Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003"

Transkript

1 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Obsahuje informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Každý okresní přehled je doplněn i přehledem lůžkových zařízení s uvedením základních ukazatelů o jeho činnosti. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů a informace o financování zdravotnictví v ČR. Health Care in Statistical Data Region The publication facilitates fast information on the basic characteristics of health care in the region and its districts. Data concern population and its movement, the network of health establishments and their activities, health personnel and wages, numbers of physicians by types of establishments and the state of health of the population. Each district survey is supplemented by a survey of bed establishments with basic indicators of their activity. The publication is supplemented by charts of selected indicators and by information on financing of health services in the CR. ÚZIS ČR, 2004 ISBN:

3 Obsah Úvod... 5 Poznámky... 7 Nemocnice s počty lůžek a výčtem oddělení k Odborné léčebné ústavy s počty lůžek k Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského kraje Zdravotnictví okresu České Budějovice Zdravotnictví okresu Český Krumlov Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec Zdravotnictví okresu Písek Zdravotnictví okresu Prachatice Zdravotnictví okresu Strakonice Zdravotnictví okresu Tábor Financování zdravotnictví v ČR v roce Grafická část Živě narození na obyvatel Kojenecká úmrtnost na živě narozených Úmrtnost na obyvatel Potraty na žen fertilního věku Počet obyvatel na 1 lékárnu Počet ambulantních vyšetření na 1 obyvatele Počet obyvatel na 1 lékaře (přepočtený počet) Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel Zkratky, definice pojmů

4 4

5 Úvod Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 je přehledem základních údajů o zdravotnictví tohoto kraje a jeho okresů. Podkladem pro zpracování této publikace jsou údaje získané z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), z Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpečení a Státního zdravotního ústavu. Informace v publikaci jsou seřazeny nejdříve za Jihočeský region a pak za jednotlivé okresy, přičemž údaje za zařízení přímo řízená MZ jsou uvedeny v okrese, kde sídlí. Najdete zde základní demografické údaje o počtu obyvatel, živě a mrtvě narozených, zemřelých, sňatků, rozvodů a potratů. V další části je přehled o síti zdravotnických zařízení a lékáren. V celkovém počtu lékáren jsou zahrnuty i výdejny zdravotnických prostředků, kterých je v kraji 12 (Č. Budějovice 4, Písek 4, Prachatice 2, Strakonice 1, Tábor 1). Dále jsou zařazeny počty pracovníků ve zdravotnictví a informace o průměrných mzdách lékařů a SZP. Poslední část se týká zdravotního stavu obyvatel pracovní neschopnost, sebevraždy, vrozené vady, diabetici, antikoncepce a vybrané diagnózy nemocí. Vrozené vady budou od tohoto roku uváděny vždy za předcházející rok, tzn. v této publikaci za rok Vrozené vady se nyní sledují podle roku narození dítěte, dříve podle roku zjištění vrozené vady.také počty pohlavních nemocí jsou uvedeny za rok 2002, protože za rok 2003 ještě nejsou k dispozici. Data týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou prezentována jako stav k Údaje za jednotlivá lůžková zařízení jsou uváděny pouze s jejich souhlasem. Jednotlivé nemocnice jsou charakterizovány základními ukazateli lůžkové péče jako je využití lůžek ve dnech, průměrná ošetřovací doba, počet hospitalizovaných apod. Děkujeme touto cestou všem zařízením, která nám dala souhlas k publikování. V letošním roce nám opět souhlas nedaly Bertiny lázně Třeboň, Lázně Bechyně, s.r.o., Rehabilitační lázeňské sanatorium Vráž u Písku a Volyňská léčebna, s.r.o. Data za tato zařízení v publikaci nejsou uvedena jako individuální údaj. Zpracoval ÚZIS ČR Jihočeský krajský odbor U Tří lvů 1, České Budějovice tel.: 038/

