NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Verze 08/02. Obj. č.: 930 286"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Obj. č.:

2 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY 2 Vážený zákazníku, Velice děkujeme za vaší objednávku produktu Biker Set Pocket Comm One. Prosím dbejte na to, že je VOX-nastavení přístroje v době vyexpedování zboží nastaveno na nejnižší citlivost. Toto nastavení se doporučuje při vysokých rychlostech a silném hluku větru. Při testování doma (při použití sluchátek s mikrofonem ) se doporučuje nastavit VOX na nejvyšší citlivost (Toto nastavení se doporučuje při nízkých rychlostech a malém hluku větru) a použít mikrofon pro integrovanou helmu. Klipsový mikrofon je naproti tomu málo citlivý na hluky a znamenitě se hodí u hlasitých helm (např. motoristické helmy) popř. v silně hlučném prostředí. VOX-nastavení přístroje: Viz. návod k obsluze. Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento výrobek předáte díl jiné osobě. Uschovejte proto tento návod k obsluze pro pozdější nahlédnutí! NÁVOD K INSTALACI A UPOZORNĚNÍ Motoristická sada sluchátka s mikrofonem 2x HS-100T/300T klips** Sady sluchátek s mikrofonem (headset) HS-100T/300T se znamenitě hodí v kombinaci s PMR-vysílačkami Pocker Comm One ke komunikaci motocyklu s motocyklem. **HS-100T pro integrovanou helmu, HS-300T pro sklopnou/motoristickou helmu s klipsovým mikrofonem. Sady se skládají ze dvou výkonných, superplochých HIFI-reproduktorů ve kterých jsou reproduktorové pady (polštářky), speciální mikrofonová schránka (tlumí větrné hluky), prodlužovací spirálový kabel a odchozí kabel s 2,5 mm konektorem. Reproduktory a mikrofon jsou vybaveny s přilepovacím / upínacím zařízením a umožňují tak snadnou montáž v helmě. Aby se docílilo dobré hovorové kvality, umístěte prosím mikrofon v helmě co možná nejblíže u úst. (Podle pravidel silničního provozu nesmíte používat žádná sluchátka, která zcela zakrývají uši. Tzn. vložíte reproduktor v helmě s krátkou, boční vzdáleností od ucha, aby jste mohli akusticky také vnímat ostatní dopravní dění.) Navíc jsou k sadě přiloženy 2 adaptérové kabely (2,5 mm zdířka na 3,5 mm stereo) (viz. poslech hudby)

3 Připojení sady sluchátek a mikrofonu se provádí dle návodu k obsluze Pocket Comm One (2) Zdířka sluchátek / mikrofonu. Upozornění: Komunikace řidiče s řidičem s použitím této sady se provádí výhradně prostřednictvím VOX-funkce přístrojů (automatické zjištění řeči). VOX-řídící jednotka byla speciálně vyvinuta pro motocyklisty a snižuje nežádoucí zahájení spojení způsobené jízdním hlukem. Postačí jen krátká (hlasitá) reakce a VOX-řídící jednotka spustí komunikaci. Citlivost VOX-řídící jednotky je možno přizpůsobit potřebám ve 4 stupních. K tomuto účelu si prosím přečtěte návod k obsluze Pocket Comm One. Pokud nebude použito žádné hovorové rádiové spojení, může být místo vysílačky připojen mobilní telefon (GSM). GSM - upozornění: U některých mobilních telefonů musí být aktivován automatický signál přijetí volání. HS-100T/300T mají 2,5 mm univerzální konektor, který je provozován přímo na mobilním telefonu s univerzálním připojením na sluchátka s mikrofonem (např. Motorola). Pro mobilní telefony, které nemají takové připojení, použijte prosím adaptér pro sluchátka s mikrofonem, který je specifický pro mobilní telefony. (viz. hlavní katalog Conrada 2003 str. 151). Pozor: Nesmějí být uskutečněny žádné odchozí hovory během jízdy. Příjem (poslech) hudby: Bude-li použit dodaný adaptér, může být místo vysílačky připojen audio-přístroj s 3,5 mm zdířkou (např. walkmann, CDpřehrávač, MP-3 apod.). Upozornění: Všechny konektory sady sluchátek s mikrofonem (headset) jsou vodotěsné a označeny šipkami podle možnosti zapojení. 3 OBSAH: Strana: Účel použití... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Indikační a obslužné prvky... 6 LC displej... 8 Vložení & výměna baterií... 8 Obsluha... 9 Zapnutí / vypnutí přístroje... 9 Rádiový provoz Nastavení funkcí Čistění, údržba a odstranění nepoužitelného přístroje Odstranění nepoužitelného přístroje Technické údaje Odstranění poruch... 16

