SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU"

Transkript

1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č. 1 - Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Příloha č. 2 - Pravidly pro nakládání s klíči Příloha č. 3 - Postupy při konkrétních havarijních situacích a mimořádných událostech Schválil: Ing. Ivana Vardanová Platnost od:

2 Vnitřní pravidla SENIOR Otrokovice, příspěvkové organizace se sídlem v Otrokovicích, ul. Školní 1299 (dále jen SENIOR ) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále ze Zřizovací listiny a Organizačního řádu SENIORu, schváleného zřizovatelem městem Otrokovice. Vnitřní pravidla upravují: veřejný závazek Domova pro seniory základní podmínky soužití uživatelů služby SENIORu práva a povinnosti uživatelů služby rozsah podpory a péče, poskytované uživatelům zaměstnanci SENIORu Článek 1. Veřejný závazek domova pro seniory Senior Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby. Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Otrokovice. Domov pro seniory SENIOR Otrokovice poskytuje pobytové služby v Domovech pro seniory celoročně a to vždy na základě vzájemné dohody s uživatelem podle jeho individuálních potřeb. Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím. Služby domova pro seniory budova A, B jsou určeny: seniorům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu, s částečnou ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti ani s pomocí rodiny nebo terénní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Služby v Domově pro seniory nejsou určeny: seniorům, kteří prokazatelně (dle vyjádření lékaře) nespadají do výše uvedené cílové skupiny seniorům, kteří potřebují prokazatelně (dle vyjádření lékaře) stálou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení, případně jinou specializovanou odbornou péči seniorům s úplnou ztrátou soběstačnosti seniorům, kteří nejsou schopni pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci seniorům, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití seniorům, kteří by svým umístěním v zařízení pouze řešili rodinou bytovou situaci a z jiných závažných důvodů službu nepotřebují seniorům, kteří prokazatelně (dle vyjádření lékaře) potřebují jiné sociální služby např. pro mentální, smyslové postižení 2

3 službu nemůžeme poskytnout taktéž z důvodu plného obsazení domova. Poskytujeme tyto základní služby ubytování v obytných jednotkách, v jedno- a dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování, stálou ošetřovatelskou a zdravotní péči pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně; zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře, zprostředkování lékařské péče pravidelné návštěvy praktického lékaře i odborných lékařů, v případě potřeby zajištění odborného vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ostatní služby praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid pokojů, základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování osobních záležitostí, kulturní a společenský život zprostředkování kontaktů se společenským okolím, příležitost k zájmovým činnostem, využití jednotlivých terapií, náboženské programy a bohoslužby. Dále mohou uživatelé využívat následujících služeb: kadeřnictví, holičství, pedikúru, masáže, možnost nakoupit si drobné zboží, nákupy s donáškou na pokoj, knihovnu apod. Zásady poskytované služby vychází se zásad SENIORu: úcta k člověku projevená citlivým, chápavých a tolerantním přístupem, individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby, respektování vlastního rozhodnutí člověka, maximální soukromí člověka, podpora směřující k udržení nezávislosti člověka, loajalita a týmový duch v organizaci. Cíle Domova pro seniory navazují na střednědobé cíle SENIORu: V domově pro seniory jsou zaváděny standardy kvality. Funguje kvalitní systém individuálního plánování služeb pro uživatele. Vznikají metodické postupy práce a pravidla, podle kterých se postupuje. Na základě vzdělávacího plánu organizace se zaměstnanci profesně rozvíjejí. Zaměstnancům domova pro seniory je zajištěna podpora nezávislým odborníkem. Pravidelně je zjišťována kvalita úrovně služeb v domově pro seniory. Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Prostředí, ve kterém jsou služby Domova pro seniory poskytovány - budova A, B, prochází stavebními úpravami za účelem modernizace a zlepšení technické vybavenosti budov. Článek 2. Přijetí do zařízení 1. Přijetí uživatele do zařízení se děje na základě podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem (ředitelkou organizace) a uživatelem. Smlouva je připravena sociální pracovnicí na základě informací zjištěných při jednáních se zájemcem o službu, případně z jednání s jeho blízkými a je podepsána v den předání 3

4 obytné jednotky, případně v den jeho přijetí do zařízení (pokud je ubytován na dvoulůžkový pokoj). 2. Při přijetí nového uživatele do zařízení postupují všichni zaměstnanci podle vypracovaného metodického postupu - Přijetí uživatele do zařízení. Postup, podle kterého zaměstnanci postupují, je přístupný uživatelům v každém místě poskytování služby budova A, B společné prostory (přízemí budovy). Článek 3. Ubytování 1. Ubytování se poskytuje uživatelům v obytných jednotkách nebo dvoulůžkových pokojích. Obytná jednotka i dvoulůžkový pokoj má své vlastní sociální zařízení, balkon (terasu) a kuchyňskou linku. 2. Uživatel má možnost si zvolit, zda chce být přihlášen k trvalému pobytu na adresu Domova pro seniory (Školní, K.Čapka) nebo si ponechat původní trvalé bydliště. Při přihlášení trvalého pobytu může požádat o pomoc sociální pracovnice zařízení. 3. Vybavení obytné jednotky zajišťuje uživatel svým vlastním nábytkem. 4. V případě ubytování do vybaveného pokoje, jehož součástí je elektrické polohovací lůžko, noční stolek, senior křeslo, židle, jídelní stůl, komoda a skříňka, má uživatel možnost vybavit si pokoj drobnými oblíbenými předměty (obrázky, křeslo, fotografie, květiny, apod.). 5. Předaná obytná jednotka (pokoj) se nestává vlastnictvím uživatele, ale je mu předána do užívání po dobu jeho pobytu v SENIORu. 6. Uživatel služby se po svém přijetí ubytuje v obytné jednotce (pokoji) v budově A nebo B dle rozhodnutí poskytovatele služby. 7. Součástí úhrady za ubytování je i odběr elektrické energie, přestože je každá obytná jednotka (pokoj) vybavena elektroměrem (slouží pouze pro kontrolní odpočet). Uživatelé služby si mohou doplnit vybavení obytné jednoty nebo pokoje i vlastními drobnými elektrospotřebiči a užívat je s ohledem na ostatní spolubydlící. U všech elektrospotřebičů je nutná pravidelná revize prováděná zaměstnancem organizace a první revizi je třeba provést při přijetí do zařízení. Po revizi je posouzeno, zda elektrospotřebič může být v domově bezpečně používán. 8. Telekomunikační poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí uživatelé ze svých prostředků. Při přihlášení přijímače na poště mohou požádat o pomoc sociální pracovnici. Pokud na dvoulůžkovém pokoji jeden z uživatelů nesouhlasí s užíváním televize nebo rádia, je poslech umožněn přes sluchátka, které si druhý z uživatelů pořídí. 9. Součástí úhrady za ubytování je i praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně jeho drobných oprav. Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přinesl, je třeba z provozních důvodů prádelny označit (lze dohodnout až po nastěhování s pracovnicí prádelny). Na dvoulůžkových pokojích má každý z uživatelů šatní lístek. 10. Potraviny, alkohol, jako i jiné věci (prázdné lahve, sklenice, noviny.) lze přechovávat jen pro osobní potřebu v přiměřeném množství. 11. Uživatel je povinen šetřit majetek SENIORu i majetek jiných uživatelů. Při jeho úmyslném poškození nebo poškození z nedbalosti je uživatel povinen uhradit náklady související s opravou nebo jeho náhradou. 12. Každá obytná jednotka (pokoj) je uzamykatelná a uživatel služby má od ní vlastní klíč. Uživatel má možnost uzamykat zevnitř obytnou jednotku (pokoj) pomocí speciálního (kolíkového) klíče. Tento klíčový systém umožňuje přímému obslužnému personálu vstup do pokojů zejména při poskytování péče a to s ohledem na soukromí uživatele. Rezervní klíč od pokoje uživatele je uložen v pracovně sester a je použit pouze 4

