Služby pro zdravotně pos žené 8. Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17. Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26. Zájmová činnost 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro zdravotně pos žené 8. Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17. Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26. Zájmová činnost 32"

Transkript

1

2 Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním pos žením 3 Služby pro zdravotně pos žené 8 Poradenské služby 11 Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17 Zdravotně sociální služby 21 Služby pro dě, mládež a rodinu 24 Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26 Kontakty na obecní úřady 28 Zájmová činnost 32 Důležitá telefonní čísla 38

3

4 Služby pro seniory a osoby se zdravotním pos žením 1. Pečovatelská služba, organizační složka Města Frýdlantu nad Ostravicí Pionýrů 1550, Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní osoba: Irena Maršálková Telefon.: , zajištění kvalitní komplexní sociální péče seniorům a zdravotně pos ženým občanům v jejich domácnostech a v domech s pečovatelskou službou (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, rozvoz obědů, nákupy aj.) Služby jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí-pátek hod. Služba je poskytována občanům města Frýdlantu n.o.,lubna a Nové Vsi 2. Domy pro seniory a zdravotně pos žené s pečovatelskou službou Pionýrů čp. 899, 1550, 1551, Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní adresa: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Kontaktní osoba: Edita Černá bydlení pro seniory a zdravotně pos žené, kteří vedou samostatný způsob života, za případné podpory pečovatelské služby, v samostatných bytových jednotkách vel. 1+0 a 2+0 3

5 3. Byty pro seniory Kunčice pod Ondřejníkem 311 Kontaktní osoba: Oldřich Harabiš Telefon: , bydlení pro seniory v 8 samostatných bytových jednotkách (tj. 2 b.j. pro 2 páry, 6 b.j. pro jednotlivce) 4. Pečovatelská a ošetřovatelská služba Charita Frýdek-Místek F. Čejky 450, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Karlická pečovatelská služba poskytována seniorům a zdravotně pos ženým v jejich domácnostech (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, nákupy, doprovody při vyřizování osobních záležitos aj.) komplexní zdravotní a ošetřovatelská péče klientům v domácím prostředí, která je indikována prak ckým lékařem, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek Služba je poskytována Po - Ne v době od hod. 4

6 5. Pečovatelská a ošetřovatelská služba Charita Frenštát pod Radhoštěm Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Telefon: Fax: pečovatelská služba poskytována seniorům a zdravotně pos ženým v jejich domácnostech (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, nákupy, doprovody při vyřizování osobních záležitos aj.) komplexní zdravotní a ošetřovatelská péče klientům v domácím prostředí, která je indikována prak ckým lékařem půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek V současné době poskytuje své služby v obci Kunčice p.o. Služba je poskytována Po - Ne v době od hod. Půjčovna pomůcek Po - Pa od hod. 6. Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek, o.s. Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek Telefon: , , Kontaktní osoba: Helena Fajkusová, ředitelka Projektu OsA 5

7 osobní asistence v domácnostech pro zdravotně pos žené občany a seniory (pomoc při zajištění základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně, nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek aj ) Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně. 7. Domov pro seniory, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: spojovatelka: , sociální úsek: ředitel: Fax: Registrovaná služba: domov pro seniory domov se zvláštním režimem Návazná služba: půjčovna kompenzačních pomůcek - kontakt p. Malinová základní sociální poradenství pobytové zařízení, která vytváří podmínky pro kvalitní a důstojný život uživatelům v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, celoročně, s orientací na uživatele se sníženou soběstačnos a schopnos sebeobsluhy. Domov pro seniory: Domov se zvláštním režimem: cílová skupina: uživatelé ve věku od 60 let, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační cílová skupina: uživatelé ve věku od 45 let, kteří nemohou, vzhledem ke svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova 6

8 8. Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké Charita, Mariánské nám.146, Frýdek-Místek Telefon: Kontaktní osoba: Jan Liberda komplexní péče o seniory vyžadující trvalou péči jinou osobou v zařízení s celoročním pobytem 9. Středisko Tísňové péče Dorkas Slezská diakonie, Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves Tel: , Tísňová péče je sociální služba určena pro seniory a zdravotně pos žené občany. Jde o monitorování klienta v jeho bytě. V případě potřeby, ohrožení nebo krizové situace, s sknu m sňového tlačítka, které nosí klient u sebe, dojde automa cky ke spojení s operátorem dispečinku, se kterým klient, pokud mu to situace dovolí, následně komunikuje. Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně. 7

