Výrobní firmy po krizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní firmy po krizi"

Transkript

1 Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice

2 Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění Využívání nástrojů štíhlé výroby Výrobní firmy po krizi 06 4 Implementace štíhlé výroby v České republice 07 výsledky průzkumu 4.1 Strategické a operativní výzvy Očekávání budoucích tržeb a tržního podílu Optimalizační iniciativy Míra splnění objednávek 17 KPMG ve střední a východní Evropě

3 1. Úvod Eva Racková Partner Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Většina subjektů ve výrobní sféře je v současnosti vystavena tlaku zákazníků na zkracování produkčních cyklů a minimalizaci zásob. Zároveň však vzrůstají nároky na kvalitu a rozmanitost výrobků. Proto se mnohé společnosti zaměřují na optimalizaci výrobních procesů, které zajistí dostatečnou flexibilitu výroby a přitom umožní efektivní výrobu s minimální úrovní zásob. Pro optimalizaci výrobního procesu se velmi často využívají nástroje lean managementu (štíhlé výroby). Správná implementace metod štíhlé výroby je pro vedení společností aktuálním tématem, neboť představuje velký potenciál. Rozhodli jsme se proto nezávisle a objektivně zmapovat situaci, v jaké se vybrané společnosti na českém trhu v tomto ohledu nacházejí, a odpovědět na otázky, které si vedení společností klade při rozhodování o investici do implementace štíhlé výroby. Věříme, že zjištěné informace přinesou čtenářům řadu inspirativních podnětů a přispějí k dalšímu rozvoji v této oblasti. Rádi bychom poděkovali všem respondentům, kteří věnovali svůj čas, a přispěli tak k popisu reálného stavu využívání nástrojů štíhlé výroby v České republice.

4 2. Náš přístup a metodika průzkumu Průzkumu, který proběhl v březnu a dubnu 2011, se zúčastnilo 120 významných společností působících na českém trhu. Naším cílem bylo nezávisle a objektivně zmapovat aktuální situaci v oblasti zlepšování výrobních procesů. Zjišťovali jsme, jaké jsou v České republice trendy, jaký je postoj managementu k těmto stále ještě ne zcela samozřejmým aktivitám, kde se skrývá potenciál pro zlepšení a jaké jsou cesty k jeho maximálnímu využití. Graf č. 1: Struktura respondentů dle odvětví 5,8 % 4,1 % Výroba ostatní 11,6 % 22,3 % 24,0 % 32,2 % Automobilový průmysl Chemický a zpracovatelský průmysl Spotřební zboží Jiné Elektronika a technologie Nejvíc respondentů, téměř třetina, podniká v sektoru ostatní výroby (výroba strojů a zařízení, kovovýroba, zpracování dřeva a jiné). Ve výrazné míře (pětina až čtvrtina) je zastoupen také automobilový či chemický a zpracovatelský průmysl. Menší zastoupení má průmysl spotřebního zboží a odvětví elektroniky a technologií. Vzhledem k širokému portfoliu oslovených subjektů jsme dotazník sestavili s důrazem na možnost objektivního porovnání společností podnikajících v různých odvětvích ekonomiky. Obsahoval 15 uzavřených otázek, na něž odpovídali členové vrcholového vedení (generální ředitelé, finanční ředitelé, výrobní ředitelé, jednatelé nebo členové představenstva). 4 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

5 Úspěšnost implementace je závislá zejména na zkušenostech a časových možnostech pracovníků odpovědných za zlepšování procesů. Graf č. 2: Struktura respondentů dle počtu zaměstnanců 4,2 % 2,8 % Počet zaměstnanců 8,5 % 8,5 % 0 až až až ,3 % až ,8 % až a více Mezi respondenty převládají spíše velké společnosti, téměř polovina jich zaměstnává více než 500 zaměstnanců a pouze 8,5 procenta má méně než 200 zaměstnanců. Společnost KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství a právní služby, které ze své podstaty vyžadují práci s citlivými daty klientů. Zajištění bezpečnosti svěřených informací vždy přikládáme značný význam. Informace získané za účelem této studie byly proto využity pouze pro účely tohoto průzkumu a veřejně prezentované výstupy obsahují pouze souhrnné, statisticky upravené informace. Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 5