4 ÚČEL POUŽITÍ 4 U POCKET COMM ONE se jedná o ruční radiový přístroj pro PMR-oblast (soukromé mobilní rádio) v rámci 70 cm pásma. Přístroj může být provozován na 8 kanálech. Použití je osvobozeno od licence, přihlášení a poplatků. Přístroj není chráněn proti stříkající vodě a proto musí být provozován v exteriéru jen s příslušnou ochranou. Provoz se provádí prostřednictvím baterií nebo akubaterií typu mikro (typ AAA). Konstrukce odpovídá evropským a národním požadavkům na elektromagnetickou slučitelnost. Provoz je sice povolen v mnoha evropských zemích, avšak před uvedením do provozu byste se měli informovat o nařízeních, která jsou pro konkrétní zemi specifická. Shoda byla prokázána, příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce. Přístroj je osvobozen od přihlášení a poplatků. Homologační upozornění! Na přístroji nesmí být provedeny žádné konstrukční změny, tzn. musí být použita anténa, která je zakoupena s přístrojem. Také nesmějí být prováděna opatření ke zvýšení vysílacího výkonu. Jinak ztratí přístroj své schválení a všeobecné provozní povolení, navíc technické změny vedou ke zničení elektronických součástí. Vylaďovací pozice v rámci přístroje nesmějí být v žádném případě přestaveny. Vyladění bylo již optimálně výrobcem provedeno. Prodej a uvedení do provozu radiového přístroje je povoleno v Německu, Rakousku, Francii, Holandsku a ve Švýcarsku. Je třeba bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní upozornění a technické údaje! Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto přístroje. kromě toho je to spojeno s nebezpečím, jako je např. elektrický zkrat, požár, elektrický úder, apod. Celkový produkt nesmí být otevírán, pozměňován, popř. přestavován! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

5 U škod, které vzniknou nedodržením návodu, zaniká nárok na záruku! Za následné škody, které z toho vyplynou, nepřebíráme žádné ručení! Za škody na věcech a zdraví osob, které jsou způsobeny neodbornou obsluhou nebo nedodržením bezpečnostních upozornění, nepřebíráme žádnou odpovědnost. V takových případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 5 Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování přístroje. Přístroj nesmí být vystavován žádným extrémním teplotám, silným vibracím, vysoké vlhkosti nebo silnému mechanickému namáhání. Neprovozujte přístroj bez dozoru. Elektrické přístroje nenáleží do dětských rukou. V přítomnosti dětí, soustřeďte nanejvýš pozornost na jejich bezpečnost. Nepřelévejte tekutiny nad přístrojem. Pokud se přesto dostane tekutina do nitra přístroje, vyjměte baterie a obraťte se na odborníka. Provoz přístroje není povolen v motorových vozidlech a v letadlech. Na základě citlivé elektroniky, používané ve vozidlech/letadlech, není vyloučeno její ovlivnění prostřednictvím radiového přístroje. Mimoto vozidlo působí jako Faradayova klec. Rádiové vysílání, vysílané rádiovým přístrojem, je tím odstíněné. Dosah přístroje se tím velmi sníží. Ve vnitru vozidla je naproti tomu zvýšeno zatížení vlivem rádiového vysílání. Nepokládejte přístroj do oblasti uvolnění impulsu airbagu. Při spuštění airbagu by mohl být rádiový přístroj odmrštěn a způsobit zranění. Neprovozujte přístroj v blízkosti velmi citlivých přístrojů, jako se např. používají v nemocnicích. Rádiový přístroj by mohl rušit provoz takových přístrojů. Osoby s kardiostimulátory, sluchadly, apod. by neměly přístroj používat. Vždy váš rádiový přístroj vypínejte, když příslušná varovná upozornění zakazují provoz mobilních telefonů a rádiových přístrojů.

6 V řemeslných zařízeních je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy Asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Pokud se vyskytnou dotazy, které nebudou v průběhu návodu k obsluze zodpovězeny, potom zkontaktujte naší technickou poradnu nebo jiného odborníka. Obraťte se na odborníka, máteli pochyby o způsobu fungování nebo bezpečnosti produktu. 6 INDIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PRVKY (1) Anténa Anténa je pevně spojena s přístrojem a nemůže být snímána. (2) Zdířka sluchátek / mikrofonu Možnost připojení externí mikrofonní / sluchátkové jednotky (headset) s 2,5mm kolíkovou zástrčkou. (3) CALL tlačítko (tlačítko volacího tónu) Stisknutí tlačítka CALL (signál volacího tónu) přepne přístroj z příjmu na vysílání signálu volacího tónu. Přístroj vyšle volací tón, jehož prostřednictvím může partnerská stanice zjistit, že je volána (podobné zvonění telefonu). (4) PTT tlačítko (tlačítko vysílání) Stisknutí tlačítka spustí funkci vysílání.

