Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady"

Transkript

1 LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 1/2015 Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb V Poděbradech dne Platnost: Schváleno dne: Schválil: Mgr. Jaromír Novák ředitel Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

2 Obsah směrnice: 1) Základní informace organizace 2) Cílová skupina 3) Zhodnocení cílů služby 4) Nové cíle služby 5) Poslání 6) Principy služby 7) Předcházení předsudkům pro ochranu klientů v důsledku poskytování sociální služby 8) Podmínky pro uplatňování vlastní vůle klientů 9) Kapacita poskytované sociální služby 10) Popis služeb 11) Způsob financování 12) Prezentace veřejného závazku 13) Výroční zpráva 14) Závěrečná ustanovení 2

3 Veřejný závazek Domov pro seniory Luxor Poděbrady Motto: Všichni budeme jednou staří a nikde není psáno, že se z procházky budeme vracet domů, ale do domova. Cítíte ten rozdíl? Až zmizí, budeme u cíle! 1) Základní informace organizace Název organizace: Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb IČ: Právní forma organizace: příspěvková organizace Název sociální služby: Domov pro seniory Identifikátor služby: Domovy pro seniory Adresa: Tyršova 678/ 21, Poděbrady III Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Kontaktní osoba: Mgr. Jaromír Novák ředitel organizace Telefonní kontakt: telefon: telefon: telefon: sociální pracovnice telefon: web: 2) Cílová skupina Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči a jsou občany členských států Evropské unie a mají trvalý pobyt na území České republiky. Zařízení je vhodné zejména pro mobilní a imobilní klienty, kteří mohou sami nebo s dopomocí plně využít ideálního umístění Domova pro seniory Luxor (dále jen Domov) v lázeňském prostředí s širokou nabídkou kulturních podniků. Sociální služba není poskytována osobám v akutní nebo nestabilizované duševní nemoci, závislosti, a osobám, které nevyhovují podmínkám otevřeného zařízení na základě posouzení praktického případně ošetřujícího nebo jiného odborného lékaře. Osoby s poruchou prostorové orientace 3

4 by se opuštěním budovy bez ohlášení mohli sami ohrozit na zdraví, protože budova Domova je po celý den otevřena. Naše služba je určena osobám ve věku 60 let a výše. Služby Domova pro seniory LUXOR Poděbrady neposkytujeme dle 91 odst. 3) zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění novel, dále dle 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle našich podmínek poskytování sociální služby: pokud osoba žádá druh služby, který neposkytujeme, i s ohledem na vymezení cílové skupiny, při naplnění kapacity Domova, osobám, které žádají o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy jiný poskytovatel, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, osobám, které jsou uživateli návykových látek, (alkoholismus, drogová závislost). 3) Zhodnocení cílů služby Hlavním cílem Domova je spokojený klient. To znamená vytvořit takové prostředí, které by se co nejvíce blížilo domovu a současně nabídnout možnost plnohodnotného života (ubytování, strava odpovídající požadavkům racionální výživy, zdravý životní styl, kvalitní úkony péče, nabídka aktivit, kvalitní ošetřovatelskou péči, vhodné vybavení pokojů, spokojenost s personálem). Plnění tohoto cíle měříme minimálně 2x ročně dotazníkem spokojenosti klientů. Cílem je alespoň 85% spokojenost klientů. Snažíme se ověřovat naplňování tohoto cíle průběžně v rámci osobních jednání s klienty, rodinnými příslušníky a dalšími osobami, které jsou s naší službou zainteresováni. Jistým kritériem pro hodnocení spokojenosti je i řada děkovných dopisů i slovních uznání od rodinných příslušníků. Obzvláště povzbudivá pro naše zaměstnance byla slova uznání od velvyslankyně velké Británie a Dánského velvyslance, kteří v lednu a listopadu náš Domov navštívili. Spokojenost měříme i podle počtu podaných stížností a připomínek v daném roce. Každý má možnost své přání, připomínku či stížnost vhodit anonymně do schránek důvěry, které jsou umístěné v 1. a 3. n. p. Každý měsíc je pořádán tzv. Výbor obyvatel, kde se schází zástupci klientů a personál a projednává chod celého zařízení. 4