6 3. Hlavní zjištění Výsledky průzkumu ukazují, že zájem členů vrcholového vedení významných společností o nástroje štíhlé výroby se neustále zvyšuje. Úspěšnost implementace je závislá zejména na zkušenostech a časových možnostech pracovníků odpovědných za zlepšování procesů. Při omezení zdrojů určených pro optimalizaci procesů se úspěšnost implementace výrazně snižuje. 3.1 Využívání nástrojů štíhlé výroby Čtvrtina firem nepoužívá téměř žádné nástroje štíhlé výroby. Téměř ve dvou pětinách firem jsou některé z nástrojů částečně zavedené, ale doposud žádné úspěšně implementované. Nejčastěji využívaným nástrojem pro optimalizaci je mapování procesů více než 70 procent respondentů ho označilo za úspěšně implementované. Nejméně využívanými nástroji jsou VSM, Demingův (PDCA) cyklus a MTM či MOST, o nichž procent respondentů uvedlo, že je vůbec nepoužívají. 3.2 Výrobní firmy po krizi Za největší strategické výzvy považují respondenti řízení nákladů, dosažení růstu tržeb a udržení zákazníků. Zajímavostí je, že přístup ke kapitálu nevnímají firmy jako zvláště problematický ani v době krátce po finanční krizi. Mezi hlavní operativní výzvy patří zejména zkvalitňování služeb a optimalizace doby realizace (resp. zkrácení dodací doby) zde je nutné sledovat vývoj trhu a neustále balancovat mezi dobou realizace a úrovní zásob vstupního materiálu i hotových výrobků. V oblasti štíhlé výroby si vedou lépe společnosti, které mají na tyto úkony určeného pracovníka nebo přímo tým. Ty uvádějí vyšší počet úspěšně implementovaných metod a také vyšší úspory. 6 Forenzní Výrobní firmy službypo krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

7 4. Implementace štíhlé výroby v České republice výsledky průzkumu Graf č. 3: Průměrné procento celkových nákladů připadající na jednotlivé složky 17,6 % Náklady na materiál 23,0 % 59,4 % Režijní náklady Mzdové náklady Z hlediska prioritizace projektů a zjištění potenciálu pro případné úspory je důležité porozumět rozdělení nákladů mezi náklady na materiál, náklady na mzdy a režijní náklady. Největší odlišnosti mezi jednotlivými firmami jsme v tomto ohledu zaznamenali v odvětví elektroniky a technologií. Společnosti v automobilovém průmyslu se naopak ve způsobu rozdělení nákladů vzácně shodují. Tabulka č. 1: Rozdělení průměrných nákladů podle jednotlivých odvětví Automobilový průmysl Spotřební zboží Ostatní výroba Chemický a zpracovatelský průmysl Elektronika a technologie Náklady na materiál Mzdové náklady 60,0 16,8 62,3 61,4 64,5 47,0 22,0 15,1 18,4 27,5 Režijní náklady 23,2 15,7 23,4 17,1 25,5 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 7

8 Oblasti, které společnosti vnímají jako největší výzvy, pomáhají určit správný přístup ke zlepšování výrobních procesů. 4.1 Strategické a operativní výzvy Všechna odvětví vnímají jako největší strategické výzvy řízení nákladů, dosažení růstu tržeb a udržení zákazníků. Naopak za nejmenší výzvy označili respondenti přístup ke kapitálu, regulatorní otázky a kvalitativní normy. Graf č. 4: Největší strategické výzvy 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Řízení nákladů 68,3 % Dosažení růstu tržeb 68,3 % Udržení zákazníků 61,0 % Kvalitativní normy 34,1 % Regulatorní otázky 19,5 % Přístup ke kapitálu 18,3 % 8 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

9 Z pohledu jednotlivých odvětví se odpovědi respondentů výrazně liší. Automobilový průmysl vnímá všechny strategické výzvy mnohem silněji než ostatní odvětví respondenti z tohoto sektoru označili výzvy v průměru za spíše větší. Následuje odvětví ostatní výroby, ve kterém firmy označily strategické výzvy za spíše menší, a v ostatních odvětvích jsou výzvy vnímány v průměru jako malé až spíše menší. Je vidět, že v prostředí automobilového průmyslu jsou firmy pod větším tlakem konkurence a zákazníků a strategické výzvy musí řešit o to intenzivněji. Za hlavní operativní výzvy jsou považovány zejména zkvalitňování služeb, snižování zmetkovitosti a garance termínů dodávek. V této souvislosti je nutné zdůraznit potřebu balancovat kvalitu služeb, dobu realizace a výši skladových zásob. Doba realizace objednávek se nesmí zkracovat na úkor kvality a optimálního systému zásobování. Graf č. 5: Největší operativní výzvy 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Optimalizace doby realizace ve výrobě 68,8 % Snižování zmetkovosti 65,7 % Zkvalitňování zákaznických služeb 59,1 % Kapitálové investice 22,2 % Nevhodně zvolený informační systém 17,9 % Nedostatek hotovosti 8,6 % Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 9