9 Služby pro zdravotně pos žené 1. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace Fibichova 469, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šťastníková zajištění komplexní služby denního stacionáře pro osoby s mentálním pos žením, a to od tří let oddělení zvýšené péče oddělení denního pobytu oddělení terapeu ckých dílen základní sociální poradenství 2. Společnost pro podporu lidí s mentálním pos žením v ČR - ŠKOLA ŽIVOTA, o.s. Mozartova 2313, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Kuboň Günther denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným pos žením po ukončení povinné školní docházky. Volnočasové ak vační programy, pracovní činnos (gastronomie, rukodělné práce aj.) 8

10 3. Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, J.Suka 1753, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Jolana Oravcová denní centrum poskytuje sociálně zdravotní služby lidem s psychiatrickou diagnózou, sociálně handicapovaným, majícím sníženou soběstačnost v základních životních úkonech 4. Domovinka, denní stacionář pro seniory Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, Mariánské nám.146, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoby: Marie Bohanesová, Jan Liberda zařízení zajišťuje denní dohled s péči o seniory a zdravotně pos žené, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat přes den sami doma. Jsou zde zajištěny ak vační a relaxační programy, podání oběda, možnost odpočinku a osobní hygieny. 9

11 5. Domov se zvláštním režimem Oáza pokoje Charita Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, K Hájku 2971, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Marie Bohanesová, Jana Kožoušková zařízení s celoročním pobytem pro osoby s duševním onemocněním 6. NÁŠ SVĚT, příspěvková organizace Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Ředitel: Ing. Petr Adamus Domov pro osoby se zdravotním pos žením - celoroční pobyt lidem s mentálním a kombinovaným pos žením, podpora jejich schopnos a dovednos vedoucí k samostatnos a začlenění do běžné společnos Domov se zvláštním režimem - zvyšování soběstačnos a vytváření dobrých životních podmínek pro uživatele s chronickým duševním onemocněním a uživatele s mentálním pos žením s poruchami chování Odlehčovací služba - podpora udržování a zachovávání dosavadního způsobu života Chráněné bydlení: podpora k cestě k nezávislos a samostatnos osob s lehkým mentálním pos žením 10

12 Poradenské služby 1. Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí Náměs 3, Frýdlant nad Ostravicí (vchod z parku) Tel: , Kontaktní osoba: Mgr. Hana Baránková, Bc. Gabriela Hlostová Zřizovatel: Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek sociálně právní poradenství (sociální dávky a pomoc, bydlení, pracovně-právní vztahy, majetkové vztahy, správní řád) manželské, párové a rodinné poradenství a psychoterapie (při prožívání náročných životních období, vztahových problémů, konfliktních situací v rodině, mezigeneračních nebo výchovných ob ží) odborné dluhové poradenství Návštěvní hodiny: pondělí: úterý: středa: čtvrtek Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 11

13 2. Centrum nové naděje, o.s. Farní 6, Frýdek-Místek Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Petr Oroszy sociálně poradenský servis občanům, kteří potřebují terapeu ckou péči v živé životní situaci, konzultační, poradenské a terapeu cké služby pro rezidenční zařízení skupinové práce s třídními kolek vy, vzdělávací programy občanská poradna v oblastech bydlení, sociální podpory a péče, majetkoprávní vztahy, rodinné a osobní záležitos, pracovněprávní vztahy, správní a soudní řízení poradna pro obě násilí Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 3. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (detašované pracoviště Centra psychologické pomoci Karviná) Jiráskova 457, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Božena Jurková Telefon:

14 Charakteris ka činnos : individuální, manželské a partnerské poradenství, rodinná terapie, krizová intervence, poradenství pro závislé a jejich blízké, sociálně právní poradenství, příprava žadatelů o osvojení a pěstounskou péči. 4. Pedagogicko-psychologická poradna Palackého 130, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Renata Vašendová Telefon: scali.cz Charakteris ka činnos : rodinná terapie a skupinová práce s dětmi s odloženou školní docházkou metodická pomoc pedagogům v oblas prevence sociálně patologických jevů, výchovným poradcům a pedagogům provádějícím reedukační péči specifických poruch učení na školách nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy 5. Poradna pro ženy a dívky J. Suka 1753, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Bc. Ivana Grüssmannová Telefon:

15 Charakteris ka činnos : poradenství v partnerských vztazích, těhotenství, v mateřství a péči o novorozence, zajištění kojenecké výbavičky sociálně slabým nastávajícím matkám, přednášky spojené s besedou na školách a dětských domovech 6. Středisko výchovné péče Celostátní krizová telefonická linka sdružení: Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 28.října 1885, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Halešová Telefon: , , Charakteris ka činnos : speciálně pedagogická diagnos ka klienta, konzultace s klientem, rodiči, školou, skupinové terapie 7. Centrum pro zdravotně pos žené Moravskoslezského kraje, o.s., (detašované pracoviště Frýdek-Místek) Kolaříkova 653, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Anna Vítečková Telefon: , Charakteris ka činnos : podpora integrace osob zdravotně handicapovaných do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost. Výchovné, vzdělávací a ak vizační služby, sociální prevence, služby osobní asistence, poradenství v oblas rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 14

16 8. Centrum pečovatelských služeb, p.o. Zámecká 1266, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Eliška Adamová Telefon: , , ředitelka p. Najmanová Charakteris ka činnos : půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za úhradu Služba je poskytována v pracovní dny od 7-15 hodin. 9. Sdružení osob nevidomých a slabozrakých /SONS ČR/ Frýdek-Místek J. Suka 1753, Frýdek-Místek Telefon: , Charakteris ka činnos : poradenství v oblas sociální problema ky o možnostech pracovního uplatnění a odborných službách, informace ke kompenzačním a rehabilitačním pomůckám 10. KAFIRA, o.s., středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Horáková Telefon: ,

17 Charakteris ka činnos : odborné sociální poradenství a sociálně ak vizační služby pro osoby se zdravotním pos žením - poškození zraku pomoc s výběrem a získáním vhodné kompenzační pomůcky počítačové kurzy, jazykové vzdělávání upravené pro potřeby osob se zrakovým pos žením volnočasové a zájmové ak vity 11. Slezská diakonie Rút - sociální rehabilitace Třída T.G.Masaryka 1101, Frýdek-Místek Vedoucí střediska: Ing. Romana Bélová Kontaktní osoba: Bc. Ivana Tichá Telefon: Charakteris ka činnos : poskytuje terénní i ambulantní formou na základě křesťanských hodnot individuální podporu osobám se zdravotním pos žením při získávání návyků a dovednos pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, seberealizovat a uplatnit se v oblas pracovní, společenské a volnočasové 12. Český červený kříž, Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek Telefon: , Charakteris ka činnos : poskytování záchranné a humanitární služby, pomoc v mimořádných událostech humanitární služby, péče o sociálně slabé občany, poradenství, oceňování a nábor dárců krve 16

18 Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 1. Azylový dům Bethel Frýdek-Místek, Slezská Diakonie Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sobek Telefon: Charakteris ka činnos : poskytuje osobám bez přístřeší - mužům a osamělým ženám přechodné ubytování, možnost provedení osobní hygieny, vyprání prádla, zajištění stravy a základního sociálního poradenství provoz zahrnuje: denní centrum, noclehárnu, ubytovnu Poznámka: přednost pro ubytování mají občané Frýdku-Místku a jeho spádové oblas 2. Domov Přístav domov se zvláštním režimem, Armáda spásy ČR Holvekova 612/38, Ostrava - Kunčičky Kontaktní osoba: kpt. Henk van Wa em Telefon:

19 Charakteris ka činnos : Služby jsou poskytovány seniorům bez přístřeší se sníženou soběstačnos. Jsou to např. uživatelé azylových domů a ubytoven, pro které již tato služba není vzhledem k jejich specifickým potřebám (snížená soběstačnost z důvodu věku, zdravotní a duševní ob že, poruchy psychiky a chování, závislos na návykových látkách) dostatečná a přiměřená. Poskytování služby mladším lidem - invalidním důchodcům bez přístřeší, avšak pouze po dobu stabilizace jejich zdravotního stavu a sociální situace do doby, než budou schopni žít samostatně, nebo být v jiném sociálním zařízení (např. Azylový dům). Tento pobyt by neměl přesáhnout dobu jednoho roku. 3. Azylový dům pro matky s dětmi Dvořákova 265/21, Havířov Telefon: onarmy.org Charakteris ka činnos : Služba je pobytová a poskytuje se matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, obzvláště bez přístřeší. 4. Charitní domov sv. Zdislavy pro matky v sni Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh Telefon: Kontaktní osoba: Anna Stuchlá Charakteris ka činnos : Služba je pobytová. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které nejsou schopny řešit svoji ob žnou a naléhavou situaci vlastními silami. 18