5 v mimořádných situacích. Z bezpečnostních důvodů není dovolena výměna zámkových vložek za vlastní. Každý uživatel je při přijetí do zařízení seznámen s Pravidly pro nakládání s klíči od obytných prostor uživatelů, které jsou přílohou těchto pravidel. 13. Při odchodu ze zařízení (na dovolenou, do zdravotnického zařízení) je obytná jednotka (pokoj) vždy uzamčena až do návratu uživatele, pokud se nejedná o dvoulůžkový pokoj. 14. Pro vstup do budovy slouží elektronické čipy, které při nástupu do zařízení obdrží každý uživatel proti podpisu při jeho ztrátě je uživatel povinen zaplatit vzniklou škodu organizaci. Po zaplacení obdrží nový čip. 15. V zařízení není bráněno soužití uživatelů opačného pohlaví v jedné obytné jednotce (pokoji). 16. Prostory v SENIORu jsou opatřeny citlivými požárními hlásiči, proto je ve všech vnitřních prostorách zákaz kouření. Kouřit lze jen v prostorách k tomu vymezených vstupy budov. Uživatelům je doporučeno, aby ke kouření využívali své balkony (terasy). 17. Uživatelé jsou v průběhu pobytu seznamováni a informováni o tom, jak postupovat v případě, že nastane nečekaná havarijní nebo nouzová situace. Přílohou těchto pravidel jsou postupy při konkrétních havarijních situacích a mimořádných událostech. 18. Při nevyhovujícím soužití uživatelů ve dvoulůžkovém pokoji lze na základě jejich žádosti, popř. se souhlasem uživatele z důvodu provozních změn, provést přestěhování uživatele na jiný pokoj, případně výměnu mezi uživateli. Toto se děje po dohodě s uživatelem a je přihlédnuto k doporučení vrchní sestry, vedoucí PSP, sociálních pracovnic či klíčového pracovníka. Článek 4. Odpovědnost za škodu 1. Uživatel služby nebo jiná osoba pobývající u uživatele v zařízení odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil(a) na majetku zařízení, na majetku nebo zdraví spoluuživatelů služby, zaměstnanců zařízení nebo jiných přítomných osob. 2. Způsobí-li škodu více uživatelů sociální služby, odpovídají za škodu společně a nerozdílně dle 438 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody ( 439 zákona č. 40/1964 Sb.). 3. Uživatel služby nebo osoba pobývající u uživatele služby je povinen upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. Článek 5. Úschova cenných věcí 1. Na žádost uživatele služby převezme zařízení prostřednictvím sociální pracovnice do úschovy jeho majetkové hodnoty tj. cenné věci, peněžní hotovost, příp. vkladní knížky. O jejich uložení do úschovy může uživatel písemně požádat při nástupu do zařízení nebo až v průběhu pobytu. 2. Úschova cenných věcí se řídí samostatným metodickým předpisem Pravidla pro nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů, z něhož vyplývá, že o veškerém pohybu na VK, dále o cennostech i hotovost je sociální pracovnice povinna vést evidenci. 3. Při přijetí do zařízení a poté i v průběhu pobytu je uživateli zdůrazňován prvořadý zájem zařízení na prevenci (předcházení) případných ztrát či zničení majetkových hodnot, které si ponechá uživatel ve svém pokoji. Uživatel má možnost uzamykat si pokoj či obytnou jednotku. V den přijetí obdrží klíč od obytné jednotky či pokoje (+ šatní 5

