Mladí hasiãi u starosty obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladí hasiãi u starosty obce"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 3 r o č n í k úvodník Vážení a milí spoluobčané. Čas dovolených je téměř za námi, večer u ohýnku začíná být docela chladno a všudypřítomné pavučinky babího léta nás každé ráno ujišťují, že léto opravdu skončilo. Někomu je smutno, jiný si oddechl od horkých dní a věčného zalévání :-) Ale naštěstí každé roční období má v sobě nějaké to minus i plus. Vy se třeba můžete těšit na koncert Dechové hudby Dolní Dobrouč nebo si můžete vybrat v přehledu Kultura v obci jinou akci. Z našich akcí vzpomínáme na Běh dobroučským krajem a letos si v Dobrouči do těla dali i závodníci cyklistického 24 hodinového závodu. Za pestrou činností našich dětí se můžete ohlédnout společně s jejich pedagogy. A protože v září Hola, hola, škola volá, seznámí nás pan starosta v krátkém článku, jak pokračují stavební práce na naší školičce. Také zahrádkáři se již brzy dají do práce. A že letos budou mít zřejmě napilno, ukazují stromy obsypané ovocem. Svou nekonečnou práci odvedli hasiči a charita při letošních povodních. Co všechno zažili, si můžete přečíst na našich stránkách nebo internetových odkazech. Další akcí, která může ovlivňovat naše každodenní životy, je II. etapa kanalizace. Zatím jsme u výběrového řízení. Ale sami dobře víte, jak ten čas letí, a proto se nedivte, že jsme do těchto novin zařadili pozvánku na Dobroučské Vánoce. Zapište si do svých diářů. Nepředbíhejme však událostem, neboť hodně z nás, od žáčků až po babičky, prožívá začínající nový školní rok. Chtěla bych tedy na závěr popřát učitelům dostatek hodných a zvídavých žáčků, rodičům spokojenost se svými ratolestmi a jejich učiteli i s celkovým klima školy. A všem dětem úspěšný a pohodový školní rok Vám všem přeji pěkný barevný podzim a příště, v zimním čase, na shledanou. Dita Hasíková Nominace na ceny Pardubického kraje Ve středu 7. srpna 2013 přijal družstvo mladých hasičů společně s vedoucími starosta obce Pavel Šisler v zasedací místnosti radnice. Předal jim dárečky a poděkoval za vynikající reprezentaci obce Dolní Dobrouč. Hasiči muna Obec Dolní Dobrouč byla vyzvána Policií ČR k řešení situace kolem tzv. spojky Nebíčko, což je křižovatka pozemní komunikace s komunikací II/360. Vjezd z pozemní komunikace na komunikaci II/360 je velmi nebezpečný Spojka Nebíãko aktuality Krajští zastupitelé na svém jednání 10. září 2013 zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Schválením zásad pro udělování těchto ocenění se připojili k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let. Více naleznete v rubrice aktuálně. - red - Mladí hasiãi u starosty obce oplátkusdělili své neobyčejné zážitky a radost ze svého výsledku. Více o výborném výsledku MH SDH Dolní Dobrouč naleznete v rubrice spolky. - red - a častým místem dopravních nehod. Starosta obce inicioval jednání na místě samém. O jeho závěru se dočtete na str red -

2 č í s l o 3 r o č n í k str.2 aktuality Vážení spoluobčané, máme za sebou období dovolených a prázdnin. Věřím, že jste načerpali nových sil. Chtěl bych vás v krátkosti informovat o akcích, které proběhly od vydání posledních novin. Určitě jste zaregistrovali nově zrekonstruovaný vstup do domu služeb včetně pokládky zámkové dlažby. Byly dokončeny úpravy plochy na hřišti pod háječkem. Na Lanšperku byla opravena střecha na kapli. Souběžně probíhaly drobné stavební opravy realizované naší technickou četou, např. Souhrn akcí obce u kanalizačních vpustí a další činnosti. Začaly dlouhodobě plánované práce na Lanšperku. Rozběhla se výběrová řízená na poskytovatele bankovních úvěrů, zhotovitele kanalizace II. etapa a další. Největší probíhající akcí jsou stavební úpravy budovy ZŠ, které běží dle harmonogramu, a tudíž hotovo by mělo být v polovině února Vprůběhu prázdnin také proběhla elektronická aukce na nákup komodit elektřiny a plynu do domácností, o které jste byli informováni v minulých Dobroučských novinách. Aukce se účastnilo asi 10% obyvatel obce. Ti uzavřeli smlouvy s firmou, jež v aukci zvítězila tím, že nabídla nejvýhodnější cenu komodit. V případě zájmu se bude aukce opakovat na podzim roku Přeji vám příjemný a klidný podzim. Cestou po obci - fototéma pro Dobrouãsk rok 2014 Opět máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok. Vaše snímky mohouprovázet celým rokem všechny občany Dobrouče. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2014 je Cestou po obci (Dolní a Horní Dobrouči a Lanšperku). Je na vás, jak s tématem naložíte. Očekáváme fotografie zachycující samotné cesty, silnice, uličky, které jsou pro naši obec přímo typické. Mohou to být také záběry všeho, co cestou po obci vidíte a potkáváte. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény Pavel Šisler starosta obce autorů v Dobroučském roce 2014, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Cestou po obci - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Pražákové nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red - Spojka Nebíãko Policií ČR, Dopravním inspektorátem jsme byli vyzváni, abychom vyřešili nebezpečnoukřižovatku spojky Nebíčko a silnicí II/360. Všichni víte, o jaké místo se jedná, a určitě se mnoubudete souhlasit, že je výjezd opravdu nebezpečný. Jako místní dobře znáte úskalí průjezdu úzkou silnicí s vysokou kukuřicí, adrenalinový závod s vlakem, když jsou závory pod Lanšperkem dole, a vrcholem zmiňovaný výjezd. Někteří se možná podivujete, proč to řeší Obec Dolní Dobrouč. Je to sice nepochopitelné, ale spojka k Nebíčku je historicky v majetku obce, a proto se jedná o naši místní komunikaci. Pro úplnost jetřebazmínit, žetakémost zaželezničnímpřejezdem je bohužel majetkem obce. Konstatuji bohužel, neboť udržování a opravy mostu budeme platit z našeho rozpočtu. K samotnému problematickému výjezduproběhla jednání a shodli jsme se na několika variantách řešení. První variantouby byla celková stavební úprava výjezdu dle platných norem. Přesná částka není známa, ale zajisté překročí hranici 2 mil. Kč. Nemámnázornašeho zastupitelstva, ale předpokládám, ženebudemeochotni tak velkoučástkuplatit z našeho rozpočtu, když komunikaci využívá široká veřejnost a nejen naši spoluobčané. Navíc efektivnost tohoto řešení je diskutabilní a bude reálné pouze za předpokladu, že akci finančně zajistí Pardubický kraj jako vlastník přilehlé komunikace II/360. Druhou variantou je zavedení pouze jednosměrného provozu od Dobrouče. Je mi jasné, že tato varianta s sebou nese nepříjemnosti těm Dobroučákům, kteří pracují ve firmě Autoneum a jezdí do práce autem. Samozřejmě se tato varianta výrazně dotkne obyvatel Hnátnice. Třetí variantou bude instalace odrazových zrcadel za předpokladu, že to bude technicky možné a budousplňovat účel. Toto řešení bychom realizovali jako dočasné. Uvidíme, jaké konečné stanovisko bude mít Pardubický kraj. Vkaždém případě situaci řešit musíme a s výsledkem vás seznámíme. Pavel Šisler starosta obce Nominujte i vy osobnosti, kter ch si váïíte, termín je do konce fiíjna Krajští zastupitelé na svém jednání 10. září 2013 zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Schválením zásad pro udělování těchto ocenění se připojili k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let. Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje, vysvětlil hejtman Martin Netolický. Udílet se bude: - Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj - Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví - Medaile hejtmana Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy mohou na vyplněném formuláři (k dispozici na Obecním úřadě Dolní Dobrouč) posílat na adresu Pardubického kraje s poznámkou: Ceny Pardubického kraje. Návrhy bude posuzovat poradní sbor složený ze zástupců všech zastupitelských klubů. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti. Nominační formulář naleznete také na Propagační oddělení, Pardubický kraj

3 V Dolní Dobrouči zahájíme jako první z okolních měst a obcí advent již v pátek Slavnostním rozsvícením vánočního stromu a v sobotu Předvánočními trhy. Připraven je bohatý kulturní program v podání místních účinkujících a dětí z mateřské i základní školy. Charitativní prodej cukroví a vánočně laděného zboží ani letos nebude chybět. Jeho výtěžek poputuje tentokrát Mateřskému centru U Krtečka. Tradiční Předvánoční trhy navštíví oblíbení i zcela noví prodejci se svými řemeslnými výrobky, ozdobami a dobrým jídlem a pitím. Vánoční výzdoba nám opět rozzáří centrum obce, Horní Dobrouč i Lanšperk. Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná. Více informací a podrobný program naleznete příštím čísle Dobroučských novin a na webových stránkách obce. č í s l o 3 r o č n í k str.3 Dobrouãské Vánoce 2013 zahájí advent Vánoãním cukrovím podpofite Matefiské centrum U Krteãka! Rádi pečete a máte chuť přispět svými výrobky na dobrou věc? Prosíme dobrovolnice o příspěvky v podobě upečeného cukroví, které se bude prodávat při Slavnostním rozsvícení vánočního stromu v pátek v centru obce. Výtěžek z prodeje cukroví bude využit pro potřeby Mateřského centra U Krtečka (nákup pomůcek, kulturní vyžití..). Pokud vás naše prosba oslovila a máte chuť se zapojit, doneste své cukroví nejpozději ve čtvrtek do 15 hodin na obecní úřad. Za příspěvky předem děkují děti, maminky z Mateřského centra U Krtečka a realizační tým Dobroučských Vánoc Volné stánky k prodeji na Pfiedvánoãních trzích. Pokud máte zájem prodávat své zboží na Předvánočních trzích v sobotu , stále máte možnost zamluvit si místo nebo přímo prodejní stánek. Neváhejte a kontaktujte Kristýnu Pražákovou, tel nebo em: Prodávané zboží musí mít spojitost s blížícími se vánočními svátky (dárky, dekorace, dobroty atd.). Vánoãní strom obce Obec Dolní Dobrouč hledá vhodný strom k umístění v centru obce jako obecní vánoční strom. Pokud jste vlastníky stromu, který by pro tuto příležitost byl vhodný, a nechcete se zabývat jeho kácením, nabídněte jej. Kontakt: Kristýna Pražáková, tel nebo e-mil: - red - usnesení Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 26. ãervna 2013 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Bc. Danu Petráčkovou a Ing. Vlastimila Vacka. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje výkup pozemkové parcely parcelní číslo 3174/6 o výměře 78 m2, v katastrálním území Dolní Dobrouči, od H. H., L. V., T. V. a V. V., za kupní cenu 70,- Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem nese kupující. 6. ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parcelní číslo 4335/2 o výměře 123 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, a to směnou za části pozemků parcelní čísla PK 3005/1 a PK 3005/3 o výměře cca 123 m 2, v katastrálním území Dolní Dobrouč, ve vlastnictví pana P. K., podle přiloženého mapového podkladu číslo ZO neschvaluje záměr prodej pozemkové parcely parcelní číslo 1621/6 o výměře 4512 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč. 8. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2931/17 o výměře 696 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Havlův palouk, manželům R. a I. N., za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne Dále kupující uhradí částku ,-Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZO schvaluje prodej části pozemkové parcely parcelní číslo 68/1 a pozemkové parcely číslo 587/2 (části 1 a 2 podle mapového podkladu č. 5) v k. ú. Lanšperk, a to směnou za část pozemkové parcely parcelní číslo 51 (stávající cesty k hradu Lanšperk) v k. ú. Lanšperk pana P. V., v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č. 5, za kupní cenu 70,- Kč/m 2, která bude vyrovnána za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě smluvní strany společně, každá jednou polovinou. 10. ZO schvaluje záměr prodej části pozemku parcelní číslo st. 542, v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č. 6, a to za podmínky zřízení věcného břemene spočívající v právu údržby objektu čp. 391 a strpět umístění kanalizační přípojky u objektu čp ZO schvaluje návrh nových pozemků vytvořených v rámci komplexních pozemkových úprav Hnátnice pro k.ú. Dolní Dobrouč, podle soupisu a mapového podkladu předloženého Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, Pobočkou Ústí nad Orlicí. 12. ZO souhlasí s tím, že stavba rodinného domu na p. p. č. 2931/41 k. ú. Dolní Dobrouč a sjezd na tento pozemek budou umístěny odlišně od platného územního rozhodnutí, dle situačního plánu, který odsouhlasil Ing. arch. Alexandr Skalický. 13. ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje Účetní závěrku Obce Dolní Dobrouč za rok ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/ ZO bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 1 Pardubického kraje ze dne ZO bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 13 Pardubického kraje ze dne ZO bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 8 Pardubického kraje ze dne ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Dobrouč za rok 2012 bez výhrad. 20. ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko Třebovsko za rok 2012 bez výhrad. 21. ZO bere na vědomí Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro za rok ZO bere na vědomí informaci starosty obce o výběru poskytovatele služeb na veřejnou zakázku malého rozsahu: poradenskou činnost při podpisu smlouvy se SFŽP, výběrové řízení na dodavatele stavby, investiční

