Služby pro zdravotně pos žené 8. Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17. Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26. Zájmová činnost 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro zdravotně pos žené 8. Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17. Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26. Zájmová činnost 32"

Transkript

1

2 Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním pos žením 3 Služby pro zdravotně pos žené 8 Poradenské služby 11 Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 17 Zdravotně sociální služby 21 Služby pro dě, mládež a rodinu 24 Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 26 Kontakty na obecní úřady 28 Zájmová činnost 32 Důležitá telefonní čísla 38

3

4 Služby pro seniory a osoby se zdravotním pos žením 1. Pečovatelská služba, organizační složka Města Frýdlantu nad Ostravicí Pionýrů 1550, Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní osoba: Irena Maršálková Telefon.: , zajištění kvalitní komplexní sociální péče seniorům a zdravotně pos ženým občanům v jejich domácnostech a v domech s pečovatelskou službou (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, rozvoz obědů, nákupy aj.) Služby jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí-pátek hod. Služba je poskytována občanům města Frýdlantu n.o.,lubna a Nové Vsi 2. Domy pro seniory a zdravotně pos žené s pečovatelskou službou Pionýrů čp. 899, 1550, 1551, Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní adresa: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Kontaktní osoba: Edita Černá bydlení pro seniory a zdravotně pos žené, kteří vedou samostatný způsob života, za případné podpory pečovatelské služby, v samostatných bytových jednotkách vel. 1+0 a 2+0 3

5 3. Byty pro seniory Kunčice pod Ondřejníkem 311 Kontaktní osoba: Oldřich Harabiš Telefon: , bydlení pro seniory v 8 samostatných bytových jednotkách (tj. 2 b.j. pro 2 páry, 6 b.j. pro jednotlivce) 4. Pečovatelská a ošetřovatelská služba Charita Frýdek-Místek F. Čejky 450, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Karlická pečovatelská služba poskytována seniorům a zdravotně pos ženým v jejich domácnostech (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, nákupy, doprovody při vyřizování osobních záležitos aj.) komplexní zdravotní a ošetřovatelská péče klientům v domácím prostředí, která je indikována prak ckým lékařem, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek Služba je poskytována Po - Ne v době od hod. 4

6 5. Pečovatelská a ošetřovatelská služba Charita Frenštát pod Radhoštěm Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Telefon: Fax: pečovatelská služba poskytována seniorům a zdravotně pos ženým v jejich domácnostech (práce v domácnos, pomoc při osobní hygieně, nákupy, doprovody při vyřizování osobních záležitos aj.) komplexní zdravotní a ošetřovatelská péče klientům v domácím prostředí, která je indikována prak ckým lékařem půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek V současné době poskytuje své služby v obci Kunčice p.o. Služba je poskytována Po - Ne v době od hod. Půjčovna pomůcek Po - Pa od hod. 6. Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek, o.s. Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek Telefon: , , Kontaktní osoba: Helena Fajkusová, ředitelka Projektu OsA 5

7 osobní asistence v domácnostech pro zdravotně pos žené občany a seniory (pomoc při zajištění základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně, nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek aj ) Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně. 7. Domov pro seniory, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: spojovatelka: , sociální úsek: ředitel: Fax: Registrovaná služba: domov pro seniory domov se zvláštním režimem Návazná služba: půjčovna kompenzačních pomůcek - kontakt p. Malinová základní sociální poradenství pobytové zařízení, která vytváří podmínky pro kvalitní a důstojný život uživatelům v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, celoročně, s orientací na uživatele se sníženou soběstačnos a schopnos sebeobsluhy. Domov pro seniory: Domov se zvláštním režimem: cílová skupina: uživatelé ve věku od 60 let, kteří jsou částečně nebo zcela nesoběstační cílová skupina: uživatelé ve věku od 45 let, kteří nemohou, vzhledem ke svému fyzickému a duševnímu stavu zůstat v přirozeném prostředí vlastního domova 6