6 skříně). Uživateli je v průběhu pobytu doporučováno chránit svůj majetek, tj. zamykat při odchodu z obytné jednotky či pokoje. 4. Uživatel má právo se rozhodnout, zda si doklady (zejména občanský průkaz, rodný list, kartičku pojišťovny) ponechá u sebe, či je uloží do úschovy zařízení. Pokud se tak rozhodne, jsou mu doklady na základě písemné žádosti uschovány a vydány vždy na požádání. Článek 6. Stravování 1. Strava v domově je přizpůsobena svým složením věku a zdravotnímu stavu uživatelů a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Strava je připravována ve vlastním stravovacím provozu (zařízení tř. Spojenců 1840). 2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho vedlejšího jídla (svačina). Jídelní lístek sestavuje vedoucí úseku stravování pod dohledem nutričního terapeuta. 3. V případě potřeby uživatele zajistí kuchyň stravování podle dietního režimu, který určí a doporučí lékař. Pokud dietní režim vyžaduje jídlo navíc, rozšiřuje se rozsah poskytované stravy o přesnídávku a druhou večeři (diabetická strava). Tyto skutečnosti jsou zohledněny i při stanovení úhrady za stravu. 4. Uživatel má právo nedodržovat dietní režim, případně neodebírat dietní stravu. Pokud se tak rozhodne, je poučen a také upozorněn zdravotní sestrou na důsledky, které jeho zdravotnímu stavu hrozí v souvislosti s nedodržováním dietního režimu. Své rozhodnutí potvrdí uživatel vlastnoručním podpisem na Informovaném souhlasu uživatele, kde je proveden záznam o poučení uživatele o možných následcích, které plynou z jeho rozhodnutí. 5. Strava se vydává uživatelům v jídelnách budovy A a B nebo se roznáší přímo do obytných jednotek (pokojů), případně se uživatelům vydává do jídlonosičů (dle rozhodnutí uživatele) a to v následujícím časovém rozpětí : Oběd Večeře hod hod Snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře je servírována uživatelům pouze v obytných jednotkách (pokojích) následujícím čase : Snídaně hod Přesnídávka vydávána se snídaní Svačina hod Druhá večeře hod 6. Při odůvodněném zdržení (např. lékařské vyšetření) je strava podána později. 7. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a podávání jídla prostřednictvím Besed, případně prostřednictvím Stravovací komise (budova C), ve které působí zástupci uživatelů z budovy A i B. Své připomínky a náměty ke stravování mohou také vyjádřit písemně a vložit je do schránek na stížnosti, náměty a připomínky umístěné v každé budově. 8. Strava je součástí úhrady za pobyt a služby a hradí se vždy 15. dne na celý měsíc. Za neodebranou předem odhlášenou stravu náleží uživateli vratka ve výši hodnoty potravin. 9. Pokud se uživatel rozhodne neodebírat celodenní stravu, neodpovídá zařízení za případné zhoršení zdravotního stavu a veškeré následky způsobené tímto rozhodnutím. 6

7 Článek 7. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. SENIOR poskytuje uživatelům služby zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a typu zvolené sociální služby. 2. Zdravotní péče je poskytovaná na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele (organizace má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou). 3. Ošetřovatelská péče se poskytuje uživatelům, kteří : - mají přiznaný příspěvek na péči, do výše tohoto příspěvku dle individuálních potřeb uživatele, - nemají přiznaný příspěvek na péči nebo je péče nad rámec přiznaného příspěvku, a to za úhradu, která je stanovena v sazebníku zařízení; úkony péče uvedené v sazebníku se stávají fakultativními službami, tj. uživatel si je hradí ze svých prostředků v případě, že jeho schopnosti a možnosti jsou dostačující k samotnému provedení úkonu a přesto si je nasmlouvá a jsou mu prováděny zaměstnanci zařízení. 4. V zařízení je respektováno právo svobodné volby lékaře. O tomto právu je uživatel informován i v průběhu pobytu v zařízení. Po přijetí do zařízení mají uživatelé možnost registrace u praktického lékaře zařízení, po vstupní lékařské prohlídce využívají jeho další lékařskou péči. 5. Zůstane-li uživatel se sníženou soběstačností registrován u svého praktického lékaře, je mu ze strany zařízení poskytnuta pomoc při doprovodu k lékaři. Uživatel si hradí jen náklady na případnou dopravu k lékaři. Soběstačným uživatelům může být doprovod k lékaři zajištěn v rámci fakultativních služeb, tj. hradí si jej ze svých prostředků. 6. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, předá při nástupu výpis ze své zdravotní dokumentace včetně medikace všeobecné sestře a průběžně informuje vrchní sestru o změně svého zdravotního stavu či medikace. 7. Uživateli SENIORu je doporučeno dodržovat léčebný režim, rady lékařů a zdravotnického personálu a užívat předepsané léky. 8. V zařízení jsou prováděny pravidelné noční kontroly a to na základě s uživatelem dohodnutého a písemně zpracovaného individuálního plánu nočních kontrol. 9. Praktický lékař dochází do zařízení pravidelně 1x týdně. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni k odborným lékařům. V případě nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu na odborné vyšetření sanitou. 10. Své zdravotní potíže či potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření, i ambulantního, hlásí uživatel službu konajícímu personálu. 11. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby je uživatel povinen nahlásit ihned službu konající zdravotní sestře, která zajistí ošetření a provede zápis do ošetřovatelské dokumentace. 12. Doplatky za léky si uživatel hradí ze svých prostředků. Uživatel může využít služby vyzvednutí předepsaných léků z lékárny. Pokud si přeje odebírat léky z jiné lékárny, než ze které odebírá léky vedoucí sestra, činí tak samostatně, případně s pomocí rodiny. 13. Doplatky za léky jsou stejně jako fakultativní služby hrazeny zpětně za minulý měsíc spolu s úhradou za ubytování, stravu a služby vždy 15.den v měsíci. 14. Volně prodejné léky jsou považovány za nákup. Jsou tedy zajišťovány dle předchozí objednávky (domluvy) personálem dva dny v týdnu (úterý a pátek). 15. Kompenzační pomůcky jsou zajišťovány s pomocí rodinných příslušníků nebo může uživatel požádat o vyřízení vedoucí sestru nebo sociální pracovnici. 7

8 Článek 8. Sociální péče a jiné služby 1. Obstarávání osobních záležitostí na úřadech a poště může na základě požadavku uživatele, zabezpečit sociální pracovnice. 2. Sociální poradenství je poskytováno sociálními pracovnicemi zařízení v pracovní dny bezplatně. 3. Nákup věcí denní potřeby, pokud tak neučiní příbuzní, se uskutečňuje v obchodě na budově A, dle požadavků uživatele, 2x týdně úterý, pátek pracovnicí sociální péče. 4. Kadeřnické a holičské služby jsou zajištěny externím docházením odborníků do zařízení. Informace o těchto službách sdělí uživatelům služby při jejich přijetí pracovník sociální péče. Informace o termínu poskytování těchto služeb lze najít na nástěnkách. Uživatelé služby nahlásí potřebu těchto služeb zdravotně - ošetřovatelskému personálu, který je, v případě zhoršené pohyblivosti, doprovodí. Pedikérské služby jsou nabízeny prostřednictvím personálu zařízení, tyto služby si hradí uživatel z vlastních prostředků dle sazebníku. Článek 9. Doba klidu 1. Doba nočního klidu v SENIORu je stanovena na základě Občanského zákoníku od 22,00 hod. do 6,00 hod. V době nočního klidu nejsou uživatelé služby rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů, podávání léků nebo kontrol zdravotnického personálu. 2. Denní režim uživatelů služeb není nijak omezen, vyjma bodu 1 tohoto článku, určují si ho sami, dle svých zájmů a potřeb. Článek 10. Opuštění zařízení 1. Uživatelé služby SENIORu mohou volně a bez omezení pobývat mimo areál zařízení SENIORu. V zájmu jejich bezpečnosti je vhodné o cíli svého odchodu informovat službu konající ošetřovatelský personál a oznámit pravděpodobnou dobu návratu. 2. Zdravotně-ošetřovatelský personál může uživateli vycházku nedoporučit, je-li ohroženo jeho zdraví z důvodu nemoci, nepříznivého počasí (náledí), nedostatečného oblečení apod. 3. Omezení vycházek v době epidemie (např. chřipkové) může ředitelka SENIORu doporučit v zájmu zachování zdraví uživatelů z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření nahlášených Krajskou hygienickou stanicí. Článek 11. Pobyt mimo zařízení (hospitalizace, dovolená), odhlášení stravy 1. Uživatel si může stravu odhlásit při svém pobytu v zařízení, případně může přechodně pobývat mimo zařízení (tzv. dovolenka) po dobu kratší než jeden kalendářní den nebo delší než jeden kalendářní den, přičemž za jeden kalendářní den se považuje doba od 0.00 hod do hod. 8