4 č í s l o 3 r o č n í k str.4 dozor a technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na akci Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa. Vybrána byla společnost DABONAs.r.o., IČ: , se sídlem Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou za nejnižší nabídkovou cenu 940 tis. Kč bez DPH. 23. ZO deleguje, jako zástupce akcionáře na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ: , se sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, která se koná dne 27. června 2013, místostarostu Ing. Vlastimila Vacka. 24. Starosta obce informoval o průběhu stavby Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči a získání dotace ze SFŽP ČR. 25. ZO schvaluje investiční záměr snížení energetické náročnosti budovy MŠ čp. 448 v Dolní Dobrouči, na pozemku p.č. st. 839, a to za předpokladu získání dotace ze státních či evropských fondů. 26. ZO schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti budovy MŠ čp. 448 v Dolní Dobrouči, na pozemku p.č. st. 839 (zateplení budovy, výměna oken, změna systému vytápění) podle studie vypracované projekční kanceláří pro pozemní stavby, Ing. Pavel Vacek, Vrbova čp. 655, Ústí nad Orlicí, IČ ZO schvaluje záměr refinancování dvou bankovních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou a.s. na financování stavby: Víceúčelová sportovní hala Dolní Dobrouč Smlouva o úvěru č. 2173/08/LCD včetně Dodatků smlouvy č. 1 a 2 a stavby Kanalizace a ČOVDolní Dobrouč I. etapa Smlouva o úvěru č. 404/09/LCD včetně Dodatku smlouvy č. 1. Zapsala: Kristýna Pražáková A = ANO (hlasoval pro návrh), N = NE (hlasoval proti návrhu), Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování), nezúčastnil se jednání Usneseníz XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 18. záfií 2013 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Plívovou Hanu a Rajneta Rudolfa. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje směnu obecního pozemku parcelní číslo 4335/5 o výměře 123 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, za nově oddělené pozemkové parcely parcelní číslo 2941/12 o výměře 20 m 2 (z PK 3005/1) a parcelní číslo 2941/13 o výměře 103 m 2 (z PK 3003/3 a PK 3005/1), v katastrálním území Dolní Dobrouč, podle GP č. zak /2013, ve vlastnictví pana P. K., a to za vzájemnou výměnu pozemků. Rovněž kupní cena bude vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě strany společně, každá jednu polovinu. 6. ZO schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo st. 542, v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č. 2, panu T. V., a to za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene na převáděné části pozemku st. 542 v k.ú. Dolní Dobrouč, ve prospěch vlastníka nemovitosti čp. 391, spočívající v právu údržby objektu a strpět umístění a vedení kanalizační přípojky, za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje výkup části pozemkové parcely parcelní číslo 1078/4 o výměře cca 20 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč, od paní J. Š., za kupní cenu 70,-Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem nese kupující. 8. ZO schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel: parc. č. 1297/2 o výměře cca

5 č í s l o 3 r o č n í k str m 2, parc. č. 1297/3 o výměře cca 50 m 2 a parc. č o výměře cca 10 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč. 9. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci parc. č. EN 4130/2 v k.ú. Dolní Dobrouč, v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č ZO schvaluje výkup pozemkové parcely parcelní číslo 4419/16 o výměře 300 m 2, v k.ú. Dolní Dobrouč, oddělené GP č /2013 z p.p.č. 4419/2 k.ú. Dolní Dobrouč, od společnosti Silyba a.s., Dolní Dobrouč čp. 110, IČ , za kupní cenu 70,-Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem nese kupující. 11. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 4124/11 o výměře 21 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, oddělené GP č /2013 z p.p.č. 4124/1 v k.ú. Dolní Dobrouč a zároveň výkup pozemkové parcely parcelní číslo 848/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Dolní Dobrouč, oddělené GP č /2013 z p.p.č. 848/1, ve vlastnictví pana P. K. 12. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 959/2 o výměře 4 m 2, v k.ú. Dolní Dobrouč, oddělené GP č /2013 z p.p.č. 959 v k.ú. Dolní Dobrouč. 13. ZO schvaluje změnu katastrální hranice uvnitř správního území obce Dolní Dobrouč, provedenou v rámci komplexních pozemkových úprav Hnátnice, mezi k. ú. Dolní Dobrouč a k. ú. Lanšperk, u mostu na spojce Nebíčko, podle předloženého mapového podkladu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky v Ústí nad Orlicí. 14. ZO schvaluje změnu katastrální hranice v prostoru bývalé slévárny pod Lanšperkem, provedenou v rámci komplexních pozemkových úprav Hnátnice, mezi k. ú. Lanšperk a k. ú. Hnátnice, podle předloženého mapového podkladu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky v Ústí nad Orlicí a v souladu s usnesením ZO č. 17 ze dne ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/ Starosta obce informoval o proběhlém jednání o nebezpečné křižovatce místní komunikace spojka Nebíčko a silnice II. /360 a přednesl možná řešení problému na této křižovatce. 18. Starosta obce podal informaci o dalším postupu administrace akce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa. Zapsala: Kristýna Pražáková A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání upozornûní PET - nejen nádoby na vodu, ale i atraktivní materiál Recyklace plastû je v posledních nûkolika letech velice populární záleïitost. S tím, jak se plasty stále více a více ífií do v ech oborû lidské ãinnosti, o to usilovnûji se hledají nové cesty, jak plasty znovu vyuïívat. Za symbol recyklace plastû jsou bezesporu povaïovány PET lahve. Jejich podíl ãiní v celkovém objemu tfiídûn ch plastû okolo ãtyfiiceti procent. PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní spoleãnosti nebo také nedobrého vtahu ãlovûka k Ïivotnímu prostfiedí. Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o materiál, který se jako plast nejdéle třídí, a je pravdou, že možnosti jeho recyklace jsou velmi dobře zvládnuté. PET lahve představují velký potenciál v možnostech recyklace, dlouhodobě je o tento materiál velký zájem a celosvětově se s ním obchoduje, upřesňuje manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM a.s. Martin Lochovský. PETlahve ze žlutých kontejnerůse nejprve na třidící lince roztřídí podle barev na čiré, modré, zelené aostatní barvy. Slisovanélahvei s etiketami avíčky pak míří k dalšímu zpracování. Před konečnou fází recyklacesepetlahvenadrtí narozměry cca1 x 1 cm do podoby tzv. PETflakes, neboli vloček. Flakes se dále perou ve vodní lázni, ve které se z nich oddělí

6 č í s l o 3 r o č n í k str.6 nu Dražkovice. Odvoz bioodpadů z compostainerů lze provádět střídavě stejnými vozidly jako pro běžný tuhý komunální odpad. V důsledku toho nevznikají při realizaci svozu žádné dodatečné investiční náklady ze strany vozidel, uvádí Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP Odpady a.s. Četnost svozu biologicky rozložitelného odpadu v Pardubicích je stanovena sezonně především s ohledem na produkci zeleně ze zahrad. Opakovaně se potvrzuje, že ukázněnost občanůje při svozu bioodpadů dobrá. Vzhledem k důkladné informovanosti o třídění bioodpadů jsou nádoby skutečně využívány pouze na bioodpad, nevyskyupozornûní etiketa i víčka a také zbytky nápojů, které obsahují. Vyprané a usušené vločky pak mohoubýt použity na výrobu celé řady výrobků a jsou volně obchodovatelné. Nejjednodušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic, kteréjsousurovinoupro další výrobu, např. nátěrové hmoty. Velmi populární metodouje výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu přes 250 C a vytlačují se skrze trysky s velmi malým průměrem. Tak vznikne vlákno, které se po další úpravě používá jako výplň spacáků, bund, netkaných textilií, ale i pro výrobu koberců do automobilů nebo zátěžových koberců. Odtud známé slogany o výrobě fleecových bundz PETlahví. Další možností recyklace je opakovaná výroba PET lahví. Na jejich výrobu se mohou použít jen vysoce kvalitní vločky, které musí splňovat všechny hygienické předpisy. Podíl recyklovaných PET lahví může činit od několika až po 100 % nové lahve. Tím je zajištěna hygienická nezávadnost. Současným trendem je snaha o maximální recyklaci nápojových PET lahví, doplňuje Martin Lochovský. Obligátní metodou recyklace PET lahví je i výroba regranulátu, který se dá v naprosté většině případů vyrobit i z jiných, dobře vytříděných plastů a slouží k výrobě nových výrobkůz daného materiálu. Regranulují se převážně plastové sáčky, fólie nebo tašky, které následně slouží k výrobě nových fólií. Všechny uvedené technologie fungují i v České republice, a tak je možné říci, že veškeré vytříděné PETlahve se unás mohoubez problémůzpracovat. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE není jenom heslo! RRA PK Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách UÏiteãná hromada bioodpadu Bioodpad, nacházející se snad v kaïdé domácnosti, je zkrácen název pro biologicky rozloïiteln odpad. Ekologické zpracování tûchto odpadû tzv. kompostováním mûïe b t organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenûj ím a dostupnûj ím domácí ãi komunitní kompostování v klasick ch kompostérech nebo vermikompostérech s ÏíÏalami. Kompostování na centrální úrovni, tedy v kompostárnách, probíhá v krechtech (na hromadách), v zastřešených bioreaktorech (tepelně izolované boxy s otvory pro vzduch) nebo bioreaktorech s dozráním v krechtech (rotační buben zkracující dobuzrání). Krechty musí být dostatečně velké, aby sezahřívaly, apodloženy rošty, aby větraly. Stěžejní je také volba poměru vláknitého a vlhkého materiálu(optimálně30-35:1) ajeho vlhkost (55-62 %). Zhruba jednou za tři týdny se hromady překopávají. Proces kompostování odpadus předchozí úpravou(drcení amíchání) v krechtech trvápřibližně3 až 4 měsíce, bez úpravy 6 až 8 měsíců. Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů (které nelze recyklovat) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích nebo úpravách zeleně je jedním z opatření Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje, informuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Z Pardubic a okolí je bioodpad svážen na městskou kompostárnu do Dražkovic, jejíž provoz zajišťuje společnost SmP Odpady a.s. Toto zařízení pracuje na principu aerobního kompostování na volné ploše a je schváleno pro příjem celé řady biologicky rozložitelných odpadů s kapacitou přijímaných odpadů do tun/rok. Výsledným produktem je kvalitní kompost, který se dále využívá, vysvětluje Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP Odpady a.s. Vroce 2012 bylo na kompostárnu v Dražkovicích uloženo celkem tun surovin, z nichž bylo expedováno přibližně tun kompostu. Tento kvalitní kompost je určen i pro maloodběratele z řad občanů s možností odběru přímo na kompostárně Dražkovice. Tím se uzavírá kruh, kdy se výsledný produkt vzniklý z bioodpadu vrací zpět do půdy jako hnojivo. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK Tématem biologicky rozložitelného odpadu se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách VraÈme bioodpady do pfiírody Globálním problémem dne ní doby se postupnû stává dlouhodobû zaznamenávan v razn úbytek organické hmoty v pûdû. PÛdní organická hmota zahrnuje v echny Ïivé pûdní organismy spolu se zbytky uhynul ch organismû v rûzn ch stupních rozkladu a její obsah patfií k hlavním faktorûm ovlivàujícím úrodnost pûdy. S nadsázkou se dá fiíci, Ïe fie ení se najde v odpadcích. Z hygienických, ekologických, ale i technických důvodů není zcela reálné napravování přirozeného koloběhu živin jejich vracením přímo do půdy. Úpravou a stabilizováním biologicky rozložitelných odpadů, tzv. bioodpadů, lze získat kvalitní a vysoce cenný produkt kompost. Vznikající kompost používající se právě jako půdní hnojivo přispívá k udržení kvality půdy a humus, který kompost obsahuje, zvyšuje zadržovací schopnost půdy a snižuje tak např. i riziko povodní. Základní surovinou pro kompostování jsou právě bioodpady, které se nacházejí téměř v každé domácnosti a průměrně tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Pardubice byl zahájen v květnu Jako pilotní lokality pro svoz byly zvoleny Nové Jesenčany a Jesničánky s převažující zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Občanům byly bezplatně zapůjčeny speciální sběrné nádoby s intenzivním přístupem vzduchu tzv. compostainery, které byly pravidelně vyprazdňovány. Dnes je svoz bioodpadů společností SmP Odpady a.s. zajišťován z mnohých částí Pardubic i okolí. Veškerý bioodpad je z domácností svážen při pravidelném svozu v určený den vždy 1x týdně v pátek, přibližně od dubna do listopadu, speciálním svozovým vozidlem na městskoukompostár-

7 č í s l o 3 r o č n í k str.7 tují se v nich téměř žádné nečistoty a nežádoucí příměsi a jsou ke svozu přistavovány pravidelně a v určenou dobu, chválí uvědomělé občany Ing. Jiří Strouhal. Občané bydlící v rodinném domě se zahradou v Popkovicích, Starých Čívicích, Svítkově, Dobrouvacích, Ohrazenicích nebo v Trnové se mohouoddubna 2013 nově zapojit do odděleného sběru bioodpadu v rámci projektu Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s., vyzývá Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov (přihlášky naleznete na Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK Tématem biologicky rozložitelného odpadu se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje v rámci Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství, který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âr 2013 Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âr se budou konat v pátek 25. fiíjna a v sobotu 26. fiíjna Hlasování bude probíhat v pátek 25. fiíjna 2013 od hodin do hodin a pokraãovat bude v sobotu 26. fiíjna 2013 od 8.00 hodin do hodin. Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny PČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Volič je povinen prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR lze volit na voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Sídla volebních okrskû pro tyto volby jsou: O vydání voličského průkazu může volič požádat: - písemně do pátku 18. října Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Žádost lze podat také v elektronické podobě, pokud tato bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky. - osobně nejpozději do středy 23. října 2013 do hodin po prokázání totožnosti se sepíše úřední záznam. Hlasovací lístky budou voličům dodány do čtvrtku 24. října 2013, k dispozici budou také ve volebních místnostech. Další informace budou průběžně zveřejňovány na úřední desce. Informace k problematice voleb jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR rubrika Volby/Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také na stránkách krajského úřadu rubrika Nepřehlédněte/Volby. Marcela Skalická Volební okrsek č. 1 Lanšperk Volební okrsek č. 2 Dolní Dobrouč Dolní Volební okrsek č. 3 Dolní Dobrouč Horní Volební okrsek č. 4 Horní Dobrouč Pohostinství pod hradem čp. 2 Lanšperk hasičská zbrojnice čp. 291 Dolní Dobrouč budova ZŠ čp. 423 Dolní Dobrouč budova OV čp. 90 Horní Dobrouč komentáfie Poděkování za gratulaci Obci Dolní Dobrouč děkujeme za gratulaci a dárek k našemu výročí, ke Zlaté svatbě, které jsme v minulých dnech oslavili. Eliška a Stanislav Maixnerovi, Dolní Dobrouč Ochotn ch lidí je stále dost Rádi bychom upřímně poděkovali paní ředitelce a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům zdejší MŠ, kteří se úžasně věnovali našemu Míšovi po celou dobu jeho docházky. Vždy jsme se s nimi bez problémů domluvili, nikdy nebyla neochota k jednání, pokaždé se nám společně podařilo najít nejlepší možné řešení jakéhokoli problému. Dokladem toho jsou krásné vzpomínky, minimum našich starostí o syna v době, kdy trávil čas ve školce, ale zejména spokojený Míša, připravený na vstup do 1. třídy ZŠ. Přejeme mnoho sil do další práce. Další poděkování patří členům KDO z Dolní Dobrouče, kteří věnovali finanční příspěvek pro našeho syna Míšu. Tyto prostředky budou v dohledné době účelně využity. Přejeme vám všem, ať se vám daří nejenom na jevišti. Rovněž nesmíme zapomenout poděkovat paní ředitelce firmy USSPA z Dolní Dobrouče, Ing. Kateřině Kadlecové, za finanční podporu. Částka byla využita na úhradu repasovaného mechanického vozíčku. Přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. Rodina Bednářova