8 8. Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké Charita, Mariánské nám.146, Frýdek-Místek Telefon: Kontaktní osoba: Jan Liberda komplexní péče o seniory vyžadující trvalou péči jinou osobou v zařízení s celoročním pobytem 9. Středisko Tísňové péče Dorkas Slezská diakonie, Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves Tel: , Tísňová péče je sociální služba určena pro seniory a zdravotně pos žené občany. Jde o monitorování klienta v jeho bytě. V případě potřeby, ohrožení nebo krizové situace, s sknu m sňového tlačítka, které nosí klient u sebe, dojde automa cky ke spojení s operátorem dispečinku, se kterým klient, pokud mu to situace dovolí, následně komunikuje. Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně. 7

9 Služby pro zdravotně pos žené 1. ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace Fibichova 469, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šťastníková zajištění komplexní služby denního stacionáře pro osoby s mentálním pos žením, a to od tří let oddělení zvýšené péče oddělení denního pobytu oddělení terapeu ckých dílen základní sociální poradenství 2. Společnost pro podporu lidí s mentálním pos žením v ČR - ŠKOLA ŽIVOTA, o.s. Mozartova 2313, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Kuboň Günther denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným pos žením po ukončení povinné školní docházky. Volnočasové ak vační programy, pracovní činnos (gastronomie, rukodělné práce aj.) 8

10 3. Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, J.Suka 1753, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Jolana Oravcová denní centrum poskytuje sociálně zdravotní služby lidem s psychiatrickou diagnózou, sociálně handicapovaným, majícím sníženou soběstačnost v základních životních úkonech 4. Domovinka, denní stacionář pro seniory Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, Mariánské nám.146, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoby: Marie Bohanesová, Jan Liberda zařízení zajišťuje denní dohled s péči o seniory a zdravotně pos žené, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat přes den sami doma. Jsou zde zajištěny ak vační a relaxační programy, podání oběda, možnost odpočinku a osobní hygieny. 9

11 5. Domov se zvláštním režimem Oáza pokoje Charita Frýdek-Místek Charita Frýdek-Místek, K Hájku 2971, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Marie Bohanesová, Jana Kožoušková zařízení s celoročním pobytem pro osoby s duševním onemocněním 6. NÁŠ SVĚT, příspěvková organizace Pržno 239, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Ředitel: Ing. Petr Adamus Domov pro osoby se zdravotním pos žením - celoroční pobyt lidem s mentálním a kombinovaným pos žením, podpora jejich schopnos a dovednos vedoucí k samostatnos a začlenění do běžné společnos Domov se zvláštním režimem - zvyšování soběstačnos a vytváření dobrých životních podmínek pro uživatele s chronickým duševním onemocněním a uživatele s mentálním pos žením s poruchami chování Odlehčovací služba - podpora udržování a zachovávání dosavadního způsobu života Chráněné bydlení: podpora k cestě k nezávislos a samostatnos osob s lehkým mentálním pos žením 10

12 Poradenské služby 1. Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí Náměs 3, Frýdlant nad Ostravicí (vchod z parku) Tel: , Kontaktní osoba: Mgr. Hana Baránková, Bc. Gabriela Hlostová Zřizovatel: Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek sociálně právní poradenství (sociální dávky a pomoc, bydlení, pracovně-právní vztahy, majetkové vztahy, správní řád) manželské, párové a rodinné poradenství a psychoterapie (při prožívání náročných životních období, vztahových problémů, konfliktních situací v rodině, mezigeneračních nebo výchovných ob ží) odborné dluhové poradenství Návštěvní hodiny: pondělí: úterý: středa: čtvrtek Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 11

