Podklad pro provádění systému POROTHERM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro provádění systému POROTHERM"

Transkript

1 Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka.

2 Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost Wienerberger cihlářský průmysl jako součást balíčku služeb, které poskytuje svým zákazníkům. Služba proškolování stavebních firem, kterou poskytujeme již od roku 2004, se tak stává snadno přístupná i širší veřejnosti. Videosekvence s názornými videoukázkami jednotlivých fází technologie: - zdění broušených cihel na maltu pro tenké spáry POROTHERM CB - zdění broušených cihel na PUR-pěnu POROTHERM DRYFIX mohou být vítaným pomocníkem nejen pracovníků stavebních firem, ale rovněž i individuálních investorů nebo studentů stavebních oborů. Prohlédnout si je můžete taktéž na kdy kompletní seznam jednotlivých videosekvencí získáte kliknutím v levém menu na položku: Ostatní informace / Dokumenty ke stažení / Videosekvence zdění systému POROTHERM CB. NOVINKA 2008 zdění na PUR-pěnu Úkolem této příručky je přiblížit Kompletní cihlový systém POROTHERM všem svým uživatelům z hlediska praktických potřeb při použití jeho jednotlivých prvků na stavbě.

3 OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě Ekologie a hospodárnost Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností B. Zdivo Základní stavebně fyzikální vlastnosti Kompletní stavební systém C. Provádění zdiva z cihel POROTHERM Přehled zdicích prvků POROTHERM Ložná spára Svislá spára Vazba zdiva Malty pro zdění Technologie zdění Drážky a výklenky Povětrnostní vlivy Malty pro omítání Omítkový systém POROTHERM Zrání omítek Poruchy omítek Akustické cihly Superizolační cihly Broušené cihly D. Pomůcky pro zdění E. Projektové a prováděcí detaily z cihel POROTHERM Nízké cihly - možnosti použití Správné navrhování Vnější stěna tl. 440 mm Vnější stěna tl. 400 mm Vnější stěna tl. 365 mm Vnitřní stěna tl. 300 mm Vnitřní stěna tl. 240 mm Vnitřní stěna tl. 175 mm F. POROTHERM překlady Skladování a doprava POROTHERM překlad 23, POROTHERM překlad RONO POROTHERM překlady 11,5 a 14, G.POROTHERM strop Skladování a doprava Montáž Použití

4 Cihla A. CIHLA - klasický stavební materiál v bytové výstavbě 1. Ekologie a hospodárnost Ještě nikdy se člověk tak nezajímal o přírodu, životní prostředí a úroveň bydlení jako dnes. Zdravé životní prostředí a stavby odpovídající potřebám člověka stojí v popředí tohoto zájmu. Vztah mezi úrovní bydlení a stavební hmotou je těžištěm práce všech těch, kteří se tématem bydlení zabývají. Člověk již velice záhy - po dřevu a kamení - používal hlínu ke stavbě svých obydlí. Hlína byla jedním z prvních stavebních materiálů. Tento přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty s vyváženými stavebně fyzikálními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem jsou pálené cihly jak na stavbu rodinných domků, tak na vícepodlažní stavby, tím pravým stavebním materiálem - materiálem z přírodních surovin (hlíny, vody a dřevěných pilin jako porozitující příměsi), které neobsahují žádné škodlivé látky. Dobývání suroviny i výroba cihel probíhají s minimalizovanou potřebou energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí (žádný odstřel nebo lámání, plochy jsou rekultivovány). Moderní koncepce závodů zajiš ují výrobu cihel s využitím ekologicky nezávadných primárních energií téměř bez emisí. Tento anorganický, tvarově stálý zdicí materiál zaručuje stabilně dobré stavebně-fyzikální vlastnosti a trvalou hodnotu cihlových staveb. Především cihelné zdivo umožňuje snadné demolice bez větší potřeby energií, jednoduchou likvidaci příp. opětovné použití suti pro různé účely. Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel v Evropě, se po 190 let věnuje nejenom výrobě keramických stavebních hmot, nýbrž i výzkumu a vývoji těchto výrobků. Vývoj sahá od tradičních zdicích cihel přes děrované cihly POROTHERM velkých formátů, porozitované dřevěnými pilinami s optimalizovaným příčným děrováním, či cihly v provedení pero + drážka, u kterých není ve svislých spárách potřeba malty, cihly s vysokým tepelným odporem nebo útlumem zvuku, až po broušené cihly POROTHERM. Dnešní cihla je inteligentním výrobkem, který byl vyvinut v mnoha variantách pro různá použití. 2