20 5. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Kontaktní osoba: Bc. Anita Bočková Telefon: Charakteris ka činnos : Služba je pobytová. Je dočasně poskytována ženám a matkám s dětmi, které řeší svou krizovou situaci, ztra ly bydlení. 6. Probační a mediační služba ČR Poli ckých obě 128, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Marek Tkáč Telefon: ce.cz ce.cz Charakteris ka činnos : služba je poskytována pachatelům trestných činů (včetně nezle lých a mladistvých) zprostředkování realizace alterna vních trestů a doprovodných programů obětem trestné činnos (poškození) poskytování informací o možnostech odškodnění v rámci zákona zprostředkování přímého či nepřímého jednání s pachatelem trestného činu o morální a majetkové náhradě způsobené škody - tzv. mediace 19

21 7. ŠATNÍK pro sociálně potřebné občany - ADRA Frýdek-Místek Radniční 1242, Frýdek-Místek Kontaktní osoby: Michal Čančík, B.Th Mar na Hölblingová Telefon: , Charakteris ka činnos : bezplatné poskytnu základního vybavení ošacením, případně obuví Poznámka: provozní doba: Po hodin (mimo červenec a srpen) 8. Renarkon o.p.s. - Kontaktní street centum, Frýdek-Místek Pionýrů 1757, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Kalusová Telefon: , , scali.cz práce s osobami experimentující s návykovými látkami, problémovými uživateli závislých na návykových látkách, jejich rodinnými příslušníky a partnery formou harm redis on, kontaktní práce, poradenství, krizové intervence, rodinné terapie, poskytnu hygienického a potravinového servisu, dále základního zdravotního ošetření, ergoterapie, příp. zprostředkování léčby. 20

22 Zdravotně sociální služby 1. Léčebna dlouhodobě nemocných - Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Revoluční 1282, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Ing. Petr Hartmann Telefon: zdravotnické zařízení poskytující pohospitalizační péči dlouhodobě nemocným. Návrh na doléčení vypisuje zpravidla ošetřující lékař v době hospitalizace v nemocnici. Pacientům a rodinným příslušníkům je poskytnut informační servis o možnostech následného využi sociálních služeb. 2. Diakonie ČCE - Hospic Citadela Žero nova 1421, Valašské Meziříčí Telefon: , Fax: nabízí zdravotní péči zaměřenou na odstraňování boles a fyzických ob ží, psychickou podporu a podle přání i péči duchovní 21

23 3. Odborný léčebný ústav Metylovice, příspěvková organizace Metylovice 1, Metylovice Telefon: Sanatorium poskytuje pobytovou i ambulantní léčebně preven vní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Dětské léčebné pobyty. Ambulantní rehabilitace. 4. Komplexní domácí zdravotní péče - p. Šimčáková Kontaktní osoba: Milada Šimčáková Telefon: komplexní domácí zdravotní a ošetřovatelská péče pacientů v domácím prostředí indikovaná lékařem, návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí. Služba je poskytována dle potřeby, během dne. 5. Zdravotní centrum POMAD, Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s.r.o. V. Nezvala 604, Frýdek-Místek Provozovna: J. Čapka 721, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Danuše Šebestová Telefon: FAX:

24 komplexní zdravotní ošetřovatelská péče u pacientů v domácím prostředí půjčovna zdravotních pomůcek návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí po malých chirurgických zákrocích epidurální analgezie 6. Agentura domácí péče OPORA Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně. J. Švermy 459, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Bc. Máša Blahutová Telefon: , komplexní ošetřovatelská péče v domácím prostředí u imobilních pacientů ošetřovatelská rehabilitace, odběry krve, aplikace inzulínu, opiátů, převazy ran apod. ošetřovatelská péče o pacienty v terminálním stadiu života Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně. 23

