OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim"

Transkript

1 OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

2 OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality SPO orgánu sociálně-právní ochrany dětí na území ORP Chrudim Městský úřad Chrudim 2014 Vytvořeno v rámci projektu Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim CZ.1.04./3.1.03/C Metodická podpora PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA 1

3 ÚVOD PRO STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHRUDIM Jednou z nejvýznamnějších forem sociální pomoci je sociálně-právní ochrana dětí. Jedná se o ucelený, moderní systém, který samostatně funguje v systému českého práva. Účelem sociálně-právní ochrany dětí je především poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, které se samy nemohou bránit v případě působení negativních vlivů na jejich osobu a jejich vývoj. Tato ochrana je poskytována státními orgány, přičemž některými pravomocemi může být pověřena soukromá osoba, jež je činná na základě pověření ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jde o takové činnosti, jež mají za cíl zabezpečit ochranu zájmu dítěte a jeho zdravý a harmonický vývoj v případě, že je nějakým způsobem ohroženo. Děti nejsou ohroženy jen mimo rodinu, ale, bohužel, také v rodině či komunitě. Děti jsou vystaveny hrubému zacházení, zanedbávání, týrání. Tyto jejich problémy nevyřeší trestněprávní ochrana. Rozvíjí se tedy sociálněprávní ochrana a sociální pomoc, služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Tento jev se stal novodobou sociální událostí. Sociálně-právní ochrana dětí spadá do oblasti veřejného práva. Česká republika tuto ochranu zaručuje zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění následných předpisů, mezinárodními dokumenty nebo metodickými doporučeními Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími zákony. Zákon č. 359/1999 Sb. definuje práva a povinnosti sociálních pracovníků činných v sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přinesla do oblasti sociálně-právní ochrany řadu novinek, mimo jiné zavedla pro tuto oblast standardy kvality. Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby, jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality pro orgán sociálně-právní jsou souborem inovativních kritérií, které jsou nově vymezeny a deklarovány zákonem jako nezbytné pro podporu zaměstnanců sociálně-právní ochrany a následně pro kvalitní výkon v této oblasti. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů. Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany standardy sociální práce s klientem standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany. 2

4 POPIS PRACOVIŠTĚ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Pro klienty je ambulantní a terénní forma služby dostupná dle provozní doby pracoviště na adrese: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim. Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) sídlí ve dvou budovách: 1. V hlavní budově MěÚ Chrudim, Pardubická 67, v 1. patře sídlí oddělení OSPOD. Parkoviště zdarma Bezbariérový přístup u hlavního vchodu a u vchodu z parkoviště (výtah) Výtah do všech poschodí Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, herna pro děti, hovorna Možnost využití tří zasedacích místností městského úřadu 2. Ve dvoře parkoviště se nachází další budova, kde sídlí část oddělení sociální prevence a pomoci kurátoři pro děti a mládež, Pardubická 53 Parkoviště zdarma Bezbariérový vstup Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, zasedací místnost Umístění pracoviště a jeho provozní doba odpovídá potřebám klientů - je dobře dostupné, bezbariérové a standardní. Provozní doba oddělení sociálně - právní ochrany je stanovena dle organizačního řádu Městského úřadu Chrudim (http://www.chrudimcity.cz/public/file/organizační%20řád.pdf). Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod hod. 3

5 Pracovníci OSPOD terénní pracovníci, pracovníci náhradní rodinné péče, kurátoři pro děti a mládež dodržují provozní dobu z organizačního řádu s výjimkou posledního dne v týdnu (pátek), kdy je pro veřejnost zavřeno; tento den je určen na administrativní záležitosti. V případě naléhavosti je klientům poskytována sociálně-právní ochrana. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod. zavřeno Přestávka na jídlo a oddech trvá 30 minut. Během této přestávky je na pracovišti OSPOD přítomen zaměstnanec, který zajistí jeho provoz. Úřední hodiny jsou zveřejněny na vchodu do budovy, kde OSPOD sídlí, a rovněž na internetových stránkách úřadu. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a státní svátků formou nepřetržité pracovní pohotovosti. 4