7 7 (5) LC displej Indikace nastavení přístroje, kanálu, apod. (6) Tlačítko nahoru Tlačítko nastavení nahoru. Bude-li tlačítko stisknuto delší dobu jak 1 sekundu, bude se nastavovaná hodnota kontinuálně zvyšovat, dokud nebude tlačítko uvolněno. (7) Potvrzovací tlačítko & tlačítko Zap/Vyp Tlačítka zapnutí, popř. vypnutí přístroje. Během provozu může být krátkým stisknutím tlačítka zapnuto osvětlení indikace na ca. 15 sekund. Tlačítko slouží navíc jako potvrzovací tlačítko u různých průběhů nastavení. (8) VOLUME tlačítko (hlasitost) Tlačítko k vyvolání nastavení hlasitosti (9) Tlačítko dolů Tlačítko nastavení dolů. Bude-li tlačítko podrženo stisknuté po delší dobu než 1 sekunda, bude se nastavovaná hodnota kontinuálně snižovat, dokud nebude tlačítko uvolněno. (10) Mikrofon Hovořte s normální hlasitostí ve vzdálenosti ca. od 5 do10 cm do vestavěného mikrofonu. (11) Reproduktor Vestavěný reproduktor (12) Klipsový úchyt Klipsový úchyt k připevnění přístroje na pásek (13) Kryt bateriové přihrádky Za tímto krytem se nachází bateriová přihrádka. (14) Zajištění bateriové přihrádky Zajištění slouží jako zabezpečení víka bateriové přihrádky. (15) Zajištění pro klipsový úchyt K odstranění klipsového úchytu zvedněte lehce zajištění a posuňte klipsový úchyt nahoru. (16) Kontakty dobíjení Těmito kontakty provádí přístroj spojení k nabíječce baterií (není obsahem dodávky). Použijte jen nabíjecí přístroj, který je k tomu speciálně nabízen. Je-li používána nabíječka baterií, je třeba dbát na to, že se ve vysílačce nacházejí akubaterie a ne normální baterie. Baterie nesmí být nabíjeny, jelikož tím se poškodí rádiový přístroj popř. baterie.

8 LC DISPLEJ 8 (A) VOX symbol Symbol rádiového přístroje se objeví, když se přístroj nachází v manuálním provozu, tzn. VOX-funkce je vypnutá. U aktivní funkce VOX se objeví symbol mikrofonu. (B) Symbol blokování klávesnice se objeví při aktivním blokování klávesnice. (C) Symbol baterie Indikace stavu baterie, u plné baterie je symbol plný, u prázdné baterie je symbol prázdný. (D) CTCSS kanály Indikace nastaveného kanálu CTCSS. Může být zvoleno mezi 38 CTCSS kanály. Nenastane-li zde žádná indikace, je funkce CTCSS vypnutá. (E) Indikace kanálu Indikace zvoleného kanálu. K dispozici je 8 kanálu. (F) Indikace vysílání / příjmu Indikace "R" se objeví při příjmu. Indikace "T" se objeví při vysílání. VLOŽENÍ & VÝMĚNA BATERIÍ Baterie nepatří do dětských rukou. Vyjměte baterie při delším nepoužívání přístroje. Prázdné baterie okamžitě z přístroje odstraňte. Neponechávejte baterie volně ležet, hrozí nebezpečí, že budou spolknuty dětmi nebo domácími zvířaty. V takovém případě vyhledejte okamžitě lékaře! Myslete na to, že baterie nesmí být zkratovány nebo vhazovány do ohně. Vyteklá nebo poškozená baterie může při kontaktu s kůží způsobit poleptání, použijte proto v takovém případě vhodné ochranné rukavice. Bateriová přihrádka se nachází na zadní straně přístroje. K vložení popř. k výměně baterií je výhodnější odstranit závěsný klips. K odstranění závěsného klipsu nadzvedněte lehce blokování (15) a posuňte závěsný klips nahoru. Uvolněte zajištění (14) bateriové přihrádky. Odstraňte kryt bateriové přihrádky. Vložte 4 alkalické tužkové baterie (AAA) se správnou polaritou. Správnou polaritu poznáte podle nákresu v bateriové přihrádce. K provozu přístroje mohou být