25 Služby pro dě, mládež a rodinu 1. Speciálně pedagogické centrum pro sluchově pos žené a pro dě s vadami řeči při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově pos žené ve Valašském Meziříčí, Vse nská 454, Valašské Meziříčí, tel: (detašované pracoviště Frýdek-Místek) 8.pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Alice Dužíková Kramářová speciálně pedagogická diagnos ka, ambulantní logopedická a surdopedická péče, poradenství, pomoc při výběru vhodného školského zařízení ( MŠ, ZŠ, SŠ a učilišť) 2. Středisko rané péče Ostrava Nádražní 80, Ostrava-Moravská Ostrava Kontaktní osoba: Mgr. Mar na Dunděrová Telefon: ,

26 rodinám dě s vrozeným pos žením zraku, nejvýše do 4 let, na území Moravskoslezského kraje rodinám dě s vrozeným zrakovým a kombinovaným pos žením od narození, nejvýše do 7 let, na území Moravskoslezského kraje rodinám dě s mentálním, tělesným a kombinovaným pos žením od narození, nejvýše do 7 let konzultace v domácím prostředí, ambulantní konzultace ve Středisku rané péče, poradenství 3. Základní škola a Mateřská škola Naděje Škarabelova 562, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: PaedDr. Dana Zemánková, ředitelka školy Telefon: vzdělávání a rehabilitace zdravotně pos žených dě předškolního a školního věku 25

27 Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 1. Rekreační středisko Budoucnost Nová Ves 139, Frýdlant nad Ostravicí Telefon, fax: , h p://web.quick.cz/re.budoucnost/ 2. STAMAR Restaurant Kunčičky u Bašky 249, Baška Telefon: Web: 3. Obecní úřad Janovice Telefon: , zajišťuje roznášku obědů potřebným občanům z kuchyně Základní školy Janovice Kontaktní osoba: Ludmila Machová 26

28 4. Obecní úřad Ostravice Telefon: zajišťuje rozvoz obědů pro seniory 5. Základní škola Pstruží Základní škola Pstruží Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Závodná Telefon: zajišťuje dovoz obědů pro seniory do základní školy (mimo prázdniny) 27

29 Kontakty na obecní úřady: Bílá: Obecní úřad Bílá 142 pošta Staré Hamry tel: , , fax: Čeladná: Obecní úřad Čeladná 1, tel: fax: Frýdlant nad Ostravicí: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměs 3 tel: ústředna fax:

30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: vedoucí odboru úsek sociálně právní ochrany dě , , úsek poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi , úsek poskytování příspěvku na péči , , mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně pos žené úsek péče o seniory a zdravotně pos žené, komunitní plánování Janovice: Obecní úřad Janovice 83, tel: fax:

31 Kunčice pod Ondřejníkem: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem 569, tel: fax: Malenovice: Obecní úřad Malenovice čp pošta Frýdlant n.o. tel.: mobil: Metylovice: Obecní úřad Metylovice 495, tel: fax: Ostravice: Obecní úřad Ostravice 577, tel: fax: el.podatelna: 30

32 Pstruží: Obecní úřad Pstruží 93, tel: mobil: Pržno: Obecní úřad Pržno 50, tel: mobil: , Staré Hamry: Obecní úřad Staré Hamry 283, tel: fax:

33 Zájmová činnost: Bílá Knihovna Sídlo: Kontaktní osoba: Telefon: Provozní doba: Bílá 142 (budova mateřské školy) Kateřina Kubačáková (MŠ) Čt hod. Frýdlant nad Ostravicí Klub seniorů Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Jiřina Chudějová, předsedkyně Telefon: Svaz tělesně pos žených v ČR, místní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Oldřich Moris, předseda Telefon:

34 Svaz pos žených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Jaroslav Obr Telefon: Svaz diabe ků ČR - DIA KLUB, územní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Josef Zeman Telefon: Asociace rodičů a přátel zdravotně pos žených dě v ČR - klub Míša Sídlo: Kolaříkova 653, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Soňa Běčáková, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Charakteris ka činnos : zajišťování, provozování, realizace a ochrana práv, zájmů a potřeb dě a mládeže se zdravotním pos žením a jejich rodičů Mateřské centrum Kolečko 5. května 449, Frýdlant nad Ostravicí (budova bývalé Monty školky) Poskytovatel: Charita Frýdek-Místek Telefon: Kontakt: Mgr. Radana Terezie Hlisnikovská Charakteris ka činnos : zajištění volnočasových ak vit pro rodiny s dětmi 33