6 STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHRUDIM STANDARD Č. 1 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST Místní a časová dostupnost služby sociálně-právní ochrany odpovídá potřebám klientů i cílům a typu služby sociálně právní ochrany. KRITÉRIUM 1A Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně -právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje službu ambulantní i terénní povahy v působnosti Městského úřadu v Chrudimi v následujících lokalitách: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov - Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhrádí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Tuněchody, Vejvanovice, Vrbatův Kostelec, Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk. Správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim je definován vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Dostupnost pro obyvatele okolních obcí SPOD je v celém správním obvodě zajišťována ve stejné kvalitě. Dostupnost Městského úřadu Chrudim je pro obyvatele okolních obcí zajišťována pravidelnými autobusovými a vlakovými spoji. Pro zajištění dostupnosti sociálně-právní ochrany (dále jen SPO) pro celý správní obvod jsou využívány služební automobily. Každému pracovníkovi OSPOD je v ORP Chrudim vymezeno území, ve kterém vykonává sociálně-právní ochranu dětí. Toto území je označováno jako obvod. 5

7 Vymezení obvodů jednotlivých pracovníků je uvedeno ve standardu 4B. Jednotlivé případy jsou koordinátorovi přidělovány dle místa trvalého pobytu dítěte v daném obvodu. Pokud dítě není trvale hlášeno v ORP Chrudim, je pro určení koordinátora případu rozhodující místo pobytu dítěte. S tímto členěním a příslušností klienta ke koordinátorovi případu dle potřeby seznámí klienta kterýkoliv pracovník OSPOD. Výkon SPO konkrétním pracovníkem ve vymezeném okrsku se nevztahuje na výkon SPO v rámci pracovní pohotovosti. Pro klienty je ambulantní a terénní forma služby dostupná dle provozní doby pracoviště na adrese: Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim. Popis pracoviště - pracovníci výkonu SPO sídlí ve dvou budovách: 3. V hlavní budově MěÚ Chrudim, Pardubická 67, v 1. patře sídlí oddělení OSPOD. Parkoviště zdarma Bezbariérový přístup u hlavní vchodu i ze vchodu z parkoviště (výtah) Výtah do všech poschodí Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, herna pro děti, hovorna Možnost využití tří zasedacích místností městského úřadu 4. Ve dvoře parkoviště se nachází další budova, kde sídlí část oddělení sociální prevence a pomoci kurátoři pro děti a mládež, Pardubická 53 Parkoviště zdarma Bezbariérový vstup Místnost pro setkávání s klienty samotné kanceláře jednotlivých pracovníků, zasedací místnost Umístění pracoviště a jeho provozní doba odpovídá potřebám klientů - je dobře dostupné, bezbariérové a standardně. 6

8 Zastupitelnost V případě možnosti střetu zájmů při řešení případu (známost, příbuzenský vztah apod.) rozhoduje o přidělení případu jinému pracovníkovi vedoucí odboru. V případech posuzování takových případů a vyřizování námitek podjatosti je postupováno v souladu s aktuálním stanoviskem MPSV ČR k vyřizování námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V případě okamžité nepřítomnosti pracovníka příslušného k vedení případu ho zastoupí pracovník OSPOD přítomný na pracovišti. Pokud je nepřítomnost koordinátora případu dlouhodobá a situace vyžaduje neodkladné řešení, rozhodne vedoucí oddělení, kdo bude příslušný případ řešit. Po návratu koordinátora případu předá zastupující pracovník zpět spisovou dokumentaci obsahující aktuální změny a vyznačenou dobu, po kterou zastupoval. V případě přestěhování klienta v rámci správního obvodu z obvodu jednoho pracovníka do obvodu druhého pracovníka bez změny trvalého bydliště se koordinátor případu nezmění. V případě přestěhování klienta z okrsku do okrsku, kdy dojde ke změně jeho trvalého pobytu, dojde rovněž ke změně koordinátora případu. V případě přestěhování dítěte, které není v ORP Chrudim hlášeno k trvalému pobytu, z okrsku do okrsku, koordinátor případu se nezmění. Vedoucí oddělení zastupují v jejich nepřítomnosti pověření pracovníci OSPOD. Tento pracovník může rovněž rozhodnout o zastupitelnosti dle bodu 3.3, musí však o tom vedoucího odboru bezodkladně informovat. KRITÉRIUM 1B Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Provozní doba je stanovena dle organizačního řádu Městského úřadu Chrudim (http://www.chrudim-city.cz/public/file/organizační%20řád.pdf). Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. 7

