ke komunikaci motocyklu s motocyklem. **HS-100T pro integrovanou helmu, HS-300T pro sklopnou/motoristickou helmu s klipsovým mikrofonem. Sady se skládají ze dvou výkonných, superplochých HIFI-reproduktorů ve kterých jsou reproduktorové pady (polštářky), speciální mikrofonová schránka (tlumí větrné hluky), prodlužovací spirálový kabel a odchozí kabel s 2,5 mm konektorem. Reproduktory a mikrofon jsou vybaveny s přilepovacím / upínacím zařízením a umožňují tak snadnou montáž v helmě. Aby se docílilo dobré hovorové kvality, umístěte prosím mikrofon v helmě co možná nejblíže u úst. (Podle pravidel silničního provozu nesmíte používat žádná sluchátka, která zcela zakrývají uši. Tzn. vložíte reproduktor v helmě s krátkou, boční vzdáleností od ucha, aby jste mohli akusticky také vnímat ostatní dopravní dění.) Navíc jsou k sadě přiloženy 2 adaptérové kabely (2,5 mm zdířka na 3,5 mm stereo) (viz. poslech hudby)

3 Připojení sady sluchátek a mikrofonu se provádí dle návodu k obsluze Pocket Comm One (2) Zdířka sluchátek / mikrofonu. Upozornění: Komunikace řidiče s řidičem s použitím této sady se provádí výhradně prostřednictvím VOX-funkce přístrojů (automatické zjištění řeči). VOX-řídící jednotka byla speciálně vyvinuta pro motocyklisty a snižuje nežádoucí zahájení spojení způsobené jízdním hlukem. Postačí jen krátká (hlasitá) reakce a VOX-řídící jednotka spustí komunikaci. Citlivost VOX-řídící jednotky je možno přizpůsobit potřebám ve 4 stupních. K tomuto účelu si prosím přečtěte návod k obsluze Pocket Comm One. Pokud nebude použito žádné hovorové rádiové spojení, může být místo vysílačky připojen mobilní telefon (GSM). GSM - upozornění: U některých mobilních telefonů musí být aktivován automatický signál přijetí volání. HS-100T/300T mají 2,5 mm univerzální konektor, který je provozován přímo na mobilním telefonu s univerzálním připojením na sluchátka s mikrofonem (např. Motorola). Pro mobilní telefony, které nemají takové připojení, použijte prosím adaptér pro sluchátka s mikrofonem, který je specifický pro mobilní telefony. (viz. hlavní katalog Conrada 2003 str. 151). Pozor: Nesmějí být uskutečněny žádné odchozí hovory během jízdy. Příjem (poslech) hudby: Bude-li použit dodaný adaptér, může být místo vysílačky připojen audio-přístroj s 3,5 mm zdířkou (např. walkmann, CDpřehrávač, MP-3 apod.). Upozornění: Všechny konektory sady sluchátek s mikrofonem (headset) jsou vodotěsné a označeny šipkami podle možnosti zapojení. 3 OBSAH: Strana: Účel použití... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Indikační a obslužné prvky... 6 LC displej... 8 Vložení & výměna baterií... 8 Obsluha... 9 Zapnutí / vypnutí přístroje... 9 Rádiový provoz Nastavení funkcí Čistění, údržba a odstranění nepoužitelného přístroje Odstranění nepoužitelného přístroje Technické údaje Odstranění poruch... 16