6 V publikaci jsou uvedeny Poměrné náklady na 1 ošetřovací den. Jde o údaj, který využívá data z ročního statistického výkazu E (MZ) 612 (dále jen E612) o ekonomice zdravotnického zařízení (dále ZZ), které vede podvojné účetnictví a jeho Přílohy č. 1. Poměrné náklady na 1 ošetřovací den jsou vypočítány podle následujícího vzorce: Poměrné náklady na 1 ošetřovací den = L*{1+(D+J+N)/(L+A)}/T, kde: L = náklady na lůžkovou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř. 30, sl. 2) D = náklady na zdravotní dopravu (viz výkaz E612, ř. 30, sl. 4) J = náklady na jinou zdravotní péči (viz výkaz E612, ř. 30, sl. 5) N = náklady na výkony nezdravotní (viz výkaz E612, ř. 30, sl. 6) A = náklady na ambulantní péči (viz výkaz E612, ř. 30, sl. 3) T = počet ošetřovacích dnů (viz výkaz E612, Příloha 1, ř. 33, sl. 1) Výpočet byl proveden za zdravotnická zařízení, u kterých byly k dispozici všechny dílčí údaje. Do výpočtu byly zahrnuty údaje za celý právní subjekt, proto není tento ukazatel uveden u LDN a dalších lůžkových zařízení, která jsou začleněná v nemocnicích. Tato metoda není zcela exaktní z hlediska ekonomů, ale poskytuje orientační hodnotu nákladů na 1 ošetřovací den, která v sobě zahrnuje podíly z nákladů, které není možné vyčlenit specificky pro lůžkovou část. 6

7 Poznámky Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky na 1 obyvatele (řádek 56) = za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS), Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) na 1 obyvatele (řádek 117, 118) = včetně vyšetření LSPP Syfilis, Gonokoková infekce (řádek 139, 140) = údaje za rok 2002 (v době přípravy publikace nebyly údaje za rok 2003 k dispozici) = údaj bez cizinců a bezdomovců TBC celkem, TBC dýchacího ústrojí (řádek 141, 142) = TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za kraj včetně cizinců a bezdomovců Zhoubné novotvary a novotvary in situ (řádek 143) = předběžné údaje za rok 2002; údaj za kraj včetně bezdomovců Počet živě narozených s vrozenou vadou, Počet hlášených vrozených vad (řádek 146, 147) = údaje za rok 2002 = živě narození s vrozenou vadou (resp. počet vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života uváděni podle roku narození dítěte, tj. v roce 2002 ( v předchozích publikacích uváděni podle roku zjištění vady) = v letošní publikaci poprvé včetně živě narozených s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena na Zprávě o novorozenci Počet žen užívajících antikoncepci k (řádek 149) = počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní Značky v tabulkách Ležatá čárka () Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) Stříška (^) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas 7

8 Nemocnice s počty lůžek a výčtem oddělení k Nemocnice České Budějovice ČB interní (110), kardiologie (62), gastroenterologie (32), infekční (95), TRN (105) nervové (36), psychiatrické (42), dětské (82) ženské (121),novorozenecké (85), chirurgie (123), neurochirurgie (26), kardiochirurgie (43), traumatologie (79), AR (15), ortopedie (46), urologie (62), ORL (32), oční (28),kožní (28), radioterapie (67), rehabilitace (40), nukleární medicíny (12) Nemocnice Český Krumlov 282 ČK interní (67), dětské (30), ženské (36), chirurgie (57), AR (4), ošetřovatelská péče (88) Nemocnice Jindřichův Hradec 437 JH interní (99), nervové (29), dětské (60), ženské (42), chirurgie (72), AR (5) ortopedie(29), urologie (19), ORL (21) oční (15), kožní (16), ošetřovatelská péče (30) Nemocnice Dačice 168 JH interna (50), ženské (23), chirurgie (39), následná péče (26), ošetřovatelská péče (30) Nemocnice Písek 382 PI interní (72), infekční (30), nervové (33), dětské (57), ženské (50), chirurgie (71), AR (4), ortopedie (42), urologie (23) Nemocnice Prachatice 191 PT interní (51), dětské (37), ženské (45), chirurgie (48), AR (10), Nemocnice, o.p.s. Vimperk 80 PT ošetřovatelská péče (80), Okresní nemocnice Strakonice 330 ST interní (69), TRN (25), nervové (25), dětské (34), ženské (64), chirurgie (68), AR (5), oční (20), kožní (20) Okresní nemocnice Tábor 564 TA interna (129), infekční (20), TRN (30) nervové (30), psychiatrie (23), dětské (42), ženské (42), chirurgie (100), AR (5), ortopedie (36), ORL (14), oční (11), rehabilitace (18), ošetřovatelská péče (64) Natalis s.r.o. Tábor 24 TA ženské (24) 8