13 2. Centrum nové naděje, o.s. Farní 6, Frýdek-Místek Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Petr Oroszy sociálně poradenský servis občanům, kteří potřebují terapeu ckou péči v živé životní situaci, konzultační, poradenské a terapeu cké služby pro rezidenční zařízení skupinové práce s třídními kolek vy, vzdělávací programy občanská poradna v oblastech bydlení, sociální podpory a péče, majetkoprávní vztahy, rodinné a osobní záležitos, pracovněprávní vztahy, správní a soudní řízení poradna pro obě násilí Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 3. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (detašované pracoviště Centra psychologické pomoci Karviná) Jiráskova 457, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Božena Jurková Telefon:

14 Charakteris ka činnos : individuální, manželské a partnerské poradenství, rodinná terapie, krizová intervence, poradenství pro závislé a jejich blízké, sociálně právní poradenství, příprava žadatelů o osvojení a pěstounskou péči. 4. Pedagogicko-psychologická poradna Palackého 130, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Renata Vašendová Telefon: scali.cz Charakteris ka činnos : rodinná terapie a skupinová práce s dětmi s odloženou školní docházkou metodická pomoc pedagogům v oblas prevence sociálně patologických jevů, výchovným poradcům a pedagogům provádějícím reedukační péči specifických poruch učení na školách nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy 5. Poradna pro ženy a dívky J. Suka 1753, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Bc. Ivana Grüssmannová Telefon:

15 Charakteris ka činnos : poradenství v partnerských vztazích, těhotenství, v mateřství a péči o novorozence, zajištění kojenecké výbavičky sociálně slabým nastávajícím matkám, přednášky spojené s besedou na školách a dětských domovech 6. Středisko výchovné péče Celostátní krizová telefonická linka sdružení: Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. 28.října 1885, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Halešová Telefon: , , Charakteris ka činnos : speciálně pedagogická diagnos ka klienta, konzultace s klientem, rodiči, školou, skupinové terapie 7. Centrum pro zdravotně pos žené Moravskoslezského kraje, o.s., (detašované pracoviště Frýdek-Místek) Kolaříkova 653, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Anna Vítečková Telefon: , Charakteris ka činnos : podpora integrace osob zdravotně handicapovaných do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost. Výchovné, vzdělávací a ak vizační služby, sociální prevence, služby osobní asistence, poradenství v oblas rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 14

16 8. Centrum pečovatelských služeb, p.o. Zámecká 1266, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Eliška Adamová Telefon: , , ředitelka p. Najmanová Charakteris ka činnos : půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za úhradu Služba je poskytována v pracovní dny od 7-15 hodin. 9. Sdružení osob nevidomých a slabozrakých /SONS ČR/ Frýdek-Místek J. Suka 1753, Frýdek-Místek Telefon: , Charakteris ka činnos : poradenství v oblas sociální problema ky o možnostech pracovního uplatnění a odborných službách, informace ke kompenzačním a rehabilitačním pomůckám 10. KAFIRA, o.s., středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Horáková Telefon: ,

17 Charakteris ka činnos : odborné sociální poradenství a sociálně ak vizační služby pro osoby se zdravotním pos žením - poškození zraku pomoc s výběrem a získáním vhodné kompenzační pomůcky počítačové kurzy, jazykové vzdělávání upravené pro potřeby osob se zrakovým pos žením volnočasové a zájmové ak vity 11. Slezská diakonie Rút - sociální rehabilitace Třída T.G.Masaryka 1101, Frýdek-Místek Vedoucí střediska: Ing. Romana Bélová Kontaktní osoba: Bc. Ivana Tichá Telefon: Charakteris ka činnos : poskytuje terénní i ambulantní formou na základě křesťanských hodnot individuální podporu osobám se zdravotním pos žením při získávání návyků a dovednos pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, seberealizovat a uplatnit se v oblas pracovní, společenské a volnočasové 12. Český červený kříž, Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek Telefon: , Charakteris ka činnos : poskytování záchranné a humanitární služby, pomoc v mimořádných událostech humanitární služby, péče o sociálně slabé občany, poradenství, oceňování a nábor dárců krve 16