9 2. Za pobyt mimo zařízení kratší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, náhrada buď finanční vratka, nebo potravinový balíček dle rozhodnutí uživatele a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt řádně předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí budovy A, B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 3. Za pobyt mimo zařízení delší než 1 kalendářní den náleží uživateli, který odebírá stravu, finanční náhrada a to pouze za předpokladu, že byl tento pobyt předem nahlášen službu konajícím zdravotním sestrám sesterna v přízemí budovy A, B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení. 4. Při řádném odhlášení stavy u službu konající zdravotní sestry sesterna v přízemí budovy A, B, které odhlásí stravu v kuchyni zařízení.náleží uživateli, který odebírá stravu (podle jídel, která si odhlásil), náhrada buď finanční nebo potravinový balíček dle rozhodnutí uživatele. 5. Důležité: předem nahlášený pobyt a odhlášená strava je tehdy, odhlásí-li se uživatel z pobytu a stravy jeden den předem do 10,00 hod.. To platí pro odhlášení na úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. V pátek do 10,00 hod. je třeba odhlásit na neděli a pondělí. 6. Pobyt mimo zařízení z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení delší než jeden kalendářní den je vždy předem oznámeným pobytem mimo, a proto za něj náleží finanční náhrada. 7. Při předem nahlášeném pobytu mimo zařízení (dovolence), hospitalizaci a odhlášení stravy náleží uživateli, tzv. vratka - finanční hotovost (pokud se pro ni rozhodl), vyplácená vždy k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce v rozsahu: stravné: za neodebranou stravu vrácena hodnota potravin bez režijních nákladů ubytování: za tyto platby se vratka neposkytuje příspěvek na péči: vratka příspěvku na péči se poskytuje, byl-li uživatel na přechodném pobytu u fyzické osoby, která o něj po dobu pobytu pečovala. 8. Před odchodem uživatele mimo zařízení mu budou předány potřebné léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. 9. Maximální délka dovolené (pobytu mimo zařízení) je 90 kalendářních dnů v průběhu jednoho kalendářního roku. Do této doby se nezapočítává pobyt v nemocnici a jiných léčebných zařízeních, popř. lázních. Pokud dovolená přesáhne max. 90 kalendářních dnů, není důvod, aby uživatel i nadále využíval naše služby a může s ním být ukončen pobyt. Stanovenou délku dovolené lze, po vzájemné dohodě, prodloužit s ohledem na individuální potřeby uživatele. Článek 12. Návštěvy 1. Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy přes den neomezeně, pokud tím nebude rušen chod zařízení. 2. Ve výjimečných případech, po souhlasu poskytovatele, může zůstat návštěva přes noc. Tuto skutečnost je uživatel povinen nahlásit službu konajícímu personálu. Jedná se o fakultativní službu, která je hrazena dle platného Sazebníku SENIORu. 3. Návštěva zvířat není dovolena (s výjimkou slepeckých a terapeutických psů při zachování všech hygienických opatření). 9

10 4. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka SENIORu návštěvy nedoporučit. 5. Uživatelé služby se mohou navštěvovat navzájem na pokojích při respektování soukromí ostatních spolubydlících. 6. Návštěvy nesmí rušit noční klid, pořádek v SENIORu nebo narušovat léčebný režim uživatelů služeb. 7. Při přijetí uživatele jsou jeho rodinní příslušníci seznámeni s informacemi ohledně návštěv, případných dovolenek uživatelů u příbuzných a dalšími pro ně důležitými údaji. 8. Spolupráce s rodinou při poskytování služeb uživateli je přínosná a vážíme si jí, přesto má v otázce volby konečné slovo vždy uživatel. Respektujeme přání uživatele i v případě, že je v rozporu s přáním jeho rodinných příslušníků. Článek 13. Společenská a zájmová činnost 1. Zařízení poskytuje uživatelům příležitost k volnočasovým aktivitám, ke společenskému a kulturnímu vyžití: - volnočasové aktivity nabídka organizovaných volnočasových aktivit a informace o termínech jejich uskutečnění je možné najít na nástěnkách, - společenský a kulturní život zařízení pro své uživatele připravuje zajímavé společenské a kulturní akce pořádané přímo v zařízení i mimo něj; o všech pořádaných akcích jsou uživatelé informováni prostřednictvím nástěnek. 2. Pro zvýšení informovanosti všech uživatelů se konají pravidelné besedy vedení SENIORu s uživateli. Písemný záznam z těchto besed je vyvěšen na nástěnce. 3. Každý uživatel služby má zajištěnou plnou svobodu náboženského vyznání a není mu bráněno v účasti na náboženských obřadech. 4. Přímo v zařízení není povolena činnost politických stran, přitom není dotčeno právo na politické přesvědčení. Zařízení nebrání návštěvám představitelů politických stran např. v předvolebním období. 5. Součástí zařízení je také Klub důchodců a knihovna. Článek 14. Úhrada za pobyt a služby 1. Úhrada za úkony sociálních služeb v zařízení je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, rozsah úkonů a maximální výši za jejich poskytování. Přesná výše stanovených úhrad je uvedena v platném Sazebníku domov pro seniory (budova A, B). 2. Základní úhrad za pobyt se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 3. V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje a společných prostor v následujícím rozsahu: běžný úklid pokoje dle potřeby mytí či vysátí podlahy, utírání prachu, vynášení odpadků, úklid nočních stolků, úklid sociálního zařízení, péče o květiny. Velký úklid je proveden čtvrtletně mytí oken, praní záclon atd. Společné prostory: jídelny, chodby jsou uklízeny a udržovány každodenně. 10