9 použity jak mikro-baterie, jakož i mikroakubaterie. Se při používání akubaterií se zkrátí provozní doba přístroje, vlivem nízké kapacity akubaterií. Uzavřete kryt bateriové přihrádky a opět jej zablokujte. Opět připevněte závěsný klips. 9 Používáte-li baterie, používejte alkalické baterie, aby se dosáhlo co nejdelší provozní doby. U některých typů akubaterií může na základě širokých plusových kontaktů, dojít ke kontaktním potížím s plusovými kontaktními pružinami. Plusové kontakty rádiového přístroje jsou lehce zapuštěné, u velkých plusových kontaktů akubaterií nedosáhnou na kontakty rádiového přístroje. Používejte akubaterie s úzkými plusovými kontakty. U plných baterií se objeví symbol plné baterie. Podle stavu baterie se symbol baterie prázdní. Výměna baterií je zapotřebí, když na displeji bliká indikace "prázdné baterie", indikace displeje je slabá nebo výkon vysílání ochabuje. Vždy musí být vyměněna celá sada baterií. OBSLUHA Nikdy neuvádějte přístroj hned do provozu, když byl právě přenesen z chladné místnosti do teplé. Kondenzát, který přitom vzniká, může na nepříznivých okolností váš přístroj zničit. Ponechejte přístroj nezapojen, dojít na pokojovou teplotu. Přístroj je třeba chránit před vlhkostí a prachem. Nikdy neukládejte přístroj na místech, kde může být vystaven silnému ohřevu a/nebo přímému slunečnímu záření. Přístroj není chráněn proti stříkající vodě. Proto smí být provozován v exteriéru jen při vhodném počasí. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE Stiskněte tlačítko Zap/Vyp & potvrzovací tlačítko (7) a ponechejte je stisknuté po dobu ca. 2 sekund, přístroj se zapne a současně se ohlásí pípavým tónem. Přístroj se hlásí s hodnotami, které byly naposled nastavené. Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7) po dobu ca. 2 sekund, přístroj se vypne.

10 RÁDIOVÝ PROVOZ 10 Přístroj vydává elektromagnetickou energii ve vysokofrekvenční oblasti. Aby jste získali optimální výkon přístroje a aby mohla obsluhující osoba udržet co nejnižší absorpci elektromagnetické energie, je třeba zohlednit následující: Udržujte během procesu vysílání min. vzdálenost 5 cm mezi tělesem a anténou vysílacího přístroje. Zapněte přístroj. Můžete hovořit s osobou, která má rovněž PMR rádiový přístroj. Podmínkou proto však je, aby byl na obou rádiových přístrojích nastaven stejný kanál (1-8) a stejný CTCSS-kód (0-38). Je-li již kanál používán jinými skupinami, je možné vzájemné rušení přenosů. Vyhledejte volný kanál. Funkce nastavení jako je hlasitost, kanál, apod., můžete nalézt pod bodem "Nastavení funkcí". Stiskněte krátce tlačítko CALL (3), když chcete vyslat volací tón. Stiskněte a podržte stisknuté (vysílací)- tlačítko PTT (4) pro hovoření. Na displeji se objeví symbol "T". Pro změnu pohotovosti k příjmu, opět tlačítko PTT (4) uvolněte. Jakmile přístroj přijme rádiové sdělení, objeví se na displeji "R". Upozornění: Rádiové přenosy mohou být odposlouchávány jinými osobami. NASTAVENÍ FUNKCÍ Zapněte přístroj. Popis, jak může být vyvolána příslušná funkce nastavení, vychází vždy ze základního druhu indikace (i když se přístroj po zapnutí hlásí). Přístroj se po potvrzení příslušného provedeného nastavení opět navrátí do základního druhu indikace. Prosím dbejte toho, že přístroj automaticky opustí funkci nastavení, když není po dobu 3 sekund stisknuto žádné tlačítko. Nastavení rádiového kanálu Stiskněte jednou tlačítko (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Zvolte s tlačítkem (6) nebo tlačítkem dolů (9) požadovaný kanál (1-8). Potvrďte zadání stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovacího tlačítka (7), Přístroj se navrátí opět do základního druhu indikace. Nastavení kódu CTCSS S CTCSS-tóny může být rádiový přístroj adresně osloven. Jen při platném identifikačním tónu (stejný kód CTCSS) je příjem slyšitelný. Takto zabráníte, aby vás poslouchali radiogramy jiných stanic, které vysílají na stejném rádiovém signálu, avšak jsou nastaveny na jiný kód CTCSS.

