Vychutnejte si seniorská léta. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychutnejte si seniorská léta. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů"

Transkript

1 Vychutnejte si seniorská léta Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

2

3 Úvod Záměrem projektu je smysluplné propojení několika oblastí péče o seniory, které s ohledem na systém zdravotní péče, budoucí demografický vývoj, stav veřejných rozpočtů a vývoj důchodového systému z dlouhodobého hlediska napomůže ke zlepšení orálního zdraví a posilování kognitivní kondice této cílové skupiny. Na základě dlouholetých zkušeností autorů projektu a prvotního dotazníkového šetření se stále významnější skupině uživatelů nedostává pravidelné zubní péče. Ve sledované skupině nejsou výjimky pacientů, kteří navštívili zubního lékaře naposledy před více než čtyřmi roky. Mnoho z uživatelů má nevyhovující zubní náhrady a nejsou dostatečně informováni o možnostech nápravy. Na jejich problémy v dutině ústní se vážou i celkové zdravotní obtíže. Projekt si klade za cíl nabídnout uživatelům na základě jejich informovaného souhlasu pravidelnou péčí na specializovaných odděleních Kliniky zubního lékařství UP a FN v Olomouci a stanovit základní standardy v hygieně dutiny ústní v seniorském věku. Do tohoto procesu bude také zapojen informovaný personál poskytovatelů sociálních služeb. Jak uživatelé sociálních služeb, tak pracovníci v zařízeních pro seniory budou postupně proškolováni teoreticky i prakticky dentálními týmy složenými z lékařů řešitelských subjektů a studentů zubního lékařství. Tito budou v průběhu svého studia prakticky zapojováni do problematiky komplexního ošetřování seniorů. Dalším záměrem je postupné vytvoření krajské databáze spolupracujících zdravotnických státních i nestátních zařízení v lokalitách, kde sídlí krajem zřízená sociální zařízení a umožnit tak dostupnost této zdravotní péče co možná největšímu počtu seniorů v rámci Olomouckého kraje neregistrovaných u svého stálého lékaře. V rámci kognitivního zdraví spočívá těžiště projektu ve vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Jedná se zejména o vzdělávání v oblasti aktivizačních technik a souvisejících činností zaměřených na posílení a udržování kognitivní kondice. Moderní výzkumy ukazují, jak je důležitá fyzická i různorodá mentální aktivita v průběhu celého lidského života a jak může celkový životní styl a aktivní život přispět k prevenci vzniku a vývoje degenerativních chorob, včetně Alzheimerovy choroby, v průběhu stárnutí, ale i ve vyšším věku. Cíl projektu v oblasti orálního i kognitivního zdraví je dlouhodobý a spočívá především v informování a vzdělávání cílových skupin, v zavádění nových prvků a činností do života pre-seniorů i seniorů a to jak ze strany informovaných a kvalifikovaných poskytovatelů sociálních služeb, tak i ze strany informovaných uživatelů. Novodobé výzkumy poskytují stále více poznatků o tom, jak důležitou roli hraje v průběhu stárnutí zachování vhodné životosprávy (i hygieny v širším smyslu), fyzické aktivity, psychické vyrovnanosti a spektra kognitivního trénování. Dodržování alespoň základních zásad v těchto oblastech zvyšuje pravděpodobnost úspěšného stárnutí a to samo o sobě vede ke zvýšení soběstačnosti a tím i ke snížení nároků na péči sociálních a zdravotnických služeb.