11 4. V ceně ubytování je zahrnuto praní a žehlení osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: praní ložního prádla, záclon, potahů, ostatních textilií (nikoliv textilií vyžadujících chemickou očistu), praní osobního prádla uživatelů. 5. V ceně ubytování jsou zahrnuty opravy osobního a ložního prádla v následujícím rozsahu: oprava prasklého švu sešitím, přišívání knoflíků a háčků, oprava trhlin a prodřených míst (mimo ponožek), výměna gumy do kalhot, tepláků, obruba ručníků, utěrek, šátků, ložní prádlo: oprava dle potřeby. 6. V ceně ubytování je zahrnuto užívání společných prostor, veškeré provozní náklady související s ubytováním, tj. topení, spotřeba teplé a studené vody a elektrické energie. 7. Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla včetně režijních nákladů. 8. Uživatelé mohou službu (ubytování a stravování) platit přes svůj účet zřízený u některého bankovního ústavu nebo hotově v pokladně zařízení, pokud důchod pobírají prostřednictvím peněžní poukázky. 9. Úhrada (položka ubytování a stravování) je splatná do 15. kalendářního dne měsíce, za který náleží. 10. Jestliže nastoupí uživatel do zařízení v průběhu měsíce, je mu stanovena poměrná část úhrady za ubytování a stravu ode dne nástupu do konce daného měsíce. Zároveň je stanovena také poměrná část přiznaného příspěvku na péči. Od následujícího měsíce pak již platí stanovená úhrada dle platného Sazebníku, včetně přiznaného příspěvku na péči. 11. Příspěvek na péči je, na základě souhlasu uživatele, zasílán přímo na účet zařízení. Dnem připsání na účet zařízení uhradil uživatel poskytovanou péči. Je-li příspěvek na péči zasílán uživateli na jeho účet, případně poštovní poukázkou, uhradí uživatel částku za poskytovanou péči do posledního kalendářního dne měsíce, za který náleží a to hotovostně v pokladně zařízení. 12. K 15. kalendářnímu dni v měsíci (v den výplaty důchodů) obdrží každý uživatel tzv. vyúčtování za předcházející kalendářní měsíc. Jedná se o přehledný doklad uhrazených částek a případných vratek za pobyt mimo. Pokud mu byly předcházející měsíc poskytnuty fakultativní služby, obdrží doklad o jejich zúčtování. 13. Fakultativní služby jsou hrazeny v hotovosti v pokladně zařízení k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 14. Platby doplatků za léky za předcházející měsíc (v případě, že jsou léky zajišťovány prostřednictvím SENIORu vedoucí sestry) jsou rovněž hrazeny k 15. kalendářnímu dni následujícího měsíce. 15. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena v Sazebníku SENIORU (budova A, B). Článek 15. Poštovní zásilky 1. Poštovní zásilky pro uživatele služby SENIORu jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Obyčejné zásilky jsou předávány uživatelům prostřednictvím schránek, které náleží ke každé obytné jednotce (pokoji). Balíky, doporučené dopisy, důchody popř. peněžní poukázky se předávají uživatelům osobně přímo v obytné jednotce (pokoji). V případě, že uživatel není schopen podpisu, je mu zásilka předána v přítomnosti dvou svědků, kteří stvrdí svými podpisy předání poštovní zásilky. 2. K odesílání obyčejných poštovních zásilek slouží označená poštovní schránka ve vstupních prostorách budov A a B. 11

12 3. Jiné obstarávání osobních záležitostí na poště lze provádět prostřednictvím sociální pracovnice. Článek 16. Opatření proti porušování Pravidel pobytu 1. Uživatelé by neměli úmyslně nebo pod vlivem alkoholu narušovat klidné soužití ostatních uživatelů a svým chováním porušovat pořádek v zařízení. Úmyslným narušováním klidného soužití uživatelů se rozumí: zejména slovní napadání druhých, nevybíravé nadávky, neslušné označování apod. 2. Narušováním klidného soužití uživatelů pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek se rozumí: zejména rušení klidu a pořádku z důvodu požití alkoholických nápojů, nevhodné chování vůči ostatním uživatelům a zaměstnancům apod. 3. V případě opakovaného porušování Vnitřních pravidel pobytu za podmínky předchozího ústního a poté i písemného upozornění na porušování pravidel včetně uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď), je SENIOR oprávněn smlouvu s uživatelem vypovědět. 4. Při slovním napadení jiné uživatele či zaměstnance a narušení klidného soužití pod vlivem alkoholu je užito níže uvedených sankcí, při fyzickém napadení jiného uživatele či zaměstnance je ihned dáno uživateli ústní upozornění bez předchozího projednávání. Sankce při opakovaném porušení pravidel pobytu jsou stanoveny v následujícím pořadí: 1. individuální projednání takového chování s uživatelem, který pravidla pobytu porušuje nejvýše však 3x 2. ústní upozornění na porušování pravidel pobytu vedením zařízení včetně uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď) 3. písemné upozornění na porušování pravidel vedením zařízení včetně uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď). 4. výpověď ze smlouvy o poskytování sociálních služeb. Článek 17. Stížnosti 1. Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb, popř. kdykoliv vznést ke kvalitě a způsobu poskytování služeb připomínku či námět. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel, ale v jeho zájmu i jakýkoliv občan. Podaná stížnost nemusí být jen v zájmu podávajícího, ale i v zájmu více uživatelů, či celého domova. 2. Ke způsobu evidence a vyřizování stížností je vypracován Standard kvality sociálních služeb č. 7, jehož přílohou jsou jednoduchou a srozumitelnou formou vypracovaná Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, která jsou předána v písemné podobě každému nově příchozímu uživateli a jsou přílohou těchto pravidel. Pravidla jsou také zveřejněná u viditelně označených schránek na stížnosti v každé budově ve vstupním prostoru. 12