9 Odborné léčebné ústavy s počty lůžek k Nemocnice České Budějovice ČB LDN České Budějovice (280) Chvalšiny ČK Psychiatrická léčebna Červený Dvůr (103) Třeboň JH Lázně Aurora s.r.o. (459) Třeboň BERTINY lázně Třeboň s.r.o. ( ) Nemocnice Písek PI LDN Písek (60) Vráž Rehabilitační lázeňské sanatorium ( ) Milevsko Humanika lůžka ošetřovatelského typu (9) Nemocnice Prachatice PT LDN Prachatice (25) Stachy Sanatorium s.r.o. JAVORNÍK (154) Okresní nemocnice Strakonice ST Léčebna dlouhodobě nemocných (31) Volyně Volyňská léčebna spol.s.r.o. ( ) Lnáře Psychiatrická léčebna (70) Opařany TA Dětská psychiatrická léčebna (200) Bechyně Lázeňské a léčebné domy Jupiter (43) Bechyně Lázně Bechyně s.r.o. ( ) 9

10 Zdravotnictví Jihočeský kraj 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 307,36 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 265,58 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 88,8 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození na 10 tis. obyv. k ,2 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 9,2 62 LDN Zemřelí do 28 dnů 9 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,6 64 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku lázeňské léčebny na živě narozených 3,5 66 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,4 68 Lůžková péče celkem 581,85 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 525,83 20 nemoci oběhové LDN 15,07 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 876,6 72 psychiatrické léčebny 14,05 23 z toho: muži 1 121,8 73 lázeňské léčebny 19,25 24 ženy 693,2 74 ostatní lůžková zařízení 1,65 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 1 597,40 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,5 76 v tom: amb. části nemocnic 329,03 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 5,92 28 na žen fertilního věku 10,3 78 samostatná amb. zařízení celkem 1 262,45 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 291,96 30 na obyvatel 4,7 80 PL pro děti a dorost 136,47 31 Rozvody praktický zubní lékař 344,32 32 na obyvatel 3,2 82 praktický ženský lékař 71,20 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 286,63 34 Nemocnice SVLS 148,86 35 z toho: privátní 2 85 Ostatní zdravotnická zařízení 38,41 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 5 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem ,60 38 Psychiatrické léčebny 3 88 v tom: lékaři 1 838,49 39 Lázeňské léčebny 5 89 zubní lékaři 379,17 40 Ostatní lůžková zařízení 2 90 farmaceuti 307,48 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 80,80 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 327,70 44 Stacionáře pro dospělé 2 93 SZP 6 255,15 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní NZP 356,18 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 1 054,94 47 Hygienická služba celkem 2 96 pedagogičtí pracovníci 20,23 48 z toho: zdravotní ústav 1 97 THP 814,32 49 krajská hygienická stanice 1 98 dělníci a provozní pracovníci 1 527,14 50 Ostatní zdravotnická zařízení 4 10

11 Zdravotnictví Jihočeský kraj 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 315, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 166, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři 2,27 (A02) farmaceuti 5, spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 1, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) (VŠ, SŠ vč. dentistů) 8, zarděnky (B06) SZP 72, akutní virová hepatitida A (B15) NZP 4, akutní virová hepatitida B (B16) PZP 12, virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 18, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 23, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 15,3 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 86,4 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 28,9 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 6, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Nemocnice Jihočeský kraj 152 OLÚ Jihočeský kraj Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,4 1,5 268,4 8, ,8 3,1 291,3 43, * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 11

