OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim"

Transkript

1 OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

2 OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality SPO orgánu sociálně-právní ochrany dětí na území ORP Chrudim Městský úřad Chrudim 2014 Vytvořeno v rámci projektu Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim CZ.1.04./3.1.03/C Metodická podpora PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA 1

3 ÚVOD PRO STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHRUDIM Jednou z nejvýznamnějších forem sociální pomoci je sociálně-právní ochrana dětí. Jedná se o ucelený, moderní systém, který samostatně funguje v systému českého práva. Účelem sociálně-právní ochrany dětí je především poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, které se samy nemohou bránit v případě působení negativních vlivů na jejich osobu a jejich vývoj. Tato ochrana je poskytována státními orgány, přičemž některými pravomocemi může být pověřena soukromá osoba, jež je činná na základě pověření ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jde o takové činnosti, jež mají za cíl zabezpečit ochranu zájmu dítěte a jeho zdravý a harmonický vývoj v případě, že je nějakým způsobem ohroženo. Děti nejsou ohroženy jen mimo rodinu, ale, bohužel, také v rodině či komunitě. Děti jsou vystaveny hrubému zacházení, zanedbávání, týrání. Tyto jejich problémy nevyřeší trestněprávní ochrana. Rozvíjí se tedy sociálněprávní ochrana a sociální pomoc, služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Tento jev se stal novodobou sociální událostí. Sociálně-právní ochrana dětí spadá do oblasti veřejného práva. Česká republika tuto ochranu zaručuje zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění následných předpisů, mezinárodními dokumenty nebo metodickými doporučeními Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími zákony. Zákon č. 359/1999 Sb. definuje práva a povinnosti sociálních pracovníků činných v sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přinesla do oblasti sociálně-právní ochrany řadu novinek, mimo jiné zavedla pro tuto oblast standardy kvality. Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby, jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality pro orgán sociálně-právní jsou souborem inovativních kritérií, které jsou nově vymezeny a deklarovány zákonem jako nezbytné pro podporu zaměstnanců sociálně-právní ochrany a následně pro kvalitní výkon v této oblasti. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů. Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany standardy sociální práce s klientem standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany. 2

4 POPIS PRACOVIŠTĚ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Pro klienty je ambulantní a terénní forma služby dostupná dle provozní doby pracoviště na adrese: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim. Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) sídlí ve dvou budovách: 1. V hlavní budově MěÚ Chrudim, Pardubická 67, v 1. patře sídlí oddělení OSPOD. Parkoviště zdarma Bezbariérový přístup u hlavního vchodu a u vchodu z parkoviště (výtah) Výtah do všech poschodí Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, herna pro děti, hovorna Možnost využití tří zasedacích místností městského úřadu 2. Ve dvoře parkoviště se nachází další budova, kde sídlí část oddělení sociální prevence a pomoci kurátoři pro děti a mládež, Pardubická 53 Parkoviště zdarma Bezbariérový vstup Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, zasedací místnost Umístění pracoviště a jeho provozní doba odpovídá potřebám klientů - je dobře dostupné, bezbariérové a standardní. Provozní doba oddělení sociálně - právní ochrany je stanovena dle organizačního řádu Městského úřadu Chrudim (http://www.chrudimcity.cz/public/file/organizační%20řád.pdf). Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod hod. 3

5 Pracovníci OSPOD terénní pracovníci, pracovníci náhradní rodinné péče, kurátoři pro děti a mládež dodržují provozní dobu z organizačního řádu s výjimkou posledního dne v týdnu (pátek), kdy je pro veřejnost zavřeno; tento den je určen na administrativní záležitosti. V případě naléhavosti je klientům poskytována sociálně-právní ochrana. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod. zavřeno Přestávka na jídlo a oddech trvá 30 minut. Během této přestávky je na pracovišti OSPOD přítomen zaměstnanec, který zajistí jeho provoz. Úřední hodiny jsou zveřejněny na vchodu do budovy, kde OSPOD sídlí, a rovněž na internetových stránkách úřadu. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a státní svátků formou nepřetržité pracovní pohotovosti. 4