10 Očekávání ohledně vývoje tržního podílu a tržeb během následujících tří let jsou optimistická napříč odvětvími. 4.2 Očekávání budoucích tržeb a tržního podílu Očekávání ohledně vývoje tržního podílu v nejbližším období se v jednotlivých odvětvích téměř vůbec neliší. Tři čtvrtiny firem předpokládají růst tržního podílu během následujících tří let, přičemž nejvíce respondentů uvedlo, že by měl být mírný. Pětina respondentů neočekává žádné výrazné změny a pouze necelé čtyři procenta se obávají poklesu svého podílu na trhu. V období po finanční krizi se většina firem do budoucna dívá optimisticky. Graf č. 6: Očekávání ohledně vývoje tržního podílu 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Poklesne 3,9 % Zůstane stejný 19,7 % Mírně vzroste 52,6 % Vzroste 18,4 % Výrazně vzroste 5,3 % 10 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

11 Výrazně optimistický je i názor na vývoj tržeb v roce Šestina respondentů sice vyjádřila obavy z jeho poklesu, ale zároveň téměř dvě třetiny firem očekávají nárůst tržeb do 10 procent a pětina respondentů dokonce uvedla, že čekají dvojciferný nárůst. V dlouhodobějším horizontu jsou již firmy trochu opatrnější. V roce 2014 očekává pokles sice méně firem, ale těžiště odpovědí se přesouvá k očekávanému růstu ve výši do 5 procent. Uvědomujíce si velkou nejistotu z pohledu tržního vývoje a po zkušenostech s finanční krizi jsou firmy v dlouhodobých predikcích opatrnější. Zajímavostí je, že na jedné straně respondenti za největší výzvy považují řízení nákladů, dosažení růstu tržeb, zvýšení podílu na trhu a udržení zákazníků; na straně druhé však uvádějí vysoký očekávaný růst tržeb a tržního podílu. Tento paradox je pravděpodobně způsoben tím, že společnosti mají výrazný nárůst tržního podílu a tržeb ve svých cílech a jejich dosažení se pak stává velkou výzvou. Graf č. 7: Očekávání vývoje tržeb mezi lety 2010/2011 a 2013/ % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 46,7 % 32,0 % 30,7 % 24,0 % % 15 % 16,0 % 13,3 % 10 % 9,3 % 10,7 % 9,3 % 8,0 % 5 % 0 % Tržby poklesnou Tržby vzrostou až o 5 % Tržby vzrostou o 5 10 % Tržby Tržby vzrostou vzrostou o více o % než 20 % Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 11

12 12 Section or Brochure name Množství optimalizačních iniciativ a úspěšnost při jejich zavádění úzce souvisí s tím, kdo za ně ve společnosti nese odpovědnost. 4.3 Optimalizační iniciativy V souvislosti se štíhlou výrobou téměř polovina respondentů uvedla, že je v jejich firmě na tyto aktivity určený interní pracovník na plný úvazek. Interního pracovníka na částečný úvazek pro tento účel zaměstnává přibližně třetina firem a 15 procent dotazovaných uvedlo, že v jejich firmě není na aktivity lean managementu nikdo specificky určen. Za povšimnutí stojí skutečnost, že žádná z firem se v souvislosti se štíhlou výrobou neobrátila na externí poradce. Potvrzuje se tím, že v České republice, na rozdíl od západní Evropy, mají firmy obavu o návratnost vložených prostředků. Ve vyspělých zemích již byla návratnost prokázána a na implementaci zlepšovacích aktivit se najímají externí firmy. Problém může nastat v situaci, kdy se pro nedostatečnou kapacitu interních zaměstnanců problémy s neefektivitou výrobního procesu neřeší vůbec nebo se odkládají. 12 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