9 Pracovníci výkonu OSPOD terénní pracovníci, pracovníci náhradní rodinné péče, kurátoři pro děti a mládež dodržují provozní dobu z organizačního řádu s výjimkou posledního dne v týdnu (pátek), kdy je pro veřejnost zavřeno; tento den je určen na administrativní záležitosti. V případě naléhavosti je klientům poskytována sociálně-právní ochrana dětí. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek hod hod hod hod. zavřeno Přestávka na jídlo a oddech trvá 30 minut. Během této přestávky je na pracovišti OSPOD přítomen zaměstnanec, který zajistí jeho provoz. Úřední hodiny jsou zveřejněny na vchodu do budovy, kde OSPOD sídlí, a rovněž na internetových stránkách úřadu. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu a státní svátků formou nepřetržité pracovní pohotovosti. Pracovní pohotovost Výkon SPOD mimo pracovní dobu městského úřadu a ve dnech pracovního volna je zajištěn nepřetržitou pracovní pohotovostí. Pracovní pohotovost navazuje přímo na stanovené úřední hodiny, je dostupná mimo tyto hodiny a také ve dnech pracovních klidu (víkendy, svátky). Pohotovostní číslo OSPOD není zveřejněno, má jej k dispozici Policie ČR, Městská policie Chrudim, Okresní státní zastupitelství v Chrudimi, Nemocnice Chrudim dětské a novorozenecké oddělení a Okresní soud v Chrudimi. Na každý kalendářní měsíc je sestaven rozpis pohotovostí, se kterým jsou seznámeni všichni pracovníci OSPOD. Tento rozpis se zasílá k výše zmíněným spolupracujícím subjektům. Doprava pracovníků při výkonu SPO mimo pracovní dobu je řešena za účasti a ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Chrudim, rychlou záchrannou službou, služebním vozidlem městského úřadu nebo s využitím osobního automobilu službu konajícího pracovníka. Pracovník může využít k přepravě rovněž služeb taxislužby (následně předloží účtenku). Tak je zajištěn nepřetržitý, místně neomezený výkon SPO včetně pracovní pohotovosti i pracovníkem bez příslušného řidičského oprávnění. Služební automobil je zaparkován v garáži č. 3 za hlavní budovou. Klíče od brány 8

10 a garáže jsou součástí desek pro pracovní pohotovost. Je-li v rámci pracovní pohotovosti využíván služební automobil, děje se tak na základě odsouhlasení této jízdy vedoucí oddělení v souladu se směrnicí k používání služebních vozidel. Využil-li pracovník služební vozidlo, po skončení výkonu práce jej zaparkuje opět na určené místo. Pokud pracovník v rámci pohotovosti zasahoval, zpracuje o tom následující pracovní den písemný záznam a předá jej koordinátorovi případu podle místa bydliště dítěte, jehož situace byla v rámci pohotovosti řešena. V záznamu uvede mj. také čas, od kdy do kdy výkon práce trval. Koordinátor případu zajistí příslušné zaevidování případu. V docházkovém systému pracovník sloužící pohotovost zaznamená počet hodin pracovní pohotovosti a případně počet hodin zásahu předchozího dne. Zásah u případu v rámci pracovní pohotovosti je výkonem práce přesčas. V případě zásahu zaznamená pracovník do docházkového systému také přesnou dobu, od kdy do kdy zásah trval, aby bylo možné stanovit případné příslušné příplatky za práci v noci apod. Pokud během pohotovosti vznikly nutné náklady přímo související s řešením situace dítěte (např. nákup občerstvení pro dítě během delšího výslechu na PČR apod.), uhradí je pracovník OSPOD ze svého a následující den předloží účtenku za provedený nákup vedoucímu odboru k proplacení. Originál účtenky bude označen spisovou značkou řešeného případu a přípisem, že se jednalo o nákup v rámci pohotovosti (např. nápoj a jídlo pro nezletilé dítě, nákup v rámci pohotovosti OSPOD). Související odkazy pro standard č. 1 O1 Zákon č. 401/2012 Sb., novela zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně O2 Stanovisko MPSV k vyřizování námitek podjatosti vůči zaměstnanci orgánu SPOD ze dne , č. j. 2012/ Přílohy pro standard č. 1 P1 Mapa ORP Chrudim P2 Zásady pracovní pohotovosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Chrudim P6 Organizační řád Městského úřadu Chrudim Kritéria 1A a 1B se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany na úrovni obecního úřadu, krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 9