5 Cihla Díky výrobnímu programu a marketingu, který se řídí potřebami zákazníků, se v České republice podařilo zvýšit podíl cihel ve výstavbě rodinných domků i u vícepodlažních staveb a řadových domků. V popředí stojí otázky ekonomie, stavební technologie a dopravy materiálu. Při volbě stavebního materiálu však také musíme dbát na jeho kvalitu, která je jeho neoddělitelnou součástí. V době, kdy hlavním požadavkem ve stavebnictví je pokud možno rychlé pořízení bytových prostor, hrozí nebezpečí, že bude dána přednost kvantitě na úkor kvality. Obytné budovy postavené dle tohoto aspektu v poválečné době si vyžádaly již po dvaceti letech rozsáhlá sanační opatření, což jen dokazuje nehospodárnost tohoto postupu. Firma Wienerberger chce svými pracovními podklady přispět ke kvalitní a ekonomické výstavbě a podpořit používání cihel u běžných tlouštěk stěn u nejrůznějších stavebních záměrů. Pozornost přitom není zaměřena na jednotlivé výrobky, nýbrž na kompletní konstrukční řešení, která znázorňují jak stěnové konstrukce samotné, tak i řešení stropních konstrukcí nebo okenních a dveřních otvorů ze stavebních prvků výrobního programu, jako např. překlady POROTHERM. Stěnové konstrukce z cihel zajiš- ují především v bytové výstavbě vysokou kvalitu, která se odráží v úrovni bydlení. Souhrn stavebně fyzikálních vlastností a jejich vyváženost zaručují uživatelům cihlových staveb maximálně zdravé a příjemné vnitřní klima, což vysvětluje současný zájem o cihlové stavby. Díky tomu, že cihla je ve všech směrech ekologickým výrobkem po celou užitnou dobu, jakož i díky inovacím v technologii a zpracovatelnosti, dostala se do popředí zájmu všech, kteří se zodpovědně zabývají projektováním a výstavbou vícepodlažních staveb. 2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností Od doby energetických krizí, se kterými souvisí i opatrnější zacházení s přírodními zdroji, stojí při posuzování kvality tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla, na prvním místě. Cíleně prováděné porozitování umožňuje pomocí odlišného dávkování pilin do plastické hlíny specificky regulovat tepelný odpor a schopnost akumulace tepla u různých typů cihel. Dalším kritériem jednoduché výstavby je použití jednoho druhu stavebního materiálu (homogenita stěnových a stropních konstrukcí), což v případě potřeby umožní i snadnou likvidaci stavební suti. 3

6 Cihla Koncepce firmy Wienerberger - obzvláště program výrobků POROTHERM s provedením pero + drážka (pro stěny o tlouš ce 440, 400, 365, 300, 250, 240, 190, 175, 115, 80 a 65 mm) ve stavební konstrukci těmto požadavkům ve vysoké míře vyhovují. Špičkovými výrobky jsou cihly POROTHERM 44 P+D, 40 P+D, 36,5 P+D, 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, dále cihly POROTHERM 44 Si a 40 Si (superizolační) a nová řada výrobků cihel broušených POROTHERM 44 CB, 40 CB, 30 CB, 24 CB, 11,5 CB. Výborné zvukověizolační vlastnosti mají akustické cihly POROTHERM 36,5 AKU, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU. Výrobky POROTHERM umožňují výstavbu objektů až o pěti podlažích. Schopnost difuze páry, zvuková neprůzvučnost, vysoký tepelný odpor (resp. nízký součinitel prostupu tepla), akumulační schopnost - je možno jmenovat i další - jsou pro kvalitu bydlení velice důležité vlastnosti těchto výrobků. Ne nadarmo odborníci doporučují ze všech stavebních hmot právě cihly. Inovacemi v oblasti technologie jsou dnes cihly zdicími prvky velkých formátů s ekonomicky vyhovujícími vlastnostmi. V případě potřeby usnadňují práci s cihlami úchytné otvory. Jak při transportu, tak při zpracování není zapotřebí žádného speciálního nářadí. Díky tomu, že ve svislých spárách není potřeba malty - spojení je zajištěno perem a drážkou - snižuje se časová náročnost zdění. U broušených cihel je tato výhoda ještě markantnější. Z toho také vyplývá značné snížení stavební vlhkosti, rychlejší vysýchání stavby a rychlejší dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží. Pozdější přestavby nebo přístavby cihelných staveb si nevyžádají vysoké náklady a jsou kdykoliv proveditelné. 4