18 Služby pro osoby vyžadující zvláštní pomoc 1. Azylový dům Bethel Frýdek-Místek, Slezská Diakonie Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sobek Telefon: Charakteris ka činnos : poskytuje osobám bez přístřeší - mužům a osamělým ženám přechodné ubytování, možnost provedení osobní hygieny, vyprání prádla, zajištění stravy a základního sociálního poradenství provoz zahrnuje: denní centrum, noclehárnu, ubytovnu Poznámka: přednost pro ubytování mají občané Frýdku-Místku a jeho spádové oblas 2. Domov Přístav domov se zvláštním režimem, Armáda spásy ČR Holvekova 612/38, Ostrava - Kunčičky Kontaktní osoba: kpt. Henk van Wa em Telefon:

19 Charakteris ka činnos : Služby jsou poskytovány seniorům bez přístřeší se sníženou soběstačnos. Jsou to např. uživatelé azylových domů a ubytoven, pro které již tato služba není vzhledem k jejich specifickým potřebám (snížená soběstačnost z důvodu věku, zdravotní a duševní ob že, poruchy psychiky a chování, závislos na návykových látkách) dostatečná a přiměřená. Poskytování služby mladším lidem - invalidním důchodcům bez přístřeší, avšak pouze po dobu stabilizace jejich zdravotního stavu a sociální situace do doby, než budou schopni žít samostatně, nebo být v jiném sociálním zařízení (např. Azylový dům). Tento pobyt by neměl přesáhnout dobu jednoho roku. 3. Azylový dům pro matky s dětmi Dvořákova 265/21, Havířov Telefon: onarmy.org Charakteris ka činnos : Služba je pobytová a poskytuje se matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, obzvláště bez přístřeší. 4. Charitní domov sv. Zdislavy pro matky v sni Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh Telefon: Kontaktní osoba: Anna Stuchlá Charakteris ka činnos : Služba je pobytová. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, které nejsou schopny řešit svoji ob žnou a naléhavou situaci vlastními silami. 18

20 5. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh Kontaktní osoba: Bc. Anita Bočková Telefon: Charakteris ka činnos : Služba je pobytová. Je dočasně poskytována ženám a matkám s dětmi, které řeší svou krizovou situaci, ztra ly bydlení. 6. Probační a mediační služba ČR Poli ckých obě 128, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Marek Tkáč Telefon: ce.cz ce.cz Charakteris ka činnos : služba je poskytována pachatelům trestných činů (včetně nezle lých a mladistvých) zprostředkování realizace alterna vních trestů a doprovodných programů obětem trestné činnos (poškození) poskytování informací o možnostech odškodnění v rámci zákona zprostředkování přímého či nepřímého jednání s pachatelem trestného činu o morální a majetkové náhradě způsobené škody - tzv. mediace 19

21 7. ŠATNÍK pro sociálně potřebné občany - ADRA Frýdek-Místek Radniční 1242, Frýdek-Místek Kontaktní osoby: Michal Čančík, B.Th Mar na Hölblingová Telefon: , Charakteris ka činnos : bezplatné poskytnu základního vybavení ošacením, případně obuví Poznámka: provozní doba: Po hodin (mimo červenec a srpen) 8. Renarkon o.p.s. - Kontaktní street centum, Frýdek-Místek Pionýrů 1757, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Kalusová Telefon: , , scali.cz práce s osobami experimentující s návykovými látkami, problémovými uživateli závislých na návykových látkách, jejich rodinnými příslušníky a partnery formou harm redis on, kontaktní práce, poradenství, krizové intervence, rodinné terapie, poskytnu hygienického a potravinového servisu, dále základního zdravotního ošetření, ergoterapie, příp. zprostředkování léčby. 20