13 Graf č. 8: Odpovědnost za optimalizační iniciativy 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na plný úvazek 47,8 % Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na částečný úvazek 36,2 % Nikdo není určen 15,9 % Externí pracovníci 0,0 % 25 procent firem nepoužívá téměř žádné nástroje štíhlé výroby. Skoro 40 procent nemá žádné nástroje úspěšně implementované, ale má pouze částečně zavedené některé z nich. Jak již bylo uvedeno, nejčastěji využívaným nástrojem pro optimalizaci procesů je mapování procesů, které zajistí vizualizaci vazeb mezi jednotlivými procesními kroky, narovnání procesů a odstranění duplicit. Více než 70 procent respondentů uvedlo, že mají mapování procesů částečně nebo úspěšně implementováno. Hlavní výhodou tohoto nástroje je jeho relativní jednoduchost a možnost širokého využití v rámci celého podniku. Nejméně využívanými nástroji jsou VSM, Demingův (PDCA) cyklus a MTM či MOST, o nichž procent respondentů uvedlo, že je vůbec nepoužívají. Tyto metody vyžadují větší míru teoretických znalostí i zkušeností, a proto je jejich využití omezeno pouze na společnosti, které se zaváděním štíhlé výroby systematicky zabývají. Graf č. 9: Nejpoužívanější optimalizační iniciativy 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mapování procesů 71,4 % 5S 60,0 % Kaizen workshopy 52,9 % Identifikace příčiny problému (Pareto, 5 proč?, Ishikawa diagram,...) 52,9 % JIT, Kanban, metoda tahu (Pull) 51,4 % TPM 50,0 % Identifikace plýtvání (7 typů) 47,1 % Balancování linek 44,3 % OEE 42,9 % Optimalizace layoutu (Spaghetti diagram) 41,4 % SMED 37,1 % VSM 30,0 % Demingův (PDCA) cyklus 20,0 % MTM, MOST 20,0 % Jiné 12,9 % Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 13

14 14 Section or Brochure name Odpovědný pracovník a úspěšnost lean managementu Z hlediska přínosu jsou nejlépe hodnoceny metody zaměřené na zvýšení efektivity práce strojů (OEE, SMED), metody zaměřené na organizaci výroby a optimalizaci zásob (JIT, Kanban, metoda tahu Pull) a tzv. Kaizen workshopy. Firmy, které je implementovaly, reportovaly významný přínos. Zajímavé je, že OEE a SMED, jež jsou hodnoceny jako metody s vysokým přínosem, jsou částečně zavedeny nebo úspěšně implementovány pouze u 40 procent firem. Spíše pozitivně, s průměrným nebo vysokým přínosem byly hodnoceny také metody mapování procesů a TPM. Naopak za metody s nejnižším, téměř žádným přínosem byly označeny Demingův (PDCA) cyklus, identifikace příčiny problému (Pareto, 5 proč?, Ishikawa diagram,...) a MTM či MOST. Zároveň jsou také nejméně využívány. Je překvapivé, že za metody s nejnižším přínosem byly označeny i ty, které dlouhodobě používají přední odborníci na lean management. Za zmínku stojí příklad z Toyoty, kde jsou metody pro identifikaci příčin problému klíčovou součástí každodenní práce, zatímco většina respondentů je označila za málo používané a s nízkým přínosem. 14 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

15 Section or Brochure name 15 Z průzkumu vyplynula také souvislost implementace metod štíhlé výroby s tím, kdo ji provádí. Ve firmách, kde na implementaci nástrojů štíhlé výroby není nikdo určen, se většinou žádné nástroje neimplementují. Společnosti, jež nemají o lean management zájem, samozřejmě nepotřebují určit pracovníky, kteří by se mu věnovali. Výsledky průzkumu současně potvrdily, že zavádění lean managementu je plnohodnotnou prací a že při dostatečné podpoře nejvyššího vedení se počáteční investice bohatě vyplatí. Firmy, které mají na lean management určeného pracovníka na plný úvazek, uvádějí výrazně vyšší míru úspěšnosti při zavádění nových metod v porovnání se společnostmi, jež mají pro potřeby štíhlé výroby pracovníka pouze na částečný úvazek. Graf č. 10: Průměrný počet úspěšně implementovaných metod dle odpovědného pracovníka Nikdo není určen 0,2 Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na částečný úvazek 2,4 Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na plný úvazek 4,1 0 V počtu úspěšně implementovaných metod jasně dominují společnosti, ve kterých nese odpovědnost za jejich implementaci interní pracovník nebo tým. V průměru mají tyto společnosti úspěšně implementované čtyři metody. Ve společnostech, kde je lean managementem pověřen pracovník na částečný úvazek, jde v průměru pouze o dvě až tři metody a ve společnostech bez specifické odpovědné osoby nejsou úspěšně implementovány prakticky žádné z nástrojů štíhlé výroby. Tabulka č. 2: Vztah mezi zdroji na implementaci a její úspěšností Nepoužíváme Máme ve firmě částečně zavedeno Úspěšně jsme implementovali Nikdo není určen 87,9 % 10,9 % 1,2 % Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na částečný úvazek Interní pracovník/tým věnující se optimalizaci na plný úvazek 58,1 % 25,9 % 16,0 % 48,7 % 23,8 % 27,5 % Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 15