4 predstavení projektu Vychutnejte si seniorská léta společný projekt Arak o.p.s. Olomouc Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Donasy s. r. o. Brno Řešitelé: MUDr. Ladislav Korotvička Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. / MDDr. Iva Voborná Ing. Zbyněk Dohnal / Mgr. Miroslava Dohnalová Motto: K vychutnání jídla jsou nutná zdravá ústa, k vychutnání života zdravé tělo a rozum Projekt: Vychutnejte si seniorská léta je navržen jako startovací pilotní projekt v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a je zaměřený zejména na prevenci v oblasti orálního zdraví a kognitivní kondice populace seniorů. Projekt řeší především vytvoření konkrétního programu spolupráce zdravotnických zařízení se zařízeními sociální péče při realizaci preventivních programů zaměřených na zdravotní prevenci populace v seniorském věku a propojuje dvě důležité oblasti lidského zdraví: (A) Orální zdraví (B) Kognitivní kondici a aktivizaci duševních činností (dále také kognitivní zdraví ) Cílem zdravotní části projektu (A) je navázání na aktivity společnosti Arak o.p.s., která se obdobnou problematikou zabývá v projektech zaměřených na dětskou populaci oblast primární prevence viz projekt Mandala (zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje) a propojení spolupráce s UP Olomouc při realizaci preventivních programů. K následujícímu projektu se připojuje v části orální zdraví Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UP) Olomouc a v části kognitivní zdraví společnost DONASY s.r.o. Více:

5 Domovy pro seniory v Olomouckém kraji Pobytová zařízení 1 Institut Krista Velekněze 2 Domov pro seniory Javorník 3 Charita Javorník (24) 4 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p.o. 5 Charita Javorník 6 Domov důchodců Zlaté Hory 7 Domov důchodců Štíty, p.o. 8 Domov důchodců Šumperk, p.o. 9 Diakonie ČCE - střed. v Sobotíně 10 Domov důchodců Libina, p.o. 11 Domov důchodců a peč.sl. Mohelnice, p.o. 12 Dům pro seniory Uničov s.r.o. 13 Domov důchodců Červenka, p.o. 14 Sociální služby Šumperk, p.o. 15 Domov pro seniory Lumířov 16 Domov důchodců Jesenec, p.o. 17 Charita Konice 18 Dům seniorů František Nám. na Hané, p.o. 19 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. 20 Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice 21 Domov důchodců Hrubá Voda, p.o. 22 Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o. 23 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. 24 Domov důchodců Prostějov, p.o. 25 Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 26 Domov pro seniory Tovačov, p.o. 27 Domov u rybníka Víceměřice, p.o. 28 Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. 29 Sociální služby města Přerova, p.o. 30 Domov A. Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. 31 Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. 32 Domov seniorů Hranice, p.o. 33 Penzion pro důchodce a pečovatelská služba, Zikova 14

6 Harmonogram vzdelávání v cásti projektu Orální zdraví Listopad prosinec 2012 Realizace vzdělávacího programu Význam orálního zdraví pro celkový zdravotní stav člověka v celkovém rozsahu 18 hodin (praktická i teoretická část realizovaná prostřednictvím dentálních týmů složených z lékařů a studentů Kliniky zubního lékařství UP a FN v Olomouci a soukromé praxe MUDr. Ladislava Korotvičky v Olomouci). Vzdělávání je určeno pro 41 zaměstnanců sociálních zařízení v zařízeních Sociální služby pro seniory Olomouc p.o. a Domov důchodců Hrubá Voda p.o. a pro 145 uživatelů těchto zařízení. Současně bude probíhat dotazníková akce zájmu uživatelů k zařazení do pravidelné zubní péče. Pilotními zařízeními pro tyto služby bude Klinika zubního lékařství v Olomouci a zubní praxe MUDr. Ladislava Korotvičky v Olomouci. v cásti projektu Kognitivní zdraví Říjen listopad 2012 Realizace vzdělávacího programu Techniky zvyšování kognitivní kondice I. v celkovém rozsahu 24 hodin (pro 45 zaměstnanců) v zařízeních Sociální služby pro seniory Olomouc p.o. a Domov důchodců Hrubá Voda p.o. Základní část programu tvoří akreditovaný vzdělávací program Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I. v rozsahu 12 hodin (akreditace MPSV ČR č. 2011/0166-PC/SP/VP/PP). Program je rozdělen do 3 částí po 4 hodinách a každá část je doplněna o 2 hodiny praktických cvičení za účasti uživatelů sociálních zařízení. Vzdělávací program je doplněn o 3 x 2 hodiny cvičení kognitivních funkcí s využitím specializovaného počítačového programu. Výcviku se zúčastní celkem 9 zaměstnanců z každého zařízení s cílem získání praktických zkušeností s moderními trendy v kognitivním výcviku.