11 STANDARD Č. 2 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY Prostředí a podmínky pro poskytování služby sociálně-právní ochrany odpovídá potřebám klientů a veřejnosti. Součástí prostředí a podmínek nejsou pouze prostorové, materiální a technické předpoklady přístupnosti, nýbrž i obvyklá kvalita vztahů mezi pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany a jejich klienty, pracovníky navzájem i k další veřejnosti. KRITÉRIUM 2A Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Orgán sociálně-právní ochrany má zajištěny odpovídající prostory pro výkon sociálně-právní ochrany. Všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany jsou rozděleni do celkem 13 kanceláří pracovníků a 3 kanceláří vedoucích ve dvou budovách úřadu. Pracovníci SPO mají k dispozici buď samostatnou kancelář zajišťující potřebné soukromí pro rozhovor s klienty, nebo sedí po dvou a v době jednání mohou využít jiné prostory. K dispozici dále mají 2 zasedací místnosti, místnost pro pohovory s dětmi a příruční spisovnu. Pracovníci SPO mají dále k dispozici potřebné základní vybavení PC, scannery, tiskárny, přístup ke kopírkám, přístup na internet, mailovou adresu ve znění flashdisk, projektor, projektové pláno, telefony (pevné linky a mobilní telefony), skartovačky, kroužkový vazač, flipcharty. Počet pracoven - konzultoven kapacitně odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Na pracovišti je pro dětské klienty vyčleněna hovorna s dětským koutkem (vybaven kobercem a hračkami, dětským stolečkem se židličkami, konferenční stolkem a dvěma křesly). Tato místnost se nachází v hlavní budově, oddělení SPOD. V druhé budově, kde sídlí kurátoři pro mládež, se nachází zasedací místnost s klubovnou (klientská místnost). 10

12 KRITÉRIUM 2B Orgán sociálně-právní ochrany má přiměřené materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména přiměřený počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. Dle potřeby a možností jsou využívány tři služební automobily Městského úřadu Chrudim, kdy dva jsou vyčleněny pouze pro užívání orgánu sociálně-právní ochrany a jeden, který je využíván společně s dalším odborem úřadu. V případě potřeby využití jiného automobilu, rozhodují o jeho rezervaci vedoucí oddělení. Podmínky využívání služebních automobilů vychází ze Směrnice č. 1/ Používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu. Pracovníci využívají elektronický programový systém (ereo), který slouží k rezervaci jednotlivých jízd. Zadávání rezervací a knihu jízd má na starost pověřený pracovník. K jednotlivým jízdám je nutný souhlas nadřízené osoby. K tomuto účelu slouží programový systém ODYWEB, kde se vyplní cestovní příkaz a následně se odesílá ke schválení. K evidování přesného harmonogramu jízd slouží kniha jízd, která musí být podepsána nadřízeným vždy před započatou jízdou a to do sloupce č. 5 v Záznamu o provozu vozidla. V případě, že služební cesta trvá déle než 5 hodin, je nutné cestovní příkaz časově upřesnit a uplatnit na personálním a mzdovém úseku. Po ukončení jízdy je zaměstnanec povinen vrátit auto do určené garáže a odevzdá vyplněný Záznam o provozu vozidla. Palivo je doplňováno průběžně dle spotřeby, na konci měsíce dochází k vyúčtování. V případě, že pracovník k výkonu pracovní cesty použije hromadný dopravní prostředek, uplatňuje se cestovní příkaz obdobně + vykázané jízdné. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany mají k dispozici pro práci v terénu každý svůj mobilní telefon, notebook. Orgán SPOD má dále k dispozici tři fotoaparáty, záznamovou techniku - diktafony. KRITÉRIUM 2C Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené materiální vybavení pro práci s klienty, jimž je sociálně-právní ochrana poskytována, a to zejména s ohledem na potřeby dětí. Na pracovištích je pro dětské klienty vyčleněná klubovna a hovorna. 11