7 Zdivo B. ZDIVO 1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti Vnější stěna Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna o tlouš kách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5 P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších výrobků POROTHERM 44 Si a 40 Si. Poslední novinkou jsou cihly broušené POROTHERM 44 CB a 40 CB. Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky bezchybné řešení detailů a to v oblasti stropních konstrukcí, překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací. Tepelná izolace Kdo chce obezřetně a přitom účelně využívat suroviny naší planety, musí se dívat na úsporu energie jako na celkový komplex. Nerozhoduje samostatné posuzování jednotlivých částí z hlediska tepelné izolace, ale celkové posouzení budovy z hlediska konečné spotřeby energie. Proto na dosažení nejmenších nákladů na energii není rozhodující co možná nejvyšší hodnota tepelného odporu R, resp. nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních částí, ale potřeba energie na vytápění ve vztahu k celé budově. Tepelná izolace ve stavebnictví odpovídá jednoduché fyzikální zákonitosti: s dalším zvyšováním tlouš ky stěny již nedochází k efektivní úspoře energie. V důsledku této zákonitosti existuje ekologicko-ekonomicky účelná relace mezi náklady a užitkem. U vnějších stěn je optimální vztah mezi současnými náklady a užitkem realizován při použití jednovrstvého zdiva z cihel PORO- THERM s tlouš kou 400 mm, které je vyzděné na tepelněizolační maltu. Spolu se správnou volbou stavebního systému hraje rozhodující úlohu též geografická poloha stavby, plocha okenních a dveřních výplní a jejich kvalita, způsob větrání uživatele apod. Akumulační schopnost Vlastnost zdiva akumulovat teplo zajiš uje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru jak v teplém, tak v chladném ročním období. V létě zabraňuje silnému přehřátí, v zimě rychlému vychladnutí. Obdobným způsobem cihelné zdivo funguje i při nepřetržitém střídání dne a noci. Tato vlastnost zdiva je v našich klimatických podmínkách velice důležitá. 5

8 Zdivo 1. Vnější stěny: POROTHERM 44 CB a 40 CB, POROTHERM 44 Si a 40 Si POROTHERM 36,5 Ti, POROTHERM 44 P+D, 40 P+D a POROTHERM 36,5 P+D. Ideální, trvanlivé cihelné bloky pro optimální tepelnou ochranu i akumulaci PTH 40 Si PTH 44 CB 3 PTH 36,5 P+D 7. Malty a omítky: POROTHERM TM (tepelně izolační malta) POROTHERM CB (malty pro tenké spáry) POROTHERM TO (tepelně izolační omítka) POROTHERM SO (strojní omítka) POROTHERM UNIVERSAL (universální omítka) Překlad 23,8 6. Překlady: POROTHERM překlad 11,5 a 14,5 (překlady pro snadnou manipulaci) POROTHERM překlad 23,8 (ideální překlad pro svou únosnost a skladebnost) POROTHERM překlad RONO (překlad pro předokenní rolety) Překlad 11,5 (14,5) 6

9 Zdivo 2. Vnitřní stěny: POROTHERM 30 P+D a 30 CB POROTHERM 24 P+D a 24 CB POROTHERM 17,5 P+D Správná volba pro nosné vnitřní zdivo PTH 30 CB PTH 24 CB PTH 17,5 P+D 4 3. Příčky: POROTHERM 11,5 P+D a 11,5 CB POROTHERM 14 a 8 P+D Ideální cihly pro příčky 7 PTH 11,5 P+D 4 2 PTH 8 P+D MIAKO PTH 4. Akustické stěny: POROTHERM 36,5 AKU a 30 AKU P+D, 25 AKU MK, POROTHERM 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU Nejlepší volba pro akustické stěny PTH 30 AKU P+D POT nosník 5. Stropní konstrukce: POROTHERM strop (tl mm) a stropní vložky MIAKO PTH PTH 19 AKU 7

10 Zdivo Difuzní schopnost Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých okolností příčinou poruch stavby (vzniku plísní a hnilob). Přirozená struktura cihelného střepu umožňuje odvést nadbytečnou vlhkost z místnosti ven a naopak v případě příliš suchého vzduchu částečně dodat vlhkost zvenčí. Tato difuze vodních par zabezpečuje stálé přirozené klima v místnosti a tím i pohodu ve Vašem domě. Zvuková izolace Protože cihelná stěna poskytuje dobrou ochranu proti hluku, nejsou ve většině případů potřebná žádná dodatečná opatření na jeho tlumení. Jednoduchá konstrukce z cihel vyžaduje minimální náklady na materiál a práci. Také uvnitř domu přispívají cihelné vnitřní stěny, příčky a stropy k útlumu vnitřního hluku. 2. Kompletní stavební systém Flexibilita Cihla představuje nejmenší konstrukční prvek stavby. Svou rozměrovou rozmanitostí a spolu s polovičními, nízkými, rohovými a koncovými tvarovkami přichází zvláš vhod mnohostranným představám architektonických forem a detailů. Kompletní a moderní cihlový systém POROTHERM umožňuje stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství: nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami, věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nepředstavují problém. Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady, keramický trámečkový strop, TERCA Klinker lícovky a dlažby a suché maltové a omítkové směsi. Stavební biologie Zem, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při výrobě cihel. Cihla - to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem přírody - přispívá k pohodě a zdraví ve Vašem domě. 8