12 Zdravotnictví okresu České Budějovice 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 105,80 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 86,51 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 87,4 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 9 60 na 10 tis. obyv. k ,2 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,2 62 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 0,6 64 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 7 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 4,3 66 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 9,7 68 Lůžková péče celkem 254,73 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 242,08 20 nemoci oběhové LDN 12,65 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 830,2 72 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 041,3 73 lázeňské léčebny 24 ženy 668,9 74 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 555,95 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,1 76 v tom: amb. části nemocnic 121,54 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 3,35 28 na žen fertilního věku 10,8 78 samostatná amb. zařízení celkem 431,06 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 84,53 30 na obyvatel 4,8 80 PL pro děti a dorost 41,22 31 Rozvody praktický zubní lékař 115,71 32 na obyvatel 3,5 82 praktický ženský lékař 19,95 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 111,22 34 Nemocnice 1 84 SVLS 62,22 35 z toho: privátní 85 Ostatní zdravotnická zařízení 15,20 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 4 728,92 38 Psychiatrické léčebny 88 v tom: lékaři 696,12 39 Lázeňské léčebny 89 zubní lékaři 131,76 40 Ostatní lůžková zařízení 90 farmaceuti 105,60 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 56,53 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 237,43 44 Stacionáře pro dospělé 93 SZP 2 324,33 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 5 94 NZP 59,50 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 399,28 47 Hygienická služba celkem 2 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 1 97 THP 282,35 49 krajská hygienická stanice 1 98 dělníci a provozní pracovníci 436,02 50 Ostatní zdravotnická zařízení 1 12

13 Zdravotnictví okresu České Budějovice 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 66, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 31, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři 1,05 (A02) farmaceuti 2, spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 0, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 444 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 3, zarděnky (B06) SZP 17, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 133 akutní virová hepatitida B (B16) PZP 1, virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 3, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 5, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 17,7 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 84,4 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 28,3 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 6, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Nemocnice České Budějovice 152 LDN České Budějovice Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,1 1,2 255,7 7,7 ^ ,6 2,9 307,1 46,2 ^ * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 13

14 Zdravotnictví okresu Český Krumlov 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 23,30 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 13,87 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 65,6 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 60 na 10 tis. obyv. k ,1 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 10,2 62 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 64 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 2 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,3 66 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 9,0 68 Lůžková péče celkem 37,89 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 34,89 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 947,0 72 psychiatrické léčebny 3,00 23 z toho: muži 1 241,7 73 lázeňské léčebny 24 ženy 711,2 74 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 124,33 26 na žen fertilního věku (1549 let) 19,7 76 v tom: amb. části nemocnic 22,40 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 13,7 78 samostatná amb. zařízení celkem 101,93 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 26,97 30 na obyvatel 5,2 80 PL pro děti a dorost 13,00 31 Rozvody praktický zubní lékař 34,83 32 na obyvatel 3,1 82 praktický ženský lékař 7,15 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 16,78 34 Nemocnice 1 84 SVLS 8,30 35 z toho: privátní 85 Ostatní zdravotnická zařízení 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 831,45 38 Psychiatrické léčebny 1 88 v tom: lékaři 124,39 39 Lázeňské léčebny 89 zubní lékaři 35,83 40 Ostatní lůžková zařízení 90 farmaceuti 23,30 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 2,50 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 7,06 44 Stacionáře pro dospělé 93 SZP 406,05 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 94 NZP 18,12 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 75,88 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 51,55 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 86,77 50 Ostatní zdravotnická zařízení 14