4 ÚČEL POUŽITÍ 4 U POCKET COMM ONE se jedná o ruční radiový přístroj pro PMR-oblast (soukromé mobilní rádio) v rámci 70 cm pásma. Přístroj může být provozován na 8 kanálech. Použití je osvobozeno od licence, přihlášení a poplatků. Přístroj není chráněn proti stříkající vodě a proto musí být provozován v exteriéru jen s příslušnou ochranou. Provoz se provádí prostřednictvím baterií nebo akubaterií typu mikro (typ AAA). Konstrukce odpovídá evropským a národním požadavkům na elektromagnetickou slučitelnost. Provoz je sice povolen v mnoha evropských zemích, avšak před uvedením do provozu byste se měli informovat o nařízeních, která jsou pro konkrétní zemi specifická. Shoda byla prokázána, příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce. Přístroj je osvobozen od přihlášení a poplatků. Homologační upozornění! Na přístroji nesmí být provedeny žádné konstrukční změny, tzn. musí být použita anténa, která je zakoupena s přístrojem. Také nesmějí být prováděna opatření ke zvýšení vysílacího výkonu. Jinak ztratí přístroj své schválení a všeobecné provozní povolení, navíc technické změny vedou ke zničení elektronických součástí. Vylaďovací pozice v rámci přístroje nesmějí být v žádném případě přestaveny. Vyladění bylo již optimálně výrobcem provedeno. Prodej a uvedení do provozu radiového přístroje je povoleno v Německu, Rakousku, Francii, Holandsku a ve Švýcarsku. Je třeba bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní upozornění a technické údaje! Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto přístroje. kromě toho je to spojeno s nebezpečím, jako je např. elektrický zkrat, požár, elektrický úder, apod. Celkový produkt nesmí být otevírán, pozměňován, popř. přestavován! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

5 U škod, které vzniknou nedodržením návodu, zaniká nárok na záruku! Za následné škody, které z toho vyplynou, nepřebíráme žádné ručení! Za škody na věcech a zdraví osob, které jsou způsobeny neodbornou obsluhou nebo nedodržením bezpečnostních upozornění, nepřebíráme žádnou odpovědnost. V takových případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 5 Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování přístroje. Přístroj nesmí být vystavován žádným extrémním teplotám, silným vibracím, vysoké vlhkosti nebo silnému mechanickému namáhání. Neprovozujte přístroj bez dozoru. Elektrické přístroje nenáleží do dětských rukou. V přítomnosti dětí, soustřeďte nanejvýš pozornost na jejich bezpečnost. Nepřelévejte tekutiny nad přístrojem. Pokud se přesto dostane tekutina do nitra přístroje, vyjměte baterie a obraťte se na odborníka. Provoz přístroje není povolen v motorových vozidlech a v letadlech. Na základě citlivé elektroniky, používané ve vozidlech/letadlech, není vyloučeno její ovlivnění prostřednictvím radiového přístroje. Mimoto vozidlo působí jako Faradayova klec. Rádiové vysílání, vysílané rádiovým přístrojem, je tím odstíněné. Dosah přístroje se tím velmi sníží. Ve vnitru vozidla je naproti tomu zvýšeno zatížení vlivem rádiového vysílání. Nepokládejte přístroj do oblasti uvolnění impulsu airbagu. Při spuštění airbagu by mohl být rádiový přístroj odmrštěn a způsobit zranění. Neprovozujte přístroj v blízkosti velmi citlivých přístrojů, jako se např. používají v nemocnicích. Rádiový přístroj by mohl rušit provoz takových přístrojů. Osoby s kardiostimulátory, sluchadly, apod. by neměly přístroj používat. Vždy váš rádiový přístroj vypínejte, když příslušná varovná upozornění zakazují provoz mobilních telefonů a rádiových přístrojů.

6 V řemeslných zařízeních je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy Asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Pokud se vyskytnou dotazy, které nebudou v průběhu návodu k obsluze zodpovězeny, potom zkontaktujte naší technickou poradnu nebo jiného odborníka. Obraťte se na odborníka, máteli pochyby o způsobu fungování nebo bezpečnosti produktu. 6 INDIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PRVKY (1) Anténa Anténa je pevně spojena s přístrojem a nemůže být snímána. (2) Zdířka sluchátek / mikrofonu Možnost připojení externí mikrofonní / sluchátkové jednotky (headset) s 2,5mm kolíkovou zástrčkou. (3) CALL tlačítko (tlačítko volacího tónu) Stisknutí tlačítka CALL (signál volacího tónu) přepne přístroj z příjmu na vysílání signálu volacího tónu. Přístroj vyšle volací tón, jehož prostřednictvím může partnerská stanice zjistit, že je volána (podobné zvonění telefonu). (4) PTT tlačítko (tlačítko vysílání) Stisknutí tlačítka spustí funkci vysílání.