11 Provádění zdiva z cihel POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost; trvanlivost a rozměrovou stálost; únosnost; požární odolnost; tepelnou ochranu; akumulační schopnost; ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod. K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel POROTHERM. 1. Přehled zdicích prvků POROTHERM Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy zdiva: pro zdivo nosné i nenosné; výplňové a příčkové; vnější a vnitřní; jednovrstvé i vrstvené. Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných vlastností se dělí na cihly na: POROTHERM P+D v základní řadě; superizolační cihly POROTHERM Si pro vnější stěny; broušené cihly POROTHERM CB; akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny u cihel POROTHERM P+D, Si a CB doplněny koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 9

12 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo výškový modul. Protože sortiment cihel akustických PORO- THERM AKU, superizolačních POROTHERM Si a broušených POROTHERM CB se částečně nebo podstatně liší zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 2. Ložná spára Tlouš ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, Si, a AKU vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouš ka by měla být v průměru 12 mm. Tato tlouš ka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly. Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci. U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně 10

13 Provádění zdiva z cihel POROTHERM používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM. Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat několika způsoby: omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska únosnosti zdiva kontraproduktivní); použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze použít lehké omítky!); použitím systému broušených cihel POROTHERM CB s ložnými spárami tlouš ky 1 3 mm. První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků PORO- THERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji. Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní normy ČSN Navrhování zděných konstrukcí jako podíl šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tlouš ky 400 mm při dvou vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpočtem. Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující tepelné mosty v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné). Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným maltám větší vydatnost. Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. Broušené cihly str

14 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 3. Svislá spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami; zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár. Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává. 4. Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky PORO- THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM CB s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str ). Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm 5. Malty pro zdění Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto 12

15 Provádění zdiva z cihel POROTHERM způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš ují trvale vysokou kvalitu SMS. Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití. Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě skupiny: na obyčejné a lehké malty. Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou určeny pro ruční zpracování. Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 1300 kg/m 3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti. Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš ky použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva. 6. Technologie zdění Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO- THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM CB. Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být 1 vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tlouš ka stěny. 13

16 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). Zdění stěn: Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Nejprve osa te cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 2 Přesah přes hranu základu nebo stropu může být max.1/6 tlouš ky zdiva Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tlouš ka stěny. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tlouš ky zdiva! Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou

17 Provádění zdiva z cihel POROTHERM maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící. Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, Si, CB a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 5 Zdění následujících vrstev prove te stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola Vazba zdiva). Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět bu na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných cihel pro jednotlivé tlouš ky stěn najdete v kapitole E. Zdění příček: Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm

18 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisa te a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umís ované do každé druhé ložné spáry. Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon Při napojování příčky na 8 nosnou ze na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisa te a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 1/3 90 2/3 16

19 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou. Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných i šikmých se řídí po le zasa uve ených v násle ující kapitole. 7. Drážky a výklenky Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1. Vodorovné a šikmé rážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 17

20 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Tabulka 1 Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: 1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tlouš ky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než 225 mm. 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma souse ními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širší drážky. 5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13 násobek délky stěny. Tabulka 2 Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: Dodatečně prováděné drážky a výklenky Největší hloubka (mm) Největší šířka (mm) Neomezená délka Největší hloubka drážky Vyzdívané drážky a výklenky Největší šířka (mm) Délka mm 85 až až až až více než Min. zbytková tlouš ka stěny (mm) 85 až až až až více než Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky. 18

21 Provádění zdiva z cihel POROTHERM 2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny. 4. U stěn o tlouš ce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má tlouš ku nejméně 225 mm. 5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tlouš ky stěny v místě oslabení. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se následně opatrně vysekne plochým sekáčem. 8. Povětrnostní vlivy Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními vlivy. U cihel PORO- THERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou ze chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 9. Malty pro omítání V nabídce tuzemských výrobců či dovozců zahraničních výrobků lze nalézt omítkové SMS snad pro každý druh zdiva a pro všechny účely použití omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní a vnější, těžké omítky, omítky lehké a lehčené, hydrofobizované, sanační, ušlechtilé atd. 19