15 Zdravotnictví okresu Český Krumlov 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 13, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 0, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři (A02) farmaceuti 128 spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 129 virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 625 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 0, zarděnky (B06) SZP 8, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 133 akutní virová hepatitida B (B16) 108 PZP 134 virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 3, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 0, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) 115 SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 12,6 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 87,2 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 28,3 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 6, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Nemocnice Český Krumlov 152 Psychiatrická léčebna Chvalšiny Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,5 2,2 320,8 9, ,7 3,4 336,4 52,2 ^ * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 15

16 Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 44,69 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 35,20 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 87,0 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 60 na 10 tis. obyv. k ,2 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,9 62 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 4 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 4,8 64 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 4 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 4,8 66 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,6 68 Lůžková péče celkem 88,62 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 76,52 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 885,1 72 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 118,2 73 lázeňské léčebny ^ 24 ženy 710,1 74 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 216,72 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,6 76 v tom: amb. části nemocnic 42,32 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 9,3 78 samostatná amb. zařízení celkem 174,40 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 38,92 30 na obyvatel 4,2 80 PL pro děti a dorost 19,70 31 Rozvody praktický zubní lékař 50,97 32 na obyvatel 3,0 82 praktický ženský lékař 10,30 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 43,06 34 Nemocnice 2 84 SVLS 15,45 35 z toho: privátní 85 Ostatní zdravotnická zařízení 1,00 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 1 996,72 38 Psychiatrické léčebny 88 v tom: lékaři 252,37 39 Lázeňské léčebny 2 89 zubní lékaři 53,97 40 Ostatní lůžková zařízení 90 farmaceuti 44,69 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 7,59 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 9,15 44 Stacionáře pro dospělé 93 SZP 861,59 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 9 94 NZP 60,52 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 199,17 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 141,18 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 366,49 50 Ostatní zdravotnická zařízení 16

17 Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 30, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 16, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři (A02) farmaceuti 128 spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 1, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 371 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 0, zarděnky (B06) 106 SZP 6, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 0, akutní virová hepatitida B (B16) PZP 134 virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 2, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 2, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 13,6 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 87,0 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 26,7 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 6, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 152 Nemocnice Dačice Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,6 1,6 254,7 7, ,1 2,2 297,3 9, * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 17

18 Zdravotnictví okresu Písek 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 30,16 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 32,83 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 102,1 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 60 na 10 tis. obyv. k ,3 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,4 62 LDN Zemřelí do 28 dnů 1 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,5 64 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,0 66 ostatní lůžková zařízení 9 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,0 68 Lůžková péče celkem 45,21 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 40,04 20 nemoci oběhové LDN 1,92 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 824,1 72 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 118,4 73 lázeňské léčebny ^ 24 ženy 612,5 74 ostatní lůžková zařízení 0,25 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 179,47 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,0 76 v tom: amb. části nemocnic 43,91 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,4 78 samostatná amb. zařízení celkem 135,56 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 34,70 30 na obyvatel 4,8 80 PL pro děti a dorost 12,00 31 Rozvody praktický zubní lékař 31,70 32 na obyvatel 2,6 82 praktický ženský lékař 7,10 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 27,35 34 Nemocnice 1 84 SVLS 19,38 35 z toho: privátní 85 Ostatní zdravotnická zařízení 2,95 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 1 416,43 38 Psychiatrické léčebny 88 v tom: lékaři 188,93 39 Lázeňské léčebny 1 89 zubní lékaři 38,70 40 Ostatní lůžková zařízení 1 90 farmaceuti 30,16 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 4,03 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 14,75 44 Stacionáře pro dospělé 1 93 SZP 697,84 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 1 94 NZP 81,86 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 121,32 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 88,54 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 150,30 50 Ostatní zdravotnická zařízení 18

19 Zdravotnictví okresu Písek 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 26, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 13, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři (A02) farmaceuti 128 spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 0, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 196 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 3, zarděnky (B06) 106 SZP 5, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 133 akutní virová hepatitida B (B16) 108 PZP 134 virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 4, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 0, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 15,9 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 82,3 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 27,4 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 6, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Nemocnice Písek 152 LDN Písek 153 Humanika Milevsko Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,6 1,7 290,9 7, ,1 34,5 3,5 1,7 316,4 350,2 34,4 788,0.. * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 19