7 7 (5) LC displej Indikace nastavení přístroje, kanálu, apod. (6) Tlačítko nahoru Tlačítko nastavení nahoru. Bude-li tlačítko stisknuto delší dobu jak 1 sekundu, bude se nastavovaná hodnota kontinuálně zvyšovat, dokud nebude tlačítko uvolněno. (7) Potvrzovací tlačítko & tlačítko Zap/Vyp Tlačítka zapnutí, popř. vypnutí přístroje. Během provozu může být krátkým stisknutím tlačítka zapnuto osvětlení indikace na ca. 15 sekund. Tlačítko slouží navíc jako potvrzovací tlačítko u různých průběhů nastavení. (8) VOLUME tlačítko (hlasitost) Tlačítko k vyvolání nastavení hlasitosti (9) Tlačítko dolů Tlačítko nastavení dolů. Bude-li tlačítko podrženo stisknuté po delší dobu než 1 sekunda, bude se nastavovaná hodnota kontinuálně snižovat, dokud nebude tlačítko uvolněno. (10) Mikrofon Hovořte s normální hlasitostí ve vzdálenosti ca. od 5 do10 cm do vestavěného mikrofonu. (11) Reproduktor Vestavěný reproduktor (12) Klipsový úchyt Klipsový úchyt k připevnění přístroje na pásek (13) Kryt bateriové přihrádky Za tímto krytem se nachází bateriová přihrádka. (14) Zajištění bateriové přihrádky Zajištění slouží jako zabezpečení víka bateriové přihrádky. (15) Zajištění pro klipsový úchyt K odstranění klipsového úchytu zvedněte lehce zajištění a posuňte klipsový úchyt nahoru. (16) Kontakty dobíjení Těmito kontakty provádí přístroj spojení k nabíječce baterií (není obsahem dodávky). Použijte jen nabíjecí přístroj, který je k tomu speciálně nabízen. Je-li používána nabíječka baterií, je třeba dbát na to, že se ve vysílačce nacházejí akubaterie a ne normální baterie. Baterie nesmí být nabíjeny, jelikož tím se poškodí rádiový přístroj popř. baterie.

8 LC DISPLEJ 8 (A) VOX symbol Symbol rádiového přístroje se objeví, když se přístroj nachází v manuálním provozu, tzn. VOX-funkce je vypnutá. U aktivní funkce VOX se objeví symbol mikrofonu. (B) Symbol blokování klávesnice se objeví při aktivním blokování klávesnice. (C) Symbol baterie Indikace stavu baterie, u plné baterie je symbol plný, u prázdné baterie je symbol prázdný. (D) CTCSS kanály Indikace nastaveného kanálu CTCSS. Může být zvoleno mezi 38 CTCSS kanály. Nenastane-li zde žádná indikace, je funkce CTCSS vypnutá. (E) Indikace kanálu Indikace zvoleného kanálu. K dispozici je 8 kanálu. (F) Indikace vysílání / příjmu Indikace "R" se objeví při příjmu. Indikace "T" se objeví při vysílání. VLOŽENÍ & VÝMĚNA BATERIÍ Baterie nepatří do dětských rukou. Vyjměte baterie při delším nepoužívání přístroje. Prázdné baterie okamžitě z přístroje odstraňte. Neponechávejte baterie volně ležet, hrozí nebezpečí, že budou spolknuty dětmi nebo domácími zvířaty. V takovém případě vyhledejte okamžitě lékaře! Myslete na to, že baterie nesmí být zkratovány nebo vhazovány do ohně. Vyteklá nebo poškozená baterie může při kontaktu s kůží způsobit poleptání, použijte proto v takovém případě vhodné ochranné rukavice. Bateriová přihrádka se nachází na zadní straně přístroje. K vložení popř. k výměně baterií je výhodnější odstranit závěsný klips. K odstranění závěsného klipsu nadzvedněte lehce blokování (15) a posuňte závěsný klips nahoru. Uvolněte zajištění (14) bateriové přihrádky. Odstraňte kryt bateriové přihrádky. Vložte 4 alkalické tužkové baterie (AAA) se správnou polaritou. Správnou polaritu poznáte podle nákresu v bateriové přihrádce. K provozu přístroje mohou být