8 č í s l o 3 r o č n í k str.8 instituce Ohlédnutí za uplynul m kolním rokem Kultura Pardubická skupina Pernštejni k nám zavítala s programem Jak válčili husité. Divadelní kroužek domu dětí Animo Žamberk zahrál jako každoročně pohádku. Absolvovali jsme dva výchovné koncerty, pobavili se u muzikálových melodií a poslední den předvánocemi navštívili filmové představení pohádku Peklo s princeznou. Žáci 7. a 8. třídy jeli do Ústí nad Orlicí na zeměpisný pořad s názvem Tajemný svět Ekvádoru a Galapág, žáci 5. a 6. třídy do Dolní Čermné na folklorní festival. Žáci třídy besedovali na téma Jak se dělá časopis a žáci třídy se potěšili vystoupením tanečního souboru. Již tradicí se stala pro žáky třídy účast na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách v Ústí nad Orlicí. Opět jsme si zajistili předplatné ve Východočeském divadle Pardubice. Na divadelní představení se přihlásilo 46 zájemců, proto jsme využívali služeb autobusového dopravce pana Bartoše. Během roku jsme zhlédli šest představení: Sen noci svatojánské, Don Juan, Charleyova teta, Blbec k večeři, Dvanáct rozhněvaných mužů a Richard III. Zároveň děkujeme SRPDŠ za finanční příspěvek (polovina vstupného) žákům. Dûjepis Podle našeho školního vzdělávacího programu absolvovali žáci 2. stupně exkurze: 6. třída se seznámila s vývojem člověka v muzeu Anthropos v Brně, 7. třída poznala život a práci našich předků v osadě Křivolík u České Třebové, 8. třída se prošla stříbrným dolem v Kutné Hoře a průvodkyně jim ukázala zpracování stříbra včetně ražby pražského groše, 9. třída nejprve navštívila Prahu, kde si žáci prohlédli exponáty vztahující se k I. a II. světové válce, viděli Petschkův palác a pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje, potom ještě odjeli do Terezína, aby si doplnili znalosti o II. světové válce a holocaustu. Opět jsme se zúčastnili dalšího ročníku projektu Jeden svět na školách Příběhy bezpráví. Žáci 9. třídy vyslechli osudy rodiny pana Říhy a pana Jánošíka, pobesedovali s nimi a zhlédli dokument České děti (situace v naší zemi v 80. letech minulého století). Na jaře jsme se zapojili do projektu Ústavu totalitních režimů s názvem Dějepis v 21. století, proto jejich lektor objasnil žákům 8. a 9. třídy období normalizace. Díky účasti paní učitelky na seminářích pořádaných tímto ústavem získala naše škola materiály pro výuku. Letošního školního kola Dějepisné olympiády se zúčastnilo 20 deváťáků, 3 osmáci a 9 sedmáků. Také jsme se zapojili do soutěží: 8. třída do počítačových soutěží Lidice v 21. století a Odbojem proti zlu k 70. výročí atentátu na Heydricha, 8. třída dosti náročné soutěže Věrozvěstové (v rámci našeho kraje se družstva umístila na místě), žáci 5. a 7. třídy dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři, kterou pořádalo Velkomoravské hradiště v Mikulčicích. V září bychom se měli v Mikulčicích zúčastnit pokračování, ale vzhledem k vzdálenosti jsme se omluvili. Proto nám pořadatel zaslal DVDo Velké Moravě a také několik materiálů pro výuku. Spolupráce s âlovûkem v tísni, o.p.s. Kromě již výše jmenovaného DVD České děti jsme zdarma obdrželi DVD s metodickou příručkou s názvem Nástroje normalizační moci a knihu L. Vejražky Nezhojené rány národa. K DVD Životní prostředí I pro třídu a DVD Životní prostředí II pro třídu byla na naší škole realizována ukázková hodina v 5. a 7. třídě. Také jsme se mohli zaregistrovat do databáze a tím jsme získali bezplatný přístup k výukovým audiovizuálním dílům projektu Jeden svět na školách. âesk jazyk Po loňském úspěchu Markéty Kovářové v krajském kole Olympiády v českém jazyce jsme se i letos do této soutěže zapojili. Školního kola se zúčastnilo 11 žáků9. a 4 žáci 8. ročníku, ale žádný nesplnil počet bodů potřebný k postupu do okresního kola. Ovšem zapojili jsme se do jiných soutěží, a to: Komenský a my práce žáků 9. třídy Simony Duškové, Vojtěcha Mlynáře a Lukáše Sobotky a žákyň 8. třídy Nikoly Havránkové a Lucie Ročkové a dopis České pošty žáci 8. třídy Sandra Kalousková, Kristýna Vodehnalová, Martin Skalický. V tvarná v chova Vprůběhuškolního rokuvytvářeli žáci práce do osmi různých soutěží: - Středisko volného času BÁJO Česká Skalice téma Říše ryb: práce Moniky Duškové a Lucie Kapounové, 7. tř. a Štěpánky Kleinové, Natálie Ničové a Michaely Kocúrové, 6. tř. - Destinační společnost Východní Čechy téma Tradice našeho kraje: práce žákyň 6. tř. Michaely Kocúrové, Natálie Ničové a Marie Hartlové - Komenský a my: práce žáků 5. tř. (Krátká, Šmejkal, Minář, Matyášová) a 4. tř. (Šolc, Suchomel, Melšová) - Památník Lidice: práce žáků 6.tř. (Terezie Floderová, Jakub Žalman, Terezie Křivohlávková) a 7. tř. (Rudolf Rajnet, Barbora Jakubcová, Kateřina Matějíčková) - Výzkumný ústav bezpečnosti práce téma Bezpečnost v práci dej zdraví šanci: práce žáků 6. třídy (Kristýna Žabová, Nela Hajzlerová, Leona Strnadová, Štěpánka Kleinová, Terezie Křivohlávková, Kateřina Mikulecká) - Památník Terezín: práce Jakuba Žalmana, Štěpánky Kleinové, Marie Hartlové a Nely Hajzlerové, 6. tř. - Městský úřad Žďár nad Sázavou téma Česko mýma očima: práce Barbory Jakubcové, Marie Pulkové, Marie Křivohlávkové, Lucie Kapounové, 7. tř. - Adra Praha téma Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo: práce žáků7. třídy Anežky Pecháčkové, Jiřího Felgra, Kateřiny Junkové a Evy Krejčířové Mgr. Zdeňka Havlíčková

9 Odstartovali jsme ho v pondělí 2. září. Celkem 200 žáků (z toho 26 prvňáčků) v 9 třídách, 20 pedagogů a 9 provozních pracovníků (z toho 4 ve školní kuchyni) to je výčet těch, kteří se budou v následujících měsících ve škole potkávat. Na žáky i učitele čekají v tomto školním roce důležité změny. Ministerstvo školství doplnilo Standardy pro základní vzdělávání, přesněji řečeno konkretizovalo obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovilo minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by žáci měli dosáhnout na konci 1. a 2. stupně. Podle těchto požadavků jsme upravili náš školní vzdělávací program Škola pro veselé a pracovité žáky. Od 7. ročníku se začíná učit jako povinný další cizí jazyk, změnou projde i výuka dějin 20. století, do školních "osnov" musí být zapracována i ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti a dopravní výchova, téma finanční gramotnosti i boj s korupcí. Nejedná se o samostatné předměty, tyto oblasti budou č í s l o 3 r o č n í k str.9 Zaãal kolní rok začleněny do předmětů již vyučovaných. Pro naše žáky máme vedle povinných předmětů připravenu i nabídku volitelných a nepovinných předmětů či zájmových útvarů. Mohou se tedy vzdělávat a získavat potřebné vědomosti a dovednosti v oblasti cizích jazyků (konverzace v anglickém jazyce), zlepšit svoji fyzickou kondici při sportovních hrách a aerobiku, rozvíjet své schopnosti v oblasti přírodních věd (přírodovědný seminář), zdokonalit se v českém jazyce (cvičení z českého jazyka). Nabídku doplňuje již tradičně sborový zpěv, rozvoji technického vzdělávání slouží seminář praktické elektrotechniky a technické kreslení. Školní družina bude otevřena nejen pro žáky prvního, ale i pro zájemce z řad žáků druhého stupně. Změnu připravujeme i ve školní jídelně. S podporou zřizovatele zavedeme nový, bezstravenkový a bezhotovostní systém evidence strávníků a placení obědů. V říjnu bude zahájen provoz webové aplikace Škola na dlani, od níž si slibujeme zlepšení Dûtsk den v novém hávu informovanosti zákonných zástupců žáků o dění ve škole, v jednotlivých třídách. Vzhledem k probíhající rekonstrukci školní budovy čp. 183 bude výuka 3. a 4. ročníku probíhat i nadále v přísálí kina a kulturní místnosti DPS. Již nyní ale plánujeme návrat do opravených a novotou vonících tříd. Z tohoto důvodu jsme požádali Ministerstvo školství o výjimku z vyhlášky o organizaci školního roku a povolení změny termínu jarních prázdnin. Žádosti bylo vyhověno, a tak si naši žáci budou užívat jarních prázdnin v termínu od do Po těchto prázdninách bychom už rádi pobývali pod novou střechou budovy čp Přeji žákům, zaměstnancům školy, rodičům i prarodičům, aby byl i tento školní rok plný pohody a radosti z poznávání a objevování všeho nového. A to i přes všechnu organizační náročnost a změny, které nám přinese. Mgr. Zdeňka Krejčová, ředitelka ZŠ Pravidelně pořádáme Dětský den (dříve společně se skauty), nyní samostatně pro žáky ZŠ. Již 2. rokem po proběhlé anketě se nese v jiném duchu - pod názvem: VYBER SI, CO CHCEŠ. Děti mají možnost zvolit si aktivitu, která je nejvíce zaujala. Letos si mohli prohlédnout vojenské muzeum a bunkr v Králikách, naučit se jezdeckým dovednostem na koňské farmě v Líšnici, zarybařit a navštívit Orlickou tvrz, zkouškou odvahy projít v lanovém centru Česká Třebová, zabruslit na in-line a pokořit spoluhráče na minigolfu v Ústí nad Orlicí, zacvičit zumbu v tělocvičně ZŠ, změřit své síly ve florbalu i v posilovně ve zdejší sportovní hale, něco z kuchařského umění si vyzkoušet v D-centru či zastopovat a podlehnout střelecké vášni u skautské klubovny. Na zdárný průběh dohlíželi rodiče spolu s učiteli, počasí nám přálo a společně jsme strávili zajímavý den. Děti si také Dětský den pořádně osladili desetikilovým čokoládovým vajíčkem, které jim věnoval Kamil Vacek. Doufáme, že i další plánované akce, např. základní taneční v hasičské zbrojnici, sběr papíru, rodičovský ples atd. budou díky vaší podpoře stejně úspěšné. Více i s fotodokumentací na stránkách SRPDŠ při ZŠ Dolní Dobrouč