20 Zdravotnictví okresu Prachatice 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 23,26 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 26,00 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 75,5 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 60 na 10 tis. obyv. k ,6 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 9,3 62 LDN Zemřelí do 28 dnů 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 64 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 66 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,6 68 Lůžková péče celkem 29,40 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 27,50 20 nemoci oběhové LDN 0,50 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 995,8 72 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 287,6 73 lázeňské léčebny 24 ženy 786,1 74 ostatní lůžková zařízení 1,40 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 118,24 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,5 76 v tom: amb. části nemocnic 20,50 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,6 78 samostatná amb. zařízení celkem 97,74 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 28,74 30 na obyvatel 4,8 80 PL pro děti a dorost 13,80 31 Rozvody praktický zubní lékař 23,34 32 na obyvatel 2,9 82 praktický ženský lékař 9,00 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 18,71 34 Nemocnice 2 84 SVLS 11,24 35 z toho: privátní 1 85 Ostatní zdravotnická zařízení 9,23 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 931,93 38 Psychiatrické léčebny 88 v tom: lékaři 133,53 39 Lázeňské léčebny 89 zubní lékaři 23,34 40 Ostatní lůžková zařízení 1 90 farmaceuti 23,26 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 1,00 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 11,50 44 Stacionáře pro dospělé 93 SZP 451,76 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 3 94 NZP 31,00 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 51,22 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 20,23 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 50,90 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 134,19 50 Ostatní zdravotnická zařízení 20

21 Zdravotnictví okresu Prachatice 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 14, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 4, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři (A02) farmaceuti 128 spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 129 virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 59 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 131 zarděnky (B06) 106 SZP 6, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 133 akutní virová hepatitida B (B16) 108 PZP 134 virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 1, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 2, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) 113 Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 14,5 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 83,7 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 38,7 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 8, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Nemocnice Prachatice 152 LDN Prachatice 153 Nemocnice, o.p.s. Vimperk 154 Sanatorium s.r.o. Javorník Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,5 1,5 256,3 7, ,4 24,8 2,2 3,4 324,3 328,4 50,8 50, ,0 10,9 259,0 20,9 ^ * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 21

22 Zdravotnictví okresu Strakonice 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 27,06 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 26,26 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 97,4 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 60 na 10 tis. obyv. k ,4 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,7 62 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,6 64 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 2 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,3 66 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,0 68 Lůžková péče celkem 49,15 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 37,10 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 861,9 72 psychiatrické léčebny 6,05 23 z toho: muži 1 109,2 73 lázeňské léčebny 24 ženy 685,0 74 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 146,30 26 na žen fertilního věku (1549 let) 12,9 76 v tom: amb. části nemocnic 31,30 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 2,25 28 na žen fertilního věku 8,7 78 samostatná amb. zařízení celkem 112,75 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 28,55 30 na obyvatel 4,7 80 PL pro děti a dorost 14,25 31 Rozvody praktický zubní lékař 28,75 32 na obyvatel 3,3 82 praktický ženský lékař 8,50 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 22,75 34 Nemocnice 1 84 SVLS 12,40 35 z toho: privátní 85 Ostatní zdravotnická zařízení 2,83 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 2 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 1 079,84 38 Psychiatrické léčebny 1 88 v tom: lékaři 167,73 39 Lázeňské léčebny 89 zubní lékaři 30,55 40 Ostatní lůžková zařízení 90 farmaceuti 27,41 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 2,42 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 5,21 44 Stacionáře pro dospělé 93 SZP 570,48 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 3 94 NZP 32,00 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 70,37 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 71,95 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 101,72 50 Ostatní zdravotnická zařízení 22