22 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Omítkové SMS lze obvykle používat podle návodu výrobce jednotlivě, běžně se také setkáváme s tzv. omítkovými systémy. V těchto systémech má pak každá vrstva svůj nezastupitelný či neodlučitelný význam. Vynecháním kterékoli vrstvy přestává systém fungovat jako systém. Z hlediska zkušeností s aplikací obyčejných omítek na zdivo z cihel POROTHERM při současném tempu výstavby (při nedodržování technologických postupů a přestávek) lze pro hladké povrchové úpravy s nátěry vyslovit jednoznačný požadavek na použití bu lehkých omítek s hydrofobizovanou krycí (uzavírací) vrstvou nebo výztužné sí oviny pod štukovou omítku. Z technologických předpisů výrobců a prodejců omítkových SMS je možné vyčíst obecné požadavky na podklad pro omítky: musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %); prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva; nedrolící se; očištěný od případných výkvětů; nesmí být zmrzlý a vodoodpuzující; měl by být maximálně rovinný se zcela vyplněnými spárami mezi jednotlivými cihlami až do líce zdiva. Pro zamezení vzniku trhlin v omítkách se předepisuje: u cihel P+D a Si v ostěních a v rozích stěn drážky vyplnit maltou stejně jako případné díry a trhliny a to alespoň 5 dnů před omítáním; povrch jiného stavebního materiálu (dřevo, beton, ocel, heraklit, polystyren apod.) a jeho přechod na cihelné zdivo opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní sí ovinou. Vnitřní omítky bývají obvykle ve složení 10 až 15 mm jádrové vápenosádrové, vápenocementové nebo cementové omítky a 1 až 2 mm vápenného či vápenocementového štuku. Cihelný podklad není nutné z důvodu minimálního tepelného namáhání opatřovat postřikem pokud výrobce SMS výslovně nepředepisuje jinak. V klimaticky nepříznivém prostředí (dlouhodobé sucho, silné proudění vzduchu) je však vhodné podklad pro zvýšení přilnavosti omítky navlhčit (ne promočit!). Pro vnitřní jádrové omítky se též někdy používají lehké (tepelněizolační) omítky, u nichž se při přípravě podkladu ři te pokyny výrobce. Vnitřní tepelněizolační omítky jsou na dotek příjemně teplé. Problematika vnějších omítek je o něco složitější než u vnitřních. Vnější omítky jsou totiž přímo vystaveny klimatickým vlivům a proto tvoří určitý nárazník proti působení vnějšího prostředí. Díky obrovským teplotním výkyvům v zimním i v letním období (během 24 hodin rozdíl teplot až 40 C) jsou na fyzikální vlastnosti vnějších omítek kladeny vysoké nároky - musejí přenést tahy 20

23 Provádění zdiva z cihel POROTHERM a tlaky od smrštění či roztažení vyvolaných změnou teploty, přenést napětí vznikající od teplotního spádu vzhledem k jejich tlouš ce, vyrovnat se se změnou podkladu (cihla versus malta ve spárách) a při tom všem mít dostatečnou přídržnost k takovému podkladu či odolnost proti vnějšímu mechanickému poškození. Nároky na podklad pro vnější omítku jsou identické s nároky popsanými u vnitřních omítek. Ve většině případů se pro zlepšení přídržnosti jádrové omítky doporučuje provést cementový postřik nebo postřik vyráběný též jako SMS, nebo právě na styku podkladu s omítkou vznikají největší pnutí. Pokud se pro jádro použije vápenocementová nebo cementová omítka, měla by být její tlouš ka alespoň 15 mm, lépe až 25 mm. Ideálním podkladem pro tento typ omítek je zdivo vyzděné na lehkou maltu, která má s cihlami POROTHERM téměř identický součinitel tepelné vodivosti a srovnatelný faktor difuzního odporu a tvoří tak relativně sourodý podklad pod omítku. Pro vnější omítky bychom si měli vybírat SMS s vyššími hodnotami pevnosti v tahu za ohybu a přídržnosti k podkladu. Potřebných vlastností se při výrobě SMS většinou dociluje přidáním chemických přísad. Vhodným kompromisem mezi obyčejnými a tepelněizolačními omítkami jsou tzv. lehké omítky, které při výhodných pevnostních parametrech částečně plní i tepelněizolační funkci a navíc před jejich aplikací většinou není nutné použít postřik. Součinitel tepelné vodivosti lambda se u těchto omítek pohybuje v rozmezí 0,20 až 0,40 W/mK. Celkový tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla stěnové konstrukce mohou částečně ovlivnit vnější tepelněizolační omítky, které většinou bývají součástí omítkového systému. Pro dosažení velmi nízkého součinitele tepelné vodivosti jsou obvykle plněny perlitem (lambda omítek je cca 0,13 W/mK) nebo polystyrénovým granulátem (λ 0,09 W/mK). Tyto omítky mívají nízkou pevnost v tlaku a jsou tedy méně odolné proti mechanickému poškození. Proto je nutné je chránit tvrdou tzv. krycí omítkou, která navíc zabraňuje nadměrnému vnikání atmosférické vlhkosti do porézního materiálu omítky a zároveň umožňuje odvádět nadbytečnou vnitřní vlhkost do vnějšího prostředí. Krycí omítka s případným barevným nátěrem bývá též součástí celého omítkového systému. Uzavírací vrstva nátěrem se z důvodu požadované prodyšnosti doporučuje provést z materiálů na silikátové či silikonové bázi, materiály na bázi akrylátů povrch více uzavírají! 10. Omítkový systém POROTHERM Firmy Wienerberger a Baumit dodávají na trh společně s lehkou maltou pro zdění i tepelněizolační omítku pro vnější stěny POROTHERM TO (Termo Omítka) a velmi jemnou štukovou omítku POROTHERM UNIVERSAL určenou jako hydrofobizovanou krycí vrstvu na jádrovou omítku POROTHERM TO. Omítku POROTHERM UNIVERSAL lze také použít jako jednovrstvou vnitřní omítku aplikovanou přímo na zdivo z cihel POROTHERM. 21