6 STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHRUDIM STANDARD Č. 1 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST Místní a časová dostupnost služby sociálně-právní ochrany odpovídá potřebám klientů i cílům a typu služby sociálně právní ochrany. KRITÉRIUM 1A Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně -právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje službu ambulantní i terénní povahy v působnosti Městského úřadu v Chrudimi v následujících lokalitách: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov - Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhrádí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Tuněchody, Vejvanovice, Vrbatův Kostelec, Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk. Správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim je definován vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Dostupnost pro obyvatele okolních obcí SPOD je v celém správním obvodě zajišťována ve stejné kvalitě. Dostupnost Městského úřadu Chrudim je pro obyvatele okolních obcí zajišťována pravidelnými autobusovými a vlakovými spoji. Pro zajištění dostupnosti sociálně-právní ochrany (dále jen SPO) pro celý správní obvod jsou využívány služební automobily. Každému pracovníkovi OSPOD je v ORP Chrudim vymezeno území, ve kterém vykonává sociálně-právní ochranu dětí. Toto území je označováno jako obvod. 5

7 Vymezení obvodů jednotlivých pracovníků je uvedeno ve standardu 4B. Jednotlivé případy jsou koordinátorovi přidělovány dle místa trvalého pobytu dítěte v daném obvodu. Pokud dítě není trvale hlášeno v ORP Chrudim, je pro určení koordinátora případu rozhodující místo pobytu dítěte. S tímto členěním a příslušností klienta ke koordinátorovi případu dle potřeby seznámí klienta kterýkoliv pracovník OSPOD. Výkon SPO konkrétním pracovníkem ve vymezeném okrsku se nevztahuje na výkon SPO v rámci pracovní pohotovosti. Pro klienty je ambulantní a terénní forma služby dostupná dle provozní doby pracoviště na adrese: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim. Popis pracoviště - pracovníci výkonu SPO sídlí ve dvou budovách: 3. V hlavní budově MěÚ Chrudim, Pardubická 67, v 1. patře sídlí oddělení OSPOD. Parkoviště zdarma Bezbariérový přístup u hlavní vchodu i ze vchodu z parkoviště (výtah) Výtah do všech poschodí Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, herna pro děti, hovorna Možnost využití tří zasedacích místností městského úřadu 4. Ve dvoře parkoviště se nachází další budova, kde sídlí část oddělení sociální prevence a pomoci kurátoři pro děti a mládež, Pardubická 53 Parkoviště zdarma Bezbariérový vstup Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, zasedací místnost Umístění pracoviště a jeho provozní doba odpovídá potřebám klientů - je dobře dostupné, bezbariérové a standardně. 6

8 Zastupitelnost V případě možnosti střetu zájmů při řešení případu (známost, příbuzenský vztah apod.) rozhoduje o přidělení případu jinému pracovníkovi vedoucí odboru. V případech posuzování takových případů a vyřizování námitek podjatosti je postupováno v souladu s aktuálním stanoviskem MPSV ČR k vyřizování námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V případě okamžité nepřítomnosti pracovníka příslušného k vedení případu ho zastoupí pracovník OSPOD přítomný na pracovišti. Pokud je nepřítomnost koordinátora případu dlouhodobá a situace vyžaduje neodkladné řešení, rozhodne vedoucí oddělení, kdo bude příslušný případ řešit. Po návratu koordinátora případu předá zastupující pracovník zpět spisovou dokumentaci obsahující aktuální změny a vyznačenou dobu, po kterou zastupoval. V případě přestěhování klienta v rámci správního obvodu z obvodu jednoho pracovníka do obvodu druhého pracovníka bez změny trvalého bydliště se koordinátor případu nezmění. V případě přestěhování klienta z okrsku do okrsku, kdy dojde ke změně jeho trvalého pobytu, dojde rovněž ke změně koordinátora případu. V případě přestěhování dítěte, které není v ORP Chrudim hlášeno k trvalému pobytu, z okrsku do okrsku, koordinátor případu se nezmění. Vedoucí oddělení zastupují v jejich nepřítomnosti pověření pracovníci OSPOD. Tento pracovník může rovněž rozhodnout o zastupitelnosti dle bodu 3.3, musí však o tom vedoucího odboru bezodkladně informovat. KRITÉRIUM 1B Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Provozní doba je stanovena dle organizačního řádu Městského úřadu Chrudim (http://www.chrudim-city.cz/public/file/organizační%20řád.pdf). Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. 7