35 Křesťanská akademie mladých - KAM Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí Kontakt: Bohdan Lach Telefon: Charakteris ka činnos : KAM připravuje vedoucí pro práci s mládeži a podporuje vzdělávání mládeže pořádáním anglických kempů Beskydské informační centrum Frýdlant n. O., Hlavní 308 Telefon: Knihovna Frýdlant n. O., Kadlčákova 1466 Telefon: Kontakt: Věra Kožuchová Čeladná Klub Beránci - centrum volného času Čeladná 364 Telefon: , Kontakt: Lubica Jílková, Svatava Čajánková Charakteris ka činnos : zajištění volnočasových ak vit pro rodiče s dětmi 34

36 Knihovna a Informační centrum Čeladná 714 Telefon: Kontakt: p. Kosňovská, p. Karla Čmielová Klub seniorů Sídlo: DPS, Čeladná 721 Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Krista Černá Janovice Český červený kříž, místní organizace Kontaktní osoba: Anna Kubačáková Informace, telefon: Obecní úřad Janovice, tel: Knihovna Janovice 247 Provozní doba: Po hod. Telefon: Čt 8-13 a hod. Kontaktní osoba: Taťána Němcová 35

37 Kunčice pod Ondřejníkem Knihovny: 1) Pod Stolovou 2) U kostela Kunčice pod Ondřejníkem 627 Kunčice pod Ondřejníkem 316 (v horní čás obce, nedaleko Beskydského rehabilitačního centra) (dolní část obce u kostela sv. Máří Magdalény) Kontakt: Marie Starnovská Kontakt: Radmila Zemanová Provozní doba: St hod. Provozní doba: St hod. Ostravice Klub Ostravických seniorů Ostravice 97, Charakteris ka činnos : zajištění sociálně ak vizačních Telefon: činnos, zajištění volnočasových Kontakt: Josef Frydrýšek, Ostravice 97 ak vit pro seniory Klub rodičů Ostravice, o.s. Ostravice 300 Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity Telefon: pro dě a rodiče Kontakt: Šárka Kšiňanová Informační centrum a knihovna Ostravice Telefon: Charakteris ka činnos : poskytování informací občanům Kontakt: Mar na Klimková a návštěvníkům obce, provoz knihovny, veřejná internetová stanice 36

38 Pržno Klub seniorů Pržno 50 Kontakt: předsedkyně - Ludmila Kaňáková Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity pro seniory Mateřské centrum Mašinka Pržno 50 Kontakt: Renáta Muroňová Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity pro rodiče a dě Pstruží Knihovna Pstruží 93 (budova hasičské zbrojnice) Provozní doba: Po hod. Telefon: Kontakt: Marta Pavlisková mar Staré Hamry Knihovna Kontakt: Provozní doba: Staré Hamry 306, Kulturní dům Danuše Maralíková Po hod. Út hod. 37

39 Důležitá telefonní čísla Policie ČR - sňové volání: 158 Hasičský záchranný sbor - sňové volání: 150 Záchranná služba - sňové volání: 155 Tísňová volání, tel: 112 Policie ČR, obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí Úřad práce, Detašované pracoviště Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní údaje: Náměs 10, Frýdlant nad Ostravicí Tel: , , Fax: Web: Úřad práce, Státní sociální podpora Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní údaje: Náměs 10, Frýdlant nad Ostravicí Tel: Fax: Česká správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek Kontaktní údaje: Palackého 115, Frýdek-Místek Tel: Fax:

40 Nemocnice Frýdek-Místek, tel: Zlatá linka seniorů Bezplatná linka důvěry pro seniory Kromě okamžité pomoci nabízí informace z lékařské, psychologické, právní či sociální oblas. Provoz: pondělí - pátek: 8-20 hodin. Linka důvěry Ostrava , Veřejná psychologická služba první pomoci telefonem. Provoz: pondělí - pátek: odpoledne 12-6 hodin ráno, soboty, neděle, svátky - nepřetržitě. Modrá linka , Linka slouží hlavně pro dě a mládež, ale mohou se na ni obrá t i dospělí či rodiče. Provoz: 9-21 hodin denně. Linka bezpečí Bezplatná linka důvěry pro dě a mladistvé. Pomáhá řešit složité životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady, cí se osamělí, nemají se komu svěřit a potřebují podporu a důvěru. Provoz: 24 hodin denně. Linka vzkaz domů Bezplatná linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donu k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku proza m jen uvažují. Provoz: 8-22 hodin denně. 39

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více