24 Provádění zdiva z cihel POROTHERM V roce 2006 byla pak uvedena na trh nová omítková směs, jednovrstvá vápenocementová lehká omítka pro strojní zpracování POROTHERM SO s možnou úpravou povrchu stržením nahrubo či zatřením Těmito třemi omítkami s lehkou maltou pro vnější stěny firma Wienerberger rozšířila kompletní cihlový systém až do úrovně zdicího systému a usnadnila firmám výběr mezi na trhu nabízenými materiály pro bezporuchové cihelné zdivo s oboustrannou omítkovou úpravou. Tepelně izolační omítka Jemná štuková omítka Lehká omítka pro strojní zpracování Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO je minerální perlitová omítka s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ = 0,13 W/mK) a vysokou paropropustností. Minimální tlouš ka omítky pro exteriér je 15 mm (doporučeno 20 mm). Podklad musí splňovat výše uvedené obecné požadavky a jeho konečná příprava spočívá v plnoplošném nanesení cementového postřiku na suché zdivo nejméně 3 dny před omítáním. Nanesený cementový postřik Následná aplikace tepelně izolační omítky Při přípravě omítky a jejím nanášení je nutné se řídit technologickým předpisem výrobce, který je uveden na zadní straně papírových pytlů s omítkou. Pro konečné vlastnosti omítky má velký vliv množství přidané vody a doba míchání, která by měla být minimálně 3, avšak maximálně 5 minut! Při kratší době míchání se neaktivují všechny potřebné chemické reakce a vytvoří se málo pórů, což vede k vyšší spotřebě vody. Nadměrné množství vody je pak příčinou trhlin ve fasádě. Při příliš dlouhé době míchání dochází k drcení perlitových zrn a omítka tak ztrácí své tepelné vlastnosti, vytvoří se více pórů než je zapotřebí, tím se sníží spotřeba vody, které je pak nedostatek pro vytvrdnutí cementu 22

25 Provádění zdiva z cihel POROTHERM v potřebném čase. Postupným tvrdnutím cementu vlivem atmosférické vlhkosti nebo vody z barevného nátěru dochází k vnitřnímu pnutí v omítce, které může vést k trhlinám. Velmi záleží též na počasí a zrání omítek - teplo a vítr odebírají vodu z omítky příliš rychle a cement pak opět nemůže dostatečně vytvrdnout. Jako hladká vnější i vnitřní povrchová úprava na dostatečně vyzrálou omítku POROTHERM TO se používá krycí vrstva z omítky POROTHERM UNIVERSAL o tlouš ce 5 mm, vnější povrchovou úpravou mohou být i tenkovrstvé probarvené minerální omítky. Omítka pro vnější i vnitřní stěny POROTHERM UNI- VERSAL je minerální přírodně bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí určená pro ruční i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tlouš ce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového postřiku. Větší tlouš ky se nanášejí ve dvou vrstvách způsobem čerstvé do čerstvého. Při přípravě omítky a jejím nanášení je nutné se řídit technologickým předpisem výrobce, který je uveden na zadní straně papírových pytlů s omítkou. 11. Zrání omítek Nanášení jemné štukové omítky POROTHERM UNIVERSAL v interiéru V současné době až nereálných požadavků na rychlost výstavby se na stavbách setkáváme s velice rychlým postupem omítkových prací. Omítky někdy bývají prováděny na vlhké zdivo, jednotlivé vrstvy následují za sebou ve velmi krátkých intervalech, takže vůbec nejsou schopny postupně vyzrát a vyschnout. Důsledkem časově napjatých smluv o dodávkách stavebního díla jsou nutně i vady povrchových úprav zděných konstrukcí, jejichž vinou je ve většině případů nedodržení technologických postupů při jejich provádění. Také technologická vlhkost z provádění zdiva, stropů, omítek a podlah uzavřená uvnitř objektu může napáchat velké Nanášení strojní omítky PTH SO v interiéru Strojně nanesená a stažená strojní omítka 23