9 Pracovníci výkonu OSPOD terénní pracovníci, pracovníci náhradní rodinné péče, kurátoři pro děti a mládež dodržují provozní dobu z organizačního řádu s výjimkou posledního dne v týdnu (pátek), kdy je pro veřejnost zavřeno; tento den je určen na administrativní záležitosti. V případě naléhavosti je klientům poskytována sociálně-právní ochrana dětí. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod. zavřeno Přestávka na jídlo a oddech trvá 30 minut. Během této přestávky je na pracovišti OSPOD přítomen zaměstnanec, který zajistí jeho provoz. Úřední hodiny jsou zveřejněny na vchodu do budovy, kde OSPOD sídlí, a rovněž na internetových stránkách úřadu. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a státní svátků formou nepřetržité pracovní pohotovosti. Pracovní pohotovost Výkon SPOD mimo pracovní dobu městského úřadu a ve dnech pracovního volna je zajištěn nepřetržitou pracovní pohotovostí. Pracovní pohotovost navazuje přímo na stanovené úřední hodiny, je dostupná mimo tyto hodiny a také ve dnech pracovních klidu (víkendy, svátky). Pohotovostní číslo OSPOD není zveřejněno, má jej k dispozici Policie ČR, Městská policie Chrudim, Okresní státní zastupitelství v Chrudimi, Nemocnice Chrudim dětské a novorozenecké oddělení a Okresní soud v Chrudimi. Na každý kalendářní měsíc je sestaven rozpis pohotovostí, se kterým jsou seznámeni všichni pracovníci OSPOD. Tento rozpis se zasílá k výše zmíněným spolupracujícím subjektům. Doprava pracovníků při výkonu SPO mimo pracovní dobu je řešena za účasti a ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Chrudim, rychlou záchrannou službou, služebním vozidlem městského úřadu nebo s využitím osobního automobilu službu konajícího pracovníka. Pracovník může využít k přepravě rovněž služeb taxislužby (následně předloží účtenku). Tak je zajištěn nepřetržitý, místně neomezený výkon SPO včetně pracovní pohotovosti i pracovníkem bez příslušného řidičského oprávnění. Služební automobil je zaparkován v garáži č. 3 za hlavní budovou. Klíče od brány 8

10 a garáže jsou součástí desek pro pracovní pohotovost. Je-li v rámci pracovní pohotovosti využíván služební automobil, děje se tak na základě odsouhlasení této jízdy vedoucí oddělení v souladu se směrnicí k používání služebních vozidel. Využil-li pracovník služební vozidlo, po skončení výkonu práce jej zaparkuje opět na určené místo. Pokud pracovník v rámci pohotovosti zasahoval, zpracuje o tom následující pracovní den písemný záznam a předá jej koordinátorovi případu podle místa bydliště dítěte, jehož situace byla v rámci pohotovosti řešena. V záznamu uvede mj. také čas, od kdy do kdy výkon práce trval. Koordinátor případu zajistí příslušné zaevidování případu. V docházkovém systému pracovník sloužící pohotovost zaznamená počet hodin pracovní pohotovosti a případně počet hodin zásahu předchozího dne. Zásah u případu v rámci pracovní pohotovosti je výkonem práce přesčas. V případě zásahu zaznamená pracovník do docházkového systému také přesnou dobu, od kdy do kdy zásah trval, aby bylo možné stanovit případné příslušné příplatky za práci v noci apod. Pokud během pohotovosti vznikly nutné náklady přímo související s řešením situace dítěte (např. nákup občerstvení pro dítě během delšího výslechu na PČR apod.), uhradí je pracovník OSPOD ze svého a následující den předloží účtenku za provedený nákup vedoucímu odboru k proplacení. Originál účtenky bude označen spisovou značkou řešeného případu a přípisem, že se jednalo o nákup v rámci pohotovosti (např. nápoj a jídlo pro nezletilé dítě, nákup v rámci pohotovosti OSPOD). Související odkazy pro standard č. 1 O1 Zákon č. 401/2012 Sb., novela zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně O2 Stanovisko MPSV k vyřizování námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu SPOD ze dne , č. j. 2012/ Přílohy pro standard č. 1 P1 Mapa ORP Chrudim P2 Zásady pracovní pohotovosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Chrudim P6 Organizační řád Městského úřadu Chrudim Kritéria 1A a 1B se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany na úrovni obecního úřadu, krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 9