22 Zdravotně sociální služby 1. Léčebna dlouhodobě nemocných - Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Revoluční 1282, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Ing. Petr Hartmann Telefon: zdravotnické zařízení poskytující pohospitalizační péči dlouhodobě nemocným. Návrh na doléčení vypisuje zpravidla ošetřující lékař v době hospitalizace v nemocnici. Pacientům a rodinným příslušníkům je poskytnut informační servis o možnostech následného využi sociálních služeb. 2. Diakonie ČCE - Hospic Citadela Žero nova 1421, Valašské Meziříčí Telefon: , Fax: nabízí zdravotní péči zaměřenou na odstraňování boles a fyzických ob ží, psychickou podporu a podle přání i péči duchovní 21

23 3. Odborný léčebný ústav Metylovice, příspěvková organizace Metylovice 1, Metylovice Telefon: Sanatorium poskytuje pobytovou i ambulantní léčebně preven vní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Dětské léčebné pobyty. Ambulantní rehabilitace. 4. Komplexní domácí zdravotní péče - p. Šimčáková Kontaktní osoba: Milada Šimčáková Telefon: komplexní domácí zdravotní a ošetřovatelská péče pacientů v domácím prostředí indikovaná lékařem, návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí. Služba je poskytována dle potřeby, během dne. 5. Zdravotní centrum POMAD, Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s.r.o. V. Nezvala 604, Frýdek-Místek Provozovna: J. Čapka 721, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Danuše Šebestová Telefon: FAX:

24 komplexní zdravotní ošetřovatelská péče u pacientů v domácím prostředí půjčovna zdravotních pomůcek návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí po malých chirurgických zákrocích epidurální analgezie 6. Agentura domácí péče OPORA Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně. J. Švermy 459, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Bc. Máša Blahutová Telefon: , komplexní ošetřovatelská péče v domácím prostředí u imobilních pacientů ošetřovatelská rehabilitace, odběry krve, aplikace inzulínu, opiátů, převazy ran apod. ošetřovatelská péče o pacienty v terminálním stadiu života Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně. 23

25 Služby pro dě, mládež a rodinu 1. Speciálně pedagogické centrum pro sluchově pos žené a pro dě s vadami řeči při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově pos žené ve Valašském Meziříčí, Vse nská 454, Valašské Meziříčí, tel: (detašované pracoviště Frýdek-Místek) 8.pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek Telefon: , Kontaktní osoba: Mgr. Alice Dužíková Kramářová speciálně pedagogická diagnos ka, ambulantní logopedická a surdopedická péče, poradenství, pomoc při výběru vhodného školského zařízení ( MŠ, ZŠ, SŠ a učilišť) 2. Středisko rané péče Ostrava Nádražní 80, Ostrava-Moravská Ostrava Kontaktní osoba: Mgr. Mar na Dunděrová Telefon: ,

26 rodinám dě s vrozeným pos žením zraku, nejvýše do 4 let, na území Moravskoslezského kraje rodinám dě s vrozeným zrakovým a kombinovaným pos žením od narození, nejvýše do 7 let, na území Moravskoslezského kraje rodinám dě s mentálním, tělesným a kombinovaným pos žením od narození, nejvýše do 7 let konzultace v domácím prostředí, ambulantní konzultace ve Středisku rané péče, poradenství 3. Základní škola a Mateřská škola Naděje Škarabelova 562, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: PaedDr. Dana Zemánková, ředitelka školy Telefon: vzdělávání a rehabilitace zdravotně pos žených dě předškolního a školního věku 25

27 Doplňující služby občanům - rozvoz obědů 1. Rekreační středisko Budoucnost Nová Ves 139, Frýdlant nad Ostravicí Telefon, fax: , h p://web.quick.cz/re.budoucnost/ 2. STAMAR Restaurant Kunčičky u Bašky 249, Baška Telefon: Web: 3. Obecní úřad Janovice Telefon: , zajišťuje roznášku obědů potřebným občanům z kuchyně Základní školy Janovice Kontaktní osoba: Ludmila Machová 26