10 č í s l o 3 r o č n í k str.10 Charita âr rozdûluje peníze z povodàové sbírky. PÛl milionem eur pfiispûli Nûmci. V minul ch t dnech pfiispûla fiada jednotlivcû i organizací na pomoc lidem zasaïen m ãervnov mi povodnûmi. Na povodàovém kontû Charity âr je k dne nímu dni více neï 14 milionû korun. Charita Česká republika pokračuje v pomoci vyplaveným domácnostem. Mnoha lidem již rozdala materiální pomoc a pro přímou finanční pomoc má Charita ČR vytipováno více než 600 domácnosti. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo k tomu dodává: Zatím jsme rozhodli o rozdělení asi deseti milionů korun, z toho polovina směřuje do severních a středních Čech a města Prahy. Dalšími téměř čtyřmi miliony ze sbírky podpoříme vyplavené domácnosti v jižních a východních Čechách. Menší částky pak pomáhají v Čechách západních a také na Uherskohradišťsku, kde byly bleskové povodně. Ředitel Charity dále uvádí, že část financí již byla rozdělena, část Charita ČR rozdá v nejbližších týdnech a o dalších čtyřech milionech rozhodne, jakmile budou úplně dokončena sociální šetření v terénu. Na pomoc v severních Čechách získala Charita ČR navíc dalších eur (přibližně 12,5 milionu Kč), které daroval Svaz německé Charity (Deutscher Caritasverband). Pomoci si velice vážíme. S německou Charitou spolupracujeme již mnoho let, přesto mě tato velkorysá nabídka mile překvapila, vyjádřila se k německé charitní podpoře ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. V jednání jsou i dary pro střední a východní Čechy. Tyto prostředky půjdou také především na přímou pomoc zatopeným domácnostem, počítá se ale i s přípravou na další mimořádné události, tedy školení a vybavení speciálních týmů. Bližší informace o možnostech přispění, kontaktní údaje, krizovou nonstop linku, fotografie atd. najdete na V prodejnách Konzumu mûïete podpofiit Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Veletrhy nestačí - destinace míří mezi lidi! Místní destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se snaží propojit nabídku a spolupráci v regionu, rozděleném dvěma kraji, a propaguje je jako celek. Účast na veletrzích chápeme jako standardní a reprezentativní, obracíme se ale přímo na zájmovou cílovou skupinu. Propagace destinace tak probíhá netradiční formou, k prezentaci využívá různé tradiční akce a míří přímo mezi lidi, a to i do okolních tzv. zdrojových regionů, sděluje Petra Smrčková, ředitelka společnosti. Hory a podhůří vždy patřily k sobě. Existence této destinace a především pak její pestrá nabídka se tak v rámci kampaně šíří i za její hranice. Forma je nenásilná, nikomu nic nevnucujeme, pouze se snažíme upozornit, že Orlické hory a Podorlicko existují a že mají co nabídnout. Máme tu úžasné lidi, domácí prostředí a skvělou nabídku. Orlické hory a Podorlicko stojí ve stínuostatních destinací neprávem, říká propagátorka Eva Vaníčková. Propagační tour probíhá již od dubna letošního roku a má široký tematický záběr. Jedná se o celou šňůru akcí, které potrvají až do konce léta, kdy tato kampaň končí. Destinace se prezentovala na mnoha akcích - např. populární a hojně navštěvovaný Český ráj dětem, který se tentokrát konal v Malé Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí zapojilo letos do svého grantového programu Společně za úsměv 30 regionálních neziskových organizací a do možnosti jejich podpory přizvalo i širokou veřejnost. Oblastní charita se tohoto programu účastní s projektem na pořízení koncentrátoru kyslíku pro domácí hospicovou péči. Projekty těchto veřejně prospěšných neziskových organizací může veřejnost podpořit do v kterékoli prodejně Konzumu prostřednictvím 30Kč kuponu. Tyto kupony jsou k dispozici v prodejnách, na propagačních letácích Konzumu, ve střediscích Oblastní charity v Ústí n.orl. a v Letohradě nebo je možné u pokladny v obchodech Konzumu pouze sdělit jméno podporované organizace. Zástupci Konzumu k projektu uvádějí: V letošním roce darujeme ze svých prostředků částku Kč. Tento dar bude rozdělen podle volby vás našich zákazníků, a to v poměru, v jakém jste přispěli jednotlivým Skále, Putování za Loštickým tvarůžkem na Hané, Slavnosti města Šumperka, Veselá pouť u Mnichova Hradiště nebo Královské slavnosti na hradě Svojanov. Zaměřením akcí oslovujeme rodiny s dětmi, turisty i cyklisty, ale i zájemce o kulturu, řemesla i historii. Je to efektivní forma propagace, neboť komunikujeme s lidmi, kteří opravdu vyrážejí za poznáním, žijí aktivně a plánují výlety. Setkávám se s nadšením, že takováto aktivita vzniká a nabízený infoservis je vítaný, podotýká Eva Vaníčková. Orlické hory a Podorlicko do konce léta čeká ještě několik prezentací. Propagace proběhne i v rámci masově navštěvované a tematické akce Cihelna v Králikách nebo Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Destinace na cestách - propagační tour ve zdrojových regionech Další z variant netradiční propagace destinace Orlických hor a Podorlicka probíhala hned zjara, v předstihu před hlavní letní sezónou. Média zaujal povedený presstrip Podorlickem, který představil ta nejzajímavější místa a pestrou nabídku v údolí řek Tiché a Divoké Orlice, kdy novináři na vlastní kůži pocítili atmosféru zdejšího přívětivého regionu. Iva Marková organizacím. Společně tak dokážeme víc. Více o zapojených projektech a aktuální stav konta všech organizací je možné sledovat na Děkujeme za podporu projektu Oblastní charity s č pořízení koncentrátoru kyslíku pro domácí hospicovou péči. Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Na Kopečku 356, Letohrad Orlické hory a Podorlicko komunikují jinak! Kulturní program v duchu historie, tradice a řemesel byl zcela originální a v režii majitelů zdejších památek. Na Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí účastníky presstripu provedl Životem v biedermeieru exkluzivně samotný zámecký pán František Kinský, na zámku v Potštejně zažili i s jeho majiteli, manžely Nováčkovými, Cestu do baroka, korunovanou hereckými výkony jejich dcery a současné kastelánky zámku Kateřiny Skalické, zavítali do středověku za šermíři na Tvrz Orlici a doslova oživená staletí okusili v Muzeu řemesel v Letohradě, které ukončilo 2-denní program plný zážitků v Podorlicku. Celá tato nabídka byla provázána i nabídkou aktivní dovolené, novináři se mohli projet na koni, kole, in-line, koloběžkách nebo se jen projít krásnou přírodou, neboť na programu byla i ochutnávka jedné z nejhezčích tras cyklostezek Orlického cyklo&in-line království v úseku Letohrad Ústí nad Orlicí a romantické putování na koních s Petrem Staňkem Anenským údolím Divoké Orlice k tábořišti Vochtánka v podhradí Potštejna. Poskytnuté vybavení i instruktorské služby byly další upoutávkou komfortu zdejší nabídky. Program tripu byl navíc protkán gastronomickým umem místních subjektů a nabídkou regio-

11 nálních produktů. Eno gastronomický zážitek v podobě 6-ti chodového menu, s představením regionálního menu snoubeného s vínem, prožili již v rámci společného uvítacího večera v hostinci U Hubálků v Kostelecké Lhotě, jehož perličkou byla i noční výprava na zámek Potštejn. Na zámku v Potštejně ochutnali tradiční potštejnskou medovinu, tradiční pokrm potštejnských venkovanů potštejnské dolky nebo domácí zámecké zákusky přímo od paní cukrářky Evelíny. Rodinný recept samotné paní Bernadetty Kinské ochutnali v Toniově zámecké kavárně u Nového Zámku v Kostelci nad Orlicí. Slavnostní oběd na ně čekal v krásném prostředí středověké Tvrze Orlici s dezertem ve středověké krčmě připravovaným přímo na ohni. Skvělé prostředí, domácí přístup a výbornou atmosféru účastníci ocenili při ubytování v penzionu U Hubálků v Kostelecké Lhotě a Zámeckém hotelu v Potštejně. Představovaný region v rámci destinace Orlické hory a Podorlicko skvěle obhájil svou č í s l o 3 r o č n í k str.11 Aktuálnû z Místní akãní skupiny ORLICKO pozici i nabídku jako výborné místo pro všechny, široké spektrum kvalitní nabídky na návštěvu, výlety i dovolenou v různých tématech, a to i co se týká požadavkůze strany velmi náročných návštěvníků. Navíc s dojmem, že tento region není jenom o vlastní nabídce, ale také o lidech, kteří tu jsou. A z tohoto pohledu vyšel region jako velmi milý, přívětivý a domácký. Dokladem toho byly i četné odezvy v médiích, sděluje Eva Vaníčková, jedna z hlavních organizátorů presstripu. K přímému oslovení veřejnosti a propagaci značky destinace pak byla namířena 4-denní road show v okolních zdrojových regionech, která probíhala v Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. V rámci programu trasy se destinace účastnila hnedněkolika tradičních regionálních akcích včetně prezentací v prostoru hypermarketů se širokým spektrem zájmové cílové skupiny. Zčetných zastávek uveďme např. tradiční vodáckou akci Otevírání Doubravy, Smržický vandr u Prostějova nebo Poříčské toulky u Náchoda. Stánek destinace jste mohli vidět iuhypermarketů v Pardubicích, Hradci Králové, Náchodě, Svitavách či Chrudimi. Největší zájem jsme zaznamenali na tradičních a masově navštěvovaných akcích Klubu českých turistů. Lidé využívali našich služeb a čerpali další tipy kam vyrazit. Nabídka mnohé překvapila! Největší poptávka je tradičně po jakýchkoliv mapových podkladech. Prezentace destinace není pasivní, snažíme se zaujmout a přitáhnout nejen dospělé, ale i děti, pro které připravujeme různá zpestření. Vše se však nese v duchu značky a nabídky Orlických hor a Podorlicka, dodává svůj komentář Eva Vaníčková. Kompletní turistickou nabídku destinace Orlické hory a Podorlicko naleznete na oficiálním webu Propagační kampaň je realizována v rámci projektu ROP NUTS II Severovýchod pod názvem Marketingová kampaň a podpora destinace Orlické hory a Podorlicko. Orlické hory a Podorlicko VáÏení ãtenáfii, pfiiná íme vám aktuální zprávy z Místní akãní skupiny ORLICKO, která i bûhem první poloviny leto ního roku pracovala naplno: pfiijala a administrovala dal ích 50 Ïádostí o dotaci, pomalu rozjíïdí nov projekt a pfiipravuje strategii pro nové programovací období Počet úspěšných a podpořených projektů se opět rozrůstá. Dne ukončila MAS ORLICKOpříjem žádostí do poslední sedmé vyhlášené výzvy. Celkem 50 žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své žádosti na potřebné a užitečné projekty z toho 39 projektů v celkové hodnotě Kč následně výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. Mezi žadatele bude na dotacích mezi 50 a 90 procenty rozděleno Kč. S podpořenými projekty i vyhodnocením výzvy se můžete seznámit na našich webových stránkách. Současně během první poloviny letošního roku ukončili realizaci projektů podpořených v loňském roce další žadatelé např. Město Jablonné nad Orlicí, obec Bystřec, pan Zdeněk Krejsa, pan Ondřej Veselý, Občanské sdružení CEMA Žamberk, Český rybářský svaz místní organizace Žamberk (viz. foto). V tomto dotačním období jsme již všechny přidělené finanční prostředky mezi žadatele z našeho území rozdělili. Těšíme se na spolupráci v dalším programovacím období Jedeme všichni nový projekt na podporu cestovního ruchu Odstartovali jsme práce na novém projektu na podporu cestovního ruchu. Naším prvním cílem nyní je navrhnout vedení páteřní trasy propojující území všech partnerůa vytvoření doplňkových okruhůpro elektrokola. Vytyčení tras povede jak po stávajících cyklotrasách, tak nespojitě po dalších komunikacích tak, aby byly průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie zajistí a garantuje sjízdnost tras, stejně jako bezpečný dojezd k dalšímu dobíjecímu místu. Máte nám ke studii co říci, chcete se zapojit? Provozujete půjčovnu s elektrokoly? Jste ochotni poskytovat dobíjení pro elektrokola turistů? Neváhejte a oslovte MAS na vašem území. vyzývá Petr Pecha, manažer Místní akční skupiny z Rýmařovska a garant aktivity. Strategie Všichni členové i pracovníci MAS nyní mimo jiné pilně pracují na přípravě nové strategie pro programovací období Za poslední půlrok proběhly především následující aktivity: Terénní šetření ve všech obcích na území MAS ORLICKO a dotazníkové šetření ve všech obcích se zaměřilo na potřeby obcí jako celku. O pohledu na kvalitu a nabídku vzdělávacích služeb proběhlo pod titulkem Vzdělávání pod lupou celkem 10 besed s rodiči. Pohledjednotlivých institucí byl zastoupen pomocí dotazníkového šetření na úrovni mateřských, základních i středních škol. K tématu proběhlo v měsíci květnusetkání koordinačního týmu. Rozsáhlé šetření proběhlo také v oblasti sociálních služeb. Během prázdnin se koordinační tým a pracovní skupina sešli již celkem dvakrát. Voblasti zemědělství proběhladotazníkovášetření celkem dvakrát jednou se zaměřením na obecné aspekty, ve druhém případě již byla zacílena na otázky ekologického zemědělství. Návrh analýzy území společně s výsledky dotazníkového šetření byly prezentovány na konci května. Postupně pokračujeme ve zpracování dílčích analýz i v dalších oblastech našeho života. Veškeré dílčí výstupy i dokumenty jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách MAS v sekci STRATEGIE , kde najdete i aktuální informaceo novinkách apřipravovaných setkáních. Výběr z ukončených projektů Dětská hřiště Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny Rozvoj provozovny truhlářské zakázkové výroby MAS