5 HODNOCENÍ: Dotazník byl v únoru rozdán klientům nezávislou studentkou na odborné praxi, pokud klient projevil zájem, dotazník s ním vyplnila. Dotazník vyplnilo 28 klientů (40 %) z celkového počtu 70 klientů. Spokojenost projevilo 89 % klientů z dotazovaných. Klienti byli dále převážně spokojeni s péčí vlastního lékaře. Velice pozitivně hodnotí péči sester, rehabilitačních sester i sociálních pracovnic (90%). Strava, úklid i nabídka aktivit jsou hodnoceny na výbornou. Hodnoceny byly i aktivity pořádané nebo zprostředkované Domovem. 89 % klientů aktivity hodnotí kladně a nejoblíbenější aktivity jsou hudba, UTV, harmonika, film, přednášky, cvičení a společenské akce. Další dotazování probíhalo v červnu. Dotazování se týkalo konkrétně aktivizace. Dotazník vyplnilo 55 klientů (79 %) z celkového počtu 70 klientů. 69 % klientů navštěvuje aktivity a společenské akce v našem Domově pro seniory. Neoblíbenější aktivity jsou: hudba obecně, univerzita třetího věku, dechovka s kávou a film. 65% klientů má rádo canisterapii. 67% klientů nejraději chodí na procházky ven, z toho 33% klientů uvedlo, že chodí ven často. Nejčastěji ven klienty vozí příbuzní (40%), dále pak personál (39%). Stížnosti, připomínky a zápisy z Výboru obyvatel jsou uloženy v kanceláři sociální pracovnice. Rozvojové cíle: Pro zkvalitnění života klientů v zařízení a pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců bylo v minulých letech realizováno: Krátkodobý plán (do 1 roku): Signalizační zařízení s funkcí upozornění na odchod méně orientovaných klientů mimo budovu. HODNOCENÍ: S tímto opatřením byla oslovena tři zařízení s dotazem na příklad dobré praxe. Bohužel signalizační systém nevyužívají v takové formě, jak by byl vhodný aplikovat pro náš Domov. Riziko vycházející ze zdravotních stavů klientů se již delší dobu neobjevuje. V rámci možných konzultací byl zvolen závěr, že toto opatření nebudeme realizovat. Rozšíření nabídky aktivit nejprve s důrazem na tvořivou činnost klientů a dále pro klienty se sníženou orientací. HODNOCENÍ: V roce 2014 se pod vedením sociálně aktivizační pracovnice realizoval pravidelně vždy v pátek Výtvarný kroužek či Tvořivý pátek dále se konaly stolní hry jako např. Člověče, nezlob se! nebo Dáma, kde se mohli klienti uplatnit v různých kreativních činnostech od výtvarných technik až po šití, práci se sušenými květinami, osazování truhlíků a další. Kroužky tvořivých činností mají 5

6 stálou návštěvnost klientů. Dále je v rámci aktivizace pořádáno i pro klienty, kteří jsou méně orientovaní promítání fotografií z nejrůznějších společenských akcí, výstav a soutěží. Cílem je přiblížit běžný život klientům, kteří nemají tolik možností běžně se účastnit pořádaných aktivit mimo Domov. Samostatné tvořivé aktivity nebyly cíleně pro klienty se sníženou orientací uskutečněny. Zabezpečení parkovacích ploch před Domovem pro klienty, návštěvy, personál, lékaře aj. HODNOCENÍ: Opakovaně projednáváno s vedením města Poděbrady. Realizace parkovacích míst domluvena s radou města pro rok Pokusit se zrealizovat přání pro klienty v rámci projektu Plníme přání seniorům. HODNOCENÍ: Do projektu jsme se zapojili jako zařízení i klient jako jednotlivec. Přání klienta a ani přání našeho zařízení nebyla vybrána. Celkem se do projektu zařadilo 413 přání a vybráno bylo pouze 40 z nich. Zúčastnit se Týdne sociálních služeb a realizovat dny otevřených služeb pro veřejnost. HODNOCENÍ: V měsíci říjnu byly zrealizovány dny otevřených dveří. Personál Domova se účastnil konference APSS. Klienti našeho domova se zúčastní soutěže Šikovné ruce našich seniorů 2014 v Lysé nad Labem. HODNOCENÍ: V měsíci červnu se klienti zúčastnili soutěže Šikovné ruce našich seniorů, jak jednotlivci, tak i jako kolektiv. Za účast v soutěži obdrželi klienti Pamětní listy a odznak. Dále jsme v Lysé nad Labem prezentovali 4 dny služby Luxoru Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory a Komunitní centrum se službami: Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Zajistit ekonomické prostředky pro rozšíření počtu pracovníků v přímé péči. HODNOCENÍ: Počet pracovníků přímé péče byl oproti minulému roku navýšen. Střednědobý plán (do 3 let): Zkvalitnění bydlení - nákup speciálních křesel pro klienty a dovybavení pokojů klientů televizory. HODNOCENÍ: V průběhu roku 2014 bylo pořízeno v rámci zkvalitnění bydlení pro klienty: pojízdná křesla polohovatelná polstrovaná i se stolečky (2 ks), televizor (1ks), chodítko předloketní (1 ks). Dále bylo zakoupeno zvedací zařízení, které zkvalitní péči o méně pohyblivé klienty. 6