13 Další materiální a technické vybavení pracoviště: vstup do zařízení včetně sociálního zázemí pro klienty je bezbariérový, služba je poskytována v 13 pracovnách - konzultačních místnostech, které jsou vybaveny odpovídajícím sedacím nábytkem a kancelářskými potřebami, vč. PC a přípojky k pevné telefonní lince a k internetu, součástí pracoviště je k dispozici chodba, která slouží jako čekárna (s možností posadit se), pro práci se skupinou slouží pět místností (hovorna, klubovna, tři zasedací místnosti), pro klienty a personál je k dispozici sociální zázemí, pracoviště je vybaveno hasicími přístroji umístěnými na viditelných a přístupných místech, pracoviště je po provozní době úřadu chráněno zabezpečovacím zařízením s alarmem, k uložení dokumentace a dalších materiálů existuje samostatná uzamykatelná místnost, tzv. příruční spisovna. Veškeré materiální vybavení pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany je popsáno v inventárním soupisu, který se řídí platnou směrnicí MěÚ Chrudim, Směrnice č. 4/2011 k provedení inventarizací majetku a závazků a Směrnice č. 4/2012 o nakládání majetku města Chrudim. Na tomto základě se každý rok pravidelně kontroluje veškerý majetek. KRITÉRIUM 2D Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené hygienické zázemí a potřebné osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu nebo zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici přiměřené hygienické zázemí, které splňují legislativní hygienické požadavky a potřebné ochranné pracovní prostředky. Udržování čistoty a hygieny v prostorách pracoviště je zabezpečováno pracovnicí úřadu, která zajišťuje úklid na 1. patře; součástí úklidu je i pravidelná dezinfekce sociálních zařízení a úklid pracoven mokrou cestou včetně utírání prachu, vysávání v místnosti s kobercem a dezinfekce hraček. Úklid probíhá mimo konzultační hodiny, ne v době poskytování služeb klientům a veřejnosti. Je rovněž dbáno na pravidelné mytí oken, čištění koberců a čalouněného nábytku zajišťuje úklidová firma, kterou objednává oddělení hospodářské správy Odboru kanceláře tajemníka. Stejné oddělení dle potřeby zajišťuje údržbu a opravy prostor a vybavení pracoviště zařízení (malování, výměna podlahovin, žaluzií, záclon apod.) 12

14 Prostředí a podmínky orgánu sociálně-právní ochrany poskytuje klientům možnost soukromí, sociální zařízení, světelnou a tepelnou pohodu. Prostředí a podmínky odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám klientů. Pracoviště zajišťuje klientům důstojné, bezpečné a neutrální prostředí. Přílohy pro standard č. 2 P3 Inventarizační soupis majetku P4 Směrnice o nakládání s majetkem MÚ Chrudim P5 Směrnice k provedení inventarizací majetku a závazků MÚ Chrudim P7 Používání silničních motorových vozidel a organizace autoprovozu MÚ Chrudim 13