13 Článek 18. Ukončení pobytu 1. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených v 91 odstavec 3 zákona nebo z důvodů níže uvedených. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. Situace, které jsou považovány za výpovědní důvody ze strany poskytovatele podrobně popisuje Smlouva o poskytování sociálních služeb. 2. Pobyt v zařízení lze ukončit ze strany uživatele na základě: písemného oznámení (výpovědi) uživatele služby a to i bez udání důvodu, uplynutím sjednané doby ve Smlouvě, úmrtím uživatele 3. Odstoupení od Smlouvy musí být ukončeno vždy písemnou formou. 4. Podrobné informace o úmrtí, příp. odchodu uživatele ze zařízení jsou zpracovány v metodickém postupu Úmrtí, odchod uživatele ze zařízení a jsou k nahlédnutí ve vestibulu domova. 5. V případně úmrtí uživatele zabezpečí pohřeb příbuzní příp. jiná blízká osoba. Pokud tak do 96 hod. od úmrtí neučiní, zajistí sociální pracovnice vyřízení pohřbu u příslušné obce, postupuje dle platných právních předpisů. 6. V případě úmrtí uživatele žijícího v obytné jednotce dojde k uzamknutí bytové jednotky a předání klíče zřizovateli pohřbu rodině, která zajistí vyklizení obytné jednotky. 7. V případě úmrtí uživatele žijícího ve dvoulůžkovém pokoji sepíše neodkladně pověřený pracovník za přítomnosti dvou svědků nalezené majetkové hodnoty a věci osobní potřeby. Sociální pracovnice vyhotoví Zápis o úmrtí. Majetkové hodnoty zemřelého zůstávají v úschově zařízení, lze je vydat jen na základě rozhodnutí okresního soudu. 8. Věci osobní potřeby a ošacení, příp. drobné elektrospotřebiče jsou předány vyřizovateli pohřbu oproti podpisu v Zápise o úmrtí. Tyto věci je vyřizovatel pohřbu povinen odvést ze zařízení do týdne po úmrtí uživatele. 9. V případě, že pohřeb nezabezpečí příbuzní zemřelého nebo jiné blízké osoby, ale činí tak příslušná obec, jsou veškeré majetkové hodnoty a osobní věci po zemřelém ponechány do rozhodnutí soudu v úschově zařízení. 10. Zápis o úmrtí je dokladem k dalšímu dědickému řízení a případná jednání s notářem. Článek 19. Závěrečná ustanovení 1. Tato Vnitřní pravidla pobytu nabývají účinnost dnem , byla schválena ředitelkou SENIORu Otrokovice, p.o., a ruší dosavadní platná Vnitřní pravidla pobytu. 2. S Vnitřními pravidly pobytu jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci SENIORu. 13

14 Příloha č. 1 Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Všichni uživatelé služby si mají možnost kdykoliv podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb. K podání stížnosti je oprávněn nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i jakýkoliv občan. Stížnost je možno uplatnit následujícími způsoby: písemnou formou - ředitelce organizace, vedoucí zařízení, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči. do schránky na stížnosti, která je umístěna v přízemí budovy. Zde může být podána i anonymní stížnost. ústně v tomto případě zaměstnanec stížnost písemně zaznamená na tiskopis Stížnost uživatele a uživatel potvrdí podpisem věcnou správnost obsahu. Ústně je stížnost možno podat ředitelce organizace, vedoucí zařízení, zaměstnanci pověřenému evidencí stížností, popřípadě kterémukoliv službu konajícímu zaměstnanci v přímé obslužné péči. Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Může to být osoba fyzická (příbuzný, klíčový pracovník, sociální pracovník) i právnická osoba (občanská poradna). Evidence a vyřízení stížnosti: Všechny stížnosti jsou evidovány zaměstnancem k tomu pověřeným a postoupeny ředitelce organizace nebo vedoucí zařízení, která zajistí jejich prověření a vyřízení. Zaměstnanec pověřený evidencí stížností je povinen vybírat schránku na stížnosti 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Stížnost musí být pověřeným zaměstnancem či týmem prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti, případně přijetí stížnosti. Překročí-li lhůta daný termín, je o důvodech zdržení stěžovatel písemně informován. V zájmu řádného prošetření stížnosti může být vyslechnut stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje. O jednáních a průběhu prošetřování stížnosti je sepsán zápis. Stěžovatel musí být o výsledku prošetření jeho stížnosti vyrozuměn písemně. U anonymní stížnosti podané do schránky na stížnosti je odpověď vyvěšena na informační tabuli ve vstupu do budovy a s výsledkem řešení anonymní stížnosti jsou uživatelé seznámeni i na společných Besedách. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se má stěžovatel možnost odvolat u nadřízeného nebo nezávislého orgánu s podnětem o prošetření postupu při vyřizování stížnosti: Zřizovatel : Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice Tel :

15 Vedoucí odboru sociálních věcí : Mgr. Květoslava Horáková Tel : Vedoucí oddělení sociálních služeb : Ing. Alena Havlíková Tel : Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, Brno tel.: Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, Praha tel: , Senior telefon tel.: bezplatná linka pro seniory, sociální služba pro pomoc v jakékoliv nesnázi fungující 24 hodin denně Stěžovatel má právo na nezávislého tlumočníka (za úhradu): tlumočník ve znakové řeči : Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Hábova 1571, Praha 5 tel , sms Schválil: Ing. Ivana Vardanová ředitelka SENIORU Otrokovice, p.o. Platnost od: Zaměstnanec pověřený evidencí stížností v zařízení BUDOVA A - Skopal-Procházková Vl. soc. pracovnice BUDOVA B - Pektorová Marie soc. pracovnice BUDOVA C - Bc. Medřická Šárka soc. pracovnice 15