12 č í s l o 3 r o č n í k str.12 sport Vojta Mlynáfi mistrem âr v atletice měli jet na horské soustředění, ale to na poslední chvíli nedopadlo, proto jsme ho nakonec absolvovali u nás v Dobrouči. Měli jsme zázemí v D-centru a po okolních lesích a kopcích naběhali a na kole najezdili hodně kilometrů. Výborné taky bylo to, že nám ve firmě USSPA umožnili zdarma využívat jejich zařízení pro relaxaci. Na dráze v Ústí jsme běhali tak 2x týdně, o víkendech jsme měli většinou naplánovány jiné závody na dráze nebo i v terénu. Dá se říct, že jsme trénovali 6 dní v týdnu. To byla asi obrovská radost, co? V takový čas jsem určitě nedoufal, trenér sice věřil, že na 2 minuty mám, ale 1:58.51 je fantazie! Je to můj nový osobní rekord, posunutí do čela republikových tabulek a vylepšení českého rekorduz Mistrovství ČR (dosudtrval 20 let starý rekord). Navíc jsem si zajistil postup do reprezentace na mezistátní mítink, který se uskuteční 27. a v maďarské Budapešti. Ve dnech 21. a se Vojta Mlynář, člen dobroučského Orla, zúčastnil Mistrovství České republiky žáků a žákyň, které letos hostil pražský klub ASK Slavia Praha. Díky skvělé formě v poslední době odjížděl z domova s nadějemi na kvalitní výsledek a domů se vracel jako velký vítěz. V Praze zaběhl nejen vynikající osobní rekord1:58.51 a získal zlato v běhuna 800m, ale navíc jako bonus vytvořil i nový rekord mistrovství. Položil jsem mu tedy několik otázek: Vojto, dosáhl jsi skvělého úspěchu. Jak dlouhá a náročná byla příprava? V naší skupině trénujeme pravidelně celoročně, ale před důležitými závody pak máme speciální intenzivní plán tak na 6 až 8 týdnů. Vlétě jsme To je opravdu intenzivní příprava. Ale teď už k vlastnímu závodu. Mistrovství bylo dvoudenní, řekni nám, co tě v Praze čekalo? Na osmistovku bylo vybráno podle celoročních tabulek 24 nejlepších běžců. Ti běželi první den rozběhy a z nich pak 8 postupovalo do finále. Do sobotního rozběhu jsme byli nasazeni jako favorité s kamarádem z Ústí nad Labem, Davidem Štěpánkem, a vyšlo nám to na jedničku, když jsme oba postoupili přímo do finále. Byl to spíše taktický, pomalu rozběhlý závod s časem 2: A byl před tebou závod o medaile a titul, jak ses cítil? Samozřejmě, že v nedělním finále byla výrazně větší konkurence než v sobotních rozbězích. Já jsem postoupil z rozběhů s třetím nejlepším časem a mým snem byla medaile. Největším favoritem byl Václav Staněk ze Zlína, který letos nebyl poražen a jako jediný už zaběhl čas pod 2 minuty (1:59.87). Spolu jsme se rozcvičovali a probírali závod. Od startu se běželo velmi rychle (400 m za 57,3 s) a postupně jsme se začali vzdalovat ostatním soupeřům. V zatáčce 150 m před cílem bylo jasné, že to bude finiš mezi námi dvěma. V té chvíli jsem byl za Vaškem, ale asi 70 m před cílem jsem se dostal do čela a rychlým sprintem si doběhl pro titul Mistra ČR. Vím, že patříš do běžecké skupiny Vencl tým. Jak se dařilo ostatním tvým kamarádům? Všichni tři jsme byli moc spokojeni. I moji kamarádi si zaběhli své osobáky, Vojta Vondra byl stříbrný na 3 km a Patrik Vebr těsně čtvrtý na 1500 m. Je to hlavně zásluhou trenéra Jana Vencla, který je opravdu atletickým odborníkem a vytvořil z nás tří skvělou partu. Jemu jsem moc vděčný za tento výsledek. Taky bych chtěl poděkovat svému tátovi, který pro moje úspěchy dělá vše, a rodině, která mě také podporuje. Taky děkuji všem známým, kteří mi fandí! I my ti držíme pěsti a přejeme hodně zdraví a elánu do další části sezóny. Otázky Vojtovi pokládal Petr Špinler spolky Poloniny a Ïivot v Zakarpatí Někdy v lednu2013 přišel Antonín Nykles, jeden z členůvýborukčtdolní Dobrouč 2009, s návrhem uspořádat výlet (ani ne tak zájezd pro celý autobus, jako spíše výlet pro úzký okruh zájemců) na Podkarpatskou Rus, resp. na nejvyšší horu Podkarpatské Rusi Hoverlu (2061 m). Nápad velmi odvážný, ale v žádném případě ne neuskutečnitelný. Po této počáteční invenci jsme začali zjišťovat vše možné i nemožné o kousku země, který v nedávné historii patřil také k našemu státu. Při brouzdání po internetu se podařilo náhodou (jak už to tak bývá) objevit soupis archiválií s turistickou tematikou, který pořídila Lucie Swierczeková, velmi pečlivá vědecká pracovnice Národního muzea v Praze. Obsahem soupisu byl také deník Jubilejní Podkarpatoruské stezky, který nás přivedl později k myšlence celý výlet na Podkarpatskou Rus lehce přeorganizovat a Hoverlu si nechat na další z možných budoucích zájezdů. Napadlo nás vyzkoušet si cestupo Podkarpatské Rusi tak, jak ji vyznačili ve dvacátých letech 20. století naši kolegové z KČST. Vzhledem k tomu, že v letošním roce 2013 si připomínáme 125 let odzaložení KČSTv českých zemích, přišlo nám to dokonce symbolické. Jubilejní Podkarpatoruská stezka je popisována v deníkuvelmi podrobněadoplněnadobovými fotografiemi, proto nebylo těžké dovtípit se, kudy vlastně zmíněné trasy vedly. Ovšem o poznání těžší bylo nalézt trasy značené červenou barvou téměř po sto letech v terénu. Nikdo ani nepočítal s tím, že přijedeme do Užhorodu a na náměstí na nás bude svítit červenobílá značka tak, jak ji známe z domácího prostředí. Bylo tedy zapotřebí cesty popsané v deníku znovu objevit. Podle deníku červená značka začíná v Užhorodě u sochy T. G. Masaryka a končí v městečku Ždenijevo. Celková délka značeného úsekuje cca 80 km. Rozhodli jsme se, že v malé operační skupině (Radim Kupec, Miloš Pecháček, Ondřej Pecháček a Ondřej Pecháček) podnikneme rychlý výlet do této oblasti a vše projdeme a naplánujeme pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Ukázalo se, že to byl velmi dobrý nápad, pro-

13 č í s l o 3 r o č n í k str.13 tože bez základních znalostí o pohybu na Podkarpatské Rusi je hazardem vozit větší skupinu turistů na poznávací zájezd tohoto typu. S plánováním trasy nám velmi výrazně pomohl náš brněnský kolega Radim Kupec a hlavně jeho ukrajinští přátelé. Projeli jsme jeho terénním automobilem téměř všechny cesty, které byly v deníkuuvedeny, až na poslední úsek z Poloniny Runy do Ždenijeva. Na tomto posledním úseku se později potvrdilo to, že je dobré mít vše naplánované do sebemenších detailů, aby se nestala neočekávaná orientační chyba, která by mohla mít fatální následky. Naštěstí v našem případě to byla jen mírná odchylka od cíle trasy. Po návratuzprůzkumnécesty užsejenomdoladily problémy s ubytováním a soupis účastníků zájezdu. Nic už nebránilo tomu, aby se autobus turistů z Dolní Dobrouče, Nekoře, Hnátnice a Brna vydal na velmi zajímavý nekomerční výlet na PodkarpatskouRus. Zápis o cestě na Podkarpatskou Rus Den 1. a 2. Odjezdve 20:00 hod. z Dolní Dobrouče směr nádraží ČD v Olomouci, kde přistoupili naši brněnští kolegové. Cesta dále pokračuje přes Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Rožnov podradhoštěm na Slovensko, konkrétně hraniční přechod Makov. Na Slovenskuse ubíráme cestou, která vede přes Žilinu, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice, Michalovce a konečně hraniční přechodslovensko Ukrajina, který se nachází v obci Vyšné Nemecké. Odbavení autobusu, vekterémcestuje37 lidí (SOR 36+1), trvá celkově necelou hodinu v obou částech celnice. Celníci nedělají zbytečné komplikace, pouzenaukrajinskéstranějenutnéplatit poplatek za ujeté kilometry po Ukrajině (0,02E/km). Vše vyřešeno a poslední závora se otevírá. Vjíždíme na území bývalého Sovětského svazu. Jeto nesporné, hnedza posledním strážním domkem stojí obrovská skulptura jednoho z mnoha udatných sovětských válečníků. Příjezd do Užhorodu, kde byla již předem domluvenáspolečnásnídaně, směnapenězv místních bankách (kurs se pohybuje v rozmezí 10,61 10,73 hřiven za 1euro) a společný odchod na focení k pomníku Sandora Pötefiho, na jehož místě dříve stávala socha T. G. Masaryka a odkud startovala Jubilejní Podkarpatoruská stezka. Turisté se v místě společné fotografie dělí na dvě skupiny, z nichž jedna ve městě zůstává (bude nadále obdivovat krásy starobylého Užhorodu, který jistě nezapře svoji rozmanitou historii) a druhá odjíždí autobusem do vesničky Járok, kde se připojí na bývalou červenou značku, která touto vesnicí procházela, ale po níž již není památky. Za sebou necháváme Radvanecký lesík, jenž je součástí pěší túry z Užhorodu, ale vzhledem k časové tísni je náš start přesunut ke kostelíkuv již zmíněném Jároku. Lidé ve vsi jsouvelmi přátelští. Dovolím si citovat slova jednoho z místních občanů: Češi? Kde jste sto roků byli? aktomu připojený vřelý úsměv a bodrý stisk ruky, který popsat nelze. Procházíme skromnou vesničkou a míříme k rozsáhlému lesnímu hvozdu. Cesta není úplně jednoduchá (částečně procházíme armádním cvičištěm a dopadovou plochou), chvilkami bloudíme, ale nakonec se ocitáme na malé polonince(podvrcholemantalovskápolana), v jejímžseverovýchodním rohuna nás čeká obrovský vykotlaný jasan, od něhož již vede velmi pohodlná lesní pěšina(cestaprochází skrzebukovo - jasanový les, který nepovolí slunečním paprskům sebemenší průchod) až do vesničky Tury Remety. Zatímco jsme po velmi náročnémpochoduvyhledali občerstvení v místních potravino-hospůdkách, také druhá skupina dorazila na místo určení a po náročném dni jsme se opět všichni bez úhony shledali na předem určeném místě v Hostinci u Zlatého Tura. Zde si mnozí z účastníků zájezdu pochutnali na místní specialitě v podobě obalovaných žabích stehýnek a hned poté se v kompletní sestavě vydáváme autobusem k našemu prvnímuubytování v obci Lumšory. Den 3. Na třetí den výpravy byl naplánován společný výstup na horu zvanou Polonina Runa. Po snídani jsme se vydali všichni včetně řidiče autobusu na nepříliš náročný výstup na již výše zmíněnou horu. Vprvní třetině našeho pochodubyla krátká zastávka u malebného horského jezírka (rybníčku). Po lehkém oddechu se pokračovalo dále, takřka do dvou třetin Runy. Jakmile jsme se dostali z lesa na poloninu, ohlásili jsme pauzu na improvizovaný oběd (opékání špekáčků, zakoupených den předem v obchůdkuv obci Tury Remety). Seděli jsme všichni u ohně a dívali se do dáli na to, jak se před námi vlní zelené kopce rozmanité podkarpatské krajiny. Z našeho posledního stanoviště se vrátil řidič autobusu s několika dalšími zájemci zpět do obce Lumšory s tím, že nás budou čekat na konci naší cesty v obci Ždenijevo (připomínám, že putujeme neustále po stopách našich předků, kteří značili ve dvacátých letech minulého století Jubilejní Podkarpatoruskou stezku). Výstup na samotný vrchol Poloniny Runy je pohodová procházka, obohacená o zastavení u pramene vynikající velmi chladné vody, která dodá energii do těla i těm nejutrmácenějším turistům. Stojíme na vrcholku jedné z největších a nejkrásnějších polonin na Podkarpatské Rusi. Společná fotografie, krátká svačina a zastavení u památníku sovětských vojáků z druhé světové války. Z vrcholu se vrací zpět k autobusu ještě několik členů výpravy, kteří velmi správně uvážili své možnosti (fyzický fond a psychickoukondici), a zbytek se ubírá dál do údolí směrobecždenijevo. Namístě, kdesepoloninaztrácí v hustém bukovém pralese, jsme udělali orientační chybu. Vydali jsme se přímo z kopce dolů k řece, kde jsme narazili na cestu, kterou jsme viděli z vrcholu Runy. Jenže tato stezka už byla patrně odbočenímzpůvodní trasy, atak jsmedošli místo do Ždenijeva do obce Turja Poljana. Cíl cesty jsme tedy bohužel minuli, ale i tak to byla krásná procházka lemovaná korytem horské říčky. Na konci cesty čekalo na turisty chlazené pivo v místním pohostinském zařízení a opět velmi příjemní a družní obyvatelé(zde nesmím opomenout fakt, že část turistůvyužila možnosti zkrácení si cesty po silnici, kterou ochotně nabídl místní Vasil v podobě jeho zánovního Renaultu Traffic. V obci Turja Poljana byl po domluvě přistaven náš autobus a poté již nic nebránilo tomu, abychom pokračovali dál směrem do městečka Volovec. Neúspěšným zakončením túry přes PoloninuRunu, která měla končit ve Ždenijevu, jsme opustili také cestu značenou v našem starobylémdeníkukolegůzkčstzroku1928-?. Vobci Ždenijevo Jubilejní Podkarpatoruská stezka značená užhorodským odborem končí. Dále pokračovalo značení odboru mukačevského, který bohužel nevlastníme. Proto jsme část cesty přejeli do obce Volovec, abychom pokračovali dál po značkách zbrusu nových, jejichž výrobu mají na svědomí znovu Češi společně s polskými a ukrajinskými kolegy. ObecVolovec je malé městečko v hlubokém údolí, kudy protéká malebná říčka. Vede tudy silnice do Koločavy a železniční trať do Kyjeva. Ve večerních hodinách jsme se ubytovali v hotelu nedaleko vlakového nádraží. Krátká koupel, večeře a volná zábava (volná zábava spočívá většinou ve volné konzumaci zcela dobrovolného množství alkoholu vodky). Den 4. Po velmi dobré a výživné snídani se opět dělíme na dvě výkonnostní skupiny. První zůstává v obci Volovec a má na programu prohlídku městečka, návštěvu hasičské zbrojnice, dále návštěvu zapadlé vesničky Raztoka, a konečně vodopád Šipot pod majestátnouhorougemba. Druhá se hnedpo snídani vydává na velmi náročný celodenní přechod části hřebene Polonina Boržava s vrcholy Temnatník, Velký Vierch a Gemba. Nástup na hřebenovoutúruje urozcestníkuna vlakovém nádraží vevolovci. Odtud je to na vrchol Gemby 16,5 km po červené značce s tím, že podvrcholem Gemby asi 1-2 km je lanová dráha, kterou se dá sjet do obce Pilipec. Výstup na Temnátník je velmi náročný zvláště pro početnější