16 16 Section or Brochure name Školení pracovníci dosahují větší úspory. V případě, kdy firma pověří zlepšovacími aktivitami odborného pracovníka, úspory ze zlepšovacích iniciativ rostou. Nárůst úspor je patrný zvláště u pracovníka nebo týmu na plný úvazek, kdy ve dvou třetinách případů dochází k úsporám minimálně 0,5 procenta z celkového obratu firmy. Výhoda pracovníka na plný úvazek (interního nebo externího) spočívá v tom, že nemá jinou agendu, má od vedení mandát vykonávat tyto činnosti napříč společností a je odměňován na základě dosažených úspor. Z grafu jednoznačně vyplývá, že výše úspor dosažených v souvislosti s lean managementem se výrazně zvýší, je-li určen pracovník, který se optimalizací zabývá na plný úvazek. Graf č. 11: Výše úspor z optimalizačních iniciativ jako procento z celkového obratu společnosti za fiskální rok Interní pracovník/tým na plný úvazek 33,3 % 39,4 % 27,3 % Interní pracovník/tým na částečný úvazek 52,0 % 32,0 % 16,0 % Nikdo není určen 72,7 % 27,3 % 60 % 80 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % Procento dosažených úspor z celkového obratu firmy 0,0 0,5 % 0,5 3,0 % 3 a více Co podle vás brání efektivní realizaci optimalizačních iniciativ ve vaší společnosti? Největšími překážkami úspěšné implementace metod štíhlé výroby, které uvádí jako problematické téměř polovina respondentů, jsou nedostatečná kapacita zaměstnanců a obtížné vyčíslení reálných úspor. O něco méně, asi 40 procent firem uvedlo, že za bariéru považují nedostatek odborných znalostí pracovníků. Naopak pozitivně byla hodnocena podpora senior managementu, jejíž nedostatek byl jako bariéra v implementaci nástrojů lean managementu označen jen ve velmi nízké míře (13 procent). Z průzkumu vyplývá možnost výrazně zlepšit efektivitu implementace nástrojů štíhlé výroby prostřednictvím specializovaných pracovníků. 16 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

17 Section or Brochure name Míra splnění objednávek Současná míra splnění objednávek je v porovnání se situaci před třemi lety vyšší. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že nasycení trhu a s ním související konkurenční prostředí nutí firmy zaměřit se na zákazníka a zlepšovat kvalitu služeb. Více než pětina firem má však míru splnění objednávek pod 95 procent. Zde existuje velký prostor pro zlepšení pomocí správné implementace nevyhnutelných změn v procesu vyřizování objednávek a plánování výroby. Je však nutné zdůraznit potřebu neustále zlepšovat kvalitu služeb u všech firem. I ty společnosti, které uvádějí míru splnění objednávek nad 95 procent, by rozhodně neměly polevit ve snaze minimalizovat objem nesplněných objednávek, protože pro zákazníky je prioritou stoprocentní spolehlivost. Na otázku ohledně míry splnění objednávek neodpovědělo 40 procent respondentů. Z toho vyplývá, že dvě pětiny firem, převážně z odvětví spotřebního zboží a elektroniky a technologií, nemají informace o splnění objednávek k dispozici. Požadavky zákazníků pravděpodobně nejsou tak striktní a firmy tento indikátor nesledují. V automobilovém průmyslu, kde je ukazatel míry splnění objednávek pro zákazníky klíčový, tento indikátor pozorně sledují všechny firmy. I společnosti, pro které v současné době není včasnost dodávky prioritou, by měly zvážit zavedení tohoto ukazatele, sledovat trendy a svoje výsledky porovnávat s konkurencí. S koncem krize totiž výrazně narůstá množství objednávek, a tak je třeba zajistit dostatečnou flexibilitu výroby a pružně reagovat na výkyvy poptávky. Protože se zvyšuje orientace na zákazníka a zlepšování kvality služeb, může se důraz na vysokou míru splnění objednávek stát podstatnou konkurenční výhodou. Zvyšování míry splnění objednávek ale nesmí proběhnout na úkor kvality a úrovně zásob hotových výrobků. Podniky se soustřeďují na kvalitu, výsledkem je vyšší míra splnění objednávek. Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 17