26 Provádění zdiva z cihel POROTHERM škody. Každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu, musí zrát určitou dobu. Vnitřní omítky by se měly provádět nejdříve za 2 měsíce po vyzdění stěn, vyjímkou mohou být stěny z broušených cihel. Vnější omítky by pak měly následovat po vnitřních omítkách opět nejdříve za 2 měsíce. Důvodem jsou dostatečná vyzrálost malty pro zdění a vlhkost zdiva před započetím omítání. Postřik, přednástřik či špric (podle terminologie různých výrobců, avšak stále jedno a totéž - spojovací můstek mezi podkladem a první vrstvou omítky) by měl zrát 2 až 3 dny, všechny druhy omítek by měly zrát jeden den na každý jeden milimetr tlouš ky, nejméně však 14 dní a to i při minimální tlouš ce jedné vrstvy 10 mm. Pro zamezení vzniku smrš ovacích trhlin se doporučuje vrstvu omítky v prvních dvou dnech udržovat ve vlhkém stavu. 12. Poruchy omítek Porucha Příčina Nepravidelně nedostatečně vyzrálá podkladní vrstva před popraskaná nanesením další vrstvy omítky nebo nátěru; omítka vysychání omítky v extrémně suchém prostředí bez vlhčení po dobu prvních dnů; malta pro omítku s vysokým obsahem pojiva; hlazená povrchová úprava. Téměř pravidelné nedostatečně vyzrálá podkladní vrstva před trhlinky opisující nanesením další vrstvy omítky nebo nátěru; spáry ve zdivu nadměrně vlhké zdivo v době omítání (> 6 %); ne zcela vyplněné ložné spáry až do líce zdiva (tj. nehomogenní podklad); příliš tenká vrstva jádrové omítky na zdivu vyzděném na obyčejnou maltu; nevhodná jádrová omítka s příliš nízkou pevností v tahu; nehydrofobizovaná vnější omítka použitá na zdivo vyzděné na obyčejnou maltu; předčasně provedený fasádní nátěr na nevyzrálou omítku; neprodyšná uzavírací vrstva omítky. Odpadávání špatně ošetřený povrch zdiva před omítáním; omítky vysoká vlhkost zdiva (odmrzání); neprodyšná uzavírací vrstva omítky; Tvorba výkvětů přítomnost rozpustných sloučenin ve zdivu; nadměrně vlhké zdivo. 24

27 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Trhlinky se objevují téměř výlučně na hlazených vnějších omítkách. Vyhlazením povrchu omítky se do určité hloubky zruší její přirozená pórovitost a tím se výrazně sníží paropropustnost. Při přirozeném procesu uvolňování tzv. zabudované technologické vlhkosti ze zdiva Trhlinky v omítkách způsobuje několik příčin omítka plošně brání difuzi vodních par do vnějšího prostředí a v místech zvýšené difuze (ložné spáry z obyčejné malty, svislé spáry s nevyplněnou kapsou na maltu, svislé spáry P+D rozevřené o více než 5 mm apod.) pak neodolá difuznímu tlaku a popraská. Předčasně provedená další vrstva omítky nebo fasádní nátěr zabraňují dostatečnému přístupu oxidu uhličitého z vnější strany, v maltě ztvrdnou pouze pojiva na bázi cementu, avšak pojiva na bázi vápna tvrdnou jen pomalu nebo se proces tvrdnutí zastaví. Vápenné pojivo tak zůstává ve formě hydroxidu vápenatého místo toho, aby došlo k jeho přeměně na uhličitan vápenatý. Takto nevyzrálá omítka vykazuje nižší přídržnost k podkladu, pevnost v tahu za ohybu a v tlaku než deklaruje výrobce a tím není schopna v dostatečné míře odolávat vlivům, kterým je vystavena. Trhlinky ve vnějších omítkách lze eliminovat např. zapracováním sí oviny do jádrové omítky. Pásy sí oviny (obdoba sí ovin používaných u zateplovacích systémů) se napínají ve vodorovných pruzích odspodu objektu se svislým přesahem mezi pruhy cca 50 mm. Tzv. výkvěty vznikají na neomítnutém i omítnutém cihelném zdivu vynášením vodou rozpustných solí a vápenných sloučenin ze zdiva na jeho povrch. Zdrojem vyplavitelných částic mohou být jak cihly, tak zdicí malty i omítky. Výkvěty na zdivu vznikají pouze tam, kde je ve zdivu zvýšená až nadměrná vlhkost, která soli uvolní a pak je vynese k povrchu zdiva ve směru difuzního toku. Na povrchu zdiva se vlhkost odpaří a zůstane solný či vápenný povlak - výkvět. Pokud by se výkvěty z povrchu zdiva neodstranily, mohly by ovlivnit soudržnost omítky s podkladem, kde při omítání působí mechanicky jako separační vrstva. Při odstraňování výkvětů se postupuje následujícím způsobem: Nejprve je nutné odstranit příčinu zvýšené vlhkosti zdiva např. poruchu střešního pláště, deš ového svodu, vnitřní kanalizace či vodovodu nebo zdivo ochránit před povětrnostními vlivy. Zdivo nechat dokonale vyschnout - vlhkost zdiva by neměla být vyšší než 6 %, v zimě dokonce nesmí být před zahájením omítání vyšší než 4% (ČSN Provádění zděných konstrukcí). 25