11 Stiskněte dvakrát tlačítko (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Zvolte s tlačítky nahoru (6) nebo dolů (9) požadovaný kód CTCSS (0-38). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení zadání, přístroj se opět navrátí do základního druhu indikace. 11 Upozornění: V nastavení "00" je vypnuta funkce CTCSS. To značí, že můžete přijímat všechny osoby, které jsou naladěny na vašem rádiovém kanálu, i když si nastavili kód CTCSS. Jiní účastnící radiové sítě s nastaveným kódem CTCSS naproti tomu nemohou přijímat váš radiogram. Aby bylo možné vytvořit komunikaci, musí být u všech rádiových přístrojů, kteří se účastní hovoru, nastaven stejný kód CTCSS a rádiový kanál. Squelch (blokovací zařízení proti praskání v přijímači) přijímači) Stiskněte třikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9) pro nastavení požadované hodnoty ladění (blokovací zařízení proti praskání v přijímači). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hodnoty. Nastavení VOX Váš přístroj je vybaven funkcí VOX (zařízení pro volný hovor), je to automatická funkce, která vám umožňuje "volné ruční" používání vašeho rádiového přístroje. Jednoduše hovořte s aktivní funkcí VOX do mikrofonu a přístroj automaticky přejde na vysílání. Jakmile přístroj zjistí, že se již nehovoří, opět se přepojí do pohotovosti k příjmu. Funkce VOX může být používána s interním nebo externím mikrofonem (není obsahem dodávky). Citlivost funkce VOX je nastavitelná. Pro správné fungování funkce VOX by jste měli dbát následujícího: Přístroj potřebuje krátký čas pro přepojení z přijímacího na vysílací provoz. Na základě tohoto času pro přepojení se může přihodit, že se při mluvení ztratí první slabika. Nedělejte žádné příliš dlouhé řečnické pauzy ve větě, jinak se přístroj opět navrátí do stavu připravenosti k příjmu. Zapnutí / vypnutí funkcí VOX Stiskněte čtyřikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Tato indikace displeje znamená, že je vypnutá funkce VOX. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro zapnutí funkce VOX. Tato indikace displeje znamená, že je funkce VOX již zapnutá. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro vypnutí funkce VOX.

12 Základní druh indikace při vypnuté VOX Základní druh indikace při zapnuté VOX 12 Nastavení citlivosti funkce VOX Stiskněte čtyřikrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Zvolte s tlačítkem nahoru (6) nebo dolů (9) symbol mikrofonu. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovacího tlačítka (7). Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení požadované VOX citlivosti. Tato indikace displeje znamená nejvyšší VOX citlivost. Toto je nejlepší nastavení při klidném prostředí. Přístroj reaguje při nižší hlasitosti hovoru. Tato indikace displeje znamená nejnižší VOX citlivost. Toto je nejlepší nastavení při hlasitém prostředí. Přístroj reaguje teprve při relativně vysoké hlasitosti hovoru. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hodnoty. Nastavení CALL tónu (volací tón) Volací tón slouží jako poznávací znamení, na jehož základě může zjistit partnerská stanice, že je volána. Stiskněte pětkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení požadovaného CALL tónu (signální volací tón / zvonění). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastaveného tónu. Může být nastaveno 8 různých tónů, během procesu nastavení jsou reprodukovány příslušně nastavené tóny. Zapnutí / vypnutí monitorovací funkce Při aktivní monitorovací funkci, bude jak potlačení šumu (squelch - praskot), tak i vyhodnocení CTCSS-tónů (je-li nastaveno) odpojeno z funkce. V tomto případě mohou být přijímány i velmi slabé rádiové signály bez příslušného identifikačního tónu.

13 Stiskněte šestkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Přístroj ukazuje na displeji monitorovací funkci a nastavený rádiový kanál např. Při aktivní monitorovací funkci jsou ještě k dispozici jen funkce nastavení pro hlasitost a pro hodnotu praskotu (squelch). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro vypnutí monitorovací funkce. Nastavení vyhledávání U aktivního vyhledávání jsou všechny kanály a kódy CTCSS nepřetržitě prohledávány. Je-li na nějakém kanálu nalezen signál, přeruší se na krátkou dobu vyhledávání. Po ca. 10 sekundách se opět spustí prohledávání kanálů. Stiskněte sedmkrát tlačítko nahoru (6). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby. Zvolte s tlačítkem nahoru (6) nebo dolů (9) mezi indikacemi UP (pro vyhledávání vzestupné - nahoru) nebo DOWN (pro vyhledávání sestupné dolů). Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení volby, přístroj začne s vyhledáváním, na displeji začnou probíhat čísla kanálů. Vyhledávání se zastaví, jakmile bude na jednom kanálu přijat signál. Na displeji bude zobrazen kanál, jakož i kód CTCSS. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení kanálu. Nebude-li stisknuto tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), začne přístroj po 10 sekundách opět pokračovat s vyhledáváním. Vyhledávání může být přerušeno stisknutím tlačítka Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Nastavení hlasitosti Stiskněte krátce tlačítko VOLUME (8). Stiskněte tlačítko nahoru (6) nebo dolů (9), pro nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), pro potvrzení nastavené hlasitosti. Blokovací / odblokovací tlačítka Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7), zatímco se přístroj nachází v základním druhu indikace. Potom stiskněte současně tlačítko nahoru (6), na displeji se objeví symbol klíče. Nyní jsou všechna tlačítka kromě tlačítka PTT (4) zablokována. Pro opětné zrušení zablokování tlačítek, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Zap/Vyp a potvrzovací tlačítko (7). Potom stiskněte současně tlačítko nahoru (6). Symbol klíče zmizí. 13