16 Příloha č. 2 Pravidla pro nakládání s klíči (elektronickými čipy) Při nástupu uživatele do zařízení: V den předání obytné jednotky, případně v den nástupu uživatele do 2lůžkového pokoje předá sociální pracovnice uživateli klíče za účelem možnosti uzamknout si svůj majetek a tím zabránit jeho ztrátě. Taktéž vysvětlí, popř. poradí uživateli, jak klíče používat a seznámí uživatele s těmito pravidly pro nakládání s klíči předá mu pravidla v písemné podobě při nástupu do zařízení. Uživateli jsou předány klíče od obytných, případně i užitkových prostor viz. níže uvedeny přesně názvy prostor, od kterých uživatele obdržel klíče včetně kusů předaných klíčů. O předání je pořízen záznam v Zápise o předání bytové jednotky (pokoje), kde uživatel stvrzuje převzetí klíčů svým podpisem. O předání elektronického čipu pro vstup do budov a dalších společných prostor je sepsáno Potvrzení o převzetí přístupového čipu. Budova A obytná jednotka klíče (čip): 2x od obytné jednotky, 1x od poštovní schránky, případně dle potřeby 1x od kolárny, 1x čip od vstupu do budovy (v případě manželské dvojice 2x). Budova A 2lůžkový pokoj klíče (čip): 1x od pokoje, popřípadě 1x od skříně, dle potřeby 1x čip od vstupu do budovy. Budova B obytná jednotka klíče (čip): 2x od obytné jednotky, 1x od poštovní schránky, případně dle potřeby 1x od kolárny, 1x čip od vstupu do budovy (v případě manželské dvojice 2x). Uživatel je při nástupu do zařízení seznámen se skutečností, že v jednom vyhotovení je klíč od jeho obytné jednotky, případně pokoje, uložen v denní místnosti personálu. Jedná se o tzv. náhradní klíč, který je užíván v průběhu jeho pobytu v zařízení pouze v níže uvedených vydefinovaných situacích. Klíč je uložen v zalepené a označené obálce. Uživatel obdrží při nástupu klíče od obytné jednotky ve dvou vyhotoveních s možností poskytnout jedno vyhotovení klíče jednomu ze svých příbuzných. Uživatel a jeho příbuzní jsou upozorněni na skutečnost, že z bezpečnostních důvodů nelze dále nechávat vyhotovit kopie klíčů. V průběhu pobytu uživatele v zařízení: V případě nutné potřeby např. při vyzvednutí osobních věcí na požádání uživatele z důvodu jeho hospitalizaci si musí příbuzní druhé vyhotovení klíče od obytné jednotky předat vzájemně mezi sebou. Nejedná se o vydefinovanou situaci, při které lze použít náhradní klíč. Toto opatření je učiněno v rámci ochrany soukromého majetku uživatele o němž nemůžeme rozhodnout bez jeho přítomnosti. Užití náhradního klíče uloženého v denní místnosti personálu se děje pouze v následujících situacích: 1. NOČNÍ KONTROLY - pokud si uživatel přeje při nástupu do zařízení na základě Vstupního individuálního plánu, aby byly v rámci jeho bezpečnosti prováděny noční kontroly personálem, je s uživatelem zpracován Individuální 16

17 plán nočních kontrol, kde jsou zaznamenány přání uživatele ve věci provádění kontrol (časová frekvence ). Individuální plán nočních kontrol je s uživatelem vypracován a aktualizován i v případech rozhodne-li se k nočním kontrolám, případně ke změnám v plánu kontrol důsledkem zhoršení zdravotního stavu v průběhu jeho pobytu v zařízení. 2. MIMOŘADNÉ A HAVARIJNÍ SITUACE v případě havarijních situací (např. havárie vody či jiná živelná pohroma) a v případech krajní nouze (uživatel neotvírá, neodpovídá na vyzvání telefonické, osobní) lze použít náhradní klíč a vstoupit do obytné jednotky (pokoje) uživatele i v jeho nepřítomnosti, případně bez vyzvání. Pokud je tak učiněno bez vědomí uživatele, případně bez vyzvání, je tato situace mimořádnou a musí být provedena za přítomnosti 2 pracovníků (za účelem svědectví). Dále musí být proveden záznam do formuláře Hlášení o mimořádné události s uvedením postupu řešení této situace a zápis do dokumentace uživatele (Cygnus). Uživatele je po svém návratu o této skutečnosti podrobně informován pověřeným pracovníkem a zápis na formuláři Hlášení o mimořádné události je založen do individuální dokumentace uživatele. Událost je zapsána do knihy Evidence mimořádných událostí. S tímto výše uvedeným postupem je uživatel seznámen při nástupu do zařízení Vstupní individuální plán a seznámení stvrdí svým podpisem. 3. ZTRÁTA KLÍČE (ČIPU) - při ztrátě klíčů si uživatel zajišťuje pořízení nových klíčů na své náklady s pomocí příbuzných, kteří vlastní druhé vyhotovení klíčů, v mimořádných situacích pokud není schopen tuto situaci zvládnout jinak - může požádat sociální pracovnici, která použije náhradní klíč ke zhotovení kopie pro uživatele. Elektronické čipy od vstupu do budovy jsou nepřenositelné, jejich ztrátu je nutno ihned nahlásit sociální pracovnici a při jeho novém vydání je třeba uhradit částku 150,- Kč. Ukončení pobytu uživatele v zařízení, úmrtí uživatele: Odchod uživatele ze zařízení v den odchodu ze zařízení při předání obytné jednotky, případně pokoje, předá uživatel zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání je pořízen písemný záznam v Zápise o předání obytné jednotky/pokoje. Úmrtí uživatele - rodina zemřelého uživatele je povinna vyklidit obytnou jednotku (viz.metodický pokyn Úmrtí uživatele) a v den předání obytné jednotky předá zároveň všechny výše uvedené klíče (příp. elektronický čip) sociální pracovnici. O tomto předání je pořízen písemný záznam v Zápise o předání obytné jednotky/pokoje. 17