18 18 Section or Brochure name Graf č. 12: Vývoj míry splnění objednávek 45 % 40 % 35 % 30 % 36,5 % 33,8 % 41,9 % 25 % 20 % 24,3 % 23,0 % 15 % 10 % 14,9 % 14,9 % 5 % 4,1 % 2,7 % 0 % Méně než 80 % 4,1 % % % % Více než 98 % Před třemi lety Nyní Nejčastější příčinou nesplnění objednávek je chybějící materiál. 18 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

19 Section or Brochure name 19 Graf č. 13: Nejčastější důvody nesplnění objednávek 8,2 % 5,5 % 23,3% 30,1 % 32,9 % Chybějící materiál Doba výroby neodpovídá požadavkům Výrobní kapacita strojů Výrobní kapacita dělníků Jiné 86 procent všech případů nesplněných objednávek má tři nejvýznamnější důvody: chybějící materiál, dobu výroby a výrobní kapacitu strojů. V automobilovém průmyslu je, podle očekávaní, největším problémem chybějící materiál. K této komplikaci zpravidla dochází při nefunkčním procesu plánovaní materiálu nebo jeho nedodržování, špatně nastavené úrovni bezpečnostních dávek, nedostatečném zohlednění požadavků všech složek (výroba, sklad, obchod) atd. Mírným překvapením je, že odvětví ostatní výroby uvádí jako nejčastější důvod nesplnění objednávek dobu výroby. V těchto případech stojí za zvážení implementace příslušných metod štíhlé výroby, díky nimž je možné snížit průběžnou dobu výroby a tím získat konkurenční výhodu. Je nutné respektovat dodací dobu, kterou jsou zákazníci ochotni akceptovat, a vyvíjet snahu na eliminaci času, který výrobku nepřidává hodnotu. Pro minimalizování problémů s výrobní kapacitou strojů je klíčové zavedení funkčního procesu údržby, OEE a SMED. Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 19

20 20 Section or Brochure name Dlouhá průměrná doba realizace vůči zákazníkovi představuje velký potenciál pro zefektivnění výrobního procesu. Průměrná doba realizace vůči zákazníkovi se napříč odvětvími liší. Nejkratší doba dodání je v odvětví spotřebního zboží, kde se jedná o méně než jeden týden. O něco delší průměrnou dobu realizace, 2,5 týdne, vykazuje chemický a zpracovatelský průmysl. Automobilový průmysl a ostatní výroba se vyznačují nejdelší průměrnou dobou realizace v rozmezí 3 7 týdnů. Samotná délka procesu realizace ovšem nevypovídá o efektivitě výrobního procesu. Pro její hodnocení je nutné porovnávat společnosti s podobnými výrobky, avšak tuto informaci průzkum neposkytuje. 75 procent firem uvedlo minimální dodací dobu delší než jeden týden. Zde je obrovský potenciál na zefektivnění výrobních procesů. Činnosti přidávající výrobku hodnotu z pohledu koncového zákazníka se pohybují v řádu minut či hodin. Ve zbytku času převládají činnosti, které zvyšují cenu výrobku (skladování, manipulace), ale ne jeho hodnotu. Odjehlení Vrtání Ruční 36 % Vrtání 30 % T-Drill Odjehlení po vrtání Strojní 36 % Lisování 10 % C/T C/T C/T C/T C/O C/O C/O C/O T T T T OP: 2 OP: 2 OP: 2 OP: min 480 min 440 min 120 min 0,5 min 2 min 5 min 0,8 min NVA = min VA = 8,3 min Pohled zákazníka VA = činnost přidávající hodnotu NVA = činnost nepřidávající hodnotu Graf č. 14: Zastoupení typů výrobních procesů 9,6 % 38,4 % 9,6 % 42,5 % Kombinace obou uvedených typů Výrobní linka nepřerušovaný tok výrobků Výroba v buňkovém layoutu Jiný 20 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