9 použity jak mikro-baterie, jakož i mikroakubaterie. Se při používání akubaterií se zkrátí provozní doba přístroje, vlivem nízké kapacity akubaterií. Uzavřete kryt bateriové přihrádky a opět jej zablokujte. Opět připevněte závěsný klips. 9 Používáte-li baterie, používejte alkalické baterie, aby se dosáhlo co nejdelší provozní doby. U některých typů akubaterií může na základě širokých plusových kontaktů, dojít ke kontaktním potížím s plusovými kontaktními pružinami. Plusové kontakty rádiového přístroje jsou lehce zapuštěné, u velkých plusových kontaktů akubaterií nedosáhnou na kontakty rádiového přístroje. Používejte akubaterie s úzkými plusovými kontakty. U plných baterií se objeví symbol plné baterie. Podle stavu baterie se symbol baterie prázdní. Výměna baterií je zapotřebí, když na displeji bliká indikace "prázdné baterie", indikace displeje je slabá nebo výkon vysílání ochabuje. Vždy musí být vyměněna celá sada baterií. OBSLUHA Nikdy neuvádějte přístroj hned do provozu, když byl právě přenesen z chladné místnosti do teplé. Kondenzát, který přitom vzniká, může na nepříznivých okolností váš přístroj zničit. Ponechejte přístroj nezapojen, dojít na pokojovou teplotu. Přístroj je třeba chránit před vlhkostí a prachem. Nikdy neukládejte přístroj na místech, kde může být vystaven silnému ohřevu a/nebo přímému slunečnímu záření. Přístroj není chráněn proti stříkající vodě. Proto smí být provozován v exteriéru jen při vhodném počasí. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE Stiskněte tlačítko Zap/Vyp & potvrzovací tlačítko (7) a ponechejte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund, přístroj se zapne a současně se ohlásí pípavým tónem. Přístroj se hlásí s hodnotami, které byly naposled nastavené. Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7) po dobu ca. 2 sekund, přístroj se vypne.