14 č í s l o 3 r o č n í k str.14 skupinku, která se vydala mimo turistické značení přímo na vrchol, ale odměna po výstupuje zasloužená. Celé údolí Volovce je jako na dlani, pod námi nesčetná různobarevná políčka místních zemědělců, cinkot kravských zvonečkůa všudypřítomný šustot neúnavných borůvkářů, kteří se prodírají zelenomodrým mořem více než půl metru vysokými keři borůvčí. ZTemnátníkuje velmi hezká procházka po hřebeni až k meteostanici na vrcholu Splaj. Odtudje poměrně náročné stoupání na Velký Vierch. Po cestě jsounádherné výhledy do okolních hlubokých údolí a konkrétně z vrcholuvelký Vierch je vidět, jak rozsáhlý horský masiv se skrývá pod pojmem PodkarpatskáRus. Následujespolečnéfoto adoslova úprk na Gembu. Cesta je povětšinou z kopce jen s mírným převýšením. Z vrcholu Gemby ke stanici lanové dráhy je velmi prudký sestup. Po cestě míjíme paraglaidisty a dokonce mladé umělce, kteří se pokoušejí zachytit ducha těch nádherných zelených kopců. Lanovka stojí 30 hřiven (cca 70Kč). Několik zdatných turistů sbíhá i trasu pod lanovkou a hrdě nesouce českou vlajku dorážejí na smluvené místo (restaurace podlanovkou), kde se opět setkáváme se zbytkemvýpravy. Navazuje společný odjezddo penzionu(u Natálie?), kde máme připraveno pohoštění ve stylu tradičních šašliků. Čeká nás neuvěřitelný gastronomický zážitek, káva, vodka a odjezd do obce Siněvir. Vobci Siněvir jsme ubytováni poblíž křižovatky cest, znichžjednavededolůdo Koločavy a druhá směrem nahoru do Národního parku Siněvir. Ubytování je velmi diskutabilní. Pro jednoho zajímavý kontrast, který odráží všudypřítomného neumírajícího ducha Sovětského svazu, ovšem pro druhého noční můra, na kterou bude vzpomínat ještě hodně dlouho. Každopádně přespat se dá. Mají pro nás i nějakéjídlo veforměpozdní večeře. Apotéopět již velmi tradiční volná zábava v podobě konzumace vodky a místních specialit v nedaleké Kolibě. Den 5. Snídaně a rychlý přesun do obce Koločava, kde na nás v místní hospodo-četnické stanici čeká s otevřenou náručí její majitelka Natalia. Krátké seznámení, prohlídka expozice a občerstvení v podobě chladného piva. Stanovení dvou skupin. Jedna odchází putovat po značkách do přilehlých hor, druhá zůstává na místě a má na programu téměř kompletní prohlídku obce Koločavy s odborným výkladem v daných lokalitách (kostelík, hrob Nikoly Šohaje, česká škola, osoba Ivana Olbrachta apod.). Skupina, která se rozhodla vydat na výstup do malého sedla nad Koločavou, má před sebou nepříliš náročné putování. Nejprve mezi domky a zahradami vesnice a dále kolem polí extravilánuaž k hlubokému smíšenému lesu. V lese je příjemný chládek, cestou potkáváme ženy borůvkářky, které scházejí z hor už s plnými batohy modrého zlata. Jdou jakoby nic, jako by se jich několikahodinová dopolední dřina vůbec netýkala. Míjejí nás mlčky a asi přemýšlejí o tom, proč do jejich kraje vůbec vážíme dalekou cestu, když je tam taková nouze (v Koločavě žije cca obyvatel a je zde 89% nezaměstnanost). Nouze v kraji opravdu je, o tom není pochyb. Lidé zde umějí žít bez přepychu a ve zvláštní symbióze s přírodou, která bohužel není vždy ideální, zejména v případě odpadového hospodářství. S nástupem moderních plastových materiálů jsoukoryta řek i říček plná(mnohdy až katastrofálně přeplněná) igelitů a plastových lahví. Je to škoda, ale snad se v budoucnu podaří ty nádherné horské řeky vyčistit a uchránit od podobného barbarství. Však člověk to nemůže mít místním za zlé, neboť život je na Podkarpatské Rusi opravdu náročný a plasty v řece jsoupro ně malicherností (i přesto, že si mnozí uvědomují společenskou nepřijatelnost tohoto problému). Vycházíme z lesa a přednámi se otevírá výhledna malou poloninu, která je úbočím vysokého horského masivu. Poobědvámeležícev trávěavydávámese cestičkou po hřebeni až ke konci poloniny. Ještě předvstupem do lesa se nám značka ztrácí, a tak využíváme jednu z mnoha kravských cestiček a scházíme pozvolna, v mírném dešti doznívající lokální bouřky, dolů do Koločavy. Následuje hojení puchýřův obchůdko - hospodě a návrat k první skupině, která má za sebou historicko - etnografické poznávání regionu. Odjezd do naší ubytovny v obci Siněvir, lehká večeře a příprava na krátký večerní výlet do Siněvirského národního parku. Autobusem zastavíme na vyhrazeném parkovišti u nástupu na Siněvirské jezero. Čeká nás velmi příjemná, asi 1 km dlouhá procházka směrem vzhůrupo úzké asfaltové cestě, která nás zavede přímo k malému horskému jezeru. Srdce Siněviru - panenská příroda, ticho (je určitě lepší jezero navštívit v podvečer, neumím a ani si nechci představit, co se zde děje po poledni) a zapadající slunce. Romantické místo, k němuž se vztahuje neméně romantická pověst (moje velmi zkrácená a nepříliš romantická verze) o dvou mladých milencích, jimž nebylo v lásce přáno. A tak jednoho dne chlapce svrhli z hory do propasti a jeho milá tak dlouho plakala, až vzniklo pod horami malé, křišťálově čisté jezírko, které je ozdobouparkudodnes.! Následuje procházka po naučné stezce kolem jezera, nezbytné foto na uměle vybudovaném molu a přichází na řadu setkání se starostou Koločavy a s ředitelem Národního parku Siněvir (mimořádně vzdělaní, spolehliví a čestní lidé s obrovským zájmem dělat cokoliv pro region, opravduvelmi přátelští pánové, patří jim velký dík za to, jak se k nám mile a přátelsky chovali). Několik milých slov od obou zmiňovaných vzácných hostů a hbitý přesun do nedaleké Koliby, kde je již připraveno společné pohoštění. Večer se nese v duchuslovanských tradic (mimo jiné byla předána řediteli Národního parku Siněvir česká vlajka k vyvěšení na čestném místě v národním parku). Na rozloučenounám hosté zatancují jejich tradiční rychlo - tanec, který trvá cca 15 minut. Můj osobní názor je takový, že i velmi zdatný turista by měl problém udržet s protagonisty tanečku krok alespoň 5 minut. Dojídání, dopíjení, tanec, hra na místní obdobu fujary, dlouhé loučení a odjezdna ubytovnudo Siněviru. Den 6. Pozdní snídaně a odjezd do záchranné stanice pro medvědy, která vznikla jako součást Národního parku Siněvir. Záchranná stanice se nachází nedaleko silnice, která vede k Siněvirskému jezeru. Součástí této stanice je také přilehlá obora pro medvědy, která se rozkládá na ploše 12 ha. Focení medvědů, krátké povídání o jejich osudech a odjezd do Koločavy. V Koločavě je dán prostor k volné zábavě. Ten, kdo ještě nebyl u kostelíka, ve skanzenu, u hrobu Nikoly Šohaje, u místa zastřelení Nikoly Šohaje a chce si tato místa projít, má možnost. Pro ostatní je domluven díky starostovi Koločavy a hospodskému z četnické stanice náhradní, velmi zajímavý výlet, který spočívá v jízdě sovětským nákladnímautomobilemzil (100 km/ 50 l benzínu) do sedla nad Koločavu. V odpoledních hodinách se všichni scházejí u autobusu nedaleko Sterého Sela (skanzen) a odtud se odjíždí směr Volovec. Naše poslední ubytování se nachází v malé vesničce před Volovcem, v hotelu Natalia, který by, jak se říká, strčil do kapsy i honosné hotely z oblasti Středomoří. Neuvěřitelný kontrast močůvkou a výkaly potřísněných cest, koňských povozů, bloumajících krav, které se vracejí večer z pastvy domů, a hotelu, který má foyer z mramoru, kovaná zábradlí, společenské sály a pokoje, které svoji rozlohou a vybavením připomínají nové luxusní byty v pražských bussiness centrech, jetakřkadechberoucí. Skvělá večeře a posezení na venkovní terase, nezbytná vodka, družní obyvatelé, výhled na zemědělské usedlosti, zvuk zvoncůz pastvy se vracejících krav, to vše je večerní kolorit tohoto báječného koutuzemě. Den 7. Odjezdpo snídani cca v 8:00hodsměr Mukačevo - Užhorod/SK- Poprad- Žilina- Makov/ČR- Olomouc - Dolní Dobrouč. Příjezd do Dolní Dobrouče cca 22:15!!! Text: Mgr. Ondřej Pecháček Foto: Ladislav Müller - Fotomüller.cz

15 č í s l o 3 r o č n í k str v roãí zaloïení Klubu ãesk ch turistû Ve 2. polovině 19. století turistické výlety organizovaly mnohé české (např. Sokol) i německé spolky, ale skutečnými zakladateli turistiky byli Němci žijící na území českých zemí v rámci tehdejšího habsburského soustátí. Klub českých turistů (KČT) vzniká 11. června 1888 v Praze, v malém sále Měšťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s Dr. Vilémem Kurzem st., Dr. Františkem Čížkem a architektem Vratislavem Pasovským (rodák z Kostelce nad Orlicí - plaketa s jeho jménem je nejvyšším vyznamenáním KČT). Za předsedu si ustavující sjezdzvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka. Ten plnil úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubuse mnoho nevěnoval a předsednické místo opustil na první valné hromadě KČT v lednu KČT vznikl jako organizace s celonárodním charakterem a postupem času se stává jednou z největších turistických organizací Rakouska-Uherska. Po založení Československa v roce 1918 došlo k přejmenování původního Klubu českých turistů na Klub československých turistů (KČST) a rozšíření jeho působnosti na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Zanikl v roce 1939 v důsledku válečných událostí a odtržení Slovenska. Znovuobnovený Klub českých turistů považuje období existence KČST za součást své historie. Prvním činem KČTse stalo v roce 1889 organizování výpravy českých turistů na Světovou výstavu do Paříže, která byla jednou z hlavních senzací konce 19. století. Členové KČTse tak nadchli pohledem na slavnoueiffelovuvěž, že z jejich podnětubyla vystavěna v roce 1891 Petřínská rozhledna v Praze jako 5x zmenšená volná kopie Eiffelovky. Za prvých počátků klubu se výlety turistů omezovaly na pohyb pěší (kombinovaný s železniční dopravou), brzy se však obohatily o zimní přesun na lyžích. Později se rozšířila vodní a vysokohorská turistika. Odbory KČT zakládaly chaty, stavěly rozhledny a od roku 1889 začaly tvořit také hustou síťturistických značek. V lednu 1889 vychází první číslo Časopisu turistů, časopis vychází dodnes pod názvem Turista. Druhým nejstarším odborem v českých zemích je KČTRychnov nadkněžnou(vznik 1889), který se stal spolu s JUDr. Jindřichem Štemberkou průkopníkem turistiky v Orlických horách. Největší rozmach KČT zaznamenal před 2. světovou válkou, když v roce 1938 měl téměř členů. Činnost klububyla ke konci války silně omezena, protože však organizačně nebyl zrušen, stal se útočištěm členů rozpuštěného Sokola a Junáka a zůstal jedním z mála ohnisek národního života. Velmi obezřetně veden se dočkal osvobození a pustil se s oživenou chutí do nové práce, brzy ovšem znovupotlačené. Vsoučasnosti má KČT v celé ČR téměř členů. V Pardubickém kraji bylo na konci roku 2012 registrováno 2307 členů ve 29 odborech. Náš odbor KČTDolní Dobrouč 2009 byl registrován a k má 32 registrovaných členů. K 125. výročí založení KČT plánujeme vysazení památného stromu v prostoru pomníku padlých (mezi školou a obecním úřadem). Datum a podrobnosti o výsadbě zveřejníme na webových stránkách obce a KČT Dolní Dobrouč a ve vitrínce u vstupu do Restaurace Lidový dům. Martin Hovad BùH DOBROUâSK M KRAJEM 2013 Olympijsk medailista Magál drïitelem nového rekordu tratû V sobotu 22. června se na fotbalovém hřišti v Dolní Dobrouči konal 6.ročník krosu Běh dobroučským krajem. Závod byl zařazen do ISCAREX poháru 2013 a Orelské běžecké ligy. Letošní ročník ozdobila účast hned několika vzácných hostů. Především to byl olympijský medailista v běhu na lyžích ze ZOHve VancouveruJiří Magál nebo Ondřej Moravec, reprezentant ČR v biatlonu, a řada dalších kvalitních běžců. Při ranních přípravách nás sice trochu vystrašila prudká dešťová přeháňka, ale počasí se nakonec umoudřilo apřispělo k pohodovémuprůběhuzávodu. Jako v minulosti začínali nejprve závodit ti nejmenší, předškoláci, na trati o délce 80m a za své výkony sklidili nejen potlesk, ale i sladkou odměnu, věcné ceny ati nejlepší medaili apohár. Pak sepostupněna startu vystřídaly všechny žákovské kategorie a dorostenci. Pro starší z nich byla trať vytyčena mimo areál fotbalového hřiště. Po doběhu dětských a dorosteneckých kategorií následovalo vyhlášení výsledků. Vkaždé dětské kategorii byli odměněni i 3 nejlepší Dobroučáci. Kdůstojnémuvyhlášení vítězů přispěly fanfáry dobroučských trubačů a také to, že ceny si vítězové přebírali přímo z rukou Jirky Magála či Ondřeje Moravce. Některé z dětí využily této příležitosti a nechaly si obdržený diplom odvzácných hostůtaké podepsat. Děti z Dobrouče se mezi těžkou konkurencí určitě neztratily, za vše hovoří výsledky Šimon Matějíček 2. místo, Tomáš Kubíček 3. místo, Inka Krejčířová 1. místo, Marek Mlynář1. místo, Jan Mařík 3. místo, Barbora Jakubcová 2. místo, Vojtěch Mlynář 1.místo. V 11,45h byl odstartován hlavní závod, kdy na traťdlouhou10,3kma7,5kmvyběhly všechny kategorie dospělých, včetně juniorů. Tu delší traťabsolvovali všichni muži od 20 do 69let. Také letos byla do tohoto hlavního závodu zařazena speciální kategorie Lidový běh, která je otevřena všem bez rozdílu věku a pohlaví, jejich trať měřila 2,5km. Do čela závoduse brzy dostali favorité a své pozice uhájili až do cíle. Po doběhuměli závodníci možnost se občerstvit zakousnutím do porce melounu nebo kousku masa a přitom zhlédnout vystoupení dívčího oddílu stepařek. Výsledková listina potvrdila, že celkovým vítězem 6.ročníkuzávoduse stal Jiří Magál v novém traťovém rekordu 36:27min před Michalem Horáčkem 36:53min - oba závodící za Iscarex Česká Třebová. Mezi ženami byla nejrychlejší Hana Jirásková (Iscarex Česká Třebová) a v kategorii Ženy C obhájila loňské prvenství Jana Matyášová (Dolní Dobrouč). Cenu za statečný výkon obdržela také Petra Čtvrtečková, která přes svůj handicap celou tuto náročnou traťabsolvovala. Obdivuhodný je i výkon nejstaršího účastníka závodu Otakara Svatoše, který si svůj ročník narození přinejmenším vůbec nepřipouští. Startovní čísla všech účastníků hlavního závodu se automaticky dostala také do osudí slosování o ceny, takže šanci odnést si domů cenu měl i ten, kdo se na trati nedostal zrovna mezi nejlepší. JménemOrlaDolní Dobroučděkujemevšem, kteří se podíleli na přípravách i organizaci samotného průběhu závodu. Zvláštní poděkování pak patří všem sponzorům, partnerům a Obci Dolní Dobrouč za podporu. Gratulujeme vítězům a těšíme se na shledanoupři dalším běžeckém klání. Petr Špinler za přípravný tým Běh dobroučským krajem, Orel Dolní Dobrouč více na