15 STANDARD Č. 3 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Orgán sociálně-právní ochrany a jeho jednotlivá pracoviště zpřístupňují veřejnosti informace o jimi poskytovaných službách. KRITÉRIUM 3A Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany. Vnitřní pravidla a postupy vytvořené orgánem sociálně-právní ochrany za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany jsou zveřejněné na webových stránkách Městského úřadu Chrudim - v kanceláři vedoucího odboru a vedoucích oddělení. KRITÉRIUM 3B Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o výkonu sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimiž poskytují sociálně-právní ochranu, o kapacitě služby a o způsobu poskytování služby, způsobem srozumitelným pro všechny osoby. Má zpracovaný veřejný soubor informací o poskytované službě, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny. Informace je k dispozici zejména v podobě písemné a webových stránek. Taktéž informuje klienty i veřejnost o všech povinnostech, které pro něj z poskytování služby vyplývají způsobem pro ně srozumitelným. Důkladně se zabývá kvalitou, rozsahem i formou informací, které klientům a veřejnosti předkládá. V neposlední řadě průběžně zjišťuje prostřednictvím zpětné vazby od klientů, zda informacím na informačních materiálech rozumějí. Orgán sociálně-právní ochrany informuje veřejnost i klienty prostřednictvím internetových stránek médií, v ordinacích praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost, na úřadech veřejné správy, prostřednictvím odborných seminářů, propagačních materiálů a vizitek, také však u poskytovatelů sociálních služeb v rámci zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a u pověřených osob v rámci zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a na dalších místech přístupných osobám z cílové skupiny. 14

16 Orgán sociálně-právní ochrany je viditelným způsobem označený na vstupních dveřích jednotlivých pracoven. Současně informuje veřejnost a klienty ve svých prostorách vhodným způsobem o své činnosti především formou letáků, brožur a informací na nástěnkách. Všechny texty jsou orgánem SPO koncipovány adresně a obsahují základní náležitosti - oficiální název orgánu sociálně-právní ochrany, právní formu, IČO, adresu sídla, poslání, cíl a cílovou skupinu, místo poskytování služby, telefonické spojení, odkaz na www stránky, časovou dostupnost služby, a informaci o bezplatnosti služby. Veškeré kontakty na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany jsou uvedeny na stránkách Městského úřadu Chrudim - Na těchto stránkách je navíc informace o kapacitě služby a o personálním zajištění poskytované služby. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany vyvíjí maximální snahu, aby informace o službě byly dostupné a uveřejněny též na webových stránkách spolupracujících organizací. Tyto informace pravidelně aktualizuje a distribuuje je spolupracujícím institucím. Přílohy pro standard č. 3 P8 Pravidla, zásady pro zpracování informací o výkonu orgánu SPO P9 Leták s informacemi o výkonu orgánu SPOD P10 Zásady poskytování služeb nezávislými odborníky a seznam spolupracujících organizací a nezávislých odborníků P11 Směrnice - Pravidla pro poskytování informací MÚ Chrudim 15

17 STANDARD Č. 4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ KRITÉRIUM 4A Orgán sociálně-právní ochrany má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu nebo zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Orgán sociálně-právní ochrany má stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců. Struktura i velikost personálu odpovídají definovaným potřebám zařízení a aktuálnímu počtu klientů služeb a jejich potřebám. Složení a doplňování pracovního týmu umožňuje naplňování standardů kvality. Vzájemná zastupitelnost pracovníků je zajištěna. V případě specifických potřeb klienta (např. smyslové či fyzické postižení, jazyková bariéra atd.) zprostředkovává orgán sociálně-právní ochrany specialisty pro práci s těmito klienty. Orgán sociálně-právní ochrany dětí při Městském úřadu v Chrudimi se skládá celkem z 21 zaměstnanců. V čele stojí vedoucí odboru sociálních věcí. Odbor se člení na dvě oddělení, a to oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence a pomoci. V čele každého tohoto oddělení stojí vedoucí oddělení. Oddělení sociální prevence a pomoci zahrnuje 5 zaměstnanců z oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Jedná se o kurátory pro mládež. Oddělení sociální prevence a pomoci: zaměřuje se na děti vyžadující zvýšenou pozornost nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného, nezletilé děti od let, kde bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustily přestupku, nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další), poskytuje poradenskou, informační a preventivní činnost v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podává návrhy k soudu (na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na výchovné opatření, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na 16