10 RÁDIOVÝ PROVOZ 10 Přístroj vydává elektromagnetickou energii ve vysokofrekvenční oblasti. Aby jste získali optimální výkon přístroje a aby mohla obsluhující osoba udržet co nejnižší absorpci elektromagnetické energie, je třeba zohlednit následující: Udržujte během procesu vysílání min. vzdálenost 5 cm mezi tělesem a anténou vysílacího přístroje. Zapněte přístroj. Můžete hovořit s osobou, která má rovněž PMR rádiový přístroj. Podmínkou proto však je, aby byl na obou rádiových přístrojích nastaven stejný kanál (1-8) a stejný CTCSS-kód (0-38). Je-li již kanál používán jinými skupinami, je možné vzájemné rušení přenosů. Vyhledejte volný kanál. Funkce nastavení jako je hlasitost, kanál, apod., můžete nalézt pod bodem "Nastavení funkcí". Stiskněte krátce tlačítko CALL (3), když chcete vyslat volací tón. Stiskněte a podržte stisknuté (vysílací)- tlačítko PTT (4) pro hovoření. Na displeji se objeví symbol "T". Pro změnu pohotovosti k příjmu, opět tlačítko PTT (4) uvolněte. Jakmile přístroj přijme rádiové sdělení, objeví se na displeji "R". Upozornění: Rádiové přenosy mohou být odposlouchávány jinými osobami. NASTAVENÍ FUNKCÍ Zapněte přístroj. Popis, jak může být vyvolána příslušná funkce nastavení, vychází vždy ze základního druhu indikace (i když se přístroj po zapnutí hlásí). Přístroj se po potvrzení příslušného provedeného nastavení opět navrátí do základního druhu indikace. Prosím dbejte toho, že přístroj automaticky opustí funkci nastavení, když není po dobu 3 sekund stisknuto žádné tlačítko. Nastavení rádiového kanálu Stiskněte jednou tlačítko (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Zvolte s tlačítkem (6) nebo tlačítkem dolů (9) požadovaný kanál (1-8). Potvrďte zadání stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovacího tlačítka (7), Přístroj se navrátí opět do základního druhu indikace. Nastavení kódu CTCSS S CTCSS-tóny může být rádiový přístroj adresně osloven. Jen při platném identifikačním tónu (stejný kód CTCSS) je příjem slyšitelný. Takto zabráníte, aby vás poslouchali radiogramy jiných stanic, které vysílají na stejném rádiovém signálu, avšak jsou nastaveny na jiný kód CTCSS.

11 Stiskněte dvakrát tlačítko (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Zvolte s tlačítky nahoru (6) nebo dolů (9) požadovaný kód CTCSS (0-38). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení zadání, přístroj se opět navrátí do základního druhu indikace. 11 Upozornění: V nastavení "00" je vypnuta funkce CTCSS. To značí, že můžete přijímat všechny osoby, které jsou naladěny na vašem rádiovém kanálu, i když si nastavili kód CTCSS. Jiní účastnící radiové sítě s nastaveným kódem CTCSS naproti tomu nemohou přijímat váš radiogram. Aby bylo možné vytvořit komunikaci, musí být u všech rádiových přístrojů, kteří se účastní hovoru, nastaven stejný kód CTCSS a rádiový kanál. Squelch (blokovací zařízení proti praskání v přijímači) přijímači) Stiskněte třikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9) pro nastavení požadované hodnoty ladění (blokovací zařízení proti praskání v přijímači). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hodnoty. Nastavení VOX Váš přístroj je vybaven funkcí VOX (zařízení pro volný hovor), je to automatická funkce, která vám umožňuje "volné ruční" používání vašeho rádiového přístroje. Jednoduše hovořte s aktivní funkcí VOX do mikrofonu a přístroj automaticky přejde na vysílání. Jakmile přístroj zjistí, že se již nehovoří, opět se přepojí do pohotovosti k příjmu. Funkce VOX může být používána s interním nebo externím mikrofonem (není obsahem dodávky). Citlivost funkce VOX je nastavitelná. Pro správné fungování funkce VOX by jste měli dbát následujícího: Přístroj potřebuje krátký čas pro přepojení z přijímacího na vysílací provoz. Na základě tohoto času pro přepojení se může přihodit, že se při mluvení ztratí první slabika. Nedělejte žádné příliš dlouhé řečnické pauzy ve větě, jinak se přístroj opět navrátí do stavu připravenosti k příjmu. Zapnutí / vypnutí funkcí VOX Stiskněte čtyřikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Tato indikace displeje znamená, že je vypnutá funkce VOX. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro zapnutí funkce VOX. Tato indikace displeje znamená, že je funkce VOX již zapnutá. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro vypnutí funkce VOX.