14 ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE Čistění & údržba Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost přístroje, např. na poškození krytu. Není povolen provoz s poškozenou anténou. Hrozí nebezpečí popálenin při kontaktu s kůží. Když se předpokládá, 6e již není možný bezpečný provoz, musí být přístroj vysazen z provozu a zajištěn proti náhodnému spuštění. Vyjměte baterie! Předpokládá se, že již není možný bezpečný provoz, když: přístroj vykazuje znatelná poškození přístroj již nepracuje je přístroj po delším uskladnění za nepříznivých podmínek, nebo po těžkém transportním zatížení. Než začnete přístroj čistit nebo udržovat, dbejte bezpodmínečně následujících bezpečnostních upozornění: Vypněte přístroj a vyjměte baterie. Oprava smí být prováděna jen odborníkem, který je seznámen s nebezpečím, popř. s příslušnými předpisy, které s tím souvisejí. 14 Čas od času je třeba zkontrolovat stav baterií. Opotřebené baterie musí být okamžitě vyjmuty z bateriové přihrádky. Jinak by mohli baterie vytéci a poškodit přístroj. Přístroj nesmí být otevírán. Vlastnoruční opravy nebo dolaďování nesmí být prováděny, každá změna popř. doladění cizí osobou mohou vést k zániku povolení k provozu, jakož i nárokům na záruku a opravu. Při poruchách provozu nesmí být přístroj používán. K vnějšímu čištění přístroje používejte jen měkkou, bezvlasou, antistatickou čistící textilii. V žádném případě nepoužívejte abrazivní nebo rozpouštěcí prostředky, jelikož ty by mohly kryt popř. přístroj poškodit.

15 15 ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÉHO PŘÍSTROJE Odstraňte již nepoužitelnou / neopravitelnou ruční vysílačku dle platných zákonných předpisů. Konečný spotřebitel je ze zákona povinen (Nařízení o starých baterií) k odevzdání všech použitých baterií a akubaterií (knoflíkové články až po olověné baterie); likvidace prostřednictvím domácího odpadu je zakázána. Vaše použité baterie a akubaterie můžete odevzdat jak u nás, tak i jako dosud v komunálních sběrnách (sběrné dvory), které jsou povinny k jejich přijetí. Přispějte i vy k ochraně životního prostředí! TECHNICKÉ ÚDAJE Provozní napětí: Příkon u provozu PMR: Indikace low bat: Rozmezí pracovních teplot: Relativní vlhkost vzduchu: Rádiové kanály: CTCSS kanály: Frekvenční pásmo: Modulace: Vysílací výkon: Dosah: Podsvícení (LCD): 6VDC (4x alkalické mikro-baterie) nebo (4x mikro-akubaterie) ca.52 ma pohotovost k příjmu ca. 310 ma vysílací režim napětí baterie < 3,6V 0 až +40 C < 90 % (nekondenzující) 8 38 PMR 446, ,09375MHz FM 500 mw PMR až ca. 3 km (vizuální spojení) Doba podsvícení ca. 15 sekund po každém stisknutí tlačítka

16 16 Tabulka frekvence CTCSS kanálů: Frekvenční tabulka kanálů: ODSTRANĚNÍ PORUCH S tímto přístrojem jste získali produkt, který byl konstruován podle stavu techniky a je provozně bezpečný. Přesto však může dojít k problémům nebo poruchám. Proto bychom vám zde rádi popsali, Jak můžete odstranit možné poruchy: Závada Přístroj není možné zapnout Nerealizuje se žádné rádiové spojení Dosah je příliš krátký. Řešení Bateriové plusové kontakty mají kontakt s pružinou plusového kontaktu přístroje. Plusové kontakty baterie jsou příliš široké. Použijte baterie s menším plusovým kontaktem. Baterie jsou slabé, vyměňte baterie. Není nastaven stejný rádiový kanál popř. stejný CTCSS kanál, jako u protějšku. Nastavit stejné kanály. Baterie jsou slabé, vyměnit baterie. Rádiové vlny jsou odstíněny budovou, ocelovou konstrukcí nebo stromy. V blízkosti se nacházejí silná rušivá pole (rádiový telefon / elektromotor / apod.). Změnit stanoviště. Nosíte / držíte přístroj příliš blízko těla.