28 4. Obecní úřad Ostravice Telefon: zajišťuje rozvoz obědů pro seniory 5. Základní škola Pstruží Základní škola Pstruží Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Závodná Telefon: zajišťuje dovoz obědů pro seniory do základní školy (mimo prázdniny) 27

29 Kontakty na obecní úřady: Bílá: Obecní úřad Bílá 142 pošta Staré Hamry tel: , , fax: Čeladná: Obecní úřad Čeladná 1, tel: fax: Frýdlant nad Ostravicí: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměs 3 tel: ústředna fax:

30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: vedoucí odboru úsek sociálně právní ochrany dě , , úsek poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi , úsek poskytování příspěvku na péči , , mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně pos žené úsek péče o seniory a zdravotně pos žené, komunitní plánování Janovice: Obecní úřad Janovice 83, tel: fax:

31 Kunčice pod Ondřejníkem: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem 569, tel: fax: Malenovice: Obecní úřad Malenovice čp pošta Frýdlant n.o. tel.: mobil: Metylovice: Obecní úřad Metylovice 495, tel: fax: Ostravice: Obecní úřad Ostravice 577, tel: fax: el.podatelna: 30

32 Pstruží: Obecní úřad Pstruží 93, tel: mobil: Pržno: Obecní úřad Pržno 50, tel: mobil: , Staré Hamry: Obecní úřad Staré Hamry 283, tel: fax:

33 Zájmová činnost: Bílá Knihovna Sídlo: Kontaktní osoba: Telefon: Provozní doba: Bílá 142 (budova mateřské školy) Kateřina Kubačáková (MŠ) Čt hod. Frýdlant nad Ostravicí Klub seniorů Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Jiřina Chudějová, předsedkyně Telefon: Svaz tělesně pos žených v ČR, místní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Oldřich Moris, předseda Telefon:

34 Svaz pos žených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Jaroslav Obr Telefon: Svaz diabe ků ČR - DIA KLUB, územní organizace Sídlo: Domov pro seniory, Padlých hrdinů 312, Frýdlant n. O. Kontaktní osoba: Josef Zeman Telefon: Asociace rodičů a přátel zdravotně pos žených dě v ČR - klub Míša Sídlo: Kolaříkova 653, Frýdek-Místek Kontaktní osoba: Soňa Běčáková, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: Charakteris ka činnos : zajišťování, provozování, realizace a ochrana práv, zájmů a potřeb dě a mládeže se zdravotním pos žením a jejich rodičů Mateřské centrum Kolečko 5. května 449, Frýdlant nad Ostravicí (budova bývalé Monty školky) Poskytovatel: Charita Frýdek-Místek Telefon: Kontakt: Mgr. Radana Terezie Hlisnikovská Charakteris ka činnos : zajištění volnočasových ak vit pro rodiny s dětmi 33

35 Křesťanská akademie mladých - KAM Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí Kontakt: Bohdan Lach Telefon: Charakteris ka činnos : KAM připravuje vedoucí pro práci s mládeži a podporuje vzdělávání mládeže pořádáním anglických kempů Beskydské informační centrum Frýdlant n. O., Hlavní 308 Telefon: Knihovna Frýdlant n. O., Kadlčákova 1466 Telefon: Kontakt: Věra Kožuchová Čeladná Klub Beránci - centrum volného času Čeladná 364 Telefon: , Kontakt: Lubica Jílková, Svatava Čajánková Charakteris ka činnos : zajištění volnočasových ak vit pro rodiče s dětmi 34

36 Knihovna a Informační centrum Čeladná 714 Telefon: Kontakt: p. Kosňovská, p. Karla Čmielová Klub seniorů Sídlo: DPS, Čeladná 721 Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Krista Černá Janovice Český červený kříž, místní organizace Kontaktní osoba: Anna Kubačáková Informace, telefon: Obecní úřad Janovice, tel: Knihovna Janovice 247 Provozní doba: Po hod. Telefon: Čt 8-13 a hod. Kontaktní osoba: Taťána Němcová 35