18 prodloužení doby trvání tohoto pobytu nebo jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení o uložení opatření, vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí při jednání u soudu (např. svěření dítěte do péče jiné osoby nebo zařízení, stanovení výživného, uložení výchovného opatření), u policie a jiných orgánů a organizací a na jejich žádost podává kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření v zájmu nezletilých dětí, podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo osob pověřených výchovou dítěte při spáchání trestného činu proti dítěti, sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled a omezení) a sleduje jejich dodržování, zajišťuje dosažitelnost poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dětem, které se ocitnou v obtížné situaci, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, podává vyjádření k žádostem příslušných orgánů s ohledem na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, případně jiných subjektů ve věci zajištění základních životních potřeb, spolupracuje při provádění kontrol zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zajišťuje pasportizaci správního obvodu a mapuje lokalitu z hlediska výskytu uskupení dětí a mládeže a jejich způsobu trvání volného času, zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zahrnuje 13 zaměstnanců, z toho 10 terénních sociálních pracovníků a 3 referenty pro náhradní rodinnou péči. Hlavní úseky činnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí: poskytuje poradenskou, informační a preventivní činnost v oblasti sociálně - právní ochraně dětí, spolupracuje při provádění kontrol zaměřených na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 17

19 jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zajišťuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí, vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí při jednání u soudu (např. určení péče, určení otcovství, popření otcovství, popření otcovství, úpravě výživného, změně příjmení nezletilého dítěte, uložení výchovného opatření), u policie (např. trestná činnost páchaná na dětech) a jiných orgánů a organizací a na jejich žádost podává kvalifikované zprávy, činí potřebné návrhy a opatření v zájmu nezletilých dětí, podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo osob pověřených výchovou dítěte při spáchání trestného činu proti dítěti, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podává návrhy k soudu (na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na výchovné opatření, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na rozhodnutí, že není třeba souhlasu s osvojením, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto pobytu nebo jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti a na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku u rodiče omezeného ve svéprávnosti, sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za určitých podmínek může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled a omezení) a sleduje jejich dodržování, plní úkoly vyplývající ze zákona č. 135/2006 Sb., kterými se mění zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci veřejného poručníka do doby, než soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce a po tuto dobu činí opatření v zájmu dítěte, zajišťuje dosažitelnost poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí mimo pracovní dobu dětem, které se ocitnou v obtížné situaci, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, provádí potřebná opatření pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady České republiky, 18

20 zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče), vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli, poručníky, opatrovníky nebo pěstouny, zajišťuje zprostředkování pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a osvojení, vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, zabezpečuje agendu svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče, navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, sleduje dodržování práv dítěte s nařízenou ústavní výchovou a vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení, zaměřuje se na děti, které jsou opakovaně umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo jejichž umístění v tomto zařízení trvá déle než 6 měsíců, uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje plnění práv pečující osobě a osobě v evidenci dle uzavřené dohody včetně zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z ní vyplývající a sleduje plnění povinností osoby pečující a osoby v evidenci, zajišťuje administraci příspěvku na výkon pěstounské péče, pověřeným osobám nebo úřadům uvedeným v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podává vyjádření k žádosti příslušných orgánů s ohledem na dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, případně jiných subjektů ve věci zajištění základních životních potřeb, při zajištění sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje zejména s obecními úřady, soudy, úřadem práce, policií ČR, lékaři, psychology, školskými zařízeními, okresní správou sociálního zabezpečení a dalšími organizacemi, vede přestupkové řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Působnost Městského úřadu v Chrudimi pro poskytování sociálně-právní ochrany je v následujících lokalitách: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Heřmanův Městec, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov - Sušice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Perálec, Podhořany u Ronova, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhrádí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Ronov nad Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, 19

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více