28 Provádění zdiva z cihel POROTHERM Z povrchu zdiva ocelovým kartáčem odstranit veškeré povlaky a případné jiné nečistoty či uvolněné kousky malty nebo cihel. Tento postup lze několikrát zopakovat s časovým odstupem (alkalické a horečnaté výkvěty samovolně mizí působením deště). Na napadených místech s přesahem 1 m na nenapadený podklad, pokud není v projektu předepsáno pro veškeré zdivo i bez výkvětů, provést cementový postřik (100 % krytí podkladu není nutnou podmínkou). Na 2 až 3 dny vyzrálý cementový postřik provést omítky ve skladbě podle projektu při dodržení zásad pro dobu zrání jednotlivých vrstev. Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo (chráněné), většinou obsahují minimální množství vodou rozpustných výkvětotvorných solí. Zkoušky na výkvětotvornost dříve prováděné podle ČSN Stanovení náchylnosti na tvorbu výkvětů hodnotí obsah solí u cihel POROTHERM bu jako žádný, nepatrný nebo neškodný pro omítané zdivo. Jemný bělavý nádech nepřekrývající původní cihlovou barvu není na závadu. Obecně se dá konstatovat, že rozdílnost hodnocení je dána odlišnými těžebními lokalitami suroviny pro výrobní závody rozmístěnými téměř po celém území republiky. Dnes je podle ČSN EN deklarován obsah aktivních ve vodě rozpustných solí třídou S Akustické cihly Pokud má mít stavební dílo trvalou hodnotu, měly by se při jeho budování dodržovat řešení, postupy a detaily dané projektem. Nové poznatky z praxe (realizovaných staveb) ukazují, že nesprávným zabudováním zdicích prvků dochází ke zvukovému propojení konstrukcí, čímž neprůzvučnost konstrukcí ve stavbě se zhoršuje. Akustické cihly tvoří v cihelném systému POROTHERM samostatnou skupinu výrobků, u kterých je kladen velký důraz nejen na akustické, ale i na tepelnětechnické vlastnosti. Zvláště se jedná o vyzdívání vnitrobytových, mezibytových a meziobjektových stěn. Konkrétně se jedná o cihly: POROTHERM 36,5 AKU, PORO- THERM 30 AKU P+D, POROTHERM 25 AKU P+D, PORO- THERM 19 AKU, POROTHERM 11,5 AKU. POROTHERM 36,5 AKU rozměry: 247/365/238 mm (d/š/v) R w = 57 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 52 db pevnost P10 a P15 N/mm 2 použití: oddělení prostor s vyššími nároky na akustickou i tepelnou izolaci průchody, podchody Důležité upozornění: V každé styčné spáře se obě kapsy POROTHERM 36,5 AKU vyplňují maltou pro zdění!

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

Téma: Příčky zděné POS1

Téma: Příčky zděné POS1 Téma: Příčky zděné POS1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdělení příček Z hlediska použitého materiálu

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Technický list. Polyuretanbeton daxner Technický list Polyuretanbeton daxner Jedná se o speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. Polyuretanbeton daxner je až 4

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška

Více

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM K E R A M I K A Strana 1 (celkem 30) zá í 2014 DRUHY KERAMICKÝCH VÝROBK A/ STAVEBNÍ KERAMIKA = základní stavební prvky cihlá ské výrobky pro svislé konstrukce pro vodorovné konstrukce st ešní krytina výrobky

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ T R A D I N Í používané a vyráb né v pr b hu minulých století, n které typy stále (nap. CP) N O V O D O B É vzniklé na základ požadavk zpr mysln ní

Více

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka

Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI. Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Přehled omítek a stěrek Produkt Rimano PLUS Rimano PRIMA Rimano UNI Druh omítky / stěrky šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová stěrka šedobílá sádrová omítka Popis tenkovrstvá sádrová stěrka s hlazeným

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda Na rozdíl od materiálů pro vnější zateplení již žádná lámavá vlákna ani škodlivé výpary. Místo toho minerální tepelně izolační deska Pura s čistě přírodními

Více

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost

Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost Styrodur 50 let osvědčené izolace pro budoucnost www.styrodur.com OBSAH 3 Styrodur - osvědčená izolace pro budoucnost již od roku 1964 4 50 let výrobků Styrodur - historie 6 Odolný - ve všech směrech 7

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více