7 Vyhodnocení výzkumu Orálního zdraví Výsledky dotazníkového průzkumu ukázaly, že je nutné zaměřit pozornost na vysvětlování, jak je důležité dodržovat pravidelnou léčebně-preventivní péči a současně zajistit přístup uživatelů sociálních služeb k preventivní péči, zejména uživatelů z venkovských lokalit. Z hlediska osvětové a vzdělávací činnosti vyplynulo, že je nezbytné vzdělávat laickou seniorskou populaci v oblasti orální hygieny a orálního zdraví, zejména v souvislostech orálního zdraví se zdravím celkovým. Z pohledu metodiky pravidelné domácí péče o chrup je důležité vytvořit srozumitelné informační materiály s vysvětlením tzv. Kroků dentální hygieny, jejichž procvičování a používání by mělo být součástí praktických nácviků v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tyto metodiky a nácvik budou v rámci projektu zajištěny dentálními týmy složenými z lékařů a studentů zubního lékařství. Vytvoření databáze spolupracujících zubních lékařů, zvláště ve venkovských lokalitách, umožní zařadit více uživatelů do systému preventivní péče. Předpokládá to ovšem důkladné vysvětlení ze strany realizátorů projektu a informovaný souhlas uživatelů. Z pohledu proškolení personálu zařízení sociálních služeb zařazeného do projektu bude kladen důraz na zvýšení jejich informovanosti se spektrem možností a pomůcek pro současnou péči o chrup v každém věku. Náplní projektových dnů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb bude také získání přehledu o vzájemných zdravotních souvislostech. Chodíte 2x ročně na zubní prohlídku? Jste spokojeni se svojí zubní náhradou? Používáte ústní vodu? Zajišťuje personál ve Vašem zařízení péči o Váš chrup? Ano Ne

8 Vyhodnocení výzkumu Kognitivního zdraví Celkové vyhodnocení analýzy zájmu u zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb zařazených do pilotního projektu - (83 dotazníků) v procentuálním vyjádření: U dotazů týkajících se znalosti a používání technik trénování paměti a zájmu o účast ve vzdělávacím programu s problematikou trénování paměti bylo hodnocení kladných odpovědí následující: - Víte, co jsou techniky trénování paměti? cca 85% - Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? cca 60% - Přivítal/a byste v rámci dalšího profesního vzdělávání problematiku trénování paměti? cca 65% - Máte zájem zúčastnit se odborně zaměřeného profesního kurzu s tematickými okruhy (Paměť a psychika, Anatomie paměti, Sociální mozek, stárnutí a paměť, Trénování paměti - techniky dobré paměti) cca 70% U dotazů týkajících se zájmu o účast ve vzdělávacím programu s problematikou trénování paměti a frekvence používání paměťových technik je kladná odpověď u více jak poloviny dotázaných zaměstnanců. Nicméně, z odpovědí vyplynulo, že někteří zaměstnanci mají neúplné anebo zkreslené představy o problematice trénování paměti (trénování kognitivních funkcí). Na otázku: Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? se vyskytovaly odpovědi: čtení knížek (2x), křížovky (3x), 1x - rébusy, opakování, pouze ojediněle znalost používání paměťových technik, jakými jsou např. Akrostikum a LOCI technika. Víte, co jsou techniky trénování paměti? Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? Přivítal/a byste v rámci dalšího profesního vzdělávání problematiku trénování paměti? Máte zájem zúčastnit se odborně zaměřeného profesionálního kurzu s výše uvedenými tematickými okruhy? Ano Ne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 autor loga Václav Ježek von Thienfeld Český malíř, astrolog a ikonopisec, žijící a tvořící převážnou část života v Austrálii, kde je známý pod domorodým jménem MACLA JÁBADBÁDA. Autorem popsaný význam loga Tvar loga: Kruh označující naplnění, jistotu, vyrovnání a stabilitu Použité nápisy: CZ (zkratka pro Českou republiku) VÍRA A ZDRAVÍ dva nejvíce důležité předpoklady, že jeden využije nabyté zkušenosti, vědomosti, moudrost a talent tak, aby jak často bývá, alespoň na poslední chvíli využil čas tak, aby naplnil skutečný smysl svého života. MOUDROST A PÉČE moudrost je anebo by měla být vlastností dospělých. Péče, to je starost o sebe. Je to také péče, kterou moudře projevíme jiným potřebným. Jiné symboly: Vnitřní plocha kruhu loga je rozdělená na srp a elipsu, z čehož srp měsíc vyjadřuje životem získanou duchovní úroveň a elipsa zobrazuje vycházející a i zapadající slunce neustále se opakující zdroj a zánik energie. Při barevném provedení loga je srp modrý vyjádřením duchovní moudrosti a červená elipsa je pak symbolem slunce obsahujícím nekonečnou energii materiální síly a podstaty. Tři triagramy Feng Sgui oddělující nápisy na vnějším kruhu loga vyjadřující progresivní rovnováhu mezi JING a JANG. Barevné provedení loga odpovídá národním barvám České republiky a její státní vlajce. Kresba želvy kolem nápisu SENIOR vyjadřuje živou stabilitu všeho bytí, vyrovnanost materiálního a duchovního, rovnováhu života a smrti a také, co je důležité, pevné základy a start pro veškeré konání. Želva je taktéž symbolem domova a bezpečí, dlouhověkosti, odolnosti a je živým základem všeho živého. Více:

10 Desatero pro orální zdraví 1 Hygiena dutiny ústní 2x denně hygiena zubů i měkkých tkání: pasta, kartáček a ústní voda 2 Čištění protéz kartáčkem a pastou určené pro protézy 2x denně 3 Čištění protéz by mělo probíhat nad nádobou naplněnou vodou / nad ručníkem 4 Protézy by nikdy neměly být čištěny horkou vodou 5 Zlepšení hygieny doporučuje se použití roztoků s obsahem chlornanu sodného 6 Protézy, které jsou čištěny materiály obsahujícími chlornan sodný, by neměly být v tomto roztoku déle než-li 10 minut 7 Čištění protéz probíhá mimo ústa pacienta 8 Po čištění pastou či jiným materiálem k tomu určeným je nutný řádný oplach pod tekoucí vodou 9 Protézy, které jsou po čištění ukládány mimo ústa pacienta, by měly být vždy ve vodní lázni pro prevenci deformace protézy 10 Kontrolní vyšetření u zubního lékaře 1x ročně Doporučené přípravky, pomůcky, eventuálně drobné přístroje (např. ultrazvuková čistička na protézy) budou všem zúčastněným předvedeny v rámci praktických hodin při projektových dnech.

11 správný životní styl pro zdravý mozek 1 Vyvážená strava - Jezte vyváženou stravu různých barev bez chemických přísad a zpracování (čerstvá zelenina a ovoce). - Zahrňte do jídla lokální zeleninu, ovoce, doplňujte stravu o proteiny, mléčné výrobky a cereálie. - Součástí jídelníčku by měly být mořské ryby (tuňák, losos, makrela, halibut, sardinky, sleď apod.) - Přizpůsobte dávky jídla ve vztahu k jeho nutriční hodnotě, nepřejídejte se. - Jezte více jídla s nízkým glykemickým indexem 3. - Pokud můžete udělat alespoň jedinou věc, jezte více zeleniny, obzvláště zelené listové. 2 Zvládání stresu - Pravidelně cvičte kardiovaskulární nebo aerobní cvičení. - Snažte se o dostatečný spánek každou noc (přinejmenším 6 hodin). - Udržujte kontakty s rodinou a přáteli. - Praktikujte meditace, jógu nebo jiná cvičení uklidňující mysl, jako způsob relaxace. - Pokud můžete udělat jen jedinou věc, posaďte se každý den na 5 až 10 minut na klidném místě a alespoň zhluboka dýchejte a koncentrujte se na dýchání. 3 Fyzická cvičení - Nejprve si pohovořte se svým lékařem, zejména pokud necvičíte, máte nějaký zdravotní problém nebo realizujte zásadní změnu ve svém životním stylu. - Stanovte si rozumné cíle, kterých jste schopni dosáhnout. Začněte něčím, co vás baví a cvičte alespoň 15 minut denně, postupně můžete přidávat. - Zahrňte cvičení jako součást každodenních činností, snáze se tak stane zvykem. - Pokud můžete udělat jen jedinou věc, dělejte něco, co vám rozbuší srdce, např.: chůze, běh, lyžování, plavání, cyklistika, turistika, míčové hry apod.