21 Section or Brochure name 21 Dobu realizace ovlivňuje i typ výrobního procesu a dodavatelsko-odběratelských modelů. Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 21

22 22 Section or Brochure name Tabulka č. 3: Dodavatelsko-odběratelské modely podle odvětví Výroba na sklad (Make To Stock) Výroba dle objednávky (Make To Order) Vývoj a výroba dle objednávky (Engineer To Order) Automobilový průmysl 14,1 78,2 7,8 Spotřební zboží Výroba Chemický a zpracovatelský průmysl Elektronika a technologie Jiné 33,3 16,1 32,3 2,0 4,6 53,3 65,6 64,1 91,0 59,0 13,3 14,2 3,6 7,0 22,1 Jiný 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 14,3 Nejčastějším dodavatelsko-odběratelským modelem je napříč odvětvími výroba dle objednávky, kterou uvádí více než dvě třetiny respondentů. Při ní je proces plánování složitější a negativně ovlivňuje dodací dobu výrobku. Je proto nutné klást důraz na efektivní plánovaní kapacity strojů, výrobních dělníků i materiálu. Z průměru se trochu vymyká chemický a zpracovatelský průmysl a odvětví ostatní výroby, kde je v porovnání s dalšími sektory ve větší míře zastoupena výroba na sklad. V těchto případech je zapotřebí zaměřit se na hledání kompromisu mezi produktivitou a úrovní zásob. Optimální strategie je založena na zohlednění jak kvality a doby realizace, tak i nákladů na skladování. Je patrné, že výroba na sklad je podle očekávání spojená s nižší dobou realizace než výroba dle objednávky, případně vývoj nových výrobků. Přitom je ale nutné podotknout, že krátké dodací doby při výrobě na sklad je pravděpodobně dosaženo při vyšších nákladech na skladování. V následující tabulce je vidět vztah mezi dodavatelsko-odběratelským modelem a typem výrobního procesu. Obecně lze říci, že dodavatelsko-odběratelský model nemá zásadní vliv na typ výrobního procesu. Tabulka č. 4: Vztah mezi typem výrobního procesu a dodavatelsko-odběratelským modelem Výroba na sklad (Make To Stock) Výroba dle objednávky (Make To Order) Vývoj a výroba dle objednávky (Engineer To Order) Jiný Výroba v buňkovém layoutu 9,0 73,1 16,4 1,4 Výrobní linka nepřerušovaný tok výrobků 12,0 Kombinace obou uvedených typů 0,0 0,0 Jiný 19,9 16,2 20,1 68,2 76,8 30,4 7,0 20,7 28,7 22 Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice

23 Section or Brochure name 23 Maximální nepřetržitý počet odpracovaných hodin bez úrazu roste s počtem zaměstnanců. Graf č. 15: Nepřetržitý počet odpracovaných hodin bez úrazu 60 % 57,7 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 23,9 % 7,0 % 1,4 % Není 0 1 mil. 1 2 mil. 2 3 mil. k dispozici hodin hodin hodin 9,9 % 3 mil. hodin a více Větší společnosti (nad 500 zaměstnanců) uvádějí nižší počet úrazů. Jedná se patrně většinou o nadnárodní společnosti, kde se zpravidla klade větší důraz na bezpečnost zaměstnanců. V České republice zatím nejsou tak vysoké bezpečnostní standardy součástí firemní kultury. Trochu zarážející je skutečnost, že téměř 60 procent společností tento ukazatel nehodovosti na pracovišti vůbec nesleduje, do budoucna lze ale očekávat zlepšení. V první řadě jde o bezpečnost zaměstnanců z lidského hlediska, ale podstatná je i ekonomická stránka náklady spojené s pracovními úrazy jsou významné. Seznam použitých zkratek OEE (overall equipment effectiveness) využití strojů a zařízení SMED (single minute exchange of dies) zkracování seřizovacích časů VSM (value stream mapping) mapování hodnotových toků PDCA (plan, do, check, act) cyklus pro dosažení neustálého zlepšování MTM (methods time measurement) normování práce MOST (Maynard operation sequence technique) normování práce TPM (total productive maintenance) řízení produktivity výrobních zařízení Výrobní firmy po krizi / Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice 23

24 Kontakt Eva Racková Partner T: E: KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a Praha 8 Česká republika T: F: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice Září 2011

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Benchmark městě v České republice. srpen 2012

Benchmark městě v České republice. srpen 2012 Benchmark městě v České republice srpen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100 Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic 17. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o.