23 Zdravotnictví okresu Strakonice 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 34, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 23, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři (A02) farmaceuti 0, spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 0, virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 67 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 0, zarděnky (B06) 106 SZP 4, akutní virová hepatitida A (B15) NZP 133 akutní virová hepatitida B (B16) PZP 3, virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 0, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 1, scabies svrab (B86) 112 Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) 113 Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 14,0 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 87,1 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 31,3 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 7, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Okresní nemocnice Strakonice 152 ODN Strakonice 153 Psychiatrická léčebna Lnáře 154 Volyňská léčebna spol. s.r.o. Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,4 1,5 262,3 6, ,3 9,4 3,2 3,6 304,1 295,8 33,1 52, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 23

24 Zdravotnictví okresu Tábor 1 Demografie 51 Lékárenská péče celkem (vč. odloučených pracovišť) 2Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu a výdejnu z toho: ženy Farmaceuti (PP) 53,09 4Počet obyvatel k Farmaceutičtí laboranti (PP) 44,91 5 z toho: ženy celkem Počet expedovaných receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let Tržby za léčiva a zdr.prostředky na 1 obyv děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka celkem Index stáří 100,5 59 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 5 60 na 10 tis. obyv. k ,4 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,9 62 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 2 63 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,2 64 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 3 65 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,3 66 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,5 68 Lůžková péče celkem 76,85 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 67,70 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 908,8 72 psychiatrické léčebny 5,00 23 z toho: muži 1 139,3 73 lázeňské léčebny ^ 24 ženy 734,0 74 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem 256,39 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,3 76 v tom: amb. části nemocnic 47,06 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 0,32 28 na žen fertilního věku 8,8 78 samostatná amb. zařízení celkem 209,01 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 49,55 30 na obyvatel 4,3 80 PL pro děti a dorost 22,50 31 Rozvody praktický zubní lékař 59,02 32 na obyvatel 3,3 82 praktický ženský lékař 9,20 33 Počty zdravotnických zařízení 83 ost. special. (vyjma SVLS) 46,76 34 Nemocnice 2 84 SVLS 19,87 35 z toho: privátní 1 85 Ostatní zdravotnická zařízení 7,20 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 86 Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP) 37 Léčebny TRN 87 Pracovníci celkem 1 976,31 38 Psychiatrické léčebny 1 88 v tom: lékaři 275,42 39 Lázeňské léčebny 2 89 zubní lékaři 65,02 40 Ostatní lůžková zařízení 90 farmaceuti 53,06 41 Samostatná ambulantní zařízení zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 6,73 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 92 jiní odborní pracovníci 43 Dětská centra a stacionáře (VŠ, SŠ vč. dentistů) 42,60 44 Stacionáře pro dospělé 1 93 SZP 943,10 45 Zvláštní zdravotnická zařízení ostatní 5 94 NZP 73,18 46 Lékárny a výdejny (vč. odlouč. pracovišť) PZP 137,70 47 Hygienická služba celkem 96 pedagogičtí pracovníci 48 z toho: zdravotní ústav 97 THP 127,85 49 krajská hygienická stanice 98 dělníci a provozní pracovníci 251,65 50 Ostatní zdravotnická zařízení 3 24