12 správný životní styl pro zdravý mozek 4 Mentální stimulace (činnost) - Zkoušejte se zabývat různými činnostmi, včetně těch o kterých si myslíte, že vám nejdou. Zkoušejte stále něco nového: zpívejte, malujte, cvičte si taneční kroky, učte se žonglovat, vyřezávejte apod. - Buďte zvědaví! Seznamte se s místní knihovnou, vyhledejte místní organizace, které nabízí různé vzdělávací programy, zapojte se do literárních kroužků apod. - Pracujte s hlavolamy, křížovkami, sudoku, hrajte různé hry jako šachy, dámu, karty. Ale nezapomínejte zařazovat stále nové věci a pokud něco zvládnete, zkoušejte jiné varianty. Vyšší četnost vykonávání toho, co zvládáte, není to, co vám pomůže bystřit mozek. - Zkuste zařadit vhodné počítačové programy pro cvičení kognitivních funkcí. Zdroj: Alvaro Fernandez, Elkhonon Goldberg: The Sharp Brains Guide To Brain Fitness, Sharp Brains 2009, ISBN

13 rešitellé ˇ projektu Arak o.p.s. nezisková organizace Organizace založena: 2009 Sídlo: Neředínská 23/A, Olomouc Statutární orgán: MUDr. Ladislav Korotvička ředitel Hlavní poslání společnosti je vytvoření nové alternativy preventivních programů zvláště ve stomatologii. Tuto problematiku chce řešit komplexně pomocí kreativních a zážitkových programů i mimo školní lavici, se zaměřením na více cílových skupin. Zejména rodiče zapojit do programu a motivovat je k mnohem větší osobní odpovědnosti nejen za zdravý vývoj dutiny ústní svého dítěte, ale naučit je chápat pojem zdraví člověka v širším kontextu a vzájemných souvislostech. Zásadní činností společnosti je rovněž spolupráce se státními institucemi, odbornými institucemi a organizacemi neziskové sféry. Ve svých aktivitách chce působit na všechny vytčené cílové skupiny a zabývat se rozvojem efektivní týmové spolupráce v oblasti tvorby preventivních programů. Svou činnost směřuje k rozvoji zdraví v celé jeho komplexnosti. Projekty: MANDALA Liga proti kazu a Vychutnejte si seniorská léta zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje. Více:

14 Klinika zubního lékarství Lékarské fakulty Up v Olomouci Přednosta: Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. Pro projekt Vychutnejte si seniorská léta nabízí: - Sanace chrupu parodontologická, konzervační a protetická - Kurzy, semináře a praktický nácvik orální hygieny - Orální zdraví - prevence zubního kazu a parodontopatií - Zásady používání zubních náhrad Partner společnosti Arak o.p.s. Olomouc v projektu MANDALA pří pořádání konference s mezinárodní účastí Víme jak na zubní kaz. Partner preventivního programu Liga proti kazu zapojením studentů do dentálních týmů.