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Fórum českého stavebnictví 2010 Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Stavebnictví a recese Kde jsme, kdy a jak z toho ven? Stavební produkce v prosinci 2009 meziročně

Více

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice

Trendy v oblasti PI. » Jaroslav Dlabač září 2015. Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství. Želevčice Trendy v oblasti PI Úvod do PI Studijní program Průmyslové inženýrství Želevčice» Jaroslav Dlabač září 2015 API Akademie produktivity a inovací Institut průmyslového inženýrství 2005-2015 Cíle příspěvku

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Praha, 9. dubna 2014 Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který společnost Coface provedla

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji vybrané výstupy z analýz KPMG Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2013) Veřejné rozpočty Cestovní ruch Celková podpora CR

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk Praktický přístup ke snižování nákladů Hospodársky klub Radovan Hauk 24.2.2009 Proč snižovat náklady? Pro úspěšné společnosti je optimalizace nákladů jedním z trvale přítomných interních procesů. Jedním

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o.

Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí. Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. Úspory nákladů při financování činnosti měst a obcí Radovan Hauk BDO Advisory s.r.o. mld. Kč Vývoj zadlužení obcí České republiky Celkové zadlužení obcí v ČR mezi lety 2001 až 2011 neustále rostlo a roste

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Sportovní infrastruktura v České republice

Sportovní infrastruktura v České republice Sportovní infrastruktura v České republice Stavební fórum 27. listopadu 2014 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com SPORT!!! Stimul regionálního rozvoje Reprezentace, prestiž a propagace Prevence patologických

Více

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Aleš Hasník 7. března 2014 Agenda 1 Hlavní změny a jejich dopady 2 Přístup

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ. V Praze dne 30. června 2009 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ODDĚLENÍ PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ V Praze dne 30. června 2009 ÚVOD Oddělení překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings uspořádalo na přelomu května a června rozsáhlý

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. Tento dokument závazně stanovuje pravidla pro výběrové řízení k projektu Rozvoj kompetencí

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Trestní odpovědnost právnických osob. Její vliv na práci správního orgánu 10/3/2012. Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě

Trestní odpovědnost právnických osob. Její vliv na práci správního orgánu 10/3/2012. Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě Trestní odpovědnost právnických osob Její vliv na práci správního orgánu Pavel Kliment, Partner 3. října 2012 Zvyšující se požadavky na corporate governance ve světě EU: Directive on Corporate Governance

Více

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje

Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metoda SMED Rychlá výměna nástroje Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

Zlepšování firemních procesů For Business Excellence

Zlepšování firemních procesů For Business Excellence 15. 16. 4. 2015 Zlepšování firemních procesů For Business Excellence aneb odhalte tajemství fungujících firemních procesů Mám dojem, že pracuju v neustálém chaosu. O nastavení firemních procesů se u nás

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění

Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Výstavba na Petrském náměstí Názory občanů žijících v této lokalitě Výsledky průzkumu veřejného mínění Praha, 14. listopadu 2008 Představení průzkumu Cíl průzkumu: Zjistit názor občanů žijících v oblasti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků Leading people with an emphasis on the stimulation of employees Bc. Dominika Hlinková Plzeň

Více

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 4 Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí 1. Vnímání korupce v ČR Korupce bohužel prostupuje společností napříč všemi jejími sektory a objevuje se jak mezi

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů

Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů Ing. Marcel Pavelka API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Prosinec 2010 Obsah Úvod... 3 PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ... 4 Metodika postupu optimalizace,

Více

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem 1 Průzkum Rakouského Controller-Institutu Rakouský Controller-Institut provádí od roku 2007 každoročně pravidelný průzkum controllingových procesů

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů. Bc. Michaela Neubertová

Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů. Bc. Michaela Neubertová Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě součástí palivových systémů automobilů Bc. Michaela Neubertová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění systému

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Bc. Libor Heřman 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod... 3 1. Hodnocení zaměstnanců... 4 1.1 Nejčastější chyby v hodnocení...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více