7 Rozšířit nabídku výběru stravy - přidat jeden další den, kdy si klienti mohou zvolit ze dvou variant jídel. HODNOCENÍ: Díky konvektomatu rozšířen sortiment zdravých a nových jídel (saláty, ryby, zeleninové pokrmy a další). 4) Nové cíle služby Cíl služby je poskytovat seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Vytvořit takové prostředí, které by se co nejvíce blížilo domovu a současně nabídnout možnost plnohodnotného života (ubytování, stravy odpovídající požadavkům racionální výživy, zdravý životní styl, kvalitní úkony péče, nabídka aktivit, kvalitní ošetřovatelskou péči, vhodné vybavení pokojů, spokojenost s personálem). Dosáhnout tohoto cíle chceme především prostřednictvím naplňování individuálního plánu péče, práce ošetřujícího personálu za spolupráce sociálních pracovnic a zdravotních a rehabilitačních sester s podporou vedení organizace. Rozvojové cíle do 1 roku: Rozvojové cíle jsou výrazně limitovány ekonomickou situací a skladbou nově přijímaných klientů. Zkvalitnění bydlení - nákup speciálních křesel pro klienty a dovybavení pokojů klientů televizory. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, provozní úsek, zdravotní úsek Rozšířit nabídku výběru stravy- přidat jeden další den, kdy si klienti mohou zvolit ze dvou variant jídel. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, stravovací úsek Zakoupení stroje na značení prádla klientů. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, provozní úsek Zúčastnit se semináře Demence v obrazech prohloubení kvalifikace pracovníků přímé péče. Termín realizace: od do Zodpovídá: zdravotní usek, sociální úsek 7

8 Zvýšení motivace pro zaměstnance a dobrovolníky v rámci veřejného uznání (např. Cena Ď nebo ocenění v rámci Dne Poděbrad), což vede také k možnosti vyšší motivace a tím i ke zkvalitnění odváděné práce pracovníky Luxoru. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace Zúčastnit se aktivit, které jsou zaměřené pro seniory (např. Šikovné ruce našich seniorů, den otevřených dveří v rámci měsíce seniorů, turnaj spol. her, spolupráce s Rotaract klubem Poděbrady). Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, sociální úsek Zrealizovat focení kalendáře na rok 2016 s klienty Domova. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, sociální úsek Rozvojové cíle do 3 let: 1. Výmalba vnitřních prostor domova. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, provozní úsek 2. Doplnit nejdůležitější písemné dokumenty na webových stránkách Domova slovním komentářem. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, sociální úsek 3. Zvýšení počtu dvoulůžkových pokojů. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace 4. Zajištění obnovy smlouvy pronájmu kuchyně na další léta s městem Poděbrady. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace 5. Pokračování ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. s Parkinson klubem Poděbrady pořádání společných setkání a turnajů spol. her nebo s dalšími Domovy pro seniory ve Středočeském kraji). Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace, sociální úsek Rozvojové cíle do 5 let: 1. Vystavět bezbariérový přístup na zahradu Domova. 8

9 Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace 2. Zajistit rozšíření služby Domova pro seniory i pro klienty trpící různými typy demencí v rámci Domova se zvláštním režimem. Termín realizace: od do Zodpovídá: ředitel organizace 5) Poslání Posláním Domova je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali součástí místního společenství. Cílem Domova je poskytovat seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. 6) Principy služby Naše služby jsou založené na principech: individuální přístup ke klientům znamená takový přístup, který se vztahuje přímo k jednotlivci ke klientovi. Znamená to tedy, že se snažíme poskytovanou sociální službu přizpůsobovat potřebám klientů. týmová spolupráce všech pracovníků jedná se o kooperativní jednání jednotlivých členů pracovního týmu Domova. Jednotliví členové týmu spolu spolupracují na dosažení shodného cíle, a to poskytování kvalitní sociální pobytové služby pro seniory. zachování soukromí soukromím je myšlena osobní oblast klienta. Jedná se o zachování schopnosti či práva zadržovat informace o sobě, ale také o hmotný a myšlenkový prostor. Soukromí klienta je chráněno. zachování lidské důstojnosti a dodržování práv klientů - patří k základním hodnotám lidské existence a považujeme ji se za nejvyšší hodnotu související s kvalitou života podmíněnou zdravotním stavem, zdravotním postižením i způsobem poskytování sociálních služeb. 9