15 DONASY s.r.o. Akademie trénování pameti Organizace založena: 1999 Sídlo: Nezvalova 20, Šumperk Statutární orgán: Ing. Zbyněk Dohnal a Mgr. Miroslava Dohnalová V roce 2006 byla činnost rozšířena o oblast vzdělávání dospělých. Vzdělávací činnost je zaměřena zejména na techniky zvyšování mentálního výkonu, techniky práce s pamětí, efektivní učení a rozvoj tvůrčího myšlení. Vzdělávací programy jsou zaměřeny pro širokou veřejnost (pro všechny věkové skupiny), pro firmy a instituce, na oblast sociálních služeb, školství a zdravotnictví (programy jsou akreditované MPSV ČR, MŠMT ČR a jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání České asociace sester a České asociace ergoterapeutů). Náplň vzdělávacích programů: je založena na vlastním konceptu kulturně společenské zahrady. Koncept vychází z historicky daných základních potřeb každého člověka a jeho snahy tyto potřeby naplňovat. Vzdělávací koncept zahrnuje tematické okruhy: - Sociální prostředí a etika - Komunikace - Rétorika - Estetika - Myšlení, vnímání, učení a kognitivní kondice Tyto okruhy se v jednotlivých vzdělávacích akcích vzájemně doplňují a prolínají podle probíraných témat jednotlivých vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce zahrnují témata související se čtyřmi klíčovými aspekty lidského života (I) fyzická kondice, (II) psychická rovnováha, (iii) životospráva a (iv) kognitivní kondice, jejichž vzájemná rovnováha je určující také pro dosažení životní rovnováhy každého člověka. Více: / /

16

Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů Projekt: Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí. Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Více

Zpráva z realizace projektu

Zpráva z realizace projektu Zpráva z realizace projektu Závěrečná zpráva z realizace pilotního projektu 2012 Závěrečná zpráva z realizace pilotního projektu 2012 k části Orální zdraví a Kognitivní zdraví Projekt Vychutnejte si seniorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ Obsah Sborník projektů Úvod Základní informace o projektu MANDALA 2012 Spolupracující organizace Prezentace projektu, jednotlivé klíčové aktivity, vlastní

Více

ZPRAVODAJ O REALIZACI PROJEKTU: Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí

ZPRAVODAJ O REALIZACI PROJEKTU: Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí ZPRAVODAJ O REALIZACI PROJEKTU: Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí 01 Moto Český básník Oldřich Mikulášek (1910-1985): Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Výroční zpráva. ARAK o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva. ARAK o.p.s. za rok 2010 Výroční zpráva ARAK o.p.s. za rok 2010 V Olomouci 31.5.2011 Výroční zpráva ARAK o.p.s. 2010 ARAK o.p.s. založena 12/2009 Zakládající členové : MUDr.Ladislav Korotvička dětský stomatolog - výkonný ředitel

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. Zápis z jednání správní rady společnosti Arak o.p.s. se sídlem Neředínská 23/A 779 00 Olomouc konané dne 6.5.2011 v prostorách společnosti.. Přítomni : pan Mgr.

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

ŽÁDOST o zařazení projektu mezi významné projekty Olomouckého kraje

ŽÁDOST o zařazení projektu mezi významné projekty Olomouckého kraje ŽÁDOST o zařazení projektu mezi významné projekty Olomouckého kraje ROK: 2013 NÁZEV PROJEKTU: MANDALA Projekt obsahuje dvě části: A. podprojekt: Liga proti kazu + 2. olomoucká Arakiáda B. podprojekt: 4.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s NNO v roce 2011 Příklad dobré praxe Orgány sociálně právní ochrany dětí, které působí na území SMO 24 OSPOD dle územní příslušnosti Nestátní neziskové organizace pověřené výkonem SPOD, ale také bez pověření, pouze pracující s cílovou skupinou

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Praktický Astra Tech seminář

Praktický Astra Tech seminář ASTRA TECH vás zve na Praktický Astra Tech seminář Privátní praxe ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktického zubního lékařství Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., Jeremenkova 40, 772 00 Olomouc

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více