16 č í s l o 3 r o č n í k str.16 Plamen Jako každý rok, i letos se mladí hasiči z Dolní Dobrouče zapojili do celorepublikové hry Plamen. Okresní kolo se letos konalo v Dolní Lipce. Za nepříznivého počasí se nám podařilo umístit na druhém místě za Lukavicí. Do krajského kola postupují vždy dva nejlepší z každého okresu. Tento závod se konal ve dnech v Trutnově a Havlovicích. Hned po první disciplíně bylo jasné, že nebude jednoduché postoupit do dalšího kola. Družstvo z Choltic přijelo perfektně připravené. Po prvním dni, kdy se běžely štafety 4x60m, CTIF a požární útok na krásném stadionuv Trutnově, bylo pořadí- Choltice, Dolní Dobrouč a Lukavice. Po noci strávené ve stanech v Havlovickém autokempu nás přivítal krásný slunečný den. Na programubyl PÚ CTIF, štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti. Štafeta i útok se nám velice povedly, ale Choltice si i před poslední disciplínou udržely prvenství a Lukavice na třetím místě již měla velkou ztrátu. Ale ještě nás čekal závod požárnické všestrannosti a každý věděl, že nic není jasné. Startovalo se po obědě a trať byla velice náročná. Náš bezchybný výkon na trati a mnoho chyb na straně soupeřů znamenaly, že Pardubický kraj na mistrovství republiky bude reprezentovat Dolní Dobrouč. Na mistrovství republiky se dostane pouze patnáct nejlepších družstev z celé České republiky. A proto bylo potřeba ještě řádně trénovat a zaměřit se na detaily. Scházeli jsme se každý den a jezdili jsme trénovat na stadion s tartanem, abychom se co nejvíc přiblížili podmínkám, které budou v Jablonci nad Nisou. Do Jablonce jsme odjeli ráno. V poledne byla na stadionu důkladná kontrola závodníků a hned potom porada vedoucích. Ve tři hodiny odpoledne byl start první disciplíny- ZPV. Na start jsme se postavili se startovním číslem tři. Na tříkilometrové trati v těžkém terénu se šesti stanovišti jsme udělali pouze pět trestných minut, což bylo nejméně ze všech. Když se k tomu přidal nejrychlejší čas na trati, znamenalo to, že se z nás stal mistr republiky v závodu požárnické všestrannosti. Večer pršelo, a tak jsme po večeři čas trávili na pokoji internátu, kde jsme byli ubytováni. Ráno po snídani jsme se přemístili na stadion, kde byly na programu tréninky požárního útoku a útoku CTIF. Po obědě byl slavnostní nástup. To už byly tribuny zaplněny fanoušky z celé republiky. Ti z Dolní Dobrouče o sobě dávali vědět a bylo je slyšet asi nejvíce. Hnedpo nástupu se začalo závodit. Nejdříve štafeta CTIF. Devět úseků 400m a dva pokusy. Nám se na druhý pokus podařil osobní rekord. Bylo to neskutečně vyrovnané, čtyři družstva v jedné sekundě a náš čas stačil na páté místo. Následoval útok CTIF, ten nás baví a hodně jsme si věřili. Bohužel se nám nedařilo a stačilo to na sedmé místo. Ale i tak jsme stále drželi prvenství. Po večeři jsme se prošli po Jablonci a pak už jen spánek. Ráno po snídani opět cesta na stadion. První se běžela štafeta 4x60m. Nám se podařil další osobáček a zase velmi vyrovnané výkony, sedm družstev v jedné sekundě, nám patřil pátý čas. Předposlední souboj byl ve štafetě dvojic. Další osobní rekord a opět stejný scénář. Bylo to tak vyrovnané, že náš třetí nejlepší čas stačil až na páté místo. Před poslední disciplínou jsme drželi třetí místo v průběžném pořadí. Byl před námi požární útok, disciplína pravdy. První pokus se nám moc nepovedl, ale druhým jsme potvrdili, že patříme k těm nejlepším v republice. Bylo to napínavé až do poslední chvíle. Ale naše vyrovnané výkony ve všech disciplínách nám zajistily 3. místo na mistrovství republiky. Byl to krásný pocit vidět při závěrečném slavnostním nástupuna stupních vítězů mládež z Dolní Dobrouče. Mladí hasiči opět dokázali, že patří k úplné špičce v republice. Družstvo, které reprezentovalo, bylo ve složení - Kristýna Vodehnalová, Leona Strnadová, Josef Gabris, Filip Ryšavý, Štěpán Dvořáček, Ruda a Matěj Rajnetovi, Pavel Dušek, Lukáš Skalický a František Maixner. A na závěr ještě poděkování všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli. Rajnet Rudolf V jezd JSDH Dolní Dobrouã do okolí Litomûfiic postiïeného povodnûmi čtvrtek Čtvrteční brzké ráno bylo pro nás ve znamení odjezdu na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Vyjeli jsme s TA 1 Fiat Scudo v počtu 1+2 (Libor Matějíček, Tomáš Pecháček a Lukáš Havlíček). Z auta jsme vyndali vyprošťovací zařízení a na jeho místo jsme dali plovoucí čerpadlo z cisterny. Dále jsme vybavení auta doplnili o košťata, lopaty a další věci, co by se mohly hodit. Před čtvrtou ráno jsme vyjeli z Dobrouče na ústecký útvar, kde jsme společně s dobrovolnými hasiči z jednotek z České Třebové, Lanškrouna, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Černovíru, Hnátnice a Dolního Třešňovce vytvořili odřad okresu Ústí nad Orlicí pod vedením Josefa Kalába z HZS Ústí nad Orlicí. My jsme tvořili společně s hnátnickým trambusem (1+2) společnou "dobroučskou" jednotku. Technika s lidmi nabrala směr Litoměřice - stanice HZS. Cesta, která vedla z větší části po dálnici, probíhala bez problémů až do doby, kdy hnátnickému trambusu za Prahou vypověděl službu diferenciál na zadní nápravě. Vozidlo tak zůstalo částečně nepojízdné a Hnátničtí v čele s panem Vyčítalem se všemi silami snažili závadu odstranit. Se scudem jsme se jim vrátili na pomoc, ale odtah jejich CAS nebyl v našich silách, proto jsme zavolali na pomoc místní hasiče. Operační středisko k nám vyslalo jednotku HZSp Aero Vodochody, která odtáhla rozbitou cisternu z dálnice do garáží své stanice a poskytla nám zázemí. Oprava se ovšem neobešla bez potřebných náhradních dílů, které se na trambus už špatně shání, a proto Hnátničtí v Aeru zůstali do druhého dne. My jsme se rozhodli pokračovat za ostatními. Zbytek odřadu mezitím dojel do obce Křešice poblíž

17 č í s l o 3 r o č n í k str sobota V čerpání měli naši jednotku vystřídat okolo deváté dopoledne. Jenže nikdo takový nebyl k dispozici, a tak jsme v tom samém pokračovali i celou sobotu. Na noc nás prostřídali kluci z Černovíru a Ústí nad Orlicí. Druhý den nás totiž čekal přesun do Mlékojed a z předešlé noci u čerpadel jsme nebyli moc vyspalí. I přesto, že jsme byli na vzdálenějším místě než ostatní, tak jsme byli výborně zásobováni jídlem, pitím, ochrannými prostředky a vůbec vším, co bylo potřeba. O to se hlavně staralo třešňovské "déáčko", které nám také sloužilo jako štábní vůz. Litoměřic, do místa naší pomoci. Pomáhat jsme začali ihned po našem příjezdu asi ve 12:00. Naší hlavní náplní práce bylo společně s JSDH Ústí nad Orlicí rozebírání, umývání a paletování protipovodňových zábran. Do tábora jsme se dostali až po dvacáté hodině pátek V pátek ráno nám spolu s Třešňovcem byla přidělena obsluha kalových čerpadel, která odsávala laguny z polí zpět do Labe. Tento úkol jsme měli plnit celý den a noc až do sobotního rána. Bylo tedy nutné se rozdělit a u obsluhy se střídat. Celkem jsme měli na starosti až patnáct čerpadel na dvou stanovištích. Celá práce spočívala v dolévání nádrží benzinu u čerpadel a prokopávání struh k odtoku vody z laguny. Musel vždy běžet dostatečný počet čerpadel, aby přitékající voda z laguny znovu nevytopila přilehlá stavení. Zároveň bylo nutné udržovat přívodní strouhy dostatečně hluboké, aby se zajistil trvalý odtok z laguny. Mezitím kolem poledne dojela do Křešic Hnátnice s trambusem. Opravit cisternu se jim bohužel nepovedlo, a tak dojeli alespoň na přední náhon. To neměnilo nic na jejich chuti a nadšení se zapojit do práce, proto ihned začali s odčerpáváním jednoho zatopeného sklepa a kůlny. U toho jim také asistovalo naše scudo s kalovým čerpadlem. Také nám přes noc pomohli prostřídat obsluhu čerpadel. Ostatní jednotky se svými cisternami většinou odčerpávaly zatopené sklepy a umývaly zablácené cesty neděle a pondělí Neděle začala přesunem v 7:30 do asi 10 km vzdálených Mlékojed. Tam na nás v areálu betonářské firmy čekaly zatopené objekty, šachty, jímky a stejně tak obrovská přilehlá laguna. Nejprve jsme nasadili veškerá plovoucí čerpadla, třebovské tohatsu a třešňovskou PS 12 na zatopenou halu, kde stále bylo půl druhého metru vody. Cisterny se zapojily do odčerpávání laguny, kterou se pokoušela zdolat také dvě velkokapacitní čerpadla. Scudo s kalovým čerpadlem jsme nasadili na čerpání vody z šachet a jímek, kterých nebylo málo. Čerpání pokračovalo celou noc až do pondělní jedenácté hodiny, kdy odřad začal balit věci a připravovat se na odjezd. Hnátnickým se podařilo na zpáteční cestě odvést trambus za asistence scuda do opravny a poté všichni v pořádku dojeli domů. Lukáš Havlíček, JSDH Dolní Dobrouč, Spoleãnû proti leukémii! Proã? ProtoÏe spoleãnû jsme proti leukémii silnûj í! Tento rok se už pošestnácté roveři a roverky (tzn. dospívající skauti a skautky) po celé republice rozhodli přispět k dobré věci a zapojili se do sbírky Společně proti leukémii, kterou pořádá Nadace pro transplantaci kostní dřeně ve spolupráci s Junákem svazem skautů a skautek ČR. Podstata benzinkové sbírky stojí na heslech vyjadřujících podstatu roveringu: ZÁŽITKY POMOC SLUŽBA VÝZVA. Roveři a roverky během akce na vybraných benzinkách myjí přijíždějícím autům skla a zároveň informují řidiče a spolucestující o činnosti nadace, o leukémii a dalších poruchách krvetvorby a o tom, jak lze pomoci potřebným. Kdo chce, ten pak může přispět do zapečetěné kasičky libovolnou sumou peněz. Se skauty z Dobrouče jsme se zúčastnili sbírky na benzinových stanicích Benzina v Ústí nad Orlicí a Agro v Dolní Dobrouči. Na těchto místech jsme sice strávili skoro celý pátek a sobotu, ale naše práce stála za to: podařilo se nám totiž vybrat a poslat na konto nadace celkem Kč (v Dolní Dobrouči Kč, v Ústí nad Orlicí Kč). Můžeme se tak pochlubit prvenstvím v Pardubickém kraji, co se přispěné částky týče. Nejen peníze však pomáhají. Myslíme si, že i informování veřejnosti o registru dárců a o existenci nadace mělo svůj smysl. Ráda bych tímto článkem poděkovala všem našim roverům a roverkám z Dolní Dobrouče, provozovatelům a majitelům benzinek Benzina, s.r.o. v Ústí nad Orlicí a Agro Žamberk, a.s. v Dolní Dobrouči, dále všem, kteří se nechali zastavit a dobrovolníky neodbývali hrubými slovy, a nejvíce všem, kteří třeba i jen malou částkou přispěli do našich kasiček a pomohli tak dobré věci. Několik slov o Nadaci pro transplantaci kostní dřeně: Nadaci založily rodiny nemocných pacientů, jejich lékaři a MUDr. Vladimír Koza v roce Hlavním úkolem této organizace je poskytovat finanční zázemí Českému národnímu registru dárců kostní dřeně. Díky desítkám dobrovolníků, vyléčených pacientů a dalších ochotných lidí funguje organizace s minimálními náklady a pouze třemi placenými zaměstnanci. Veškeré peníze ze sbírek a darů jdou na rozvoj léčby nemocí krvetvorby a rozšiřování registru. Více informací o Nadaci pro transplantace kostní dřeně na A na úplný závěr přidáváme přehled letošní sbírky v číslech: V roce 2013 proběhla benzinková sbírka ve dnech Sbírka probíhala na 46 benzinkách. Vcelé ČR se při ní vybralo Kč. Zapojilo se 21 společností. Okna mylo přes 600 dobrovolníků. Další informace o projektu Společně proti leukémii na Elena Skalická