25 Zdravotnictví okresu Tábor 99 Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví 119 Zdravotní stav pokračování 100 Pracovníci celkem 130, Hlášená onemocnění 101 v tom: lékaři 75, jiné infekce způsobené salmonelami 102 zubní lékaři 1,22 (A02) farmaceuti 3, spála (A38) zdrav. pracovníci s jiným VŠ vzděl. 129 virová encefalitida přen. klíšťaty (A84) jiní odborní pracovníci 130 plané neštovice (B01) 543 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 1, zarděnky (B06) 106 SZP 23, akutní virová hepatitida A (B15) 107 NZP 3, akutní virová hepatitida B (B16) PZP 7, virová hepatitida ostatní (B1719) pedagogičtí pracovníci 135 epidemický zánět příušnic (B26) THP 3, infekční mononukleóza (B27) dělníci a provozní pracovníci 11, scabies svrab (B86) Průměrná měsíční mzda v Kč (zákon č. 143/1992 Sb.) 138 bakteriální meningitida (G00) Celkem syfilis (r. 2002) (A5053) z toho: lékaři gonokoková infekce (r. 2002) (A54) SZP TBC celkem (A1519) Počet ambulantních ošetření (bez SVLS) 142 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči zhoubné novotvary a nov. in situ 118 na 1 obyvatele 15,2 (r. 2002) (C0097)(D0009) Zdravotní stav 144 Sebevraždy (X6084) Pracovní neschopnost 145 Vrozené vady (r. 2002) 121 prům. počet nemocensky pojištěných počet živě narozených s vroz. vadou hlášené případy absolutně počet hlášených vrozených vad na 100 pojištěnců 92,9 148 Počet léčených diabetiků k průměrné trvání 1 případu 28,1 149 Počet žen užívajících antikoncepci k průměrné % pracovní neschopnosti 7, Seznam zdravotnických zařízení Název zařízení 151 Okresní nemocnice Tábor 152 Natalis s.r.o. 153 Dětská psychiatrická léčebna Opařany Vybrané ukazatele* a b c d e f g ,2 1,4 261,3 8, ,3 25,5 1,3 2,0 233,6 232,9 3,9 93,6 ^ * Vybrané ukazatele: a počet lůžek k e využití lůžek ve dnech b počet hospitalizovaných f průměrná ošetřovací doba c prům. obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře/den g náklady na 1 ošetřovací den d prům. obsazená lůžka na 1 SZP u lůžka/den 25

26 Financování zdravotnictví v ČR v roce 2003 *) Celkové výdaje na zdravotnictví ČR veřejné výdaje soukromé výdaje mil. Kč mil. Kč mil. Kč Celkové výdaje na 1 obyvatele (střední stav obyvatel ) Veřejné výdaje na 1 obyvatele Soukromé výdaje na 1 obyvatele Kč Kč Kč Podíl celkových výdajů na HDP v % 7,36 Podíl veřejných výdajů na HDP v % 6,73 Celkové veřejné výdaje na zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu (kapitola 335 a územních rozpočtů) z toho: neinvestiční výdaje zdravotních pojišťoven z toho: na zdravotní péči mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Průměrný počet pojištěnců zdravotních pojišťoven Objem distribuovaných léčivých přípravků v ČR z toho na 1 obyvatele mil. Kč Kč Počet lékáren a výdejen v ČR počet obyvatel na 1 lékárnu resp. výdejnu *) Předběžné údaje Zdroj dat: Český statistický úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 26

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802429 1 Obsah: Úvod 3 Poznámky5 Tabulková část Zdravotnictví hl m Prahy

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801163 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072802488 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky republiky 12 2.8.25 Hemodialýza - činnost oboru v Jihočeském i v roce 24 Haemodialysis - Activity in Branch in the

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2004 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 26.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 5 21.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ JIŽNÍ MORAVY 1999 Žďár n. Sázavou Blansko Prostějov Jihlava Třebíč Brno Brnovenkov Vyškov Kroměříž Zlín Znojmo Břeclav Hodonín Uherské hradiště Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH 1960 1999 2002 Zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky regionální odbor

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 5.11.2002 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2001 K 31.12.2001 existovalo

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 9. 8. 2007 Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Nemocnice v České republice v roce 2011. Hospitals in the Czech Republic in 2011

Nemocnice v České republice v roce 2011. Hospitals in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 3. 2012 5 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2011 Hospitals in the Czech Republic in 2011 K 31. 12. 2011

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006. Health care workers as of 31.12.2006

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006. Health care workers as of 31.12.2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 2007 56 Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006 Health care workers as of 31.12.2006 Souhrn Ve zdravotnictví

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 10 10.8.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005 Haemodialysis

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.4.2005 11 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 5 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 10 9. 8. 2007 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006 Gynaecologic

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2001

Zdravotnictví Libereckého kraje 2001 Zdravotnictví Libereckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 807280121X 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 5 29.8.2006 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Gynaecologic

Více