10 7) Předcházení předsudkům pro ochranu klientů v důsledku poskytování sociální služby Posílení pozitivního přístupu veřejnosti k lidem, se kterými v sociálních službách pracujeme. Důležité jak mluvíme o lidech, jak se chováme a jednáme s nimi, vytváříme pro ostatní představu o tom, jací jsou. Podpora člověka vykonávat činnosti, které jsou adekvátní jeho věku. Např. běžně se oblékat, obklopit ho jeho věcmi. Všichni klienti denně používají osobní civilní oblečení bez označení na viditelném místě. Sociální začlenění do společnosti a okolí tím, že je Domov celý den otevřen a návštěvy jsou možné v maximální míře, klienti se mohou zapojovat do kulturních akcí pořádanými ve městě (např. výlety, besedy, divadlo ), klienti mohou podle svých schopností domov opouštět, do Domova přicházejí s programy žáci základní umělecké školy, mateřských škol, základních a středních škol, jsme otevřeni dobrovolníkům. Vyjádření respektu k člověku využívající naše služby, tím že se k němu chováme se stejným respektem jako k ostatním lidem (např. oslovování dle přání, tykání pouze po předchozí oboustranné domluvě). Klienta představovat pozitivně vždy jeho jménem, jaké má schopnosti a dovednosti, jak s ním navázat komunikaci a pomoci navázat vztah představením. Informovanost o službě a klientech kladně na internetových stránkách organizace, v místním tisku, možnosti návštěvy zařízení, exkurze, pořádáním dnů otevřených dveří. Klient je pro nás na prvním místě, službu poskytujeme s důrazem na člověka a jeho běžné lidské potřeby a zájmy. Odmítáme značkování podle psychologických a zdravotních diagnóz, pracovníci našeho Domova by měli být příkladem pro zbytek společnosti. Je neomluvitelné používat termíny typu ležáci, marodka, dementi apod. 8) Podmínky pro uplatňování vlastní vůle klientů Klient je omezen v komunikaci - pokud je klient nekomunikativní nebo má problémy s komunikací, používáme jednoduché kratší věty, zmírníme tempo rozhovoru, ponecháme dostatečný prostor k vyjádření, spolupracujeme s rodinou či osobou blízkou. Uplatníme i jiné metody (alternativní nebo augmentativní prvky komunikace) např. komunikační tabulku, obrázky, fotografie, mimika obličeje, gesta aj. Individuální plánování služby - každý klient má přiděleného klíčového pracovníka (důvěrníka) který je s ním v pravidelném kontaktu a pomáhá mu uplatňovat jeho vůli 10

11 a přizpůsobovat službu jeho potřebám. V rámci individuálního plánování dochází k individuálnímu nasmlouvání služby. Volba volnočasové aktivity - klient si může zvolit aktivity, které chce v domově navštěvovat. Není personálem nucen, pouze motivován, informován a je mu poskytnuta potřebná podpora. 9) Kapacita poskytované sociální služby Kapacita je 70 klientů Domova pro seniory Luxor Poděbrady. Klienti žijí v 10 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích. Zájemce o službu se stane žadatelem po podání kompletní žádosti o poskytování sociální služby. Žadatelé o službu domova pro seniory jsou zařazováni do pořadníku dle hodnotících kritérií, která stanoví zřizovatel. Na volné místo vybírá nového klienta ustanovená Komise pro hodnocení žádostí a výběr nových klientů. 10) Popis služeb Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální nebo zdravotní situaci. To znamená ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, zabezpečujeme pomoc při péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti, ošetřovatelskou a rehabilitační péči a další služby. Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy. Dle 49 zákona č. 108/2006, o sociálních službách poskytuje Domov pro seniory tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) úkony péče, d) ošetřovatelská a rehabilitační péče. Úkony péče jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) aktivizační činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 11

12 11) Způsob financování Financování organizace je vícezdrojové. Zdroje finančních prostředků jsou následující: příspěvky od zřizovatele, státní dotace (MPSV), úhrady od klientů (ubytování, strava, příspěvek na péči), úhrady zdravotních pojišťoven, dotace Úřadu práce, sponzorské dary 12) Prezentace veřejného závazku Na webových stránkách Luxoru Poděbrady, v kanceláři sociální pracovnice, v sekretariátu v šanonu spolu s vnitřními předpisy, na chodbách, v elektronické podobě pro zaměstnance ve sdílených dokumentech. 13) Výroční zpráva Výroční zpráva zpráva o činnosti spolu s rozborem hospodaření je zpracovávána do konce 1. čtvrtletí jedenkrát ročně vždy za předcházející rok. Je uveřejněna na webových stránkách Luxoru Poděbrady, v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí u ředitele Luxoru Poděbrady. 14) Závěrečná ustanovení Rozsah působnosti: platí pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Za aktualizaci zodpovídá sociální pracovnice Za kontrolu zodpovídá: ředitel Tato směrnice ruší směrnici č. 06/2014 ze dne Účinnost směrnice: od do odvolání 12

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více