18 č í s l o 3 r o č n í k str.18 SdruÏení ROZHOUPEJ MùSTO pozvalo cyklisty na ãtyfiiadvacetihodinovou projíïìku Dobrouãí Ústecké sdruïení ROZHOUPEJ MùSTO uspofiádalo ve dnech 5. a 6. ãervence druh roãník nároãné sportovní akce 24 hodin na kole aneb tentokrát Dobr den v Dobrouãi. Vloni byla akce situována do Hylvát a Dlouhé Tfiebové, rekonstrukce kanalizace v ak letos vtiskla pofiadatelûm pofiádného brouka do hlavy. V ústrety jim nakonec vy la obec Dolní Dobrouã a starosta Pavel isler pfievzal nad závodem zá titu. Za velkou vstfiícnost patfií podûkování i místním hasiãûm. Ti propûjãili závodníkûm svoji zbrojnici vãetnû piãkového zázemí. Ve sváteční pátek se do závodu přihlásilo patnáct jednotlivců, pět dvoučlenných týmů a tři tříčlenná družstva. Úderem desáté hodiny vyrazilo od hasičské zbrojnice 23 jezdců. Desetikilometrový okruh zavedl cyklisty směrem na Horní Dobrouč, těsně za odbočkou Ústí nad Orlicí 10km byla otočka s rozhodčím a cyklisté se spouštěli pět kilometrů po Dobrouči až k zastávce autobusů na konci obce, kde byla druhá otočka. Takto závodníci kroužili celých 24 hodin. Pořadatelky jim sčítaly okruhy uzbrojnice. Dá se tedy s určitostí říci, že všichni borci se seznámili s Dobroučí do poslední nerovnosti. Několik hodin je řádně zkropil déšť, aby je následně sušilo sluníčko. V jednotlivcích si vedl suverénně Michal Kubišta (1990) z Dlouhé Třebové. Okruh stačil dokončit pětašedesátkrát a zvítězil hodnotným výkonem 650km. Na druhém místě skončil David Polák (1975) výkonem 580km, třetí byl Josef Mlynář (1968), který ujel 570km. Na čtvrtém místě skončil Milan Richter (1952), ujel 560km. Všichni z oddílu CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí. Je pochopitelné, že jednašedesátiletý důchodce čekatel již to nemůže mezi mládežníky udýchat. Velice zdatně si vedla i jediná žena Gabriela Matějíčková. V sólo závodě dosáhla úctyhodného výkonu 520km a celkově skončila pátá. Ve dvojicích ujely nejvíce TABLETY (Marek Břehovský + Miloš Kosek) 670km, 2/ DVA V JEDNOM (Tomáš Havránek (1996) + Vladimír Novák (1998)) 520km, 3/ LÁŽÁ PLÁŽO (Radek Hamerník + Martin Kapoun) 500km. Na čtvrtém místě skončilo duo US TEAM 470km. Bývalý ředitel ZŠ Nádražní Česká Třebová dědeček Stanislav Uma, který letos oslaví sedmdesátku, kroužil celých 24 hodin se čtrnáctiletou vnučkou Lucií Rudoleckou. Tým složený z nejstaršího a nejmladšího účastníka závodu byl po zásluze odměněn ředitelem závodu Matoušem Poříckým. Mezi trojčlennými družstvy zazářil RENOVA TÝM (Mirek Hůlka + Petr Morávek + Martin Valtera) 780km,2/ USPA (Milan Morkes + Martin Kysilka + Ondřej Ježek) 680km,3/ Modré želvy (Dalibor Adam+ Lukáš Chadraba + Richard Mužátko) 580km. Za špičkový výkon převzal z rukou ředitele závodu putovní pohár i vítěz jednotlivců Michal Kubišta. Na kole jezdil již do základní školy. Lepší silniční kolo si zakoupil v roce 2010, když se chtěl zúčastnit horské časovky na Andrlák, kterou organizují ústečtí FORŤÁCI. Jezdí ji kolem 11 minut. Rovněž se zúčastňuje Českotřebovského cyklomaratonu na horských kolech. Letos ho jel po čtvrté a na 35 kilometrové trase skončil druhý. Byl jsem domluven s kamarádem, že pojedeme čtyřiadvacetihodinovkuve dvojicích, ten nakonec nemohl, a tak jsem to riskl. Sám jsem byl překvapen, kolik kilometrůjsem ujel, říká třiadvacetiletý student vysoké školy ekonomické. Zhruba po 4 hodinách jsem se chvíli občerstvoval. Spořádal jsem toho dost - šest housek se sýrem a šunkou, deset banánů, energetické tyčinky. Pil jsem iontové nápoje a minerální vody. Byl jsem udiven, že jsem takovou zátěž zvládl. Příští rok, až již bude doma v Dlouhé Třebové špičkový asfalt, tam zkusím dát alespoň těch 700 kilometrů, zasmál se dobrosrdečně vítěz Michal Kubišta. Všichni dojeli ve zdraví a o to šlo v první řadě. Dalibor Adam Pfies kopce a dolíky 2013 V sobotu 8. ãervna ráno se sportovní areál,,na ejvû probudil do nádherného sluneãného poãasí. Po uplakaném poãasí pfiedcházejících t dnû vûc naprosto nevídaná. Pro nás pořadatele to byla po týdnech příprav 4. ročníku turistického pochodu nejlepší možná zpráva. Krásné počasí nakonec skutečně mělo velký podíl na množství účastníků. Turisté, kteří přišli do nového místa startu, si mohli vybrat jako obvykle z tras pěších, cyklistických, ale nově také z bruslařských a dokonce trasy vodácké po Tiché Orlici. Ten, kdo na pochod do Dobrouče přijížděl vlakem, mohl využít mimořádného zastavení dvou spěšných vlaků (záštita náměstka hejtmana Pardubického kraje Jaromíra Duška). Pro účastníky byl připraven doprovodný program, bohaté občerstvení včetně divočáka na grilua tradiční slosování účastnických karet o hodnotné ceny. V rámci doprovodného programu se příchozí mohli těšit na pojízdné vojenské muzeum z Králík, projížďky na koních a v kočáru, soutěže pro děti i dospělé, vystoupení tanečních skupin, předváděcí akci kol a horkovzdušný balón. Na vše pečlivě dohlížela královská družina Orlického cyklo&inline království, v jejímž,,revíru se část pochodu odehrávala. Všechno běželo na výbornouaž do 15. hodiny, kdy se opět připomněla příroda. Nadkopci a dolíky kolem Dobrouče se přehnala bouřka, dle zpráv z tras dokonce někde padaly kroupy. Musela být zrušena obě taneční vystoupení a,,natopení balónu rovněž nedopadlo. V tu chvíli byly v největší permanenci prozíravě postavené stany, které zvládly přibližně dvouhodinový atak rozmaru počasí. Příroda nakonec uznala, že deště bylo dost, a na zbývající část dne opět ukázala svoji přívětivější tvář. Slunečný podvečer a příjemná noc přilákaly, kromě účastníků samotného pochodu, i místní obyvatele k posezení a tradičnímu hojení puchýřů" za doprovoduvideodiskotéky DJ Brose ze Žamberka. A bylo rozhodně co slavit. Rekordní počet 902 turistů (707 pěších, 184 cyklistů a 11 in-line bruslařů) opět navýšil laťku této obnovené akce pro příští ročník. Podrobná statistika účasti na Dle našeho skromného názorubyla volba nového místa startu dobrá, pochod se vydařil a také na večerním hojení puchýřů panovala skvělá atmosféra. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě, průběhu pochodu a úklidu. Děkujeme sponzorům, díky kterým si vylosovaní turisté odnesli krásné ceny. Zvláště pak děkujeme firmě Contipro Group, která nám umožnila používat její parkoviště a pozemky v okolí sportovního areálu. V neposlední řadě děkujeme účastníkům pochodu a návštěvníkům večerního hojení puchýřů. Příští rok v sobotu 14. června 2014 na viděnou na 5. ročníku pochodu! pořadatelé z KČT Dolní Dobrouč 2009

19 č í s l o 3 r o č n í k str.19 inzerce Pomoc zdravotní sestry Zdravotní sestra s 20. letou praxí nabízí svou pomoc a sluïby v domácí péãi. Tel âalounictví V roba a oprava ãalounûného nábytku. Kontakt: Drahomíra Lehká, Letohrad Tel.: ,

20 č í s l o 3 r o č n í k str.20 Obchodní zastoupení pojišťovny Kooperativa. Těšíme se na Vaši návštěvu v Letohradě, Jilemnického 149, pod náměstím naproti tělocvičně. Sekáč u Poskytujeme kompletní pojištění pro občany i podnikatele, životní a majetková pojištění i pojištění motorových vozidel. Na povinné ručení 30% sleva. Otevřeno: Po, St, 09 12, 13 16,30 hod. Čt hod. Františka Lainzová, mobil: , Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Dolní Dobrouč 391 Dům služeb Vedoucí prodejny Marie Šemberová, IČ: Hana Nováková, IČ: ãlánky Andûlé BoÏí, na i ochránci Na toto téma psát v dnešní době, kdy velké množství světa se obrací jen ke hmotným hodnotám a duchovní hodnoty člověka jsouodhazovány, by pro mnohé přišlo naivní nebo i k smíchu. Dnes jsou uznáváni ochránci jen jako policie, kteří nás mají ochraňovat od zločinnosti člověka a jiných špatných skutků. Dnešní doba zná pojem Žlutí andělé,což jsou asistenční služby pro motoristy, nebo Modří andělé, kteří zajišťují odvoz opilých. Můj úmysl však je zamýšlet se nadtěmi neviditelnými Anděly Strážci. Také i měsíc září se v našich kalendářích věnuje těmto svátkům Andělů. Já osobně si přináším ze svého předškolního věku mnoho vzpomínek na rodiče, jak nás denně ráno i večer vedli ke společné modlitbě,ve které jsme u společného stolu se sepjatýma rukama v kleče prosili za ochranu po celý den modlitbou Anděli Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky řiď a napravuj. Tenkrát jako pětiletý a později třeba desetiletý jsem to tolik nechápal, že nad námi někdo bdí a v nouzových situacích nám může pomáhat. Moji rodiče to však brali velmi vážně. Při denní práci na poli s potahem kraviček na našich svahovitých políčkách v Dolní Dobrouči byla každou chvíli možnost nějakého úrazu.mám v živé paměti, i dnes po 80 letech, jak tatínek každý den ráno zapřahal naše kravičky do vozu, aby s nimi odjel na vzdálená a roztroušená políčka. Svou prací na poli živil devítičlennou rodinu. Než vyjel, vždy před stojícími kravičkami udělal na zemi bičem tři křížky, aby tato práce začala s Pánem Bohem a aby nás ochraňoval po celý den Anděl Boží. Toto konání dnes mnohým přijde k smíchu. Toto vše, k čemu nás vedli naši rodiče, jsem nezapomněl uplatňovat už od školáckého věku až do dneška.modlitba Anděli Boží,strážce můj zůstává, jako tehdy v mládí, i dnes ve vysokém věku součástí našeho rodinného života. Celý život přinášel každého dne různé situace, kde jsme pociťovali pomoc tohoto neviditelného ochránce. Věřím, že toho Modrého anděla potřebovat nebudu, ale nikdo z nás při jízdě v tom hustém provozu si nemůže být jistý, že Žlutého anděla nebude potřebovat. Už v 15 letech jako učeň jsem toužil koupit si malý motocykl Jawa Robot, ke kterému musel být určitý druh řidičského průkazu. Do dnešních dnů je mi 84 let- jsem najezdil po cestách i necestách Evropy nesčetný počet kilometrů, ale nikdy jsem nezapomněl to, čemu mě učili moji rodiče ve vztahuk AnděluStrážci i k patronusvatémukrištofovi, ochránci pocestných i řidičů. Nepamatuji sebemenší nehodu na silnicích, kterou bych způsobil za celý dlouhý život.proč dnes někteří řidiči silných motocyklů tolik riskují svůj život.ale nejen svůj, ale i ostatních,to poznávám téměř denně. Těsně pod okny našeho rodinného domku v Horní Dobrouči vede silnice Lanškroun Letohrad. Zde v obci je určena rychlost 50 km v hodině, ale v místech malé rovinky jako by každého řidiče silného motocyklulákala touha zkusit, co ten jeho stroj dokáže. Můj odhad je, že rychlost často překračuje 100km. Vpřípadě náhlého vběhnutí srnky, psa nebo dítěte do cesty takovýmto hazardérům se svým životem nepomůže ani policie, ani bdící Anděl Strážce. Pak nastává mnoho pláče, utrpení a ve statistice dopravních nehod číslo jde nahoru.nejde o to vše přenechat neviditelnému strážci, ale mít v paměti za volantem nebo řídítky motocyklu, že my musíme s Ním spolupracovat. Tak jak můj tatínek před 80 lety začínal svůj den před jízdou s domácím potahem prosbou o neviditelného ochránce a o ochranu po celý den, tak i já s manželkou, dříve než zařadím v autě první stupeň rychlosti, nestydíme se ani v případě, že jede s námi někdo jiný, vyslovit slovy i srdcem touhu o vyšší pomoc Anděla Strážce. A on mě nikdy nezklamal. Samozřejmě i vám se nevyhnoudrobné cestovní problémy nebo závady technického rázu, tak jako to přináší život každému z nás denně. Těch bývají stovky a tisíce. Jeden z posledních osobních zážitků při práci doma - při prudkých deštích a přívalu vody, kdy se zvedala hladina v potoce za naším domkem, se začala vracet voda do našeho sklepa. Manželka v té chvíli běžela do sklepa uzavřít odpadní trubku, aby se voda nevracela zpět. K tomu musela otevřít šachtu. Já do ní jednou nohou spadl a noha zůstala zaklíněná v šachtě. Lékař tuto nehodu, která se jevila jako rozdrcený kotník a další zlomeniny, zkonstatoval jenom jako odřeniny. Druhý den manželka na zahrádce omylem šlápla na lopatua její dřevěná násada se vymrštila a silou udeřila do tváře a spánku. A třetí den při práci ve sklepě se uvolnil asi 20kilový dřevěný trám a spadl mně přímo na záda v okamžiku, kdy jsem byl sehnutý k zemi a opravoval vodní čerpadlo. Tato rána do zad byla nečekaná a obrovská, nejméně zlámaná žebra nebo porušená páteř. Okousek dál ležel spadlý trámek. Kdyby mě uhodil do hlavy, to bych určitě nepřežil. Všechny tři události prošly u lékaře jen s konstatováním, že jsme měli obrovské štěstí a odnesli to jen odřeninami. A pro mě i manželku to však byla výzva, abychom nikdy nepřestávali děkovat a prosit o další ochranu našich neviditelných ochráncůandělů Božích Jan Špinler

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 3. Projednání výsledků

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné Zapisovatel: ing.vladimír

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více