17 Baterie jsou slabé, vyměnit baterie. Není slyšet žádný Vaše vysílačka právě vysílá. radiogram. Hlasitost je nastavena příliš nízko. Špatný příjem. Rušení vlivem jiných přístrojů, dodržovat vzdálenost. Baterie jsou slabé. Ocelové konstrukce, stromy, apod. zeslabují signál. Přístroj sám Je aktivována funkce VOX, pokud si přejete deaktivujte ji. vysílá, aniž bylo stisknuto tlačítko PTT. 17

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY

DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 DIGITÁLNÍ VÁHA NA RYBY Obj. č.: 12 01 44 Vaše kompaktní konstrukce a váš velký rozsah měření předurčují tuto váhu pro mnoho oblastí použití. S touto váhou můžete vážit nejen

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 08/00 Obj. č.: 62 00 87 OBSAH Strana: Úvod...2 Účel použití...2 Bezpečnostní upozornění...2 Popis produktu...3 Rozsah dodávky...3 Montáž...3 Elektrické připojení...4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02

DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 NÁVOD K OBSLUZE DUPLEXNÍ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ Verze 09/02 Obj. č.: 26 40 06 Výtisk: Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH. 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Jsou vyhrazena

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 03/04 Obj. č.: 22 66 92 Elektrický model letadla "Cessna" 540 mm Elektrický model letadla "J-3 Cub" 540 mm Elektrický model letadla "PA-12" 540 mm Elektrický model letadla

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 16 Dobrá komunikace se spolujezdcem, společný poslech hudby a dosažitelnost pomocí mobilního telefonu nebo vysílačky (řidiče nebo spolujezdce). Jedná se o kompletně vybavené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 88 64 2 OBSAH: Strana Účel použití... 2 Uvedení do provozu... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis funkcí a upozornění k měření... 4 Upozornění k měření... 5 Technické údaje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 24 ROZMÍSTĚNÍ OBSLUŽNÝCH TLAČÍTEK 2 1. Nastavení na vysílač 2. Knoflík volby kmitočtu 3. FM vypínač 4. On/off ovládání hlasitost 5. Regulátor výšek 6. Regulátor basů 7. Potlačení

Více

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 200-2

UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 200-2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA S 200-2 Obj. č.: 51 31 81 ) Charakteristika produktu: Zabráníte nežádoucímu memory-efektu u niklokadmiových akumulátorových baterií prostřednictvím

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Solární ultrazvukový plašič ptáků

Solární ultrazvukový plašič ptáků www.mojenakupy.cz Solární ultrazvukový plašič ptáků Objednací číslo: GX-04 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste zakoupil produkt, který byl konstruován dle současné nejmodernější techniky. Aby se zachoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Obj. č.: 93 04 20 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obsah. obj.č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obsah. obj.č.: NÁVOD K OBSLUZE obj.č.:93 03 94 Obsah Bezpečnostní opatření...3 LCD-Displej...3 Dodávané vybavení a příslušenství (podle volitelných variant)...3 Příprava zařízení k činnosti...4 Vložení baterií...4 Nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 04/03 Obj. č.: 12 19 00 OBSAH Strana: Úvod... 2 Účel použití... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Přípojné a obslužné prvky... 4 Popis produktu... 5 Rozsah dodávky... 5 Uvedení

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu

PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu PMR FX-11 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu Český jazyk 2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Ovládání a zobrazení... 3 POPIS VÝROBKU... 4 NASTAVENÍ PMR VYSÍLAČE... 5 Instalace baterií... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

Návod k použití radiostanice TLKR T4

Návod k použití radiostanice TLKR T4 Návod k použití radiostanice TLKR T4 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...1 Vlastnosti...1 Ovládání a funkce...2 Obsah balení...2 Instalace baterie...2

Více

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q RADIOBUDÍK Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Vysílačky s funkcí chůvičky reer 5006 SCOPI. Obj. č.: 93 05 29. Umístění ovládání. Úvod. Displej a symboly. Příprava vysílačky pro funkci chůvičky

Vysílačky s funkcí chůvičky reer 5006 SCOPI. Obj. č.: 93 05 29. Umístění ovládání. Úvod. Displej a symboly. Příprava vysílačky pro funkci chůvičky Umístění ovládání Vysílačky s funkcí chůvičky reer 5006 SCOPI anténa Tlačítko PTT Externí připojení Obj. č.: 93 05 29 Tlačítko Vyhledávání a Zámek Vypínač Zapnuto/vypnuto a funkce Mimo dosah. Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

HOFFER OSOBNÍ RADIOSTANICE HOFFER SP - 3380 EU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A NÁVOD K POUŽITÍ

HOFFER OSOBNÍ RADIOSTANICE HOFFER SP - 3380 EU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A NÁVOD K POUŽITÍ HOFFER OSOBNÍ RADIOSTANICE HOFFER SP - 3380 EU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A NÁVOD K POUŽITÍ Popis radiostanice a ovládacích prvků: 1. Anténa 2. LCD displej:: Zobrazuje vybraný kanál a symboly informující o provozním

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE...

ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... OBSAH ÚVOD... 1 POPIS OBSLUŽNÝCH ČÁSTÍ... 1 OBSLUHA RADIOSTANICE... 3 VOLBA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TABULKA KMITOČTOVÝCH PÁSEM... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 ÚVOD ALAN 42 MULTI je mnohostranná a výkonná ruční

Více

RÁDIOVÝ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ S PROVOLBOU

RÁDIOVÝ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ S PROVOLBOU NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RÁDIOVÝ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ S PROVOLBOU Obj. č.: 750 405 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Baofeng UV-82. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Baofeng UV-82 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1 Celkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Sada dálkových spínačů 433 MHz Verze 12/08. Stanovené použití. Číslo objednávky: Číslo objednávky:

Sada dálkových spínačů 433 MHz Verze 12/08. Stanovené použití. Číslo objednávky: Číslo objednávky: CZ - N Á V O D K O B S L U Z E http://business.conrad.cz Sada dálkových spínačů 433 MHz Verze 12/08 Číslo objednávky: 64 64 43 Číslo objednávky: 64 64 52 Stanovené použití Výrobek se skládá ze zásuvky

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

Kamera s vysokým rozlišením a s IR-zářičem

Kamera s vysokým rozlišením a s IR-zářičem Kamera s vysokým rozlišením a s IR-zářičem Obj. č.: 75 02 69 Úvod: Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste zakoupil digitální barevnou kameru odolnou proti povětrnostním vlivům. S tímto systémem jste získali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 93 07 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 07 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu

PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu PMR FX-25 TWIN 8 kanálový, 2 cestní PMR vysílač Návod na obsluhu Český jazyk 2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ... 3 NASTAVENÍ PMR VYSÍLAČE... 5 INSTALACE BATERIÍ... 5 Vkládání baterií...

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový telefonní vysílač signálu. Obj. č.: 92 14 01

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový telefonní vysílač signálu. Obj. č.: 92 14 01 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový telefonní vysílač signálu Obj. č.: 92 14 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

TLKR T40 / T41. uživatelská příručka

TLKR T40 / T41. uživatelská příručka TLKR T40 / T41 uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁŘENÍ PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE Varování Před použitím tohoto produktu, přečtěte pozorně návod k obsluze pro bezpečné použití, uvedené

Více

PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ

PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA VÝROBU MLHY BARVA - TRANSPARENTNÍ MODRÁ OBSAH Obj. č.: 59 01 43 Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Popis produktu... 4 Rozsah dodávky...

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Nabíječka se zástrčkou Tamiya. Obj.č Návod k použití

Nabíječka se zástrčkou Tamiya. Obj.č Návod k použití Verze z 09/09 Nabíječka se zástrčkou Tamiya Obj.č. 23 56 98 Návod k použití 1. Účel použití Tato nabíječka je určena pro nabíjení 4 až 8 článkových NiCd a NiMh akkupacků s Tamiya připojením. Přímý kontakt

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 930 319

Návod k obsluze Obj.č.: 930 319 1 Návod k obsluze Obj.č.: 930 319 Přenosná vysílačka je vybavena elektronickými obvody pro provoz na dvou frekvenčních pásmech LPD a PMR. V pásmu LPD (433 MHz) je k dispozici 69 hovorových kanálů o vysílacím

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 96 Pro zabudování do lamp nebo do instalačních krabic. Ovládání pomocí externího tlačítka, dálkového ovládání nebo senzorů systému FS20. Funkce spínacích hodin 1 s až 4,25

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

RC Mini E Model letadla

RC Mini E Model letadla NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/04 RC Mini E Model letadla "Zoom" - obj. č.: 23 04 47 "C-17E" - obj. č.: 23 04 49 "PA-12" - obj. č.: 23 04 50 "Cessna" - obj. č.: 23 04 51 ÚVOD 2 Přečtěte si prosím přesně

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 26 00 21 OBSAH Strana: 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 2 3. Rozsah dodávky... 3 4. Vysvětlivky symbolů... 3 5. Bezpečnostní upozornění... 3 a) Obecně... 3 b) Elektromagnetické

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více