37 Kunčice pod Ondřejníkem Knihovny: 1) Pod Stolovou 2) U kostela Kunčice pod Ondřejníkem 627 Kunčice pod Ondřejníkem 316 (v horní čás obce, nedaleko Beskydského rehabilitačního centra) (dolní část obce u kostela sv. Máří Magdalény) Kontakt: Marie Starnovská Kontakt: Radmila Zemanová Provozní doba: St hod. Provozní doba: St hod. Ostravice Klub Ostravických seniorů Ostravice 97, Charakteris ka činnos : zajištění sociálně ak vizačních Telefon: činnos, zajištění volnočasových Kontakt: Josef Frydrýšek, Ostravice 97 ak vit pro seniory Klub rodičů Ostravice, o.s. Ostravice 300 Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity Telefon: pro dě a rodiče Kontakt: Šárka Kšiňanová Informační centrum a knihovna Ostravice Telefon: Charakteris ka činnos : poskytování informací občanům Kontakt: Mar na Klimková a návštěvníkům obce, provoz knihovny, veřejná internetová stanice 36

38 Pržno Klub seniorů Pržno 50 Kontakt: předsedkyně - Ludmila Kaňáková Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity pro seniory Mateřské centrum Mašinka Pržno 50 Kontakt: Renáta Muroňová Charakteris ka činnos : volnočasové ak vity pro rodiče a dě Pstruží Knihovna Pstruží 93 (budova hasičské zbrojnice) Provozní doba: Po hod. Telefon: Kontakt: Marta Pavlisková mar Staré Hamry Knihovna Kontakt: Provozní doba: Staré Hamry 306, Kulturní dům Danuše Maralíková Po hod. Út hod. 37

39 Důležitá telefonní čísla Policie ČR - sňové volání: 158 Hasičský záchranný sbor - sňové volání: 150 Záchranná služba - sňové volání: 155 Tísňová volání, tel: 112 Policie ČR, obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí Úřad práce, Detašované pracoviště Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní údaje: Náměs 10, Frýdlant nad Ostravicí Tel: , , Fax: Web: Úřad práce, Státní sociální podpora Frýdlant nad Ostravicí Kontaktní údaje: Náměs 10, Frýdlant nad Ostravicí Tel: Fax: Česká správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek Kontaktní údaje: Palackého 115, Frýdek-Místek Tel: Fax:

40 Nemocnice Frýdek-Místek, tel: Zlatá linka seniorů Bezplatná linka důvěry pro seniory Kromě okamžité pomoci nabízí informace z lékařské, psychologické, právní či sociální oblas. Provoz: pondělí - pátek: 8-20 hodin. Linka důvěry Ostrava , Veřejná psychologická služba první pomoci telefonem. Provoz: pondělí - pátek: odpoledne 12-6 hodin ráno, soboty, neděle, svátky - nepřetržitě. Modrá linka , Linka slouží hlavně pro dě a mládež, ale mohou se na ni obrá t i dospělí či rodiče. Provoz: 9-21 hodin denně. Linka bezpečí Bezplatná linka důvěry pro dě a mladistvé. Pomáhá řešit složité životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady, cí se osamělí, nemají se komu svěřit a potřebují podporu a důvěru. Provoz: 24 hodin denně. Linka vzkaz domů Bezplatná linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donu k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku proza m jen uvažují. Provoz: 8-22 hodin denně. 39

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit

II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 7 Domy s pečovatelskou službou - podrobnosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI

Rok vydání 2011. Katalog sociálních služeb statutárního města Karviná 1. SENIOŘI OBSAH: strana 1. SENIOŘI Městský klub seniorů Karviná-Hranice 4 Klub seniorů Karviná-Ráj, Borovského 5 Klub seniorů Karviná-Ráj, U Lesa 6 Klub seniorů Karviná-Ráj, V Aleji 7 Klub seniorů Karviná-Staré

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více