11 STANDARD Č. 2 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY Prostředí a podmínky pro poskytování služby sociálně-právní ochrany odpovídá potřebám klientů a veřejnosti. Součástí prostředí a podmínek nejsou pouze prostorové, materiální a technické předpoklady přístupnosti, nýbrž i obvyklá kvalita vztahů mezi pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany a jejich klienty, pracovníky navzájem i k další veřejnosti. KRITÉRIUM 2A Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Orgán sociálně-právní ochrany má zajištěny odpovídající prostory pro výkon sociálně-právní ochrany. Všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany jsou rozděleni do celkem 13 kanceláří pracovníků a 3 kanceláří vedoucích ve dvou budovách úřadu. Pracovníci SPO mají k dispozici buď samostatnou kancelář zajišťující potřebné soukromí pro rozhovor s klienty, nebo sedí po dvou a v době jednání mohou využít jiné prostory. K dispozici dále mají 2 zasedací místnosti, místnost pro pohovory s dětmi a příruční spisovnu. Pracovníci SPO mají dále k dispozici potřebné základní vybavení PC, scannery, tiskárny, přístup ke kopírkám, přístup na internet, mailovou adresu ve znění flashdisk, projektor, projektové pláno, telefony (pevné linky a mobilní telefony), skartovačky, kroužkový vazač, flipcharty. Počet pracoven - konzultoven kapacitně odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Na pracovišti je pro dětské klienty vyčleněna hovorna s dětským koutkem (vybaven kobercem a hračkami, dětským stolečkem se židličkami, konferenční stolkem a dvěma křesly). Tato místnost se nachází v hlavní budově, oddělení SPOD. V druhé budově, kde sídlí kurátoři pro mládež, se nachází zasedací místnost s klubovnou (klientská místnost). 10

12 KRITÉRIUM 2B Orgán sociálně-právní ochrany má přiměřené materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména přiměřený počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. Dle potřeby a možností jsou využívány tři služební automobily Městského úřadu Chrudim, kdy dva jsou vyčleněny pouze pro užívání orgánu sociálně-právní ochrany a jeden, který je využíván společně s dalším odborem úřadu. V případě potřeby využití jiného automobilu, rozhodují o jeho rezervaci vedoucí oddělení. Podmínky využívání služebních automobilů vychází ze Směrnice č. 1/ Používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu. Pracovníci využívají elektronický programový systém (ereo), který slouží k rezervaci jednotlivých jízd. Zadávání rezervací a knihu jízd má na starost pověřený pracovník. K jednotlivým jízdám je nutný souhlas nadřízené osoby. K tomuto účelu slouží programový systém ODYWEB, kde se vyplní cestovní příkaz a následně se odesílá ke schválení. K evidování přesného harmonogramu jízd slouží kniha jízd, která musí být podepsána nadřízeným vždy před započatou jízdou a to do sloupce č. 5 v Záznamu o provozu vozidla. V případě, že služební cesta trvá déle než 5 hodin, je nutné cestovní příkaz časově upřesnit a uplatnit na personálním a mzdovém úseku. Po ukončení jízdy je zaměstnanec povinen vrátit auto do určené garáže a odevzdá vyplněný Záznam o provozu vozidla. Palivo je doplňováno průběžně dle spotřeby, na konci měsíce dochází k vyúčtování. V případě, že pracovník k výkonu pracovní cesty použije hromadný dopravní prostředek, uplatňuje se cestovní příkaz obdobně + vykázané jízdné. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany mají k dispozici pro práci v terénu každý svůj mobilní telefon, notebook. Orgán SPOD má dále k dispozici tři fotoaparáty, záznamovou techniku - diktafony. KRITÉRIUM 2C Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené materiální vybavení pro práci s klienty, jimž je sociálně-právní ochrana poskytována, a to zejména s ohledem na potřeby dětí. Na pracovištích je pro dětské klienty vyčleněná klubovna a hovorna. 11