12 Základní druh indikace při vypnuté VOX Základní druh indikace při zapnuté VOX 12 Nastavení citlivosti funkce VOX Stiskněte čtyřikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Zvolte s tlačítkem nahoru (6) nebo dolů (9) symbol mikrofonu. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovacího tlačítka (7). Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení požadované VOX citlivosti. Tato indikace displeje znamená nejvyšší VOX citlivost. Toto je nejlepší nastavení při klidném prostředí. Přístroj reaguje při nižší hlasitosti hovoru. Tato indikace displeje znamená nejnižší VOX citlivost. Toto je nejlepší nastavení při hlasitém prostředí. Přístroj reaguje teprve při relativně vysoké hlasitosti hovoru. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hodnoty. Nastavení CALL tónu (volací tón) Volací tón slouží jako poznávací znamení, na jehož základě může zjistit partnerská stanice, že je volána. Stiskněte pětkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení požadovaného CALL tónu (signální volací tón / zvonění). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastaveného tónu. Může být nastaveno 8 různých tónů, během procesu nastavení jsou reprodukovány příslušně nastavené tóny. Zapnutí / vypnutí monitorovací funkce Při aktivní monitorovací funkci, bude jak potlačení šumu (squelch - praskot), tak i vyhodnocení CTCSS-tónů (je-li nastaveno) odpojeno z funkce. V tomto případě mohou být přijímány i velmi slabé rádiové signály bez příslušného identifikačního tónu.

13 Stiskněte šestkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Přístroj ukazuje na displeji monitorovací funkci a nastavený rádiový kanál např. Při aktivní monitorovací funkci jsou ještě k dispozici jen funkce nastavení pro hlasitost a pro hodnotu praskotu (squelch). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro vypnutí monitorovací funkce. Nastavení vyhledávání U aktivního vyhledávání jsou všechny kanály a kódy CTCSS nepřetržitě prohledávány. Je-li na nějakém kanálu nalezen signál, přeruší se na krátkou dobu vyhledávání. Po ca. 10 sekundách se opět spustí prohledávání kanálů. Stiskněte sedmkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Zvolte s tlačítkem nahoru (6) nebo dolů (9) mezi indikacemi UP (pro vyhledávání vzestupné - nahoru) nebo DOWN (pro vyhledávání sestupné dolů). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby, přístroj začne s vyhledáváním, na displeji začnou probíhat čísla kanálů. Vyhledávání se zastaví, jakmile bude na jednom kanálu přijat signál. Na displeji bude zobrazen kanál, jakož i kód CTCSS. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení kanálu. Nebude-li stisknuto tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), začne přístroj po 10 sekundách opět pokračovat s vyhledáváním. Vyhledávání může být přerušeno stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Nastavení hlasitosti Stiskněte krátce tlačítko VOLUME (8). Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hlasitosti. Blokovací / odblokovací tlačítka Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), zatímco se přístroj nachází v základním druhu indikace. Potom stiskněte současně tlačítko nahoru (6), na displeji se objeví symbol klíče. Nyní jsou všechna tlačítka kromě tlačítka PTT (4) zablokována. Pro opětné zrušení zablokování tlačítek, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Potom stiskněte současně tlačítko nahoru (6). Symbol klíče zmizí. 13

14 ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE Čistění & údržba Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost přístroje, např. na poškození krytu. Není povolen provoz s poškozenou anténou. Hrozí nebezpečí popálenin při kontaktu s kůží. Když se předpokládá, 6e již není možný bezpečný provoz, musí být přístroj vysazen z provozu a zajištěn proti náhodnému spuštění. Vyjměte baterie! Předpokládá se, že již není možný bezpečný provoz, když: přístroj vykazuje znatelná poškození přístroj již nepracuje je přístroj po delším uskladnění za nepříznivých podmínek, nebo po těžkém transportním zatížení. Než začnete přístroj čistit nebo udržovat, dbejte bezpodmínečně následujících bezpečnostních upozornění: Vypněte přístroj a vyjměte baterie. Oprava smí být prováděna jen odborníkem, který je seznámen s nebezpečím, popř. s příslušnými předpisy, které s tím souvisejí. 14 Čas od času je třeba zkontrolovat stav baterií. Opotřebené baterie musí být okamžitě vyjmuty z bateriové přihrádky. Jinak by mohli baterie vytéci a poškodit přístroj. Přístroj nesmí být otevírán. Vlastnoruční opravy nebo dolaďování nesmí být prováděny, každá změna popř. doladění cizí osobou mohou vést k zániku povolení k provozu, jakož i nárokům na záruku a opravu. Při poruchách provozu nesmí být přístroj používán. K vnějšímu čištění přístroje používejte jen měkkou, bezvlasou, antistatickou čistící textilii. V žádném případě nepoužívejte abrazivní nebo rozpouštěcí prostředky, jelikož ty by mohly kryt popř. přístroj poškodit.