18 Příloha č. 3 Jak se postupuje ve vybraných havarijních situacích a při mimořádných událostech Agresivní osoba - sestra, PSP nebo SP zklidní agresivního slovní domluvou dle možností - je-li třeba přivolá pomoc dalšího zaměstnance, popřípadě Městskou policii tel: , Policii ČR tel: , a řídí se jejich pokyny - zamezí vyhrocení situace před možným ublížením na zdraví nebo ničením majetku - průběžně sleduje stav agresivního - dle naléhavosti nahlásí situaci vedoucí sestře, ředitelce organizace, případně svému nadřízenému Napadení osoby (slovní, fyzické) uživatelem, případně jinou osobou - sestra nebo PSP zklidní situaci slovní domluvou - provede zhodnocení zdravotního a psychického stavu obou účastníků situace - podle potřeby ošetří nebo zajistí odborné ošetření - je-li to možné, provede odděleně rozhovor s napadeným i útočníkem - sleduje stav napadeného i útočníka - dle naléhavosti nahlásí situaci vedoucí sestře, ředitelce organizace, případně svému nadřízenému - při opakovaném napadení a projevech násilí zajistí vedoucí sestra odborné vyšetření útočníka - každé slovní i fyzické napadení uživatelem je bráno podle Vnitřních pravidel pobytu jako úmyslné narušení klidného soužití uživatelů a uživateli jsou mu za ně uděleny sankce Zranění, pád uživatele - sestra nebo PSP zjistí aktuální zdravotní i psychický stav uživatele - provede dle odborných znalostí první pomoc, ošetří případná viditelná zranění - při závažnějším zranění kontaktuje lékaře (RZP), zajistí dle instrukcí odborná vyšetření, případně převoz do nemocnice - informuje kontaktní osobu v případě úrazu (ne u drobného zranění) - dle naléhavosti nahlásí pád, zranění vedoucí sestře, případně ředitelce organizace 1.1 Poškození kůže popálením, opařením - bezprostředně po úrazu zaměstnanec chladí popáleninu (opaření) proudem studené vody - sestra ošetří ránu přísně asepticky (sterilní krytí bez dezinfekčních prostředků), zajistí další odborná ošetření, případně při rozsáhlejší popálenině i RZP - nahlásí průběh a ošetření úrazu ošetřujícímu lékaři - dle naléhavosti nahlásí zranění vrchní sestře, případně ředitelce organizace, informuje kontaktní osobu Narušování kolektivního soužití uživatelem pod vlivem návykových látek - uživateli, který je pod vlivem návykových látek, poskytne sestra nebo PSP potřebnou pomoc uloží jej, případně převlékne, omyje apod. situaci aktuálně s uživatelem neřeší 18

19 - sestra hovoří s uživatelem v době, kdy není pod vlivem návykových látek, o nevhodnosti chování - každé takové chování je bráno podle Vnitřních pravidel pobytu jako úmyslné narušení klidného soužití uživatelů a uživateli jsou za ně uděleny sankce - uživatel je upozorňován, jaké důsledky pro něj za takové chování plynou možnost výpovědi ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb ze strany zařízení - pokud se situace nezmění a dochází k opakované konzumaci návykových látek a narušování klidného soužití jsou uděleny opakovaně sankce za toto chování o tomto je pořízen zápis - v případě potřeby je uživateli nabídnuta pomoc s řešení osobního problému s alkoholem Ztráta, krádež majetku uživatele - zaměstnanec, kterému uživatel ztrátu financí či majetku nahlásil, přivolá svědka a společně projednají s uživatelem podrobnosti a okolnosti ztráty - souhlasí-li uživatel, prohlédnou věci a snaží se ztracený majetek nalézt, dle situace projdou místa, kde se uživatel pohyboval - dle naléhavosti nahlásí zaměstnanec situaci sociální pracovnici a ředitelce organizace - informuje uživatele, že může být na jeho přání zavolána Policie ČR, veškeré výdaje však hradí sám - přeje-li si to uživatel, zavolá zaměstnanec rodinné příslušníky Poškození nebo zcizení majetku SENIORu uživatelem - sestra, případně PSP provede šetření události - uživatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil na majetku zařízení a je povinen dle Vnitřních pravidel pobytu způsobenou škodu na majetku uhradit, v případě více viníků se škoda na majetku rovnoměrně dělí mezi viníky - zaměstnanec škodu nahlásí vedoucí sestře, sociální pracovnici, ředitelce organizace - škodu vyčíslí a úhradu škody nařídí ředitelka organizace učiní tak písemně Nezvěstný uživatel - službu konající sestra pověří pracovníka, který prohledá domov a jeho okolí - nejdéle po dobu 1 hodiny, v případě potřeby si přivolá pomoc i z jiných budov SENIORu - zaměstnanci informuje ředitelku popř. vedoucí do 1,5 hod. po zjištění - dále na příkaz vedení informují Policii ČR, předají důležité informace (popis oblečení, fotografii) - po dohodě s ředitelkou sestra informuje kontaktní osobu uživatele Vstup do obytné jednotky uživatele (zamčeného pokoje) v jeho nepřítomnosti - v případě nouzové situace zaměstnanec použije tzv. náhradní klíč ke vstupu do obytné jednotky - tuto mimořádnou činnost provádí vždy dva zaměstnanci, kteří postupují dle Pravidel pro nakládání s klíči Vstup do obytné jednotky uživatele (zamčeného pokoje) v případe, že uživatel neotevírá a nereaguje na výzvy - u otevírání obytné jednoty jsou vždy dva zaměstnanci - v případě takové situace použije tzv. náhradní klíč ke vstupu do obytné jednotky - sestra zhodnotí aktuální zdravotní stav uživatele a postupuje podle něj 19

20 Požár - zaměstnanec zhodnotí situaci, malý požár se snaží uhasit sám vodou, případně hasící technikou, zkontaktuje další zaměstnance včetně vedoucího - dále se řídí Požární poplachovou směrnicí a Požárním evakuačním plánem, které jsou umístěny na viditelných místech ve společných prostorech jednotlivých budov - vedoucí zaměstnanec, případně vedoucí směny zajistí telefonické ohlášení požáru na HZS Otrokovice (hasiči) - zaměstnanci informují uživatele a koordinují jejich případný přesun do bezpečného prostředí Jiné živelné události (bouře, vichřice, záplavy) - zaměstnanci řeší konkrétní situaci - konzultují své postupy práce s vedoucími zaměstnanci a zaměstnanci provozu - zaměstnanci o události průběžně informují uživatele - v případě většího rozsahu se řídí pokyny Krizového štábu MěÚ Otrokovice Technické závady budov (uvíznutí osoby ve výtahu, havárie vody, havárie na odpadní kanalizaci, havárie na elektrickém zařízení) Uvíznutí osoby ve výtahu - zaměstnanci vyprostí osobu z výtahu vlastními silami (klíče jsou na služebně) - zklidní uvízlého uživatele slovní podporou přivolají pověřenou osobu z provozního úseku, případně firmu provádějící servis a opravy výtahů - dle seznamu, který mají k dispozici - po vyproštění ošetří sestra uživatele Havárie vody, havárie na odpadní kanalizaci, havárie na elektrickém zařízení - zaměstnanci zajistí odstavení hlavním uzávěrem podle charakteru havárie - zavolají na příslušnou havarijní službu dle seznamu, který mají k dispozici - přivolají pověřeného pracovníka z provozního úseku - zaměstnanci v případě potřeby podávají informace uživatelům 20

VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Chráněné bydlení Přílohy Příloha č.

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace ul. K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Odlehčovací služba

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice

Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice Přílohy Příloha -

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více