13 Další materiální a technické vybavení pracoviště: vstup do zařízení včetně sociálního zázemí pro klienty je bezbariérový, služba je poskytována v 13 pracovnách - konzultačních místnostech, které jsou vybaveny odpovídajícím sedacím nábytkem a kancelářskými potřebami, vč. PC a přípojky k pevné telefonní lince a k internetu, součástí pracoviště je k dispozici chodba, která slouží jako čekárna (s možností posadit se), pro práci se skupinou slouží pět místností (hovorna, klubovna, tři zasedací místnosti), pro klienty a personál je k dispozici sociální zázemí, pracoviště je vybaveno hasicími přístroji umístěnými na viditelných a přístupných místech, pracoviště je po provozní době úřadu chráněno zabezpečovacím zařízením s alarmem, k uložení dokumentace a dalších materiálů existuje samostatná uzamykatelná místnost, tzv. příruční spisovna. Veškeré materiální vybavení pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany je popsáno v inventárním soupisu, který se řídí platnou směrnicí MěÚ Chrudim, Směrnice č. 4/2011 k provedení inventarizací majetku a závazků a Směrnice č. 4/2012 o nakládání majetku města Chrudim. Na tomto základě se každý rok pravidelně kontroluje veškerý majetek. KRITÉRIUM 2D Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené hygienické zázemí a potřebné osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu nebo zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené hygienické zázemí, které splňují legislativní hygienické požadavky a potřebné ochranné pracovní prostředky. Udržování čistoty a hygieny v prostorách pracoviště je zabezpečováno pracovnicí úřadu, která zajišťuje úklid na 1. patře; součástí úklidu je i pravidelná dezinfekce sociálních zařízení a úklid pracoven mokrou cestou včetně utírání prachu, vysávání v místnosti s kobercem a dezinfekce hraček. Úklid probíhá mimo konzultační hodiny, ne v době poskytování služeb klientům a veřejnosti. Je rovněž dbáno na pravidelné mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku zajišťuje úklidová firma, kterou objednává oddělení hospodářské správy Odboru kanceláře tajemníka. Stejné oddělení dle potřeby zajišťuje údržbu a opravy prostor a vybavení pracoviště zařízení (malování, výměna podlahovin, žaluzií, záclon apod.) 12

14 Prostředí a podmínky orgánu sociálně-právní ochrany poskytuje klientům možnost soukromí, sociální zařízení, světelnou a tepelnou pohodu. Prostředí a podmínky odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám klientů. Pracoviště zajišťuje klientům důstojné, bezpečné a neutrální prostředí. Přílohy pro standard č. 2 P3 Inventarizační soupis majetku P4 Směrnice o nakládání s majetkem MÚ Chrudim P5 Směrnice k provedení inventarizací majetku a závazků MÚ Chrudim P7 Používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu MÚ Chrudim 13