15 15 ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE Odstraňte již nepoužitelnou / neopravitelnou ruční vysílačku dle platných zákonných předpisů. Konečný spotřebitel je ze zákona povinen (Nařízení o starých baterií) k odevzdání všech použitých baterií a akubaterií (knoflíkové články až po olověné baterie); likvidace prostřednictvím domácího odpadu je zakázána. Vaše použité baterie a akubaterie můžete odevzdat jak u nás, tak i jako dosud v komunálních sběrnách (sběrné dvory), které jsou povinny k jejich přijetí. Přispějte i vy k ochraně životního prostředí! TECHNICKÉ ÚDAJE Provozní napětí: Příkon u provozu PMR: Indikace low bat: Rozmezí pracovních teplot: Relativní vlhkost vzduchu: Rádiové kanály: CTCSS kanály: Frekvenční pásmo: Modulace: Vysílací výkon: Dosah: Podsvícení (LCD): 6VDC (4x alkalické mikro-baterie) nebo (4x mikro-akubaterie) ca.52 ma pohotovost k příjmu ca. 310 ma vysílací režim napětí baterie < 3,6V 0 až +40 C < 90 % (nekondenzující) 8 38 PMR 446, ,09375MHz FM 500 mw PMR až ca. 3 km (vizuální spojení) Doba podsvícení ca. 15 sekund po každém stisknutí tlačítka

16 16 Tabulka frekvence CTCSS kanálů: Frekvenční tabulka kanálů: ODSTRANĚNÍ PORUCH S tímto přístrojem jste získali produkt, který byl konstruován podle stavu techniky a je provozně bezpečný. Přesto však může dojít k problémům nebo poruchám. Proto bychom vám zde rádi popsali, Jak můžete odstranit možné poruchy: Závada Přístroj není možné zapnout Nerealizuje se žádné rádiové spojení Dosah je příliš krátký. Řešení Bateriové plusové kontakty mají kontakt s pružinou plusového kontaktu přístroje. Plusové kontakty baterie jsou příliš široké. Použijte baterie s menším plusovým kontaktem. Baterie jsou slabé, vyměňte baterie. Není nastaven stejný rádiový kanál popř. stejný CTCSS kanál, jako u protějšku. Nastavit stejné kanály. Baterie jsou slabé, vyměnit baterie. Rádiové vlny jsou odstíněny budovou, ocelovou konstrukcí nebo stromy. V blízkosti se nacházejí silná rušivá pole (rádiový telefon / elektromotor / apod.). Změnit stanoviště. Nosíte / držíte přístroj příliš blízko těla.

17 Baterie jsou slabé, vyměnit baterie. Není slyšet žádný Vaše vysílačka právě vysílá. radiogram. Hlasitost je nastavena příliš nízko. Špatný příjem. Rušení vlivem jiných přístrojů, dodržovat vzdálenost. Baterie jsou slabé. Ocelové konstrukce, stromy, apod. zeslabují signál. Přístroj sám Je aktivována funkce VOX, pokud si přejete deaktivujte ji. vysílá, aniž bylo stisknuto tlačítko PTT. 17

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití CZ BM 70 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více