15 STANDARD Č. 3 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Orgán sociálně-právní ochrany a jeho jednotlivá pracoviště zpřístupňují veřejnosti informace o jimi poskytovaných službách. KRITÉRIUM 3A Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany. Vnitřní pravidla a postupy vytvořené orgánem sociálně-právní ochrany za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany jsou zveřejněné na webových stránkách Městského úřadu Chrudim - v kanceláři vedoucího odboru a vedoucích oddělení. KRITÉRIUM 3B Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o výkonu sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimiž poskytují sociálně-právní ochranu, o kapacitě služby a o způsobu poskytování služby, způsobem srozumitelným pro všechny osoby. Má zpracovaný veřejný soubor informací o poskytované službě, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny. Informace je k dispozici zejména v podobě písemné a webových stránek. Taktéž informuje klienty i veřejnost o všech povinnostech, které pro něj z poskytování služby vyplývají způsobem pro ně srozumitelným. Důkladně se zabývá kvalitou, rozsahem i formou informací, které klientům a veřejnosti předkládá. V neposlední řadě průběžně zjišťuje prostřednictvím zpětné vazby od klientů, zda informacím na informačních materiálech rozumějí. Orgán sociálně-právní ochrany informuje veřejnost i klienty prostřednictvím internetových stránek médií, v ordinacích praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost, na úřadech veřejné správy, prostřednictvím odborných seminářů, propagačních materiálů a vizitek, také však u poskytovatelů sociálních služeb v rámci zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a u pověřených osob v rámci zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a na dalších místech přístupných osobám z cílové skupiny. 14

16 Orgán sociálně-právní ochrany je viditelným způsobem označený na vstupních dveřích jednotlivých pracoven. Současně informuje veřejnost a klienty ve svých prostorách vhodným způsobem o své činnosti především formou letáků, brožur a informací na nástěnkách. Všechny texty jsou orgánem SPO koncipovány adresně a obsahují základní náležitosti - oficiální název orgánu sociálně-právní ochrany, právní formu, IČO, adresu sídla, poslání, cíl a cílovou skupinu, místo poskytování služby, telefonické spojení, odkaz na www stránky, časovou dostupnost služby, a informaci o bezplatnosti služby. Veškeré kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany jsou uvedeny na stránkách Městského úřadu Chrudim - Na těchto stránkách je navíc informace o kapacitě služby a o personálním zajištění poskytované služby. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany vyvíjí maximální snahu, aby informace o službě byly dostupné a uveřejněny též na webových stránkách spolupracujících organizací. Tyto informace pravidelně aktualizuje a distribuuje je spolupracujícím institucím. Přílohy pro standard č. 3 P8 Pravidla, zásady pro zpracování informací o výkonu orgánu SPO P9 Leták s informacemi o výkonu orgánu SPOD P10 Zásady poskytování služeb nezávislými odborníky a seznam spolupracujících organizací a nezávislých odborníků P11 Směrnice - Pravidla pro poskytování informací MÚ Chrudim 15

17 STANDARD Č. 4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ KRITÉRIUM 4A Orgán sociálně-právní ochrany má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu nebo zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Orgán sociálně-právní ochrany má stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. Struktura i velikost personálu odpovídají definovaným potřebám zařízení a aktuálnímu počtu klientů služeb a jejich potřebám. Složení a doplňování pracovního týmu umožňuje naplňování standardů kvality. Vzájemná zastupitelnost pracovníků je zajištěna. V případě specifických potřeb klienta (např. smyslové či fyzické postižení, jazyková bariéra atd.) zprostředkovává orgán sociálně-právní ochrany specialisty pro práci s těmito klienty. Orgán sociálně-právní ochrany dětí při Městském úřadu v Chrudimi se skládá celkem z 21 zaměstnanců. V čele stojí vedoucí odboru sociálních věcí. Odbor se člení na dvě oddělení, a to oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence a pomoci. V čele každého tohoto oddělení stojí vedoucí oddělení. Oddělení sociální prevence a pomoci zahrnuje 5 zaměstnanců z oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Jedná se o kurátory pro mládež. Oddělení sociální prevence a pomoci: zaměřuje se na děti vyžadující zvýšenou pozornost nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného, nezletilé děti od let, kde bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustily přestupku, nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další), poskytuje poradenskou, informační a preventivní činnost v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podává návrhy k soudu (na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na výchovné opatření, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 16

18 prodloužení doby trvání tohoto pobytu nebo jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení o uložení opatření, vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí při jednání u soudu (např. svěření dítěte do péče jiné osoby nebo zařízení, stanovení výživného, uložení výchovného opatření), u policie a jiných orgánů a organizací a na jejich žádost podává kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření v zájmu nezletilých dětí, podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo osob pověřených výchovou dítěte při spáchání trestného činu proti dítěti, sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled a omezení) a sleduje jejich dodržování, zajišťuje dosažitelnost poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dětem, které se ocitnou v obtížné situaci, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, podává vyjádření k žádostem příslušných orgánů s ohledem na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, případně jiných subjektů ve věci zajištění základních životních potřeb, spolupracuje při provádění kontrol zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zajišťuje pasportizaci správního obvodu a mapuje lokalitu z hlediska výskytu uskupení dětí a mládeže a jejich způsobu trvání volného času, zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zahrnuje 13 zaměstnanců, z toho 10 terénních sociálních pracovníků a 3 referenty pro náhradní rodinnou péči. Hlavní úseky činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí: poskytuje poradenskou, informační a preventivní činnost v oblasti sociálně - právní ochraně dětí, spolupracuje při provádění kontrol zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 17

19 jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zajišťuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí, vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí při jednání u soudu (např. určení péče, určení otcovství, popření otcovství, popření otcovství, úpravě výživného, změně příjmení nezletilého dítěte, uložení výchovného opatření), u policie (např. trestná činnost páchaná na dětech) a jiných orgánů a organizací a na jejich žádost podává kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření v zájmu nezletilých dětí, podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo osob pověřených výchovou dítěte při spáchání trestného činu proti dítěti, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podává návrhy k soudu (na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na výchovné opatření, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na rozhodnutí, že není třeba souhlasu s osvojením, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto pobytu nebo jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti a na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku u rodiče omezeného ve svéprávnosti, sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled a omezení) a sleduje jejich dodržování, plní úkoly vyplývající ze zákona č. 135/2006 Sb., kterými se mění zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci veřejného poručníka do doby, než soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce a po tuto dobu činí opatření v zájmu dítěte, zajišťuje dosažitelnost poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dětem, které se ocitnou v obtížné situaci, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, provádí potřebná opatření pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady České republiky, 18

20 zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče), vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli, poručníky, opatrovníky nebo pěstouny, zajišťuje zprostředkování pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a osvojení, vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, zabezpečuje agendu svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče, navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, sleduje dodržování práv dítěte s nařízenou ústavní výchovou a vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení, zaměřuje se na děti, které jsou opakovaně umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jejichž umístění v tomto zařízení trvá déle než 6 měsíců, uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje plnění práv pečující osobě a osobě v evidenci dle uzavřené dohody včetně zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z ní vyplývající a sleduje plnění povinností osoby pečující a osoby v evidenci, zajišťuje administraci příspěvku na výkon pěstounské péče, pověřeným osobám nebo úřadům uvedeným v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podává vyjádření k žádosti příslušných orgánů s ohledem na dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, případně jiných subjektů ve věci zajištění základních životních potřeb, při zajištění sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje zejména s obecními úřady, soudy, úřadem práce, policií ČR, lékaři, psychology, školskými zařízeními, okresní správou sociálního zabezpečení a dalšími organizacemi, vede přestupkové řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Působnost Městského úřadu v Chrudimi pro poskytování sociálně-právní ochrany je v následujících lokalitách: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov - Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhrádí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, 19

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2013 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2013 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011

Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Středisko rané péče Tamtam Olomouc pro rok 2011 - 1 - Provozní řád Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. pracoviště Olomouc pro rok 2011 I. Základní údaje Název a adresa zařízení: IČO: 0499811 Právní forma: občanské sdružení Číslo tel.:

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen 2015 1 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Tvorba pracovních postupů OSPOD

Tvorba pracovních postupů OSPOD Projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více